medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014"

Transkript

1 medlemsblad for assurandørkredsen / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2014 Bedre provision Jakob Klink glæder sig over, at det trods hårde forhandlinger lykkedes at få en aftale på plads i Gjensidige Forsikring, som giver bedre provision. Læs også om hvordan det er gået forhandlingerne i de øvrige selskaber. Læs side 6-9 Stress skal bekæmpes /2 Stor udskiftning af assurandører /12 Formand for en kort bemærkning /13

2 2 Generalforsamling Af journalist Berit Villadsen Stress skal bekæmpes De lokale lønforhandlinger og det dårlige arbejdsmiljø var i fokus, da Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen holdt sin årlige beretning på Assurandør Kredsens generalforsamling på Munkebjerg Hotel i Vejle. Han opfordrede desuden assurandørerne til at være aktivt opsøgende i deres salgsarbejde Det er dejligt at se, at så mange foreninger i den senere tid har fået landet gode og fornuftige overenskomster. Gode, fornuftige og holdbare lønaftaler laves jo ikke af dem, der kun vil tale om, hvor lidt eller hvor meget assurandørerne skal sættes ned i løn, men af dem, der vil skabe en overenskomst, der peger i den rigtige retning. Den gode og holdbare overenskomst skaber jo værdi både for selskabet og for assurandørerne. Sådan lød de indledende ord i den årlige beretning fra Assurandør Kredsens formand Carsten Nielsen på kredsens generalforsamling, der ligesom sidste år fandt sted på Munkebjerg Hotel i Vejle. Carsten Nielsen roste de lokale forhandlere, der for størstedelens vedkommende var repræsenteret blandt salens 54 deltagere, hvoraf de 39 var delegerede. Kredsformanden kunne dog også berette om, at Topdanmarks Assurandørforening havde fået nej til overenskomsten i et enkelt segment. Selskabets ledelse havde derefter valgt at sende de videre forhandlinger til organisationernes behandling. Der er her opnået enighed om at godkende det oprindelige forhandlingsresultat. Denne enighed er efterfølgende blevet godkendt af Finansforbundets hovedbestyrelse. Assurandørernes arbejdsvilkår var et af de andre store omdrejningspunkter i kredsformandens beretning. Assurandør Kredsens trivselsundersøgelse i 2013 viste, at det dårlige arbejdsmiljø stadig var en udfordring på mange assurandørarbejdspladser, og det har fået arbejdsmiljøet på dagsordenen i Assurandør Kredsen. Vi bliver stressede af, at vi skal være administratorer, af vores it, der ikke fungerer, og af den stadigt stigende kontrol og opfølgning af vores salgschefer. Vi har derfor besluttet i kredsen, at arbejdsmiljøet og trivslen er et fast punkt på vores bestyrelsesmøder. Det er helt afgørende, at de lokale foreninger får taget hånd om dette, og igen og igen udfordrer ledelsen, der hvor trivslen ikke er optimal, lød det fra Carsten Nielsen. Til slut i beretningen understregede han, at der trods trange tider, øget digitalisering og forsikringssalg via internettet stadig er plads til assurandørerne. Mens jobs er forsvundet fra bankerne siden finanskrisen, har Carsten Nielsen glædede sig over, at Assurandør Kredsen trods finanskrisen ikke har oplevet nævneværdig ændring i medlemstallet. Foto: Bennie Hansen

3 Generalforsamling 3 Assurandør Kredsen ifølge kredsformanden ikke oplevet nogen nævneværdig ændring i medlemstallet. Den udvikling ønsker kredsformanden at fortsætte, og han ser det aktivt opsøgende salgsarbejde som vejen frem. Sørg nu for at skaffe jeres egne kunder. Det er vores styrke som assurandører, at vi via vores berøringsflade i sportsklubber, foreninger samt øvrige netværk, skaber kontakter, der kan bibringe os ny forretning. Det er fint nok at supplere med aftaler, som bliver lavet til os. Men husk på, at dem, der laver aftalerne, også bliver presset. Det er min erfaring, at flere af disse aftaler er af tvivlsom kvalitet, idet dem, der laver disse aftaler til os, også bliver målt på antallet. Skab derfor jeres egne kunder. Det er dem, der skaffer jer arbejde på sigt, og det er disse kunder, som kun assurandørerne kan skaffe. Der er heldigvis stadigvæk mange kunder, der foretrækker at tale med et levende menneske, fremfor at betjene sig selv via internettet.

4 4 Generalforsamling Opprioriter det psykiske arbejdsmiljø Finansforbundets formandskab var traditionen tro også repræsenteret på Assurandør Kredsens generalforsamling i form af Solveig Ørteby, som gav en orientering fra forbundet. Næstformanden roste Assurandør Kredsen for at arbejde med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø lokalt på virksomhederne. Hun bemærkede, at assurandørerne skilte sig markant ud fra resten af Finansforbundets medlemmer, når det gjaldt stress og i særdeleshed helbredstruende stress, som 34 procent af assurandørerne oplever i forhold til 19 procent af Finansforbundet som helhed. Derudover takkede Solveig Ørteby Assurandør Kredsen og tillidsmændene for deres arbejde centralt og lokalt i foreningerne. Hun opfordrede assurandørerne til fortsat at blande sig i debatten også på Finansforbundets tillidsmandsuddannelse, hvor assurandørerne oftest er i mindretal. Husk nu at bidrage med det, I har. Jeg ved godt, at I føler, at I er anderledes end os. Men det føler alle i Finansforbundet også. It-folkene føler, at de er specielle, juristerne, lederne, HR-folkene, de nye akademikere, som er IT-ingeniøruddannede og så videre. I Finansforbundet er vi meget tolerante og accepterer mangfoldighed. Og for at vi kan have et fællesskab og blive ved med at være stærke som forbund kræver det, at der skal være noget for alle, også for jer, lød det fra Solveig Ørteby, Finansforbundets næstformand. Dengang folk havde holdninger Den tidligere formand for Dansk Metalarbejderforbund Georg Poulsen var gæstetaler på Assurandør Kredsens generalforsamling. Den gamle værftsmedarbejder Georg Poulsen, der snart runder 85 år, fortalte om sit arbejdsliv og faglige karriere, som startede på Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, hvor han blev udlært tilbage i Georg Poulsen fattede først interesse for fagforeningsarbejdet i forbindelse med en storstrejke i 1956, hvor en socialdemokratiskledet regering greb ind i overenskomstforhandlingerne og ophøjede et mæglingsforslag til lov. Det satte gang i massedemonstrationer landet over. To år senere blev Georg Poulsen tillidsmand, senere fællestillidsmand og i 1963 formand for metalarbejderne i Helsingør. I 1969 blev han medlem af Dansk Metalarbejderforbunds hovedbestyrelse, og ni år senere blev han forbundsformand, en post han bestred i 13 år frem til Jeg har altid troet på den opsøgende fagforening. Jeg tror ikke, medlemmerne kommer af sig selv. Så jeg har altid været opsøgende. Først købte jeg en scooter og siden en bil og så tog jeg ud og besøgte arbejdspladserne. Jeg husker, hvordan jeg blev præsenteret, som her kommer den lille pamper, der tager alle jeres penge, fortalte Georg Poulsen. Georg Poulsen har også været politisk aktiv. I 1951 meldte han sig for en kort periode ind i Danmarks Kommunistiske Parti, siden skiftede han til SF, hvor han fra var partiets repræsentant i Helsingør Byråd. Efter ansættelsen i Dansk Metalarbejderforbund gik han over i Socialdemokratiet og var en af fagbevægelsens repræsentanter i forretningsudvalget. I forligsinstitutionen var han kendt for at smække med dørene. Det har været et rigt, morsomt og omskifteligt liv. Jeg har altid sagt, at værftsmedarbejdere er folk, som har en holdning. Det kan jeg godt savne hos folk i dag, hvor verden er en anden. Jeg er glad for at have været formand. Det har været en livsbekræftende og berigende periode, og jeg har aldrig haft problemer med at falde i søvn om aftenen, sagde Georg Poulsen, som fortalte, at han sideløbende også havde siddet i 14 store bestyrelser - lige fra småkager til skibsværft. Foto: Bennie Hansen

5 Af journalist Carsten Jørgensen overenskomst 5 Lønstatistik til lokale forhandlinger Assurandør Kredsens næstformand Ole Døssing Christensen glæder sig over, at det lykkedes at få et protokollat om distancearbejde med i rammeoverenskomsten, og at virksomhederne fremover skal udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger Forhandlingerne om en ny rammeoverenskomst forløb rimelig smertefrit, og vi er godt tilfredse med, at det lykkedes at få vores tre hovedkrav igennem overfor arbejdsgiverne, siger Ole Døssing Christensen, næstformand i Assurandør Kredsen. Med til forhandlingerne, der fandt sted i forbindelse med Finansforbundets og FA s (Finanssektorens Arbejdsgiverforening) forhandlinger om en standardoverenskomst, havde Assurandør Kredsen et krav om, at der skal udarbejdes lønstatistik af virksomhederne til brug ved de lokale lønforhandlinger hvilket i dag især er en mangel i de mindre selskaber. Dette krav blev accepteret fra arbejdsgiverside, ligesom parterne også enedes om, at der skal udarbejdes et protokollat om distancearbejde og hjemmearbejdspladser/mobile kontorer, hvor virksomheden blandt andet skal oplyse assurandøren om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Desuden blev det i den indgåede rammeoverenskomst præciseret på Assurandør Kredsens opfordring - at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet. Det indeholder rammeoverenskomsten Højere minimumsløn Med den nye overenskomst forhøjes minimumslønnen for eksaminerede assurandører fra kroner til kroner i overenskomstperioden, og for medarbejdere med ansættelse og virke som assurandør stiger minimumslønnen fra kroner til kroner i overenskomstperioden. Kompetenceudvikling Fremover har assurandørforeningen og selskabet pligt til at indgå en lokalaftale om retningslinjer for kompetenceudvikling i selskabet. Pension Beregningen af assurandørernes pension justeres således, at virksomhederne nu kan beslutte, om pensionen skal beregnes af den foregående måneds løn eller af den aktuelle måneds løn. Ændring af sygelønsberegningen Beregningen af sygeløn i Rammeoverenskomsten ændres således, at der ved aftalte ændringer i assurandørens ansættelsesvilkår ligeledes skal tages stilling til, hvordan sygelønnen fremadrettet skal beregnes. Lønstatistik til de lokale forhandlinger Fremover skal virksomhederne udarbejde lønstatistik til brug ved de lokale lønforhandlinger. Lønstatistikken skal desuden opfylde en række minimumskrav, såsom oplysninger om lønniveau og lønudvikling. Distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer Der indføres et protokollat i Rammeoverenskomsten om distancearbejde, mobile kontorer/hjemmekontorer. Protokollatet indeholder en række elementer, som virksomheden skal oplyse assurandøren om. Det drejer sig blandt andet om, hvem der er ansvarlig for arbejdspladsens indretning, og hvilke forsikringer der er gældende. Nettopræmien til gruppeforsikring forhøjes Fra den 1. april 2014 forhøjes nettopræmien for gruppeforsikring med kroner årligt til kroner. Præmieforhøjelsen gennemføres efter sædvanlig praksis, ved at selskaberne trækker præmiestigningen fra den enkelte assurandørs faste løndele eller lignende, medmindre andet aftales lokalt. Fagligt arbejde Det præciseres, at formanden for Assurandør Kredsen i Finansforbundet har ret til tjenestefrihed med løn til at varetage det organisationsarbejde, der følger med hvervet.

6 6 Forhandlinger Af journalist Berit Villadsen Nye lønaftaler i selskaberne Der har været travlhed i assurandørforeningerne med at få forhandlet nye overenskomster og lønaftaler hjem for medlemmerne. Fælles for de fleste forhandlinger er, at de har trukket store veksler på såvel garvede som grønne forhandlere. Assurandør Kredsens blad giver her et overblik over de nye lønaftaler Danica Pension: Knast om regulering af løn Der var stor anerkendelse til Assurandørforeningen i Danica Pension blandt selskabets 115 pensionsrådgivere og chefkonsulenter. 87 procent deltog i afstemningen af en ny lønaftale, og 82 procent stemte ja til en ny to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april. Der var sværdslag, som der skal være i en forhandling, men det positive var, at forhandlingerne ikke gik på, hvor meget vi skulle gå ned i LB Forsikring: løn, som det ofte har gjort. Udgangspunktet for forhandlingerne var, at Stille og rolige vi på begge sider af bordet var meget godt tilfreds med den eksisterende lønaftale, som virkede godt efter hensigten. Den største knast i forhandlinger forhandlingerne med ledelsen var reguleringen af den faste løn, siger Der var tilfredshed at spore med overenskomsten i LB Forsikring, som blev formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, Per Søgaard. Ifølge Per Søgaard var ledelsen i Danica Pension ikke interesseret stemt hjem med stort flertal blandt selskabets 24 assurandøruddannede for- i at regulere det faste lønparameter, det var Assurandørforeningen i Danica Pension imidlertid. Foreningen ville have en lønaftale, der bevarede reallønnen. Resultatet blev to gange 1,5 procent i regulering 1. april og er to-årig. sikringskonsulenter. Aftalen trådte i kraft af den faste løn og uændrede satser ved provision/bonus. Forhandlingerne er gået meget stille og roligt. Vi har haft en god dialog og snakket tingene på plads. Der har ikke været de store ændringer. Grundsatser og provisionssatser er uforandrede. Det har primært været forståelsesmæssige ændringer og udspecificeringer af kontrakten, fx hvis IT går ned, og vi ikke kan udføre vores arbejde i tilfælde af teknisk svigt, så får vi kompensation - ikke kun ved møder ude af huset, men også når vi er på kontoret. Vi har altid haft en konstruktiv dialog med ledelsen omkring det, men da vi bliver mere og mere it-afhængige, var det vigtigt at præcisere, hvornår kompensationen kom i spil, fortæller Per Pedersen, formand for Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring. Ifølge Per Pedersen reguleres forsikringskonsulenternes fastløn med udgangspunkt i LB Forsikrings Indboforsikrings indeksregulering.

7 Forhandlinger 7 Lønaftaler undervejs Ved redaktionens afslutning har Finansforbundets hovedbestyrelse godkendt den oprindelige lønaftale forhandlet hjem af Assurandørforeningen i Topdanmark. Aftalen blev først forkastet, da et af Topdanmarks segmenter underkendte den indgåede lønaftale, og forhandlingerne blev siden overtaget af FA og Finansforbundet. Assurandørforeningen i Tryg Forsikring har sendt deres lønaftale til urafstemning (efter redaktionens afslutning). Assurandørforeningen i SEB Pension har påbegyndt deres forhandlinger i maj. Assurandørforeningen i Codan Forsikring forhandler også stadigvæk. Thisted Forsikring: Aftale nedstemt to gang Assurandørforeningen i Thisted Forsikring var på historisk hårdt arbejde for at få en ny lønaftale på plads for selskabets 15 assurandører. Den oprindelige aftale blev nedstemt to gange, og først i sidste time stemte et stort flertal for en revideret lønaftale. Lønaftalen trådte i kraft 1. marts og GF Forsikring: er to-årig. Det har været meget hårde forhandlinger i Thisted Forsikring. Lønaftalen blev klart stemt ned ad to omgange. Assu- Første overenskomst randørerne var forundrede over størrelsen på lønnedgangen, nogensinde specielt set i lyset af Thisted Forsikrings omsætningsforøgelse de senere år. Men vi blev enige på et krisemøde, men med GF Forsikring historie, da de i fællesskab Assurandørforeningen i GF Forsikring skrev sam- hvor vi havde indkaldt alle assurandører for at orientere fik forhandlet assurandørforeningens første virksomhedsoverenskomst hjem. 90 procent af sel- dem om konsekvenserne ved at overdrage sagen til FA. Vi tog kontakt til ledelsen for at høre, om vi kunne nå et forlig, skabets daværende 11 assurandører deltog i afstemningen, og 90 procent stemte for en 3-årig og vi lavede faktisk et forlig over telefonen, og aftalen kom derved i hus i løbet af en formiddag. Det er første gang, jeg aftale, som trådte i kraft 1. april har oplevet det i mine 11 år i Thisted Forsikring, fortæller Det var hårdt at skulle bygge en lokal overenskomst op fra bunden. Vi har haft 11 mø- formanden for Assurandørforeningen i Thisted Forsikring, Poul Daniel Larsen. der siden starten af september, hvor vi er mødtes fra kl. 9 til 14. Forhandlingerne foregik i en god tone. En enkelt gang forlod vi hinanden efter en time, fordi vi ikke kunne blive enige om noget som helst. Så det var en halvhård proces. Udgangspunktet var, at ledelsen ingenting ville ændre. Vi havde jo alle sammen sagt ja til et job 1. maj, og så kan man ikke komme et halvt år efter og sige, vi skal have tilrettet en masse, men det lykkedes så at ændre en lille smule. På ulykkesforsikringsdelen har vi fået indført en procentsats i stedet for gebyrer og en superprovision, hvis alle assurandører gennemsnitligt indfrier målene, men ellers er der som sådan ikke ændret ved fastløn og provisionen, siger Erik Henriksen, formand for Assurandørforeningen i GF Forsikring. Ifølge Erik Henriksen er ulykkesforsikringsdelen det eneste område, hvor GF Forsikrings nuværende 14 assurandører får en procentsats af præmien, på andre områder får assurandørerne en fast gebyrsats af præmien.

8 8 Forhandlinger Gjensidige Forsikring: Bedre provision Som noget nyt skulle virksomhedsoverenskomsten i Gjensidige Forsikring også omfatte de 33 virksomhedsoverdragede privatassurandører fra Nykredit Forsikring. Valgdeltagelsen var på 95 procent, og 83 procent af assurandørerne stemte for aftalen, som løber fra 1. april og to år frem. Det var hårdt at få lavet en fælles aftale af flere grunde. Vi sad 13 med til forhandlingerne og flere havde ikke været med før. Det var en udfordring at skulle lave en aftale, der omfatter tre og ikke som tidligere to segmenter. Derudover var det også svært at blive enige internt i de to gamle assurandørforeninger i henholdsvis Gjensidige og Nykredit, om hvad vi skulle - samtidig med, at selskabet ville lave en helt ny afregningsform, hvor salgsregistreringen skal køre automatisk, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Ifølge Jakob Klink betyder den nye lønaftale, at de 73 assurandører samlet set er gået ned i fastløn. Til gengæld får assurandørerne nu provision fra første krone, hvor der tidligere var en bom på 1,3 eller 1,5 millioner kroner. Den arbejdsgiverbetalte pension er hævet fra 9,4 til 10,8 procent. Aros Forsikring: Lønstigning for de fleste Der var tilfredshed med virksomhedsoverenskomsten i Aros Forsikring. 80 procent af selskabets 20 assurandører deltog i valget, og den 3-årig aftale blev stemt hjem med 75 procents flertal. Aftalen trådte i kraft 1. januar Der var en god fornuftig tone imellem parterne hele vejen igennem forhandlingerne. For Assurandørforeningen var det en mærkesag, at den gennemsnitlige assurandør ikke skulle gå ned i løn, og som tingene skred frem, fandt vi frem til en fornuftig løsning. Vi er over de sidste to lønforhandlinger gået fra en fastløns porteføljeorienteret kontrakt til en mere produktionsafhængig kontrakt, som betyder, at det i dag kan betale sig både at tegne nye kunder og redde eksisterende kunder, som er på vej væk. Kontrakten har betydet, at nogle assurandører har oplevet en lønnedgang, mens flertallet har fået en lønstigning, siger Thomas Steen Vilhelmsen, formand for Assurandørforeningen i Aros Forsikring. Ifølge Thomas Steen Vilhelmsen indebærer den nye lønaftale, at assurandørernes fastløn er blevet reduceret fra til Til gengæld stiger provisionen lidt, og endvidere har vi fået en bonus, som bliver beregnet ud fra nettotilvæksten af kunder i porteføljen, såvel nye kunder som reddede kunder. Købstædernes Forsikring: Ens provisioner uanset produkt Efter lidt udskiftning blandt forhandlerne kom virksomhedsoverenskomsten i Købstædernes Forsikring også i hus. 83 procent af selskabets 24 assurandører deltog i afstemningen og 67 procent af dem stemte for aftalen, som træder i kraft 1. juni 2014, og løber frem til en af parterne opsiger den. Forhandlingerne er forløbet positivt. Der har generelt været en god stemning på begge sider af bordet. Det gav nogle udfordringer, at den ene af selskabets forhandlere pludseligt sagde sit job op, så der måtte sættes et nyt hold. De skulle lige ind i kampen, men vi fik en aftale, som begge parter er tilfredse med. Vi fik fastlønandelen sat op. Derudover fik vi sat visse provisioner ned, andre op. Så nu får vi ens provisioner uanset produkt, fortæller Carsten Haslund, formand for Assurandørforeningen i Købstædernes Forsikring.

9 Forhandlinger 9 Sønderjysk Forsikring: Enstemmig opbakning til resultat Der var stor opbakning til virksomhedsoverenskomsten i Sønderjysk Forsikring. Samtlige af selskabets 14 assurandører stemte for en to-årig aftale, som trådte i kraft 1. april Det var første gang, jeg var med til at forhandle, og det gik godt. Før de egentlige overenskomstforhandlinger, havde vi som noget nyt såkaldte forforhandlinger. Til forforhandlingerne havde vi i bestyrelsen delt os op i to grupper, hvor vi seks-syv gange forhandlede med de respektive chefer for privat og erhverv. Beslutningerne herfra tog vi med til de egentlige overenskomstforhandlinger, hvor vi var samlet. Alt i alt har vi haft nogle gode dialoger. Vi har fået vendt nogle sten og fået sat ord på dem. Der er klart også nogle ting, vi kan få taget med til næste forhandlinger, siger Helle Thomsen, formand for Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring. Ifølge Helle Thomsen fik selskabets erhvervsassurandører en højere fastlønsdel. Privatassurandørerne bibeholdt deres fastløn, men gik op på provision. Derudover fik assurandørerne forhandlet en højere pension. Nordea Liv og Pension: Langvarigt og langhåret forløb Efter hårde forhandlinger fik Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension forhandlet en 3-årig lønaftale hjem til sine 60 medlemmer. 83 procent af de assurandøruddannede konsulenter og kundechefer deltog i afstemningen, 76 procent stemte for aftalen, som trådte i kraft 1. april Der er ikke nogen tvivl om, at vi er i en situation, hvor selskaberne er presset på indtjeningen og forsøger at forbedre den. Det mærkede vi i forhandlingerne, hvor vi startede ud med at være langt fra hinanden. Vi diskuterede nye lønstrukturer, og det var virkeligt et langvarigt og langhåret forløb, men vi endte ud med at lægge os tæt på det, vi kendte og havde i forvejen. Begge parter er glade for resultatet, fortæller Mogens Edvard Pedersen, formand for Konsulent- og Kundechefforeningen i Nordea Liv og Pension. Ifølge Mogens Edvard Pedersen betyder den nye aftale, at kundechefernes løn er blevet mere variabel. Konsulenterne, som indtegner forsikringerne, opnåede en henvisningsbonus. Derudover steg pensionsbidraget for begge grupper med en halv procent om året i tre år. CHARME & SELVTILLID FORPLIGTER! DEN ERFARNE ERHVERVSASSURANDØR KURSUS 0.30 Læs mere og tilmeld dig på forsikringsakademiet.dk Forsikringsakademiet A/S Rungsted Strandvej Rungsted Kyst Telefon forsikringsakademiet.dk

10 10 Performance Af journalist Berit Villadsen Kundemålinger er kommet for at blive Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter er i to år blevet målt af kunderne. Per Søgaard, formanden for Assurandørforeningen i Danica Pension, tvivler på, at målingerne giver et retvisende billede af kundetilfredsheden, men hilser dem velkommen, hvis de giver mere tilfredse kunder For to år siden indførte Danica Pension kundemålinger, de såkaldte MOT-målinger (Moment Of Truth). Det betød, at Danica Pensions 115 assurandøruddannede pensionsrådgivere og chefkonsulenter efter hvert kundemøde bliver målt på kundernes tilfredshed. Konkret bliver kunden ved mødets start informeret om, at de efter mødet bliver kontaktet af et analysebureau, som vil stille dem nogle spørgsmål om deres kundetilfredshed, baseret på det konkrete kundemøde - og at det er vigtigt, de svarer. MOT-målingerne har været til stor diskussion i Assurandørforeningen i Danica Pension. Vi har talt meget om målingerne, fordi der er så meget fokus på dem fra ledelsens side, og flertallet af assurandørerne er trætte af MOT-målingerne. Også fordi alle i salget bliver belært om, hvordan de skal præsentere tingene og sige tingene. Det bliver meget en ensretning af assurandørerne, og det er vi ikke glade for. Det, som falder naturligt for en at sige det, falder ikke nødvendigvis naturligt for en anden at sige, siger Per Søgaard, formand for Assurandørforeningen i Danica Pension. Assurandørforeningen i Danica Pension har siden indførelsen af målingerne forsøgt at ændre udformningen på nogle af spørgsmålene, især spørgsmål, som rådgiveren ikke har nogen indflydelse på. Spørgsmålet om prisen i Danica er således blevet slettet. Ifølge Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension, er MOT-målingerne kommet for at blive. Målingerne er et udviklings- og kompetenceværktøj til at forbedre kundetilfredsheden og rådgivernes kundekontakt. Vi har intet ønske om at ensrette rådgivernes personlighed. Men hvis vi fx kan se på vores målinger, at en rådgiver, som altid starter med at tale om, hvordan det går med virksomheden, inden de begynder at tale om Danica, får en bedre bedømmelse fra kunden, end dem som ikke gør det - så mener jeg det er meget naturligt at sige, at det er en god måde at gøre det på, siger Carsten Elmose, underdirektør i Kundetilfredshed og Marketing i Danica Pension. Den målte kundetilfredshed er vokset MOT-målingerne blev indført for at højne kundetilfredsheden i Danica Pension, og det er ifølge Carsten Elmose lykkedes langt hen af vejen. I løbet af de tre seneste kvartaler har pensionsselskabet i MOTmålingerne rykket sig fra 7,3 til 7,7 på en kundetilfredsheds-skala, der går fra 0-9. Pensionsselskabet er samtidig rykket tre pladser frem til en andenplads i den årlige Ålund analyse, som sammenligner kundetilfredshed på tværs af pensionsselskaberne, og det tilskriver Carsten Elmose arbejdet med målingerne. Underdirektøren i Danica Pension mener, at en øget kundetilfredshed giver loyale kunder. Danica Pension har imidlertid ikke målt på, om fremgangen i kundetilfredsheden også har betydet mindre afgang af kunder. Det er ikke umiddelbart oplevelsen i Assurandørforeningen i Danica Pension. Jeg tvivler på, om MOT-målingerne alene giver et retvisende billede af kundernes tilfredshed. Vi har set eksempler på kunder, der har rejst, selvom de på papiret har været utrolig tilfredse. Så det kan godt være, at man har haft en god oplevelse osv., men i sidste ende har prisen og vilkår så alligevel betydet, at man er smuttet. Men jeg vil gerne understrege, at både Assurandørforeningen i Danica Pension og ledelsen har en naturlig interesse i at få så tilfredse kunder som muligt, så hvis MOT-målingerne bidrager til det, hilser vi dem velkommen, siger Per Søgaard. Det spørges kunderne om Behaviour-score (uvægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din oplevelse af samtalen 1. Rådgiverens engagement 2. Rådgiverens kompetence i forhold til emnet for samtalen 3. Rådgiverens evne til at give klare og tydelige anbefalinger Dit udbytte af samtalen 4. Rådgiverens evne til at give dig viden og overblik til at træffe en beslutning 5. Den tid du brugte på samtalen, i forhold til den værdi samtalen skabte for dig Outcome-score (vægtet gennemsnit af følgende spørgsmål) Din samlede vurdering 6. Hvis familie eller venner spørger dig til råds, vil du så anbefale Danica Pension på baggrund af samtalen?

11 11 citater Norden er gået hen og blevet det bedst indtjenende forsikringsmarked i verden, målt på tid og stabilitet. Måske hænger det sammen med, at vi er vant til en velfærdsmodel, hvor vi gerne betaler skat for at få tryghed. Og det hænger sammen med, at meget betydelige dele af de nordiske forsikringsmarkeder er konsoliderede i børsnoterede selskaber. Mere end 50 % af markedet er børsnoteret og oplever derfor ikke, som i andre dele af EU for eksempel, at de gensidige forsikringsselskaber sætter en grænse for, hvor højt præmierne kan komme op Stine Bosse, tidl. direktør i Tryg i klumme på FinansWatch.dk Foto: Scanpix Den sociale dimension i arbejdet er enormt vigtigt. Der er ikke noget så kedeligt som at sidde isoleret bag sin skærm og ikke tale med nogen hele dagen. Bare det at man en gang imellem bliver mindet om kollegerne, fordi man hører dem, det er inspirerende. Hvis man bare møder på arbejde for at lukke døren, så er der ikke meget grund overhovedet til at møde Kristian Kreiner, professor i organisationsteori til Magasinet Arbejdsmiljø Har ikke lige mulighed for at logge ind på min Nem-ID, så jeg kan printe en kontoudskrift. Se og Hør, kan I sende det på min mail? Komikeren Christian Fuhlendorff på Twitter ifølge Politiken.dk Jeg kan ikke garantere, hvor langt vi kan komme ud af den vej, jeg vil forfølge. Men hvis jeg ikke kan få benzin til at drive den motor, der skal føre os derud, så forsvinder perspektiverne for mig at se i at blive statsminister. Lars Løkke Rasmussen, formand for Venstre, til Berlingske Tidende Foreningsnyt Assurandørforeningen i SEB Pension Der har i løbet af april været afholdt generalforsamling i AISEB, med stort fremmøde og en god og konstruktiv debat, som vi i bestyrelsen sætter stor pris på. Carsten Nielsen blev genvalgt som formand og Carsten Dahl blev genvalgt til bestyrelsen. Vi er samtidig gået i gang med kontraktforhandlinger med selskabet.

12 12 Kulturforskelle Af journalist Berit Villadsen Stor udskiftning af assurandører i Gjensidige For et år siden fik godt 30 privatassurandører fra Nykredit Forsikring Gjensidige Forsikring som ny arbejdsgiver. Virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for privatassurandørerne. Cirka en tredjedel har forladt Gjensidige, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring De seneste fire år har assurandørerne i Nykredit Forsikring oplevet store omvæltninger efter Gjensidige Forsikring i marts 2010 overtog Nykredit Forsikring. Købet betød, at Nykredit Forsikrings mere end 60 assurandører blev delt mellem de to selskaber. Selskabets godt 30 privatassurandører fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver, mens de knap 30 landbrugs- og erhvervsassurandører overgik til den norske forsikringskæmpe. Umiddelbart efter virksomhedsoverdragelsen forenede Nykredits knap 30 gamle landbrugs- og erhvervsassurandører sig og etablerede Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Assurandørforeningen i Nykredit Forsikring fortsatte sideløbende med at repræsentere de mere end 30 tilbageblevne privatassurandører, som i modsætning til deres kolleger i erhverv og landbrug fortsatte med Nykredit som arbejdsgiver og produktbrand og Gjensidige som produktleverandør. Det set-up ændrede sig i marts 2013, hvor privatassurandørerne blev ansat i Gjensidige Forsikring, og virksomhedsoverdragelsen har været en rutsjetur for flere af assurandørerne. I første omgang syntes privatassurandørerne, det var fedt at komme over i et forsikringsselskab og arbejde frem for at være i Nykredit, hvor forsikring var et biprodukt. Efterfølgende har de oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side. Vi har haft store udfordringer med vores it-systemer. Det er meget, meget mere konkurrencepræget her og et hårdere miljø at være i end i Nykredit. Der er meget mere fokus på, at du skal nå dine budgetter. Der er blevet ansat to salgschefer, som stort set ikke laver andet end at sørge for, at de får solgt noget. I Nykredit havde de mere fred og ro. Her refererede de til en centerchef, som fokuserede på både bank, forsikring og realkredit, fortæller Jakob Klink, formand for Assurandørforeningen i Gjensidige Forsikring. Stor udskiftning af assurandører De 32 privatassurandører har haft et lille år til at vænne sig til de nye forhold, og det øgede salgsfokus har betydet en stor udskiftning. Ifølge Jakob Klink, som er gammel landbrugsassurandør fra Nykredit Forsikring, har cirka en tredjedel af de 32 privatassurandører fra Nykredit Forsikring taget imod en frivillig fratrædelsesaftale. Nogen er trådt ud af branchen, andre er gået til andre selskaber. Udskiftningen har også været stor blandt selskabets landbrugs- og erhvervsassurandører, som oprindeligt også kommer fra Nykredit. Ifølge Jakob Klink er knap halvdelen af Gjensidige Forsikrings i alt 73 assurandører nyansatte eller fra andre selskaber. De færreste af selskabets 17 erhvervsassurandører har Nykredit på cv et. En årsag er, ifølge Jakob Klink, at de oprindelige erhvervsassurandører i Nykredit primært solgte bygningsforsikringer, mens de i Gjensidige skal sælge alle former for erhverv. Mange har oplevet, at græsset ikke var grønnere på den anden side, siger Jakob Klink, der vurderer, at en tredjedel af kollegerne fra Nykredit Forsikring er forsvundet i løbet af et års tid. Foto: Jens Bach

13 Af journalist Berit Villadsen Fagligt aktiv 13 Formand for en kort bemærkning Etableringen af en ny assurandørforening og en ny virksomhedsoverenskomst, samt et manglende salg, var tæt på at få formanden for Assurandørforeningen i GF Forsikring, Erik Henriksen til at bukke under. Han klarede det med hjælp fra en suppleant, som nu står klar til at overtage formandsposten Foto: Bennie Hansen Da GF Forsikring i foråret 2013 besluttede sig for at ansætte 13 assurandører, sprang den dengang 56-årige allroundassurandør Erik Henriksen til. Den tidligere overassistent ved Struer Kommune havde knap 30 års assurandørerfaring på bagen fra Topdanmark og Codan og var klar til nye udfordringer. Også flere, end han lige havde tænkt sig, skulle det senere vise sig. Ved Erik Henriksens jobsamtale nævnte ledelsen blandt andet, at der skulle etableres en ny assurandørforening. Det var ikke noget, Erik Henriksen tænkte nærmere over, men i juni 2013 endte han alligevel med at tage udfordringen op sammen med to nye kolleger. Resultatet blev Assurandørforeningen i GF Forsikring (AIGF). Arbejdet som næstformand blev dog langt mere omfattende end forventet, da formanden for den nystiftede assurandørforening, Kim Sønderbek, blev sygemeldt i december. På det tidspunkt var de lokale overenskomstforhandlinger med selskabet på sit højeste. Formanden kom ikke tilbage, og Erik Henriksen, der aldrig havde ønsket at blive formand, blev det alligevel. Og posten trak tænder ud, for det er formanden, der tegner assurandørforeningen, og det er ham, alle mailer eller ringer til. Som formand var det meget mig, der skulle tage mig af det hele, og det Erik Henriksen er kommet sig over det pres, han var underlagt som formand, og fortsætter som næstformand i Assurandørforeningen i GF Forsikring. var virkelig en belastning for mig. I januar var jeg bange for, om jeg var ved at brænde ud. Med overenskomstforhandlinger, en personalesag, tillidsmandskurser og et blik på mit daglige salgsbudget blev jeg bange for, om jeg kunne klare det. Det sværeste for mig var, at jeg ikke fik salgstallene på bogen, og jeg fik en snak med ledelsen om mit budget. I dag er jeg heldigvis kommet over på den anden side, og jeg regner med hurtigt at få rettet op på mine salgstal, siger Erik Henriksen. Suppleanten bliver formand Da presset var størst, besluttede Erik Henriksen, at han ville trække sig ud af bestyrelsen i AIGF til maj Men den beslutning ændrede Klaus Lundberg, der som suppleant blev hevet ind som konstitueret næstformand i foreningen i februar. Han trak et stort læs i overenskomstforhandlingerne, og samarbejdet imellem dem har betydet, at Erik Henriksen har lovet at tage endnu et år for AIGF. Planen er, at Klaus Lundberg og Erik Henriksen skifter kasketter på den kommende generalforsamling i AIGF i maj (efter redaktionens afslutning), så Erik Henriksen igen bliver næstformand. Og den beslutning har han det rigtig godt med. Han har stor tiltro til Klaus Lundberg og giver ham et par gode råd med på vejen. Som formand skal han huske at holde fri, slukke telefonen og stoppe med at skrive mails. For at kunne bevare overblikket skal han desuden huske at tænke på sin familie og huske at uddelegere. Den nye overenskomstaftale hjælper også den nye formand i AIGF på vej. I aftalen er det indskrevet, at salgsbudgettet for bestyrelsesmedlemmer i AIGF er sat ned, især for formanden.

14 14 Medlemsstatus 1663 medlemmer primo maj Assurandør- og Kundechefforeningen i Tryg Antal medlemmer: 245 Dorte Andersen, Rude Jørn Erik Juul, Rødding Kent Jacob Hansen, Taastrup Kirsten Pugholm, Skals Kristoffer Pedersen, Aarhus C Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Finn Nielsen, Kjellerup Jacob R. Broberg Hansen, Herning Jørgen Favrbo, Bagsværd Kasper Damgaard, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Mogens Fenn Bagger, Rungsted Kyst Niels Peter Storgaard, Vipperød Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Thomas Fogt, Hellerup Assurandørforeningen i Codan Antal medlemmer: 188 Berit Brøndum, Skødstrup Carsten Rubin Nielsen, Esbjerg Jan Milton Pedersen, Nyborg Jesper Bloch, Frederiksberg C Karsten RiisThomsen, Risskov Majbritt Kornbech Larsen, Aalborg Michael B. Sørensen, Roslev Michael Laden-Andersen, Aalborg Nils Kjeldsen Hansen, Horsens Rene Sondrup Thygesen, Langå Steffen Sølvsten, Viborg Tina Lykke Jensen, Hillerød Frederik Nielsen, København K Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Jørn Erik Juul, Rødding Kenny Pedersen, Kastrup Kirsten Pugholm, Skals Lars Peder Jensen, Veflinge Ole Colberg, Holbæk Svend Fisker, Hadsten Troels Rewaldt-Nielsen, Ølgod Assurandørforeningen i Topdanmark Antal medlemmer: 407 Allan Sørensen, Esbjerg Anders Ladegaard Birk, Risskov Flemming Christensen, Kolding Frederik Nielsen, København K Frederik Rud Jørgensen, Odense C Helle Fløjborg, Fredericia Jeanne Malev Jense, Valby Jesper Hvid Carlsen, Hørsholm Kasper Damgaard, Frederiksberg Kristian Sønderby, København S Lasse Kræn Steffensen, Esbjerg Nicolai Overgaard, Aalborg Simon Bech-Hansen, Vejle Søren Chr. Christensen, Haderslev Benny Lenskjold, Nyborg Brian Agermose Hansen, Odense N Gert Borum, Frederiksberg Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Jacob Skyum, Nykøbing F Jakob Elmelund, Hørsholm Jan Mygind, Solbjerg Karin Bejerholm Jørgensen, Thisted Michael Christiansen, Vejle René Bo Jacobsen, Køge Søren M.F. Haagensen, Nibe Tom Hagstrøm, Vejle Øst Zita Amtoft, Egå Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring G/S Antal medlemmer: 24 Søren Malmstrøm Nielsen, Vejle Assurandørforeningen i Danica Antal medlemmer: 114 Henrik Bodnia, København Ø Jakob Steffensen, Holte Louise Mølbæk Andersen, Brabrand Niklas Hartvig Pedersen, Taastrup Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Antal medlemmer: 24 Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Anders Jensen, Hjørring Gert Borum, Frederiksberg Kurt Heun, Kgs. Lyngby Lars Damgaard, Støvring Peter Holm Thorsen, Frederiksberg C Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Anja Snitgaard, Vemmelev Steffen Jensen, Hvidovre Vagn Hermann, Brabrand Assurandørforeningen i Aros Antal medlemmer: 19 Ricki Arnbo Larsen, Vipperød Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Antal medlemmer: 14 Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Antal medlemmer: 34 Bjarne Kragh, Roskilde Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Antal medlemmer: 16 Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Antal medlemmer: 56 Jan Liechti, Hørsholm Kim Alstrup Hansen, Nørre Aaby Martin Winding, Silkeborg Peter Mogensen, Ry Assurandørforeningen i If... Antal medlemmer: 28 Anders Gold, Flemming Brian Agermose Hansen, Odense N Charly Henriksen, Nykøbing F Niels Henrik Slisz, Helsinge Bent Bjerregaard Thomsen, Brabrand Claus Lysholt Lange, Roskilde John Van De Weerd, Aabybro Assurandørforeningen i SEB Pension Antal medlemmer: 63 Kirsten Nissen-Petersen, Næstved Phillip Lindhøj, Valby Thomas Joakim Larsen, København Ø Lars Michaelsen, Lystrup Peter Busk, Allerød Assurandørforeningen i Gjensidige Antal medlemmer: 71 Birgitta Maria Maria Junge, Vestbjerg Erling Lindblom Herler, Holbæk Lars Astrup, Herlev Rasmus Johannessen, Årslev Rasmus Løgsted Pedersen, Smørum Assurandørforeningen i GF Forsikring Antal medlemmer: 12 Henrik Lund Madsen, Mørkøv Jacob Hoffmann Nielsen, Præstø Lissy Kristensen, Sæby Nicolai Kalmar, Kolding Landsforeningen Antal medlemmer: Dorthe Aggerholm, Virum Elisabeth Petterøe, Charlottenlund Heino Ludwig, Stenløse Lars Christian Larsen, Tureby Linda Bonde, Hørsholm Lotte Bork, Søborg Mads E. Nordstrøm Frank, Aakirkeby Morten Bredning, Frederiksværk René Karsten Jensen, Hillerød Susanne Bisballe, Kastrup Tina Messerschmidt Jensen, Ringsted Allan Lindholt Nielsen, Silkeborg Allan Mandrup, Rønne Annie Lauridsen, Aabybro Eik Melby Heinz, Gram H. Rohde Kristensen, Randers NV Jacob Bjerg Østerby, Sønderborg Jan Laursen, Fakse Ladeplads Jens Agerbo, Rønne Jesper Holm Clausen, Farsø Jesper Momsen, København Ø Johannes Bille, Søborg Jørgen Kjems, Odense C Jørgen Nielsen, Roslev Kaj Sommer, Give Lasse Clausen, Hjørring Lotte Lindblad, Kolding Niels Vang, Hobro Peter Meinert, Nykøbing Sj. Rasmus Fabius Meinecke, København S René Flatau, Vipperød Thomas Krogh, Hedensted Thomas Sloth Andreasen, Ballerup Xenia Mikkelsen, Odense NV

15 Medlemsforeningerne 15 Formandskab Formand Carsten Nielsen, SEB Pension Ole Døssing Christensen, Topdanmark 9200 Aalborg Tlf Mail 4000 Roskilde Tlf Mail: Assurandør Kredsens assurandørforeninger Assurandørforeningen i Aros Thomas Steen Vilhelmsen Virkelyst Sæby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Codan Forsikring Jørgen Lykke Eremitageparken 203,2,-C 2800 Kgs. Lyngby Tlf Mail: Assurandørforeningen i Danica Pension Per Søgaard Lindevej 17 V Sottrup 6400 Sønderborg Tlf Mail: Assurandørforeningen i GF Forsikring Erik Henriksen Lundgaardsparken Struer Tlf Mail: Assurandørforeningen i Gjensidige Jakob Klink Søvænget Sunds Tlf Mail: Branddirektørforeningen i Købstædernes Forsikring Carsten Haslund Højagervej Rungsted Kyst Tlf Mail: Assurandørforeningen i Lokal Forsikring Gunner Jensen Akacievænget 4684 Holmegaard Tlf Mail: Assurandørforeningen ved Lærerstandens Brandforsikring Per Pedersen Gammel Kongevej 150, 3. th 1850 Frederiksberg C Tlf Mail: Konsulent- & Kundechefforeningen i Nordea Pension Mogens Edvard Pedersen Degnevænget Galten Tlf Mail: Mogens.edvard. Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Dahl Liljevænget Esbjerg V Tlf Mail: Assurandørforeningen i Sønderjysk Forsikring Helle Thomsen Sønderport Aabenraa Tlf Mail: Assurandørforeningen i Thisted Forsikring Poul Daniel Larsen Snitingshøj Thisted Tlf Mail: Assurandørforeningen i Topdanmark Ole Døssing Christensen Svingelvej 11 Elsborg 8840 Rødkærsbro Tlf Mail: Assurandør- & Kundechefforeningen i Tryg Lone Hansen Eliassensvej Kolding Tlf Mail: Landsforeningen Carsten Nielsen, Formand Assurandør Kredsen Assurandørforeningen i If Forsikring Uffe Pedersen Sofiensdalsvej 9 Assurandørforeningen i SEB Pension Carsten Nielsen Algade 1, 3. th Udgiver: Assurandør Kredsen Applebys Plads 5 Redaktion: Carsten Nielsen (ansvh.) Kommunikation, Forsidefoto: Jens Bach Oplag: Udgivelsesterminer: 4 gange årligt København K Telefon: Telefax: Finansforbundet Annoncer: Layout: Hans Munk, Finansforbundet Næste nummer udkommer: Oktober Kontakt Briddi Escherich Telefon Produktion: ProReklame ApS, Hillerød ISSN-nr.: Nr.2 / juni 2014 / 11. årgang

16 16 Værdi for begge parter Carsten Nielsen Formand Det er en stor glæde for mig at konstatere, at de lokale lønforhandlinger i denne omgang stort set foregår i ro og orden. Det er stadigvæk en forholdsvis drøj omgang at forhandle løn i de lokale selskaber. Der synes imidlertid at være en fælles forståelse af, at overenskomsterne skal have værdi for både selskaberne og for assurandørerne. Det hjælper ikke noget, at selskaberne går til forhandlingsbordet med det mål for øje, at assurandørerne skal sættes ned i løn. Assurandørerne er rigeligt deres nuværende lønniveau værd. Vi skaber stor værdi for selskabernes ejere og aktionærer. Selvom det var et langt forhandlingsforløb under de centrale overenskomstforhandlinger på bankområdet, og parterne måtte en tur i forligsinstitutionen efter at der var lagt to konfliktvarsler, så lykkedes det trods alt at nå frem til et overenskomstforlig. Et forlig, der gav de bankansatte godt fem procent i lønfremgang over de næste tre år. Det er bestemt ikke prangende, men tiderne taget i betragtning er det en fornuftig overenskomst, som begge parter kan leve med. Assurandørerne har naturligvis også en forventning om at se en lønudvikling. Vi betaler jo de samme priser i butikkerne som alle andre danskere. Vores omkostninger falder jo ikke, hvis vi accepterer en løntilbagegang. Det er derfor som sagt en stor glæde at se, at Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter de allerfleste foreninger og selskaber fortsat kan finde ud af at nå til enighed lokalt. Der har de senere år været en tendens til, at man alle steder forsøgte at presse assurandørerne voldsomt på lønniveauet. Denne tendens er vendt til en fortsat påholdenhed, men også en ansvarlighed for at få skabt nogle overenskomster, der giver værdi for begge parter. Selskaberne erkender hermed, at de fortsat har stor glæde af deres assurandører. Det vil jeg godt kvittere for. Rigtig god sommer til alle.

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST

TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST TIL MEDLEMMER AF FINANSFORBUNDET MARTS 2014 HER ER DIN NYE OVERENSKOMST 2 OK2014 EN FORNUFTIG OVERENSKOMST Kære medlem Overenskomstforhandlingerne med FA er nu afsluttet, og du skal tage stilling til det

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde

Referat af repræsentantskabsmøde 03. juli 2012 / side 1 af 8 / KAT Afholdt den 12. juni 2012 Deltagere: Alm. Brand, Dorte Runing Atradius, Ane-Mette Kofoed Bornholms Brand, Pia Lysegaard Codan, Christian Sletten Codan, Lise Bergmann Danica,

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Til: DAO s medlemsorkestre www.daonet.dk mail@daonet.dk D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense,

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / december 2013 Ny uddannelse er et hit Michael Noer og Frank Josephsen fra Topdanmark har netop afsluttet Finansforbundets nye tillidsmandsuddannelse,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i

Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære samtale/11 Som blommen i MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2013 Assurandører er truet på helbredet/4 Hold hovedet højt assurandører/8 Medarbejderne er fremtiden/10 Klædt på til den svære

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden.

4. Kredsbestyrelsens beretning ved kredsformanden. Kredsgeneralforsamling 2012, kreds 10. Torsdag den 19. april 2012 kl.18.30, Adelgade 129, 8660 Skanderborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Uffe Rostrup vælges som dirigent. Det konstateres,

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011

MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 MEDLEMSBLAD FOR ASSURANDØR KREDSEN / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / juni 2011 Hun vil videre op i systemet/4 Brug for folk der kan sparke døre ind/6 Hvad vil I med Finansforbundet?/8 Få papir på dine

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Information om lokale udsatteråd

Information om lokale udsatteråd Information om lokale udsatteråd I denne pakke finder du information om lokale udsatteråd. Pakken kan bruges som generel oplysning og/eller som inspiration til selv at oprette et lokalt udsatteråd. Indhold

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT

Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Foreningen af Tjenestemænd Ved Statens Samlinger Afd. 7 i FFT Referat fra ordinær generalforsamling i FTSS lørdag den 27. november 2004 kl.9.00 på Restaurant Hero Bar Stormgade 20 1555 København V. Dagsorden:

Læs mere