DEN NY VERDEN 2005:3 Danmark i FN s Sikkerhedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN NY VERDEN 2005:3 Danmark i FN s Sikkerhedsråd"

Transkript

1 DEN NY VERDEN 2005:3 Danmark i FN s Sikkerhedsråd 1

2 Niels Aadal Rasmussen FN s prøvelse i Kosovo Kosovos FN-status Kosovos nuværende status som FN-protektorat har siden NATO s humanitære intervention i 1999 udviklet sig til en virkelig prøvelse for FN og for Sikkerhedsrådet, som har det formelle ansvar sammen med generalsekretæren. Imidlertid skyldes Kosovos status under FN paradoksalt nok, på den ene side at NATO handlede uden FN-mandat, på den anden side at der var tale om en provins i en folkeretligt anerkendt, selvstændig stat, nemlig Jugoslavien. (For en kronologisk oversigt se tabel 1). Fra et humanitært synspunkt var der ganske vist tale om frygtelige overgreb mod Kosovoalbanerne og massiv undertrykkelse fra Milosevics side, ja man taler ligefrem om en serbisk knibtangsmanøvre for at udrense albanerne fra Kosovo (Krstic-Brano 2004:332). Alligevel var det ikke muligt i begyndelsen af 1999 at opnå Sikkerhedsrådets godkendelse af NATO s forsøg på at standse det, som nogle sagde var på vej til at udvikle sig til et folkedrab. Godkendelse fra Sikkerhedsrådets side stødte på modstand ikke mindst fra russisk og kinesisk side mod at gribe ind i en folkeretligt anerkendt stats indre anliggender. Der var derfor ved interventionen ikke tale om indgriben på grundlag af en trussel mod den internationale fred og sikkerhed med efterfølgende FN-indsats på stedet. Rusland hoppede (formentlig i et forsøg på at støtte Beograd) ikke desto mindre med på vognen og deltog i den efterfølgende internationale besættelse af Kosovo. Men det så i første omgang ud til at blive overladt til andre, i første række regionale kræfter som OSCE og EU, at tage ansvar for provinsen. Havde Sikkerhedsrådet givet mandat til det, ville i hvert fald OSCE, formentlig med bistand fra NATO, have været i stand til at løfte opgaven. EU havde tidligere været langt fremme for at påtage sig en rolle i håndteringen af Albanienkrisen i 1997, en rolle som imidlertid tilfaldt OSCE på mandat fra Sikkerhedsrådet. Men da det kom til Kosovo i 1999, var EU s vilje, såvel som i praksis også evnerne, langt mindre. DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo 73

3 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen 74 Tabel 1-Kosovo: Kronologi 1974 Revideret jugoslavisk forfatning giver autonomi til Kosovo 1989 Milosevic tilbagekalder autonomi, hær og politi sendes i kampstilling 1991 Albanien anerkender den selvudråbte Republikken Kosovo 1992 Ibrahim Rugova valgt til præsident i Kosovo, ikkevoldsmodstand 1995 Dayton Fredsaftalen, Kosovo er ikke på dagsordenen 1997 Kosovo Liberation Army (KLA/UCK) tager ansvar for voldsepisoder 1998 Milosevic sender tropper til KLA-kontrollerede områder KLA tager kontrol over 40 % af Kosovo før serberne sejrer etniske albanere findes dræbt uden for Racak, mistanke om krigsforbrydelse NATO bombekampagne i marts, i juni begynder jugoslavisk tilbagetrækning UNMIK får ansvar for Kosovo 2000 Milosevic mister magten 2001 I februar dør 7 serbere i Kosovo i busangreb, vejsidebombe Albansk uro i Makedonien, i maj vender jugoslaviske tropper tilbage til bufferzonen omkring Kosovo. Rugovas moderate parti opnår næsten absolut majoritet i november 2004 Etniske sammenstød i den nordlige by Mitrovica, talrige døde og sårede I oktober boykotter serberne valget 2005 Kosovos premierminister Haradinaj anklages for krigsforbrydelser i Haag I juli tre bomber i Prishtina, en rettet mod UNMIK HQ I november statusforhandlinger under Martti Ahtisaari Kilder: European Security, British-American Security Information Council, samt BBC. Ikke mindst USA s dominans i NATO s bombekampagne og indsats i det hele taget var en bitter pille at sluge for EU. Hertil kom, ikke mindst af historiske årsager, at flere ledende EU-lande betragtedes, og måske stadig betragtes, med en ikke ubetydelig mistillid af Kosovoalbanerne. OSCE var i forbindelse med NATO-kampagnen i perioden marts-juni 1999 langt fremme i forberedelserne til at overtage ansvaret for Kosovos videre skæbne. Det kunne have været naturligt, eftersom OSCE i vinteren netop havde ansvaret for den internationale overvågning af situationen i provinsen. Når det ikke lykkedes for OSCE, skyldes det formentlig primært netop det forhold, at spørgsmålet om provinsens fremtidige status nødvendigvis måtte tages op i forbindelse med

4 en varig løsning. Og ikke mindst de permanente medlemmer af FN s Sikkerhedsråd har alvorlige vanskeligheder med det grundlæggende folkeretsprincip om folkenes selvbestemmelse og dets forhold til princippet om suverænitet og territorial integritet. Det gælder ikke blot Rusland i forhold til Tjetjenien og Kina i forhold til Tibet, men også Frankrig i forhold til Korsika, Storbritannien i forhold til Nordirland og for den sags skyld USA i forhold til Puerto Rico (Rasmussen 2005). Så når det kom til en besvarelse af spørgsmålet om Kosovos fremtidige status, måtte stormagterne sikre sig, at afgørelsen skulle træffes i Sikkerhedsrådet, hvor de har vetoret. FN s rolle FN er i Kosovo blevet stillet over for en af de største udfordringer i verdensorganisationens levetid. NATO s humanitære intervention sluttede med vedtagelsen 10. juni 1999 af Sikkerhedsrådets resolution 1244, som fastlægger Kosovos midlertidige status som en del af Forbundsrepublikken Jugoslavien med betydelig autonomi, der administreres af en repræsentant for FN s generalsekretær. Generalsekretærens særlige repræsentant leder den internationale civile tilstedeværelse, UNMIK, i tæt koordination med den internationale militære tilstedeværelse, NATO-styrken KFOR. Både den civile og den militære tilstedeværelse er accepteret af Forbundsrepublikken Jugoslavien, der med enkelte undtagelser har trukket sine civile og militære myndigheder ud af Kosovo. Generalsekretærens særlige repræsentant Hans Hækkerup traf i maj 2001 beslutning om den forfatningsmæssige ramme for midlertidigt selvstyre, som efter valg samme efterår førte til oprettelse i marts 2002 af midlertidige institutioner, præsidentembede, lokalregering og folkeforsamling (Provisional Institutions of the Self-Government in Kosovo, PISG) (Hækkerup 2002). Dermed var endnu et skridt taget i retning af den ønskede uafhængighed i efterlevelse af resolution 1244 s mandat til, at UNMIK i afventen af en endelig løsning, skal fremme udstrakt autonomi og selvstyre, under hensyn til Rambouillet-aftalen. Herudover er resolution 1244 imidlertid ikke særlig konkret med hensyn til Kosovos fremtidige status. Og selvom autonomi og selvstyre fra starten var de centrale politiske mål for FN og den internationale administration, har de i praksis ikke haft nogen større værdi for hverken albanere eller serbere. Den særlige repræsentants beføjelser udspringer af resolution 1244, men er nærmere fastlagt i en intern forordning af 25. juli 1999, som siger, at al lovgivningsmæssig og administrativ myndighed vedrørende Kosovo, herunder administrationen af retsvæsenet, påhviler UNMIK og udøves af den særlige repræsentant (Yannis 2004: 67-81). I praksis tolkes myndigheden som uindskrænket af betragtninger om suverænitet, dog således, at lovgivning fra før Milosevics ophævelse i 1989 af Kosovos autonomi DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo 75

5 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen 76 som provins under 1974-forfatningen stadig er gældende. Jugoslavisk faktisk suverænitet ophørte således umiddelbart efter den internationale overtagelse i 1999 under Milosevics styre trods indledende protester fra Beograd og Moskva. FN s myndighed er dog en faktisk myndighed, som ikke har gjort indgreb i Kosovos status. Efter Milosevics fald i 2000 og hans udlevering til krigsforbrydertribunalet i Haag året efter, har Beograd indtaget en pragmatisk holdning og accepteret tingenes tilstand som en slags suspenderet suverænitet. Grundet UNMIK s begrænsede evne til at indføre og opretholde denne principielt uindskrænkede myndighed overalt, findes der dog i det nordlige Kosovo i den serbiske del af byen Mitrovica og andre serbiske dominerede egne (kommunerne Zvecan, Zubin Potok og Leposavic) parallelle serbiske strukturer, som i vidt omfang hidtil har rettet sig efter Beograd. Forordningen fra 1999 bestemte desuden, at UNMIK skal administrere flytbar og fast ejendom, herunder bankbeholdninger, og anden ejendom ejet eller registreret i Forbundsrepublikken Jugoslaviens eller Republikken Serbiens navn eller nogen af disses myndigheder, der befinder sig på Kosovos område. Det gælder således også minekombinatet Trepca, hvis hovedsæde netop befinder sig i Mitrovica, og som begge parter gør krav på. Desværre viste alvorlige optøjer i 2004 med mange døde og sårede og tusinder af fordrevne, at befolkningens respekt for UNMIK slet ikke svarer til missionens beføjelser. Trepca har siden Middelalderen spillet en nærmest mytologisk rolle som grundlag for velstand for de etniske befolkninger i Kosovo. Trepcakombinatet omfatter i dag et større antal miner og industrielle anlæg til udvinding af ædle eller strategisk vigtige metaller og produktion af batterier, ammunition og kunstgødning. Historisk spillede bly fra Trepca en afgørende rolle for produktionen af batterier til Nazitysklands ubådsflåde. I 1980 erne beskæftigedes medarbejdere, og kombinatet stod for 70 procent af Jugoslaviens mineralrigdomme. I 2000 lukkede UNMIK med hjælp fra NATO s KFOR smelteværket i Zvecan grundet forurening og sundhedsproblemer og overtog dermed ansvaret for de overvældende miljøproblemer beregnedes det, at oprydning og genopstart ville kræve en investering på 230 millioner US$. Ingen investorer vil være parat til det, før ejerskabet er afklaret. Verdensmarkedet for mineraler er imidlertid gunstigt, og i sommeren 2005 startede en forsøgsproduktion bl.a. i minen Stari Treg. Kosovos økonomi og sikkerhed i FN-regi Efter kamphandlingerne i 1999 forlod de fleste serbiske myndigheder og eksperter, som under Milosevicstyret havde haft monopol på nøglestillinger indenfor virksomheder, industri og administration Kosovo, så

6 der kun var ganske få fagligt kvalificerede til at bistå den internationale administration med at genrejse økonomien. I stedet voksede en uformel og uofficiel økonomi frem, som især byggede på traditionen for handel internt og eksternt, med D-marken som officiel valuta (senere erstattet af euroen). Parallelle albanske samfundsstrukturer, herunder med skatteopkrævning på tre procent af indkomsterne, havde eksisteret i årevis, og både serbere og albanere etablerede nu i hver deres områder en form for myndigheder til at udfylde det politiske og sikkerhedsmæssige tomrum, som opstod efter tilbagetrækningen, og inden den internationale administration langt om længe kom på plads. Ikke mindst albanere fra eller med kontakt til de væbnede grupper overtog ledige lejligheder, anden fast ejendom og aktiver som hoteller, tankstationer og lignende. De er blevet brugt både som udgangspunkt for politiske aktiviteter og som indtægtskilder (Yannis 2003: 181). Tilstedeværelsen af FN s administration og politi samt ikke mindst KFOR s internationale tropper (i dag ) har i første omgang betydet visse indkomster på lokalt niveau, men de har samtidigt betydet en alvorlig skævvridning af samfundsøkonomien og arbejdsmarkedet. Den massive internationale støtte har haft en virkning, ligesom store oliefund ville have det. Til trods for at arbejdsstyrkens produktivitet ikke stiger, og der derfor ikke bliver flere konkurrencedygtige varer til hjemmemarkedet eller til eksport, og til trods for manglende modernisering af den tilbagestående landbrugssektor, er der dog råd til massiv import som finansieres af udenlandsk bistand og hjemsendelser fra arbejdere i udlandet. I et land med stor befolkningstilvækst og lav gennemsnitsalder er tilgangen til den erhvervsdygtige arbejdsgruppe årligt over og arbejdsløsheden formentlig procent. Arbejdsløsheden og Kosovos geografi har medvirket til en betydelig økonomisk kriminalitet. Menneskesmugling navnlig af kvinder og piger, men også illegal handel med våben og narkotika, har antaget et alvorligt omfang. Åben konfrontation med de velvæbnede kriminelle grupper har hidtil ikke været mulig. Ganske vist viser kriminalstatistikkerne ikke nogen skræmmende rate for mord eller anden grov kriminalitet, men politisk vold, bandekrige og dødelige familiefejder er tilsyneladende hyppige og ude af kontrol, blandt andet fordi de ikke anmeldes til myndighederne. UNMIK, som stadig har ansvaret for blandt andet sikkerhed og beskyttelse af mindretal, har oprettet en EU enhed mod økonomisk kriminalitet, ligesom FN-politiet har en efterretningsenhed mod organiseret kriminalitet og toldvæsenet får støtte, men forsøg på gennemdrivelse af den seneste lovgivning fra 2002 mødes ofte af bestikkelse og korruption. DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo I Kosovos tilfælde hæmmes sådanne foranstaltninger af den antiautoritære politiske kultur, der har videreudviklet sig under kamp i årevis mod 77

7 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen 78 Figur 1: Fattigdom og konflikt illustrative kausalkæder FATTIGDOM BEFOLKNINGS- TILVÆKST MALTHUS SKRUETVINGE BEGRÆNSEDE NATUR- RESSOURCER Kilde: Efter Møller 2005:52 ENORME UNGDOMS- ÅRGANGE OVERSKUD AF MANDLIG BEFOLKNING RESSOURCE- KONFLIKTER ROVDRIFT PÅ NATUR- RESSOURCER URBANISERING UNDERSKUD AF LANDBRUGS- JORD ARBEJDSLØS URBAN UNGDOM VOLDELIG KONFLIKT IMMIGRATION IMMIGRATION DIASPORA RADIKALISERING ETNIFICERING FLYGTNINGE- PROBLEMER Milosevicregimets undertrykkelse. Hertil kommer en mentalitet, som bygger på tilstedeværelsen af ældgamle familie- og klantraditioner og en form for juridisk sædvane, som bygger på middelalderlige principper om blodhævn. Lovkoden, hvori sædvanen beskrives, er i sig selv ganske klar i kravet om øje for øje, og har lokalt forrang for anden lovgivning. Den er først nedskrevet i moderne tid og kompliceres af tilpasning til sociale relationer og begreber som religion og stat (Krasztev 2000; The Code of Leke Dukagjini 1989). Væbnet konflikt resulterer som oftest i forværring af politiske og etniske skel og afbrydelse af sociale og økonomiske aktiviteter, men også i nedbrydelse af selve samfundets struktur med kronisk svækkelse til følge (Yannis 2003: 189; se også figur 1). Imødegåelse af de økonomiske, sociale, politiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser af den væbnede konflikt forudsætter både kriminalprævention og politiindsatser, men også et fungerende retsvæsen og kriminalforsorg. Straffelovgivningen må gennemtvinges og det økonomiske udbytte af kriminalitet inddrages. Demokratisering kræver konfrontation af mennesker og grupper, som stræber efter at undergrave og modarbejde retsstaten og den europæiske integration. Og endelig kommer man ikke uden om en

8 bedre koordinering af det internationale samfunds civile og militære indsatser, herunder også i forbindelse med grænseovervågning. FN s rolle som administrator af al ejendom på Kosovos område indebærer blandt andet, at ansvaret for privatisering af tidligere offentlige eller medarbejder ejede virksomheder påhviler UNMIK s såkaldte søjle fire for økonomiske spørgsmål, som i praksis varetages af EU. Efter lang tids stilstand begrundet i uenighed mellem FN-ledelsen i New York og EU-ledelsen i Bruxelles om det retlige ansvar for afgørelser truffet mod navnlig serbiske interesser i den tidligere provins, er der på det seneste kommet gang i privatiseringerne. En særlig organisation, Kosovo Trust Agency, der udbyder virksomhederne, forventer i foråret 2006 at have privatiseret 90 procent af de medarbejderejede virksomheder, der navnlig er produktionsvirksomheder inden for minedrift og industri, mens det går langsommere med offentligt ejede virksomheder som post og telefonvæsen, elværker og lufthavne. Elproduktionen har vist sig at være et særligt svagt led i samfundsøkonomien, idet den lider under antikveret teknologi, strømudfald og en dramatisk mangel på afregning af forbrugt strøm. Elmanglen er i sig selv årsag til svigtende produktion og tilbageholdenhed med private investeringer. Også servicevirksomheder, som forsikringsvæsen og banker privatiseres. De fleste privatiserede virksomheder overtages af kosovoalbanere bosiddende enten i Kosovo eller udenlands, herunder også i Albanien. Der er imidlertid bekymring for, at mange investeringer i virksomhederne ikke fører til produktive, forretningsmæssigt rentable aktiviteter. Potentielt kan privatiseringsprocessen også medføre hvidvaskning af illegale indkomster (Eide 2005). En særlig udviklingsplan for Kosovo ventes at kunne lede den økonomiske udvikling i den rigtige retning. Et eksempel på privatisering af en industriel produktionsvirksomhed er nikkelminer og smelteriet ved Gllogovac i det centrale Kosovo, som i 1989 beskæftigede ansatte og havde en produktion på tons nikkel, der er et strategisk vigtigt metal. Produktionen stoppede i 1998, men ansættelse af knap ansatte skønnes at kunne føre til fornyet produktion af tons nikkel, primært til vestlige markeder og en gennemsnitlig eksportindtægt på millioner dollar. I maj 2005 blev virksomheden Ferronikeli udbudt med krav om en investering på 25 millioner dollar og ansættelse af medarbejdere. I november blev den solgt til den britiske koncern Alferon for 40 millioner dollar. Statusforhandlingerne FN s generalsekretær udnævnte i juni 2005 den norske NATO-ambassadør Kai Eide, tidligere mangeårig FN-repræsentant på Balkan og formand for OSCE s Permanente Råd i Wien i 1999 under Kosovokrisen, til foreløbig udreder af spørgsmålet om Kosovos status. Selve forhandlingsprocessen DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo 79

9 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen lægges imidlertid i hænderne på den erfarne FN-diplomat og tidligere finske præsident Martti Ahtisaari. Ahtisaari har over en længere årrække tjent som problemløser for FN og blandt andet været med til at give Namibia selvstændighed, ligesom han spillede en rolle ved afslutningen af NATO s humanitære intervention i Tanken er, at Ahtisaari og hans internationale team skal stå for penduldiplomati mellem Prishtina og Beograd samt andre involverede hovedstæder, hvorefter han skal udarbejde forslag til Kosovos fremtidige status, med henblik på vedtagelse enten i Sikkerhedsrådet eller eventuelt på en international Kosovokonference. De to siders respektive udgangspunkter for forhandlingerne er imidlertid bekymrende. Ikke blot er de diametralt modsatrettede, men der er heller ikke indbyrdes enighed blandt hverken albanerne eller serberne. Både i Prishtina og i Beograd er startet processer til udformning af forhandlingspositioner, blandt albanerne i et såkaldt Kosovoforum på initiativ af UNMIK og med deltagelse af både regering og opposition, og i Beograd i møder mellem regering og opposition. Næste spørgsmål bliver så sammensætningen af forhandlingsholdene, blandt albanerne med eller uden deltagelse af oppositionen, som repræsenterer dele af Kosovos Befrielseshær, eller af albanerne fra det sydlige Serbien og blandt serberne med eller uden lokale serbere samt med eller uden repræsentanter for den anden republik i statsunionen, Montenegro. Albanien og Makedonien må også inddrages i forhandlingsprocessen som nabolande, om ikke andet så fordi spørgsmålet om garanterede grænser er afgørende, og fordi et uafhængigt, men militært umodent, bevæbnet Kosovo vil udgøre et sikkerhedsproblem. Endvidere må de mest direkte involverede internationale parter i den administrative opbygning af UN- MIK, såsom EU, OSCE og Europarådet, inddrages, men muligvis også NATO, som ansvarlig for Kosovos sikkerhed. For FN s vedkommende vil det mest praktiske formentlig være, at generalsekretæren repræsenterer Sikkerhedsrådet og rapporterer til dette, frem for at rådet selv deltager med risiko for vetoer fra flere af de permanente medlemmer. Endelig udgøres yderste lag af USA, som nødvendigvis må inddrages med henblik på sikkerhedsgarantier til Kosovoalbanerne. Også russisk direkte involvering vil nok være en betingelse, både for Beograd (der ønsker en traditionel forbundsfælle ved forhandlingsbordet), til støtte for den serbiske demokratiske opinion, og i lyset af russiske, strategiske overvejelser. Af særlig betydning for russisk involvering vil være afgørelsen af spørgsmålet om selvbestemmelsesret på den ene side i forhold til Tjetjeniens ønske om løsrivelse fra Rusland, på den anden side den russiske støtte især indirekte til forsøg på løsrivelse af områder i Kaukasus fra Georgien (Abkhasien og Sydossetien) eller af Transnistrien fra Moldova. 80 For FN har tilstedeværelsen i Kosovo som antydet ikke været nogen entydig succes, idet UNMIK i hvert fald indtil for nylig er blevet be-

10 tragtet med stigende skepsis og til tider uvilje af den lokale befolkning, der direkte har angrebet FN. Det skyldes i første række utålmodighed med usikkerheden om områdets fremtidige status, som i sidste ende skal afgøres, eller i det mindste godkendes af FN men også det ansvar, FN har haft for privatiseringsprocessen med den risiko, det har indebåret for forsyndelser mod magtfulde lokale interesser. Samtidig er FN s generelle omdømme blevet skadet især af tilbagetrækningen af FN s personale fra Irak efter bombeangrebet og drabet på generalsekretærens repræsentant i 2003, som ikke gjorde lysten til lokaladministration større. Det kan med rimelighed antages, at FN frem for alt ønsker at kunne afslutte sin tilstedeværelse i Kosovo, jo før des bedre, forudsat at det kan ske på ordnede vilkår. Overordnet set har FN ikke megen grund til at se med optimisme på statusforhandlingerne, som umiddelbart kan risikere at medføre uro i ansvarsområdet. Den historisk og socialt veletablerede våbenkultur og fasttømrede tradition for besiddelse af våben og sprængstoffer har sammen med gennemgående politisk ustabilitet og udstrakt organiseret kriminalitet i regionen, herunder også i Albanien, ført til en militarisering af visse radikale grupper af Kosovoalbanere. Sådanne spørgsmål kan selvsagt ikke løses blot ved uden videre at tilbyde Kosovo uafhængighed, og de første tegn på oprettelsen af en såkaldt Kosovos Uafhængighedshær er allerede registreret (Yannis 2004: 77). Konklusion Erfaringerne fra Kosovo viser, at FN (og da navnlig FN-sekretariatet i New York, der især skal tjene generalsekretæren og Sikkerhedsrådet) savner særlig kompetence, når det kommer til løsningen af en nyskabende, tung og politisk kompliceret administrationsopgave som den organisationen blev pålagt i 1999 i Kosovo. FN savner komparative fordele i forhold til andre internationale organisationer som hver for sig har deres spidskompetencer NATO, EU, OSCE og Europarådet og som derfor også alle har fået deres respektive arbejdsopgaver i administrationen af Kosovo. Imidlertid er det tilsyneladende kun i begrænset omfang lykkedes at få den komplicerede organisation i UNMIK til at fungere optimalt. I stedet søges EU bragt på banen i den centrale rolle, men hidtil uden held. Medvirkende hertil er dels, at også EU savner erfaring med løsning af komplicerede administrationsopgaver uden for Unionen, dels at EU formentlig har svært ved at opfatte Kosovo som en gunstig mulighed for at afprøve Unionens kombination af civile og militære krisestyringsværktøjer. Ganske vist har EU påtaget sig (og siden slutningen af 2004 løst) næsten tilsvarende og vanskelige opgaver i Bosnien-Herzegovina, men hidtil har EU ladet forstå, at man ikke er parat til etablere en EUMIK, eller EU-administration i Kosovo. Hertil kommer at EU fortsat ikke DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo 81

11 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen 82 råder over et integreret operativt apparat til krisestyring som forudset i den kuldsejlede forfatningstraktat. Ifølge FN s statusrapport kan inspiration til et resultat af forhandlingerne om Kosovos fremtidige status muligvis hentes i løsningen fra Daytonaftalen for ti år siden om Bosnien-Herzegovina, som er under opsyn af en såkaldt Højrepræsentant, men som dog nu er en selvstændig stat med sæde i FN. Et andet FN-element, som måske kan bringes i spil, er den fredsopbygningskommission, som efter seneste FN-topmøde skal stables på benene inden årets udgang. Arbejdet hermed varetages under FN s Generalforsamling, hvor Danmark sammen med Tanzania spiller rollen som drivende kræfter for forhandlingsprocessen. Kommissionen kunne bringe tanken hen på Formynderskabsrådet, som havde ansvar for særlige oversøiske områder under kolonifrigørelsen. Danmark spiller altså en rolle både i Sikkerhedsrådet, hvor forhandlingerne om Kosovo er forankret, og i processen hen imod en fredsopbygningskommission, og muligheden for synergi synes nærliggende. Statusforhandlingerne vil stille krav om indrømmelser ikke alene fra de etniske parter i striden om Kosovo, men også fra EU om yderligere bistand og tilnærmelse og fra USA især på det militære og sikkerhedsmæssige område. Dermed vil EU s fortsatte vilje til udvidelse komme på prøve i sammenhæng med forhandlingerne om Kosovos uafhængighed. EU forhandler om optagelse af Tyrkiet og Kroatien, snart også med Makedonien og om associering med Albanien og nu også Serbien og Montenegro. På sigt er alle landene på det vestlige Balkan blevet lovet medlemskab af EU. USA må også påtage sig et ansvar, for albanerne i Kosovo har mere tillid til amerikansk militær beskyttelse end til andre landes. Og endelig har Rusland traditionelt haft nære politiske og økonomiske forbindelser til Beograd, og må også inddrages især for at berolige serberne. Da navnet Kosovo etymologisk hører hjemme i det slaviske sprogområde og dermed ofte associeres med serbisk, bliver det interessant at se, om en eventuel selvstændig ny stat på det vestlige Balkan vælger den etymologisk albanske betegnelse Dardania, som har været bragt i forslag. Niels Aadal Rasmussen er forsker ved Afdelingen for Konflikt- og Sikkerhedsstudier, DIIS Litteratur Ballentine, Karen & Jake Sherman, red The political economy of armed conflict Beyond greed and grievance. London: Lynne Rienner. Eide, Kai A comprehensive review of the situation in Kosovo, UN Security Council Document, nr. S/2005/635.

12 Hansen, Kenneth Schmidt, red Stabilitet på Balkan? København: DUPI. Hækkerup, Hans Kosovos mange ansigter. København: Lindhardt og Ringhof. Krasztev, Peter The Price of Amnesia Interpretations of Vendetta in Albania. I Albanians and Albanian Identities, red. Antonia Zhelyazkova. Sofia: ICMSIR. Krstic-Brano, Branislav Kosovo. Facing the court of history. New York: Humanity Books. Malcolm, Noel Kosovo, a short history. London: Macmillan. Mazower, Mark The Balkans. London: Weidenfeld & Nicholson. Møller, Bjørn The United Nations as a security political actor with a special focus on Africa, DIIS Report, nr. 2005:11. København: DIIS. Rasmussen, Niels Aadal Kosovo independence de jure versus de facto, DIIS Report 2005:14, København: DIIS. Report of the Secretary General on the UNMIK UN Security Council Documents, Nr. S/2005/335. World Bank 2005b. Kosovo poverty assessment, promoting opportunity, security and participation for all, Report No XK. Washington, DC: World Bank. Yannis, Alexandros Kosovo: The political economy of conflict and peacebuilding. I The political economy of armed conflict. Se Ballentine & Shermann. Yannis, Alexandros The UN as government in Kosovo, Global Governance, vol. 10, nr. 1, s DEN NY VERDEN 2005:3 FN s prøvelse i Kosovo 83

13 DEN NY VERDEN 2005:3 Niels Aadal Rasmussen 84

Kosovo som uafhængigt men hvordan?

Kosovo som uafhængigt men hvordan? Kosovo som uafhængigt men hvordan? Niels Aadal Rasmussen Kosovos albanske befolkning ønsker uafhængighed, mens serberne kan godtage mere end autonomi, men mindre end uafhængighed, altså opretholdelse af

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Kosovos status: Hvad mener befolkningen?

Kosovos status: Hvad mener befolkningen? DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Kosovos status: Hvad mener befolkningen? Niels Aadal Rasmussen Januar 2006 Abstract

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 1.9.2008 B6-0411/2008 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2, af Francis Wurtz,

Læs mere

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab.

Som hovedregel fortabes bosnisk-hercegovinsk statsborgerskab således samtidig med den frivillige erhvervelse af et andet statsborgerskab. Indfødsretsudvalget IFU alm. del - Bilag 71 Offentligt Oversigt over løsning fra det statsborgerretlige tilhørsforhold til de tidligere jugoslaviske republikker ved ansøgning om dansk statsborgerskab (februar

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens relevante foranstaltninger EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2014 COM(2014) 369 final 2014/0186 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om forlængelse af gyldigheden af afgørelse 2011/492/EU og udsættelse af anvendelsen af dens

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2, om den europæiske integrationsproces

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Oversigt over bilag vedrørende B 42

Oversigt over bilag vedrørende B 42 Forsvarsudvalget B 42 - Bilag 1 O Oversigt over bilag vedrørende B 42 Bilagsnr. Titel 1 Vurdering af situationen i Afghanistan og Irak 2 Udkast til tidsplan for B 42 3 Revideret udkast til tidplan for

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

DANJUS BILTEN medlemsblad for. Dansk-Sydslavisk Forening / Drustvo Danaca i juznih Slavena 43. årgang september 2007

DANJUS BILTEN medlemsblad for. Dansk-Sydslavisk Forening / Drustvo Danaca i juznih Slavena 43. årgang september 2007 DANJUS BILTEN medlemsblad for Dansk-Sydslavisk Forening / Drustvo Danaca i juznih Slavena 43. årgang september 2007 Indhold: 1. Kosovos uløste knude 2. Serbien og Montenegro 3. Foredrag fra særlig indbudte

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan

Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik. Eksemplet Afghanistan Udviklingsbistand og sikkerhedspolitik Eksemplet Afghanistan Danmarks Udviklingsbistand Målsætningerne Fattigdomsorienteringen Tværgående hensyn Principplanen 2006-11 God regeringsførelse Kvinder drivkraft

Læs mere

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak

Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak Kilde nr. 29: Ikke lovligt at gå i krig i Irak af Tonny Brems Knudsen Politikens kronik 22.3.2003 Med støtte fra sine nærmeste allierede har USA igennem de seneste par måneder forsøgt at overtale FN s

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Kosovo: Fra undertrykt provins til internationalt protektorat

Kosovo: Fra undertrykt provins til internationalt protektorat Nordisk Øst forum 17 Kosovo: [2] 2003: Fra 193-207 undertrykt ISSN provins 0801 - til 7220 internationalt protektorat 193 Kosovo: Fra undertrykt provins til internationalt protektorat ph.d.-stipendiat

Læs mere

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk

DE FORENEDE NATIONER. Johan Galtung. www.visdomsnettet.dk 1 DE FORENEDE NATIONER FN Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 De Forenede Nationer FN Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) FN s sikkerhedsråd 1. Diagnose: Det er ofte blevet pointeret, at FN er

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003.

Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak 18. marts 2003. Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag Udgangspunktet for vurderingen af det folkeretlige grundlag er

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014.

Hermed følger til delegationerne Rådets konklusioner om fredsprocessen i Mellemøsten som vedtaget af Rådet den 17. november 2014. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2014 (OR. en) 15542/14 COMEP 21 COMAG 104 PESC 1179 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Rådet dato: 17. november 2014 Tidl. dok. nr.: 15518/14 COMEP

Læs mere

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591

Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 NOTAT Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste Til: J.nr.: JT.F, 6.U.591 CC: Bilag: Fra: Folkeretskontoret Dato: 17. marts 2003 Emne: Det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 7 final 2014/0060 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS FORORDNING

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan

P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan P7_TA-PROV(2012)0248 Sudan og Sydsudan Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2012 om situationen i Sudan og Sydsudan (2012/2659(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention

Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention KAPITEL 10 Svage stater fejlslagne stater Niels Helveg Petersen 2000: Redegørelse om humanitær intervention Udenrigsminister Niels Helveg Petersen fremlagde i folketinget den 14. marts 2000 en redegørelse

Læs mere

Intervention i Syrien

Intervention i Syrien Intervention i Syrien Hvorfor / Hvorfor ikke? 1 Struktur 1. Formål: I skal tage stilling til Syrien-problematikken 2. Baggrund 1. Historie samt Arabisk Forår 3. Hvorfor intervention? 4. Hvorfor ikke intervention?

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015

CASEEKSAMEN. Samfundsfag NIVEAU: C. 22. maj 2015 CASEEKSAMEN Samfundsfag NIVEAU: C 22. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Mini Model United Nations

Mini Model United Nations Mini Model United Nations UN Photo/Paulo Filgueiras Et spil udarbejdet i et samarbejde mellem FN-forbundet og DanMUN Society Lærervejledning 1 Introduktion Mini Model United Nations (MiniMun) er et rollespil,

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser,

Ministeren bedes redegøre for, hvorfor regeringen ønsker at privatisere TV 2, om TV 2 ved et salg fortsat skal have public serviceforpligtelser, Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd vedr. privatisering af TV 2 (Samrådsspørgsmål J) Åbent eller lukket: Åbent 11. januar 2017 Dato

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2012 COM(2012) 525 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 2 i Rådets forordning (EF) nr. 552/97 om tvangsarbejde i Myanmar/Burma DA DA RAPPORT

Læs mere

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch.

Emne / tema Materialer Arbejdsformer Skriftligt arbejde. De tre dilemmaer. nedenfor) Dokumentaren On Our Watch. Menneskerettigheder og krigens regler Lektion / dato Emne / tema r Arbejdsformer Skriftligt arbejde 1. 2/2 2. 4/2 3. 16/2 Introduktion til dilemmaerne og gruppearbejde Fortsat arbejde med de forskellige

Læs mere

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING

RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING BRIEF RETSFORBEHOLD SKADER KAMP MOD STALKING Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Michella Lescher +45 28 69 62 96 mnl@thinkeuropa.dk RESUME I januar 2015 træder

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien:

Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder. Rettigheder er ifølge teorien: Indre/ ydre sikkerhed i EU og borgernes rettigheder Rettigheder er ifølge teorien: 1) Civile rettigheder = fri bevægelighed, retten til privatliv, religionsfrihed og frihed fra tortur. 2) Politiske rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union

Asiatisk organiseret kriminalitet i Den Europæiske Union GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Asiatisk organiseret kriminalitet

Læs mere

Nordgruppen Den 2. juni Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den juni Supplerende samlenotat

Nordgruppen Den 2. juni Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den juni Supplerende samlenotat Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, Europaudvalget 2006 UPN Alm.del Bilag 113, FOU Alm.del Bilag 162, URU Alm.del Bilag 195, 2736+2737 - almindelige anl Offentligt UDENRIGSMINISTERIET

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002

Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussens nytårstale den 1. januar 2002 Anders Fogh Rasmussen overtog magten i 2001 efter en markant sejr over den siddende regering. I sin første nytårstale skitserede han sine visioner for

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

Toldsamarbejde inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed; GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER BORGERNES RETTIGHEDER OG RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER Toldsamarbejde inden for området for

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat, udarbejdet 26.06, rev. 28.06.16 LÆREN AF BREXIT.

Læs mere

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN

DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN DE ILLEGALE INDVANDRERE I DANMARK JOHANNE K. CLAUSEN OG JAN ROSE SKAKSEN ARBEJDSPAPIR 115 IMMIGRATION OG INTEGRATION AUGUST 2016 De illegale indvandrere i Danmark Arbejdspapir 115 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda

Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Den 7. april mindes vi ofrene fra folkedrabet i Rwanda Hvert år den 7. april samles de fleste indbyggere i Rwanda og mindes de mellem 800.000 til en million mennesker, der brutalt blev slået ihjel under

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Peter Duetoft i RÆSON: Hvorfor Kosovo skal lykkes

Peter Duetoft i RÆSON: Hvorfor Kosovo skal lykkes Peter Duetoft i RÆSON: Hvorfor Kosovo skal lykkes 5. august 2004 Hvis Europa vender Kosovo ryggen, så kommer vi i den situation, hvor radikale religiøse kræfter kan fiske i rørt vande. Hvis vi i Vesten

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget, Miljø- og Fødevareudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 19. juni 2017 Kontaktperson: Julia Ballaschk

Læs mere