medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014"

Transkript

1 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014 Bedre provision Jakob Klink glæder sig over, at det trods hårde forhandlinger lykkedes at få en aftale på plads i Gjensidige Forsikring, som giver bedre provision. Læs også om hvordan det er gået forhandlingerne i de øvrige selskaber. Læs side 6-9 Stress skal bekæmpes /2 Stor udskiftning af assurandører /12 Formand for en kort bemærkning /13

2 2 Generalforsamling Af journalist Berit Villadsen Stress skal bekæmpes De lokale lønforhandlinger og det dårlige arbejdsmiljø var i fokus, da Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen holdt sin årlige beretning på Assurandør Kredsens generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle. Han opfordrede desuden assurandørerne til at være aktivt opsøgende i deres salgsarbejde Det er dejligt at se, at så mange foreninger i den senere tid har fået landet gode og fornuftige overenskomster. Gode, fornuftige og holdbare lønaftaler laves jo ikke af dem, der kun vil tale om, hvor lidt eller hvor meget assurandørerne skal sættes ned i løn, men af dem, der vil skabe en overenskomst, der peger i den rigtige retning. Den gode og holdbare overenskomst skaber jo værdi både for selskabet og for assurandørerne. Sådan lød de indledende ord i den årlige beretning fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen på kredsens generalforsamling, der ligesom sidste år fandt sted på Munkebjerg Hotel i Vejle. Carsten Nielsen roste de lokale forhandlere, der for størstedelens vedkommende var repræsenteret blandt salens 54 deltagere, hvoraf de 39 var delegerede. Kredsformanden kunne dog også berette om, at Topdanmarks Assurandørforening havde fået nej til overenskomsten i et enkelt segment. Selskabets ledelse havde derefter valgt at sende de videre forhandlinger til organisationernes behandling. Der er her opnået enighed om at godkende det oprindelige forhandlingsresultat. Denne enighed er efterfølgende blevet godkendt af Finansforbundets hovedbestyrelse. Assurandørernes arbejdsvilkår var et af de andre store omdrejningspunkter i kredsformandens beretning. Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse i 2013 viste, at det dårlige arbejdsmiljø stadig var en udfordring på mange assurandørarbejdspladser, og det har fået arbejdsmiljøet på dagsordenen i Assurandør Kredsen. Vi bliver stressede af, at vi skal være administratorer, af vores it, der ikke fungerer, og af den stadigt stigende kontrol og opfølgning af vores salgschefer. Vi har derfor besluttet i kredsen, at arbejdsmiljøet og trivslen er et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. Det er helt afgørende, at de lokale foreninger får taget hånd om dette, og igen og igen udfordrer ledelsen, der hvor trivslen ikke er optimal, lød det fra Carsten Nielsen. Til slut i beretningen understregede han, at der trods trange tider, øget digitalisering og forsikringssalg via internettet stadig er plads til assurandørerne. Mens jobs er forsvundet fra bankerne siden finanskrisen, har Carsten Nielsen glædede sig over, at Assurandør Kredsen trods finanskrisen ikke har oplevet nævneværdig ændring i medlemstallet. Foto: Bennie Hansen

3 Generalforsamling 3 Assurandør Kredsen ifølge kredsformanden ikke oplevet nogen nævneværdig ændring i medlemstallet. Den udvikling ønsker kredsformanden at fortsætte, og han ser det aktivt opsøgende salgsarbejde som vejen frem. Sørg nu for at skaffe jeres egne kunder. Det er vores styrke som assurandører, at vi via vores berøringsflade i sportsklubber, foreninger samt øvrige netværk, skaber kontakter, der kan bibringe os ny forretning. Det er fint nok at supplere med aftaler, som bliver lavet til os. Men husk på, at dem, der laver aftalerne, også bliver presset. Det er min erfaring, at flere af disse aftaler er af tvivlsom kvalitet, idet dem, der laver disse aftaler til os, også bliver målt på antallet. Skab derfor jeres egne kunder. Det er dem, der skaffer jer arbejde på sigt, og det er disse kunder, som kun assurandørerne kan skaffe. Der er heldigvis stadigvæk mange kunder, der foretrækker at tale med et levende menneske, fremfor at betjene sig selv via internettet.

4 4 Generalforsamling Opprioriter det psykiske arbejdsmiljø Finansforbundets formandskab var traditionen tro også repræsenteret på Assurandør Kredsens generalforsamling i form af Solveig Ørteby, som gav en orientering fra forbundet. Næstformanden roste Assurandør Kredsen for at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø lokalt på virksomhederne. Hun bemærkede, at assurandørerne skilte sig markant ud fra resten af Finansforbundets medlemmer, når det gjaldt stress og i særdeleshed helbredstruende stress, som 34 procent af assurandørerne oplever i forhold til 19 procent af Finansforbundet som helhed. Derudover takkede Solveig Ørteby Assurandør Kredsen og tillidsmændene for deres arbejde centralt og lokalt i foreningerne. Hun opfordrede assurandørerne til fortsat at blande sig i debatten også på Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, hvor assurandørerne oftest er i mindretal. Husk nu at bidrage med det, I har. Jeg ved godt, at I føler, at I er anderledes end os. Men det føler alle i Finansforbundet også. It-folkene føler, at de er specielle, juristerne, lederne, HR-folkene, de nye akademikere, som er IT-ingeniøruddannede og så videre. I Finansforbundet er vi meget tolerante og accepterer mangfoldighed. Og for at vi kan have et fællesskab og blive ved med at være stærke som forbund kræver det, at der skal være noget for alle, også for jer, lød det fra Solveig Ørteby, Finansforbundets næstformand. Dengang folk havde holdninger Den tidligere formand for Dansk Metalarbejderforbund Georg Poulsen var gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling. Den gamle værftsmedarbejder Georg Poulsen, der snart runder 85 år, fortalte om sit arbejdsliv og faglige karriere, som startede på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, hvor han blev udlært tilbage i Georg Poulsen fattede først interesse for fagforeningsarbejdet i forbindelse med en storstrejke i 1956, hvor en socialdemokratiskledet regering greb ind i overenskomstforhandlingerne og ophøjede et mæglingsforslag til lov. Det satte gang i massedemonstrationer landet over. To år senere blev Georg Poulsen tillidsmand, senere fællestillidsmand og i 1963 formand for metalarbejderne i Helsingør. I 1969 blev han medlem af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, og ni år senere blev han forbundsformand, en post han bestred i 13 år frem til Jeg har altid troet på den opsøgende fagforening. Jeg tror ikke, medlemmerne kommer af sig selv. Så jeg har altid været opsøgende. Først købte jeg en scooter og siden en bil og så tog jeg ud og besøgte arbejdspladserne. Jeg husker, hvordan jeg blev præsenteret, som her kommer den lille pamper, der tager alle jeres penge, fortalte Georg Poulsen. Georg Poulsen har også været politisk aktiv. I 1951 meldte han sig for en kort periode ind i Danmarks Kommunistiske Parti, siden skiftede han til SF, hvor han fra var partiets repræsentant i Helsingør Byråd. Efter ansættelsen i Dansk Metalarbejderforbund gik han over i Socialdemokratiet og var en af fagbevægelsens repræsentanter i forretningsudvalget. I forligsinstitutionen var han kendt for at smække med dørene. Det har været et rigt, morsomt og omskifteligt liv. Jeg har altid sagt, at værftsmedarbejdere er folk, som har en holdning. Det kan jeg godt savne hos folk i dag, hvor verden er en anden. Jeg er glad for at have været formand. Det har været en livsbekræftende og berigende periode, og jeg har aldrig haft problemer med at falde i søvn om aftenen, sagde Georg Poulsen, som fortalte, at han sideløbende også havde siddet i 14 store bestyrelser - lige fra småkager til skibsværft. Foto: Bennie Hansen

5 Af journalist Carsten Jørgensen overenskomst 5 Lønstatistik til lokale forhandlinger Assurandør Kredsens næstformand Ole Døssing Christensen glæder sig over, at det lykkedes at få et protokollat om distancearbejde med i rammeoverenskomsten, og at virksomhederne fremover skal udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger Forhandlingerne om en ny rammeoverenskomst forløb rimelig smertefrit, og vi er godt tilfredse med, at det lykkedes at få vores tre hovedkrav igennem overfor arbejdsgiverne, siger Ole Døssing Christensen, næstformand i Assurandør Kredsen. Med til forhandlingerne, der fandt sted i forbindelse med Finansforbundets og FA s (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) forhandlinger om en standardoverenskomst, havde Assurandør Kredsen et krav om, at der skal udarbejdes lønstatistik af virksomhederne til brug ved de lokale lønforhandlinger hvilket i dag især er en mangel i de mindre selskaber. Dette krav blev accepteret fra arbejdsgiverside, ligesom parterne også enedes om, at der skal udarbejdes et protokollat om distancearbejde og hjemmearbejdspladser/mobile kontorer, hvor virksomheden blandt andet skal oplyse assurandøren om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Desuden blev det i den indgåede rammeoverenskomst præciseret på Assurandør Kredsens opfordring - at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet. Det indeholder rammeoverenskomsten Højere minimumsløn Med den nye overenskomst forhøjes minimumslønnen for eksaminerede assurandører fra kroner til kroner i overenskomstperioden, og for medarbejdere med ansættelse og virke som assurandør stiger minimumslønnen fra kroner til kroner i overenskomstperioden. Kompetenceudvikling Fremover har assurandørforeningen og selskabet pligt til at indgå en lokalaftale om retningslinjer for kompetenceudvikling i selskabet. Pension Beregningen af assurandørernes pension justeres således, at virksomhederne nu kan beslutte, om pensionen skal beregnes af den foregående måneds løn eller af den aktuelle måneds løn. Ændring af sygelønsberegningen Beregningen af sygeløn i Rammeoverenskomsten ændres således, at der ved aftalte ændringer i assurandørens ansættelsesvilkår ligeledes skal tages stilling til, hvordan sygelønnen fremadrettet skal beregnes. Lønstatistik til de lokale forhandlinger Fremover skal virksomhederne udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger. Lønstatistikken skal desuden opfylde en række minimumskrav, såsom oplysninger om lønniveau og lønudvikling. Distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer Der indføres et protokollat i Rammeoverenskomsten om distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer. Protokollatet indeholder en række elementer, som virksomheden skal oplyse assurandøren om. Det drejer sig blandt andet om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Nettopræmien til gruppeforsikring forhøjes Fra den 1. april 2014 forhøjes nettopræmien for gruppeforsikring med kroner årligt til kroner. Præmieforhøjelsen gennemføres efter sædvanlig praksis, ved at selskaberne trækker præmiestigningen fra den enkelte assurandørs faste løndele eller lignende, medmindre andet aftales lokalt. Fagligt arbejde Det præciseres, at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet.

6 6 Forhandlinger Af journalist Berit Villadsen Nye lønaftaler i selskaberne Der har været travlhed i assurandørforeningerne med at få forhandlet nye overenskomster og lønaftaler hjem for medlemmerne. Fælles for de fleste forhandlinger er, at de har trukket store veksler på såvel garvede som grønne forhandlere. Assurandør Kredsens blad giver her et overblik over de nye lønaftaler Danica Pension: Knast om regulering af løn Der var stor anerkendelse til Assurandørforeningen i Danica Pension blandt selskabets 115 pensionsrådgivere og chefkonsulenter. 87 procent deltog i afstemningen af en ny lønaftale, og 82 procent stemte ja til en ny to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april. Der var sværdslag, som der skal være i en forhandling, men det positive var, at forhandlingerne ikke gik på, hvor meget vi skulle gå ned i LB Forsikring: løn, som det ofte har gjort. Udgangspunktet for forhandlingerne var, at Stille og rolige vi på begge sider af bordet var meget godt tilfreds med den eksisterende lønaftale, som virkede godt efter hensigten. Den største knast i forhandlinger forhandlingerne med ledelsen var reguleringen af den faste løn, siger Der var tilfredshed at spore med overenskomsten i LB Forsikring, som blev formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, Per Søgaard. Ifølge Per Søgaard var ledelsen i Danica Pension ikke interesseret stemt hjem med stort flertal blandt selskabets 24 assurandøruddannede for- i at regulere det faste lønparameter, det var Assurandørforeningen i Danica Pension imidlertid. Foreningen ville have en lønaftale, der bevarede reallønnen. Resultatet blev to gange 1,5 procent i regulering 1. april og er to-årig. sikringskonsulenter. Aftalen trådte i kraft af den faste løn og uændrede satser ved provision/bonus. Forhandlingerne er gået meget stille og roligt. Vi har haft en god dialog og snakket tingene på plads. Der har ikke været de store ændringer. Grundsatser og provisionssatser er uforandrede. Det har primært været forståelsesmæssige ændringer og udspecificeringer af kontrakten, fx hvis IT går ned, og vi ikke kan udføre vores arbejde i tilfælde af teknisk svigt, så får vi kompensation - ikke kun ved møder ude af huset, men også når vi er på kontoret. Vi har altid haft en konstruktiv dialog med ledelsen omkring det, men da vi bliver mere og mere it-afhængige, var det vigtigt at præcisere, hvornår kompensationen kom i spil, fortæller Per Pedersen, formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring. Ifølge Per Pedersen reguleres forsikringskonsulenternes fastløn med udgangspunkt i LB Forsikrings Indboforsikrings indeksregulering.

7 Forhandlinger 7 Lønaftaler undervejs Ved redaktionens afslutning har Finansforbundets hovedbestyrelse godkendt den oprindelige lønaftale forhandlet hjem af Assurandørforeningen i Topdanmark. Aftalen blev først forkastet, da et af Topdanmarks segmenter underkendte den indgåede lønaftale, og forhandlingerne blev siden overtaget af FA og Finansforbundet. Assurandørforeningen i Tryg Forsikring har sendt deres lønaftale til urafstemning (efter redaktionens afslutning). Assurandørforeningen i SEB Pension har påbegyndt deres forhandlinger i maj. Assurandørforeningen i Codan Forsikring forhandler også stadigvæk. Thisted Forsikring: Aftale nedstemt to gang Assurandørforeningen i Thisted Forsikring var på historisk hårdt arbejde for at få en ny lønaftale på plads for selskabets 15 assurandører. Den oprindelige aftale blev nedstemt to gange, og først i sidste time stemte et stort flertal for en revideret lønaftale. Lønaftalen trådte i kraft 1. marts og GF Forsikring: er to-årig. Det har været meget hårde forhandlinger i Thisted Forsikring. Lønaftalen blev klart stemt ned ad to omgange. Assu- Første overenskomst randørerne var forundrede over størrelsen på lønnedgangen, nogensinde specielt set i lyset af Thisted Forsikrings omsætningsforøgelse de senere år. Men vi blev enige på et krisemøde, men med GF Forsikring historie, da de i fællesskab Assurandørforeningen i GF Forsikring skrev sam- hvor vi havde indkaldt alle assurandører for at orientere fik forhandlet assurandørforeningens første virksomhedsoverenskomst hjem. 90 procent af sel- dem om konsekvenserne ved at overdrage sagen til FA. Vi tog kontakt til ledelsen for at høre, om vi kunne nå et forlig, skabets daværende 11 assurandører deltog i afstemningen, og 90 procent stemte for en 3-årig og vi lavede faktisk et forlig over telefonen, og aftalen kom derved i hus i løbet af en formiddag. Det er første gang, jeg aftale, som trådte i kraft 1. april har oplevet det i mine 11 år i Thisted Forsikring, fortæller Det var hårdt at skulle bygge en lokal overenskomst op fra bunden. Vi har haft 11 mø- formanden for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, Poul Daniel Larsen. der siden starten af september, hvor vi er mødtes fra kl. 9 til 14. Forhandlingerne foregik i en god tone. En enkelt gang forlod vi hinanden efter en time, fordi vi ikke kunne blive enige om noget som helst. Så det var en halvhård proces. Udgangspunktet var, at ledelsen ingenting ville ændre. Vi havde jo alle sammen sagt ja til et job 1. maj, og så kan man ikke komme et halvt år efter og sige, vi skal have tilrettet en masse, men det lykkedes så at ændre en lille smule. På ulykkesforsikringsdelen har vi fået indført en procentsats i stedet for gebyrer og en superprovision, hvis alle assurandører gennemsnitligt indfrier målene, men ellers er der som sådan ikke ændret ved fastløn og provisionen, siger Erik Henriksen, formand for Assurandørforeningen i GF Forsikring. Ifølge Erik Henriksen er ulykkesforsikringsdelen det eneste område, hvor GF Forsikrings nuværende 14 assurandører får en procentsats af præmien, på andre områder får assurandørerne en fast gebyrsats af præmien.

8 8 Forhandlinger Gjensidige Forsikring: Bedre provision Som noget nyt skulle virksomhedsoverenskomsten i Gjensidige Forsikring også omfatte de 33 virksomhedsoverdragede privatassurandører fra Nykredit Forsikring. Valgdeltagelsen var på 95 procent, og 83 procent af assurandørerne stemte for aftalen, som løber fra 1. april og to år frem. Det var hårdt at få lavet en fælles aftale af flere grunde. Vi sad 13 med til forhandlingerne og flere havde ikke været med før. Det var en udfordring at skulle lave en aftale, der omfatter tre og ikke som tidligere to segmenter. Derudover var det også svært at blive enige internt i de to gamle assurandørforeninger i henholdsvis Gjensidige og Nykredit, om hvad vi skulle - samtidig med, at selskabet ville lave en helt ny afregningsform, hvor salgsregistreringen skal køre automatisk, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Ifølge Jakob Klink betyder den nye lønaftale, at de 73 assurandører samlet set er gået ned i fastløn. Til gengæld får assurandørerne nu provision fra første krone, hvor der tidligere var en bom på 1,3 eller 1,5 millioner kroner. Den arbejdsgiverbetalte pension er hævet fra 9,4 til 10,8 procent. Aros Forsikring: Lønstigning for de fleste Der var tilfredshed med virksomhedsoverenskomsten i Aros Forsikring. 80 procent af selskabets 20 assurandører deltog i valget, og den 3-årig aftale blev stemt hjem med 75 procents flertal. Aftalen trådte i kraft 1. januar Der var en god fornuftig tone imellem parterne hele vejen igennem forhandlingerne. For Assurandørforeningen var det en mærkesag, at den gennemsnitlige assurandør ikke skulle gå ned i løn, og som tingene skred frem, fandt vi frem til en fornuftig løsning. Vi er over de sidste to lønforhandlinger gået fra en fastløns porteføljeorienteret kontrakt til en mere produktionsafhængig kontrakt, som betyder, at det i dag kan betale sig både at tegne nye kunder og redde eksisterende kunder, som er på vej væk. Kontrakten har betydet, at nogle assurandører har oplevet en lønnedgang, mens flertallet har fået en lønstigning, siger Thomas Steen Vilhelmsen, formand for Assurandørforeningen i Aros Forsikring. Ifølge Thomas Steen Vilhelmsen indebærer den nye lønaftale, at assurandørernes fastløn er blevet reduceret fra til Til gengæld stiger provisionen lidt, og endvidere har vi fået en bonus, som bliver beregnet ud fra nettotilvæksten af kunder i porteføljen, såvel nye kunder som reddede kunder. Købstædernes Forsikring: Ens provisioner uanset produkt Efter lidt udskiftning blandt forhandlerne kom virksomhedsoverenskomsten i Købstædernes Forsikring også i hus. 83 procent af selskabets 24 assurandører deltog i afstemningen og 67 procent af dem stemte for aftalen, som træder i kraft 1. juni 2014, og løber frem til en af parterne opsiger den. Forhandlingerne er forløbet positivt. Der har generelt været en god stemning på begge sider af bordet. Det gav nogle udfordringer, at den ene af selskabets forhandlere pludseligt sagde sit job op, så der måtte sættes et nyt hold. De skulle lige ind i kampen, men vi fik en aftale, som begge parter er tilfredse med. Vi fik fastlønandelen sat op. Derudover fik vi sat visse provisioner ned, andre op. Så nu får vi ens provisioner uanset produkt, fortæller Carsten Haslund, formand for Assurandørforeningen i Købstædernes Forsikring.

9 Forhandlinger 9 Sønderjysk Forsikring: Enstemmig opbakning til resultat Der var stor opbakning til virksomhedsoverenskomsten i Sønderjysk Forsikring. Samtlige af selskabets 14 assurandører stemte for en to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april Det var første gang, jeg var med til at forhandle, og det gik godt. Før de egentlige overenskomstforhandlinger, havde vi som noget nyt såkaldte forforhandlinger. Til forforhandlingerne havde vi i bestyrelsen delt os op i to grupper, hvor vi seks-syv gange forhandlede med de respektive chefer for privat og erhverv. Beslutningerne herfra tog vi med til de egentlige overenskomstforhandlinger, hvor vi var samlet. Alt i alt har vi haft nogle gode dialoger. Vi har fået vendt nogle sten og fået sat ord på dem. Der er klart også nogle ting, vi kan få taget med til næste forhandlinger, siger Helle Thomsen, formand for Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring. Ifølge Helle Thomsen fik selskabets erhvervsassurandører en højere fastlønsdel. Privatassurandørerne bibeholdt deres fastløn, men gik op på provision. Derudover fik assurandørerne forhandlet en højere pension. Nordea Liv og Pension: Langvarigt og langhåret forløb Efter hårde forhandlinger fik Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension forhandlet en 3-årig lønaftale hjem til sine 60 medlemmer. 83 procent af de assurandøruddannede konsulenter og kundechefer deltog i afstemningen, 76 procent stemte for aftalen, som trådte i kraft 1. april Der er ikke nogen tvivl om, at vi er i en situation, hvor selskaberne er presset på indtjeningen og forsøger at forbedre den. Det mærkede vi i forhandlingerne, hvor vi startede ud med at være langt fra hinanden. Vi diskuterede nye lønstrukturer, og det var virkeligt et langvarigt og langhåret forløb, men vi endte ud med at lægge os tæt på det, vi kendte og havde i forvejen. Begge parter er glade for resultatet, fortæller Mogens Edvard Pedersen, formand for Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension. Ifølge Mogens Edvard Pedersen betyder den nye aftale, at kundechefernes løn er blevet mere variabel. Konsulenterne, som indtegner forsikringerne, opnåede en henvisningsbonus. Derudover steg pensionsbidraget for begge grupper med en halv procent om året i tre år. CHARME & SELVTILLID FORPLIGTER! DEN ERFARNE ERHVERVSASSURANDØR KURSUS 0.30 Læs mere og tilmeld dig på forsikringsakademiet.dk Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon forsikringsakademiet.dk

10 10 Performance Af journalist Berit Villadsen Kundemålinger er kommet for at blive Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter er i to år blevet målt af kunderne. Per Søgaard, formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, tvivler på, at målingerne giver et retvisende billede af kundetilfredsheden, men hilser dem velkommen, hvis de giver mere tilfredse kunder For to år siden indførte Danica Pension kundemålinger, de såkaldte MOT-målinger (Moment Of Truth). Det betød, at Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter efter hvert kundemøde bliver målt på kundernes tilfredshed. Konkret bliver kunden ved mødets start informeret om, at de efter mødet bliver kontaktet af et analysebureau, som vil stille dem nogle spørgsmål om deres kundetilfredshed, baseret på det konkrete kundemøde - og at det er vigtigt, de svarer. MOT-målingerne har været til stor diskussion i Assurandørforeningen i Danica Pension. Vi har talt meget om målingerne, fordi der er så meget fokus på dem fra ledelsens side, og flertallet af assurandørerne er trætte af MOT-målingerne. Også fordi alle i salget bliver belært om, hvordan de skal præsentere tingene og sige tingene. Det bliver meget en ensretning af assurandørerne, og det er vi ikke glade for. Det, som falder naturligt for en at sige det, falder ikke nødvendigvis naturligt for en anden at sige, siger Per Søgaard, formand for Assurandørforeningen i Danica Pension. Assurandørforeningen i Danica Pension har siden indførelsen af målingerne forsøgt at ændre udformningen på nogle af spørgsmålene, især spørgsmål, som rådgiveren ikke har nogen indflydelse på. Spørgsmålet om prisen i Danica er således blevet slettet. Ifølge Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension, er MOT-målingerne kommet for at blive. Målingerne er et udviklings- og kompetenceværktøj til at forbedre kundetilfredsheden og rådgivernes kundekontakt. Vi har intet ønske om at ensrette rådgivernes personlighed. Men hvis vi fx kan se på vores målinger, at en rådgiver, som altid starter med at tale om, hvordan det går med virksomheden, inden de begynder at tale om Danica, får en bedre bedømmelse fra kunden, end dem som ikke gør det - så mener jeg det er meget naturligt at sige, at det er en god måde at gøre det på, siger Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension. Den målte kundetilfredshed er vokset MOT-målingerne blev indført for at højne kundetilfredsheden i Danica Pension, og det er ifølge Carsten Elmose lykkedes langt hen af vejen. I løbet af de tre seneste kvartaler har pensionsselskabet i MOTmålingerne rykket sig fra 7,3 til 7,7 på en kundetilfredsheds-skala, der går fra 0-9. Pensionsselskabet er samtidig rykket tre pladser frem til en andenplads i den årlige Ålund analyse, som sammenligner kundetilfredshed på tværs af pensionsselskaberne, og det tilskriver Carsten Elmose arbejdet med målingerne. Underdirektøren i Danica Pension mener, at en øget kundetilfredshed giver loyale kunder. Danica Pension har imidlertid ikke målt på, om fremgangen i kundetilfredsheden også har betydet mindre afgang af kunder. Det er ikke umiddelbart oplevelsen i Assurandørforeningen i Danica Pension. Jeg tvivler på, om MOT-målingerne alene giver et retvisende billede af kundernes tilfredshed. Vi har set eksempler på kunder, der har rejst, selvom de på papiret har været utrolig tilfredse. Så det kan godt være, at man har haft en god oplevelse osv., men i sidste ende har prisen og vilkår så alligevel betydet, at man er smuttet. Men jeg vil gerne understrege, at både Assurandørforeningen i Danica Pension og ledelsen har en naturlig interesse i at få så tilfredse kunder som muligt, så hvis MOT-målingerne bidrager til det, hilser vi dem velkommen, siger Per Søgaard. Det spørges kunderne om Behaviour-score (uvægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din oplevelse af samtalen 1. Rådgiverens engagement 2. Rådgiverens kompetence i forhold til emnet for samtalen 3. Rådgiverens evne til at give klare og tydelige anbefalinger Dit udbytte af samtalen 4. Rådgiverens evne til at give dig viden og overblik til at træffe en beslutning 5. Den tid du brugte på samtalen, i forhold til den værdi samtalen skabte for dig Outcome-score (vægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din samlede vurdering 6. Hvis familie eller venner spørger dig til råds, vil du så anbefale Danica Pension på baggrund af samtalen?

11 11 citater Norden er gået hen og blevet det bedst indtjenende forsikringsmarked i verden, målt på tid og stabilitet. Måske hænger det sammen med, at vi er vant til en velfærdsmodel, hvor vi gerne betaler skat for at få tryghed. Og det hænger sammen med, at meget betydelige dele af de nordiske forsikringsmarkeder er konsoliderede i børsnoterede selskaber. Mere end 50 % af markedet er børsnoteret og oplever derfor ikke, som i andre dele af EU for eksempel, at de gensidige forsikringsselskaber sætter en grænse for, hvor højt præmierne kan komme op Stine Bosse, tidl. direktør i Tryg i klumme på FinansWatch.dk Foto: Scanpix Den sociale dimension i arbejdet er enormt vigtigt. Der er ikke noget så kedeligt som at sidde isoleret bag sin skærm og ikke tale med nogen hele dagen. Bare det at man en gang imellem bliver mindet om kollegerne, fordi man hører dem, det er inspirerende. Hvis man bare møder på arbejde for at lukke døren, så er der ikke meget grund overhovedet til at møde Kristian Kreiner, professor i organisationsteori til Magasinet Arbejdsmiljø Har ikke lige mulighed for at logge ind på min Nem-ID, så jeg kan printe en kontoudskrift. Se og Hør, kan I sende det på min mail? Komikeren Christian Fuhlendorff på Twitter ifølge Politiken.dk Jeg kan ikke garantere, hvor langt vi kan komme ud af den vej, jeg vil forfølge. Men hvis jeg ikke kan få benzin til at drive den motor, der skal føre os derud, så forsvinder perspektiverne for mig at se i at blive statsminister. Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, til Berlingske Tidende Foreningsnyt Assurandørforeningen i SEB Pension Der har i løbet af april været afholdt generalforsamling i AISEB, med stort fremmøde og en god og konstruktiv debat, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Carsten Nielsen blev genvalgt som formand og Carsten Dahl blev genvalgt til bestyrelsen. Vi er samtidig gået i gang med kontraktforhandlinger med selskabet.

12 12 Kulturforskelle Af journalist Berit Villadsen Stor udskiftning af assurandører i Gjensidige For et år siden fik godt 30 privatassurandører fra Nykredit Forsikring Gjensidige Forsikring som ny arbejdsgiver. Virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for privatassurandørerne. Cirka en tredjedel har forladt Gjensidige, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring De seneste fire år har assurandørerne i Nykredit Forsikring oplevet store omvæltninger efter Gjensidige Forsikring i marts 2010 overtog Nykredit Forsikring. Købet betød, at Nykredit Forsikrings mere end 60 assurandører blev delt mellem de to selskaber. Selskabets godt 30 privatassurandører fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver, mens de knap 30 landbrugs- og erhvervsassurandører overgik til den norske forsikringskæmpe. Umiddelbart efter virksomhedsoverdragelsen forenede Nykredits knap 30 gamle landbrugs- og erhvervsassurandører sig og etablerede Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Assurandørforeningen i Nykredit Forsikring fortsatte sideløbende med at repræsentere de mere end 30 tilbageblevne privatassurandører, som i modsætning til deres kolleger i erhverv og landbrug fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver og produktbrand og Gjensidige som produktleverandør. Det set-up ændrede sig i marts 2013, hvor privatassurandørerne blev ansat i Gjensidige Forsikring, og virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for flere af assurandørerne. I første omgang syntes privatassurandørerne, det var fedt at komme over i et forsikringsselskab og arbejde frem for at være i Nykredit, hvor forsikring var et biprodukt. Efterfølgende har de oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side. Vi har haft store udfordringer med vores it-systemer. Det er meget, meget mere konkurrencepræget her og et hårdere miljø at være i end i Nykredit. Der er meget mere fokus på, at du skal nå dine budgetter. Der er blevet ansat to salgschefer, som stort set ikke laver andet end at sørge for, at de får solgt noget. I Nykredit havde de mere fred og ro. Her refererede de til en centerchef, som fokuserede på både bank, forsikring og realkredit, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Stor udskiftning af assurandører De 32 privatassurandører har haft et lille år til at vænne sig til de nye forhold, og det øgede salgsfokus har betydet en stor udskiftning. Ifølge Jakob Klink, som er gammel landbrugsassurandør fra Nykredit Forsikring, har cirka en tredjedel af de 32 privatassurandører fra Nykredit Forsikring taget imod en frivillig fratrædelsesaftale. Nogen er trådt ud af branchen, andre er gået til andre selskaber. Udskiftningen har også været stor blandt selskabets landbrugs- og erhvervsassurandører, som oprindeligt også kommer fra Nykredit. Ifølge Jakob Klink er knap halvdelen af Gjensidige Forsikrings i alt 73 assurandører nyansatte eller fra andre selskaber. De færreste af selskabets 17 erhvervsassurandører har Nykredit på cv et. En årsag er, ifølge Jakob Klink, at de oprindelige erhvervsassurandører i Nykredit primært solgte bygningsforsikringer, mens de i Gjensidige skal sælge alle former for erhverv. Mange har oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side, siger Jakob Klink, der vurderer, at en tredjedel af kollegerne fra Nykredit Forsikring er forsvundet i løbet af et års tid. Foto: Jens Bach

13 Af journalist Berit Villadsen Fagligt aktiv 13 Formand for en kort bemærkning Etableringen af en ny assurandørforening og en ny virksomhedsoverenskomst, samt et manglende salg, var tæt på at få formanden for Assurandørforeningen i GF Forsikring, Erik Henriksen til at bukke under. Han klarede det med hjælp fra en suppleant, som nu står klar til at overtage formandsposten Foto: Bennie Hansen Da GF Forsikring i foråret 2013 besluttede sig for at ansætte 13 assurandører, sprang den dengang 56-årige allroundassurandør Erik Henriksen til. Den tidligere overassistent ved Struer Kommune havde knap 30 års assurandørerfaring på bagen fra Topdanmark og Codan og var klar til nye udfordringer. Også flere, end han lige havde tænkt sig, skulle det senere vise sig. Ved Erik Henriksens jobsamtale nævnte ledelsen blandt andet, at der skulle etableres en ny assurandørforening. Det var ikke noget, Erik Henriksen tænkte nærmere over, men i juni 2013 endte han alligevel med at tage udfordringen op sammen med to nye kolleger. Resultatet blev Assurandørforeningen i GF Forsikring (AIGF). Arbejdet som næstformand blev dog langt mere omfattende end forventet, da formanden for den nystiftede assurandørforening, Kim Sønderbek, blev sygemeldt i december. På det tidspunkt var de lokale overenskomstforhandlinger med selskabet på sit højeste. Formanden kom ikke tilbage, og Erik Henriksen, der aldrig havde ønsket at blive formand, blev det alligevel. Og posten trak tænder ud, for det er formanden, der tegner assurandørforeningen, og det er ham, alle mailer eller ringer til. Som formand var det meget mig, der skulle tage mig af det hele, og det Erik Henriksen er kommet sig over det pres, han var underlagt som formand, og fortsætter som næstformand i Assurandørforeningen i GF Forsikring. var virkelig en belastning for mig. I januar var jeg bange for, om jeg var ved at brænde ud. Med overenskomstforhandlinger, en personalesag, tillidsmandskurser og et blik på mit daglige salgsbudget blev jeg bange for, om jeg kunne klare det. Det sværeste for mig var, at jeg ikke fik salgstallene på bogen, og jeg fik en snak med ledelsen om mit budget. I dag er jeg heldigvis kommet over på den anden side, og jeg regner med hurtigt at få rettet op på mine salgstal, siger Erik Henriksen. Suppleanten bliver formand Da presset var størst, besluttede Erik Henriksen, at han ville trække sig ud af bestyrelsen i AIGF til maj Men den beslutning ændrede Klaus Lundberg, der som suppleant blev hevet ind som konstitueret næstformand i foreningen i februar. Han trak et stort læs i overenskomstforhandlingerne, og samarbejdet imellem dem har betydet, at Erik Henriksen har lovet at tage endnu et år for AIGF. Planen er, at Klaus Lundberg og Erik Henriksen skifter kasketter på den kommende generalforsamling i AIGF i maj (efter redaktionens afslutning), så Erik Henriksen igen bliver næstformand. Og den beslutning har han det rigtig godt med. Han har stor tiltro til Klaus Lundberg og giver ham et par gode råd med på vejen. Som formand skal han huske at holde fri, slukke telefonen og stoppe med at skrive mails. For at kunne bevare overblikket skal han desuden huske at tænke på sin familie og huske at uddelegere. Den nye overenskomstaftale hjælper også den nye formand i AIGF på vej. I aftalen er det indskrevet, at salgsbudgettet for bestyrelsesmedlemmer i AIGF er sat ned, især for formanden.

14 14 Medlemsstatus 1663 medlemmer primo maj Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 245 Dorte Andersen, Rude Jørn Erik Juul, Rødding Kent Jacob Hansen, Taastrup Kirsten Pugholm, Skals Kristoffer Pedersen, Aarhus C Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Finn Nielsen, Kjellerup Jacob R. Broberg Hansen, Herning Jørgen Favrbo, Bagsværd Kasper Damgaard, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Mogens Fenn Bagger, Rungsted Kyst Niels Peter Storgaard, Vipperød Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Thomas Fogt, Hellerup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 188 Berit Brøndum, Skødstrup Carsten Rubin Nielsen, Esbjerg Jan Milton Pedersen, Nyborg Jesper Bloch, Frederiksberg C Karsten RiisThomsen, Risskov Majbritt Kornbech Larsen, Aalborg Michael B. Sørensen, Roslev Michael Laden-Andersen, Aalborg Nils Kjeldsen Hansen, Horsens Rene Sondrup Thygesen, Langå Steffen Sølvsten, Viborg Tina Lykke Jensen, Hillerød Frederik Nielsen, København K Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Jørn Erik Juul, Rødding Kenny Pedersen, Kastrup Kirsten Pugholm, Skals Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Troels Rewaldt-Nielsen, Ølgod Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 407 Allan Sørensen, Esbjerg Anders Ladegaard Birk, Risskov Flemming Christensen, Kolding Frederik Nielsen, København K Frederik Rud Jørgensen, Odense C Helle Fløjborg, Fredericia Jeanne Malev Jense, Valby Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Kasper Damgaard, Frederiksberg Kristian Sønderby, København S Lasse Kræn Steffensen, Esbjerg Nicolai Overgaard, Aalborg Simon Bech-Hansen, Vejle Søren Chr. Christensen, Haderslev Benny Lenskjold, Nyborg Brian Agermose Hansen, Odense N Gert Borum, Frederiksberg Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jacob Skyum, Nykøbing F Jakob Elmelund, Hørsholm Jan Mygind, Solbjerg Karin Bejerholm Jørgensen, Thisted Michael Christiansen, Vejle René Bo Jacobsen, Køge Søren M.F. Haagensen, Nibe Tom Hagstrøm, Vejle Øst Zita Amtoft, Egå Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 24 Søren Malmstrøm Nielsen, Vejle Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 114 Henrik Bodnia, København Ø Jakob Steffensen, Holte Louise Mølbæk Andersen, Brabrand Niklas Hartvig Pedersen, Taastrup Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 24 Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Anders Jensen, Hjørring Gert Borum, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Lars Damgaard, Støvring Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Anja Snitgaard, Vemmelev Steffen Jensen, Hvidovre Vagn Hermann, Brabrand Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 19 Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 14 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 34 Bjarne Kragh, Roskilde Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 56 Jan Liechti, Hørsholm Kim Alstrup Hansen, Nørre Aaby Martin Winding, Silkeborg Peter Mogensen, Ry Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 28 Anders Gold, Flemming Brian Agermose Hansen, Odense N Charly Henriksen, Nykøbing F Niels Henrik Slisz, Helsinge Bent Bjerregaard Thomsen, Brabrand Claus Lysholt Lange, Roskilde John Van De Weerd, Aabybro Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 63 Kirsten Nissen-Petersen, Næstved Phillip Lindhøj, Valby Thomas Joakim Larsen, København Ø Lars Michaelsen, Lystrup Peter Busk, Allerød Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 71 Birgitta Maria Maria Junge, Vestbjerg Erling Lindblom Herler, Holbæk Lars Astrup, Herlev Rasmus Johannessen, Årslev Rasmus Løgsted Pedersen, Smørum Assurandørforeningen i GF Forsikring Antal medlemmer: 12 Henrik Lund Madsen, Mørkøv Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Lissy Kristensen, Sæby Nicolai Kalmar, Kolding Landsforeningen Antal medlemmer: Dorthe Aggerholm, Virum Elisabeth Petterøe, Charlottenlund Heino Ludwig, Stenløse Lars Christian Larsen, Tureby Linda Bonde, Hørsholm Lotte Bork, Søborg Mads E. Nordstrøm Frank, Aakirkeby Morten Bredning, Frederiksværk René Karsten Jensen, Hillerød Susanne Bisballe, Kastrup Tina Messerschmidt Jensen, Ringsted Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Allan Mandrup, Rønne Annie Lauridsen, Aabybro Eik Melby Heinz, Gram H. Rohde Kristensen, Randers NV Jacob Bjerg Østerby, Sønderborg Jan Laursen, Fakse Ladeplads Jens Agerbo, Rønne Jesper Holm Clausen, Farsø Jesper Momsen, København Ø Johannes Bille, Søborg Jørgen Kjems, Odense C Jørgen Nielsen, Roslev Kaj Sommer, Give Lasse Clausen, Hjørring Lotte Lindblad, Kolding Niels Vang, Hobro Peter Meinert, Nykøbing Sj. Rasmus Fabius Meinecke, København S René Flatau, Vipperød Thomas Krogh, Hedensted Thomas Sloth Andreasen, Ballerup Xenia Mikkelsen, Odense NV

15 Medlemsforeningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Ole Døssing Christensen, Topdanmark 9200 Aalborg Tlf Mail 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i GF Forsikring Erik Henriksen Lundgaardsparken Struer Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej 9 Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Jens Bach Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Layout: Hans Munk, Finansforbundet Næste nummer udkommer: Oktober Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr.2 / juni 2014 / 11. årgang

16 16 Værdi for begge parter Carsten Nielsen Formand Det er en stor glæde for mig at konstatere, at de lokale lønforhandlinger i denne omgang stort set foregår i ro og orden. Det er stadigvæk en forholdsvis drøj omgang at forhandle løn i de lokale selskaber. Der synes imidlertid at være en fælles forståelse af, at overenskomsterne skal have værdi for både selskaberne og for assurandørerne. Det hjælper ikke noget, at selskaberne går til forhandlingsbordet med det mål for øje, at assurandørerne skal sættes ned i løn. Assurandørerne er rigeligt deres nuværende lønniveau værd. Vi skaber stor værdi for selskabernes ejere og aktionærer. Selvom det var et langt forhandlingsforløb under de centrale overenskomstforhandlinger på bankområdet, og parterne måtte en tur i forligsinstitutionen efter at der var lagt to konfliktvarsler, så lykkedes det trods alt at nå frem til et overenskomstforlig. Et forlig, der gav de bankansatte godt fem procent i lønfremgang over de næste tre år. Det er bestemt ikke prangende, men tiderne taget i betragtning er det en fornuftig overenskomst, som begge parter kan leve med. Assurandørerne har naturligvis også en forventning om at se en lønudvikling. Vi betaler jo de samme priser i butikkerne som alle andre danskere. Vores omkostninger falder jo ikke, hvis vi accepterer en løntilbagegang. Det er derfor som sagt en stor glæde at se, at Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter de allerfleste foreninger og selskaber fortsat kan finde ud af at nå til enighed lokalt. Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter. Selskaberne erkender hermed, at de fortsat har stor glæde af deres assurandører. Det vil jeg godt kvittere for. Rigtig god sommer til alle.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total

NAVN Foren. Kl. 1 2 Total Alfred Johanson Maribo BA 280 288 568 Tobias Juul Maribo BA 269 276 545 Nicoline Buch Hvidebæk BA 279 0 279 Lasse Frederiksen Maribo BA 263 0 263 Sofie Lundtofte Lunde BA 249 0 249 Laila Højfeldt Vejle

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport

AM Auto Løbet 2015. Søndag den 17. maj 2015 R E S U L T A T P R. P R Ø V E. Randers Auto Sport 01 SS1 DLG Skørring 1 Brian Rasmussen Gert B. Pedersen KR7 1 1 01:07 4 Jonas Bjerregaard Gad Bjarke Gad KR7 2 2 01:08 00:01 00:01 9 Henrik Vestergaard Søren Lind Andersen KR7 3 3 01:09 00:02 00:01 8 Jess

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629

Birkerød: Mail: larskleiminger@gmail.com Tlf.: 30299629 Klub/ Hold i 2012/13 Holdkaptajn: Amager Herrehold 1. herrehold, 3. div. Sjælland Thomas Christensen, tlf. 42207359, mail: thomas_filias@hotmail.com 2. herrehold, 4. div. Sjælland KBH Kristian Wilhøft

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro

Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro Referat fra Sektionsmødet sektion 2 Lørdag d. 26/9 2015, Menstrup Kro 1. Valg af dirigent Jan Skov, Silkeborg PH blev valgt 2. Valg af referent Tina Kværnø, Næstved PH blev valgt 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2009

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2009 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2009 Resultatliste rækkefølge Samlet KV5 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS HPV Liggecykler Resultatliste samlet Rygnr.

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017

RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 10-03-2017 13:26:24 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE DGI Nordsjællandsmesterskab pistol 15m 2017 Standardpistol, 15m. - Klasse Børn 1 123576 Julius Trap 18-045 Frederiksværk Skytteforening 256/91 2 123588

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste m Standardpistol Forening max max max Snit. % Dame Herre 0 0 Pia Villemoes Søværnets IF, København 0 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening Karin Christensen

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014

Resultatliste d.20/4 kl RBK 90 s Påskestævne 2014 Resultatliste d.20/4 kl. 18 - RBK 90 s Påskestævne 2014 Master Bowl Vinder af kontant-præmie 1000,-: 1 2 LNavn Klub 1 2 3 Hdcp I alt X 1 1Peter Thomassen RBK 90 236 224 256 90 806 20 6000,- Kontant 2 1Charlotte

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Junior Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 53 Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 544 542 545,7 9, 2 Karin Christensen Ørre

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team

MBTO DM Stafet. FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma :31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer Pl Stnr Team MBTO DM Stafet FM Stafet i MTB-O tur 1 og 2 ma 24-05-2010 18:31 Resultater Oprettet af OS2003 Stephan Krämer 2008 Pl Stnr Team Name Time Time D21- (7) 1 47 Farum OK 1 48:49 Ann-Dorthe Lisbygd 23:09 Anna

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok :

Stilling score point Aalborg Ok : Aarhus 1900 Orientering : Mariager Fjord Ok : Viborg Ok : Matcher ------- 1 : Mariager Fjord Ok - Aarhus 1900 Orientering : 76-114 2 : Mariager Fjord Ok - Aalborg Ok : 67-118 3 : Mariager Fjord Ok - Viborg Ok : 82-62 4 : Aarhus 1900 Orientering - Aalborg Ok :

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter)

Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) Sams-bestyrelserne gennem tiden (ekskl. højskolens repræsentanter) 1966-67 30.10.66 24.9.67 1967-68 24.9.67 28.9.68 1968-69 28.9.68 27.9.69 1969-70 27.9.69 26.9.70 1970-71 26.9.70 1971-72 uden dato 24.9.72

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere