Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004"

Transkript

1 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

2 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON

3 22 En lille fjer bli r til fem høns Af Ove Christensen, Skovvænget 35, Knabstrup Når en lille fjer bliver til fem høns, er der god grund til at stoppe op og spørge sig selv: Hvorfor nu det - hvad er gået galt? Lidt naivt - måske - tror jeg på, at hovedparten af medlemmerne af KIF er hæderlige og reelle mennesker, der ikke vil genere nogen. Men mennesker er jo også af natur nysgerrige, vi vil gerne vide hvad, hvor og hvornår det ene eller det andet sker. Er vi ikke i besiddelse af disse informationer, træder rygteformlen i kraft - helt automatisk, med større eller mindre kraft. Formlen ser således ud: U x I = R U står for uvidenhed. I står for interesse og R står for rygtet (og dets størrelse). Med andre ord, jo mindre vi ved og jo mere vi er interesseret (i det vi ikke ved), jo større bliver rygtet. Jeg er flyttet til Knabstrup inden for de sidste måneder, og bliver først opmærksom på problemet, da jeg læser KNABSTRUP eren nr. 15, og helt glad og stolt på KIF s vegne bliver jeg ved at læse Niels Lønbæk Pedersens beskrivelse af de faktiske forhold. Det er jo fremragende - at en så lille organisation har fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere - og altså også gør noget ved det - det er et skoleeksempel som andre organisationer og virksomheder godt kan lære af. Jeg tror på Niels Lønbæk Pedersen, når han skriver den måde opgaven er grebet an på i Knabstrup, giver resultater og giver inspiration til mange andre. Hvorfor nu de rygter - hvad er gået galt? I bund og grund drejer det sig om at dræbe uvidenheden, altså at kommunikere viden - i dette tilfælde at beskrive processen med at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere. Hvis dette er kommunikeret id tidligere, så taler vi ikke længere om rygter, men om ondsindet sladder - og det er jo en ganske anden historie. Visionen og initiativerne er rigtige, og jeg ønsker KIF al mulig held, lykke og succes. Venlig hilsen Ove Christensen Skovvænget 35 Redaktion: Niels Lønbæk Pedersen (ansv.) Skolevej 46A Knabstrup Tlf.: Per Vanman Tranekær 56 A 4532 Gislinge Tlf Flemming Johansen Tværvej 5 Knabstrup Tlf.: KNABSTRUP eren udkommer 3 gange om året, i maj, august og december og trykkes i ca. 600 eksemplarer. Den omdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn. Sidste frist for stof: D.10. i måneden før. ANNONCEPRISER: Årlig Pr. gang 1/1 side kr.1.800,00 kr.600,00 1/2 side kr. 900,00 kr.300,00 1/3 side kr. 600,00 kr.200,00 Ekspedition, Per Vanman Tlf TRYK: DISKDATA Svalevej 6, 4440 Mørkøv Tlf Indhold S. 4. Redaktøren har ordet S. 5. Lokalområdemøderne i Knabstrup S. 7. Læser konkurrence. S. 8. Alice Malling årets idrætsleder S. 11. Adresseliste. S. 13. Er du medlem af KIF? S. 15. Sætternissen på spil S. 17. Et suk fra skytteforeningen S. 18 Nyt fra motion og trivsel S. 19. Vinterudflugt S. 20. Generalforsamlinger i KIF S. 22. En lille fjer bli r til fem høns - 2. LÆSERKONKURRENCEN i nr. 15 Vinder et gavebevis fra Super Brugsen i Nr. Jernløse blev: Jonna Jepsen, Skovvænget 3, Knabstrup KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer så i øvrigt på s. 6 dette nummers sponsor til konkurrencen: Dagli Brugsen i Mørkøv 3

4 4 21 Kære læser Lige nu er vi borgere i det tredjestørste bysamfund i kommunen. Fra 1. januar 2007 vil vi bo i et af mange små bysamfund i en ny storkommune. Selv om lovgivningen ikke er på plads og lovgivningsarbejdet midlertidigt er sat i stå på grund af Folketingsvalget, er der ingen tvivl om, at Ny Holbæk vil være en realitet i Kommunesammenlægningerne vil blive gennemført uanset, hvordan det går ved Folketingsvalget. Er nye og større kommuner en trussel mod de små bysamfund? I den gamle Holbæk Kommune har der været plads til små bysamfund som Tuse, Orø, Tusenæs og Hagested. I oplægget til den nye og endnu større Holbæk Kommune indgår Knabstrup, som 1 af i alt 17 lokalområder. Heri ligger en garanti for, at vi også i fremtiden vil have plads i de kommende kommunalpolitikeres bevidsthed. Der vil således ikke være grund til at frygte, at vi bliver glemt, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive klemt. Ingen kender de økonomiske vilkår for de nye kommuner. Forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder ikke svar på spørgsmålet om kommunernes fremtidige økonomi. De lovforslag, der har været sendt til høring indeholder heller ikke svar. Og i valgkampen har der indtil nu heller ikke været givet svar på spørgsmålet. LOPPETORV Til beboere i Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup og omegn Tænk venligst på os før STORSKRALD. Vi er igen begyndt at samle ind til loppetorv og skal derfor opfordre til at tænke på os, inden ting kasseres og stilles ud til storskraldsordningen. Har I ting og sager så ring til os og træf aftale om tidspunkt for afhentning på tlf Finn Heber Jensen - Torben Mortensen Når I hjælper os støtter I idrætsarbejdet for alle i Knabstrup Knabstrup-Hallen og Knabstrup Idrætsforening De nye kommuner kan fra starten være under et voldsomt pres rent økonomisk. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den nye storkommune primært skal fokusere på økonomi. Der skal prioriteres, og i den forbindelse kan vi Knabstruppere blive klemt. I sådan en situation er det vigtigt, at vi selv gør noget for at sætte os selv på landkortet. Vi skal gøre det klart, hvad vi som Knabstruppere, finder afgørende for vores lille samfund. Den store deltagelse i borgermøderne - omkring 70 deltager i det første møde og godt 30 deltagere i det andet møde vidner om stor interesse for og vilje til at påvirke udviklingen. Tre ting er specielt vigtige: Skolen og Kirsebærhaven skal sikres for fremtiden. Knabstrup Hallens fortsatte drift skal sikres. Og endelig skal Knabstrup sikres mulighed for vækst gennem udstykning og byggemodning af nye boligområder. Det skal vi gøre klart for de politikere, der skal vælges til den nye kommunalbestyrelse i november. Niels Lønbæk Pedersen

5 20 5 KNABSTRUP IDRÆTSFORENING indkalder hermed til årsmøde/generalforsamling onsdag d. 16. marts 2005, kl Samtidig indkaldes til afdelingsgeneralforsamlingerne, der afholdes som følger: BADMINTON: Mandag d. 28. Februar 2005, kl FODBOLD: Tirsdag d. 22. Februar 2005, kl GYMNASTIK: Onsdag d. 9. Februar 2005, kl SKYTTER: Torsdag d.17. Februar 2005, kl Såvel hovedgeneralforsamlingen som afdelingsgeneralfor samlingerne afholdes i Knabstruphallen med dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, må senest 4 dage før generalforsamlingernes afholdelse være de respektive formænd skriftligt i hænde. Husk alle medlemmer, såvel aktive som passive, har ret til at deltage. I forbindelse med hovedgeneralforsamlingen er medlemmerne kl velkomne i restauranten, hvor foreningen er vært til Gule Ærter eller Wienerschnitzel. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest 9. Marts på nedenstående kupon, eller hos Anne Marie eller Peter i hallen. KIF HOVEDBESTYRELSEN / AFDELINGSBESTYRELSERNE Jeg / Vi tilmelder mig / os til spisning ved KIFs generalforsamling I Knabstruphallen, onsdag d. 16 marts 2005, kl Navn(e) Adresse (Sæt X) Gule ærter Wienerschnitzel NB! KUN MEDLEMMER KAN DELTAGE! Kuponen afleveres i hallen (Postkassen) senest onsdag d. 9/3 Skolevænget 40 Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf..: Mobil:

6 6 Lokalområdemøderne i Knabstrup Af Signe Lønbæk Pedersen, medlem af arbejdsgruppen i Knabstrup Der er i forbindelse med den nye strukturreform og sammenlægningen af Tølløse, Svinninge, Nr. jernløse, Tornved og Holbæk kommune til Ny Holbæk kommune, blevet sammensat en arbejdsgruppe i hver af de 17 lokalområder kommunerne dækker. Arbejdsgruppen har sammen med den ansvarlig for hvert lokalområde, i Knabstrups tilfælde skoleleder Kathy Mikkelsen, planlagt forløbet af de to lokalområdemøder som blev afholdt den 10. januar 2005 og den 2. februar Det første møde blev en såkaldt brainstorm over de overordnede mål og ideer til hvilke områder og opg a- ver Knabstrup i fremtiden ønsker at varetage og/eller bibeholde. Det blev også drøftet hvordan kontakten til Ny Holbæk kommune skal etabl e- res således, at Knabstrups borgere selv får indflydelse på det der skal foregå i lokalområdet. Der kom i det hele taget ideer til hvordan Kna b- strup i fremtiden skal synliggøres i forhold til de 17 andre lokalområder i den nye kommune. På det andet møde skulle ideerne konkretiseres og prioriteres. Nogle af ideerne kan allerede iværksættes inden sammenlægningen finder sted. Ideerne fra forrige møde blev delt op i 5 temaer og udfra disse temaer valgte de fremmødte selv hvilket tema de ville gå i dybden. De fem temaer var; Signe Lønbæk Pedersen Det demokratiske organ forbindelsen mellem lokalområde og kommunalbestyrelse. Kommuneplanen, boligudbygning og trafikforhold. Kultur og fritidstilbud. Borgerbutik/borgerservice som offentlig del og frivillig basis Samarbejde på tværs lokalt mellem frivillige organisationer og offentlige institutioner Referaterne fra de to møder kan udover i Knabstrup Hallen og Knabstrup Skole findes på hjemmesiden Der vil blive holdt endnu et lokalområdemøde i slutningen af april, datoen er en d- nu ikke fastsat. Så husk at DU st a- dig kan nå, at være med til, at Knabstrup bliver kendt i Ny Ho l- bæk kommune. VINTERUDFLUGTEN!! TORSDAG D. 24. FEBRUAR BLIVER DENNE GANG LIDT SPECIEL VI HAR FRA TORNVEDS BORGMESTER JENS STENBÆK FÅET EN INVITATION TIL EN SAMMENKOMST PÅ RÅD- HUSET I JYDERUP. MED BASIS I DEN KOMMENDE KOMMUNESAMMENLÆGNING ER DER LAGT OP TIL EN DIALOG OG UDVEKSLING AF SYNSPUNKTER OG EN LEJLIGHED FOR OS, TIL AT FREMKOMME MED VOR MENING OM ÆLDREMOTIONENS STILLING I STORKOMMUNEN. VI HAR SELVFØLGELIG SAGT JA TAK TIL INDBYDELSEN OG ER KOMMET FREM TIL FØLGENDE PROGRAM, IDET VI HÅBER, I SELV FINDER UD AF AT AFTALE DEN NØDVENDIGE KØRSEL SAMMEN: KL MØDES VI I RÅDHUSSALEN, HVOR KAFFEBORDET ER DÆKKET KL BYDER BORGMESTEREN VELKOMMEN OG ÅBNER FOR SNAKKEN, DER FORVENTES AT SLUTTE CA. KL.1145 HVOR VI MOTIONERER OG TRÆKKER LIDT FRISK LUFT I SKOVEN VED SKARRIDSØ, FOR KL.1245 AT VENDE TILBAGE TIL RÅDHUSSALEN, HVOR FROKOSTBORDET BESTÅENDE AF 3 HÅNDMADDER STÅR KLAR. TORNVED KOMMUNE VIL VÆRE VÆRT VED SÅVEL KAFFEBORD SOM DRIK- KELSE TIL FROKOSTEN, MEDENS VI SELV STÅR FOR MADEN. DET ER DERFOR MULIGT, AT HOLDE DELTAGERPRISEN PÅ 35,00 KR. VI HÅBER, AT I SYNES OM IDEEN, OG REGNER MED SÆDVANLIG GOD TIL- SLUTNING. AF HENSYN TIL BORDDÆKNING OG MADBESTILLING BEDER VI OM TIL- MELDING PÅ LISTERNE, OM ONSDAGEN HOS ALICE, OG TORSDAG HOS TUT, DER OGSÅ TAGER MOD BETALING. NB!! DER VIL TORSDAG D. 17. FEBRUAR I SKOLERNES VIN- TERFERIE VÆRE NORMAL MOTION OG TRIVSELSDAG I HALLEN, HVOR BØRN OG BØRNEBØRN ER VELKOMNE 19

7 18 7 Nyt fra MOTION OG TRIVSEL /Onsdags motion Udover festaftenen d. 3. januar på Tornved rådhus, hvor Alice, som andet steds omtalt, modtog kommunens lederpris for 2004, er det på sin plads med en kort omtale af den forgangne tids arrangementer. I efterårsferien havde vi en hyggelig tur og igen med godt vejr. Vi startede fra Svinningehallen med en halvanden times rundtur i Svinninge ad en hyggelig rute med små opgaver, som Bente og Alice stod for, hvorefter vi alle kørte til frokosten i Tuse forsamlingshus. Derefter var der besøg i Tuse kirke, og til sidst kaffebord i forsamlingshuset. Juleafslutningerne onsdag d. 15. december og torsdag d. 16. december afvikledes efter den efterhånden traditionelle opskrift, om onsdagen med motion og hygge i hallen, og derefter frokostbord med julehygge, lotteri, julepakker og tak til Alice og Anne Marie for den forløbne halvsæson. Om torsdagen stod den på gåtur i den friske luft (For nogen), fremstilling af juledekorationer, gløgg og brune kager, hvorefter man gik på 1. sal til julefrokosten, kaffe, pakkeuddeling, lotteritrækning og også her tak til Alice og Anne Marie. Begge dage var der den vanlige gode stemning og god tilslutning til lotterierne, der gav et rigtig pænt overskud til vores skovturkasse. Jeg vil slutte af med at ønske alle et forsinket godt nytår og kan samtidig konstatere, at vi både onsdag og torsdag er kommet godt i gang med 2. halvsæson, og at vi nu er oppe på 101 deltagere på de to hold godt gået Alice! Per Vanman KALENDEREN FOR DEN KOMMENDE TIDS ARRANGEMENTER: ONSDAG D. 9. FEBRUAR TORSDAG 17, FEBRUAR TORSDAG 24. FEBRUAR ONSDAG D. 16. MARTS TORSDAG D. 7. APRIL TIRSDAG D. 3. MAJ ONSDAG D. 25. MAJ TORSDAG D. 26. MAJ TORSDAG D. 2. JUNI TORSDAG D. 9. JUNI ÅRSMØDE / GENFORS. I GYMNASTIKAFD. ALM MOTION OG TRIVSELDAG VINTERUDFLUGT KIFs ÅRSMØDE / GENERALFORSAMLING MOTION OG TRIVSEL TRÆF I HALLEN SMØRUMTRÆF SÆSONAFSLUTNING SÆSONAFSLUTNING SKOVTUR SNOBRØDS- OG PØLSEKOMSAMMEN Læserkonkurrencen fortsætter og stadig med et gavebevis fra én af vore annoncører som præmie. I konkurrencen kan alle læsere deltage, dog med undtagelse af bladets annoncører. Opgaven går ud på at svare på et simpelt spørgsmål, skrive løsningen på nedenstående kupon, og lægge kuponen i den brune postkasse i Knabstruphallens forhal. OBS! MAN KAN KUN DELTAGE MED ÉN KUPON!! Lodtrækning blandt de rigtige kuponer foretages i måneden forinden næste nummer af KNABSTRUP eren udkommer. Løsningen og den heldige vinders navn bekendtgøres i KNABSTRUP eren, og gevinsten udleveres eller tilsendes. Præmien i dette nummers konkurrence er et gavebevis udsat af og gældende til køb af varer (Undtagen tobak og spiritus) hos Dagli Brugsen Mørkøv Ringstedvej 7, 4440 Mørkøv Værdi 200,00 kr. Opgavekupon, KNABSTRUP eren nr. 16. (Klip her) HVOR FINDES ANNONCEN FRA Dagli Brugsen Mørkøv? ANNONCEN ER PÅ SIDE NR. NAVN Adresse/Tlf.

8 8 Tornved Kommunes lederpris 2004: Alice Malling årets idrætsleder Det nye år fik for KIF en flot indledning. Mandag d. 3. januar var der reception i salen på rådhuset, hvor Tornved Kommunes idrætspriser for 2004 skulle uddeles. KIF har flere gange indstillet Alice fra Motion og Trivsel / Callenetics, men da alle kommunens foreninger har indstillingsret, har der hver gang været mange kvalificerede kandidater, så valget er altid svært. Denne gang lykkedes det så. Midt i december fik vor hovedformand meddelelse om, at valget var faldet på Alice, og at der d. 3. januar ville være reception på rådhuset, hvor idrætspriserne ville blive overrakt. af, at prisen var havnet det rette sted. Det var en rigtig overrasket Alice, der modtog prisen hun anede intet på forhånd, men troede blot, at hun sammen med Motion og Trivsel var inviteret til et lille aftenmøde med borgmesteren. Prisen til årets idrætsudøver gik ikke denne gang til en enkelt person, men derimod til et helt hold, nemlig Mørkøv KFUM s drengehåndbold, der sammen med deres ledere også modtog stor hyldest. Et suk fra Knabstrup Skytteforening Vidste du, at der i kælderen under Knabstrup Hallen findes 24 skydebaner. 12 skydebaner på 15 meter, 8 skydebaner på 50 meter og endelig 4 baner på 25 meter? Vidste du, at Knabstrup Skytteforening blev stiftet i og altså snart kan fejre 50 års jubilæum? Vidste du, at vi både skyder med riffel, pistol og revolver? Vidste du, at vi optager medlemmer fra 8 år og opefter? Aflæg skydebanerne et besøg, og se om det ikke er noget for dig. De bedste skytte hilsner Leif 17 Både riffelskytter og pistolskytter deltager i amtsturneringer mod andre klubber. Den nuværende turnering er snart slut, men en ny starter til sommer. Pistolskytterne deltager desuden i terrænskydning. Meddelelsen kom heldigvis så betids, så medlemmerne på Alice s to hold kunne informeres før juleferien, og det medførte, at rigtig mange mødte op, så vore blå KIF trøjer kunne sætte sit præg i en fyldt sal. Udvalgsformand Steen Klink Pedersen bød velkommen og oplæste kriterierne for tildelingen af lederprisen. I sin meget rosende tale til og om Alice kunne han fastslå, at Alice i rigt mål opfyldte disse kriterier, og at han med glæde kunne udnævne Alice til årets leder. Under stor jubel og klapsalver overrakte han så kommunens gave. Her fra KNABSTRUP eren skal også lyde et stort tillykke til Alice med den velfortjente hæder, der vel også lidt kan betragtes som en hæder til KIF, og ligeledes til lykke til Mørkøvs håndbolddrenge. Omkring 100 mennesker deltog i aftenen, der i øvrigt var krydret med underholdning af et velsyngende Mørkøv Young Gospel pigekor. P.V. Fra KIF var der stor lykønskning til Alice sammen med en konstatering

9 16 9 Formanden for Tornved Kommunes Børne- og Fritidsudvalg, Steen Klink Pedersen, hylder KIF s Alice Malling som årets idrætsleder KNABSTRUP PIZZA / GRILL BAR HOLBÆKVEJ MØRKØV TLF Åbningstider Mandag fredag: Søndag: Lørdag: Lukket Knabstrup Skytteforening søger nye medlemmer

10 10 15 Børge Nielsen Auto og pladeværksted Holbækvej 361 Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: & SE-nr SÆTTERNISSEN HUSERER OGSÅ I KNABSTRUP eren.... I sidste nummer var slutningen af indlægget fra Callanetics / Motion og trivsel desværre faldet ud dette ekstra kedeligt, idet det var en velkomst til nye deltagere. Vi undskylder og bringer her teksten: Vi er nu over 100 deltagere på holdene om onsdagen og torsdagen, hvilket vi glæder os over. Vi vil her ønske de nye medlemmer velkommen Vi håber, I må finde jer godt til rette ALICE OG CO. Knabstrup Massage v/massør Christina Kofod Vær god ved din krop - du skal følges med den resten af livet Abildgårdsvej 2 Knabstrup 4440 Mørkøv Telefon : Tidsbestilling hverdage kl Gavekort udstedes

11 14 11 ADRESSELISTE KNABSTRUP IDRÆTS FORENING. HOVEDBESTYRELSE: Formand: Steen Gotthelf, Bakkerupvej 13, 4440 Mørkøv, Næstformand: Heidi Lundquist, Skolevænget 36, 4440 Mørkøv Kasserer: Birthe Rasmussen, Stoltenborgvej 17, 4440 Mørkøv, BADMINTONAFDELINGEN: Frede Skov Rasmussen, Tvede 14, 4440 Mørkøv, Jørgen Madsen, Gartnerhaven 19, 4440 Mørkøv, Helle Kjelst, Bakken 1, 4440 Mørkøv, FODBOLDAFDELINGEN: Lars Kehlet, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Eddie Larsen, Skolevej 25, 4440 Mørkøv, Allan Johannesen, Ladegårdsparken Vest 107, 4300 Holbæk, GYMNASTIKAFDELINGEN: Brigitte Kjeldstrøm, Holbækvej 349, 4440 Mørkøv, Laila Pedersen, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Støt idrætten bliv medlem af: Støtteforeningen KIF s Venner Husk: Indsamling af flasker og papir den 2. lørdag i hver måned. SKYTTEAFDELINGEN: Flemming Nielsen, Holbækvej 354, 4440 Mørkøv, Bent Hansen, Vestervej 19, 4440 Mørkøv, Leif Pedersen, Vestervej 2, 4440 Mørkøv, STØTTEAFDELINGEN: Formand: Inga Hansen, Gartnerhaven 9, 4440 Mørkøv, Loppetorvseffekter Afhentning kan aftales med: Torben Mortensen, tlf eller Finn Heber, tlf BANKOAFDELINGEN: Anker Hansen, Zeusvej 24, 4200 Slagelse, KNABSTRUPHALLEN, VENTEDGÅRDSVEJ 42, tlf Formand: Søren Ludvigsen, Skolevænget 34, Forretningsfører: Preben Christensen, Skolevej 46C, Halinspektør: Peter Vang, Ventedgårdsvej 44, KNABSTRUP eren - Idrætsforeningens og byens blad OMDELES TIL ALLE HUSSTANDE I KNABSTRUP OG OMEGN- INTERESSEREDE IKKE KNABSTRUP BOSATTE ER VELKOMNE TIL AT TAGE ET EKSEMPLAR I MAGASINREOLEN I KNABSTRUPHALLENS FORHAL.

12 12 13 ER DU MEDLEM AF KIF??? Vi har et pænt medlemstal i Knabstrup Idrætsforening, men dette udgøres hovedsageligt af medlemmer, der er involveret i KIF som aktive idrætsudøvere eller som aktive på forskellig måde i alle foreningens nødvendige gøremål. KIF er igennem årene blevet støttet af en række mennesker, der for et beskedent årskontingent på 50 kr. har stået som passive medlemmer. Det har indtil 2002 været således, at girokort til kontingentet blev husstandsomdelt, men i 2002 indgik der kun kontingent for 3 medlemmer, så udgiften ved girometoden dækkedes ikke engang, af det indkomne kontingent. Der var ikke tiltro til, at det kunne blive meget bedre for fremtiden, så det blev derfor besluttet at stoppe uddelingen af girokort. Da mange i dag benytter netbank eller andre bankoverførselsmåder og i øvrigt helst undgår posthuskøen, opfordrer vi interesserede til i stedet at indbetale eller overføre kontingentbeløbet på 50 kr. til et af KIFs kontonumre i NORDEA eller BG-BANK (Husk navn og adresse.) H B Hugo Bruhn Knabstrup Grus*Sten*Mørtel Vejmaterialer Arbejde med rendegraver og kranbil * Du kan således på denne måde både spare giroportoen og være med til at støtte KIF og de med KIF forbundne aktiviteter. Ud over at man som passiv medlem har stemmeret på KIFs generalforsamlinger, vil man jo også igennem et passivt medlemskab have indflydelse på sine børns / unges vegne, idet de jo ikke har stemmeret før de fylder 16 år.

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang

Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Vitalitet - Marts 2008-39. årgang Program Stiftet 10. december 1958 Forårsopvisning Lørdag d. 15. marts kl. 14.00 i Langesøhallen i Morud kl.14.00 Indmarch kl.14.15 Drenge 0.+1.kl. Chris, Nicholaj, Mads,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen

KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 KANDIS. 20 år på bagen AGF GYMNASTIKFORENING KONTAKTLINSEN 1 / M a r t s 2 0 0 9 4 1. Å r g a n g KÆMPE påskebal i allesøhallen Lørdag d. 11. April 2009 For alle der vil have en god aften Billetter kan købes ved Per Hvid Knudsen

Læs mere

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44

Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET. Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 SEPTEMBER 2011 NR. 04 ÅRGANG 44 Nyt fra petanqueklubben LÆS INDE I BLADET Formandens hjørne LKB-hold blev suveræn Puljevinder Julehilsen fra gymnastikafdelingen Nyt spillertøj til to talentfulde LKB-hold

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 1-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012

Tune IF. Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 Tune IF Hovedgeneralforsamling den 9. maj 2012 1. Indledning: Vor forening Tune IF er blevet en stor idrætsforening med mange aktiviteter. Vi er blevet store, ikke fordi vi ønsker at blive store, men fordi

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011

Generalforsamlinger. Ålholm Idrætsforening. Nr. 31 Februar 2011 Side 1 - Ålholmeren Nr. 31 Februar 2011 Generalforsamlinger 2011 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man har gyldigt medlemskab

Læs mere

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret!

Indkaldelser til. Ålholm Idrætsforening. Nr. 27 Februar 2009. Derfor mød op! Stil op der er brug for dig! Eller kom og benyt din stemmeret! Side 1 - Ålholmeren Nr. 27 Februar 2009 Indkaldelser til generalforsamlinger 2009 i Ålholm Idrætsforening Medlemmer og eller forældre indkaldes hermed til generalforsamling i den eller de afdelinger, man

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang December 2013 Nr. 4. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang December 2013 Nr. 4 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Biogasanlæg - Vindmøller - Samlingshus - Kirke-Nyt Bålhøjfestival - Børnehave - Borgerforeninger Jagtforening - Gadespejl - Byens Fest - Indbetaling!

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted

Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Lokalblad for Fællesvirke Vest Skærum, Kvissel, Ravnshøj og Aasted Nr. 64 - marts 2008 SKRÅ-EN - udgives af foreningen Fællesvirke Vest, - udkommer fire gange årligt - i marts, juni, september og december,

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 54 November 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 54 November 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Liv på forsiden Jeg har mange gange skrevet, at jeg meget gerne ville have personer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere