Foreningshåndbog. Opdateret af Anja Steen Foreningshåndbog for LGF Side 1 af 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningshåndbog. Opdateret af Anja Steen Foreningshåndbog for LGF Side 1 af 17"

Transkript

1 Foreningshåndbog Opdateret af Anja Steen 2016 Foreningshåndbog for LGF Side 1 af 17

2 Indhold: Målsætning Side 3 Årshjul Side 4 Hvad kan LGF tilbyde dig Side 5 Godtgørelse Side 6 Bestyrelsens opgaver Side 7 Retningslinjer Instruktører Side 8 Retningslinjer Medhjælper o. 13 år Side 9 Retningslinjer Medhjælpere u. 13 år Side 10 Alkohol politik Side 11 Sponsoraftale Side 12 Førstehjælpsoversigt Side 13 Vedtægter Side 15 Adresseliste på bestyrelsen Side 16 Gaveregulativ Side 16 Redskabsliste Side 17 Foreningshåndbog for LGF Side 2 af 17

3 Målsætning for Løsning Gymnastikforening (LGF) Foreningens formål er, gennem gymnastik og andet frivilligt ungdomsarbejde, at virke for sunde fritidsinteresser. Målet er således at styrke den fysiske og psykiske form hos alle aktive, både børn og voksne. Det skal være sjovt, udfordrende og udviklende at deltage på et hold i LGF. LGFs gymnaster og dansere skal møde kompetente og engagerede instruktører. LGFs instruktører skal føle engagement og opbakning fra forenings bestyrelse. LGF er for alle begyndere, mindre og mere øvede, fordi vi vil styrke de venskaber og det sammenhold, der findes i vores lille samfund i Løsning og omegn. LGF ser alle som værdifulde mennesker og ønsker en god, positiv og respektfuld samværsform/omgangstone mellem aktive, trænerteams og forældre. LGF er en frivillig forening, som til stadighed er afhængig af, at der i lokalsamfundet findes en række unge/voksne som har lyst og entusiasme til at fastholde og udvikle foreningen. Det er således også LGFs målsætning, at inddrage forældre i foreningen i så stort omfang som overhovedet muligt. Foreningshåndbog for LGF Side 3 af 17

4 Årshjul Foreningshåndbog for LGF Side 4 af 17

5 Hvad kan LGF tilbyde dig? Du får mulighed for at afprøve og udvikle dine evner som leder indenfor dit interesseområde, det er en god uddannelse i sig selv. Du får mulighed for at deltage i relevante kurser betalt af LGF, se nedenstående retningslinier. Instruktører, hjælpetrænere, medhjælpere, bestyrelsesmedlemmer og deres børn, er fritaget for at betale kontingent. Der afholdes 3-4 ledermøde pr. sæson, hvor du således har mulighed for medindflydelse omkring LGFs udvikling. LGF tilstræber, at der hvert år afholdes et arrangement for trænerteams, bestyrelsesmedlemmer og familie, samt afslutningsfest. Som leder i LGF arbejder du frivilligt. For at påskønne dette, giver LGF et beløb iht. nedenstående: Påskønnelse pr. sæson: Træner Værdi af 2.000kr (max 4800) Hjælpetræner o. 13 Værdi af 500kr Medhjælper u. 13 år Værdi af 0kr Bestyrelsesmedlem Værdi af 500kr Ved sæsonstart skal rollefordelingen for de enkelte hold være aftalt og beskrevet. Evt. senere ændringer/tilføjelser skal aftales og godkendes af bestyrelsen. Afregning sker ved sæsonafslutning. Opbakning: Når/hvis der gennem sæsonen opstår spørgsmål, problemer, ønsker etc., er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan drøfte/støtte i den givne situation. Kursus: Instruktører, hjælpetrænere, medhjælpere og bestyrelsesmedlemmer kan deltage i 2 relevante kurser pr. sæson, max. beløb pr. kursus dog kr baseret på nettoprisen din pris. Det forventes, at det mest lokale kursus vælges. Evt. dyrere eller øvrige kurser kan søges ved bestyrelsen. Tilmelding foretages ved at kontakt den kursusansvarlige fra bestyrelsen. Efter tilmeldingen videresendes (mail) bekræftelsen til kassereren, derved sikres korrekt og rettidig betaling af kursusopkrævning. Foreningshåndbog for LGF Side 5 af 17

6 Kørselsgodtgørelse (instruktører, hjælpetrænere, medhjælpere og bestyrelse) Træning: Der ydes ikke godtgørelse for de første 10 km (hver retning), regnet fra hjemadresse til træningsadresse. For km derover afregnes statens laveste takst pr. km. Antal km dokumenteres vha. krak.dk. Den enkelte er selv forpligtiget til at aflevere nødvendig dokumentation til kassereren. Afregnes ved sæsonafslutning. DGI-træninger: LGF godtgør kørsel fra Løsning Skole til træningsadressen, afregnes iht. statens laveste takst. Antal km dokumenteres vha. krak.dk. Den enkelte er selv forpligtiget til at aflevere nødvendig dokumentation til kassereren. Afregnes ved sæsonafslutning. Kurser: LGF godtgør kørsel fra hjemadressen til kursusadressen, afregnes iht. statens laveste takst. Antal km dokumenteres vha. krak.dk. Evt. broafgift, færgebillet etc. afregnes iht. faktiske udgifter. Den enkelte er selv forpligtiget til at aflevere nødvendig dokumentation til kassereren. Afregnes efter kursusafvikling. Det forventes, at hvis der er flere deltagere fra LGF i samme kursus, så fyldes bilerne med i alt 4 personer pr. bil! Musikgodtgørelse: LGF bidrager med kr. 200 pr. hold pr. sæson. Som udgangspunkt udbetales beløbet til instruktøren ved sæsonstart, hvis det enkelte hold udpeger en anden musikansvarlig, er det instruktørens ansvar at meddele dette til kassereren. I henhold til gældende lovgivning indhentes børneattest! Foreningshåndbog for LGF Side 6 af 17

7 Bestyrelsens opgaver: Aviser og annoncer Marianne Formand Jette Næstformand Solveig Bestyrelsen Anja Bestyrelsen Ellen Bestyrelsen Ib Bestyrelsen Brian Bestyrelsen Arrangementer Bestyrelsesmøder Bestilling af trøjer Børneattest Conventus generelt Conventus fejl/rettelser Conventus trænerliste DGI registrering DGI møder/områdemøder Foreningshåndbog Førstehjælpekasse Gaver Generalforsamling Hjemmeside Kommune tilskud Kurser Kontakt til Løsning skole Kontakt til træner Ledermøder Medlemsregistrering/kontingent Nøgler Opvisning Redskaber Redskabsrum ombyg./indret. Rengøring Rekruttering af træner Referater Økonomi Årshjul Formanden kan efter at have informeret bestyrelsen tage beslutninger der kræver akut handling. Er der stor uenighed, skal næstformanden inddrages og på baggrund heraf træffes en beslutning. Foreningshåndbog for LGF Side 7 af 17

8 Retningslinjer Træner Rolle: fungere som den ansvarlige leder, for det aktuelle hold. du er LGFs repræsentant både i relation til gymnaster/dansere, forældre og den øvrige omverden. Forventninger: at du møder omklædt i gymnastiksalen senest 5 min. før lektionsstart at du deltager på ledermøder og læser mails og øvrig information fra foreningen at du deltager i relevante/udviklende kurser at du har forældrekontakten og forsøger at skabe interessere for foreningsarbejdet at du deltager aktivt under hele forårsopvisning og hjælper med diverse opgaver at du deltager ved generalforsamling/afslutningsfest at du ved aflysning pga. sygdom, selv sørger for afløser til dit hold eller kontakter bestyrelsen som så kan sende sms til holdet. Ansvar: planlægning og gennemførelse af det faglige indhold i træningstimerne at alle i trænerteamet, som ønsker det, inddrages i ovenstående planlægning, sådan at alle bliver hørt og får mulighed for at komme med input for mål og træning for sæsonen at sikre at alle hjælpetrænere og evt. medhjælpere, er aktive deltagende under træningen, for at gøre dem til gode rollemodeller, for fx børnene sikre en god og positiv omgangstone alle parter imellem - sørge for at have øjenkontakt med gymnasten, rose springet/øvelsen kontrol af holdlister uddele sedler eller mail om arrangementer at hjælpetrænere/medhjælpere udfører disse funktioner iht. dine instruktioner trænerafløsning hvis du er forhindret ændringer i træner-teamet meddeles formanden, herunder også ændring af adresse, telefonnr. og mailadresse skulle der være elementer/personer på og omkring holdet der ikke fungerer i henhold til foreningens ånd, er det instruktørens ansvar, at inddrage bestyrelsen for at sikre en løsning at få printet en deltagerliste så barnets forældre kan kontaktes ved akut brug se under førstehjælp Foreningshåndbog for LGF Side 8 af 17

9 Retningslinjer Medhjælper over 13 år Rolle: deltage i, og hjælpe med undervisningen af det aktuelle hold under hele træningstiden. Forventninger: at du møder omklædt i gymnastiksalen senest 5 min. før lektionsstart at du bidrager med tanker/ideer for mål og træning for sæsonen at du deltager i de aktiviteter/arrangementer som aftales for det enkelte hold at du læser mails og øvrig information fra foreningen at du deltager på ledermøder at du deltager i relevante/udviklende kurser at du deltager aktivt under hele forårsopvisningen og hjælper med diverse opgaver at du deltager ved generalforsamling/afslutningsfest Ansvar: gennemførelse af træningen i henhold til instruktørens planlægning, instruktion og vejledning sikre en god og positiv omgangstone alle parter imellem sørge for at have øjenkontakt med gymnasten, rose springet/øvelsen. meddele instruktøren i god tid, hvis du er forhindret i træning eller andet arrangement for det aktuelle hold Foreningshåndbog for LGF Side 9 af 17

10 Retningslinjer Medhjælper under 13 år Rolle: deltage i, og hjælpe med hele eller dele af undervisningen af det aktuelle hold Forventninger: at du møder omklædt i gymnastiksalen senest 5 min. før lektionsstart eller efter aftale med instruktøren at du deltager i de aktiviteter/arrangementer som aftales for det enkelte hold at du læser mails og øvrig information fra foreningen, du er meget velkommen til at deltage på ledermøder at du deltager aktivt under hele forårsopvisningen og hjælper med diverse opgaver at du deltager ved generalforsamling/afslutningsfest Opfordring: at du deltager i relevante/udviklende kurser at du deltager ved generalforsamling/afslutningsfest at du deltager aktivt under hele forårsopvisningen og hjælper med diverse opgaver Ansvar: gennemførelse af træningen i henhold til instruktørens planlægning, instruktion og vejledning sikre en god og positiv omgangstone alle parter imellem sørge for at have øjenkontakt med gymnasten, rose springet/øvelsen meddele instruktøren i god tid, hvis du er forhindret i træning eller andet arrangement for det aktuelle hold Foreningshåndbog for LGF Side 10 af 17

11 Alkoholpolitik i LGF Nedenstående beskrivelse, som er besluttet på et bestyrelsesmøde, og gælder for alle trænere, hjælpetrænere og medhjælpere i LGF. Vores holdning er, at alle under 16 år ikke må indtage alkohol når vi er samlet i LGF. Det gør sig gældende i forbindelse med: Den ugentlige træning Ryste sammen tur Weekend træning Opvisninger Fester Ved brud på aftalen, vil det medføre hjemsendelse af de implicerede personer. Bestyrelsen kontaktes så tidligt som muligt i processen. Bestyrelsen tager beslutning om evt. hjemsendelse, og om der skal ske yderligere tiltag i forbindelse med aftalebruddet. Det er ligeledes bestyrelsen opgave at tage kontakt til forælderen. (udarbejdet i december 2011) Foreningshåndbog for LGF Side 11 af 17

12 Sponsoraftale Følgende aftale er indgået mellem Løsning Gymnastik Forening og Firmanavn Aftalen er gældende fra indgåelsesdato til sæson afslutning Kontakt Person Hvad får du/i ud af sponsoratet til LGF: Sponsorer omtales ved opvisninger arrangeret af LGF Link til Jeres hjemmeside via LGFs hjemmeside. Her skal vi gerne bruge firmaets logo Minimum sponsorat af værdi 3000kr. Sponsoratet kan fornyes v. sæson opstart med en rabat på 25%, dog med en min. værdi på 2000kr Omtale v. arrangementer LGF deltager i (på bagsiden af foldere) Sponsorater: Sponsor afregner ved aftaleindgåelse af sponsoratet eller via kontooverførsel senest 14 dage efter aftalens indgåelse. LGF har kontonr. i Danske Bank reg. nr konto nr Aktivitetsstøtte kan være i format af ex.: Tilskud til opsvisningstøj - (mulighed for at få eget logo på efter LGF s anvisninger.) Gavekort Redskaber - (mulighed for at få eget logo på efter LGF s anvisninger.) Penge beløb ETC. SÆT KRYDS HER, hvis man ikke ønsker sit sponsorat offentlig gjort på LGFs hjemmeside SÆT KRYDS HER, hvis man ikke ønsker sit sponsorat offentlig gjort på LGFs Facebook side Dato: Repræsen- Repræsentant for sponsor: tant for LGF Foreningshåndbog for LGF Side 12 af 17

13 Førstehjælpsoversigt Sørg altid for at have et print af deltagelisten så barnets forældre kan kontaktes ved akut brug. Hvis der sker en skade på et hold med flere trænere, så aftal hvem der tager sig af den skadede og hvem der tager sig af resten af holdet. Førstehjælpskassen befinder sig i LGF rummet i en stålkasse Førstehjælpen = RICE R = RO I = IS C = COMPRESSION E = ELEVATION Stop aktiviteten og hold den skadede legemsdel i ro. Vurder hos barnet om der er sket en skade eller om barnet er klar efter lidt trøst. Følg evt. efterfølgende barnets bevægelser for at se om der er noget barnet undgår at lave. Nedkøl med koldt vand eller ispose. (For kraftig nedkøling kan give forfrysninger læg noget mellem is og hud.) Læg et elastikbind på (før isen). Den skadede legemsdel holdes over hjertehøjde. Akutte og overbelastningsskader Fx forstuvning, brud, slag, fiberspringning, overbelastning af lyske, albue, skulder og underben. Giv førstehjælp efter RICE og kontakt forældre. Knoglebrud: Undgå bevægelse i leddet Kontakt forældre der skal kontakte skadestuen Støt bruddet så det bliver stabilt o Ved åben brud: dæk med løst forbinding Ledskred: Ledskred i hofte Ring Ledskred i finger og skulder skadestuen Førstehjælp som ved knoglebrud Slag mod hovedet: Ved bevidstløshed uden vejrtrækning indled Hjerte lunge redning og få nogen til at ringe Ved bevidstløshed med vejrtrækning støt hoved i findestilling Ring Hold øje med personens tilstand i 24 timer forandring kontakt læge eller skadestue Ved brand: Få alle ud til samlingspunktet på parkeringspladsen ved Bondes det enkelte hold bestemmer selv hvor det er men udenfor AED/Hjertestarter Se hvor de nærmeste befinder sig på næste side Indhold til førstehjælpskasse: (Ansvarlig Ib Ploug Tlf.: ) Til behandling af sår og rifter: Plaster kompres Til behandling af forstuvninger og brud: Elastikbind trekantstørklæder kuldepakning sikkerhedsnåle Saks renseservietter Pincet. Foreningshåndbog for LGF Side 13 af 17

14 Placering af hjertestarter Nedenstående hedder Fit og Sund Foreningshåndbog for LGF Side 14 af 17

15 Vedtægter for Løsning 1. Foreningens navn er Løsning Gymnastikforening. 2. Foreningens formål er, gennem gymnastik og andet frivilligt ungdomsarbejde, at virke for sunde fritidsinteresser. 3. Foreningen er tilsluttet DGI Sydøstjylland. 4. Alle, der kan gå ind for foreningens formål, kan optages som medlemmer. 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst to tredjedele af de aktive medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden stiller krav om det. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles. 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen 3. Regnskabet forelægges 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 6. Eventuelt Tidspunkt for generalforsamlingens afholdelse bekendtgøres mindst 14 dage forud. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 8 dage før. Alle aktive medlemmer har stemmeret, for medlemmer under 14 år udøves stemmeretten af en af forældrene. 6. Bestyrelsen består af op til 7 dog min. 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen med henholdsvis 4 hvert andet år og 3 hvert andet år. Ved evt. stemmelighed ved bestyrelsesbeslutninger er formandens stemme afgørende. Der vælges 2 suppleanter hvert år, suppleanterne vælges for et år af gangen. Der vælges 2 revisorer, de vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en suppleant for revisorerne ved hver generalforsamling, suppleanter vælges for et år ad gangen. 7. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer. Formanden tegner bestyrelsen. 8. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, afgørelsen kan af denne indankes for den følgende generalforsamling. 9. Vedtægtsændringer kan foretages når mindst 50 % af de afgivne stemmer er for. 10. Foreningens regnskab går fra Foreningen kan opløses når 2/3 af afgivne stemmer er for. Opløses foreningen, beslutter den afsluttende generalforsamling, hvilke almennyttige formål en evt. formue skal anvendes til. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling d Paragrafferne 5, 6 og 10 er ændret på ordinær generalforsamling d Paragrafferne 3, 7 og 11 er ændret på ordinær generalforsamling d Paragrafferne 3 og 5 er ændret på ekstraordinær generalforsamling d Paragraf 6 er ændret på ekstraordinær generalforsamling d Foreningshåndbog for LGF Side 15 af 17

16 Adresseliste på bestyrelsen Marianne Christensen Stubberupvej Løsning / Jette Nørgaard Tranebovej Løsning Ib Ploug Merkurvej Løsning Solveig Winther Skærvetoften Løsning / Brian Johansen Skærvetoften Løsning Ellen Eriksen Vestermarksvej 19, 8723 Løsning Kragelund Anja Steen Skærvetoften Løsning Ønsker du adresse på øvrige træner, kan dette ses i Conventus eller du kan tage kontakt til bestyrelsen. Bestyrelsen: 40 år: gave kr. 50 år: gave kr. 60 år: gave kr. Bryllup og sølvbryllup: gave kr. Konfirmation: Familie forøgelse: et telegram blomst eller kort Træner/instruktør: år: blomst eller rødvin Bryllup og sølvbryllup: blomst eller rødvin Familieforøglse: blomst eller kort Hjælpetræner: år: kort evt. en rødvin det samme ved bryllupper Familieforøgelse: Konfirmationer: blomst eller kort kort Foreningshåndbog for LGF Side 16 af 17

17 Redskabsliste: Denne redskabsliste er en hjælp for trænerne til at få overblik over de redskaber der kan benyttes til træning. Stålplint Orange/blå folde måtte Rød rulle måtte Skum plinte Orange flad plint Køleskabet Hårde skrå kiler Blød skrå kile Nedspringsmåtte Grøn rulle måtte Grøn trampolin Træskammel Osten Lange airtrack Tyk blå madras Gulvtæppe Orange trampolin Foreningshåndbog for LGF Side 17 af 17

Foreningshåndbog. Opdateret af Helle & Brian. Foreningshåndbog LGF 2011_2012 Side 1 af 14

Foreningshåndbog. Opdateret af Helle & Brian. Foreningshåndbog LGF 2011_2012 Side 1 af 14 Foreningshåndbog Opdateret af Helle & Brian Foreningshåndbog LGF 2011_2012 Side 1 af 14 Indhold: Målsætning Årshjul Hvad kan LGF tilbyde dig Bestyrelsens opgaver Retningslinier Instruktører Retningslinier

Læs mere

Foreningshåndbog. Opdateret af Helle & Brian. Foreningshåndbog LGF 2012_2013 Side 1 af 16

Foreningshåndbog. Opdateret af Helle & Brian. Foreningshåndbog LGF 2012_2013 Side 1 af 16 Foreningshåndbog Opdateret af Helle & Brian Foreningshåndbog LGF 2012_2013 Side 1 af 16 Indhold: Målsætning Årshjul Hvad kan LGF tilbyde dig Bestyrelsens opgaver Retningslinier Instruktører Retningslinier

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Indhold

INFOMAPPE LUG. Indhold INFOMAPPE LUG Indhold Bestyrelsen... 2 Møder... 2 Årsmøde... 2 Aktivitetsudvalg... 2 Sportsudvalg... 3 Nye tiltag... 3 Kontingent... 3 Træner... 3 Trænerkursus... 3 Stævner og træningsophold... 4 Belønning...

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Kære instruktører i gymnastikafdelingen

Kære instruktører i gymnastikafdelingen GYMNASTIK Kære instruktører i gymnastikafdelingen Gymnastikafdelingen har lavet denne praktiske guideline, for at klæde dig på til de opgaver, der er tilknyttet jobbet og for at værne om de værdier og

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter for FK Odsherred

Vedtægter for FK Odsherred Vedtægter for FK Odsherred Fælles Klub Odsherred Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FK Odsherred. Foreningen er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Fodboldafdelingen registrerer deres hold under navnet

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening.

Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. Vedtægter for Ulfborg Bys Gymnastikforening. 1 Foreningens navn er Ulfborg Bys gymnastikforening. Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune. 2 Foreningens formål er at arbejde for åndeligt og legemligt

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

INSTRUKTØRMAPPE. www.ikrosendalgymnastik.dk Rosendal Idrætsforum Døstrupvej23, 9500 Hobro

INSTRUKTØRMAPPE. www.ikrosendalgymnastik.dk Rosendal Idrætsforum Døstrupvej23, 9500 Hobro 2015 INSTRUKTØRMAPPE www.ikrosendalgymnastik.dk Rosendal Idrætsforum Døstrupvej23, 9500 Hobro INDHOLD Velkommen til foreningen... 2 Aktivitetskalender... 2 Instruktørliste samt telefon- og adresseliste...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer

BILAG 1. Baggrund for forslag om vedtægtsændringer BILAG 1 Baggrund for forslag om vedtægtsændringer Vedtægterne skal afspejle virkeligheden og fungere som en kontrakt mellem parterne - samtidig med at vise hvordan vi som bestyrelse arbejder (gennemsigtighed).

Læs mere

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk

Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk Retningslinjer for TeamGym Albertslund/Vallensbæk D. 31. maj 2012 Generelt TeamGym Albertslund/Vallensbæk (TGAV) er et samarbejde mellem moderforeningerne Albertslund IF Gymnastik (AIF) og VI39 - Vallensbæk

Læs mere

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd.

2: HLIF s mål er at så mange som muligt i alle aldre kan dyrke idræt i en sportslig og kammeratlig ånd. Love for Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening, HLIF 1: Foreningens navn er Houlbjerg-Laurbjerg Idrætsforening. Hjemsted: Sognevej 5, Houlbjerg. Foreningen er tilsluttet JBU, JHF, DGI samt forbund der senere

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark

DANSK CITROËNKLUB Oprindeligt stiftet 4. september 1956 som 2CV Klubben, Danmark Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB samt Regelsæt for DANSK CITROËNKLUB Side 1 af 5 1. Klubbens navn. Klubbens navn er DANSK CITROËNKLUB (DCK) Vedtægter for DANSK CITROËNKLUB: 2. Klubbens medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub

Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskreds Vedtægter for Eskilstrup Håndboldklub Stk. 1: Klubbens navn er Eskilstrup Håndboldklub. Klubben er stiftet 25. april 1988, og har hjemsted i Eskilstrup i Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Vedtægter for Jels Idrætsforening

Vedtægter for Jels Idrætsforening Vedtægter for Jels Idrætsforening Stiftet den 18. juni 1965. Vedtægterne er revideret d. 12. december 1988, d. 31. januar 1991, d. 27. februar 1992, d. 24. marts 1994 og d. 13. marts 2012. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL LUG SOM TRÆNER ELLER HJÆLPETRÆNER.

VELKOMMEN TIL LUG SOM TRÆNER ELLER HJÆLPETRÆNER. VELKOMMEN TIL LUG SOM TRÆNER ELLER HJÆLPETRÆNER. Du er træner eller hjælpetræner for: xxxxx xxxxxxudvalget BESTÅR AF: Infomappen for træner tilhører LUG og skal afleveres tilbage efter sæsonen. DGI DGI

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014

Rønde Karateklub. Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 Rønde Karateklub Vedtægter Gældende fra 18. marts 2014 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Rønde Karateklub. Klubben er hjemmehørende i Syddjurs Kommune. 2 Klubbens formål Klubben har til formål

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse

Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Forretningsorden for Vojens Skøjteklubs bestyrelse Tekst markeret med kursiv skrift refererer direkte til klubbens vedtægter. Indhold 1. Konstituering af bestyrelsen... 2 2. Bestyrelsens arbejde... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Velkommen til Tingsted Gymnastikforening

Velkommen til Tingsted Gymnastikforening Velkommen til Tingsted Gymnastikforening HJÆLP HINANDEN Stram tidsplan, det forventes alle har prøvet trøjerne, skrevet sin størrelse og de sidste 4 cifre i cpr. nr. på papiret. Der skal ligeledes tages

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere