GADEPROJEKTET Danish Family Search

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GADEPROJEKTET Danish Family Search"

Transkript

1 GADEPROJEKTET Danish Family Search Kompendium til en Workshop på Slægtshistorisk weekend arrangeret af Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger (SSF) i samarbejde med DIS Danmark

2 Slægtshistorisk weekend GADEPROJEKTET Gadeprojektet er et meget omfattende projekt under Danish Family Search. Projektet går ud på at opnå fuld oversigt over alle gader og veje, samt knytning af alle indtastede poster fra kirkebøger, folketællinger og andre arkivalier til adresserne. Gaderne vil kunne ses på Google kort, selv de gader som i dag er nedlagte. Alle matrikler vil kunne ses tegnet ind på Google kort. Man får fuld historie på gaden og matriklerne, og det vil være muligt at se en tidslinje for alle dem som har boet på gaden eller matriklen. Projektet gør at man kan søge på gaden og finde alle de folketællinger, der er tilknyttet gaden, på trods af at gaden måske har skiftet navn igennem tiden. Med tiden vil man også kunne gå ind på den enkelte matrikel og se alle tilknyttede folketællinger samt hvor den pågældende adresse bliver nævnt i kirkebøgerne. Det er så også planen, at man kan føje fortællinger og billeder til adressen. Men den første indsats handler om at få knyttet folketællinger til gaderne. I den forbindelse bliver man også nødt til at kende gadens historik, og om den har skiftet navn igennem tiden. Det er her Gademestrene kommer ind. Uden for byerne bliver gaden ikke nævnt før i de seneste folketællinger. I disse ældre folketællinger bliver personerne i stedet knyttet til et stednavn. Men lad os kigge på projektet trin for trin. Gadeprojektet har tre forskellige dele: Søgesiden 'Gader & Stednavne', Tilknytningssiden 'Gadenavne' og 'Gademester'-siden. Gademester -siden kræver sit eget kompendium, men de andre to sider gennemgår vi her. Der findes en vejledning på YouTube Gadeprojektet - Tilknytning af indtastede poster til gader og stednavne Side 2 af 20

3 Gadeprojektet i Danish Family Search Søgesiden Gader & Stednavne - Her er det muligt at søge på en gade eller et sted og få vist på et kort, hvor den ligge, hvilket sogn den tilhører (i dag) og hvilket kvarter/ejerlav. Samtidigt kan man se hvilke folketællinger der er blevet tilknyttet gaden/stedet. Man kan her læse gadens historik, om den har skiftet navn eller eventuelt er blevet nedlagt. Prøv f.eks. at søge på Gothersgade i Københavns Amt. Du kan se at der kommer 5 forskellige gader op i hver sit sogn. Vælg en af dem, lige meget hvilken en. Under 'Sogn(e): kan du se at alle 5 sogne er listet. Så de 5 'hits' peger alle på den samme side. Du kan også se at gaden løber igennem 4 forskellige ejerlav. Gaden har også skiftet navn en gang i 1664, og den hed før Ny Kongensgade. På kortet kan du se alle matriklerne på gaden. Læg mærke til at nogle af matriklerne overlapper hinanden. Her er der tale om ændringer af matrikler igennem tiden. Nederst på siden kan du se at fanebladet 'Husnumre' er aktiveret. Ved siden af den er fanen 'Matrikler'. De to faner viser næsten den samme liste over ejendomme ved gaden, men med hver sin rækkefølge. Alle huse har i dag mindst to forskellige numre, et husnummer og et matrikelnummer. Husnumrene blev indført på forskellige tidspunkter i landet men i København blev de indført i Før den tid fandtes der kun matrikelnumre. Se mere om matrikler på side 4. Ovenstående er vigtigt at vide, når man søger en ejendom i København. Men det er her, Gadeprojektet kan være en stor hjælp. Vi har mulighed for at skrive den enkelte bygnings historik ind på siden, således at hver enkelt matrikel får sin egen tidslinje. Indtil videre kan vi skrive det ind, men visningen er ikke helt på plads endnu. Under fanen 'Folketællinger' kan du se alle de folketællinger, der er blevet tilknyttet gaden. Under fanen 'Kirkebøger' kan du se, hvad der er blevet tilknyttet fra forskellige Kirkebøger. Fanerne 'Billeder' og 'Links' er ikke aktive endnu. Gothersgade er et godt eksempel på, hvad vi ønsker at opnå med Gadeprojektet. Det er vigtigt, at man forstår, hvad det endelige resultat skal være, inden man kaster sig over projektet. Side 3 af 20

4 Slægtshistorisk weekend Matrikelnumre En matrikel er en fortegnelse over et lands faste ejendomme. Et matrikelnummer er nummeret på denne matrikel. Matrikelnumre er inddelt i ejerlav. Et matrikelnummer er unikt inden for et ejerlav. Ejerlav er en samlebetegnelse for ejendomme og jordstykker i et bestemt område. På landet har et sogn typisk flere ejerlav, men ejerlav krydser sjældent sognegrænsen. I København er ejerlav sammenfaldende med byens Kvarterer. Kvarterer følger på ingen måde sognegrænserne. Et matrikelnummer er et fast nummer på grunden. Derfor ændres det ikke, selv om gaden skifter navn eller bliver lagt sammen med en anden gade, og husnumrene derfor ændres. Men matrikelnumrene er ikke mere faste end som så. I dag kan en matrikel blive delt op i mindre matrikler eller blive lagt sammen med en anden matrikel. Nogle gange får den et nyt matrikelnummer, andre gange beholder man matrikelnummeret, men matriklens udstrækning ændrer sig. Således har de også ændret sig igennem tiden. I København dukker matrikelnumre først op i De blev så lavet om i 1756 og igen i Det er stadigvæk matrikelnumrene fra 1806 der er gældende i København. Købstæderne har deres egne tidslinjer. I gadeprojektet er princippet, at du skriver det ind, som står i kilden. Hvis der står matrikelnummer 4a, så er det det som du skriver. En gademester kan så sætte en tidslinje for matriklen, således at man kan se, at denne matrikel har skiftet navn eller ændret udstrækning i gennem tiden. Kig på matriklerne for den gade, du vil knytte til. Sort tekst betyder, at det er en matrikel, der findes i dag. Rød tekst betyder, at matriklen er nedlagt. Grøn markering i kolonnen KOORDINATER betyder, at matriklen er blevet tegnet ind på kortet. Rød markering i kolonnen KOORDINATER betyder, at matriklen ikke er blevet tegnet ind. For nedlagte matrikler skal sognet tilføjes manuelt af en gademester. Matrikelnumre kan have mange formater. Et tal er den primære form og mest almindelig, f.eks. 312 Et tal + et bogstav skrevet med småt uden mellemrum betyder, at en matrikel på et tidspunkt er blevet delt i flere mindre matrikler, f.eks. 313a og 313b. To matrikler der blev lagt sammen, fik på et tidspunkt begges numre, f.eks. 306 & 307. Side 4 af 20

5 Gadeprojektet i Danish Family Search Når du knytter til en matrikel, der findes i systemet, så bliver de tilknyttede poster vist under den matrikel. Hvis matriklen ikke findes i forvejen, så bliver der automatisk oprettet en ny matrikel. Det er derfor vigtigt, at man altid skriver matrikelnumrene ens. Hvis man opdager at man har fået tilknyttet til en forkert matrikel, og dermed fået oprettet en matrikel sem aldrig har eksisteret, så skal man gå til bage til Log og fjerne tilknytningen og tilknytte så til den rigtige matrikel. En Gademester kan slette den matrikel som blev oprettet ved en fejl. En Gademester kan også omdøbe en matrikel. Side 5 af 20

6 Slægtshistorisk weekend Tilknytningssiden Gadenavne - Du finder Gade projektet under menuen Projekter. Den første side man kommer ind på, siden 'Gadenavne', er ret overvældende. Her ser du en liste over alle amter i landet samt 5 andre kategorier som indeholder data der kan knyttes til gader/steder. Tallene fortæller hvor mange kilder der findes under hver amt og hvor mange procent af dem, der er blevet tilknyttet. Det er kolonnerne 'ANTAL FT KILDER' og 'FT KILDER KOMPLET', der er mest interessante. Den første fortæller, hvor mange indtastede kilder, der findes i det pågældende amt, og hvor stor en procentdel af dem, der er blevet tilknyttet en gade. Klik på forstørrelsesglasset foran et af amterne. Du har sikkert et yndlings amt. ;-) Side 6 af 20

7 Gadeprojektet i Danish Family Search Nu kommer du ind på den primære arbejdsside i gadeprojektet. Der er tre grupper af kolonner: 'Folketællinger - indtastede navne' er en oversigt over indtastede kilder for hvert folketællingsår. 'Folketællinger - originale opslag' er en liste over sider i folketællingerne som ikke er blevet indtastet endnu. (Se side 17) 'Kirkebøger - indtastede navne' er en liste over gader og steder, der findes i indtastninger fra kirkebøger. Denne liste er blevet delt ind i årsgrupper. (Se side 19) Vi gennemgår hver af de tre grupper en efter en. 'Folketællinger - indtastede navne' har 5 kolonner. ÅR' er selvfølgelig året, hvor folketællingen blev foretaget. 'GADENAVN MANGLER' er antal poster, hvor indtastningen mangler at blive tilknyttet en gade. 'MATRIKEL/HUSNUMMER MANGLER' er antal poster, hvor indtastningen er blevet tilknyttet en gade, men hvor den mangler at blive tilknyttet til et husnummer og/eller et matrikelnummer. Når man starter med at tilknytte en folketælling, så står denne tæller på 0, men efterhånden som tallet i kolonne 2 falder, så stiger denne tilsvarende. 'ALLE GADER' er et tal over samlet antal poster. 'LOG' er en oversigt over, hvad du har tilknyttet af poster. Side 7 af 20

8 Slægtshistorisk weekend Klik på et af tallene i kolonnen GADENAVN MANGLER. Øverst, under amtsnavnet, ser du tre forskellige filtre. De tre filtre henviser til de tre kolonner med samme navn. Her kan man vælge kun at se en del af de poster der mangler at blive tilknyttet. Den mest anvendte er nok 'Sogn/Kvarter' hvor du kan vælge kun at se poster fra et bestemt sogn eller kvarter. Filter 2 og 3 lister alle unikke værdier i kolonnerne 'MATRIKEL NR.' og 'STEDNAVN'. Desværre virker kun et filter ad gangen, og systemet husker ikke dit valg, efter at du har trykket på gem. Men det er nyttigt til at finde et bestemt sogn eller en bestemt gård, hvis det er det, du er interesseret i. Under filtrene ser du en liste over indtastninger, der mangler at bliver tilknyttet en gade. Der bliver kun vist de første 200 poster. Hver post består af en eller flere husstande, der har de samme værdier i kolonnerne. Den sidste kolonne er et link til den første af disse poster. Under tabellen finder du en meget nyttigt felt. 'Antal pr. side:' står normalt til 15 linjer. Det er meget nyttigt at rette dette tal til den værdi der passer bedst til din skærm. Du skal kunne se de tre nederste linjer under tabellen, samtidig med at du kan se indholdet i tabellen. Så slipper du for at skrolle op og ned. De tre nederste linjer er dét som det hele handler om, nemlig knytning til gade/stednavn. - 'Sæt stednavn på de valgte husstande' skal bruges, hvis det er et stednavn der er vist. - 'Nyt stednavn' bruges, hvis stednavnet ikke findes. - 'eller sæt gadenavn' bruges, hvis det er en gade, som er vist. - de nederste 5 felter bliver brugt, hvis et husnummer/matrikelnummer er vist. Her kan man vælge at knytte direkte til et matrikelnummer sammen med gadenavnet, men man kan også vælge at gøre det senere. I det viste eksempel gør vi det senere, men jeg viser også, hvornår det er smart at gøre det med det samme. Side 8 af 20

9 Gadeprojektet i Danish Family Search Vælg alle linjer der tilhører den samme gade. I nederste højre hjørne, i feltet eller sæt gadenavn begynder du at skrive gadens navn ind. Når du kan se den rigtige gade på listen, vælger du den. Tryk på 'Gem'. Dropdown-listen kan godt reagere lidt langsom, så giv den lidt tid. Lad være med at skrive noget i 'matr.nr.' eller 'hus nr.' på nuværende tidspunkt. Nu kan du se, at de linjer, som du valgte, er forsvundet fra listen. Fortsæt indtil alle poster til den samme gade er forsvundet fra listen. Du kan sådan set fortsætte på samme måde indtil alle poster på listen er forsvundet :-) Hvis gadenavnet ikke findes, så kræver det hjælp fra en gademester. Gademesteren vil være meget glad for at få så gode informationer som muligt. Så hvis du kan, så find ud af følgende. Er gaden blevet nedlagt. Find ud af hvornår, og hvor den lå henne på et kort. Er gaden blevet omdøbt så find ud af, hvornår det er sket, og hvad gaden hedder i dag. Er gaden blevet lagt sammen med en anden gade, så find ud af hvornår det er sket, og hvad den hedder i dag. Det er vigtigt at skelne imellem de tre kategorier, da de behandles forskelligt af systemet. Du kan altid få fat på en gademester i facebook-gruppen Danish Family Search. Side 9 af 20

10 Slægtshistorisk weekend Men nu går vi til bage til den forrige side (du kan klikke på Amtet i stien øverst på siden). Klik nu på tallet i den næste kolonne på siden under den samme folketælling som i forrige trin. Det er kolonnen, der hedder MATRIKELNUMMER MANGLER. Nu ser du en liste over de gader der har tilknyttede poster. Klik på den gade, som du tilknyttede i det forrige trin. Side 10 af 20

11 Gadeprojektet i Danish Family Search Ved hver linje i tabellen skriver du husnummeret/matrikelnummeret, og du udfylder etage, dør og bygning hvis de informationer foreligger. MATRIKEL NR. og HUS NUMMER - Det er vigtigt at finde ud af, om det tal, som står ved posten, er et matrikelnummer eller et husnummer. I København kom husnumre først i 1859, og før det er der altid tale om matrikelnummre. Husnumrene kom på forskellige tidspunkter i resten af landet, så du må undersøge, hvad der gælder for pågældende købstad. Det er vigtigt, at man altid skriver matrikelnummeret ens da der ellers bliver oprettet to poster for den samme matrikel. Vi følger derfor den metode, der bliver brugt i dag, med tallet først og bogstaver bagefter, skrevet med småt uden mellemrum, f.eks. 13r. Øvrige regler for matrikelnumre er et helt kapitel for sig selv. (Se side 4) ETAGE - kælder = kl parterre = pt stuen = st mezzanin = mz 1. sal eller salen = 1 2. sal = 2 3. sal = 3 4. sal = 4 kvisten / quisten = kv DØR - til høre = th til venstre = tv øvrige betegnelser skrives helt ud, f.eks. til gaden eller til gården. BYGNING - Teksten skrives helt ud, f.eks. forhuset, baghuset, sidehuset. Tryk 'Gem' når du er færdig. Du behøver ikke udfylde hele siden før du trykker på gem, men alle linjer som har et eller andet udfyldt bliver gemt og forsvinder fra listen. Prøv nu at søge på den gade du lige har tilknyttet og se resultatet. Side 11 af 20

12 Slægtshistorisk weekend Knytning til stednavn Marker alle linjer i tabellen der viser det samme stednavn. Vælg stednavnet i dropdown-menuen for 'Sæt stednavn på de valgte husstande'. Hvis der er to steder med det samme navn, må du finde ud af om det er det ene eller det andet sted det omhandler. Det gør du ved at åbne den originale post ved at trykke på teksten i kolonnen markeret 'FØRSTE PER- SON - FØRSTE HUSSTAND'. Det kan også hjælpe at søge på stednavnet på søgesiden og se om det er det rigtige. Side 12 af 20

13 Gadeprojektet i Danish Family Search Hvis der også står et matrikelnummer, så kan man med fordel sætte det ind her også. For stednavne har vi indtil videre ikke mulighed for at tilføje matrikelnumre senere, så det skal gøres med det samme. Vælg de linjer der har det samme stednavn og matrikelnummer. Find stednavnet i dropdown listen. Skriv matrikelnummeret ind i feltet matr.nr. og tryk 'Gem'. Desværre kan matrikler ikke ses under stednavnet endnu. Men det indtastede bliver gemt i systemet, indtil visningen er klar. På det tidspunkt bliver det nok også muligt at tilføje manglende tilknytninger til matrikelnummer. Side 13 af 20

14 Slægtshistorisk weekend Nye stednavne De stednavne, der findes i systemet, er de stednavne der findes i dag. Vi skal derfor have oprettet stednavne for alle de steder, der er forsvundet. Nogle steder, der findes i dag, mangler også i systemet. Det er derfor vigtigt, at alle brugere kan oprette et stednavn. I det nederste højre hjørne finder du en knap 'Nyt stednavn'. Når du trykker på den, popper der et nyt vindue op. Her udfylder du 'Amt:', 'Sogn:', 'Type:' og 'Stednavn:' og trykker på 'Gem'. Du skal genopfriske siden før du kan knytte til det nyoprettede stednavn. Hvilke stednavne er det så, vi skal oprette? Der er ingen tvivl om at der skal oprettes stednavne for alle nævnte gårde og byer. Alle øvrige steder som kan findes fysisk i virkeligheden kan også oprettes, f.eks. fattighuset, skolen, præsteboligen. Det bliver så lidt mere diffust, når vi snakker om Overdrevet og mosen. Den nemmeste tommelfingerregel er, at hvis du kan pege på det på et kort, så kan du oprette det som et stednavn. I dag kræver det en gademester at markere stedet på et kort. Derfor er der rigtig mange nyoprettede steder der findes på Amalienborg Slotsplads. Når I har oprettet et nyt sted, så må I meget gerne finde det på et kort og bede en gademester om at sætte markeringen rigtigt. Små beskrivelser er også meget velkomne. Side 14 af 20

15 Gadeprojektet i Danish Family Search Alle de skæve poster Nu har vi dækket knytning til en gade og til et sted. Men der findes så mange poster i folketællingerne, som ikke lige passer ind i de to kategorier. Hvis f.eks. en post har et stednavn og en gade, så kan du med fordel tilknytte til begge dele samtidig. F.eks. Møllen på Adelgade 52 kan blive tilknyttet til Møllen og Adelgade nr. 52. Så er der?? posterne. Der må du ind og forske lidt. Her er et eksempel: I Køge købstad er der en post hvor der kun står?? under stednavn. Hvis du trykker på teksten under 'FØRSTE PERSON - FØRSTE HUSSTAND' så kommer du ind på den oprindelige post. Der kan jeg se at husstanden hører ind under Nyportstræde, matr.nr. 105 og Gade nr. 18. Her kan man med fordel sætte gadenavnet, matrikelnummeret og husnummeret i en og samme handling. Side 15 af 20

16 Slægtshistorisk weekend LOG - Ret dine fejl Nu er vi ikke ufejlbarlige, selv om det er tæt på :-) Det er derfor vigtig at kunne rette sine fejl, og det kan betale sig at gøre det med det samme. Gå tilbage til hovedsiden for amtet du arbejder med. (Du kan trykke på amtet i stien øverst på siden). Ud for den samme folketælling, som du har arbejdet med hidtil, trykker du på Log. Her kan du se en liste over de tilknytninger, du selv har lavet. Her har du de samme filtre som før, og her er de meget brugbare. I det første filter finder du det sogn/kvarter du har arbejdet i, og det forkorter listen en hel del. Nu kan du rimeligt nemt finde den tilknytning, som var forkert, vælge den og trykke på Fjern tilknytning. Nu er det så, at der er en lille krølle på. Du kan kun rette dine egne tilknytninger. Hvis du har knyttet posten til en gade og til en matrikel, så dukker posten nu op i listen GADENAVN MANGLER. Hvis du har knyttet til et husnummer/matrikelnummer, men en anden har tilknyttet til en gade, så dukker posten nu op i listen MATRIKEL/HUSNUMMER MANGLER Hvis du har knyttet til en gade, men en anden har knyttet til et husnummer/matrikelnummer, så dukker posten op i listen GADENAVN MANGLER Nu har du så mulighed for at rette fejlen ved at knytte den til den rigtige gade denne gang. Det gør du ved at gå tilbage til hovedlisten for amtet og vælge det samme folketælling igen og så følge vejledningen som før. Side 16 af 20

17 Gadeprojektet i Danish Family Search Folketællinger - originale opslag Fra hovedsiden for amtet finder du den næste gruppe af kolonner, gruppen Folketællinger - originale opslag. Denne gruppe indeholder originale opslag, der ikke er blevet indtastet endnu. Hvorfor er det så, at vi skal bruge tid på at tilknytte noget, der ikke er blevet indtastet? Jo, de bliver vist under den korrekte gade, så det pludselig er muligt at finde alle folketællinger for en gade, selv om de ikke er blevet indtastet endnu. Er det så ikke dobbelt arbejde? Nej, systemet genkender gaden, så når gaden engang bliver indtastet, så dukker de indtastede poster op under gaden automatisk, så de nu kun mangler at blive tilknyttes til en matrikel. Folketællinger - originale opslag har 5 kolonner: ÅR er selvfølgelig året, som folketællingen blev foretaget. KILDE GADE MANGLER er antal gader, som mangler at blive tilknyttet det korrekte gadenavn. Det er den samme gruppering som en gade under en folketællings originale opslag. GADENAVN/STEDNAVN MANGLER er faktisk den samme liste, men her er opslagene enkeltvis og ikke grupperet. Når du tilknytter en gade i den første kolonne så falder dette tal også. ALLE GADER er et tal over samlet antal poster, altså før nogen gik i gang med at tilknytte. LOG er en oversigt over hvad du har tilknyttet af poster. Tryk på et tal i kolonne 2, KILDE GADE MANGLER. Vælg alle poster der viser det samme sted. I det nederste højre hjørne vælg enten et stednavn eller et gadenavn i dropdown-listen og tryk Gem. Side 17 af 20

18 Slægtshistorisk weekend Gå nu tilbage til hovedsiden under amtet og vælg et tal i kolonne 3, GADENAVN/STEDNAVN MANGLER. Her kan du se en liste over opslag i folketællingerne. Hvis originalerne er blevet markeret med opslagstype, så kan du se typen her. Nu har du mulighed for at knytte opslagene til en gade (men ikke sted endnu), matrikel, husnummer o.s.v. Det er kun i de nyeste folketællinger, at husstandene er blevet opdelt på hver sit opslag, så i de ældre folketællinger kan dette faktisk kun bruges, når to gader er blevet blandet sammen. F.eks. hvis Lille og Store Møllegade er blevet lagt under en gade, så kan man her dele dem op. Du behøver ikke knytte opslagene hver for sig til et matrikelnummer, selv om informationen foreligger i folketællingen, men du må godt ;-) LOG - Ret dine fejl Den sidste kolonne er LOG. Den henviser faktiskt til den samme side som i den første gruppe, så se side 14. Side 18 af 20

19 Gadeprojektet i Danish Family Search Kirkebøger - indtastede navne Fra hovedsiden for amtet finder du den næste gruppe af kolonner, gruppen Kirkebøger - indtastede navne. Denne gruppe indeholder stednavne der findes i indtastninger i kirkebøgerne. Posterne er blevet delt i 5 grupper af årstal. Det har kun det formål at gøre arbejdet lidt mere overskueligt. Kirkebøger - indtastede navne har 5 kolonner: ÅR FRA OG TIL er selvfølgelig årene, som gruppen er inddelt i. GADENAVN MANGLER er antal poster, der mangler at blive tilknyttet en gade. STEDNAVN MANGLER henviser faktisk til den samme side. ALLE GADER er et tal over samlet antal poster, altså før nogen gik i gang med at tilknytte. Tryk på et tal i kolonne 2, GADENAVN MANGLER. Kirkebøgerne har den komplikation ud over folketællingerne, at stednavne kan stamme fra hele landet. Det er derfor muligt her at vælge alle amter. Det kan derfor kræve lidt detektiv arbejde at finde de forskellige steder i landet. Til at gøre arbejdet lidt nemmere kræves det kun, at du vælger amt, før du kan vælge stednavn eller gade. Sogn sætter du kun, hvis det bliver nævnt i teksten. Det samme gælder for matrikelnummer, husnummer, etage, dør og husnavn. Husnavn kan her forstås som bygning, altså forhus, sidehus eller baghus. Side 19 af 20

20 Slægtshistorisk weekend Kompendium udført af Dagmar Thorisdottir for Sammenslutningen af Danske Slægtsforskere til brug for en workshop på Slægtshistorisk weekend i efteråret version Side 20 af 20

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE

DET NYE ARKIVALIERONLINE Hurtige tips & tricks til DET NYE ARKIVALIERONLINE - især om folketællinger Hvorfor nyt Arkivalieronline (AO)? Vi har været nødt til at sætte den nye arkivalieronline i drift nu. Grunden er, at systemerne

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Samaritan ruteplanlægning

Samaritan ruteplanlægning Samaritan ruteplanlægning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Samaritan 3 Sådan logger du på Samaritan 3 Hjælp 5 Planlægning af ruter 5 Ret tekster 6 Import af ruter

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING

VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING VALIDERINGSGUIDE MEDARBEJDER VALIDERING Indhold: (tryk på en given overskrift og du springer automatisk dertil) Find valideringsmodulet... 1 Flytning af en eller flere medarbejdere... 3 Hvis en medarbejder

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag

Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Vejledning til at rette i kandidatdata og bilag Indhold Hvordan finder man en kandidat?... 2 Søg efter navn: under menuen i venstre side... 2 Find kandidaten via Kandidater-menuen... 3 Find kandidaten

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Start med at downloade app en Youtube via App Store.

Start med at downloade app en Youtube via App Store. APP #7 Youtube I denne uge kigger vi på Youtubes app. På Youtube kan du finde næsten alt! Youtube bliver brugt til alt fra gamle tv-klip fra hele verden til musikvideoer til folk der lave video-blogs (de

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere. Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere Oversigtskalender_Skabelon_Revideret 05_06.xls 20-03-2017 Out of date Vejledningen til makrosikkerhed er nok noget forældet i forhold til nyere versioner

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning i Dommerportal

Vejledning i Dommerportal Vejledning i Dommerportal Til Dommere i DVBF. Her kommer version 1 af vejledningen til dommerportalen, som i første indeholder: Log in Dommerdata (personoplysninger, klubtilhørsforhold mm) Dommerkalender

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

QUICK GUIDE. til E-handel

QUICK GUIDE. til E-handel QUICK GUIDE til E-handel QUICK GUIDE Via vores hjemmeside www.ecolab.dk får du adgang til vores E-handel. Her kan du bl.a. finde produktbeskrivelser, sikkerhedsdatablade samt se hvilke produkter, der er

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1

Kalenderliste. Sitecore Foundry november Version 1.1 Sitecore Foundry 4.0 Kalenderliste 19. november 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her klikker du på 'Meld dig ledig' i boksen

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree

Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree Indlæse GEDCOM-fil i FamilySearch og kopiere information til FamilyTree (Oversat fra dokumentet Uploading GEDCOM Files and Copying the Information int Family Tree: http://broadcast.lds.org/elearning/fhd/product/en/handouts/gedcom.pdf)

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk

Manual til indberetning. Ventelistelukning.dk Manual til indberetning Ventelistelukning.dk Manual til indberetning ventelistelukning.dk Indhold 1. Ventelistelukning.dk 5 Om databasen 5 2. Før du indberetter 6 Superbrugere og almindelige brugere 6

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Vejledning til RSS (FEEDS)

Vejledning til RSS (FEEDS) Vejledning til RSS (FEEDS) Hvis du vil følge med i hvad der sker på hjemmesider uden at skulle bruge tid og energi på at gå ind og kigge på dem så er feeds eller RSS (really simple syndication) løsningen.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

Tips og tricks til Arkibas

Tips og tricks til Arkibas Tips og tricks til Arkibas 0. Login, brugerprofil og log ud 0.1 Login 0.2 Brugerprofil 0.3 Log ud 1. Registrering 1.1. Åbn nyt vindue (Ctrl + klik ) herunder oprette fotograf eller placering 1.2. Tagging

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening

Telefoniansvarlig. Telia Selvbetjening. Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Telefoniansvarlig Telia Selvbetjening Kom godt i gang med Telia Selvbetjening Indhold Introduktion Login............................................... 3 Velkommen til det fulde overblik...............................

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere