Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2."

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0392 (COD) 15121/16 ADD 1 AGRI 651 WTO 344 CODEC 1803 FORSLAG fra: modtaget: 1. december 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Komm. dok. nr.: COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2 Vedr.: BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 750 final - BILAG 1 og 2. Bilag: COM(2016) 750 final - BILAG 1 og /16 ADD 1 hm DG B 1A DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 750 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus DA DA

3 BILAG I TEKNISKE DEFINITIONER De tekniske definitioner, jf. artikel 2, stk. 2, og artikel 7, er følgende: 1) "Landbrugsethanol": en alkoholholdig væske har følgende egenskaber: a) organoleptiske egenskaber: ingen anden påviselig smag end smagen af de anvendte råvarer b) minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen: 96,0 % c) maksimumsindhold af reststoffer: i) samlet syreindhold udtrykt i gram eddikesyre pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,5 estere udtrykt i gram ethylacetat pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,3 i aldehyder udtrykt i gram acetaldehyd pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,5 iv) højere alkoholer udtrykt i gram 2-methyl-1-propanol pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,5 v) methanol i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): 30 vi) tørstofindhold i gram pr. hl alkohol (100 % vol.): 1,5 v flygtige kvælstofbaser udtrykt i gram kvælstof pr. hl alkohol (100 % vol.): 0,1 vi furfural: må ikke kunne påvises. 2) "Landbrugsdestillat": en alkoholholdig væske, der er fremstillet ved destillation efter alkoholgæring af landbrugsprodukter, som er anført i traktatens bilag I, og som ikke har egenskaberne ved ethanol eller en spiritus, men som har bevaret aroma og smag fra de anvendte råvarer. Såfremt de anvendte råvarer er nævnt, skal destillatet udelukkende være fremstillet af disse råvarer. 3) "Sødning": en behandling, der består i under tilberedningen af spiritus at tilsætte et eller flere af følgende produkter: a) halvhvidt sukker, hvidt sukker, raffineret hvidt sukker, dextrose, fructose, glucosesirup, flydende sukker, flydende invertsukker og sirup af invertsukker som defineret i Rådets direktiv 2001/111/EF 1 1 Rådets direktiv 2001/111/EF af 20. december 2001 om visse former for sukker bestemt til konsum (EFT L 10 af , s. 53). DA 2 DA

4 b) koncentreret rektificeret druemost, koncentreret druemost og most af friske druer c) karamelliseret sukker, som er det produkt, der fremstilles udelukkende ved kontrolleret opvarmning af saccharose uden tilsætning af baser, uorganiske syrer eller andre kemiske tilsætningsstoffer d) honning som defineret i Rådets direktiv 2001/110/EF 2 e) sirup af johannesbrød f) andre naturlige kulhydratstoffer med tilsvarende virkning som produkterne i a)- e). 4) "Tilsætning af alkohol": tilsætning af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater til en spiritus. 5) "Tilsætning af vand": tilsætning af vand, der kan være destilleret, demineraliseret, ionbyttet eller blødgjort, til en spiritus. En sådan tilsætning er tilladt, for så vidt vandkvaliteten er i overensstemmelse med Rådets direktiv 98/83/EF 3 og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF 4, og alkoholindholdet efter tilsætningen stadig overholder minimumsalkoholindholdet udtrykt i volumen fastsat i de relevante kategorier for spiritus. 6) "Sammenstikning": en behandling, der består i at sammenblande to eller flere former for spiritus af samme kategori, som kun adskiller sig fra hinanden ved nuanceforskelle i sammensætningen som følge af en eller flere af følgende faktorer: a) tilberedningsmetoden b) de anvendte destillationsapparater c) modnings- eller lagringsperioden d) det geografiske produktionsområde. Den således fremkomne spiritus tilhører samme spirituskategori som de oprindelige former for spiritus før sammenstikningen. 7) "Modning eller lagring": processen, hvor visse reaktioner udvikler sig naturligt i passende beholdere, hvorved den pågældende spiritus får organoleptiske egenskaber, den ikke havde før. 8) "Aromaer": aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1334/ ) "Aromastof": aromastof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1334/ Rådets direktiv 2001/110/EF af 20. december 2001 om honning (EFT L 10 af , s. 47). Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af , s. 32). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (EUT L 164 af , s. 45). DA 3 DA

5 10) "Naturligt aromastof": naturligt aromastof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EF) nr. 1334/ ) "Aromapræparat": aromastof som defineret i artikel 3, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1334/ ) "Andre aromaer": andre aromaer som defineret i artikel 3, stk. 2, litra h), i forordning (EF) nr. 1334/ ) "Farvestoffer": farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/ ) "Farvning": anvendelse under fremstillingen af spiritus af et eller flere farvestoffer som defineret i punkt 2 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/ ) "Alkoholindhold udtrykt i volumen": forholdet mellem mængden af ren alkohol i produktet ved 20 C og produktets samlede mængde ved samme temperatur. 16) "Indholdet af flygtige stoffer": den mængde af andre flygtige stoffer end ethanol og methanol, der findes i en spiritus fremstillet udelukkende ved destillation alene som resultat af en destillation eller gendestillation af de anvendte råvarer. 17) "Emballage": beskyttende indpakning, karton, kasser, beholdere og flasker, der benyttes ved transport eller salg af spiritus. 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 354 af , s. 16). DA 4 DA

6 BILAG II DEL I Spirituskategorier 1. Rom a) Rom er en af følgende spiritus: i) spiritus, der udelukkende er fremstillet ved alkoholgæring og destillation enten af melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96 % vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske egenskaber, der er karakteristiske for rom spiritus, der er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af saft af sukkerrør, og som har roms karakteristiske aromatiske egenskaber og et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover. Denne spiritus kan bringes i omsætning med ordene "af landbrugsoprindelse" som nærmere beskrivelse af varebetegnelsen "rom", ledsaget af en hvilken som helst af de registrerede geografiske betegnelser fra de franske oversøiske departementer og den selvstyrende region Madeira. b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Rom må ikke tilsættes aromastoffer. e) Rom må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) De registrerede geografiske betegnelser for denne kategori kan suppleres med udtrykket "traditionnel", når rommen er fremstillet ved destillation til under 90 % vol. efter alkoholgæring af råvarer, der kan omdannes til alkohol og udelukkende har oprindelse på det pågældende produktionssted. Denne rom skal have et indhold af flygtige stoffer på 225 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover og må ikke være sødet. Anvendelsen af udtrykket "traditionnel" udelukker ikke muligheden for at anvende udtryk som "produkt af sukkerfremstilling" eller "af landbrugsoprindelse", som kan føjes til varebetegnelsen "rom" som ledsager de geografiske betegnelser omhandlet i litra a), nr.. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at udtrykket "traditionnel" anvendes om produkter, der ikke er omfattet af denne kategori, i henhold til de særlige kriterier, der gælder for dem. DA 5 DA

7 2. Whisky eller whiskey a) Whisky eller whiskey er spiritus, der er udelukkende fremstilles ved de tre følgende produktionsprocesser: i) destillation af mæsk af maltet korn med eller uden hele korn af andre kornarter hvori sukkerdannelse har fundet sted ved hjælp af diastase af den indeholdte malt, med eller uden andre naturlige enzymer der er gæret under indvirkning af gærsvampe i destillation en eller flere gange til under 94,8 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer lagring af det endelige destillat i mindst tre år på træfade, der højst rummer 700 liter. Det endelige destillat, der kun må tilsættes vand og almindelig karamel (til farvning), bevarer den farve, aroma og smag, der fremkommer ved den produktionsproces, der er beskrevet i nr. i), og i. b) Whisky eller whiskey har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 54 i bilag I. d) Whisky eller whiskey må ikke være sødet eller aromatiseret eller indeholde andre tilsætningsstoffer end almindelig karamel anvendt til farvning. 3. Kornbrændevin a) Kornbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af gæret mæsk af hele korn, og som har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Bortset fra "Korn" har kornbrændevin et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Kornbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Kornbrændevin må kun indeholde karamel, der er tilsat som farvningsmiddel. f) Kornbrændevin må kun forsynes med varebetegnelsen "kornbrandy", hvis den er fremstillet ved destillation til under 95 % vol. af gæret mæsk af hele korn og have organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. 4. Vinbrændevin DA 6 DA

8 a) Vinbrændevin er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved destillation til under 86 % vol. af vin eller vin tilsat alkohol med henblik på destillation eller ved gendestillation til under 86 % vol. af et vindestillat den har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover i den har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Vinbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Vinbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Vinbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Efter lagring må vinbrændevin stadig bringes i omsætning som "vinbrændevin", hvis den er lagret i mindst den lagringsperiode, der er foreskrevet for den spiritus, der er defineret i kategori 5 i dette bilag. 5. Brandy eller Weinbrand a) Brandy eller Weinbrand er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet af vinbrændevin, eventuelt tilsat vindestillat, der er destilleret til under 94,8 % vol., såfremt dette vindestillat ikke udgør mere end 50 % af alkoholindholdet i færdigvaren i den er lagret i mindst et år i egetræsbeholdere eller i mindst seks måneder i egetræsfade, der rummer under liter hver den har et indhold af flygtige stoffer på 125 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover, der udelukkende hidrører fra destillation eller gendestillation af de anvendte råvarer iv) den har et maksimumsindhold af methanol på 200 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brandy eller Weinbrand har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 36 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Brandy eller Weinbrand må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. DA 7 DA

9 e) Brandy eller Weinbrand må kun indeholde karamel, der er tilsat med henblik på tilpasning af farven. 6. Brændevin af presserester af druer eller druemarc a) Brændevin af presserester af druer eller druemarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende af presserester af druer, der er gæret og destilleret enten direkte med vanddamp eller efter tilsætning af vand til presseresterne kan der tilsættes en mængde bærme, som ikke overstiger 25 kg bærme pr. 100 kg presserester i den mængde alkohol, der stammer fra bærmen, må ikke overstige 35 % af den samlede alkoholmængde i færdigvaren iv) destillationen foretages med presseresterne til under 86 % vol. v) gendestillation til samme alkoholindhold er tilladt vi) den har et indhold af flygtige stoffer på 140 g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover og et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brændevin af presserester af druer eller druemarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må ikke tilsættes aromastoffer. Dette udelukker ikke traditionelle produktionsmetoder. e) Brændevin af presserester af druer eller druemarc må kun indeholde karamel, der er tilsat med henblik på tilpasning af farven. 7. Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc a) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation til under 86 % vol. af presserester af frugter undtagen presserester af druer den har et minimumsindhold af flygtige stoffer på 200 g/hl alkohol (100 % vol.) i den har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.) iv) i brændevin af presserester af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.) DA 8 DA

10 v) gendestillation til samme alkoholindhold, jf. punkt i), er tilladt. b) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af presserester af frugter eller frugtmarc må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen består af frugtnavnet efterfulgt af "brændevin af presserester" eller efterfulgt af "marc". Anvendes der presserester af flere forskellige frugter, er varebetegnelsen "brændevin af presserester af frugter" eller "frugtmarc". 8. Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy a) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy er spiritus, der udelukkende fremstilles ved destillation af det produkt, som fremkommer ved alkoholgæring af ekstraktet af tørrede druer af sorterne "noir de Corinthe" eller "muscat de Malaga", destilleret til under 94,5 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de anvendte råvarer. b) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må ikke tilsættes aromastoffer. e) Brændevin af tørrede druer eller raisin brandy må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 9. Frugtbrændevin a) Frugtbrændevin er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved alkoholgæring og destillation af en kødet frugt eller most af denne frugt, bær eller grøntsager med eller uden sten i der er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af de destillerede råmaterialer den har et indhold af flygtige stoffer på 200g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover iv) ved brændevin af stenfrugter må indholdet af cyanbrinte ikke overstige 7 g/hl alkohol (100 % vol.). DA 9 DA

11 b) Frugtbrændevin har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). i) Ved frugtbrændevin fremstillet af følgende frugter eller bær er maksimumsindholdet af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.) blomme (Prunus domestica L.) mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) sveskeblomme (Prunus domestica L.) æble (Malus domestica Borkh.) pære (Pyrus communis L.) undtagen pære af sorten Williams (Pyrus communis L. cv "Williams") hindbær (Rubus idaeus L.) brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) abrikos (Prunus armeniaca L.) fersken (Prunus persica (L.) Batsch) Ved frugtbrændevin fremstillet af følgende frugter eller bær er maksimumsindholdet af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.) Williamspære (Pyrus communis L. cv "Williams") ribs (Ribes rubrum L.) solbær (Ribes nigrum L.) rønnebær (Sorbus aucuparia L.) hyldebær (Sambucus nigra L.) kvæde (Cydonia oblonga Mill.) enebær (Juniperus communis L. eller Juniperus oxicedrus L.). c) Frugtbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. d) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. e) Frugtbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. f) Varebetegnelsen på frugtbrændevin er navnet på frugten, bærret eller grøntsagen efterfulgt af "-brændevin", f.eks. kirsebærbrændevin eller kirsch, DA 10 DA

12 blommebrændevin eller slivovits, mirabel-, fersken-, æble-, pære-, abrikos-, figen-, citrusfrugt-, drue- eller anden frugtbrændevin. Den kan ligeledes betegnes med frugtnavnet efterfulgt af "-wasser". Frugtnavnet alene må anvendes i stedet for frugtnavnet efterfulgt af "- brændevin", når det drejer sig om følgende frugter eller bær: mirabel (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.) blomme (Prunus domestica L.) sveskeblomme (Prunus domestica L.) jordbærtræ (Arbutus unedo L.) æblesorten Golden Delicious. Hvis der er en risiko for, at de endelige forbrugere har svært ved at forstå en af disse varebetegnelser, hvori ordet "spiritus" ikke indgår, skal mærkningen og præsentationen desuden forsynes med ordet "spiritus", eventuelt ledsaget af en forklaring. g) Varebetegnelsen Williams er forbeholdt pærebrændevin, der udelukkende er fremstillet af pærer af sorten "Williams". h) Hvis to eller flere slags frugter, bær eller grøntsager destilleres sammen, betegnes produktet "frugtbrændevin" eller "grøntsagsbrændevin" alt efter hvad der er relevant. Denne betegnelse kan suppleres med navnet på hver slags frugt, bær eller grøntsag i faldende orden efter den anvendte mængde. 10. Brændevin af æble- eller pærecider a) Brændevin af æblecider og pærecider er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) de er fremstillet udelukkende ved destillation af æble- eller pærecider til under 86 % vol., således at destillatet får aroma og smag af frugten de har et indhold af flygtige stoffer på 200g/hl alkohol (100 % vol.) eller derover i de har et maksimumsindhold af methanol på g/hl alkohol (100 % vol.). b) Brændevin af æblecider og pærecider har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Hverken brændevin af æblecider eller pærecider må tilsættes aromastoffer. DA 11 DA

13 e) Brændevin af æblecider og pærecider må kun indeholde tilsat karamel til farvning. 11. Honningbrændevin a) Honningbrændevin er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af honningmæsk den er destilleret til under 86 % vol., således at destillatet har organoleptiske egenskaber, der stammer fra de anvendte råvarer. b) Honningbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Honningbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Honningbrændevin må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Honningbrændevin må kun sødes med honning. 12. Hefebrand a) Hefebrand eller spiritus af bærme er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved destillation af vinbærme eller gæret frugt til under 86 % vol. b) Hefebrand eller spiritus af bærme har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Hefebrand eller spiritus af bærme må ikke tilsættes aromastoffer. e) Hefebrand eller spiritus af bærme må kun indeholde tilsat karamel til farvning. f) Varebetegnelsen Hefebrand eller spiritus af bærme skal suppleres med den anvendte råvares navn. 13. Bierbrand eller eau de vie de bière a) Bierbrand eller eau de vie de bière er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved direkte destillation under normalt tryk af frisk øl på en sådan måde, at destillatet får et alkoholindhold på under 86 % vol. samt øllets organoleptiske egenskaber. b) Bierbrand eller eau de vie de bière har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. DA 12 DA

14 c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Bierbrand eller eau de vie de bière må ikke tilsættes aromastoffer. e) Bierbrand eller eau de vie de bière må kun indeholde tilsat karamel til farvning. DA 13 DA

15 14. Topinambur a) Topinambur eller jordskokbrændevin er spiritus, der er fremstillet udelukkende ved gæring og destillation af jordskokker (Helianthus tuberosus L.) til under 86 % vol. b) Topinambur eller jordskokbrændevin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. c) Der må ikke tilsættes hverken fortyndet eller ufortyndet alkohol som defineret i punkt 4 i bilag I. d) Topinambur eller jordskokbrændevin må ikke tilsættes aromastoffer. e) Topinambur eller jordskokbrændevin må kun indeholde karamel, der er tilsat med henblik på tilpasning af farven. B. 15. Vodka a) Vodka er spiritus, der er fremstillet af landbrugsethanol fremstillet ved forgæring med gær af enten: kartofler og/eller korn andre landbrugsråvarer, der er destilleret og/eller rektificeret med det formål selektivt at svække råvarernes og gæringsbiprodukternes organoleptiske egenskaber. Denne proces kan efterfølges af gendestillation eller behandling med passende hjælpestoffer eller begge dele, herunder behandling med aktivt kul, for at bibringe produktet dets særlige organoleptiske egenskaber. Maksimumsindholdet af reststoffer for landbrugsethanol skal være i overensstemmelse med det maksimumsindhold, der fastsat i punkt 1 i bilag I, dog må methanolindholdet ikke overstige 10 g/hl alkohol (100 % vol.). b) Vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) De eneste aromastoffer, der må tilsættes, er naturlige aromaforbindelser, der findes i destillatet af de forgærede råvarer. Derudover kan produktet bibringes særlige organoleptiske egenskaber, dog ikke en fremherskende aroma. d) Betegnelsen, præsentationen eller mærkningen af vodka, der ikke udelukkende er fremstillet af kartofler eller korn, skal være påført betegnelsen "fremstillet af " suppleret med navnet på de råvarer, der er anvendt til fremstilling af landbrugsethanolen. 16. Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation DA 14 DA

16 a) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation er spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) der er fremstillet ved udblødning af de frugter eller bær, der er nævnt i punkt, delvis gærede eller ugærede, og eventuelt tilsat højst 20 liter landbrugsethanol, brændevin eller destillat, der stammer fra den samme frugt, eller en blanding deraf, pr. 100 kg gærede frugter eller bær, efterfulgt af destillation til under 86 % vol. der er fremstillet af følgende frugter eller bær: brombær (Rubus fruticosus auct. aggr.) jordbær (Fragaria spp.) blåbær (Vaccinium myrtillus L.) hindbær (Rubus idaeus L.) ribs (Ribes rubrum L.) hvid ribs (Ribes niveum Lindl.) solbær (Ribes nigrum L.) slåen (Prunus spinosa L.) almindelig røn (Sorbus aucuparia L.) storfrugtet røn (Sorbus domestica L.) kristtjørn (Ilex aquifolium og Ilex cassine L.) tarmvridrøn (Sorbus torminalis (L.) Crantz) hyldebær (Sambucus nigra L.) stikkelsbær (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia) tranebær (Vaccinium L. subgenus Oxycoccus) tyttebær (Vaccinium vitis-idaea L.) amerikanske blåbær (Vaccinium corymbosum L.) havtorn (Hippophae rhamnoides L.) hyben af hunderose (Rosa canina L.) multebær (Rubus chamaemorus L.) revling (Empetrum nigrum L.) agerbær (Rubus arcticus L.) myrte (Myrtus communis L.) banan (Musa spp.) passionsfrugt (Passiflora edulis Sims) stor mombin (Spondias dulcis Sol. ex Parkinson) gul mombin (Spondias mombin L.) valnød (Juglans regia L.) DA 15 DA

17 hasselnød (Corylus avellana L.) kastanje (Castanea sativa L.) citrusfrugter (Citrus spp. L.) kaktuspære (Opuntia ficus-indica). b) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation må ikke tilsættes aromastoffer. d) Ved mærkningen og præsentationen af brændevin (med frugtnavnet foranstillet) fremstillet ved udblødning og destillation skal betegnelsen "fremstillet ved udblødning og destillation" anføres i betegnelsen, præsentationen eller mærkningen med bogstaver af samme skrifttype, størrelse og farve og i samme synsfelt som angivelsen "brændevin (med frugt- eller bærnavnet foranstillet)" og for flaskers vedkommende på forsideetiketten. 17. Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) a) Geist (sammen med frugtnavnet eller de anvendte råvarer) er spiritus, der er fremstillet ved udblødning af ugærede frugter og bær, der er nævnt i gruppe B, kategori 16, litra a), nr., eller grøntsager, nødder eller andre plantematerialer, f.eks. urter eller rosenkronblade, i landbrugsethanol efterfulgt af destillation til under 86 % vol. b) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Geist (sammen med frugtnavnet eller den anvendte råvare) må ikke tilsættes aromastoffer. 18. Ensian a) Ensian er spiritus, der er fremstillet på basis af et destillat af ensian, der selv er fremstillet ved gæring af ensianrødder med eller uden tilsætning af landbrugsethanol. b) Ensian har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Ensian må ikke tilsættes aromastoffer. 19. Spiritus med enebærsmag a) Spiritus med enebærsmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol eller kornbrændevin eller korndestillat med enebær (Juniperus communis L. eller juniperus oxicedrus L.). b) Spiritus med enebærsmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. DA 16 DA

18 c) Aromastoffer, aromapræparater eller aromatiske planter eller plantedele eller en blanding heraf må tillige anvendes, men enebærrets organoleptiske egenskaber skal være mærkbare, selv om de undertiden svækkes. d) Spiritus med enebærsmag kan forsynes med varebetegnelserne "Wacholder" eller "genebra". 20. Gin a) Gin er spiritus med enebærsmag, der er fremstillet ved aromatisering af organoleptisk egnet landbrugsethanol med enebær (Juniperus communis L.). b) Gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Der må kun anvendes aromastoffer eller aromapræparater til fremstilling af gin, således at enebærsmagen er fremherskende. d) Betegnelsen "gin" kan suppleres med betegnelsen "dry", hvis den ikke har et indhold af tilsat sødestof på mere end 0,1 gram sukker pr. liter færdigvare. 21. Destilleret gin a) Destilleret gin er en af følgende: i) spiritus med enebærsmag, der er fremstillet udelukkende ved gendestillation af organoleptisk egnet landbrugsethanol af passende kvalitet med et oprindeligt alkoholindhold på mindst 96 % vol. i traditionelle gin-klarepander, idet der tilsættes enebær (Juniperus communis L.) og andre naturlige planteprodukter, forudsat at enebærsmagen er den fremherskende, eller en blanding af et produkt, der er fremstillet ved ovennævnte destillation, og landbrugsethanol med samme sammensætning, renhed og alkoholindhold; til aromatisering af destilleret gin kan tillige anvendes aromastoffer eller aromapræparater som specificeret i kategori 20, litra c). b) Destilleret gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Gin, der fremstilles ved blot at tilsætte essenser eller aromastoffer til landbrugsethanol, betragtes ikke som destilleret gin. d) Betegnelsen "destilleret gin" kan suppleres med betegnelsen "dry", hvis den ikke har et indhold af tilsat sødestof på mere end 0,1 gram sukker pr. liter færdigvare. 22. London gin a) London gin er en type destilleret gin: i) der er fremstillet udelukkende af landbrugsethanol med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100 % vol.), og DA 17 DA

19 hvis aroma opstår ved gendestillation af landbrugsethanol i traditionelle klarepander sammen med alle de naturlige plantematerialer, der anvendes i iv) hvis destillat har et alkoholindhold på mindst 70 % vol. hvor eventuelt ekstra landbrugsethanol er tilsat, skal det være i overensstemmelse med kravene i punkt 1 i bilag I, men med et maksimumsindhold af methanol på højst 5 g/hl alkohol (100 % vol.) der ikke har et indhold af tilsat sødestof på mere end 0,1 gram sukker pr. liter færdigvare og ikke indeholder farvestoffer v) der ikke har et indhold af andre tilsatte ingredienser end vand. b) London gins minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen er 37,5 %. c) Betegnelsen "London gin" kan suppleres med betegnelsen "dry". 23. Spiritus med kommensmag a) Spiritus med kommensmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med kommen (Carum carvi L.). b) Spiritus med kommensmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Aromastoffer eller aromapræparater må tillige anvendes, men kommensmagen skal være fremherskende. DA 18 DA

20 24. Akvavit eller aquavit a) Akvavit eller aquavit er spiritus med kommen- og/eller dildsmag, der er fremstillet af landbrugsethanol, der er aromatiseret ved anvendelse af et urteeller krydderidestillat. b) Akvavit eller aquavit har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Naturlige aromastoffer og aromapræparater kan tillige anvendes, men de pågældende drikkevarers aroma skal for en stor dels vedkommende hidrøre fra destillater af kommen (Carum carvi L.) eller frø af dild (Anethum graveolens L.), idet tilsætning af æteriske olier er forbudt. d) Bitterstoffer må ikke påvirke smagen afgørende; tørstofindholdet må ikke overstige 1,5 g/100 ml. 25. Spiritus med anissmag a) Spiritus med anissmag er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af stjerneanis (Illicium verum Hook f.), grøn anis (Pimpinella anisum L.), fennikel (Foeniculum vulgare Mill.) eller enhver anden plante, der indeholder den samme aromatiske hovedbestanddel, efter en af følgende metoder eller en kombination deraf: i) udblødning og/eller destillation i gendestillation af alkohol under samtidig anvendelse af frø eller andre dele af ovennævnte planter tilsætning af naturlige destillerede ekstrakter af anisholdige planter. b) Spiritus med anissmag har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Kun naturlige aromastoffer og aromapræparater må anvendes til fremstillingen af spiritus med anissmag. d) Der kan derudover anvendes andre naturlige vegetabilske ekstrakter eller aromatiske frø, men anissmagen skal være fremherskende. 26. Pastis a) Pastis er spiritus med anissmag, der også indeholder naturlige ekstrakter af lakridsrod (Glycyrrhiza spp.), hvilket medfører tilstedeværelse af de såkaldte "chalkone" farvestoffer samt et indhold af glycyrrhizinsyre på mindst 0,05 og højst 0,5 g pr. liter. b) Pastis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 40 %. DA 19 DA

21 c) Ved fremstillingen af pastis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. d) Pastis har et indhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på under 100 g pr. liter og et indhold af anethol på mindst 1,5 og højst 2 g pr. liter. 27. Pastis de Marseille a) Pastis de Marseille er pastis med et anetholindhold på 2 g pr. liter. b) Pastis de Marseille har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 45 %. c) Ved fremstillingen af pastis de Marseille må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. 28. Anis a) Anis er spiritus med anissmag, hvis karakteristiske aroma udelukkende stammer fra grøn anis (Pimpinella anisum L.) eller stjerneanis (Illicium verum Hook f.) eller fennikel (Foeniculum vulgare Mill.). b) Anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37 %. c) Ved fremstillingen af anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og præparater. 29. Destilleret anis a) Destilleret anis er anis, der indeholder alkohol, som er destilleret med de frø, der er nævnt i kategori 28, litra a), samt, i tilfælde af geografiske betegnelser, mastiks og andre aromatiske frø, planter eller frugter, forudsat at denne alkohol udgør mindst 20 % af den destillerede anis' alkoholindhold. b) Destilleret anis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 35 %. c) Ved fremstillingen af destilleret anis må der kun anvendes naturlige aromastoffer og præparater. 30. Spiritus med bitter smag eller bitter a) Spiritus med bitter smag eller bitter er spiritus med en fremherskende bitter smag, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer. b) Spiritus med bitter smag eller bitter har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Spiritus med bitter smag eller bitter kan også betegnes "amer" eller "bitter", eventuelt kombineret med et andet udtryk. 31. Aromatiseret vodka DA 20 DA

22 a) Aromatiseret vodka er vodka, der har fået tilført en fremherskende smag, der ikke stammer fra råvarerne. b) Aromatiseret vodka har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %. c) Aromatiseret vodka kan være sødet, sammenstukket, aromatiseret, modnet eller tilsat farve. d) Varebetegnelsen for aromatiseret vodka kan indeholde betegnelsen på en fremherskende aroma i forbindelse med ordet "vodka". 32. Likør a) Likør er spiritus: i) der har et minimumsindhold af sukker, udtrykt i invertsukker, på: 70 g/liter, når det gælder kirsebærlikør, hvori ethanolen udelukkende består af kirsebærbrændevin 80 g/liter, når det gælder ensianlikør eller lignende likører, der er fremstillet med ensian eller lignende planter som eneste aromastof 100 g/liter i alle andre tilfælde der er fremstillet af landbrugsethanol eller et landbrugsdestillat eller en eller flere former for spiritus eller en blanding deraf, som er sødet og tilsat en eller flere aromatiseringer, landbrugsprodukter eller fødevarer. b) Likør har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Ved fremstillingen af likør må der anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. Der må dog kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater ved fremstilling af følgende likører: i) frugtlikører af følgende frugter: solbær kirsebær hindbær brombær blåbær citrusfrugter multebær agerbær tranebær tyttebær havtorn ananas plantelikører af følgende planter: pebermynte DA 21 DA

23 ensian anis génépi rundbælg. d) Følgende sammensatte udtryk kan anvendes ved præsentation af likører, der er fremstillet i Unionen, for at henvise til etablerede produktionsmetoder med brug af landbrugsethanol: prune brandy orange brandy apricot brandy cherry brandy solbærrom, også benævnt "blackcurrant rum". Ved mærkning og præsentation af disse likører skal det sammensatte udtryk i mærkningen og i præsentationen stå på én linje med ensartede bogstaver af samme skrifttype og farve, og ordet "likør" skal stå i umiddelbar nærhed heraf med mindst lige så store bogstavtyper. Hvis alkoholen ikke stammer fra den angivne spiritus, skal dens oprindelse angives i mærkningen i samme synsfelt som det sammensatte udtryk og betegnelsen "likør", enten ved angivelse af, hvilken type landbrugsalkohol der er anvendt, eller med ordene "fremstillet af" eller "på basis af" efterfulgt af udtrykket "landbrugsalkohol". 33. Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) a) Spiritus betegnet som Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare), bortset fra mejeriprodukter, er likør med et minimumsindhold af sukker på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de (efterfulgt af navnet på frugten eller den anvendte råvare) har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for denne spiritus. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 34. Crème de cassis a) Crème de cassis er en solbærlikør, der indeholder mindst 400 g sukker pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Crème de cassis har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for crème de cassis. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 35. Guignolet DA 22 DA

24 a) Guignolet er en likør, der er fremstillet ved udblødning af kirsebær i landbrugsethanol. b) Guignolet har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for Guignolet. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 36. Punch au rhum a) Punch au rhum er en likør, hvis alkoholindhold udelukkende stammer fra rom. b) Punch au rhum har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for punch au rhum. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 37. Sloe gin a) Sloe gin er en likør, der er fremstillet ved udblødning af slåen i gin med eventuel tilsætning af slåensaft. b) Sloe gin har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 25 %. c) Ved fremstillingen af sloe gin må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 38. "Spiritus med slåenaroma eller Pacharán" Spiritus med slåenaroma eller Pacharán er spiritus: a) som har en fremherskende smag af slåen og fremstilles ved udblødning af slåen (Prunus spinosa) i landbrugsethanol med naturlige ekstrakter af anis og/eller destillater af grøn anis b) som har et minimumalkoholindhold udtrykt i volumen på 25 % c) hvor der til produktionen som minimummængde er anvendt 125 g slåenfrugter pr. liter færdigt produkt d) der har et sukkerindhold udtrykt i invertsukker på mellem 80 og 250 gram pr. liter færdigt produkt e) hvor de organoleptiske kendetegn, farve og smag, udelukkende stammer fra den anvendte frugt og anis. Udtrykket "Pacharán" må kun benyttes som varebetegnelse, når produktet er fremstillet i Spanien. Hvis produktet er fremstillet uden for Spanien, må "Pacharán" benyttes som supplement til varebetegnelsen "spiritus med slåenaroma", forudsat at DA 23 DA

25 det ledsages af ordene: "produceret i..." efterfulgt af navnet på den pågældende medlemsstat eller tredjeland. 39. Sambuca a) Sambuca er en farveløs likør med anissmag, der opfylder følgende betingelser: i) den indeholder destillater af grøn anis (Pimpinella anisum L.), stjerneanis (Illicium verum L.) eller andre krydderurter i den har et minimumssukkerindhold på 370 g pr. liter udtrykt i invertsukker den har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. b) Sambuca har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 38 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for sambuca. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 40. Maraschino, marrasquino eller maraskino a) Maraschino, marrasquino eller maraskino er en farveløs likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved anvendelse af et destillat af maraska eller det produkt, der fremkommer ved udblødning af kirsebær eller dele af kirsebær i landbrugsethanol, og som har et minimumssukkerindhold på 250 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Maraschino, marrasquino eller maraskino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 24 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for maraschino, marrasquino eller maraskino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". DA 24 DA

26 41. Nocino a) Nocino er en likør, der er aromatiseret hovedsagelig ved udblødning eller destillation af hele grønne valnødder (Juglans regia L.), og som har et minimumssukkerindhold på 100 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Nocino har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Reglerne om aromastoffer og aromapræparater til fremstilling af likør i kategori 32 gælder for nocino. d) Varebetegnelsen kan suppleres med udtrykket "likør". 42. Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat a) Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin, og hvis ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af rene æggeblommer er på 140 g pr. liter af færdigvaren. b) Æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 14 %. c) Kun aromastoffer og aromapræparater må anvendes ved fremstillingen af æggelikør eller advocaat eller avocat eller advokat. 43. Likør med æg a) Likør med æg er spiritus, eventuelt aromatiseret, der er fremstillet af landbrugsethanol, destillat eller brændevin eller en blanding heraf, og hvis karakteristiske ingredienser er kvalitetsæggeblommer, æggehvider og sukker eller honning. Minimumsindholdet af sukker eller honning er på 150 g pr. liter udtrykt i invertsukker. Minimumsindholdet af æggeblommer er på 70 g pr. liter af færdigvaren. b) Likør med æg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Ved fremstillingen af likør med æg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. 44. Mistrà a) Mistrà er en farveløs spiritus, der er aromatiseret med anis eller naturlig anethol, der opfylder følgende betingelser: i) den har et naturligt anetholindhold på mindst 1 g og højst 2 g pr. liter. den kan også indeholde et destillat af krydderurter DA 25 DA

27 i den er ikke tilsat sukker. b) Mistrà har et alkoholindhold udtrykt i volumen på mindst 40 % og højst 47 %. c) Ved fremstillingen af mistrà må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. DA 26 DA

28 45. Väkevä glögi eller spritglögg a) Väkevä glögi eller spritglögg er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af landbrugsethanol med aromastoffer af nelliker eller kanel ved hjælp af en af følgende processer: Udblødning eller destillation, gendestillation af alkoholen, som er tilsat dele af ovennævnte planter, tilsætning af naturlige aromastoffer af nelliker eller kanel eller en kombination af disse metoder. b) Väkevä glögi eller spritglögg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 15 %. c) Aromastoffer, aromapræparater eller andre aromaer kan tillige anvendes, men aromaen af de anførte krydderier skal være fremherskende. d) Indholdet af vin eller vinprodukter i færdigvaren må ikke overstige 50 %. 46. Berenburg eller Beerenburg a) Berenburg eller Beerenburg er en spiritus, der opfylder følgende betingelser: i) den er fremstillet af landbrugsethanol den er fremstillet ved udblødning af frugt eller planter eller dele deraf i der som specifik aroma indeholder destillat af ensianrødder (Gentiana lutea L.), enebær (Juniperus communis L.) og laurbærblade (Laurus nobilis L.) iv) den har lysebrun til mørkebrun farve v) den er eventuelt sødet og har et maksimumsindhold af sukker på 20 g pr. liter udtrykt i invertsukker. b) Berenburg eller Beerenburg har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 30 %. c) Ved fremstillingen af Berenburg eller Beerenburg må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater. 47. Honning- eller mjødnektar a) Honning- eller mjødnektar er spiritus, der er fremstillet ved aromatisering af en blanding af gæret honningmæsk og honningdestillat eller landbrugsethanol eller begge dele, og som indeholder mindst 30 % gæret honningmæsk udtrykt i volumen. b) Honning- eller mjødnektar har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 22 %. DA 27 DA

29 c) Ved fremstilling af honning- eller mjødnektar må der kun anvendes naturlige aromastoffer og aromapræparater, og honningsmagen skal være fremherskende. d) Honning- eller mjødnektar må kun sødes med honning. DEL II Specifikke regler for visse spiritustyper, som er opført i del I 1. Rum-Verschnitt fremstilles i Tyskland ved sammenstikning af rom og alkohol, hvor mindst 5 % af alkoholen i færdigvaren skal hidrøre fra rom. Rum-Verschnitt har et minimumsalkoholindhold på 37,5 %. Ved præsentationen og mærkningen skal udtrykket Verschnitt angives med bogstaver af samme skrifttype, størrelse, farve og på samme linje som ordet "Rum" og for flaskers vedkommende være anbragt på forsideetiketten. Varebetegnelse på dette produkt skal være "spiritus". I tilfælde af salg uden for Tyskland skal produktets alkoholsammensætning anføres på etiketten. 2. Slivovice fremstilles i Den Tjekkiske Republik ved tilsætning af landbrugsethanol til blommedestillat før den endelige destillation, hvor mindst 70 % af alkoholen i det endelige produkt skal hidrøre fra blommedestillat. Varebetegnelse på dette produkt skal være "spiritus". Betegnelsen slivovice kan tilføjes, hvis det anføres i samme synsfelt på forsideetiketten. Hvis slivovice sælges uden for Den Tjekkiske Republik skal produktets alkoholsammensætning anføres på etiketten. Denne bestemmelse berører ikke anvendelsen af betegnelsen slivovitz om frugtbrændevin i henhold til kategori 9 i del I i nærværende bilag. DA 28 DA

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om definition, præsentation og mærkning af spiritus, brugen

Læs mere

Vejledning for lokale varer, spiritus

Vejledning for lokale varer, spiritus Vejledning for lokale varer, spiritus Formål Formålet med denne vejledning for spiritus er at sikre gode, sikre og lovlige fødevarer til Coops kunder. Denne vejledning og tilhørende bilag skal ses som

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2005 KOM(2005) 125 endelig 2005/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1989R1576 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 17. januar 2008 FVM 486 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 20. december 2007 udbedt sig min besvarelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0848 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 848 endelig 2007/0287 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R1601 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, præsentation

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. Nr. 878 af 30. oktober 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevaredirektoratet) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 490 endelig 2010/0254 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s.

RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum. (EFT L 10 af 12.1.2002, s. 2001L0112 DA 27.04.2012 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 2001/112/EF af 20. december 2001 om frugtsaft og visse

Læs mere

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1)

Bekendtgørelse om frugtsaft m.v. 1) BEK nr 1370 af 09/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01417 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 08 Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun spiselige frugter og nødder. 2. Kølede frugter og nødder tariferes i samme position

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset

Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset Kapitel 22 Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter ikke: a) produkter som nævnt i dette kapitel (bortset fra produkter henhørende under pos. 2209), der er tilberedt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) L 6/8 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2016/22 af 7. januar 2016 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af presserester af stenfrugter

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27

ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 9.10.2013 2012/0260(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-27 Udkast til udtalelse Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export

Whisky. High Commissioner 200 cl Old Scotch Export Whisky 12 stk. 117 High Commissioner 200 cl Old Scotch Export 200 450 360 121 123 579 582 Glen Ranoch Special Reserve 70 cl Scotland; Single Highland Malt. En dejlig voksagtig med antydninger af citrusfrugter,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 19. maj 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0671 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.10.2007 KOM(2007) 671 endelig 2006/0147 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045

2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne

Læs mere

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion

InnovaConsult. Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015. Når innovation og smag er en passion InnovaConsult Der er penge i god smag - Whisky Januar 2015 Når innovation og smag er en passion Der er penge i god smag; Whisky Hvornår er der penge i god smag Hvad sker der med smag når man fermenterer

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning

BILAG. til. Forslag til Rådets forordning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2014 COM(2013) 943 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING

KOMMISSIONENS HENSTILLING 3.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 52/53 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 2. marts 2010 om forebyggelse og reduktion af ethylcarbamatforurening i brændevin af stenfrugter og brændevin af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG

Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/331 BILAG 26.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 326/333 BILAG I LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 38 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE 1 2

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2009 KOM(2009) 259 endelig 2009/0075 (CNS) C7-0104/09 Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Portugal til at anvende reducerede

Læs mere

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning

Kampen om madvanerne. Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Kampen om madvanerne Undersøgelse af Ny Nordisk Hverdagsmad lærervejledning Formålet: med dette materiale er at give eleverne indsigt i Ny Nordisk Hverdagsmad. Mål: Eleverne har til opgave at finde ud

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 16.4.2014 EP-PE_TC1-COD(2012)0260 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til

Skatteministeriet J. nr Udkast (4) 9. juni Forslag. til Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 160 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2005-231-0048 Udkast (4) 9. juni 2006 Forslag til Lov om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D021995/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. september 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 22. august 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

og lidt om Vin Doux Naturel fra Roussillon af André Devald

og lidt om Vin Doux Naturel fra Roussillon af André Devald og lidt om Vin Doux Naturel fra Roussillon af André Devald Sødme al chokolade er mere eller mindre sød Bitterhed især mørk chokolade er bitter Struktur chokoladens fedme indhyller smagsløgene Aromaer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven 2007/2 LSV 158 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0014 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. juni 2008 Forslag til Lov

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0259 (NLE) 13354/17 N 36 EEE 39 AGRI 560 FORSLAG fra: modtaget: 17. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

BILAG. til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om indbyrdees tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C5-0080/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0199(COD) 12/03/2003

EUROPA-PARLAMENTET C5-0080/2003. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0199(COD) 12/03/2003 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0080/2003 2001/0199(COD) DA 12/03/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/13/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09. Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2009 (OR. en) 11172/09 Interinstitutionel sag: 2009/0002 (ACC) EG 4 AGRI 274 PECHE 163 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets afgørelse om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 FORSLAG fra: modtaget: 28. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer hermed, at vores produkter, der er anført i bilag (A), er i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 10/2011 og (EF)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD 35 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN Årgang J H ANDRESEN TAWNY Standard Tawny Blended Portvin Traditionelle Røde Stål Tanke/Cement 4-5 år på gammel eg Smuk Tawny mahogni farve. Vinen er lys, klar

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. november 2017 (OR. en) 14453/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AGRI 631 AGRIFIN 116 AGRIORG 113 DELACT 223

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10043/13 DENLEG 49 AGRI 334 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) BEK nr 774 af 04/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-29-31-00088 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. september 2016 (OR. en) 12131/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. september 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMER 96 CFSP/PESC 709 CONOP 70 ECO 52 UD

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 3.6.2014 L 164/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/63/EU af 15. maj 2014 om ændring af direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk

SKÆRSØGAARD VIN. Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk SKÆRSØGAARD VIN Nørresøvej 12, Dons, 6051 Almind Tlf. 75 55 44 73 / M 23 38 08 09 www.dansk-vin.dk e-mail: salg@dansk-vin.dk AKTUEL SORTEMENT & VEJLEDENDE UDSALGSPRISER I specialhandel, HJ Hansen, Vinspecialisten

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1)

Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer 1) I medfør af 15, 16, 17, 18, 19, 40, 49, og 60 stk. 3 og stk. 4, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven) fastsættes: Afsnit I Bekendtgørelsens

Læs mere

Varedeklarationer. Og lightprodukter

Varedeklarationer. Og lightprodukter Varedeklarationer Og lightprodukter Varedeklarationer skal være anført på varen eller på en vedhæftet etiket skal indeholde mængdeangivelse af ingredienser varebetegnelse ingrediensliste Varedeklarationer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN

SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN SORTIMEMTS LISTE J H ANDRESEN PORTVIN Årgang J H ANDRESEN TAWNY Standard Tawny Blended Portvin Traditionelle Røde Stål Tanke/Cement 4-5 år på gammel eg Smuk Tawny mahogni farve. Vinen er lys, klar og har

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76%(6/871,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.07.2001 KOM(2001) 442 endelig 2001/0169 (CNS) Forslag til 5c'(76%(6/871,1* RPEHP\QGLJHOVHDI3RUWXJDOWLODWDQYHQGHHQUHGXFHUHWSXQNWDIJLIWVVDWVLGHQ

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 29.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 230/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 817/2013 af 28. august 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

En kort introduktion til produktion af hjemmelavet bjesk af: Naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn Kommune

En kort introduktion til produktion af hjemmelavet bjesk af: Naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn Kommune Bjesk...for begyndere En kort introduktion til produktion af hjemmelavet bjesk af: Naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn Kommune Indledning En tur i naturen er altid spændende, og jagten på bjeskplanter

Læs mere

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg

Punktgjald Vørunr Vørutekstur Gatt Pct Eind Eind Mvg Kapitel 23 Rest- og affaldsprodukter fra næringsmiddelindustrien; tilberedt dyrefoder Bestemmelse 1. Pos. 2309 omfatter bl.a. varer anvendelige som dyrefoder, ikke andetsteds tariferet, fremstillet ved

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. oktober 2015 (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: D041473/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0021 (NLE) 6144/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 8. februar 2017 til: COLAC 10 PVD 1 WTO 27 UD 23 Jordi

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG BILAG IV. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 4 PART 2/2 BILAG BILAG IV Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.2.2015 C(2015) 861 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.2.2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

Meddelelser og oplysninger. Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel 115 2

Meddelelser og oplysninger. Meddelelser fra Kommissionen i henhold til EØF-traktatens artikel 115 2 De Europæiske Fællesskabers Tidende ISSN 0378-7001 C 189 25. årgang 23. juli 1982 Dansk udgave Meddelelser og oplysninger Indhold I Meddelelser Kommission ECU 1 Meddelelser fra Kommissionen i henhold til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild

AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG. Inspiration til 30 forskellige slags sild AARHUS SØFARTS MUSEUMS SILDEBOG Inspiration til 30 forskellige slags sild 2015 Pernille Sonne Foto og layout: Ole Sonne Tidligere købte vi hele saltede sild, som vi flåede, fileterede og udvandede, før

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0081 (COD) 7595/16 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 5. april 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MIGR 72 RECH

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 2. oktober 2001 FORELØBIG 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål til Udvalget

Læs mere

Weingut Domtalhof "Wein vom Roten Hang"

Weingut Domtalhof Wein vom Roten Hang Vin er livslyst Vin er sansefuldt Vin skal opleves Vin er harmoni med naturen Vores mål er at producere høj kvalitet fine frugtagtige vine med en karakteristisk terroir. Intensivt arbejde i vingården og

Læs mere

Vejledning om frugtsaft m.v.

Vejledning om frugtsaft m.v. Fødevarestyrelsen Vejledning om frugtsaft m.v. Udkast Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Frugtsaftbekendtgørelsen... 3 1.2 Frugtsaftdirektivet... 4 2. Forbeholdte varebetegnelser... 5 2.1 Frugtsaft...

Læs mere

GELÉ Vare Vare Ean nummer Netto- Antal Antal Antal Højde Pris nummer vægt per kollo per lag per pr. kollo EUR-palle EUR-palle

GELÉ Vare Vare Ean nummer Netto- Antal Antal Antal Højde Pris nummer vægt per kollo per lag per pr. kollo EUR-palle EUR-palle GELÉ kollo EUR-palle EUR-palle kg 2.03595.521 Instant jelly 4 x 1 kg 4012447037705 4 Kg 4 15 90 1320 50 g Instant jelly, 300 g sukker og 1 L vand bringes i kog. Gelérer hurtigt ved afkøling- kort konsistens

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden

Licenspligt. skal der fremlægges licens ved eksport. Mindre varepartier kan imidlertid udføres uden Indledning Eksportørvejledning - varedel er en oversigt over de varer under markedsordningen for sukker, som er omfattet af bestemmelserne om eksportrestitution. Opnåelse af restitution er betinget af,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD)C7-0304/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 2001/110/EF om honning DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

OPSKRIFTER OG ET PAR GODE RÅD

OPSKRIFTER OG ET PAR GODE RÅD SNAPSE- OPSKRIFTER OPSKRIFTER OG ET PAR GODE RÅD Det er ikke mange remedier, der skal anskaffes, inden man kan gå i gang. Faktisk er alkoholen den største post, men heldigvis er prisen i Danmark blevet

Læs mere