SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD"

Transkript

1 SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr

2 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 3/ årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4 gange om året. Redaktion: Kirsten Evald Grønbech, Jørgen Ingberg Henriksen, Peter Borring og Peter Christiansen (ansvh.). Lay-out: Lars Bjørn Madsen. Tryk: Nofoprint, Helsingør. 2 Åbningstider Kirkekontoret: Tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Kirken: Tirsdag-søndag (mandag lukket) 16/5-15/9: Daglig kl /9-15/5: Daglig kl Menighedsrådets sekretariat v/ Peter Christiansen Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør Telefon: Fax: Sognets hjemmeside findes på adressen Her findes bl.a. oplysninger om arrangementer og aktiviteter i kirken, f.eks. gudstjenester, foredrag og koncerter. Der findes også mange praktiske oplysninger om, hvad man skal foretage sig i forbindelse med anmeldelse af en fødsel, foretagelse af vielse mv. Hjemmesiden, der løbende opdateres, er et udmærket supplement til kirkebladet, idet den omtaler arrangementer, der er fastlagt efter kirkebladets deadline samt oplyser om evt. ændrede eller aflyste arrangementer. Forsidebilledet Sarkofag fra via Latina katakombe. Omk Fra venstre mod højre: Jesus helbreder en blind. Jesus forudsiger Peters fornægtelse bemærk hanen nede ved Jesu venstre fod. Jesus opvækker Lazarus fra de døde. Museo Nazionale Romano. Foto: Jørgen I. Henriksen. Kirkekontoret Kordegn Birgit Beck Jensen Sct. Anna Gade 38, 3000 Helsingør Telefon: , fax: Kontortid: Se spalte t.v. på denne side. Sognepræst Kirsten Evald Grønbech Sct. Annagade 40 a, 3000 Helsingør Telefon: Træffes bedst tirsdag-fredag kl Torsdag tillige kl Korshærspræst Jørgen Ingberg Henriksen Stjernegade 16g, 1.th Helsingør Træffes onsdag mellem eller på tlf: alle ugens hverd. undt. mandag. Kirketjener Helle Hansen Blishøj 10, 1.tv., 3000 Helsingør Telefon: Organist og kantor Søren Gleerup Hansen Bogensegade 11, 2., 2100 København Ø Tlf mobil Korleder (spirekor, juniorkor og pigekor) Christa Baadsgaard Mærkedahl har barselsorlov indtil 22. jan.2014 I orlovsperioden fungerer Lene Kristiansen som korleder. Lene kan kontaktes på Kirkeværge Peter Christiansen Gl. Hellebækvej 27, 3000 Helsingør Telefon: Menighedsrådsformand Birthe Zetterwall Sørensen Sophie Brahes Gade 10, st., 3000 Helsingør Telefon

3 Kan man eller må man fremstille billeder af Kristus, Guds søn? af Jørgen Ingberg Henriksen Vi skal helt op i det 3. årh. før de første kristne billeder dukker op i de kristne katakomber i Rom og på kristne sarkofager. Der er endnu ikke en forsker, der er kommet med en entydig dækkende forklaring på, hvorfor der skulle gå 200 år, før de kristne begyndte at bruge billeder. Det kunne skyldes frygten for, at billederne ville blive opfattet som afgudsbilleder og tilbedt. En anden grund kunne være forbuddet i det gamle testamente mod at skære et gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Det er samtidig også en stor gåde, hvorfor de kristne pludselig begynder at udsmykke katakomberne og sarkofager med religiøse billeder. I begyndelsen finder vi ingen portrætter af hverken Jesus, Maria eller apostlene. Det tog man officielt kraftig afstand fra, som man bl.a. kan læse om i Johannesakterne (en nytestamentlig apokryf fra det 3. årh.). I Johannesakterne er der en fortælling om en mand ved navn Lykomedes. Han får fremstillet et malet portræt af apostlen Johannes. Da billedet er malet færdigt, stillede han det op i sit værelse og bandt en krans om det. Da Johannes hørte om billedet og kransen, sagde han til Lykomedes: Lykomedes, hvad betyder det for dig med dette billede? Hvem af dine guder er malet her? Jeg ser, at du stadig fortsat lever som hedning. Johannes, der aldrig havde set sit eget ansigt, bad ham om at få lov at se billedet. Da han havde set billedet, sagde han til Lykomedes: Ser jeg sådan ud? Ved din Herre, hvordan vil du overbevise mig om, at billedet ligner mig. Så bragte Lykomedes ham et spejl, og da han havde set sig selv i spejlet og kigget grundigt på billedet, sagde han: Så sandt Herren lever, ligner billedet mig; Billedet herover: Det polykrome fragment i Museo Nazionale Romano, ca. år 300. Eget foto. 3

4 Jesus som den gode hyrde, Priscillas katakombe 3. årh. dog ikke mig, mit barn, men mit legemlige billede. men det, du nu har gjort, er barnligt og ufuldkomment. Du har malet et dødt billede af en død. Det må man sige, er et utvetydigt argument mod portrætter. Så det er måske ikke så underligt, at man udlader at male portrætter, ikke mindst af Kristus. Igen, man ville med al magt undgå at blive beskyldt for afgudsdyrkelse. Andre mente, at det var menneskeligt umuligt at male et sandt, levende og ægte billede af Kristus. Male Kristus som både sand Gud og sandt menneske. I begyndelsen af det 4. årh. sker der dog en markant og væsentlig ændring i den kristne ikonografi, i den kristne kunsts motivverden. Nu begynder de første portrætter og personfremstillinger af Kristus at dukke op. Vi kender ikke årsagen eller argumenterne for denne nyorientering. Pudsigt nok sker det samtidig med, at kirken udkæmper nogle af de hidtil hårdeste kampe om, hvordan Kristi person skal opfattes. De første Kristusfremstillinger fremstår som enkle og tilforladelige. Jesus gengives som den gode hyrde, der bærer de dødes sjæle til himmeriget. Som den sande filosof, der underviser sine disciple og tilhørere. Som mirakelmageren, der heldbreder syge, forvandler vand til vin eller opvækker den døde Lazarus (se forsidebilledet og side 3). Om disse Kristusfremstillinger kan man høre mere om ved mit foredrag lørdag den 2. november kl i Laxmandssalen. Et af de allerældst bevarede portrætter af Jesus/Kristus befinder sig på det såkaldte polykrome fragment i Museo Nazionale Romano i Rom. Det er fra omkring år 300. På billedet (gengivet på side 3, samt udsnit nederst side 5) sidder Jesus på lille bjerg. Hans højre hånd er hævet i talegestus. Han taler til en gruppe tilhørere, der sidder vendt mod ham med løftede hoveder. De lytter intenst. Jesus er iført et såkaldt pallium, som var datidens klædedragt for filosoffer. Den bogrulle, han holder i sin venstre hånd, er hans filosofi, og i dette billede er det selvfølgelig evangeliet. Scenen på denne sarkofag refererer helt tydeligt til Jesu bjergprædiken i Mathæusevangeliets kapitel 5-7. På sarkofagen fremstår Jesus som et helt almindeligt menneske. Der er intet forsøg på at guddommeliggøre ham, men alligevel skiller han sig tydeligt ud fra sine tilhørere. Han er fremstilet meget større og mægtigere end hans tilhørere, og dermed tiltrækker han sig al opmærksomhed. Der er andre detaljer, der fremhæver ham. Kristus er placeret frontalt og centralt i billedfeltet, og det var i samtiden en måde at udtrykke værdighed på. Han store flotte skæg og det symmetrisk ordnede hår er også med til at understrege, at denne person er ærværdig og vigtig. Det er alene på grund af ham, at billedet er fremstillet. På denne måde viser billedet en Kristus, som fremstår med en menneskelig fysisk skikkelse, samtidig med han skil- 4

5 ler sig klart ud fra de andre personer i billedet. Billedet forsøger på en eller anden måde måske lidt famlende og usikkert at løse det store og markante dilemma, som prægede samtidens teologiske diskussion om Jesu to naturer (den guddommelige natur og den menneskelige natur) og hvordan de to naturer forholder sig til hinanden? Dette spørgsmål dukker op i en samtidig brevveksling mellem Euseb af Kæsarea (biskop, teolog og kirkehistoriker, født ca. 260 og død ca. 340) og Konstantia, søster til Kejser Konstantin den Store. Konstantia har skrevet et brev til den kendte teolog Euseb og bedt om at få tilsendt et billede af Kristus. Euseb svarer Konstantia ved at stille hende et spørgsmål: Hvilket Kristusbillede mener du? Er det det, der er sandt og uforanderligt og som bærer hans sande naturs (den guddommelige) kendetegn, eller skal det være det, han tog på sig for vores skyld, tjenerskikkelsen? Eusebs spørgsmål gør det klart, at ethvert billede af Kristus åbner for vanskelige teologiske problemer. Han siger i det samme brev til Konstantia, at det er umuligt at fremstille et billede af Jesu guddommelige skikkelse, for det guddommelige væsen er utilgængeligt for mennesker. Oldkirken holder fast i Eusebs synspunkt, at det guddommelige ikke kan gengives og man siger, at billeder af Kristus aldrig kan vise Kristi sande natur, dvs. den guddommelige. Men kan man så lave et billede af den Kristus, der blev mennesker lig og tog en tjeners skikkelse på? Nej siger Euseb til Konstantia, for hans tjenerskikkelse er blevet blandet op med hans guddommelige herlighed på en sådan måde, at det dødelige helt er blevet opslugt af livet. Hvem er i stand til, siger han, at male med døde og livløse farver billeder af de skinnende og glitrende udstrålinger fra så stor en værdighed og herlighed? Der var altså en stor modstand mod brugen af billeder blandt næsten alle de store kirkefædre (teologer) og præster i oldkirken, men deres modstand nyttede ikke noget. Heldigvis ignorede almindelige kristne alle deres teologiske argumenter mod billeder, for hvor ville kristendommen have været fattig uden billeder. Officielt forsøgte oldkirken at sætte en stopper for billeder/portrætter af Kristus. Men det lykkedes ikke, måske fordi kirken uofficielt accepterede, at de alligevel ikke kunne sætter en stopper for det. De kristne ville have billeder af Kristus, og de fik det. I det 5. årh. skiftede kirken pludselig holdning og sanktionerede, at de nye store nye kirker blev udsmykket med netop portrætter af Kristus, både som Gud og som menneske. Og så det kuriøse. I nogle af billederne af Kristus fremstilles han som både mand og kvinde. Om alt dette, kan du høre mere om i mit foredrag Kristusbilleder i den tidlige kristne kunst fra det 3. årh. til det 8. årh. lørdag den 2. nov. kl. 11 i Laxmandsalen. 5

6 TAG MED PÅ SOGNE-REJSE TIL ROM I APRIL 2014 I skrivende stund er Unitas Rejser i færd med at arrangere en rejse til Rom i april måned 2014, hvor jeg vil være rejseleder. Turen vil finde sted fra tirsdag den 22. april til mandag den 28. april Hvis du er interesseret og vil vide mere om rejsen, er du velkommen til skrive eller ringe til mig. En forudsætning for at deltage i Romrejsen er nogle gode ben, da vi kommer til at gå en hel del. I foråret vil jeg afholde nogle forberedende foredrag om byen og dens historie; og selvfølgelig om det vi skal se. Jørgen Ingberg Henriksen. (Mail og mobil: ). BILLED- FOREDRAG Om Kristusbilleder i den tidlige kristne kunst fra 3. årh. til det 8. årh. Lørdag den 2. november 2013 kl incl. pause. Laxmannssalen. Jørgen Ingberg Henriksen Kristus, Priscillas katakombe, Rom. 4. årh. 6

7 Kulturhavnens indvielse den 25. maj Broder Jørgen venter på Hans Pothorst for at få en donation til klosterets udsmykning. Buxtehude i Søren Gleerup Hansens skikkelse, spiller, mens Buxtehudes far, i domorganistens skikkelse lytter til sammen med korleder Roland Haraldson. Også broder Jørgen figurerer og altercyklen indtager sin plads. Buxtehude får sig en svingom på bryggen med sognepræst i Domkirken, Kirsten Winther, til fader Buxtehudes sprøde toner. Der er både i havnen og liv på kajen. Og solen titter frem. Høstfrokost I forbindelse med høstgudstjenesten den 25. august vil kirkekaffen blive udvidet til en høstfrokost med mulighed for at spise sammen, drikke et glas og nyde de dejlige omgivelser. Vi vil også synge høstsange fra Højskolesangbogen. Prisen er 50 kr. og tilmelding sker til kirkekontoret på KEG 7

8 KALENDEREN Søndag den 25. august kl : Høstgudstjeneste og høstfrokost* Tirsdag den 3. september kl : Babysalmesang og rytmik begynder* Tirsdag den 10. september: Spire-, junior- og pigekoret begynder* Onsdag den 11. september kl : Frokostmøde. Steffen Støvring* Søndag den 22. september kl : Koncert med Trio Sono* Fredag den 27. september: Kulturnatten i Helsingør* Lørdag den 28. september kl : Høstvandring* Søndag den 6. oktober efter højmessen: Visionsmøde: Gør vi det godt nok?* Onsdag den 9. oktober kl : Frokostmøde. Maj Britt Færk Justesen* Lørdag den 26. oktober kl : Paulus fra Tarsus og Karen fra Rungsted* Lørdag den 2. november kl : Billedforedrag. Jørgen Ingberg Henriksen* Søndag den 3. november kl : Allehelgen i Kronborg Slotskirke* Onsdag den 6. november kl : Sleep-In. Kom, syng, se lyt og mærk!* Onsdag den 13. november kl : Frokostmøde. Joakim Garff* Lørdag den 16. november kl : Paulus fra Tarsus og Karen fra Rungsted* Søndag den 17. november kl : Koncert. Buxtehudes Triosonater II* Lørdag den 30. november kl : Monteverdis Mariavesper. Koncert* Onsdag den 11. december kl : Frokostmøde.»Hvad du ønsker skal du få«* Noter Menighedsrådsmøder Alle møder er offentlige og afholdes kl i foredragssalen. Dagsorden kan normalt ses på kirkens hjemmeside fra søndag før mødets afholdelse. Referat vil normalt være tilgængeligt på hjemmesiden søndag efter mødets afholdelse. Ordinære rådmøder afholdes kl på følgende dage: Tirsdag den 10. september 2013 Tirsdag den 8. oktober 2013 Tirsdag den 5. november 2013 Tirsdag den 3. december 2013 Tirsdag den 7. januar 2014 Tirsdag den 4. februar 2014 Onsdag den 11. marts 2014 KIRKEBIL For gangbesværede er det muligt at bestille kirkebil for at deltage i søndagens gudstjeneste. Man bestiller en taxa, betaler selv og får en kvittering, som så refunderes af kordegnen. HJEMMEALTERGANG Er man forhindret i at komme til gudstjenesterne i kirken er man velkommen til at kontakte en af præsterne og aftale en hjemmealtergang. Vi hører også gerne om syge og ensomme, som trænger til besøg. 8

9 Gudstjenester Kronborg Slotskirke 1. september, 14. s. e. trin. kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech 6. oktober, 19. s. e. trin. Kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech 3. november, Alle Helgens dag. kl : Jørgen Ingberg Henriksen og Kirsten Evald Grønbech 1. december: 1. s. i advent. kl. 8.30: Kirsten Evald Grønbech 10. november, 24. s. e. trin. kl : Jørgen Ingberg Henriksen 17. november, 25. s. e. trin. 24. november, Sidste s. i kirkeåret. 1. december, 1. s. i advent Sct. Mariæ Kirke 1. september, 14. s. e. trin. 8. september, 15. s. e. trin 15. september, 16. s. e. trin. 22. september, 17. s. e. trin. kl : Jørgen Ingberg Henriksen 29. september, 18. s. e. trin. kl : Jørgen Ingberg Henriksen 6. oktober, 19. s. e. trin. 13. oktober, 20. s. e. trin. kl : Jørgen Ingberg Henriksen 20. oktober, 21. s. e. trin. kl : Jørgen Ingberg Henriksen 27. oktober, 22. s. e. trin. Familiegudstjeneste 3. november, Alle Helgens dag. Gudstjenester på Grønnehaven Hver tirsdag kl Gudstjenester på Birkebo Onsdag den 11. september: kl. 14:30: Kirsten Evald Grønbech Onsdag den 9. oktober: Kl. 14:30: Jørgen Ingberg Henriksen Onsdag den 6. november: kl. 14:30: Kirsten Evald Grønbech Onsdag den 4. december: kl. 14:30: Kirsten Evald Grønbech 9

10 Sct. Mariæ Kirkes spire- junior- og pigekor Korene sluttede sæsonen af med en festlig koncert den 9. juni. Vi begynder igen tirsdag den 10. september og alle kor har plads til flere sangglade piger! Spirekoret: klasse øver tirsdage kl i Laxmandssalen. Juniorkoret: klasse øver tirsdage kl i Foredragssalen. Pigekoret: 7. klasse og opefter øver tirsdage kl i Foredragssalen. Interesserede kan kontakte korleder Christa på / eller korleder Lene på Rigtig god sommer! Christa Baadsgaard Mærkedahl Babysalmesang og rytmik Efterårssæsonen byder igen på babysalmesang en række tirsdage. Her mødes forældre (eller bedsteforældre) og deres babyer i kirkerummet til sang og bevægelse. Der synges salmevers, leges sanglege og danses. Det er tydeligt, at børnene lytter, ser og mærker alt det, der foregår omkring dem, og det er netop hovedtanken med babysalmesang, at børnenes koncentrationsevne og musikalitet styrkes. Der vil være et forløb på 12 gange i Sct. Mariæ kirke tirsdage kl , og vi begynder den 3. september, og det er Pernille Manly Larsen, der leder forløbet. Det koster 200 kr. at være med, og inkluderet i den pris er et eksemplar af»min første salmebog«. Tilmelding til Kirsten Evald Grønbech på eller 10

11 Musik i Sct. Mariæ Søndag d. 17. november kl i Sct. Mariæ Kirke: Dietrich Buxtehudes Triosonater II. Fraregnet nogle ganske få værker, er to samlinger med triosonater de eneste af Buxtehudes værker der blev trykt i hans levetid. Triosonaterne byder på stor musik, der aldrig bliver ensformig at lytte til. Buxtehude opbyder en fantasi og eksperimenteren med sit stof og bliver aldrig træt af at overraske. Sidste års koncert med Buxtehudes triosonater blev så stor en succes, at vi har valgt at fortsætte serien. Jeanette Eriksson, violin, Mogens Rasmussen (fotos t.h.), gambe og Søren Gleerup Hansen, cembalo. Gratis adgang. Søndag d. 22. september kl i Laxmandssalen: Koncert med Trio Sono (Julie Meile, violin, Astrid Christensen, bratsch, Karin Dalsgaard, cello). Program: Johann Sebastian Bach: Goldbergvariationerne. Trio Sono har fornylig indspillet Goldbergvariationerne på cd og har allerede spillet værket ved adskillige koncerter rundt omkring i landet. Værket er oprindelig komponeret for cembalo, men spilles her i et helt nyt arrangement for strygetrio af Jesper Jørgensen. I pausen serveres en forfriskning. Gratis adgang. Bemærk, koncerten finder sted i Laxmandssalen! Lørdag d. 30. november kl i Sct. Mariæ Kirke: Gå ikke glip af Claudio Monteverdis storværk Mariavesper Vespro della Beate Vergine fra Et af kirkemusikkens mest substantielle værker før Johann Sebastian Bachs passioner. Solister, kor og ensemblet Copenhagen Soloists dirigeres af Jonathan Ofir. Billetter: 185,- kr. + gebyr via BilletNet, eller ved indgangen fra kl

12 Allehelgen i Kronborg Slotskirke den 3. november kl. 15 Også i år vil vi markere Allehelgen med en særlig andagt i Kronborg Slotskirke søndag den 3. november kl. 15. Fra gammel tid er Allehelgens dag en dag, hvor vi mindes vore døde, og det er blevet en god tradition, at vi gør dette ved en særlig stemningsfuld andagt i Kronborg Slotskirke. Navnene på dem, vi har mistet i det forløbne år vil blive læst op, og gennem ord og musik vil vi give billeder til dem, der har brug for mere sørgetid, og til dem, der kan have brug for at lægge lidelse, sorg og ufuldkommenhed bag sig og finde kræfter til at se fremad, eller som vil udtrykke deres glæde og taknemmelighed over alt godt, som livet med den døde har givet. Ved andagten medvirker foruden kirkens organist, kor og præster også en cellist. KEG Frokostmøder i efteråret Også her i Sct. Mariæ kirke vil vi gerne være med til at fejre Søren Kierkegaard og markere 200 året for hans fødsel. I efteråret kommer forskellige Kierkegaardkendere og formidler en lille bid om Kierkegaard selv og hans omfattende tankeunivers til os, som ved om ham, men måske ikke har læst så meget af ham. Onsdag den 11. september kl kommer cand.theol., underviser og foredragsholder, Steffen Støvring, og han kalder sit foredrag for: KIERKEGAARD FOR BEGYN- DERE OG VIDEREKOMNE. Et folkeligt foredrag om Kierkegaards traumatiserede liv og bevægende tanker. Onsdag den 9. oktober kl kommer cand.theol., sognepræst Maj Britt Færk Justesen, og hun kalder sit foredrag for Livet er godt lavet. Hun har skrevet speciale om Skabelsesteologi i Kierkegaards opbyggelige taler. I foredraget vil hun gå på jagt efter de livsbekræftende tanker, Søren Kierkegaard gør sig om, hvor viseligt livet fra Skaberens hånd er indrettet. Onsdag den 13. november kl kommer lic.theol., forfatter og lektor på Søren Kierkegaard Forskningscenter, Joakim Garff. Han vil tale om Kierkegaard og identitetsdannelse. Onsdag den 11. december kl : Hvad du ønsker, skal du få. Vi slutter sæsonen med at synge julens sange og salmer efter deltagernes valg fra Højskolesangbogen. Frokostmøderne foregår i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster, og efter ca. 1 times foredrag serveres frokost med te og kaffe. Det koster 20 kr. at spise med. Alle er velkomne. 12

13 Sleep-in! En salmesangsaften for alle sanser Onsdag 6. november kl i Domkirken Kom, syng, se, lyt, mærk dig selv, de andre og kirkerummer på en ny måde.»sleep-in«du kan også ligge på en kirkebænk og høre orgelbruset. Sammen med kolleger fra Domkirken inviterer vi, i samarbejde med domorganist Bo Grønbech, til Sleep-in i Domkirken. Sleep-in er ganske enkelt, at vi sammen synger 4 salmer stående, som vi præster kort introducerer. Så finder vi alle sammen en god bænk i kirken, hvor vi lytter til den store og smukke orgelmusik, som Bo Grønbech spiller for os. Sleep-in er for konfirmanderne og deres forældre og alle andre, som har lyst til at opleve kirkerummet og musikken på en ny måde. Velkommen! KEG Høstvandring lørdag den 28. september kl »Hvad kan vi samle og hvad har vi samlet, som vi kan leve af?«kirsten Winther fra Domkirken og jeg inviterer til en dag med vandring og besindelse på livsvandring, modenhed, høst, vækst, forråd, overskud og hvile, ud fra den kristne tro. Vi vil gå en tur langs Gurre sø, gennem Nygaard og Teglstrup Hegn, mest i skov og på småveje. Turen starter kl. 10 med andagt i Sct. Mariæ kirke. Herefter køres vi til Gurre sø, hvor vi går mod nord om søen mod Helsingør. Turen er på ca. 20 km., som vi vil gå i vandretempo. Domorganist Bo Grønbech spiller for os i Domkirken, og derefter spiser vi aftensmad i Domkirkens hus og holder aftengudstjeneste i kirken. Så taler vi sammen om dagens indtryk, erfaringer og indsigter. Undervejs på vandringen holder vi to andagter, hvor vi ligesom i morgen og aftenandagterne bruger bibelske tekster til at åbne ind til vandringens temaer. Deltagerne medbringer selv madpakke og andre fornødenheder til dagen. Tilmelding til Kirsten Winther ( , eller Kirsten Grønbech ( , km.dk). Pris for deltagelse er 50 kr. til aftensmad, og der betales ved tilmelding. Deltagerantallet er begrænset. KEG 13

14 Paulus fra Tarsus og Karen fra Rungsted Apostelen Paulus og forfatteren Karen Blixen er naturligvis to meget forskellige personer; men de har fælles at være ildsjæle og at være mennesker, som vil sige noget om og ind i tilværelsen og rent faktisk gør det! Og de taler begge stort, dristigt, nuanceret og når ud i kroge og ser gennem sprækker. Ud fra det gudsbillede og det menneskesyn vi møder i udvalgte breve af Paulus og fortællinger af Karen Blixen, vil vi diskutere forholdet mellem borgerlig moral og evangelisk rummelighed. Paulus skriver om sin tids opfattelse af dyder, laster og moralsk orden, Karen Blixen om victoriatidens livshæmmende borgerlige moral. Ingen af dem ønskede at fremme den side af moralen, som er livshæmmende, samtidig vidste de, at moralen er nødvendig og fremmer, bevarer livet. I forløbet vil vi diskutere forholdet mellem moral, identitet, vilje og selvværd og se på, hvordan det er muligt at give kristentroen krop i den livsverden, vi lever midt i altså det værdifulde begreb: Efterfølgelse eller helliggørelse. Vi forudsætter i undervisningen, at deltagerne læser de angivne tekster. Paulus breve vil vi læse efter»den Nye Aftale«Det Nye Testamente på nudansk. Karen Blixens fortællinger findes i de angivne bøger. Undervisningen foregår lørdage kl i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster og man melder sig til Helsingør Aftenskole, Pris 480 kr. 26. oktober 2013: Paulus brev til menigheden i Filippi. Vejene omkring Pisa, fra: Syv fantastiske fortællinger. Mit livs mottoer, fra: Mit livs mottoer og andre essays. 16. november: Paulus brev til menighederne i Galatien, kap Syndfloden over Norderney, fra: Syv fantastiske fortællinger. 7. december: Franck Tronborg: Karen Blixen Paulus brev til menighederne i Galatien, kap Sorg-Agre, fra: Vintereventyr. 11. januar 2014: Paulus første brev til menigheden i Korinth, kap Babattes Gæstebud, fra: Skæbne-Anekdoter. 1. februar: Paulus første brev til menigheden i Korinth, kap Aben, fra: Syv fantastiske fortællinger. 22. februar: Paulus første brev til menigheden i Korinth, kap Alkmene, fra: Vintereventyr. Ubekendt 1699: Apostlen Paulus Kirsten Winther, Domkirken og Kirsten Grønbech Sct. Mariæ kirke. 14

15 Visionsmøde Søndag den 6. oktober, efter højmessen. Tanken med et Visionsmøde er, at menigheden sammen med menighedsrådet får mulighed for at drøfte, hvad kirkens resurser bruges til og skal bruges til fremover. For vi skal selvfølgelig også i kirken prioritere opgaverne i forhold til vores økonomi. Menighedsrådet vil orientere om regnskab og budget og gøre rede for kirkens virksomhed både når det gælder bygninger og personale, og når det gælder forpligtelsen til at fortælle om kristendommens indhold og betydning for mennesker. Vi inviterer således til en fælles besindelse på spørgsmål som: Gør vi det, vi skal? Bruger vi resurserne på den rigtige måde? Hvordan får vi mest mulig kirke for pengene? Visionsmødet finder sted søndag den 6. oktober efter højmessen i foredragssalen, og menighedsrådet byder på lidt at spise og drikke. Menighedsrådet. Kulturnatten Fredag den 27. september er der kulturnat i Helsingør. Også i år er Sct. Mariæ Kirke naturligvis med. Sidste år var der stor interesse for at høre om kirkens og klostrets spændende historie. Derfor byder vi også i år på to rundvisninger med to af vore mest garvede rundvisere, Bent Nielsen fra menighedsrådet og Pastor Jørgen Ingberg Henriksen. De to rundvisninger finder sted henholdsvis kl. 19 ved Bent og kl. 20 ved Jørgen og varer ca. 45 min. Rundvisningerne begynder i klostret og slutter af i kirken, hvor der bliver lejlighed til at lytte til stemningsfuld orgelmusik ved Dunja Lundberg. DE ULIGE MENINGER af John Zilmer I mine mange artikler om de tyske præster i Sct. Mariæ Kirke, har jeg flere gange omtalt de ulige meninger, der var striden om betaling for de kirkelige handlinger i Sct. Mariæ Kirke, medens den var tysk kirke. Da kong Frederik II forærede den gamle klosterkirke Sct. Mariæ til den tyske menighed, traf han en beslutning, som gav anledning til stridigheder i årevis. Han bestemte, at den tyske menighed i Sct. Mariæ Kirke skulle ofre det samme til den danske præst i Sct. Olai, som de ofrede til den tyske præst i Sct. Mariæ og til med også for ringning med kirkeklokkerne, selv om der ikke blev ringet med dem. Klokkerne uringet blev det kaldt. Det er vel for os i dag indlysende, at det var urimeligt, at medlemmerne af den tyske menighed skulle betale dobbelt takst. Det var sikkert Frederik II s tanke at holde den danske præst skadesløs, han levede jo af betalingen for den kirkelige betjening, som hidtil havde været betalt til Sct. Olai. I modsat fald skulle den danske menighed (eller evt. kongen selv) punge ud, og uha da slet ikke det! Der var ikke faste takster for de forskellige kirkelige betjeninger, og derfor var det vanskeligt at afgøre, om der blev ydet det samme til den danske præst som til den tyske. De første, der rigtig kom i klammeri, var den tyske Fortsættes på bagsiden 15

16 præst Georg Meiland og den danske præst Peder Lange. Der havde dog nok tidligere været problemer, for der kendes en aftale mellem den tyske Præst Augustinus Sand og sognepræsten ved Sct. Olai fra 1619, men den er åbenbart ikke blevet fulgt. Kort efter Meilands tiltræden i 1637, kom der et bønskrift fra de tyske borgere om, at den tyske præst måtte betjene dem, uden at de også skulle betale til den danske præst, men den henvendelse fik de ikke noget ud af, da det ved et åbent brev af 24. maj 1642 blev det bestemt, at det skulle have sit forblivende med den hidtidige praksis, så der skulle ydes det samme offer til den danske præst som til den tyske, men da der som nævnt ikke var faste takster, var man lige vidt. Det eneste reelle der kom ud af striden var, at den danske præst som tidligere fik tilladelse til ved begravelser at prædike i Sct. Mariæ Kirke. Den næste strid om pengene opstod, medens præsterne Boldick og Aagaard var præster i de to kirker. De danske præster har nok skumlet længe, for den tyske nabopræst var meget velaflønnet, fordi han fik løn både som præst ved den tyske kirke og som slotspræst. Det var en god løn. Boldicks forgænger Stemann modtog således årligt fra Kronborg: 200 speciedaler, der blev udbetalt fra Øresundstolden; derudover modtog han fra lensmanden årligt 4 tønder rug, 6 pund malt, en halv tønde smør, 12 sider flæsk, 20 gæs, et godt får, 80 pund salt og brænde fra skovene. Ikke nok med det, han fik som løn fra den tyske kirke 200 daler og fri bolig i præstegården og dertil 93 daler og to mark af Øresundstoldpengene. En ganske god hyre, må man vist sige. Aagaard var blevet fortørnet ved tolddirektør Andreas Günthers begravelse, hvor han kun fik følgepenge, som ved en almindelig begravelse, da han mente sig berettiget til den betaling, som han skulle have haft, hvis det var ham, der havde forrettet begravelsen, klagede han til kongen. Günthers arvinger mente ikke, at de skyldte Aa gaard noget. Boldick var en fredsommelig mand og sammen med Aagaard skrev han en ansøgning til kongen og bispen om at få en tydelig ordning, som kunne ende striden. I en note til denne strid skriver kapellanen Andreas Wöldicke: Da pace domine : Herre giv os fred. Der kom heller ikke i denne omgang en klar løsning fra kongen; den kom først så sent som i Mange tvister kunne være undgået, hvis kongens reskripter havde været lidt klarere. Den tyske præst blev i stigende grad mindre og mindre tysk præst men mere og mere garnisonens og embedsmændenes præst. Problemet blev først helt løst, da Sct. Mariæ Kirke i 1819 blev dansk sognekirke, fordi den tyske menighed var skrumpet ind og ikke længere magtede at holde den store kirke vedlige. 16

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 2 2013 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 2/2013 29. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 2 2015 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 2/2015 31. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 4 2013 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 4/2013 29. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer 4

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3 2012 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 3/2012, 28. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3 2011 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 3/2011, 27. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Forsidebillede: DR s sendevogn uden for Asnæs kirke søndag den 5. juli, hvor højmessen fra Asnæs blev radiotransmitteret. Odsherred Børnemusikfestival

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Jens Fage-Pedersen (afbud) Kisser Bjørn Madsen (afbud) Jørgen Ingberg Henriksen (afbud) Finn Bjørnum

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 1 2012 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 1/2012, 28. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet onsdag den 11. maj 2011 kl. 19.00 i foredragssalen Fraværende: Ingen 11.05.2011 10/11, 24 Init.: BZS 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen Godkendt med tilføjelse

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os

Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12, Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig Jesus er mit liv i live 59 Jesus os Tekster: Zak 9,9-10; Joh 12,1-16 Salmer: 176 Se hvor nu 179 Herren god 177 Kom, sandheds konge 438 Hellig, hellig, hellig 200. 1 Jesus er mit liv i live 59 Jesus os I år kan man palmesøndag vælge mellem

Læs mere

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420

Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 1 Mariæ bebudelses dag II. Sct. Pauls kirke 6. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 441/10/102/71//73/439/72/420 Åbningshilsen I dag deltager mindst 14 diakoner i højmessen. I marts 1974 blev de 14 indviet her

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013

Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013 Kirkenyt for Tingsted sogn - sept. okt. nov. 2013 Smut ind i vore smalle trappegange, Septembermilde kærlighed, og syng om Gud for dem, der sidder bange, og dem, hvis mod blev slået ned, så triste ler,

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD

SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD SCT. MARIÆ SOGNS KIRKEBLAD Nr. 3 2009 Sct. Mariæ Sogns Kirkeblad Nummer 3/2009, 25. årgang Udgives af Sct. Mariæ Sogns menighedsråd og postomdeles gratis til alle husstande i Sct. Mariæ Sogn. Udkommer

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

Prædiken til 11. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 609 // 411 // v Stolthed og ydmyghed

Prædiken til 11. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 609 // 411 // v Stolthed og ydmyghed Prædiken til 11. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 748 447 674 v. 609 // 411 // 331 493 v.5-7 523 Stolthed og ydmyghed O, lad mig nedknæle så dybt i mit ler, at Gud mig kun ser! Amen.

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE

HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE 1 HVER DAG I NI DAGE OP MOD PINSE At stille sig ind på pinsen Sammenstillet maj 2016 af Flemming Baatz Kristensen frit efter inspiration fra kirkens tradition Kort før Jesus afsluttede sin tilværelse på

Læs mere

Åbningsugen i Emmauskirken. Program

Åbningsugen i Emmauskirken. Program Åbningsugen i Program SØNDAG I 29. NOV. 10.30 13.30 FESTGUDSTJENESTE MED EFTERFØLGENDE RECEPTION Festgudstjeneste med deltagelse af Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen og s egne præster. Prædiken ved

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere