Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. November 2005 Nr årgang KRUDTTÅRNET 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. November 2005 Nr. 4 10. årgang KRUDTTÅRNET 1"

Transkript

1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 November 2005 Nr årgang

2 Personel fra Søværnets Havarikursus deltager i CBRN uddannelse læs s In d h o l d Nr Jesper Bagge Pedersen har nu haft over 1000 erhvervspraktikanter læs s Tordenskiold-Prisen CBRN Julefrokost Fælles motorcykeltur Praktikanter Sammen med standerstrygning præsenterede SIF sine nye havkajakker læs s Månedens profil læs mere s Tordenskiolds fødselsdag Ny aftale i indkøbs foreningen samt boganmeldelse SIF Frederikshavn standerstrygning Ny lovgivning for mili tært personel Månedens 13ér Mindeord Forside: 2 glade praktikanter Bagside: Frederik d. IV s livgarde 2 KRUDTTÅRNET

3 Tordenskiold-Prisen 2005 til heltemodig helikopter-redder Når Marineoverkonstabel Jan Kragl 28. oktober i Holmens Kirke modtager Tordenskiold-Prisen, er det kun 10. gang i Danske Tordenskiold-Venners 40 årige historie, at denne hæderfulde pris tildeles en søhelt. Søværnets helikoptertjeneste udførte for første gang nogensinde en natlig redningsaktion med en LYNX-helikopter. I en mørk og stormfuld vinternat nordøst for Færøerne var redderen selv gentagne gange i overhængende livsfare ved at blive trukket under vand i bestræbelserne på at redde de nødstedte. Jan Kragl med prisen og diplomet Tekst og foto: Chris Dam Bestyrelsesmedlem i Danske Tordenskjoldsvenner. Chefen for Søværnets Operative Kommando indstiller årets søhelt Det er Chefen for Søværnets Operative Kommando der har indstillet redder Jan Kragl til Tordenskiold-Prisen 2005: I forbindelse med redningsaktionen iværksat i forbindelse med forliset af M/S JOKULFELL nordøst for Færøerne den 7. februar 2005, udviste MOKS Jan Kragl som del af helikopterbesætningen på LYNX S-134, en usædvanlig heltemodig indsats som redder. Under den meget vanskelige redningsaktion, som blev udført om natten med kraftig vind, høj sø samt begrænset sigtbarhed, udviste redderen stor dygtighed, professionalisme, vedholdenhed samt beslutsomhed. Gentagne gange blev redderen i forbindelse med aktionen trukket under vand i bestræbelserne på at redde de nødstedte. Sammen med den øvrige besætning på helikopteren lykkedes det således at redde fem besætningsmedlemmer fra M/S JOKULFELL. Dronningen og 25 år med LYNXhelikopterne Den fire mand store besætning med pilot Kaptajnløjtnant Erik Schou Magnussen i spidsen, er tidligere i år blevet hædret af HM Dronningen med Medaljen for udmærket lufttjeneste. Medaljeoverrækkelsen foregik om bord på Søværnets nye støtteskib Absalon, hvor LYNXhelikopterne samtidig fejrede deres 25 års jubilæum. Tordenskiolds 315 års fødselsdag fejres, og årets søhelt kåres Fredag den 28. oktober er det Tordenskiolds 315 års fødselsdag. Traditionen tro fejrer Selskabet Danske Tordenskiold-Venner dagen med en højtidelighed kl i Holmens Kirke, hvor alle er velkomne. Højtideligheden forestås af Holmens Provst og Orlogsprovst Ejgil Bank OIesen, og endvidere medvirker Graabrødre Kammerkor v/holmens Kirkes Organist og Kantor Jakob Lo- rentzen samt medlemmer af Søværnets Tamburkorps og Militærpoliti. Tordenskiold-Prisen 2005 overrækkes af Selskabets formand. Selskabets 40 års jubilæum Ved den efterfølgende reception for Selskabets medlemmer og indbudte gæster på Søværnets Officersskole på Holmen, bliver der to korte indlæg. Et om den heltemodige redningsaktion ved prismodtageren suppleret af helikopterbesætningen, og et om Selskabets stiftelse og historie af Selskabets Formand Orlogskaptajn Haraldur R. Joensen og Æresmedlem Fru Inge Friisager. KRUDTTÅRNET 3 Medaljer fra Hendes Majestæt

4 CBRN, HVAD ER DET NU FOR NOGET? CBRN er en ny engelsk forkortelse, som dækker over begreberne Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, altså arten af de forskellige typer våben, som kan anvendes af terrorister og militære enheder mod søværnets enheder, installationer samt nøglepunkter i det civile samfund. Tekst og foto: kaptajnløjtnant Jann R. Jensen Søværnets Haverikursus Nye begreber Begrebet er en erstatning for - og udvidelse af - den tidligere anvendte forkortelse ABC (Atomar, Biologisk og Chemical). Terrorangrebet i New York i 2001 har nødvendiggjort en øget fokus på de midler terrorister har inden for rækkevidde til at skade vort samfund med. Heri er medtaget elementer med mulighed for at kunne sprede radioaktivt materiale ved hjælp af alm. sprængstof (dirty bombs) eller udlægge kemiske stoffer. Forsvar mod Terror Forsvaret har derfor prioriteret at kunne imødegå sådanne terrorhandlinger meget højt. Dette afspejler sig også i Søværnets Haverikursus daglige virke. Vi skal indhente endnu større viden og kunnen indenfor området og formidle den videre til vore kursister og søværnets enheder. Skolens specialister er derfor ofte deltagere i NATO møder og kurser indenfor fagområdet. Endvidere indhentes og udveksles der viden mellem os og vore kollegaer i andre NATO lande. Live øvelse med kemiske stoffer Således har kaptajnløjtnant J.R. Jensen netop deltaget i en Live Chemical Agent Training (LCAT), dvs. øvelser med rigtige kemiske kampstoffer, i Tjekkiet. Jann fortæller herom: Personellet går fra borde, for individuel rensning I Januar måned 2005 fik Søværnets Havarikursus tilbudt en plads på et kursus med rigtige kemiske kampstoffer. Tilbuddet kom fra Hærens Ingeniør- og ABC-skole i Skive og skulle foregå i Tjekkiet i perioden MAJ Jeg tog, efter en kort overvejelse, imod tilbuddet og deltog i Live Chemical Agent Training (LCAT), som del af et dansk tomands- team. Uddannelsen gennemførtes ved Military Technical Institute of Protection (MTIP). MTIP har et forsøgsområde i den sydøstlige del af Tjekkiet, hvor LCAT faciliteten ligger. Live Chemical Agent Training Formålet med LCAT-uddannelsen er at udvikle og vedligeholde C-beredskab, give eleverne fortrolighed med opgave løsning og selvbeskyttelse i et C- miljø, gennemføre fysisk og psykisk krævende opgaver i et C-miljø, udbygge såvel individuel fortrolighed som gruppemæssige færdigheder og skabe en slags kulmination på C-uddannelsen af specialister. Hensyntagen til omgivelserne Selve LCAT faciliteten er placeret i en dal i et skovområde et forsvarligt antal kilometer fra nærmeste bebyg- 4 KRUDTTÅRNET

5 gelse. Øvelser og uddannelse med skarpe kemiske kampstoffer gennemføres i et afskærmet område. I tilknytning hertil ligger en bygning, der er sat under overtryk - Tower building - hvorfra øvelserne ledes og overvåges. Bygningen indeholder endvidere decontaminerings faciliteter (rensningsfaciliteter), lægestue og gasfrit opholdsrum for eleverne. Sporeøvelse efter kemiske kampstoffer Øvelse gør mester Før hver øvelse med rigtige kampstoffer gennemgik vi en tilsvarende øvelse med attrapper, således at alle fik lejlighed til at stille spørgsmål til øvelserne samt afprøve de gældende procedurer. Der blev gennemført følgende øvelser: En sporeøvelse, en decontaminerings øvelse med førstehjælp til nervegasramt person samt en øvelse omfattende decontaminering af materiel og køretøjer. Øvelserne viste os, at dansk antigaspudder virker efter hensigten, når decontamineringen bliver gennemført efter forskrifterne. Øvelserne vist også, at vore C-sporeinstrumenter (CAM 2D og RAID-1) var effektive og gode i et skarpt miljø. Efter hver øvelse med Live Chemical Agent gennemgik deltagerne en decontaminerings procedure, der afsluttedes med et bad samt lægecheck. I forbindelse med generelt helbredscheck blev der taget blodprøver af deltagerne før og efter øvelserne. Tillid til beskyttelsesudstyret Af sikkerhedshensyn blev vores medbragte personlige beskyttelsesudstyr efterladt til destruktion i Tjekkiet. I den forbindelse vil jeg lige nævne, at jeg nu har fået underbygget min tillid til det personlige beskyttelsesudstyr og sporeudstyr, der ligger på hylderne i Danmark. Gasrensning af et skib I dagene 31. august til 1. september deltog Søværnets Haverikursus med observatører ved en tysk decontaminerings øvelse afholdt ved Marinestützpunkt Hohe Düne udenfor Rostock. Formålet med øvelsen var at udvikle og vedligeholde tysk værns fæl les C-beredskab, øve dekontaminering af et C-forurenet fartøj vha. personel og materiel fra hæ ren, udbygge fortrolighed med udstyr, samt øve gruppemæssige færdigheder. Øvelsen var et internt tysk arrangement, og et pilotprojekt, forestået af en hær enhed fra de tyske NBCstyrker. Scenariet var et C-forurenet fartøj (tysk FPB), som ankommer til et udpeget rensepunkt. Ved ankomsten øvedes fortøjning iført personlig beskyttelse. Herefter blev fartøjets dæks personel ført frem til personlig rensning. Inden dette personel betræder kajen, renses støvlerne i et kar med decontaminerings-væske. Herefter renses handsker m.v. ved en rensepost. Dernæst foretages den personlige rensning. Dette foregår i en mobil personelrensestation bestående af en lastbil monteret med en 30 fods Kursusdeltagere i Tjekkiet container indeholdende en komplet rensestation. KRUDTTÅRNET 5

6 Så er der dømt storvask Selve fartøjet renses ved påsprøjtning af en emulsion. Emulsionen blandes i 1500 liters tanke på lastbiler, som hver er udstyret med 2 af disse tanke. Det var på forhånd beregnet, at fartøjets ca m² store overflade skulle have 6000 liter emulsion påsprøjtet for at kunne anses for tilfredsstillende renset. Emulsionen, der optræder som en hvidlig klæbrig masse med den fordel, at det tydeligt ses hvor langt man er i proceduren, blev påsprøjtet fartøjet meget grundigt. Efter 10 minutters virke tid afskylles emulsionen, og fartøjet anses derefter pr. definition for renset. Rum udenfor citadel, eksempelvis kædekasse, renses med håndkraft ved påsmøring af decontaminerings middel. Emulsionen bruges af tyskerne også til køretøjer, kampvogne, veje samt landingsbaner. Et fartøj ankommer til kaj for gasrensning Fremtiden Tyskerne planlægger endnu en øvelse næste efterår. Denne øvelse kommer sandsynligvis til at foregå i Wilhelmshafen. Her vil tyskerne øve decontaminering af et større fartøj, sandsynligvis en fregat. Søværnets Haverikursus har fra NBC- staben i den tyske marine modtaget en invitation til ligeledes at overvære denne øvelse. Søværnets Haverikursus vil udarbejde forslag til et lignende dansk værnsfælles projekt. Rensevæske påføres hele skibet 6 KRUDTTÅRNET

7 KRUDTTÅRNET 7

8 MOTORCYKEL FÆLLESTUR Så oprandt den store dag Vi var nogle stykker, der en middagspause sad og talte om, hvor mange, på Flådestationen, der var begyndt at køre motorcykel. Der står jo motorcykler overalt. Vi blev enige om at det kunne være sjovt at køre en tur sammen. For at det ikke bare skulle blive ved snakken, lagde vi os fast på søndag d. 3/9-05, da vi mente at det ville være en rigtig god dag at spise lagkage. Tekst og foto: Karsten Nielsen og Kent Knap Klinggaard, våbenteknisk sektion. Rygtet spredes Vi spredte straks rygtet, til folk vi vidste der kører motorcykel. Et opslag blev skrevet og hængt op, forskellige strategiske steder på stationen (dem er der faktisk mange af). Vi lavede en aftale med Tylstrup Kro, om kaffe og lagkage. Da den store dag oprandt, var der tilmeldt 11 motorcykler, og 17 personer. Rigtigt flot for en debut, når vi selv skal sige det. Et lille skår i glæden, var at det kun var folk fra VTS og ETS. Vejret var fuldstændigt som vi havde bestilt det, sol og varme, og næsten ingen vind. Det er da rart at der er nogle der hører efter hvad man siger. De sidste ankom, næsten ikke for sent, og så kunne vi komme af sted. Vi kørte ad små veje over Lendum, Hjørring til Lønstrup. Her indtog de fleste af os en is. Der var lang tid til vi skulle have lagkage og det var meget varmt. Andre forgreb sig på Anders køletaske, der var fyldt med kolde sodavand. Efter at folk var kølet lidt ned, kørte vi videre, igen ad små veje, forbi 8 KRUDTTÅRNET

9 Børglum Kloster, igennem Thise, Vester Hjermitslev, Sønder Saltum over Vildmosen til Tylstrup Kro. Nu var vi også ved at være klar til dagens kulturelle indslag. Tjeneren kom ud og bød os velkommen, og viste os ind til kaffebordene og to store lagkager med chokoladeglasur, flødeskum og friske jordbær. De smagte mindst lige så godt som de så ud. Men efter 2 store stykker måtte de fleste give op, og derefter nøjes med kaffe og løgnehistorier. Men det er jo også rasende hyggeligt. Allan skulle dog lige prøve om ikke, der var plads til et tredje stykke lagkage. Det så ud som om at de sidste bidder var svære at synke, men en rigtig mand levner ikke lagkage. Godt kæmpet! Selv om at maverne var tunge, så lykkedes det os at få slæbt os ud til fælles fotografering, og sandelig også op på motorcyklerne, så vi kunne fortsætte vores tur. Turen gik nu til Hjallerup, derefter ad Dorf Gade, forbi Dorf Mølle, Voergård Slot. Forbi Sæby, over Understed og tilbage til stationen. På den sidste del af turen var der flere der faldt fra, der var nok en lænestol der kaldte. Men klokken var også ved at nærme sig aftensmad tid. Da vi var ankommet, gik det op for os at det ville være rart at slutte turen med en øl eller en sodavand. Søndag kl.18.00, på Flådestation Frederikshavn, kan det være svært at købe drikkevarer, så Esben inviterede os hjem i hans have, sådan et tilbud siger man da ikke nej til. Så der sluttede vi turen af, med lidt læskende til ganen. Et stop undervejs for at nyde det gode sensommervejr Turdeltagerne klar til at overfalde kagebordet Turen var på km. Det er vores indtryk, at alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vi var sammen med nogle af vores kollegaer, på en anden måde end til dagligt. Nu er motorcykel-sæsonen desværre ved at synge på sidste vers, så dem der ikke var med, må nok vente til næste år. Sådan en succes tåler absolut gentagelse. KRUDTTÅRNET 9

10 1000 Praktikanter under ko Da jeg i sommeren 2002 fik muligheden for at afløse Lars Schorling som leder af erhvervspraktik, havde jeg ikke selv regnet med at skulle nå dette mål. Oprindelig var det planlagt at jeg skulle bestride tjenesten til udgangen af Tekst og foto: Jesper Bagge Pedersen, Kontakt- og Velfærdselementet Siden sommer 2002 har flådestationen mo Vi har kørt cirka km på de vendsys Skudt cirka skud (Blå patroner) me Løbet/gået cirka KM Spist cirka pølser afholdt 73 nat øvelser Målet er nu nået Det mål er nu nået i august Vi er nu nået til slutningen af 2005 og det vel en god grund til at holde status. Siden min første selvstændige uge, er der nu passeret over et tusinde unge mennesker som har haft opholdet som praktikant på flådestationen, af en uges varighed. Skoleeleverne kommer fra alle egne af landet, fra sjælland og øerne, sågar fra Færøerne har vi haft praktikanter men det fleste er dog fra Jylland. Igennem den tid der er gået har vi beskæftiget os med mange forskellige ting, men der er selvfølgelig også ting som går igen fra uge til uge. Ugens løb Ugen starter med at praktikanterne ankommer til Frederikshavn Station hvor de afhentes i lastbil, og fragtes til flådestationen. Efter indkvartering er der udlevering af kostpenge, efterfulgt af frokost. Eftermiddagens program ligger også meget fast hvor 10 KRUDTTÅRNET

11 mmando dtaget 729 Drenge og 389 piger selske veje d gevær M/75 Jesper med det hold der indeholder praktikant nr praktikanterne får udleveret tøj og støvler så de er klædt på til at klare ugens strabadser. Resten af mandagens program består som regel at skik og orden hvor jeg fortæller praktikanterne hvad de må og ikke må, en rundvisning hvor jeg viser dem fritids faciliteterne, og hvis der er tid tilbage når vi også gerne lidt militær optræden. Tirsdag - torsdag er dagene der variere efter årstiden, aktiviteterne er meget forskellige men en typisk uge kunne godt bestå af følgende. Tirsdag formiddag skydeundervisning og 3 km løbeprøve og om eftermiddagen er vi beskæftiget på skydebanen. Tirsdag aften er normalt forbeholdt øvelse med marinehjemmeværnets Bon 116 hvor vi lader praktikanterne indgå i en patrulje som udgår fra cloostårnet via skydebanen og afslutter på området ved Kattegats Marinedistrikt. En tur på mellem 8-15 kilometer afhængig af vejr og praktikanternes fysiske formåen. Aftenens afsluttes dog altid med natmulje (pølser og kakao) på hedegården når vi er kommet tilbage. Onsdag starter med at vi rydder op efter øvelsen, hvor jeg kører øvelses område i gennem med praktikanterne. Vi går også holdt ved Niels Juels kanoner hvor jeg fortæller lidt om kanonerne og Bangsbo Fort, (det er dog ikke alle der syntes dette er interessant) resten af formiddagen bruger vi på kørsel til forhindringsbanen ved Dronninglund, som praktikanterne så løber igennem. På vej hjem gør vi gerne holdt ved brugsen i Agersted. Onsdag eftermiddag bruger vi gerne på skibsbesøg og eller sejlads med gummibåd. Torsdag formiddag er vi gerne på Søværnets Haverikursus hvor praktikanterne får lov til at prøve i røgdykker banen (dog nu uden røg), samt en tur i simulatoren hvor de får lov til at prøve deres evner inden for afstivning hvilket er et af ugens hit. Om eftermiddagen er der rengøring af Hedegården, lastbil samt rensning af våben. Vi slutter eftermiddagen af med KRUDTTÅRNET 11

12 en tur i svømmehallen. Efter svømmeturen har praktikanterne lov til at gå en tur i byen, men de skal dog være tilbage og omklædte til foredrag torsdag aften kl. 1900, hvor Bon 116 reklamere for marinehjemmeværnet. Fredag er hjemrejse dag men først skal vi have afleveret den udleverede mundering, efterfulgt af evaluering og foredrag, hvor jeg fortæller om uddannelses- og job muligheder. Lige inden jeg aflevere dem på banegården i er der udlevering af billeder og diplomer. Hvad der ellers kan ske Ud over ovennævnte program har vi - deltaget i undervisningen på SRS, - sejlet i gummibåd fra Sindal til bindslev på Uggerby å, - deltaget i diverse øvelser som sårede, demonstranter, terrorister, - sejlads med Svanen, Thyra og MSF 4 været på besøg - på marinemuseet i Aalborg, Kattegats Marinedistrikt samt Aalbæk Praktikanter på røgdykkerbanen depot samt deltaget i øvelse med flådestationens brandbil. Med baggrund i praktikanternes tilbage meldinger er jeg er overbevist om at vi gør et godt stykke arbejde, men at oplyse praktikanterne om søværnet som arbejdsplads. Derfor vil jeg gerne have lov til at rose alle de involverede og sige tak for indsatsen det er rart med opbakning for det er jo ikke kun mine praktikanter men også søværnets. 12 KRUDTTÅRNET

13 Ny aftale mellem Indkøbsforeningen og Topdanmark. Birthe Rugholm har på vegne af indkøbsforeningen på Flådestation Frederikshavn indgået aftale med forsikringsselskabet Topdanmark om forlængelse af rabataftale. Selvom der i den seneste tid har været en del store og små skader er det lykkedes at bevare rabatten på 15% på Topdanmarks listepriser, og yderligere omkostningsbesparelser på pensionsopsparinger mv. Ordningen gælder for alle private forsikringer (f.eks. indbo, hus, biler osv.). Det er alle i husstanden der får glæde af ordningen, det vil sige ægtefælle, samlever og evt. hjemmeboende børn. Udover den særlige firma-grupperabat får vi nogle gratis ekstradækninger med: - forsikring af bilens anhængertræk uden ekstra betaling - garanti mod underforsikring - gratis dækning af nyfødte på ulykkesforsikringen Topdanmark er et af de største på det danske forsikringsmarked, og er repræsenteret med lokale kontorer i de fleste større byer herunder Frederikshavn. Salg og rådgivning varetages af professionelle assurandører, som er i stand til at give den vejledning der er så vigtigt når det gælder valg af forsikringer. Ønsker du at høre om, få et uforpligtende forsikringstilbud, eller straks blive tilknyttet ordningen, så kan den nærmeste forsikringsbutik kontaktes på tlf *9*13. Du kan også læse mere på hjemmesiden endvidere vil aftalen blive omtalt på vores intranet. Det er aftalt med Topdanmark at der udsendes informationsmateriale om ordningen i løbet af den kommende tid, hvor alle tilbydes et personligt og uforbindende forsikringssnak. Boganmeldelse af: Helt ude i skoven på Hærens Mark Seniorsergent (HæReN) Bo R. Klinge har gjort det igen. Beriget verden med 15 basseblade i stift bind og med en flot titel: Helt ude i skoven på Hærens mark. Lad os dvæle ved titlen, en mark i en skov vil de fleste mennesker kalde en lysning og det uden hensyn til hvor mange watt der er i pæren. Er den meget stor som en hærens mark, er det sjældent at almindelige mennesker kan se skoven og så taler man om træer eller spredt bevoksning. Tekst: Jens Munk Nielsen læseværdig. Gud har rangordnet de militære værn og at det ikke er gået bedre end i gejstligheden er ganske vist og sikkert, uden at jeg kan fortælle hvilken hun har og derfor ikke kan tage hende til indtægt for min foretrukne rangfølge. Admiralen er kannibal, men ved selskabet må han nøjes med oksesteg som værtinden undskyldende sagde. Og det er efter en pålidelig kilde påstår Klinge. Hvordan er de andre værn og kan det blive værre? at de ikke er ret gode (faktuelle) og CIA The World Factsbook slår den med flere længder og bliver løbende opdateret. Med pen- og blækrettelser vil Bo R. Klinge blive svedt inden har får styr på første korrektur. Held for Klinge at der ikke er mange korsikanske fremmedlegionærer, med blakket baggrund og halv- kriminel fortid som læser og forstår dansk. Jeg har set nogle af de fyre med en hest eller et æsel kalde sig rytteri og jeg har aldrig været på Korsika. At SAM skulle være specielt russisk forstår jeg ikke så du vil kort sagt tabe en del øl i messen hvis du støtter dig til Klinge. En rigtig legionær vil udnævne Klinge til regimentsæsel hvilken ekstraordinær ære til et medlem af de legendariske danske specialstyrker til fods. Basseblade kan være godt eller skidt alt afhængig af læseren, der skal afgøre med sig selv om de er pengene værd. Min anbefaling skal lyde køb bogen Bogen er det samme og vent ikke hvis du er til den slags og vent ikke mere af denne end meget god underholdning mere af den end det jeg lidt fræk skrøner og næsten utrolige kalder stabstjeneste for hæren eller historier men netop derfor, med det anstrøg af sandsynlighed som gør den KRUDTTÅRNET Om facts i bogen kan jeg kort sige, 13

14 Viceadmiral Peter Tordenskiolds Fødselsdag Tekst og foto Claus J. Gustafsen, Kontakt- og Velfærdselementet. Sædvanen tro fejrede Flådestationen og byen i fællesskab den vel nok største søhelt i Danmarks historie. Dette foregik med kransenedlæggelse og taler ved statuen på Fisketorvet. Solen skinnede på Tordenskiold I flot solskin og med næsten skyfri himmel var der mødt mange mennesker frem på Fisketorvet for at deltage i arrangementet. Der var foreninger der stillede med faner, Tordenskioldsgar- den stillede med hornblæsere, officerskorpset fra flådestationen stillede en del og sidst men ikke mindst byens borgere, her i blandt ikke så få pensionerede officerer! Årets taler Kommandør Per F. Hansen sammenlignede Tordenskiold og hans betydning for Danmark med Nelson og hans betydning for The British Empire, netop nu i 200 året for slaget ved Trafalgar. Nok var slaget ved Dynekilen ikke af samme omfang, men det havde dog stor betydning for Norden. Borgmester Erik Sørensen gav også udtryk for at Tordenskiolds dyder stadigt er ønskede, nu er det ikke en væbnet kamp mod Svensken, men en kamp imod globaliseringen, for at landet og især Frederikshavn stadigt kan beholde sine arbejdspladser. Tordenskiold dyder i dagens Danmark Tordenskioldsfonden der har tilhørsforhold ved officersmessen på Flådestationen, uddeler hvert år på Tordenskiolds fødselsdag et stormglas til personer der har gjort sig positivt bemærket i deres daglige virke, i år gik glassene til: Elev nr. 47, Jacob Vestergaard. indstillet af Skoleskibet Danmark, Sergent Anders Hald Refsgaard, indstillet af Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole, Kaptajnløjtnant Erik Magnussen 14 KRUDTTÅRNET

15 (HOC), indstillet af 1. Eskadre. Kunstneriske tiltag Som det er mange bekendt, så er der foregået et arbejde med at forskønne flådestationens sydvestlige hjørne, hvor der før lå en ikke særlig køn bygning. Dette har udmøntet sig i den flotte trappe og plads, men dette har ikke været Tordenskioldfonden nok, de har fået lokale kunstnere til at lave udkast til udsmykning af pladsen. Her på Tordenskiolds 315 års fødselsdag kunne det så afsløres at Peer Frøsig der er opvokset i nærområdet har lavet det vindene forslag. En høj figur der skal gengive en skibsform, bølgefigurer i strandkanten, samt udsmykning af væggen med våbenskjold. Tordenskiolds venner Tordenskiolds venner udvider også kredsen hvert år med folk der har Tordenskjolds dyder. I år var der to indstillinger der udmundede i udnævnelse til Ven af Tordenskiold. De to heldig var chefen for flådestationen, kommandør Per F Hansen og borgmester Erik Sørensen. Kommandør Per F. Hansen taler til de fremmødte om Tordenskiolds dyder KRUDTTÅRNET 15

16 SIF Frederikshavn Sejlsport. Ved SIF sejlsportsudvalgs standernedhaling den 20 okt.2005 afgav eskadrechef (formand) Willy Kristiansen 2 lydsignaler og hejste svarstander med alfa under sejlerne viste godt hvad det betød, nemlig at sejlads udsættes til en anden dag, det vil i dette tilfælde sige engang til foråret. Tekst og foto: Mekaniker Willy Kristiansen, vagt og beredskabs elementet. Havkajakker Formanden fortalte om det nye tiltag med havkajakker, endnu et tilbud til folk der ikke ville lade deres krop forfalde, men dyrke en form for idræt der havde noget at gøre med havet. For at vi kan tilbyde denne sport, er der nogle man må støtte sig til og her har Flådestationen og Søværnets Idrætsforenings fællesudvalg haft den rigtige indstilling og ydet økonomisk støtte, så vi i dag råder over 2 helt nye kajakker. Hvilke vi i sejludvalget er meget taknemlige for. Standernedhaling Når sæsonen går på held kan vi gør op hvad der er opnået i året der er gået. Ved det afholdte forsvarsmesterskab har vi fået en besætning udtaget til bruttolandsholdet i sejlads, vi deltog her ned 1 yngling og 2 folkebådsbesætninger. Vi har også fået udtjekket 4 mand til vores sejlbåde samt 5 til vores lille motorbåd. Det er dejligt når man endeligt, efter megen øvelse endelig kan få lov at bruge bådene, uden at man behøver af finde en der skal være skipper man kan selv. Herefter kom det så, standerne skulle ned og i år var det en af de nye skippere Ole Nielsen der fik æren af at bjerge forsvarsstanderne, SIF standeren fik en af de yngste sejlere betroede det ærefulde erhverv nemlig Niels Ulrik Gajhede. Da standerne var godt nede var der mulighed for at tage vores nye havkajakker i nærmere øjesyn og høre planerne om hvad der ellers skulle ske. Ole Støtt som har været primusmotor for at få dette i gang fortalte hvilke planer der var for fremtiden, blandt andet at man her i vinter ville forsøge at komme ind i en svømmehal så man kan lære hvordan man bjærger sig selv hvis uheldet er ude, så man er klar når foråret kommer Herefter blev der serveret suppe (eskadrechefens egen opskrift) i klubhuset her gik snakken livligt om hvad man havde oplevet i året og hvad vi forventede os af året der kommer. De ny havkajakker måtte i vandet og prøves Vintertid er også sejlertid Sejludvalget planer på et par møder i vinteren, blandt andet et kursus i kapsejladsregler, her har vi en god kontakt til en meget dygtig H bådssejler der har lovet at være os behjælpelig, men mere om det senere. Standerne stryges 16 KRUDTTÅRNET

17 Nye love for militært personel Fra den første januar 2006 vil alt militært personel være underlagt ny lovgivning. Vi får en Militær Straffelov, Militær Disciplinarlov og Militær Retsplejelov. Hvem er omfattet? Denne nye straffelov gælder for alt tjenestegørende militært personel, over alt i verden, dog med undtagelse af Grønland og Færøerne indtil medio Disciplinarloven gælder dog kun i Danmark Hvad er ændret? Al arbitrær straf afskaffes. Al straffekompetence hos militære chefer afskaffes. Total adskillelse mellem straffesager (auditører) og disciplinarsager (militære chefer). Hvad gælder lovene for? Den militære straffelov skal behandle alle sager der kan give fængsels- eller bødestraf. Derfor er myndigheden omkring dette også flyttet fra de enkelte chefer til auditørkorpset der har erfaring med de juridiske aspekter. I dette regi vil alle sager under f.eks. færdselsloven og loven om euforiserende stoffer være at finde. Den militære retsplejelov, er den lov som auditører skal rette sig efter når de arbejder med straffe sager. En guide til hvordan loven skal forvaltes. Den militære disciplinarlov omfatter sager, der har med disciplin at gøre, f. eks. udeblivelse, forsilde møde og respektstridig optræden. Alle forseelser der ikke straffes, men hvor den skyldige får et disciplinarmiddel som f.eks. ekstravagt, fremstilling eller en mindre diciplinarbøde. Hvad betydning kan dette så få? De nye militære love vil også være til beskyttelse for udsendt militært personel, da en forseelse i forbindelse med udsendt tjeneste kan bevirke at man vil kunne tage den pågældende hjem og straffe- eller disciplinere efter vore egne regler. I modsat fald vil værtslandet kunne bruge sin nationale lovgivning. Noget som en del af de udsendte nok vil foretrække sker efter den danske lovgivning. Bemærk at dette ikke gælder udsendt civilt personel. Andre virkninger Det nye lovsæt bevirker at adgangskontrollen ved militære tjenestesteder nu har lov til uden varsel at besigtige alle køretøjer eller personer der vil ind eller ud, samt når disse opholder sig på tjenestestedet. En civil bil der ønsker adgang til flådestationen kan således undersøges, for at kunne forebygge evt. terror handlinger. Samtidigt er begrebet Krigstid erstattet af Væbnet Konflikt hvor dette kan dække en situation hvor hele landet er involveret, hvor forsvarsministeren vurderer at der er en umiddelbar sandsynlighed for at hele landet om kort tid vil være involveret, eller hvor chefen for en enhed er udsendt i et område træffer en tilsvarende bestemmelse. Flådestationens personel vil modtage en orientering om det nye lovsæt inden udgangen af 2005 Hele lovteksten kan findes på: eller KRUDTTÅRNET 17

18 Månedens 13 ner i Krudttårnet Jytte Jacobsen Stilling: Telefonomstillingen/Reception i Adm. Bygningen Alder: 55 glade år Civil stand: Gift med Mogens Børn: 3 voksne piger og 2 børnebørn Bolig: Hus i Frederikshavn Ansat siden: November Hvad glæder dig mest i dit daglige arbejde? At få lov at møde og hjælpe mennesker hver dag. 2. Hvad er din yndlingsfritidsbeskæftigelse? Alt indenfor håndarbejde, og så min dejlige schæferhund. 3. Hvilken kvinde beundrer du mest? Ubetinget min ældste datter. Hun har barn, 2 jobs, 5 hunde og er altid glad og smilende. 4. Hvilken mand beundrer du mest? Min mand, han er ærlig, kærlig og enormt hjælpsom. 5. Hvad er din livret? Igen må jeg fremhæve min mand, hans mad er mine livretter. 6. Dyrker du sport? Går meget med min hund, og svømmer hver lørdag. 7. Hvad hedder den sidste bog du har læst? Knud den Hellige, og det var den sidste min far, forfatteren Jens Rytter, skrev. 8. Hvad er dit yndlingsrejsemål? Min mellemste datters sommerhus ved Holmslands Klit, Der er bare dejligt. 9. Hvad kan gøre dig rigtig sur? Det kan uærlige mennesker, og mennesker der ikke behandler andre ordentligt. 10. Hvad kan gøre dig rigtig glad? Der skal ikke så meget til et smil, et venligt ord og mange andre små ting i hverdagen. 11. Hvilken egenskab sætter du højest? Ærlighed, ubetinget ærlighed. 12. Hvad er din favoritserie i TV? Huset, det følger jeg meget med i. 13. Hvad er din vigtigste leveregel? Vær mod andre som du selv ønsker andre skal være mod dig. Hvem vil du gerne høre lidt om i næste nummer af Krudttårnet: Charlotte Hermansen. 18 KRUDTTÅRNET

19 Mindeord Redaktionskomité Ansvarshavende redaktør Orlogskaptajn Johnnie Vilander Thomsen Tlf Flådestation Frederikshavn Ledende redaktør Chefsergent Claus Gustafsen Tlf FIIN:flsfrh-2104 Layout Signaloperatør Hanne Elling Signaloperatør Helle Houmann Tlf fax FIIN:flsfrh-2120 Repræsentant for civile Rengøringsassistent Mette Lund Tlf Eskadre Seniorsergent Jack M. Plum Tlf Eskadre ubesat Ole Sandager 5/ / Vores kære kollega, læge Ole Sandager er død efter få måneders sygdom. Ole blev født og voksede op i Herning. Efter studentereksamen drog Ole til Århus Universitet, hvor han blev kandidat i Under sin turnus i Aalborg mødte han Else-Marie, som udover at blive hans hustru, også blev hans uundværlige samarbejdspartner gennem alle årene. Som værnepligtig læge i Søværnet var Ole med Inspektionsskibet Ingolf på togt til Grønland, som han tabte sit hjerte til. Ole blev almen mediciner og havde en solopraksis i i Silkeborg. Da familien, med de nu 5 børn, fik længsel efter det nordjyske, faldt valget først på Hvorup Kaserne i 1 år, og derefter 1 år med praksis i Aalborg. Ole glemte dog aldrig Grønland og Søværnet, og i 2001 søgte han og fik fast ansættelse som læge på Infirmeriet, Flådestation Frederikshavn. Han nød disse år og arbejdet med de unge mennesker, uddannelserne i flyve- og dykkermedicin og ikke mindst de mange togter som skibslæge med inspektionsskibene ved Grønland og Færøerne. Ole var en meget afholdt læge og kollega med en dejlig lun humor, og vi vil alle savne ham. Vore tanker går til Else-Marie og børnene. Fra kollegaerne på Infirmeriet og Tandklinikken Flådestation Frederikshavn Søværnets Havarikursus Orlogskaptajn Niels Christian Christensen Tlf Søværnets Sergent- og Reserveofficersskole Seniorsergent Hannibal Nielsen Tlf Søværnets Taktikkursus Oversergent Claus Rendemann Tlf Kattegats Marinedistrikt Marineoverkonstabel Danni Mikkelsen Tlf Redaktionsadresse Kontakt- og Velfærdselementet Flådestation Frederikshavn Postboks 711, 9900 Frederikshavn Tryk Hærens Materielkommando KRUDTTÅRNET udgives 2 gange årligt - i marts og oktober måned med et oplag på 1500 eksemplarer. Indlæg til næste udgave skal være redaktionen i hænde senest 7 februar Næste blad udkommer marts 2006 Eftertryk tilladt med kildeangivelse. KRUDTTÅRNET 19

20 Adresseændringer bedes meddelt KontaktogVelfærdselementet Flådestation Frederikshavn Postboks Frederikshavn 20 KRUDTTÅRNET

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009

Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Ruinkursus i Pula Kroatien d.1-4. Oktober 2009 Efter at være kommen hjem igen og tænkt turen og kurset igennem, vil jeg skrive lidt om turen. Vi kørte derned sent tirsdag aften og var så i Pula ved 17

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn.

Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Historisk tur til Bangsbo museum. Søværnets sergent- og grundskole. Flådestation Frederikshavn. Medlemmer af historisk udvalg ved distrikt Himmerland-Thy og andre interesserede, var lørdag den 31. maj

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 23. ordinære generalforsamling 19. marts 2014 Aftenens program Velkomst 23. ordinære generalforsamling Tordenskiold som dansk erindringssted fra 1940 2000 v/bue Kindtler-Nielsen,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie.

Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Foreningsnyt nr. 4. juli 2010 Kære medlemmer Lige en sommervarm foreningsnyt inden alle drøner på ferie. Badeboldtløbet den 13. juni Må vi indrømme, blev ikke den helt store deltagermæssige succes, kun

Læs mere

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret

5 Det gode liv. Det gode lıv. Dronningens Ferieby september Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 Du er inviteret 5 Det gode liv Dronningens Ferieby Det gode lıv 16.-18. september 2016 En weekend for dig, hvor vi sætter fokus på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord

Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Nyhedsbrev - Maj 2013 Klynge 1 - Katrinehaven Nord Generelle oplysninger Så er det tid til lidt nyt samt generelle oplysninger her fra klyngen. Først og fremmest er vi faldet rigtig godt til her på Katrinehaven,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10

November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz. Pattegris spisning 12.10 November 2016 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Det er nu ved at blive efterår, især i Danmark ses det tydeligt på alle træernes flotte efterårsfarver og det kølige vejr, i Spanien er der stadig rimelig

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017

Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton maj 2017 Gladsaxe Folkekor på tur til Sutton 24.-28. maj 2017 Gladsaxe Folkekor I Kr. Himmelfartsferien rejste 41 sangere samt dirigent og pianist fra Gladsaxe Folkekor til Gladsaxes venskabsby, Sutton, ca. 20

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen

TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Med DSB som chauffør Forventningsfulde spejdere ankommer til Spejdernes Lejr i Holstebro TEKST: Elmer Schelde Thomsen FOTO: Jon Kristensen REDIGERET AF: Lasse H. Olesen og Kamilla Byrialsen Endelig kom

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af I anledning af Tordenskiold har 325 års fødselsdag Selskabet har 50 års jubilæum Besluttede vi på generalforsamlingen i 2013, at det skulle fejres Jubilæumskomité og interessenter DT-Vs Bestyrelse Lars

Læs mere