From:Keld Wesenberg Lyngsoe To:Lars Ejby Pedersen;Bodil Schelde-Jensen Subject:Ansøgning om tilskud til multiarana i Erritsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From:Keld Wesenberg Lyngsoe To:Lars Ejby Pedersen;Bodil Schelde-Jensen Subject:Ansøgning om tilskud til multiarana i Erritsø"

Transkript

1 From:Keld Wesenberg Lyngsoe To:Lars Ejby Pedersen;Bodil Schelde-Jensen Subject:Ansøgning om tilskud til multiarana i Erritsø Hej Lars og Bodil, Vedlagt er vores ansøgning om tilskud til multiarena i Erritsø fra EGIF Fodbold. Jeg har også vedlagt vedtægter for den støtteforening, som forestår etablering og driften af multiarenaen. Referatet fra den stiftende generalforsamling i støtteforeningen også vedlagt. Vores ansøgning baseret på et tilbud på kunststofbane og multibane, som også er vedlagt. Vi møder selvfølgelig meget gerne op for at uddybe ansøgningen - sig endelig til. Afslutningsvis kan jeg oplyse at vi har samlet mere end kr siden jul. Med venlig hilsen Keld Wesenberg Lyngsø Peder Gribsvej Fredericia Tlf EGIF Fodbold kunstgræsudvalg.

2 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø En Multiarena til en masse unge mennesker Erritsø Gymnastik- & Idrætsforening fodbold (EGIF fodbold) er en aktiv fodboldklub i vækst. Der er godt 600 medlemmer, fra de yngste poder i 4-5 års alderen, en stor ungdomsafdeling med piger og drenge, en seniorafdeling med seniorhold og oldboyshold. ERRITSØS SAMLINGSPUNKT Der hersker et stærk frivilligt engagementet fra medlemmer og forældre, og klubånden lever stærkt. Klubben deler areal med Erritsø Fællesskole, afdeling Krogsager Skole med omkring 500 elever samt en fritidsordning med omkring 100 børn. I fællesskab med skole og fritidsordning, råder klubben over én 11 mands kampbane samt en lille jordbane med lys. På den anden side af jernbanen ligger der yderligere 3 baner, en opvisningsbane og en grusbane med lys. På disse arealer skal skole og fritidsklub afholde idræts- og lege aktiviteter i dagstimerne, mens klubben skal afvikle træning for klubbens mange hold og samtidig masser af kampe. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 1

3 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø EGIF fodbold er en breddeklub, som har meget fokus på det sociale uden for banen og hvor der gøres et stort arbejde for at fastholde unge mennesker. Det er også lykkedes at tiltrække unge mennesker fra andre dele af kommunen, eksempelvis Egeskov, Taulov, Skærbæk og Sønderparken. Desværre må vi skærer ned på vores aktivitetsniveau i vinterhalvåret, da vores adgang til træningsbaner i vinterhalvåret er begrænset. Jordbanen og grusbanen kan ikke benyttes i sne, frost og meget vådt vejr. Vi forsøger at fastholde et vist niveau aktivitet i vinterhalvåret ved blandt andet at flytte en del af aktiviteterne ind i Erritsø Hallen. MULTIARENA EN UNIK RAMME Vi ønsker at skabe en hel unik ramme for bevægelse, idræt og sociale relationer på tværs af alder, køn og evt. handicap. Vi har projekteret en omlægning af grusbanen til en kunstgræsbane og en helt ny og unik multifunktionel bane. Til sammen vil det sikre, at der kan leges, afvikles skoleidræt, fritidsaktiviteter, træning og kampe under fornuftige forhold året rundt. Det bliver et aktivt samlingspunkt for hele Erritsøs børn / unge og forældre. Med en multiarena bestående af en kunstgræsbane og en multibane vil vi også have mulighed for at fastholde aktivitetsniveauet hele året rundt også om vinteren, til gavn for det sociale arbejde omkring de unge mennesker. Samtidig vil behovet for timer i Erritsø hallen blive reduceret. KUNSTGRÆSBANE Med kunstgræsbanen vil klubben få en helårsbane, der kan tåle belastningen både forår, sommer, efterår og vinter, så vi kan afvikle flere kampe og træning på samme tid. Banen vil også sikre at vi fortsat kan tage imod nye medlemmer. For at holde omkostninger nede er oplægget at ombygge den eksisterende grusbane til kunstgræsbane se billedet nedenfor. Banens beliggenhed er helt optimal i forhold til at hverken banelys, livsglædens støj eller bolde vil kunne genere beboere i en radius af flere hundrede meter. Samtidig vil Erritsø fællesskoles 500 børn i dagtimerne kunne benytte banen og forøge deres idrætstimer i det fri og skolens fritidsordning vil om eftermiddagen kunne tilbyde børnene langt flere muligheder for udeaktiviteter året rundt. MULTIBANE Vores ide er at skabe en multibane/bevægelsesområde til brug og glæde for hele områdets børn / unge. Ved at tænke deres ønsker ind fra starten har vi fået skabt en hel unik ramme for bevægelse, idræt og sociale relationer på tværs af alder, køn og evt. handicap. For Erritsø fællesskole vil multibanen også kunne give idrætstimerne en helt ny dimension, helt nye muligheder for at kunne deltage i aktiviteter og leg i det fri. Multibanen bliver på størrelse med en 8-mands bane, så der kan afvikles fodboldkampe for de yngste årgange, når der som oftest er pres på de øvrige baner. Underlag på multibane er kunstgræs, hvor der kan spilles f.eks. basket og håndbold. Placering af kunstgræsbane og multibane fremgår af nedenstående figur. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 2

4 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø Multibane Kunstgræsbane MULTIARENA HVORDAN Vi har modtaget et tilbud på etablering af multiarenaen, som det fremgår af nedenstående. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 3

5 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø Ved at placerer kunstgræsbanen, der hvor grusbanen forefindes i dag, sparer vi udgifter til dræning og lysmaster, hvilket udgør et anseeligt beløb. Finansieringen af ovenstående forstiller vi os sker på flg. vis: Tilskud fra kommunen kr EGIF fodbold kr Indsamling via fonde og medlemmer kr I alt kr Yderligere uddybning af tilbud forefindes i bilag 1 kunstgræsbane og bilag 2 multibane. Bilag 3 indeholder et screendump fra gaveindsamling.dk, hvor indsamlingen til multiarenaen forefindes. MULTIARENA HVORNÅR Vi vil meget gerne have multiarenaen klar til næste vintersæson altså i november Vedlagte tilbud gælder indtil den 1. april Samtidig er vi opmærksom på at Fredericia KFUM og Taulov Skærbæk Idrætsforening har fået tildelt midler hos Fredericia Kommune, hvor vi har taget kontakt til dem for eventuelt at foretage et fælles indkøb og dermed opnå en større rabat. MULTIARENA Hvem er interesseret EGIF rugby Erritsø fællesskole, afdelingen Krogsager Erritsø fællesskole, afdelingen Bygaden EGIF hovedbestyrelse. SIF MULTIARENA Støtte fra Fredericia Kommune For at komme videre med dette projekt er det vigtigt med støtte fra Fredericia Kommune. Derfor ansøger vi om kr i støtte til projektet. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 4

6 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø MULTIBANE Alternativ placering Vi har i forbindelse med denne ansøgning, snakke med flere interessenter. Der er flere blandt som udfordret placering af Multibane. Derfor har vi også udarbejdet en alternativ placering af multibanen. Se figuren nedenfor. Multibane Kunstgræsbane Ved denne placering af Multibanen, kommer den tættere på de nye klublokaler og skolen. Dette vil klart til gode se den mindre årgange og skole, der ikke skal krydse jernbanen for komme til at træne. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 5

7 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø Ulempen ved denne løsning er at der skal etableres belysning, da dette ikke forefindes. Udgiften til dette er anslået til omkring kr Så med alternativ placering af multibanen og placering kunstgræsbanen, der hvor grusbanen forefindes i dag, Finansieringen af ovenstående forstiller vi os sker på flg. vis: Tilskud fra kommunen kr EGIF fodbold kr Indsamling via fonde og medlemmer kr I alt kr MULTIARENA med alternativ placering af Multibane Støtte fra Fredericia Kommune For at komme videre med dette projekt er det vigtigt med støtte fra Fredericia Kommune. Derfor ansøger vi om kr i støtte til projektet. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 6

8 Fra Grus til Multiarena i Erritsø Ansøgning om midler til multiarena i Erritsø MULTIARENA Hvem står bag Paul Bork, Træner U14 Drenge Mester For vores ungdomshold ville en kunststofbane være en kæmpe fordel. Der er en masse trænings øvelser som ikke kan lade sig gøre på de nuværende grus eller jordbaner. Ligeledes ville vores hold få mulighed for deltagelse i DBU's vinterturnering dette er heller ikke muligt pt. med de nuværende baner. Alt i alt vil en kunststofbane have stor betydning for spillernes udvikling og hos de ældre ungdomsspillere er kunststofbaner ligeledes et "konkurrence parameter" dvs. det er vanskeligere at tiltrække spillere fx tilflyttere hvis man ikke kan tilbyde vinter træning på kunststofbaner. Keld Wesenberg Lyngsø Holdleder for U16 Drenge og Formand EGIF Fodbold kunstige venner I en alder hvor de unge normalt falder fra, er det lykkedes at fastholde drengene og endda tiltrække flere fra andre steder i kommunen. Dette skyldes i høj det sociale arbejde omkring med fællesspisning, teambuilding ture, fælles klubture. Et kunststofanlæg giver os mulighed for at holde de samme aktivitetsniveau hele året. Samtidig gøres der også et stykke arbejde for at få forældrene involveret. Kim Stewen, Formand EGIF Fodbold ungdom Som formand for EGIF Fodbold ungdom er det en kæmpe udfordring at tilbyde ude træning fra november til hen i marts da vores vinterbane enten er meget våd eller frossen. Derfor har vi brug for en kunststofbane som fodbold klub. Med et nyt kunststofanlæg vil vi kunne tilbyde langt bedre teknisk træning til de helt små årgange hele året rundt. Skoler og andre foreninger vil kunne benytte anlægget til undervisningen. Hele området omkring Erritsø vil få et løft med et kunstbaneanlæg. Vi som fodboldklub vil kunne holde vores spillere i Fredericia frem for at de søger andre klubber i nabo byerne for at spille hele året rundt. Erritsø Gymnastik og Idrætsforening fodbold EGIF Fodbold kunstige venner S i d e 7

9 EGIF Fodbold Kunstige venner Støtteforening for EGIF Fodbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er EGIF Fodbold Kunstige venner. Dens hjemsted er Erritsø i Fredericia Kommune. 2 Formål Foreningens formål er gennem forskellige aktiviteter af skabe indtjening med det formål at støtte driften af EGIF Fodbold. Dette vil primært ske gennem drift og udlejning af kunstgræsbane, men kan også ske ved etablering af andre indtægtsskabende aktiviteter. Støtten ydes primært af årets indtægter, sekundært af foreningens opsparede overskud. 3 Medlemmer Som medlemmer kan optages alle, der er medlem af EGIF Fodbold, og som samtidigt vil støtte og arbejde for foreningens formål jfr Generalforsamling 2. Bestyrelse 4 Organisationsstruktur 5 Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel i et blad, som er udbredt på egnen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning kvalificeret flertal jfr. 13 og 14. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden seneste 7 dage for generalforsamlingens afholdelse. EGIF Fodbold Kunstige venner S i d e 1

10 EGIF Fodbold Kunstige venner Støtteforening for EGIF Fodbold 6 Dagsorden Dagsorden for generalforsamling er følgende: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab go budget 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen + suppleant 6. Valg af bilagskontrollant + suppleant 7. Eventuelt 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af det/de emner, som ønskes behandlet. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelsesmåde, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som ved den ordinære generalforsamling. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvilket emne/emner, der skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. 8 Bestyrelse Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Herudover vælges der 1 suppleant til bestyrelsen. Alle valg gælder for 2 år. 2 Bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant i ulige år. 9 Kontingent Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen. 10 Regnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive årsregnskab for det foregående år til de valgte bilagskontrollanter. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollanternes påtegning og underskrift. EGIF Fodbold Kunstige venner S i d e 2

11 EGIF Fodbold Kunstige venner Støtteforening for EGIF Fodbold 11- Revision På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 bilagskontrollanter og en bilagskontrollantsuppleant. Bilagskontrollanterne skal hvert år i februar måned gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Årsregnskabet forsynes med en påtegning. 12 Tegning og hæftelse Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen hæfter ikke solidarisk over for medlemmerne. Foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med sin formue. 13 Vedtægtsændringer Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 14 Foreningens opløsning Foreningen kan kun opløses, når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af foreningens ophør tilfalder den midler EGIF Fodbold, hvis denne består. I modsat fald tilfalder foreningens midler EGIF. EGIF Fodbold Kunstige venner S i d e 3

12 EGIF Fodbold Kunstige venner Støtteforening for EGIF Fodbold Referat stiftende generalforsamling den 24. januar Valg af referent: Søren Frank, EGIF Fodbold blev valgt til referent Gennemgang og vedtagelse af vedtægter for foreningen. Vedtægter gennemgået og vedtaget. Vedtægterne gengivet i referatet nedenfor. Vedtægter efterfølgende underskrevet af valgte bestyrelsesmedlemmer og mødets referent på selvstændigt dokument. Vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling den 24. januar Valg af bestyrelse Keld Wesenberg Lyngsø, Paul Bork og Jan Østergaard Christensen. De 3 nyvalgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig efterfølgende. Eventuelt Ingen emner under eventuelt. EGIF Fodbold Kunstige venner S i d e 1

13 EGIF Snaremosevej 69 Eritsø 7000 Fredericia Att. Paul Bork Karlslunde den 2. Oktober Mobile phone: Først tak for din henvendelse på vegne af EGIF omkring anlæg af Kunstgræsfodboldbane Snaremosevej Fredericia! På baggrund af vort møde og gennemgang af opgaven D , fremsendes hermed tilbud på opgaven. Tilbuddet er gældende til 1. April Arbejdet omfatter. Generelt. Rydning. Udgravning. Etablering af kunstgræsfodboldbane 111 x 80 M. i alt 8880 M/2 omkranset af kantflise. Ny boldbane etableres i ny kotehøjde ca. 5-8 cm. over ekst. terræn. Paul Bork fremskaffer gammel drænplan for grusbanen! Ekst. Beplantning skæres tilbage til 1 meter bag ekst. lysmaster! Alt grenmateriale knuses og lægges ud i skovbunden. Alle evt. rødder opgraves og fjernes. Pris i alt eksl. moms. Kr Der foretages generelt ingen udgravning af den ekst. grusbane! Dog har jeg langs baglinjerne i begge ender af banen påregnet en samlet udvidelse på 4 meter i 20 cm. dybde! Det opgravede materiale planeres pænt ud i bunde af den ekst. beplantning. Bundssikring / Afretningslag. Der bundsikres med stabilt grus 0/32 i 20 cm. tykkelse, hvor udgravning har været foretaget, herefter leveres og udlægges afretningslag i skærve materiale max. 5 cm. tykkelse Alle materialer tromles og komprimeres og afrettes til en nøjagtighed på Plus minus én cm. målt over en 4 meter ret skede ihenhold til Fifa Standard. Pris i alt eksl. moms. Kr Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

14 Bane lys. Der leveres og opsætte på ekst. master. 12 stk. projektører Champion ligth, fra fa. Thorn lightning. Baneanlægget vil blive belyst med en middelværdig på 125 Lux. lys beregning vil blive udført og fremsendt ved accept. 6 stk. tavler til lamper placeres ved hver mast. 1 stk. ny tavle for styring til nye master. 1 stk. drejeafbryder for tænd/sluk af projektører Bemærk. Der kræves 50 amp. gruppeafbryder til forsyning af belysnings anlægget. Der er ikke medregnet nedlægning af kabel, inkl. afdækning af kabler til masterne. Pris i alt eksl. moms. Kr Kantmarkering. Omkring hele baneanlægget leveres og lægges en 50x50x6 cm. grå betonflise. Som indramning af kunstgræsfodboldbanen. Flisen bagsikres med grus materiale! Pris i alt eksl. moms. Kr Kunstgræs. Der leveres og udlægges i alt 111 x 80 M. kunstgræstæppe således i alt 8880 M/2. Kunstgræstæppet der er valgt er EVO 62. fra Fa. Italgreen. Kunstgræstæppet vil blive limet sammen, infill vil være kvartssand og sort SBR. Fine Mix fra Fa. Genan. Fodboldbanen opstreges i hvid kunstgræs som en 11 mandsbane i farven hvid og 2 stk. 8 mands fodboldbaner markeres i hjørnerne ligeledes i farven gul. Pris i alt excl. moms. Kr Byggeplads. Det forudsættes at vi kan bruge klubbens toiletter og bade faciliteter til vort personale. Der opsættes affaldscontainer, og der foretages daglig rengøring og oprydning på arbejdspladsen. Containeren tømmes efter behov. Såfremt vi sviner vejanlæg til, vil dette én gang dagligt blive fejet og rengjort. Pris i alt eksl. moms. Kr Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

15 Fifa test / Fifa Star 2 certifikat! Der foretages fieldtest af kunstgræsfodbold banen for at opnå Fifa star 2 Certifikat, dette vil blive udført kort tid efter kunstgræsset er færdig monteret. Jeg gør opmærksom på at det typisk tager 4-8 uger før I får jeres Certifikatet! Dette er den eneste kvalitetssikring i får! Pris i alt. excl. moms. Kr Samlet anlægssum excl. moms. Kr Betaling: Garanti. Beløbet deles i 3 lige rater af Kr moms. 1. Rate forfalder samme dag Kunstgræsset bestilles på Fabrikken! 2. Rate forfalder når Kunstgræsset leveres på Snaremosevej Rate forfalder 5 dage efter aflevering. Der stilles 5 års garanti på kunstgræsbanen, såfremt Sport-Zone A/S pleje og vedligeholdelses vejledning følges. Som minimum skal Sport-Zone A/S 2 gange Årligt stå for dybderengøringen af banen ihenhold til Plejeplanen. Økonomisk garanti stilles ikke af nogen af parterne Forbehold: Der tages forbehold mod beskadigelser af alle former for kabler, dræn, kloak m.v. der måtte ligge i jorden, hvor vi foretager gravearbejde. Da vi ikke kender ledningsplanerne. Bygherre anviser uden beregning hvor evt. forsynings kabler er placeret. Bygherre anviser hvor vi uden beregning, kan tage byggestrøm, og tilslutte vand og kloak til vor skurvogn. Der foretages ingen geotekniske undersøgelser. Afvanding vil være ekst. jordbund, såfremt der ønskes nedlagt ekstra dræning vil denne blive udført som eksta arbejde. Intet jord vil blive kørt væk Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

16 Tidsplan! 8 dage efter accept udarbejdes tidsplan for opgaven. Planlægning! Af hensyn til div. Leveringstider. vil være godt for vor fælles planlægning hvis vi kunne få besked om evt. opstart seneste 8 uger før evt. opstart! Årlig vedligeholdelse af kunstgræsbanen ved 3-4 timer dagligt brug. Denne udføres i henhold til vort plejeprogram, som er vedlagt. Bemærk vi i nedenstående har medregnet 2 ton infill. til genfyld i kunstgræsbanen hvert år. Samlet årlig drift udgift excl. moms. Kr Snerydning. Snerydning påbegyndes og afsluttes senest 5 timer efter snefalds ophør. (Dette er en ydelse som jeg foreslår i selv står for!) Samlet pris excl. moms pr. gang. Kr Glatførebekæmpelse! Der udlægges forebyggende fra 1 nov. til 15 Marts Icebreaker Hver 14 dag! Samlet pris eksl. moms. Kr Mange tak for jeres henvendelse hvis opgaven tildeles os, vil vi gøre alt for at løse opgaven til jeres fulde tilfredshed. Med venlig hilsen Vagn O. Hansen Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

17 EGIF Snaremosevej 69 Eritsø 7000 Fredericia Att. Paul Bork Karlslunde den 7 Oktober Mobile phone: Først tak for din henvendelse på vegne af EGIF omkring anlæg af Multibane Snaremosevej Fredericia! På baggrund af vort møde og gennemgang af opgaven D , fremsendes hermed tilbud på opgaven. Tilbuddet er gældende til 1. April Arbejdet omfatter. Generelt. Rydning. Etablering af Multibane på Parkerings arealet foran Klubhuset. Multibanen er udvendig mål 32 x 18 meter i alt 576 M/2! Med fodboldmål og Basket kurve! Ekst. Beplantning hvor banen skal placeres ryddes og rødder opgraves og fjernes. Pris i alt eksl. moms. Kr Bundssikring / Afretningslag. Arealet bruges som det henligger og der bygges ny bund oven på ekst. P. areal! Der bundsikres med stabilt grus 0/32 i en gennemsnitshøjde på 20 cm. tykkelse, herefter foretages finafretning i stenmel! Pris i alt eksl. moms. Kr Kantmarkering. 150 cm. fra bandesystemet omkring hele baneanlægget leveres og sættes en kantsten 100x15x6 cm. farve grå. Sættes i beton. Som indramning af Multibanen og bagsikring af grus materialerne! I alt 112 lbm. Pris i alt eksl. moms. Kr Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

18 Etablering af SurePlay Multisport belægning! Der leveres og udlægges i alt 576 M/2 Sureplay i farven Rød! Belægningen udføre i 3 cm. tykkelse. 2 cm. SBR stødabsorberende gummi! 1 cm. EPDM Gummi i farven Rød Farvekode 000! Opstregning : Pris i alt excl. moms. Kr Der males linjer i gummimaling for Basket midterlinje samt mållinje Og målfelter for fodbold! Farven vælges som Hvid! Pris i alt eksl. moms. Kr Multibane Arena Model Milwaukee. Denne Multisports bane leveres og opsættes, bemærk de ekstra forhøjede Bander I begge ender samt tilhørende bænke se i øvrigt det vedhæftede link! Pris i alt eksl. moms. Kr Samlet anlægssum excl. moms. Kr Betaling: Beløbet deles i 2 lige rater af Kr moms. 1. Rate forfalder samme dag Multibanen leveres på Snaremosevej Rate forfalder samme dag banen tages i brug af de spændte børn! Garanti. Der stilles 5 års garanti på Sureplay Multisport belægningen! Såfremt vedligeholdelses vejledning følges. Som minimum skal Sport-Zone A/S stå for dybderengøringen af banen ihenhold til Plejeplanen. Økonomisk garanti stilles ikke af nogen af parterne Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

19 Forbehold: Der tages forbehold mod beskadigelser af alle former for kabler, dræn, kloak m.v. der måtte ligge i jorden, hvor vi foretager gravearbejde. Da vi ikke kender ledningsplanerne. Bygherre anviser uden beregning hvor evt. forsynings kabler er placeret. Bygherre anviser hvor vi uden beregning, kan tage byggestrøm, og tilslutte vand og kloak til vor skurvogn. Der foretages ingen geotekniske undersøgelser. Afvanding vil være ekst. jordbund, såfremt der ønskes nedlagt ekstra dræning vil denne blive udført som eksta arbejde. Intet jord vil blive kørt væk. Tidsplan! 8 dage efter accept udarbejdes tidsplan for opgaven. Planlægning! Af hensyn til div. Leveringstider. vil være godt for vor fælles planlægning hvis vi kunne få besked om evt. opstart seneste 12 uger før evt. opstart! Mange tak for jeres henvendelse hvis opgaven tildeles os, vil vi gøre alt for at løse opgaven til jeres fulde tilfredshed. Med venlig hilsen Vagn O. Hansen Sport-Zone A/S - Sognevejen Karlslunde Mobil Mail. CVR nr. DK Jyske Bank. Konto nr Web:

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939

VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 VEDTÆGTER For FODBOLDKLUBBEN Vallensbæk Idrætsforening af 1939 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Vallensbæk Idrætsforening af 1939 Fodbold, i forkortelse: Vallensbæk IF Fodbold eller VI 39 Fodbold,

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011

Vedtægter for Godkendt på generalforsamlingen den 28. september 2011 Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Foreningen Tarp Bold Klub er stiftet den 12. juni 1936 og har hjemsted i Esbjerg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Boldspil-Union (DBU), Jysk Boldspil-Union (JBU)

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921

VEDTÆGTER FOR IDRÆTSFORENINGEN STJERNEN stiftet den 18. april 1921 1 Foreningens navn er Idrætsforeningen Stjernen. Dens hjemsted er Odense Kommune. 2 Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt samt varetage fælles

Læs mere

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF

Fra mudderhul til træningsanlæg. Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF Fra mudderhul til træningsanlæg - MED PLADS TIL ALLE Ansøgning om støtte til opførsel af kunststofbane og multibane I Viborg Nørremarken, NUGF klubhus nedslidt sandbane sumpet femmands træningsbane nedslidt

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Thorsminde Coastal Roklub Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Dato. Tirsdag d. 21. juni kl. 19.30 på Naturskolen i Thorsminde. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af ny formand 3) Valg af

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad

Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad Vedtægter for Foreningen Taarbæk Søbad 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Taarbæk Søbad (herefter Foreningen), og har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, beliggende i Rosenhaven, Taarbæk Strandvej 80,

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold

Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold Vedtægter For Herlev Idrætsforening Fodbold 1. Formål og målsætning 1.1 Det er Herlev Idrætsforening (HI) Fodbolds formål at tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der ser

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere