TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis"

Transkript

1 HORSENS KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED VEJPLAN 2012 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk DOKUMENTATION AF TRAFIKMODELBEREGNINGER INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis Trafikprognoser og fremskrivning af trafik Fremskrivning Byvækst 4 4 Scenarieberegninger og resultater beregninger beregninger beregninger 7 5 Bilag 10 PROJEKTNR. P DOKUMENTNR VERSION 3 UDGIVELSESDATO 16. apr Indledning I forbindelse med udarbejdelse af Vejplan 2012 for Horsens Kommune, er der gennemført en række trafikmodelberegninger af fremtidige vejprojekter. Horsens Kommune har en trafikmodel, som omfatter Horsens by og det nærmeste opland. Trafikmodellen er opbygget af COWI i trafikmodelprogrammet Emme/2. Modellen har tidligere været benyttet af Horsens Kommune, bl.a. i forbindelse med analyser af en nordlig og sydlig omfartsvej og af de trafikale konsekvenser af en udbygning af Slagterigrunden, og modellen er løbende blevet opdateret med detaljering af zonesystem, vejnet og plandata. Trafikmodellen er en døgnmodel, hvor biltrafikken beregnes som køretøjer i et UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT JCB AZS AZS

2 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 gennemsnitsdøgn (årsdøgntrafik ÅDT). I dette notat beskrives de opdateringer og forbedringer, der er lavet på modellen, samt de forudsætninger, der er gjort i forbindelse med prognoseberegningerne. 2 Basis 2010 Udgangspunktet for trafikmodelberegningerne er et Basis 2010-scenario, som beskriver dagens situation. Der er indlæst trafiktællinger i trafikmodellen som vist i Bilag 0.1. På baggrund af vejnetsoplysninger såsom skiltet hastighed, antal spor og vejtype, beregner trafikmodellen - ved hjælp af et sæt hastighedsfunktioner - de endelige hastigheder, som trafikken afvikles med. Hastighederne er afhængige af trafikmængderne på vejstrækningerne, og trafikmængderne er afhængige af rutevalget mellem zonerelationerne i trafikmodellen. Da rutevalget igen er afhængigt af de beregnede hastigheder, foregår den samlede turudlægning som en iterativ proces, hvor der beregnes en ligevægt mellem hastigheder og trafikmængder. Da trafikmodellen er en døgnmodel, har den en svaghed med hensyn til at beregne trængsel korrekt. Trængsel opstår typisk kun i myldretiderne på bestemte strækninger og i bestemte kryds. I disse situationer vil rutevalget ændres for nogle trafikanter, netop for at undgå trængslen. Denne variation i rutevalg over døgnet afspejles ikke i modellen. Modellen benytter derfor heller ikke en kapacitetsbegrænsning. Ved stigende trafikmængder reduceres hastigheden blot endnu mere. Dog bliver hastigheden aldrig nul i modellen. I virkeligheden vil man opleve trængsel og kø i myldretiden, men kun lidt trængsel udenfor myldretiden. Ud fra trafiktællingerne og de tidligere benyttede turmatricer, er der foretaget en automatisk tællekalibrering, der tilpasser turoplysningerne i OD-matricerne, så der opnås bedst mulig overensstemmelse med tællingerne. Resultatet af den beregnede trafik i Basis 2010 efter kalibreringen er vist i Bilag 0.2, og i Bilag 0.3 er der vist forskellene mellem beregnet og talt trafik i Basis Trafikprognoser og fremskrivning af trafik 3.1 Fremskrivning Fremskrivningen af trafik bygger på Vejdirektoratets anbefalinger, som er baseret på Vejdirektoratets analyser, analyser fra DTU Transport og analyser baseret på TU-data, som er data fra TransportvaneUndersøgelserne - en landsdækkende løbende interviewundersøgelse af danskernes transportvaner. Vejdirektoratets aktuelle anbefaling er følgende: Lange ture, over 20 km, stiger med 3 % per år Ture mellem 10 og 20 km stiger med 1,5 % per år Ture mellem 4 og 10 km stiger 0 % per år, og Korte ture, under 4 km, falder med 1 % per år

3 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Vejdirektoratet arbejder med tre slags scenarier, som er geografisk fordelte, for fremtiden: basisvækst, høj vækst og meget høj vækst. Dette er illustreret på Figur 3.1. I Tabel 3.1 er vist vækstraterne for de tre fremskrivningsscenarier. Høj vækst hører til de vigtige motorvejskorridorer igennem Danmark og dermed også E45 vest for Horsens. Forventet trafikvækst Hirtshals Hjørring Frederikshavn Meget høj vækst (Over 45%) Høj vækst (30-45%) Basis vækst (15-30%) Brønderslev Hanstholm Aalborg Thisted Skive Hobro Holstebro Viborg Randers Ringkøbing Herning Silkeborg Århus Skanderborg Sjællands Odde Helsingør Hillerød Helsingborg Frederikssund Horsens Vejle Fredericia Kalundborg Holbæk Roskilde København Malmö Esbjerg Kolding Odense Slagelse Køge Haderslev Aabenraa Svendborg Spodsbjerg Frøslev Tårs Maribo Rødby Rønne Figur 3.1 Forventet trafikvækst Tabel 3.1 Vækstrater for de tre fremskrivningsscenarier. Udviklingsforløb Basisvækst Høj vækst Meget høj vækst Samlet vækst % % Over 45 % Årlig vækstrate interval 0,9-1,8 % p.a. 1,9-2,5 % p.a. Over 2.5 % p.a. På baggrund af høj vækst i kombination med Vejdirektoratets aktuelle anbefalinger (fordelt på turlængder), er følgende fremskrivningsforudsætninger benyttet frem til 2020: Gennemkørende ture stiger med 2,5 % pr. år Oplandsture ture stiger med 1,5 % år Interne ture stiger ikke - medmindre der er tale om større samlede områder, der udbygges eller omdannes.

4 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Det vil sige at der opstår en forskydning i turenes længde, så den fremtidige prognose indeholder en større andel af lange ture i forhold til basisåret Dette er i overensstemmelse med Vejdirektoratets forventninger om at de lange ture vil stige mere end de korte ture. 3.2 Byvækst Ud over den generelle trafikale vækst, der forventes at ske, vil der også ske en omfordeling af trafikken i Horsens, som følge af udbygning af nye områder. Udbygning af f.eks. helt nye boligområder, vil skabe helt ny trafik, mens nye erhvervsområder (f.eks. nye detailvarebutikker) til dels vil skabe ny trafik, dels omfordele den eksisterende trafik. I den generelle vækst, som bl.a. Vejdirektoratet regner med, er der taget højde for byvækst i hele landet. Det er derfor i prognoseberegningerne valgt kun at regne på en omfordeling af trafikken som følge af byvækst. For at kunne beskrive den fremtidige byudvikling, er trafikmodellens zonesystem blevet detaljeret. Modellen er udvidet med nye boligområder og med nye erhvervsområder (bl.a. detailhandel). De nye zoner er dannet som en opsplitning af de eksisterende zoner. På Figur 3.2 er vist trafikmodellens zoner med rødt. Med grønt er vist de nye zoner, hvor den primære boligvækst forventes at forekomme. De gule zoner viser de nye zoner, hvor den primære vækst i erhvervsbyggeri vil foregå. Ud over de viste zoner, regnes der også med nyt erhverv på Slagterigrunden ved stationen. Figur 3.2 Trafikmodellens zonesystem. Røde zoner viser eksisterende zoner, grønne zoner viser nye boligområder og gule zoner viser nye eller omdannede erhvervsområder. (DDOland, copyright COWI)

5 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 I den følgende tabel er vist det beregnede antal ture (til og fra) fra hvert boligområde. Det forventede antal ture er beregnet på baggrund af kendte turrater for parcelhusområder og antallet af planlagte boliger. Tabel 3.2 Forventede antal ture til og fra de nye boligområder pr. årsdøgn. Område Ture i alt i begge retninger Nørremarken Sydbyen (øst) 468 Sydbyen (vest) 208 Syd for Bollervej 780 Galgehøj 412 I Tabel 3.3 er der tilsvarende vist det beregnede antal ture til de nye erhvervsområder. Tabel 3.3 Forventede antal ture til og fra de nye erhvervsområder pr. årsdøgn. Område Ture i alt i begge retninger Nørremarken Slagterigrunden (fuld butiksandel) Slagterigrunden (middel butiksandel) Slagterigrunden (lav butiksandel) Syd for rådhuset/niels Gyldings Gade Omkring Høegh Guldbergs Gade Nordhavnen Sygehuset Scenarieberegninger og resultater Der er regnet på følgende scenarier: Scenarie 0: 2010 Basis Scenarie 1: 2010 Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel Scenarie 2: 2012, Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal Scenarie 3: 2012, Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal Scenarie 4: 2020, Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (udgør 2020 Basis)

6 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Scenarie 5: 2020 Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården Scenarie 6: 2020 Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej Scenarie 7: Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej Scenarie 8: 2020 Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning Scenarie 9: 2020 Basis + Omfartsvej Nord Scenarie 10: Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen beregninger Disse beregninger er foretaget med dagens trafikniveau og med dagens vejnet Scenarie Basis Som nævnt i afsnit 2 er resultaterne af 2010 Basis-beregningen vist i Bilag 0.2. Bilag 0.3 viser forskellen mellem beregnet og talt trafik Scenarie Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel Der er lavet en modelberegning, hvor Nørregade er lukket for gennemkørsel af alle køretøjer undtaget busser. For at forhindre, at al trafik i trafikmodellen benytter Kildegade i stedet, er det regnet med at hastigheden på denne dæmpes. Bilag 1.1 viser den beregnede totaltrafik i scenarie 1, mens Bilag 1.2 viser det samme for et kortudsnit omkring Nørregade. Af Bilag 1.2 ses det, at efter lukningen af Nørregade, vil der fortsat køre ca. 150 busser i døgnet. Bilag 1.3 og 1.4 viser forskellen i beregnet trafik i scenario 1 i forhold til 2010 Basis, hvor Nørregade er åben for gennemkørsel. Af disse ses det, at der vil forsvinde ca køretøjer pr. døgn fra Nørregade, hvis denne lukkes for gennemkørsel. Den trafik, der i dag benytter Nørregade, vil i scenario 1 blive flyttet til flere forskellige parallelle veje, nemlig Kildegade (ca. 800 køretøjer), Niels Gyldings Gade (ca køretøjer), Frederiksgade (1.800 køretøjer), Østergade (ca køretøjer) og Langmarksvej (ca køretøjer) beregninger Der er tidligere gennemført trafikmodelberegninger for en fuld udbygning af Slagterigrunden med et kulturcenter og et butikscenter. Set i lyset af de sidste par års økonomiske afmatning, er der gennemført modelberegninger, hvor der forudsættes en mindre butiksandel Scenarie , Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal I dette scenarie er der beregnet på en udbygning af Slagterigrunden med en lav butiksandel. Det er forudsat, at Slagterigrunden samlet vil tiltrække i alt ture pr.

7 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 døgn, som vist i Tabel 3.3. Den beregnede totaltrafik i scenario 2 er vist i Bilag 2.1 og Scenarie , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal I dette scenarie er der beregnet på en udbygning af Slagterigrunden med en mellemstor butiksandel. Det er forudsat, at Slagterigrunden samlet vil tiltrække i alt ture pr. døgn, som vist i Tabel 3.3. Den beregnede totaltrafik i scenario 3 er vist i Bilag 3.1 og beregninger Der er foretaget en fremskrivning af trafikken til 2020 som beskrevet i afsnit 3.1 og der er medregnet forventet byvækst, som beskrevet i afsnit 3.2. Med hensyn til Slagterigrunden, er der forudsat en middel andel butiksareal Scenarie , Slagterigrunden udbygges med middel andel butiksareal (udgør 2020 Basis) Som udgangspunkt for alle 2020-beregninger, er der lavet en fremskrivning af scenarie 3 fra 2012 til Derudover er der medregnet byvækst i de området, som er beskrevet i afsnit 3.2. Den beregnede totaltrafik i 2020 Basis er vist i Bilag 4.1, mens Bilag 4.2 viser forskellen i beregnet trafik i 2020 Basis i forhold til 2010 Basis Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården I dette scenarie er der regnet på en ny vejforbindelse mellem Emil Møllers Gade (tæt på Silkeborgvej) og Andr. Steenbergs Plads ved banegården. Formålet med vejen er at skabe en ny nord/syd-gående forbindelse mellem Bygholm Parkvej og Vestergade. Den beregnede totaltrafik i scenario 5 er vist i Bilag 5.1 og 5.2. Her ses det, at den nye vejstrækning vil tiltrække ca køretøjer pr. døgn. Bilag 5.3 og 5.4 viser forskellen i beregnet trafik i scenarie 5 i forhold til 2020 Basis. Her ses at, at den nye vejforbindelse primært vil betyde en aflastning af trafikken på Emil Møllers Gade og Allegade/Vestergade. Schüttesvej aflastes kun i mindre grad Scenarie Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej Dette scenario omfatter en ny sydlig omfartsvej. Vejen er placeret som en forlængelse af Vestvejen mellem Vejlevej og Bjerrevej. Den beregnede trafik på den nye sydlige omfartsvej er vist på Bilag 6.1. Her ses det, at det forventes, at der vil køre ca køretøjer pr. døgn på den nye omfartsvej. På Bilag 6.2 er vist forskellen i beregnet trafik i scenarie 6 i forhold til 2020 Basis. Her ses det, at den nye omfartsvej primært vil aflaste Vejlevej og

8 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Strandkærvej som indfaldsvej til Horsens. Til gengæld vil det betyde en stigning i trafikken på Bjerrevej syd for Strandkærvej Scenarie 7 - Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej Dette scenarie omfatter en videreførelse af den sydlige omfartsvej i scenarie 6. Vejen føres videre fra Bjerrevej til Bollervej. Den beregnede trafik på den nye sydlige omfartsvej er vist på Bilag 7.1. Her ses det, at det forventes, at der vil køre ca køretøjer pr. døgn på den nye omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej, og ca køretøjer pr. døgn mellem Bjerrevej og Bollervej. På Bilag 7.2 er vist forskellen i beregnet trafik i scenarie 7 i forhold til 2020 Basis. Her ses det, at den forlængede omfartsvej vil aflaste Vejlevej, Strandkærvej og Bollervej som indfaldsveje til Horsens, men vil betyde en stigning i trafikken på Bjerrevej syd for Strandkærvej Scenarie Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning I dette scenarie er der regnet på en ny motorvejstilslutning mellem afkørsel <56> Horsens V og afkørsel <57> Horsens S. Fra den nye motorvejstilslutning laves en ny vejforbindelse nord om Hatting og tilsluttes Hattingvej. Den beregnede trafik på den nye vejforbindelse er vist på Bilag 8.1. Her ses det, at det forventes, at der vil køre ca køretøjer pr. døgn på den nye vejforbindelse til motorvejen. På Bilag 8.2 er vist forskellen i beregnet trafik i scenarie 8 i forhold til 2020 Basis. Her ses det, at den nye motorvejstilslutning vil aflaste både tilslutning <57> Horsens S (Vestvejen og Vejlevej) og <56> Horsens V (Silkeborgvej og Schüttesvej) Scenarie Basis + Omfartsvej Nord I dette scenarie er der regnet på en ny nordlig omfartsvej mellem Oddervej og Gl. Århusvej. Den beregnede trafik på den nye nordlige omfartsvej er vist på Bilag 9.1. Her ses det, at det forventes, at der vil køre mellem og køretøjer pr. døgn på den nye omfartsvej. På Bilag 9.2 er vist forskellen i beregnet trafik i scenarie 9 i forhold til 2020 Basis. Her ses det, at den nye nordlige omfartsvej primært vil aflaste Oddervej, Værvej, Stensballevej og Serridslevvej. Den vil desuden, i mindre omfang, aflaste Langmarksvej Scenarie 10 - Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen Dette scenarie er en videreførelse af omfartsvejen i scenarie 6 og 7. Fra Bollervej fortsættes omfartsvejen til Endelavevej, som har forbindelse til Høegh Guldbergs Gade.

9 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Den beregnede trafik på den nye sydlige omfartsvej er vist på Bilag Her ses det, at det forventes, at der vil køre ca køretøjer pr. døgn på den nye omfartsvej mellem Vejlevej og Bjerrevej, ca køretøjer pr. døgn mellem Bjerrevej og Bollervej og ca mellem Bollervej og Høegh Guldbergs Gade. På Bilag 10.2 er vist forskellen i beregnet trafik i scenarie 10 i forhold til 2020 Basis. Her ses det, at den samlede omfartsvej vil aflaste Vejlevej, Strandkærvej, Bollervej og Bjerrevej nord for Strandkærvej som indfaldsveje til Horsens. Trafikken vil stige på Bjerrevej syd for Bollervej.

10 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 5 Bilag Bilag 0.1 Scenarie 0 - Talt trafik 2010 (ÅDT) Bilag 0.2 Scenarie Basis, beregnet trafik (ÅDT 2010) Bilag 0.3 Scenarie Basis, forskel mellem beregnet og talt trafik (ÅDT 2010) Bilag 1.1 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, beregnet trafik (ÅDT 2010) Bilag 1.2 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, beregnet trafik (ÅDT 2010), udsnit Bilag 1.3 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, forskel i beregnet trafik i forhold til 2010 Basis (ÅDT 2010) Bilag 1.4 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, forskel i beregnet trafik i forhold til 2010 Basis (ÅDT 2010), udsnit Bilag 2.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal (ÅDT 2012) Bilag 2.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal (ÅDT 2012), udsnit Bilag 3.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (ÅDT 2012) Bilag 3.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (ÅDT 2012), udsnit Bilag 4.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (2020 Basis) (ÅDT 2020) Bilag 4.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (2020 Basis) i forhold til 2010 Basis (ÅDT) Bilag 5.1 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården (ÅDT 2012) Bilag 5.2 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården (ÅDT 2012), udsnit Bilag 5.3 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020) Bilag 5.4 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020), udsnit

11 TRAFIKBEREGNINGER I FORBINDELSE MED TRAFIKPLAN /38 Bilag 6.2 Scenario Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej (ÅDT 2020) Bilag 6.2 Scenario Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020) Bilag 7.1 Scenario 7 - Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej (ÅDT 2020) Bilag 7.2 Scenario 7 - Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020) Bilag 8.1 Scenario Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning (ÅDT 2020) Bilag 8.2 Scenario Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020) Bilag 9.1 Scenario Basis + Omfartsvej Nord (ÅDT 2020) Bilag 9.2 Scenario Basis + Omfartsvej Nord i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020) Bilag 10.1 Scenario 10 - Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen (ÅDT 2020) Bilag 10.2 Scenario 10 - Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

12 Bilag 0.1 Scenarie 0 - Talt trafik 2010 (ÅDT)

13 Bilag 0.2 Scenarie Basis, beregnet trafik (ÅDT 2010)

14 Bilag 0.3 Scenarie Basis, forskel mellem beregnet og talt trafik (ÅDT 2010)

15 Bilag 1.1 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, beregnet trafik (ÅDT 2010)

16 Bilag 1.2 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, beregnet trafik (ÅDT 2010), udsnit

17 Bilag 1.3 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, forskel i beregnet trafik i forhold til 2010 Basis (ÅDT 2010)

18 Bilag 1.4 Scenario Basis + Nørregade lukkes for gennemkørsel, forskel i beregnet trafik i forhold til 2010 Basis (ÅDT 2010), udsnit

19 Bilag 2.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal (ÅDT 2012)

20 Bilag 2.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med lav andel butiksareal (ÅDT 2012), udsnit

21 Bilag 3.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (ÅDT 2012)

22 Bilag 3.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (ÅDT 2012), udsnit

23 Bilag 4.1 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (2020 Basis) (ÅDT 2020)

24 Bilag 4.2 Scenario , Slagterigrunden udbygges med mellemstor andel butiksareal (2020 Basis) i forhold til 2010 Basis (ÅDT)

25 Bilag 5.1 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården (ÅDT 2012)

26 Bilag 5.2 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården (ÅDT 2012), udsnit

27 Bilag 5.3 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

28 Bilag 5.4 Scenarie Basis + Ny vejforbindelse mellem Silkeborgvej/Emil Møllers Gade og Banegården i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020), udsnit

29 Bilag 6.1 Scenario Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej (ÅDT 2020)

30 Bilag 6.2 Scenario Basis + Omfartsvej Syd til Bjerrevej i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

31 Bilag 7.1 Scenario 7 - Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej (ÅDT 2020)

32 Bilag 7.2 Scenario 7 - Scenarie 6 + Omfartsvej Syd til Bollervej i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

33 Bilag 8.1 Scenario Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning (ÅDT 2020)

34 Bilag 8.2 Scenario Basis + Vejforbindelse nord om Hatting og en 4. motorvejstilslutning i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

35 Bilag 9.1 Scenario Basis + Omfartsvej Nord (ÅDT 2020)

36 Bilag 9.2 Scenario Basis + Omfartsvej Nord i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

37 Bilag 10.1 Scenario 10 - Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen (ÅDT 2020)

38 Bilag 10.2 Scenario 10 - Scenarie 7 + Omfartsvej Syd til Havnen i forhold til 2020 Basis (ÅDT 2020)

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO

MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO DECEMBER 2015 MARIAGERFJORD KOMMUNE MODELBEREGNINGER AF EN VESTLIG OMFARTSVEJ VED HOBRO TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2

TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING INDHOLD. 1 Baggrund 2 SILKEBORG KOMMUNE TRAFIKBEREGNINGER OG KAPACITETSVURDERINGER VED NORDSKOVVEJ ALTERNATIV LINJEFØRING ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD

Læs mere

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3

FREDERIKSSUND IDRÆTSBY INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Trafik til Idrætsbyen Aflastning i andre områder 3 FREDERIKSSUND KOMMUNE FREDERIKSSUND IDRÆTSBY MODELBEREGNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Trafik til

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist.

På figur 2 og figur 3 er de anvendte linjeføringer for de to alternative vejføringer vist. NOTAT Projekt Omfartsvej omkring Løjt Kirkeby Kunde Aabenraa Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-01-20 Til Fra Anne Bjorholm Stig Grønning Søbjærg 1. Indledning Dette notat omhandler en screening af de samfundsøkonomiske

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger

Indholdsfortegnelse. Følsomhedsberegninger - rejsetid og rejseafstand. Region Midtjylland. Teknisk notat. 1 Baggrund. 2 Grundlag for beregninger Region Midtjylland Følsomhedsberegninger - og rejseafstand Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014

CORE UDKAST TIL BILAG 1, SKITSE OVER RASTEPLADSERNE MED LEJEAREALET. 5 Grenaa UDBUDSBETINGELSERNES BILAG A DATO 21.11.2014 Sideanlæg langs motorveje inkl. Sund & Bælt, ultimo november 2014 Thyborøn Hanstholm Nykøbing M. Skagen Hirtshals Hjørring Brønderslev 13 14 12 Aalborg 11 9 7 10 8 Frederikshavn Hadsund Motorvej Bemandet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1

TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning. 1 Baggrund og sammenfatning 1 ROSEN APS. TRAFIKANALYSE FOR ROSEN BUTIKSCENTER, ETAPE 2, MED LUKNING AF SMEDELUNDSGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT

Læs mere

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser

Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser Derfor skal vi bygge Hærvejsmotorvejen en oversigt over facts og analyser baggrunden er VIDSTE DU? Transportministeriet peger på, at der på langt sigt er to forskellige strategier for vejkapaciteten i

Læs mere

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN

TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN HOBRO KOMMUNE TRAFIKALE KONSEKVENSER VED LUKNING AF HOSTRUPEVEJ I UDFØRELSESFASEN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby

Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Vedr. Omfartsvej ved Løjt Kirkeby Indhold Resume Referat fra byrådsmøde inkl. sagsfremstilling. Bilag til byrådsmøde s. 1 s. 2 s. 7 Resume: Løjt Kirkeby får ikke en omfartsvej Borgere på Løjt Land har

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

TEMA møde om Vejplan 2012 Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2014

TEMA møde om Vejplan 2012 Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2014 TEMA møde om Vejplan 2012 Teknik- og Miljøudvalget den 18. juni 2014 1.0 Indledning og historik Historik af politisk behandling af Vejplan 2012: Byrådet vedtog i sit møde den 27. november 2012 Vejplan

Læs mere

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01)

Punkt 2: Antallet af kørte tog. Transportudvalget (Omtryk Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Transportudvalget 2013-14 (Omtryk - 12-03-2014 - Yderligere materiale vedlagt) TRU Alm.del Bilag 201 Offentligt (01) Punkt 2: Antallet af kørte tog 4. kvartal 2013 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016

Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Hærvejsmotorvejen: Aktuel planlægning og trafikudvikling J.P. Group, Viborg 5. december 2016 Skagen Hvorfor en Hærvejsmotorvej? Hirtshals Frederikshavn Hanstholm Logik og sund fornuft Timing det haster!

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt

Bilag 1. Antallet af kørte tog. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 149 Offentligt Bilag 1 Antallet af kørte tog 3. kvartal 2014 Strækning Planlagt Realiseret Realiseret % Planlagt København H - Kbh Lufthavn 5.830 5.577 95,7%

Læs mere

Etablering af ny midtjysk motorvej

Etablering af ny midtjysk motorvej Notat: Etablering af ny midtjysk motorvej Aftale om En grøn transportpolitik I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S

Trafikale tilgængelighedsanalyser. Jesper Nordskilde COWI A/S MapInfo Konference 2007 - Syn for sagen... Kolding, 18. september Jesper Nordskilde COWI A/S 1 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse? Overblik over rejsemuligheder Rejsetid for forskellige transportmidler

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER

Midtjysk motorvej. Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen. Rapport STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvej Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen Rapport 555-2016 STRATEGISKE ANALYSER Midtjysk motorvejskorridor Strategisk analyse - genberegninger med Landstrafikmodellen

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax

Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf Kode Station Adresse Telefon Fax Politikreds 1 Nordjyllands Politi Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg tlf. 9630 1448 50KK Løgstør Torvegade 15 9670 Løgstør 50P3 Aars Løgstørvej 14 9600 Aars 7258 9949 (mobilnr.) 7258 9948 Alt sendes til Funktionsp

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING

ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING ALM. BRAND - INVESTERINGSORDNING PENSION BRUGERVEJLEDNING WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.... 3 HER FINDER DU ALM. BRAND INVESTERINGSORDNING.......................

Læs mere

Transportudvalget Folketinget

Transportudvalget Folketinget har i brev af 17. december 2013 stillet min forgænger Spørgsmål nr. 222: Ministeren bedes bekræfte, at konklusionerne i ministeriets resume af Vejdirektoratets rapport om Midtjysk Motorvejskorridor, vedrørende

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Bilag 7: Støjbelastning

Bilag 7: Støjbelastning Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Førsituationsrapport Førsituationsrapport 1 INDLEDNING Sideløbende med det igangværende forsøg med modulvogntog undersøges de støjmæssige konsekvenser. For

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel?

3. Giver de nuværende trafikmængder grund til at revurdere prognoserne for trafikmængden fremadrettet på Marselis Boulevard og en evt. tunnel? Udtalelse Til Byrådsservice Den 28. marts 2012 Udtalelse til forespørgsel fra SF vedr.: Forbedret vejforbindelse til Aarhus Havn - trafikprognose og dimensioner for Marselistunnelen. SF har sendt en skriftlig

Læs mere