Osteoradionekrose i mandiblen (ORNM) er en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Osteoradionekrose i mandiblen (ORNM) er en"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel ABSTRACT Er der evidens for trykkammerbehandling ved osteoradionekrose Introduktion Osteoradionekrose i mandiblen er en sjælden, men alvorlig komplikation hos strålebehandlede mundhulecancerpatienter. Håndtering kræver multidisciplinær intervention, og behandlingen er såvel medicinsk som kirurgisk og evt. hyperbar oxygen som supplerende behandling. Formål Denne fokusartikel søger at belyse den nuværende evidens for anvendelse af hyperbar oxygen til forebyggelse og behandling af osteoradionekrose i mandiblen. Materiale og metoder Litteraturgennemgang med fokus på evidens for behandlingen i engelsk- og dansksproget litteratur fra Cochrane, Embase og PubMed databaserne. Resultater Litteraturen udgøres hovedsageligt af casekontrolstudier og kasuistikker. Det dobbeltblindede randomiserede studie fra 2004 kunne ikke vise en positiv effekt af behandlingen. Konklusion Skal man forsvare at opretholde hyperbar oxygen som en del af et fast behandlingsregime ved osteoradionekroser i mandiblen, må det afklares, hvorvidt der er evidens herfor på baggrund af randomiserede, prospektive studier. Henvendelse til forfatter: Anne Kristine Larsen, Sparsom evidens for hyperbar oxygen til osteoradionekrose i mandiblen Anne Kristine Larsen, læge, Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Gitte Bjørn Hvilsom, læge, ph.d., Øre-næse-hals-kirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Jens Ahm Sørensen, professor, Plastikkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Torben Henrik Thygesen, klinisk lektor, Kæbekirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital Osteoradionekrose i mandiblen (ORNM) er en sjælden, men alvorlig komplikation, der ses hos patienter, som har modtaget strålebehandling for hoved-hals-cancer. Tilstanden kan være socialt invaliderende, kosmetisk skæmmende og yderst smertefuld. I Danmark registreredes omkring tilfælde af hovedhals-kræft om året i Dansk Hoved og Hals Kræft Gruppe, DA- HANCA. I 286 af tilfældene er cancer lokaliseret til cavum oris, hvoraf omkring halvdelen fik strålebehandling, enten som monoterapi eller i kombination med kirurgi (1). Håndtering af ORNM kræver multidisciplinær intervention typisk mellem tandlæge, onkolog, øre-, næse- og halskirurg, kæbe- og plastikkirurg. Behandlingen er såvel medicinsk som kirurgisk. Til trods for at hyperbar oxygenbehandling (HBO) har været anvendt gennem 40 år, er evidensen fortsat sparsom (2-6). HBO-behandling gives som forebyggende terapi inden planlagt tandekstraktion eller anden kirurgi i strålefeltet eller som led i behandling af ORNM. I et prospektivt, randomiseret studie fra 1985 (7) konkluderes positiv effektiv af HBO som forebyggende behandling og i den amerikanske rapport, Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report, fra 2003 anbefales det fortsat i forebyggende øjemed (8). I Danmark varetages HBO-behandling på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital. På Fig. 1D og E ses det ene HBO-kammer på Odense Universitetshospital (Fig. 1). I henhold til Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for tand-, mund- og EMNEORD mandible; hyperbaric kæbekirurgi behandles ca. 73 patienter årligt oxygen therapy for osteomyelitis og ORNM i Danmark, hvor 324 TANDLÆGEBLADET NR. 4

2 Hyperbar oxygen til osteonekrose VIDENSKAB & KLINIK Kirurgisk behandling af patologisk fraktur A B C Fig. 1. A. Røntgenbillede af mandibula med patologisk fraktur. Forekomst af patologisk fraktur af mandibula efter højdosis strålebehandling og efterfølgende udvikling af osteoradionekrose. B. Peroperativ illustration af patologisk fraktur pga. osteoradionekrose i forbindelse med reponering og osteosyntese af patologisk fraktur. C. Postoperativt kontrolrøntgenbillede med velplaceret osteosyntese. Fig. 1. A. X-ray showing a pathological fracture of the mandible because of osteoradionecrosis. B. Peroperative view showing osteosynthesis of the fracture. C. Postoperative x-ray showing the osteosynthesis in place. Trykkammer D E Fig. 1. D og E. HBO-kammer (trykkammer) på Odense Universitetshospital. Fig. 1. D and E. The Hyperbaric oxygen chamber at The University Hospital of Odense, Denmark. HBO anvendes som supplerende behandling eller profylaktisk forud for knoglerekonstruktion. For nuværende findes ikke nogen national protokol herfor (9). I Sundhedsstyrelsens Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi fra 2010 (9) anbefales det, at patienter med vanskelige tilfælde af ORN i kæberne bør modtage HBO forud for kirurgisk behandling. I 2012 udgav Sundhedsstyrelsen en medicinsk teknologivurdering om HBO for patienter med stråleskader efter hoved-hals-cancer (10). Rapporten kunne ikke klarlægge entydige rekommandationer for håndtering og behandling af ORNM, idet der ikke eksisterer tilstrækkelige datamængder til at danne grundlag for et vist evidensniveau. I 2013 udkom en artikel om HBO som monoterapi til tidligt stadie af ORNM, hvilket var vores udgangspunkt for endnu en litteraturgennemgang. Med denne fokusartikel ønskes at belyse evidens for anvendelse af HBO til ORNM. Ætiologi Patienters følsomhed overfor strålebehandling er individuel. Strålebehandling kan medføre vaskulære forandringer forenelige med endarteritis førende til knoglenekrose. Kendte risikofaktorer til ORNM er dårlig tand- og ernæringstilstand, alkohol- og tobaksforbrug samt stråledosis, tumorstadie og -lokalisation (2,11). ORNM kan opstå spontant efter strålebehandling eller sekundært til et traume, fx tandekstraktion. Størstedelen af de spontane (70-94 %) opstår inden for de første år (5,13,14) og ses hyppigst ved stråledoser over 60 Gy. Senere forekomst er hyppigere traumebetinget eller relateret til forsinket sårheling. Den mindste slimhindelæsion kan være begyndelsen på et kompliceret forløb med ORNM (3,5,12-14). Den kliniske præsentation varierer fra helt asymptomatisk knogleeksponering til patologisk mandibelfraktur (6). Af symptomer ses: smerter, foeter ex ore, dysgeusi, dysæstesi, dysphagi, dysartri, trismus, orokutan fisteldannelse og ulceration (2,5,11,15). CT-scanning bruges vejledende til at differentiere recidiv af hoved-hals-cancer og ORNM, men den endelige diagnose bekræftes ved repræsentativ biopsi (2). TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel Evidensniveauer og styrkegraderinger af anbefalinger Anbefaling Evidensniveau Behandling/ forebyggelse Prognose Diagnose Sundhedsøkonomisk analyse 1a Systematisk review eller metaanalyseaf homogene randomiserede kontrollerede forsøg. prospektive kohortestudier eller en klinisk beslutningsregel der ervalideret på en testpopulation.. homogene niveau 1 diagnostiske studier eller en klinisk beslutningsregel der er valideret på en testpopulation. homogene niveau 1 økonomiske studier. A 1b Randomiseret kontrolleret forsøg. Prospektivt kohortestudie med > 80% follow-up. up.uafhængig blind sammenligning af konsekutive patienter med relevant klinisk problemstilling, som alle har fået udført både den undersøgte diagnostiske test og referencetesten. Analyse, der sammenligner alle alternativekliniske resultater med hensyn til relevanteomkostninger, og som også omfatter ensensitivitetsanalyse med hensyn til variation af klinisk vigtige variable. 1c Absolut effekt. ("Alt eller intet"). Absolut effekt ("Alt eller intet"). "Patognomoniske" testresultater. Klart god eller bedre, men billigere.klart dårlig eller værre, men dyrere.klart bedre eller værre, men til samme pris. 2a homogenekohortestudier. homogene retrospektivekohortestudier eller af ubehandlede kontrolgrupper fra randomiserede kontrollerede forsøg. homogene niveau 1 og 2diagnostiske studier. homogene niveau 1 og 2økonomiske studier. B 2b Kohortestudie. Retrospektivt kohortestudie eller denubehandlede kontrolgruppe fra et randomiseret kontrolleret forsøg; eller en klinisk beslutningsregel, som ikke er valideret i en testpopulation. Uafhængig sammenligning af ikke-konsekutivepatienter eller et snævert spektrum af patienter, som alle har fået udført både den undersøgte diagnostiske test og referencetesten; eller en klinisk beslutningsregel, som ikke ervalideret i en testpopulation. Analyse, der sammenligner et mindre antalalternative kliniske resultater med hensyn tilrelevante omkostninger, og som også omfatteren sensitivitetsanalyse med hensyn til variation af klinisk vigtige variable. 2c Databasestudier. Databasestudier. C 3a casecontrolundersøgelser. 3b Case-control undersøgelse. Uafhængig sammenligning af konsekutive patienter med relevant klinisk problemstilling, menhvor ikke alle har fået udført både den undersøgte diagnostiske test og referencetesten. 4 Opgørelser, kasuistikker. Opgørelser, kasuistikker. Referencetesten er ikke anvendt blindt oguafhængigt. Analyser uden præcise opgørelser for relevante omkostninger, men som også omfatteren sensitivitetsanalyse med hensyn til variation af klinisk vigtige variable. Analyse uden sensitivitetsanalyse. D 5 Ekspertmening uden eksplicit kritiskevaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning ellertommelfingerregler. Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregler. Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregler. Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret økonomisk teori. Udarbejdet efter Oxford Centre for Evidence-Based Medicine Levels of Evidence and Grades of Recommendations (May 2001) Fig. 2. Oversigt over evidensniveauer Sundhedsstyrelsen. Fig. 2.. Overview of levels of evidence Danish health Authority. 326 TANDLÆGEBLADET NR. 4

4 Hyperbar oxygen til osteonekrose VIDENSKAB & KLINIK Behandling af osteoradionekrose i mandiblen Der findes på verdensplan ikke konsensus omkring behandlingsstrategien for ORNM. Behandlingen omfatter optimering af ernæringstilstand og mundhygiejne, rygestop og reduktion eller elimination af alkoholindtag, kombineret med systemisk antibiotisk behandling og evt. lokal resektion af nekrotisk knogle og bløddele. Sommetider suppleres behandlingen med HBO (2,3,6). Ved mild form for ORNM består behandlingen oftest af konservative tiltag. Ved omfattende nekrose, hvor underkæbens kontinuitet er brudt, kan der være behov for rekonstruktion, oftest med vaskulariseret knogle og bløddele (Fig. 1) (2,6,10,16). En oversigtsartikel fra 2015 fremhæver nyere terapeutiske midler, såsom anti-radiation fibrosis drugs (pentoxifylline, tocopherol and clodronate), og man søger at klarlægge lægemidlernes berettigelse ved behandling af ORNM (6). Evidensniveauer Videnskabelige studier kan inddeles i evidensniveau 1-5. Det højeste evidensniveau, 1, udgøres af systematisk review eller meta-analyse af homogene randomiserede kontrollede forsøg. Det laveste evidensniveau, 5, omfatter ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel (Fig. 2). Litteratursøgning til nærværende studie viste hovedsagelig at omfatte kohortestudier, casekontrolundersøgelser og kasuistikker, evidensniveau 2-4. Ved litteratursøgning i Cochrane, Embase og PubMed databaserne fandtes tre evidensniveau 1-studier: Tobey et al., Marx et al. og Annane et al. om effekten af HBO på ORNM. Diskussion HBO blev introduceret i 1970 erne som supplement til antibiotisk- og kirurgisk behandling af ORNM. Mainous et al. (17) præsenterede et prospektivt studie med 14 patienter. Alle patienter opnåede komplet heling, og konklusionen var, at HBO havde en gavnlig virkning som supplerende terapi. Der blev dog ikke anvendt en standardiseret behandlingsprotokol. I 1979 udkom det første randomiserede, dobbeltblindede studie (18), som dog kun inkluderede 12 patienter (Tabel 1). Man ønskede at undersøge effekten af HBO på ORN ved forskellige ilttensioner, 2,0 versus 1,2 atm. Studiet var baseret på en lille patientgruppe med manglende informationer om patientselektering. Man konkluderede effekt af HBO ved øget ilttension uden at vise kvantitative data, og så vidt vides, er disse resultater ikke senere blevet præsenteret. Den amerikanske kæbekirurg Robert Marx præsenterede i 1983 en behandlingsprotokol, hvor HBO blev kombineret med kirurgi (19). Senere præsenterede han et prospektivt, randomiseret studie, der inkluderede tidligere strålebehandlede patienter, der skulle have foretaget tandekstraktion. Den ene gruppe (n = 37) fik HBO før og efter tandekstraktion, den anden blev behandlet med penicillin (n = 37) (7). I HBO-gruppen KLINISK RELEVANS Hoved-hals-kræft-patienter behandles med både kirurgi og strålebehandling, evt. i en kombination. En sjælden, men alvorlig komplikation til strålebehandling, er udvikling af knogledød, såkaldt osteoradionekrose. Behandling af osteoradionekrose er udfordrende, og til dato findes der ikke nogen guldstandard herfor. Gennem de seneste 40 år har behandlingen i nogle tilfælde været suppleret med trykkammerbehandling, såkaldt hyperbar oxygen. Ved trykkammerbehandling gives 100 % ilt under et øget tryk for at forbedre oxygenering og dermed stimulere sårheling. Der er stor enighed blandt faglige kredse om, hvorvidt trykkammerbehandling bør være en del af standardbehandlingen af osteoradionekrose i underkæben. Den litteratur, som foreligger, er præget af lavevidensstudier, og der mangler fyldestgørende studier, som kan dokumentere dets berettigelse. gik det signifikant bedre for patienterne, hvor 5,4 % udviklede ORN imod 29,9 % i penicillingruppen (P = 0,005) (Tabel 1). Konklusivt anbefales HBO som forebyggende behandling inden planlagt kirurgisk indgreb i den bestrålede mandibel såsom ved tandekstraktion. I USA er HBO godkendt til forebyggelse og behandling af stråleinduceret bløddels- og knoglenekroser med henblik på at forbedre vaskularitet i det stråleskadede væv. Efterfølgende fjernes avital knogle kirurgisk, hvis der er indikation herfor (8,13,20). I det dobbeltblindede, randomiserede studie fra 2004 af Annane et al. (21) indgik 68 patienter; 31 fik og 37 fik ikke HBO. De fandt ikke evidens for HBO, idet 19 % i HBO-gruppen opnåede heling mod 32 % i ikke-hbo-gruppen (Tabel 1). Studiet er bl.a. blevet kritiseret for, at der manglede konsensus i forhold til inklusionsdiagnosen ORNM, og hvorvidt nogle af deltagerne indgik i studiet på andre indikationer. Studiet måtte dog afbrydes af etiske grunde, da placebogruppens outcome var bedre end gruppen, der fik behandling. I en Cochranemeta-analyse fra 2012 (13) er Annane et al.-studiet blevet kritiseret for ikke at følge standard for HBO som supplement til kirurgi (10,22). Annane et al.-studiet er det eneste dobbeltblindede, randomiserede studie, hvorfor resultaterne tillægges stor betydning men studiets kvalitet er af en sådan karakter, som gør, at man ikke kan drage konklusioner på baggrund heraf. I et review fra 2010 konkluderede Fritz et al. (4) at der heller ikke var tilstrækkelig evidens for, at HBO reducerer incidensen af ORNM hos patienter, der har fået foretaget tandekstraktion. Peterson et al. (23) fandt heller ikke signifikant fordel ved HBO TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Fokusartikel Artikeloversigt Studie Metode Outcome Tobey et al. (1979) (18) Marx et al. (1985) (7) Annane et al. (2004) (21) Prospektivt randomiseret, dobbelt-blindet studie. (n = 12). HBO: Henholdsvis 1,2 eller 2,0 atm i 120 min. 4 dage om ugen i 8 uger. Inklusionskriterie: Osteoradionekrose i mandiblen. Prospektivt randomiseret studie (n = 74). HBO: HBO-patientgruppen (n = 37) modtog 10 til 20 sessioner ved 2,0 til 2,5 atm i 90 til 120 min. en gang dagligt i 5 dage. Efter tandekstraktion: 10 sessioner. Penicillin gruppen (n = 37) fik 1 MIE penicillin intravenøst før tandekstraktion og 500 mg penicillin 4 gange dagligt i 10 dage efter tandekstraktion. Inklusionskriterie: Tidligere strålebehandlet ( 60 Gy) med indikation for tandekstraktion. Prospektivt randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, multicenter studie (n = 12). Marx stadie I patienter (n = 68). HBO: HBO-gruppen: 2,4 atm i 90 min. 5 dage om ugen i 3 uger. Ikke-HBO-gruppen: placebo i form af 9 % oxygen under samme forhold. Inklusionskriterie: Tidligere strålebehandlet, ORN samt et af følgende kriterier: Smerter, dysæstesi (nervus alveolaris inferior), knogleblottelse, trismus eller fisteldannelse. Og et af følgende radiologiske kriterier: forøget knogletæthed, periostal fortykkelse, diffus radiolucitet, pletvise osteoporotiske eller osteosklerotiske områder. 2,0 atm-patientgruppen viste bedre heling klinisk, radiologisk og symptomatisk. Uden HBO: 29,9 % udvikler ORNM. Med HBO: 5,4 % udvikler ORNM. Helingsfrekvens på 32 % hos ikke- HBO-behandlede. Helingsfrekvens på 19 % hos HBObehandlede. Tabel 1. Kort præsentation af tre randomiserede studier. Table 1. Short presentation of three randomized studies. i behandling af ORNM sammenlignet med kirurgisk intervention. I et ikke-randomiseret prospektivt studie fra 2013 inkluderende 33 patienter med Marx stadie 1 (patienter med eksponeret mandibel, uden manifestationer som patologisk fraktur og oro-kutan fisteldannelse) undersøgte Gupta et al. (16) effekt af HBO som monoterapi til stråleinduceret ORNM. De fandt signifikant smertereduktion hos 70 %, forbedret spiseevne hos 52 %, mindre xerostomi hos 71 % og bedre tale- og gabeevne hos 62 %. Endvidere opnåede 48 % komplet sårheling, 18 % markant heling og 24 % delvis heling, mens 9 % ingen effekt havde. Forfatterne konkluderede, at HBO kan forbedre livskvaliteten, og anbefalede på baggrund af dette studie denne behandling som primær behandlingsstrategi til Marx stadie 1-patienter. Studiet bidrager med positive resultater, men ikke med det ønskværdige evidensniveau 1. Til trods for anvendelsen af HBO- til ORNM-patienter gennem de seneste 40 år foreligger der fortsat ikke fyldestgørende evidens for dets anvendelse. Indenfor det seneste årti har der været fokus på anvendelse af mikrokirurgisk rekonstruktion, især ved de svære tilfælde af nekrose. Noget tyder på, at der er ved at ske et paradigmeskift i håndtering af ORNM, hvor de konservative behandlingsmuligheder, herunder HBO, udfases, og kirurgisk resektion evt. med mikrokirurgisk rekonstruktion bliver den primære behandling (6,22). Gal et al. (24) fandt 97 % succesrate med radikal resektion og orokutan fri mikrovaskulær lap hos 30 patienter med Marx stadie 3 (patienter med dårlige prognostiske tegn såsom patologisk fraktur, orokutane fistler eller involvering af den inferiore mandibelkant) uden anvendelse af HBO, og argumenterer imod anvendelse af HBO ved fremskreden ORNM, der vil forsinke definitiv behandling. Konklusion ORNM kan have omfattende negativ indvirkning på livskvalitet og være yderst socialt invaliderende, og en evidensbaseret behandlingsstrategi er ønskelig. Til dato foreligger mange studier om HBO-behandling i form af mindre kohortestudier og oversigtsartikler. Evidensen for behandlingsstrategien er dog mangelfuld, og ingen studier finder evidens for effekt af HBO som monoterapi ved ORNM til trods for anvendelse heraf igennem 40 år. Indenfor det seneste årti har mikrovaskulær rekonstruktion optimeret den kirurgiske behandling af ORNM, især de svære tilfælde. Litteraturen præges af studier, hvor behandlingsprotokoller og succeskriterier varierer betragteligt. Inklusionskriterierne er uklare, og designet er svagt. Skal man forsvare at opretholde HBO-behandling som en del af et fast behandlingsregime ved ORNM, må det afklares, hvorvidt der er evidens herfor på baggrund af randomiserede, prospektive studier. 328 TANDLÆGEBLADET NR. 4

6 Hyperbar oxygen til osteonekrose VIDENSKAB & KLINIK Forkortelser ORN = osteoradionekrose ORNM = osteoradionekrose i mandiblen HBO = hyperbar oxygenbehandling ABSTRACT (ENGLISH) Sparse evidence of hyperbaric oxygen for osteoradionecrosis of the mandible Introduction Osteoradionecrosis of the mandible is a rare but serious complication in irradiated oral cavity cancer patients. Handling requires multidisciplinary intervention and treatment is both medical and surgical and in some cases with hyperbaric oxygen as adjunctive treatment. Purpose This focus article seeks to highlight the current evidence for the use of hyperbaric oxygen in preventing and treating osteoradionecrosis of the mandible. Material and methods Literature review focused on English and Danish language literature from Cochrane, Embase and PubMed databases. Results The literature consists mainly of case-control studies and case reports. The double-blinded randomized study from 2004 could not show a positive effect of the treatment. Conclusion Should we defend maintaining hyperbaric oxygen as part of a standard treatment regimen? Further studies are needed to clarify the evidence. Litteratur 1. Danish Head and Neck Cancer Group. Årsrapport O Dell K, Sinha U. Osteoradionecrosis. Oral Maxillofacial Surg Clin N Am 2011;23: Gevorgyan A, Wong K, Poon I et al. Osteoradionecrosis of the mandible: a case series at a single institution. J Otolaryngol Head and Neck Surgery 2013; Fritz GW, Gunsolley JC, Abubaker O et al. Effficacy of pre- and postirradiation hyperbaric oxygen therapy in the prevention of postextraction osteoradionecrosis: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2010;68: Dhanda J, Hall TJ, Wilkins A et al. Patterns of treatment of osteoradionecrosis with hyperbaric oxygen treatment in the United Kingdom. Br J Oral Maxillofac Surg 2009:47: Rice N, Polyzois I, Ekanayake K et al. The management of osteoradionecrosis of the jaws a review. Surgeon 2015;13: Marx RE, Johnson RP, Kline SN. Prevention of osteoradionecrosis: a randomized prospective clinical trial of hyperbaric oxygen versus penicillin. J Amer Dent Assoc 1985;111: Feldmeier JJ (ed.). Hyperbaric Oxygen Therapy Committee Report. Medical Soc 2003;??: SUNDHEDSSTYRELSEN. Specialevejledning for tand-, mund- og kæbekirurgi SUNDHEDSSTYRELSEN. Trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-hals-kræft en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012;12(3). 11. Rathy R, Sunil S, Nivia M. Osteoradionecrosis of mandible: Case report and review of literature. Contemp Clin Dent 2013;4: Hampson NB, Holm JR, Wreford- Brown CE et al. Prospective assessment of outcomes in 411 patients treated with hyperbaric oxygen for chronic radiation tissue injury. Cancer 2012;118: Feldmeier JJ. Hyperbaric oxygen therapy and delayed radiation injuries (soft tissue and bony necrosis): 2012 update. UHM 2012;39: D Souza J, Goru J, Goru S et al. The influence of hyperbaric oxygen on the outcome of patients treated for osteoradionecrosis:8 year study. Int J Oral Maxillofac Surg 2007;36: Curi MM, Dib LL. Osteoradionecrosis of the Jaws: A retrospective Study of the Background Factors and Treatment in 104 Cases. J Oral Maxillofac Surg 1997;55: Gupta P, Sahni T, Jadhav GK et al. A retrospective study of outcomes in subjects of head and neck cancer treated with hyperbaric oxygen therapy for radiation induced osteoradionecrosis of mandible at a tertiary care centre: an Indian experience. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;65: Mainous EG, Hart GB. Osteoradionecrosis of the mandible. Treatment with hyperbaric oxygen. Arch Otolaryngol 1975;101: Tobey RE, Kelly JF. Osteoradionecrosis of the jaws. Otolaryngol Clin North Amer 1979;12: Marx RE. A new concept in the treatment of psteoradionecrosis. J Oral Maxillofac Surg 1983;41: Freiberger JJ, Yoo DS, de Lisle Dear G et al. Multimodelity surgal and hyperbaric management of mandibular osteoradionecrosis. Int J Radiation Oncology Biol Phys 2009;75: Annane D, Depondt J, Aubert P et al. Hyperbaric oxygen therapy for radionecrosis of the jaw: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial from the ORN96 study group. J Clin Oncol 2004;22: Jacobson AS, Buchbinder D, Hu K et al. Paradigm shifts in the management of osteoradionecrosis of the mandible. Oral Oncology 2010;46: Peterson DE, Doerr W, Hovan A et al. Osteoradionecrosis in cancer patients: the evidence base for treatment-dependent frequency, current management strategies and future studies. Support Care Center 2010;18: Gal TJ, Yeuh B, Futran ND. Influence of prior hyperbaric oxygen therapy in complications following microvascular reconstruction for advanced osteoradionecrosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003;129:72-6. TANDLÆGEBLADET NR

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Lægemidlets navn: LENVIMA (Lenvatinib) Kontaktperson: Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Lægemidlets navn: LENVIMA (Lenvatinib) Kontaktperson: Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel.

Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel. Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel. Hospitalerne i Region Midtjylland anvender skemaet til vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).

Læs mere

DAHANCA 21. Behandling af mandibulær osteoradionekrose med hyperbar oxygen vs. pentoxifyllin. Et klinisk randomiseret studie.

DAHANCA 21. Behandling af mandibulær osteoradionekrose med hyperbar oxygen vs. pentoxifyllin. Et klinisk randomiseret studie. DAHANCA.dk Danish Head and Neck Cancer Group DAHANCA 21 Behandling af mandibulær osteoradionekrose med hyperbar oxygen vs. pentoxifyllin. Et klinisk randomiseret studie. ( Lægmandstitel : Behandling af

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Lægemidlets navn: Angiv lægemiddelstof (angiv handelsnavn) Nintedanib Ofev

Lægemidlets navn: Angiv lægemiddelstof (angiv handelsnavn) Nintedanib Ofev Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning A-kursus i Traumatologi, OUH Oktober 2011 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er der risiko for? Hvilket

Læs mere

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI).

Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Kort klinisk retningslinje vedr.: Hofteartroskopi for patienter over 40 år med femoroacetabular impingement (FAI). Udarbejdet af SAKS (Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi) Forfattere:

Læs mere

Lægemidlets navn: Ibrutinib (Bruton`s tyrosine kinase inhibitor)

Lægemidlets navn: Ibrutinib (Bruton`s tyrosine kinase inhibitor) Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for vurdering af lægemidler med markedsføringsgodkendelse,

Læs mere

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2012 Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(3) Trykkammerbehandling

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning

Hoftenære Frakturer, Evidens og Forskning Hoftenære Frakturer, og Forskning Søren Kring Traumesektionen Hvidovre Hospital Indhold (20 min) Formål: At skabe forståelse for evidens og forskning på hoftenære frakturer Indhold (20 min) Forskningsområder

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer)

National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) National klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære brud (distale radiusfrakturer) Anette Skjold Sørensen Ergoterapeut Odense Universitetshospital DSF Håndterapi Kolding d. 21.10.14 Nationale

Læs mere

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU

Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU Fra forskning til indførelse af ny behandling i driften. (om hvordan vi bruger mini-mtv) Kristian Kidholm, MTV-konsulent, OUH Lektor, SDU 1 Eksempler på effekter af nye behandlinger i jeres forskningsprojekter:

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011

Eksperimenter. Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Eksperimenter Kim Overvad Afdeling for Epidemiologi Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Marts 2011 Epidemiologiske studier Observerende studier beskrivende (populationer) regional variation migrations

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose

Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose 1 Bisfosfonat-associeret osteonekrose i kæberne hos patienter med myelomatose Information til hæmatologer, kæbekirurger og tandlæger Produceret af en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af hæmatologer,

Læs mere

26/03/10. Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk udredning af personer med nakkebesvær. Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger.

26/03/10. Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk udredning af personer med nakkebesvær. Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger. Arbejdet er finansieret af Praksisfonden og initieret af Fagligt Udvalg i samarbejde med Enheden for Kliniske Retningslinjer 1 Hvorfor retningslinjer? Anbefalinger Klinisk retningslinje for fysioterapeutisk

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates

Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Effectiveness of structured planned discharge support to patients with chronic obstructive pulmonary disease for reducing readmission rates Karen Bagger Ersgard MKS, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ

Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Bilag 34 - Beslutningsgrundlag: Behandling af personer med kroniske smerter i knæ Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Baggrund for spørgsmål(ene) Kort beskrivelse af problemfeltet og argumentation for projektets

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 6 Bilag 6 Resumé Titel: Klinisk retningslinje om farmakologisk behandling af patienter i tidlig og sen palliativ fase med Cancer Relateret Fatigue (CRF). Arbejdsgruppe Marianne Spile, klinisk sygeplejespecialist,

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI

Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II. Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV. Bilag III: Spørgeskema... VI Bilagsfortegnelse Bilag I: Oversigt over litteratursøgning... II Bilag II: Inkluderede videnskabelige artikler... IV Bilag III: Spørgeskema... VI Bilag IV: Godkendelse fra opererende overlæge... XV Bilag

Læs mere

Evidensbaseret praksis Introduktion

Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret praksis Introduktion Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft

trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft trykkammerbehandling for patienter med stråleskader efter hoved-halskræft en medicinsk teknologivurdering 2012 Medicinsk teknologivurdering puljeprojekter 2012; 12(3) Trykkammerbehandling for patienter

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Lægemidlets navn: Cosentyx - Secukinumab

Lægemidlets navn: Cosentyx - Secukinumab Mini-MTV skema til brug for vurdering af et lægemiddel i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for vurdering af lægemidler med markedsføringsgodkendelse,

Læs mere

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I.

Epidemiologisk design I. Eksperimentelle undersøgelser. Epidemiologisk design II. Randomiserede undersøgelser. Randomisering I. Eksperimentelle undersøgelser Epidemiologisk design I Observerende undersøgelser beskrivende: Undersøgelsesenheden er populationer regional variation migrationsundersøgelser korrelationsundersøgelser tidsrækker

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS)

Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skema til Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS) Mini-MTV skemaet er til brug for KRIS vurdering af, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug som standardbehandling. Med

Læs mere

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC

Stepped care. Allan Jones - PSYDOC Stepped care Allan Jones Cand. Psych., PhD., CPsychol. Lektor I klinisk psykologi og Forskningsleder PSYDOC. Syddansk Universitet E-mail: ajones@health.sdu.dk Stepped-care Der er en fortsat stigning i

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik

Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik Søgeprotokol Perkutan vertebroplastik En medicinsk teknologivurdering -behandling af smertende osteoporotiske knoglebrud i ryghvirvler Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne

et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne 2008 Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til kommunerne Introduktion

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Det fokuserede kliniske spørgsmål

Det fokuserede kliniske spørgsmål UCSF FORSKERKURSUS For Sundhedsfaglige Professionsbachelorer 2011-2012 Det fokuserede kliniske spørgsmål PICO model til formulering af fokuserede kliniske spørgsmål Mary Jarden sygeplejerske, cand.cur.,

Læs mere

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning

Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning Perkutan vertebroplastik som behandling af smertefulde osteoporotiske rygfrakturer en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010; 10(1) Perkutan vertebroplastik

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa

Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit. Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning til patienter i opvågningsafsnit Regionshospitalet Randers/Grenaa Akupunktur til behandling af postoperativ kvalme og opkastning (PONV) til

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen

Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik. Mikkel Andersen Hvilken evidens har vi? - hvad praktiserer vi? Vertebro/Kyfoplastik Mikkel Andersen 1 Definition: Vertebroplastik: Deramond & Galibert 1984 Terapeutisk procedure hvor der injiceres knoglecement i vertebrale

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 13-06-2016 Tid:

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse

Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse Hvordan navigerer man i F.O.T.T. en dynamisk model om terapeutisk proces og udførelse PhD project Trine Hansen, OTR, MPH, PhD student Copenhagen University and Department of occcupational therapy/ Department

Læs mere

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER 2012 Alkohol, rygning og postoperative komplikationer Sundhedsstyrelsen. 2012 Elektronisk ISBN 978-87-7104-315-0 Litteraturstudie og manuskript: Marie Eliasen,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Multimorbiditet og geriatrisk screening

Multimorbiditet og geriatrisk screening Multimorbiditet og geriatrisk screening Ledende overlæge phd MPA Medicinsk afdeling O Multimorbiditet og geriatrisk screening Geriatri og diskussion Geriatri og dokumentation Geriatri og organisation Geriatri

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Observation af smerter hos patienter med demens

Observation af smerter hos patienter med demens Observation af smerter hos patienter med demens, læge Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Definition af smerte "Smerte er en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse, forbundet med aktuel

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation

Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Mulighed for diagnosen endometriose uden kikkeroperation Oversat til dansk af Maria Lajer med tilladelse fra Human Reproduction. Denne artikel blev trykt først i Human Reproduction 2009;24(5):1012-7 BAGGRUND:

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Maj 2006 / 5. Numre. Skrevet af Christian Nicolaj Andreasen, Jacob Christian Lindegaard, Cai Grau

Maj 2006 / 5. Numre. Skrevet af Christian Nicolaj Andreasen, Jacob Christian Lindegaard, Cai Grau Numre numre Maj 2006 / 5 Skrevet af Christian Nicolaj Andreasen, Jacob Christian Lindegaard, Cai Grau Bivirkninger ved strålebehandling af hoved-hals-cancer Der forekommer årligt ca. 900 tilfælde af hoved-hals-cancer

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret

Bilag 22. Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien. Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Bilag 22 Beslutningsgrundlag: Hjemmebehandling/mobilteam i psykiatrien Hvilke spørgsmål ønskes besvaret Er hjemmebehandling/mobilteam et fornuftigt alternativ til indlæggelse for patienter med depressioner

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden:

Den kliniske vejledning er tilgængelig på hjemmesiden: Titel Procedurespecifik klinisk vejledning til patienter, der får foretaget herniekirurgi EPS Patientkategori Udarbejdelse og tilgængelighed Viden og udvikling 01.03.2011 Patienter, der får foretaget åben

Læs mere

FAKTA OM OG REHABILITERING VED

FAKTA OM OG REHABILITERING VED FAKTA OM OG REHABILITERING VED DIAGNOSESPECIFIK FORLØBSBESKRIVELSE Udarbejdet af Karen Trier og Jette Vibe-Petersen Sundhedscenter for Kræftramte, februar 2010 Rehabiliteringsenheden (Københavns Kommune)

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere