Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal"

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Til stede: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Annelise Refshauge, Vibeke Nath, John Ehrbahn, Palle Rye og Boye Korndal. Heidi Storck deltog fra punkt 3 Stig Bykilde, Jens Løth, Dea Maria Petersen, Rolf Andersson, Finn Larsen og Anne Brønnum Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat Revisionsproktol... 3 Sager til drøftelse og beslutning: Organiseringen af de kommende afdelinger efter ombygningen af blokkene 12 og Ekstra bevilling til politiet i Nordsjælland En-dagsseminaret Sportsvænget byggeregnskab renovering af brugsvand og afløb Nordvænget II byggeregnskab udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge Sjov lørdag KAB s beboerferier Sager til orientering: Meddelelser fra formanden Nyt fra Byrådet Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB Nybyggeri Skovvang status RealDania kampagne det gode boligliv Udlejningsforhold i Farum Midtpunkt PCB status Farum Midtpunkt dækning af lejetab Farum Midtpunkt Miljøsagen status Farum Midtpunkt Plejecentret frasalg Farum Midtpunkt gældsrådgivning ved køkkenbordet få bedre råd Farum Midtpunkt lavtagene status Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Farum Midtpunkt forholdene i blokkene Orientering om driftssager Udlejningsstatistik Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt /29

2 Bilagsfortegnelse Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 15. maj 212 samt revisionsprotokol... 6 Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 1. juni 212 samt revisionsprotokol... 6 Bilag 9: KAB s beboerferier Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet... 1 Bilag 14: Drejebog Bilag 19: Nyt skema A-ansøgning Bilag 26: Oversigt over beboerklagenævnssager /29

3 1. Godkendelse af referat Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 25. juni 212 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer. Der er indkommet følgende bemærkninger til referatet fra Gerd Karlsen: Ad. Pkt. 8, 3. afsnit ændres til: P4 har i weekenden om formiddagen et program, hvor de fortæller, hvad der sker i regionen. Her kunne vi nok også få nævnt, at vi har åbent hus. Finn Larsen vil undersøge, om dette kan lade sig gøre. Bliver ovenstående rettelser/ændringer godkendt, tilrettes referatet og underskrives efterfølgende af formanden. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden. Stig Bykilde anmodede om, at følgende bliver tilføjet til referatets punkt 6 ligesom der blev bevilget 6. kr. til Sportsvængets projekt med nye hoveddøre. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med de 2 anførte bemærkninger. 2. Revisionsproktol I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen. - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 3/29

4 Sager til drøftelse og beslutning: 3. Organiseringen af de kommende afdelinger efter ombygningen af blokkene 12 og 13 Hans Laustsen har bedt om, at dette punkt drøftes på organisationsbestyrelsesmødet. Farum Midtpunkt har i diverse arbejdsgrupper talt en del om organiseringen af de kommende afdelinger efter ombygningen af blokkene 12 og 13, og de tror ikke, at man kan drive en afdeling bestående af familieboliger, seniorbofællesskab og et opgangsfællesskab for personer med særlige behov. Da kommunen klart har udmeldt, at man ikke vil stå for visitering af boligerne i et opgangsfællesskab for personer med særlige behov, mener Farum Midtpunkt ikke, at det er realistisk at arbejde videre med denne ide. De har luftet "deres kolde fødder" overfor byggeprojektområdet i KAB, men de har behov for, at hele organisationsbestyrelsen får debatteret problemerne og tager en officiel stilling til sagen. - at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående problematikker. Organisationsbestyrelsen påpegede, at deres konkrete bekymringer primært relaterede sig til de beboerdemokratiske og i særdeleshed de økonomiske aspekter i forhold til et afdelingsfællesskab inklusiv et opgangsfællesskab for beboere med særlige behov. Bekymringerne knytter sig ikke i udtalt grad til disse beboeres bevægelsesmønstre eller handlingsmønstre. Der blev rejst spørgsmål om, i hvis interesse det er at bygge bofællesskabet for beboere med særlige behov, idet det udfra et afdelingssammenhængsmæssigt aspekt vil give mest mening ikke at oprette et sådant bofællesskab. Der blev informeret om, at Stig Bykilde, Rolf Andersson, Christian Thorup og Dea Maria Petersen havde været til møde med Velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen og Anie Lauersen fra kommunen omkring problematikken, idet løsningen med opgangsfællesskabet er indskrevet i det godkendte skema A, der således fordrer, at der skal findes en løsning på problematikken. Det blev oplyst, at kommunen vil fremkomme med en konkret beskrivelse af rammerne for den aftale, der kunne blive tale om i forhold til opgangsfællesskabet, og at denne vil danne grundlag for eventuel yderligere dialog omkring 1. oktober 212. Efter information omkring mødet i kommunen blev der stadig ytret bekymringer i forhold til, at det kan gå galt i forhold til at samle bange og utrygge mennesker, og at aftalen ikke giver anledning til tryghed i forhold til, om kommunen overholder sine forpligtigelser. Det blev pointeret, at der blandt beboerdemokraterne og studiekredsen ikke er opbakning til løsningen, så der ønskes en løsning for, hvordan man kan handle. 4/29

5 Det blev dog aftalt, at organisationsbestyrelsen afventer beskrivelse fra kommunen omkring 1. oktober 212, før der træffes yderligere beslutninger om ikke godkendelse, for at opgangsfællesskabet for beboere med særlige udfordringer kan gennemføres som beskrevet i skema A. Der træffes ingen beslutninger i forhold til eksistensen af omtalte opgangsfællesskab, før organisationsbestyrelsen har været inde over. 4. Ekstra bevilling til politiet i Nordsjælland Der er af regeringen bevilget 2 mio. kr. til en udvidet og forebyggende indsats i særlige byområder i Danmark. Nordsjællands politikreds har fået bevilget 4 mio. kr. af puljen til en ekstra indsats i byerne, Helsingør, Hillerød, Fredensborg samt Furesø kommune. Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen og Hans Laustsen fra organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab har afholdt møde med borgmesteren og hans embedsmænd for at klarlægge og styrke det øgede samarbejde med politiet og kommunen set i forhold til den ekstra indsats, politiet har fået bevilget penge til i Furesø kommune. Efterfølgende er der afholdt et opfølgende møde med deltagelse af formanden for, Gerd Karlsen og Jesper Nygård fra KAB, Borgmester Ole Bondo, embedsfolk fra Furesø kommunenog Politidirektøren for Nordsjællands Politi. Formanden vil på mødet orientere yderligere om sagen. - at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående. Gerd Karlsen informerede om, at Farum Midtpunkt var udpeget som genstand for politiets indsats i Særligt Udsat Boligområde i Nordsjælland, og at der politisk er indgået en aftale med den nye politidirektør for Nordsjælland omkring denne indsats. Vicepolitidirektør Freddie Bek Jensen fra lokalrådet i Furesø kommune kontaktede Gerd Karlsen den 18. september 212 vedrørende en aftale om, hvornår politiet kan starte samarbejdet med Farum Midtpunkt. Der blev aftalt et startmøde mellem Gerd Karlsen, vicepolitiderektør Freddie Bek Jensen og Mikkel Damgaard fra kommunen med afholdelse onsdag den 19. september 212, kl. 11. i Farum Midtpunkt. 5/29

6 5. En-dagsseminaret En-dagsseminaret den 22. september 212 er aflyst, da der ikke er nogen fra administrationen, der kan deltage. Der findes en ny dato på dette organisationsbestyrelsesmøde. Formand og næstformand finder det vigtigt at have en tovholder fra administrationen med på seminaret. - at der findes en ny dato til afholdelse af seminaret. Organisationsbestyrelsen besluttede, at 1-dagsseminaret afholdes lørdag den 27. oktober 212, kl i Fælleshuset i Vængerne. Boye Korndal undersøger, om lokalerne er ledige. Ellers afholdes seminaret i Farum Midtpunkt. Seminaret skal overvejende dreje sig om mulige vedtægstændringer foranlediget af tilgangen af de nye afdelinger i selskabet og John Ehrbahn lovede, at se på mulighederne til brug på seminaret 6. Sportsvænget byggeregnskab renovering af brugsvand og afløb Det endelige byggeregnskab for renovering af brugsvand og afløb er nu udfærdiget. Vedlægges som bilag 6. Bilag 6: Endeligt byggeregnskab pr. 15. maj 212 samt revisionsprotokol - at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet for Sportsvængets renovering af brugsvand og afløb. 7. Nordvænget II byggeregnskab udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge Det endelige byggeregnskab for udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge er nu udfærdiget. Vedlægges som bilag 7. Bilag 7: Endeligt byggeregnskab pr. 1. juni 212 samt revisionsprotokol 6/29

7 - at organisationsbestyrelsen godkender det endelige byggeregnskab. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet for Nordvænget II - udskiftning af døre, faldstammer og stigstrenge. 8. Sjov lørdag Nedenstående ansøgning om støtte til afholdelsen af sjov lørdag er modtaget fra Furesø Kommunes kultur og idræt Hej Frank! Så starter vi op på endnu en sæson af de succesfulde sjove lørdage. Siden sommerferien har drengene fra midtpunktet revet i mig når jeg er kørt til og fra arbejde for at høre hvornår der var sjov lørdag. Dejligt. Vi håber, at I igen i år vil støtte op om aktiviteten. I sidste sæson havde vi i snit mellem 2-25 drenge (nogle dage var vi opppe på 5), som gjorde brug af tilbuddet, og mht. pigerne dans (hver 14 dag), havde vi en lidt træg start, men endte op med at være oppe på det antal vi havde håbet, nemlig 15. Dette har vi ligeledes besluttet at fortsætte med. Regnbuen er jo invoveret i både drenge og pigeaktiviteterne, men specielt med pigernes dans, har de en stor og væsentlig rolle omkring rekruttering, og samtaler med forældre. Vi starter begge aktiviteter op den 13. okt (første lørdag i efterårsferien), pigerne lidt tidligere end drengene (18.3). Pigernes dans afholdes hver 14. dag. Vi har udover fodbold og Hareskov Frisbee i dette efterår også fået Værløse Basketball til at deltage nogle af dagene. Så samlet set ansøger vi om følgende beløb til både pigerne og drengene: 11 gange Sjov Lørdag ( ) for drengene = 15.,- 6 gange Sjov Lørdags Dans ( ) for pigerne = 5.6,-. Samlet ansøges der for 2.6,- til begge aktiviteter i perioden. Med venlig hilsen Claus Jul, koordinator for Sjov Lørdag Kultur og idræt - at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om de ansøgte 2.6 kr. skal bevilges. Projekt Sjov lørdag blev positivt omtalt af alle i organisationsbestyrelsen, der bevilligede de ansøgte 2.6 kr. til resten af 212. Kommunen blev opfordret til at reklamere for projektet i de ugentlige annoncer i lokalavisen. 7/29

8 9. KAB s beboerferier 213 De afholdte beboerferier i sommeren 212 fik en meget stor tilslutning. Det er derfor et enigt beboerhøjskoleudvalg, der har besluttet, at beboerferierne skal tilbydes igen i beboere ønskede i 212 at deltage på årets beboerferier. Heraf deltog 36 voksne og 4 børn via Arbejdsmarkedets Feriefond. En beskrivelse af KAB s beboerferier og ophold i 212 findes i vedlagte bilag 9. I 213 har vi udvidet kapaciteten, så i alt 225 kan deltage i beboerferier: Senior- /familieferierne. KAB forventer igen, at vi kan tilbyde en række personer gratis ophold via Arbejdsmarkedets Feriefond(AFF). Det er lykkedes at fastholde prisniveauet for 212 for senior-/familieferierne i 213. Opholdsprisen i 213 er for voksne 3.3 kr. og for børn 1.5 kr. Priserne dækker en uges ophold på dobbeltværelser med bad og toilet samt alt betalt fra afgang til hjemkomst. KAB har for 213 igen indgået en fast aftale for familieferien, der som tidligere vil blive afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn. Seniorferien skifter opholdssted til Sydfyn, nemlig Gl. Avernæs, som er tilgængeligt for mennesker med handicap. Tilskud fra boligorganisationen Beboerhøjskoleudvalget skal på denne baggrund ansøge de boligorganisationer, der ønsker at tilbyde deres beboere deltagelse i beboerferierne 213 enten via egenbetaling eller gennem tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond om at yde et tilskud til deres gennemførelse. Den enkelte boligorganisation skal i lighed med tidligere gennem tilskud til afvikling af selve opholdene, købe det antal pladser, den vil råde over på de 2 beboerferier. Boligorganisationens bidrag/tilskud er med til at finansiere: Bustransport til og fra højskolerne, udflugter og specielle foredrag, nedbringelse af deltagernes egenbetaling for højskoleopholdet, omkostninger ved deltagelse for de deltagende ledere af beboerhøjskolerne m.v. Boligorganisationens pris for en plads vil fortsat være 1. kr. pr. plads i 213. I 212 deltog 5 beboere (seniore) fra med egenbetaling. Tilbuddet udsendes fra medio februar 213. Derfor bedes organisationsbestyrelsen om at behandle og afgive svar på denne indstilling senest ved udgangen af 212. Herefter udsender KAB tilbud om deltagelse til samtlige af de tilmeldte boligorganisationers beboere. Bilag 9: KAB s beboerferier 213 8/29

9 - at organisationsbestyrelsen beslutter, om beboerne i skal have Beboerhøjskolerne tilbudt til en pris af 1. kr. pr. plads. Organisationsbestyrelsen skal i givet fald beslutte, hvor mange pladser boligorganisationen skal råde over. Organisationsbestyrelsen godkendte 6 pladser (som budgetteret) og bemyndigede samtidig formanden til at bevilge yderligere et par pladser, såfremt behov herfor opstår. Sager til orientering: 1. Meddelelser fra formanden Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Gerd Karlsen orienterede om en god oplevelse ved rejsegildet for det nye plejecenter i Allerød, hvor borgmester Erik Lund havde spurgt til, om ikke havde lyst til at bygge mere alment i Allerød. Der blev derefter peget på to steder, hvor borgmester Erik Lund mente det ville være oplagt at have alment boligbyggeri. Der er aftalt et møde med borgmesteren og embedsfolk den 2. oktober 212, hvor Rolf Andersson og Stig Bykilde vil deltage fra KAB. Organisationsbestyrelsen var meget positiv for mere byggeri i Allerød Kommune og tog orienteringen til efterretning. 11. Nyt fra Byrådet Heidi Storck orienterer om eventuelle aktuelle sager. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Heidi Storck orienterede om, at kommunen p.t. har budgetforhandlinger, men at der ikke er noget, som har indvirkning på Farum Midtpunkt eller. 9/29

10 Heidi Storck orienterede endvidere om, at dele af Bybækgrunden er udbudt til salg. Det drejer sig om den midterste del af grunden. Ligeledes informerede Heidi Storck om, at kommunen afholdte affaldsmøde torsdag den 2. september 212, kl i teatersalen i Kulturhuset. Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen og Boye Korndal deltager. 12. Trivselspolitik for ansatte i boligorganisationerne og i KAB En ny personalepolitik, trivselspolitik, for ansatte i KAB-administrerede boligorganisationer og i KAB er godkendt den 19. juni 212 i KAB s fælles samarbejdsorgan, Det fælles Virksomhedsnævn (VN-F). Politikken er forinden behandlet og godkendt af både det decentrale (VN- D) og det centrale virksomhedsnævn (VN-C). godkendte den 18. november 28, at KAB bemyndiges til at forhandle fælles personalepolitikker på boligorganisationens vegne. Den nye politik trådte i kraft med virkning fra godkendelsesdatoen. Trivselspolitikken En af KAB s værdier er ansvarlighed. Ved at højne bevidstheden om trivsel, viser KAB sin ansvarlighed overfor medarbejderne. Vi vil skabe rammerne for et godt liv er KAB s mission, og den vil vi gerne koble til det at arbejde og være medarbejder i KAB-fællesskabet. Det er KAB s klare overbevisning, at når medarbejderne har det godt fysisk og psykisk, er de også mere velfungerende og produktive. Gode arbejdsvilkår er forskellige fra person til person, men ét overordnet minimumskrav bør være opfyldt: Integration af arbejdsmiljø og sundhedsfremmende tiltag i det daglige arbejde. Politikken har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for boligorganisationen og er vedlagt som bilag 12. Bilag 12: Trivselspolitik for KAB-fællesskabet - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 1/29

11 13. Nybyggeri Skovvang status Der er senest blevet orienteret om sagen på organisationsbestyrelsesmødet den 25. juni 212, hvor der blev redegjort for status for de igangværende byggearbejder. Der har været afholdt rejsegilde den 4. september 212. Rejsegildet var velbesøgt, og der blev holdt gode taler, skålet for byggeriet og serveret pølser med brød, som det sig hør og bør. På byggepladsen er vinduerne ved at blive monteret. Indvendig er de murede skillevægge færdige, og lofterne er allerede dækket af installationsrør. Fra begyndelsen af oktober 212 forventes det, at der kan sættes lidt varme på, så de øvrige indvendige arbejder kan igangsættes, mens facaderne bygges færdige. Byggeriet følger tidsplanen, men entreprenøren mener, at han indtil videre har ret til at forlænge med i alt 15 arbejdsdage. Under visse betingelser kan entreprenøren gøre krav på disse ekstra arbejdsdage. Det er endnu ikke klarlagt, om entreprenøren kan det i den aktuelle sag, da han ikke har fremlagt den nødvendige dokumentation. For en sikkerheds skyld planlægger administrationen efter, at byggeriet kan risikere en mindre forsinkelse. Økonomien følger budgettet fra skema B, og det ser i øjeblikket ud til, at der trods enkelte ekstraregninger er så meget luft i budgettet, at flere aftalte besparelser kan annulleres. Det drøftes i øjeblikket i følgegruppen. Opdelingen af byggeriet i to ejerlejligheder henholdsvis plejeboliger v/ og serviceareal v/ Allerød Kommune samt tilknyttet fællesareal er nu tinglyst. Oplæg til ejerforeningsvedtægter og driftsaftale er fremsendt til Allerød Kommune til videre drøftelse. Der er etableret samarbejde mellem KAB/Udlejningen og Allerød Kommune om udlejning af de kommende boliger. Der vil blive udarbejdet en udlejningspjece, som kan sendes til interesserede, som henvender sig med forespørgsel om de nye boliger. Henover sommeren har byggepladsens naboer klaget over støj fra byggepladsen før kl. 7 og efter kl. 18. Entreprenøren er blevet bedt om at skærpe sit tilsyn, så støjgrænserne kan overholdes. Det har desuden vist sig, at entreprenøren havde ladet underentreprenører overnatte i pavilloner på byggepladsen. Det er ikke tilladt uden tilladelse fra både boligselskabet og kommunen og er derfor blevet stoppet. På baggrund af disse oplevelser med entreprenøren fandt byggeprojektledelsen det relevant at indhente dokumentation fra entreprenøren på, at alle beskæftigede på byggepladsen er sikret løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår svarende til gældende kollektiv overenskomst for arbejde af samme art. På baggrund af den fremsendte dokumentation har der ikke kunnet konstateres brud på reglerne om arbejdsvilkårene. 11/29

12 Oveni naboernes generelle utilfredshed med aktiviteterne på byggepladsen har en nabo nu formelt indgivet en klage over skade på sit hus. Han mener, at skaden er direkte forårsaget af byggeaktiviteten. Byggeriet er forsikret, og sagen er videregivet til forsikringsselskabet. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte samtidig stor tilfredshed med det arbejde, som projekleder Susanne Kühl har udført indtil videre. 14. RealDania kampagne det gode boligliv Der er indgået kontrakt med firmaet, Viden til Vækst med en budgetramme jævnført ansøgning til KAB fonden. Der arbejdes ud fra drejebogen, vedlagt som bilag 14. Arbejdsgruppen har afholdt deres første møde og projektet er kommet godt fra start. Bilag 14: Drejebog - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der blev informeret om, at Vængerne er med i projektet, og at en af turene starter ved stationen og går gennem Vængerne. Familieturen starter dog i Farum Midtpunkt af hensyn til børnene, så de ikke skal udsættes for en alt for lang tur. Tirsdag den 25. september 212, kl er det muligt at mødes ved Farum station og gå ruten samt høre de historier, der knytter sig til området. 12/29

13 15. Udlejningsforhold i Udlejningssituationen afdelingerne Udlejning- og fraflytningsprocenterne familieboliger for er følgende: Afdeling/år 29 antal % 21 antal % 211 antal % 1/1-31/8 12 antal % Sportsvænget 4 9,5 6 14,3 2 4,8 4 9,5 Nordvænget I 1 8,5 7 6, 7 6, 8 6,8 Nordvænget II 36 18, 21 1, ,5 2 1, Farum Midtpunkt , , ,6 16 8,22 * *Der er i perioden genudlejet 16 boliger svarende til 6,7 %. I samme periode er der fraflyttet 187 boliger svarende til 11,74 %. Fraflyttet dækker over flytninger ud af Farum Midtpunkt såsom dødsboer, fogedudsættelser og almindelige flytninger. Permanente genhusninger er ikke medtaget. Pr. den 1. september 212 er der 27 tomme boliger i Birkhøjterrasserne. Derudover er der 161 øvrige tomme boliger i Farum Midtpunkt med lejetab. En del af de tomme boliger anvendes til midlertidige genhusninger og tæller dermed ikke med i indberetningen til Landsbyggefonden. En del af de nuværende beboere i blok 12 og 13 formodes at blive permanent genhuset i afdelingen og vil dermed være med til at reducere antallet af boliger med lejetab. Det store antal tomme boliger er et udtryk for, at der flytter flere, end det lykkes at genudleje. En stor del af de boligsøgende i Storkøbenhavn, som kontakter KAB for at få en bolig, afviser at flytte ind i Farum Midtpunkt. 13/29

14 Anvisning familieboliger 29 til 211 og perioden 1. januar til 31. august 212 Afdeling Sportsvænget /1-31/8 212 Nordvænget I /1-31/8 212 Nordvænget II /1-31/8 212 Farum Midtpunkt /1-31/8 212 I alt /1-31/8 212 Venteliste forsøg Venteliste Beboerfortrinsret Bytte og anden udl Kommunal anvisning Udlejningssituationen Farum Midtpunkt Udsættelser Farum Midtpunkt Der er i 211 effektueret 7 udsættelser, og i perioden 1. januar til 31. august 212 er der effektueret 31 udsættelser i Farum Midtpunkt. 14/29

15 Genhusning Farum Midtpunkt Det vurderes, at det er muligt i store træk at løse opgaven med at genhuse resterende beboere i Birkhøjterrasserne inden fristen for genhusning den 1. december 212 og beboerne fra blok 12 og 13 inden udgangen af marts 213. Der pågår et samarbejde med Furesø Kommune om løsning af den opgave. De øvrige 6 almene boligorganisationer i Furesø Kommune er blevet forespurgt, om de kan støtte med genhusning af beboere fra 1 værelseslejligheder i blok 12 og 13. Der er modtaget positivt svar fra 3 boligorganisationer, afslag fra 2 boligorganisationer, og der er 1 boligorganisation, der ikke har svaret. Bygningsændringer m.v. Der er tidligere orienteret om, at der er opnået tilladelse til midlertidig ombygning af indtil 21 stk. 2-etagers boliger, således at der i hver aktuel blok bliver 1 stk. 2 rums og 1 stk. 3 rums bolig. Ombygningen er afsluttet, og den ombyggede bolig kan fremvises ved åbent hus den 29. september 212. Udlejning til virksomheder Det har hidtil ikke været muligt at få kontakt til interesserede virksomheder. Radio Spots I perioden 25. juni til 8. juli 212 blev Farum Midtpunkt markedsført i Radio1 med 7 spots á 33 sekunder om dagen. Radiospotsene gav ca. 27 telefoniske henvendelser til ejendomskontoret og ca. 15 mails til udlejningen. Derudover har der været en del henvendelser direkte til de frivillige omvisere. Det vurderes, at udkommet var 2 lejekontrakter måske flere. Udlejning til bofællesskab for borgere med autisme Der er sendt ansøgning til Furesø Kommune. Ekstra medarbejder til genhusning/udlejning Trine Trampe er ansat fra 1. juli 212 på en 2-årig kontrakt. Trine tilhører organisatorisk Udlejningsområdet, men har kontor i Farum Midtpunkt. Udlejning ved lokale ejendomsmæglere Der er indgået aftale med de 2 lokale ejendomsmæglere, home og EDC om hjælp til udlejning af et antal af de tomme boliger - ejendomsmæglerne har typisk et andet kundeunderlag at henvende sig til og har sædvanligvis en del familier opnoteret, der søger en bolig i det pågældende område. Samarbejdet er under indkøring. Relevante medarbejdere hos de 2 ejendomsmæglere har været til introduktion til udlejning af almene boliger og de specifikke regler, der gælder for Farum Midtpunkt. 15/29

16 Der er aftalt et begrænset annonceringsbudget, hvor annonce for Farum Midtpunkt kan bruges som fyld i de respektives mægleres avisannoncer. Farum Midtpunkt bliver optaget på begges kæders hjemmesider. Markedsføring af Farum Midtpunkt 212 I første omgang har vi fokus på at planlægge og gennemføre 2 markedsføringsprojekter: Åbent Hus-arrangement samt en indsats i forhold til boligløse studerende. Vi har hyret bureauet Brightside til at udarbejde markedsføringsmateriale til de to projekter samt at komme med et oplæg til en medieplan for opgaverne. Åbent Hus 29. september 212 Vi gentager successen med at afholde et Åbent Hus-arrangement. Selve programmet er det samme som i maj 212, og fokus ligger derfor på fremvisning af lejlighederne og områderne omkring Farum Midtpunkt. Markedsføring af Åbent Hus: Der etableres et stort banner på bygningen ud imod vejen. Der opsættes 2 ens reklameskilte i vejkrydset. Der indrykkes annoncer i diverse aviser: Lokalt i Furesø og omegn Metroexpres Vi afventer udspil fra Brightside Vi arbejder stærkt på at blive nævnt i P4. Etablering af landingpage hos KAB, hvor alle relevante oplysninger kan hentes af potentielle nye beboere. Der er tilsagn om deltagelse fra Furesø Kommune. Boligsøgende studerende september oktober 212 Vi sætter fokus på muligheden for at dele en Farum Midpunkt. Markedsføring: Der omdeles pjece/opslag på uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. CIU hjælper os med udlejning af 3 boliger. Boligerne ligger i samme opgang, (hvilket giver os mulighed for at skabe et minicampusmiljø for de studerende). Der indrykkes annonce i diverse aviser: Lokalt i Furesø og omegn Metroexpres Vi afventer udspil fra Brightside Etablering af landingpage hos KAB, hvor relevante oplysninger er målrettet boligsøgende studerende. 16/29

17 Portaler: Lige nu har vi oprettet annoncer på 2 portaler: og De 2 annoncer tilrettes løbende i takt med, at vi modtager materiale fra Brightside. Der arbejdes på at få placeret et banner på ovenstående portaler. Banneret er målrettet boligsøgende studerende. Det har vi valgt, fordi der pt. er meget stor eksponering af de 2 portaler i medierne, og de forsøger at henvende sig til studerende. Udgiften til arrangementet kan afholdes indenfor det bevilgede kampagnebudget på 6. kr. Andet: Så snart Åbent Hus-arrangementet er afsluttet, vil vi fokusere på en opsøgende udlejningsindsats via bl.a. dba.dk. Her kan vi løbende tage kontakt til boligsøgende, der annoncerer på dba.dk. På denne måde kan vi komme i direkte dialog med personer, der står med et akut behov for en bolig. Langsigtet markedsføringsstrategi Når de 2 markedsføringsprojekter er udført, er det tid til at gennemtænke en mere langsigtet strategi for markedsføringen af alle de ledige boliger i Farum Midtpunkt. Formålet med at bruge tid på at planlægge en strategi er, at vi derved sikrer en mere bæredygtig og korrekt målrettet indsats til de forskellige målgrupper, som kunne være potentielle nye beboere. En sådan plan omfatter: Segmentering af målgrupper Valg af budskab(er) Hvilke markedsføringsprodukter har vi brug for? Hvilke kanaler/medier skal vi benytte? Hvor skal vi være fysisk til stede? Budgetstyring Udvikling af årshjul - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Thomas Jensen rejste spørgsmål om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at reklamere for udlejning af boliger i Farum Midtpunkt, når man skal betale for at komme ind og se boligoplysningerne. Finn Larsen informerede om, at det er helt bevidst, at der er annonceret gennem dette medie, idet der er mange abonnenter på sitet, som får adgang gennem eksisterende abonnement, samt at man når en ny målgruppe på sitet end de, der allerede kender til den almene boligsekter. Den ombyggede bolig, der kan fremvises ved åbent hus arrangementer, ligger i 72E. 17/29

18 Frank Carlsen fortsætter bestræbelserne på, at få fat i interesserede virksomheder, der vil leje boliger. Med hensyn til markedsføringen af Farum Midtpunkt er Trine Trampe nu på som tovholder. Trine Trampe tager ligeledes en rundtur til diverse uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet for at uddele pjecer m.v. Farum Midtpukt har nu egen landingsplads (eller på nydansk - landingplace) på KAB s hjemmeside. Trine forhandler p.t. med andre hjemmesider end lejebolig. Dk. 16. Farum Midtpunkt PCB status Arbejdet i blok 46 skrider frem trods en række vanskeligheder. Blokken er opdelt i tre sektioner for på den måde at kunne afgrænse selve PCB-renoveringen. I første sektion er skærearbejdet afsluttet, og PCB-fugerne er fjernet. Næste skridt er afrensning af vægge og lofter, og derefter skal der opvarmes, så afgasningen forceres. Den første afrensning og efterfølgende opvarmning er i gang, og de endelige detaljer er ved at blive fastlagt ud fra de foreløbige erfaringer. I anden og tredje sektion er nedrivningen af skabe, køkkener mm. udført, og skærearbejdet er i gang. Overholdelse af miljøvilkår og sikring af at arbejdet sker i et forsvarligt arbejdsmiljø er vedvarende og omfattende opgaver. Der modtages stadig reviderede tidsplaner fra entreprenøren, men der er desværre ikke klarhed over den endelige forsinkelse endnu. Der er også stadig uenighed om berettigelsen af forsinkelsen samt om de økonomiske konsekvenser. De beboere, der ønsker at vende tilbage til blok 46, er kontaktet og informeret om, at tilbageflytning ikke kan ske pr. 1. oktober 212 som oprindelig fastlagt. Genhusningen af beboerne fra de andre blokke er i fuld gang. Alle beboere skal være fraflyttet Birkhøjterrasserne med udgangen af dette år. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 18/29

19 17. Farum Midtpunkt dækning af lejetab I forbindelse med årsregnskabet for 21 blev der konstateret et nettolejetab i Farum Midtpunkt på kr. I efteråret 211 ansøgte KAB på s vegne jf. beslutning i organisationsbestyrelsen kommunen om, at boligorganisationens dispositionsfond ikke skal dække omkostningen i henhold til driftsbekendtgørelsens bestemmelser herom, således, at lejetabet fuldt og helt afskrives i afdelingen. En endelig afklaring på dette har været lang tid undervejs, men der er nu opnået enighed med forvaltningen på rådhuset om, at dette indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen. Fritagelsen for boligorganisationens dækning af lejetab vil ligeledes dække perioden til og med regnskab 212/13. bidrager indtil videre med 4. kr. årligt til at nedbringe underskuddet i afdelingen som følge af de konstaterede lejetab fra og med regnskabsåret 211/12. Den samlede ordning evalueres i forbindelse med afslutningen af årsregnskab 212/13. De nødvendige regnskabsmæssige korrektioner til årsregnskabet udføres i årsregnskab 211/12. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Stig Bykilde informerede om, at den kommunale forvaltning p.t. arbejder på at fremlægge ansøgningen for politikerne. 18. Farum Midtpunkt Miljøsagen status På forrige organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212 blev organisationsbestyrelsen orienteret om miljøprojektets omfang, der er: Rekreative områder: Aktivitetspark, interne pladser Hotspots Intern trafik og belysningsprojekt: Havestierne 19/29

20 Vestgangstrøget Kobling til de omkringliggende bykvarterer: Farum Midtpunkt åbner sig fra RealDania-kampagnen Det Gode Boligliv Hovedadkomsten Sammenhængen til Bybækskolens arealer Parkeringsarealer og stamveje: Belysningsprojekt og eventuelt begrønning Hen over sommeren er der udarbejdet et skitseforslag, der er fremlagt for miljøfølgegruppen, der tog godt imod ideerne, og efterfølgende præsenteret for blokrådet i september 212. Det er nu forventningen, at der igangsættes en yderligere projektering af de skitserede tiltag og Farum Midtpunkt åbner sig frem mod endelig godkendelse i blokrådet. Den overordnede tidsplan for miljøprojektet er: Skitseringer og projekteringsforløb juni nov. 212 Godkendelse af projekt i F:M., december 212 Udbud af byggearbejder december 212 Licitation februar 213 Godkendelse af licitation april 213 Udarbejdelse af skema B-ansøgning april 213 Selve gennemførelsen af miljøprojektet vil komme til at ske i tæt sammenhæng med renoveringen af lavtage, da det må forventes, at eksempelvis stilladsarbejder og øvrig infrastrukturelle bindinger skal være afsluttet inden miljøarbejderne kan igangsættes. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Gerd Karlsen informerede om, at Farum åbner sig kommer på Blokrådsmødet i oktober Farum Midtpunkt Plejecentret frasalg På mødet den 25. juni 212 blev organisationsbestyrelsen orienteret om omfanget af skema A- ansøgningen som på daværende tidspunkt blandt andet indeholdt 79 plejeboliger. 2/29

21 Efter drøftelser med Furesø Kommune om det endelige omfang og udnyttelsen af disponible arealer i blok 12 er der udarbejdet et nyt skema A-ansøgning (bilag 19), der indeholder 84 plejeboliger. Den 27. juni 212 godkendte Byrådet det nye skema A. Det betyder, at byggesagen nu indeholder: plejeboliger (65 plejeboliger og 19 boliger for udviklingshæmmede) overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 2. Servicearealer inkl. genoptræningscenter overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 3. Familieboligerne (seniorbofællesskab, opgangsfællesskab for beboere med særlige behov og familieboliger i restarealet) forbliver i Farum Midtpunkt. For at hjælpe beslutningstagerne i Byrådet er der opført en vellignende mock-up (model i 1:1) i blok 12. Udførelsen af mock-up en har været en stor succes i bestræbelserne på at forklare og vise muligheder i en kommende ombygning til plejecenter. I forlængelse af skema B-tilsagnet har rådgiverydelsen været udbudt i henhold til s aftaler om benyttelse af rammeaftalerne, og JJW arkitekter sammen med NIRAS Ingeniør firma har fået tildelt opgaven med projektering og tilsyn med omdannelsen af blok 12 og 13. På et fælles følgegruppemøde den 3. august 212 blev skitserings- og projekteringsprocessen skudt i gang, og der er nedsat 3 følgegrupper til at sikre gode kompetencer i forløbet. Det er en Brugergruppe, der tager sig af plejeboliger og servicearealer inkl. Genoptræningscenteret, en Bygherregruppe der tager sig af de arealer, som ombygges med støtte fra Landsbyggefonden til Seniorbofællesskab, nye familieboliger og indtil videre et opgangsfællesskab for beboere med særlige behov. Der er imidlertid behov for drøftelse og beslutning omkring opgangsfællesskabet, som får sit selvstændige punkt i dagsordenen. Til Bygherregruppen er tilknyttet en arbejdsgruppe til sikring af fremdrift af seniorbofællesskabet og en studiekreds bestående at interessenter til det kommende seniorbofællesskab. Endelig er der nedsat en politisk følgegruppe bestående af formanden og medlemmer fra Socialudvalget i Furesø Kommune. Der er udarbejdet og fremlagt en stram og ambitiøs tidsplan for at få gennemført de nødvendige processer i en takt, der tilgodeser både de arealer, som ombygges efter reglerne for nybyggeri og de arealer, som ombygges med støtte fra Landsbyggefonden. Overordnet tidsplan Godkendt Skema A 27. juni 212 Forslagsfasen og projektering fra august til januar /29

22 Prækvalifikation af entreprenører i december 212 og januar 213 Tilbudsfase i februar og marts 213 Licitation marts 213 Fremsendelse af skema B-ansøgning i marts 213 Behandling og godkendelse af Skema B fra marts til maj 213 Byggeperiode fra juni 213 til november 214 Bilag 19: Nyt skema A-ansøgning - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. I relation til den i dagsorden beskrevne tekst: Familieboligerne (seniorbofællesskab, opgangsfællesskab for beboere med særlige behov og familieboliger i restarealet) forbliver i Farum Midtpunkt blev det påpeget, at dette er en fejl, der ikke var blevet rettet. Der blev informeret om, at aftalerne ikke er ændret i forhold til forrige organisationsbestyrelsesmøde, hvor det blev cementeret, at alle arealer i Blok 12 og 13 er frasolgt afdelingen og etableres som nye afdelinger i. Den eneste tilknytning, der fremadrettet er med afdeling 416 Farum Midtpunkt beboerdemokratisk og økonomisk, er, at alle afdelinger er medlem af samme grundejerforening. Når de nye afdelinger går i drift, er Blok 12 og 13 derfor ikke omfattet af Blokrådets beslutninger men selvstændige afdelinger med egne møder. Efter aftale med organisationsbestyrelsen indføres den korrekte tekst hermed i referatet med ordlyden: Den 27. juni 212 godkendte Byrådet det ny skema A. Det betyder, at byggesagen nu indeholder: plejeboliger, det vil sige 65 plejeboliger og 19 boliger for udviklingshæmmede. 2. Servicearealer inkl. genoptræningscenter overdrages til en ny og selvstændig afdeling i. 3. Familieboligerne, det vil sige et seniorbofællesskab, opgangsfællesskab for beboere med særlige behov og familieboliger. Familieboligerne og plejeboligerne forventes overdraget til samme nye afdeling i. Det vil sige, at blok 12 og 13 i fremtiden vil bestå at 2 afdelinger. For at sikre en korrekt opsplitning i afdelinger og ejerlejligheder til en kommende ejerforening er der taget kontakt til Kammeradvokaten, der vil være behjælpelig med udarbejdelse af skøde og beskrivelse af den kommende konstruktion. 22/29

23 Endvidere orienterede Dea Maria Petersen om, at der p.t. arbejdes på en opdelingsmodel med oprettelse af to afdelinger en med kommunens servicearealer og genoptræningscenter samt en med plejeboligerne og familieboligerne udfra en driftsmæssig og økonomisk perspektivering. 2. Farum Midtpunkt gældsrådgivning ved køkkenbordet få bedre råd Status på udviklingen Rådgiverne kontakter stadig gengangere. Listen er stadig relativt lang hver måned, og mange af sagerne kan tage lang tid, inden der findes en holdbar løsning. Det er besluttet at opnormere rådgivningen med en deltidsstilling for resten af projektperioden, så flest muligt nås. Status på konktakt og rådgivning i Det er på nuværende tidspunkt lykkedes at få kontakt til i alt 71 beboere i Furesø, hvoraf 26 har takket nej. 35 beboere har indtil nu mødtes med rådgiverne for at få deres økonomi gået igennem. Af disse er 6 sager indtil nu afsluttet med positivt resultat altså hvor beboerens økonomiske situation vurderes som stabil med et budget, som hænger sammen. 12 sager er opgivet enten fordi beboeren alligevel ikke er mødt op til aftalt møde og efterfølgende ikke har svaret på henvendelser, eller fordi det ikke har været muligt at lægge et budget, som hænger sammen. I Farum Midtpunkt er en stor del af de hidtidige sager (16 ud af 23) præget af, at beboeren bor for dyrt. Det er som oftest beboere, som har boet i Farum Midtpunkt i en årrække, men som pga. sygdom, skilsmisse, ledighed eller lignende ikke længere kan betale huslejen og hvor det ikke er muligt at tilbyde en billigere bolig. Disse beboere er det ikke muligt at hjælpe med rådgivning, hvorfor en relativ stor andel af sagerne her desværre må opgives eller afsluttes med, at beboeren rådes til at forsøge selv at finde et andet og billigere sted at bo. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Der blev informeret om, at der én gang om måneden bliver lagt lokale til, at der kommer gældsrådgivning i Farum Midtpunkt. Der er ansat yderligere en medarbejder på 2 timer. Resurserne er fundet ved, at brugen af advokatfrmaet Lett og revisorfirmaet Ernst og Young er blevet billigere end forudsat. 23/29

24 Der blev orienteret om, at resultatet af de afholdte samtaler peger på behovet for mindre boliger omkring 7-1 m2, der er mere økonomisk overskuelige for beboerne. Efter en diskussion omkring forhøjelse af indskud for boligerne i Vængerne og Farum Midtpunkt blev der fremført et ønske om, at Stig Bykilde foranlediger udarbejdet en oversigt over mulighederne for at sætte indskuddet op for Vængerne og Farum Midtpunkt. 21. Farum Midtpunkt lavtagene status Witraz er startet projektet vedrørende renovering af lavtagene. Der er foretaget evaluering af de lavtage, som tidligere er udført samt indhentet erfaringer fra renovering af lavtage i Birkhøjterrasserne. Arbejderne med renovering af lavtagene skal udbydes i EU-udbud. Der er iværksat prækvalifikation, hvor det er besluttet, at tildelingskriteriet er Pris 4 % Tid 4 % Beboerhåndtering 2 % Med denne fordeling vurderer rådgiver, at der er de bedste muligheder for at finde en entreprenør, der er helhedsorienteret, således at projektet kan gennemføres med mindst mulig gene for beboerne. Prækvalifikation vil være afsluttet ultimo oktober 212. Samtidig er Witraz i gang med udarbejdelsen af selve udbudsmaterialet. Det forventes fortsat, at renovering af lavtagene kan igangsættes i foråret 213. De sidste 8 lavtage, som skulle udføres af Pihl, er afsluttet i juni 212 som planlagt. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 24/29

25 22. Farum Midtpunkt Innovationsprojektet Koncerter i Midtpunktet er nu afholdt med betydelig succes, hvilket også betyder, at den udfordring, som alkoholforbuddet har været, er overvundet. Det fastlagte møde i følgegruppen den 22. august 212 blev besluttet flyttet til den 2. september 212, kl. 11. Her deltager Dea Maria Petersen, som er nyansat proceskonsulent, og det vil også fremover være Dea, der deltager i disse møder. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Dea Maria Petersen informerede omkring status på koncerter og om, at Rasmus Thyrring Nielsen er blevet opfordret til at brede skoletiltaget yderligere ud til kommunens skoler. Ligeledes orienterede hun om, at der p.t. indhentes materiale fra innovationsprojektet for at skabe ordentlig sammenhæng mellem det lovede til LBF og eksisterende resultater. 23. Farum Midtpunkt forholdene i blokkene Sommeren har været meget rolig, og der har kun været meget få hændelser vedrørende hærværk. Sager som: Der har været noget uro i blok 13 (cykelrummet), og politiet er på sagen. En hund er blevet groft mishandlet og efterfølgende begravet på Birkhøjmarken. Politiet er på sagen. For 3. gang i år er der smadret en hel del ruder ved spisehuset. Det har høj fokus hos politiet, idet der formentlig er involveret beskyttelsespenge. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Palle Rye orienterede om, at han har leveret detaljerne til oversigten og ønsker en tilbagemelding på, om han skal fortsætte på samme måde. Organisationsbestyrelsen tilkendegav dette og tog orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen opfordrede til, at man ikke fremover er for ømtålelige på de forhold, der måtte opstå på trods af tidligere historik. 25/29

26 24. Orientering om driftssager : Der er pr. 1. oktober 212 ansat en elev til uddannelsen som ejendomsservicestekniker i boligselskabet, som vil blive tilknyttet den enkelte afdeling i henhold til selskabets fordelingsnøgle. Kontrakten med forebyggelseskonsulent Michael Madsen er blevet forlænget med 1 år. Sportsvænget: Maling af opgange er sat i bero. Afventer nye hoveddøre, som organisationen bevilligede 6. kr. af egen trækningsret. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget I: Faldstammer og stigstrenge: Projektet er afleveret i BSO og Helle Fris, som har haft samme projekter i Nordvænget II og Sportsvænget, har fået sagen. Der pågår maling af de grønne altanplader. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Nordvænget II: Der pågår udskiftning af 2 toiletdøre. Anden etape af maling af opgange er afsluttet. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. Farum Midtpunkt: Betonrenovering: Der er udført gennemgang af betonfacaderne samt det katodiske system i vestblokken, Birkhøjterrasserne samt Nygårdterrasserne. Entreprenøren er valgt, og arbejdet er startet i Vestblokken i tæt samarbejde med udskiftning af asfaltfugerne. Tidsplan Blok A: August/ September Blok B: September/Oktober Blok C: September/ Oktober Blok: Oktober/ November 26/29

27 Blok: 46: April/Maj 213 Blok: 41-45: Oktober/ November ( er i option og kan tidligst forventes at påbegynde i oktober 212 efter nærmere aftale) Må forventes først at komme til udførelse i april-juni 213 Arbejderne skal være fuldstændig afsluttet, inklusiv mangelafhjælpning, i uge 26, 213. Den nye type af plantekasser, som er valgt, er sat i EU-udbud til levering i foråret 213. Udskiftning af asfaltfuger på vestblokgangstrøget pågår og forventes at være afsluttet i løbet af september måned. Linoleum på trapperepos: Der afholdes fornyet licitation for den kommende 4 års periode. Projektet er udsat, da det overvejes at skifte linoleumen til en gummibelægning tilsvarende den, der lægges i prøveblokken (blok 46). I samarbejde med leverandøren er der lavet en prøverepos på Bybækterrasserne 14. Prøven har ikke været tilfredsstillende, da den er lavet i kvadrater på 4 cm. Dette gav mange samlinger, som på sigt kan blive kritiske. Der er lavet en ny prøve i 13 i hele baner, som kan besigtiges. Derudover pågår kun almindelige ren- og vedligeholdelsesarbejder. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 25. Udlejningsstatistik Den aktuelle venteliste over opnoterede boligsøgende i er som nedenstående. Ventetiderne er opgjort for de boliger, der er anvist af KAB, og som ikke er omfattet af anvisningsaftalen mellem og Furesø Kommune. 27/29

28 Ventelisterne Fleksibel udlejning Farum Midtpunkt * 1 værelse ca. 1-3 mdr. ca. 1-3 mdr. * 2 værelser bliver kun udlejet kendes ikke til beboere som bor i Furesø Boligselskab i forvejen. kendes ikke * 3 værelser på 97 m² bliver kun udlejet til beboere, som bor i i forvejen ca. 8-1 år kendes ikke * 4 værelser - et plan ingen venteliste ingen venteliste * 4 værelser - to plan ingen venteliste ingen venteliste Sportsvænget * 2 værelser ca. 5-8 år kendes ikke * 3-4 værelser ca år kendes ikke Nordvængerne * 1 værelse ca år kendes ikke * 2 værelser ca. 5-8 år kendes ikke * 3-4 værelser ca år under 5 år for 3 værelser 4 værelser til beboerne - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 26. Orientering om beboerklagenævnssager Til organisationsbestyrelsens orientering vedlægges oversigt over verserende og afsluttede beboerklagenævnssager i for perioden Bilag 26: Oversigt over beboerklagenævnssager 28/29

29 - at organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning. 27. Eventuelt Møder 212: Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB Organisationsbestyrelsesmøde , kl. 16. i KAB ændret fra dagsseminar 27. oktober 212, kl i Fælleshuset i Vængerne Seminar Organisationsbestyrelsesmøde Repræsentantskabsmøde , kl. 16. i Farum , kl i Farum o o Thomas Jensen oplyste, at Fjernvarmeværket har inviteret til seminar den 24. september 212. Oplyste videre, at transmissionsledningen forsøges købt af Vestforbrændning for brugernes penge. Der er varslet en stigning på 26 % fra Fjernvarmeværket, og der er ligeledes varslet forhøjelse i Farum Midtpunkt. Stigningen er forklaret med, at der ikke har været varslet stigninger de sidste 3 år. Farum Fjernvarme har bevilget 5 mio. kr. til undersøgelser af jordvarme, hvilket vil ske i 3 faser. Vibeke Nath oplyste, at der sker rokering i afdelingsbestyrelsen i Sportsvænget, hvor hun afgår som formand. Navn på den ny formand meddeles administrationen. 29/29

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 2012, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 18. september 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsproktol... 3 Sager til drøftelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Referat Repræsentantskabsmøde den 30. november 2011, kl. 18.30 Selskabslokalerne, Ryttergårdsvej 46, Farum Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Hans Laustsen, John

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 13. januar 2016, kl KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V den 13. januar 2016, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1552 København V Tilstede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen, Annelise Refshauge,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. januar 2013, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Referat den 24. januar 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Bjarne Christiansen, Annelise Refshauge, Heidi Storck

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, billedsalen Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 5. november 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, billedsalen Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol... 3 Sager til drøftelse og

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Referat Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 27. september 2012, kl. 8.30 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Steen Brandi, Hans Jakob Jakobsen, Ulla

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2014, kl. 10.00 i Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Fra KAB: Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:... 3 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum

Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum #JobInfo Criteria=KABside1# Dagsorden Repræsentantskabsmøde den 25. november 2013, kl. 18.00 Selskabslokalet, Ryttergårdsvej 46, Farum Indholdsfortegnelse 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl. 15.00 Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Dagsorden Møde den 26. april 212 Udsendt den 11. april 212 Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal Referat Udsendt den den 18. januar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal Til stede: Afbud: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Thomas Jensen, Annelise Refshauge, gæst Vibeke Nath

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Organisationsbestyrelsesmøde den 27. november 2012, kl. 16.30 KAB, Studiestræde 38, Billedsalen, 1. sal Inviterede: Steen Endersen, Mansoor Siddiqi, Stefan Martin Vartou, Flemming Bülow Afbud: Fra KAB:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. februar 2014, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 10. februar 2014, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal mødelokale 3 Møde den. februar 4 Udsendt den 5. februar 4 Organisationsbestyrelsesmøde den. februar 4, kl. 6. KAB, Studiestræde 8,. sal mødelokale Til stede: Afbud: KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen,

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 30-04-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 2012, kl Ithaca, Sofievej 30, Hellerup Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 26. april 212, kl. 15. Ithaca, Sofievej 3, Hellerup Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen

Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 2012, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 8. februar 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, kantinen Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen, Annelise

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge #JobInfo Criteria=side1# Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Mølleengen, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Tilstede: Fra : Afbud fra: Indholdsfortegnelse Selskabet:...

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 2012, kl KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde den 25. juni 212, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat... 3 2. Revisionsprotokol...

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum

Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum Repræsentantskabsmøde den 24. november 2014, kl. 18.30 Selskabslokalet Nygårdterrasserne 206, Farum Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 6. marts 2013 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner.

Afdeling 1 har således været et målepunkt for fremtidige renoveringer på baggrund af helhedsplaner. SEKRETARIATET Ullasvej 23, Rønne CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Dagsorden/referat Styringsdialogmøde med Bo42 den 4. novmeber 2016 Deltagere: Fra Bo42: Direktør Ebbe Frank og formand Per Carlo Nilsson Fra

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2013, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Dagsorden Møde den 16. april 213 Udsendt den 5. april 213 Organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 213, kl. 16. KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Henriksen formand Poul Rasmussen, næstformand Bent Maigaard Jens Gormsen Boligselskabet Domea Vordingborg Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. juni 2012 kl.16.00-18.00 i restaurant Snekken, Nordhavnsvej 32, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Referat af organisationsmøde 23. august 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Struer og Lemvig den 23. august 2011 kl. 17.00 i Holstebro Fra bestyrelsen deltog: Formand Regnar Sehested, Sally Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 9. marts 2016 til ordinært møde tirsdag 8. marts 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen

Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Mariazara Pervin, næstformand Jytte Rønne Bente Nees Susanne Pia Hansen Boligselskabet DFB Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde nr. 51 Tirsdag d. 30. august 2011 kl. 17.00 i Nimb, Tivoli, Bernstorffsgade 5, 1577 København V med efterfølgende spisning Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00

Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Referat Bestyrelsesmøde tirsdag d. 19. juni 2012 på ejendomskontoret kl. 15:00 Birkerød d. 4. juli 2012 Bestyrelsesmedlem Bjarke Christensen (formand) BC Curt Carlsen (næstformand) CC Anette Fongemie (kasserer)

Læs mere

Boligselskabet Domea Vordingborg 1

Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Boligselskabet Domea Vordingborg 1 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 9. december 2010, kl. 16.00 på Nyråd Kro, Nyråd hovedgade, 4760 Vordingborg Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmødet

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 10. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals

Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 10. december 2013 kl. 16.30 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Hirtshals

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 12. januar 2016 til ordinært møde tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere:

Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene. Deltagere: Referat - Afdelingsbestyrelsesmøde Albertslund Syd, gårdhusene Dato: 25. februar 2015 Tid: kl. 16:00 18:00 Sted: Bestyrelseslokalet, Stjernens Kvarter 2B Deltagere: Bestyrelse Lars Andersen Annette Arvin

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Frank Hansen. Der var afbud fra Jette Kirkeby og Else-Marie Pedersen. Hirtshals Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. september 2012 kl. 16.00, i aktivitetslokalerne i afdeling Havudsigten, Jørgen Fibigersgade 1 (kælder) i Hirtshals. Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen Erik Kjærsgaard Gert Olsen Gitte Seier Kristian Leonhart Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 17.00 i mødelokalet Rosenvænget beliggende Heimdalsvej 7 C, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Løgumkloster Andelsboligforening

Løgumkloster Andelsboligforening Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 4. februar 2015, på foreningens kontor: Mødet var indkaldt ved dagsorden, dateret den 26. januar 2015. Mødt var hele bestyrelsen. Endvidere deltog fra DALBO a.m.b.a.

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. december 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Karen Rod Jensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 2011, kl. 16,00 KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 2. november 211, kl. 16, KAB, Studiestræde 38, 3. sal, mødelokale 3 Til stede: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Hans Laustsen, Susanne Jensen, Thomas Jensen,

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

-1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. -1- VARDE BOLIG ADMINISTRATION DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes Tirsdag, den 14. august 2012, kl. 16.30 på Ortenvej 53, 6800 Varde. Varde, den 19. juli

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. april 2016, kl. 17.00 Hvidovreparkens beboerlokale, Hvidovregade 18B, Hvidovre Organisationsbestyrelsen: Formand Carsten Groth-Rasmussen, næstformand Mogens

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag, den 17. maj 2017 kl. 17.30 i Grønlykkeparkens beboerlokale, 2670 Greve 18. maj 2017 Deltagere: Øvrige: Afbud: Rainer Petersen (RP), Carl Jensen (CJ), Preben

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 12. december 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 10. oktober 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.12.2014 til 01.03.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 28-08-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Anders Enevoldsen, Knud Weiss, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet.

Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse med mødet. Haderslev Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde mandag den 11. april 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Der vil blive serveret 2 stk. smørrebrød i forbindelse

Læs mere