Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik"

Transkript

1 BEK nr 193 af 14/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. LMS Senere ændringer til forskriften BEK nr 43 af 18/01/2012 Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik I medfør af 11, stk. 1, nr. 7, 58, stk. 4, og 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved lov nr. 100 af 10. februar 2009 samt 84, stk. 1, i lov nr af 12. december 2005 om lægemidler, fastsættes efter bemyndigelse i 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv.: 1. Indberetning af omsætningsoplysninger til Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister i henhold til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. skal foretages som anført i bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 816 af 28. august 2009 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik ophæves. Lægemiddelstyrelsen, den 14. februar 2011 JYTTE LYNGVIG / Anne-Marie Vangsted 1

2 Bilag 1 Beskrivelse af de oplysninger, der skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen i elektronisk læsbar form 1. Generelt De indsamlede oplysninger indgår i en lægemiddelstatistikdatabase til brug for udarbejdelse af statistik, analyser, prisindeks og overvågning af lægemiddelsalget i Danmark. Afsnit 2 angiver de tekniske og indholdsmæssige krav til filer. Afsnit 3 er en beskrivelse af - og en samlet oversigt over - oplysningerne, der skal indberettes. Afsnittet indeholder endvidere en oversigt over de enkelte felters placering i filen, længde og type mv. Afsnit 4 indeholder en oversigt over koder og tabeller. 2. Krav til indberetningerne 2.1 Indberetningsmåde Medmindre der forefindes en særlig aftale med Lægemiddelstyrelsen om, at der indberettes på anden måde, skal: apoteker og sygehusapoteker indberette elektronisk til FTP-server via Medicinnettet. forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr 1) indberette elektronisk via FTP.lmsdetail.dk. producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler indberette via indtastningsskema på virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin 2) indberette via FTP.lmsdetail.dk ved anvendelse af SSH File Transfer Protocol (SFTP). øvrige indberetningspligtige indberette elektronisk via FTP.lmsdetail.dk. Ved elektronisk indberetning via og til FTP-server via Medicinnettet anvendes et brugernavn og password, der udleveres af Lægemiddelstyrelsen efter anmodning. 2.2 Indberetningsformater for de månedlige indberetninger Ved elektronisk indberetning ved brug af FTP Apoteker anvender følgende filnavn: NUMFI.MM hvor»num» er den indberetningspligtiges nummer (3 cifre, evt. med foranstillede nuller),»fi» er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og»mm» er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul). Ved indberetning af salg af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal indberetningerne af den del af oplysningerne, der ikke indgår i apotekets samlede indberetning (jf. afsnittet ovenfor), ske i én samlet fil med følgende filnavn: NUMFI.MMV hvor»num«er den indberetningspligtiges nummer (3 cifre, evt. med foranstillede nuller),»fi«er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg (2 cifre, evt. med foranstillet nul),»mm«er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og»v«betyder, at det er en veterinær indberetning. 2

3 Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, der ikke er apotek, anvender følgende filnavn: NNNNNNNNNN.MMV hvor»nnnnnnnnnn«er forhandlerens P-nummer (10 cifre),»mm«er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og»v«betyder, at det er en veterinær indberetning. Virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 7 stk. 1, anvender følgende filnavn: NNNNNNNNNN.MMH Hvor»NNNNNNNNNN«er forhandlerens P-nummer (10 cifre),»mm«er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og»h«betyder, at det en indberetning angående diacetylmorphin Sker indberetning i henhold til en særlig aftale med Lægemiddelstyrelsen, jf. punkt 2.1, oplyses de specifikke særlige krav til filens udformning ved aftalens indgåelse Følgende krav gælder for alle filer med de månedlige indberetninger: Den første linie i filen (headerlinien) skal have følgende indhold: Nr. Type Fra Til Længde Beskrivelse af feltindhold F1 A Snitfladeidentifikation F2 A Edb leverandøridentifikation F3 A Edb systemets godkendelsesnummer F4 N Udskriftsdato (ÅÅMMDD) F5 N Den indberetningspligtiges nummer F6 N Omsætningsmåned/år (ÅÅMM) F 7 N Antal records på filen ( ) F 8 A Indberetterens CVR-nummer Felterne F1, F2, F3, F5 og F8 i headerlinien udfyldes efter følgende retningslinier: Nr. Feltindhold Udfyldelse F1 Snitfladeidentifikation STAT06 F2 Edb-leverandøridentifikation Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør F3 Edb-systemets godkendelsesnummer Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør F5 Indberetternummer (udfyldes kun af apoteker) Er indberetter ikke i besiddelse af et indberetternummer, udfyldes feltet med»00000«. F8 Indberetterens CVR-nummer Indberetterens 8-cifrede CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister) angives med foranstillet bogstavkode»cv«. Den månedlige fil skal være en tekstfil i ASCII-format (hver linie i filen afsluttes med CR og LF henholdsvis ASCII 13 og ASCII 10). Efter headerlinien følger linievis de i afsnit 3 specificerede oplysninger per ekspederet varenummer (linierne i filen skal have samme længde, jf. afsnit 3.3). 3

4 2.3 Indberetningsformater for de daglige indberetninger af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr Ved elektronisk indberetning ved brug af FTP Apoteker: For den del af omsætningsoplysningerne mv., der håndteres via apotekets primære system, skal apotekerne anvende følgende filnavn: ANUMFITYYYYMMDD.DAT hvor»a«betyder, at indberetninger er fra et apotek,»num«er den indberetningspligtiges nummer,»fi«er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg,»t«betyder, at der kommer en tidsangivelse,»yyyy«er årstallet,»mm«er måneden (2 cifre, evt. med foranstillet nul),»dd«er datoen, og»dat«er filens suffix. Apoteker: For den del af omsætningsoplysningerne mv., der håndteres via et særskilt system for de receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal indberetningen ske i én samlet fil med følgende filnavn: AVNUMFITYYYYMMDD.DAT hvor»a«betyder, at indberetninger er fra et apotek,»v«betyder, at data stammer fra et særskilt system for de receptpligtige lægemidler til produktionsdyr,»num«er den indberetningspligtiges nummer,»fi«er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg,»t«betyder, at der kommer en tidsangivelse,»yyyy«er årstallet,»mm«er måneden (2 cifre, evt. med foranstillet nul),»dd«er datoen, og»dat«er filens suffix. Forhandlere af lægemidler til produktionsdyr, der ikke er apotek, anvender følgende filnavn: NNNNNNNNNNTYYYYMMDD.DAT hvor»nnnnnnnnnn«er forhandlerens P-nummer (10 cifre),»yyyy«er årstallet,»mm«er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og»dd«er datoen (2 cifre, evt. med foranstillet nul) Indberetningen af de daglige omsætningstal skal være indsendt til Lægemiddelstyrelsen senest den efterfølgende dag kl , og indberetningen skal foretages for alle kalenderdage uanset omsætningens størrelse, således at der også indberettes dage med nul omsætning Følgende krav gælder for alle filer med de daglige indberetninger: Den første linie i filen (headerlinien) skal have følgende indhold: Nr. Type Fra Til Længde Beskrivelse af feltindhold F1 A Snitfladeidentifikation F2 A Edb-leverandøridentifikation F3 A Edb-systemets godkendelsesnummer F4 N Udskriftsdato (ÅÅMMDD) F5 N Indberetternummer (udfyldes kun af apoteker) F6 N Omsætningsdato (YYYYMMDD) F7 N Antal records i filen ( ) F8 A Indberetters CVR-nummer Felterne F1, F2, F3, F5 og F8 i headerlinien udfyldes efter følgende retningslinier: Nr. Feltindhold Udfyldelse 4

5 F1 Snitfladeidentifikation VET001 F2 Edb-leverandøridentifikation Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør. F3 Edb-systemets godkendelsesnummer Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør. F5 Indberetternummer Er indberetter ikke i besiddelse af et indberetternummer, udfyldes feltet med»00000«. F8 Indberetterens CVR-nummer Indberetterens 8-cifrede CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister) angives med foranstillet bogstavkode»cv«. Den daglige indberetningsfil skal være en tekstfil i ASCII-format (hver linie i filen afsluttes med CR og LF henholdsvis ASCII 13 og ASCII 10) og indberettes elektronisk. Efter headerlinien følger linievis de i afsnit 3 specificerede oplysninger per ekspederet varenummer (linierne i filen skal have samme længde, jf. afsnit 3.3). 3. Indberetningspligtige oplysninger 3.1 Generelle bemærkninger Der anvendes samme snitflade vedrørende felterne 1-43 for alle indberetningspligtige og for alle typer indberetninger. Som de eneste skal sygehusapoteker herudover, også indberette tre ekstra felter, felt 44, 45 og 46. Felter, der ikke kan udfyldes, skal være blanke. Der skal indberettes foranstillede nuller i alle felter, der udfyldes, medmindre andet er angivet. Det er ekspeditionsdatoen, dvs. datoen for gennemført kassetransaktion/debitering, der er afgørende for, hvilken måned ekspeditionen vedrører. Alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler. Det eventuelle fortegn placeres i feltets første position. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt medicintilskud indberettes nogle af beløbsfelterne med negativt fortegn. Hvis patienten har fået udbetalt for lidt i medicintilskud, indberettes det yderligere tilskud positivt i felt 20, mens tilbagebetalingen til patienten indberettes negativt i felt 17. Korrigeres der samtidig for for meget udbetalt kommunalt tilskud, indberettes tilbagebetaling af kommunalt tilskud negativt i felt 23. Hvis patienten i stedet skal tilbagebetale medicintilskud, indberettes det tilbagebetalte medicintilskud negativt, patientens yderligere betaling positivt og et eventuelt yderligere kommunalt tilskud positivt. Ved udligning gælder det, at medicintilskud + patientens egenbetaling + kommunalt tilskud = 0. Ved salg af dosisdispenserede lægemidler til enkeltpersoner skal det receptekspederende apotek indberette én linie for hvert lægemiddel (varenummer), som indgår i dosispakningen herunder hvor mange enheder af hvert lægemiddel, der indgår i pakningen. Dosisekspeditionsgebyret og dosispakningsgebyret indberettes på hver sin linie. Der anvendes ekspeditionstypen DD og et af varenumrene fra bilag Ved salg af dosispakninger mellem to apoteker indberetter det apotek, som pakker dosispakningen, den solgte dosispakning på én linie med varenummeret Afregning af dosispakningsgebyret indberettes ligeledes på én linie. Der anvendes ekspeditionstypen SD. 5

6 3.2 Gennemgang af hvad felterne skal udfyldes med Felt 01 Ekspeditionsdato Feltet udfyldes med dato for gennemført kassetransaktion/debitering/udlevering. Felt 02 Ekspeditionsnummer Feltet skal altid udfyldes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens 4 3). Feltet må endvidere gerne udfyldes ved andre ekspeditioner. 3) Bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter. Felt 03 Ekspeditionstype Private apoteker Receptursalg Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv) 4) - ikke dosisdispenserede lægemidler - dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Sygehuse mv. og større salg til læger 4) Større salg til dyrlæger 4) Alle andre dyrlægeordinationer Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor Andre apoteker mv., andet Andet Håndkøbslægemidler Frihandelsvarer Andre driftsindtægter Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) Sygehusapoteker mv. Sygehusafdelinger, lægemidler ej unit-dose Sygehusafdelinger, lægemidler unit-dose Sygehusapoteker, lægemidler Private apoteker, lægemidler Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr Receptursalg til produktionsdyr Statens Serum Institut Læger med ydernummer Læger uden ydernummer Sygehusafdelinger Sygehusapoteker Private apoteker Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl. Kode EI DD LI DI ID SL SD SA HA HF AD UL AI UD SI PI LA DI KM KU KA KS KP KK 6

7 For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler Salg af radioaktive lægemidler HE RA Veterinærinstituttet DTU og Veterinærapoteket, Københavns Universitet Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere Andre dyrlægeordinationer 4) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr. 388 af 16. april 2010 om beregning af forbrugerpriser mv. på lægemidler 2, stk. 1, og 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end kr. i det foregående kalenderår. PI VI Felt 04 Den indberetningspligtiges nummer Entydig identifikation af den indberetningspligtige. Apoteksnumre angives ved 3 cifre efterfulgt af et apoteks enhedsnummer angivet ved 2 cifre. Reglerne for tildeling af enhedsnummeret er: 00 Hovedapoteket Filialenheder Apoteksudsalg Lægemiddelstyrelsen kan tildele numre til øvrige indberetningspligtige. Felt 05 Udleveringssted Følgende kodeværdier anvendes: 0 Hovedapotek, filial eller apoteksudsalg 1 Håndkøbsudsalg 2 Medicinudleveringssted Felt 06 Identifikation af modtageren af lægemidlet Person med CPR-nummer Receptsalg af både tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettiget medicin. Feltet udfyldes med Kode CPR-nummer Dette gælder også, hvis en læge eller tandlæge ordinerer et lægemiddel til behandling af sig selv (»Til eget brug«) Person uden CPR-nummer Gruppen omfatter 7

8 - dansk statsborger med bopæl i Danmark, hvor CPR-nummeret ikke er korrekt oplyst, og nyfødt som endnu ikke har et sundhedskort (berettiget til medicintilskud) - udenlandsdansker (berettiget til medicintilskud afhængig af bopælsland) - statsborger fra Færøerne, Grønland, Nordisk land eller EU/EØS land (berettiget til medicintilskud efter særlige regler) - diplomat og grænsegænger (berettiget til medicintilskud efter særlige regler) - udlænding fra andre end ovennævnte lande/kategorier, tilflytter fra udlandet, der endnu ikke har et sundhedskort, og asylansøger (ikke berettiget til medicintilskud). Receptsalg af tilskudsberettiget medicin til person, der er berettiget til medicintilskud. Feltet udfyldes med som tildeles af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister. det fiktive CPR-nummer Det fiktive CPR-nummer er på formen 4xxxllllll eller 5xxxllllll, hvor llllll er et individuelt løbenummer, og hvor landekoden (xxx) kan antage følgende værdier: Landekode Land Norge Sverige Island Finland Grønland Færøerne Danmark Tyrkiet Storbritannien Italien Holland Belgien Luxemburg Frankrig Tyskland Irland Grækenland Spanien Portugal Østrig Liechtenstein Schweiz Estland Letland Litauen 8

9 Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Slovenien Malta Cypern Bulgarien Rumænien For diplomat og grænsegænger anvendes (CPR-nummer eller den system-genererede kode) fra det Særlige Sundhedskort. Receptsalg af ikke tilskudsberettiget medicin til person, der ellers er berettiget til tilskud - og receptsalg af både tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettiget medicin til person, der ikke er berettiget til tilskud. Feltet udfyldes med erstatningskoderne: 1) dansk statsborger med bopæl i Danmark uden gyldigt CPR-nummer og barn uden sundhedskort 2) udlænding, udenlandsdansker, diplomat og grænsegænger 3) asylansøger det individuelle nummer Feltet kan alternativt udfyldes med personens fiktive CPR-nummer fra CTR eller det individuelle nummer fra det Særlige Sundhedskort, såfremt et sådant haves. Til brug i egen praksis Feltet udfyldes med følgende koder: 1) læge- og speciallægepraksis 2) dyrlægepraksis hvor xxxx er praksisnummeret. 3) tandlægepraksis Apoteker eller andre med tilladelse til receptursalg, inkl. sygehusapoteker Feltet udfyldes med hvor xxxxx er det modtagende apoteks indberetternummeret jf. felt 04. Institution med sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) Ved leverance til institutioner anført i SOR udfyldes feltet med hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode. Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med hvor xxxx er sygehusets 4-cifrede kode. Ved manglende institutions-, sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden xxxx xxxxx SORxxxxxxx SORxxxx000 SOR

10 Institution uden sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. SOR Ved leverance til misbrugsbehandlingsinstitutioner jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder anvendes erstatningskoden Ved leverance af diacetylmorphin til misbrugsbehandlingsinstitutioner udfyldes feltet med hvor xxxxxxxx er behandlingsstedets CVR-nummer. Ved leverance til andre institutioner, skibskister mv. udfyldes med Produktionsdyr, erhverv Ved dyrehold med CHR-nummer udfyldes feltet med hvor xxxxxx er det 6-cifrede CHR-nummer. Ved uoplyst CHR-nummer anføres i stedet erstatningskoden CVxxxxxxxx xxxxxx Hobby-/kæledyr Feltet udfyldes med Felt 07 udgår Felt 08 Identifikation af receptudsteder/rekvirent Feltet skal udfyldes, uanset om ordinationen er tilskudsberettiget eller ej. Kode Alment praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge eller tandlæge Feltet udfyldes med ydernummeret Hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes eller er forkert oplyst anvendes erstatningskoden Sygehusansat læge Feltet udfyldes med xxxxxxx hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode for den afdeling lægen er ansat på, jf. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR). Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med xxxx000 hvor xxxx er sygehuskoden. Ved manglende sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden Læge/tandlæge uden for ovenstående kategorier, men med dansk autorisation Feltet udfyldes med erstatningskoden Læge/tandlæge uden dansk autorisation, men med autorisation fra enten Færøerne, Grønland, Nordisk land eller EU/EØS land Feltet udfyldes med hvor landekoden (xxx) kan antage de samme værdier som nævnt i felt 06. Dyrlæge Feltet udfyldes med U000xxx Vxxxxxx 10

11 hvor xxxxxx er det 6-cifrede autorisationsnummer (eventuelt med foranstillede nuller), som er tildelt af Fødevarestyrelsen. V anvendes som 1. karakter i feltet for at undgå sammenfald mellem lægers/tandlægers ydernummer og autorisationsnummeret. Ved uoplyst autorisationsnummer benyttes erstatningskoden For udenlandsk dyrlæge benyttes erstatningskoden Institution med sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. (SOR) Ved leverance til institutioner anført i SOR udfyldes feltet med hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode. Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med hvor xxxx er sygehusets 4-cifrede kode. Ved manglende institutions-, sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden V V xxxxxxx xxxx Institution uden sygehus-afdelingskode, jf. SOR Ved leverance til misbrugsbehandlingsinstitutioner, jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder, og ved leverance til andre behandlingsinstitutioner mv. anvendes den rekvirerende læges/tandlæges ydernummer Ved manglende ydernummer anvendes erstatningskoden Rekvisitioner fra andre (fx jordemødre, sygeplejersker, skibsførere) Feltet udfyldes med Felt 09 Lægens CPR-nummer Lægens CPR-nummer indberettes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens 4 3) medmindre ordinationen sker ved en elektroniske recept eller ved den af Sundhedsstyrelsens særligt udformede receptblanket (narkocheck). Kode Lægens CPR-nummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsid i henhold til receptbekendtgørelsen. Ved skibsførere, der kan rekvirere morfin mv. til»skibskisten«udfyldes feltet med erstatningskoden Undtaget er også udenlandske læger, der ordinerer kopieringspligtige lægemidler i henhold til 25 i receptbekendtgørelsen. For disse udfyldes feltet med erstatningskoden Felt 10 Det ordinerede varenummer Feltet udfyldes med det ordinerede varenummer. Der benyttes samme regler for det ordinerede som det udleverede varenummer, jf. felt 12. Felt 11 Receptens løbenummer 11

12 Receptens løbenummer skal indberettes, når ordinationen er foretaget på den særlige receptblanket med løbenummer som er udformet af Sundhedsstyrelsen (narkocheck) til ordination af de kopieringspligtige lægemidler ifølge receptbekendtgørelsens 4, jf. felt 09. Receptens løbenummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsid i henhold til receptbekendtgørelsen. Felt 12 Det udleverede varenummer Ved indberetning af salg af lægemidler anvendes - det nordiske varenummer, der er påtrykt den udleverede pakning. Nordiske varenumre ligger i intervallerne og , - et varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening. Disse ligger i intervallet Hvis lægemiddelpakningen ikke har et af disse varenumre, anvendes i stedet et varenummer tildelt af Lægemiddelstyrelsen, jf. bilag 2 i denne bekendtgørelse. Disse varenumre ligger i intervallet Varenumre i dette interval må ikke anvendes af andre eller til andre formål end det, der fremgår af bilaget. Til indberetning af salg af lægemidler må der ikke anvendes varenumre uden for ovenstående intervaller. For gebyrer, udligning af tilskud mv. anvendes ligeledes varenumre fra bilag 2. For frihandelsvarer mv. anvendes apotekernes og grossisternes fælles varenummerliste (varenumre i intervallerne , og ). Varenumre i intervallerne , og er udelukkende til internt brug i virksomheder. Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger. Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit. Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler). Feltet skal ikke udfyldes ved ekspedition af serviceprodukter fra sygehusapoteker, jf. bilag 2.2 og bilag 2.3. Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = ) udfyldes feltet med 1. Felt 14 Reiterationsnummer Nummeret angiver, hvilken gang det ordinerede er udleveret. 00 Éngangsordination Aktuelt nummer på udlevering af en flergangsordination Felt 15 er udgået. 12

13 Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som: (Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr. I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke. Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms. Sygehusapoteker skal indberette pakningens sidst registrerede indkøbspris (SRIP) tillagt moms. Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som: Pris per enhed x antal enheder Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler mv. 5) 5) Bekendtgørelse nr. 112 af 11. februar 2011 om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler mv. Felt 17 Modtagers betaling i øre inkl. moms Felt 18 Nummeret på den refusionsgivende region Ved receptekspeditioner til enkeltpersoner defineres regionens nummer ud fra den sikredes adresse. Ved ekspedition af lægemidler til brug i praksis defineres regionens nummer ud fra praksisadressen. Følgende regionskoder skal anvendes: 081 Region Nordjylland 082 Region Midtjylland 083 Region Syddanmark 084 Region Hovedstaden 085 Region Sjælland Er den sikrede fra Norden eller EU anføres 041. Felt 19 Det regelnummer, hvorefter patienten er berettiget til medicintilskud, jf. sundhedslovens kapitel 42 og 44 Gyldige regelnumre i forbindelse med enkeltpersoner: 41 Generelt medicintilskud 42 Enkelttilskud 43 Forhøjet tilskud 44 Udligning af tilskud (CTR) 45 Ernæringspræparater 59 Uspecificeret tilskud 13

14 Gyldige regelnumre i forbindelse med brug i praksis: 11 Rekvisition af lægemidler fra alment praktiserende læger og vagtlæger 13 Rekvisition af lægemidler fra speciallæger 14 Rekvisition af forbindsstoffer fra speciallæger 16 Rekvisition af forbindsstoffer fra alment praktiserende læger og vagtlæger Hvis flere regelnumre anvendes (eksempelvis 41 og 43), indberettes det højeste regelnummer. Hvis patienten er berettiget til tilskud, men befinder sig på den del af tilskudsskalaen, hvor der er fuld egenbetaling, udfyldes feltet også med det korrekte regelnummer, felt 20 udfyldes med 0, felt 18 udfyldes med regionskoden, og felt 34 udfyldes med patienttypen. Felt 20 Medicintilskud efter sundhedslovens kapitel 42 og 44 i øre inkl. moms Felt 21 Nummeret på den refusionsgivende kommune. Oversigt over kommunenumre findes i CPR-registrets myndighedsoplysninger for kommuner og regioner. Felt 22 Regelnummer, hvorefter kommunen har ydet tilskud nr. 1 Gyldige kommunale regelnumre: 61 Lov om social service Lov om social service Lov om social service Lov om social service Lov om integration Lov om aktiv socialpolitik Lov om social pension 14 og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv Lov om social pension 14, stk. 1, og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. 17, stk Uspecificeret tilskud Felt kommunale tilskud i øre inkl. moms Felt 24 Regelnummer, hvorefter kommunen har ydet tilskud nr. 2 Se bemærkningerne under punkt 3.22 ovenfor. Hvis flere regelnumre anvendes, indberettes det laveste regelnummer. Felt kommunale tilskud i øre inkl. moms Et eventuelt 2. tilskud fra kommunen anføres her. Felt 26 Andre refusionsordninger Feltet anvendes til refusioner, der ikke kan indpasses i øvrige felter. Følgende kodeværdi er i anvendelse: 14

15 21 Forsvaret Felt 27 Eventuelle andre tilskud anføres her i øre inkl. moms Felterne er udgået. Felt 31 Fravalg af substitution Feltet udfyldes med et»s«for fravalg af substitution, hvis der på recepten er anført»ej S«. Felt 32 er udgået. Felt 33 Tidsstempel Klokkeslæt for gennemført kassetransaktion/debitering. Felt 34 Patienttype Ved ekspedition af lægemidler, hvor patienten er berettiget til tilskud, udfyldes feltet med en af følgende koder: 00 Almen, voksen 01 Almen, barn 10 Kroniker, voksen 11 Kroniker, barn 88 Person i infertilitetsbehandling 99 Terminalpatient Felt 35 Tilskudspris i øre inkl. moms (IBGP, Beregningsgrundlagspris) Det beløb, der ligger til grund for beregning af medicintilskud. Beløbet beregnes ud fra den tilskudspris, som er angivet i Medicinpriser. Ved salg af pakninger: tilskudspris x antal pakninger. Ved dosisdispensering: tilskudspris per enhed x antal enheder. Hvis der er tale om forhøjet tilskud eller terminaltilskud, er tilskudsprisen dog lig med ekspeditionsprisen. Feltet udfyldes, når patienten er berettiget til medicintilskud også selvom patienten befinder sig på den del af tilskudsskalaen, hvor der er fuld egenbetaling. Felt 36 Dyreart Ved dyrlægers ordination til erhverv udfyldes feltet med dyreart efter følgende koder: Kvæg 12 Får, geder 13 Svin 15 Pelsdyr 24 Fjerkræ 30 Akvakulturer 51 Andre produktionsdyr 95 15

16 Ved dyrlægers ordination til hobby-/kæledyr udfyldes feltet med dyreart efter følgende koder: Heste 11 Andre hobby-/kæledyr 90 Felt 37 Aldersgruppe Ved dyrlægers ordination til erhverv udfyldes feltet med følgende koder for aldersgrupper: Svin Pattegrise, søer, gylte og orner 55 Smågrise mellem 7 og 30 kg 56 Svin over 30 kg, undtagen søer, gylte og orner 57 Kvæg Køer, tyre 61 Kalve under 12 mdr. 62 Ungdyr, stude over 12 mdr. 63 Får, geder Dyr over 12 mdr. 68 Lam, kid under 12 mdr. 69 Fjerkræ Slagtefjerkræ 75 Æglæggere 76 Opdræt 77 For andre produktionsdyr, heste og hobby-/kæledyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00. Felt 38 Ordinationsgruppe Ved dyrlægers ordination til svin, kvæg, får, geder og pelsdyr anvendes følgende ordinationsgrupper: Reproduktion, urogenitalsystem 10 Yver 11 Gastrointestinale lidelser 12 Respirationsvejslidelser 13 Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud 14 Stofskifte, fordøjelse, kredsløb 15 Andet (kan kun anvendes ved pelsdyr) 16 Ved dyrlægers ordination til akvakulturer anvendes følgende ordinationsgrupper: Rødmundesyge 20 Furunkulose 21 Yngelsyndrom 22 Andet 23 Ved dyrlægers ordination til fjerkræ anvendes følgende ordinationsgrupper: Bughinde- og bughuleorganer: Coccidiose 30 Enteritis 31 Hepatitis 32 Salpingitis 33 Andet 34 Respirationsveje og -organer 35 16

17 Ved dyrlægers ordination af vacciner og sera udfyldes feltet med 99. Ved dyrlægers ordination til andre produktionsdyr, heste og hobby-/kæledyr udfyldes feltet med 00. Felt 39 Takseringsdato Dato for prisfastsættelse af lægemiddelekspeditionen. Felt 40 Salgsstedets P-nummer Feltet udfyldes med salgsstedets P- nummer (nummer for produktionsenhed ifølge Det Centrale Virksomhedsregister). Felt 41 Indikation for ordination Feltet udfyldes med en kode for indikation for ordination. Felt 42 Dosering for ordination Feltet udfyldes med kode for dosering for ordination. Felt 43 AutorisationsID for receptudsteder Feltet udfyldes med autorisationsid for alle læger og tandlæger. Felt 44 Typen af mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med typen af mængden af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01. Liste med typer kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen. Feltet udfyldes uden foranstillet nul i de tilfælde, hvor typen kun er to karakterer. Felt 45 Mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med ekspeditionens totale mængde (numerisk værdi x 1000) af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01. Varenumre til serviceprodukterne fremgår af bilag 2.2 og bilag 2.3. Felt 46 Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel fra sygehusapoteker Feltet udfyldes med den ekspederede delmængde af den pakning unit-doseringen er foretaget fra. 3.3 Oversigt over felternes placering i filen, samt felternes type og længde Positionen i nedenstående feltoversigt angiver felternes placering i filen. Der skelnes mellem to typer felter: N, der er numeriske felter (udelukkende cifre) og A, der er alfanumeriske felter (tekst, eventuelt bogstaver og cifre i kombination). Feltets længde (antal karakterer) følger umiddelbart efter feltets type (fx N4 eller A6). Felt Beskrivelse Type/ Position Typiske værdier nr. Længde 01 Ekspeditionsdato N6 1-6 ÅÅMMDD: Ekspeditionsnummer N

18 03 Ekspeditionstype A EI, EM, DD 04 Indberetters nummer N Udleveringssted N , 1, 2 06 Modtager af lægemiddel A Receptudsteder A Læges CPR-nummer N Ordineret varenummer N Receptens løbenummer A Udleveret varenummer N Pakningsantal eller antal enheder N Reiterationsnummer N Ekspeditionspris N , Modtagerbetaling N , Regionsnummer N , 082, 083, 084, Regelnummer for medicintilskud N , 42, Medicintilskud N , Kommunenummer N Kommune, 1. regel N , 62, 63, Kommune, 1. tilskud N , Kommune, 2. regel N , 62, 63, Kommune, 2. tilskud N , Anden refusion N Andre tilskud N , Fravalg af substitution A S eller blank 33 Tidsstempel N TTMM: Patienttype N , 01,10, 11, Tilskudspris N , Dyreart N , 12, 13, Aldersgruppe N , 55, 56, Ordinationsgruppe N , 10, 11, Takseringsdato N ÅÅMMDD: Salgsstedets P-nummer N Indikation for ordination N Dosering for ordination N Receptudsteders autorisationsid A Sygehusapoteker skal endvidere indberette: 44 Typen af mængden af parenterale serviceprodukter 45 Mængde af parenterale serviceprodukter N Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel A A DW, DWK, DWG, DDK, TU, MG, GA 3.4 Eksempler på feltudfyldelse Nedenstående tabel viser, hvilke felter der såfremt oplysninger foreligger skal udfyldes ved henholdsvis: 18

19 1. Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD). 2. Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID). 3. Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA). 4. Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI). 5. Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD). 6. Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL) 7. Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned. 8. Sygehusapotekeres og Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne AI, SI, PI, LA, KM, KU, KA, KS, KP og KK) 9. Salg af lægemidler fra Veterinærinstituttet DTU og Veterinærapoteket, Københavns Universitet (ekspeditionstyperne VI og PI). 10. Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned. 11. Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 12. Virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE). 13. Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI). 14. Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI) 15. Sygehusapotekers ekspedition af unit-doserede lægemidler (ekspeditionstype UD) Felt Beskrivelse Nr. 01 Ekspeditionsdato Ekspeditionsnummer + 03 Ekspeditionstype Indberetters nummer Udleveringssted Modtager af lægemiddel Receptudsteder Læges CPR-nummer Ordineret varenummer Receptens løbenummer + 12 Udleveret varenummer Pakningsantal Reiterationsnummer Ekspeditionspris

20 17 Modtagerbetaling Regionsnummer Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud) 20 Medicintilskud (tidl sygesikringstilskud) 21 Kommunenummer Kommune, 1. regel Kommune, 1. tilskud Kommune, 2. regel Kommune, 2. tilskud Anden refusion + 27 Andre tilskud + 31 Fravalg af substitution Tidsstempel Patienttype Tilskudspris + 36 Dyreart Aldersgruppe Ordinationsgruppe Takseringsdato Salgsstedets P-nummer Indikation for ordination + 42 Dosering for ordination + 43 AutorisationsID + + Kun for sygehusapoteker: 44 Serviceprodukt, type + 45 Serviceprodukt, + mængde 46 Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel + 4. Koder og tabeller 4.1 Generelle bemærkninger En række tabeller af mindre omfang er angivet i feltbeskrivelserne i afsnit 3 ovenfor. 4.2 Øvrige tabeller For apotekeres vedkommende anvendes de gældende apoteksnumre. Enhedsnumre til apoteker, filialer og apoteksudsalg skal meddeles til Lægemiddelstyrelsen. 20

21 Numre på øvrige indberetningspligtige (sygehusapoteker, serumlaboratorier mv.) fastlægges af Lægemiddelstyrelsen. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) anvendes til identifikation af sygehuse og sygehusafdelinger. CPR-registrets myndighedsoplysninger for kommuner og regioner anvendes, hvor kommune eller region skal indberettes. Til identifikation af receptudsteder anvendes Danske Regioners identifikation og Sundhedsstyrelsens autorisationsid. For dyrlæger anvendes Fødevarestyrelsens autorisationskoder. Til identifikation af lægemidler anvendes pakningernes påtrykte varenumre. Pakninger uden varenummer tildeles et varenummer af Lægemiddelstyrelsen, jf. Bilag 2. Til identifikation af dyrehold anvendes Fødevareministeriets CHR-numre. Til identifikation af indberetteren og salgsstedet anvendes numre fra Det Centrale Virksomhedsregister (henholdsvis CVR-nummer og P-nummer). Til identifikation af indikation for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 25). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse. Til identifikation af dosering for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 27). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse. 21

22 1) jf. 39 stk. 1 i lov nr af 12. december 2005 om lægemidler 2) jf. 7 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer 22

23 Bilag 2 Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv. Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil. Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug Lægemiddel Lægemiddelforse Styrke Pakningsstørrel- Varenummer Amphetamin Injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. a 1 ml Amphetamin Tabletter 5 mg 10 stk Amphetamin Tabletter 5 mg 25 stk Amphetamin Tabletter 5 mg 100 stk Amphetamin Diverse former 0-50 stk./ml Amphetamin Diverse former stk./ml Amphetamin Diverse former 76 stk./ml og derover Cocain Øjendråber 2% 10 ml Cocain Øjendråber 4% 10 ml Dexamfetamin Tabletter 5 mg 100 stk Lytisk væske Injektionsvæske 7 mg + 28 mg ml (chlorpromazinhydrochlorid/ pethidin-hydrochlorid/ promethazinhydrochlorid) mg Melatonin Tabletter 3 mg 100 stk Metadon Oral opløsning 1 mg/ml 1000 ml og der under 100 stk Morfatropin-papaverin (atropinsulfat/mor-phinhydrochlorid/ papaverin-hydrochlorid) Oseltamivir (beredskabsmedicin) Oseltamivir (beredskabsmedicin) (sukkerfri) Tabletter 0,5 mg + 10 mg + 40 mg 15 mg/ml 50 ml mg/ml 18 x 50 ml Pethidin Dråber 50 mg/ml 30 ml

24 Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker Lægemiddel ATC-kode Varenummer Amikacin J01GB Ampicillin J01CA Azithromycin J01FA Aztreonam J01DF Benzathin benzylpenicillin J01CE Benzylpenicillin J01CE Cefotaxim J01DD Ceftazidim J01DD Ceftriaxon J01DD Cefuroxim J01DC Ciprofloxacin J01MA Clarithromycin J01FA Clindamycin J01FF Colistin J01XB Daptomycin J01XX Dicloxacillin J01CF Doripenem J01DH Doxycyclin J01AA Ertapenem J01DH Erythromycin J01FA Flucloxacillin J01CF Fusidinsyre J01XC Gentamicin J01GB Imipenem og enzyminhibitor J01DH Linezolid J01XX Mecillinam J01CA Meropenem J01DH Metronidazol J01XD Moxifloxacin J01MA Piperacillin og enzym-hæmmer J01CR Sulfamethoxazol og trimethoprim J01EE Teicoplanin J01XA Tigecyklin J01AA Tobramycin J01GB Vancomycin J01XA Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker Lægemiddel Måleværdi ATC-kode Varenummer Alemtuzumab Gram (GA) L01XC Amsacrin Gram (GA) L01XX Arsentrioxid Gram (GA) L01XX Asparaginase Tusinde enheder (TU) L01XX

25 Azacitidin Gram (GA) L01BC Bevacizumab Gram (GA) L01XC Bleomycin Tusinde enheder (TU) L01DC Bortezomib Milligram (MG) L01XX Busulfan Gram (GA) L01AB Carboplatin Gram (GA) L01XA Carmustin Gram (GA) L01AD Catumaxomab Milligram (MG) L01XC Cetuximab Gram (GA) L01XC Cisplatin Gram (GA) L01XA Cladribin Gram (GA) L01BB Clofarabin Gram (GA) L01BB Cyclophosphamid Gram (GA) L01AA Cytarabin Gram (GA) L01BC Dacarbazin Gram (GA) L01AX Dactinomycin Gram (GA) L01DA Daunorubicin Gram (GA) L01DB Docetaxel Gram (GA) L01CD Doxorubicin Gram (GA) L01DB Epirubicin Gram (GA) L01DB Etoposid Gram (GA) L01CB Fludarabin Gram (GA) L01BB Fluorouracil Gram (GA) L01BC Gemcitabin Gram (GA) L01BC Idarubicin Gram (GA) L01DB Ifosfamid Gram (GA) L01AA Irinotecan Gram (GA) L01XX Melphalan Gram (GA) L01AA Methotrexat Milligram (MG) L01BA Mitoguazon Gram (GA) L01XX Mitomycin Gram (GA) L01DC Mitoxantron Gram (GA) L01DB Nelarabin Gram (GA) L01BB Oxaliplatin Gram (GA) L01XA Paclitaxel Gram (GA) L01CD Panitumumab Gram (GA) L01XC Pegaspargase Gram (GA) L01XX Pemetrexed Gram (GA) L01BA Porfimer Gram (GA) L01XD Rituximab Gram (GA) L01XC Temoporfin Gram (GA) L01XD Temsirolimus Gram (GA) L01XE Topotecan Milligram (MG) L01XX Trabectedin Milligram (MG) L01CX Trastuzumab Gram (GA) L01XC

26 Treosulfan Gram (GA) L01AB Vinblastin Gram (GA) L01CA Vincristin Gram (GA) L01CA Vinflunin Gram (GA) L01CA Vinorelbin Gram (GA) L01CA Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse Magistrelle lægemidler Mængde Styrke Varenummer Akutbakke 1 stk Bupivacain-morphin blanding Calciumcarbonat, tablet 250 stk. 450 mg Calciumcarbonat, tablet 10 x 250 stk. 450 mg Dosisdispenserede lægemidler, ekskl akutbakker Ganciclovir (Cymevene) blanding Heparin infusionsvæske 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin infusionsvæske 500 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 500 ml IE/l Heparin injektionsvæske 1000 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 1000 ml IE/l Heparin injektionsvæske 10 x 10 ml 50 IE/ml Immunglobulin blanding 1 stk Morfin injektionsvæske 10 x 1 ml 1 mg/ml Morfin injektionsvæske 1 ml 40 mg/ml Morfin suppositorium 10 stk. 5 mg Morfin suppositorium 10 stk. 10 mg Orale opløsninger Næsedråber Paracetamol suppositorium 10 stk. 50 mg Peritonealdialysevæske Prednisolon suppositorium 10 stk. 10 mg Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin 1 stk blanding Total parenteral ernæring 1 stk Øvrige infusionsvæske Øvrige injektionsvæske Øvrige suppositorier Tabletter, ATC-gr. L Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L01 Øvrige magistrelle lægemidler, humane

27 Lægemidler til kliniske forsøg Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut Lægemiddel Styrke/mængde Varenummer Anthrax 10 x 0,5 ml Anthrax 5 x 0,5 ml BCG Kultur frysetørret 1 ampul á 30 mg Botulisme antitoxin type A,B & E 250 ml Botulisme antitoxin type E 5000 IE Botulisme antitoxin type A & B 7500 IE IE Botulisme Antitoxin type ABCDEFG Centraleuropæisk encephalitisvaccine 1 dosis Difteri antitoxin 1 x IE Difteri antitoxin 10 x IE Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi.) Faktor VIII konc. Octonativ-M 500 IE Faktor VIII konc. Octonativ-M 1000 IE Gul feber vaccine (Arilvax) 5 x 1 dosis Hepatitis B immunoglobulin P Behring 1 dosis Humant Tetanus Immunglobulin 250 IE, 1 ml Humant Rabies Immunglobulin 2 ml Humant Rabies Immunglobulin 10 ml Humant Varizella Zoster Imm.glob. 85 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 200 IE Humant Varizella Zoster Imm.glob. 340 IE Influenza vaccine 1 dosis Influenza vaccine 10 dosis Influenza vaccine til den sydlige halvkugle Japansk Encephalitis 3 x 1 dosis Japansk Encephalitis vaccine GCC inj Kolera vaccine, oral 2 x 1 dosis Mannan Bindende Lectin (MBL) 1 mg Meningokok vaccine A,C,Y+W-135 0,5 ml Meningokok A,C,W,Y 1 x 10 doser Mæslinge vaccine 1 dosis Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc. 50 doser Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc 50 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner 500 doser Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner 50 doser

28 Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner 50 doser Pandemrix, nøglepersoner 50 doser Pandemrix 5 x 10 doser Pandemrix 1 x 10 doser Pandemrix, generel befolkning 50 doser Rubella vaccine 1 dosis Sensitin M. Avium RS 10 1,5 ml Sensitin M. Bovis RS 7 1,5 ml Sensitin M. Fortuitum RS 20 1,5 ml Sensitin M. Intracelluare RS 23 1,5 ml Sensitin M. Kansasii RS 30 1,5 ml Sensitin M. Marinum RS 170 1,5 ml Sensitin M. Scrofulaceum RS 95 1,5 ml Serum mod hugorme 10 ml Serum mod hugorme 4 ml Serum Hugorme (ViperaTab) 2 htgl. a 100mg Viperfav 1 dosis á 4 ml Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler Lægemiddelgruppe ATC-kode Varenummer Diagnostiske radioaktive lægemidler centralnervesystemet V09A Diagnostiske radioaktive lægemidler knogler V09B Diagnostiske radioaktive lægemidler nyre og urinveje V09C Diagnostiske radioaktive lægemidler lever, galde, knoglemarv V09D og lymfesystemet Diagnostiske radioaktive lægemidler åndedrætsorganer V09E Diagnostiske radioaktive lægemidler skjoldbruskkirtel V09F Diagnostiske radioaktive lægemidler hjerte og kredsløb V09G Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande V09H og infektionspåvisning Diagnostiske radioaktive lægemidler tumor påvisning V09I Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATCkode ikke kan angives Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande V10A Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende V10B Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler V09X Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler V10X

29 Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin Lægemiddel ATC-kode Form Styrke/mængde Varenummer Diaphin N02AA09 Pulver til injektionsvæske 100mg/ml - 15 htgl. x 10 g Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler til veterinær brug Lægemiddel Form Mængde Styrke Varenummer Acetylcystein Klysma 200 ml 40 mg/ml Acetylcystein-Gentamycin Øjendråber 5 ml mg/ml Ammoniumchlorid Infusionskoncentrat 100 ml 5,3 g/l Apomorphinhydrochlorid Injektionsvæske 1 ml 10 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 1 mg/ml Atropinsulfat Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Bromhexidhydrochlorid Oralt pulver 125 g 30 mg/gr Citrat-glukose, stærk Opløsning 100 ml citronsyre mg/ml, natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml Glucose Infusionskoncentrat 1 L 50% Kalium/natrium/glucose Infusionskoncentrat 1 L 15 g/l + 23 g/l g/l Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 100 mg/ml Kaliumbromid Oral opløsning 500 ml 200 mg/ml Kaliumchlorid Infusionskoncentrat 20 ml 14,9 g/l Kaliumcitrat Tabletter 100 stk. 500 mg Kaliumiodid Afdelte pulvere 5 g 100 % L-lysinhydrochlorid Tabletter 20 stk. 500 mg Lobelinhydrochlorid Injektionsvæske 10 ml 10 mg/ml Medicinsk kul Oral opløsning 1 L 160 mg/ml Mepyramin Injektionsvæske 20 ml 25 mg/ml Methyltestosteron, 17 alfa Opløseligt pulver 20 mg 100 % Natriumbicarbonat Infusionsvæske 500 ml 84 mg/ml

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af. oplysninger til lægemiddelstatistik. Bilag 1. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 BEK nr 43 af 18/01/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-01-2012 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Vis mere... Bilag 1 Senere ændringer til forskriften Bilag 2 Bilag

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler

Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler BEK nr 450 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1500612 Senere ændringer til

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013

Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret 1 Håndbog til data i Lægemiddelstatistikregisteret Senest opdateret februar 2013 Introduktion... 4 1. Variable der er direkte indberettet til Lægemiddelstatistikregisteret:...

Læs mere

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 8. april 2016 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek BEK nr 1422 af 23/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016102606 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik BEK nr 43 af 18/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Lægemiddelstyrelsen, j.nr.

Læs mere

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 2. januar 2018 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1)

Bekendtgørelse om recepter 1) Bekendtgørelse om recepter BEK nr 1221 af 07/12/2005 (Gældende) LBK Nr. 657 af 28/07/1995 LOV Nr. 1180 af 12/12/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt

Bekendtgørelse om recepter 1) Kapitel 1 Ordination og receptpligt Bekendtgørelse om recepter 1) I medfør af 38, stk. 1, 42 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 28. juli 1995, som ændret ved lov nr. 1228 af 27. december 1996, lov

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold

Bekendtgørelse om lægemidlers fritagelse for apoteksforbehold BEK nr 370 af 14/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0904423 Senere ændringer til

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger BEK nr 460 af 08/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1200456 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp.

Lægemiddel Lægemiddelform Styrke Pakningsstørrelse Varenummer. Amfetamin (magistrel) injektionsvæske 50 mg/ml 10 amp. Bilag 2 1 Opdateret 9. juni 2017 Varenumre, som anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer, herunder varenumre til brug ved indberetning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) 29. september 2017. Lovtidende A 2017 29. september 2017. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) I medfør af 38, stk. 1, 42, 43, 1. pkt. og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1 af 10 01/08/

1 af 10 01/08/ Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 436 af 11/05/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-05-2011 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER

DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER DATABESKRIVELSE FOR LMS-FILER Tab.navn Indhold Type Antal Fra - til Felt nr. Kar. LMS01 Grunddata, Lægemiddel 01 Drugid N 11 1-11 02 Varetype AN 2 12-13 03 Varedeltype AN 2 14-15 04 Alfabet. sekvensplads

Læs mere

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler 1) BEK nr 1108 af 29/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 2016022176 Senere ændringer

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Vejledning om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Vejledning om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek Dato: 27. februar 2014 Sagsnr.: 2011031768 Erstatter: 25. marts 2013 Vejledning om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek Vejledning til: Bekendtgørelse nr. 108 af 9. februar 2011 om forhandling

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

- 1 - Revideret den SNITFLADEBESKRIVELSE

- 1 - Revideret den SNITFLADEBESKRIVELSE - 1 - Revideret den 15-12-2008 SNITFLADEBESKRIVELSE I henhold til overenskomst af 14.11.96 om afregning og samarbejde mellem Danmarks Apotekerforening og Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014

Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015. 13. maj 2014 Orienteringsmøde om Amgros Udbud 2015 13. maj 2014 PROGRAM KL. 12.30-16 Generel information fra Amgros v/ Flemming Sonne Erfaringer med brug af forfyldte sprøjter på klinisk anæstesiafsnit på OUH v/ Helle

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Sommerferie / Turister.

Sommerferie / Turister. Alle berørte afdelinger på Fyn Regnskabsafdelingen Økonomi og planlægning Kontakt: Kontakt: Merete Britt Mertz/Irene Lundgreen Volder/Leene Feo Holte britt.lundgreen@ ouh.regionsyddanmark.dk Direkte Direkte

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 18.09 2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING... 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 1651 af 19/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-15-31-00258 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET

LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET LÆGEMIDDELSTATISTIKREGISTERET Temamøde: Centrale danske registre indenfor sundhedsforskning Katarina Gesser, Dataleverancer & Lægemiddelstatik, NSF, SSI PLACERING 1994-1997 1997-2012 1. marts 2012 - BAGGRUND

Læs mere

Introduktion til Lovforståelse

Introduktion til Lovforståelse Introduktion til Lovforståelse Forfatter: Annette Friis Olsen Indledning I dette bilag kan du læse om faget Lovforståelse. Du kan finde information om, hvad faget drejer sig om, og hvorfor det er en del

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek

Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler uden for apotek BEK nr 108 af 09/02/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Lægemiddelstyrelsen, j.nr. 0112-178 Senere

Læs mere

Svage smertestillende lægemidler

Svage smertestillende lægemidler Svage smertestillende lægemidler Salget før og efter receptpligt på store pakninger 2014 Det månedlige salg af svage smertestillende midler før og efter de store pakninger kom på recept i september 2013

Læs mere

Statistik over Nye Lægemidler

Statistik over Nye Lægemidler Statistik over Nye Lægemidler På esundhed.dk under Nye Lægemidler kan du trække rapporter, der viser statistik over brugen af nye lægemidler. I det følgende beskrives, hvilke lægemidler statistikken omfatter

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. HØRING JULI 2015 UDKAST Bekendtgørelse om Medicinpriser og leveringsforhold m.v. I medfør af 75, 77, stk. 2, 78, stk. 1, 2 og 4, 80, stk. 2-4, 81, stk. 3, 82, stk. 2, og 104, stk. 3, i lov om lægemidler,

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH

Lægemiddelregning. Repetition af formler & opgaveregning. Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Repetition af formler & opgaveregning 1 Mia Lolk Lund Klinisk farmaceut Sygehusapotek Fyn, OUH Lægemiddelregning Agenda Enheder Styrke Dosering Infusionshastighed Fortynding 2 HUSK Vær

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz

ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz ANSØGNING OM REFUSION efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort Når du har haft udgifter til behandling i et EU/EØS-land eller Schweiz Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i

Læs mere

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer.

Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen. Hvis flere i din familie har fået behandling, skal du udfylde én ansøgning for hver af jer. ANSØGNING OM REFUSION efter de danske regler som implementerer patientmobilitetsdirektivet - når du har haft udgifter til sygehusbehandling i et EU/EØS-land Læs vejledningen, inden du udfylder ansøgningen.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger

Udkast til bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger

Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger BEK nr 880 af 28/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-15-31-00190 Senere ændringer

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152155 J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HKNI 03.06.2013 Ikrafttrædelse af bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Den 1. juni 2013 trådte følgende bekendtgørelser i kraft: 1. Bekendtgørelse nr. 544 af 29. maj

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling

Antidepressive lægemidler Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 1. april 213 Kvinder i Syddanmark bruger oftest antidepressiv medicin Forbruget af antidepressiv medicin er mere end firedoblet i perioden fra 1996 til 212. Alene i perioden

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger

Eksterne og interne høringsparter. Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger Eksterne og interne høringsparter FØDEVARESTYRELSEN J.nr.: 2013-15-2301-01204/ARP/HETA 02.04.2013 Høring over udkast til bekendtgørelser om sundhedsrådgivning m.v. Denne høring omfatter følgende udkast

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog

Beskrivelse fra behandlingsstedet af den behandling, du modtog ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet Region Hovedstaden Center for Sundhed Enhed for Sundhedsjura Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Ansøgning om tilskud til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler

Brancheforeningen december Gældende for alle 3 aftaler Gældende for alle 3 aftaler Aftalegrundlag Vilkår Nationale pakker Internationale pakker Private pakker (via Pakke Shops) Nationale paller Betingelser Afhentning Gyldighed Opsigelse Fortrolighed Betalingsbetingelser

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet

ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet ANSØGNING OM TILSKUD til behandling i EU/EØS-lande efter de danske regler, der implementerer patientmobilitetsdirektivet 1) Personoplysninger Navn CPR-nummer Adresse Postnummer og by Telefonnummer E-mail

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014

Stigende regionale udgifter til medicintilskud i 2014 På baggrund af data fra Lægemiddelstatistikregisteret følger Statens Serum Institut løbende det tilskudsberettigede salg af lægemidler til enkeltpersoner. MedicinØkonomi - Indblik bliver offentliggjort

Læs mere

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014

Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår 2014 Regionernes udgifter til medicintilskud 1. halvår Analysen beskriver, hvordan salget af lægemidler solgt med tilskud 1 til enkeltpersoner samt regionernes udgifter til medicintilskud for denne gruppe har

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere