Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland"

Transkript

1 Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

2 Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet VEU-center Østjyllands geografi er af Undervisningsministeriet fastlagt til at dække kommunerne Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus. AARHUS TECH er af Undervisningsministeriet udpeget til at varetage VEU-centerfunktionen inden for geografien. VEU-center Østjylland udgøres af i alt 15 uddannelsesinstitutioner, der omfatter følgende erhvervsskoler, landbrugsskoler, VUC er, Social og Sundhedsskoler og en professionshøjskole: Bygholm Landbrugsskole Handelsfagskolen Horsens HF & VUC Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus Learnmark Horsens Silkeborg Business College Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg SOSU Aarhus Teknisk Skole Silkeborg TH. LANGS HF & VUC VIA University College VUC Aarhus Aarhus Business College AARHUS TECH 1.2. Mission og vision Mission for VEU-center Østjylland: VEU-center Østjylland sikrer rette kompetencer til faktisk efterspørgsel. Vision for VEU-center Østjylland: I VEU-center Østjylland vil vi samarbejde om at skabe større fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så de østjyske arbejdspladser og arbejdsstyrken gennem strategisk opsøgende arbejde tilbydes et mere fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud Opgaveløsning Dette afsnit beskriver opgaveløsningen i VEU-center Østjylland: hvilke udfordringer der er på arbejdsmarkedet i geografien samt hvilke fokuspunkter, der skal understøtte resultatmålene i udviklingskontrakten Opdateret 22. februar

3 Hovedudfordringer i Østjylland mploy har udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse for RAR Østjyllands område 1. Analysen belyser den lokale og regionale udvikling på arbejdsmarkedet i Østjylland med fokus på de fagområder, der har eller vil opleve stigende efterspørgsel efter arbejdskraft. Analysen belyser desuden, hvorvidt der er fagområder, hvor der er eller vil opstå mangel på arbejdskraft. Nedenstående er udvalgte og lettere tilrettede afsnit fra analysen. Befolkningen stiger, mens beskæftigelse og arbejdsstyrke falder i Østjylland Fra 2008 til 2014 er befolkningen i Østjylland steget med ca personer i den arbejdsdygtige alder (16-64 år). Arbejdsstyrken er i samme periode reduceret med knap personer. Samlet set betyder det, at erhvervsfrekvensen er faldet fra 78 pct. i 2008 til 74 pct. i Beskæftigelsen er også reduceret i perioden, idet der er forsvundet ca jobs. Boks 1. Pointer om arbejdsmarkedet i Østjylland Befolkningen udgør ultimo 2014 ca i den arbejdsdygtige alder (16-64 år). Arbejdsstyrken udgør svarende til 74 pct. af befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Omkring østjyder er i beskæftigelse ultimo De seneste år er befolkningen (16-64-årige) i Østjylland steget støt og roligt. Samlet set er antal østjyder ca. 2,6 pct. højere i 2008 end i Beskæftigelsen er blevet reduceret med godt hen over krisen ( ). Det seneste år (fra 2013 til 2014) er beskæftigelsen steget igen i Østjylland. Knap flere personer mellem 16 og 64 år er i samme periode kommet uden for arbejdsstyrken fx på førtidspension, sygedagpenge eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Godt 30 pct. af befolkningen i Østjylland i den arbejdsdygtige alder (16-64 år) er ufaglærte. Knap 35 pct. af befolkningen er faglærte, mens tilsvarende 35 pct. har en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. I arbejdsstyrken i Østjylland er ca. en femtedel ufaglærte, 40 pct. er faglærte og 40 pct. har en videregående uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og fremskrivninger foretaget af STAR. Anm.: Beskæftigelsestallene i denne boks er opgjort som antallet af arbejdspladser i Østjylland. Opgørelser fra 2014 og frem er STAR-fremskrivninger baseret på RAS-statistikken. Forventning om bedre konjunkturer STARs fremskrivninger af udviklingen i Østjylland indikerer, at der er bedre konjunkturer på vej. Fra ultimo 2014 til ultimo 2016 forventes en stigning i antallet af beskæftigede (7.060 personer) og et fald i antal ledige ( personer). I samme periode forventes en stigning i befolkningen (6.280 samt en stigning i personer uden for arbejdsstyrken. Ledigheden forventes ultimo 2016 at ligge på omkring 3,9 pct. På nogle områder forventes en øget efterspørgsel efter arbejdskraft og risiko for rekrutteringsproblemer/mangel på arbejdskraft, fordi de kvalifikationer der efterspørges, ikke matcher de lediges. Sektorfordelte fremskrivninger fra STAR viser, at det i 2016 primært er inden for private service, bygge og anlægsbranchen og industri, at de østjyske virksomheder forventes at ansætte flere medarbejdere. Efter nogle barske kriseår ser det ALTSÅ ud til, at væksten igen har bidt sig fast i dansk økonomi. Beskæftigelsen er steget over hele landet, og de fleste virksomheder og erhvervsorganisationer forventer, at efterspørgslen efter arbejdskraft vil stige i de kommende år. 1 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland, december 2015 mploy. Analysegrundlaget kan downloades her Opdateret 22. februar

4 Der mangler faglært arbejdskraft nu og fremover i Østjylland Sådan er det også i Østjylland. De kommende år forventes især øget efterspørgsel efter arbejdskraft med en erhvervsfaglig uddannelse. Det gælder især i bygge- og anlægsbranchen, men også i industrien, hotel- og restaurationsbranchen samt inden for visse dele af den offentlige sektor 2. For at sikre vækst i Østjylland er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med arbejdskraft med de rette kompetencer til at dække virksomhedernes efterspørgsel. Det gælder både på kort og på længere sigt. Selvom østjyderne i dag er bedre uddannet end gennemsnittet, er der behov for at sætte yderligere tiltag og aktiviteter i gang. En femtedel af den østjyske arbejdsstyrke er i dag ufaglært, og analyser viser, at behovet for faglærte stiger i de kommende år. Efterspørgslen efter visse typer af arbejdskraft med en videregående uddannelse vil også stige. I 2014 er der et stort overskud af både ufaglært og faglært arbejdskraft i Region Midtjylland, svarende til mere end personer af hver type. Overskuddet af faglært arbejdskraft forventes at vende til et underskud af faglært arbejdskraft på godt personer i Fremover forventes desuden et underskud af arbejdskraft med korte videregående uddannelser på godt 800 personer. Allerede i dag er der tegn på, at de østjyske virksomheder har problemer med at finde den ønskede arbejdskraft. En række områder har eller forventes at få rekrutteringsproblemer Inden for visse områder, især inden for vidensservice, bygge/anlæg samt hotel- og restaurationsbranchen, er der allerede i dag rekrutteringsudfordringer. I alt har virksomhederne i Østjylland rekrutteret forgæves 255 gange inden for vidensservice, 184 gange inden for bygge- og anlægsbranchen og 138 gange i hotel- og restaurationsbranchen i foråret Beskæftigelsen i Østjylland er igen langsomt begyndt at stige efter det kraftige fald under krisen i årene 2008 til Stigningen ses i de fleste brancher, undtagen råstofudvinding, energiforsyning, telekommunikation, offentlig administration og sociale institutioner. Langt hovedparten af virksomhederne har i dag ikke problemer med at rekruttere den arbejdskraft, de skal bruge. På nogle områder kan det dog allerede nu være svært at finde arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Regionale vækst og udviklingsstrategi Region Midtjylland har en række områder med særligt store potentialer for vækst. Disse er: fødevarer, energi og klima, avanceret produktion samt kreative erhverv, IT og turisme. Områderne er beskrevet i den regionale 2 Ifølge analysen mploy har lavet tyder meget på, at den offentlige sektor ikke kommer til at opleve samme positive beskæftigelsesudvikling som flere af de andre brancher. Efterspøgslen efter arbejdskraft stiger, men udbuddet forventes at stige endnu mere. Dog forventes der mangel på radiografer, sygeplejersker, jordemødre, socialrådgivere og i mindre omgang folkeskolelærere i Østjylland. Opdateret 22. februar

5 vækst og udviklingsstrategi fra Region Midtjylland, jf. boks 2. Det er vigtigt, at virksomhederne inden for disse områder kan tiltrække arbejdskraft med de rette kompetencer, hvis vækstpotentialerne skal indfries. Boks 2: Den regionale vækststrategi i Region Midtjylland Region Midtjylland har udpeget en række fokusområder i : Fødevarer Energi og klima Avanceret produktion Kreative erhverv, it og turisme Der er tale om områder, hvor Region Midtjylland har en styrkeposition i forhold til de øvrige regioner i Danmark og et potentiale for at skabe vækst både regionalt, nationalt og internationalt - hvor især Fødevarer gør sig gældende, og hvor Region Midtjylland i dag er omdrejningspunktet for udviklingen af en national fødevareklynge. For tre af fokusområderne har Region Midtjylland lavet beregninger på den forventede effekt af de initiativer, som sættes i gang. Forventet effekt af indsatsen inden for fødevarer Vækst i antal ansatte: 330 Forventet effekt af indsatsen inden for energi og miljø Vækst i antal ansatte: 440 Forventet effekt af indsatsen inden for avanceret produktion Vækst i antal ansatte: 135 Derudover er der fem tværgående vækstdrivere, der tilsammen forventes af skabe en vækst i antallet af ansatte på knap personer. Det drejer sig om iværksætteri, innovation og forretningsudvikling, viden og kompetencer, digitalisering og internationalisering. Kilde: Region Midtjylland: Vækstplan , 2015 Sådan bliver Østjylland fremtidens vindere i den globale konkurrence Ifølge Det Midtjyske Vækstlags 3 profilanalyse af midtjyske vækstvirksomheder og deres udbytte af erhvervsfremme fra 2015 findes der i alt ca vækstvirksomheder i Region Midtjylland. Det svarer til ni procent af samtlige midtjyske virksomheder, der konkurrerer på et internationalt marked. Analysen dokumenterer, at vækstvirksomhederne skaber flere jobs og bidrager til højere produktivitet og velstand og dermed bedre muligheder for at finansiere udgifterne til velfærdssamfundet. Analysen gennemhuller samtidig myten om, at vækstvirksomheder primært skabes i få, videnintensive erhverv eller klynger med mange højtuddannede. De midtjyske vækstvirksomheder er spredt ud over en lang række sektorer. Og den uddannelsesmæssige sammensætning i vækstvirksomheder varierer ikke meget fra sammensætningen i ikke-vækstvirksomheder. Ud over de ca vækstvirksomheder består det midtjyske vækstlag også af en gruppe vækstboblere. Det er virksomheder med vækstambitioner og -potentiale, der endnu ikke har formået at komme ind i et vækstforløb. Vækstboblere udgør ca virksomheder. Der er således flere vækstboblere, end der er vækstvirksomheder. 3 Det midtjyske Vækstlag er et virksomhedspanel, der bruges til at overvåge virksomhedernes vækstvilkår og udviklingstendenser. Læs mere om Det Midtjyske Vækstlag her. Opdateret 22. februar

6 Analysen viser, at det vil få stor, positiv betydning for jobskabelse, produktivitet og velstand, hvis regionen formår at gøre flere vækstboblere til vækstvirksomheder. Ifølge analysen er det krævende og komplekst at udvikle vækstvirksomheder. Vækstvirksomhederne har forskelligt udgangspunkt, alligevel er de karakteriseret ved en række fælles træk. Det vil sige karakteristika, der er afgørende for virksomhedernes succes, og som mange vækstboblere kan tage ved lære af i indsatsen for at udvikle en succesfuld forretning. Disse fælles træk sammenfattes i analysen i det såkaldte vækstkompas : Ifølge Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstrategi for har regionen som ambition at styrke konkurrenceevnen, skabe vækst og udvikling samt flere og nye job. For at det skal lykkes er der behov for at sikre virksomhederne en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Manglen på kompetencer må ikke komme til at stå i vejen for vækst. Regionen vil styrke dets fokus på behovet for faglært arbejdskraft. De vil gøre det muligt at rekruttere faglært og højtuddannet arbejdskraft på tværs af hele regionen og vil sikre, at der uddannes flere faglærte, både gennem ungdomsuddannelserne og gennem kvalifikationsløft af de mange ufaglærte. Arbejdsstyrken skal altså udvides og opkvalificeres. VEU-center Østjylland skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Siden efteråret 2008 har finanskrisen accelereret en strukturel tilpasning af arbejdspladserne i Danmark, hvor primært industrien har tabt og vil tabe mange ufaglærte og faglærte arbejdspladser. En stor del af disse arbejdspladser vil ikke blive genetableret, når økonomien for alvor forbedres, hvorfor de ufaglærte skal omstilles til andre erhverv. Ligesom faglærtes jobfokus skal rettes mod andre brancher eller jobfunktioner. 5 Ifølge Styrelsen for 4 Regional vækst- og udviklingsstrategi , Region Midtjylland. 5 Kilde: Fremtiden den skabes nu. Nye tider nye veje. Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland. Kontrakt Opdateret 22. februar

7 Arbejdsmarked og Rekruttering 6 viser beregninger at der siden årtusindeskiftet er forsvundet mere end ufaglærte jobs, når man tager højde for befolkningens uddannelsessammensætning. Hvilket svarer til et fald på knap 10% i den ufaglærte beskæftigelse. Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, Flemming Ibsen, vurderer i samme artikel, at der er tale om en strukturel forandring af arbejdsmarkedet og at prognoserne viser, at vi i 2020 kommer til at mangle ca faglærte og får et stort overskud af ufaglærte. Selv om konjunkturudsigterne for det midtjyske arbejdsmarked ser lysere ud, er der dog, som nævnt indledningsvis, fortsat udfordringer på arbejdsmarkedet. Mange af disse udfordringer er tværgående og kræver tværgående løsninger. Ifølge Region Midtjyllands Vækst- og udviklingsstrategi for vil regionen fortsætte samarbejdet mellem virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, de regionale uddannelsesinstitutioner, beskæftigelsessystemet og kommunerne. Samarbejdet skal være omdrejningspunkt for at skabe viden om behovet for kvalifikationer og udvikling af nye og fleksible uddannelsestilbud, der sikrer, at arbejdsstyrken i hele regionen kan uddanne sig mod fremtidens behov til gavn for konkurrenceevnen og jobmulighederne. RAR Østjyllands Vision, Mission og Strategi fra oktober 2015 fastslår ligeledes, at uddannelse og opkvalificering er et vigtigt element i deres strategi. Rådet vil særligt understøtte VEU-centrenes arbejde, da de udbyder uddannelse til mange af de grupper RAR i særlig grad har fokus på, det vil sige de kortuddannede på erhvervsuddannelsesområdet og personer på kanten af arbejdsmarkedet. En indsats som RAR understøtter med den regionale uddannelsespulje (positivlisten) Fokuspunkter for VEU-center Østjyllands Centerråd VEU-center Østjyllands Centerråd vil i 2016 arbejde med udgangspunkt i nedenstående fire strategiske fokuspunkter. Disse fokuspunkter er med til at understøtte de centralt fastsatte resultatmål i udviklingskontrakten. 1. Kompetencer til vækst og beskæftigelse Fokus på kompetenceudvikling, der understøtter såvel lokale som regionale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, der sikre vækst og beskæftigelse. Øget fokus på samspillet mellem virksomhedens vækststrategi og kompetencestrategi med det formål at øge både jobskabelsen (antal arbejdstimer) og produktivitetsudviklingen (værdiskabelsen pr. arbejdstime). Øget fokus på udbud af AMU-forløb til ledige på 6 ugers jobrettet uddannelse, herunder fælles indsatser og analyser om regionale kompetenceudfordringer, samt en forstærket indsats for tosprogedes brug af AMU. 2. Dynamisk sammenspil mellem de tre politikområder Fokus på at sikre koordination og indtænkning af de tre politikområder i hinandens strategier, bygge bro og etablere partnerskaber, så virksomheder, medarbejdere og ledige ikke oplever overgangene mellem områderne som barrierer, men som nye muligheder, således at alle oplever en bedre og mere sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret offentlig service. 3. Rekruttering og fastholdelse Fokus på at skabe sammenhæng og synergi mellem de forskellige systemer og på kvalificeret vejledning, der kommer hele vejen rundt (RKV, AVU, FVU, OBU og EUV), så såvel ansatte som ledige sikres mulighed for kompetenceudvikling. Vejledning skal ses både i forhold til rekruttering og fastholdelse. Voksenvejledning på virksomhederne skal være en integreret del af kompetenceudviklingen såvel på organisatorisk som på 6 Kilde: SAMSPIL.INFO, nyhedsbrev om beskæftigelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, nr april Opdateret 22. februar

8 individ niveau, herunder fokus på det dobbelte kompetenceløft: at løfte ufaglært til faglært og fra faglært til videre uddannelse. 4. Styrket almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Fokus på at styrke den almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse f.eks. i forbindelse med den kommende udbudsrunde af AMU. Herunder hvorledes FVU/OBU før AMU får større udbredelse samt, hvordan indsatsen for tosprogede kursisters brug af de særlige AMU-tilbud til tosprogede kan forstærkes. I det følgende beskrives samarbejdsgrundlaget i VEU-center Østjylland Samarbejde Nedenstående beskriver det samarbejdsgrundlag VEU-center Østjylland vil arbejde ud fra. Der beskrives hvilke værdier samarbejdet bygger på, succeskriterier samt det lokale samarbejde Værdier i samarbejdet Centerrådet for VEU-center Østjylland ønsker i endnu højere grad at bidrage til at østjyske virksomheder og medarbejdere bliver klædt på til at klare sig i den nationale og internationale konkurrence. Centerrådet vil arbejde for, at uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjyllands dækningsområde forsat har fokus på kvalificeret rådgivning og vejledning til områdets virksomheder og medarbejdere, så disse endnu bedre forstår de konkurrencemæssige udfordringer på arbejdsmarkedet og de deraf affødte kompetencebehov. Samtidig ønsker Centerrådet en endnu bedre strategisk sammenhæng mellem institutionernes egne strategier, erhvervs- og beskæftigelsesstrategier i Region Midtjylland og VEU-centrets strategi. Centerrådet forventer, at VEU-center Østjylland gennem koordineret samarbejde medvirker til at skabe fortsat fokus på kvalitet og effekt af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelse, så arbejdspladser og arbejdsstyrke tilbydes et fleksibelt og effektivt uddannelsestilbud. Centerrådet vil fortsat have fokus på, hvorledes uddannelsesinstitutionerne i VEU-center Østjylland løser opgaven med kvalificeret rådgivning og vejledning, idet rådet ønsker et konsulentkorps, som arbejder strategisk og værdidannende i dialogen med virksomhederne. Centerrådet vil arbejde for, at brancher og medarbejdere oplever en kompetent kvalificeret rådgivning og vejledning til gavn for konkurrenceevnen. Endvidere vil Centerrådet arbejde for, at konsulentkorpset på uddannelsesområdet udbygger kendskabet til og drager nytte af spidskompetencer hos konsulenter fra henholdsvis beskæftigelses- og erhvervsområdet, for at sikre virksomhederne en optimal og koordineret rådgivning og vejledning. Centerrådet vil også arbejde for, at det forpligtende og koordinerende samarbejde mellem alle deltagende uddannelsesinstitutioner på såvel ledelses- som bestyrelsesplan yderligere udbygges med henblik på at skabe mening og merværdi for alle implicerede parter. Centerrådet kommunikerer holdninger med skarphed og kant i forhold til det uddannelsespolitiske område og der stræbes efter mere fokus og synlighed i VEU-samarbejdet ved at øge den strategiske kommunikation udad til. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i grundlæggende værdier om åbenhed og respekt, til gengæld forventes loyalitet og fortrolighed i forhold til de modtagne informationer fra uddannelsesinstitutionerne. Centerrådet ønsker at parterne omkring VEU-samarbejdet tager øget aktiv del i at motivere til og synliggøre VEU-samarbejdet ind i egne organisationer og dermed endnu bedre understøtter VEU-centrets opgaveportefølje. For at sikre et velfungerende samarbejde imellem skolerne og øvrige aktører i VEUcenter Østjylland, er det vigtigt, at virksomhederne og deres medarbejdere er i centrum og kompetencebehovet i geografien dækkes på tværs af institutionernes eventuelle egeninteresser. Opdateret 22. februar

9 Samtidig skal Undervisningsministeriets nul-tolerance begreb være i fokus, og det af DE-lederne udarbejdede Code of Conduct anvendes som et minimumskrav for at sikre god adfærd blandt de deltagende uddannelsesinstitutioner Succeskriterier for samarbejdet i VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland skal medvirke til at løfte det samlede kompetenceniveau i geografien inden for såvel almene som erhvervsrettede kompetencebehov. Dette måles ved: Øget kvalitet af rådgivning og vejledning af små og mellemstore virksomheder. Øget individuel rådgivning og vejledning. Øget koordineret samarbejde mellem de almene og erhvervsrettede uddannelsesområder (FVU, AVU, AMU og EUV), herunder indsats om samspil om AMU og FVU-forløb, samt fokus på at AVU/FVU leder til videre uddannelse. Øget systematisk samarbejde inden for og mellem regionerne om udbudsstrategi og ventelister. Styrket indsats for voksen- og efteruddannelse for tosprogede. Styrket voksenvejledningsindsats gennem implementering af vejledningsstrategier og initiativer, der kvalitetssikrer vejledningen og understøtter et øget kendskab til indsatsen. Øget aktivitetsniveau inden for AMU, FVU og EUV via større kendskab hos målgrupperne. Øget lokalt og regionalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige og om aktuelle udfordringer og analyser. Øget samarbejde med lokale og regionale aktører på erhvervsområdet om gennemførelse af konkrete projekter og/eller analyser, der fremmer vækst og beskæftigelse i VEU-centrets dækningsområder. Deltagelse i tiltag og fora mv., som resulterer i strategiske drøftelser om det regionale samspil mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet Det lokale samarbejde Samarbejdet i VEU-center Østjylland bygger på et ønske om at opbygge nye, samt bevare og videreudvikle allerede eksisterende netværk og strukturer i lokalområderne på såvel institutions som virksomheds og organisations niveau. Et velfungerende lokalt funderet netværk har afgørende indflydelse på kvaliteten af opgavevaretagelsen i hverdagen. Gennem det forpligtende samarbejde skal virksomhederne opleve en sammenhængende, koordineret og helhedsorienteret indsats, fra beskæftigelses-, erhvervs- og uddannelsessystemet, der tager udgangspunkt i virksomhedens helt konkrete behov og ønsker, så virksomheden på den måde oplever en samlet bedre offentlig service, samt sikrer virksomhedens kompetenceforsyning, således at der skabes et bedre grundlag for vækst og beskæftigelse i Region Midtjylland. Et tættere og mere koordineret samarbejde mellem konsulenterne fra de tre politikområder, skal medvirke til bedre og bredere løsninger, der understøtter virksomhedernes vækststrategi og skaber kobling til virksomhedens kompetencestrategi. Dette samarbejde mellem institutioner, jobcenter, a-kasser, faglige organisationer, erhvervsservice med flere, bygger på personlige relationer, der fortsat skal dyrkes og udvikles i forhold til at sikre virksomhedernes behov og ønsker. De lokale netværk skal videreudvikles således, at alle 15 uddannelsesinstitutioner i VEU-center Østjyllands geografi deltager på det strategiske og operationelle niveau i forhold til koordineringen og udmøntningen af VEU-center Østjyllands opgaver. Opdateret 22. februar

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland

Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Mission, vision og strategi for VEU-center Østjylland Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag

Læs mere

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy

ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE. Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy 1 ARBEJDSMARKEDSANALYSE FOR RAR FYNS OMRÅDE Oplæg på RAR-møde den 28. januar 2016 v/ Niels Kristoffersen, mploy INDHOLD I MIT OPLÆG 2 Kort om formålet med og rammer for analysen Hovedresultater fra analysen

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved mangel på parkeringspladser

Læs mere

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1

Indhold UDBUDSPOLITIK Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Bilag B10.1 UDBUDSPOLITIK 2017 Indhold Indledning...2 Udbud/geografisk opland...2 Aarhus Business College geografiske opland...3 Aktivitetsudvikling...3 Bevillingsmæssige

Læs mere

Uddannelse i Region Midtjylland

Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelse i Region Midtjylland - uddannelsespolitik som led i vækst og udvikling Pia Fabrin, 12. august 2015 www.regionmidtjylland.dk Uddannelse i Region Midtjylland Uddannelsessystemet i Region Midtjylland

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst KKR dialogforum Silkeborg, den10. september 2015 v/bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk Hvad ved vi? Hvor stort er det midtjyske vækstlag? Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen,

Vækstlagsanalysen. Vækstforum. Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen

Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen Ambitiøst løft i VEU-aktivitet øger beskæftigelsen En af de helt store udfordringer, som dansk økonomi står overfor, er, at den teknologiske udvikling stiller stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland

Arbejdsmarkedsanalyse. RAR Nordjylland 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Nordjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I NORDJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL, REKRUTTERING

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi A r b e j d s m a r k e d s o m r å d e t Udkast til Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 87 59 10 00 www.norddjurs.dk Norddjurs Kommunes virksomhedsstrategi

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Arbejdsmarkedsanalyse

Arbejdsmarkedsanalyse December 2015 Arbejdsmarkedsanalyse RAR Østjylland 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. BESKÆFTIGELSE, DEMOGRAFI OG KONJUNKTURUDVIKLING I ØSTJYLLAND... 6 2.2. EFTERSPØRGSEL,

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Vision, Mission og Strategi

Vision, Mission og Strategi Det Regionale Arbejdsmarkedsråd RAR Østjylland Vision, Mission og Strategi Oktober 2015 Foto: Ukendt Aarhus Indholdsfortegnelse Side 3: Formandskabet har ordet Side 5: Vision og mission Side 6: Udfordringerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagsorden Centerrådet og direktører

Dagsorden Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland

Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Vækstlaget og brugen af erhvervs- og innovationssystemet i Region Midtjylland Væksthus Midtjyllands bestyrelsesmøde, Hadsten, den 26. august 2015. v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Nordjysk VEU-centerstrategi

Nordjysk VEU-centerstrategi Nordjysk VEU-centerstrategi 2014-2015 For samarbejdet med de regionale aktører på erhvervs- og beskæftigelsesområdet samt koordinering af udbud INDLEDNING 2 REGIONALE AKTØRER SOM TILFORORDNEDE I VEU-CENTERRÅDET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Sæt efteruddannelse på dagsordenen!

Sæt efteruddannelse på dagsordenen! Sæt efteruddannelse på dagsordenen! VEU-center Østjylland dækker Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg, Skanderborg og Aarhus kommuner. 2 Brug dit VEU-center til rådgivning VIDSTE DU, AT... Alle

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland

Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Workshop 4: Styrket samspil om uddannelsesleverancen Behovsafdækning og tilpasning af uddannelsesindsatsen v/morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark

Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af infrastrukturinvesteringer i Østdanmark April 2011 1 Sammenfatning I dette notat sammenfattes analysens overordnede resultater

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere