HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2007, Kl i Sollentuna II, Rådhuset, Hvidovrevej 278.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2007, Kl i Sollentuna II, Rådhuset, Hvidovrevej 278."

Transkript

1 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2007, Kl i Sollentuna II, Rådhuset, Hvidovrevej 278.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr Meddelelser Pkt.nr Budgetforslag 2008 samt overslagsårene Pkt.nr Sponsorkontrakt med Hvidovre Elitehockey Aps med tilhørende reklameaftale og tidsbegrænset lejekontrakt... 3 Pkt.nr Fremtidig drift og vedligeholdelse af kommunens skolebaner... 5 Pkt.nr Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling til projekt aflastningsbaner. 9 Pkt.nr Ansøgning om dispensation af reglerne om 10 procents rul mellem årene Pkt.nr Forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning Pkt.nr Ansøgning fra Hvidovre Curling Club om ændring af brugen af tilskuddet fra Eiltepuljen Pkt.nr Udlån af Dansborg Hallen fredag aften Pkt.nr Afslutning af projekt 3142, Historien i Gaden Pkt.nr Hvidovre Badminton Club - årsregnskab Pkt.nr Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen - årsregnskab for Pkt.nr Eventuelt... 19

3 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 1 Pkt.nr. 1 Meddelelser Hvidovre Fodbold A/S brev af 2. maj 2007 vedr. sponsorkontrakt til udløb 31. december Referat af bestyrelsesmøde på Teater Vestvolden den 4. juni Konference om unge, kultur og bibliotek Hvad har biblioteket at tilbyde de unge i fremtiden? Konferencen afholdes 14. september 2007 i Ridehuset, Grønnegade Kaserne, Næstved. Besigtigelse af omklædningsfaciliteter til ishockey tur den 2. august Politisk beslutning: Bilag: Hvidovre Fodbold A/S brev af 2. maj 2007 vedr. sponsorkontrakt til udløb 31. december (KFU 14. august 2007 pkt ) Referat af bestyrelsesmøde på Teater Vestvolden den 4. juni (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 2 Budgetforslag 2008 samt overslagsårene Indstilling: Skole- og Kulturforvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at udvalget tager stilling til: A: Forslag til budgetrapport B: Forslag til bemærkninger til budgetrapport C: Forslag til takstblad og dertilhørende nye og tilrettede takster D: Forslag til reduktioner og aktivitetsudvidelser Grønt budget 2008 (udsendt af Teknisk Forvaltning)

4 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 2 2. at udvalget tager stilling til Folkeoplysningsudvalgets indstilling. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i aftalen vedrørende kommunernes økonomi for 2008 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, besluttede Økonomiudvalget på sit møde den. 14. juni 2007 følgende: 1. at det korrigerede basisbudget for 2008 til 2011 godkendes i 2008 pris- og lønniveau. 2. at tillægsbevillinger til og med 30/ indarbejdes i basisbudgettet. 3. at forvaltningernes korrektioner til basisbudgettet oplistes i kategorierne lovbundne, delvis lovbundne og ikke lovbundne udgifter. 4. at forvaltningerne til fagudvalgenes budgetmøder udarbejder forslag til reduktioner, der mindst finansierer summen af forslag til aktivitetsudvidelser. 5. at Økonomiudvalget udarbejder forslag til anlægsbudget i forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet, samt at eventuelt nye anlægsforslag fremsættes politisk. Økonomiske konsekvenser: Som angivet i budgetmateriale A - D Personalemæssige konsekvenser: Som angivet i budgetmateriale A - D Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Budgetforslag for 2008 og overslagsårene A: Forslag til budgetrapport B: Forslag til bemærkninger til budgetrapport C: Forslag til takstblad D: Forslag til reduktioner og aktiviitetsudvidelser Budgetmateriale A-D forventes udsendt fra forvaltningen den 3. august 2007 Grønt budget 2008 udsendes af Teknisk Forvaltning

5 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 3 Pkt.nr. 3 Sponsorkontrakt med Hvidovre Elitehockey Aps med tilhørende reklameaftale og tidsbegrænset lejekontrakt. Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at udkast til 1-årig sponsorkontrakt for sæsonen 2007/2008 mellem Hvidovre Elitehockey ApS og Hvidovre Kommune med tilhørende reklameaftale og lejekontrakt godkendes Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsens drøftelse den 27. marts 2007, pkt. 53. med baggrund i, at Hvidovre Ishockey Klub (HVIK) i foråret 2007 vandt 1. division i ishockey. Klubben har i den forbindelse etableret et selskab mhp. oprykning til isligaen. Selskabet skal stå for driften af en professionel afdeling af ishockeyklubben. Projektet (Projekt HVIK), herunder økonomi og budget, er godkendt af Danmarks Ishockey Union. Klubben er i færd med at skaffe sponsorer til klubben med henblik på overholdelse af Ishockey Unionens krav til eliteklubberne. Der er bl.a. tegnet kontrakt med 2 storsponsorer, heraf et navnesponsorat med Totempo HVIK. Repræsentanter fra Totempo HVIK har 19. marts 2007 afholdt møde med borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt Skole og Kulturforvaltningen. Her blev klubbens planer forelagt inklusiv ønske om kommunal sponsorering af klubben m.m. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til sponsorkontrakt, hvori der er indarbejdet de stillede forudsætninger, herunder bl.a. At der spilles i Superisligaen At et markedsføringsfirma fastsætter værdien af sponsoratet Med hensyn til sidstnævnte punkt er sponsorkontrakten efterfølgende fremsendt til et eksternt konsulentfirma, hvorfra vurdering af kontraktens værdi er modtaget. Den samlede værdi af reklamepladsen vurderes til mellem og kr. pr. år., idet det understreges, at den vurderede værdi tager udgangspunkt i det øjeblikkelige marked. Hvidovre Kommune har betinget sig en række modydelser for at indgå sponsorkontrakten med Hvidovre Elitehockey ApS. Disse er: Etablering af reklame i form af kommunelogo på isen på 1. reklameplads umiddelbart foran Tv-tårnet. Etablering af skilt med kommunelogo på endevæggen ved målur samt på tidtager.

6 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 4 Kommunelogo og en tekst (efter konkret aftale med Hvidovre Kommune, Borgmesterkontoret) anføres på Elitehockeys ApS hjemmeside, og der etableres link til kommunens hjemmeside. Påtrykning af Hvidovre Kommunes navn og logo på 1. holdets spilletrøjer og på højre eller venstre side af øverste brystplads. Trykning af kommunelogo i farver i alle kampprogrammer som halvsideannonce eller på holdopstillingsoplysningen efter konkret aftale med Borgmesterkontoret. Etablering af højtalerspots af 15 sekunders varighed før, under og efter klubbens hjemmekampe, hvor kulturelle, sportslige og andre arrangementer i Hvidovre Kommune annonceres. Kommunen, Borgmesterkontoret, leverer teksten hertil. Deltagelse i oprydning og fejning af hal og omklædningsrum efter afholdte kampe og stævner. Dette arbejde aftales nærmere med halinspektøren. Afholdelse af arrangementer med ishockeyskole for kommunens børn i skolernes efterårs- og vinterferie samt tilrettelæggelse af tilhørende markedsføring af arrangementerne i forhold til nævnte børn. Arrangementerne og markedsføringen foregår efter konkret aftale med Hvidovre Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen. Samarbejde med Engstrandskolen i sæsonen 2008/2009 om etablering af et projekt med ishockeyklasse på 10. klasses niveau. Fri adgang for kommunens skolebørn til mindst 12 af Totempo Hvik s hjemmekampe. Den fri adgang annonceres via kommunens folkeskoler efter aftale med Hvidovre Kommune. Retten til fri adgang dokumenteres ved fremvisning af sygesikringskort. Omdeling af informationsmateriale fra Hvidovre Kommune i forbindelse med alle hjemmekampe efter aftale med kommunen, Borgmesterkontoret. Kommunen sikres mulighed for deltagelse i klubbens arrangementer. Der udstedes et antal Guldkort til kommunalbestyrelsesmedlemmer m.fl. efter nærmere aftale med Kulturog Fritidsafdelingen. Konsulentfirmaet har ligeledes vurderet bruttoværdien af de reklamemuligheder, som stilles til klubbens rådighed i forbindelse med aftalen. Værdien heraf er opgjort til kr. Bruttoværdien er den markedspris, udbyderen vil kunne opnå hos annoncører og sponsorer. Nettoværdien er vurderet til kr. eller 60 % af bruttoværdi. Nettoværdi er det overskud udbyderen kan forvente efter fradrag af omkostninger til egen markedsføring, salgsarbejde, administration af sponsor og reklameaftaler samt opfyldelse af de forpligtelser mod kommunen, som udbyderen er pålagt i reklameaftalen. Med henblik på en yderligere vurdering af størrelsen på sponsoratet er modtaget en revideret oversigt over Totempo s forbrug af istid. Det fremgår heraf, at klubben forventer at bruge 14 timer om ugen fra uge 33 til uge 13. Med en timesats på 925,00 pr. påbegyndt time svarer dette omregnet til kr. I forbindelse med en vurdering skal hertil indkalkuleres leje af klublokale på 45 m2, som stilles til klubbens disposition. Med en anslået kvadratmeterleje på 546 kr. svarer dette til kr. på årsbasis. Lejeprisen pr. m2 for lokalet svarer til den anvendte i kommunens lejekontrakt med Hvidovre Idræts Forening(HIF). Samlet er der således tale om reklame- og ydelsesværdi på kr., hvilket ligger indenfor den samlede anslåede værdi af Hvidovre Kommunes eksponering på kr. til kr. pr. år. På denne baggrund indstilles, at sponsoratet fastsættes til kr.

7 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 5 Det indstilles samtidig, at reklamekontrakt, som regulerer Hvidovre Kommunes salg af reklamerettigheder til Hvidovre Elitehockey ApS, godkendes. Det indstilles endeligt, at udkast til tidsbegrænset lejekontrakt godkendes. Udkast til sponsoraftale, reklameaftale samt lejekontrakt har været sendt til høring i klubben. Høringssvar fra Totempo Hvik vedlægges. Økonomiske konsekvenser: Sponsoratet er udgiftsmæssigt neutralt, idet den beløbsmæssige størrelse af sponsoratet svarer til nettoværdien af reklameplads på isstadion, samt de ydelser klubben skal betale til Hvidovre Kommune for brug af isstadion med tilhørende faciliteter. Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Udkast til 1-årig sponsorkontrakt. (KFU 14. august 2007 pkt ) Vurdering af sponsoraftale mellem Ishockeyklubben Totempo HVIK og Hvidovre Kommune foretaget af Bysted A/S 29. juni (KFU 14. august 2007 pkt ) Reklameaftale. (KFU 14. august 2007 pkt ) Tidsbegrænset lejekontrakt. (KFU 14. august 2007 pkt ) Revideret oversigt over istid pr. juli (KFU 14. august 2007 pkt ) Høringssvar fra Totempo Hvik. (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 4 Fremtidig drift og vedligeholdelse af kommunens skolebaner Indstilling:

8 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 6 Gruppe A indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at drøfte om den fremtidige drift og vedligeholdelse af kommunens skolebaner overtages af Hvidovre Stadion 2. At der fremadrettet lukkes to skolebaner i en længere periode om året med henblik på løbende at renovere skolebanerne Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Kultur- og Fritidsudvalget drøftede sagen på mødet den 14. maj pkt. 5, hvor det blev besluttet at udsætte sagen til nærmere belysning og genoptagelse på udvalgets august møde. Gruppe A foreslog på mødet, at den fremtidige drift og vedligeholdelse af kommunens skolebaner skulle overgå til Hvidovre Stadion. Der har været afholdt møde mellem repræsentanter for Vej og Park, som står for driften i dag, repræsentanter for Hvidovre Stadion og Kultur- og Fritidsafdelingen. Vej- og Parkafdelingen har udarbejdet et notat over den nuværende og fremtidige drift. Hvidovre Stadion har udarbejdet et notat omkring den fremtidige drift, såfremt den overgår til Hvidovre Stadion. Gruppen har drøftet driften af følgende baner: Avedøre skole Enghøjskolen Frydenhøjskolen Engstrandskolen Strandmarksskolen Langhøjkolen Dansborgskolen Risbjergskolen Gungehusskolen Gungebanen Sønderkærskolen Præstemoseskolen Rebæk Holmegårdsskolen 1 stor og 1 lille 1 stor og 2 små 2 små 1 stor 1 stor og 2 små 2 store 1 stor 1 lille 1 stor 1 stor 1 stor og 1 lille 1 stor 1 stor og 1 lille 1 stor Boldbanernes nuværende stand:

9 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 7 Skolebanerne bliver brugt af skolebørnene i skolens åbningstid og af boldklubberne om eftermiddagen, aftenen og i weekenderne. Igennem de senere år er banerne også blevet brugt af fritidshjem og klubber. Det har medført øgede aktiviteter på skolebanerne, og dermed er banernes tilstand blevet ringere og ringere. Det har ikke været muligt at henvise bl.a. klubberne til andre baner, så der kunne frigøres tid til at renovere skolebanerne. Den hidtidige vedligeholdelse af skolebanerne har bestået af mindre reparationer med rullegræs og topdressing, og skal ses som lappeløsning/midlertidige løsninger. Vej og Park og Hvidovre Stadion er fagligt enige med brugerne af skolebanerne om, at flere af banerne er i en meget ringe stand. Det skal ligeledes oplyses, at dommere til kampe overvejer om de vil dømme på enkelte baner på grund af risiko for skader på spillere. Aflastningsbaner/erstatningsbaner: Hvidovre Kommune har i 2007 afsat penge til etablering af 2 erstatningsbaner på Avedøre Stadion. Banerne forventes at kunne tages i brug til august Med etableringen af erstatningsbanerne kan man fra 2008 planlægge lukning af 2 skolebaner i en længere periode hvert år. Parkdrifts eksisterende ressourcer kan udnyttes optimalt ved at lukke og renovere 2 skolebaner om året, og henvise brugerne til erstatningsbanerne. Ved at lukke 2 skolebaner pr. år vil der være mulighed for, at alle skolebaner bliver totalrenoverede hvert 6. år. Det vil højne standarten på alle skolebanerne markant og væsentligt indenfor de nuværende ressourcer. Det vil dog ikke være muligt at omlægge en boldbane, indenfor de nuværende ressourcer. Det er vigtigt at pointere, at banerne skal have ligget urørt hen i 2 3 måneder såfremt der er lagt rullegræs. Ved nysået græs skal banen optimalt ligge urørt i et helt år. Konsekvenser for skoler, klubber m.fl.: Renoveringen af skolebanerne vil få konsekvenser for specielt de aktiviteter, der er tilknyttet den nærliggende skole. Konsekvensen kan være, at skole- og fritidshjemsbørn skal have andre aktiviteter i idrætstimerne, at de skal gå over til andre baner e.lign. I forhold til boldklubberne vil det betyde, at den berørte klub i nogle måneder bliver nød til at flytte sine aktiviteter til en anden bane i kommunen. Med etableringen af de 2 erstatningsbaner vurderes det, at der vil være mulighed for at anvise banetider til de berørte foreninger og klubber. Fremtidig drift: Vej og Parkafdelingen vurderer, at man kan forbedre kvaliteten af skolebanerne meget væsentligt med de nuværende ressourcer ved at anvende de 2 erstatningsbaner og deraf lukning af 2 skolebaner i en længere periode om året jf. Vej- og Parkafdelingens notat af 10. juli Man kan forbedre kvaliteten på skolebanerne ved følgende aktiviteter: Årlig jordprøve med efterfølgende udarbejdelse af gødningsplan Forårsklargøring fjernelse af vissent græs, løv, smågrene samt små ujævnheder. Vertikalskæring 2 3 gange årligt

10 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 8 Dybdeluftning ca. 2 gange årligt Græsslåning 2 gange ugentlig i vækstperioden samt kontrol for huller og ujævnheder og heraf følgende eftersåning og fyldning af huller Det er Hvidovre Stadions vurdering, at det i de kommende år vil kræve en del ressourcer til reparationer, at få banerne op på en standard, som er tilfredsstillende, jf. Hvidovre Stadions forslag til drift. Desuden vil det også kræve en lukning af skolebaner i en længere periode. Vej- og Parkafdelingen er enig med Hvidovre Stadion i, at ovennævnte forslag vil forbedre kvaliteten af skolebanerne. Økonomiske konsekvenser: Det er beregnet, at Vej- og Parkafdelingens nuværende udgift til drift og vedligeholdelse af skolebanerne udgør kr., heraf udgør lønsummen ca kr. og materialer m.v. ca kr. Herudover har Vej og Park indkøbt en stor græsklipper til ca kr. Den fremtidige drift som foreslået overfor for at forbedre kvaliteten af skolebanerne vil efter Hvidovre Stadions kalkulation udgøre kr., hvortil der for Hvidovre Stadions vedkommende skal lægges udgifter til anskaffelse af en lille ladvogn til ca kr. Der er anskaffet en græsklipper til ca kr., der er til rådighed til opgaven. Ved en evt. overflytning af opgaven fra Vej- og Parkafdelingen til Hvidovre Stadion, vil der således blive tale om overflytning af økonomi mellem de 2 områder. Der er ikke umiddelbart mulighed for en udgiftsneutral overførsel af opgaven. Personalemæssige konsekvenser: Vej- og Parkafdelingen anvender i dag lønsum svarende til ca. 7 mandemåneder. Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Notat af 10. juli 2007 fra Vej og Park Skolebanernes udvikling. Hvordan kan vi gøre det bedre? (KFU 14. august 2007 pkt ) Notat af 30. juli 2007 fra Hvidovre Stadion Forslag til drift af skolebanerne i Hvidovre Kommune (KFU 14 august 2007 pkt )

11 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 9 Pkt.nr. 5 Frigivelse af rådighedsbeløb og ansøgning om anlægsbevilling til projekt aflastningsbaner Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at rådighedsbeløbet på kr. til projekt aflastningsbaner for 2007 frigives, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling Politisk beslutning: Sagsfremstilling: På investeringsoversigten for 2007 er der afsat kr. til etablering af 2 aflastningsbaner ved Avedøre Stadion. Der er indhentet tilbud fra firmaet DH Muld på ,32 kr. ekskl. moms. Tilbuddet omhandler anlæggelse af 2 boldbaner ved Avedøre Stadion på et areal på 80 x 200 m. Da grunden tidligere har været brugt som boplads, har Kroppedal museum skulle foretage arkæologiske udgravninger på grunden, inden arbejdet med banerne kan påbegyndes. Der er fundet enkelte spor efter bopladsen, bl.a. stolpehuller. Kroppedal museum har afsluttet udgravningerne, og til det er der brugt ,29 kr. ekskl. moms, som er lovpligtige for Hvidovre Kommune at betale. Restbeløbet på kr. afsættes til uforudsete udgifter. Banerne beregnes færdige og klar til brug i august Økonomiske konsekvenser: På Investeringsoversigten for 2007 er der afsat kr. til projekt aflastningsbaner. Rådighedsbeløbet frigives, og der gives en tilsvarende anlægsbevilling. Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: -

12 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 10 Andre konsekvenser: - Bilag: Tilbud fra DH Muld (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 6 Ansøgning om dispensation af reglerne om 10 procents rul mellem årene Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget 1. at tage stilling til Kulturrådets ansøgning om dispensation fra reglerne om rulning af max. 10 % af et mindre forbrug mellem regnskabsårene samt at dele et eventuelt merforbrug ud over flere år. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Hvidovre Kulturråd har på grundlag af flere henvendelser fra borgere fået mod og lyst til at afholde nogle større arrangementer i forhold til tidligere. Rådet har i den forbindelse planlagt 2 lidt større musikbegivenheder i hhv. efteråret 2007 og foråret Forventningen er, at arrangementerne vil give et overskud. Dette overskud ønsker Kulturrådet at overføre til 2008 således, at de kan arrangere en stor koncert i 2008, og at det rullede overskud fra de foregående arrangementer kunne indgå som en underskudsgaranti. Hvis ét eller flere af arrangementerne skulle vise sig at give et underskud, ønsker Kulturrådet at dele underskuddet ud over flere år således, at rådet ikke bliver så sårbart over for et eventuelt underskud. Kulturrådet ønsker på det grundlag at søge om dispensation fra reglerne om rulning af max. 10 % af et mindre forbrug mellem regnskabsårene. Økonomiske konsekvenser: -

13 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 11 Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: - Pkt.nr. 7 Forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at behandle forslag til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning inkl. fleksible tilrettelæggelsesformer i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget behandlede på mødet den 12. april 2007, punkt 3, Høringssvar om fleksible tilrettelæggelsesformer i aftenskolerne. Udvalget godkendte det af FO, FOF og AOF fremsendte forslag:

14 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 12 Der ønskes regler vedrørende pea-tilskud til deltagelse i fleksible tilrettelæggelsesformer, som tager højde for, at de fleksible tilrettelæggelsesformer ikke altid lader sig gøre i undervisningstimer. Det foreslås, at pea-tilskuddet tildeles med 30 % af deltagerbetalingen. Dette svarer til den gennemsnitlige værdi af de nuværende tilskud, og det vil derfor ikke have budgetmæssige konsekvenser. Vedrørende 8, stk. 2 ønskes beløbet i forslaget fra FO ændret fra kr. til kr. I folkeoplysningsloven 8 stk. 2 er bl.a. anført, at ved finansårets udgang skal der ske tilbagebetaling af ikke forbrugte tilskud af puljen til debatskabende aktiviteter (10 pct. puljen). Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at mindre uforbrugte tilskud af puljen overføres til næste års pulje. Skole- og Kulturforvaltningen har indarbejdet ovenstående forslag, til fleksible tilrettelæggelsesformer, i de eksisterende retningslinjer der er godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. september 2002, pkt. 12. Retningslinjerne træder i kraft 1. januar Historisk Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed for at tilrettelægge en del af undervisningen mere fleksibelt, og at anvende dele af det kommunale tilskud på andre udgiftstyper end leder- og lærerløn. Lovgrundlaget Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven der indebærer, at aftenskolerne fra 1. januar 2007 kan anvende op til 36 % af deres kommunale tilskud på fleksible tilrettelæggelsesformer (40 % af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10 % puljen til debatskabende aktiviteter). Der er tale om en kan-bestemmelse, og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Kommunalbestyrelsen kan indenfor lovens og bekendtgørelsens rammer, og efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget, fastlægge nærmere lokale retningslinier for anvendelsen af de fleksible tilrettelæggelsesformer. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hvidovre Kommune i henhold til Lov om støtte til Folkeoplysning. (KFU 14. august 2007 pkt )

15 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 13 Pkt.nr. 8 Ansøgning fra Hvidovre Curling Club om ændring af brugen af tilskuddet fra Eiltepuljen Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Curling Club om ændring af brugen af tilskuddet fra Elitepuljen. Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Curlingteam Lene Nielsen fik i år tildelt et tilskud fra Elitepuljen på kr. Dette beløb blev øremærket til teamets deltagelse i Stockholm Ladies International. Men da Team Lene Nielsen udformede deres ansøgning til Elitepuljen, var turneringsplanen for Danmark ikke blevet offentliggjort. Denne turneringsplan er netop blevet offentliggjort, og det viser sig, at teamet skal spille kvalifikation til EM i den weekend, hvor teamet havde planlagt at deltage i Stockholm Ladies International. I januar 2008 afholdes der en Glynhill Ladies International turnering i Glasgow. Efter holdtrænerens udsagn skulle denne turnering være på fuldt højde med den i Stockholm, og teamet vil høre, om de må bruge tilskuddet fra Elitepuljen til at deltage i denne turnering i stedet for i Stockholm Ladies International. Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: -

16 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 14 Bilag: Brev fra Lasse Lavrsen, holdleder fra Team Lene Nielsen. (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 9 Udlån af Dansborg Hallen fredag aften Indstilling: Skole- og Kulturforvaltning indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at tage stilling til ansøgning fra Hvidovre Idræts Forening(HIF) om udlån af Dansborg Hallen fredag aften. 2. at tage stilling til tildeling af et tilskud til fredagsfodbold Politisk beslutning: Sagsfremstilling: HIF har taget kontakt til Hvidovre Kommune, Kultur- og Fritidsafdelingen, i forbindelse med, at HIF ønsker at skabe et nyt tilbud for unge mellem 14 og 18 år bosat i Hvidovre Kommune. Tilbuddet hedder Fredagsfodbold / Football for Fun og ønskes afholdt i Dansborg Hallen hver fredag i tidsrummet til Grundidéen i tilbuddet er, at skabe et sted hvor de unge kan samles og kan spille fodbold for sjov uden at være medlem af en klub, og på den led kan skabe et netværk på tværs af skoler og klubber. Tilbuddet skal være vederlagsfrit HIF har en gruppe af frivillige voksne, der vil være til stede i hele tidsrummet for at styre kampene og for at holde øje med deltagerne. Håbet for HIF er at få skabt et mødested for de unge således, at de har et sted at gå hen en fredag aften, skabe et fællesskab og få motion samtidig. Et lige så højt prioriteret ønske er, at de unge får interesse for at dyrke sport/fodbold således, at der skabes en ny fødekæde til idrætsforeningerne og klubberne.

17 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 15 DBU har en Ungdomspulje, hvorfra HIF har mulighed for at få økonomisk støtte på kr. til projektet. Derudover stiller HIF Futsal bolde gratis til rådighed. Spørgsmålet om brug af Dansborg Hallen i tidsrummet til fodbold blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 2. maj 2007, hvor udvalget besluttede at der, som en forsøgsordning i 2007/2008, må spilles fodbold i ovennævnte tidsrum. Forvaltningen må ikke udlåne kommunale lokaler til private, der ikke benytter lokalerne igennem en forening, hvortil der betales et medlemskontingent, og derfor bedes Kultur- og Fritidsudvalget tage stilling til, om lokalerne må stilles til rådighed til dette tilbud fra HIF. Derudover søger HIF om tilskud fra Hvidovre Kommune til køb af fx sodavand til de unge under kampene. Økonomiske konsekvenser: Der resterer kr. på profileringspuljen Der resterer kr. på puljen til kulturelle aktiviteter. Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Ansøgning fra HIF er vedlagt (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 10 Afslutning af projekt 3142, Historien i Gaden Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at anlægsprojekt 3142 Historien i Gaden afsluttes.

18 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side at projektet Historien i Gaden fortsætter under nyt projekt 3143 Historien i Gaden at restbevilling for 2007 på projekt 3142 flyttes til nyt projekt Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Projekt Historien i Gaden er optaget på Investeringsoversigten i 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og senere. Projektets formål er, at synliggøre Hvidovres historie således, at den kommer ud til borgerne på en opsigtsvækkende måde, nemlig på gadeplan, der hvor historierne er foregået, vha. skilte, skulpturer, billeder etc. Hensigten er, at der etableres mindst to Historien i Gaden historier årligt. For at kunne realisere nogle af de mange delprojekter, er der ansøgt om tilskud hos forskellige Fonde. Heriblandt kan der nævnes: Vilhelm Bangs Fond, Simon Spies Fonden, BG Fonden, Augustinus Fond og Danmarksfonden. Bevillinger i alt KB KB KB KB KB KB KB KB KB ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. -997,00 kr ,00 kr ,00 kr. Bevillinger i alt ,00 kr. Bevillingerne er bl.a. givet til følgende formål: - Informationsmateriale, foldere, Infosøjler, Infotavler - Historien om en plan - Formidle Avedøre Stationsbys skjulte historie - Udgifter til En Moder - Opsætning af en AVRO 504 på Avedøre flyveplads - Hvidovre Kirkegård - historie - Kvindekanon historien - Hjemmesideudvikling - Skilt til nyopsætning af fortællingen om Bredalsparken - Genrejsning af granitsøjle til historien om arrestationen af frihedskæmpere - Fortovsflise til historien om brandstifteren Jens Nielsen

19 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 17 Forbruget frem til 2006 er opgjort således: Bevillingsår Forbrug total Anlægsbevilling Rest som er rullet På Investeringsoversigten for 2007 er der afsat kr. til projekt 3142 Historien i Gaden. I 2006 var der et mindreforbrug på kr., som er rullet til Total bevillingen for 2007 er derfor kr. Anlægsregnskabet indstilles til godkendelse og restbevillingen i 2007 overføres til nyt projekt nr Historien i Gaden Økonomiske konsekvenser: - Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Anlægsregnskab (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 11 Hvidovre Badminton Club - årsregnskab

20 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 18 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at udvalget godkender Hvidovre Badminton Clubs årsregnskab for 2006 i henhold til Økonomisk Sekretariats anbefaling Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Hvidovre Kommune har ydet garanti for et lån til Hvidovre Badminton Club på kr., som pr. 31. december 2006 var nedbragt til kr. Hvidovre Badminton Club har sendt årsregnskab for Regnskabet har været til udtalelse i Økonomisk Sekretariat, og deres redegørelse er vedlagt dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Økonomisk Sekretariat udtaler: Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til regnskabet. Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Hvidovre Badminton Clubs resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2006 samt status pr. 31. december 2006 (KFU 14. august 2007 pkt ) Økonomisk Sekretariats redegørelse af 18. juni 2007 (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 12 Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen - årsregnskab for

21 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 19 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingens regnskab for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 godkendes i henhold til Økonomisk Sekretariats anbefaling Politisk beslutning: Sagsfremstilling: Hvidovre Kommune har ydet et lån til Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingen på kr., der nu er nedbragt til kr. Herudover er der udbetalt generelle tilskud for 2006 på i alt kr. (aktivitets- og elitetilskud) samt kr. i øvrige tilskud. Hvidovre Idrætsforening, fodboldafdelingen har sendt deres regnskab for Regnskabet har været til udtalelse i Økonomisk Sekretariat og deres redegørelse er vedlagt dagsordenen. Økonomiske konsekvenser: Økonomisk Sekretariat udtaler: Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til regnskabet. Personalemæssige konsekvenser: - Sundhedsmæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Hvidovre Idrætsforening, Fodboldafdelingens årsregnskab for perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006 (KFU 14. august 2007 pkt ) Økonomisk Sekretariats redegørelse af 7. juni 2007 (KFU 14. august 2007 pkt ) Pkt.nr. 13 Eventuelt

22 Kultur- og Fritidsudvalget 14. august 2007 Side 20 Politisk beslutning: Bilag: - Allan Fredskov (sign) Erik Pedersen (sign)

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Kultur og Fritidsudvalgets ekstraordinære møde den 11. december 2007, Kl. 15.00, Ny Kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser...

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december Afbud fra Arne Bech

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. december Afbud fra Arne Bech HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT Afbud fra Arne Bech for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Ansøgning om frigivelse af bevilligede

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 20. august 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Økonomiudvalgets møde den 20. august 2007, Kl i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Økonomiudvalgets møde den 20. august 2007, Kl. 17.00 i Risbjergværelset, Hvidovre Rådhus Der forelå afbud fra Mona Hammer. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1 1 Meddelelser fra formand/administration.

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS Pkt.nr. 3 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold AS 452337 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S' forslag

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Budgetforslag 2009 samt overslagsårene 2009 2012... 1 Pkt.nr. 2... 3 Handicaprådets forslag

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007. Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 23. oktober 2007 Fraværende: Kenneth Christensen og Bjarne Pyndt. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Møde i Kulturpaletten... 3 Pkt.nr.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget

Pkt.nr. 2. Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005. Indstilling: Skole- og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget Pkt.nr. 2 Evaluering af Sundhedspuljen 2004 samt beslutning 2005 475960 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at udvalget tager evalueringen af anvendelsen af midler

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008, Kl i Ny kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008, Kl i Ny kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 12. august 2008, Kl. 16.30 i Ny kaffestue, Rådhuset, Hvidovrevej 278 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 3 Budgetforslag 2009 samt overslagsårene

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2016 1 Indhold Undervisningsordning 3 Ordningens mål er 3 Ordningen omfatter 3 Hvad er voksenundervisning

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2006, Kl , i Mødelokale B, Medborgerhuset

Dagsorden. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2006, Kl , i Mødelokale B, Medborgerhuset Skole og Kulturforvaltningen ktu Dagsorden for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 15. august 2006, Kl. 18.00, i Mødelokale B, Medborgerhuset INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Budgetforslag 2007 samt

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling *

OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv. 3. Renovering af vestlængen, Børnekulturcenter Hestestalden - Anlægsbevilling * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 7. oktober 2003, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes på Måløv Bibliotek, Måløv Hovedgade 60, Måløv REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Problemer med

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2007

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2007 HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Kultur og Fritidsudvalgets møde den 11. juni 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Møde med Hvidovre Kajakklub... 1 Pkt.nr. 2... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 3... 2 Frigivelse

Læs mere

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse Pkt.nr. 11 Kontraktstyring Kontrakter for 2007 Skoleudvalgets område 548245 Indstilling: Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse 1. at godkende kontrakter for 2007 for kontraktstyrede

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING

PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Bilag ØU 100823 pkt. 02_07 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR 2011 2014 MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag E. PROTOKOLLATER FRA FAGUDVALGENES BUDGETBEHANDLING Indholdsfortegnelse: ØKONOMIUDVALGET,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Niels Bo Lauridsen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: tirsdag den 06. februar 2001 Starttidspunkt for møde: 13.00 Sluttidspunkt for møde: 16.00 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler Pkt.nr. 2 Behandling af høringssvar på Vision og Mål 20042010 409240 Indstilling: Skoleforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolerne og organisationerne drøftes 2. at udvalget

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00

8680 RY Torsdag den 12. juni 2014 klokken 18,00 Dagsorden Fraværende Godkendelse af dagsorden 63. Godkendelse af referat fra mødet den 8. maj 2014 64. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Ministeriet for Ligestilling og Kirke 65. Meddelelser 1. Formanden

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2

Dagsorden. for. Fællesmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl i Sollentuna 1 og 2 Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Fællesmøde mellem Kultur og Fritidsudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget den 3. oktober 2006, Kl. 16.30 i Sollentuna 1 og 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr.

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 35 Mødet holdes torsdag den 06. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A), Næstformand Jens Grønne

Læs mere

Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 15. august 2006, Kl i UVA fællesmødelokale i Medborgerhuset, 1. sal

Dagsorden. for. Skoleudvalgets møde den 15. august 2006, Kl i UVA fællesmødelokale i Medborgerhuset, 1. sal Skole og Kulturforvaltningen mdp Dagsorden for Skoleudvalgets møde den 15. august 2006, Kl. 08.00 i UVA fællesmødelokale i Medborgerhuset, 1. sal INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Budgetforslag 2007 og

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE TILLÆGSREFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 16-01-2003 Mødedato: 16-01-2003 Mødetidspunkt: kl. 15.00-18.00 Mødested: Lokalet ved kantinen Fraværende: Jørgen Steengaard, Cai Møller

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Kontraktstyring - mål folkeskoler, Ungdomsskolen, Musikskolen, Pædagogisk Center og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kontraktstyring - mål folkeskoler, Ungdomsskolen, Musikskolen, Pædagogisk Center og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Pkt.nr. 4 Kontraktstyring mål 2008 folkeskoler, Ungdomsskolen, Musikskolen, Pædagogisk Center og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 590588 Indstilling: Skole og kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn.

Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. Pkt.nr. 7 Ansøgninger fra henholdsvis Hvidovre/Københavns Jagtforening og Ungdomsskolen i Hvidovre om overtagelse af pavillon på Hvidovre Havn. 323372 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til ansøgningerne,

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Skole-Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 3 Kontraktstyring mål 2006 - for kommunens folkeskoler; fritidshjemmene Grævlingen, Enghøj, Regnbuen, Langhøj, Simonshøj, Strandhøjen,Dansborg, Trankebar, Stien,Bjerget, Alléen, Immerkær, Holmegården,

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Hedensted Kommune i henhold til lov om støtte til folkeoplysning. 1 Formål. Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal Hjørring Rådhus

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere