SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik WEBUDGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik WEBUDGAVE"

Transkript

1 SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik

2 SUNDHED MED VILJE! STATUSRAPPORT 2016 HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD... 3 VISION, MÅL OG PRINCIPPER... 4 OVERSIGT - STATUS... 5 BØRN OG SKOLE... 6 BESKÆFTIGELSE... 9 KULTUR...11 TEKNIK OG MILJØ VELFÆRD OG SUNDHED SUNDHED MED VILJE! SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER INDSATS MOD RYGNING SUNDHED MED VILJE! STATUSRAPPORT HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem: Teknik og Milljø, Uddannelse og Arbejdsmarked Kontaktperson: Direktør Karin Holland,. Dato: sagsnr.: P

3 FORORD Byrådet vedtog den 26. maj 2015 Sundhed med vilje! Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! er Horsens Kommunes sundhedspolitik, version 3. Lokalsamfundet Horsens kommune har taget ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse. Alle områder i Horsens Kommune har implementeret et mindset for sundhedsfremme og forebyggelse i den daglige opgaveløsning. Byrådet lagde ved vedtagelsen af Sundhedspolitikken vægt på, at: der fortsat er behov for indsats mod ulighed i sundhed og have et særligt fokus på indsatsen for udsatte grupper. Alle fagudvalg blev i forbindelse med vedtagelsen af Sundhedspolitikken lovet en orientering om status for implementering af sundhedspolitikken i 2016 og Direktionen har derfor udarbejdet denne statusrapport. Velfærds- og Sundhedsstaben har stået for koordinering af opgaven. Alle områder har bidraget til opgavens løsning. Statusrapporten redegør kort for: Status for indsats i forhold til alle mål i Sundhedspolitikken: Er der afsluttet en aktivitet eller er en indsatsen implementere? Er der planlagt eller iværksat en indsats? Eller er der endnu ikke iværksat en indsats? Særlige initiativer og indsatser på de enkelte politikområder. 3

4 VISION, MÅL OG PRINCIPPER HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSVISION Borgere i Horsens kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. Borgerne i Horsens kommune skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. Borgerne i Horsens kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje. SUNDHEDSPOLITIKKENS OVERORDNEDE MÅL: Borgerne i Horsens kommune oplever bedre sundhed og trivsel i 2018 end de gjorde i 2014 målt i sundhedsprofilen, som Region Midtjylland udarbejder for Horsens Kommune. PRINCIPPER FOR HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSFREMMENDE OG FOREBYGGENDE INDSATS De indsatser Horsens Kommune iværksætter for at nå de sundhedspolitiske mål tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Sundhedsfremme og forebyggelse Egenmestring læring, trivsel og personlig egenmestring Tidlig indsats Rehabilitering Samskabelse på tværs i Horsens Kommune. Horsens Kommune danner partnerskaber med civilsamfundet, private og andre offentlige parter. Evidens gør, det der virker og dokumenterer indsatsen. Med henblik på at virkeliggøre visionen vil Horsens Kommune i perioden fokusere sin sundhedspolitiske indsats mod syv mål. Målene nås ved konkret, koordineret, tværgående og prioriteret indsats. På de følgende sider er der gjort status for Horsens Kommunes indsats i forhold til at indfri Sundhedspolitikkens syv mål. 4

5 MÅL OVERSIGT - STATUS STATUSOVERSIGT 2016 Overblik over implementering af Sundhedspolitikkens mål. FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 MÅL 1 Børn og Skole Borgerne i Horsens kommune skal leve Mental sundhed og trivsel Kultur længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. Flere børn, unge og voksne trives. MÅL 2 Sunde rammer Natur og byens rum fremmer det sunde Kultur Teknik og Miljø valg. MÅL 3 Børn og Skole Borgere i bevægelse Kultur Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Kultur Teknik og Miljø VISION 2 MÅL 4 Børn og Skole Borgerne i Horsens kommune skal have Reducere ulighed i sundhed lige muligheder for at leve et sundt og Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed. aktivt liv. MÅL 5 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats for sårbare, udsatte og ensomme VISION 3 MÅL 6 Borgerne i Horsens kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje. Udvikling af det nære sundhedsvæsen MÅL 7 Flere i selvforsørgelse Beskæftigelse Beskæftigelse 5

6 BØRN OG SKOLE Børne- og Skoleudvalgets målsætning for udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet fokuserer på resultater i forhold til øget læring, trivsel og personlig mestring. Målet er at opnå det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse. Børn og unge, der udvikler mestringskompetencer i udfordrende, fleksible og aktive læringsmiljøer i dagtilbud og skoler, vil opleve succeser. Det ruster dem til fremadrettet at kunne håndtere og agere i de udfordringer, de møder. Uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er vigtige basisfaktorer for forbedret sundhed og livslang livskvalitet. Veluddannede borgere er fundamentet for et sundt og solidt lokalsamfund, hvor alle deltager og tager ansvar. I Sundhedspolitikken er der et særligt fokus på at udvikle personlig mestring som forudsætning for at opnå mental sundhed og robusthed. FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. Alle unge skal med! Dagtilbud og skoler gør derfor en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til sårbare og udsatte unge. Der er - ligesom i Sundhedspolitikken fortsat fokus på, at børn og unge ikke begynder at ryge. Børne- og Skoleudvalget arbejder, jf. Udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision ved at forfølge følgende mål: VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 Borgerne i Horsens kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. Børn og Skole MÅL 1 Mental sundhed og trivsel Flere børn, unge og voksne trives. Flere børn og unge i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler trives i fleksible fællesskaber og sunde læringsmiljøer. I kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet anvendes en forældretilfredshedsundersøgelse som mål for børnenes trivsel. Undersøgelsen viser, at forældrene gennemsnitligt vurderer, at deres børn i høj grad trives i de kommunale dagtilbud. Kvalitetsrapporten for skoleområdet indeholder en trivselsundersøgelse. Undersøgelsen viser for skoleåret 14/15, at trivslen i Horsens Kommunes samlede skolevæsen ligger på niveau med landsgennemsnittet. I forbindelse med elevernes trivsel er der opstillet mål for elevernes fravær. Elevernes fravær har været stabilt over de seneste tre år. Det gennemsnitlige fravær i Horsens Kommune følger landsgennemsnittet tæt. 6

7 VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 Borgerne i Horsens kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. Børn og Skole VISION 2 Borgerne i Horsens kommune skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. MÅL 3 Borgere i bevægelse Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Alle dagtilbud og skoler indgår tætte og givende samarbejder med det omgivende samfund; f.eks. musikskole, idrætsforeninger og virksomheder om at skabe læring og trivsel for alle børn og unge. MÅL 4 Reducere ulighed i sundhed Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed. Børn og unge i Horsens kommune opnår almen dannelse og får udnyttet deres læringspotentiale til fulde, så de opnår det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse. Samarbejde med f.eks. idrætsforeninger og virksomheder kan bidrage til øget sundhed og motion. Alle dagtilbud og skoler indgår i samarbejdsaftaler, der sikrer inddragelse af lokale idræts,- kultur og foreningsliv. Børn og Skole Målområderne læring, trivsel og personlig mestring på dagtilbud og skoleområdet bidrager også til realisering af målet om lighed i sundhed. Dagtilbudsområdet arbejder med læring, der sætter fokus på at understøtte børnenes sprog. Kvalitetsrapporten for dagtilbudsområdet viser, at fra børnene er tre år, til børnene er fem år, sker der en væsentlig stigning i børnenes sproglige færdigheder. Børnenes sproglige udvikling vurderes generelt lavest i 3 års vurderingerne, hvorfor der sættes særligt fokus på de yngste børns sproglige udvikling. Til dette formål deltager Horsens Kommune i forskningsprojektet Vi lærer sprog. Projektet indeholder desuden en særskilt indsats for socialt udsatte familier. På skoleområdet viser kvalitetsrapporten, at der for målområderne, læring og trivsel, er flere områder med positive tendenser. Dog ligger Horsens Kommune i flere tilfælde under landsgennemsnittet, og der er på skoleområdet stort fokus på at øge elevernes faglige niveau og ruste dem bedre til videre uddannelse. Børne- og skoleudvalget har i 2016 vedtaget, at sundhed skal indgå i arbejdet med de kommende kvalitetsaftaler gældende for

8 MÅLSÆTNINGER FOR BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Horsens Kommune har fokus på, at flere børn og unge trives i fleksible fællesskaber og sunde læringsmiljøer, ligesom uddannelse anses for at være en vigtig basisfaktor for sundhed. Børne- og Skoleudvalget har udarbejdet en udvalgsplan, som gælder for valgperioden Udvalgsplanen indeholder overordnede målsætninger for udviklingen af Børn- og Skoleudvalgets område. Der er fastsat fire politisk fastsatte målområder: Læring Trivsel Personlig mestring Samskabelse. For hvert målområde indgår hvert enkelt dagtilbud og hver enkel skole resultatmål i kvalitetsaftaler for en toårig periode. Efter hver periode følges der op på målområderne i kvalitetsrapporterne. Udvalgsplanen indeholder overordnede målsætninger for udviklingen af Børne- og Skoleområdet. Målet er, at alle børn skal med! Dagtilbud og skoler har derfor en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til sårbare og udsatte børn og unge i Horsens. RYGNING SKOD DET NU! Byrådet besluttede med budgetaftalen i 2013 at prioritere en særlig indsats mod rygning. Efter den beslutning deltog to grundskoler, Horsens Byskole og Langmarkskolen, samt to ungdomsuddannelser, Learnmark Horsens og Produktionshøjskolen, i projekt Rygning Skod Det Nu, som forløb i årene Formålet med projektet var at forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælpe unge rygere med at stoppe igen. Med "Rygning Skod Det Nu" har Horsens Kommune haft særligt fokus på de unge, som er specielt udsatte for at blive rygere. På de udvalgte skoler og ungdomsuddannelser er der en relativt høj andel af socialt udsatte børn og unge. SUNDHED OG LÆRING Ud over de fire målområder har Horsens Kommune i den kommende kvalitetsaftaleperiode, , sat særligt fokus på sundhed som et opmærksomhedspunkt. Forskning viser, at der er sammenhæng mellem sundhed og læring, og i Horsens Kommune er det et ønske at sætte særligt fokus på sundhed. Det er op til det enkelte dagtilbud eller den enkelte skole at arbejde med sundhed. På den måde sikres det, at der lokalt kan arbejdes med lige præcis de konkrete udfordringer, der måtte være lokalt. Resultaterne af projektet viser en positiv udvikling. Andelen af daglige rygere blandt elever og studerende er faldet markant på de deltagende skoler. På Horsens Byskole er andelen faldet med 72 %. Langmarksskolen er blevet total røgfri, og der er i dag ikke rygere blandt eleverne. Også Learnmark Horsens har formået at reducere andelen af rygere i 10. klasse (STEP 10) med 38 %. 8

9 BESKÆFTIGELSE I Horsens Kommune er der brug for alle! Horsens Kommune arbejder derfor målrettet for at sikre, at så mange som muligt bliver en del af et aktivt arbejdsmarked. Horsens Kommune har fokus på at sikre, at: flere unge begynder og gennemfører en uddannelse og færre unge kommer på offentlig forsørgelse. En væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse er, at man er mentalt robust til at klare modgang. I Ungeenheden modtager unge på uddannelseshjælp indsatser, der skal ruste dem til at kunne begynde og gennemføre en uddannelse. FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. For nogle ledige står sundhedsmæssige udfordringer i vejen for, at de får en plads på arbejdsmarkedet. Gennem målrettede indsatser og fleksible jobordninger understøtter Horsens Kommunes beskæftigelsesindsats, at sundhedsmæssige udfordringer ikke ekskluderer borgere fra at kunne være aktive og deltagende på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget arbejder gennem sine strategiske mål, jf. Udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision på følgende områder: VISION MÅL STATUS 2016 VISION 3 Borgerne i Horsens kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje. Beskæftigelse Beskæftigelse MÅL 7 Flere i selvforsørgelse Vejen til øget lighed i sundhed! Herunder skal langtidsledighed forebygges og flere unge skal have en uddannelse, mens færre skal være på uddannelseshjælp. Flere borgere i Horsens Kommune er i selvforsørgelse og andelen af borgere på offentlig forsørgelse er faldende særligt for de jobparate borgere. Antallet af langtidsledige borgere og langtidssygemeldte borgere er stigende både på landsplan og i Horsens Kommune. Antallet af unge under 30 år, som modtager uddannelseshjælp, er svagt stigende og nu på niveau med udgangspunktet i

10 UNGE PÅ VEJ FLERE UNGE MED UDDANNELSE Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives! Der er unge i Horsens kommune, som ikke får en uddannelse. Dermed får de ikke de bedste forudsætninger for at få fodfæste på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende. Samtidig er veluddannede borgere fundamentet for et sundt og solidt lokalsamfund. Der er derfor behov for at sætte målrettet ind i forhold til de unge og særligt de unge, som har en løs tilknytning til uddannelsessystemet og/ eller arbejdsmarkedet. Horsens Kommune tilbyder unge, som ansøger om uddannelseshjælp, og som forventes at kunne gå i uddannelse inden for 1 år, et aktivt screeningsforløb, kaldet Unge på vej. Med Unge på vej vil Horsens Kommune øge afgangen fra uddannelseshjælp og reducere antallet af unge som er på uddannelseshjælp i mere end 1 år. Formålet med tilbuddet er at give den unge et klart billede af, hvor den unge er i sit forløb, og at den unge hurtigst muligt vender tilbage til en uddannelse eller får hjælp til at starte en uddannelse. Forløbet varer 8 uger. Den unge deltager i uddannelsesrettede aktiviteter og/eller uddannelsesforløb. Forløbet er bygget op omkring ni moduler: Mindfulness Motion Livsmestring og Kost og sundhed selvudvikling CV og ansøgninger Økonomi Uddannelsesvejledning FVU-test Netværkscafé BRANCHEPAKKER - KOMBINERER SPROG- SKOLE MED VIRKSOMHEDSPRAKTIK FOR FLYGTNINGE Gennem en målrettet indsatsstrategi og fleksible jobordninger understøtter Horsens Kommune, at sundhedsmæssige udfordringer ikke ekskluderer borgere fra at være aktive og deltagende på arbejdsmarkedet. Horsens Kommune modtager hvert år flygtninge. I 2015: 161 flygtninge. I 2016: 222 flygtninge. Horsens Kommune benytter konceptet branchepakker i arbejdet med integration af flygtninge på arbejdsmarkedet. Målet med branchepakkerne er, at ledige flygtninge kommer hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Branchepakkerne kombinerer sprogskole med virksomhedspraktik i syv udvalgte brancher: Fødevareindustrien Detailbranchen Rengøring Bygge- og anlæg Køkken og service Pleje og omsorg Transport I introduktionsforløbet introduceres flygtningene hver uge for en ny branche. Her er de i virksomhedspraktik. De tillærer sig de sproglige og faglige kompetencer, der er nødvendige inden for brancherne. Der er op til tre praktikforløb pr. borger. Det målrettede branchefokus skal understøtte, at flere flygtninge sporer sig ind på specifikke brancher for så at dygtiggøre sig både fagligt, personligt og sprogligt inden for én af brancherne. Sammen med en uddannelsesrådgiver og en vejleder udvælger og sammensætter den unge modulerne til et individuelt tilpasset forløb. Konceptet er velafprøvet i andre kommuner. Erfaringerne viser, at branchepakker både giver mere motiverede ledige, og at virksomhederne oplever et mere professionelt forløb, hvor mål og behov for træning er tydelige. 10

11 KULTUR Deltagelse i kultur- og foreningslivet fremmer både den mentale og den fysiske sundhed. Idræt har direkte fysisk påvirkning af borgerens sundhed. Deltagelse og dygtiggørelse indenfor f.eks. musik kan give den samme positive oplevelse, som idrætsudøveren har under og efter en fodboldkamp. Der skal derfor sikres et bredt og varieret udbud af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, som gør det muligt for borgerne at udfolde sig kulturelt, kunstnerisk og fysisk. Horsens Kommune spiller en central rolle som udbyder af aktiviteter og faciliteter. Men i høj grad også som samarbejdspartner og støtte for de mange frivillige foreninger, der løfter en stor del af denne opgave. 11 Derfor er det vigtigt, at en udvikling af faciliteter bliver suppleret af en indsats, der sikrer, at de mange frivillige i foreningslivet har de rette redskaber til at løfte opgaven. Horsens Kommune er med til at sikre, at der i byrummet og i naturen bliver skabt plads og mulighed for, at byens borgere kan være aktive og opleve spændende, sjove og udfordrende kulturarrangementer. Kulturudvalget arbejder, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision ved at forfølge følgende mål: VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 Borgerne i Horsens Kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. Kultur Revidere kommunes børnekulturpolitik. Kultur MÅL 1 Mental sundhed og trivsel. Flere børn, unge og voksne trives. Revidere kommunes børnekulturpolitik. Gennem folkeskolereformen give flere børn og unge mulighed for at møde forskellige kunstarter og arbejde med kunstneriske udtryksformer. Fremme livslang læring og lette borgernes adgang til kunstnerisk dannelse bl.a. gennem kulturinstitutionernes aktiviteter. MÅL 2 Sunde rammer. Natur og byens rum fremmer det sunde valg. Fremme kultur- og fritidsaktiviteter i midtby og på havnen herunder midlertidige aktiviteter. Udvikle faciliteter, der giver lyst til bevægelse indendørs og udendørs. Denne udvikling vil bl.a. tage udgangspunkt i de nye pejlemærker og principper for udvikling af idrætshaller. MÅL 3 Borgere i bevægelse. Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Udmøntning af Horsens Kommunes idrætspolitik og herigennem øge andelen af bevægelsesaktive borgere. Udvikle samarbejdet med frivillige på kultur og idrætsområdet. Forbedret information om motionsmuligheder i Horsens Kommune. Målrettet uddannelses- og udviklingstilbud til kommunens idrætsforeninger, så de er rustet til at tackle fremtidens udfordringer. FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. Gennem folkeskolereformen give flere børn og unge mulighed for at møde forskellige kunstarter og arbejde med kunstneriske udtryksformer. Fremme livslang læring og lette borgernes adgang til kunstnerisk dannelse bl.a. gennem kulturinstitutionernes aktiviteter. Kultur Fremme kultur- og fritidsaktiviteter i midtby og på havnen herunder midlertidige aktiviteter. Udvikle faciliteter, der giver lyst til bevægelse indendørs og udendørs. Denne udvikling vil bl.a. tage udgangspunkt i de nye pejlemærker og principper for udvikling af idrætshaller. Kultur Udmøntning af Horsens Kommunes idrætspolitik og herigennem øge andelen af bevægelsesaktive borgere. Udvikle samarbejdet med frivillige på kultur- og idrætsområdet. Forbedret information om motionsmuligheder i Horsens Kommune. Målrettet uddannelses- og udviklingstilbud til kommunens idrætsforeninger, så de er rustet til at tackle fremtidens udfordringer.

12 MUSIKSKOLEN - AT MØDE ALLE! Horsens Musikskole har et omfattende samarbejde med Folkeskolen. Musikskolen - og dens lærere fra landets musikkonservatorier - underviser hvert år ca børn og unge i folkeskoler og daginstitutioner i musik. Samarbejdet med skolerne er tilrettelagt som forløb. Musikskolens lærere underviser sammen med klassens lærere. Forløbene afsluttes med forestillinger og koncerter, et skoleorkester og indskolingsforløb for daginstitutioner. Det er et omfattende program, som betyder at rigtig mange af byens børn og unge uanset social baggrund møder kunst og musik på et højt niveau. JERNLAGERET I krydsfeltet mellem Havnetrekanten og lystbådehavnen ligger Jernlageret. Det er et midlertidigt eksperimenterende kulturområde med aktiviteter, optrædener og kreativ leg. Midt i industriområdet på havnen udfolder der sig et mangfoldigt liv på tværs af generationer, sociale miljøer og faglige færdigheder. Kulturinstitutioner, foreninger og kreative kulturaktører samarbejder om at fremme udfoldelsesmuligheder for alle byens borgere. Gennem leg, læring, bevægelse, kulturoplevelser og kreative aktiviteter kan borgerne møde hinanden i et uformelt og anderledes miljø. Borgerne er selv med til at sætte rammerne for aktiviteterne. Her er f.eks. beachbaner, scene til livemusik, parcourbane og vaskehal for sæbekassebiler. NYE IDRÆTS FACILITETER Horsens Kommune har i perioden afsat ca. 55 mio. kr. til: Opførelse af en ny hal i Torsted i forbindelse med renovering af den eksisterende hal. Etablering af tre nye multisale i tilknytning til eksisterende haller. Løbende renovering af de kommunale haller. I forlængelse af Horsens Kommunes idrætspolitik er målet at udvikle lokale samlingssteder. De skal bl.a. indeholde lokaler, der kan facilitere selvorganiseret idræt. F.eks. har man i Torstedhallen etableret et stort køkken og et fællesareal med udsigt til aktiviteter i begge haller. NYT IDRÆTSTILBUD TIL SENIORER Som en del af implementeringen af idrætspolitikken bliver de nye faciliteter i Torstedhallen brugt til et nyt tilbud til seniorer: Idræt om dagen. Tilbuddet er udviklet i samarbejde med DGI Sydøstjylland og Torsted Idrætsforening. Foto: Hanne Nielsen Hver tirsdag og torsdag formiddag inviteres seniorer indenfor til fælles idrætsaktiviteter, et godt grin og en kop kaffe. Tilbuddet er blevet taget imod med åbne arme. Her er plads til alle uanset om man har erfaring med at motionere eller ej. en lille skavank eller mangel på det rigtige sportsudstyr eller tøj er ingen hindring for at deltage. 12

13 TEKNIK OG MILJØ Teknik og Miljø sikrer den infrastruktur og de fornødenheder, som vi tager for givet i det moderne samfund. Det er ting, der er af afgørende betydning for at opretholde befolkningens grundlæggende sundhedstilstand. FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 Borgerne i Horsens kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. MÅL 2 Sunde rammer Teknik og Miljø Natur og byens rum fremmer det sunde valg. At lokalplanlægning fremmer adgang til grønne områder og fysisk udfoldelse. At sikre og forbedre befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne. At fremme cyklismen ved løbende udbygning af cykelstinettet. MÅL 3 Borgere i bevægelse Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. At Horsens Kommune som myndighed muliggør brugen af byens rum til fysisk udfoldelse herunder, at: Teknik og Miljøs kerneopgaver omfatter etablering og vedligehold af en infrastruktur, der sikrer rent drikkevand, bortledning af spildevand, affaldshåndtering, etablering af sikre trafikale forhold, forebyggelse af forurening og planer for etablering af gode boligforhold. Der er fortsat fokus på de sunde rammers betydning for at understøtte borgerens sundhed og trivsel. Grundlaget skal være i orden. Men samtidigt sættes nye initiativer i søen. Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til Horsens Kommune Sundhedspolitik er: Lokalplanlægning fremmer adgang til grønne områder og fysisk udfoldelse. Sikre og forbedre befolkningens adgang til natur- og friluftsområderne. Fremme cyklismen ved løbende udbygning af cykelstinettet. Teknik og Miljø Bylivsprojekterne understøtter aktivitet og oplevelser for borgere og besøgende. Helhedsplanlægningen engagerer lokalsamfundene i udvikling, der bl.a. skaber rum for fysisk udfoldelse. 13

14 CYKELRUTE PÅ ENDELAVE - NaTour de Endelave Der er etableret ny cykelrute på Endelave med publikumsfaciliteter (skilte, madpakkehus og toilet). Der er endvidere udarbejdet en folder, der ligger på kommunens hjemmeside. SUNDT LANDSKAB Der afvikles en planlægningsproces med det formål at etablere et Sundhedslandskab på den nedlagte lossepladsgrund i Dagnæs-Bækkelund. Der formes et bakkelandskab til rekreative anlæg og aktivitet af overskudsjord fra anlægsarbejder i kommunen Foto: Horsens Kommune, Natur og Miljø STIER VED SUKKERTOPPEN Gå-sti-systemet ved Sukkertoppen er udvidet til Springbjerg Mose. GRØNNE REKREATIVE OMRÅDER Der arbejdes endvidere med at med at skabe sammenhængende grønne og rekreative områder og fremme borgernes adgang til disse. 14

15 VELFÆRD OG SUNDHED Horsens Kommunes opgaver på velfærds- og sundhedsområdet tilrettelægges, så de er sundhedsfremmende og forebyggende. Det gælder indsatser for børn, unge, voksne og særligt udsatte grupper. Sammen med tidlig indsats er KRAM-faktorerne (Kost - Rygning - Alkohol - Motion) centrale i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Velfærds- og Sundhedsudvalget arbejder, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommune sundhedspolitiske mål ved at forfølge følgende mål: FARVEFORKLARING FARVE BETYDER Aktivitet iværksat og afsluttet. Indsatsen er implementeret. Der er iværksat eller planlagt en indsats. Der er endnu ikke iværksat eller planlagt en indsats. VISION MÅL STATUS 2016 VISION 1 Borgerne i Horsens kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet. MÅL 1 Mental sundhed og trivsel Flere børn, unge og voksne trives. Forebyggelse og tidlig indsats i sundhedsplejen styrkes med særligt fokus på udsatte forældre og netværksdannelse. Alle unge har et sundt tandsæt, når de fylder 18 år. Horsens Kommunes forebyggelsesstrategi på familieområdet implementeres. Forebyggelse, tidlig indsats og Egenmestring er udgangspunktet for Horsens Kommunes rehabiliteringsindsats på voksenområdet. MÅL 3 Borgere i bevægelse Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse. Ældre i Horsens Kommune lever aktive liv, og både brugere og pårørende danner netværk med hinanden gennem åbne fællesskaber. Det forebygger ensomhed og isolation. Horsens Kommune understøtter borgernes mulighed for at danne netværk f.eks. gennem gruppeforløb. Styrke inddragelsen af netværk og pårørende til borgere med alvorlige sindslidelser. KRAM-faktorerne (Kost-Rygning-Alkohol-Motion) indgår sammen med borgernes egne kompetencer, ressourcer, mentale trivsel og adfærd i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for udsatte grupper. 15 Der arbejdes målrettet med inklusion og netværksdannelse. Forældrekompetencer styrkes ved ambulant rådgivning og i projekterne Barn på vej og Familieiværksætterne. Tandplejen arbejder vedholdende på at målsætningen opfyldes. Familieområdets strategi er revideret, indsatser igangsat og godt på vej. Nyt fælles mindset om Egenmestring, rehabilitering og forløsning af borgerens potentiale implementeres i hele Velfærd og Sundhed. Aktivitetscentrene på plejecentrene er åbne tilbud til alle ældre. Der er ansat aktivitetsmedarbejdere. Ca. 900 frivillige bidrager til at skabe aktiviteter på plejecentrene og ensomme ældre i eget hjem. Der er ved puljer gjort en særlig indsats for at tilrettelægge aktiviteter målrettet ensomme ældre. Det sker bl.a. i samarbejde med Dansk Folkehjælp og Ældresagen. Sund By understøtter civilsamfundets frivillige indsatser. Der er igangsat gruppetræningsforløb. Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte har fokus på at styrke inddragelsen af netværk og pårørende til borgere med alvorlige sindslidelser. Inddrages hvor det ønskes, og hvor det er muligt. KRAM-faktorerne indgår i sammen med borgernes egne kompetencer, ressourcer, mentale trivsel og adfærd i dialogen med den enkelte om sundhedsfremmende og forebyggende indsats og adfærd.

16 VISION MÅL STATUS 2016 VISION 2 Borgerne i Horsens kommune skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv. VISION 3 Borgerne i Horsens kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje. MÅL 4 Reducere ulighed i sundhed. Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed. Anbragte børn og unges uddannelsesmæssige kompetencer løftes, så de får samme fremtidsmuligheder som ikke-anbragte børn. Beskæftigelsesstrategien og fritidsstrategien på handicap- og psykiatriområdet videreføres med fokus på, at alle har ret til et aktivt liv. MÅL 5 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats for sårbare, udsatte og ensomme Overgangen fra barn til voksen for udsatte og handicappede unge optimeres med særligt fokus på misbrugsområdet. Velfærds- og sundhedsteknologi fortsat udvikles og bruges til at give borgerne et bedre liv med selvhjulpenhed, værdighed og fleksibilitet. MÅL 6 Udvikling af det nære sundhedsvæsen Samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger styrkes, så borgerne oplever større sammenhæng i sundhedsvæsnet. Borgere med kroniske lidelser mødes med en sammenhængende indsats, som gør dem i stand til at mestre deres liv. Minimere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med særligt fokus på den ældre medicinske patient. Horsens Kommune leverer et sammenhængende træningstilbud med høj tilgængelighed og synlig effekt af indsats. Skabe helhedsorienteret indsatsfor borgere med sindslidelser i samspil med relevante samarbejdspartnere. Styrke samarbejdet og samtænkningen mellem socialpsykiatrien, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien. Nyt fokusområde i samarbejde med Uddannelse og Arbejdsmarked. Blandt andet er iværksat projekter Plejefamiliers læsning og Lær for livet. Både på børne- og voksenområdet arbejdes målrettet med kompetenceløft med henblik på at skabe grundlag for, at den enkelte bliver rustet til at håndtere et aktivt liv med uddannelse, job og fritidsaktiviteter. Beskæftigelsesstrategien og fritidsstrategien på handicap- og psykiatriområdet implementeres. Fokus på forløsning af borgerens potentiale. Der udarbejdes en sammenhængende strategi for socialt udsatte hjemløse, unge på forsorgshjem og misbrugere. Fokus på overgangen fra barn til voksen. Ny teknologi har gjort det muligt at bruge apps, virtuel kommunikation og andre teknologiske hjælpemidler i dagligdagen. Det giver borgere med funktionsevnetab mulighed for at leve et liv med en større grad af selvhjulpenhed og værdighed. Der samarbejdes med praktiserende læger via KLU (Kommunalt Lægelige Udvalg) og formelle fora og konkrete projekter ift. Hospitals Enheden Horsens (HEH). Horsens Kommune implementerer kronikerprogrammer: Tele-KOL, forløbsprogrammer for lænde/rygsmerter, depression, palliation og kræft. TOBS tidlig opsporing af begyndende sygdom. Igangsat i hjemmeplejen i sommeren Sundhedsplejen samarbejder løbende med Hospitals Enheden Horsens mhp. at fremme det sammenhængende patientforløb og forebygge genindlæggelser af nyfødte. Vital Horsens er etableret og der er udarbejdet en sammenhængende strategi for træning og rehabilitering, der implementeres. Der er udarbejdet en strategi for Horsens Kommunes indsats for borgere med sindslidelser. Strategien implementeres. Strategien for samarbejdet om indsats imellem socialpsykiatrien, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien implementeres. Der er udarbejdet en strategi for Horsens Kommunes indsats for mennesker med erhvervet hjerneskade. 16

17 SUNDHEDSPLEJEN I Sundhedsplejen er der arbejdet med: Løbende samarbejde med Hospitals Enheden Horsens med henblik på at fremme sammenhængende patientforløb og forebygge genindlæggelser af nyfødte. Familieiværksætterne, der fremmer mestring, inklusion og netværksdannelse Tidlige besøg efter udskrivelse forebygger genindlæggelser og fremmer mestring som forældre Test af lungefunktion 9. klasse. HORSENS PÅ FORKANT MED SUNDHED Langt de fleste borgere med kroniske sygdomme føler sig trygge ved at erstatte en sygeplejerskes fysiske besøg med en telekonsultation. De taler med sygeplejersken via en computerskærm den såkaldte telemedicinske løsning. Det viser det fireårige Projekt Horsens på forkant med sundhed, som netop er afsluttet. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Horsens Kommune, Hospitalsenheden Horsens, de praktiserende læger og telemedicinske leverandører. Målgruppen er borgere med kroniske sygdomme som diabetes, KOL, og hjertesygdomme samt ældre medicinske patienter. Borgerne oplever tryghed og frihed i forhold til at handle selvstændigt og aktivt på forandringer i deres sygdom. Anvendelse af telemedicinske løsninger understøtter, at borgerne kan mestre egen sygdom og leve aktive liv. Se følgende links Horsens på forkant af sundhed præsentation Et 83a -forløb i Horsens Kommune - YouTube Hospitalsvenner Plejecenter Birkebo, Velfærdsteknologi TOBS - TIDLIG OPSPORING AF BEGYNDENDE SYGDOM I HJEMMESYGEPLEJEN Formålet med indsatsen er at forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser. Målet er at opdage forværring i borgers tilstand på et tidligt tidspunkt. Det øger kvaliteten af omsorgen for de ældre borgere, som hjemmeplejen har kontakt med. TOBS er en metode, der bygger på en samlet vurdering af: puls, bevidsthed, temperatur, respirationsfrekvens og blodtryk. Dette beskrives sammen med retningslinjer for medarbejderens reaktion på TOBS på baggrund af en score. INDSATS FOR AT IMØDEGÅ LÆGEMANGEL I opstod der akut lægemangel. Flere og flere borgere flytter til kommunen. Det betød, at de fleste læger i Horsens by ikke længere var åbne for tilgang. Nye borgere blev henvist til læger i lokalområder et godt stykke vej fra Horsens. I efteråret 2015 bevilgede Region Midtjylland to nye lægepraksis i kommunen. Men der var ingen ansøgere til stillingerne. Der blev derfor indgået aftale mellem Horsens Kommune og de praktiserende læger om aflastning af praksis. Til gengæld åbnede størstedelen af praksis for yderligere 50 borgere hver. 28 praktiserende læger indgår i samarbejdet. Horsens Kommune indrykkede helsides annoncer i udvalgte aviser og lægefaglige publikationer. Her blev beskrevet, hvorfor det er oplagt at starte en praksis i Horsens kommune, flytte til Horsens kommune og ikke mindst om det patientunderlag, der er. Der kom mange ansøgere. Pr. 1. september 2016 er lægerne igen fuldtallige. 17

18 SUNDHED MED VILJE! Horsens Kommune koordinerer indsatsen for realiseringen af den sundhedspolitiske vision og de sundhedspolitiske mål med implementeringen af: Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Regeringen, januar Sundhedsaftalen. Region Midtjylland Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Sammen om sundhed. Udfordringer og anbefalinger, KL oktober Horsens Kommune holder sig ajour i forhold til nye aftaler og politikker på mellemkommunalt, regionalt og statsligt niveau, der kan have betydning for Horsens Kommunes indsats på sundhedsområdet. Således har Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i april 2016 indgået en aftale om 8 nationale mål for sundhedsvæsenet: Sundhedsaftalen Region Midtjylland og de 19 kommuner Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser SUNDHEDSPOLITISKE MÅL: Mål 1 Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser grænser. Mål 2 Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med sygdom. Mål 3 Behovet for akutte indlæggelser reduceres. Mål 4 Det sociale ulighed i sundhed reduceres. Mål 5 Bedre sundhed for borgere, der er socialt udsatte. Mål 6 Bedre sundhed for børn og unge. Mål 7 Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom. DE 7 NATIONALE MÅL FOR DANSKERNES SUNDHED * Mål 1 Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. Mål 2 Flere børn skal trives og have god mental sundhed. Mål 3 Flere voksne skal trives og have god mental sundhed. Mål 4 Flere skal vælge et røgfrit liv. Mål 5 Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge. Mål 6 Færre børn skal være overvægtige. Mål 7 Flere skal bevæge sig i hverdagen. 8 NATIONALE MÅL FOR SUNDHEDSVÆSNET* 1. Bedre og sammenhængende patientforløb 2. Styrket indsats for kronikere og ældre medicinske patienter 3. Forbedret overlevelse og patientsikkerhed 4. Behandling af høj kvalitet 5. Hurtig udredning og behandling 6. Øget patientinddragelse 7. Flere sunde leveår 8. Mere effektivt sundhedsvæsen Målene skal sikre, at alle sundhedsvæsenets aktører arbejder i en tydelig og fælles retning mod højere kvalitet. Lokal forankring og metodefriheder afgørende faktorer *) Kilde: Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Regeringen, januar *) Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i april 2016.

19 SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I udsendte Sundhedsstyrelsen 11 forebyggelsespakker. Horsens Kommune besluttede i juni 2013 at implementere alle Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på grundniveau. Det blev også besluttet, at den projektgruppe som udarbejdede status for implementering af forebyggelsespakkerne i 2015, mødes en gang årligt og drøfter, hvordan arbejdet med at implementere og udvikle forebyggelsesindsatsen skrider frem. En gang i hver valgperiode - næste gang i skal der laves en ny status for implementering af forebyggelsespakkerne. har koordineringsansvar. INDSATS MOD RYGNING INDSATS MOD RYGNING - HORSENS KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS Byrådet vedtog den 26. maj 2015 Horsens Kommunes Sundhedspolitik , Sundhed med vilje!. Venstre tiltrådte indstillingen med et forslag om, at Horsens Kommune arbejder hen imod at blive en røgfri arbejdsplads i løbet af de næste par år. Der er sket en indskærpelse af den gældende rygepolitik. Horsens Kommune skal gå forrest, når det handler om sundhed. Derfor skal det undersøges, hvordan der kan arbejdes for, at Horsens Kommune bliver røgfri. Der skal udarbejdes en plan med konkrete initiativer baseret på motivation og frivillighed. INDSATS MOD RYGNING - BORGERPERSPEKTIV Antallet af rygere i Danmark har været faldende over en årrække. I Horsens kommune er antallet af voksne (25-79 årige) daglige, rygere reduceret fra 30% i 2006 til 21% i Her til kommer de unge og de ældre. For hele region Midtjylland gælder, at der er 14% af de unge, der ryger dagligt. 30% af alle unge har erfaring med rygning. I hele DE 11 FOREBYGGELSES- PAKKER Alkohol Fysisk aktivitet Hygiejne Indeklima i skoler Mad og måltider Mental sundhed Overvægt Seksuel sundhed Solbeskyttelse Stoffer Tobak STATUS region Midtjylland er der 15% af de ældre over 80 år, der ryger. Rygning medfører omkostninger både for den enkelte i form af tabte leveår og for samfundet. Beregninger fra 2006 viste, at sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger pga. rygning var 3,4 mia. kr. Dertil kommer produktionstab i form af sygefravær, førtidspension og tidlig død = ca. 16 mia. kr. Det er nettoomkostninger på 630 kr. pr. borger i Danmark. Produktionstabet blev opgjort til kr. pr borger. Hvis det omregnes til Horsens Kommune tal, vil det svare til, at der er en årlig nettoomkostning på ca. 50 mio. kr. og et produktionstab på 237 mio. kr. Derfor er der projekter i gang regi af folkeskolen. Fremadrettet vil der også blive iværksat en forebyggende indsats målrettet de gymnasiale uddannelser og erhvervsskolerne. 55% af de voksne, daglige rygere i Horsens kommune, har et ønske om støtte og hjælp til rygestop. 1) Kilde: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner , CFK, Folkesundhed og kvalitetsudvikling,

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! WEBUDGAVE

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! WEBUDGAVE Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhed med vilje! KOLONFON Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018: Sundhed med vilje Vedtaget af Horsens Byråd 2015 Kontaktpersoner: Direktør, Velfærd og

Læs mere

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT KOLONFON Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018: Sundhed med vilje Vedtaget af Horsens Byråd 2015

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning.

Genoptræning Kommunen har særlige forpligtelser over for borgere før og efter sygehusindlæggelse hvad angår hjemmesygepleje og genoptræning. FAKTA OM: 7. Sundhed Beskrivelse af brugere Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne nye opgaver inden for genoptræning/rehabilitering samt indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Regionerne har ansvaret

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018. Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 Sundhedspolitik 2015-2018, godkendt november 2014 l 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VORDINGBORG KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 3 SUNDHED HAR VI ALLE ET PERSONLIGT FORHOLD TIL 4 VISION 5 DER ER

Læs mere

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune

Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom. Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Forstærket indsats for mennesker med kronisk sygdom Et kommunalt perspektiv v/ direktør Karin Holland, Horsens Kommune Det nære sundhedsvæsen - og borgere med kronisk sygdom Den brændende platform 1. Flere

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG

Lighedsplan. Hvad er ulighed i sundhed? SUNDHED OG OMSORG Lighedsplan Hvad er ulighed i sundhed? Social ulighed i sundhed starter allerede før fødslen og nedarves fra én generation til den næste. Lighed i sundhed fremmes gennem tidlig og rettidig indsats i et

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013.

Statusrapporten sendes i udvalgshøring i perioden fra den 25. januar til den 22. marts 2013. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Statusrapport 2012 for Sundhedspolitikken 2011-2014 Længe Leve København Drøftelse af statusrapport 2012 for Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-2014 Længe Leve København

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK Sundhed MED LYST TIL LIVET! SUNDHEDSPOLITIK 2017-2020 Forord Sundhed med lyst til livet! Sundhed handler om at have det godt! Det er individuelt for os, hvornår vi har det godt, men at have lyst til at

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget

Sundhedsplan Socialudvalget KS udvalget Socialudvalget 13.01.2015 KS udvalget 15.01.2015 Beskæftigelses- og sundhedschef Jørgen Erlandsen Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb 13/53849 - dok.15-6359 23. januar 2015 1 Sundhedspolitikken Et sundt

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere