Nr. 1 Jauar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Jauar 2013 38. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Jauar årgang Sydmors traditionsrige julestævne blev for første gang afviklet i Sydvestmors Kulturog Fritidscenter. Ca. 750 spillere dystede på fodboldbanerne i de 3 juledage. Se side Foto: Peter Madsen.

2 Nyt fra bestyrelsen... Jeg håber at alle er kommet godt i gang her i det nye år. I skrivende stund har vi just afviklet vores julestævne i indefodbold. For første gang foregik stævnet i hallerne i Hvidbjerg. Der deltog samme antal hold som i de foregående år og, endnu engang, blev stævnet en succes med masser af gode og spændende fodboldkampe og mange gode oplevelser for både deltagere og tilskuere. Allerede nu kan jeg sige at vi også i 2013 ønsker at afvikle stævnet i hallerne i Hvidbjerg. I oktober 2012 afholdte vi en kombineret aktivitets- og jubilæumsdag i Blidstruphallen. Jeg må sige at vi havde håbet på lidt flere deltagere end tilfældet var. Jeg er sikker på at de der mødte op kan sige at det var en rigtig god dag, ikke mindst for de fremmødte børn i alle aldre, der muntrede sig lystigt med de forskellige lege og konkurrencer der foregik. I forbindelse med Sydmors IF`s 40 års jubilæum fik seks af vore frivillige ledere overrakt DBU Jyllands sølvnål, en anerkendelse der tildeles efter mindst 15 års frivilligt og ulønnet arbejde for en forening. De seks ledere var: Hanne H. Poulsen, Karin Boel, Lisbeth Pedersen, Hardy Hellegaard, Poul Overgaard og undertegnede. Jeg kan på alles vegne sige at vi er glade for at modtage en sådan anerkendelse og samtidig sige tak til alle der gør en indsats for Sydmors IF. Uden et godt og bredt samarbejde mellem alle der tager del i det frivillige arbejde i Sydmors IF, ville vi ikke kunne drive foreningen. I november 2012 modtog tre unge herrer fra Sydvestmors en fornem hæder på DBUJylland, Region 2`s årsmøde i Aulum. Christian Farsinsen, Emil Rokkjær Christensen og Mathias Vester modtog»åge Eltons Initiativ Pris«. Region 2 tildelte de tre prisen for deres involvering i klubarbejde, dette både som aktive fodboldspillere, trænere og udvalgsmedlemmer. Derudover har de alle bestået dommereksamenen og fungerer nu også som aktive fodbolddommere. Et stort tillykke til Christian, Emil og Mathias med hæderen. Onsdag d. 6. februar afholder Sydmors IF generalforsamling i Ø. Assels Center. Jeg vil gerne opfordre til at I møder op denne aften. Her i 2013 er der mange vigtige emner og forhold som bestyrelsen gerne vil have input til fra Jer. Når Sydmors Skole og Børnehus står færdig til efteråret er der mulighed for at Sydmors IF kan tilbyde nye aktiviteter til både unge og ældre, hvilke aktiviteter skal det være, hvem vil hjælpe med at starte det op osv.? Her i foråret skal vi ligeledes finde penge til at etablere en springgrav i skolens aktivitetsssal, så vore gymnaster, og mange andre, kan få moderne og tidssvarende faciliteter at udfolde sig i. Vi mangler stadig en del af finansieringen for at kunne begynde at anlægge kunstgræsbanen, hvis sidste udvej er at Sydmors IF kan optage et lån, er det så noget vi skal gøre? Disse, og mange andre ting, er noget vi gerne vil debattere med jer medlemmer på generalforsamlingen, derfor håber jeg at mange af jer møder op i Ø. Assels d. 6. februar. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard 2 Sydmors Nyt

3 Generalforsamling i Sydmors IF Generalforsamling i Sydmors IF onsdag d. 6. feb i Ø. Assels Fritidscenter. Sydmors IF er vært ved spisningen kl , generalforsamlingen starter kl Tilmelding til spisning på eller senest 1. februar. Dagsorden generalforsamling. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af kasserer, som indtræder som medlem af bestyrelsen. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer, 1. og 2. revisorsuppleanter. 8. Indkomne forslag. 9. Evt. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Fritidscentre Der afholdes generalforsamling onsdag d. 20. februar 2013 kl i Ø. Assels Center. På bestyrelsens vegne Erling Kusk. Sydmors Fritidscenter Fællesspisning Der er Fællesspisning i Centrets Cafeteria i Vils: Onsdag d. 20. marts kl Jailany har lovet at lave en fin buffet. Tilmelding: Bjarne Østergård, tlf eller Erling Kusk, tlf Sydmors Nyt

4 Lidt nyt fra Borgerforeningen for Vils og Omegn I skrivende stund er jorden atter dækket af et tyndt lag sne. Året har taget sin begyndelse, og allerede er vi midt i januar. Foreningerne er i arbejdstøjet, de første møder er afholdt, og planlægningen i fuld sving. 23 januar samles alle foreninger i Vils til fællesmøde.. Dette for at styrke samarbejdet skabe et fællesskab løfte i flok, og undgå at planlægge arrangementer samme dag /tid og sted!! 19. februar afholder Borgerforeningen generalforsamling kl. 19:30 på Sydmors skole og børnehus. Mød op- giv din mening til kende gode ideer og forslag som kan gavne byen og borgerne. 23. februar er aftenen hvor afslappet tøj og hverdagsretter har sin berettigelse. Running Dinner. Sydmors IF, Vils i vækst og Borgerforeningen, vil atter i samarbejde forsøge med denne spændende og glade aften. Et tiltag som rigtig mange landsbyer har stor succes med. Se opslag i butikkerne tilmeld jer vær med - få et fællesskab i byen. Store oprydningsdag tilbagevendende landsdækkende tiltag. Dato er endnu ikke meldt ud, men det er som regel i april måned. Vi hjælper hinanden med at samle affald, og holde by og land rent. Der vil være kaffe og rundstykker. Hold øje med opslag, og annonce dagspressen. Februar og Marts : Borgerforeningen vil banke på, med salg af medlemskort! 8 juni 2013 Folkefest i Smedebjerge Underholdning for børn og senere voksne om eftermiddagen, fest med spisning og dans v. GODT 7. Afsæt dagen med et stort X i kalenderen. VEL MØDT til samtlige arrangementer På vegne af Vils og Omegns Borgerforening - Britta Kristensen 4 Sydmors Nyt

5 Købmanden med de små priser... GRACE & NIELS DIGE 7990 Ø. Assels Tlf MORSØ ANTENNE & PARABOLSERVICE v/bjarne Weiskvist Havevej Nykøbing M. Tlf Mobil Støt vore annoncører - de støtter os! VILS KØBMAND v/leo Dybdal - tlf Vi støtter lokalsporten.. Nye åbningstider: Man-fredag Lør-søndag ØENS AUTOVÆRKSTED John Madsen Harrehøjvej Nykøbing Mors Tlf Mobil Fax Smedebjergevej Vils Telefon Møgelvangs Plads - Tlf Sydmors Nyt

6 Adventsfesten 2012 Søndag den 2. december afholdt Borgerforeningen i Vils, Menighedsrådet og Sydmors IF Adventsfest i Vejerslev Kirke med efterfølgende hygge i Vils Fritidscenter. Det blev en dag, som jeg tror, at de mennesker, der deltog i arrangementet aldrig vil glemme. En dag, hvor præst Trine Gjørtz»fangede«alle med hendes utrolig store livsglæde og fortæller evne i kirken, der var stopfuld af mennesker. Dejlige fællessang og sang af Michael Fisker og Renè Mouritsen, der rørte os alle. Bagefter var der hygge i Fritidscentret med kaffe og brød, fællessang, korsang af Børnekoret fra Sydmors Skole og Børnehus, underholdning af de før om talte herrer og Luciaoptog, så alle var helt klar til at få begyndt den dejlige juletid efterfølgende. Her vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at takke alle, der gav en hånd med i forbindelse med selve arrangementet, tusinde tak for det, og så ønskes i alle et rigtigt godt nytår. På vegne af foreningerne: Hanne Haaning Poulsen. 6 Sydmors Nyt

7 Sillerslev Købmand Staghøjmøllevej 23 Tlf Åben alle ugens dage Sillerslev 7990 Ø. Assels kl Nedlægning af fliser Opstilling af stakit eller trådhegn Morsø Flisenedlægning v/torben Larsen - Ådalsvej Vils Tlf Bil Tømrermester Per Trans Tlf Vils Tal med en bank, der forstår dig Mette Kusk Pedersen Kunderådgiver Telefon: På gensyn i Spar Nord Nykøbing Mors Kirketorvet 1 Tlf tættere på Sydmors Nyt

8 Nyt fra gymnastikudvalget Et nyt år er startet 2013 altså blev 2012 ikke verdens undergangsår som flere ellers havde tolket ud fra Maja-indianernes kalender. Og godt for det, for vi er jo midt i gymnastiksæsonen og skulle jo gerne se resultatet af anstrengelserne engang i marts. Dog kradser krisen flere steder i verden og også herhjemme, og vi må sande, at det samlede antal af gymnaster i vores forening er faldet lidt i denne sæson, men vi har stadig mange aktive gymnaster. Årsagerne til dette kan være mange. Ny skolestruktur i vores område bærer nok en del af skylden; flere børn og unge skulle skifte skole og er kommet i uvante omgivelser og vi skal nu rekruttere gymnaster fra mindst 5 skoler dette gør ikke foreningsarbejdet og rekrutteringen lettere.»mund til mund«metoden, som er den mest udbredte til at få nye med til gymnastik, forudsætter at man føler sig tryg ved hinanden. Juniormixholdet havde for få deltagere, så det måtte desværre droppes. Ligeledes var vi nødt til at indstille mor/barn holdet. Omvendt har vi fået flere børnehold, da aldersgruppen fra 0 6 klasse er blevet delt på en ny måde + desuden kønsopdelte hold. Om det er fremtidens gymnastikholds-opdeling må fremtiden vise men vi gør nogle erfaringer i år. Vi har heldigvis mange dygtige og villige instruktører og hjælpeinstruktører på alle holdene, så det er ikke her problemet er. Mange af dem har været på kursus her i efteråret, så de er topmotiveret til at yde en god og inspirerende instruktion. Seniorgymnastikken har holdt flyttedag fra Vils Fritidscenter til Blidstrup Hallen hvor der rent bogstavelig er højere til loftet og mere plads at udfolde sig på for de ca. 20 gymnaster, der mødes hver tirsdag formiddag. Opvisninger. Vores egen bliver Fredag d. 22. marts i Blidstrup Hallen - sæt x i kalenderen nu!!!! Her skal vi ud over vore egne hold møde forskellige gæstehold og vi glæder os allerede til at vise hvad holdene har arbejdet med i denne sæson. Lørdag/søndag d marts holder DGI tradition tro deres gymnastikstævne i Nykøbing. Vi forventer at nogle af vore hold deltager her. Men alle er velkommen til en god oplevelse med seværdigt rytme- og springgymnastik fra hele region Nordvest. Sommergymnastikken starter op omkring 1. april og dem bliver der 2 muligheder for at se. Lørdag d. 8 juni er der Folkefest i Vils her vil sommergymnastikholdet lave deres opvisning som et indslag i eftermiddagens program. Det traditionsrige Præstbrostævne som er programsat til 23. juni. Vel mødt til træning og til forårets opvisninger. Gymnastikudvalget v/erik Landgrebe 8 Sydmors Nyt

9 Vi ses hos... Bente Lyndrup Doktorvej Vils Tlf Algade Nykøbing M. Tlf Shops for Winners... naturligvis!!! NYKØBING FLISE- OG MØRTELFABRIK A/S Bakkegårdsvej Nykøbing Mors Tlf Fax Thisted Entreprenør Forretning Aut. kloakarbejde udføres Jord- Vejarbejde Brolægning Tlf Bil Fax Karetmagervej Thisted Mælkevejen Øster Assels Tlf Bil Fax Tlf Sydmors Nyt

10 Ja så er der igen gået et år tiden flyver af sted vi har haft mange jern i ilden hvad petanque angår. Vi startede i april med vores årlige opstart med kaffe og rundstykker både til nye og gamle spiller der kom en enkelte ny det var dejlig. Så havde vi tre hold i A rækken og to i B rækken det vidste sig at den ene hold i A rykker ned og et af B holdene rykker op Daglig Brugsen havde i forbindelsen med en grillaften spurt om vi ikke kunne lave petanque konkucence, det var der stor til søgning til, også ikke øvede. Mange gik hjem med en flaske rødvin under armen. Vi havde også et par som var på Korsika at spille petanque under DGI. Ud af de 30 der var af sted blev de nr 4 og fik fine pokaler med hjem i kufferten Det var lidt sjovt at komme ud at spille de forskellige steder i verden for banerne tager de ikke så tungt. Her hjemme er der mange som er utilfredse med banerne, de mener at de er både vinde og skæve. Men så skulle se nogle baner vi spillede på. Der var ingen snore, vi spillede på kryds og tværs som det nu passede bedst. Nogle steder var de helt tilgroet i græs, så det kneb at kunne se grisen, men det var jo ens for alle. Flere fra Ø. Assels Petanque har deltaget i stævner nogle af dem har fået et par flasker rødvin med hjem. Så havde vi vores årlige Ø. Assels mesterskab i september. Lige den dag vidste vejrguderne sig fra den gode side, det holdte tørt Vi havde præmier til de første 6 spillere og følgende vandt (1) Keld (2) Erna (3) Ove (4) Yrsa (5) Gerda (6) Kirsten. I samarbejde med Agger Petanque og DGI Nordvest havde vi inviteret til Efterårs stævne på Nykøbings baner. Dejlig at se så mange. 80 deltager mødte op bla. Lind. Ringkøbing. Løvel. Nykøbing. Snedsted. Hørdum. Agger og Ø. Assels. Som altid i forbindelsen med Kulturjam var der petanque på P pladsen ved kirken i Ø. Assels om fredagen. Selv om det småregnede kom der trods alt 18 - tak for det. Søndag var vi i ridehallen ved Blidstrup efterskole i forbindelse med Sydmors IF 40 jubilæum, men det var ikke den helt store til søgning til. Et par fra Redsted dukkede op, og de blev sat på en af de 3 hold vi var, tro at de syntes det var hyggeligt. De fandt ud af at vi spillede efter andre regler end dem I vinter perioden spiller vi ikke om aftenen i Ø. Assels. Vi er i Gærup Hallen tre gange før og tre efter jul. Det er sammen med Sallingsund Petanque. Vi skal også stå for et stævne i Gærup den 24. februar i år sammen med DGI Nordvest. Julefrokosten nåede vi ikke i 2012, så den holder vi 1. februar Opstart med kaffe og rundstykker ved Petanque banerne søndag den 14. april kl 9.30 Så alt i alt har det været et aktiv år. Petanque udvalget i Ø Assels. Mads. Walther. og Gunnar Året petanque i Ø. Assels 10 Sydmors Nyt

11 Tegn dine forsikringer lokalt - kontakt din lokale assurandør Jørgen Paaske - DIN TRYGHED! / Morsø Taxi & Turisttrafik v/leif Andersen Tlf Bil Fax Vi tilbyder turistkørsel - handicapkørsel med liftbus og bestillingskørsel VILS BOLIGHUS Næssundvej Vils - Tlf Åben: Mandag-fredag kl Lørdag kl v/pia Kusk Tlf Næssundvej Vils Åbningstider: Mandag kl Torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Onsdag kl Lørdag eft. aft. B Sydmors Nyt

12 Husk fastelavnsfest 2013 Så er vi igen en gruppe forældre der er klar til at afholde fastelavnsfest i Vils Fritidscenter SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2013 Så mød op og vær med til en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning og præmier til bedste udklædte. Der er kaffe og brød til de voksne og en godtepose til børnene. Ingen tilmelding, bare kom og vær med. Hilsen Sydmors IF og forældregruppen Nyt fra Menighedsrådet Vi har overstået menighedsrådsvalget, og vi har konstitueret os på følgende måde. Formand: Næstformand: Kontaktperson: Kirkeværge: Kasserer: Præst: Ole Kristensen Anny Nielsen Marie Boel Per Kudsk Jørgen Paaske Trine Gjørtz Vi har været igennem en periode det sidste halve år med diskussioner omhandlende den nye sognestruktur. Det faldt på plads lige før Jul, og det nye pastorat består af Ø. Assels, Blidstrup, V.Assels og Vejerslev. Dette vil komme til at fylde en del fremadrettet, da der er mange praktiske ting som skal falde på plads. Vi ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde. Trine er konstitueret sognepræst indtil , hvorefter vi skal have en fast præst ansat, vi håber naturligvis at Trine vil søge embedet. Ved Vejerslev kirke er vi i gang med at få bygget ny servicebygning, som indeholder et offentlig handicapvenlig toilet, samt nyt redskabsrum. Den forventes færdig ca Vi har netop lukket Grusvejen fra kirken ud mod Næssundvej for gennemkørsel, den vil kunne benyttes af cyklende og gående. Det er foreløblig på forsøgsbasis. Vejerslev Menighedsråd Ole Kristensen 12 Sydmors Nyt

13 Sydmors Nyt

14 Nyt fra Børnehuset Nytåret har passeret og Sydmors Børnehus kan snart fejre ½ års fødselsdag. I løbet af det første halve år er der sket mange ting i Børnehuset. Der er flyttet både Isbjørne og Søheste ind således er børnene blevet opdelt i 2 grupper til f.eks. måltiderne. Dagligdagen kører rigtig godt og der laves mange forskellige ting både inde og ude, og ikke mindst i gymnastiksalen. I december måned er der flittigt blevet øvet Lucia-sang, og den 19. december var der et flot Luciaoptog for forældrene, med efterfølgende kaffe, hvor børnene havde bagt Luciabrød til. Der var mødt rigtig mange forældre op, og børnene var meget dygtige i deres hvide kjoler og med pynt om hovedet. Legepladsen er blevet indskrænket i forbindelse med at byggeriet af Sydmors Skole og Børnehus er startet. Det tyder ikke på, at børnene har så meget imod det, for byggeriet følges dagligt på nærmeste hold, og maskinerne studeres - Måske det ender med, at selv pædagogerne lærer at se forskel på en rendegraver og en gummiged. Der tales meget om hvor spændende det bliver med en helt ny børnehave! I forbindelse med børnehaven vil der senest den 1. august blive startet vuggestue op. Vi håber naturligvis at mange vil benytte sig af denne nye mulighed, således vuggestuen kan få den bedste opstart. Interesserede kan rette henvendelse til Dorthe Bertelsen eller Sergej Selimovic Vi ser frem til et år med meget fokus på byggeriet, og ser frem til dagen, hvor Søhestene og Isbjørnene skal flytte ind i deres nye lokaler. Bestyrelsen for Børnehuset ønsker alle et Godt Nytår 14 Sydmors Nyt

15 Algade 28, 7900 Nykøbing Mors Tlf , ØRDING RADIO-TV v/ Poul Nielsen, Bygaden 17, Ørding Bil Alt vognmandskørsel... Vi har også egen rendegraver... Ø. Assels Vognmandsforretning Fjordlundsvej Ø. Assels Tlf.: Mobil: Fax: Butikkens åbningstider Mandag-fredag Lørdag Midtmors Diner Transportable Fjallerslevvej 4 Tlf ENTREPRENØR OG AUT. KLOAKMESTER Alt arbejde med minigraver og knækstyret minilæsser udføres samt lægning af fl iser. Vi kan jordbore op til 800 mm. ENTREPRENØR TOMMY SØRENSEN Mellerup 15, Alsted Telefon ALLANS AUTO SERVICE MED GARANTI HOS DIN LANDMEKANIKER Ringsborgvej 14 Vejerslev 7980 Vils Tlf (mobil ) Sydmors Nyt

16 Første spadestik til Sydmors Skole- og Børnehus Så kom dagen endelig, fristes man til at sige. Vi har alle ventet med længsel og spænding på at komme i gang med dette spændende og helt enestående projekt. Det lange forløb der har været forud for byggeriet har været et rigtigt godt forløb, hvor alle der måtte have interesse i det eller bare havde gode ideer har haft mulighed for at give indspark. Det har været både ansatte og forældre, og vi har virkelig fået det indtryk, at der er blevet lyttet og hvor der også er mange ting/ønsker der er taget med i den endelige tegning. Når man kigger på de computer billeder af vores nye skole- og børnehus, kan det være svært at vente et helt år på at få lov til at tage det i brug, men jeg er sikker på at håndværkerne nok skal få brug for alle dagene. Vi glæder os rigtig meget til at vi mødes her igen om et år for at indvie nogle helt fantastiske rammer til vores børn. Vi vil fra skolebestyrelsen gøre vores bedste til at hjælpe med at fylde de rammer ud på bedste vis. Vi vil ønske held og lykke med byggeriet og håber på at vi går en god og byggevenlig vinter i møde. Niels Kr. Østergaard 16 Sydmors Nyt

17 Sydmors Skole og Børnehus Venner Den 25. oktober 2012 blev der holdt stiftende generalforsamling til Sydmors Skole og Børnehus Venner. Bestyrelsen er nu konstitueret: Formand: Poul N. Gregersen Næstformand: Gitte Møller Kasserer: Naja Hensberg Sekretær: Trine Bull Derudover vil der være en repræsentant fra skolebestyrelsen samt en af skolens ledelse udpeget repræsentant fra skolens personalegruppe. Hvis I har lyst til at høre mere om foreningen eller foreningens arbejde, er I altid velkomne til at kontakte os. I har altid mulighed for at støtte foreningens arbejde ved at blive medlem af støtteforeningen. Dette gøres ved køb af medlemsbidrag à kr. 50,- pr. stk. Bidraget kan købes ved kontantbetaling til et af ovenstående bestyrelsesmedlemmer eller ved indbetaling på kontonummer Husk at skrive navn samt adresse ved indbetaling i indbetalerfelt. Vi takker alle forældre, bedsteforældre og personale, som på Folkeskolernes dag, købte et medlemsbidrag for år Hvert medlemsbidrag er vigtig for foreningens virke, da antallet af medlemmer har stor betydning for vore muligheder for søgning af fondsmidler. Kassebeholdningen fra Vejerslev Skoles Venner er overgået til Sydmors Skole og Børnehus Venner. I nær fremtid vil der komme en folder for Sydmors Skole og Børnehus Venner, hvori I vil kunne læse om vore visioner. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde! Med venlig hilsen Sydmors Skole og Børnehus Venner Sydmors Nyt

18 Kære Læser I forbindelse med byggeriet af den nye institution, det igangværende arbejde med renovering af fortovet og nedlægning af fibernet på Smedebjergevej er der en øget trafikmængde om morgenen. Som en konsekvens heraf, stopper skolepatruljen trafikken i perioder for at hjælpe børn og voksne sikkert fra menighedshuset, hvor der er busholdeplads samt parkering for institutionens personale, op på skolen. Jeg vil gerne takke jer alle for den forståelse og accept af skolepatruljens arbejde i denne forbindelse. Det betyder meget for skolepatruljens medlemmer, at de føler, at I trafikanter accepterer og følger deres henvisninger uden problemer. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i trafikken. På vegne af skolepatruljen - Brian Larsen Færdselskontakt - Sydmors Skole og Børnehus Sang café I november havde vi den første aften med sang cafe`. Ca 30 mødte op, bladrede i sangbøgerne, og ønskede såvel nuere, som ældre velkendte sange. Mette og Iben spillede på henholdsvis klaver og fløjte. Det var rigtig hyggelig. Vi holdt en lille pause, nød et glas rødvin, og fik brød, kiks og ost. Til de, sor gerne ville kave kaffe, var det også at finde.herefter sang vi atter af hjertens lyst. Vi forsøger igen, nu d. 18 januar, og håber endnu flere har lyst at være med. Der er i skrivende stund ikke planlagt flere sangaftener men hvem ved, om vi kunne nå et par stykker inden foråret er her. Følg med i dagspressen. På vegne af - Menighedsrådet og Borgerforeningen 18 Sydmors Nyt

19 Udhuling af»græskar«for første gang, nogensinde deltog foreninger fra Vils i Kulturugen i uge 42. Det var simpelthen et hit i alle sammenhænge. Stor opbakning til gospelkoncert i Vejerslev Kirke. Ligeså til Fællesspisning i centeret, og arrangementet med»udhuling af Græskar» i Smedebjerge. Det er onsdag d.17 oktober. Aftenen forinden stod regnen ned i lårtykke stråler, og stormen ruskede. MEN netop d. 17, er vejret fantastisk efterårsvejr. Skoven er flot med sit løvfald, og solens stråler finder vej, gennem træerne, og ned i anlægget i Smedebjerge. Kl. 10 er vi klar til at modtage deltagere til udhuling af græskar. Det myldrer til med små og store, med den ene græskar meget større end den anden under armen. Inden længe er godt 40 personer fordelt ved bordene rundt i skoven, i fuld sving med at tegne, skære og udhule. Børnehaven fra»sydmors skole og børnehus«, er flot repræsenteret. Yderlig er der rigtig mange forældre, mor- og farmødre og deres gemaler i form af farfar, og morfar stærk repræsenteret. Der udformes et utal af flotte græskarhoveder, som hen over efteråret, lyste op ved de små hjem, i de mørke efterårsaftener. Nogle stykker lyste ved døren til»fællesspisning«ved centeret. Efter arbejdet, kunne der nydes boller med en kop varm kakao eller kaffe. TAK for opbakningen og tak til de frivillige hænder På Borgerforeningens vegne - Britta Sydmors Nyt

20 Sydmors IF s 41. juleindefodboldturnering Tak til alle der har ydet en indsats i forbindelse med planlægning, opgaver under stævnet og efter stævnet. Efter 40 år i Morsø Ungdomsgaard blev stævnet for første gang gennemført i lokalområdet i Hvidbjerg Hallerne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter. Forholdene i Morsø Ungdomsgaard var ok og det var de også i Hvidbjerg Hallerne. Det er særdeles godt at vi sammen kan medvirke til at 135 hold eller ca 750 spillere får fornøjelse af at deltage i stævnet. I år var nyhederne: 1. I forbindelse med præmieoverrækkelse benyttede vi i år et podie deltagerne der havde gjort sig fortjent til præmier benyttede med stor glæde det nye podie - en af de yngste skulle dog løftes op på skamlen. 2. Under hele stævnet fotograferede den rutinerede Vif fotograf Christen Søndergård Christen var i hallerne med undtagelse at et par timer den første dag. Mange tak for din indsats. Du kan se»stemningsbilleder«og billeder fra præmieoverrækkelser på Sydmors IF s hjemmeside. Der er rigtig mange billeder der giver et godt billede af hvad der også sker under et stævne: Se billeder af de yngste der klart diskuterer et emne eller drengen der skal se om han også kan få en sodavand ud af automaten. 3. Vores tilbud i seniorrækkerne informerede vi også om på En del af holdene du finder på listen med DM point deltog også i vores turnering. Du kan se listen på Vi skulle betale et medlemsgebyr for at få stævnet omtalt der. Den omtale resulterede også i tilmelding fra nogle»nye hold«. 20 Sydmors Nyt

21 4. I enkelte rækker blev der arrangeret et slutspil med en pulje på 4 eller 5 hold. Det var også en succes. Her havde enkelte hold i indledende puljer så mulighed for som bedste treer at gå videre til» slutspilspuljen«. Deltagerne i de enkelte rækker var udover lokale hold fra Mors, Thy og Salling deltagere fra Holstebro, Viborg, Overlund, Lemvig, Svenstrup, Hammerum, Aarhus m.fl. Holdenes navn var udover kendte klubnavne f. eks Stive Ben, Bananer i pyjamas, Dalgaard Tivoli, Team Mitre, Fc Zulu, Fc Kids. Vi er klar igen den Du kan tilmelde hold fra Nu skal vi have afholdt et evalueringsmøde og lavet enkelte justeringer. For stævneudvalget Hanne Poulsen, Mejner Nørgaard, Poul Overgaard, Christian Farsinsen - Poul Østergaard Foto: Kresten Søndergaard Sydmors Nyt

22 Lisbeth & Karin Ja, de fleste der har haft berøring med Sydmors IF på et tidspunkt, ved sikkert allerede nu at denne artikel skal handle om Karin og Lisbeth Pedersen, tvillingesøstrene fra Ø.Assels som har haft tæt tilknytning til fodboldafdelingen igennem mange år. Vi skal mere præcist tilbage til 1971 hvor søstrene startede fodboldtræningen i AIK på Henry Meyers nystartede pigehold. Der mødte omkring 30 friske piger op, og Karin mindes stadig hvordan Meyer gik rundt og udpegede de forskellige streger på banen, og hvilken betydning de havde. Da Gunnar Mogensen senere vendte hjem fra et kibbutz-ophold, blev han tilknyttet som hjælpetræner. Interessen for fodbold havde søstrene sikkert arvet fra deres far Kristian Pedersen, hvis kampe pigerne trofast fulgte fra sidelinjen. De husker at de altid fik 5 kr. med til snolder. Deres far var forpagter af præstegården, så de voksede op med direkte udsigt til stadion i Ø.Assels. Næsten alle pigerne i deres klasse spillede fodbold, så det var mere reglen end undtagelsen at byens børn mødtes på stadion efter skoletid og spillede fodbold. Det pigehold der startede op dengang kom igennem de næste mange år til at udgøre grundstammen i det hold der i 1982 rykkede op i 1. division. Da Sydmors IF blev dannet i 1972 begyndte man at træne på skift i byerne. Dengang var der kun én bane i Ø.Assels og hvis der var meget sne når forårstræningen skulle påbegyndes, så blev der både trænet og spillet træningskampe på den nærliggende mark. Der kunne godt ligge nogle kokasser, men de var jo helt udtørrede!, mindes Lisbeth. Holdet var tilmeldt turnering i Morsø Boldspil Union, hvor der også blev afholdt Morsømesterskab. Der fandtes også et Morsøhold, som var et udtaget hold, der spillede mod udtagene hold fra de andre unioner. Både Karin og Lisbeth blev udtaget og havde mange gode oplevelser ad denne vej. 22 Sydmors Nyt

23 Tvillingesøstrene mindes deres første Jyske Mesterskab, som foregik i Sunds mod et hold fra Kolding. Der var mange medrejsende fans med i busser, og der var skrevet både en sejrs- og en taber sang til lejligheden. Desværre er de kun i besiddelse af taber sangen i dag, da det endte med et nederlag til Sydmors. På spørgsmålet om hvad der har været deres største oplevelse med fodbold, nævner de begge Norway-cup, som var deres første internationale stævne i Damejunior og Herreynglinge fulgtes til stævnet herrerne vandt kun præmie for det ryddeligste soverum!!, mens pigerne spillede sig hele vejen til finalen, som skulle stå mod et amerikansk hold. Finalen skulle spilles på en kunsstofbane, hvilket Sydmorspigerne aldrig havde set eller hørt om før. Karin og Lisbeth beretter om de amerikanske piger der sad og pakkede nye sko ud inden finalen (man kan ikke bruge fodboldstøvler på kunststof) mens de selv måtte bruge diverse kondisko de tilfældigt havde med. De vandt dog den nervepirrende finale efter straffesparkskonkurrence og blev modtaget som helte ved hjemkomsten til Mors. Karin og Lisbeth har altid spillet på samme hold og fulgtes også ad de 10 år hvor holdet spillede i 1. division. Deres lange fælles karriere blev dog brudt, da Lisbeth som den første blev gravid og derefter ikke kom rigtig i gang med at spille igen. Lisbeth har altid spillet midtbane og Karin i angrebet. Jeg siger, at jeg lagde boldene op til Karin, så hun kunne score, siger Lisbeth med et skævt smil. Jeg kan ikke forstå at de aldrig har fået nogle øge/kæle navne, men de mener kun de er blevet kaldt tvillingerne. Det kunne nu ellers godt ha været tilfældet siger Lisbeth, for vi har nok været lidt slemme til at råbe efter vores medspillere! Ja, vindermentaliteten fornægter sig ikke og de fortæller om de tusindvis af træningstimer, at de har nydt hver eneste én. Dengang var der ikke tale om at man kunne melde afbud til træning eller kamp. Alle i omgangskredsen og familien vidste at der ikke skulle arrangeres sammenkomster på de dage søstrene skulle træne eller spille kamp. De er altid blevet bakket op i deres interesse hjemmefra og deres far fulgte samtlige kampe, såvel ude som hjemme, fra tilskuerpladserne. Karin og Lisbeth siger samstemmende at Sydmors IF og fodbold har betydet ALT for dem. I dag (hvor de lige har rundet et skarpt hjørne) er det kun Karin som stadig er aktiv på U60 holdet. Tilsammen har de til gengæld 7 børn som alle er aktive fodboldspillere, og man behøves ikke være i tvivl om hvem der er trofaste tilskuere til deres kampe!! Tvillingesøstrene er taknemlige for alle de gode oplevelser og alle de tætte venskaber som fodbold har givet dem gennem årene og håber mange andre børn og unge vil opleve den samme glæde ved fodboldsporten. Tekst: Marianne H. Ringgaard Foto: Peter Madsen Sydmors Nyt

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

Nr. 3 Juni 2013 38. årgang

Nr. 3 Juni 2013 38. årgang Nr. 3 Juni 2013 38. årgang»sørøverne«serverede alkohol frie drinks for børnene ved Folkefesten i Vils lørsdag den 8. juni. Ca. 300 deltog, i høj solskin, i dagens arrangementer og 250 til spisningen om

Læs mere

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Rid sommer i by. En gammel tradition er forsøgt genoptaget i Ø. Assels og omegn. Vejrguderne var desværre ikke rigtig med arrangementet i år. Se omtale side 20-21. S V SYDVESTMORS

Læs mere

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang Nr. 3 juni 2015 40. årgang Ida var til guldfest i FC Midtjylland og var på banen sammen med guldvinderne. Ida er nr. 2 fra højre. Se omtalen side 4 S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra bestyrelsen... Nu hvor

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010 35. årgang

Nr. 3 Juni 2010 35. årgang Nr. 3 Juni 2010 35. årgang Mange trodsede regnvejret søndag eftermiddag og deltog i sportsweekendens arrangement på Øster Assels Stadion. Her et glimt fra underholdningen i teltet efter det store kaffebord.

Læs mere

S V. Nr. 2 April 2015 40. årgang. Frederiks store dag i FC Midtjylland. Sydmors var valgt som dagens samarbejdsklub,

S V. Nr. 2 April 2015 40. årgang. Frederiks store dag i FC Midtjylland. Sydmors var valgt som dagens samarbejdsklub, Nr. 2 April 2015 40. årgang Frederiks store dag i FC Midtjylland. Sydmors var valgt som dagens samarbejdsklub, da FCM vandt 3-0 over Esbjerg. - Og Frederik fik lov at hilse på Lupus og komme med på banen

Læs mere

Nr. 2 April 2009 34. årgang

Nr. 2 April 2009 34. årgang Nr. 2 April 2009 34. årgang ALT UDSOLGT! - Der var stuvende fuldt i Blidstrup Hallen fredag den 6. marts til den traditionsrige gymnastikopvisning. Ca. 350 betalende tilskuere plus børn, gymnaster og hele

Læs mere

Nr. 2 April 2006 31. årgang

Nr. 2 April 2006 31. årgang Nr. 2 April 2006 31. årgang Fælles opvamning som indledning til gymnastikopvisningen i Blidstrup Hallen fredag den 10. marts. Se flere billeder på www.sydmors.dk og omtale side 22 og 26 her i bladet. Ørding

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte.

Indholdsfortegnelse. Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger af GG&IF om at lade nogle personer komme med indlæg til dette jubilæumshefte. 1959-2009 Foreningens formål er at arbejde for en legemlig og åndelig sund ungdom - og dette søges nået gennem idrætsaktiviteter og andet opdragende ungdomsarbejde Jubilæumsudvalget har bedt alle afdelinger

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 22 NOVEMBER 2014 INDHOLD: SIDE 4: Nyt fra Kværndrup Fjernvarme SIDE 9: Portræt af Laila Hansen - Kværndruphallens cafeteria SIDE 8: Referat af ekstraordinær generalforsamling i Kværndrup Borger- og

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG

HØST HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE MARTS 2008 25. ÅRGANG HØST MARTS 2008 25. ÅRGANG HADBJERG ØDUM SELLING TIDENDE Side 3 Landsbyerne dyster i paratviden og faglige evner Side 13 GYMO 82 har 25 års jubilæum Side 20 Skolebestyrelsen præsenteret Side 22 Afsked

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Tappen. Nr. 1 48. årg. Marts 2015. Beboerblad for Tapdrup og Omegn Tappen Nr. 1 48. årg. Marts 2015 Beboerblad for Tapdrup og Omegn Redaktionen Af Erling Hosbond. Så er forårsudgaven af Tappen lige på trapperne. Vi har resultaterne af tre generalforsamlinger, hvor der

Læs mere

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1

RAMLØSE. Styrmand Karlsen. Innovationsdag. Stafet for livet. FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 FEBRUAR/MARTS 2013 22. årgang nr. 1 RAMLØSE Styrmand Karlsen Innovationsdag Stafet for livet GUIDEN: februar - marts - 2013 Innovationsdag den 16. marts 4 Kajakdåb 11 Styrmand Karlsen Forsidefoto: Den

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer

Fællesbladet. FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014. Læs i dette nummer FÆLLESBLADET Nr. 1 - Januar 2014 Fællesbladet Faellesblad@gmail.com Udgives af: AIF, Skads Kirke, SAGU og Skads/Andrup Lokalråd. Links til hjemmesider: www.skadsandrup.dk Bladudvalg: AIF Thomas Herter

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON

RINDUM SU JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON RINDUM SU S O G N E - O G U N G D O M S F O R E N I N G JUNI 2011 UNGDOMSKLUB HÅNDBOLD STØTTEFORENING FODBOLD GYMNASTIK BADMINTON Bladudvalg: Ansvarshavende redaktør: Torben Nielsen Churchill12@mail.dk

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. December 2014 NR. 6 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD December 2014 NR. 6 2 ANNONCER Lokalt Nyt mellem Arresø og Hillerød ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere

Rindum SU. dec. 2011. ungdomsklub håndbold støtteforening fodbold gymnastik badminton

Rindum SU. dec. 2011. ungdomsklub håndbold støtteforening fodbold gymnastik badminton Rindum SU S o g n e - o g U n g d o m s f o r e n i n g dec. 2011 ungdomsklub håndbold støtteforening fodbold gymnastik badminton Bladudvalg: Ansvarshavende redaktør: Torben Nielsen Churchill12@mail.dk

Læs mere