Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004"

Transkript

1 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

2 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON

3 22 En lille fjer bli r til fem høns Af Ove Christensen, Skovvænget 35, Knabstrup Når en lille fjer bliver til fem høns, er der god grund til at stoppe op og spørge sig selv: Hvorfor nu det - hvad er gået galt? Lidt naivt - måske - tror jeg på, at hovedparten af medlemmerne af KIF er hæderlige og reelle mennesker, der ikke vil genere nogen. Men mennesker er jo også af natur nysgerrige, vi vil gerne vide hvad, hvor og hvornår det ene eller det andet sker. Er vi ikke i besiddelse af disse informationer, træder rygteformlen i kraft - helt automatisk, med større eller mindre kraft. Formlen ser således ud: U x I = R U står for uvidenhed. I står for interesse og R står for rygtet (og dets størrelse). Med andre ord, jo mindre vi ved og jo mere vi er interesseret (i det vi ikke ved), jo større bliver rygtet. Jeg er flyttet til Knabstrup inden for de sidste måneder, og bliver først opmærksom på problemet, da jeg læser KNABSTRUP eren nr. 15, og helt glad og stolt på KIF s vegne bliver jeg ved at læse Niels Lønbæk Pedersens beskrivelse af de faktiske forhold. Det er jo fremragende - at en så lille organisation har fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere - og altså også gør noget ved det - det er et skoleeksempel som andre organisationer og virksomheder godt kan lære af. Jeg tror på Niels Lønbæk Pedersen, når han skriver den måde opgaven er grebet an på i Knabstrup, giver resultater og giver inspiration til mange andre. Hvorfor nu de rygter - hvad er gået galt? I bund og grund drejer det sig om at dræbe uvidenheden, altså at kommunikere viden - i dette tilfælde at beskrive processen med at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere. Hvis dette er kommunikeret id tidligere, så taler vi ikke længere om rygter, men om ondsindet sladder - og det er jo en ganske anden historie. Visionen og initiativerne er rigtige, og jeg ønsker KIF al mulig held, lykke og succes. Venlig hilsen Ove Christensen Skovvænget 35 Redaktion: Niels Lønbæk Pedersen (ansv.) Skolevej 46A Knabstrup Tlf.: Per Vanman Tranekær 56 A 4532 Gislinge Tlf Flemming Johansen Tværvej 5 Knabstrup Tlf.: KNABSTRUP eren udkommer 3 gange om året, i maj, august og december og trykkes i ca. 600 eksemplarer. Den omdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn. Sidste frist for stof: D.10. i måneden før. ANNONCEPRISER: Årlig Pr. gang 1/1 side kr.1.800,00 kr.600,00 1/2 side kr. 900,00 kr.300,00 1/3 side kr. 600,00 kr.200,00 Ekspedition, Per Vanman Tlf TRYK: DISKDATA Svalevej 6, 4440 Mørkøv Tlf Indhold S. 4. Redaktøren har ordet S. 5. Lokalområdemøderne i Knabstrup S. 7. Læser konkurrence. S. 8. Alice Malling årets idrætsleder S. 11. Adresseliste. S. 13. Er du medlem af KIF? S. 15. Sætternissen på spil S. 17. Et suk fra skytteforeningen S. 18 Nyt fra motion og trivsel S. 19. Vinterudflugt S. 20. Generalforsamlinger i KIF S. 22. En lille fjer bli r til fem høns - 2. LÆSERKONKURRENCEN i nr. 15 Vinder et gavebevis fra Super Brugsen i Nr. Jernløse blev: Jonna Jepsen, Skovvænget 3, Knabstrup KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer så i øvrigt på s. 6 dette nummers sponsor til konkurrencen: Dagli Brugsen i Mørkøv 3

4 4 21 Kære læser Lige nu er vi borgere i det tredjestørste bysamfund i kommunen. Fra 1. januar 2007 vil vi bo i et af mange små bysamfund i en ny storkommune. Selv om lovgivningen ikke er på plads og lovgivningsarbejdet midlertidigt er sat i stå på grund af Folketingsvalget, er der ingen tvivl om, at Ny Holbæk vil være en realitet i Kommunesammenlægningerne vil blive gennemført uanset, hvordan det går ved Folketingsvalget. Er nye og større kommuner en trussel mod de små bysamfund? I den gamle Holbæk Kommune har der været plads til små bysamfund som Tuse, Orø, Tusenæs og Hagested. I oplægget til den nye og endnu større Holbæk Kommune indgår Knabstrup, som 1 af i alt 17 lokalområder. Heri ligger en garanti for, at vi også i fremtiden vil have plads i de kommende kommunalpolitikeres bevidsthed. Der vil således ikke være grund til at frygte, at vi bliver glemt, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive klemt. Ingen kender de økonomiske vilkår for de nye kommuner. Forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder ikke svar på spørgsmålet om kommunernes fremtidige økonomi. De lovforslag, der har været sendt til høring indeholder heller ikke svar. Og i valgkampen har der indtil nu heller ikke været givet svar på spørgsmålet. LOPPETORV Til beboere i Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup og omegn Tænk venligst på os før STORSKRALD. Vi er igen begyndt at samle ind til loppetorv og skal derfor opfordre til at tænke på os, inden ting kasseres og stilles ud til storskraldsordningen. Har I ting og sager så ring til os og træf aftale om tidspunkt for afhentning på tlf Finn Heber Jensen - Torben Mortensen Når I hjælper os støtter I idrætsarbejdet for alle i Knabstrup Knabstrup-Hallen og Knabstrup Idrætsforening De nye kommuner kan fra starten være under et voldsomt pres rent økonomisk. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den nye storkommune primært skal fokusere på økonomi. Der skal prioriteres, og i den forbindelse kan vi Knabstruppere blive klemt. I sådan en situation er det vigtigt, at vi selv gør noget for at sætte os selv på landkortet. Vi skal gøre det klart, hvad vi som Knabstruppere, finder afgørende for vores lille samfund. Den store deltagelse i borgermøderne - omkring 70 deltager i det første møde og godt 30 deltagere i det andet møde vidner om stor interesse for og vilje til at påvirke udviklingen. Tre ting er specielt vigtige: Skolen og Kirsebærhaven skal sikres for fremtiden. Knabstrup Hallens fortsatte drift skal sikres. Og endelig skal Knabstrup sikres mulighed for vækst gennem udstykning og byggemodning af nye boligområder. Det skal vi gøre klart for de politikere, der skal vælges til den nye kommunalbestyrelse i november. Niels Lønbæk Pedersen

5 20 5 KNABSTRUP IDRÆTSFORENING indkalder hermed til årsmøde/generalforsamling onsdag d. 16. marts 2005, kl Samtidig indkaldes til afdelingsgeneralforsamlingerne, der afholdes som følger: BADMINTON: Mandag d. 28. Februar 2005, kl FODBOLD: Tirsdag d. 22. Februar 2005, kl GYMNASTIK: Onsdag d. 9. Februar 2005, kl SKYTTER: Torsdag d.17. Februar 2005, kl Såvel hovedgeneralforsamlingen som afdelingsgeneralfor samlingerne afholdes i Knabstruphallen med dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, må senest 4 dage før generalforsamlingernes afholdelse være de respektive formænd skriftligt i hænde. Husk alle medlemmer, såvel aktive som passive, har ret til at deltage. I forbindelse med hovedgeneralforsamlingen er medlemmerne kl velkomne i restauranten, hvor foreningen er vært til Gule Ærter eller Wienerschnitzel. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest 9. Marts på nedenstående kupon, eller hos Anne Marie eller Peter i hallen. KIF HOVEDBESTYRELSEN / AFDELINGSBESTYRELSERNE Jeg / Vi tilmelder mig / os til spisning ved KIFs generalforsamling I Knabstruphallen, onsdag d. 16 marts 2005, kl Navn(e) Adresse (Sæt X) Gule ærter Wienerschnitzel NB! KUN MEDLEMMER KAN DELTAGE! Kuponen afleveres i hallen (Postkassen) senest onsdag d. 9/3 Skolevænget 40 Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf..: Mobil:

6 6 Lokalområdemøderne i Knabstrup Af Signe Lønbæk Pedersen, medlem af arbejdsgruppen i Knabstrup Der er i forbindelse med den nye strukturreform og sammenlægningen af Tølløse, Svinninge, Nr. jernløse, Tornved og Holbæk kommune til Ny Holbæk kommune, blevet sammensat en arbejdsgruppe i hver af de 17 lokalområder kommunerne dækker. Arbejdsgruppen har sammen med den ansvarlig for hvert lokalområde, i Knabstrups tilfælde skoleleder Kathy Mikkelsen, planlagt forløbet af de to lokalområdemøder som blev afholdt den 10. januar 2005 og den 2. februar Det første møde blev en såkaldt brainstorm over de overordnede mål og ideer til hvilke områder og opg a- ver Knabstrup i fremtiden ønsker at varetage og/eller bibeholde. Det blev også drøftet hvordan kontakten til Ny Holbæk kommune skal etabl e- res således, at Knabstrups borgere selv får indflydelse på det der skal foregå i lokalområdet. Der kom i det hele taget ideer til hvordan Kna b- strup i fremtiden skal synliggøres i forhold til de 17 andre lokalområder i den nye kommune. På det andet møde skulle ideerne konkretiseres og prioriteres. Nogle af ideerne kan allerede iværksættes inden sammenlægningen finder sted. Ideerne fra forrige møde blev delt op i 5 temaer og udfra disse temaer valgte de fremmødte selv hvilket tema de ville gå i dybden. De fem temaer var; Signe Lønbæk Pedersen Det demokratiske organ forbindelsen mellem lokalområde og kommunalbestyrelse. Kommuneplanen, boligudbygning og trafikforhold. Kultur og fritidstilbud. Borgerbutik/borgerservice som offentlig del og frivillig basis Samarbejde på tværs lokalt mellem frivillige organisationer og offentlige institutioner Referaterne fra de to møder kan udover i Knabstrup Hallen og Knabstrup Skole findes på hjemmesiden Der vil blive holdt endnu et lokalområdemøde i slutningen af april, datoen er en d- nu ikke fastsat. Så husk at DU st a- dig kan nå, at være med til, at Knabstrup bliver kendt i Ny Ho l- bæk kommune. VINTERUDFLUGTEN!! TORSDAG D. 24. FEBRUAR BLIVER DENNE GANG LIDT SPECIEL VI HAR FRA TORNVEDS BORGMESTER JENS STENBÆK FÅET EN INVITATION TIL EN SAMMENKOMST PÅ RÅD- HUSET I JYDERUP. MED BASIS I DEN KOMMENDE KOMMUNESAMMENLÆGNING ER DER LAGT OP TIL EN DIALOG OG UDVEKSLING AF SYNSPUNKTER OG EN LEJLIGHED FOR OS, TIL AT FREMKOMME MED VOR MENING OM ÆLDREMOTIONENS STILLING I STORKOMMUNEN. VI HAR SELVFØLGELIG SAGT JA TAK TIL INDBYDELSEN OG ER KOMMET FREM TIL FØLGENDE PROGRAM, IDET VI HÅBER, I SELV FINDER UD AF AT AFTALE DEN NØDVENDIGE KØRSEL SAMMEN: KL MØDES VI I RÅDHUSSALEN, HVOR KAFFEBORDET ER DÆKKET KL BYDER BORGMESTEREN VELKOMMEN OG ÅBNER FOR SNAKKEN, DER FORVENTES AT SLUTTE CA. KL.1145 HVOR VI MOTIONERER OG TRÆKKER LIDT FRISK LUFT I SKOVEN VED SKARRIDSØ, FOR KL.1245 AT VENDE TILBAGE TIL RÅDHUSSALEN, HVOR FROKOSTBORDET BESTÅENDE AF 3 HÅNDMADDER STÅR KLAR. TORNVED KOMMUNE VIL VÆRE VÆRT VED SÅVEL KAFFEBORD SOM DRIK- KELSE TIL FROKOSTEN, MEDENS VI SELV STÅR FOR MADEN. DET ER DERFOR MULIGT, AT HOLDE DELTAGERPRISEN PÅ 35,00 KR. VI HÅBER, AT I SYNES OM IDEEN, OG REGNER MED SÆDVANLIG GOD TIL- SLUTNING. AF HENSYN TIL BORDDÆKNING OG MADBESTILLING BEDER VI OM TIL- MELDING PÅ LISTERNE, OM ONSDAGEN HOS ALICE, OG TORSDAG HOS TUT, DER OGSÅ TAGER MOD BETALING. NB!! DER VIL TORSDAG D. 17. FEBRUAR I SKOLERNES VIN- TERFERIE VÆRE NORMAL MOTION OG TRIVSELSDAG I HALLEN, HVOR BØRN OG BØRNEBØRN ER VELKOMNE 19

7 18 7 Nyt fra MOTION OG TRIVSEL /Onsdags motion Udover festaftenen d. 3. januar på Tornved rådhus, hvor Alice, som andet steds omtalt, modtog kommunens lederpris for 2004, er det på sin plads med en kort omtale af den forgangne tids arrangementer. I efterårsferien havde vi en hyggelig tur og igen med godt vejr. Vi startede fra Svinningehallen med en halvanden times rundtur i Svinninge ad en hyggelig rute med små opgaver, som Bente og Alice stod for, hvorefter vi alle kørte til frokosten i Tuse forsamlingshus. Derefter var der besøg i Tuse kirke, og til sidst kaffebord i forsamlingshuset. Juleafslutningerne onsdag d. 15. december og torsdag d. 16. december afvikledes efter den efterhånden traditionelle opskrift, om onsdagen med motion og hygge i hallen, og derefter frokostbord med julehygge, lotteri, julepakker og tak til Alice og Anne Marie for den forløbne halvsæson. Om torsdagen stod den på gåtur i den friske luft (For nogen), fremstilling af juledekorationer, gløgg og brune kager, hvorefter man gik på 1. sal til julefrokosten, kaffe, pakkeuddeling, lotteritrækning og også her tak til Alice og Anne Marie. Begge dage var der den vanlige gode stemning og god tilslutning til lotterierne, der gav et rigtig pænt overskud til vores skovturkasse. Jeg vil slutte af med at ønske alle et forsinket godt nytår og kan samtidig konstatere, at vi både onsdag og torsdag er kommet godt i gang med 2. halvsæson, og at vi nu er oppe på 101 deltagere på de to hold godt gået Alice! Per Vanman KALENDEREN FOR DEN KOMMENDE TIDS ARRANGEMENTER: ONSDAG D. 9. FEBRUAR TORSDAG 17, FEBRUAR TORSDAG 24. FEBRUAR ONSDAG D. 16. MARTS TORSDAG D. 7. APRIL TIRSDAG D. 3. MAJ ONSDAG D. 25. MAJ TORSDAG D. 26. MAJ TORSDAG D. 2. JUNI TORSDAG D. 9. JUNI ÅRSMØDE / GENFORS. I GYMNASTIKAFD. ALM MOTION OG TRIVSELDAG VINTERUDFLUGT KIFs ÅRSMØDE / GENERALFORSAMLING MOTION OG TRIVSEL TRÆF I HALLEN SMØRUMTRÆF SÆSONAFSLUTNING SÆSONAFSLUTNING SKOVTUR SNOBRØDS- OG PØLSEKOMSAMMEN Læserkonkurrencen fortsætter og stadig med et gavebevis fra én af vore annoncører som præmie. I konkurrencen kan alle læsere deltage, dog med undtagelse af bladets annoncører. Opgaven går ud på at svare på et simpelt spørgsmål, skrive løsningen på nedenstående kupon, og lægge kuponen i den brune postkasse i Knabstruphallens forhal. OBS! MAN KAN KUN DELTAGE MED ÉN KUPON!! Lodtrækning blandt de rigtige kuponer foretages i måneden forinden næste nummer af KNABSTRUP eren udkommer. Løsningen og den heldige vinders navn bekendtgøres i KNABSTRUP eren, og gevinsten udleveres eller tilsendes. Præmien i dette nummers konkurrence er et gavebevis udsat af og gældende til køb af varer (Undtagen tobak og spiritus) hos Dagli Brugsen Mørkøv Ringstedvej 7, 4440 Mørkøv Værdi 200,00 kr. Opgavekupon, KNABSTRUP eren nr. 16. (Klip her) HVOR FINDES ANNONCEN FRA Dagli Brugsen Mørkøv? ANNONCEN ER PÅ SIDE NR. NAVN Adresse/Tlf.

8 8 Tornved Kommunes lederpris 2004: Alice Malling årets idrætsleder Det nye år fik for KIF en flot indledning. Mandag d. 3. januar var der reception i salen på rådhuset, hvor Tornved Kommunes idrætspriser for 2004 skulle uddeles. KIF har flere gange indstillet Alice fra Motion og Trivsel / Callenetics, men da alle kommunens foreninger har indstillingsret, har der hver gang været mange kvalificerede kandidater, så valget er altid svært. Denne gang lykkedes det så. Midt i december fik vor hovedformand meddelelse om, at valget var faldet på Alice, og at der d. 3. januar ville være reception på rådhuset, hvor idrætspriserne ville blive overrakt. af, at prisen var havnet det rette sted. Det var en rigtig overrasket Alice, der modtog prisen hun anede intet på forhånd, men troede blot, at hun sammen med Motion og Trivsel var inviteret til et lille aftenmøde med borgmesteren. Prisen til årets idrætsudøver gik ikke denne gang til en enkelt person, men derimod til et helt hold, nemlig Mørkøv KFUM s drengehåndbold, der sammen med deres ledere også modtog stor hyldest. Et suk fra Knabstrup Skytteforening Vidste du, at der i kælderen under Knabstrup Hallen findes 24 skydebaner. 12 skydebaner på 15 meter, 8 skydebaner på 50 meter og endelig 4 baner på 25 meter? Vidste du, at Knabstrup Skytteforening blev stiftet i og altså snart kan fejre 50 års jubilæum? Vidste du, at vi både skyder med riffel, pistol og revolver? Vidste du, at vi optager medlemmer fra 8 år og opefter? Aflæg skydebanerne et besøg, og se om det ikke er noget for dig. De bedste skytte hilsner Leif 17 Både riffelskytter og pistolskytter deltager i amtsturneringer mod andre klubber. Den nuværende turnering er snart slut, men en ny starter til sommer. Pistolskytterne deltager desuden i terrænskydning. Meddelelsen kom heldigvis så betids, så medlemmerne på Alice s to hold kunne informeres før juleferien, og det medførte, at rigtig mange mødte op, så vore blå KIF trøjer kunne sætte sit præg i en fyldt sal. Udvalgsformand Steen Klink Pedersen bød velkommen og oplæste kriterierne for tildelingen af lederprisen. I sin meget rosende tale til og om Alice kunne han fastslå, at Alice i rigt mål opfyldte disse kriterier, og at han med glæde kunne udnævne Alice til årets leder. Under stor jubel og klapsalver overrakte han så kommunens gave. Her fra KNABSTRUP eren skal også lyde et stort tillykke til Alice med den velfortjente hæder, der vel også lidt kan betragtes som en hæder til KIF, og ligeledes til lykke til Mørkøvs håndbolddrenge. Omkring 100 mennesker deltog i aftenen, der i øvrigt var krydret med underholdning af et velsyngende Mørkøv Young Gospel pigekor. P.V. Fra KIF var der stor lykønskning til Alice sammen med en konstatering

9 16 9 Formanden for Tornved Kommunes Børne- og Fritidsudvalg, Steen Klink Pedersen, hylder KIF s Alice Malling som årets idrætsleder KNABSTRUP PIZZA / GRILL BAR HOLBÆKVEJ MØRKØV TLF Åbningstider Mandag fredag: Søndag: Lørdag: Lukket Knabstrup Skytteforening søger nye medlemmer

10 10 15 Børge Nielsen Auto og pladeværksted Holbækvej 361 Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: & SE-nr SÆTTERNISSEN HUSERER OGSÅ I KNABSTRUP eren.... I sidste nummer var slutningen af indlægget fra Callanetics / Motion og trivsel desværre faldet ud dette ekstra kedeligt, idet det var en velkomst til nye deltagere. Vi undskylder og bringer her teksten: Vi er nu over 100 deltagere på holdene om onsdagen og torsdagen, hvilket vi glæder os over. Vi vil her ønske de nye medlemmer velkommen Vi håber, I må finde jer godt til rette ALICE OG CO. Knabstrup Massage v/massør Christina Kofod Vær god ved din krop - du skal følges med den resten af livet Abildgårdsvej 2 Knabstrup 4440 Mørkøv Telefon : Tidsbestilling hverdage kl Gavekort udstedes

11 14 11 ADRESSELISTE KNABSTRUP IDRÆTS FORENING. HOVEDBESTYRELSE: Formand: Steen Gotthelf, Bakkerupvej 13, 4440 Mørkøv, Næstformand: Heidi Lundquist, Skolevænget 36, 4440 Mørkøv Kasserer: Birthe Rasmussen, Stoltenborgvej 17, 4440 Mørkøv, BADMINTONAFDELINGEN: Frede Skov Rasmussen, Tvede 14, 4440 Mørkøv, Jørgen Madsen, Gartnerhaven 19, 4440 Mørkøv, Helle Kjelst, Bakken 1, 4440 Mørkøv, FODBOLDAFDELINGEN: Lars Kehlet, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Eddie Larsen, Skolevej 25, 4440 Mørkøv, Allan Johannesen, Ladegårdsparken Vest 107, 4300 Holbæk, GYMNASTIKAFDELINGEN: Brigitte Kjeldstrøm, Holbækvej 349, 4440 Mørkøv, Laila Pedersen, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Støt idrætten bliv medlem af: Støtteforeningen KIF s Venner Husk: Indsamling af flasker og papir den 2. lørdag i hver måned. SKYTTEAFDELINGEN: Flemming Nielsen, Holbækvej 354, 4440 Mørkøv, Bent Hansen, Vestervej 19, 4440 Mørkøv, Leif Pedersen, Vestervej 2, 4440 Mørkøv, STØTTEAFDELINGEN: Formand: Inga Hansen, Gartnerhaven 9, 4440 Mørkøv, Loppetorvseffekter Afhentning kan aftales med: Torben Mortensen, tlf eller Finn Heber, tlf BANKOAFDELINGEN: Anker Hansen, Zeusvej 24, 4200 Slagelse, KNABSTRUPHALLEN, VENTEDGÅRDSVEJ 42, tlf Formand: Søren Ludvigsen, Skolevænget 34, Forretningsfører: Preben Christensen, Skolevej 46C, Halinspektør: Peter Vang, Ventedgårdsvej 44, KNABSTRUP eren - Idrætsforeningens og byens blad OMDELES TIL ALLE HUSSTANDE I KNABSTRUP OG OMEGN- INTERESSEREDE IKKE KNABSTRUP BOSATTE ER VELKOMNE TIL AT TAGE ET EKSEMPLAR I MAGASINREOLEN I KNABSTRUPHALLENS FORHAL.

12 12 13 ER DU MEDLEM AF KIF??? Vi har et pænt medlemstal i Knabstrup Idrætsforening, men dette udgøres hovedsageligt af medlemmer, der er involveret i KIF som aktive idrætsudøvere eller som aktive på forskellig måde i alle foreningens nødvendige gøremål. KIF er igennem årene blevet støttet af en række mennesker, der for et beskedent årskontingent på 50 kr. har stået som passive medlemmer. Det har indtil 2002 været således, at girokort til kontingentet blev husstandsomdelt, men i 2002 indgik der kun kontingent for 3 medlemmer, så udgiften ved girometoden dækkedes ikke engang, af det indkomne kontingent. Der var ikke tiltro til, at det kunne blive meget bedre for fremtiden, så det blev derfor besluttet at stoppe uddelingen af girokort. Da mange i dag benytter netbank eller andre bankoverførselsmåder og i øvrigt helst undgår posthuskøen, opfordrer vi interesserede til i stedet at indbetale eller overføre kontingentbeløbet på 50 kr. til et af KIFs kontonumre i NORDEA eller BG-BANK (Husk navn og adresse.) H B Hugo Bruhn Knabstrup Grus*Sten*Mørtel Vejmaterialer Arbejde med rendegraver og kranbil * Du kan således på denne måde både spare giroportoen og være med til at støtte KIF og de med KIF forbundne aktiviteter. Ud over at man som passiv medlem har stemmeret på KIFs generalforsamlinger, vil man jo også igennem et passivt medlemskab have indflydelse på sine børns / unges vegne, idet de jo ikke har stemmeret før de fylder 16 år.

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn.

Stald-katten. GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Stald-katten GLRK s Juleklubstævne 2009 - Julemanden kommer kørende med hestevogn. Som I kan se har GLRS s klubblad fået et navn.. se i Stald-katten hvem den heldige vinder blev. HUSK.Fastelavnsridning

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19.

(helst i almindeligt Word dokument/jpeg billede) Betaling for private indlæg skal betales på kassererens kontor om mandagen mellem kl. 18.30-19. Deadline på Nybøllen 2012 (Alle dage kl. 18.00) 20. februar 9. april 28. maj 9. juli (denne dato er ikke helt fastsat) 27. august 15. oktober 26. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige

Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Nr. 1. Januar kvartal 2007 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af medaljer til SKL-skytter i Sverige Ombygning på stadion sæsonstart udskudt til uge 7 Skytten nr. 1, januar kvartal 2007

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk

PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING RIFFEL SKYDNING. www.skydecenter.dk PROGRAM FOR FLUGTSKYDNING OG RIFFEL SKYDNING 2014 www.skydecenter.dk VELKOMMEN til en ny skydesæson sammen med HØJDERYGGENS SKYDECENTER. Vi glæder os igen i år til at modtage de jægere og skytter, som

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas

Århus Julemærkesamler Forening. Caritas Århus Julemærkesamler Forening Caritas Nr. 13 / Februar 2008 Århus Julemærkesamler Forening Caritas Stiftet 16.7.1981 Bestyrelse / Telefon / Adresseliste / Bankkonto Formand: Peter Nissen Holmetoften 37

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere