Nr. 1 Jauar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 1 Jauar 2013 38. årgang"

Transkript

1 Nr. 1 Jauar årgang Sydmors traditionsrige julestævne blev for første gang afviklet i Sydvestmors Kulturog Fritidscenter. Ca. 750 spillere dystede på fodboldbanerne i de 3 juledage. Se side Foto: Peter Madsen.

2 Nyt fra bestyrelsen... Jeg håber at alle er kommet godt i gang her i det nye år. I skrivende stund har vi just afviklet vores julestævne i indefodbold. For første gang foregik stævnet i hallerne i Hvidbjerg. Der deltog samme antal hold som i de foregående år og, endnu engang, blev stævnet en succes med masser af gode og spændende fodboldkampe og mange gode oplevelser for både deltagere og tilskuere. Allerede nu kan jeg sige at vi også i 2013 ønsker at afvikle stævnet i hallerne i Hvidbjerg. I oktober 2012 afholdte vi en kombineret aktivitets- og jubilæumsdag i Blidstruphallen. Jeg må sige at vi havde håbet på lidt flere deltagere end tilfældet var. Jeg er sikker på at de der mødte op kan sige at det var en rigtig god dag, ikke mindst for de fremmødte børn i alle aldre, der muntrede sig lystigt med de forskellige lege og konkurrencer der foregik. I forbindelse med Sydmors IF`s 40 års jubilæum fik seks af vore frivillige ledere overrakt DBU Jyllands sølvnål, en anerkendelse der tildeles efter mindst 15 års frivilligt og ulønnet arbejde for en forening. De seks ledere var: Hanne H. Poulsen, Karin Boel, Lisbeth Pedersen, Hardy Hellegaard, Poul Overgaard og undertegnede. Jeg kan på alles vegne sige at vi er glade for at modtage en sådan anerkendelse og samtidig sige tak til alle der gør en indsats for Sydmors IF. Uden et godt og bredt samarbejde mellem alle der tager del i det frivillige arbejde i Sydmors IF, ville vi ikke kunne drive foreningen. I november 2012 modtog tre unge herrer fra Sydvestmors en fornem hæder på DBUJylland, Region 2`s årsmøde i Aulum. Christian Farsinsen, Emil Rokkjær Christensen og Mathias Vester modtog»åge Eltons Initiativ Pris«. Region 2 tildelte de tre prisen for deres involvering i klubarbejde, dette både som aktive fodboldspillere, trænere og udvalgsmedlemmer. Derudover har de alle bestået dommereksamenen og fungerer nu også som aktive fodbolddommere. Et stort tillykke til Christian, Emil og Mathias med hæderen. Onsdag d. 6. februar afholder Sydmors IF generalforsamling i Ø. Assels Center. Jeg vil gerne opfordre til at I møder op denne aften. Her i 2013 er der mange vigtige emner og forhold som bestyrelsen gerne vil have input til fra Jer. Når Sydmors Skole og Børnehus står færdig til efteråret er der mulighed for at Sydmors IF kan tilbyde nye aktiviteter til både unge og ældre, hvilke aktiviteter skal det være, hvem vil hjælpe med at starte det op osv.? Her i foråret skal vi ligeledes finde penge til at etablere en springgrav i skolens aktivitetsssal, så vore gymnaster, og mange andre, kan få moderne og tidssvarende faciliteter at udfolde sig i. Vi mangler stadig en del af finansieringen for at kunne begynde at anlægge kunstgræsbanen, hvis sidste udvej er at Sydmors IF kan optage et lån, er det så noget vi skal gøre? Disse, og mange andre ting, er noget vi gerne vil debattere med jer medlemmer på generalforsamlingen, derfor håber jeg at mange af jer møder op i Ø. Assels d. 6. februar. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard 2 Sydmors Nyt

3 Generalforsamling i Sydmors IF Generalforsamling i Sydmors IF onsdag d. 6. feb i Ø. Assels Fritidscenter. Sydmors IF er vært ved spisningen kl , generalforsamlingen starter kl Tilmelding til spisning på eller senest 1. februar. Dagsorden generalforsamling. 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Valg af kasserer, som indtræder som medlem af bestyrelsen. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 revisorer, 1. og 2. revisorsuppleanter. 8. Indkomne forslag. 9. Evt. Venlig hilsen Formand i Sydmors IF Meiner Nørgaard Sydmors Fritidscentre Der afholdes generalforsamling onsdag d. 20. februar 2013 kl i Ø. Assels Center. På bestyrelsens vegne Erling Kusk. Sydmors Fritidscenter Fællesspisning Der er Fællesspisning i Centrets Cafeteria i Vils: Onsdag d. 20. marts kl Jailany har lovet at lave en fin buffet. Tilmelding: Bjarne Østergård, tlf eller Erling Kusk, tlf Sydmors Nyt

4 Lidt nyt fra Borgerforeningen for Vils og Omegn I skrivende stund er jorden atter dækket af et tyndt lag sne. Året har taget sin begyndelse, og allerede er vi midt i januar. Foreningerne er i arbejdstøjet, de første møder er afholdt, og planlægningen i fuld sving. 23 januar samles alle foreninger i Vils til fællesmøde.. Dette for at styrke samarbejdet skabe et fællesskab løfte i flok, og undgå at planlægge arrangementer samme dag /tid og sted!! 19. februar afholder Borgerforeningen generalforsamling kl. 19:30 på Sydmors skole og børnehus. Mød op- giv din mening til kende gode ideer og forslag som kan gavne byen og borgerne. 23. februar er aftenen hvor afslappet tøj og hverdagsretter har sin berettigelse. Running Dinner. Sydmors IF, Vils i vækst og Borgerforeningen, vil atter i samarbejde forsøge med denne spændende og glade aften. Et tiltag som rigtig mange landsbyer har stor succes med. Se opslag i butikkerne tilmeld jer vær med - få et fællesskab i byen. Store oprydningsdag tilbagevendende landsdækkende tiltag. Dato er endnu ikke meldt ud, men det er som regel i april måned. Vi hjælper hinanden med at samle affald, og holde by og land rent. Der vil være kaffe og rundstykker. Hold øje med opslag, og annonce dagspressen. Februar og Marts : Borgerforeningen vil banke på, med salg af medlemskort! 8 juni 2013 Folkefest i Smedebjerge Underholdning for børn og senere voksne om eftermiddagen, fest med spisning og dans v. GODT 7. Afsæt dagen med et stort X i kalenderen. VEL MØDT til samtlige arrangementer På vegne af Vils og Omegns Borgerforening - Britta Kristensen 4 Sydmors Nyt

5 Købmanden med de små priser... GRACE & NIELS DIGE 7990 Ø. Assels Tlf MORSØ ANTENNE & PARABOLSERVICE v/bjarne Weiskvist Havevej Nykøbing M. Tlf Mobil Støt vore annoncører - de støtter os! VILS KØBMAND v/leo Dybdal - tlf Vi støtter lokalsporten.. Nye åbningstider: Man-fredag Lør-søndag ØENS AUTOVÆRKSTED John Madsen Harrehøjvej Nykøbing Mors Tlf Mobil Fax Smedebjergevej Vils Telefon Møgelvangs Plads - Tlf Sydmors Nyt

6 Adventsfesten 2012 Søndag den 2. december afholdt Borgerforeningen i Vils, Menighedsrådet og Sydmors IF Adventsfest i Vejerslev Kirke med efterfølgende hygge i Vils Fritidscenter. Det blev en dag, som jeg tror, at de mennesker, der deltog i arrangementet aldrig vil glemme. En dag, hvor præst Trine Gjørtz»fangede«alle med hendes utrolig store livsglæde og fortæller evne i kirken, der var stopfuld af mennesker. Dejlige fællessang og sang af Michael Fisker og Renè Mouritsen, der rørte os alle. Bagefter var der hygge i Fritidscentret med kaffe og brød, fællessang, korsang af Børnekoret fra Sydmors Skole og Børnehus, underholdning af de før om talte herrer og Luciaoptog, så alle var helt klar til at få begyndt den dejlige juletid efterfølgende. Her vil jeg gerne lige benytte lejligheden til at takke alle, der gav en hånd med i forbindelse med selve arrangementet, tusinde tak for det, og så ønskes i alle et rigtigt godt nytår. På vegne af foreningerne: Hanne Haaning Poulsen. 6 Sydmors Nyt

7 Sillerslev Købmand Staghøjmøllevej 23 Tlf Åben alle ugens dage Sillerslev 7990 Ø. Assels kl Nedlægning af fliser Opstilling af stakit eller trådhegn Morsø Flisenedlægning v/torben Larsen - Ådalsvej Vils Tlf Bil Tømrermester Per Trans Tlf Vils Tal med en bank, der forstår dig Mette Kusk Pedersen Kunderådgiver Telefon: På gensyn i Spar Nord Nykøbing Mors Kirketorvet 1 Tlf tættere på Sydmors Nyt

8 Nyt fra gymnastikudvalget Et nyt år er startet 2013 altså blev 2012 ikke verdens undergangsår som flere ellers havde tolket ud fra Maja-indianernes kalender. Og godt for det, for vi er jo midt i gymnastiksæsonen og skulle jo gerne se resultatet af anstrengelserne engang i marts. Dog kradser krisen flere steder i verden og også herhjemme, og vi må sande, at det samlede antal af gymnaster i vores forening er faldet lidt i denne sæson, men vi har stadig mange aktive gymnaster. Årsagerne til dette kan være mange. Ny skolestruktur i vores område bærer nok en del af skylden; flere børn og unge skulle skifte skole og er kommet i uvante omgivelser og vi skal nu rekruttere gymnaster fra mindst 5 skoler dette gør ikke foreningsarbejdet og rekrutteringen lettere.»mund til mund«metoden, som er den mest udbredte til at få nye med til gymnastik, forudsætter at man føler sig tryg ved hinanden. Juniormixholdet havde for få deltagere, så det måtte desværre droppes. Ligeledes var vi nødt til at indstille mor/barn holdet. Omvendt har vi fået flere børnehold, da aldersgruppen fra 0 6 klasse er blevet delt på en ny måde + desuden kønsopdelte hold. Om det er fremtidens gymnastikholds-opdeling må fremtiden vise men vi gør nogle erfaringer i år. Vi har heldigvis mange dygtige og villige instruktører og hjælpeinstruktører på alle holdene, så det er ikke her problemet er. Mange af dem har været på kursus her i efteråret, så de er topmotiveret til at yde en god og inspirerende instruktion. Seniorgymnastikken har holdt flyttedag fra Vils Fritidscenter til Blidstrup Hallen hvor der rent bogstavelig er højere til loftet og mere plads at udfolde sig på for de ca. 20 gymnaster, der mødes hver tirsdag formiddag. Opvisninger. Vores egen bliver Fredag d. 22. marts i Blidstrup Hallen - sæt x i kalenderen nu!!!! Her skal vi ud over vore egne hold møde forskellige gæstehold og vi glæder os allerede til at vise hvad holdene har arbejdet med i denne sæson. Lørdag/søndag d marts holder DGI tradition tro deres gymnastikstævne i Nykøbing. Vi forventer at nogle af vore hold deltager her. Men alle er velkommen til en god oplevelse med seværdigt rytme- og springgymnastik fra hele region Nordvest. Sommergymnastikken starter op omkring 1. april og dem bliver der 2 muligheder for at se. Lørdag d. 8 juni er der Folkefest i Vils her vil sommergymnastikholdet lave deres opvisning som et indslag i eftermiddagens program. Det traditionsrige Præstbrostævne som er programsat til 23. juni. Vel mødt til træning og til forårets opvisninger. Gymnastikudvalget v/erik Landgrebe 8 Sydmors Nyt

9 Vi ses hos... Bente Lyndrup Doktorvej Vils Tlf Algade Nykøbing M. Tlf Shops for Winners... naturligvis!!! NYKØBING FLISE- OG MØRTELFABRIK A/S Bakkegårdsvej Nykøbing Mors Tlf Fax Thisted Entreprenør Forretning Aut. kloakarbejde udføres Jord- Vejarbejde Brolægning Tlf Bil Fax Karetmagervej Thisted Mælkevejen Øster Assels Tlf Bil Fax Tlf Sydmors Nyt

10 Ja så er der igen gået et år tiden flyver af sted vi har haft mange jern i ilden hvad petanque angår. Vi startede i april med vores årlige opstart med kaffe og rundstykker både til nye og gamle spiller der kom en enkelte ny det var dejlig. Så havde vi tre hold i A rækken og to i B rækken det vidste sig at den ene hold i A rykker ned og et af B holdene rykker op Daglig Brugsen havde i forbindelsen med en grillaften spurt om vi ikke kunne lave petanque konkucence, det var der stor til søgning til, også ikke øvede. Mange gik hjem med en flaske rødvin under armen. Vi havde også et par som var på Korsika at spille petanque under DGI. Ud af de 30 der var af sted blev de nr 4 og fik fine pokaler med hjem i kufferten Det var lidt sjovt at komme ud at spille de forskellige steder i verden for banerne tager de ikke så tungt. Her hjemme er der mange som er utilfredse med banerne, de mener at de er både vinde og skæve. Men så skulle se nogle baner vi spillede på. Der var ingen snore, vi spillede på kryds og tværs som det nu passede bedst. Nogle steder var de helt tilgroet i græs, så det kneb at kunne se grisen, men det var jo ens for alle. Flere fra Ø. Assels Petanque har deltaget i stævner nogle af dem har fået et par flasker rødvin med hjem. Så havde vi vores årlige Ø. Assels mesterskab i september. Lige den dag vidste vejrguderne sig fra den gode side, det holdte tørt Vi havde præmier til de første 6 spillere og følgende vandt (1) Keld (2) Erna (3) Ove (4) Yrsa (5) Gerda (6) Kirsten. I samarbejde med Agger Petanque og DGI Nordvest havde vi inviteret til Efterårs stævne på Nykøbings baner. Dejlig at se så mange. 80 deltager mødte op bla. Lind. Ringkøbing. Løvel. Nykøbing. Snedsted. Hørdum. Agger og Ø. Assels. Som altid i forbindelsen med Kulturjam var der petanque på P pladsen ved kirken i Ø. Assels om fredagen. Selv om det småregnede kom der trods alt 18 - tak for det. Søndag var vi i ridehallen ved Blidstrup efterskole i forbindelse med Sydmors IF 40 jubilæum, men det var ikke den helt store til søgning til. Et par fra Redsted dukkede op, og de blev sat på en af de 3 hold vi var, tro at de syntes det var hyggeligt. De fandt ud af at vi spillede efter andre regler end dem I vinter perioden spiller vi ikke om aftenen i Ø. Assels. Vi er i Gærup Hallen tre gange før og tre efter jul. Det er sammen med Sallingsund Petanque. Vi skal også stå for et stævne i Gærup den 24. februar i år sammen med DGI Nordvest. Julefrokosten nåede vi ikke i 2012, så den holder vi 1. februar Opstart med kaffe og rundstykker ved Petanque banerne søndag den 14. april kl 9.30 Så alt i alt har det været et aktiv år. Petanque udvalget i Ø Assels. Mads. Walther. og Gunnar Året petanque i Ø. Assels 10 Sydmors Nyt

11 Tegn dine forsikringer lokalt - kontakt din lokale assurandør Jørgen Paaske - DIN TRYGHED! / Morsø Taxi & Turisttrafik v/leif Andersen Tlf Bil Fax Vi tilbyder turistkørsel - handicapkørsel med liftbus og bestillingskørsel VILS BOLIGHUS Næssundvej Vils - Tlf Åben: Mandag-fredag kl Lørdag kl v/pia Kusk Tlf Næssundvej Vils Åbningstider: Mandag kl Torsdag kl Tirsdag kl Fredag kl Onsdag kl Lørdag eft. aft. B Sydmors Nyt

12 Husk fastelavnsfest 2013 Så er vi igen en gruppe forældre der er klar til at afholde fastelavnsfest i Vils Fritidscenter SØNDAG DEN 10. FEBRUAR 2013 Så mød op og vær med til en hyggelig eftermiddag med tøndeslagning og præmier til bedste udklædte. Der er kaffe og brød til de voksne og en godtepose til børnene. Ingen tilmelding, bare kom og vær med. Hilsen Sydmors IF og forældregruppen Nyt fra Menighedsrådet Vi har overstået menighedsrådsvalget, og vi har konstitueret os på følgende måde. Formand: Næstformand: Kontaktperson: Kirkeværge: Kasserer: Præst: Ole Kristensen Anny Nielsen Marie Boel Per Kudsk Jørgen Paaske Trine Gjørtz Vi har været igennem en periode det sidste halve år med diskussioner omhandlende den nye sognestruktur. Det faldt på plads lige før Jul, og det nye pastorat består af Ø. Assels, Blidstrup, V.Assels og Vejerslev. Dette vil komme til at fylde en del fremadrettet, da der er mange praktiske ting som skal falde på plads. Vi ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde. Trine er konstitueret sognepræst indtil , hvorefter vi skal have en fast præst ansat, vi håber naturligvis at Trine vil søge embedet. Ved Vejerslev kirke er vi i gang med at få bygget ny servicebygning, som indeholder et offentlig handicapvenlig toilet, samt nyt redskabsrum. Den forventes færdig ca Vi har netop lukket Grusvejen fra kirken ud mod Næssundvej for gennemkørsel, den vil kunne benyttes af cyklende og gående. Det er foreløblig på forsøgsbasis. Vejerslev Menighedsråd Ole Kristensen 12 Sydmors Nyt

13 Sydmors Nyt

14 Nyt fra Børnehuset Nytåret har passeret og Sydmors Børnehus kan snart fejre ½ års fødselsdag. I løbet af det første halve år er der sket mange ting i Børnehuset. Der er flyttet både Isbjørne og Søheste ind således er børnene blevet opdelt i 2 grupper til f.eks. måltiderne. Dagligdagen kører rigtig godt og der laves mange forskellige ting både inde og ude, og ikke mindst i gymnastiksalen. I december måned er der flittigt blevet øvet Lucia-sang, og den 19. december var der et flot Luciaoptog for forældrene, med efterfølgende kaffe, hvor børnene havde bagt Luciabrød til. Der var mødt rigtig mange forældre op, og børnene var meget dygtige i deres hvide kjoler og med pynt om hovedet. Legepladsen er blevet indskrænket i forbindelse med at byggeriet af Sydmors Skole og Børnehus er startet. Det tyder ikke på, at børnene har så meget imod det, for byggeriet følges dagligt på nærmeste hold, og maskinerne studeres - Måske det ender med, at selv pædagogerne lærer at se forskel på en rendegraver og en gummiged. Der tales meget om hvor spændende det bliver med en helt ny børnehave! I forbindelse med børnehaven vil der senest den 1. august blive startet vuggestue op. Vi håber naturligvis at mange vil benytte sig af denne nye mulighed, således vuggestuen kan få den bedste opstart. Interesserede kan rette henvendelse til Dorthe Bertelsen eller Sergej Selimovic Vi ser frem til et år med meget fokus på byggeriet, og ser frem til dagen, hvor Søhestene og Isbjørnene skal flytte ind i deres nye lokaler. Bestyrelsen for Børnehuset ønsker alle et Godt Nytår 14 Sydmors Nyt

15 Algade 28, 7900 Nykøbing Mors Tlf , ØRDING RADIO-TV v/ Poul Nielsen, Bygaden 17, Ørding Bil Alt vognmandskørsel... Vi har også egen rendegraver... Ø. Assels Vognmandsforretning Fjordlundsvej Ø. Assels Tlf.: Mobil: Fax: Butikkens åbningstider Mandag-fredag Lørdag Midtmors Diner Transportable Fjallerslevvej 4 Tlf ENTREPRENØR OG AUT. KLOAKMESTER Alt arbejde med minigraver og knækstyret minilæsser udføres samt lægning af fl iser. Vi kan jordbore op til 800 mm. ENTREPRENØR TOMMY SØRENSEN Mellerup 15, Alsted Telefon ALLANS AUTO SERVICE MED GARANTI HOS DIN LANDMEKANIKER Ringsborgvej 14 Vejerslev 7980 Vils Tlf (mobil ) Sydmors Nyt

16 Første spadestik til Sydmors Skole- og Børnehus Så kom dagen endelig, fristes man til at sige. Vi har alle ventet med længsel og spænding på at komme i gang med dette spændende og helt enestående projekt. Det lange forløb der har været forud for byggeriet har været et rigtigt godt forløb, hvor alle der måtte have interesse i det eller bare havde gode ideer har haft mulighed for at give indspark. Det har været både ansatte og forældre, og vi har virkelig fået det indtryk, at der er blevet lyttet og hvor der også er mange ting/ønsker der er taget med i den endelige tegning. Når man kigger på de computer billeder af vores nye skole- og børnehus, kan det være svært at vente et helt år på at få lov til at tage det i brug, men jeg er sikker på at håndværkerne nok skal få brug for alle dagene. Vi glæder os rigtig meget til at vi mødes her igen om et år for at indvie nogle helt fantastiske rammer til vores børn. Vi vil fra skolebestyrelsen gøre vores bedste til at hjælpe med at fylde de rammer ud på bedste vis. Vi vil ønske held og lykke med byggeriet og håber på at vi går en god og byggevenlig vinter i møde. Niels Kr. Østergaard 16 Sydmors Nyt

17 Sydmors Skole og Børnehus Venner Den 25. oktober 2012 blev der holdt stiftende generalforsamling til Sydmors Skole og Børnehus Venner. Bestyrelsen er nu konstitueret: Formand: Poul N. Gregersen Næstformand: Gitte Møller Kasserer: Naja Hensberg Sekretær: Trine Bull Derudover vil der være en repræsentant fra skolebestyrelsen samt en af skolens ledelse udpeget repræsentant fra skolens personalegruppe. Hvis I har lyst til at høre mere om foreningen eller foreningens arbejde, er I altid velkomne til at kontakte os. I har altid mulighed for at støtte foreningens arbejde ved at blive medlem af støtteforeningen. Dette gøres ved køb af medlemsbidrag à kr. 50,- pr. stk. Bidraget kan købes ved kontantbetaling til et af ovenstående bestyrelsesmedlemmer eller ved indbetaling på kontonummer Husk at skrive navn samt adresse ved indbetaling i indbetalerfelt. Vi takker alle forældre, bedsteforældre og personale, som på Folkeskolernes dag, købte et medlemsbidrag for år Hvert medlemsbidrag er vigtig for foreningens virke, da antallet af medlemmer har stor betydning for vore muligheder for søgning af fondsmidler. Kassebeholdningen fra Vejerslev Skoles Venner er overgået til Sydmors Skole og Børnehus Venner. I nær fremtid vil der komme en folder for Sydmors Skole og Børnehus Venner, hvori I vil kunne læse om vore visioner. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde! Med venlig hilsen Sydmors Skole og Børnehus Venner Sydmors Nyt

18 Kære Læser I forbindelse med byggeriet af den nye institution, det igangværende arbejde med renovering af fortovet og nedlægning af fibernet på Smedebjergevej er der en øget trafikmængde om morgenen. Som en konsekvens heraf, stopper skolepatruljen trafikken i perioder for at hjælpe børn og voksne sikkert fra menighedshuset, hvor der er busholdeplads samt parkering for institutionens personale, op på skolen. Jeg vil gerne takke jer alle for den forståelse og accept af skolepatruljens arbejde i denne forbindelse. Det betyder meget for skolepatruljens medlemmer, at de føler, at I trafikanter accepterer og følger deres henvisninger uden problemer. Vi håber på et fortsat godt samarbejde i trafikken. På vegne af skolepatruljen - Brian Larsen Færdselskontakt - Sydmors Skole og Børnehus Sang café I november havde vi den første aften med sang cafe`. Ca 30 mødte op, bladrede i sangbøgerne, og ønskede såvel nuere, som ældre velkendte sange. Mette og Iben spillede på henholdsvis klaver og fløjte. Det var rigtig hyggelig. Vi holdt en lille pause, nød et glas rødvin, og fik brød, kiks og ost. Til de, sor gerne ville kave kaffe, var det også at finde.herefter sang vi atter af hjertens lyst. Vi forsøger igen, nu d. 18 januar, og håber endnu flere har lyst at være med. Der er i skrivende stund ikke planlagt flere sangaftener men hvem ved, om vi kunne nå et par stykker inden foråret er her. Følg med i dagspressen. På vegne af - Menighedsrådet og Borgerforeningen 18 Sydmors Nyt

19 Udhuling af»græskar«for første gang, nogensinde deltog foreninger fra Vils i Kulturugen i uge 42. Det var simpelthen et hit i alle sammenhænge. Stor opbakning til gospelkoncert i Vejerslev Kirke. Ligeså til Fællesspisning i centeret, og arrangementet med»udhuling af Græskar» i Smedebjerge. Det er onsdag d.17 oktober. Aftenen forinden stod regnen ned i lårtykke stråler, og stormen ruskede. MEN netop d. 17, er vejret fantastisk efterårsvejr. Skoven er flot med sit løvfald, og solens stråler finder vej, gennem træerne, og ned i anlægget i Smedebjerge. Kl. 10 er vi klar til at modtage deltagere til udhuling af græskar. Det myldrer til med små og store, med den ene græskar meget større end den anden under armen. Inden længe er godt 40 personer fordelt ved bordene rundt i skoven, i fuld sving med at tegne, skære og udhule. Børnehaven fra»sydmors skole og børnehus«, er flot repræsenteret. Yderlig er der rigtig mange forældre, mor- og farmødre og deres gemaler i form af farfar, og morfar stærk repræsenteret. Der udformes et utal af flotte græskarhoveder, som hen over efteråret, lyste op ved de små hjem, i de mørke efterårsaftener. Nogle stykker lyste ved døren til»fællesspisning«ved centeret. Efter arbejdet, kunne der nydes boller med en kop varm kakao eller kaffe. TAK for opbakningen og tak til de frivillige hænder På Borgerforeningens vegne - Britta Sydmors Nyt

20 Sydmors IF s 41. juleindefodboldturnering Tak til alle der har ydet en indsats i forbindelse med planlægning, opgaver under stævnet og efter stævnet. Efter 40 år i Morsø Ungdomsgaard blev stævnet for første gang gennemført i lokalområdet i Hvidbjerg Hallerne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter. Forholdene i Morsø Ungdomsgaard var ok og det var de også i Hvidbjerg Hallerne. Det er særdeles godt at vi sammen kan medvirke til at 135 hold eller ca 750 spillere får fornøjelse af at deltage i stævnet. I år var nyhederne: 1. I forbindelse med præmieoverrækkelse benyttede vi i år et podie deltagerne der havde gjort sig fortjent til præmier benyttede med stor glæde det nye podie - en af de yngste skulle dog løftes op på skamlen. 2. Under hele stævnet fotograferede den rutinerede Vif fotograf Christen Søndergård Christen var i hallerne med undtagelse at et par timer den første dag. Mange tak for din indsats. Du kan se»stemningsbilleder«og billeder fra præmieoverrækkelser på Sydmors IF s hjemmeside. Der er rigtig mange billeder der giver et godt billede af hvad der også sker under et stævne: Se billeder af de yngste der klart diskuterer et emne eller drengen der skal se om han også kan få en sodavand ud af automaten. 3. Vores tilbud i seniorrækkerne informerede vi også om på En del af holdene du finder på listen med DM point deltog også i vores turnering. Du kan se listen på Vi skulle betale et medlemsgebyr for at få stævnet omtalt der. Den omtale resulterede også i tilmelding fra nogle»nye hold«. 20 Sydmors Nyt

21 4. I enkelte rækker blev der arrangeret et slutspil med en pulje på 4 eller 5 hold. Det var også en succes. Her havde enkelte hold i indledende puljer så mulighed for som bedste treer at gå videre til» slutspilspuljen«. Deltagerne i de enkelte rækker var udover lokale hold fra Mors, Thy og Salling deltagere fra Holstebro, Viborg, Overlund, Lemvig, Svenstrup, Hammerum, Aarhus m.fl. Holdenes navn var udover kendte klubnavne f. eks Stive Ben, Bananer i pyjamas, Dalgaard Tivoli, Team Mitre, Fc Zulu, Fc Kids. Vi er klar igen den Du kan tilmelde hold fra Nu skal vi have afholdt et evalueringsmøde og lavet enkelte justeringer. For stævneudvalget Hanne Poulsen, Mejner Nørgaard, Poul Overgaard, Christian Farsinsen - Poul Østergaard Foto: Kresten Søndergaard Sydmors Nyt

22 Lisbeth & Karin Ja, de fleste der har haft berøring med Sydmors IF på et tidspunkt, ved sikkert allerede nu at denne artikel skal handle om Karin og Lisbeth Pedersen, tvillingesøstrene fra Ø.Assels som har haft tæt tilknytning til fodboldafdelingen igennem mange år. Vi skal mere præcist tilbage til 1971 hvor søstrene startede fodboldtræningen i AIK på Henry Meyers nystartede pigehold. Der mødte omkring 30 friske piger op, og Karin mindes stadig hvordan Meyer gik rundt og udpegede de forskellige streger på banen, og hvilken betydning de havde. Da Gunnar Mogensen senere vendte hjem fra et kibbutz-ophold, blev han tilknyttet som hjælpetræner. Interessen for fodbold havde søstrene sikkert arvet fra deres far Kristian Pedersen, hvis kampe pigerne trofast fulgte fra sidelinjen. De husker at de altid fik 5 kr. med til snolder. Deres far var forpagter af præstegården, så de voksede op med direkte udsigt til stadion i Ø.Assels. Næsten alle pigerne i deres klasse spillede fodbold, så det var mere reglen end undtagelsen at byens børn mødtes på stadion efter skoletid og spillede fodbold. Det pigehold der startede op dengang kom igennem de næste mange år til at udgøre grundstammen i det hold der i 1982 rykkede op i 1. division. Da Sydmors IF blev dannet i 1972 begyndte man at træne på skift i byerne. Dengang var der kun én bane i Ø.Assels og hvis der var meget sne når forårstræningen skulle påbegyndes, så blev der både trænet og spillet træningskampe på den nærliggende mark. Der kunne godt ligge nogle kokasser, men de var jo helt udtørrede!, mindes Lisbeth. Holdet var tilmeldt turnering i Morsø Boldspil Union, hvor der også blev afholdt Morsømesterskab. Der fandtes også et Morsøhold, som var et udtaget hold, der spillede mod udtagene hold fra de andre unioner. Både Karin og Lisbeth blev udtaget og havde mange gode oplevelser ad denne vej. 22 Sydmors Nyt

23 Tvillingesøstrene mindes deres første Jyske Mesterskab, som foregik i Sunds mod et hold fra Kolding. Der var mange medrejsende fans med i busser, og der var skrevet både en sejrs- og en taber sang til lejligheden. Desværre er de kun i besiddelse af taber sangen i dag, da det endte med et nederlag til Sydmors. På spørgsmålet om hvad der har været deres største oplevelse med fodbold, nævner de begge Norway-cup, som var deres første internationale stævne i Damejunior og Herreynglinge fulgtes til stævnet herrerne vandt kun præmie for det ryddeligste soverum!!, mens pigerne spillede sig hele vejen til finalen, som skulle stå mod et amerikansk hold. Finalen skulle spilles på en kunsstofbane, hvilket Sydmorspigerne aldrig havde set eller hørt om før. Karin og Lisbeth beretter om de amerikanske piger der sad og pakkede nye sko ud inden finalen (man kan ikke bruge fodboldstøvler på kunststof) mens de selv måtte bruge diverse kondisko de tilfældigt havde med. De vandt dog den nervepirrende finale efter straffesparkskonkurrence og blev modtaget som helte ved hjemkomsten til Mors. Karin og Lisbeth har altid spillet på samme hold og fulgtes også ad de 10 år hvor holdet spillede i 1. division. Deres lange fælles karriere blev dog brudt, da Lisbeth som den første blev gravid og derefter ikke kom rigtig i gang med at spille igen. Lisbeth har altid spillet midtbane og Karin i angrebet. Jeg siger, at jeg lagde boldene op til Karin, så hun kunne score, siger Lisbeth med et skævt smil. Jeg kan ikke forstå at de aldrig har fået nogle øge/kæle navne, men de mener kun de er blevet kaldt tvillingerne. Det kunne nu ellers godt ha været tilfældet siger Lisbeth, for vi har nok været lidt slemme til at råbe efter vores medspillere! Ja, vindermentaliteten fornægter sig ikke og de fortæller om de tusindvis af træningstimer, at de har nydt hver eneste én. Dengang var der ikke tale om at man kunne melde afbud til træning eller kamp. Alle i omgangskredsen og familien vidste at der ikke skulle arrangeres sammenkomster på de dage søstrene skulle træne eller spille kamp. De er altid blevet bakket op i deres interesse hjemmefra og deres far fulgte samtlige kampe, såvel ude som hjemme, fra tilskuerpladserne. Karin og Lisbeth siger samstemmende at Sydmors IF og fodbold har betydet ALT for dem. I dag (hvor de lige har rundet et skarpt hjørne) er det kun Karin som stadig er aktiv på U60 holdet. Tilsammen har de til gengæld 7 børn som alle er aktive fodboldspillere, og man behøves ikke være i tvivl om hvem der er trofaste tilskuere til deres kampe!! Tvillingesøstrene er taknemlige for alle de gode oplevelser og alle de tætte venskaber som fodbold har givet dem gennem årene og håber mange andre børn og unge vil opleve den samme glæde ved fodboldsporten. Tekst: Marianne H. Ringgaard Foto: Peter Madsen Sydmors Nyt

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK

Årre Skole rg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Årre Skole Årg. 2012 nr. 4 SKOLESNAK Indhold En god og en dårlig nyhed... 3 Sikringstiltag på Årre Skole... 4 Julehilsen fra Fritteren... 4 Hvad betyder alt det, vi går og siger... 5 Skolesocialrådgivere...

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne PROGRAM SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne 27. - 28. - 29. december 2013 Hvidbjerg Hallerne, Næssundvej 325, 7960 Karby. Hal 1 & 2 Sydmors hovedsponsor: 2 Sydmors I.F. s 42. juleturnering Velkommen til Sydmors

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Idrætsforening For krop og sjæl. Rolfsted Idrætsforening Forår 2009 Håndboldherrerne er i serie 1 Sommerfest 2009 Rolfsted s 1. herrehold spiller i næste sæson i serie 1. Holdet har igennem hele sæsonen vist fine takter

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Sæsonprogram 2014/2015 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang ved skolegården) Kontingent Børn/junior: Voksne over 21 år: Støttemedlemmer:

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Nr. 3 Juni 2013 38. årgang

Nr. 3 Juni 2013 38. årgang Nr. 3 Juni 2013 38. årgang»sørøverne«serverede alkohol frie drinks for børnene ved Folkefesten i Vils lørsdag den 8. juni. Ca. 300 deltog, i høj solskin, i dagens arrangementer og 250 til spisningen om

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

S V. Nr. 2 April 2014 39. årgang

S V. Nr. 2 April 2014 39. årgang Nr. 2 April 2014 39. årgang Gymnastikopvisningen i Blidstrup Hallen fredag den 21. marts var - igen - et tilløbsstykke. Masser af glade gymnaster på gulvet. En rigtig fin aften. Se mere side 18-21. S V

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere