- FORNI CONVEZIONE A GAS INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE Pagina 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- FORNI CONVEZIONE A GAS INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE Pagina 7"

Transkript

1 H - FORNI CONVEZIONE A GAS INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE Pagina 7 - GAS HEATED STEAM CONVECTION OVENS INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE Page 23 - GASBEHEIZTE KONVEKTIONS- /DAMPFÖFEN INSTALLATION, GEBRAUCH UND WARTUNG Seite 39 - FOUR A CONVECTION VAPEUR A GAZ INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN Page 55 - HORNO DE CONVECCIÓN Y VAPOR A GAS INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO Pág STOOM- EN CONVECTIEOVEN OP GAS INSTALLATIE, WERKING EN ONDERHOUD Page 87 - GASUPPVÄRMD ÅNGKONVEKTIONSUGN INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Sidan H GASDREVNE KONVEKTIONSOVNE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Pag FORNOS DE CONVENÇÃO / VAPOR A GÁS INSTALAÇÃO, USO E MANUTENÇÃO Pág ÖÏÕÑÍÏÉ ÓÕÍÁÃÙÃÇÓ/ÁÔÌÏÕ ÌÅ ÁÅÑÉÏ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ, ÑÇÓÇ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ Óåë. 151 DOC. NO EDITION

2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA Viale Treviso PORDENONE Dichiara sotto la propria autorità che le macchine appartenenti a questa documentazione, descritte nella targhetta di identificazione, sono conformi alle seguenti disposizioni legislative: - Direttiva Europea 73/23/CEE (L.V.D. apparecchiature elettriche bassa tensione) - Direttiva Europea 89/336/CEE (E.M.C. compatibilità elettromagnetica) - Direttiva Europea 93/68/CEE (Aggiornamento alle direttive) - Direttiva Europea 90/396/CEE (Apparecchiature gas) Data: Pordenone Nome: Beniamino Zambon (Responsabile Stabilimento) DECLARATION OF CONFORMITY ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA Viale Treviso PORDENONE Hereby declares under its own authority that the machine described in this document and specified on the identification plate, conforms to the following provisions laid down by law: - European Directive 73/23/CEE (L.V.D. Low Voltage Directive) - European Directive 89/336/CEE (E.M.C. Electro Magnetic Compatibility) - European Directive 93/68/CEE (Amendment to the Directive) - European Directive 90/396/CEE (Gas appliances) Date: Pordenone Name: Beniamino Zambon (Plant Manager) 2

3 IT GB DE FR ES NL SE DK PT GR BE BE SCHEMI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION DIAGRAM INSTALLATIONSPLAN SCHEMAS D'INSTALLATION ESQUEMA PARA LA INSTALACIÓN INSTALLATIESCHEMA INSTALLATIONSRITNING INSTALLATIONSDIAGRAM ESQUEMAS DE INSTALAÇAO 3

4 Mod.: _CF/G 6-0 (6 GN 1/1) Mod.: _CF/G 101/1 (10 GN 1/1) Mod.: _CF/G 102/1 (10 GN 2/1) 4

5 Mod.: _CF/G 201/1 (20 GN 1/1) Mod.: _CF/G 202/1 (20 GN 2/1) IT H - Attacco gas ø1/2" M ISO 7/1 I - Entrata cavo elettrico B - Attacco alim. acqua (0,5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Collettore scarico acqua GB - IE H - Gas connection ø1/2"m ISO 7/1 I - Power supply cable inlet B - Water supply connection (0.5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Water drain connection DE - AT - CH H - Gasanschluß ø1/2"m ISO 7/1 I - Netzkabeleingang B - Wasseranschluß(0,5-5 fh) ø3/4"m ISO 7/1 C - Wasserablauf-Sammelrohr FR - BE H - Entée gaz ø1/2"m ISO 7/1 I - Entrée câble électrique B - Entrée eau (0,5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Collecteur évacuation eau ES H - Conexión de gas ø1/2" M ISO 7/1 I - Ingreso cable eléctrico B - Conexión de agua (0,5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Colector del desagüe NL - BE H - Gasaansluiting ø1/2"m ISO 7/1 I - Voedingskabel B - Aansluiting watertoevoer (0,5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Aansluiting waterafvoer SE H - Gasanslutning ø1/2"m ISO 7/1 I - Nätkabelintag B - Vattenanslutning (0,5 5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Vattendräneringsrör DK H - Gastilslutning ø1/2"m ISO 7/ I - Strømforsyningstilslutning B - Tilslutning til vandforsyning (0,5-5 F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Opsamler til udtømningsvand PT H - Ligação do gás ø1/2" M ISO 7/1 I - Entrada do cabo de alimentação eléctrica B - Ligação de abastecimento da água (0,5 5º F) ø3/4"m ISO 7/1 C - Colector de descarga da água GR 5

6 6

7 GASDREVNE KONVEKTIONSOVNE DK INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING (for Danmark) INDHOLDSFORTEGNELSE Side - Overensstemmelseserklæring Installationsdiagram Identifikation af egen ovnmodel I. ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER Beskrivelse af apparatet Hovedelementer (tegninger) Tabel 1: Tekniske specifikationer Generelle advarsler Økologi og miljø II. INSTALLATIONSVEJLEDNING Installationssted Placering Aftræk af forbrændingsgasser Diagram over aftræk af forbrændingsgasser Eltilslutning Vandtilslutning Gastilslutning Konvertering til anden type gas Sikkerhedsanordninger Driftskontrol Vedligeholdelse Tabel 2: Dyser og regulering/typer gas Fejl og hvordan de afhjælpes Placering af hovedelementerne III. BRUGERVEJLEDNING Beskrivelse af betjeningspanelet Brug af ovnen Igangsætning Tilberedningsprogrammer Slukning i tilfælde af fejl Rengøring og vedligeholdelse FIGUR AF BETJENINGSPANELET Identifikation af ovnmodel 119

8 I. ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER 1. BESKRIVELSE AF OVNEN Denne brugervejledning gælder flere ovnmodeller. Se under Tabel 1 "Tekniske specifikationer" at få oplyst yderligere detaljer om Deres ovnmodel. 2. HOVEDELEMENTER De angivne elementer findes ikke i modellerne: 10 GN 1/1, 20 GN 1/1. Ovnen har følgende egenskaber: Termometerangivelse af temperatur Termostatsonde til måling af produktets indre (nålesonde) (kun visse modeller). Lamper til oplysning af ovnrummet. Ovndør med dobbelt glasrude: større komfort i køkkenet og lavere overfladetemperaturer. SIGNATURFORKLARING: brænder til ovnrum (varmelegeme) 2... betjeningspanel 3... gasventil 4... ovndør med indvendig aftagelig glasrude 5... ventilator til ovnrum 6... vandforstøver 6 GN 1/ com_cf6gn1.eps

9 10 GN 2/1 10 GN 1/ com_cf10gn1.eps GN 2/ GN 1/1 1 com_cf20gn1.eps

10 TABEL 1: TEKNISKE SPECIFIKATIONER ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ),*85 ÃÃÃÃÃ$17$/Ã5,67( ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃà ÃÃÃÃÃÃÃÃ*1à Ã*1à ÃÃÃÃÃÃÃ*1à ÃÃÃÃÃÃÃ*1à ÃÃÃÃÃÃÃ*1à ÃÃÃÃÃÃÃ0RGHOà 63 1',11*6)25 6<1,1*Ã92/7 B&)*à B&)*à B&)*à B&)*à B&)*à )5(.9(16Ã+] ƒã 6WU PEUXJÃÃÃ.Z )RUV\QLQJVNDEOHWV WY UVQLWÃPP *DVWLOVOXWQLQJ,62ÃÃà 'LDPHWHUà 1RPLQHOÃYDUPHNUDIWÃ.Z [ [ [ [ [ ÅÃ0 ÅÃ0 ÅÃ0 ÅÃ0 ÅÃ0.DWHJRULÃJDV,,Ã+Ã3,,Ã+Ã3,,Ã+Ã3,,Ã+Ã3,,Ã+Ã3.RQVWUXNWLRQVW\SHà $ % % %% %ÃÃ% 7HJQLJÃRYHUà U JDIWU NVDQO JJHWà )LJà ÃÃÃÃÃ)LJà ÃÃÃÃÃ)LJà ÃÃÃÃÃ)LJà ÃÃÃÃÃ)LJà 7LOI UVHOVWU\NÃQDWXUJDVà *ÃÃPEDU 7LOI UVHOVWU\NÃQDWXUJDVà *ÃÃPEDU 7LOI UVHOVWU\NÃ/3* **ÃPEDU )RUEUXJÃ.JK /3*Ã*Ãà )RUEUXJÃPK ÃQDWXUJDVÃ*Ãà à )RUEUXJÃPK ÃQDWXUJDVÃ*Ãà à Speciel udgave. Støjniveau: De omtalte ovnes funktionskomponenter har et støjniveau, der ikke overstiger 70 db ( A ). * ** Modelnavnet er angivet i forbindelse med feltet Model på typepladen med "Tekniske specifikationer" nederst på apparatets venstre side;. Gasforbruget er beregnet udfra følgende: - Temperatur 15 C; - Atmosfærisk tryk mbar; - Laveste brændværdi: LPG G30(Hi=45.65 MJoule/kg) Naturgas G20(Hi=34.02 MJoule/m3) Naturgas G25 (Hi=29.25 MJoule/m3) 122

11 3. GENERELLE ADVARSLER Læs omhyggeligt denne vejledning, før ovnen installeres og tages i brug, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed ved installation, brug og vedligeholdelse. 4. ØKOLOGI OG MILJØ 4.1. EMBALLAGE Alle de materialer, der er anvendt til emballagen, er miljøvenlige. De kan opbevares uden risiko eller brændes i et forbrændingsanlæg. Elementerne fremstillet af plastmateriale er velegnede til genbrug og er mærket på følgende måder: PE polyætylen: emballagens udvendige film, pose til betjeningsvejledningen, pose til gasdyserne. Opbevar omhyggeligt denne vejledning til eventuelt fremtidig brug, samt hvis ovnen bliver solgt igen. pp PS polypropylen: panelernes topemballage, remme polystyrensku: hjørnebeskyttere Advarsel: installation af ovnen, enhver form for vedligeholdelsesarbejde og eventuel konvertering til andre typer gas må udelukkende udføres af kvalificeret, uddannet personale, der er auoriseret af producenten. Denne ovn er beregnet til industriel brug, og det er specifikt beregnet til tilberedning af madvarer. Al anden brug betragtes som uegnet. Det må kun anvendes af uddannet personale og skal holdes under opsyn ved brug. Afbryd ovnen i tilfælde af fejl eller dårlig funktion. Henvend Dem udelukkende til det af producenten godkendte servicecenter og forlang originale reservedele. Manglende overholdelse af ovenstående kan mindske ovnens sikkerhed og medføre bortfald af garantien. Åbn ovndøren forsigtigt, når ovnen er varm. Vær opmærksom på risikoen for forbrændinger. Undgå at tilsætte salt til maden direkte i ovnrummet (se afsnittet Brugervejledning ). I tilfælde af gentagne tilberedninger af meget saltholdige madvarer (for eksempel: skaldyr) skal ovnrummet vaskes med rigeligt vand efter endt arbejdsdag. Sprøjt ikke vand direkte på ovnen ANVENDELSE Vore ovne er udviklet og fremstillet efter laboratorietests for at opnå et højt ydelses- og effektivitetsniveau. Med henblik på energibesparelser anbefales det, at undgå at have ovnen tændt i længere tid ad gangen uden indhold samt under forhold, der kan forringe den optimale effektivitet (f.eks. med åben ovndør). Sørg endvidere for om muligt at forvarme ovnen umiddelbart før brug RENGØRING For at reducere udsendelsen af forurenende stoffer i naturen anbefales det at rengøre ovnen (udvendigt og indvendigt efter behov) med produkter med en biologisk nedbrydning på over 90%. 4.4 SKROTNING Når produktet skal kasseres, må det ikke efterlades i naturen. Vore ovne er fremstillet af mere end 90% metal (rustfrit stål, jern, aluminium, galvaniserede metalplader o.l.), der gør det muligt at sende dem til almindelige genbrugsstationer i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning. Inden skrotningen skal ovnen gøres ubrugelig ved at fjerne elkablet samt alle lukkeanordninger til åbninger og rum (hvor de forefindes) for at undgå, at nogen kan blive lukket inde i den. Under rengøring af rustfrit stål må der ikke anvendes klorholdige produkter (blegemidler, saltsyre) heller ikke i fortyndet form. Anvend ikke ætsende substanser (for eksempel saltsyre) til rengøring af gulvet under ovnen. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" for yderligere oplysninger. 123

12 II. INSTALLATIONSVEJLEDNING Advarsel: de indgreb, der er beskrevet i dette kapitel, kræver, at ovnens yderpaneler er fjernet. Da maskinen under nogle af indstillingsmanøvrerne skal være i funktion, er det nødvendigt at være yderst opmærksom på de dele, der er under spænding. 1. INSTALLATIONSSTED Ovnen må kun installeres i lokaler med tilstrækkelig udluftning REFERENCENORMER Ovnen skal installeres i overensstemmelse med de lokale sikkerhedsnormerne. 2. PLACERING Tag ovnen ud af emballagen, og fjern langsomt den beskyttende film fra de ydre paneler. Vær opmærksom på, at der ikke efterlades limrester. Eventuelle limrester fjernes med en egnet fortynder. Mht. skrotning af emballagen se foregående kapitel "Økologi og miljø". Se installationsdiagrammerne på de første sider i denne vejledning vedrørende det nødvendige pladskrav og størrelsen af tilslutningerne. Den venstre side af ovnen skal være i en afstand af mindst 50 cm fra andre overflader for at tillade vedligeholdelsesindgreb, mens der mellem ovnens højre side og eventuelle brændbare overflader skal være en afstand på 10 cm. Anbring ovnen, og reguler eventuelt højden af toppen ved at stille på de regulerbare fødder. Ovnen er ikke egnet til indbygning. 3. AFTRÆK FOR FORBRÆNDINGSGASSER 3.1. FORUDSÆTNING Konvektionsovne, der fungerer med den benyttede forbændingsteknologi, klassificeres alt efter "konstruktionstypen". Reglementet forudser et specifikt aftræksanlæg for forbrændingsgas for hver enkelt af modellerne. Som følge deraf skal man foretage følgende før installation af aftræksanlæg : a) identificere hvilken "konstruktionstype" ovnen hører under i Tabel 1 (tekniske specifikationer) eller på ovnens typeplade; b) vælge skemaet med konstruktionstypen blandt nedenstående skemaer alt efter hvordan man ønsker at fjerne ovnens forbrændingsgas fra installationsstedet (f.eks. under en udsugningsemhætte, ud mod fri luft eller i en centraliseret skorsten. KONSTRUKTIONSTYPE A1 KONSTRUKTIONSTYPE KONSTRUKTIONSTYPE B11 B11 C Tmax=500 C A * 2D Tmax=350 C ø D E 3 meters MAX A * Tmax=350 C E G C G C 821_5b11 821_6b11 DIREKTE AFTRÆK UNDER EMHÆTTE a1.eps AFTRÆK UDLEDT UNDER EMHÆTTE AFTRÆK LEDT UD I FRI LUFT ELLER I SKORTSTEN MED SPJÆLD 124

13 3.2. MONTERING AF TILBEHØR Monteringen af tilbehør er let at udføre ved at følge de anvisninger, der gives på nedenstående figurer og i den tilhørende signaturforklaring. Hullerne til skruerne, der skal fastgøre tilbehøret A, skal have en diameter på 3,5 mm og skal udføres på stedet, på ovndækslet, så de stemmer overens med de i forvejen anbragte graveringer ADVARSLER VEDRØRENDE AFTRÆK TIL FORBRÆNDINGSGAS Før installationen er det nødvendigt iht. referencenormen at kontrollere, om den mængde, der indsuges af røgaftrækket, er større end mængden af forbrændingsgasser frembragt af ovnen (se punkt 1.1). Ved aftræk under udsugningsemhætte er det nødvendigt at overholde afstanden (angivet på figuren) mellem aftræksrørets top og det nederste punkt på udsugningsemhættens filtre. Denne afstand er fastsat på basis af aftræksrørets diameter "D". Ved aftræk ud mod det fri eller i en centraliseret skorsten (Fig. "6" og "7") må aftræksrørene IKKE have en samlet længde på over 3 meter. De må IKKE udvise diameterformindskelse, og de skal jævnligt efterses og eventuelt rengøres. Note til model 20 GN 1/1-20 GN 2/1: denne ovns typeplade med tekniske specifikationer viser begge de mulige konstruktionstyper (B11 eller B 21). Efter installationen af aftrækket skal man på selve pladen slette den konstruktionstype, der ikke er blevet udført, så der kun bliver den udførte installation tilbage. Signaturforklaring: A: Tilbehør til aftræk (emballeret separat); G : Fastgørelsesskruer (medfølger); C: Ovnrum/ varmelegemets udgang for forbrændingsgas; H : Trækafbryder (skal bestilles hos forhandleren) E: Adapterring til almindelige rør * : Almindelige forlængerrør (medfølger ikke) (skal bestilles hos forhandleren) KONSTRUKTIONSTYPE B11 KONSTRUKTIONSTYPE 7 8 B21 * Tmax=350 C Tmax=500 C 3 meters MAX 2D ø D E * H E C C 821_7b11 821_8b21 AFTRÆK LEDT UD I FRI LUFT ELLER I SKORTSTEN DIREKTE AFTRÆK UNDER EMHÆTTE 125

14 4. TILSLUTNING AF ELFORSYNING Tilslutningen til elnettet skal udføres i henhold til gældende lokale regler Før ovnen tilsluttes elforsyningen, skal man sikre sig, at netspændingen og frekvensen svarer til angivelserne på typepladen. Udfør tilslutningen ved at følge det vedlagte eldiagram og respektere kablernes placering, faseledning (L) og nulledning (N), sådan som det er angivet på typepladen, der sidder ved siden af klemkassen. Ovnen skal være permanent tilsluttet elnettet. Tilslutningen skal udføres med et kabel af typen H05 RN-F. Forsyningskablet skal være beskyttet af rør af metal eller hård plast. Hvis tilslutningen sker gennem en allerede eksisterende elektrisk leder, må installationsrøret ikke indsættes inden i ovnen. Man skal desuden sørge for, at røret ikke har skarpe kanter. Der skal anbringes en sikkerhedsafbryder af passende kapacitet og med mindst 3 mm afstand mellem kontakterne samt en type T sikring på 16A (enspolet) Afbryderkontakten skal installeres tæt ved ovnen i lokalernes permanente elanlæg. Ovnen skal tilsluttes jord. Jordforbindelsen skal tilsluttes klemskruen mærket på klemkassen. Ovnen skal desuden tilsluttes en ækvipotentialforbindelse. Denne tilslutning udføres med stopskruen mærket, der befinder sig i umiddelbar nærhed af forsyningskablets indgang. Ækvipotentialledningen skal have et tværsnit på mindst 10 mm TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN (Se installationsdiagrammerne i begyndelsen af denne vejledning) Tilslut vandforsyningsrøret C til det specifikke forsyningsnet ved hjælp af et mekanisk filter og en hane med vandlås. Før installationen af filteret skal man lade en vis mængde vand strømme ud for at rense røret for eventuelle jernholdige partikler. Vandindgangen skal tilføres drikkevand med et tryk på mellem kpa (1,5-2,5 bar). 4.1 INSTALLATION AF FORSYNINGSKABLET (FIG. "9") For at slutte forsyningskablet til ovnen foretages følgende: Løsn de to skruer "V" til fastgørelse af panelet med klemkassen, der er anbragt nederst på ovnens venstre frontpanel. Indsæt forsyningskablet i kabelklemmen "B"s hul. Tilslut kablet til klemkassen "A" som vist på eldiagrammet, og fastgør det med kabelklemmen. Luk panelet igen, og fastgør det med skruerne. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af sikkerhedsmæssige regler

15 6. GASTILSLUTNING 6.1. ADVARSLER Kontroller, at ovnen er indstillet til den type gas, der skal anvendes, i modsat tilfælde følges anvisningerne i afsnit 7 "Konvertering til en anden type gas". Gastilslutningsforbindelsen er gul. Før ovnen installeres skal det lokale gasværk kontaktes for at kontrollere kompatibiliteten mellem forsyningskapaciteten og det forventede forbrug. Fjern plasticbeskyttelsen fra ovnens gastilslutning, før den tilsluttes gasrøret. Montér en hurtiglukkende stophane for gastilførsel ved tilgangen til ovnen på et let tilgængeligt sted. Efter endt installation kontrolleres med sæbevand, om samlingerne er gastætte. Det er ikke muligt at foretage ændringer af den udluftningskapacitet, der er afsat til forbrændingen Efter en eventuel konvertering til en anden type gas kontrolleres driftsfunktionen (se afsnit 8 "Driftskontrol"). 6 GN 1/ NOMINEL VARMEKAPACITET Mht. specifikationerne vedrørende den nominelle varmekapacitet henvises til Tabel 1 "Tekniske specifikationer". Varmekapaciteten er bestemt af gastilførselstrykket og af diameteren på brændernes dyser. Ovnens nominelle varmekapacitet skal altid kontrolleres (af den autoriserede installatør eller af gasværket) både i tilfælde af konvertering til en anden type gas og ved alle vedligeholdelsesindgreb. Enhver ændring af varmekapaciteten er forbudt. D C 10a 6.3. KONTROL AF GASTILFØRSELSTRYKKET (FIG. 10A, 10B AFHÆNGIGT AF MODEL) Tilførselstrykket måles efter gaskontrolventilen under drift (efter en eventuel konvertering i tilfælde af en anden type gas), med en U-trykmåler minimum 0,1 mbar på følgende måde: 1) Åbn betjeningspanelet. Skru rørproppens lukkebolt "C" af, og tilslut trykmålerens rør. 2) Kontrollér, at det målte tryk er i overensstemmelse med værdierne i følgende tabel: 10 GN 1/1-2/1 20 GN 1/1-2/1 10b GASTYPE Naturgas G20 L.P.G. G30/G31 TRYK MBAR 1RP 0LQ 0D[ Ovnen virker ikke, hvis tilførselstrykket ikke er i overensstemmelse med de anbefalede værdier. Kontakt straks gasværket; 3) Efter endt måling af gastrykket standses tilberedningsforløbet, og stophanen lukkes. 4) Fjern trykmåleren, og skru omhyggeligt lukkebolten C fast. 5) Luk ovnen igen. 127

16 7. KONVERTERING TIL EN ANDEN TYPE GAS Advarsel: Apparatet er fra fabrikkens side indstillet til en bestemt type gas, som angivet på mærkaterne på selve apparatet og på emballagen. Ved en eventuel konvertering til en anden type gas, skal De omhyggeligt følge de anvisninger, der er angivet nedenfor, idet De skal bruge de dyser, der ligger i den medfølgende pose. 7.1 ADGANG TIL KOMPONENTERNE (Se Fig 11a, 11b på de følgende sider) 7.2 UDSKIFTNING AF DYSEN I OVNENS HOVEDBRÆNDER (fig. 11a) For at få adgang til hovedbrændernes dyser skal man fjerne det venstre sidepanel. Løsn skruen A, og skru dysen C af. Fjern dysen og ventilatoren. Udskift dysen C med én, der passer til den valgte type gas i overensstemmelse med angivelserne i TABEL 2 på de følgende sider. Dysens diameter er præget i hundrededele millimeter på dyselegemet (eksempel: dysediameter 3,5 mm, prægning: 350). Anbring dysen C i ventilatoren B, og sæt enheden på plads. Skru dysen helt fast. 7.3 KONTROL AF HOVEDBRÆNDERENS PRIMÆRLUFT (fig. 11a) Primærluften er reguleret korrekt, når flammen hverken går ud, når brænderen er kold, eller slår ud, når den er varm. Foretag justeringen af primærluften således: Løsn skruen A, og anbring ventilatoren B til afstanden H i overensstemmelse med anvisningerne i TABEL 2 på de følgende sider. Skru skruen A fast. 7.4 UDSKIFTNING AF DYSEN I VÅGEBLUSSET (fig. 11b) Afmontér tændrøret C. Skru fastgørelsesniplen A til vågeblussets rør af. Fjern dysen B, og udskift den med én, der passer til den valgte type gas som anført i TABEL 2 på de følgende sider. Dysens identifikationsnummer er præget på dyselegemet. Tilslut vågeblussets rør ved hjælp af niplen A. Genmontér tændrøret C. Gasstopventilen er ikke forsynet med reguleringsskrue for minimumtilførsel, hvorfor brænderens funktion udelukkende er ON/OFF. Advarsel: Efter endt konvertering, skal ovnens yderpaneler genmonteres. 8. SIKKERHEDSANORDNINGER Ovnen er udstyret med følgende sikkerhedsanordninger: - Beskyttelsessikringer (se eldiagrammmet) anbragt bag betjeningspanelet. Løsn reguleringsproppen og udskift den beskadigede komponent med en af tilsvarende kapacitet; denne værdi er angivet på den tilhørende typeplade. - Sikkerhedstermostat for ovnrum, med manuel genetablering på betjeningspanelets bagside aktiveres og forhindrer tilførsel af konvektionsopvarmningen. Genetableringsindgrebene må udelukkende udføres af teknisk autoriseret personale, efter at årsagerne til afbrydelsen er blevet fjernet. - Varmeanordning i motorventilatoren, der ved overopvarmning af denne aktiverer sikring F1 (se eldiagrammet) og afbryder ovnens funktion. Genetableringsindgrebene må udelukkende udføres af teknisk autoriseret personale, efter at årsagerne til afbrydelsen er blevet fjernet og sikringen F1 udskiftet med en tilsvarende sikring. Instrumentbrættet åbnes; reguleringsproppen skrues af, og den beskadigede komponent udskiftes med en af tilsvarende kapacitet; denne værdi er angivet på den tilhørende typeplade. 9. DRIFTSKONTROL - Tænd for ovnen, og følg kapitlet "Brugervejledning"; - Kontrollér ovnen for gasudslip; - Kontrollér effektiviteten af systemet for udsugning af forbrændingsgas; - Kontrollér tændingen og flammens stabilitet, afmonter om nødvendigt det venstre sidepanel, og kig igennem de specielle kighuller. - Vejled brugeren i ovnens drift, almindelige vedligeholdelse og rengøring med hjælp af denne vejledning. Advarsel: - Når ovnen er i funktion, skal man være opmærksom på de varme områder på dens yderside. - Uløbsrørene, der er anbragt på apparatets øvre del, må ikke tildækkes. 10. VEDLIGEHOLDELSE Der er let adgang til de elementer, der har behov for almindelig vedligeholdelse, når betjeningspanelet, det venstre sidepanel og bagpanelet åbnes. 7.5 KLÆBEMÆRKAT MED DEN INDSTILLEDE GASTYPE Efter konvertering til en anden type gas skal man anvende den klæbemærkat, der passer med den anvendte type gas og anbringe den på et synligt sted på ovnens ydre. Den findes mellem mærkaterne i udstyrsposen. 128

17 TABEL 2: DYSER OG REGULERING/TYPER GAS DK FIGU R A NTA L R IST E 11a - 11b 6 GN 1/1 10 GN 1/1 10 GN 2/1 20 GN 1/1 20 GN 2/1 M odel _CF/G 6-0 _CF/G 101/1 _CF/G 102/1 _CF/G 201/1 _CF/G 202/1 DYSESPECIFIKATIONER Hovevedbrænder ens dyse G30/ G31 (L.P.G.) G20 (metan) Ø # Ø # Ø # Ø # Ø # 1, , , , , , , , , ,1 410 Afsnit 7.2 G25 (metan) Dyse G30/ G31 * (L.P.G.) n 2 4 n 2 4 n 2 4 n 2 4 n 2 4 vågeblus Afsnit 7.4 Regulering hovedvarmluf tsb Kvot e "H" ( mm) Se fig. A fsnit 7.3 * = 1foro ** = 2 fori Ø = diameter (mm) # = prægning G20 ** (metan) G25 ** (metan) G30/ G31 (L.P.G.) G20 (metan) G25 (metan) n 2 5 n 2 5 n 2 5 n 2 5 n ,5 HOVEDBRÆNDER TIL MODELLERNE 6 GN 1/1 (VARMELEGEME) HOVEDBRÆNDER Vær opmærksom på kvote "H" i tabellen C 11a 11b 129

18 11. FEJLFUNKTIONER OG HVORDAN DE AFHJÆLPES Fejlfunktioner kan også forekomme ved normal brug af ovnen. Vågeblusset tænder ikke. Mulige årsager: Tændrøret er ikke ordentligt fastgjort, eller det er ikke korrekt tilsluttet. Den elektriske tænding eller kablet til tændrøret er beskadiget. Gasforsyningstrykket er utilstrækkeligt. Vågeblusset er tilstoppet. Gasventilen er defekt. Vågeblusset går ud, når knappen er sluppet. Mulige årsager: Vågeblusset varmer ikke termoelementet tilstrækkeligt, eller det er defekt. Fald af gastrykket i ventilen Gasventilen er defekt. Sikkerhedstermostaten/-termostaterne er aktiveret. Vågeblusset er tændt, men brænderen tænder ikke. Mulige årsager: Utilstrækkeligt tryk i gasrøret. Dysen er tilstoppet. Gasventilen er defekt. Hullerne i brænderne er tilstoppede. Motorens termosikring er aktiveret. Timeren er defekt. Dørens mikroswitch er defekt, eller døren er ikke lukket korrekt. Driftstermostaten eller pæren er defekt. Regulering af ovntemperaturen er ikke mulig. Mulige årsager: Driftstermostaten er defekt. Gasventilen er defekt. 12. PLACERING AF HOVEDELEMENTERNE (Ethvert indgreb i apparatets indre må udelukkende udføres af en af firmaet autoriseret installatør ) Når man åbner betjeningspanelet og det venstre sidepanel, får man adgang til følgende komponenter: Magnetventil til vand. Sikkerhedstermostat og driftstermostat. Udskiftning af sikkerhedstermostatens pære foretages på følgende måde: - Fjern dækslets fastgørelsesskruer på apparatets bagside. - Fjern aftræksrøret (afhængig af model). - Løft dækslets venstre bageste del. - Udskift sikkerhedstermostatens pære. Sørg under genmonteringen for, at den nye pære sidder korrekt. Fjern først vågeblussets og hovedbrænderens fastgørelsesskruer ved afmontering af førstnævnte. Udskiftning af vågeblussenes og hovedbrændernes dyser samt regulering af primærluft. Bemærk: Når man åbner betjeningspanelet, får man adgang til alle gasog elkomponenter inklusive forsyningsklemkassen (der også har udvendig adgang fra apparatets bund) og sikringen. Udskiftning af gasmagnetventilen foretages ved at skrue vågeblussets rør og termoelementet af, hvorefter gastilløbs- og gasudløbsforbindelsen fjernes. Når man fjerner ovnens bagpanel og derefter udsugningsvæggen og ventilatoren, får man adgang til den elektriske motor. 130

19 III. BETJENINGSVEJLEDNING Før ovnen tages i brug, skal denne vejledning læses omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger om korrekt brug af ovnen. Skulle der opstå behov for yderligere oplysninger om ovnens tekniske specifikationer og præstationer, kan der rettes henvendelse til forhandleren. Stil ikke bradepander eller køkkengrej oven på ovnen for at undgå blokering af aftræksrørene til røg og damp. Hver 6. måned skal brænderne, flammefunktionen og effektiviteten af de tilhørende elementer kontrolleres af en specialiseret tekniker. Lad jævnligt ovnen efterse (mindst en gang om året). Det anbefales at indgå en serviceaftale. Nogle af modellerne er udstyret med en nålesonde til måling af temperaturen i selve produktet under tilberedning. Nålesonden er en præcisionskomponent. Undgå at udsætte den for stød, at bruge tvang ved indsættelsen og at trække i det bøjelige kabel (især ved anvendelsen af ovne på hjul). Garantien dækker ikke erstatning af nålesonder, der er blevet beskadiget ved ukorrekt brug. Ved benyttelse af fugtige tilberedningsprogrammer anbefales det, at temperaturen ikke overstiger C. Højere temperaturer kan reducere effektiviteten af ovnrummets tætningslister. Ved anbringelsen af produkterne i ovnrummet skal man holde en afstand på mindst 40 mm mellem fadene for at skabe en bedre cirkulation af den varme luft. Ovnens driftstemperaturer ligger indenfor området C. Undgå at tilsætte salt til maden direkte i ovnrummet, dette gælder specielt ved fugtige tilberedningscyklusser. Når apparatet er i drift, må der aldrig tilsættes brændbare væsker, som for eksempel stærk spiritus, i ovnrummet. 1. BESKRIVELSE AF KONTROLPANELET 1.1 INDLEDNING For lettere at forstå hvordan ovnen fungerer, kan man under læsningen holde den foldede side med forklaringen af betjeningspanelet til den pågældende ovnmodel åben (vejledningens sidste side). I det følgende vil alle de funktioner, der er til rådighed på de forskellige modeller, blive beskrevet. Nogle af funktionerne er fælles, andre findes kun på nogle af modellerne. 1.2 BETJENINGSPANELET (se figur på sidste side i vejledningen) P - Spion til vågeblus A - Grøn kontrollampe "under spænding" B - Orange kontrollampe "termostat aktiveret" C - Vælgerknap "tilberedningsprogram" med følgende indstillingspositioner: 1 - Opvarmning med lav fugtning 2 - Opvarmning med middel/lav fugtning 3 - Opvarmning med middel fugtning 4 - Opvarmning med middel/høj fugtning 5 - Opvarmning med høj fugtning 6 - Ventilation uden opvarmning 7 - Opvarmning uden fugtning D - Termostat, indstillinger: C E - Timer, indstillinger: min., " " F - Knap til indstilling af tilberedningscyklus med nålesonde (ved aktivering af knappen deaktiveres timerfunktionen. Nålesondens temperatur kan aflæses på "G1"). G - Knap til indstilling af temperaturen i produktets midte, fra C. G1 - Display: viser den valgte temperatur viser temperaturen målt af nålesonden under cyklussen. T - Termometer (afhængig af model) DK Bemærk: De komponenter, der er anført i område "K" (fig. 3, hvis det findes) vedrører tilberedningsfunktionen med nålesonde. 131

20 BRUG AF OVNEN 2. IGANGSÆTNING (se figur på sidste side i vejledningen) Indledning Før igangsætningen af apparatet skal man tænde for det elektriske anlæg, samt åbne for vandlåsen og stophanen for gastilførsel 2.1 TÆNDING Drej vælgerknappen "C" til position "7". Den grønne kontrollampe "A" lyser og angiver, at apparatet er tændt. Tryk på gasknappen "S", og drej den samtidigt til position (tænding af vågeblusset). Hold knappen inde i nogle sekunder, til vågeblusset tænder. Slip knappen. Model 6GN1/1: Tryk på knappen "S", og hold den inde, samtidig med at der trykkes på knappen for tænding "AP", til vågeblusset tænder. Kontrollér gennem spionen til vågeblusset "P", om flammen er tændt. Er dette ikke tilfældet, gentages operationen. Drej gasknappen "S" til position (disposition for funktion af brænder) Drej vælgerknappen "C" til det ønskede tilberedningsprogram. (Se afsnit 1.2) Indstil tilberedningstemperaturen med termostatknappen "D". Indstil tilberedningstiden med timerknappen "E". Kontrollampen "B" lyser og angiver, at opvarmningen er igangsat. Efter endt tilberedning aktiveres ovnens ringesystem i ca. et minut. Bemærk: Det anbefales, at forvarme ovnen til en temperatur på ca. 100 C med cyklussen opvarmning uden fugtning, inden der foretages en tilberedningscyklus med fugtning. 2.2 SLUKNING Drej knappen "C" til position "0". Kontrollampen "A" slukker. Sluk for vågeblusset ved at dreje knappen "S" til position " ". Luk for vandlåsen samt stophanen for gastilførsel. Sluk for elforsyningen. 3. TILBEREDNINGSPROGRAMMER (se figur på sidste side i vejledningen) Tænd for apparatet, den grønne kontrollampe "A" lyser. 3.1 CYKLUSSEN "KONTINUERLIG OPVARMNING" Indstil knappen "D" på den ønskede temperatur, og drej timerknappen "E" til position " " for cyklussen med kontinuerlig opvarmning. 3.2 CYKLUSSEN "OPVARMNING MED FUGTNING" Sørg for, at vandlåsen er åben. Bliver det under tilberedningen nødvendigt at øge fugtigheden i ovnen, skal man gå frem på følgende måde: Drej vælgerknappen "C" til et af nedenstående tilberedningsprogrammer efter ønske: 1 - Opvarmning med lav fugtning 2 - Opvarmning med middel/lav fugtning 3 - Opvarmning med middel fugtning 4 - Opvarmning med middel/høj fugtning 5 - Opvarmning med høj fugtning Indstil værdierne for temperatur og tid eller temperatur i produktets midte i henhold til tilberedningsfasen. 3.3 CYKLUSSEN "TØR OPVARMNING" Ønskes der en tør tilberedning uden fugtning, skal man: dreje vælgerknappen "C" (fig. 3) til position "7", og regulere termostaten og timeren til de værdier, der kræves til tilberedningen. 3.4 HURTIG AFKØLING AF OVNRUMMET Ovnrummet afkøles hurtigt efter en tilberedningscyklus på følgende måde: Åbn ovndøren, og drej vælgerknappen "C" til position "6". Tidsrummet for motorventilatorens drift styres af brugeren. 3.5 BRUG AF NÅLESONDEN Nålesonden (afhængig af model) kontrollerer den temperatur, der skal opnås i produktets midte. Den kan anvendes i tilberedningscyklus 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Advarsel: Nålesonden er en præcisionskomponent. Undgå at udsætte den for stød, at bruge tvang ved indsættelsen og at trække i det bøjelige kabel (især ved anvendelsen af ovne på hjul). Garantien dækker ikke erstatning af nålesonder, der er blevet beskadiget ved ukorrekt brug. Igangsæt apparatet som beskrevet i afsnit 2.1. Tag nålesonden ud af dens holder, og stik den ind i produktet uden at forcere den. Sørg for, at spidsen (den følsomme del) anbringes i produktets midte. Luk ovndøren. Aktivér knappen "F" tilberedningscyklus med nålesonde (på denne måde deaktiveres en eventuel indstilling af timeren). Drej knappen "G", til den ønskede temperaturindstilling vises på displayet "G1". Tilberedningscyklussen starter. På display "G1" kan man nu aflæse den stigende temperatur i produktets midte. Cyklussen fortsætter, til temperaturen på displayet svarer til den indstillede temperatur. Sidstnævnte kan også ændres under tilberedningen. Efter endt tilberedning aktiveres ovnens ringesystem i ca. et minut. 132

21 4. SLUKNING I TILFÆLDE AF FEJL I tilfælde af fejl skal apparatet deaktiveres: Slå elforsyningen fra, og luk vand- og gashanerne. Kontakt det autoriserede servicecenter. 5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Efter endt arbejdsdag, skal ovnrummet rengøres med dertil egnede rengøringsmidler i henhold til forhandlerens anvisninger. Brug ikke direkte vandstråler ved rengøring af ovnen. Anvend ikke klorholdige produkter til rengøring af det rustfrie stål (blegemidler, kloridsyre etc. ), heller ikke i fortyndet from. Brug ikke ætsende midler (for eksempel saltsyre) til rengøring af gulvet under ovnen. For at lette rengøringen af ovnrummet skal man afmontere de skinner, der sidder på bunden af ovnrummet på ovne med hjul (hvis de forefindes), de varmespredende sidevægge med ribber til at stille bradepanderne på og udsugningsvæggen. Demonteringen af ovnrummets varmespredere foregår for hver enkelt på følgende måde: - Løft elementet, og drej det, så de to forreste støttetapper frigøres, og tag det ud ved at trække spærhagerne ud fra udsugningsvæggens åbninger. Til genmonteringen af elementerne gentages ovenstående i omvendt rækkefølge. Foretag afmonteringen af udsugningsvæggen "A" (fig.12) fra dens plads i ovnrummet på følgende måde: - Fjern varmesprederne, og skru de to skruer "D" ud. Om nødvendigt sænkes fugteren "E" ved at dens fastgørelsesskruer løsnes. - Løft udsugningsvæggen, og tag den af ovnrummets nederste tapper. Bemærk: De 2 pile på udsugningsvæggen angiver de huller, som de nederste tapper skal anbringes i. Genmonteringen af udsugningsvæggen foretages ved gentagelse af faserne i omvendt rækkefølge. 12 Rens filtret til fedtstoffer "B", hvis det forefindes, for mindst hvert tredje tilberedningscyklus. For yderligere at lette rengøringen af filtret kan man afmontere risten ved at fjerne stopmekanismen, der består af en lille elastisk ring "P" langs filtrets kant. Udtrækningen af ringen sker ved først at presse fra siderne som vist på tegningen og så trække den ud af dens ramme. Vær opmærksom på filtrets net, når det rengøres, da dets kanter kan være uregelmæssige, anvend derfor passende beskyttelseshandsker. Hvis filtret ikke bliver renset, bliver det mindre effektivt, og det kan have uheldige virkninger for tilberedningen

22 Rengøring af ovnrummets udtømningsrør Udtømningsrøret rengøres jævnligt ved indgreb fra ovnrummets udtømning. Rengør dagligt de rustfrie ståldele med lunkent sæbevand, og tør dem grundigt af. Undgå at rengøre det rustfrie stål med ståluld, børster eller skrabere i almindeligt stål, da de kan aflejre jernholdige partikler, der når de iltes giver bittesmå rustprikker, som kan medføre rustdannelse. Hvis ovnen ikke anvendes i længere perioder: - Slå elforsyningen fra, og luk vand- og gashanerne; - Gnid grundigt alle rustfrie ståloverflader med en klud med lidt vaselineolie, så der dannes en beskyttende hinde; - Luft jævnligt ud i lokalerne. Udskiftning af ovndørens tætningsliste (Fig. "15") N.B.: Ovndørens tætningsliste bliver med tiden gammel og slidt. Det er en god regel at udskifte den, når man opdager, at den begynder at blive hård, eller der kommer brud på den. For at udskifte den gøres følgende: Fjern tætningslisten fra dens plads, og fjern eventuelle rester af silikone. Påfør en stribe silikone på punkterne "1" og "2" langs den ramme, tætningslisten sidder i. Monter den nye tætningsliste ved først at indsætte hele den indre profil "1" under fastgørelsesrammens tilsvarende kant. Begynd med hjørnerne. Indsæt derefter den ydre tætningsliste "2" under fastgørelsesrammens tilsvarende kant med et stykke værktøj med krog. Udskiftning af ovnlampen (Fig. "14") Til udskiftning af en gået lampe i ovnrummet gøres følgende: Slå strømmen fra ovnen. Løsn de fire skruer, der fastgør ringen "A" til lyspunktet, og tag glasset "V" ud sammen med tætningslisten "G". Fjern halogenlampen "L", og udskift den med en anden med de samme karakteristika (12 V - 20 W C), brug rent papir eller en ren klud for ikke at få direkte fingerkontakt. Sæt beskyttelsesglasset, der skal være korrekt anbragt i tætningslisten, ind i den åbning, hvor lampen sidder, og fastgør ringen ved at skrue de 4 skruer fast igen efter at have smurt tætningslisten med silikonefedt beregnet til husholdningsbrug

23 PANNELLO COMANDI CONTROL PANEL BEDIENBLENDE BANDEAU DE COMMANDES PANEL DE MANDOS BEDIENINGSPANEEL KONTROLLPANEL BETJENINGSPANEL QUADRO DE CONTROLO A C P T D B E F G1 K G S P (20 gn 1/1-2/1) (6 gn 1/1) AP 167

24 Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso, le caratteristiche delle apparecchiature presentate in questa pubblicazione. The Manufacturer reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. Le Fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne Voranzeige zuändern. El Constructor se reserva el derecho de modificar sin previo aviso, las características de los aparatos presentados en esta publicación. De fabrikant behoudt zich het recht voor de kenmerken van het in deze publikatie beschreven apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Producenten forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer af apparaterne, der er beskrevet i denne brugervejledning. Tillverkaren förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande utföra ändringar på de utrustningar som presenterats i denna broschyr.

ELDREVNE KONVEKTIONSOVNE

ELDREVNE KONVEKTIONSOVNE ELDREVNE KONVEKTIONSOVNE DK INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING (for Danmark) INDHOLDSFORTEGNELSE Side - Overensstemmelseserklæring... 2 - Installationsdiagram... 3 - Identifikation af egen ovnmodel...105

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 47 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 48 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 49 1. EMBALLAGE... 49 2. ANVENDELSE... 49 3. RENGØRING...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN)

GASKOMFURER BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL (OM OVN) BRUG- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL GASKOMFURER (OM OVN) 700 900 Alle specifikationer i denne håndbog er ikke-bindende, og fabrikanten kan ændre dem uden varsel; fabrikanten afviser ethvert ansvar for mulige

Læs mere

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 75

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 75 INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 75 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 76 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 77 1. EMBALLAGE... 77 2.

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 69 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 70

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 69 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 70 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 69 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 70 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 71 1. EMBALLAGE... 71 2. ANVENDELSE... 71 3. RENGØRING...

Læs mere

- BASI REFRIGERATE E FREEZER Pag. 5 INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE

- BASI REFRIGERATE E FREEZER Pag. 5 INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE PR700 - N900 - BASI REFRIGERATE E FREEZER Pag. 5 INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE - REFRIGERATED AND FREEZER BASE UNITS Page 7 INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE - KÜHL- UND TIEFKÜHLTISCHE Seite

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 70 1. EMBALLAGE... 70 2. BRUG... 70 3. RENGØRING...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 89

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 89 INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 89 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 9 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 9. EMBALLAGE... 9. ANVENDELSE...

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 103

INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 103 INDHOLD I. INSTALLATIONSDIAGRAM / SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 103 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 104 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 105 V. INSTALLATION...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 74 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 75

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 74 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 75 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 74 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 75 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 76 V. INSTALLATION 10 1. REFERENCENORMER... 76 2.

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

INDHOLD. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 82 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 83

INDHOLD. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 82 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 83 INDHOLD I. SMLING F PPRTER / TELLER... 2 II. TYPEPLDE og TEKNISKE SPECIFIKTIONER... 82 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 83 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 84 1. EMLLGE... 84 2. NVENDELSE... 84 3. RENGØRING... 84

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for store saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for store saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme

ESTELLO P R O D U K T B L A D. Central-/fjernvarme TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central-/fjernvarme Mål (H&B) (mm) C/C (mm) rør-rør Ydelse Watt Krom EKC1220 331245024 1200x200 150 122 Krom Sort EKC1230 EBC1230 331245124 331245021 1200x275 225 164

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 68 III. GENERELLE OPLYSNINGER... 69 IV. ØKOLOGI OG MILJØ... 70 1. EMBALLAGE... 70 2. ANVENDELSE... 70 3. RENGØRING...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning DK INDBYGNINGSOVNE EIC 01 EIC 02 EIC 06 EIC 07 EIC 08 UNDERBYGNINGSOVNE EIC 03 EIC 04 EIC 05 EIC 09 Brugs- og vedligeholdelsesanvisning KÆRE KUNDE Vi takker Dem og gratulerer Dem for Deres valg. Dette

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE 3da56229.fm Page 35 Friday, April 16, 2004 5:50 PM BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR OVNEN TAGES I BRUG OVNTILBEHØR RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE Det

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere