3 Status på Idræt om Dagens aktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Status på Idræt om Dagens aktiviteter"

Transkript

1 3 Status på Idræt om Dagens aktiviteter Bilag: Status på Idræt om Dagen DokumentID:

2 Status på Idræt om Dagens indsatser i 2014 Status: I 2014 rundede vi igen knap 2000 aktivitetsdeltagere, derudover godt 400 deltagere i alt til diverse enkeltstående arrangementer såsom Julsø Rundt, Stavgangsfestival og Mens Health Week m.fl. Idræt om Dagen er båret af frivillige kræfter og en lang række faglig dygtige instruktører. De yder alle et aktivt medborgerskab og deres engagement har stor værdi for den sundhedsfremmende indsats i kommunen. Foruden de ældre borgere, såsom pensionister og efterlønnere som af forskellige årsager og grunde ikke har mulighed for at deltage i det eksisterende foreningsliv havde Styregruppen bag Idræt om Dagen valgt følgende 4 indsatsområder for 2014; 1. Idrætsuvante og inaktive borgere 2. Sygdomsramte borgere herunder kronikere og folk med livsstilssygdomme 3. Lighed i Sundhed med fokus på marginalgrupper herunder arbejdsledige og langtidsledige 4. Mental sundhed På de følgende sider redegøres kort for nogle af de resultater, der er opnået i 2014; I 2014 har Idræt om Dagen og sine mange deltagere også ligesom sidste år været med til at påtage sig et socialt medansvar. For en række af de føromtalte endags arrangementer har Idræt om Dagen valgt at donere dele af overskuddet til Danske Hospitals Klovne og den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse. Sidstnævnte er blevet øremærket til Cafe Humlebien, en cafe drevet af frivillige kræfter til glæde for borgere med kræft. En anden vigtig indsats er Idræt om Dagens engagement i forskellige faglige netværk og samarbejder på tværs af forskellige sektorer. Herunder kan bl.a. nævnes Borgernetværket mod ensomhed og etablering af Frivillig Cafe på jobcenter Silkeborg.

3 1. Idrætsuvante og inaktive borgere Mål: At understøtte borgernes evne til at mestre eget liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Aktivitet Effekt Nye interesser og fællesskaber Inspiration og motivation til et Idræt om Dagen - Det Aktive Liv Alle motionstilbud hos Idræt om Dagen i Silkeborg er rummelige overfor denne målgruppe, men der er ikke nogen konkrete eller specifikke tilbud, der kun henvender sig til denne målgruppe Ca deltagere Mens Health Week I samarbejde med Sundhedshuset og Psykiatriens Hus m.fl. blev der etableret og afviklet en lang række fine aktiviteter og arrangementer med fokus på mænds (manglende) sundhed. Fokus var i år på: Mænd der bor alene Mænd med kort uddannelse Mænd i udkantsområder Ældre mænd Et flot og indholdsrigt program med over 30 aktiviteter af forskellig karakter Silkeborg Kommunes Motionsvenner Der er blevet tilbudt 1/2 års motion til 70 borgere gennem ordningen. (det hidtil højeste niveau) Antallet af venner har ligget stabilt på stk. Instruktørordning på 7 ældrecentre i kommunen, hvor flere borgere motionerer i motionslokalet med hjælp fra en motionsven. Motionsmakker Tilbuddet blev sidst på året taget af programmet, men begrebet tænkes i stedet for ind i alle indsatser også i tæt samarbejde med Sundhedshusets personale Gode tilbud til borgerne i forbindelse med forebyggende hjemmebesøg 8-10 møder Mestring af egen Sundhed Tilbudskatalog med forskellige oplæg som Sundhedshuset og herunder Idræt om Dagen tilbyder til borgere og frivillige foreninger. 4 konkrete arrangementer i løbet af efteråret med samlet 100 borgere, som bl.a. har hørt om et Aktivt Seniorliv Foredrag om Sundhed på en ny måde m. Per Brændgaard i samarbejde med AOF Silkeborg 150 deltagere Samarbejdet på tværs af organisationer, institutioner m.m. Synlighed - Vi fik vist flaget og sat fokus på mænds (manglende) sundhed Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at komme tilbage efter en sygdom Flere aktive borgere Nye sociale relationer og motivering af borgere Inspiration og motivation til et Inspiration og motivation til et Store fokus på et aktivt medborgerskab og den enkeltes muligheder og ansvar for at mestre sin egen sundhed Inspiration og motivation til et

4 2. Sygdomsramte borgere herunder kronikere og folk med livsstilssygdomme Mål: At understøtte borgernes evne til at mestre eget liv gennem B.I.G et motionshold for overvægtige (Bevægelse, Idræt og Glæde) 12 deltagere Forløbsprogrammerne Informationsmøder omkring Idræt om Dagens motionstilbud / Udslusning 4 møder sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Aktivitet Effekt Vægttab - Nye interesser og venskaber Inspiration og motivation til et Oplysning til ny og mere sårbar målgruppe Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at komme tilbage efter en sygdom Har du KRÆFTER til motion? 2 nye motionstilbud for borgere med kræft i samarbejde med Fitness World, LOOP Fitness i Silkeborg samt Sport & Fitness i Kjellerup deltagere Intervalgang traveture for diabetikere Nyt motionstilbud i samarbejde med Proaktive Diabetikere 10 deltagere IF Silkesind Idræt for psykisk sårbare Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at leve med sin sygdom Følelse af ikke at være alene styrke fællesskabet dele erfaringer Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at leve med sin sygdom Nye interesser og fællesskaber Foruden IF Silkesinds mange motionstilbud, ja så har vi i et godt og direkte samarbejde omkring aktiviteten Volleyball IF Silkesinds Idræts- og Motionsdag Ca. 40 deltagere Friluftsuge for Sindslidende IF Silkesind og Silkeborg vært for Friluftsugen for psykisk sårbare med deltagere fra hele landet. Inspiration og motivation til et Synlig og opmærksomhed på den gode sag og på tilbud til psykisk sårbare Ca. 75 deltagere Hensyntagende træning i Lunden og Hensyntagende Vandgymnastik på Svømmecenter Nordvest Nye skånsomme motionstilbud målrettet til borgere med kroniske sygdomme herunder KOL, hjertesygdomme, rygsmerter og Osteoporose m.fl. Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at leve med sin sygdom Følelse af ikke at være alene styrke fællesskabet dele erfaringer Ca deltagere Lunge-Kor Nyt initiativ på vej i 2015 i samarbejde med Sundhedshuset, Lungeforeningen Danmark m.fl Mere info følger

5 3. Lighed i Sundhed - med fokus på marginalgrupper herunder arbejdsledige og langtidsledige Mål: At understøtte borgernes evne til at mestre eget liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Aktivitet Effekt B.I.G et motionshold for overvægtige Vægttab (Bevægelse, Idræt og Glæde) Nye interesser og venskaber 12 deltagere Inspiration og motivation til et mere sundt og aktivt liv Infomøder for arbejdsledige Oplysning til ny og yngre målgruppe Inspiration og motivation til et mere Møder med Jobcenter, Virksomheden, Jobkompagniet m.fl. omkring synliggørelse, formidling og udvikling af samarbejde sundt og aktivt liv Ud af isolationen og udforske nye fællesskaber Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at komme tilbage eller ind på arbejdsmarkedet 4 møder Infomøder med marginalgrupper Møder med SprogcenterMidt, Socialteamet og Integrationsteamet m.fl. omkring synliggørelse, formidling og udvikling af samarbejde 4 møder Gang i barnevognen for nybagte mødre 32 deltagere Idræt uden grænser Nyt motionstilbud målrettet til nye borgere i Silkeborg Kommune uanset hvilken alder du har og hvilket land du kommer fra der er ingen grænser. Ca. 30 deltagere fra 10 forskellige nationer Foredrag om Sådan opnår du succes med dit vægttab m. Henrik Duer og i samarbejde med AOF Silkeborg 130 deltagere Foredrag om Pårørende til rusmiddelafhængig i samarbejde med Sundhedshuset og AOF Silkeborg 20 deltagere Oplysning til ny og yngre målgruppe Inspiration og motivation til et mere sundt og aktivt liv Ud af isolationen og udforske nye fællesskaber Styrke sit helbred og dermed øge chancen for at komme tilbage eller ind på arbejdsmarkedet Vægttab aktiv barsel Erfaringsudveksling og snakke med andre i samme situation Inspiration og motivation til et mere sundt og aktivt liv Nye interesser og fællesskaber Inspiration og motivation til et mere sundt og aktivt liv På sigt forhåbentlig en nemmere integration i det danske foreningsliv Inspiration og motivation til et mere sundt og aktivt liv og et varigt vægttab, der holder Viden, oplysning, informationsdeling og dialog samt netværksdannelse

6 4. Mental Sundhed Mål: At understøtte borgernes evne til at mestre eget liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende initiativer Aktivitet Effekt Aktiviteter med fokus på mental sundhed; - Åndedrætstræning - Mindfulness Ca. 50 deltagere Foredrag om Angst tæt på m. Dion Knudsen i samarbejde med Sundhedshuset og AOF Silkeborg 100 deltagere Inspiration og motivation til et Styrke sit helbred og sin mentale sundhed Inspiration, vidensdeling og oplysning Indsatsområder 2015 På baggrund af vores formål; Formålet for Idræt Om Dagen er at fremme, at motion og fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen for alle kommunens borgere, med særligt fokus på grupper, der normalt ikke er aktive i det eksisterende foreningsliv. Gennem motion og fysisk aktivitet at øge borgernes sundhed og trivsel, og på denne måde forsøge at øge borgernes velvære og livskvalitet, samt skabe rammerne for at nye sociale fællesskaber kan opstå. På denne måde lægger vi os meget op af WHO s definition på sundhed; Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mental og social velbefindende. har Styregruppen bag Idræt om Dagen valgt følgende 3 indsatsområder for 2015; Idrætsuvante og inaktive borgere Sygdomsramte borgere herunder kronikere og folk med livsstilssygdomme Lighed i Sundhed med fokus på marginalgrupper herunder borgere udenfor arbejdsmarkedet samt eksempelvis unge mænd, etniske grupper og borgere med en psykisk sårbarhed.

7 4 Møde med Hospitalsenhed Midt d. 13. januar Bilag: Referat af møde mellem SFU og HE-Midt den DokumentID:

8 Det tværsektorielle samarbejde til gavn for sammenhængende borgerforløb Møde mellem Sundheds- og Forebyggelseudvalget Silkeborg kommune og Ledelsen Hospitalsenhed Midt den 13.januar 2015 Referat 1: Velkomst ved formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Elin Sonne Elin Sonne(ES) oplyste at Silkeborg kommune har tradition for et godt og nært samarbejde med det lokale sygehus og ønsker at dette fortsætter i forhold til Hospitalsenhed Midt. Kommunen har store ambitioner vedr. Det Nære Sundhedsvæsen både hvad angår tilbud, kvaliteten og udviklingen heraf. ES ser frem til Møde -Hvad sker der i Midtklyngen og hvad vil vi fremover? med udvalgs formænd og næstformænd i Skive, Viborg og Silkeborg og hospitalsenhed Midt den : Præsentation af Silkeborg Kommunes Nære Sundhedstilbud Inge Bank(IB): Præsenterer tilbuddene (bilag) Chr. Møller Nielsen(CMN) og Tove Kristensen(TK): Hospitals Enhed Midt er meget tilfreds med og glade for samarbejdet med Silkeborg kommune. Silkeborg er en af de kommuner der er meget langt fremme og foregangskommune På Nære sundhedstilbud. Hospitalet og kommunen har taget initiativer og udviklet sammen og må siges at være i Superligaen på området. Der skal kontinuerligt være fokus på at få kommunale tilbud i spil. Vibeke Staack (18115) EMN Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 1, Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

9 Det er derfor spændende at følge Projekt Callcenter. Et 1 årig projekt mellem Akut afdelingen HEM, Skive, Viborg og Silkeborg kommuner. Der er ansat 2 sygeplejersker som kan rådgive og vejlede praktiserende læger om kommunernes tilbud, mhp.at indlæggelse derved forhindres til gavn for borgerne. Projektet igangsættes Der er ikke incitament for at indlægge borgere. Ivan Greve(IG) Er der huller/faldgruber på vejen mellem kommune og hospital HEM: Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle således at det kun er de meget svage og syge borgere der indlægges: - Pakke forløb og hurtig udskrivelse - Telemedicinske løsninger til kronisk syge, således at de kan få direkte kontakt til læge/ speciallæge - Kultur projekter hvor den enkelte med arbejder tager ansvar og sikre videre udredning - Vejledning og rådgivning til praksis læger - Aftaler om tidlig udskrivelse til hjemmesygeplejen, hvor hospitals læger har behandlingsansvar ES: Fortæller at hun har været i praktik i hjemmesygeplejen, hvilket giver et rigtig godt indblik i hvilke opgaver der kan varetages og løses. Tænker derfor om det kan være en ide til nogle hospitals ansatte Hans Jørgen Hørning(HJH): Det er vigtigt at anvende og kende hinandens tilbud. 3: Hvordan sikres planlagte og smidige udskrivelser, der forebygger genindlæggelse som ikke er til gavn for borgeren. Af case beskrivelserne fremgår at der områder parterne kan blive endnu bedre til at håndtere. 2

10 IB Er uforstående overfor, at Silkeborg i en Momentum undersøgelse fra Januar 2014, kun ligger som nr. 45 blandt kommunerne i landet, hvad angår forebyggelige genindlæggelser. Helle Andersen, RHS(HA) Ifølge tal om forebyggelige indlæggelser trukket i det regionale system er det brud (17)og nedre luftveje (25) der har været anledning til flest indlæggelser. Perioden????? Det kan være relevant at se på om det er muligt at forebygge dette. Eks kan telemedicinske løsninger til borgere med KOL (kronisk lungesygdom) give ro og tryghed så indlæggelse undgås. IB: Silkeborg kommune(sk) har et faldforebyggelses tiltag (se Sundhed.dk) 4: Hvordan er samarbejdet mellem Silkeborg kommunes palliationspladser, praktiserende læger og Palliativt team. Der er gensidig opfattelse af, at samarbejdet på det palliative område er rigtig godt. Silkeborg Kommune kan til byde hjælp til palliative forløb hvor som helst i eget hjem, i plejebolig eller på en midlertidig (palliativ) plads. IB: Der er gennemført et tværsektorielt innovativt projekt på det palliative område. SK og Regions hospitalet Silkeborg(RHS). Et projekt som Hans Jørgen Hørning var initiativ tager til. Projektet resulterede i, at der blev udviklet i det tværsektorielle samarbejde og i SK. Personalet på de Midlertidige pladser er opkvalificeret til opgaven, ligesom der er ansat en sygeplejerske i hver af de 3 sygeplejerske områder der har særlige kompetencer indenfor palliation 3

11 5: Hvordan og kan Silkeborg kommune bidrage til at Regionshospitalet Silkeborg(RHS) bevares. HEM: Hospitalsledelsen er optimistisk og ikke i tvivl om at RHS bliver et fremstormende elektivt hospital. SK har gjort det godt indtil videre i forhold planlægning og samarbejde om udbygning på hospitals matriklen og det omkringliggende. Kommunen bakker op ved behov. Ulrich Fredberg (UF)og Agnete Hedeman Nielsen (AHN): Det går godt. Det er vigtigt og godt, hvis og når kommunen kontakter HEM/RHS med gode ideer. Flere tværsektorielle projekter vedr. de kronisk syge patienter Peter Toft(PT) I RG Hovedstaden har de en bil med ultralyd og Røntgen udstyr, således at nogle af disse opgaver kan varetages hos borgerne Det kan være et tiltag i RG Midt. HJH: Hvordan bliver SK sammen med HEM nummer 1 på Det nære Sundhedsvæsen! 6: Orientering fra Hospitals Enhed Midt: -Status på Tværsektoriel Udrednings Enhed (TUE) det grænsekrydsende lederskab HA: SK og Diagnostisk center, RHS, igangsatte et projekt Tværsektoriel Udredningsenhed(TUE) Formålet er at afprøve, at borgere der vurderes til at være subakut syge, kan blive udredt af speciallægerne på RHS og efterfølgende tilbydes ophold på hospitalet i nogle timer til evt. behandling. Behandlingen og plejen varetages under opholdet af en kommunal akut sygeplejerske. Den kommunale akutsygeplejerske sikrer en kvalificeret og tryg udskrivelse fra TUE til eget hjem/midlertidig plads. Borgeren kan om nødvendigt indlægges fra TUE opholdet. 4

12 Der er rigtig godt samarbejde mellem praktiserende læger, RHS og SK. Projektet har allerede givet rigtig god gensidig læring og viden. Ikke mindst viden til RHS om akutsygeplejens kompetencer. 7: Evt. Stor tilslutning til, at SFU inviterer til møde igen om et år. Venlig hilsen Elin Sonne Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

13 4 Møde med Hospitalsenhed Midt d. 13. januar Bilag: Dagsorden møde i Midtklyngen d DokumentID:

14 05. januar 2015 Program for temamøde i Midtklyngen 2. februar 2015 på kursuscentret Vejlsøhus (Ferskvandscentret), Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg. Temaet for eftermiddagen er: Hvad sker der i Midtklyngen og hvad vil vi fremover? Midtklyngen inviterer til temaeftermiddag om status på samarbejdet og drøftelse af nye udviklingsinitiativer i samarbejdet mellem Regionshospital Midt, de tilknyttede kommuner Silkeborg, Skive og Viborg samt de praktiserende læger. Deltagerkredsen er medlemmer af Midtklyngen samt de tre kommuners respektive ssundhedsudvalg. Tidspunkt: Mandag den 2. februar 2015 fra kl med efterfølgende middag. Program: Kl Kl Kl Velkomst ved direktør Jens Peter Hegelund Jensen, formand for Midtklyngen i 2014 Status på fælles udviklingsprojekter v/hospitalsledelsen Hvad er vi særligt optaget af i samarbejdet mellem hospital, kommuner og praktiserende læger i klyngen? De tre udvalgsformænd Hospitalsledelsen En repræsentant for de praktiserende læger Kl Kl Kl Kl Kl Pause/kaffe Oplæg til gruppedrøftelser om ift. forskellige temaer - herefter gruppearbejde Fremlæggelse i plenum/opsamling på ideer Opsamling på drøftelserne med henblik på det videre arbejde i klyngen Middag Ulla Vester Petersen Silkeborg Kommune Sundheds- og Omsorgsafdelingen Søvej 3, Lokale E206, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

15 Side 2

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme i 2013. I denne rapport

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud:

Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Program Velkomst og præsentation Strukturen i Sundhed og Omsorg Programpunkterne for Nære Sundhedstilbud: Akutteamet Projekt Fleksibel indlæggelse Projekt Callcenter Middag, spørgsmål og drøftelse Sundheds-

Læs mere

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter?

13:30-13:45 Oversigt over tværsektorielle projekter på sundhedsområdet i Region H. 13:45-14:00 Hvordan kan TFE assistere i fremtidige projekter? 12:30-13:00 Frokost 13:00-13:10 Velkommen Ane Friis Bendix, formand for koordinationsgruppen for (TFE) 13:10-13:30 TFE og TVÆRS-Puljen Carsten Hendriksen, forskningsleder i TFE 13:30-13:45 Oversigt over

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013

Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune. 1. januar 2013 30. juni 2013 Statusrapport på aktiviteter Center for Sundhedsfremme i Varde Kommune 1. januar 2013 30. juni 2013 1.0. Indledning Denne korte statusrapport giver et overblik over aktiviteter i Center for Sundhedsfremme

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser

Center for Sundhed & Pleje. Status på projekter og indsatser Center for Sundhed & Pleje Status på projekter og indsatser 2015 Center for Sundhed & Pleje Chef Centerstab Sundhedsfremme og forebyggelse Træning og Aktivitet Køkken Sygepleje Pleje Visitation Sundhedscenter

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a

KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG. LOV OM SOCIAL SERVICE 79a KVALITETSSTANDARD FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG LOV OM SOCIAL SERVICE 79a BRØNDBY KOMMUNE August 2016 1 Indledning Af Bekendtgørelse nr. 304 af 20. marts 2016 fremgår, at kommunalbestyrelsen mindst én gang

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed

Friske ældre. Har overskud: tid penge- godt helbred. Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har overskud: tid penge godt helbred Kan selv mestre og tage ansvar for egen sundhed Har mulighed for at hjælpe andre frivilligt arbejde? Friske ældre Eksempler på emner til Temamøder Forebyggelse af fald

Læs mere

Sommeraktiviteter 2015 IDRÆT OM DAGEN

Sommeraktiviteter 2015 IDRÆT OM DAGEN Sommeraktiviteter 2015 Maj, Juni og August IDRÆT OM DAGEN Aktivitet, fællesskab og livsglæde Et motionstilbud til alle voksne i Silkeborg Kommune PETANQUE Kom og nyd samværet og det sjove franske spil

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

KKR. Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30. Herning Kongrescenter Østergade Herning

KKR. Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30. Herning Kongrescenter Østergade Herning KKR MIDTJYLLAND Konference Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Mandag den 10. oktober 2016 Kl. 08:30 15:30 Herning Kongrescenter Østergade 37 7400 Herning Region Midtjylland Konference: Mere

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg.

Usynlighed erfaringer fra forebyggende hjemmebesøg. Aleneboende demente Usynlighed erfaringer fra forebyggende Oplæg ved: Vibeke Reiter, forebyggende medarbejder, Lejre Kommune og Forkvinde i SUFO (Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende og FOrebygende

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing?

Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? Vil du være med til at styrke den tidlige opsporing? For dermed at forebygge indlæggelser, nedbringe antal genindlæggelser samt akutte korttidsindlæggelser. Center for Sundhed og Omsorg søger en kommunal

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Tæt på indbyggere Geografisk omkring 40 km nord/syd øst/vest

Tæt på indbyggere Geografisk omkring 40 km nord/syd øst/vest Hovedpunkter Præsentation Silkeborg Kommune => Nære Sundhedstilbud En hurtig rejse gennem dele af de aktuelle samarbejdsprojekter i sundhedsaftalesamarbejdet Vægt på principper, værdier og ideer næsten

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers

Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Perspektiver i telemedicin KOL-patienter som first movers Lunge-monolog hospitalet. https://www.youtube.com/watch?v=lljdrsezyb0&feature=player_embedded Samarbejde med og om patienten Praktiserende læge

Læs mere

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive

Årsrapport 2009. Det palliative team. Regionshospitalet Viborg, Skive Årsrapport 2009 Det palliative team Regionshospitalet Viborg, Skive Arbejdet i Palliativt Team I palliativt team har vi i årets løb arbejdet med etablering og videre-udvikling af vores ressourcepersonsordning.

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Sund By Mariagerfjord

Sund By Mariagerfjord Sund By Mariagerfjord 2009-2011 Baggrund Sund By Mariagerfjord har efter temadage medio januar 2009 bestemt at synliggøre afdelingens fremtidige arbejde konkretiseret ud fra politisk vedtagne mål. I Sund

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Flere mænd på banen!

Flere mænd på banen! Flere mænd på banen! Program Hvem er Forum for Mænds Sundhed? Hvordan ser det ud med mænds sundhed? Hvordan får vi flere mænd til aktiviteter? Hvilken kommunikation er vigtig at føre? Mænds Sundhed Mie

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015

De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Årsrapport 2015 De forebyggende hjemmebesøg og andre sundhedsfremmende aktiviteter Årsrapport 2015 At facilitere socialt samvær er en vigtig del af det forbyggende arbejde Center for Velfærd og Omsorg Lejre Kommune Forebyggende

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sundhedsaftaler 3. generation ( )

Sundhedsaftaler 3. generation ( ) Sundhedsaftaler 3. generation (2015-2018) For Skanderborg Kommune kunne et slogan - også på dette område være -: Nemt at samarbejde om gennemtænkte løsninger Generelt Regeringens sundhedspolitiske udspil

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion

Sundheds- og Ældrepolitik. Silkeborg Kommune. Høringsversion Sundheds- og Ældrepolitik Silkeborg Kommune Høringsversion 26. maj 2011 Forord Processen med at udarbejde den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune startede i efteråret 2010. Den første fase

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

3 Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter

3 Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter 3 Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter 3.1 - Bilag: Rapport Analyse af Silkeborg Kommunes sundhedsindsats og sundhedsudgifter DokumentID: 4489161 Analyse af Silkeborg Kommunes

Læs mere

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget

2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2 Dialogmøde med Center-MED for socialpsykiatrien vedrørende drøftelse af input til budget 2016-2019 2.1 - Bilag: Socialpsykiatrien - dialogmøde DokumentID: 4185382 Dialogarrangement Socialpsykiatrisk

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Praksispakker November 2016 Larry Højgaard Kristiansen Ledende overlæge Margrethe Smidth Postdoc 3 kommuner - Silkeborg, Skive, Viborg 111

Læs mere

INFO OM AKTIV PATIENTSTØTTE

INFO OM AKTIV PATIENTSTØTTE INFO OM AKTIV PATIENTSTØTTE EN NATIONAL INDSATS TIL BORGERE MED RISIKO FOR MANGE INDLÆGGELSER (2017-2019) HVAD ER Aktiv Patientstøtte er en midlertidig typisk 6-9 måneders individuel støtte, hvor borgeren

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Ældre medicinske patienters værdighed

Ældre medicinske patienters værdighed Ældre medicinske patienters værdighed Værdighed hvad er det? Danske Ældreråd Konference 25. april 2017 Nyborg Carsten Hendriksen Seniorforsker, Pensioneret overlæge, dr. med. E mail: carsten.hendriksen@dadlnet.dk

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune

Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse. Charlotte Knudsen Sundhedsfaglig koordinator Fredensborg Kommune Sygeplejersker arbejder med Sundhedsfremme og Forebyggelse Charlotte Knudsen Fredensborg Kommune Præsentation Sygeplejerske Intensiv efteruddannelse Sygeplejerske i hjemmeplejen Visitator Diplomuddannlse

Læs mere

Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Hvem er vi og hvor kommer vi fra? Anni Kjærgaard Sørensen, Chef for Sygeplejen, Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Christian Jørgensen, Ledende Oversygeplejerske, Fælles Akut Modtagelse, Sydvestjysk Sygehus

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Et samarbejde der bryder grænser!

Et samarbejde der bryder grænser! Et samarbejde der bryder grænser! INDHOLD Shared Care - sammen på tværs af sektorer 1 Sådan er vi organiseret 1 Det særlige ved Shared Care 2 Shared Care har givet borgerne flere muligheder 3 Metodeudvikling

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere