Men vi ser også en stadig større gruppe af selvorganiserede udøvere benytte vores faciliteter, og dem skal vi også være noget for.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Men vi ser også en stadig større gruppe af selvorganiserede udøvere benytte vores faciliteter, og dem skal vi også være noget for."

Transkript

1 Udkast til Idrætspolitik, juni 2016 Idræt, motion og fællesskab for alle Forord, Tom Nielsen Indledning Ballerup Kommune er kendt for et rigt og alsidigt idrætsliv, hvor der er plads til både bredde- og eliteidræt, selvorganiseret idræt i byens rum og de rekreative områder og i de kommercielle fitnesscentre. Borgernes og foreningernes idrætsaktivitet understøttes af en helhedsorienteret kommunal planlægning, hvad enten det drejer sig om strategien for etablering af egentlige idrætsanlæg eller kommune- og bydelsplanlægning, der tager hensyn til et liv i bevægelse for kommunens borgere. Ballerup Kommune har en god facilitetsdækning, med store centralt placerede anlæg, bl.a. svømmehal, fodboldstadion, idræts- og atletikanlæg og Ballerup Super Arena og mindre lokalt placerede idrætsanlæg, med bl.a. gymnastiksale, haller og svømmesale i tilknytning til kommunens skoler. Ballerup Kommune samarbejder bredt omkring idrætten, lige fra et samarbejde med det lokale foreningsliv til samarbejde med de nationale idrætsforbund, blandt andre Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark, DGI, Sport Event Denmark og diverse specialforbund. Ballerup Kommune er blandt andet én af 21 Team Danmark Eliteidrætskommuner. Ballerup Kommune har en lang tradition for at have et attraktivt, mangfoldigt og velfungerende idrætsliv. Vi er kendt for at være en progressiv og nytænkende kommune med kort afstand fra beslutning til handling. Vi er kendt som en kommune med en stærk idrætsprofil ikke mindst takket være et stærkt foreningsliv, der organiserer mange tusinde idrætsudøvere i alle aldre. Men vi ser også en stadig større gruppe af selvorganiserede udøvere benytte vores faciliteter, og dem skal vi også være noget for. Idrætsområdet besidder en egen værdi, men kan også spille en vigtig rolle som løftestang for indsatser på andre politikområder. At arbejde på tværs af områder og samtænke indsatser er centralt for at skabe en by i balance. Idrætspolitikken skal derfor også bidrage til at realisere kommunens overordnede vision og konkret medvirke til at binde idrætslivet sammen med byudviklingen, folkesundhedsindsatsen og indsatser på integrations- og socialområdet. Det vi ved Ballerup Kommune gennemførte i 2015 i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut en stor idrætsundersøgelse med det formål at afdække borgernes idrætsvaner, idrætsfaciliteternes benyttelse og foreningslivets tilstand. 1

2 Undersøgelsen afdækker tingenes tilstand og skal bruges til at sætte retning på denne idrætspolitik og fungere som baggrund for de kommende års indsatser og prioriteringer på idrætsområdet. Idrætten har det godt Grundlæggende har idrætten det godt i Ballerup Kommune. Der er generelt mange borgere, der dyrker regelmæssig motion og bevæger sig frit imellem idrættens forskellige arenaer, som kan koges ned til tre; nemlig selvorganiseret motion i byens rum og kommunens mange rekreative områder, de kommercielle fitnesscentre, og den helt store aktør, særligt på børne- og ungdomsområdet, er det blomstrende foreningsliv, som organiserer langt størsteparten af alle børn og unge. For de åriges vedkommende dyrker 72 % af alle idræt i en forening. Disse overordnede konklusioner dækker naturligvis over demografiske og sociale forskelle i idrætsdeltagelsen og foreningstilknytningen. Det vil vi gerne forsøge at ændre på. Tilfredshed med faciliteter Når det handler om facilitetsdækningen, hvad end det handler om de lokale anlæg eller de centralt placerede anlæg, så er der en generel stor tilfredshed blandt brugerne med dækningen. Renovering og opdatering af idrætshallerne, bedre faciliteter til foreningernes vigtige sociale aktiviteter og bedre adgang til kommunens idrætsanlæg for de borgere, som ikke er medlem af en forening og gerne mod en mindre betaling efterspørges dog. Kommunens strategi for etablering af idrætsanlæg i tilknytning til kommunens skoler har store økonomiske fordele og som udgangspunkt for et tæt samarbejde mellem skole, institution og forening, men det rummer også mindre ulemper, eksempelvis foreningsaktivitet i dagtimerne, som nogen steder er vanskelige at finde plads til. Anbefalinger Overordnet er det rapportens anbefaling, at Ballerup Kommune fortsætter i sit nuværende idrætspolitiske spor, men at vi udbygger og udfordrer de eksisterende strukturer. Rapporten peger dog på tre indsatsområder, som samlet set kan udvikle idrættens rammebetingelser i Ballerup Kommune til glæde for borgerne, uanset organiseringsform: De eksisterende faciliteter imødekommer generelt brugernes behov, men optimeringstiltag vil gøre, at anlæggene kan rumme endnu flere aktive og aktiviteter. Det handler blandt andet om renovering og forbedring af atmosfæren og bedre mulighed for at udvikle foreningernes sociale liv. Foreningslivet spiller en helt central rolle i Ballerup Kommunes idrætspolitik, men de kommercielle aktører sætter foreningerne under pres. Særligt har foreningslivet svært ved at fastholde teenagegruppen, som efterspørger fleksible idrætstilbud. 2

3 Ballerup Kommune skal udfordre og understøtte foreningslivets nytænkning, så det får øje på de uudnyttede potentialer, herunder i forhold til rekruttering af nye målgrupper, rekruttering af ledere, og udvikling af sine aktiviteter i forhold til borgernes ønsker og behov. Med det udgangspunkt er det vores ønske og vores ambition at gøre Ballerup Kommune til et endnu bedre sted for alle, uanset interesser og forudsætninger, at dyrke idræt og motion. 3

4 Om politikken Idrætspolitikken skal danne grundlag for de politiske prioriteringer og indsatsen i almindelighed på idrætsområdet i perioden Politikken bliver således både et politisk værktøj og et arbejdsredskab for kommunens ansatte på idrætsområdet, både i dialogen og samarbejdet med det lokale foreningsliv og borgere i almindelighed, men også i forhold til indsatser på tilstødende politikområder såsom sundhedsområdet og skole- og institutionsområdet. Politikken er en invitation til samarbejde om at nå det fælles mål idræt for alle. Politikken er bygget op om syv temaer, som sætter rammerne for de konkrete indsatser, og som tager afsæt i den store idrætsundersøgelse, som Ballerup Kommune fik gennemført i Følgende temaer er valgt: Foreningslivet Idræt for alle Idræt og sundhed Idræt, skoler og institutioner Faciliteter og byens rum Elite- og talentudvikling Idrætsbegivenheder Efter temaerne følger formulering af handleplaner, der skal sikre, at idrætslivet er noget, der leves. Handleplanerne er noget Ballerup Kommune vil formulere i tæt dialog med interessenterne indenfor idrætsområdet. Vision Ballerup Kommune ønsker med sin idrætspolitik, at alle borgere, uanset forudsætninger, alder, køn og etnicitet har de bedste rammer for at dyrke idræt og motion. Ballerup Kommune ønsker at have fleksible, egnede og tilgængelige idrætsfaciliteter ligesom vi ønsker de bedste muligheder for, at borgerne benytter byens rum og rekreative områder til idræt og motion, alene eller sammen med andre. Ballerup Kommune ønsker at samarbejde med alle, der arbejder målrettet for at realisere denne vision, det være sig foreninger, selvorganiserede borgere og kommercielle idrætsaktører, der sammen udgør det hele idrætsbillede. Ballerup Kommune ønsker i særlig grad at understøtte samarbejdet med det vidtforgrenede foreningsliv, eftersom det rummer andre kvaliteter end idræt, som Ballerup Kommune sætter højt, såsom frivillighed og socialt engagement. Det er vores vision, at: Det skal være let at komme til at dyrke idræt Alle borgere har mulighed for at dyrke idræt - hele livet 4

5 Foreninger mødes af Ballerup Kommune med god service og et minimum af bureaukrati Ballerup Kommunes idrætsfaciliteter skal være egnede og tilgængelige for alle Ballerup Kommune ønsker et nært samarbejde mellem foreningslivet, skoler og institutioner omkring børn og unges idrætsdeltagelse Ballerup Kommune skal være et godt sted at udvikle sit idrætstalent I Ballerup Kommune går idræt, sundhed og inklusion hånd i hånd Ballerup Kommune brander sig gennem store internationale eller lokalt forankrede idrætsbegivenheder Værdier For at skabe sammenhæng mellem Kultur- og Fritidspolitikken og idrætspolitikken i Ballerup Kommune, bygger idrætspolitikken på de samme grundværdier som i Kulturog Fritidspolitikken: Fællesskab og inddragelse Idrætten rummer utallige muligheder for samvær og fællesskab - både gennem den konkrete aktivitet man dyrker, og gennem det sociale samvær og det netværk, der opstår når mennesker mødes. Ballerup Kommune medvirker ved at skabe rammer og gøre det let for mennesker at mødes om en fælles interesse, mens den enkelte borger eller sammen med andre har ansvaret for at udfylde denne ramme. Mangfoldighed og dialog Alle mennesker er forskellige, og derfor er formålet med og interessen for at dyrke idræt forskellig. Det er vigtigt, at idrætten har plads til alle uanset forudsætninger, alder, køn og etnicitet og at udvikling sker i tæt samspil med borgerne. Vi ønsker at dyrke forskelligheden, og vi vil lade os udfordre og udvise anerkendelse, også når vi møder ønsker og støder på behov, vi ikke allerede kender til. Samskabelse og engagement Det at udvikle idrætten og idrættens rammevilkår er en fælles forpligtelse, der kræver åbenhed, initiativ og engagement. Ballerup Kommune ønsker at engagere sig aktivt i denne udvikling - sammen med andre, borgere, foreninger og hvem, der ellers byder ind. I Ballerup Kommune skal det være let at udvise initiativ. Nytænkning og samarbejde I Ballerup Kommune arbejder vi sammen med alle, der arbejder for at skabe de bedste rammer for borgernes idrætsudfoldelse. Vi vil deltage aktivt i at skabe udvikling og gennemføre de nødvendige forandringer borgernes ændrede idrætsvaner kræver, og vi vil prioritere indsatser, der skaber mest mulig idræt for alle. Vi vil åbent dele vores viden og erfaringer med alle, der arbejder for at skabe de bedste betingelser for borgernes idrætsudfoldelse. Vi ønsker at gå på opdagelse i idrætsverdenen og udvise åbenhed og mod, det skaber plads til idrættens innovatører. 5

6 Idrætspolitikkens temaer Foreningslivet Styrke dialogen med foreningerne i forhold til at udvikle rammerne for deres eget virke Understøtte foreningernes arbejde med at udvikle (fleksible) idrætstilbud, der afspejler borgernes nye ønsker og behov Understøtte foreningernes arbejde med at udvikle idrætstilbud til særlige målgrupper eksempelvis gennem uddannelse og målrettede tilskud Understøtte foreningernes arbejde med at udvikle konkrete rekrutteringsstrategier for at skaffe flere ledere såvel som medlemmer Understøtte borgernes adgang til foreningsfællesskabet Styrke samarbejdet med brugerråd og paraplyorganisationer Gøre foreningslivet tilgængeligt for borgere med særlige behov Udvikle meningsfulde partnerskaber mellem foreninger og andre sektorer for at medvirke til at løse væsentlige samfundsmæssige opgaver. skabe rammer for foreningernes samarbejde på tværs Foreningslivet står i dag med store udfordringer. Den stigende individualisering i samfundet gør, at foreningen som institution er under pres. Samfundsudviklingen gør, at foreninger under ét må udvikle sine aktiviteter og sin måde at organisere sig på for også fremover at fastholde og udvikle sin store betydning for den enkelte og for fællesskabet. Foreningslivet er udfordret på rekrutteringen af frivillige trænere og ledere, særligt i forhold til de tungere lederopgaver såsom bestyrelsesarbejdet. Ganske få foreninger har en bevidst strategi for deres rekrutteringsindsats ligesom de færreste foreninger har fokus på åben ledelse og inddragelse af medlemmerne i store beslutninger. Samtidig er foreningslivet udfordret af et stort medlemsfrafald blandt teenagere, som blandt andet kunne afhjælpes gennem tilpasning af eksisterende og udvikling af nye aktiviteter. Netop fordi foreningerne i langt højere grad end tidligere betragtes som en samfundsmæssig ressource, eksempelvis ved løsning af opgaver indenfor sundhedsområdet, er det vigtigt at fastholde respekten for foreningernes formål og autonomi. Vi er opmærksomme på, at det fortsat skal være lysten, der driver værket. I Ballerup Kommune ønsker vi at fastholde, men samtidig udvikle det mangfoldige foreningsliv vi har. Det skal ske gennem rådgivning, effektiv sagsbehandling, konkrete samarbejds- og udviklingsprojekter med foreninger, og via en fortsat inddragelse af foreninger og frivillige, som vi i forvejen har en god tradition for. Det frivillige arbejde danner grundlag for foreningernes uegennyttige indsats - til glæde for borgere i alle aldre - og til glæde for samfundet som helhed. Uden dette frivillige arbejde ville foreningerne ikke kunne fungere, og det vil være et stort tab, fordi frivilligheden er af helt central værdi, da den skaber sammenhængskraft og demokratisk dannelse. 6

7 Foreningslivet er blandt andet karakteriseret ved at være åbent for alle, der tilslutter sig foreningens formål. Et inkluderende foreningsliv giver den enkelte borger en unik mulighed for at være eller blive en del af et forpligtende fællesskab, der rummer meget mere end deltagelse i selve aktiviteten. Undersøgelser viser, at antallet af frivillige er forholdsvis konstant i det danske foreningsliv, og der er optimisme i forhold til også i fremtiden at kunne skaffe tilstrækkeligt mange ledere, om end det er en vanskelig og tidskrævende opgave. Samtidig viser det sig, at åbenhed i foreningen, overskuelighed i forhold til den opgave, der skal løses, og en målrettet strategi, virker. Ballerup Kommune ser foreningslivet som en helt central samarbejdspartner i forhold til at tilbyde et mangfoldigt idrætsliv med plads til alle. Vi vil bakke op om foreningslivet ved at levere god service, gode og velegnede faciliteter, hjælp til udvikling og indgåelse af forpligtende samarbejdsaftaler. Vi vil fortsat inddrage og samarbejde med foreningslivet om idrætsforeningernes fortsatte udvikling. Idræt for alle Sikre den bedst mulige udnyttelse af kommunens idrætsanlæg herunder også at anvise ledig tid til selvorganiserede aktiviteter Understøtte foreningernes arbejde med at udvikle nye aktiviteter, der passer til medlemmernes/borgernes ønsker og behov. Idræt og bevægelse altid indtænkes i byplanlægningen Reducere den sociale ulighed i idrætsdeltagelse Sikre gode og relevante idrætstilbud til borgere med særlige behov Understøtte idræt for alle med målrettede tilskud Indgå partnerskabsaftaler med foreninger om at inkludere nye målgrupper med særlige behov Etablerer fritidsvejlederordninger i samarbejde med skoler og institutioner for at lette adgangen til foreningsdeltagelse. Tilbyde uddannelse og kompetenceudvikling til foreningsledere med henblik på at kunne modtage nye målgrupper i foreningen. Der er en stor social ulighed i idrætsdeltagelsen, ligesom borgere af anden kulturel baggrund end dansk er underrepræsenterede i foreningslivet. Dertil kommer, at borgere med særlige behov har svært ved at finde egnede idrætstilbud. Udviklingen i borgernes idrætsvaner stiller nye krav til indretningen af idrætsfaciliteter. Væksten i den selvorganiserede idrætsaktivitet stiller krav til indretning af og adgang til byens rum og rekreative områder. Samtidig er der behov for en mere effektiv udnyttelse af idrætsanlæggene ikke mindst hvis borgernes foreningsdeltagelse i de kommende år forøges. Rigtig mange borgere dyrker idræt og motion, i foreningen, i fitnesscentret, i byens rum eller i kommunens rekreative områder. 7

8 Idræt og motion har en stor og meget positiv betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, hvad enten det foregår i foreningen, i fitnesscentret eller på egen hånd. Den medvirker til at skabe glæde gennem bevægelse, forbedre sundheden, inkludere nye grupper og øge sammenhængskraften i vores samfund. Særligt idræt i foreningen rummer kvaliteter af stor samfundsmæssig betydning som kulturbærer og som mødested for mennesker på tværs af alder, køn og kultur. Idræt for alle handler i høj grad om breddeidræt, hvor mennesker med vidt forskellig baggrund mødes for at være sammen og dyrke idræt. Ballerup Kommune ønsker at styrke alle borgeres muligheder for at dyrke idræt. Idræt og sundhed Udvikle et nært samarbejde mellem den frivillige verden og den fagprofessionelle verden, med fokus på gensidig respekt for hinandens kompetencer Generelt arbejde med sundhedsfremmende initiativer ind i foreningen, bl.a. med formidling af viden omkring kost og ernæring, rygning og vigtigheden af motion. Udvikle konkrete samarbejdsprojekter indenfor udvalgte områder, hvor foreningens idrætslige kompetencer kommer i spil. Sikre uddannelse og kompetenceudvikling af de ansvarlige i foreningen Idræt og motion er en del af løsningen på den store ulighed i sundhed, som her forstås som andet end blot fravær af sygdom. Foreningslivet kan spille en rolle i forhold til den opgave, men ikke som erstatning for egentlige behandlingstilbud, den opgave skal løses af fagprofessionelle. Foreningslivet tager udgangspunkt i glæden ved bevægelse, frivillighed og autonomi og skal og kan således ikke pålægges denne opgave, men motiveres positivt til at medvirke. Uddannelse af foreningen er vigtig, så den føler sig rustet til at påtage sig en større rolle i forhold til sundhedsfremmende indsatser. Et aktivt liv med idræt og motion spiller en meget stor rolle i forhold til folkesundheden og borgernes generelle trivsel. Forebyggelse af en række livsstilssygdomme sker i høj grad gennem gode motionsvaner, og der er meget store både menneskelige og økonomiske gevinster ved at understøtte og lette borgernes adgang til idræt og motion. Her kan foreningslivet spille en rolle, men også den selvorganiserede og den kommercielle idræt har stor betydning for borgernes mulighed for et aktivt motions- og idrætsliv. Ballerup Kommune ser store muligheder i at samarbejde med foreningslivet om at løse nogle af de store samfundsmæssige sundhedsudfordringer. Men vi er samtidig optaget af ikke at pålægge idrætsforeningerne ansvaret for borgernes sundhed. Idræt dyrkes for sjov, sundhed er en vigtig sidegevinst. Vi skal understøtte borgernes adgang til og mulighed for et aktivt idrætsliv og vi skal formidle samarbejdet mellem idræts- og sundhedsverdenen. 8

9 Vi skal særligt have fokus på alle børns adgang til et aktivt idrætsliv med fokus på bevægelse og trivsel. Idræt, skoler og institutioner Både foreningen og skolen/institutionens faglighed og grundforudsætninger anerkendes Udvikle et nært samarbejde mellem skole, institution og forening med henblik på at sikre børn og unge et aktivt idrætsliv den åbne skole og skolesport Udnytte de lokale brugerråd til at skabe netværk med fokus på udveksling af erfaringer og viden om børn og unges ønsker og behov herunder ikke mindst i forhold til udskolingsårgangene, som forlader foreningslivet (teenageårgangene) Udvikle erfaringer gennem konkrete samarbejdsprojekter/partnerskaber Dele viden om idræt og undervisning i foreningen og i skolen Videreudvikle Hedegårdsskolen som idrætsskole. Der er en meget stor social ulighed i børn og unges idrætsdeltagelse, herunder også en markant underrepræsentation af socialt udfordrede børn og unge i foreningslivet. At arbejde for at mindske denne ulighed kræver samarbejde mellem skole/institution og foreningsliv. En udfordring er at sikre et godt og konstruktivt møde mellem den frivillige og den fagprofessionelle verden for at samarbejde om at udvikle gode idrætsvaner blandt alle børn og unge. Det kræver fokus på kvalitet og uddannelse men også økonomiske midler til at realisere samarbejdet. Samtidig er der en særlig udfordring med at inkludere børn og unge med særlige behov i foreningslivet og sikre den rigtige ramme og de rigtige kompetencer i foreningen til at kunne håndtere denne opgave. Folkeskolereformen har sat fokus på samarbejdet mellem skole og det omkringliggende samfund, herunder ikke mindst det frivillige foreningsliv, der har en vigtig rolle at spille i forhold til børn og unges trivsel, læring og sundhed. Særligt i forhold til den understøttende undervisning er der et rum for samarbejde, ligesom der i Ballerup Kommune er et vigtigt samarbejde omkring de fælles faciliteter. Den længere skoledag for børn og unge kan på sigt være et område, der vil påvirke foreningslivet, herunder blandt andet i forhold til, hvornår foreningsaktiviteterne kan begynde, ligesom det måske også på sigt kan medføre frafald i foreningslivet. Det er en udvikling vi vil følge tæt. Mødet mellem skole/institution og forening kræver en grundlæggende anerkendelse af hinandens faglighed, tilgang til idrætten og udvikling af konkrete samarbejdsmodeller. Et sted at mødes, er ved præsentation og aktiviteter i skolen af foreningerne. Et andet sted for parterne at mødes kunne være om fælles uddannelse indenfor pædagogik og metodeudvikling i forhold til idræt og bevægelse. 9

10 Faciliteter og byens rum Forbedre/udbygge samarbejdet omkring den fælles anvendelser af kommunens idrætsfaciliteter Forbedre udnyttelsen af kommunens idrætsanlæg Renovere og modernisere kommunens idrætsanlæg, særligt en kvalificering af rammerne omkring foreningernes sociale aktiviteter omkring idrætshallerne ved kommunens skoler Informere om mulighederne for idræt og motion i byens rum og i de rekreative områder Rammerne for kultur- og fritidslivet er i høj grad defineret af kommunale bygninger som skoler, idrætsanlæg, haller, foreningshuse og de kulturelle institutioner. Vilkårene for benyttelsen af disse bygninger forandres i takt med ændrede vaner og tendenser, nye brugere og brugertyper kommer til, og ejendomsmassen nedjusteres. Traditionelle løsninger er ikke svaret på disse udfordringer. Det stiller krav til, at vi nytænker anvendelsen og metoderne. Generelt er der et behov for en større overensstemmelse mellem foreningernes bookede tider og det faktisk benyttede. Efterspørgslen vil i vid udstrækning kunne opfyldes gennem en mere intensiv anvendelse og et større fremmøde til bookede tider. Nogle foreningernes aktiviteter i dagtimerne støder i et vist omfang sammen med skole- og institutionsaktiviteter. Det kræver planlægning og fleksibilitet for parterne at håndtere denne udfordring. Endelig er der generelt omkring idrætshallerne for få faciliteter til foreningernes sociale aktiviteter, som er af afgørende betydning for at have en levende og socialt velfungerende forening med evner og muligheder for at fastholde medlemmerne. Overordnet set råder Ballerup Kommune over tilstrækkelige idrætsfaciliteter, der imødekommer borgernes ønsker og behov. Ændret brugeradfærd, ikke mindst forårsaget af længere skoledage og de frivillige træneres arbejdstider gør, at den aktive anvendelse af idrætsanlæggene primært sker i perioden mod tidligere Dette indsnævrede tidsinterval kræver en anden og mere effektiv planlægning. I Ballerup Kommune arbejder vi med en strategi om mindre anlæg/idrætshaller lokalt, og større specialiserede idrætsanlæg centralt placeret. En strategi, der nyder opbakning fra brugerne. Idrætsfaciliteternes vedligeholdelsestand og indretning har betydning for oplevelsen af, hvor godt det er at bo og udøve sin motion/idræt i kommunen. I Ballerup Kommune er vi opmærksomme på dette, og vi vil fortsat have fokus på vigtigheden af, at idrætsfaciliteterne løbende bliver renoveret og moderniseret, og er tidssvarende. Ændringerne i borgernes idrætsvaner gør, at byens rum og de rekreative områder i større og større grad danner rammen om de voksnes idræts- og motionsaktivitet, og det stiller også krav til den kommunale planlægning og vedligeholdelse. 10

11 Vi ser i disse år, en fortsat øget tilstrømning til fitnesscentre, som nu er mange voksnes foretrukne motionsform. Det hilser vi velkomment, idet vi betragter denne motionsform og faciliteter som et supplement til de kommunale tilbud og muligheder. Elite- og talentudvikling Der sikres gode trænings- og instruktionsmuligheder for talent- og eliteudøvere Der sikres en idrætspolitisk forsvarlig udvikling af eliteidræt Der sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteudøvere, fysisk, personligt såvel som socialt Der varetages ansvarlig talentrekruttering/identifikation og udvikling Der tilvejebringes gode uddannelsestilbud til talent- og eliteudøvere Der etableres arbejdsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteudøvere Styrke Team Ballerup yderligere Tilvejebringe gode muligheder for at få en ungdomsbolig. Arbejdet med ansvarlig udvikling af talenter og eliteudøvere kræver en høj grad af koordinering for at få en travl hverdag til at hænge sammen for atleten. Det kræver en tæt dialog mellem træner, atlet og uddannelsesinstitution og en høj grad af fleksibilitet fra alle parter for at atleten kan fungere og præstere både i skolen/ ungdomsuddannelsen, med venner og familie og på banen. Træneren er helt afgørende for talentets udvikling, og derfor kræves der både idrætsfaglige og sociale kompetencer for at sikre, at atleten trives i sin hverdag. Eftersom mange atleter flytter til kommunen for at blive en del af et udviklende talentmiljø er adgangen til at få en ungdomsbolig vigtig. Endelig er det helt afgørende, at der er adgang til egnede træningsfaciliteter og i tilstrækkeligt omfang. I Ballerup Kommune er elite- og talentudvikling en integreret del af idrætspolitikken og i det samarbejde, vi har med foreningslivet om at skabe de bedste betingelser for idrætten uanset behov. Som enhver anden idrætsaktivitet stiller elite- og talentudvikling af atleterne krav, der afspejler indhold og omfanget af deres aktivitet, som altid er omfattende og nogen gange meget specialiseret. Elite- og talentudøvere har ofte behov for at træne timer om ugen. Med dette træningsomfang stilles der store krav til adgang til egnede faciliteter men derfor også store krav til udøvernes fleksibilitet der skal være plads til alle, og det kræver planlægning. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark (TD) har udviklet et værdisæt TalentHuset - for talentudvikling, som Ballerup Kommune tilslutter sig og arbejder efter: 11

12 Helhed fokus på talentets samlede udvikling Udvikling fokus på færdigheder og det langsigtede mål for øje Samarbejde med talentet i centrum og involvering af nøglepersoner Engagement træneren er afgørende for talentets udvikling og fastholdelse Trivsel glæde til træning og evne til at håndtere modgang. Ballerup Kommune indgår i et partnerskab med foreninger med særligt fokus på talent- og eliteudvikling om at skabe de bedst mulige rammevilkår for dette arbejde. Ballerup Kommune har i samarbejde med lokale erhvervsdrivende etableret Team Ballerup, som yder tilskud til talent- og elitearbejdet. Ballerup Kommune betragter elite- og talenttilbuddene som en vigtig del af det at være en moderne kommune. Idrætsbegivenheder Tiltrække store, internationale idrætsbegivenheder, der harmonerer med Ballerup Kommunes eventstrategi Udvikle effektfulde sidebegivenheder, der kan tiltrække medlemmer til den lokale foreningsidræt Involvere lokale foreninger i afviklingen af store idrætsbegivenheder Udvikle og/eller tiltrække tilbagevendende idrætsbegivenheder Understøtte udviklingen af lokalt forankrede breddeidrætsbegivenheder Sikre en højere grad af statslig og regional medfinansiering af store idrætsbegivenheder. Den gode historie er, at borgerne i Ballerup Kommune bakker op omkring afholdelsen af internationale idrætsbegivenheder uanset om de overværer den eller ej. Det skaber stolthed, at verdenseliten er på besøg i Ballerup. Men der er flere udfordringer, som bør adresseres: Omkostningerne til tiltrækning og afholdelse af store idrætsbegivenheder er stærkt stigende og forudsætter en betydelig kommunal medfinansiering De positive økonomiske samfundseffekter tilfalder i meget begrænset omfang det lokale erhvervsliv. Afholdelsen af store idrætsbegivenheder smitter ikke positivt af på foreningsdeltagelsen om end foreningerne gladelig involverer sig i afviklingen af såvel hovedbegivenheder som sideaktiviteter. Idrætten er, lige som musikken et universelt sprog og har en evne til at skabe fællesskab på tværs af grænser, alder og nationalitet. Afholdelsen af store idrætsbegivenheder skaber lokal stolthed og opmærksomhed, lokalt såvel som internationalt. Ballerup Kommune har et fyrtårn, nemlig Ballerup Super Arena, som nu og også fremover vil danne rammen om store idræts- og kulturbegivenheder. 12

13 Ballerup Kommune bakker op omkring afholdelse af store, internationale idrætsbegivenheder men ønsker også at understøtte egne, lokalt forankrede idrætsbegivenheder og gerne tilbagevendende. Vores indsats er to-benet: Vi vil fortsat arbejde på at tiltrække store (internationale) idrætsbegivenheder, men vi vil også arbejde videre med at tiltrække tilbagevendende begivenheder, som i høj grad afstedkommer blivende effekter for foreningslivet og kommunen som helhed. Efterord Fakta Oversigt over idrætsanlæg Oversigt over tilskudsordninger Idrættens organisering i Ballerup Kommune (Brugerråd, Eliteidrætsråd, Ballerup Idrætspark, Folkeoplysningsudvalg, Kultur- og Fritidsudvalget). 13

Indledning. Indledning. Idrætspolitik med ændringsforslag, Kultur- og Fritidsudvalget september Oprindeligt udkast til idrætspolitik

Indledning. Indledning. Idrætspolitik med ændringsforslag, Kultur- og Fritidsudvalget september Oprindeligt udkast til idrætspolitik Idrætspolitik med ændringsforslag, Kultur- og Fritidsudvalget september 2016 Oprindeligt udkast til idrætspolitik Udkast til Idrætspolitik, juni 2016 Idræt, motion og fællesskab for alle Forord, Tom Nielsen

Læs mere

BALLERUP.DK. Idrætspolitik Idræt, motion og fællesskab for alle

BALLERUP.DK. Idrætspolitik Idræt, motion og fællesskab for alle BALLERUP.DK Idrætspolitik 2017-2020 Idræt, motion og fællesskab for alle INDHOLD Indledning 04 Om politikken 06 Vision 08 Værdier 10 - Fællesskab og inddragelse 11 - Mangfoldighed og dialog 12 - Samskabelse

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet

IDRÆTSPOLITIK. Vejle Kommunes Idrætspolitik Frivillige - Fællesskab - Aktivitet IDRÆTSPOLITIK Vejle Kommunes Idrætspolitik 2013-2016 Frivillige - Fællesskab - Aktivitet INDHOLD 14 3 Forord 4 Indledning 5 Temaer 6 Frivillige 10 8 Idrætsfaciliteter 10 Breddeidræt 16 14 Eliteidræt I

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune.

Forord. idrætsgymnasietilbud, en lang række nye eller moderniserede faciliteter er en realitet og Gentofte Kommune er blevet Breddeidrætskommune. Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2009-2012 Forord Alle borgere i Gentofte Kommune skal have mulighed for at leve et aktivt liv med idræt og bevægelse. Det stiller

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune

UDKAST. Idrætspolitik. for Esbjerg Kommune UDKAST Idrætspolitik for Esbjerg Kommune Forord ikke skrevet endnu. Af udvalgsformanden for Kultur & Fritidsudvalget 2 3 Baggrund Idrættens positive betydning for samfundet er stor. Gennem flere generationer

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER

POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT KOLDING KOMMUNE POLITISKE FOKUSOMRÅDER POLITISK IMPLEMENTERING AF VISIONEN: FOKUSOMRÅDER FOR FRITIDS- OG IDRÆTSOMRÅDET FRITID OG IDRÆT 1 FYSISKE RAMMER Hvordan udvikler vi bygninger og offentlige rum, så de understøtter og bidrager til fritids-

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform

Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform Samarbejdsguide skoler og foreninger i den nye folkeskolereform August 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft. Folkeskolereformen er en læringsreform. Det overordnede mål er, at alle elever bliver

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN

Idræt i bevægelse. Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune KULTURAFDELINGEN Idræt i bevægelse Idrætspolitik for Horsens Kommune Vedtaget af Horsens Byråd d. 23.10.2012 Indhold Forord... 4 Idræt i bevægelse...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ishøj Kommune Idrætspolitik

Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Idrætspolitik Ishøj Kommune Forord Der har igennem flere år været et ønske om at få udarbejdet en idrætspolitik for Ishøj Kommune, der kan fungere som et effektivt styringsredskab, der kan

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv.

Frivillighed, foreningsliv og folkeoplysning Frivillighed og foreningsliv er et fundament og en af grundpillerne i dansk kultur- og idrætsliv. Aarhus d. 10. oktober 2017 Sport & Fritid Fjordsgade 2 8000 Aarhus C. Høringssvar Idrætssamvirket Aarhus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000 Aarhus C Tlf.: 8614 5252 E-Mail: info@isaarhus.dk www.isaarhus.dk

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie

Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie [1] Vojens d. 25. oktober 2014 Vision for breddeidrætten i Haderslev Kommune Dagens program 1. Inspirationsoplæg v/ Louise Fredbo Nielsen. Mail louise@futurenavigator.dk Fremtidsscenarie 2. Indsatsområder

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

DANSKERNES IDRÆTSVANER

DANSKERNES IDRÆTSVANER Idrætsstrategimøde, Køge, 21. juni 2014 Analytiker Trygve Buch Laub DANSKERNES IDRÆTSVANER Hvor er idrætten på vej hen? IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter:

Hvilke veje skal Ballerup Kommunes idrætspolitik mod år 2010 vælge? Politik handler grundlæggende om at diskutere vilkår, rettigheder og pligter: Idrætspolitik Ballerup Kommunes idrætspolitik Hovedlinier i den idrætspolitiske redegørelse mod år 2010 I efteråret 1997 vedtog kommunalbestyrelsen den idrætspolitik, der skal udgøre hovedlinien i Ballerup

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE ET LIV MED IDRÆT OG BEVÆGELSE Et væsentligt grundlag for et godt og sundt liv er en mangfoldighed af tilbud om aktiv deltagelse i kommunens mange forskellige

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere