VI SKAL SIKRE KVALITETEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI SKAL SIKRE KVALITETEN"

Transkript

1

2 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning VI SKAL SIKRE KVALITETEN DIF-idrætten er kendt og anerkendt for sin høje kvalitet. Det er et pejlemærke som DIF-idrætten har arbejdet målrettet med i årtier og som med vores nye politiske program også vil være i fokus fremadrettet. Vi vil fortsat sikre kvalitet i det gode idrætsliv. Derfor er kursus- og uddannelsestilbud en grundsten i vores arbejde. Gennem kurser og uddannelser får vores politikere, ledere, ansatte og frivillige trænere og foreningsledere mulighed for at tilegne sig ny viden og udvikle deres kompetencer. På den måde kan vi sammen understøtte, at henved 2 mio danskere fortsat er aktive i en af vores foreninger. Med denne folder får du et overblik over de aktuelle tilbud, DIF har til idrætten. Nogle af tilbuddene står vi selv for at udbyde, andre kan du bestille og selv udbyde i dit forbund, kommune eller forening. LÆRING PÅ NETTET I en stadig mere travl hverdag spiller tid en vigtig rolle. Derfor er vi for alvor gået i gang med at udvikle DIF-idrættens læringsplatform i samarbejde med en række af vores forbund. Vi forventer at gå i luften til efteråret, så glæd dig. Du kan læse mere på side 10. God læselyst Danmarks Idrætsforbund INDHOLD Bestil et kursus... 3 Trænerkurser... 4 Lederkurser... 7 Deltag i kurser på nettet... 9 Tilmeld jer uddannelser Træneruddannelser Coachinguddannelser Bestyrelsesuddannelser Lederuddannelse Konsulentuddannelser Og så er der også Visionsaftale med DGI Kontakt os Top 5 over solgte kurser 1. Idrætsskader nej tak 2. Idræt for børn og unge 3. Idræt og træning 4. Aldersrelateret træning 5. Tekniktræning Bemærk Der tages forbehold for prisændringer. DIF kan ikke garantere, at alle udbudte uddannelser bliver oprettet. Flere foldere? Du kan downloade folderen på under Foreningsliv/Uddannelse eller mail til og bestil flere eksemplarer.

3 BESTIL ET KURSUS - TIL DIN FORENING, DIT FORBUND ELLER DIN KOMMUNE Her finder du en samlet oversigt over alle de kurser, du kan bestille hos DIF. Du vælger tid og sted og står selv for at invitere de relevante deltagere. Vi leverer underviser og kursusmaterialer.

4 4 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Kurser FOR TRÆNERE Kursus Indhold Timer Pris TRÆNING Aldersrelateret træning for børn og unge Idræt og træning Fysisk træning Tekniktræning Konditionstræning Styrketræning Træningsplanlægning På kurset bliver trænerne introduceret for de grundlæggende principper for børn og unges fysiologiske, motoriske, psykologiske og sociale udvikling. Der vil være fokus på, hvordan trænerne skal agere ift. udøvernes udvikling. Emner som tidlig vs. sen specialisering og talentudvikling vil blive behandlet. Endeligt vil trænerne blive introduceret til kroppens og sportens ABC, og de vil arbejde konkret med at omsætte teorien til praksis. Kurset giver en introduktion til træningslære fra fysiologi og anatomi til sikkerhed, træningsprincipper, psykologi og idrætsskader. Deltagerne vil få et generelt indblik i, hvordan kroppen fungerer og få viden om mange af de parametre, der skal tages højde for i forbindelse med træning. Kurset er en overbygning til Idræt og træning. Deltagerne kommer hele vejen rundt om det at arbejde med fysisk træning og bliver i stand til at forstå, hvordan udøveren påvirkes af forskellige fysiske og mentale faktorer før, under og efter træning. Kurset giver deltagerne en introduktion til, hvordan man tilegner sig nye motoriske færdigheder. På kurset bliver deltagerne trænet i at arbejde med bevægelsesanalysemodeller og systemer til at opbygge specifikke træningsøvelser. Kurset giver en grundlæggende fysiologisk viden om kredsløb og energiomsætning, så deltagerne kan arbejde med aerob og anaerob træning. Deltagerne får viden om, hvordan man kan planlægge og gennemføre aerob og anaerob træning. Mange idrætter bruger styrketræning som en del af grundtræningen. På kurset får deltagerne viden om basal muskelfysiologi og styrketræning i praksis. De prøver styrketræning i praksis og får indblik i, hvordan man kan organisere styrketræning. Den gode træner vil ofte være kendetegnet ved at have blik både for den enkelte træning og det lange seje træk. På kurset bliver trænerne derfor introduceret til at arbejde med træningsplanlægning på flere planer kr kr kr kr kr kr kr. Læs mere om alle kurserne på

5 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 5 Kursus Indhold Timer Pris TRÆNERROLLEN Idræt for børn og unge Vælg mig Trænerrollen Idrætspsykologi ja tak Idrætspsykologi Kurset er ét af de mest populære kurser i DIF. På kurset bliver deltagerne klædt på til at agere som træner for børn og unge. De får indsigt i betydningen af at tage hensyn til børnenes fysiske og mentale formåen og får indsigt i samspillet mellem børns udvikling, træningsmiljøet og trænerens roller og ansvar. Hvad gør man som træner, når et nyt barn dukker op til træning, som har andre (eller ingen) idrætslige eller foreningsmæssige forudsætninger? Hvordan kan man tilrettelægge træningen, så alle udøvere får en god og positiv oplevelse? Kurset tager udgangspunkt i kroppens ABC og aktivitetsudvikling. Kurset er målrettet børnetrænere, og der vil være stor involvering af deltagerne. Klæd jeres klubtrænere på til at træde ind i og ikke mindst udfylde hele trænerrollen fra det der foregår under træningen til alt det uden om. Trænerne bliver gjort bevidste om de personlige og menneskelige forhold, der gør sig gældende i forbindelse med trænergerningen herunder træneren som ekspert, formidler og leder. Kurset giver trænerne en kort introduktion til, hvad idrætspsykologi er. Deltagerne får tre konkrete værktøjer til at begynde at bruge idrætspsykologien i den daglige træning. Præstationer handler om andet og mere end blot den fysiske og taktiske formåen. Kurset introducerer deltagerne til de forskelige temaer, fx koncentration, teambuilding, selvtillid og mentale træningsmetoder kr kr kr kr kr. RUNDT OM TRÆNINGEN Ernæring Idrætsskader nej tak Idrætsskader kend din rolle Mad er som bekendt ikke bare mad. På kurset får deltagerne viden om energiomsætning og næringsstoffer. De får kendskab til kostanbefalinger for idrætsudøvere og behovet for væske, mineraler og vitaminer, og hvordan kosten skal times ift. træning. Mange klubber oplever problemer med hele hold eller grupper af medlemmer, som bliver skadede. Kurset gør trænerne bevidste om, hvordan de kan forholde sig til forebyggelse, behandling og genoptræning af deres atleter. På kurset lærer trænerne at planlægge træningen, så den reducerer risikoen for skader. De får værktøjer til at indgå i genoptræningen og lærer, hvordan man forholder sig, når skaden er sket kr kr kr.

6 6 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

7 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 7 Kurser FOR LEDERE Kursus Indhold Timer Pris FORENINGSDRIFT De formelle spilleregler Godt møde engagement og handling Klubbens årsplan drift og styring Kassererens opgaver og funktioner Er der brug for at få overblik over spillerreglerne for foreningslivet, så er De formelle spilleregler det oplagte valg. Her bliver deltagerne introduceret til en række formelle forhold, som knytter sig til foreningslivet fra ansvarsforhold til økonomi, skat, moms og forsikringer. Deltagerne får inspiration til planlægning, afvikling og opfølgning på effektive møder. De får input til, hvordan de får alle mødedeltagere i spil og udnytter alles potentialer. Deltagerne får overblik over interne og eksterne opgaver. De får styr på de menneskelige ressourcer, og om de udnytter ressourcerne optimalt. Der bliver også undervist i forskellige redskaber og værktøjer til bedre planlægning i løbet af året. Deltagerne får hjælp til at skabe overblik over kassererens opgaver fra bogføring til årsopgørelse og indberetninger til eksterne interessenter. De lærer de formelle spilleregler at kende og får input til, hvordan de skaber den gode relation mellem kasserer og bestyrelse kr kr kr kr. FORENINGSUDVIKLING Medlemssucces rekruttering og fastholdelse SYNLIGHED Bliv synlig i og uden for klubben Deltagerne får inspiration til, hvordan foreningen kan rekruttere og fastholde medlemmer. De lærer at sætte medlemmerne i centrum. De får inspiration til, hvordan de udvikler det gode klubmiljø, så de får tilfredse medlemmer. På kurset får deltagerne indblik i, hvordan de kan gøre deres klub mere synlig. De bliver bevidste om den gode historie, og hvad det egentlig er, de gerne vil gøre synligt. De bliver også introduceret til at arbejde med hjemmesiden og de sociale medier og får idéer til, hvordan de kan skabe samspil mellem medierne kr kr.

8 8 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Kursus Indhold Timer Pris FRIVILLIGHED De frivillige i fokus Lederrekruttering flere gør mindre Deltagerne bliver introduceret til, hvordan de med værktøjerne fra Frivillighedstjek.dk kan udarbejde en frivillighedsstrategi. Målet er at gøre det lettere og sjovere at være frivillig i deres forening. Deltagerne bliver bevidste om, hvordan de kan rekruttere og fastholde frivillige ledere i foreningen. De lærer at spørge de rigtige rigtigt og få inspiration til at skabe motiverende rammer for frivillige kr kr. PERSONLIG LEDELSE Konflikthåndtering Ledelse - et spørgsmål om stil Deltagerne lærer om konflikttrappen og får forståelse for, at verden kan anskues på mange måder. De får redskaber til at håndtere konflikter og lærer at forholde sig konstruktivt, hvis det ikke lykkes. Deltagerne bliver introduceret til forskellige lederstile og får indblik i, hvordan de udnytter deres kompetencer bedst muligt. De lærer om kommunikation og samarbejde og får sat ord på deres personlige lederprofil kr kr. Sådan gør du Du booker kurset på under Foreningsliv/Uddannelse. Du bestemmer selv tid og sted. Som arrangør af kurset er du ansvarlig for lokaler og eventuel forplejning. Du fastsætter selv deltagerprisen og markedsfører den til relevante målgrupper. Kurserne skal bookes mindst fem uger før afholdelse og kan kvit og frit afbestilles indtil to uger før, hvis I ikke har deltagere nok. Har du spørgsmål, kan du kontakte DIF på

9 DELTAG I KURSER PÅ NETTET

10 10 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE DIF Online BLIV KLOGERE FORAN SKÆRMEN Kniber det med enten selv at finde tiden eller at få jeres frivillige motiveret til at bruge endnu en aften ude i frivillighedens navn? Eller vil I gerne forberede jeres kursister forud for et almindeligt kursus? Så gør brug af DIF s onlinekurser, som I finder på dif.dk eller hent vores App s på mobilen. DIF Online Idrætsskader nej tak 1-2-Træner App Indhold Mange klubber oplever problemer med hele hold eller grupper af medlemmer, som bliver skadede. Kurset gør trænerne bevidste om, hvordan de kan forholde sig til forebyggelse, behandling og genoptræning af deres aktive. Få opskriften på den gode opvarmning og find masser af trænings øvelser inden for 17 forskellige idrætter, bl.a. håndbold, minigolf, badminton, squash og gymnastik. Pris Deltagerne gennemgår kurset på nettet, slutter af med en test og kan efterfølgende printe deres eget diplom. Gratis på Gratis 300 kr. pr. hold, hvis deltagerne skal have diplom. FÆLLES E-LÆRINGSPLATFORM PÅ VEJ DIF er sammen med en række specialforbund i gang med at udvikle DIF-idrættens e-læringsplatform og I kan nå at komme med. Den nye platform betyder, at jeres medlemmer fremover vil kunne blive klogere på en mere smidig og fleksibel måde end hidtil. Med e-læringsplatformen vil trænere, ledere og andre frivillige kunne dygtiggøre sig på nettet. Målet med e-læringsplatformen er at få endnu flere til at uddanne sig. Fra DIF s side bliver første skud på stammen DIF Træner 1, hvor halvdelen af uddannelsen fra 2017 gennemføres som e-læring. Derudover vil vi supplere med forskellige input på ledersiden. Senere vil også DIF Træner 2 blive en blanding af e-læring og traditionelt kursus med fremmøde. Som nævnt har flere forbund allerede tilkendegivet, at de også ønsker at arbejde med e-læring. E-læringsplatformen kan anvendes af alle specialforbund mod et mindre årligt gebyr. DIF håber, at rigtig mange forbund vil benytte sig af muligheden for at tilbyde enkeltstående kurser eller dele af deres uddannelser som e-læring. Hvis dit forbund vil vide mere om jeres muligheder for at gøre brug af e-læringsplatformen, kan du kontakte Nina Bundgaard på

11 TILMELD JER UDDANNELSER

12 12 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Træneruddannelser UDDAN ALLE TRÆNERE Gode trænere kan man ikke få nok af i idrætten og uanset hvilket niveau, man skal operere på som træner, anbefaler DIF, at trænerne uddanner sig. Derfor har vi træneruddannelser på alle niveauer fra 1-2-Træner, som klæder den helt nye og/eller unge træner på til at gøre sig de første gode erfaringer som træner, til Idrættens Træner Akademi for træneren, der har eliteatleter og egen trænerkarriere for øje. For alle træneruddannelserne gælder, at DIF tager sig af alt det generelle, trænere skal have for øje, mens forbundene står for det, der kendetegner den enkelte idræt. Niveau Træner Niveau 1 DIF Træner 1 Udbyder SPF og DIF DIF DIF SPF Hovedmål 8 timer At træneren får en række redskaber at støtte sig til, når træningen skal planlægges og gennemføres. Der tages udgangspunkt i træning af børn og unge, men 1-2-Træner kan også give inspiration til træning af voksne. 22 timer Min. 25 timer At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner for hold eller individuelle udøvere på motionsniveau. Der lægges en platform for trænerens basiskundskaber. Temaer Trænerrollen Træningens faser Den gode træning Praktisk undervisning Instruktion, fejlretning og tilpasning af specifikke øvelser Udvikling af nye øvelser Idræt og træning Idræt for børn og unge Idrætsskader nej tak Pris 80 kr. pr. person + 70 kr. pr. T-shirt kr. Næste hold Bestilles hos specialforbund, som bestiller materialer hos DIF. Opstart: Brøndby: oktober 2016 eller januar 2017 Tilst (Århus): oktober 2016

13 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 13 Tip! Vores erfaring er, at trænerne får rigtig meget ud af at tage en træneruddannelse sammen med trænere fra andre idrætter. Det giver inspiration og nye perspektiver på, hvordan man gør tingene. Vidste du at I også kan vælge selv at udbyde DIF Træner 1 og DIF Træner 2? Kontakt os på Jeg har fået rystet mine værktøjer og holdninger sammen til en udviklingsfilosofi, der gavner mine udøvere HVER dag. Tidligere deltager, DIF Diplomtræner Niveau 2 DIF Træner 2 Niveau 3 DIF Diplom Niveau 4 Idrættens Træner Akademi DIF DIF DIF i samarbejde med Team Danmark 60,5 timer 165 timer Ca. 260 timer Min. 25 timer Min. 30 timer Min. 50 timer + ATK certificering At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som klubtræner med ansvaret for hold eller individuelle udøvere. Der tages hul på konkurrence- og præstationsoptimering. Fysisk træning Trænerrollen Konditionstræning Styrketræning Ernæring Træningsplanlægning Tekniktræning Idrætsskader Aldersrelateret træning Idrætspsykologi At træneren opnår kompetencer, der gør ham/hende i stand til at fungere som træner med det overordnede træneransvar i en talent- og elite orienteret forening/ organisation. Ledelse Pædagogik Psykologi Anatomi Skadesforebyggelse Tekniktræning Ernæring Doping og antidoping Fysiologi og træningslære Aldersrelateret træning At træneren kvalificeres yderligere i trænergerningen for talent- og eliteidrætsudøvere på højt nationalt og internationalt niveau. Der arbejdes med viden og kompetencer, der imødekommer fremtidens krav og udfordringer på den internationale idrætsscene. Trænerrollen Coaching Træneren som leder Håndtering af modstand Konflikthåndtering Træningsmiljø og talentudvikling Perspektiver på talentudvikling Life skills og dual career Elitemiljøer Sportspsykologi Træningslære Udvidet præstationsoptimering Skader og sygdom kr kr. for tilmelding via specialforbund kr. for øvrige kr. for tilmelding via specialforbund Opstart: Brøndby: november 2016 eller februar 2017 Tilst: november 2016 Opstart: Brøndby (Turbo): November 2016 Brøndby: Primo 2017 Jylland: Primo 2017 Opstart: Efteråret 2017

14 14 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

15 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 15 Coachinguddannelser SKAB COACHENDE TRÆNERE Hos DIF er vi ikke i tvivl om, at en stor del af det, der gør den gode træner god, handler om andet og mere end erfaring fra den pågældende idræt. Det handler også om at kunne arbejde med den mentale del af det at dyrke idræt på højeste niveau. Niveau DIF Coaching 1 DIF Coaching 2 Teori 33 lektioner 33 lektioner plus supervision Målgruppe Beskrivelse Teori Erfarne trænere, der arbejder aktivt som træner. Ét er fysisk træning, taktik og teknik. Noget andet er at få det bedste frem i hver eneste atlet. Med DIF Coaching 1 får træneren viden og redskaber til at arbejde som coachende træner. Gennem teori og praksis lærer trænerne om fordele og ulemper ved coaching både på og uden for banen. Filosofien bag coaching Den coachende samtales faser Coachende træner i praksis Teamcoaching Træning i coachende samtaler Erfarne trænere, der arbejder aktivt som træner og har gennemført DIF Coaching 1 eller tilsvarende. DIF Coaching 2 er et videregående forløb, som giver deltagerne de nyeste teorier og metoder inden for mental coaching i konkurrence- og eliteidræt. Gennem teori, praksis og supervision gør uddannelsen deltagerne i stand til coache på mentale udfordringer og problemstillinger, så de kan stimulere den mentale udvikling af udøverne. Coaching og sportspsykologi Coachingmodeller ift. mentale udfordringer Trænerens rolle og grænser med mental coaching Udøvere, der reagerer med modstand Pris kr kr. Tid og sted Brøndby september oktober november 2016 Brøndby januar april 2017 Vidste du.. at I har mulighed for selv at udbyde DIF Coaching 1 for jeres trænere? Kontakt os på og få mere information. Det er det kursus, der har gjort størst indtryk. Personligt er jeg blevet meget bevidst om mine værdier og handler også mere værdibaseret i dagligdagen. Deltager, DIF Coaching 2 Det her kursus var meget bedre, end jeg havde drømt om det var fantastisk. Idégrundlaget er fantastisk godt. Deltager, DIF Coaching 2 DIF Coaching 2 gør op med den klassiske coaching tankegang, hvilket har været ekstremt udviklende og brugbart i mit daglige arbejde med eliteungdoms fodboldspillere. Bedste kursus jeg til dato har deltaget på. Deltager, DIF Coaching 2

16 16 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Bestyrelsesuddannelse KUN FOR BESTYRELSES- MEDLEMMER I FORBUNDENE Hvordan arbejder I strategisk med jeres forbund? Hvordan arbejder en frivillig bestyrelse professionelt? Og hvordan du kan udvikle din lederprofil? Det og meget mere får du både viden og værktøjer til at udvikle, når du deltager på DIF s tilbud til bestyrelsesmedlemmer i forbundene. Tilmelding sker på senest en måned før afholdelse. Husk at oplyse navn, forbund, mail og telefonnummer. Betaling sker automatisk via dit forbund. Niveau 0 Velkomstdag for bestyrelsesmedlemmer Niveau 1 Bestyrelsesmedlemmers udfordringer Indhold DIF vil gerne byde dig velkommen og introducere dig til DIF-idrætten, som er så meget mere end foreninger fordelt på 61 specialforbund. På velkomstdagen skaber du netværk med andre bestyrelsesmedlemmer i idrættens verden, og du får mulighed for at drøfte holdninger og kultur. Du får inspiration fra andre bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanter fra DIF. Vi slutter dagen af med et foredrag af en af de største atleter, den tredobbelte OL-guldvidner, Eskild Ebbesen fra guldfireren. DIF som organisation Hvorfor er du bestyrelsesmedlem? DIF som politisk organisation Workshop: Samarbejde mellem DIF og DIF s specialforbund DIF-idrættens økonomi På forløbet får du forståelse for, hvad det egentlig betyder at skulle varetage din idræts interesser på højeste niveau. Du får indblik i den organisatoriske kontekst, du som bestyrelsesmedlem i et specialforbund er en del af i den frivillige idrætsverden. Du bliver introduceret til at arbejde med strategi, drift og udvikling i en frivillig kontekst. Endelig bliver du bevidst om din egen person set i relation til motivation, kommunikation og roller. Fra idrætsleder til idrætspolitiker Organisationsforståelse De samfundsmæssige relationer Foreningsidrættens placering i samfundet Bestyrelsesansvar og jura Den menneskelige faktor Pris Gratis kr. Tid og sted Lørdag 18. juni 2016 kl Idrættens Hus, Brøndby Fredag 20. lørdag 21. maj 2016 kl til Hotel Severin, Middelfart Mere end 100 bestyrelsesmedlemmer fra over 33 forbund har allerede deltaget på DIF s tilbud til bestyrelsesmedlemmer.

17 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE DANMARKS IDRÆ TSFORBUND Niveau 2 Den professionelle bestyrelse Niveau 3 Dig og dit lederskab din personlige lederprofil På dagen forholder du dig til, hvordan en frivillig På dagen får du redskaber og værktøjer til at agere som bestyrelse kan arbejde professionelt og hvilke leder af en gruppe, skabe effektive møder, konstruktive ledelsesmæssige og formelle forhold, der er i spil i dialoger mv. Forud for Dig og dit lederskab får du tilsendt forbindelse med ledelse af frivillige og/eller ansatte en mail med en række spørgsmål, hvor dine svar danner i et forbund. Vi sætter fokus på, hvilke udfordringer grundlag for udarbejdelsen af din personlige lederprofil. der findes i forhold til arbejdsgiverrollen. På dagen får Profilen danner afsæt for en bevidstgørelse om styrker du forståelse for samspillet mellem det politiske, det og svagheder i egen ledelsesstil og for refleksioner over, faglige og det udførende niveau i en frivillig organisa- hvordan du kan arbejde med at udvikle dig som frivillig tion og for bestyrelsens rolle i forhold til mål og stra leder. Profilen er personlig og bliver ikke delt med andre. tegier og så får du som altid på vores kurser gode muligheder for at netværke med bestyrelsesmedlem- Din personprofil mer fra andre forbund samt forholde dig til dine egne Teori bag profilen drivkræfter. Hvad kan profilen bruges til? Hvordan anvendes profilen i dag i idrætten? De personlige drivkræfter Bestyrelsen som arbejdsgiver Organisationsforståelse 500 kr kr. (inkl. Insights profil) Lørdag 27. august 2016 kl Lørdag 24. september 2016 kl Idrættens Hus, Brøndby Idrættens Hus, Brøndby Dagen giver et godt indblik i, hvad det vil sige at sidde i bestyrelsen for et specialforbund, og hvilke forventninger man bliver mødt med i denne rolle. Deltager på Den professionelle bestyrelse Det var en god mulighed for at få input til hvilket ansvar, der følger med posten som bestyrelsesmedlem i et specialforbund. Deltager på Bestyrelsesmedlemmers udfordringer 17

18 18 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

19 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 19

20 20 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Konsulentuddannelser BLIV EN BEDRE KONSULENT Uddannelse Proceskonsulent Projektstyring Målgruppe Beskrivelse Erfarne konsulenter og andre, der arbejder med processer. Nu har du chancen for at udvikle den måde, du arbejder på som konsulent. Med proceskonsulentuddannelsen får du udviklet din måde at kommunikere og tale med andre på og, du bliver i stand til at skabe samtaler og møder med plads til nytænkning og øget involvering. Dine kompetencer vil kunne bruges aktivt på foreningsbesøg, klubudvikling og andre situationer med fokus på udvikling og forandring. Uddannelsen bygger på den narrative forståelsesramme, hvor fortælling, nysgerrighed og aktiv lytning er i fokus. Du skal være villig til at bruge egne erfaringer og arbejdsmæssige udfordringer. Til gengæld lover vi, at du får viden og værktøjer til at angribe velkendte problemstillinger på nye måder. Udviklingskonsulenter og andre projektledere. Med uddannelsen bliver du i stand til at lede og styre projekter med mange forskellige interessenter. Du lærer at kunne sammensætte og udvikle projektgrupper og vurdere ressourcebehov. Du kan forvente et kursusforløb skræddersyet til konsulenter i idrætten. Under uddannelsen skal du arbejde med dit eget konkrete projekt, og undervejs bliver du skarp på: Projektdefinition og præsentation af gennemgående opgaver Problemformulering Idégrundlag og innovation Interessentanalyser Planlægningsværktøjer Fremdriftsmåling og styring Projektlederrollen Projektledelse og konflikthåndtering Du vil blive trænet i: Interviewteknik i at stille forskellige spørgsmål i forhold til organisatoriske problemstillinger Coaching og sparring Organisationsudvikling Konflikthåndtering og samarbejde Kurset er et akademifag i akademi/ merkonomuddannelsessystemet med et samlet forløb på 64 timer + mulighed for at gå til eksamen med afsæt i egen opgave. Det giver 10 ECTS-point ved bestået eksamen. Pris kr. (inkl. overnatning) kr. (uden overnatning) Tid og sted Brøndby: 24. januar kl januar 2017 kl Ringsted: 27. februar kl februar 2017 kl Nyborg: 29. marts kl marts 2017 kl Brøndby: september oktober oktober november 2016 Eksamen 21. november 2016 Alle dage fra kl Det har gjort mest indtryk på mig, hvor meget jeg har lært på de relativt få undervisningsdage. Viden jeg kan benytte i min daglige praksis Deltager, Proceskonsulentuddannelsen

21 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 21 Det var en redskabsuddannelse og det gav en god forståelse af undervisningen at have et eget projekt, som redskaberne kunne benyttes på. At eget projekt blev inddraget betød, at den viden som blev opnået, blev nærværende og lettere at overføre til eget arbejde. Deltager, Projektstyring

22 22 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

23 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 23 Udgivelser, ny bog, skolereform mm. ALT DET ANDET UDDAN JERES UNDERVISERE I har med garanti mange dygtige instruktører og trænere i jeres forbund. Men er de også gode undervisere? På tre timer klæder vi jeres dygtige fagfolk på, så de bliver endnu bedre til at formidle deres faglige viden. Deltagerne får konkrete værktøjer med hjem, som de kan bruge som underviser. De får også øget forståelse for at tackle forskellige deltagertyper og for deres egen rolle som underviser. Varighed 3 timer. Pris kr. Book kurset Fra instruktion til undervisning på BRUG DIF S UDGIVELSER Står I og mangler materialer, som kan understøtte jeres seminarer, kurser og uddannelser? Så dyk ned i DIF s mangfoldige mappe af forskellige udgivelser. En lang række af vores hæfter kan I kvit og frit downloade og printe på NY BOG Vi sælger også en række bøger og tryksager, som kan være med til at kvalificere jeres arbejde. Den nyeste bog på boghylden er: Bliv klogere på de unge - og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner årige i foreningsidrætten. Hæftet er et værdifuldt redskab for enhver ungdomstræner, der gerne vil motivere unge udøvere til at blive dygtigere og ikke mindst til at blive i idrætten. Du får et indblik i de unges verden og dermed et godt udgangspunkt for at tilrettelægge ungdomstræningen, så den appellerer til unge. Unges vigtigste motivation for at gå til foreningsidræt er først og fremmest, at det skal være sjovt og spændende, at de udfordres og oplever at de mestrer nye færdigheder. Et tredje og vigtigt parameter er, at træneren både er dygtigt rent fagligt men også, at han er nysgerrig på de unge som mennesker og ser og hører dem på den gode måde. Hæftet giver dig, som er eller ønsker at blive ungdomstræner, konkret viden om, hvordan man griber ungdomstrænerrollen an, hvordan man kommunikerer med unge og tilrettelægger træningen. Endelig sættes der fokus på træneren som rollemodel. Undervejs i læsningen får du mulighed for at standse op og reflektere over din rolle som ungdomstræner. Pris 30 kr. Læs den og bliv inspireret! Det gælder fx: Trænerrollen Idræt og træning Fysisk træning Klubbens årsplan Medlemssucces Vejen til bedre klubånd VISTE DU AT I som specialforbund, kan samarbejde med DIF omkring tilbud til Folkeskolens idrætslærere. Foreløbig er 11 forbund en del af Krop & Kompetencer, som er et tilbud om kompetenceløft til lærere og pædagoger, se mere på da/foreningsliv/aktiv-skole/specialforbund

24 24 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

25 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 25 Visionsarbejde med DGI SÅDAN SAMARBEJDER VI MED DGI DIF og DGI er som bekendt gået sammen om Vision også kaldet Bevæg dig for livet. Her får du en kort introduktion til, hvad visionssamarbejdet inden for foreningsudvikling, frivillighed og uddannelse egentlig dækker over: FORENINGSUDVIKLING: VI SKAL HJÆLPE (MINDST) FORENINGER At udvikle foreningerne er ikke noget nyt i hverken DIF eller DGI. Men med visionsaftalen har vi givet håndslag på, at vi vil ud til mange flere foreninger, end vi plejer, og at vi vil give foreningsudviklingen et klart formål: At bidrage til vores fælles vision. Det betyder, at vi vil hjælpe foreningerne med at få flere medlemmer, gøre flere mennesker aktive i lokalsamfundet eller begge dele. Vi kobler de bedste erfaringer fra hver organisation for at sikre kvalificerede udviklingsforløb og så bruger vi endnu flere kræfter på at klæde konsulenter fra forbund og landsdelsforeninger på til at afvikle forløbene på en topprofessionel måde, så vi bl.a. sikrer, at forløbet passer ind i de enkelte idrætter. KURSUSFORLØB I KOMMUNERNE: VI VIL GØRE FORENINGSLEDERNE ENDNU KLOGERE Vi kender alle sammen udfordringer med at få vores foreningsledere til huse for at deltage i centralt placerede kurser. Med visionsaftalen vender vi det om og sikrer, at vores tilbud kommer helt derud, hvor foreningslederne har deres daglige gang. Vi går nemlig sammen med mindst 25 kommuner om at udbyde kursusforløb for foreningsledere, der har lyst til at blive klogere og som kan se deres forening bidrage til visionen. Med kurserne ønsker vi at give de frivillige inspiration, viden og værktøjer til at give sig i kast med visionsarbejde. ALT DET ANDET Ud over de to konkrete initiativer går vi også i gang med en række mindre fælles aktiviteter. Vi har fx aftalt at invitere hinanden (og dermed alle forbund og landsdele) med på relevante kursus- og uddannelsesforløb. Vi har også aftalt at kigge nærmere på mulighederne for at samarbejde om fælles initiativer ift. frivillige. Og så skal vi i fællesskab udvikle og afprøve nye koncepter for etablering af foreninger og fællesskaber. Flere informationer? Vil du vide mere og det vil du selvfølgelig så tag fat i DIF s projektleder Rikke Hjulmand, eller DGI s projektleder Casper Rasmussen,

26 26 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Hvem er vi? KONTAKT Vores uddannelsestilbud administreres og udvikles i udviklingsafdelingen. Nedenfor kan du se hvilke konsulenter du skal have fat i for at få mere at vide inden for de forskellige uddannelsesområder Jakob Ovesen Konsulent Kontakt Jakob, hvis du vil vide mere om DIF s træneruddannelser niveau 3+4 og coachinguddannelser. Nina Bundgaard Konsulent Kontakt Nina, hvis du vil mere om DIF s Træner 1 og 2, 1-2-Træner og e-læring. Torben Bundgaard Chefkonsulent Kontakt Torben, hvis du vil vide mere om DIF s tilbud inden for bestyrelses- og lederuddannelser. Jon Mortola Hansen Konsulent Kontakt Jon, hvis du vil vide mere om 1-2-Træner, foreningslederuddannelser og e-læring. Liselotte Byrnak Konsulent Kontakt Liselotte, hvis du vil mere om DIF s efteruddannelsestilbud til lærere og pædagoger. Rikke Hjulmand Projektleder Kontakt Rikke, hvis du vil vide mere om DIF og DGI s fælles visionsarbejde inden for foreningsudvikling og foreningslederkurser.

27 27 ADMINISTRATION Marianne Bender Projektsekretær Kontakt Marianne, hvis du vil booke kurser, bestille 1-2-Træner og tilmelde deltagere til konsulent-, leder- og bestyrelsesuddannelser. Bestil Bestil kurser og tilmeld dig forskellige uddannelser på Pernille Pedersen Projektsekretær Kontakt Pernille, hvis du har praktiske spørgsmål til DIF Diplom og Idrættens Træner Akademi.

28

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

INDHOLD. Flere foldere? Bemærk

INDHOLD. Flere foldere? Bemærk 2 KURSER OG UDDANNELSER INDHOLD Indledning... 3 Kurser... 4 - Kursusoversigt... 4 - For trænere... 5 - For ledere... 8 Træneruddannelser... 11 - Send trænerne på uddannelse... 11 - Brug DIF s træneruddannelser...

Læs mere

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration

Uddannelsestilbud fra DIF Viden, værktøjer og inspiration Uddannelsestilbud fra DIF 2 Uddannelsestilbud fra DIF Indledning 3 Træning SPOT-kurser 5 Uddannelser 8 Klubudvikling og -ledelse 11 Ledelse i specialforbund 15 Skole og institution 17 Det tilbyder vi også

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET

FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner FOR TALENT- OG ELITE- TRÆNERE ELLER DEM DER GERNE VIL VÆRE DET DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DIF, uddannelse og Elitekommuner

DIF, uddannelse og Elitekommuner DIF, uddannelse og Elitekommuner Østerbro stadion, 17/11 2011 Indledning Hvad kan trænere bruge uddannelse til? Hvad kan I opnå ved hjælp af uddannelse? DIF og uddannelse 1,7mill udøvere Ca. 12.000 klubber

Læs mere

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER

GODE TRÆNERE KAN STARTE HER DIF s idrætsteoretiske del i Tilst og Brøndby GODE TRÆNERE KAN STARTE HER Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men også kunne planlægge træningen over tid, instruere, indtænke

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: Når du vil være blandt de bedste DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det

DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF DIPLOMTRÆNER For elitetrænere eller dem der gerne vil være det DIF Diplomtræner: NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating

Danmarks Rulleskøjte Union. Træneruddannelser Fitness & speedskating Danmarks Rulleskøjte Union Træneruddannelser Fitness & speedskating Niveau I Niveau II Kursusstart efterår 2010 Information Idrætsudøvere - uanset alder og niveau stiller krav om et højt fagligt niveau

Læs mere

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene

DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelses pakker til specialforbundene DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby træneruddannelse Målgruppen Træneruddannelserne retter sig

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015

IDRÆTSLEDER- AKADEMI. Januar maj 2015 IDRÆTSLEDER- AKADEMI Januar maj 2015 FORORD Aarhus Idrætslederakademi 2015 er et sammenhængende uddannelsesforløb med en indlagt proces, som underbygger deltagernes personlige og faglige udvikling som

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning

Kropslige kompetencer (idrætspraktisk) Demonstrere grundlæggende færdigheder i idrætten med henblik på en forevisning Niveau 1 Instruktør og Træner en med Instruktør og Træneruddannelsen er, at du opnår de kompetencer, der gør dig i stand til at fungere som Instruktør eller træner for hold eller individuelle udøvere på

Læs mere

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE

KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE KROP OG KOMPETENCER DEN ÅBNE SKOLE VIA University College 2 SÆT DIN SPORT PÅ SKOLESKEMAET 3 Med den seneste reform af folkeskolen er bevægelse, idræt og fysisk aktivitet for alvor kommet på skoleskemaet.

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser

Fokus på trænere og instruktører. lokale spotkurser Fokus på trænere og instruktører lokale spotkurser Idrætsskader & forebyggelse Torsdag den 14. oktober 2010 kl. 18.30-22.00 Snekkerstenhallen, Agnetevej 2, Snekkersten Kursisten vil få et overordnet indblik

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2017 DAFF DANSKAMERIKANSK FODBOLDFORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne ligger

Læs mere

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby

Træneruddannelse, DIFs idrætsteoretiske del weekendmodel i Århus og Brøndby Træneruddannelse DIF tilbyder nu hele idrætsteoretiske uddannelsespakker til specialforbundene Baggrund DIFs uddannelsestrappe er baseret på 4 niveauer, Træner 1 og 2, Diplomtræner og Idrættens trænerakademi.

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse

Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse E N U M M O K V E L S 17-18 0 R 2 i E m e D HA ig for livet - Lederakaat dblive en endnu bedre leder l Bevæg d ste nye skridt ti ør Tag det f Haderslev Frivillighedsakademi, Træner og Lederuddannelse 2

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ

STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ STYRK KLUBBENS TRÆNINGSMILJØ Oplevelsen af leg med fjerbolden Oplevelsen af glæde, når tingene lykkedes Oplevelsen af udvikling, når forbedringerne over tid mærkes Oplevelsen af fællesskab, når vi sammen

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke

Fodbold kurser for. Fleksibilitet i forening. Begynderen - Den erfarne - Det specifikke Fleksibilitet i forening er omdrejningspunktet i DGIs fodboldkursus række. Kurserne er lavet fleksibelt, sådan at du, din forening og DGI kan strikke både det enkelte kursus samt et længerevarende forløb

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Århus Kommune. Forord Idrætssamvirket

Læs mere

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland

talog DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Udda nnels eska talog 2013 DGI Sydvest DGI Sønderjylland 1 DGI Fyn DGI Sydøstjylland Uddannelseskatalog2013 2 Kære foreningsleder Foreninger skabes af mennesker, der har noget på hjertet, og som vil gøre

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14

Slagelse Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 Kommune og Folkeoplysningsudvalget præsenterer FORENINGSLEDER- OG TRÆNERKURSER 2013-14 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger

Læs mere

DIF/DRF træneruddannelser

DIF/DRF træneruddannelser DIF/DRF træneruddannelser Lasse Kristensen Ejer og Leder af Thommysminde Centret Fysiolog Cand. Scient. Idræt og Biomekanik ThommysmindeCentret arbejder primært med fysioterapi, træning og behandling.

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere

Ledernes. Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer. Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere ICF-godkendt uddannelse Ledernes COACHUDDANNELSE Styrk dit lederskab og din evne til at opbygge stærke relationer Skab større motivation og bedre præstationer blandt medarbejdere Få en internationalt godkendt

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013

DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2013 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 10. 12. maj 2013 Instruktører: Mads Hjortshøj, Niels Christian Pedersen, Martin Hjortshøj & Nicolej

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune

Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011. I Mariagerfjord Kommune Tilbud om gennemførelse af Idrætslederakademi 2010/2011 I Mariagerfjord Kommune 1 Tilbud om idrætslederakademi Vi har hermed fornøjelsen at fremsende forslag til samarbejdsaftale omkring gennemførelse

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/

//NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ //NÅ DINE MÅL I UDDANNELSE & SPORT/ ELITEIDRÆTSKLASSER // VELKOMMEN TIL ELITEIDRÆTSKLASSERNE!/ Jeg er rigtig glad for, at vi kan give unge idrætstalenter i Slagelse Kommune mulighed for at søge om optagelse

Læs mere

kursuskatalog cheerleading 2016

kursuskatalog cheerleading 2016 kursuskatalog cheerleading 2016 www.daff.dk hvem er vi? Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, i daglig tale kaldet DAFF, er et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Vi administrerer tre sportsgrene;

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger

Kursusfolder. De Danske Skytteforeninger Kursusfolder De Danske Skytteforeninger 1 KURSUSOVERSIGT 2012 DDS landsplan Side 3 Lederuddannelse (i samarbejde med DGI) Side 5 Undervisning/formidling Side 6 Mentaltræning Side 7 Coaching Side 8 Våbenkonsulenter

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde

PROJEKTBESKRIVELSE. Gode idrætsmiljøer for piger. Gode idrætsmiljøer for piger redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde PROJEKTBESKRIVELSE Gode idrætsmiljøer for piger - redskaber til at forstå, udvikle, udfordre og fastholde Jeg gør altid mit bedste, men jeg synes aldrig, det er godt nok! 1 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET Piger

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 26.+27.+28. april 2016 Intensivt certificering-kursus Max. 10 deltagere Motivation Factor Job & Education er for dig, der Målgruppe Arbejder med ledige,

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017

DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 TRÆNERKURSUS DHF s nye trænerlinje foråret 2017 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 26. maj 28. maj 2017 Instruktører: Martin Hjortshøj, Jesper Fredin, Søren Fisker & Niels Christian

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 46, Aarhus, marts 2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

DRF/DIF Træneruddannelser

DRF/DIF Træneruddannelser DRF/DIF Træneruddannelser TRÆNER NIVEAU 2 Målgruppe Træner 2 uddannelsen retter sig mod personer, som ønsker at opkvalificere deres kompetencer indenfor trænergerningen. Dette kan være udøvere, fungerende

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Kommunal Entreprenørledelse

Kommunal Entreprenørledelse Kommunal Entreprenørledelse 28. august 2017 INTRODAG Ledelse som praktisk fag Formålet med dagen er at introducere dig for ledelse som fag - at du bliver skarp på, hvad lederrollen indebærer og, hvordan

Læs mere