medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014"

Transkript

1 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014 Bedre provision Jakob Klink glæder sig over, at det trods hårde forhandlinger lykkedes at få en aftale på plads i Gjensidige Forsikring, som giver bedre provision. Læs også om hvordan det er gået forhandlingerne i de øvrige selskaber. Læs side 6-9 Stress skal bekæmpes /2 Stor udskiftning af assurandører /12 Formand for en kort bemærkning /13

2 2 Generalforsamling Af journalist Berit Villadsen Stress skal bekæmpes De lokale lønforhandlinger og det dårlige arbejdsmiljø var i fokus, da Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen holdt sin årlige beretning på Assurandør Kredsens generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle. Han opfordrede desuden assurandørerne til at være aktivt opsøgende i deres salgsarbejde Det er dejligt at se, at så mange foreninger i den senere tid har fået landet gode og fornuftige overenskomster. Gode, fornuftige og holdbare lønaftaler laves jo ikke af dem, der kun vil tale om, hvor lidt eller hvor meget assurandørerne skal sættes ned i løn, men af dem, der vil skabe en overenskomst, der peger i den rigtige retning. Den gode og holdbare overenskomst skaber jo værdi både for selskabet og for assurandørerne. Sådan lød de indledende ord i den årlige beretning fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen på kredsens generalforsamling, der ligesom sidste år fandt sted på Munkebjerg Hotel i Vejle. Carsten Nielsen roste de lokale forhandlere, der for størstedelens vedkommende var repræsenteret blandt salens 54 deltagere, hvoraf de 39 var delegerede. Kredsformanden kunne dog også berette om, at Topdanmarks Assurandørforening havde fået nej til overenskomsten i et enkelt segment. Selskabets ledelse havde derefter valgt at sende de videre forhandlinger til organisationernes behandling. Der er her opnået enighed om at godkende det oprindelige forhandlingsresultat. Denne enighed er efterfølgende blevet godkendt af Finansforbundets hovedbestyrelse. Assurandørernes arbejdsvilkår var et af de andre store omdrejningspunkter i kredsformandens beretning. Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse i 2013 viste, at det dårlige arbejdsmiljø stadig var en udfordring på mange assurandørarbejdspladser, og det har fået arbejdsmiljøet på dagsordenen i Assurandør Kredsen. Vi bliver stressede af, at vi skal være administratorer, af vores it, der ikke fungerer, og af den stadigt stigende kontrol og opfølgning af vores salgschefer. Vi har derfor besluttet i kredsen, at arbejdsmiljøet og trivslen er et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. Det er helt afgørende, at de lokale foreninger får taget hånd om dette, og igen og igen udfordrer ledelsen, der hvor trivslen ikke er optimal, lød det fra Carsten Nielsen. Til slut i beretningen understregede han, at der trods trange tider, øget digitalisering og forsikringssalg via internettet stadig er plads til assurandørerne. Mens jobs er forsvundet fra bankerne siden finanskrisen, har Carsten Nielsen glædede sig over, at Assurandør Kredsen trods finanskrisen ikke har oplevet nævneværdig ændring i medlemstallet. Foto: Bennie Hansen

3 Generalforsamling 3 Assurandør Kredsen ifølge kredsformanden ikke oplevet nogen nævneværdig ændring i medlemstallet. Den udvikling ønsker kredsformanden at fortsætte, og han ser det aktivt opsøgende salgsarbejde som vejen frem. Sørg nu for at skaffe jeres egne kunder. Det er vores styrke som assurandører, at vi via vores berøringsflade i sportsklubber, foreninger samt øvrige netværk, skaber kontakter, der kan bibringe os ny forretning. Det er fint nok at supplere med aftaler, som bliver lavet til os. Men husk på, at dem, der laver aftalerne, også bliver presset. Det er min erfaring, at flere af disse aftaler er af tvivlsom kvalitet, idet dem, der laver disse aftaler til os, også bliver målt på antallet. Skab derfor jeres egne kunder. Det er dem, der skaffer jer arbejde på sigt, og det er disse kunder, som kun assurandørerne kan skaffe. Der er heldigvis stadigvæk mange kunder, der foretrækker at tale med et levende menneske, fremfor at betjene sig selv via internettet.

4 4 Generalforsamling Opprioriter det psykiske arbejdsmiljø Finansforbundets formandskab var traditionen tro også repræsenteret på Assurandør Kredsens generalforsamling i form af Solveig Ørteby, som gav en orientering fra forbundet. Næstformanden roste Assurandør Kredsen for at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø lokalt på virksomhederne. Hun bemærkede, at assurandørerne skilte sig markant ud fra resten af Finansforbundets medlemmer, når det gjaldt stress og i særdeleshed helbredstruende stress, som 34 procent af assurandørerne oplever i forhold til 19 procent af Finansforbundet som helhed. Derudover takkede Solveig Ørteby Assurandør Kredsen og tillidsmændene for deres arbejde centralt og lokalt i foreningerne. Hun opfordrede assurandørerne til fortsat at blande sig i debatten også på Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, hvor assurandørerne oftest er i mindretal. Husk nu at bidrage med det, I har. Jeg ved godt, at I føler, at I er anderledes end os. Men det føler alle i Finansforbundet også. It-folkene føler, at de er specielle, juristerne, lederne, HR-folkene, de nye akademikere, som er IT-ingeniøruddannede og så videre. I Finansforbundet er vi meget tolerante og accepterer mangfoldighed. Og for at vi kan have et fællesskab og blive ved med at være stærke som forbund kræver det, at der skal være noget for alle, også for jer, lød det fra Solveig Ørteby, Finansforbundets næstformand. Dengang folk havde holdninger Den tidligere formand for Dansk Metalarbejderforbund Georg Poulsen var gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling. Den gamle værftsmedarbejder Georg Poulsen, der snart runder 85 år, fortalte om sit arbejdsliv og faglige karriere, som startede på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, hvor han blev udlært tilbage i Georg Poulsen fattede først interesse for fagforeningsarbejdet i forbindelse med en storstrejke i 1956, hvor en socialdemokratiskledet regering greb ind i overenskomstforhandlingerne og ophøjede et mæglingsforslag til lov. Det satte gang i massedemonstrationer landet over. To år senere blev Georg Poulsen tillidsmand, senere fællestillidsmand og i 1963 formand for metalarbejderne i Helsingør. I 1969 blev han medlem af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, og ni år senere blev han forbundsformand, en post han bestred i 13 år frem til Jeg har altid troet på den opsøgende fagforening. Jeg tror ikke, medlemmerne kommer af sig selv. Så jeg har altid været opsøgende. Først købte jeg en scooter og siden en bil og så tog jeg ud og besøgte arbejdspladserne. Jeg husker, hvordan jeg blev præsenteret, som her kommer den lille pamper, der tager alle jeres penge, fortalte Georg Poulsen. Georg Poulsen har også været politisk aktiv. I 1951 meldte han sig for en kort periode ind i Danmarks Kommunistiske Parti, siden skiftede han til SF, hvor han fra var partiets repræsentant i Helsingør Byråd. Efter ansættelsen i Dansk Metalarbejderforbund gik han over i Socialdemokratiet og var en af fagbevægelsens repræsentanter i forretningsudvalget. I forligsinstitutionen var han kendt for at smække med dørene. Det har været et rigt, morsomt og omskifteligt liv. Jeg har altid sagt, at værftsmedarbejdere er folk, som har en holdning. Det kan jeg godt savne hos folk i dag, hvor verden er en anden. Jeg er glad for at have været formand. Det har været en livsbekræftende og berigende periode, og jeg har aldrig haft problemer med at falde i søvn om aftenen, sagde Georg Poulsen, som fortalte, at han sideløbende også havde siddet i 14 store bestyrelser - lige fra småkager til skibsværft. Foto: Bennie Hansen

5 Af journalist Carsten Jørgensen overenskomst 5 Lønstatistik til lokale forhandlinger Assurandør Kredsens næstformand Ole Døssing Christensen glæder sig over, at det lykkedes at få et protokollat om distancearbejde med i rammeoverenskomsten, og at virksomhederne fremover skal udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger Forhandlingerne om en ny rammeoverenskomst forløb rimelig smertefrit, og vi er godt tilfredse med, at det lykkedes at få vores tre hovedkrav igennem overfor arbejdsgiverne, siger Ole Døssing Christensen, næstformand i Assurandør Kredsen. Med til forhandlingerne, der fandt sted i forbindelse med Finansforbundets og FA s (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) forhandlinger om en standardoverenskomst, havde Assurandør Kredsen et krav om, at der skal udarbejdes lønstatistik af virksomhederne til brug ved de lokale lønforhandlinger hvilket i dag især er en mangel i de mindre selskaber. Dette krav blev accepteret fra arbejdsgiverside, ligesom parterne også enedes om, at der skal udarbejdes et protokollat om distancearbejde og hjemmearbejdspladser/mobile kontorer, hvor virksomheden blandt andet skal oplyse assurandøren om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Desuden blev det i den indgåede rammeoverenskomst præciseret på Assurandør Kredsens opfordring - at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet. Det indeholder rammeoverenskomsten Højere minimumsløn Med den nye overenskomst forhøjes minimumslønnen for eksaminerede assurandører fra kroner til kroner i overenskomstperioden, og for medarbejdere med ansættelse og virke som assurandør stiger minimumslønnen fra kroner til kroner i overenskomstperioden. Kompetenceudvikling Fremover har assurandørforeningen og selskabet pligt til at indgå en lokalaftale om retningslinjer for kompetenceudvikling i selskabet. Pension Beregningen af assurandørernes pension justeres således, at virksomhederne nu kan beslutte, om pensionen skal beregnes af den foregående måneds løn eller af den aktuelle måneds løn. Ændring af sygelønsberegningen Beregningen af sygeløn i Rammeoverenskomsten ændres således, at der ved aftalte ændringer i assurandørens ansættelsesvilkår ligeledes skal tages stilling til, hvordan sygelønnen fremadrettet skal beregnes. Lønstatistik til de lokale forhandlinger Fremover skal virksomhederne udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger. Lønstatistikken skal desuden opfylde en række minimumskrav, såsom oplysninger om lønniveau og lønudvikling. Distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer Der indføres et protokollat i Rammeoverenskomsten om distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer. Protokollatet indeholder en række elementer, som virksomheden skal oplyse assurandøren om. Det drejer sig blandt andet om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Nettopræmien til gruppeforsikring forhøjes Fra den 1. april 2014 forhøjes nettopræmien for gruppeforsikring med kroner årligt til kroner. Præmieforhøjelsen gennemføres efter sædvanlig praksis, ved at selskaberne trækker præmiestigningen fra den enkelte assurandørs faste løndele eller lignende, medmindre andet aftales lokalt. Fagligt arbejde Det præciseres, at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet.

6 6 Forhandlinger Af journalist Berit Villadsen Nye lønaftaler i selskaberne Der har været travlhed i assurandørforeningerne med at få forhandlet nye overenskomster og lønaftaler hjem for medlemmerne. Fælles for de fleste forhandlinger er, at de har trukket store veksler på såvel garvede som grønne forhandlere. Assurandør Kredsens blad giver her et overblik over de nye lønaftaler Danica Pension: Knast om regulering af løn Der var stor anerkendelse til Assurandørforeningen i Danica Pension blandt selskabets 115 pensionsrådgivere og chefkonsulenter. 87 procent deltog i afstemningen af en ny lønaftale, og 82 procent stemte ja til en ny to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april. Der var sværdslag, som der skal være i en forhandling, men det positive var, at forhandlingerne ikke gik på, hvor meget vi skulle gå ned i LB Forsikring: løn, som det ofte har gjort. Udgangspunktet for forhandlingerne var, at Stille og rolige vi på begge sider af bordet var meget godt tilfreds med den eksisterende lønaftale, som virkede godt efter hensigten. Den største knast i forhandlinger forhandlingerne med ledelsen var reguleringen af den faste løn, siger Der var tilfredshed at spore med overenskomsten i LB Forsikring, som blev formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, Per Søgaard. Ifølge Per Søgaard var ledelsen i Danica Pension ikke interesseret stemt hjem med stort flertal blandt selskabets 24 assurandøruddannede for- i at regulere det faste lønparameter, det var Assurandørforeningen i Danica Pension imidlertid. Foreningen ville have en lønaftale, der bevarede reallønnen. Resultatet blev to gange 1,5 procent i regulering 1. april og er to-årig. sikringskonsulenter. Aftalen trådte i kraft af den faste løn og uændrede satser ved provision/bonus. Forhandlingerne er gået meget stille og roligt. Vi har haft en god dialog og snakket tingene på plads. Der har ikke været de store ændringer. Grundsatser og provisionssatser er uforandrede. Det har primært været forståelsesmæssige ændringer og udspecificeringer af kontrakten, fx hvis IT går ned, og vi ikke kan udføre vores arbejde i tilfælde af teknisk svigt, så får vi kompensation - ikke kun ved møder ude af huset, men også når vi er på kontoret. Vi har altid haft en konstruktiv dialog med ledelsen omkring det, men da vi bliver mere og mere it-afhængige, var det vigtigt at præcisere, hvornår kompensationen kom i spil, fortæller Per Pedersen, formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring. Ifølge Per Pedersen reguleres forsikringskonsulenternes fastløn med udgangspunkt i LB Forsikrings Indboforsikrings indeksregulering.

7 Forhandlinger 7 Lønaftaler undervejs Ved redaktionens afslutning har Finansforbundets hovedbestyrelse godkendt den oprindelige lønaftale forhandlet hjem af Assurandørforeningen i Topdanmark. Aftalen blev først forkastet, da et af Topdanmarks segmenter underkendte den indgåede lønaftale, og forhandlingerne blev siden overtaget af FA og Finansforbundet. Assurandørforeningen i Tryg Forsikring har sendt deres lønaftale til urafstemning (efter redaktionens afslutning). Assurandørforeningen i SEB Pension har påbegyndt deres forhandlinger i maj. Assurandørforeningen i Codan Forsikring forhandler også stadigvæk. Thisted Forsikring: Aftale nedstemt to gang Assurandørforeningen i Thisted Forsikring var på historisk hårdt arbejde for at få en ny lønaftale på plads for selskabets 15 assurandører. Den oprindelige aftale blev nedstemt to gange, og først i sidste time stemte et stort flertal for en revideret lønaftale. Lønaftalen trådte i kraft 1. marts og GF Forsikring: er to-årig. Det har været meget hårde forhandlinger i Thisted Forsikring. Lønaftalen blev klart stemt ned ad to omgange. Assu- Første overenskomst randørerne var forundrede over størrelsen på lønnedgangen, nogensinde specielt set i lyset af Thisted Forsikrings omsætningsforøgelse de senere år. Men vi blev enige på et krisemøde, men med GF Forsikring historie, da de i fællesskab Assurandørforeningen i GF Forsikring skrev sam- hvor vi havde indkaldt alle assurandører for at orientere fik forhandlet assurandørforeningens første virksomhedsoverenskomst hjem. 90 procent af sel- dem om konsekvenserne ved at overdrage sagen til FA. Vi tog kontakt til ledelsen for at høre, om vi kunne nå et forlig, skabets daværende 11 assurandører deltog i afstemningen, og 90 procent stemte for en 3-årig og vi lavede faktisk et forlig over telefonen, og aftalen kom derved i hus i løbet af en formiddag. Det er første gang, jeg aftale, som trådte i kraft 1. april har oplevet det i mine 11 år i Thisted Forsikring, fortæller Det var hårdt at skulle bygge en lokal overenskomst op fra bunden. Vi har haft 11 mø- formanden for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, Poul Daniel Larsen. der siden starten af september, hvor vi er mødtes fra kl. 9 til 14. Forhandlingerne foregik i en god tone. En enkelt gang forlod vi hinanden efter en time, fordi vi ikke kunne blive enige om noget som helst. Så det var en halvhård proces. Udgangspunktet var, at ledelsen ingenting ville ændre. Vi havde jo alle sammen sagt ja til et job 1. maj, og så kan man ikke komme et halvt år efter og sige, vi skal have tilrettet en masse, men det lykkedes så at ændre en lille smule. På ulykkesforsikringsdelen har vi fået indført en procentsats i stedet for gebyrer og en superprovision, hvis alle assurandører gennemsnitligt indfrier målene, men ellers er der som sådan ikke ændret ved fastløn og provisionen, siger Erik Henriksen, formand for Assurandørforeningen i GF Forsikring. Ifølge Erik Henriksen er ulykkesforsikringsdelen det eneste område, hvor GF Forsikrings nuværende 14 assurandører får en procentsats af præmien, på andre områder får assurandørerne en fast gebyrsats af præmien.

8 8 Forhandlinger Gjensidige Forsikring: Bedre provision Som noget nyt skulle virksomhedsoverenskomsten i Gjensidige Forsikring også omfatte de 33 virksomhedsoverdragede privatassurandører fra Nykredit Forsikring. Valgdeltagelsen var på 95 procent, og 83 procent af assurandørerne stemte for aftalen, som løber fra 1. april og to år frem. Det var hårdt at få lavet en fælles aftale af flere grunde. Vi sad 13 med til forhandlingerne og flere havde ikke været med før. Det var en udfordring at skulle lave en aftale, der omfatter tre og ikke som tidligere to segmenter. Derudover var det også svært at blive enige internt i de to gamle assurandørforeninger i henholdsvis Gjensidige og Nykredit, om hvad vi skulle - samtidig med, at selskabet ville lave en helt ny afregningsform, hvor salgsregistreringen skal køre automatisk, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Ifølge Jakob Klink betyder den nye lønaftale, at de 73 assurandører samlet set er gået ned i fastløn. Til gengæld får assurandørerne nu provision fra første krone, hvor der tidligere var en bom på 1,3 eller 1,5 millioner kroner. Den arbejdsgiverbetalte pension er hævet fra 9,4 til 10,8 procent. Aros Forsikring: Lønstigning for de fleste Der var tilfredshed med virksomhedsoverenskomsten i Aros Forsikring. 80 procent af selskabets 20 assurandører deltog i valget, og den 3-årig aftale blev stemt hjem med 75 procents flertal. Aftalen trådte i kraft 1. januar Der var en god fornuftig tone imellem parterne hele vejen igennem forhandlingerne. For Assurandørforeningen var det en mærkesag, at den gennemsnitlige assurandør ikke skulle gå ned i løn, og som tingene skred frem, fandt vi frem til en fornuftig løsning. Vi er over de sidste to lønforhandlinger gået fra en fastløns porteføljeorienteret kontrakt til en mere produktionsafhængig kontrakt, som betyder, at det i dag kan betale sig både at tegne nye kunder og redde eksisterende kunder, som er på vej væk. Kontrakten har betydet, at nogle assurandører har oplevet en lønnedgang, mens flertallet har fået en lønstigning, siger Thomas Steen Vilhelmsen, formand for Assurandørforeningen i Aros Forsikring. Ifølge Thomas Steen Vilhelmsen indebærer den nye lønaftale, at assurandørernes fastløn er blevet reduceret fra til Til gengæld stiger provisionen lidt, og endvidere har vi fået en bonus, som bliver beregnet ud fra nettotilvæksten af kunder i porteføljen, såvel nye kunder som reddede kunder. Købstædernes Forsikring: Ens provisioner uanset produkt Efter lidt udskiftning blandt forhandlerne kom virksomhedsoverenskomsten i Købstædernes Forsikring også i hus. 83 procent af selskabets 24 assurandører deltog i afstemningen og 67 procent af dem stemte for aftalen, som træder i kraft 1. juni 2014, og løber frem til en af parterne opsiger den. Forhandlingerne er forløbet positivt. Der har generelt været en god stemning på begge sider af bordet. Det gav nogle udfordringer, at den ene af selskabets forhandlere pludseligt sagde sit job op, så der måtte sættes et nyt hold. De skulle lige ind i kampen, men vi fik en aftale, som begge parter er tilfredse med. Vi fik fastlønandelen sat op. Derudover fik vi sat visse provisioner ned, andre op. Så nu får vi ens provisioner uanset produkt, fortæller Carsten Haslund, formand for Assurandørforeningen i Købstædernes Forsikring.

9 Forhandlinger 9 Sønderjysk Forsikring: Enstemmig opbakning til resultat Der var stor opbakning til virksomhedsoverenskomsten i Sønderjysk Forsikring. Samtlige af selskabets 14 assurandører stemte for en to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april Det var første gang, jeg var med til at forhandle, og det gik godt. Før de egentlige overenskomstforhandlinger, havde vi som noget nyt såkaldte forforhandlinger. Til forforhandlingerne havde vi i bestyrelsen delt os op i to grupper, hvor vi seks-syv gange forhandlede med de respektive chefer for privat og erhverv. Beslutningerne herfra tog vi med til de egentlige overenskomstforhandlinger, hvor vi var samlet. Alt i alt har vi haft nogle gode dialoger. Vi har fået vendt nogle sten og fået sat ord på dem. Der er klart også nogle ting, vi kan få taget med til næste forhandlinger, siger Helle Thomsen, formand for Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring. Ifølge Helle Thomsen fik selskabets erhvervsassurandører en højere fastlønsdel. Privatassurandørerne bibeholdt deres fastløn, men gik op på provision. Derudover fik assurandørerne forhandlet en højere pension. Nordea Liv og Pension: Langvarigt og langhåret forløb Efter hårde forhandlinger fik Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension forhandlet en 3-årig lønaftale hjem til sine 60 medlemmer. 83 procent af de assurandøruddannede konsulenter og kundechefer deltog i afstemningen, 76 procent stemte for aftalen, som trådte i kraft 1. april Der er ikke nogen tvivl om, at vi er i en situation, hvor selskaberne er presset på indtjeningen og forsøger at forbedre den. Det mærkede vi i forhandlingerne, hvor vi startede ud med at være langt fra hinanden. Vi diskuterede nye lønstrukturer, og det var virkeligt et langvarigt og langhåret forløb, men vi endte ud med at lægge os tæt på det, vi kendte og havde i forvejen. Begge parter er glade for resultatet, fortæller Mogens Edvard Pedersen, formand for Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension. Ifølge Mogens Edvard Pedersen betyder den nye aftale, at kundechefernes løn er blevet mere variabel. Konsulenterne, som indtegner forsikringerne, opnåede en henvisningsbonus. Derudover steg pensionsbidraget for begge grupper med en halv procent om året i tre år. CHARME & SELVTILLID FORPLIGTER! DEN ERFARNE ERHVERVSASSURANDØR KURSUS 0.30 Læs mere og tilmeld dig på forsikringsakademiet.dk Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon forsikringsakademiet.dk

10 10 Performance Af journalist Berit Villadsen Kundemålinger er kommet for at blive Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter er i to år blevet målt af kunderne. Per Søgaard, formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, tvivler på, at målingerne giver et retvisende billede af kundetilfredsheden, men hilser dem velkommen, hvis de giver mere tilfredse kunder For to år siden indførte Danica Pension kundemålinger, de såkaldte MOT-målinger (Moment Of Truth). Det betød, at Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter efter hvert kundemøde bliver målt på kundernes tilfredshed. Konkret bliver kunden ved mødets start informeret om, at de efter mødet bliver kontaktet af et analysebureau, som vil stille dem nogle spørgsmål om deres kundetilfredshed, baseret på det konkrete kundemøde - og at det er vigtigt, de svarer. MOT-målingerne har været til stor diskussion i Assurandørforeningen i Danica Pension. Vi har talt meget om målingerne, fordi der er så meget fokus på dem fra ledelsens side, og flertallet af assurandørerne er trætte af MOT-målingerne. Også fordi alle i salget bliver belært om, hvordan de skal præsentere tingene og sige tingene. Det bliver meget en ensretning af assurandørerne, og det er vi ikke glade for. Det, som falder naturligt for en at sige det, falder ikke nødvendigvis naturligt for en anden at sige, siger Per Søgaard, formand for Assurandørforeningen i Danica Pension. Assurandørforeningen i Danica Pension har siden indførelsen af målingerne forsøgt at ændre udformningen på nogle af spørgsmålene, især spørgsmål, som rådgiveren ikke har nogen indflydelse på. Spørgsmålet om prisen i Danica er således blevet slettet. Ifølge Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension, er MOT-målingerne kommet for at blive. Målingerne er et udviklings- og kompetenceværktøj til at forbedre kundetilfredsheden og rådgivernes kundekontakt. Vi har intet ønske om at ensrette rådgivernes personlighed. Men hvis vi fx kan se på vores målinger, at en rådgiver, som altid starter med at tale om, hvordan det går med virksomheden, inden de begynder at tale om Danica, får en bedre bedømmelse fra kunden, end dem som ikke gør det - så mener jeg det er meget naturligt at sige, at det er en god måde at gøre det på, siger Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension. Den målte kundetilfredshed er vokset MOT-målingerne blev indført for at højne kundetilfredsheden i Danica Pension, og det er ifølge Carsten Elmose lykkedes langt hen af vejen. I løbet af de tre seneste kvartaler har pensionsselskabet i MOTmålingerne rykket sig fra 7,3 til 7,7 på en kundetilfredsheds-skala, der går fra 0-9. Pensionsselskabet er samtidig rykket tre pladser frem til en andenplads i den årlige Ålund analyse, som sammenligner kundetilfredshed på tværs af pensionsselskaberne, og det tilskriver Carsten Elmose arbejdet med målingerne. Underdirektøren i Danica Pension mener, at en øget kundetilfredshed giver loyale kunder. Danica Pension har imidlertid ikke målt på, om fremgangen i kundetilfredsheden også har betydet mindre afgang af kunder. Det er ikke umiddelbart oplevelsen i Assurandørforeningen i Danica Pension. Jeg tvivler på, om MOT-målingerne alene giver et retvisende billede af kundernes tilfredshed. Vi har set eksempler på kunder, der har rejst, selvom de på papiret har været utrolig tilfredse. Så det kan godt være, at man har haft en god oplevelse osv., men i sidste ende har prisen og vilkår så alligevel betydet, at man er smuttet. Men jeg vil gerne understrege, at både Assurandørforeningen i Danica Pension og ledelsen har en naturlig interesse i at få så tilfredse kunder som muligt, så hvis MOT-målingerne bidrager til det, hilser vi dem velkommen, siger Per Søgaard. Det spørges kunderne om Behaviour-score (uvægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din oplevelse af samtalen 1. Rådgiverens engagement 2. Rådgiverens kompetence i forhold til emnet for samtalen 3. Rådgiverens evne til at give klare og tydelige anbefalinger Dit udbytte af samtalen 4. Rådgiverens evne til at give dig viden og overblik til at træffe en beslutning 5. Den tid du brugte på samtalen, i forhold til den værdi samtalen skabte for dig Outcome-score (vægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din samlede vurdering 6. Hvis familie eller venner spørger dig til råds, vil du så anbefale Danica Pension på baggrund af samtalen?

11 11 citater Norden er gået hen og blevet det bedst indtjenende forsikringsmarked i verden, målt på tid og stabilitet. Måske hænger det sammen med, at vi er vant til en velfærdsmodel, hvor vi gerne betaler skat for at få tryghed. Og det hænger sammen med, at meget betydelige dele af de nordiske forsikringsmarkeder er konsoliderede i børsnoterede selskaber. Mere end 50 % af markedet er børsnoteret og oplever derfor ikke, som i andre dele af EU for eksempel, at de gensidige forsikringsselskaber sætter en grænse for, hvor højt præmierne kan komme op Stine Bosse, tidl. direktør i Tryg i klumme på FinansWatch.dk Foto: Scanpix Den sociale dimension i arbejdet er enormt vigtigt. Der er ikke noget så kedeligt som at sidde isoleret bag sin skærm og ikke tale med nogen hele dagen. Bare det at man en gang imellem bliver mindet om kollegerne, fordi man hører dem, det er inspirerende. Hvis man bare møder på arbejde for at lukke døren, så er der ikke meget grund overhovedet til at møde Kristian Kreiner, professor i organisationsteori til Magasinet Arbejdsmiljø Har ikke lige mulighed for at logge ind på min Nem-ID, så jeg kan printe en kontoudskrift. Se og Hør, kan I sende det på min mail? Komikeren Christian Fuhlendorff på Twitter ifølge Politiken.dk Jeg kan ikke garantere, hvor langt vi kan komme ud af den vej, jeg vil forfølge. Men hvis jeg ikke kan få benzin til at drive den motor, der skal føre os derud, så forsvinder perspektiverne for mig at se i at blive statsminister. Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, til Berlingske Tidende Foreningsnyt Assurandørforeningen i SEB Pension Der har i løbet af april været afholdt generalforsamling i AISEB, med stort fremmøde og en god og konstruktiv debat, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Carsten Nielsen blev genvalgt som formand og Carsten Dahl blev genvalgt til bestyrelsen. Vi er samtidig gået i gang med kontraktforhandlinger med selskabet.

12 12 Kulturforskelle Af journalist Berit Villadsen Stor udskiftning af assurandører i Gjensidige For et år siden fik godt 30 privatassurandører fra Nykredit Forsikring Gjensidige Forsikring som ny arbejdsgiver. Virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for privatassurandørerne. Cirka en tredjedel har forladt Gjensidige, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring De seneste fire år har assurandørerne i Nykredit Forsikring oplevet store omvæltninger efter Gjensidige Forsikring i marts 2010 overtog Nykredit Forsikring. Købet betød, at Nykredit Forsikrings mere end 60 assurandører blev delt mellem de to selskaber. Selskabets godt 30 privatassurandører fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver, mens de knap 30 landbrugs- og erhvervsassurandører overgik til den norske forsikringskæmpe. Umiddelbart efter virksomhedsoverdragelsen forenede Nykredits knap 30 gamle landbrugs- og erhvervsassurandører sig og etablerede Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Assurandørforeningen i Nykredit Forsikring fortsatte sideløbende med at repræsentere de mere end 30 tilbageblevne privatassurandører, som i modsætning til deres kolleger i erhverv og landbrug fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver og produktbrand og Gjensidige som produktleverandør. Det set-up ændrede sig i marts 2013, hvor privatassurandørerne blev ansat i Gjensidige Forsikring, og virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for flere af assurandørerne. I første omgang syntes privatassurandørerne, det var fedt at komme over i et forsikringsselskab og arbejde frem for at være i Nykredit, hvor forsikring var et biprodukt. Efterfølgende har de oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side. Vi har haft store udfordringer med vores it-systemer. Det er meget, meget mere konkurrencepræget her og et hårdere miljø at være i end i Nykredit. Der er meget mere fokus på, at du skal nå dine budgetter. Der er blevet ansat to salgschefer, som stort set ikke laver andet end at sørge for, at de får solgt noget. I Nykredit havde de mere fred og ro. Her refererede de til en centerchef, som fokuserede på både bank, forsikring og realkredit, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Stor udskiftning af assurandører De 32 privatassurandører har haft et lille år til at vænne sig til de nye forhold, og det øgede salgsfokus har betydet en stor udskiftning. Ifølge Jakob Klink, som er gammel landbrugsassurandør fra Nykredit Forsikring, har cirka en tredjedel af de 32 privatassurandører fra Nykredit Forsikring taget imod en frivillig fratrædelsesaftale. Nogen er trådt ud af branchen, andre er gået til andre selskaber. Udskiftningen har også været stor blandt selskabets landbrugs- og erhvervsassurandører, som oprindeligt også kommer fra Nykredit. Ifølge Jakob Klink er knap halvdelen af Gjensidige Forsikrings i alt 73 assurandører nyansatte eller fra andre selskaber. De færreste af selskabets 17 erhvervsassurandører har Nykredit på cv et. En årsag er, ifølge Jakob Klink, at de oprindelige erhvervsassurandører i Nykredit primært solgte bygningsforsikringer, mens de i Gjensidige skal sælge alle former for erhverv. Mange har oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side, siger Jakob Klink, der vurderer, at en tredjedel af kollegerne fra Nykredit Forsikring er forsvundet i løbet af et års tid. Foto: Jens Bach

13 Af journalist Berit Villadsen Fagligt aktiv 13 Formand for en kort bemærkning Etableringen af en ny assurandørforening og en ny virksomhedsoverenskomst, samt et manglende salg, var tæt på at få formanden for Assurandørforeningen i GF Forsikring, Erik Henriksen til at bukke under. Han klarede det med hjælp fra en suppleant, som nu står klar til at overtage formandsposten Foto: Bennie Hansen Da GF Forsikring i foråret 2013 besluttede sig for at ansætte 13 assurandører, sprang den dengang 56-årige allroundassurandør Erik Henriksen til. Den tidligere overassistent ved Struer Kommune havde knap 30 års assurandørerfaring på bagen fra Topdanmark og Codan og var klar til nye udfordringer. Også flere, end han lige havde tænkt sig, skulle det senere vise sig. Ved Erik Henriksens jobsamtale nævnte ledelsen blandt andet, at der skulle etableres en ny assurandørforening. Det var ikke noget, Erik Henriksen tænkte nærmere over, men i juni 2013 endte han alligevel med at tage udfordringen op sammen med to nye kolleger. Resultatet blev Assurandørforeningen i GF Forsikring (AIGF). Arbejdet som næstformand blev dog langt mere omfattende end forventet, da formanden for den nystiftede assurandørforening, Kim Sønderbek, blev sygemeldt i december. På det tidspunkt var de lokale overenskomstforhandlinger med selskabet på sit højeste. Formanden kom ikke tilbage, og Erik Henriksen, der aldrig havde ønsket at blive formand, blev det alligevel. Og posten trak tænder ud, for det er formanden, der tegner assurandørforeningen, og det er ham, alle mailer eller ringer til. Som formand var det meget mig, der skulle tage mig af det hele, og det Erik Henriksen er kommet sig over det pres, han var underlagt som formand, og fortsætter som næstformand i Assurandørforeningen i GF Forsikring. var virkelig en belastning for mig. I januar var jeg bange for, om jeg var ved at brænde ud. Med overenskomstforhandlinger, en personalesag, tillidsmandskurser og et blik på mit daglige salgsbudget blev jeg bange for, om jeg kunne klare det. Det sværeste for mig var, at jeg ikke fik salgstallene på bogen, og jeg fik en snak med ledelsen om mit budget. I dag er jeg heldigvis kommet over på den anden side, og jeg regner med hurtigt at få rettet op på mine salgstal, siger Erik Henriksen. Suppleanten bliver formand Da presset var størst, besluttede Erik Henriksen, at han ville trække sig ud af bestyrelsen i AIGF til maj Men den beslutning ændrede Klaus Lundberg, der som suppleant blev hevet ind som konstitueret næstformand i foreningen i februar. Han trak et stort læs i overenskomstforhandlingerne, og samarbejdet imellem dem har betydet, at Erik Henriksen har lovet at tage endnu et år for AIGF. Planen er, at Klaus Lundberg og Erik Henriksen skifter kasketter på den kommende generalforsamling i AIGF i maj (efter redaktionens afslutning), så Erik Henriksen igen bliver næstformand. Og den beslutning har han det rigtig godt med. Han har stor tiltro til Klaus Lundberg og giver ham et par gode råd med på vejen. Som formand skal han huske at holde fri, slukke telefonen og stoppe med at skrive mails. For at kunne bevare overblikket skal han desuden huske at tænke på sin familie og huske at uddelegere. Den nye overenskomstaftale hjælper også den nye formand i AIGF på vej. I aftalen er det indskrevet, at salgsbudgettet for bestyrelsesmedlemmer i AIGF er sat ned, især for formanden.

14 14 Medlemsstatus 1663 medlemmer primo maj Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 245 Dorte Andersen, Rude Jørn Erik Juul, Rødding Kent Jacob Hansen, Taastrup Kirsten Pugholm, Skals Kristoffer Pedersen, Aarhus C Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Finn Nielsen, Kjellerup Jacob R. Broberg Hansen, Herning Jørgen Favrbo, Bagsværd Kasper Damgaard, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Mogens Fenn Bagger, Rungsted Kyst Niels Peter Storgaard, Vipperød Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Thomas Fogt, Hellerup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 188 Berit Brøndum, Skødstrup Carsten Rubin Nielsen, Esbjerg Jan Milton Pedersen, Nyborg Jesper Bloch, Frederiksberg C Karsten RiisThomsen, Risskov Majbritt Kornbech Larsen, Aalborg Michael B. Sørensen, Roslev Michael Laden-Andersen, Aalborg Nils Kjeldsen Hansen, Horsens Rene Sondrup Thygesen, Langå Steffen Sølvsten, Viborg Tina Lykke Jensen, Hillerød Frederik Nielsen, København K Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Jørn Erik Juul, Rødding Kenny Pedersen, Kastrup Kirsten Pugholm, Skals Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Troels Rewaldt-Nielsen, Ølgod Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 407 Allan Sørensen, Esbjerg Anders Ladegaard Birk, Risskov Flemming Christensen, Kolding Frederik Nielsen, København K Frederik Rud Jørgensen, Odense C Helle Fløjborg, Fredericia Jeanne Malev Jense, Valby Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Kasper Damgaard, Frederiksberg Kristian Sønderby, København S Lasse Kræn Steffensen, Esbjerg Nicolai Overgaard, Aalborg Simon Bech-Hansen, Vejle Søren Chr. Christensen, Haderslev Benny Lenskjold, Nyborg Brian Agermose Hansen, Odense N Gert Borum, Frederiksberg Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jacob Skyum, Nykøbing F Jakob Elmelund, Hørsholm Jan Mygind, Solbjerg Karin Bejerholm Jørgensen, Thisted Michael Christiansen, Vejle René Bo Jacobsen, Køge Søren M.F. Haagensen, Nibe Tom Hagstrøm, Vejle Øst Zita Amtoft, Egå Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 24 Søren Malmstrøm Nielsen, Vejle Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 114 Henrik Bodnia, København Ø Jakob Steffensen, Holte Louise Mølbæk Andersen, Brabrand Niklas Hartvig Pedersen, Taastrup Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 24 Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Anders Jensen, Hjørring Gert Borum, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Lars Damgaard, Støvring Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Anja Snitgaard, Vemmelev Steffen Jensen, Hvidovre Vagn Hermann, Brabrand Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 19 Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 14 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 34 Bjarne Kragh, Roskilde Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 56 Jan Liechti, Hørsholm Kim Alstrup Hansen, Nørre Aaby Martin Winding, Silkeborg Peter Mogensen, Ry Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 28 Anders Gold, Flemming Brian Agermose Hansen, Odense N Charly Henriksen, Nykøbing F Niels Henrik Slisz, Helsinge Bent Bjerregaard Thomsen, Brabrand Claus Lysholt Lange, Roskilde John Van De Weerd, Aabybro Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 63 Kirsten Nissen-Petersen, Næstved Phillip Lindhøj, Valby Thomas Joakim Larsen, København Ø Lars Michaelsen, Lystrup Peter Busk, Allerød Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 71 Birgitta Maria Maria Junge, Vestbjerg Erling Lindblom Herler, Holbæk Lars Astrup, Herlev Rasmus Johannessen, Årslev Rasmus Løgsted Pedersen, Smørum Assurandørforeningen i GF Forsikring Antal medlemmer: 12 Henrik Lund Madsen, Mørkøv Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Lissy Kristensen, Sæby Nicolai Kalmar, Kolding Landsforeningen Antal medlemmer: Dorthe Aggerholm, Virum Elisabeth Petterøe, Charlottenlund Heino Ludwig, Stenløse Lars Christian Larsen, Tureby Linda Bonde, Hørsholm Lotte Bork, Søborg Mads E. Nordstrøm Frank, Aakirkeby Morten Bredning, Frederiksværk René Karsten Jensen, Hillerød Susanne Bisballe, Kastrup Tina Messerschmidt Jensen, Ringsted Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Allan Mandrup, Rønne Annie Lauridsen, Aabybro Eik Melby Heinz, Gram H. Rohde Kristensen, Randers NV Jacob Bjerg Østerby, Sønderborg Jan Laursen, Fakse Ladeplads Jens Agerbo, Rønne Jesper Holm Clausen, Farsø Jesper Momsen, København Ø Johannes Bille, Søborg Jørgen Kjems, Odense C Jørgen Nielsen, Roslev Kaj Sommer, Give Lasse Clausen, Hjørring Lotte Lindblad, Kolding Niels Vang, Hobro Peter Meinert, Nykøbing Sj. Rasmus Fabius Meinecke, København S René Flatau, Vipperød Thomas Krogh, Hedensted Thomas Sloth Andreasen, Ballerup Xenia Mikkelsen, Odense NV

15 Medlemsforeningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Ole Døssing Christensen, Topdanmark 9200 Aalborg Tlf Mail 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i GF Forsikring Erik Henriksen Lundgaardsparken Struer Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej 9 Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Jens Bach Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Layout: Hans Munk, Finansforbundet Næste nummer udkommer: Oktober Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr.2 / juni 2014 / 11. årgang

16 16 Værdi for begge parter Carsten Nielsen Formand Det er en stor glæde for mig at konstatere, at de lokale lønforhandlinger i denne omgang stort set foregår i ro og orden. Det er stadigvæk en forholdsvis drøj omgang at forhandle løn i de lokale selskaber. Der synes imidlertid at være en fælles forståelse af, at overenskomsterne skal have værdi for både selskaberne og for assurandørerne. Det hjælper ikke noget, at selskaberne går til forhandlingsbordet med det mål for øje, at assurandørerne skal sættes ned i løn. Assurandørerne er rigeligt deres nuværende lønniveau værd. Vi skaber stor værdi for selskabernes ejere og aktionærer. Selvom det var et langt forhandlingsforløb under de centrale overenskomstforhandlinger på bankområdet, og parterne måtte en tur i forligsinstitutionen efter at der var lagt to konfliktvarsler, så lykkedes det trods alt at nå frem til et overenskomstforlig. Et forlig, der gav de bankansatte godt fem procent i lønfremgang over de næste tre år. Det er bestemt ikke prangende, men tiderne taget i betragtning er det en fornuftig overenskomst, som begge parter kan leve med. Assurandørerne har naturligvis også en forventning om at se en lønudvikling. Vi betaler jo de samme priser i butikkerne som alle andre danskere. Vores omkostninger falder jo ikke, hvis vi accepterer en løntilbagegang. Det er derfor som sagt en stor glæde at se, at Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter de allerfleste foreninger og selskaber fortsat kan finde ud af at nå til enighed lokalt. Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter. Selskaberne erkender hermed, at de fortsat har stor glæde af deres assurandører. Det vil jeg godt kvittere for. Rigtig god sommer til alle.

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8

DEN EVIGE JÆGER SIDE 6. NEM LUKKER ASSURAN- DØR-AFDELING side 2. BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Side 4. TRE UD AF FIRE SYNES GODT OM BLADET Side 8 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / MARTS 2014 DEN EVIGE JÆGER Torben Cramer, der er pensionskundechef hos Nordea Liv og Pension, har i 28 år skudt med bue og pil og

Læs mere

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2013 Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10

XXXXXXXX XXXXXX. Assurandør Kredsen vokser /5. Stress er blevet dit eget ansvar /8. Formand i utide /10 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 XXXXXXXX XXXXXX Neceperio tessitatur, sa de cum faceptia et quosand eribus pa ducieni molectem cone pores reperora adit

Læs mere

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET

YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØRKREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / OKTOBER 2014 YOGA SÆNKER STRESSNIVEAUET Når jeg har lavet ti minutters yoga, før jeg går i seng, føles det som om min krop har sovet

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / marts 2012 Priskrig på pensionsmarkedet/4 Dørsalgsloven under angreb/6 Overvej om lønsystemet bør ændres/8 Døren åbnet til en lederkarriere/9

Læs mere

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores

En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse gældende/7 Generalforsamling i kredsen/11 Vores M E DL E MSBLAD FOR ASSURANDØR KR E DS E N / E N FINANSKR E DS I FINANSFORBUND E T / m a r t s 2 011 En fremtid i vækstens tegn/4 33 får ny arbejdsgiver/6 Her glimter det grå guld/8 Gør din indflydelse

Læs mere

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15

til skal/11 Udfordret på resultaterne/12 Det er stort det vi har gjort/14 Medlemsstatus/15 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / oktober 2011 Ekstremt vejr koster milliarder/4 Stigende interesse for markedsrente/6 Rollemodellerne/8 Udvid jeres kompetencer/10

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10

Finansforbundets magasin nr. 11, 2013. Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 forbundets magasin nr. 11, 2013 Fire ud af ti finansansatte har symptomer på stress Side 10 Vækstlån gør jeres gode kunder endnu bedre! Som erhvervsrådgivere har I mange kunder med sunde vækstplaner. Planer,

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress

Finansforbundets magasin nr. 3, 2008. klemt af stress Finansforbundets magasin nr. 3, 2008 klemt af stress Hvis du ikke ændrer livsstil, dør du, lød advarslen fra en læge til it-konsulent Aage Hoberg, som sidste år bukkede under for flere års arbejdspres

Læs mere

ansigtet betyder meget

ansigtet betyder meget Finansforbundets magasin nr. 11, 2011 ansigtet betyder meget Flere kasserere, som er blevet udsat for røveri, har valgt efterfølgende at møde bankrøveren i et såkaldt konfliktråd Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

Vi ved alt om de kære kunder

Vi ved alt om de kære kunder Finansforbundets magasin nr. 6, 2006 Vi ved alt om de kære kunder Banker har investeret i avancerede IT-programmer, der kan samle oplysninger om kundernes adfærd Kapitalisme på 500 dage Live Danish die

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / juni 2011 Vi skal også vise ansvar for samfundet/3 Løn og fleksibilitet vægtes højt/4 Nogen skal se dit potentiale/6 Hvilke døre banker

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44

Foran på point. Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 forbundets magasin nr. 10, 2014 Chefen skal styre sig ved julefrokosten Side 44 Foran på point Flere små pengeinstitutter tjener relativt flere penge end de største banker, samtidig med at de holder liv

Læs mere