DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat"

Transkript

1 DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde Referat

2 REFERAT FRA DBU Lolland-Falster`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, D. 12. JANUAR 2013 KL I BANGS HAVE I MARIBO. Med følgende dagsorden: 1..Mandaterne prøves. 2..Valg af stemmetæller. 3..Valg af dirigent. 4..Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen. 5..Godkendelse af regnskabet 6.. Behandling af indkomne forslag. 7.. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Mogens Nielsen afgår villig til genvalg Kaj D. Larsen.. afgår kan ikke vælges 8..Valg af bestyrelsessuppleanter Mogens Mika.. afgår villig til genvalg Thomas Østergaard afgår Ønsker ikke genvalg 9..Valg af 2 revisorer. Klavs Buhn afgår villig til genvalg Ivar Rasmussen afgår villig til genvalg 10..Valg af 1 revisor suppleant. Torben Kolters.afgår villig til genvalg 11..Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde 12..Eventuelt FORMANDEN: På bestyrelsens vegne vil jeg byde alle tilstedeværende klubrepræsentanter og alle vore gæster velkommen her i Bangs Have til unionens årlige repræsentantskabsmøde i dag lørdag d. 12. januar Derefter var der overrækkelse legater/nåle. Udnævnelse til æresmedlem i DBU Lolland-Falster. Kaj D. Larsen 2

3 DBU Lolland-Falster s guldnål. Jørgen Carlsen, Ny Kappel BK 07 DBU Lolland-Falster s Sølvnål Ib Larsen, DBU Lolland-Falster. 1 FAXE legat. Lars Jensen, Rødby BK. Jyske Banks Gør en forskel-prisen: Per Johansson, Stubbekøbing BK. Årets leder: Jan Arnesen, B DIF/GSIR prisen. Du gør en forskel 2012 i Guldborgsund kommune. Prisen blev overrakt til Kenneth Hansen, NFB af Poul-Henrik Pedersen, Formand for kultur og fritidsudvalget i Guldborgsund kommune. ad. 1. Mandaterne prøves. Mandaterne prøvet og godkendt. I alt 60 stemmeberettigede fra 26 klubber. ad. 2. Valg af stemmetællere: Til stemmetællere valgtes Arne Jensen, B. 1901, Morten Fogtmann, NAB. ad. 3. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog John Madsen, Nakskov. John Madsen valgt. ad. 4. Godkendelse af beretninger fra bestyrelsen. FORMANDENS BERETNING: Den mundtlige beretning Kære repræsentanter og gæster. Velkommen til Bangs Have og Repræsentantskabsmøde i DBU Lolland-Falster. Vi er 64 repræsentanter og 30 gæster tilstede her i dag. Der er repræsentanter fra 27 af unionens klubber eller et fremmøde på 61%. Det er flot fremmøde tak for det. Naturligvis en speciel velkomst til vore guldmedlemmer Ove Jensen, Kaj D. Larsen, Finn Andersen og nyudnævnte Jørgen Carlsen og også en speciel velkomst til repræsentanterne fra Guldborgsund kommune og Lolland kommune. 3

4 Også fra DBU har vi en kær gæst, udviklingschef Poul Gilling har taget imod invitationen og besøger i dag Lolland-Falster for at følge dette repræsentantskabsmøde. Et stort velkommen skal lyde til alle, der er tilstede her i dag. Det glæder mig at se jer alle. Lolland-Falster er placeret geografisk, som vi nu er. Det kan vi ikke ændre på. Men vi har måske andre muligheder for at lykkedes andre muligheder end andre placeringer i Danmark har til at løse tilsvarende opgaver sådan er det. Vi skal tro på, at vi kan lykkedes med vor sport. Det har jeg tidligere slået til lyd for og det gentager jeg gerne. Klubber i landdistrikter Men vi er også som mange andre steder i landet en union, der består af mange klubber i landdistrikterne og klubber i større byer. Mange opgaver er fælles og ens uanset om det er en klub i et landdistrikt eller i en større by. På Lolland-Falster oplever vi desværre en befolkningsudvikling, der bl.a. kan medføre yderligere skolelukninger og byer i landdistrikterne, der kæmper for deres eksistens. Dette vil for vore fodboldklubber betyde et reduceret rekrutteringsgrundlag for nye medlemmer. Primært i landdistrikterne oplever vi også at faciliteterne i klubberne fremadrettet ikke vil være en selvfølge, men at et faldende aktivitetsniveau kan medføre lukning af en facilitet eller klublokaler eller såmænd ønsker kommunen, at der skal ske egen betaling, hvis græsset på fodboldanlægget skal slås. Vi er nødt til at udnytte vore muligheder for at etablere idrætstilbud til børn og seniorer på Lolland- Falster på en anden måde end andre steder i landet. I bestyrelsen i DBU Lolland-Falster er vi opmærksom på denne situation og de ekstra ressourcer, som en klub ofte skal fremskaffe for at kunne vise sin berettigelse. Vi oplever ofte, at idrætsforeningen, fodboldklubben er det sidste samlingssted for byer i landdistriktet og bl.a. derfor skal vi sikre, at de frivillige har gode og positive arbejdsvilkår. Men trods opbakning fra mange beboer så gør det vilkårene vanskelig for de frivillige i klubberne. Hvordan kan vi vende denne befolkningsudvikling for vort område til noget positivt? Jeg ved ikke, hvorvidt vi kan vende den til noget positivt, men jeg tænker, at vi skal agere anderledes end andre vil gøre andre steder i landet. Vi skal tage ansvar og det ønsker vi at gøre. Bestyrelsen i DBU Lolland-Falster ønsker at sætte yderligere økonomiske ressourcer af til at kunne tilbyde hjælp til vore klubber i den situation mange p.t. står i og vi forventer således at ansætte yderligere personale i løbet af dette forår. 4

5 Personale, der skal hjælpe og aflaste jer klubledere, således at klubberne opnår bedre overblik over de opgaver, der er i klubben og også sikre tilgang af nye frivillige og flere hænder til klubberne. Ligeledes ønsker vi ansættelse af nyt personale, der skal hjælpe vore klubber i samarbejdet med skoler, SFOér og børnehave m.v. Et samarbejde, som en del klubber allerede har haft held og dygtighed til at udføre ofte med vor bistand. DBU Lolland-Falster på vej mod I min beretning vil jer kort fortælle jer om enkelte af de fokusområder, som vi har i vor union, DBU Lolland-Falster. I vor visionsplan DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 udvalgt vi i sin tid, 7 indsatsområder, som er: Klubnetværk, Klub kommune og DBU Lolland-Falster, Spillerudvikling, Piger, Dommer, Turnering samt os selv som organisation, DBU Lolland-Falster. Jeg vil kort gennemgå enkelte indsatsområder, hvor bestyrelsen det kommende år vil sætte fokus på. DBU Lolland-Falster. Vi har netop afviklet et bestyrelsesseminar med fokus på, hvorledes kan vi internt i unionen fungere endnu bedre og hvordan og hvorledes skal vi prioritere de opgaver vi gerne vil løse for fodbolden på Lolland-Falster for jer klubber. Som vor regnskabsansvarlige Mogens Nielsen senere vil berette for jer, så kan jeg blot konstatere, at vi har en sund økonomi, vi har en økonomi, der giver os mulighed for at igangsætte nye tiltag, som skal hjælpe jer klubledere i jeres daglige virke i klubberne, som tidligere meddelt. Vi vælger også fra dette år at rekruttere frivillige til vore udvalg og grupper på en ny måde. Via vor hjemmeside kan i alle nu læse forretningsorden for de respektive udvalg og grupper, der i dag er etableret i DBU Lolland-Falster. Hensigten er så, at I alle personligt får mulighed for at byde ind på opgaver, som i finder interessante. Mere herom senere. Klubnetværk Som det er jer bekendt, så har vi valgt at opdele vor union i 8 distrikter ud fra en geografisk opdeling. I 2012 gennemførte vi møder i alle vore 8 distrikter. Vi oplever ved alle møder en åben og ærlig dialog klubber og klubber imellem og klubber og union imellem. Vi repræsentanter fra unionen går fra møderne med en ny viden og de ønsker, som i som klubledere bl.a. ønsker at vi, unionen skal have fokus og måske sætte en fornyet indsats ind på. Jeg er bekendt med, at Søren Andersen allerede på nuværende tidspunkt er i færd med at arrangere de næste møder i distrikterne møder der afvikles inden april. Ofte lytter vi til, at den daglige drift i klubberne giver nye udfordringer for klubberne, lukning af skoler og befolkningsudviklingen generelt på Lolland-Falster fylder meget hos jer klubledere. 5

6 Formandsklubberne Lolland og Guldborgsund Udover møde i distrikterne vil vi også fortsat invitere til møder i Formandsklubben, hvor vi ønsker at orientere jer klubformænd om nye tiltag og nye udfordringer, som vi som union har. Vi ønsker også sammen med jer at finde muligheder for at optimere samarbejdet med vore 2 kommuner. Jeg ved at dette ønske er gensidigt. Repræsentanter for vore 2 kommuner ønsker også et tættere samarbejde tænker jeg, hvilket også er synliggjort ved den flotte repræsentation fra Lolland kommune og Guldborgssund kommune her i dag. Spillerudvikling og rekruttering af piger og drenge Som I måske alle kan huske, så modtog vor union på det seneste repræsentantskabsmøde en flot donation på kr fra Nordea-fonden. Et beløb, der fordeles til unionen over de næste år frem mod Vi har sammen med 21 af jer klubber igangsat en række nye tiltag med besøg af gæsteinstruktører hos klubberne besøg af disse instruktører lytter jeg mig til er med til at sikre øget kvalitet i træning, som I klubber tilbyder jeres medlemmer piger og drenge primært U5 og U12 og U13 og U 18. Vi er fællesskab således kommet godt i gang, vi har modtaget en del positive tilbagemeldinger fra jer klubledere og vi er nu i færd med sammen med jer at evaluere indsatsen ved disse tiltag i Vi vil i næste uge invitere til en ny temadag i marts måned med henblik på, at introducere de tilbud, som vi i dag med Nordea projektet kan tilbyde jer, mere inspiration til jer og jeres trænere og ligeledes, hvorledes I som klub kan deltage i disse tiltag. Piger Et af de indsatsområder, hvor bestyrelsen ikke finder at vi er lykkedes i år er indsatsområdet: Piger. Vi tror dog på, at vi sammen med jer klubber kan opnå at endnu flere piger spiller fodbold. Pigerne vil gerne spille fodbold oplever vi, men vi må erkende, at vi endnu ikke helt er lykkedes på dette område. Bestyrelsen ønsker, at unionen i 2013 via tiltag i Børne og Ungdomsudvalget samt Nordea - projektet skal igangsætte flere tiltag på dette område. Jeg har ikke løsningen her, men det vil være op til være dygtige medlemmer i grupper og udvalg at tænke ind i nye tiltag. DBU Lolland-Falster Lad mig starte ved vor administration, som uændret består af Bjarne Hansen som daglig leder og Søren Andersen på deltid, dommerpåsætter Frede Mathiasen og så køber vi hjælp til vor hjemmeside hos webredaktør Søren Jørgensen samt hjælp til regnskab hos Jan Herguet-Overgaard fra DBU Slælland. Vi har i løbet af 2012 haft yderligere hjælp fra en praktikant, Sanne Andersen og pr. 1. februar får vi glæde af en ny praktikant, Mikkel. 6

7 Udover ansættelse på Sekretariatet er Søren Andersen fortsat ansat som DBU Udviklingskonsulent på deltid og aftalen med Søren er netop blevet forlænget til udgangen af Vore ansatte på Sekretariatet og Søren som Udviklingskonsulent er oftest de personer, I som klubledere har kontakt til, når I har en opgave, der skal løses. Vi ønsker nu at tilbyde jer hjælp til nogle af de opgaver, som vanskeliggør jeres klubarbejde i dagligdagen, hvorfor vi ønsker at ansætte ny personale, nye konsulenter, der skal supplere det arbejde som Søren Andersen i dag udfører sammen med jer i klubberne. Ofte fortæller i klubledere os, at når vore trænerinstruktører er på besøg hos jer klubber og gennemfører træning for børn og unge - sammen med jeres trænere eller når vor B & U konsulent er på besøg så lykkedes træningen endnu bedre. Vi har et fælles ønske om, at give vore spillere, vore medlemmer sammen med jer - så gode fodboldoplevelser som muligt især ved de ugentlige træningssamlinger. Derfor er det vort ønske at kunne tilbyde endnu mere hjælp til jer i klubberne. Turnering Klubber og union har tidligere givet håndslag på, at vi i fællesskab vil sikre bedre muligheder for spillerudvikling for piger og drenge bl.a. med det formål at skabe bedre afvikling af turnering. Klubber og union ønsker i forening at skabe spillerudvikling på alle niveauer, således at vi i fællesskab sikrer en fødekæde til de bedste lokale ungdoms og seniorhold det gælder piger og drenge.. Alarmerende stort spring kalder den lokale avis i efteråret situationen for først DMI i 2011 og siden Nakskov Boldklub i 2012, da begge hold efter oprykninger fra LF-Serien sikrede sig retten til at spille i Danmark Serien. Vi må således konstatere, at der fortsat er styrkemæssig stor forskel imellem vore turneringshold fra top til bund. Vort Turneringsudvalg og bestyrelsen har fokus på, hvorledes vi fortsat sikrer udvikling til bedre turneringer men også at den spillemæssige styrke imellem hold fra vor højest rangerende række og Danmark Serien bliver udlignet. Vi ved at I klubber vil sikre spillerudvikling og derved sikre endnu bedre styrkemæssig udvikling, men vi må erkende at dette er en stor udfordring. Et stigende antal ungdomshold- og kvindehold spiller i dag turnering under DBU Sjælland. Til gengæld spiller 1 hold fra Vordingborg I.F. veteranfodbold i vor lokale turnering. Proceduren for tilmelding til DBU Sjælland sker via vort unionskontor i Nykøbing Falster. 44 hold er p.t. tilmeldt turneringer under DBU Sjælland, herunder 19 hold tilmeldt 7-mands turnering for kvinder. Et stort antal hold og mange kvindelige fodboldspillere, det er positivt. Og jeg må erkende, at jeg blev overasket da jeg i efteråret konstaterede, at hele 16 ungdomshold i aldersgruppen U13 - U16 for piger og drenge deltager i turneringer under DBU Sjælland. 7

8 Jeg tænker, at det må lykkedes at skabe tilsvarende turneringer for disse spillere og hold på Lolland- Falster eller ER alternativet, at vi alle ser på, at vor egen turnering hurtigt bliver udvandet og gjort uinteressant for jer klubber? De frivillige er fundamentet for vor sport. I klubledere og andre frivillige udfører i dag et kæmpe arbejde i foreninger og klubber samt vor union. Uden den store indsats fra alle jer vil vor sport ikke magte de mange opgaver, som i den travle hverdag skal udføres i foreninger og klubber. Uden den store indsats fra alle vore frivillige i vor union, vil DBU Lolland-Falster ikke kunne udføre de aktiviteter, som vi ønsker at tilbyde vore medlemmer og vore medlemmers spillere, trænere, ledere og dommere. De frivillige i vore klubber og foreninger Mange børn og unge, mange fodboldspillere betyder også behov for mange frivillige i klubberne. Fodboldklubben er utrolig vigtig for børnenes sociale relationer og idrætsmæssige start på livet, for integration og social sammenhængskraft og for lokalsamfundet. Med tilgang af medlemmer vil det være naturligt, at der også er flere frivillige, hjælpere i vore klubber. Der er mange frivillige i vore klubber og jeg er ikke i tvivl om, at vi kunne bruge endnu flere. Det er vigtigt, at vi sikrer at forældre til børn og ungdomsspillere og vore medlemmer generelt opfordres til at være frivillige i vore klubber. Det er vigtigt, at alle føler et medansvar for det arbejde, der sker i klubben. Det gør vi efter min mening ved at gøre forældrene aktive i foreningerne. Gør det frivillige arbejde fleksibelt og overskueligt. Det vil sige tidsbegrænset og opgaveorienteret. I mange lokalsamfund er vore klubber en mangeårig fast bastion, som der værnes om. De seneste års økonomiske situation i samfundet generelt - medfører også øget fokus på kommunernes tilskud til klubberne, herunder også brug af faciliteter som baner. Således oplever vi, at flere klubber udover tilrettelæggelse af sportsarrangementer, som turnering, træning og mødeaktivitet også bliver mødt med vanskelige vilkår for at kunne bevare deres rammer til at dyrke idrætten, deres faciliteter som fodboldbane og omklædningsfaciliteter. Ja, jeg er orienteret om, at Ny Kappel Boldklub i dag bliver opkrævet et beløb, for at kommunen vil slå græsset på et mindre areal af baneanlægget. Et anlæg som klubben har haft adgang til i mange år og som indtil nu er blevet slået af kommunens personale. Kommunerne har fokus på økonomi, ja naturligvis, men at opkræve 250 kr. pr. gang eller årligt kr. motiver ikke klubbens ledere til at gøre et ekstra stykke arbejde i klubben. 8

9 Og husker vi at sige tak. Ordsproget Tak er kun et fattigt ord det kender de fleste. Men vi glemmer ofte at sige tak for den indsats de frivillige har udført, som medhjælper, træner, leder eller dommer. Hvornår har du selv sidst som leder eller træner sagt tak til en frivillig, en leder, træner eller dommer? Tak for mange års stor indsats I december var jeg forbi Nakskov Boldklub, hvor jeg sammen med bestyrelseskollegaer havde den store oplevelse at overvære et 40 års jubilæum. Finn Andersen fik fortjent overrakt DIF s ærestegn og Ivar Rasmussen ligeledes fortjent fik DBU s sølvnål - begge modtog deres hædersbevisninger for 40 års virke som henholdsvis formand og kasserer i Nakskov Boldklub.. Vi har netop hyldet Jørgen Carlsen for sin store indsats igennem mere end 45 år i Kappel. Tak og tillykke endnu engang DBU Lolland-Falsters guldnål. Jeg vil endnu engang udtrykke min store beundring for jeres indsats igennem så mange år og endnu engang ønske jer alle 3 tillykke med de velfortjente hædersbevisninger. Senere i dag tager vi afsked med Kaj D. Larsen. Efter 43 års virke for DBU Lolland-Falster eller LFBU, heraf 36 år som medlem af bestyrelsen træder Kaj nu ud af bestyrelsen. Disse 4 personers bedrift er helt uhørt i dagens foreningsdanmark og det er flot at de alle 4 igennem så mange år har ønsket at tage ansvar for at sikre gode vilkår til vor sport. Hvorfor er jeg selv frivillig og hvorfor blev jeg motiveret til at blive frivillig i en fodboldklub? Min egen opvækst som frivillig i min fodboldklub, Nordfalsters forende Boldklubber startede mange år tilbage. Ja, engang i 70 erne, hvor min daværende træner på juniorhold- og ynglingehold, Torben Hansen opfordrede os juniorspillere til også at tage ansvar, at udføre arbejde som frivillig og således yde en indsats for klubben. Det frivillige arbejde kunne være, at hjælpe til som trænerføl, indsamling af papir, sælge målaktier, male klubhus eller deltage ved opkridtning af baner e. lign. Vi var mange, der blev inspireret af Torben. Torben gik selv foran som et godt eksempel, som uddannet smed lavede han af metal selv minimål til træningsbanerne og lavede udskiftningsbænke til Vålse Stadion. Igennem de 4 år jeg havde Torben som ungdomstræner prægede han mig og mine holdkammerater til at tænke, min klub, mit hold. Vi spillere var ofte sammen også udenfor fodbold. Spillermøder - ofte en fredag aften - blev afholdt 4 6 gange om året hos Torben privat og i nærheden af det lokale diskotek. Torben formåede at fastholde spillere. Spillere, der måske ville miste lysten til sport til fodbold. Spillere, der måske ikke var det største talent, men ønskede at være en del af holdet. 9

10 For os spillere betød fodboldsporten MEGET, men det sociale samvær betød mindst ligeså meget. Torben har igennem mange år lagt utroligt mange timer til glæde for fodboldklubben, dog færre timer i dag. Torben var med til at inspirere mig til at gøre en forskel i klubben være med i klubben skabe noget sammen med andre - udover at dyrke vor sport at spille fodbold. Min civile uddannelse gjorde, at jeg rejste væk fra Lolland-Falster i en kort årrække, men i 1981 kunne jeg sige ja tak til at stille op til en opgave i bestyrelsen. Klubbens eneste formand dengang igennem 16 år, Carlo Jensen bød mig velkommen. Fra start oplevede jeg naturligvis et hierarki men også at opgaver blev fordelt og at det enkelte medlem såvel i bestyrelse som udvalg indenfor fastlagte rammer - selv - havde mulighed for at sætte sit præg på det arbejde, der skulle videreudvikle klubben. Carlo og den øvrige bestyrelse viste mig tillid og gav mig opgaver. Opgaverne var fordelte, således at den enkelte person og udvalg i klubben ansvarligt kunne arbejde og udvikle indenfor kendte rammer, vilkår og økonomi. Det at få tillid og tro på, at jeg som person kunne udføre en opgave var meget motiverende og har helt klart haft stor betydning for, at jeg gerne vil arbejde som frivillig først i klub og siden i union. Hvorfor? Når jeg fortæller dette så vil jeg også opfordre til, at I fodboldledere derhjemme i klubberne husker at beskrive og forklare, hvilke opgaver klubben gerne vil have frivillige til at udføre. Husker - sammen med de frivillige, at afstemme forventninger til hvorledes opgaven skal udføres og viser den frivillige træner, leder eller den frivillige hjælper tillid til, at hun eller han kan udføre opgaven, men også viser interesse for, hvorledes opgaven efterfølgende bliver udført. Husk at rekruttere nye hjælpere, trænere og ledere og husk at sikre, at også unge piger og drenge vil finde det interessant og motiverende at få lov til at arbejde for klubben, blive træner eller leder. Som organisation er vi også opmærksom på, at vi skal motivere vore frivillige til at udføre opgaverne for fodbolden på Lolland-Falster. Og på samme måde gælder det for os at vi skal huske dels at beskrive de opgaver og vore forventninger til vore frivillige dels huske at påskønne den frivilliges indsats og sige tak. Frivillig på eget CV!! Og blot til orientering. Forleden fik jeg fortalt af en god bekendt, at han i forbindelse med en jobsamtale fornyelig var blevet udspurgt til det frivillige arbejde han bl.a. udfører i sin fodboldklub. At han udførte arbejde som frivillig leder i en fodboldklub blev opfattet meget positivt af denne arbejdsgiver. DBU Lolland-Falster søger fagfolk. DBU Lolland-Falster søger nye fagfolk og derfor åbner DBU Lolland-Falster på mandag den 21. januar op for direkte ansøgning til pladserne i unionens udvalg og faggrupper. Og dermed lægger vi op til en helt ny grad af åben rekruttering af kompetente fagpersoner. 10

11 Faglige kompetencer Åbningen for eksterne ansøgninger, hvor ansøgeren ikke behøver have en formel eller reel tilknytning til hverken DBU Lolland-Falster eller klubberne, sker blandt andet for at sikre større faglighed, effektivitet og de bedste kompetencer til gavn for den fortsatte udvikling af vor idræt på Lolland-Falster. Det skal blandt andet sikres gennem udvælgelsen af de kommende medlemmer i vore udvalg og faggrupper, hvis opgaver, kompetencer og profilbeskrivelser for medlemmerne er beskrevet i Forretningsgange, der umiddelbart efter dette møde vil blive lagt ud på vor hjemmeside. Udvalg og faggrupperne, som vi søger fagligt kompetente, frivillige medlemmer til, dækker en bred variation af de fagområder, som skal varetages af vore udvalg og faggrupper, som er: Børne- og Ungdomsudvalget, Børnegruppen, Dommergruppen, Dommeruddannelsesgruppen, Turneringsudvalget, Kommunegruppen, Ungdomsgruppen, Uddannelses- og Udviklingsudvalget. Det bliver således udvalg og faggruppernes opgave at sikre, at kvaliteten i vore tilbud fastholdes på et højt niveau, og at fodbolden fortsat fornyer sig gennem den udvikling, som udvalg og grupperne skal være med til at gennemføre. Rekruttering af vore frivillige Medlemmerne af de hidtidige udvalg er typisk blevet rekrutteret gennem unionens netværk og vore medlemsklubber, som fortsat opfordres til at bringe relevante emner fra deres klub eller netværk i spil til gruppesammensætningen ved at få dem til at søge via et ansøgningsskema på vor hjemmeside. Dette gælder også for vore bestående medlemmer i udvalg og grupper. I opfordres til også at søge deltagelse i udvalg eller grupper. For at sikre en realistisk implementering, hvor der bliver mulighed for at indstille personer til de relevante faggrupper ud fra de udarbejdede Forretningsgange og profilbeskrivelser, fortsætter den eksisterende udvalgsstruktur med de nuværende medlemmer uændret frem til 1. marts Første skridt i implementeringsfasen bliver en ansøgnings- og indstillingsperiode af kandidater til udvalg og grupperne i perioden fra mandag, den 21. januar til mandag, den 11. februar. Kandidaterne vil blive gennemgået af unionsbestyrelsen i perioden frem til 18. februar og umiddelbart herefter vil bestyrelsen formelt set bekræfte sammensætningen af udvalgene og grupperne, hvorefter de vil blive offentliggjort. Dermed vil den nye struktur for udvalg og faggrupper træde i kraft 1. marts Frivillige i udvalg og grupper i DBU Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen i DBU Lolland-Falster vil jeg gerne udtrykke min store tak til de frivillige, der i 2012 og årene forud har været med til at gøre en forskel og bidraget med sin indsats for fodbolden på Lolland-Falster. Tak til alle medlemmer af vore udvalg og grupper, tak til vore instruktører for indsatsen i Turnering i DBU Lolland-Falster og under DBU Herfra skal lyde et stort til lykke til Nakskov Boldklub for oprykningen til Danmark Serien i Som jeg tidligere har redegjort for, så har vore oprykkere vanskelige kår umiddelbart efter oprykningen til Danmark Serien, således ligger Nakskov Boldklub p.t. placeret i bunden af Danmark Serien. 11

12 Vore to andre klubber i Danmark Serien henholdsvis DMI og B. Frem, ja det ligger DMI som bekendt p.t. under nedrykningsstregen og B.Frem netop over på en 9. plads. Jeg håber, at alle 3 hold opnår bedre resultater i forår 2013 flere point og sikrer sig en fortsat eksistens i Danmark Serien. Men vi må være realistiske og erkende at det bliver svært. I 2. division kan vi se, at LFA i dag ligger lunt placeret på en 9. plads. Jeg håber, at holdet fortsat klarer sig godt i turneringen og samtidigt glæder det også mig, at truppen omkring holdet i dag består af mange lokale spillere, der har fået deres fodboldmæssige opvækst i lokale klubber på Lolland-Falster. Her fra talerstolen skal også lyde et stort til lykke til B.1921 som en flot vinder af Danmark Serien for kvinder og som gav oprykning til 1. division. Imidlertid må vi også her konstatere, at det er svært at matche de nye hold i 1. division, som holdet nu møder efter oprykningen. En række udskiftninger i truppen og flere skadede spillere har medført at holdet nu ligger placeret på en sidsteplads. Tilvænningen til 1. division tager imidlertid tid og vi kan håbe på at holdet får succes i kampene i foråret. Landsholdsspillere I denne forbindelse er det glædeligt at der igen er udviklet landholdsspillere på Lolland-Falster i B Jeg tænker her på Rikke Sevecke og Laura Pedersen, der i løbet af året fik landsholdsdebut og flere kampe efterfølgende. Begge spillere har i dag søgt nye udfordringer i andre klubber udenfor Lolland-Falster. Futsal fremtidens indefodbold Det har været vanskeligt at udbrede Futsal til Lolland-Falster, ja til hele Danmark. Men de lokale hold, der deltager i de landsdækkende turneringer klarer sig flot, således B.1921 i herre senior nåede frem til finalespillet medens B.1921 s kvinder og GPA spillede sig frem til anerkendende resultater. Efter store sejre i finalestævnet blev LFA s U19 danske mestre i Futsal i januar 2012 en rigtigt flot præstation, som vi er meget stolte af. Holdet har netop genvundet det sjællandske mesterskab og har derved kvalificeret sig på ny til finalen og det danske mesterskab. Også i Futsal er unionen nu repræsenteret på det danske landshold. Jakob Bonde Jensen, LFA blev i 2012 efter at være blevet kåret til DM finalens bedste spiller - udtaget til det danske landshold og har nu etableret sig som en fast landsholdsspiller. Medlemstal Ved sidste års repræsentantskabsmøde kunne vi glæde os over en fremgang på vort medlemstal. Vi kan glæde os over, at fremgangen er fortsat i 2012 til nu eller en fremgang på 296 medlemmer. Det er imponerende. Men det er også en fremgang, der markerer, at i klubledere, i klubrepræsentanter ved jeres store indsats i klubberne er lykkedes og har formået at tilbyde endnu flere piger og drenge kvinder og mænd en god oplevelse ved vor idræt. 12

13 Fodbold-Fitness. FodboldFitness er aktivitet som vi sammen med jer klubber ønsker at give stor fokus i Vor udviklingskonsulent Søren Andersen vil i løbet af året besøge en række af jer klubber for at introducere Fodbold-Fitness. Søren har allerede i 2012 været i dialog med en rækker klubber og i dag tilbyder 5 klubber Fodbold-Fitness. Fodbold-Fitness handler om at få flere unge og voksne til at spille fodbold. Vort mål er at opnå at endnu flere unge og voksne til at deltage i Fodbold-Fitness. Dommere og samarbejdet med LFFK Jeg vil gerne takke alle vore dommere for deres indsats i Samtidigt vil jeg naturligvis også takke vor lokale dommerklub, LFFK for et godt samarbejde i det forløbne år. Også i år vil jeg fra talerstolen benytte lejligheden til at opfordre alle klubledere til at sikre, at vore dommere får fair-play, når de dømmer fodbold erfaren eller mindre erfaren. Det gælder fair-play fra klubbernes ledere, trænere, tilskuere og spillere under kampen men også før og efter en kamp. Dommeren er en del af fodboldfamilien. Jeg vil også opfordre jer klubledere til at tage ansvar igen og sikrer at jeres klubber motivere jeres medlemmer til at blive dommere at jeres klubber er med til at sikre rekruttering af nye dommere. Det er vigtigt, at vi sikrer en fortsat tilgang af nye dommere, unge som lidt erfarne personer, således at vi kan fastholde et stort antal dommere i alle aldre og på forskellige niveauer. Samarbejdet med DBU Sjælland Vort samarbejdet med DBU Sjælland omfatter i dag udover det omtalte turneringssamarbejde fortsat et samarbejde af administration af uddannelse og bogføring. DBU Lolland-Falster Ved sidste års beretning fortalte jeg for, at DBU Lolland-Falster i 2012 ville få tilført yderligere økonomiske midler fra DBU. Årets udlodning fra DBU er forøget markant med ca. kr Samtidigt modtog vi sidste år donationen fra Nordea Fonden på i alt kr , hvoraf kr er kommet til udbetaling i til målrettede tiltag. Disse beløb giver vor union gode muligheder for lykkedes sammen med klubberne og giver os en yderligere økonomisk baggrund for at kunne iværksætte mange nye tiltag med det formål at flere skal spille fodbold og skabe endnu bedre vilkår for jer klubledere i jeres dagligdag og naturligvis til glæde for vor sport. Samarbejdet med pressen, LF Folketidende og Radio Sydhavsøerne. Jeg vil gerne takke for det gode samarbejde vi i 2012 har haft med pressen, som aktuelt er LF Folketidende og Radio Sydhavsøerne. Både avisen og radio fortæller læsere og lyttere om kampe i Danmark Serie og divisionskampe og er med til at øge opmærksomheden på vor sport. Avisens læsere modtager hver mandag og ofte i løbet af ugen fyldige referater fra kampene i lokale rækker men også kampe med deltagelse af lokale ungdomshold bliver dækket og giver spillere og klubber en ekstra opmærksomhed samt avisens Resultatbørs. 13

14 Denne opmærksomhed fra pressen vil mange andre i det øvrige FodboldDanmark misunde os. Sidste år roste jeg avisen for avisens omtale af mangeårige ledere, trænere, dommere og spillere. Denne ros gentager jeg gerne. Jeg ved at disse artikler samler stor opmærksomhed og de portrætterede får den anerkendelse, som de fortjener for deres indsats. Jeg oplever et konstruktivt samarbejde med pressen til glæde for vor idræt, den lokale fodbold. Sekretariatet, bestyrelse grupper og udvalg. Til sidst vil jeg gerne endnu engang takke de mange frivillige i vore klubber, der daglig er med til at sikre at vore klubber kan fungere og vor idræt kan lykkedes. Jeg vil naturligvis også takke de mange frivillige, der i dag sidder i udvalg og grupper i DBU Lolland-Falster og dygtigt udfører frivilligt arbejde til glæde for unionen og klubberne. En stor tak til mine bestyrelseskollegaer. Til vor Sekretariat med Jan, Frede, Søren, endnu en Søren og Bjarne ligeledes en stor tak for jeres indsats i Tak for ordet. Gert Lundgaard Beretningen godkendt med akklamation. Turneringsudvalgets beretning. Ingen bemærkninger Lov- og disciplinærgruppens beretning. Ingen bemærkninger. Dommergruppens beretning. Ingen bemærkninger. Dommeruddannelsesgruppens beretning. Ingen bemærkninger. Futsal- og indefodboldgruppens beretning. Ingen bemærkninger. Børne- og Ungdomsudvalgets beretning. Ingen bemærkninger. Ungdomsgruppens beretning. Ingen bemærkninger. Uddannelses- og udviklingsudvalgets beretning. Ingen bemærkninger 14

15 Beretningerne herefter godkendt ad. 5. Godkendelse af regnskab. Mogens Nielsen gennemgik regnskabet 2012 samt budgettal Godkendt uden bemærkninger ad. 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag fra DBU Lolland-Falsters bestyrelse om ændring af til DBU Lolland-Falsters love 8 og 19. Tilføjelse til Unionens organer nyt: Dommerudvalget. Bestyrelsens forslag godkendt. ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Genvalg af Mogens Nielsen og nyvalg af Mogens Mika. ad. 8. Valg af bestyrelsessuppleanter. Nyvalg af Lone Brylle, DMI og Søren Knudsen, NAB. ad. 9. Valg af revisorer. Ivar Rasmussen og Klavs Buhn genvalgt. ad. 10. Valg af revisorsuppleant. Torben Kolters genvalgt. ad. 11. Fastsættelse af sted for næste års repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen foreslog et sted på Midtlolland senest d. 15. januar 2014 Vedtaget. ad. 12. Eventuelt. Poul Gilling, DBU orienterede om den nye c-licens. Thomas Bonde Jensen fra bestyrelsen orienterede om de tiltag DBU Lolland-Falster p.t. arbejder med, bl.a. ansættelse af konsulenter som skal ud i klubberne og hjælpe med de problemer der findes i klubberne. Jan Andersson, Errindlev Lollands kommune har udsendt retningslinjer for booking af de forskellige idrætsfaciliteter. Nærmere oplysninger kan snart ses på Sportsråd Lollands hjemmeside. Ole Nielsen, formand for ungdomsgruppen orienterede bl.a. om den nye bog ungdomstræning. Ebbe Bressing, formand for GSIR opfordrede klubberne til at møde op på GSIR s generalforsamling d. 18. marts Klubberne kan der være med til at præge idrætspolitikken i Guldborgsund Kommune. Claus Mortensen, LFFK takkede for invitationen. Har stor udfordring med med at få uddannet nye dommere. Klubberne bedes hjælpe med emner. Ib Larsen, Uddannelses- og udviklingsudvalget takkede for sølvnålen og overrakte på vanlig vis en scrap-bog om fodbolden på Lolland-Falster i

16 Kaj D. Larsen takkede for udnævnelsen til æresmedlem af DBU Lolland-Falster. Ønskede Mogens Mika tillykke med valget og ønskede ham held og lykke med jobbet. Gert Lundgaard orienterede om Danske Banks nye tiltag vedrørende frivillige ledere samt en kommende Faxe Kondi pokalturnering for ungdomshold. Afsluttede repræsentantskabsmødet med at takke for de forskellige indlæg samt tillykke til dem som er genvalgt/nyvalgt og en tak til dirigenten John Madsen for et veludført arbejde. Nykøbing F. d. 15 januar 2013 John Madsen Dirigent Bjarne Hansen Referent 16

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde Referat 2012 1 REFERAT FRA DBU Lolland-Falster`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, D. 14. JANUAR 2012 KL. 09.30 I BANGS HAVE I MARIBO. Med følgende dagsorden: 1..Mandaterne

Læs mere

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat

DBU Lolland-Falster. Repræsentantskabsmøde. Referat DBU Lolland-Falster Repræsentantskabsmøde Referat 2015 1 REFERAT FRA DBU LOLLAND-FALSTER`s REPRÆSENTANTSKABSMØDE LØRDAG, D. 10. JANUAR 2015 KL. 09.00 I BANGS HAVE I MARIBO. Med følgende dagsorden: 1..Mandaterne

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor

satsning er lykkedes, vores egne folk i NIK regi og alle vores sponsorer der har bakket op. Jeg synes at 2011 har været et meget aktivt NIK år, hvor Årsberetning 2011 Året startede rigtig godt. På generalforsamlingen fik vi valgt 3 nye medlemmer ind, som dækkede områder i bestyrelsen, vi hidtil nok ikke havde været tæt nok på. Leif Boddi som primært

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson.

Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Ungdomsafdelingen: Når dette læses er vi allerede godt i gang med indendørssæsonen efter en begivenhedsrig efterårssæson. Der er blevet spillet en masse bold til både træning og kamp og jeg tror at alle

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år.

Som man har kunnet læse på vores hjemmeside er der tale om det højeste medlemstal i mange år. Formandens beretning 2009 Indledning Jeg skal i gang med min 12. formandsberetning. Det er ensbetydende med mange forskellige oplevelser gennem årene, både positive og negative, men hvor de positive klart

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen?

Sådan får du den. toptunede bestyrelse. hvordan får vi kampvalg. til bestyrelsen? Sådan får du den toptunede bestyrelse og hvordan får vi kampvalg til bestyrelsen? Hvem er dagens ekspert Klaus Gertsen 50 år/gift/3 børn/viborg Ansat i DBU Jylland fra 01. januar 2008 25 år i hæren/forsvaret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. d. 26. juni 2016 kl. 14:15. Sommerhus Stillinge Strand Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 29 d. 26. juni 2016 kl. 14:15 Sommerhus Stillinge Strand Alex G. Larsen -

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl

Velkommen til. Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl Velkommen til Udspringssektionens områdemøde Søndag den 14. april 2013 kl. 9.00 13.00 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med handleplaner for sektionen 4.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større

EVALUERINGSRAPPORT 2014. Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter. en del af noget større EVALUERINGSRAPPORT 2014 Officielle sponsorer for DBU s Fodboldskoleaktiviteter Hovedsponsor Sponsor en del af noget større Evaluering DBU s Skattejagt 2014 2014 er det første år for DBU s nye koncept Skattejagt.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere