Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg"

Transkript

1 Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Model af Caroline S, sejles til Skarø Museum Nyhedsbrev nr Oktober

2 FORMANDENS KLUMME Så er tiden kommet hvor der kan gøres lidt status over sæsonen som generelt er forløbet godt. Sæsonen har været travl med fuld beskæftigelse både hvad angår fragt sejlads og turist sejlads. Bemandingen har ikke voldt de store problemer, men det må ikke forlede nogen til at tro at der er folk nok, det er desværre de samme få, som der bliver trukket voldsomt på, så et par stykker mere i hver kategori ville ikke skade, så hold jer endelig ikke tilbage. Foderprammen Niles Bjørn Vi har i skrivende stund netop færdiggjort rejse nr. 30 med fiskefoder og der er nok to til tre rejser endnu. Grundet det varme vejr med en vand temperatur over 16 grader i lange perioder bliver der ikke fodret så meget så vi når ikke de sædvanlige rejser. Udover fiskefoderet har vi haft 2 rejser med korn fra Hjarnø til Kolding. Af weekend ture har der som normalt været 30 hvoraf halvdelen har været sponsorture. Et helt særligt og minderigt arrangement var turen 5. oktober til farvandet ud for Ballen, hvor vi sammen med flere hundrede andre fartøjer, overværede sænkningen af m/f Ærøsund. Det var et meget spektakulært arrangement der bragte mange minder frem hos de Caroline folk, som udgjorde besætningen medens Frank Steen ejede færgen. En del af Caroline koret var med ombord og lod et par vemodige sange lyde over farvandet. På vej til Esbjerg Skibet har igen været på langfart til Esbjerg hvor vi deltog med koret i Shanty festivalen, som i år blev afholdt sammen med Tall Ships arrangementet. I den forbindelse er der kommet forslag om at vi her i Svendborg skulle afholde en lignende Shanty Festival i løbet af sommeren Lidt mere herom andet steds i bladet. Vi har i det store og hele været forskånet for uheld, men dog haft et par mindre drifts forstyrrelser Med nedbrud på selvstyrer og mangel på kølevand som dog blev klaret af besætningen uden at forårsage forsinkelser. Alt i alt har vi siden vi overtog Caroline og Bjerrum overtog befragtningen udført 500 fragtrejser og ca. 350 turistarrangementer. ØKONOMIEN Regnskabet har vi pt. ikke noget specifikt overblik over men kan kun sige at vores likviditet er god med en driftskonto med et indestående på ca Kr og en foreningskonto på Kr. NYANSKAFFELSER Vi har sammen med Maritimt Center indkøbt 20 stole som vi har rådighed over til arrangementer med gæster ombord. Når vi ikke bruger stolene opbevares de i Maritimt Center og bruges ved deres arrangementer. Afslutningsvis vil formanden gerne takke alle jer der har gjort sæsonen 2014 til en positiv succes det gælder specielt jer som har bemandet skibet uge efter uge, alle jer fra mandagsholdet som har sørget for vedligehold, alle sponsorer som støtter skibets drift og i øvrigt alle vore medlemmer. Tak for en god sæson. 8 okt. Jhf. Ib Kabell orienterer Efter en længere pause, med hensyn til omtale vedrørende de bestræbelser der finder sted for at holde Caroline ship shape, vil vi nu fremover fortælle lidt om hvad der sker på denne front. De fleste vedligeholdelsesopgaver og forbedringer udføres jo af af den faste stok der hver mandag, når Caroline er hjemme, møder op og efter lidt omtale af ugens begivenheder, og måske lidt sladder, går i gang med forskellige opgaver. Vi har den jo i den foregående stille periode Nov. - Marts forsøgt at være lidt på forkanten, og det har da også betydet en nogenlunde stabil drift uden de store forsinkelser, dog har vi haft et par oplevelser i løbet af sommeren, som vi godt kunne have været foruden. I løbet af vinteren fik vi monteret et søvandsfilter, som sikrer et stabilt kølevandsflow. En udskiftning af termostaten på ferskvandssiden gør det samtidig muligt at holde en konstant drifttemperatur. Formentlig p.g.a. en utæthed ved cylinderskørtet har vi haft et saltvandsindbrud i smøreolien. Ved hjælp af et par udskiftninger af filterindsatsen i vores CJC filter, hvor fra C.C. Jensen iøvrigt altid stiller sig velvilligt til rådighed med materialer og råd, løste vi problemet. Nogle mislyde fra området omkring den hydrauliske kobling voldte os en tid nogle bekymringer. Det viste sig at forbindelsen mellem kobling og motor var løsgået og to bolte af seks havde forladt deres plads og to var på vej. Det var altså ved at være sidste udkald. På vej Fyn rundt med fiskefoder, ophørte den hydrauliske styremaskine pumpe at fungere. Heldigvis er en Svendborg styremaskine konstrueret således, at Ratpumpen kan fungere som reserve, der skal bare drejes temmelig mange omdrejninger for et vist rorudslag. Det viste sig at en urenhed havde blokeret en ventil. Sådan er der små og store genvordigheder med vores kære skiw, men det er jo nok også det der holder interessen fangen. Oktober 2014 Ib Kabell Hansen 2 3

3 Caroline S 5-års klasning i 2013 I forbindelse med det årlige dokophold skulle Caroline gennemgå Special Survey eller i daglig tale 5-års klasningen. Det var en klasning, som vi havde set frem til med nogen ængstelse, for ville klassesurveyoren finde graverende ting?, som ville tvinge vort lille rederi i knæ. Men før jeg beskriver klasningen er det måske for ikke så søfartskyndige interessant at høre lidt om hvad klasning er og hvordan en sådan institution egentlig er opstået. Vi skal helt tilbage til 1688 og til London, der på den tid var centrum for handel og finans. Her havde Edward Lloyd en kaffebar i Tower Street hvor købmænd, skibsredere og kaptajner mødtes for at indtage det dengang nye fluidum, som kaldes kaffe. Muligvis fordi disse kaffebarer, som hurtigt bredte sig i finansområdet i London, blev anset for at være noget mere ædruelige end de øvrige barer, som fandtes i stort tal, og som bl. a. besøgtes af søfolk på udkig efter en god hyre. Et samtidigt stik fra Lloyds kaffebar viser at kaffen skænkedes med lang stråle og at kaffekanden til forveksling ligner den af de fleste kendte madam Blå. Medens Edward Lloyd gik rundt og skænkede kaffen og i øvrigt servicerede sine gæster kunne han naturligvis ikke undgå at høre snakken, der foregik ved bordene. Der udveksledes erfaringer med dette og hint skib, og Edward Lloyd begyndte derfor at sætte små sedler op i sin kaffebar, der med få ord kunne beskrive tilstanden af et givet skib. Købmændene var naturlig vis interesserede i at få fat i det bedste skib til en given rejse og studerede disse sedler med stor interesse. En længere udvikling fulgte inden det i 1760 lykkedes at etablere klsssifikationsselskabt Lloyd s Register of Shipping, hvor man nu på mere systematisk måde fik etableret regler for at et skib kunne optages i registret, samt regler for hvorledes et skibs kvalitet kunne beskrives. Samtidig med at Edward Lloyd satte sedler op om skibets tekniske tilstand, satte han også sedler op om risikodeling i forbindelse med skib og ladning. Af dette udsprang hele forsikringstanken og Lloyd s of London, som er et forsikringsmarked med stor forsikringskapacitet, etableredes. Men det vil føre for vidt også at komme ind på det her. Senere dannedes ganske mange klassifikationsselskaber inkl. det hvor Caroline S er klasset, nemlig Bureau Veritas, som er det franske klassifikationsselskab. Men tilbage til vores egen 5-års klasning. Det er som nævnt en meget omfattende gennemgang af hele skroget, maskineriet, radioudstyr og øvrigt sikkerhedsudstyr. På skroget blev der foretaget flere tusinde ultralydsmålinger for at måle stålpladernes tykkelse. Disse målinger blev sammenholdt med de pladetykkelser, som skibet havde da det blev leveret, - og det var her vores største ængstelse var. Men Caroline S er bygget af godt stål, som har været velkonserveret med maling, og kun ganske få steder var det nødvendigt at foretage udskiftninger af stål, så en stor sten faldt fra vore hjerter. Hele det elektriske system måltes igennem, og igen kunne vi konstatere, at skibet var godt vedligeholdt, hvilket vi klart kan takke mandagsholdet for. Ankerkæderne blev målt op, og her måtte vi konstatere, at 7 længder à 15 favne var klart langt under mål. Disse blev naturligvis udskiftet og til vores store overraskelse og glæde for et yderst beskedent beløb. Klasningen af maskineriet blev ligeledes en meget positiv oplevelse. Ib Kabel havde lavet en udførlig liste med de arbejder, der var gennemført i maskinområdet. Klassemanden ( som i parentes bemærket havde haft Ib som lærer på maskinmesterskolen ) sagde, at hvis Ib stod inde for at de oplistede reparationer var udført efter klassens regler, så var de hermed godkendt. Alt klassearbejdet blev godkendt inden for det tids-vindue, der var sat for klasningen. Til sidst er kun at bemærke, at vi fik skibet klasset for et særdeles behersket beløb, der kunne rummes inden for de budgetterede tal. Frede Kristiansen Dokning 4 5

4 Efter så mange år til søs: De kunne ikke bare gå i land -Det her, det har vi, og det, synes vi, er sjovt, fordi vi skal drive det som vores forretning. Sådan siger tidligere kaptajn i Mærsk, Jørgen Frederiksen. Vi er mødtes en onsdag morgen på coasteren Caroline S i Svendborg havn. Dagens sejlads går til Haderslev for at laste fiskefoder, der skal til Kalundborg. Besætningen denne dag på Caroline S er skipper Ib Galsgård, maskinchef Ib Kabell, styrmand Ejnar Madsen og kok Villy Lund og så Jørgen Frederiksen, der er den med flest timer på broen; men som i dag helliger sig vedligehold om bord. Der skal bankes rust og males på bakken. Artikkel fra: Søfartens Ledere/4/2014 Caroline S af Svendborg huser en seniorklub, der i øvrigt ikke har brug for kroner i tilskud. Kontrakt på 40 Laster om året Jørgen Frederiksen er tidligere Mærskkaptajn og har gennem et langt arbejdsliv løst mangeartede opgaver - også på land for rederiet. Nu er han formand for den forening, der ejer og driver Caroline S. -Vi har kontrakt på 40 laster om året med at fragte fiskefoder fra Haderslev til Kalundborg, siger Jørgen: -Det giver os en indtægt, der er stor nok til, at vi kan holde skibet ved lige og spare op til turene i tørdok, der sidst kostede omkring en halv million. -Der er to måder at drive sådan et gammelt skib på, fortsætter Jørgen: -Man kan bruge al sin tid på at skrive ansøgninger til diverse fonde for at skaffe midler; men det vil vi ikke. Hvis ikke vi kunne tjene pengene ved at sejle med gods, ja, så gad vi ikke. -Men det hele kan jo kun hænge sammen, fordi der ikke er nogen, der får løn. Vi holder os nok i live lidt længere Alle om bord har passeret de 70, og som kokken siger: -Vi holder os nok i live lidt længere, så længe vi sejler med Caroline. Kokken undlader ikke at gøre opmærksom på, at han er den vigtigste person om bord: Hvis ikke de behandler mig ordentligt, får de ikke noget ordentligt at spise. Frokosten, der indtages i to hold i den lille kabys, fejler da heller ikke noget. -Jeg har sejlet i over 40 år i Mærsk, siger skipper Ib Galsgård på broen: -Efter jeg gik på efterløn, opdagede jeg Caroline og tilbød min hjælp og har været her lige siden. Nu er vi på vej til at laste i Hader-slev, det tager en til to timer, så sejler vi videre for at losse ved Kalundborg. Vi sejler hele natten og tørner ind under bakken, når vi er færdige, så det er en lang dag, men sådan er det jo. 16 år i maskinen Maskinmester Ib Kabell er 77 og har sejlet med Caroline, siden han gik på pension i Maskinen på Caroline er en 4-takts MAK Diesel, helt tæt er den jo ikke, så der står små bøtter rundt omkring; men vi prøver at holde den ved lige, siger Ib, der har sejlet i maskinen i mange år, men også været underviser på Svendborg Maskinmesterskole. -Maskinen er udviklet under 2. Verdenskrig hos MAK i Kiel til brug i u-både, der havde to af dem om bord, enten 4- eller 6- cylindrede afhængig af ubådens størrelse. Senere har tyskerne brugt de her maskiner til flodtrafik, og derfor har de solgt en grusom masse af dem. Det betyder, at der har været nok af reservedele; men nu begynder det at knibe. Hvad med fremtiden Det er altså en besætning af mænd på den gode side af 70, der sejler og driver Caroline S, så et naturligt spørgsmål er: Hvad med fremtiden? Jørgen Frederiksen, der selv er 78, er ikke bange for, at der kommer til at mangle besætningsmedlemmer. -Vi har en 3-4 unge, som læser til navigatører, de sejler med Ca- Forsætter side 8 6 7

5 roline, når de holder ferie, og der er også nogle stykker fra Marstal Navigationsskole, der prøver deres evner af på broen. De får jo lov til at gøre ting her, de skal have været 10 år i handelsflåden for at få lov til, siger Jørgen. Og Caroline selv, hvor længe kan hun holde -hun er trods alt fra 1959? -Vi vedligeholder hende jo så godt som muligt, siger Jørgen: -Hun er bygget af noget stål, som man slet ikke bruger mere -16 mm, selvom det ikke er samme kvalitet, som det man bruger i dag, så kan vi se, når vi måler på det, at der er masser af stål at ruste af endnu. Habadekuk Sommer minder 2014 Mandskabs frokost Udflugtstur På vej til Esbjerg Skarø tur NÆSTE NYHEDSBREV Indlæg og indput sendes til: Deadline for næste blad der udkommer ultimo marts 2015 skal være Stefan i hænde senest 15. februar Ansvarshavende redaktør Frm. Jørgen Frederiksen Frokost Klubben 8 9

6 Frokost klubben Hør efter piger The Bekkers Så er der serveret Jens og Ditte Habadakuk - laver musikvideo Frokost på lugen Helge 90 år Royal modtagelse i Marstal Hausner føsda På vej til Esbjerg Janne og børnrbørn Skarøfestival 10 11

7 Caroline Koret - Efterår 2014 Persille Klubben Ung styrmand Koret tog hul på efterårs sæsonen 2. september og vil gennem hele vinteren mødes på Svendborg Søfartsskole hver mandag mellem 16 og 18. Sommersæsonen har været meget travl med arrangementer rundt omkring på Sydfyn, hvor der næsten traditionsmæssigt har været underholdt for beboerne på Bryghuset og Damgården. Dertil var koret også som vanlig repræsenteret på Torvedagen i august og på Bølgen i juli. Ved nogle fødselsdage og andre private lejligheder har der også været bud efter koret. Et weekend arrangement i Esbjerg har koret også deltaget i for øvrigt for tredje gang. Denne gang var Shantyfestivalen slået sammen med Tall Ships Race` besøg i Esbjerg, hvilket udover samværet med de andre kor gav mulighed for at gå ombord i alle verdens største sejlskibe. I løbet af efterårs sæsonen runder koret sit 10 års jubilæum og den samlede bestyrelse - Margrethe - har efter konsultation med koret besluttet at fejre denne begivenhed d. 30. januar 2015 i Borgerforeningens Guldsal. Så vil vi samtidig afholde vores årlige julenytårsfest, prisen for arrangemntet er kr. 250,- incl middag og musik. Drikkelse for egen regning. Tilmelding til Margrethe Tlf , der er plads til max. 150 personer. Af andre særlige arrangementer i 2015 arbejdes der i samarbejde mellem Caroline og Maritimt Center om en Shanty Festival arrangement i weekenden d. 25./26. juli Dette arrangement vil vi løbende underrette om via hjemmesiden, men allerede nu hører vi gerne fra kormedlemmer som vil give en håndsrækning med dette arrangement. På bølgen Kor stemning Aftenstemning Svendborg Sund 12 13

8 Lidt om s/y CARLA Som det erindres fra generalforsamlingen 2013 fik foreningen tilbudt sejljagten CAR- LA kvit og frit mod at vi bevarede den for eftertiden. Dette tilbud blev afvist af general forsamlingen med et overvældende flertal. Der var dog en flok entusiaster som gerne ville træde til og varetage renoverings arbejdet og den fremtidige drift. På denne baggrund blev Sejlforeningen CARLA stiftet. CARLA som lå oplagt ved Ring Andersen blev derefter overgivet til foreningen i september Bevaringsforeningen fik hurtigt 50 medlemmer og vokser støt i takt med at renoverings arbejdet skrider frem. Foreningen håber at Carla kan være sejlklar i juli 2015, dog således at apteringen på dette tidspunkt vil være noget mangelfuld, og først påregnes færdig i sommeren Selve bevaringsarbejdet varetages af en lille gruppe som under kyndig vejledning af skibsbyggerne hos Ring Andersen glæder sig over, langsomt men sikkert, at se CARLAS renovering skride frem. Vi er alle lidt stolte af vores arbejde med CARLA og sender den glade giver Peter Bramsen mange venlige tanker. Foreningen kan naturligvis rumme mange flere medlemmer, så skulle nogle af dette blads læsere have lyst til at deltage i renoveringen eller måske bare have lyst til at sejle i sejlskib den dag renoveringen er slut, så kan tilmelding ske ved henvendelse til Flemming Frederiksen tlf Caroliner-sejlads i starten af 70-erne Senior-skibsreder Niels Aage Henriksen, Svendborg Bugser A/S, blev som 30-årig selvejer med sit første fragtskib, og beretter her om sine oplevelser med caroliner-skibstypen: Jeg startede i 1968 stort set uden kapital med et gammelt nedslidt skib, en ombygget logger på 160 tdw fra 1905, Med mange sejldage og et godt fragtmarked lykkedes det mig at få betalt skibet, og kunne derfor sælge det i sommeren 1970, hvor jeg fik mulighed for at købe carolineren Majlith af Ærøskøbing fra J. Jespergaard. Han havde ladet det bygge som nyt i 1952 som nr. 2 i rækken af seriens ialt 23 Caroliner-søstre. I februar 1959 var skibet som det første af søstrene blevet forlænget, så lasteevnen var forøget fra 240 til 315 tdw. Lidt pudsigt at tænke på, at Caroline S som den sidste af søstrene først blev afleveret i efteråret 1959, hvor man altså allerede havde opdaget, at tiderne var ved at undergrave rentabiliteten for skibstypens lasteevne! Det var for mig en drøm der gik i opfyldelse efter bare 2,5 år som selvejer at kunne sætte træskoene på dækket af en caroliner. Selv på det tidspunkt i starten af 70-erne var skibet moderne indrettet og med stor sødygtighed i forhold til mange af de øvrige selvejere i småskibsfarten, der fortsat sejlede med ældre og nedslidte skibe. Skibet blev omdøbt til Loeno af Svendborg navnet var en sammenskrivning af forbogstaverne i henholdsvis min datter, hustru og søns navne. Besætningen bestod af mig selv som skipper, en bedstemand og to mand på dækket samt evt en dreng i kabyssen. Maskinen passede jeg selv. Det var ofte svært at sætte folkene i gang på dækket når vi var i søen, så meget af vedligeholdelsen blev kun klaret når vi var i havn. Skibet blev befragtet af Verner Jensen fra A. E. Sørensen, og beskæftiget i Nord- og Østersøfart. Det viste sig dog hurtigt at motoren en Vølund på 195 Bhp havde passeret sin bedste tid. Det gav uventede havneophold med reparationsudgifter og dårligere dækningsbidrag til følge. Niels Højlund var samtidig blevet selvejer med sit første skib, carolineren Lone Stevns, der ligeledes havde en Vølund motor. Vi købte derfor sammen en tilsvarende motor, der var taget ud af et andet skib, for at have det til reservedele ideen var god, men det var desværre kun sjældent, at netop de dele vi havde brug for var tilgængelige på liget. Webmaster Hjemmesiden Vor nye webbmaster Henning Rose er kommet godt fra start og har fået lavet en meget aktiv hjemmeside. Den kan dog blive endnu bedre hvis flere af vore medlemmer ville fremsende relevant materiale der kan have fælles interesse. Det gælder ikke bare skriftlige indlæg og billeder, men også henvisning til artikler i dagspressen som der kan laves et link til. Alle aktive medlemmer af foreningen må tænke på de flere hundrede medlemmer rundt om i landet, som støtter os men kun kan følge vores aktiviteter via hjemmesiden, for dem er en fyldig og aktiv hjemmeside vigtig 14 15

9 I juni 1971 blev vi sluttet for en last skolemøbler fra Vejle til Færøerne. Møblerne skulle bla. bruges til nogle udstillinger, og der skulle losses på 3 pladser. Jeg bad inden afsejlingen Petersen & Sørensen om at efterse motor og gear, da vi havde haft problemer med koblingen. Der var 3 arme, der gik ind på koblingen, og var de ikke spændt hårdt nok op rovsede de på akslen, og det hele blev meget varmt. Det skete altid på de mest ubelejlige tidspunkter og steder en gang ned ad Gøta-elven i medgående strøm, og en gang på Elben hvor trafikken var tæt og strømmen stærk. Beskeden fra smedene var, det går, indtil der ikke kan spændes mere. Så vi afsejlede mod Færøerne sømil ud for Suderoy opdagede jeg at bovbølgen var væk og skibet ikke gjorde fart, så jeg fik maskinen slået fra og ventede mens gearet kølede af. Da jeg ville spænde armene op kunne der ikke drejes mere alt var i bund. Det lykkedes dog efter afkølingen at få koblingen til at holde ved små omdrejninger, og vi kunne langsomt sejle det sidste stykke i havn. Her blev vi modtaget af de lokale, der frejdigt udbrød: Nå skipperen er nok ikke lokalkendt, siden man kommer listende ind. Næste problem var, at vi skulle overholde losning af 2. del af partslasten allerede næste dag i en ny havn. Men flinke folk fik fat i en lokal smed, der ankom på en scooter, kom om bord og sammen gik vi i gang med at pille de 3 koblingsarme ud, mens der blev losset. Han tog hjem på værkstedet og svejsede belægning på armene, og senere på aftenen kom han tilbage og genmonterede. Vi startede - og det holdt, så ved daggry afsejlede vi til næste havn. Der var ikke var noget der hed overholdelse af hviletidsregler på det tidspunkt! Og så videre til Torshavn med resten af lasten. I mellemtiden havde befragteren opdrevet en last sild i tønder fra Østeroy til Cuxhaven, og vel ankommet til lastepladsen kom afskiberen ombord for at syne lastspil og bomme vi skulle selv laste, og det blev godkendt. Han var en stor viking, der dårligt kunne komme gennem døråbningen til kabyssen, og spurgte så, hvor hans kahyt var, da han og hans hustru jo skulle sejle med til Cuxhaven. Det var en betingelse for at få lasten, og mægleren i Svendborg havde da sagt, at det var der intet problem i! Så jeg måtte rømme mit skipper-lugar, og sove på sofaen i salonen resten af rejsen. Rejsen gik godt jeg fik min køje igen, da færingerne forlod skibet i Cuxhaven - uden at sige tak for hverken turen eller kokkens gode frikadeller. Så retur til Svendborg, hvor undertegnede påmønstrede som dæksdreng for først en tur efter skærver fra Bornholm til Svendborg, så til Ålborg med korn, og videre til Hirtshals efter fiskemel til Gent i Belgien. Og retur via Kielerkanalen med stykgods til Odense og Aarhus, hvor jeg afmønstrede igen, da handelsskolen kaldte. Vi boede 3 mand under bakken ligesom på Caroline S. Frem og tilbage over Nordsøen var vi lastet ned på mærkerne, og når skibet satte stævnen i søen lød det fra ankrene gung-gung. Efter første søvnløse nat i køjen hørte man det ikke længere, og kunne nu sove. Når vi om morgenen stak hovedet op af kappen, slog søen nogen gange ind, så dækket var fuldt af vand. Der var spændt en line ud i 1,5 meters højde mellem de to master. Så tog vi bestik af søerne, og når skibet vippede op i søen gik det i fuldt løb hen over lugerne med den ene arm om linen. Og så op af lejderen til styrehuset, og om og ned ad trappen til agterapteringen med kabyssen. I forhold til Caroline S var styrehuset rykket knap en meter frem til kanten af apteringen. Det gjorde, at den opgang fra apteringen, der går lige op i styrehuset på Caroline S i stedet kom ud i det fri i styrbord side. Det havde Jespergaard fået lavet specielt da skibet blev bygget han havde nemlig kone og to små børn med ombord, og mente derfor det gav mulighed for mere privatliv på frivagten, når vagtholdet på broen ikke kunne følge med i, hvad der skete nede i apteringen. Motoren gav i efteråret og vinteren flere negative oplevelser, så i begyndelsen af 1972 fik jeg banken med på at stille penge til rådighed for køb af en nyrenoveret Alpha fra Frederikshavn på 340 Bhp med garanti. Vi demonterede selv den gamle Vølund, og P. & S. installerede den ny Alpha. Prøveturen viste 10 knob, og så blev der sejlet. Efter kun et år var lånet til motoren betalt, og vi fortsatte i fuld fart det gav lidt ekko rundt omkring, når der lå nogle vinddrivere i Aalbækbugten, som vi kunne nå at passere på både op- og nedtur på en Norgesrejse! Fartsområdet blev også udvidet. En rejse gik fra Kotka i Finland med store granitblokke til Santander i Spanien, videre til Viana Castelo i Portugal efter stykgods til en plads ved Bristol Canalen i UK. Så last fra Swansea med coils til Danmark. Det var en af mange rundrejser med godt dækningsbidrag. Selv om skibets lasteevne var lille, gav det relativt gode rater, da vi kunne komme ind på de små pladser i Frankrig og England, hvor større skibe ikke kunne komme. Oprindeligt blev skibets egne bomme og spil også brugt til lastning og losning sådanne steder. Siden kom der kraner alle steder, og derfor var bomme og spil efterhånden kun til gene, og blev afmonteret og sat i land. Det skete også på Loeno omkring Og så kom der større lastbiler, så de små havne blev overflødige. I april 1974 var jeg klar til et større skib og Loeno blev solgt til Guinea Bissau i Vestafrika, hvor hun siden sejlede i mange år, men er nu udslettet af bøgerne. Og i 1977 forlod jeg fragtskibsmarkedet og gik ind i slæbe- og bugserbådsområdet i stedet slutter Niels Aage Henriksen. Torben Tranberg Dæksdreng på Loeno sommeren

10 Ulrik Madsen Hovmester/kok. 70 år. Bopæl Skanderborg Man føler sig privilegeret over at få lov at sejle med et skib, som det her. Et spontant og meget sigende citat fra Ulrik. Mon ikke mange kan tilslutte sig hans respektfulde udtalelse? Det er sandsynligvis Ulrik, der har den længste Caroline-karriere. Han har været med i mere end 13 år, idet han fulgte med skibet fra Samsø til Svendborg, da det skiftede ejerskab og hjemsted. Det blev han opfordret til og tog glædeligt imod. Han troede ellers dengang, at han var ude af billedet, da skibet blev overdraget til de nye ejere. Det synlige bevis for lang og tro tjeneste er Ulriks kedeldragt fra Caroline Samsø-dagene. Uniformen har holdt sig i lige så god stand som sin ejermand, men den tirrer måske lidt Margrethe, for hvem der kun er én Caroline. Ulriks kærlighed for Caroline blev grundlagt på basis af et gammelt ønske om engang at komme ud at sejle med en coaster. Et ønske, der blev muliggjort efter en tidlig pensionering og realiseret via en tilfældig kontakt med Samsø-folkene. Det hedder sig, at det var hustruens frisørsalon, der var det faktiske forhyringskontor. De daværende ejere handlede hurtigt, og dermed fangede bordet. Ulrik blev tilsagt til at møde i Århus, hvor skibet lastede sojakager eller noget andet griseri. Det var dengang, skibet endnu gik i meget alsidig, fri trampfart. Han vidste overhovedet ikke, hvad han gik ind til. Jobtitlen lød noget så romantisk som kok-maskinmand. Hans oplærer kom dog med det fornuftige råd om ikke at påtage sig to funktioner samtidig. Så, det blev kabyssen, der fik fornøjelsen af Ulriks primære indsats, og sådan har det været lige siden. Han har dog en rigtig god teknisk forståelse af, hvad der foregår i maskinrummets dyb, men han blander sig ikke. Der er ikke noget, der tegner til, at Ulriks karrierestop er inden for rækkevidde. I følge ham selv, vil et tjenesteophør enten være helbredsbestemt eller i form af en fyreseddel. Som ældst i tjenesten har Ulrik selvsagt haft mange gode oplevelser med Caroline. De er svære at skille fra hinanden, da der har været adskillige højdepunkter. Hvis han skal fremhæve noget specielt, er det Samsø-epo- kens rejse fra Samsø til Klaipeda med brugte landbrugsmaskiner, der var donationer fra danske landmænd til dårligere bemidlede landmænd i Lithauen. De begunstigede tog ellevilde imod Caroline. Turen var berammet til dage, men skibet blæste inde i samme havn sammen med returlasten af stålplader bestemt for Horsens. På grund af forsinkelsen blev hele besætningen skiftet. Pensionister har jo også vigtige gøremål derhjemme. Hjemrejsen foregik i stedet med bil, færge og tog via Tallinn og Kristianstad. Ja, så var der naturligvis også tre-ugersturen til Brest i den længste sørejse overhovedet i skibets levetid. Og, vinterrejsen til Swinoujscie, hvor damen måtte agere egen isbryder for at slippe ud fra en truende indefrysning. Eller, da lastetransportøren i Kolding løb lidt hurtigere, end skipper og styrmand kunne nå at tænke. Ulrik er ikke Støt vore sponsorer! til at stoppe, når han først kommer i nostalgi-mode. Han har meget interessant gemt i sin køjesæk. Hvorledes kommer man så vidt i en karriere til søs? Målrettet og udholdende indsats, idet Ulriks eneste maritime tilknytning oprindeligt var ejerskab af forskellige lystsejlbåde i 35 år. Han er uddannet elektriker, suppleret med Merkonom-uddannelse i markedsføring, hvilket førte ham til 25 år i Dansk Shell; senest som centerchef i Østjylland. En spændende og anderledes vej til en nestor-agtig status i Carolines verden og kabyskunstner i særdeleshed. Ved siden af Caroline er Ulriks hovedinteresser hustruen, to børn og seks børnebørn, samt korsang, der dyrkes i det lokale miljø i Skanderborg og som gæstetenor i Caroline-koret. Niels Strand SPONSOR ARRANGEMENTER Alle vore sponsorer har ret til en årlig Sponsor tur på tidspunkt de selv vælger dog helst fredag, lørdag eller søndag. Selve sejladsen er omkostningsfri, det eneste der betales er den ønskede fortæring. De støtter os! 18 19

11 SVENDBORG Tak til alle vores Sponsorer RESTAU RANT KRUSHOLM v/familien Krusholm FROKOST KLUBBEN Nordic Marine Consult ApS Erik Nielsen Direktør A. P. Møller Flemming Schmidt Advokat Maritim Center Ankeret Støtteforening Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond Firmamedlemskab Roskilde Marineforening Ole Bang Jensen Vognmand Svendborg Museum Revisorfirmaet DeLoitte Svendborg Marineforening Børsen Restaurant Svendborg Søfartsskole Udgiver: Foreningen Caroline S 20 Ansvarshavende Jørgen Frederiksen, Strandhuse 43, 5700 Svendborg, Tlf

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Solskinsdage i Marstal

Solskinsdage i Marstal Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Solskinsdage i Marstal Nyhedsbrev nr. 25 - Oktober 2013 1 FORMANDENS KLUMME Formanden har det godt Efter en næsten overstået sæson hvor vores skib har

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til

Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til Ny vin på gammelt træskib på historisk sejlads lægger til SKIBET er en såkaldt galease, det vil sige det har to master, hvor den agterste er kortere end stormasten. Var det omvendt, ville SKIBET være en

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017

Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro. 27. maj 9. juni 2017 Anni Thrysøe sejler til Pinsestævnet i Hobro 27. maj 9. juni 2017 Sejlplan Afsejling fra Lemvig, lørdag den 27. maj 2017 kl. 10.00 1. destination Glyngøre Afsejling Glyngøre, søndag den 28. maj kl. 9.00

Læs mere

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore

Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben Offshore StilladsInformation nr. 88 - september 2008 side 9 manden Navn: Brian Christiansen Bopæl: Skødstrup Alder: 34 Start i branchen: 2001 Nuværende firma: Semco Maritime Tillidshverv: TR og formand for Stilladsklubben

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt.

Entreen mellem 1. klasses ryge- og spisesalon med kort over Østersøen og skibets rute indlagt. HAMMERSHUS 1936 M/S HAMMERSHUS er helt igennem Skibet af 1936, saavel hvad Ydre som Indretning og tekniske Installationer angaar. Det er specielt indrettet for Farten på Bornholm, men er tillige bygget

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere

DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere LØBESEDLEN BMI Motion Marts 2014 DuPont løbene, 2. runde kolde BMI ere Der blæste en kold vind, da 17 BMI ere mødte frem ved NRGi Arena til 2. runde af DuPont løbene. Arrangørerne havde desværre lagt starten

Læs mere

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer

Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer Alle sejl sættes ind for flere skibsofficer 5 35 40 45 Rekrutteringskampagne med et millionbudget kan ikke alene sørge for nok uddannede skibsofficerer. De studerende falder nemlig fra inden uddannelsen

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2009/0163 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Kroatien. Krydstogt i Adriaterhavet. 11.7.-18.7.2009 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 14.772 kr. (ekskl.

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park.

Skal man krydse Kattegat og måske en tur til Anholt så husk, at her er kommet en stor vindmølle park. foto: frost I år er der 25 års jubilæum, og denne gang har tursejlerne også en chance, uden målerbrev Gå ind på : http://www.palbyfyncup.dk/ og læs om mulighederne, man kan også se hvem der er tilmeldt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser StilladsInformation nr. 59 - november 1999 side 9 manden flemming dupont - et jubilæumsportræt Navn: Bopæl: flemming Dupont dragør Alder: 53 Start i branchen: 1974 Firma: Solrød Stilladser Den 30. september

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Familien Laursen fra Californien på sejltur

Familien Laursen fra Californien på sejltur Efterretning for Søfarende Caroline S. af Svendborg Familien Laursen fra Californien på sejltur Familien Laursen fra Californien takker for en god tur til øerne! Nyhedsbrev nr. 24 - Februar 2013 1 FORMANDENS

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere