Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. November 2005 Nr årgang KRUDTTÅRNET 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. November 2005 Nr. 4 10. årgang KRUDTTÅRNET 1"

Transkript

1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 November 2005 Nr årgang

2 Personel fra Søværnets Havarikursus deltager i CBRN uddannelse læs s In d h o l d Nr Jesper Bagge Pedersen har nu haft over 1000 erhvervspraktikanter læs s Tordenskiold-Prisen CBRN Julefrokost Fælles motorcykeltur Praktikanter Sammen med standerstrygning præsenterede SIF sine nye havkajakker læs s Månedens profil læs mere s Tordenskiolds fødselsdag Ny aftale i indkøbs foreningen samt boganmeldelse SIF Frederikshavn standerstrygning Ny lovgivning for mili tært personel Månedens 13ér Mindeord Forside: 2 glade praktikanter Bagside: Frederik d. IV s livgarde 2 KRUDTTÅRNET

3 Tordenskiold-Prisen 2005 til heltemodig helikopter-redder Når Marineoverkonstabel Jan Kragl 28. oktober i Holmens Kirke modtager Tordenskiold-Prisen, er det kun 10. gang i Danske Tordenskiold-Venners 40 årige historie, at denne hæderfulde pris tildeles en søhelt. Søværnets helikoptertjeneste udførte for første gang nogensinde en natlig redningsaktion med en LYNX-helikopter. I en mørk og stormfuld vinternat nordøst for Færøerne var redderen selv gentagne gange i overhængende livsfare ved at blive trukket under vand i bestræbelserne på at redde de nødstedte. Jan Kragl med prisen og diplomet Tekst og foto: Chris Dam Bestyrelsesmedlem i Danske Tordenskjoldsvenner. Chefen for Søværnets Operative Kommando indstiller årets søhelt Det er Chefen for Søværnets Operative Kommando der har indstillet redder Jan Kragl til Tordenskiold-Prisen 2005: I forbindelse med redningsaktionen iværksat i forbindelse med forliset af M/S JOKULFELL nordøst for Færøerne den 7. februar 2005, udviste MOKS Jan Kragl som del af helikopterbesætningen på LYNX S-134, en usædvanlig heltemodig indsats som redder. Under den meget vanskelige redningsaktion, som blev udført om natten med kraftig vind, høj sø samt begrænset sigtbarhed, udviste redderen stor dygtighed, professionalisme, vedholdenhed samt beslutsomhed. Gentagne gange blev redderen i forbindelse med aktionen trukket under vand i bestræbelserne på at redde de nødstedte. Sammen med den øvrige besætning på helikopteren lykkedes det således at redde fem besætningsmedlemmer fra M/S JOKULFELL. Dronningen og 25 år med LYNXhelikopterne Den fire mand store besætning med pilot Kaptajnløjtnant Erik Schou Magnussen i spidsen, er tidligere i år blevet hædret af HM Dronningen med Medaljen for udmærket lufttjeneste. Medaljeoverrækkelsen foregik om bord på Søværnets nye støtteskib Absalon, hvor LYNXhelikopterne samtidig fejrede deres 25 års jubilæum. Tordenskiolds 315 års fødselsdag fejres, og årets søhelt kåres Fredag den 28. oktober er det Tordenskiolds 315 års fødselsdag. Traditionen tro fejrer Selskabet Danske Tordenskiold-Venner dagen med en højtidelighed kl i Holmens Kirke, hvor alle er velkomne. Højtideligheden forestås af Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank OIesen, og endvidere medvirker Graabrødre Kammerkor v/holmens Kirkes Organist og Kantor Jakob Lo- rentzen samt medlemmer af Søværnets Tamburkorps og Militærpoliti. Tordenskiold-Prisen 2005 overrækkes af Selskabets formand. Selskabets 40 års jubilæum Ved den efterfølgende reception for Selskabets medlemmer og indbudte gæster på Søværnets Officersskole på Holmen, bliver der to korte indlæg. Et om den heltemodige redningsaktion ved prismodtageren suppleret af helikopterbesætningen, og et om Selskabets stiftelse og historie af Selskabets Formand Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen og Æresmedlem Fru Inge Friisager. KRUDTTÅRNET 3 Medaljer fra Hendes Majestæt

4 CBRN, HVAD ER DET NU FOR NOGET? CBRN er en ny engelsk forkortelse, som dækker over begreberne Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, altså arten af de forskellige typer våben, som kan anvendes af terrorister og militære enheder mod søværnets enheder, installationer samt nøglepunkter i det civile samfund. Tekst og foto: kaptajnløjtnant Jann R. Jensen Søværnets Haverikursus Nye begreber Begrebet er en erstatning for - og udvidelse af - den tidligere anvendte forkortelse ABC (Atomar, Biologisk og Chemical). Terrorangrebet i New York i 2001 har nødvendiggjort en øget fokus på de midler terrorister har inden for rækkevidde til at skade vort samfund med. Heri er medtaget elementer med mulighed for at kunne sprede radioaktivt materiale ved hjælp af alm. sprængstof (dirty bombs) eller udlægge kemiske stoffer. Forsvar mod Terror Forsvaret har derfor prioriteret at kunne imødegå sådanne terrorhandlinger meget højt. Dette afspejler sig også i Søværnets Haverikursus daglige virke. Vi skal indhente endnu større viden og kunnen indenfor området og formidle den videre til vore kursister og søværnets enheder. Skolens specialister er derfor ofte deltagere i NATO møder og kurser indenfor fagområdet. Endvidere indhentes og udveksles der viden mellem os og vore kollegaer i andre NATO lande. Live øvelse med kemiske stoffer Således har kaptajnløjtnant J.R. Jensen netop deltaget i en Live Chemical Agent Training (LCAT), dvs. øvelser med rigtige kemiske kampstoffer, i Tjekkiet. Jann fortæller herom: Personellet går fra borde, for individuel rensning I Januar måned 2005 fik Søværnets Havarikursus tilbudt en plads på et kursus med rigtige kemiske kampstoffer. Tilbuddet kom fra Hærens Ingeniør- og ABC-skole i Skive og skulle foregå i Tjekkiet i perioden MAJ Jeg tog, efter en kort overvejelse, imod tilbuddet og deltog i Live Chemical Agent Training (LCAT), som del af et dansk tomands- team. Uddannelsen gennemførtes ved Military Technical Institute of Protection (MTIP). MTIP har et forsøgsområde i den sydøstlige del af Tjekkiet, hvor LCAT faciliteten ligger. Live Chemical Agent Training Formålet med LCAT-uddannelsen er at udvikle og vedligeholde C-beredskab, give eleverne fortrolighed med opgave løsning og selvbeskyttelse i et C- miljø, gennemføre fysisk og psykisk krævende opgaver i et C-miljø, udbygge såvel individuel fortrolighed som gruppemæssige færdigheder og skabe en slags kulmination på C-uddannelsen af specialister. Hensyntagen til omgivelserne Selve LCAT faciliteten er placeret i en dal i et skovområde et forsvarligt antal kilometer fra nærmeste bebyg- 4 KRUDTTÅRNET

5 gelse. Øvelser og uddannelse med skarpe kemiske kampstoffer gennemføres i et afskærmet område. I tilknytning hertil ligger en bygning, der er sat under overtryk - Tower building - hvorfra øvelserne ledes og overvåges. Bygningen indeholder endvidere decontaminerings faciliteter (rensningsfaciliteter), lægestue og gasfrit opholdsrum for eleverne. Sporeøvelse efter kemiske kampstoffer Øvelse gør mester Før hver øvelse med rigtige kampstoffer gennemgik vi en tilsvarende øvelse med attrapper, således at alle fik lejlighed til at stille spørgsmål til øvelserne samt afprøve de gældende procedurer. Der blev gennemført følgende øvelser: En sporeøvelse, en decontaminerings øvelse med førstehjælp til nervegasramt person samt en øvelse omfattende decontaminering af materiel og køretøjer. Øvelserne viste os, at dansk antigaspudder virker efter hensigten, når decontamineringen bliver gennemført efter forskrifterne. Øvelserne vist også, at vore C-sporeinstrumenter (CAM 2D og RAID-1) var effektive og gode i et skarpt miljø. Efter hver øvelse med Live Chemical Agent gennemgik deltagerne en decontaminerings procedure, der afsluttedes med et bad samt lægecheck. I forbindelse med generelt helbredscheck blev der taget blodprøver af deltagerne før og efter øvelserne. Tillid til beskyttelsesudstyret Af sikkerhedshensyn blev vores medbragte personlige beskyttelsesudstyr efterladt til destruktion i Tjekkiet. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at jeg nu har fået underbygget min tillid til det personlige beskyttelsesudstyr og sporeudstyr, der ligger på hylderne i Danmark. Gasrensning af et skib I dagene 31. august til 1. september deltog Søværnets Haverikursus med observatører ved en tysk decontaminerings øvelse afholdt ved Marinestützpunkt Hohe Düne udenfor Rostock. Formålet med øvelsen var at udvikle og vedligeholde tysk værns fæl les C-beredskab, øve dekontaminering af et C-forurenet fartøj vha. personel og materiel fra hæ ren, udbygge fortrolighed med udstyr, samt øve gruppemæssige færdigheder. Øvelsen var et internt tysk arrangement, og et pilotprojekt, forestået af en hær enhed fra de tyske NBCstyrker. Scenariet var et C-forurenet fartøj (tysk FPB), som ankommer til et udpeget rensepunkt. Ved ankomsten øvedes fortøjning iført personlig beskyttelse. Herefter blev fartøjets dæks personel ført frem til personlig rensning. Inden dette personel betræder kajen, renses støvlerne i et kar med decontaminerings-væske. Herefter renses handsker m.v. ved en rensepost. Dernæst foretages den personlige rensning. Dette foregår i en mobil personelrensestation bestående af en lastbil monteret med en 30 fods Kursusdeltagere i Tjekkiet container indeholdende en komplet rensestation. KRUDTTÅRNET 5

6 Så er der dømt storvask Selve fartøjet renses ved påsprøjtning af en emulsion. Emulsionen blandes i 1500 liters tanke på lastbiler, som hver er udstyret med 2 af disse tanke. Det var på forhånd beregnet, at fartøjets ca m² store overflade skulle have 6000 liter emulsion påsprøjtet for at kunne anses for tilfredsstillende renset. Emulsionen, der optræder som en hvidlig klæbrig masse med den fordel, at det tydeligt ses hvor langt man er i proceduren, blev påsprøjtet fartøjet meget grundigt. Efter 10 minutters virke tid afskylles emulsionen, og fartøjet anses derefter pr. definition for renset. Rum udenfor citadel, eksempelvis kædekasse, renses med håndkraft ved påsmøring af decontaminerings middel. Emulsionen bruges af tyskerne også til køretøjer, kampvogne, veje samt landingsbaner. Et fartøj ankommer til kaj for gasrensning Fremtiden Tyskerne planlægger endnu en øvelse næste efterår. Denne øvelse kommer sandsynligvis til at foregå i Wilhelmshafen. Her vil tyskerne øve decontaminering af et større fartøj, sandsynligvis en fregat. Søværnets Haverikursus har fra NBC- staben i den tyske marine modtaget en invitation til ligeledes at overvære denne øvelse. Søværnets Haverikursus vil udarbejde forslag til et lignende dansk værnsfælles projekt. Rensevæske påføres hele skibet 6 KRUDTTÅRNET

7 KRUDTTÅRNET 7

8 MOTORCYKEL FÆLLESTUR Så oprandt den store dag Vi var nogle stykker, der en middagspause sad og talte om, hvor mange, på Flådestationen, der var begyndt at køre motorcykel. Der står jo motorcykler overalt. Vi blev enige om at det kunne være sjovt at køre en tur sammen. For at det ikke bare skulle blive ved snakken, lagde vi os fast på søndag d. 3/9-05, da vi mente at det ville være en rigtig god dag at spise lagkage. Tekst og foto: Karsten Nielsen og Kent Knap Klinggaard, våbenteknisk sektion. Rygtet spredes Vi spredte straks rygtet, til folk vi vidste der kører motorcykel. Et opslag blev skrevet og hængt op, forskellige strategiske steder på stationen (dem er der faktisk mange af). Vi lavede en aftale med Tylstrup Kro, om kaffe og lagkage. Da den store dag oprandt, var der tilmeldt 11 motorcykler, og 17 personer. Rigtigt flot for en debut, når vi selv skal sige det. Et lille skår i glæden, var at det kun var folk fra VTS og ETS. Vejret var fuldstændigt som vi havde bestilt det, sol og varme, og næsten ingen vind. Det er da rart at der er nogle der hører efter hvad man siger. De sidste ankom, næsten ikke for sent, og så kunne vi komme af sted. Vi kørte ad små veje over Lendum, Hjørring til Lønstrup. Her indtog de fleste af os en is. Der var lang tid til vi skulle have lagkage og det var meget varmt. Andre forgreb sig på Anders køletaske, der var fyldt med kolde sodavand. Efter at folk var kølet lidt ned, kørte vi videre, igen ad små veje, forbi 8 KRUDTTÅRNET

9 Børglum Kloster, igennem Thise, Vester Hjermitslev, Sønder Saltum over Vildmosen til Tylstrup Kro. Nu var vi også ved at være klar til dagens kulturelle indslag. Tjeneren kom ud og bød os velkommen, og viste os ind til kaffebordene og to store lagkager med chokoladeglasur, flødeskum og friske jordbær. De smagte mindst lige så godt som de så ud. Men efter 2 store stykker måtte de fleste give op, og derefter nøjes med kaffe og løgnehistorier. Men det er jo også rasende hyggeligt. Allan skulle dog lige prøve om ikke, der var plads til et tredje stykke lagkage. Det så ud som om at de sidste bidder var svære at synke, men en rigtig mand levner ikke lagkage. Godt kæmpet! Selv om at maverne var tunge, så lykkedes det os at få slæbt os ud til fælles fotografering, og sandelig også op på motorcyklerne, så vi kunne fortsætte vores tur. Turen gik nu til Hjallerup, derefter ad Dorf Gade, forbi Dorf Mølle, Voergård Slot. Forbi Sæby, over Understed og tilbage til stationen. På den sidste del af turen var der flere der faldt fra, der var nok en lænestol der kaldte. Men klokken var også ved at nærme sig aftensmad tid. Da vi var ankommet, gik det op for os at det ville være rart at slutte turen med en øl eller en sodavand. Søndag kl.18.00, på Flådestation Frederikshavn, kan det være svært at købe drikkevarer, så Esben inviterede os hjem i hans have, sådan et tilbud siger man da ikke nej til. Så der sluttede vi turen af, med lidt læskende til ganen. Et stop undervejs for at nyde det gode sensommervejr Turdeltagerne klar til at overfalde kagebordet Turen var på km. Det er vores indtryk, at alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi var sammen med nogle af vores kollegaer, på en anden måde end til dagligt. Nu er motorcykel-sæsonen desværre ved at synge på sidste vers, så dem der ikke var med, må nok vente til næste år. Sådan en succes tåler absolut gentagelse. KRUDTTÅRNET 9

10 1000 Praktikanter under ko Da jeg i sommeren 2002 fik muligheden for at afløse Lars Schorling som leder af erhvervspraktik, havde jeg ikke selv regnet med at skulle nå dette mål. Oprindelig var det planlagt at jeg skulle bestride tjenesten til udgangen af Tekst og foto: Jesper Bagge Pedersen, Kontakt- og Velfærdselementet Siden sommer 2002 har flådestationen mo Vi har kørt cirka km på de vendsys Skudt cirka skud (Blå patroner) me Løbet/gået cirka KM Spist cirka pølser afholdt 73 nat øvelser Målet er nu nået Det mål er nu nået i august Vi er nu nået til slutningen af 2005 og det vel en god grund til at holde status. Siden min første selvstændige uge, er der nu passeret over et tusinde unge mennesker som har haft opholdet som praktikant på flådestationen, af en uges varighed. Skoleeleverne kommer fra alle egne af landet, fra sjælland og øerne, sågar fra Færøerne har vi haft praktikanter men det fleste er dog fra Jylland. Igennem den tid der er gået har vi beskæftiget os med mange forskellige ting, men der er selvfølgelig også ting som går igen fra uge til uge. Ugens løb Ugen starter med at praktikanterne ankommer til Frederikshavn Station hvor de afhentes i lastbil, og fragtes til flådestationen. Efter indkvartering er der udlevering af kostpenge, efterfulgt af frokost. Eftermiddagens program ligger også meget fast hvor 10 KRUDTTÅRNET

11 mmando dtaget 729 Drenge og 389 piger selske veje d gevær M/75 Jesper med det hold der indeholder praktikant nr praktikanterne får udleveret tøj og støvler så de er klædt på til at klare ugens strabadser. Resten af mandagens program består som regel at skik og orden hvor jeg fortæller praktikanterne hvad de må og ikke må, en rundvisning hvor jeg viser dem fritids faciliteterne, og hvis der er tid tilbage når vi også gerne lidt militær optræden. Tirsdag - torsdag er dagene der variere efter årstiden, aktiviteterne er meget forskellige men en typisk uge kunne godt bestå af følgende. Tirsdag formiddag skydeundervisning og 3 km løbeprøve og om eftermiddagen er vi beskæftiget på skydebanen. Tirsdag aften er normalt forbeholdt øvelse med marinehjemmeværnets Bon 116 hvor vi lader praktikanterne indgå i en patrulje som udgår fra cloostårnet via skydebanen og afslutter på området ved Kattegats Marinedistrikt. En tur på mellem 8-15 kilometer afhængig af vejr og praktikanternes fysiske formåen. Aftenens afsluttes dog altid med natmulje (pølser og kakao) på hedegården når vi er kommet tilbage. Onsdag starter med at vi rydder op efter øvelsen, hvor jeg kører øvelses område i gennem med praktikanterne. Vi går også holdt ved Niels Juels kanoner hvor jeg fortæller lidt om kanonerne og Bangsbo Fort, (det er dog ikke alle der syntes dette er interessant) resten af formiddagen bruger vi på kørsel til forhindringsbanen ved Dronninglund, som praktikanterne så løber igennem. På vej hjem gør vi gerne holdt ved brugsen i Agersted. Onsdag eftermiddag bruger vi gerne på skibsbesøg og eller sejlads med gummibåd. Torsdag formiddag er vi gerne på Søværnets Haverikursus hvor praktikanterne får lov til at prøve i røgdykker banen (dog nu uden røg), samt en tur i simulatoren hvor de får lov til at prøve deres evner inden for afstivning hvilket er et af ugens hit. Om eftermiddagen er der rengøring af Hedegården, lastbil samt rensning af våben. Vi slutter eftermiddagen af med KRUDTTÅRNET 11

12 en tur i svømmehallen. Efter svømmeturen har praktikanterne lov til at gå en tur i byen, men de skal dog være tilbage og omklædte til foredrag torsdag aften kl. 1900, hvor Bon 116 reklamere for marinehjemmeværnet. Fredag er hjemrejse dag men først skal vi have afleveret den udleverede mundering, efterfulgt af evaluering og foredrag, hvor jeg fortæller om uddannelses- og job muligheder. Lige inden jeg aflevere dem på banegården i er der udlevering af billeder og diplomer. Hvad der ellers kan ske Ud over ovennævnte program har vi - deltaget i undervisningen på SRS, - sejlet i gummibåd fra Sindal til bindslev på Uggerby å, - deltaget i diverse øvelser som sårede, demonstranter, terrorister, - sejlads med Svanen, Thyra og MSF 4 været på besøg - på marinemuseet i Aalborg, Kattegats Marinedistrikt samt Aalbæk Praktikanter på røgdykkerbanen depot samt deltaget i øvelse med flådestationens brandbil. Med baggrund i praktikanternes tilbage meldinger er jeg er overbevist om at vi gør et godt stykke arbejde, men at oplyse praktikanterne om søværnet som arbejdsplads. Derfor vil jeg gerne have lov til at rose alle de involverede og sige tak for indsatsen det er rart med opbakning for det er jo ikke kun mine praktikanter men også søværnets. 12 KRUDTTÅRNET

13 Ny aftale mellem Indkøbsforeningen og Topdanmark. Birthe Rugholm har på vegne af indkøbsforeningen på Flådestation Frederikshavn indgået aftale med forsikringsselskabet Topdanmark om forlængelse af rabataftale. Selvom der i den seneste tid har været en del store og små skader er det lykkedes at bevare rabatten på 15% på Topdanmarks listepriser, og yderligere omkostningsbesparelser på pensionsopsparinger mv. Ordningen gælder for alle private forsikringer (f.eks. indbo, hus, biler osv.). Det er alle i husstanden der får glæde af ordningen, det vil sige ægtefælle, samlever og evt. hjemmeboende børn. Udover den særlige firma-grupperabat får vi nogle gratis ekstradækninger med: - forsikring af bilens anhængertræk uden ekstra betaling - garanti mod underforsikring - gratis dækning af nyfødte på ulykkesforsikringen Topdanmark er et af de største på det danske forsikringsmarked, og er repræsenteret med lokale kontorer i de fleste større byer herunder Frederikshavn. Salg og rådgivning varetages af professionelle assurandører, som er i stand til at give den vejledning der er så vigtigt når det gælder valg af forsikringer. Ønsker du at høre om, få et uforpligtende forsikringstilbud, eller straks blive tilknyttet ordningen, så kan den nærmeste forsikringsbutik kontaktes på tlf *9*13. Du kan også læse mere på hjemmesiden endvidere vil aftalen blive omtalt på vores intranet. Det er aftalt med Topdanmark at der udsendes informationsmateriale om ordningen i løbet af den kommende tid, hvor alle tilbydes et personligt og uforbindende forsikringssnak. Boganmeldelse af: Helt ude i skoven på Hærens Mark Seniorsergent (HæReN) Bo R. Klinge har gjort det igen. Beriget verden med 15 basseblade i stift bind og med en flot titel: Helt ude i skoven på Hærens mark. Lad os dvæle ved titlen, en mark i en skov vil de fleste mennesker kalde en lysning og det uden hensyn til hvor mange watt der er i pæren. Er den meget stor som en hærens mark, er det sjældent at almindelige mennesker kan se skoven og så taler man om træer eller spredt bevoksning. Tekst: Jens Munk Nielsen læseværdig. Gud har rangordnet de militære værn og at det ikke er gået bedre end i gejstligheden er ganske vist og sikkert, uden at jeg kan fortælle hvilken hun har og derfor ikke kan tage hende til indtægt for min foretrukne rangfølge. Admiralen er kannibal, men ved selskabet må han nøjes med oksesteg som værtinden undskyldende sagde. Og det er efter en pålidelig kilde påstår Klinge. Hvordan er de andre værn og kan det blive værre? at de ikke er ret gode (faktuelle) og CIA The World Factsbook slår den med flere længder og bliver løbende opdateret. Med pen- og blækrettelser vil Bo R. Klinge blive svedt inden har får styr på første korrektur. Held for Klinge at der ikke er mange korsikanske fremmedlegionærer, med blakket baggrund og halv- kriminel fortid som læser og forstår dansk. Jeg har set nogle af de fyre med en hest eller et æsel kalde sig rytteri og jeg har aldrig været på Korsika. At SAM skulle være specielt russisk forstår jeg ikke så du vil kort sagt tabe en del øl i messen hvis du støtter dig til Klinge. En rigtig legionær vil udnævne Klinge til regimentsæsel hvilken ekstraordinær ære til et medlem af de legendariske danske specialstyrker til fods. Basseblade kan være godt eller skidt alt afhængig af læseren, der skal afgøre med sig selv om de er pengene værd. Min anbefaling skal lyde køb bogen Bogen er det samme og vent ikke hvis du er til den slags og vent ikke mere af denne end meget god underholdning mere af den end det jeg lidt fræk skrøner og næsten utrolige kalder stabstjeneste for hæren eller historier men netop derfor, med det anstrøg af sandsynlighed som gør den KRUDTTÅRNET Om facts i bogen kan jeg kort sige, 13

14 Viceadmiral Peter Tordenskiolds Fødselsdag Tekst og foto Claus J. Gustafsen, Kontakt- og Velfærdselementet. Sædvanen tro fejrede Flådestationen og byen i fællesskab den vel nok største søhelt i Danmarks historie. Dette foregik med kransenedlæggelse og taler ved statuen på Fisketorvet. Solen skinnede på Tordenskiold I flot solskin og med næsten skyfri himmel var der mødt mange mennesker frem på Fisketorvet for at deltage i arrangementet. Der var foreninger der stillede med faner, Tordenskioldsgar- den stillede med hornblæsere, officerskorpset fra flådestationen stillede en del og sidst men ikke mindst byens borgere, her i blandt ikke så få pensionerede officerer! Årets taler Kommandør Per F. Hansen sammenlignede Tordenskiold og hans betydning for Danmark med Nelson og hans betydning for The British Empire, netop nu i 200 året for slaget ved Trafalgar. Nok var slaget ved Dynekilen ikke af samme omfang, men det havde dog stor betydning for Norden. Borgmester Erik Sørensen gav også udtryk for at Tordenskiolds dyder stadigt er ønskede, nu er det ikke en væbnet kamp mod Svensken, men en kamp imod globaliseringen, for at landet og især Frederikshavn stadigt kan beholde sine arbejdspladser. Tordenskiold dyder i dagens Danmark Tordenskioldsfonden der har tilhørsforhold ved officersmessen på Flådestationen, uddeler hvert år på Tordenskiolds fødselsdag et stormglas til personer der har gjort sig positivt bemærket i deres daglige virke, i år gik glassene til: Elev nr. 47, Jacob Vestergaard. indstillet af Skoleskibet Danmark, Sergent Anders Hald Refsgaard, indstillet af Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, Kaptajnløjtnant Erik Magnussen 14 KRUDTTÅRNET

15 (HOC), indstillet af 1. Eskadre. Kunstneriske tiltag Som det er mange bekendt, så er der foregået et arbejde med at forskønne flådestationens sydvestlige hjørne, hvor der før lå en ikke særlig køn bygning. Dette har udmøntet sig i den flotte trappe og plads, men dette har ikke været Tordenskioldfonden nok, de har fået lokale kunstnere til at lave udkast til udsmykning af pladsen. Her på Tordenskiolds 315 års fødselsdag kunne det så afsløres at Peer Frøsig der er opvokset i nærområdet har lavet det vindene forslag. En høj figur der skal gengive en skibsform, bølgefigurer i strandkanten, samt udsmykning af væggen med våbenskjold. Tordenskiolds venner Tordenskiolds venner udvider også kredsen hvert år med folk der har Tordenskjolds dyder. I år var der to indstillinger der udmundede i udnævnelse til Ven af Tordenskiold. De to heldig var chefen for flådestationen, kommandør Per F Hansen og borgmester Erik Sørensen. Kommandør Per F. Hansen taler til de fremmødte om Tordenskiolds dyder KRUDTTÅRNET 15

16 SIF Frederikshavn Sejlsport. Ved SIF sejlsportsudvalgs standernedhaling den 20 okt.2005 afgav eskadrechef (formand) Willy Kristiansen 2 lydsignaler og hejste svarstander med alfa under sejlerne viste godt hvad det betød, nemlig at sejlads udsættes til en anden dag, det vil i dette tilfælde sige engang til foråret. Tekst og foto: Mekaniker Willy Kristiansen, vagt og beredskabs elementet. Havkajakker Formanden fortalte om det nye tiltag med havkajakker, endnu et tilbud til folk der ikke ville lade deres krop forfalde, men dyrke en form for idræt der havde noget at gøre med havet. For at vi kan tilbyde denne sport, er der nogle man må støtte sig til og her har Flådestationen og Søværnets Idrætsforenings fællesudvalg haft den rigtige indstilling og ydet økonomisk støtte, så vi i dag råder over 2 helt nye kajakker. Hvilke vi i sejludvalget er meget taknemlige for. Standernedhaling Når sæsonen går på held kan vi gør op hvad der er opnået i året der er gået. Ved det afholdte forsvarsmesterskab har vi fået en besætning udtaget til bruttolandsholdet i sejlads, vi deltog her ned 1 yngling og 2 folkebådsbesætninger. Vi har også fået udtjekket 4 mand til vores sejlbåde samt 5 til vores lille motorbåd. Det er dejligt når man endeligt, efter megen øvelse endelig kan få lov at bruge bådene, uden at man behøver af finde en der skal være skipper man kan selv. Herefter kom det så, standerne skulle ned og i år var det en af de nye skippere Ole Nielsen der fik æren af at bjerge forsvarsstanderne, SIF standeren fik en af de yngste sejlere betroede det ærefulde erhverv nemlig Niels Ulrik Gajhede. Da standerne var godt nede var der mulighed for at tage vores nye havkajakker i nærmere øjesyn og høre planerne om hvad der ellers skulle ske. Ole Støtt som har været primusmotor for at få dette i gang fortalte hvilke planer der var for fremtiden, blandt andet at man her i vinter ville forsøge at komme ind i en svømmehal så man kan lære hvordan man bjærger sig selv hvis uheldet er ude, så man er klar når foråret kommer Herefter blev der serveret suppe (eskadrechefens egen opskrift) i klubhuset her gik snakken livligt om hvad man havde oplevet i året og hvad vi forventede os af året der kommer. De ny havkajakker måtte i vandet og prøves Vintertid er også sejlertid Sejludvalget planer på et par møder i vinteren, blandt andet et kursus i kapsejladsregler, her har vi en god kontakt til en meget dygtig H bådssejler der har lovet at være os behjælpelig, men mere om det senere. Standerne stryges 16 KRUDTTÅRNET

17 Nye love for militært personel Fra den første januar 2006 vil alt militært personel være underlagt ny lovgivning. Vi får en Militær Straffelov, Militær Disciplinarlov og Militær Retsplejelov. Hvem er omfattet? Denne nye straffelov gælder for alt tjenestegørende militært personel, over alt i verden, dog med undtagelse af Grønland og Færøerne indtil medio Disciplinarloven gælder dog kun i Danmark Hvad er ændret? Al arbitrær straf afskaffes. Al straffekompetence hos militære chefer afskaffes. Total adskillelse mellem straffesager (auditører) og disciplinarsager (militære chefer). Hvad gælder lovene for? Den militære straffelov skal behandle alle sager der kan give fængsels- eller bødestraf. Derfor er myndigheden omkring dette også flyttet fra de enkelte chefer til auditørkorpset der har erfaring med de juridiske aspekter. I dette regi vil alle sager under f.eks. færdselsloven og loven om euforiserende stoffer være at finde. Den militære retsplejelov, er den lov som auditører skal rette sig efter når de arbejder med straffe sager. En guide til hvordan loven skal forvaltes. Den militære disciplinarlov omfatter sager, der har med disciplin at gøre, f. eks. udeblivelse, forsilde møde og respektstridig optræden. Alle forseelser der ikke straffes, men hvor den skyldige får et disciplinarmiddel som f.eks. ekstravagt, fremstilling eller en mindre diciplinarbøde. Hvad betydning kan dette så få? De nye militære love vil også være til beskyttelse for udsendt militært personel, da en forseelse i forbindelse med udsendt tjeneste kan bevirke at man vil kunne tage den pågældende hjem og straffe- eller disciplinere efter vore egne regler. I modsat fald vil værtslandet kunne bruge sin nationale lovgivning. Noget som en del af de udsendte nok vil foretrække sker efter den danske lovgivning. Bemærk at dette ikke gælder udsendt civilt personel. Andre virkninger Det nye lovsæt bevirker at adgangskontrollen ved militære tjenestesteder nu har lov til uden varsel at besigtige alle køretøjer eller personer der vil ind eller ud, samt når disse opholder sig på tjenestestedet. En civil bil der ønsker adgang til flådestationen kan således undersøges, for at kunne forebygge evt. terror handlinger. Samtidigt er begrebet Krigstid erstattet af Væbnet Konflikt hvor dette kan dække en situation hvor hele landet er involveret, hvor forsvarsministeren vurderer at der er en umiddelbar sandsynlighed for at hele landet om kort tid vil være involveret, eller hvor chefen for en enhed er udsendt i et område træffer en tilsvarende bestemmelse. Flådestationens personel vil modtage en orientering om det nye lovsæt inden udgangen af 2005 Hele lovteksten kan findes på: eller KRUDTTÅRNET 17

18 Månedens 13 ner i Krudttårnet Jytte Jacobsen Stilling: Telefonomstillingen/Reception i Adm. Bygningen Alder: 55 glade år Civil stand: Gift med Mogens Børn: 3 voksne piger og 2 børnebørn Bolig: Hus i Frederikshavn Ansat siden: November Hvad glæder dig mest i dit daglige arbejde? At få lov at møde og hjælpe mennesker hver dag. 2. Hvad er din yndlingsfritidsbeskæftigelse? Alt indenfor håndarbejde, og så min dejlige schæferhund. 3. Hvilken kvinde beundrer du mest? Ubetinget min ældste datter. Hun har barn, 2 jobs, 5 hunde og er altid glad og smilende. 4. Hvilken mand beundrer du mest? Min mand, han er ærlig, kærlig og enormt hjælpsom. 5. Hvad er din livret? Igen må jeg fremhæve min mand, hans mad er mine livretter. 6. Dyrker du sport? Går meget med min hund, og svømmer hver lørdag. 7. Hvad hedder den sidste bog du har læst? Knud den Hellige, og det var den sidste min far, forfatteren Jens Rytter, skrev. 8. Hvad er dit yndlingsrejsemål? Min mellemste datters sommerhus ved Holmslands Klit, Der er bare dejligt. 9. Hvad kan gøre dig rigtig sur? Det kan uærlige mennesker, og mennesker der ikke behandler andre ordentligt. 10. Hvad kan gøre dig rigtig glad? Der skal ikke så meget til et smil, et venligt ord og mange andre små ting i hverdagen. 11. Hvilken egenskab sætter du højest? Ærlighed, ubetinget ærlighed. 12. Hvad er din favoritserie i TV? Huset, det følger jeg meget med i. 13. Hvad er din vigtigste leveregel? Vær mod andre som du selv ønsker andre skal være mod dig. Hvem vil du gerne høre lidt om i næste nummer af Krudttårnet: Charlotte Hermansen. 18 KRUDTTÅRNET

19 Mindeord Redaktionskomité Ansvarshavende redaktør Orlogskaptajn Johnnie Vilander Thomsen Tlf Flådestation Frederikshavn Ledende redaktør Chefsergent Claus Gustafsen Tlf FIIN:flsfrh-2104 Layout Signaloperatør Hanne Elling Signaloperatør Helle Houmann Tlf fax FIIN:flsfrh-2120 Repræsentant for civile Rengøringsassistent Mette Lund Tlf Eskadre Seniorsergent Jack M. Plum Tlf Eskadre ubesat Ole Sandager 5/ / Vores kære kollega, læge Ole Sandager er død efter få måneders sygdom. Ole blev født og voksede op i Herning. Efter studentereksamen drog Ole til Århus Universitet, hvor han blev kandidat i Under sin turnus i Aalborg mødte han Else-Marie, som udover at blive hans hustru, også blev hans uundværlige samarbejdspartner gennem alle årene. Som værnepligtig læge i Søværnet var Ole med Inspektionsskibet Ingolf på togt til Grønland, som han tabte sit hjerte til. Ole blev almen mediciner og havde en solopraksis i i Silkeborg. Da familien, med de nu 5 børn, fik længsel efter det nordjyske, faldt valget først på Hvorup Kaserne i 1 år, og derefter 1 år med praksis i Aalborg. Ole glemte dog aldrig Grønland og Søværnet, og i 2001 søgte han og fik fast ansættelse som læge på Infirmeriet, Flådestation Frederikshavn. Han nød disse år og arbejdet med de unge mennesker, uddannelserne i flyve- og dykkermedicin og ikke mindst de mange togter som skibslæge med inspektionsskibene ved Grønland og Færøerne. Ole var en meget afholdt læge og kollega med en dejlig lun humor, og vi vil alle savne ham. Vore tanker går til Else-Marie og børnene. Fra kollegaerne på Infirmeriet og Tandklinikken Flådestation Frederikshavn Søværnets Havarikursus Orlogskaptajn Niels Christian Christensen Tlf Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole Seniorsergent Hannibal Nielsen Tlf Søværnets Taktikkursus Oversergent Claus Rendemann Tlf Kattegats Marinedistrikt Marineoverkonstabel Danni Mikkelsen Tlf Redaktionsadresse Kontakt- og Velfærdselementet Flådestation Frederikshavn Postboks 711, 9900 Frederikshavn Tryk Hærens Materielkommando KRUDTTÅRNET udgives 2 gange årligt - i marts og oktober måned med et oplag på 1500 eksemplarer. Indlæg til næste udgave skal være redaktionen i hænde senest 7 februar Næste blad udkommer marts 2006 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. KRUDTTÅRNET 19

20 Adresseændringer bedes meddelt KontaktogVelfærdselementet Flådestation Frederikshavn Postboks Frederikshavn 20 KRUDTTÅRNET

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst................................................ 3 Praktiske oplysninger...................................... 4 Åbningstid..............................................

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold.

Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Kære Formand for garnisonens Idrætsforening. Jeg vil gerne på vegne af DMI s cykeludvalg informere om det nye militære cykelmotionshold. Navn: Danish Military Sports Federation Bike Team (DMSF Bike Team)

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS

VELKOMMEN SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS SØVÆRNETS TEKNIKKURSUS INDHOLDSFORTEGNELSE Velkomst....3 Praktiske oplysninger... 4 Åbningstid... 4 Adresse.... 4 Telefon... 4 Fax... 4 Mail... 4 Post... 4 Andre nyttige telefonnumre på Holmen...5 Kontakt

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015.

HPRD Midtjyske Kreds Referat. Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. HPRD Midtjyske Kreds Referat Velkommen til den årlige generalforsamling 2015. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af Kredsregnskab 4. Kursuslederens beretning 5. Behandling

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer

April-Maj-Juni. Søbro Lokølcenter. Gårdhøvecøfåen. www. sa b rob ru g erraad. d k. hjemmeside - Sp e cielle øru angementer Søbro Lokølcenter Gårdhøvecøfåen Sp e cielle øru angementer April-Maj-Juni Festsalen den I3. marts med de mangefremmødte til cafåens ørrangement i forbindelse med revyen med "Gråspuryene" Caf6ens ugentlige

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Lektiehjælp for 0-9 klasse Vi har oprettet lektiehjælp for de mindste på Hovedbiblioteket i Birkerød. Med den nye skolereform troede de fleste børn, at de kunne nøjes med skolens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation?

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK

MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I MILITÆR ENGELSK ET GODT TILBUD TIL DIG OG DIN ENHED DELTAG PÅ GRATIS KURSER I INDLEDNING Er du så god til engelsk, som du går og tror? Kan du kommunikere tilfredsstillende på en international operation? Får du nok ud

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere