Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt"

Transkript

1 tirsdag dn 30. sptmbr årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné, Ulla Lautrup og Birgr Lolk. Lokalmssn i Kirkby blv n publikumssuccs: Hygglig Tip Top mss Dt sigr d 3 tilfrds arrangørr vi mødt i søndags: Ulla Lautrup fra Brændovnsshoppn, tømrrmstr Birgr Lolk, og Rné Rasmussn, HavRné. - I år prøvd vi at hold vors lill lokalmss n søndag og antallt af bsøgnd sr ud til at vær dt samm som sidst år, hvor mssn blv holdt om lørdagn. Tinna fra Kværndrup var kommt for at s på n brændovn. Hun syns, at dt Torsdag, frdag og lørdag Køb n lysrød bukt var fint at hold mssn på n søndag. Dr blv udlvrt ikk færr nd 200 pølsr, og dr var livlig aktivitt i tltt fra Kirkby Forsamlingshus. Hav Rné fik modtagt bstillingr på jultrær, godt Gardn Lif 150 kr. Mjsbold stk. - så sndr vi 45 kr. rtur til støt brystrn Gardn Lif Solsikkfrø 7 kg llr Vildfuglblanding 8 kg BLOMSTER Blomstrhust CHOKOLADE Frit valg VIN 7995 SPECIALITETER Ug 40, tilbuddn gældr fra 30. spt. til 6. okt Så læng lagr havs. Traditionn md at hold n Tip Top mss på Smdgårdsvj i Kirkby, r kommt for at bliv. Dt r i år 5. gang, hvor vi grn vil vis at dr også r rhvrvsmæssig aktivittr i vors lokalområd. Bstil fra vors butik, intrflora.dk llr via mobiln. Vi sndr ovr hl landt. Villa Flora Ollrup Bytorv Så r dt nu! - dt r tidn for vt. fornyls og køb af ny loddr til næst sri i Nyborgvj Svndborg Tlf mandag-frdag lørdag-søndag % All dag 8-19 Ulbøll Pall Christiansn murrmstr pall jnsn vstr åby a/s Rolighdsvængt Faaborg Tlf støb-, murr-, malrog tømrrarbjd samt totalntrprisr udførs - dt r tidn for vt. fornyls og køb af ny loddr til næst sri i ULBØLLE Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Ulbøll lingr. All hyggd sig på Smdgårdsvj i søndags. Så r dt nu! på alle UrtEkram produkter Ulbøll assistrt af Jari Pdrsn. Nordnbæk uddlt smagsprøvr på portvin, og Jan fra Din Bilpartnr i Stnstrup/ Tctyl Undrvognscntr havd gang i bstillingr på Tctyl undrvognsbhand- Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf Ost Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Bak off Gallri Håndkøbsmdicin Ost Bak off Gallri Håndkøbsmdicin Åbnt all ugns dag 8-19 Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Ost Åbnt Bak off all ugns dag 8-19

2 Sid 2 dt skr: Ung karrirkanonr i Ollrup På spillstdt Olfrt i Ollrup Forsamlingshus, r dr mulighd for at oplv n musikalsk, hlstøbt aftn i forsamlingshusts nymald lokalr. Dt skr frdag dn 10. oktobr. Dørn åbns klokkn 18, og man kan WER ISKOVEN ds ny modllr bydr på dn hlt rigtig oplvls, og ssionllsidn gnskabrr gør dt dmblvt ltt og ffktiv til ydrligr 4 albums. Tu har ry at arbjd r udstyrt md Clan Powr -motorr,som givr mindr nr,størr styrk ogmindr bnzinforbrug.dsudn har oluftrnsning, air purg, cylindrdæksl md snaplås og tofindikator.cs2245 SogCS2250 Shar dsudn Spin Start, r savn kstra lt at start samt værktøjsfri kædspænding. ERED CS 2250 S 2,4 kw,5,1 kg ,- ERED CS 2245 S 2,1 kw,4,9/5,1 kg ,- d for finansiring via Jonsrdkortt hør mr lokal Jonsrd-forhandlr. ædr, - p. tr Jodl Birgs søn undrholdr Mon ikk Tr hvid dur og Rigtig Vnnr r på rprtoirt, når Jodl Birgs søn, Bo Hansn, kommr og undrholdr på Ollrup Pljcntr? Dt forgår dn 12. oktobr fra kl , som søndagscafé. Bo har kunstnrnavnt Young Bo Young Hansn, og han r gåt i sin fars fodspor, mn har også skabt sin gn sang. Suprjazzt trio på Symfonin Ældrcafé i Østr Skrning Østr Skrning Mnighdsråd holdr ældrcafé i Ø. Skrning Sognhus tirsdag Tlfontavln Nybyggri Om- og tilbygning Dør og vindur Tagarbjd 2010Vi Jonsrd. forhandlr All rights rsrvd. outrup Vindur og dør Srvic Rsrvdl til hav og park maskinr Dn brømt Jodl Birg md fødnavnt Birg Lønquist-Hansn, ftrlod sig sang da han død i 2004, så dr r sang nok at tag af for Bo. Bo mdbringr båd nogl af sin gn, samt nogl fra hans fars rprtoir. Mang fra fanklubbn skal nok mød op. Arrangmntt r skabt af Husts Vnnr på Ollrup Pljcntr. Onsdag dn 8. oktobr r dr ign koncrt i Symfonin, Ollrup Eftrskol Sang & Musik. Kl kommr Nikolaj Hss og Spaclab og undrholdr. Dt r 3 musikr som førr n liv samtal md musik. D tr r: Nikolaj Th Champ Hss, klavr og orgl trommslagrn Mikkl Hss, og bassistn AC, Andrs Christoffrsn. Forstandr på Ollrup Eftrskol, Sang & Musik glædr sig til koncrtn: Drs samspil virkr næstn tlpatisk. Fordi drs kndskab til hinandn r unikt. Du kan s hl Symfonins koncrtprogram på: www. ollmus.dk. Til koncrtn dn 8. oktobr kostr ntrn 100 kr., for studrnd 50 kr. dn 7. oktobr kl , og ign tirsdag dn 4. novmbr md samm tidspunkt. bstill n økologisk ftrårsmnu, ntn md kød llr for vgtarr. D ung karrirkanondltagr Xolo Island, undrholdr md Tu Wst. Han bragd ignnm md sit dbutalbum i Md numr som Hun r fri Sig du r sikkr, md flr. for at krydr sin potisk ankdotr og spontan indfald, når han undrholdr md solokoncrtr. I Xolo Island har vi Jns Kristiansn, dr har sin røddr i Hundstrup. Han r sangr i duon. Gruppn opstod, da Jns mødt guitaristn Christian Sørnsn i Købnhavn. Hr i Ollrup blivr d flankrt af kammratr md røddr i Svndborg og omgn: Marius Linnt, trommr Jacqus Birk, bas Alxandr Kim Andrsn, prcussion og Hnrik Pahlk Møllr, kys. Kom og oplv flott lydbilldr i n uimodstålig farvsymfoni. ApS Mobil Landbrugs-, Skov-, hav- og parkmaskinr Salg Srvic Rsrvdl Rp. af all fabrikatr LITTAU s EFTF Blikknslagri Vntilation Erhvrv / og privat Srvic-Vagtn Tlf v/kurt Krog, Rudmvj 151, 5750 Ring Jns Chr. Bøgh Tvdvj Svndborg Rngøring dt r os md dn samm dam fra os, hvr gang tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Ny klinik for fysiurgisk massag i Østr Skrning: Aupair-pign dr fik sin drømm opfyldt På Midtrvj 22 i Østr Skrning åbnr Virgi Dl Rosario op md sin hlt ny klinik. Dt r n klinik for muskl- og vlværmassag. Virgi springr ud i dt som fuldtidsmassør.dt r t stort øjblik for dn filippinsk pig, dr kom til Danmark som aupair-pig i I dag r hun stolt af sit ksamnsbvis fra Dansk Fysiurgisk Massagskol. Dt r n lægksaminrt uddannls, og hun glædr sig nu til at gør brug af sin kunnn. Dt krævr nogl næstn magisk hændr at massr musklr. Virgi Dl Rosario har fåt hændrn skrut rigtigt på, til dn mtir. Hvad r dt så for n bhandling, du tilbydr? Virgi: Dt r som udgangspunkt n hlkropsmassag af hovd, arm, bn, ryg, samt føddr og fingr. Md tyngdpunktt lagt på vntull aktull punktr. At udfør massag af musklr, krævr at man har stærk hændr, og dn fornødn fingrspidsfølls for dt. Kræftrn skal gnrlt læggs mr i, når dt gældr om at massr mænds musklr. Fysiurgisk massag r n dybdgånd massagform, hvor massørn arbjdr i væv og muskulatur. Dt stillr naturligvis krav til vidn omkring musklrns og knoglrns placring. Virgi vd lig hvor hun skal sætt ind. På 1. saln r dr installrt t massagrum, og hun har invstrt i n flot massagbænk. Nu vntr hun blot på at dn først patint dukkr op. Jg kan også tilbyd at kør ud til ældr og gangbsværd kundr, hvis d ikk har mulighd for at komm hr til Østr Skrning. Au-pair pig på Østfyn For 8 år sidn kom Virgi Dl Rosario til Danmark. En filippinsk pig, som mødt danskrn md t åbnt sind. For hnd var dt n stor omvæltning at komm til Danmark og mød danskrn. Virgi huskr tydligt dngang i 2006, da hun ankom til Danmark: - Uhhh, hvor var dt koldt. Jg kom fra tropvarm til kuldn. Mn jg kunn godt lid landt. Danskrn smltd mit hjrt. Dt skal bmærks at dr r stor forskl på filippinr og danskr. Danskrn sigr ærligt hvad d mnr. Sandhdn får vi ligud. I Filippinrn r dr kultur for at pakk tingn ind og vær mr diplomatisk omkring sin mningr. Jg mødt min mand, Lars Staal Larsn dngang, og vi blv gift, har fåt t barn og bor nu på Midtrvj, ikk så langt fra Østr Skrning Forsamlingshus. Livt har udviklt sig djligt for dn lill famili. I drs hygglig hjm r dr skabt nogl filippinsk traditionr. På madfrontn kan Virgi Dl Rosario godt find på at disk op md filippinsk morgnmad for famili og vnnr. Dn morgnmad afvigr n dl fra dn dansk, traditionll morgnmad. Dn kan indhold frisk fiskkød og krabbr. En vigtig hovdbstanddl r kogt ris. Dn skarp chili må hllr ikk glmms, llr skåln md supp. Fiskkød, hønskød og griskød hørr også naturligt til dn filippinsk morgnmad. Som i øvrigt ikk afvigr mgt fra frokostn llr aftnsmadsn. Hr r opskriftn på filippinsk hovdrt Md dn stor intrss dr r for madlavning og opskriftr, har vi bdt Virgi Dl Rosario om at vidrbring n populær, filippinsk hovdrt. Dn bringr vi hr: Rparation af all bilmærkr Alt i dt nyst udstyr Bistk Tagalog Ingrdinsr: 500 gram oksfilt, pbr, 1½ dl Soya sauc, ½ citron, 4 fd hvidløg, 2 stor løg, 4 tsk. oli 1 fingrspids monosodiumglutamat (Hvis muligt). Forklaring: Skær kødt i tynd kort strimlr, og bank dm flad. Marinr kødt og løg i pbr, soja sauc, citron, hvidløg og oli i 2 timr. Tag kødt op, og stg dt på pandn i lidt oli, til dt r gnnmstgt og har n flot gyldn farv. Tilsæt løg og marinadn, og lad hl dt simr i ca. 10 minuttr undr låg, til løgn r gyldn og blød Pynt md lidt løgring vd srvring Tilbhør: Ris og chili sauc. Chil sauc: Saft fra n hl citron, tilsvarnd mængd ddik, 1 lill løg skårt i fin små trn, ½ tsk. salt, ½ chili, middl stærk, llr mgt stærk hvis man kan lid stærk mad. Chil saucn kan hælds ovr risn (forsigtig) llr kødt kan dypps dri. Pall Christiansn v/ Claus W. Clmmsn Strrbyvj 51 Hundstrup 5762 Vstr Skrning

3 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Sid 3 VERDENS NYHED små MICRO hørapparatr ÅBENT HUS KL Blton MICRO hørapparatr - Flr modllr - Små og diskrt - Fjrn uønskt støj og irritrnd hyltonr - Frmragnd lydkvalitt - Dæmpr baggrundsstøj - Mulighd for lyd dirkt fra din tlfon PRØV GRATIS dt mindst MICRO hørapparat Gratis hørundrsøgls KOM TIL ÅBENT HUS KL : Kom og mød ksprtrn fra Blton Torsdag dn 2. oktobr i Middlfart og Nørrgad i Odns Frdag dn 3. oktobr i Svndborg, Nyborg og Rosngårdcntrt ODENSE, Nørrgad 71 MIDDELFART, Jrnbangad SVENDBORG, Vstrgad 153 NYBORG, Nørrvoldgad 33 ROSENGÅRDCENTRET, Rød indgang, 1. sal RING PÅ HOS OS FÅR DU 4 ÅRS GARANTI OG SERVICE

4 Sid 4 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Markn r mjt, og toftrn tomm.. Høstdag fjrs i Ulbøll Høstn r i hus. Dt skal fjrs! Hos Land & Fritid i Ulbøll holds dr høstdag. Dt skr lørdag dn 4. oktobr fra klokkn En tradition, dr holds i hævd. Vikarirnd butikschf Jantt Larsn, Land & Fritid i Ulbøll vil sørg for at dr kommr nogl god høsttilbud på dagn. Hun dækkr også kaffbord md kag, til dagns gæstr. Jantt: Dr r særlig grund til at hold høstdag i år, idt dt har vært n rigtig god kornhøst. Samtidig md Land & Fritid s aktivittr, så invitrr Ulbøll Mølls Vnnr indnfor i Ulbøll Møll. Dt fortællr Knud Jnsn fra Mølllaugt. Dr blivr ljlighd til at bliv vist rundt i dn gaml vlrstaurrd vindmøll. Kom og s hvordan dr mals og valss korn. I møllns vognport vil Sydfyns Stnklub lav n udstilling md fossilr, silkspat og ldblokk. Kig indn for og bliv klogr på diss stnsagr! Så dr r lagt op til n dag md mang oplvlsr vd Land & Fritid i Ulbøll, samt Ulbøll Møll. Pall Christiansn Kornblomstblå sptmbrhimml ovr Ulbøll Møll. Formand for Ulbøll Mølls Vnnr, Ejnr Knudsn (til vnstr) og mdlm af Mølllaugt Knud Jnsn r også klar til høstdagn. Vikarirnd butikschf Jantt Larsn fra Land & Fritid i Ulbøll, glædr sig til høstdagn. Håndværkr murr - tømrr - Sndkr vindur & dør Tømrrmstr Hans Jakob Ptrsn Skovmarksvj 2 Ollrup 5762 Vstr Skrning Alt i tømrr - sndkr arb. samt glas Mobil Vi tilbydr alt indn for... Tømrr-, sndkr- og glarmstrarbjd Nybygning, tilbygning, ombygning Alt indn for varmbhandlt træmballag Gravarbjd TLF v/ Knnt J. Krogh Isolr nu og få n lun vintr Når kvalitt og rfaring tællr Kværndrup Tømrrmstr Frands Jppsn Containr Vognmand Knud Pdrsn & Sønnr i/s v/ Finn og Pr Pdrsn Lj n containr El Arkitktr Vstr Aaby Inst. Forrtning Svndborgvj 413. V. Åby 5600 Faaborg Tlf Bil Tlf Alt I El-InstAllAtIonEr reparation og salg AF hvidevarer Malr Malrfirmat ART-DECO Vstr Nørrmarksvj Vstr Skrning V/Knnth Lund Tlf Dryppr tagt? Sørn Mohr All formr for tømrr- og sndkrarbjdr udførs tlf Al vognmandskørsl udførs Tanktransport national/intrnational Containrudljning Grus & stn lvrs Træ- og affaldskørsl md kran Arbjd md rndgravr Holmlundsvj 3 Tlf Fax

5 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Dn lill Avis HØSTDAG i Land & Fritid Ulbøll Sid 5 VI ER EN DEL AF LIVET PÅ LANDET Lørdag dn 4. oktobr kl GLUTENFRI SPAR 110,Samsung Galaxy Trnd Plus 219,-/md. + DLG Privat Fri 1GB 249,- Tlfonns pris Oprttls 199,- og fragt 50,- Min. pris i 6 mdr. md Privat Fri 1GB SPAR OP TIL 130,- Kingsmoor Original, 12 kg DLG Privat Fri 1GB Abonnmnt Inkl. fri tal Opkaldsafgift 219-, Fri 0-, 1.812,- Oprttls kr. 199,- Pris udovr inkl. fri tal kr. 0,67/min. Forsndls af mobil kr. 50,- Inkl. 1GB data pr.md. Prisrn r inkl. moms. Gældr kun nyoprttlsr. DER SERVERES GRATIS KAFFE OG KAGE En vlsmagnd og sund opskrift md kylling og fisk. Dsudn bnytts urtr og bær fra dn dansk natur alt sammn r md til at hold din hund sund og rask. Varn r dansk producrt, naturlig konsrvring (ingn kmi), udn glutn og højt indhold af fiskolir. Normalpris 409, SPAR 9995 FHN Indoor 27, 10 kg Et modrat kaloriindhold tilpasst indkattns lavr aktivittsnivau og L-carnitin, som bidragr til at bgræns fdtophobningn. Normalpris 629,95 Outdoor 30, 10 kg Til aktiv katt, dr lvr udndørs; højt nrgiindhold, styrkr ld og immunforsvar. Normalpris 599,- Radiostyrt T7070 traktor Brugr 3 stk. AA-battrir og 1 stk. 9V battri. Radiostyrt. 27 MHz. Scala 1:24. Normalpris 199,95 Pr. stk Tilbuddn gældr kun lørdag dn 4. oktobr 2014 Land & Fritid Ulbøll Fåborgvj 127B 5762 Vstr Skrning Tlf Åbningstidr: Mandag-frdag kl Lørdag kl Ulbøll Mølls Vnnr holdr ÅBENT MØLLE Kom og s når dr mals og valss korn. Sydfyns Stnklub har n udstilling i vognportn. Dr udstills fossilr, ldblokk og silkspat. På gnsyn til nogl hygglig timr

6 Sid 6 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Kryds & tværs Dltag i Dn Lill Avis Kryds & Tværs og vind gavkort til annoncørrn hr på sidn. DENNE UGE trækkr vi 1 vindr blandt all indsndt rigtig løsningr. Præmin r 1 gavkort à kr Gavkort snds dirkt til vindrn. 1 2 Hundstrup Kro Altid åbn for slskabr - også mad-ud-hust Husk ugmnu: hvr søndag kl Bstil på Følg os på: 4 3 KonditorBagr i Stnstrup Stationsvj Stnstrup Tlf Ulbøll Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: Fjællbrovjn 1 Ulbøll Ost Fjællbrovjn 5762 Vstr Skrning Vstr Skrning Tlf.: Bak off Tlf Gallri Håndkøbsmdicin Ost All dag 8-19 ULBØLLE Bak off Åbnt all ugns dag 8-19 Gallri Håndkøbsmdicin Ulbøll Fjællbrovjn Vstr Skrning Tlf.: VIND GAVEKORT! Dnn ug trækkr vi lod om 1 gavkort à kr. 100,- fra SLAGTER- PIGERNE 8 6 Egt båndtrykkri Gratis Håndkøbsmdicin udbringning i nærområdt Åbnt all ugns dag 8-19 Alt i begravelsesbinderi v. Jan Parsbrg Stationsvj 15 a 5771 Stnstrup Åbnt all ugns dag 8-19 Ost Bak off Gallri 9 10 Rklam BRodRi Ridudstyr * Profil- & Fritidstøj Kohavvj 65, Ollrup. Tlf Åbnings- Man onsdag kl Torsdag kl tidr: Frdag kl Lørdag kl Følg mig på KP Bilr SHELL V. Skrning tlf Fåborgvj V. Skrning Skriv dnn ugs kodord og snd løsningn til DEN LILLE AVIS, Korsvangn 15, 5750 Ring mrk. kuvrtn krydsord. Løsningn skal vær os i hænd snst mandag kl Løsning og vindr Ug 39: Lægplant Navn: Adrss: KP Bilr Nils Chr. Nilsn Søbakkrn Vstr Skrning Rudkøbing tlf Stnstrup tlf Svndborg tlf Følg os på Post-nr.: By: Kodord: Lokalrdaktør på 5 bogstavr? Tlf Ørbækvj 8, Gislv Tlf Stationsvj 15B Stnstrup

7 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Sid 7 Værdig afskdsrcption i Stnstrup md n populær gravr: Læg ikk planr, vær spontan! Dr var rigtigt mang bsøgnd i Stnstrup præstgårds konfirmandstu i frdags, da dr blv holdt farvl- og goddag-rcption for gravr Pr Engstrøm, Stnstrup og Lund kirkr, dr gnnm 22 år har udfyldt sit job særdls profssionlt. Samtidig fik hans afløsr, Birth Fog Larsn, også nogl pæn ord md på vjn. Formand for mnighdsrådt i Stnstrup- Lund sogn, udtrykt dt sålds i sin afskdstal til Pr Engstrøm: Kær Pr. Vi var kd af at modtag din opsigls som gravr i Stnstrup-Lund sogn. Vi har vært ydrst tilfrds md dit virk. Du har altid vært profssionl, stabil, nærværnd og hjælpsom. En af din mang vnr var at mød mnighdn og d pårørnd, som kunn hav brug for føllssmæssig mdlvn og hjælp til praktisk opgavr i glæd og sorg. Pr Engstrøm fik ovrrakt t gavkort og t lill godt råd, nu hvor han fornylig fyldt 65 år. Alic Top-Rasmussn sagd: Læg nu ikk for mang planr, dt r mgt bdr md dt spontan! Pr takkd for d pæn ord. Dr kan nævns to ting, som han nok ikk slippr hlt, campingfrin og jobbt som opråbr vd spillgildrn i Stnstrup Forsamlingshus. Tak til mnighdsrådt Pr tilføjd: Jg r mgt taknmlig for dnn flott afskdsrcption hr. Jg startd som gravr i 1992 som gravrmdhjælpr vd Stnstrup kirk og kirkgård. Et par år ftr ovrtog jg jobbt som gravr ftr min svigrfar. Sidn da r også Lund kirk og kirkgård blvt n dl af opgavrn. Dt har vært nogl djlig år. Taln til Bnt Fog Larsn Skrtær i mnighdsrådt, Tov Pdrsn, holdt n tal for tiltrædnd gravr, Tov Fog Larsn: Gnnm 8 år har vi lært dig at knd som gravrmdhjælpr for Pr. Vi sættr stor pris på at hav dig i vors midt mgt læng. Du r rspktrt i din hvrdag, og vi har aldrig vært I tvivl om hvad du stod for. Lidt bkymrd r vi dog også vi sr dig sjældnt hav n madpakk md på arbjd. Drfor vil vi grn ovrrækk dig dnn kurv md nogl lækr, spislig ting. Nu skal Tov slv hav sig n gravrmdhjælpr. Tov sigr om sit job, at hun r rigtigt glad for at hav t udndørs arbjd, og hun glædr sig til sit ny job som gravr. Hvordan md frmtidn? Hvis dr r cirka 40 dødsfald i Stnstrup - Lund på t år, så r dt kun d 3 som blivr kistbgravt. Tov: Dr r stadig massr af opgavr. Urnrn skal også gravs nd, og kirkgårdn i Lund og Stnstrup, samt præstgårdn i Stnstrup, skal jo også passs. Vi ønskr hld og lykk til båd Pr og Tov. Vstr Skrnings 3. divisions håndbolddamr var på n svær opgav: Vi r på ingn måd kørt ovr! Trænr John Viggo fra Ollrup/Skrning IF, mått konstatr at hans håndbolddamr i 3. division tabt på hjmmban til Frdricia IF. Md cifrn Mn vi har på ingn måd lagt os nd, fortsættr dn optimistisk trænr. Vi spilld md t mr nd rigligt amputrt hold, som følg af mang skadr, graviditt md mr. Fir spillr mått mld fra. Ntop nogl af dm, som var md i startopstillingn. D øvrig på holdt givr dn n ordntlig skall vd træningn. John Viggo: D har virkligt kæmpt, og vist t højt nivau. Så vi klør på. Vors målsætning r ændrt til ønskt om at vind så mang VÆRKSTEDET Autosrvic Autoskadr Pladarbjd Autolakring Tidligr Hovdvjns Auto Fysiurgisk Massør v/ Virgi Dl Rosario Vstr Skrning tr kan stadig vinds vd at tipp rsultatt af dn næst kamp, søndag dn 19. oktobr kl Dn 15. novmbr skal vi spill mod Kolding. Vi arbjdr på at arrangr n bustur drovr. Hrom snr, sluttr John Viggo. Artikln om Ploug og Ryttr r skubbt n ug Glæd jr til næst nummr af Dn Lill Avis. Jg har udførr all opgavr indnfor skrvt n stor artikl om Ulbøll Husmodrfornings fantastisk og vlbsøgt arrangmnt Ryttr og Ploug kamp som muligt. Ingn af på Idrætsftrskoln. Dt var dm som dltog i konkurrncn om billttr til Egnsfstn havd vi ikk mulighd for at dn 24. sptmbr. Dsværr dn 1. novmbr, gættd dt giv artikln md flr fotos, rigtig rsultat af kampn. dn plads, som dn fortjnr. Mn dr var én, som var mgt tæt på! Vdkommnd artikln i ug 41, Vi dn r godkndt 7. okto- Drfor har jg valgt at bring sagd at Frdricia vandt srvicpartnr, så br. Bklagr mgt. Vi ss i du oprtholdr din md cifrn Mgt tæt næst OBS!!! ug. nyvognsgaranti. på. Mn d udloddd billt- Vi udljr høj FLYTTEBILVnlig NB! hilsn, 36 mdrs. Pall garanti til lill kørkort. på rsrvdl. KØB OG SALG AF BRUGTE BILER! Grønnmosvj 12, 5700 Svndborg. Tlf Mobil VÆRKSTEDET udførr all opgavr indnfor Autosrvic Autoskadr Pladarbjd Autolakring OBS!!! Vi udljr høj FLYTTEBIL til lill kørkort. Grøn 5700 Tlf.: 6 Mobi .: KØB OG SALG AF BRUGTE BILE Vi s du ny NB på Hjmmlavt sylt 45,- Mdistr Lill bakk kr. 26,- 1 kg. kr. 65,- Stor bakk kr UGEPAKKE g Hakkt okskød 600 g Hakkt skinkkød 6 stk. Tyrkisk bøffr (hk oks) 4 stk. Kyllingbryst 4 stk. Skinkschnitzlr RABATHÆFTE: få dn 8. ugpakk gratis 500,- 300,- Tov Fog Larsn, ny gravr i Stnstrup-Lund, holdr hr spadn sammn md afgånd gravr, Pr Engstrøm. 2 kg kr 100,- Okskødspakk 1 Klump (ca.2 kg) Indrlår (ca.1,5 kg) Tykstgsfilt (ca.1,5 kg) Tykkam (ca.1,5 kg) Spidsbryst udn bn (ca.1kg) 3 kg. Hakkt max 8-12% 950,- fdt pris NYHED S også okskødspakk nr. 2, 3 og 4 på Følg os på Vlvær massag Dybdgånd musklmassag Fuldkropsmassag Virksomhdsaftalr Jg kørr også ud til virksom hdr og givr ntn fuld massag, llr bar hovd, nakk, skuldr, arm og hændr. Ring og hør nærmr få n aftal, og t godt tilbud. Åbnings- tilbud Massag i klinikkn Hjmm hos dig 400,- - gældr hl oktobr Rudkøbing tlf , Stnstrup tlf , Svndborg tlf Tlf Midtrvj 22, V. Skrning

8 Sid 8 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Børnn i Filippahust lavd æblmost til drs gn madpakkspisning: Saftn fra gn æblr smagr mgt bdr! Børnn i Filippahusts Børnhav i Hundstrup, og drs vnnr fra Kirkby Børnhav, havd fåt n opgav, som d gik op i md liv og sjæl. Da jg ankom til børnhavn, var dr ikk n lyd at hør fra havn, hvor ntop mostprsningn forgik. Hr var n aktivitt, som i særlig grad kaldt på drs opmærksomhd! På trods af at dr var 29 børn til std var hr hlt still. At d 8 børn fra Kirkby Børnhav dltog, r fordi drs børnhav r undr ombygning. Md sig havd d pædagogn Susann. Når dt nu handlr om Hundstrup, så r dt naturligvis d brømt Filippaæblr dr dannr grundlagt for mostprsningn. Når nu sandhdn skal frm, og dt skal dn jo, så r dr også blandt andr æblsortr i, sigr pædagogn Hann. Dt givr n bdr aroma, at dt ikk r prsst på én sort aln. Pdl i Filippahust, Hans Erik Kristnsn anslår at dr r skafft mllm 50 til 75 kilo æblr. Dls fra institutionns gt æbltræ, mn også vd at børnn har mdbragt æblr hjmmfra til børnhavns mostprsning. Dt blivr til n hl pæn sjat naturmost. Forvntt til 6-7 litr most pr. 10 kilo æblr. Arbjdsprocssn md æblrn Som nævnt var d 29 børn i sving. Børnn var fordlt i d forskllig procssr som dt krævs for at lav æblmost. Først skal æblrns sortrs og d rådn smids ud. Så bliv dt vaskt og skyllt md vand i n trillbør og hrftr skrællt. D skrælld æblr blivr høvlt og raspt og drftr prsst i n mostprss. Til sidst blivr d sit gnnm t dørslag. Nu r d drikkklar, og kan hælds på kartonr. Jg fik t stort glas fyldt md friskprsst rødbrun most. Dt smagt af sommr, og sol og sødm, hntt fra n fantastisk sommr, og dn vlkndt Filippa aroma. Producrt md ihærdighd og intrss af ivrig børnhændr. Til arbjdsprocssrn havd børnn hjælp af pædagogrn Dorth og Hann, samt pædagogassistntn Dort, og naturligvis kollgan fra Kirkby Børnhav, Susann. Allstdsnærværnd i procssrn var også pdlln Hans Erik. Han udført d lidt tungr løftopgavr. Frugtrasprn og mostprssn r nogl maskinr som vi har lånt af Hundstrup Bborforning, får Hans Erik lig tilføjt. Børnn dyrkr grønsagr slv Æblmostn smagr kstra skønt, fordi dn ntop r dyrkt vd hjælp af børnns og pædagogrns intns arbjd. Børnn dyrkr slv grønsagr i drs gn havr. Pdl Hans Erik fortællr at d også skull lav hyldbærsaft fra bær dr r hntt nd fra hgnn. Så kan børnn vælg mllm rød og hvid saft. Altså mllm most og hyldbær. Dt md at prss æblmost i børnhavn, r n tradition dr nu kørr i n 4-5 år. Af all stdr, så r dt naturligvis i Hundstrup at sådan n tradition kørr, hvor Filippatræts stamtræ står. Børnhavn Filippahust bnyttr ljlighdn til at kør forskllig tmadag i forbindls md havns produktr. For ksmpl har d haft n pommsfritsdag, hvor børnn var md til at lav pommsfrits af kartoflr, som d slv havd dyrkt og gravt op fra drs hav. Jo, d r skam krativ i Filippahust. Mn vi må tilføj at dt ikk r dt nst std, hvor krativittn blomstrr blandt pædagogrn og dt øvrig prsonal. En rigtig djlig krøll på historin om Børnhavn Filippahust, r at dt r politisk bsluttt at dn ikk skal lukks. Man kan sagtns find positiv historir ud på landt. Pall Christiansn

9 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Sid 9 VI ELSKER GODT DESIGN OG DELER GLÆDEN MED DIG SPAR 20% PÅ UDVALGTE KØKKENER Vjl. udsalg kr ,- SPAR 20% KAMPAGNEPRIS KR ,- Prisn r for skab, grb og bordpladr. Prisn r kskl. vask, armatur og blysning Tilbuddt gældr til 19. oktobr 2014 vd køb for min ,- kskl. hvidvarr og srvicydlsr. Kan ikk kombinrs md andr rabattr. Mærk ovrskuddt, når alt r lig vd håndn og på rtt hyld. Bgynd hvr morgn md t smil. Glæd dig til at rund dagn af md t hyggligt måltid. Kan modrn køkknr skab dn slags føllsr? Dt r vi sikr på, d kan. I mr nd 20 år har vi skabt dansk møblkvalitt af kærlighd til hvrdagn. Vi lskr godt dsign SÆT STORT KRYDS I KALENDEREN DEN 4. & 5. OKTOBER. Dsigna støttr Kræftns Bkæmplss arbjd i kampn mod brystkræft og vi holdr Lysrød Wknd md god tilbud og n GRATIS Dsigna Goodi Box til d først gæstr. Tjk dsigna.dk og få mr at vid. BAKKEVEJ 13. RINGE. TLF

10 Sid 10 Egbjrg Fodbolds stor fællsdag Ungdomsformand, Katrin Dall Rasmussn fortællr, at Egbjrg Fodbold har holdt sin stor fællsdag, md t imponrnd antal bsøgnd på Ulbøll Stadion. Børnn var i aldrsklassn 5 til 16 år, og dr dltog 105 børn på mixd hold. Indn frokostn blv dr spillt fodboldgolf og kamp på Ulbøll Stadion. U16 Ulbøll drngn mod rstn af ungdomsafdlingn, og grundt lttr kaos ndt kampn, ftr nøgtrn vurdring, uafgjort. Dt var optaktn til at dltagrn fyldt hl 3 bussr, for at kør til Odns og s suprligafodbold mllm OB og SøndrjyskE, i Trfor Park. Dn kamp ndt md rsultatt 1-1. Loppmarkd lukkr og slukkr På søndag afholdr Østr Skrning Bborforning drs loppmarkd fra kl. 12 til 15 på Åkildvj 18 i Østr Skrning. D lokalr som forningn indtil nu har bnyttt til drs loppmarkd har indtil hr i forårt tilhørt Østr Skrning kirk. Mn nu da bygningrn r solgt fra stoppr d hidtil gældnd aftal/ljkontrakt naturligvis også. Drmd blivr loppmarkdt søndag dn 5. oktobr også forningn (forløbig) sidst. Dt burd vl gntlig ikk kræv n omtal mn ftr dn 5. oktobr kan ikk længr kan aflvr ffktr til støtt for loppmarkdt og drmd Østr Skrning Bborforning. Bborforningn har gnnm d sidst mang år afholdt slv loppmarkdt i lokalrn dr også tjnr som lagr for ffktrn. Tidligr Bkndtgørlsr *Ophørs* Loppmarkd I ladn vd Åkildvj 18 Østr Skrning Søndag d. 5. okt. kl Østr Skrning Bborforning Østr Skrning flyttd man hl indholdt af lagrt til Østr Skrning Forsamlingshus dr til anldningn var blvt pakkt ind i plastic og prssingr. Så var dr lig lidt om badbron i Balln Dn skull nu allrd hav vært på land mn dr vært så mang forspørgslr om dt ikk var muligt at udsætt optagningn lidt. Da vjrt umiddlbart Er du klar? Spillstdt Olfrt i Ollrup Forsamlingshus & Tu Wst solo Xolo Island Frdag dn 10. Oktobr. Dørn åbnr kl. 18 Billttr & mad bstills: tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 sr ud til at hold lidt ndnu r dt blvt bsluttt at udsætt optagningn til søndag dn 19. oktobr kl. 13. Så r man frisk så r dr stadig mulighd for at få n hurtig dukkrt. Er man også hjælpsom så givr man n hånd md vd optagningn. Til gngæld givr bborforningn n frisk grillt pøls, brød og lidt drikkls (ikk havvand). Lund S.G.&I. Indndørs skydning startr onsdag dn 1. oktobr på bann, Højvj 27, 5771 Stnstrup Onsdag fra kl. 18 til 21 og søndag fra kl. 10 til 12. Vi glædr os til at s dig båd hvis du r nuværnd mdlm og hvis du tænkr på at bliv dt! Vl mødt Lund Skyttforning Ulbøll Skyttforning Klubhust, Rødkildvj 1 B Sæsonstart gvær 15 m Mandag d. 6. oktobr kl Hrftr skydning hvr mandag og tirsdag kl for børn og voksn. Md vnlig hilsn Skyttrn OKtObr 2014 Gudstjnstr stnstrup Lund Søndag dn 5. oktobr, 16. s.. Trinitatis Søndag dn 12. oktobr, 17. s. Trinitatis Ol B. Pikut Søndag dn 19. oktobr, 18. s.. Trinitatis Ol B. Pikut Søndag dn 26. oktobr, 19. s.. Trinitatis BUSK Søndag dn 2. novmbr, All Hlgn stnstrup Pljhjm: Torsdag dn 2. oktobr kl vd Mariann Aagaard Skovmand Kirkbil: Hnvndls til Svndborg Taxa tlf Husk at bstill rturbil! næst mnighdsrådsmød: 22. oktobr kl i konfirmandstun, Hundstrupvj 1. Nils Holgrsn flyvr ign søndag dn 26. oktobr kl i Stnstrup Kirk. I år vil BUSK-gudstjnstn handl om Nils Holgrsns forundrlig rjs gnnm Svrig. Drngn Nils Holgrsn, fortrækkr at spis og sov, og næst drftr at lav ulykkr. Han kan lid at pin dyrn på sin familis gård. Nils fangr n niss i t nt, mns hans famili r i kirk, Nissn forslår, at hvis Nils slippr ham fri, vil dn giv Nils n stor guldmønt. Nils afslår og blivr af nissn forvandlt til n lill niss, dr kan tal md dyr. D vrd dyr, som tørstr ftr hævn, r bgjstrd for, at Nils har fåt samm størrls som dm. Nogl vildgæs flyvr ovr gårdn, og n hvid tamgås prøvr at slutt sig til d vild. Nils holdr fast i gåsns hals og flyvr md op til vildgæssn. Vildgæssn, som ikk r glad for at hav fåt slskab af n drng og n tamgås, tagr til sidst Nils md på n forundrlig rjs gnnm all Svrigs historisk landskabr. Undrvjs findr Nils ud af, at hvis han kan bvis, at han har forandrt sig til dt bdr, vil nissn måsk forvandl ham til t mnnsk ign. Dt r musikrn Torbn Wahlstrøm, som sammn md organist Jakob Hdgaard og cllist Jonas Mai ud fra fortælling og sang fortolkr n rækk pisodr i Slma Lagrlöfs fortælling. Tilhørrn vil lv md i Nils Holgrsns sorgr, glædr og hans længsl ftr at bliv mnnsk ign. Vi hørr også om d btinglsr nissn stillr for at tryll ham tilbag ign. Glæd jr til n forundrlig oplvls i Stnstrup Kirk Dkoration fra høstgudstjnstn i Stnstrup kirk Søndag dn 2. novmbr kl i Stnstrup Kirk fælls All Hlgn gudstjnst 1. søndag i novmbr fjrr kirkn Allhlgn. Dt r dagn, hvor vi minds vor død. Vd gudstjnstn læsr vi navnn på dm, som r bisat/bgravt fra kirkrn og bgravt på kirkgårdn i Stnstrup og Lund sidn sidst års All Hlgn, mn vi tænkr slvfølglig hvr i sær på vor gn død gnnm årn. Dr vil vær soloindslag vd sopran Sofi Ljungdahl og gudstjnstn sluttr md sang i Våbnhust, hvorftr man r vlkommn til at gå ud på kirkgårdn og sætt lys på gravn. Gravlys fås hos prsonalt. I oktobr sndr vi n indbydls ud til d familir, som har mistt. Adrssr sognpræst Mariann Aagaard Skovmand (kbf) Hundstrupvj 1, 5771 Stnstrup Tlf Fridag: Mandag Præstskrtær: Tov Pdrsn Kontortid i præstgårdn normalt tirsdag og frdag kl Tlf , mail Gravr: Bnt Fog Larsn Kirkgårdskontort, Stnstrup kirkgård tlf Formand for mnighdsrådt: Alic Top-Rasmussn Lærkvj 3, 5771 Stnstrup. Tlf

11 tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Dn lill Avis Ældr café KONCERT I ØSTER SKERNINGE KIRKE 9. oktobr kl i Østr Skrning Sognhus Tirsdag 7. oktobr kl Tirsdag 4. novmbr kl md nsmblt RANNOK All r vlkomn. Kirkbil kan bnytts. Ingn tilmlding bstånd af violinist Michal Graubæk & pianist This Juul Langlands Rannok lvrr rustik nrgisk folkmusik, dr spændr fra grovkornt polka som vor mor lavd dn til lyrisk tonr og varmhjrtd vals. Forrygnd folkmusik md autntisk og original kompositionr dr på mstrlig vis blivr tilsat t nutidigt touch. Gratis ntré. i Vstr Skrning Torsdag dn 9. oktobr kl udljning af Kom i godt humør, kom og syng md! Sangaftn i Krosaln Egns og Ø. Skrning Mnighdsråd Lj Østr Skrning Mnighdsråd flagallén Ulrik Klostrgaard, tidligr musiklærr og korldr på Ollrup Musikftrskol, nu organist vd Vjstrup Valgmnighd vil ld ftrårts sangaftn. i Ulbøll, Hundstrup, V. Skrning, Ollrup llr Ø. Skrning. Hnvndls til Hnning Grub Andrsn Mnighdsrådt for Hundstrup, Vstr Skrning og Ulbøll sogn. Tlf Taksiglsr Hundstrup Ældrklub Hjrtlig tak bydr all vlkommn for dn stor opmærksomhd og frmmød vd min afskdsrcption i frdags dt var ovrvældnd. Mandag dn 6. oktobr kl Tak for t fantastisk samarbjd md kollgr og Mnighdsråd og tak for all gavr og blomstr Md vnlig hilsn Pr Engstrøm Hundstrup Fritidsklub, i Filippahust til fordrag vd Tom Kristnsn, 40 år i dansk politi rjsafdlingns histori og ndlæggls Pris for ikk mdlmmr kr. 50,- inkl. kaff Bstyrlsn BOLIG 4 vær. ljlighd Klinikkr / Salonr Ovn på apotkt i Vstr Skrning udljs 115 m. ljlighd indholdnd, spiskøkkn, 2 stur, 2 vær. 2 toilttr plus badværls samt 20 kvm tagtrrass samt adgang til hav. Pris kr/mdr plus forbrug 2 Ta n d k l i n i k k n TANDKLINIKKEN TANDKLINIKKEN Hnv. på Hus udljs Trollkrogsvj 8 i Kirkby. 114 kvm., 3 værlsr, køkkn, stu og bad. Egn hav og stor garag. Rodr dt i kældrn? Kontakt Tandimplantatbhandling Paradontosbhandling Kronr og bror Kosmtisk tandbhandling Blgning af tændr H.C. Hildalgo Wulff md tam dnlillavis.dk Udgivr /Ansvarshavnd Stfan Mark Pdrsn Tlf Produktion Mark & Storm Grafisk Korsvangn 15, 5750 Ring Tlf , fax Egvængt Stnstrup tlf tandklinikkn-sydfyn.dk Sid 11 Gudstjnstr Søndag d. 5. oktobr Egns Kirk Ingn Østr Skrning Kirk kl Ollrup Kirk Ingn Kirkby Kirk kl Vstr Skrning Kirk Ingn Ulbøll Kirk kl Hundstrup Kirk Ingn Stnstrup Kirk kl Lund Kirk Ingn kl Vstr Åby Kirk Aastrup Kirk Ingn Kværndrup Kirk kl Krarup Kirk kl Kørsl Vstr Skrning Bilrn Tlf Blomstr Blomstrbukttr Pottplantr Årstidns frugt og Grønt Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Bgravls Alt i bgravlssbindri gt båndtrykkri gratis udbringning i nærområdt v. Jan Parsbrg Stationsvj 15 a 5771 Stnstrup Magaard tlf Magaards Blomstr v/ing Bobjrgvj 25 Lund Alt i bgravlssbindri Lad dt sidst farvl bliv prsonligt Gratis udbringning i nærområdt Kistpynt Gratis Krans udbringning Bårbukttr Bodn, Hovdvjn 82 (A9) Tlfon Vagtr Lægvagtn Jordmodrvagtn Kiropraktorvagtn og oplysr vagthavnds navn Tandlægvagtn Installatørvagtn undr Faaborg El-værkwknd & hlligdag Rdaktion Pall Christiansn, tlfon Annoncr Jan Lindorf, tlfon Postnummrdækning 5762 Vstr Skrning, 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup, dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Avisn påtagr sig intt ansvar som følg af fjl i tkst og annoncr. Avisn forbholdr sig rt til at flytt vntull særplacringr såfrmt produktionn krævr dt. Avisn påtagr sig hllr ikk nogt rstatningsansvar for annoncr, som vd vt. misforståls ikk r mdtagt i bladt. Annoncr dr stridr mod avisns forrtningsordn optags ikk. Hvornår var dt nu dt var? Annoncr Indlvringsfristr Korrkturannoncr: Snst torsdag kl Mindr annoncr: Snst frdag kl Rubrik: Snst mandag kl. 9.00

12 Sid 12 Dn lill Avis vinkup tmpt Quick n dirty granrosso ngroamaro primitivo tirsdag dn 30. Sptmbr 2014 Shot - 70 cl. Flr slags Frit valg! 59,baK OFF!, 9 18 r K S a L F 6 ' a t pris! uanst Før 0,70 Spar 23 F d u b L i t L ækr Slagtr l z t i n h c s v l a K l. kalvtrn Frit valg Frugt tærtr Skovbær, æbl og rabarbr 45,-, 25 r t g a L S S r O v a r Hakkt Okskøfddt um i m r p k s l a r t aus Okskød Mdaljon tykstgsbøf t alm. l. krydr 300 g Frit valg! 300 g max. 12% pr. ½ Kg., 50 Østrbro ollrup, Forbhold for trykfjl og udsolgt varr. Tilbudn gældr til og md søndag llr så læng lagr havs.

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G

Tommy s Auto. havde en rigtig festlig dag. Åbningstider. MAX' Skerningegårdsvej 6 5772 V. Skerninge. Fremtidssikret Varme VITOSOL 200 VITOCAL 200 G Vi holdr hus! Nybyggri Om-åbnt og tilbygning Frdg dn 11. jnur kl. 13.00-16.00 Dør og vindur Tgrbjd TirsDAG dn 18. JUNI 2013 103. Årgng - nr. 25 - sidn 1910 Torvdgn i Ubøll n succs: Kom ind og s vors spændnd

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen

FEST I BY 1978. Peter Glock Peer Christiansen Bjarne Knudsen Vagn Thorsen FST BY 1978 Ptr Glck Pr Christiansn Bjarn Knudsn Vagn Thrsn .L... vi sstil: hv i1wudah!::.1 i 't8 /#h/hl - r på fstpladsn ARTS KL. 18.15 KL.. KL. 21.00 NB pusling A - gn KL. KL. 20. Ol) 18.15 FDF ORKSTRT

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Gammel institution får ny energi

Gammel institution får ny energi Tirsdag dn 4. augus 2015 105. årgang nr. 32 Vi dækkr 100% i 5762 Vsr Skrning 5771 Snsrup 5772 Kværndrup sam dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Egbjrghus på Assnsvj 129 r blv solg: Gamml insiuion

Læs mere

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad

149,- Vi er altid klar med det bedste kød til meget lave priser... 8-20. 1,8 kg Hakket Oksekød. Hakket Svinekød. 3 stk. ferske Svinemørbrad Vi r altid klar d dt bdst kød til gt lav prisr... Hakkt Svinkød Vi hakkr slv! 1,8 kg Hakkt Okskød 8-12% Svin billigt! Strkøb til uhørt pris! Gældr fra nsdag dn 2. sptbr til g d lørdag dn 5. sptbr! Pr.

Læs mere