Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004"

Transkript

1 24 1 Februar 2005 Nr. 16. Alice Malling - den glade (og overraskede) modtager af Tornved Kommunes idrætslederpris 2004

2 2 23 Åbent alle dage 9 til 19 Slagteren i Knabstrup TELEFON

3 22 En lille fjer bli r til fem høns Af Ove Christensen, Skovvænget 35, Knabstrup Når en lille fjer bliver til fem høns, er der god grund til at stoppe op og spørge sig selv: Hvorfor nu det - hvad er gået galt? Lidt naivt - måske - tror jeg på, at hovedparten af medlemmerne af KIF er hæderlige og reelle mennesker, der ikke vil genere nogen. Men mennesker er jo også af natur nysgerrige, vi vil gerne vide hvad, hvor og hvornår det ene eller det andet sker. Er vi ikke i besiddelse af disse informationer, træder rygteformlen i kraft - helt automatisk, med større eller mindre kraft. Formlen ser således ud: U x I = R U står for uvidenhed. I står for interesse og R står for rygtet (og dets størrelse). Med andre ord, jo mindre vi ved og jo mere vi er interesseret (i det vi ikke ved), jo større bliver rygtet. Jeg er flyttet til Knabstrup inden for de sidste måneder, og bliver først opmærksom på problemet, da jeg læser KNABSTRUP eren nr. 15, og helt glad og stolt på KIF s vegne bliver jeg ved at læse Niels Lønbæk Pedersens beskrivelse af de faktiske forhold. Det er jo fremragende - at en så lille organisation har fokus på at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere - og altså også gør noget ved det - det er et skoleeksempel som andre organisationer og virksomheder godt kan lære af. Jeg tror på Niels Lønbæk Pedersen, når han skriver den måde opgaven er grebet an på i Knabstrup, giver resultater og giver inspiration til mange andre. Hvorfor nu de rygter - hvad er gået galt? I bund og grund drejer det sig om at dræbe uvidenheden, altså at kommunikere viden - i dette tilfælde at beskrive processen med at tiltrække, udvikle og fastholde unge trænere og ledere. Hvis dette er kommunikeret id tidligere, så taler vi ikke længere om rygter, men om ondsindet sladder - og det er jo en ganske anden historie. Visionen og initiativerne er rigtige, og jeg ønsker KIF al mulig held, lykke og succes. Venlig hilsen Ove Christensen Skovvænget 35 Redaktion: Niels Lønbæk Pedersen (ansv.) Skolevej 46A Knabstrup Tlf.: Per Vanman Tranekær 56 A 4532 Gislinge Tlf Flemming Johansen Tværvej 5 Knabstrup Tlf.: KNABSTRUP eren udkommer 3 gange om året, i maj, august og december og trykkes i ca. 600 eksemplarer. Den omdeles til alle husstande i Knabstrup og omegn. Sidste frist for stof: D.10. i måneden før. ANNONCEPRISER: Årlig Pr. gang 1/1 side kr.1.800,00 kr.600,00 1/2 side kr. 900,00 kr.300,00 1/3 side kr. 600,00 kr.200,00 Ekspedition, Per Vanman Tlf TRYK: DISKDATA Svalevej 6, 4440 Mørkøv Tlf Indhold S. 4. Redaktøren har ordet S. 5. Lokalområdemøderne i Knabstrup S. 7. Læser konkurrence. S. 8. Alice Malling årets idrætsleder S. 11. Adresseliste. S. 13. Er du medlem af KIF? S. 15. Sætternissen på spil S. 17. Et suk fra skytteforeningen S. 18 Nyt fra motion og trivsel S. 19. Vinterudflugt S. 20. Generalforsamlinger i KIF S. 22. En lille fjer bli r til fem høns - 2. LÆSERKONKURRENCEN i nr. 15 Vinder et gavebevis fra Super Brugsen i Nr. Jernløse blev: Jonna Jepsen, Skovvænget 3, Knabstrup KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer så i øvrigt på s. 6 dette nummers sponsor til konkurrencen: Dagli Brugsen i Mørkøv 3

4 4 21 Kære læser Lige nu er vi borgere i det tredjestørste bysamfund i kommunen. Fra 1. januar 2007 vil vi bo i et af mange små bysamfund i en ny storkommune. Selv om lovgivningen ikke er på plads og lovgivningsarbejdet midlertidigt er sat i stå på grund af Folketingsvalget, er der ingen tvivl om, at Ny Holbæk vil være en realitet i Kommunesammenlægningerne vil blive gennemført uanset, hvordan det går ved Folketingsvalget. Er nye og større kommuner en trussel mod de små bysamfund? I den gamle Holbæk Kommune har der været plads til små bysamfund som Tuse, Orø, Tusenæs og Hagested. I oplægget til den nye og endnu større Holbæk Kommune indgår Knabstrup, som 1 af i alt 17 lokalområder. Heri ligger en garanti for, at vi også i fremtiden vil have plads i de kommende kommunalpolitikeres bevidsthed. Der vil således ikke være grund til at frygte, at vi bliver glemt, men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive klemt. Ingen kender de økonomiske vilkår for de nye kommuner. Forliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder ikke svar på spørgsmålet om kommunernes fremtidige økonomi. De lovforslag, der har været sendt til høring indeholder heller ikke svar. Og i valgkampen har der indtil nu heller ikke været givet svar på spørgsmålet. LOPPETORV Til beboere i Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup og omegn Tænk venligst på os før STORSKRALD. Vi er igen begyndt at samle ind til loppetorv og skal derfor opfordre til at tænke på os, inden ting kasseres og stilles ud til storskraldsordningen. Har I ting og sager så ring til os og træf aftale om tidspunkt for afhentning på tlf Finn Heber Jensen - Torben Mortensen Når I hjælper os støtter I idrætsarbejdet for alle i Knabstrup Knabstrup-Hallen og Knabstrup Idrætsforening De nye kommuner kan fra starten være under et voldsomt pres rent økonomisk. Det betyder, at kommunalbestyrelsen i den nye storkommune primært skal fokusere på økonomi. Der skal prioriteres, og i den forbindelse kan vi Knabstruppere blive klemt. I sådan en situation er det vigtigt, at vi selv gør noget for at sætte os selv på landkortet. Vi skal gøre det klart, hvad vi som Knabstruppere, finder afgørende for vores lille samfund. Den store deltagelse i borgermøderne - omkring 70 deltager i det første møde og godt 30 deltagere i det andet møde vidner om stor interesse for og vilje til at påvirke udviklingen. Tre ting er specielt vigtige: Skolen og Kirsebærhaven skal sikres for fremtiden. Knabstrup Hallens fortsatte drift skal sikres. Og endelig skal Knabstrup sikres mulighed for vækst gennem udstykning og byggemodning af nye boligområder. Det skal vi gøre klart for de politikere, der skal vælges til den nye kommunalbestyrelse i november. Niels Lønbæk Pedersen

5 20 5 KNABSTRUP IDRÆTSFORENING indkalder hermed til årsmøde/generalforsamling onsdag d. 16. marts 2005, kl Samtidig indkaldes til afdelingsgeneralforsamlingerne, der afholdes som følger: BADMINTON: Mandag d. 28. Februar 2005, kl FODBOLD: Tirsdag d. 22. Februar 2005, kl GYMNASTIK: Onsdag d. 9. Februar 2005, kl SKYTTER: Torsdag d.17. Februar 2005, kl Såvel hovedgeneralforsamlingen som afdelingsgeneralfor samlingerne afholdes i Knabstruphallen med dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingerne, må senest 4 dage før generalforsamlingernes afholdelse være de respektive formænd skriftligt i hænde. Husk alle medlemmer, såvel aktive som passive, har ret til at deltage. I forbindelse med hovedgeneralforsamlingen er medlemmerne kl velkomne i restauranten, hvor foreningen er vært til Gule Ærter eller Wienerschnitzel. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest 9. Marts på nedenstående kupon, eller hos Anne Marie eller Peter i hallen. KIF HOVEDBESTYRELSEN / AFDELINGSBESTYRELSERNE Jeg / Vi tilmelder mig / os til spisning ved KIFs generalforsamling I Knabstruphallen, onsdag d. 16 marts 2005, kl Navn(e) Adresse (Sæt X) Gule ærter Wienerschnitzel NB! KUN MEDLEMMER KAN DELTAGE! Kuponen afleveres i hallen (Postkassen) senest onsdag d. 9/3 Skolevænget 40 Knabstrup, 4440 Mørkøv Tlf..: Mobil:

6 6 Lokalområdemøderne i Knabstrup Af Signe Lønbæk Pedersen, medlem af arbejdsgruppen i Knabstrup Der er i forbindelse med den nye strukturreform og sammenlægningen af Tølløse, Svinninge, Nr. jernløse, Tornved og Holbæk kommune til Ny Holbæk kommune, blevet sammensat en arbejdsgruppe i hver af de 17 lokalområder kommunerne dækker. Arbejdsgruppen har sammen med den ansvarlig for hvert lokalområde, i Knabstrups tilfælde skoleleder Kathy Mikkelsen, planlagt forløbet af de to lokalområdemøder som blev afholdt den 10. januar 2005 og den 2. februar Det første møde blev en såkaldt brainstorm over de overordnede mål og ideer til hvilke områder og opg a- ver Knabstrup i fremtiden ønsker at varetage og/eller bibeholde. Det blev også drøftet hvordan kontakten til Ny Holbæk kommune skal etabl e- res således, at Knabstrups borgere selv får indflydelse på det der skal foregå i lokalområdet. Der kom i det hele taget ideer til hvordan Kna b- strup i fremtiden skal synliggøres i forhold til de 17 andre lokalområder i den nye kommune. På det andet møde skulle ideerne konkretiseres og prioriteres. Nogle af ideerne kan allerede iværksættes inden sammenlægningen finder sted. Ideerne fra forrige møde blev delt op i 5 temaer og udfra disse temaer valgte de fremmødte selv hvilket tema de ville gå i dybden. De fem temaer var; Signe Lønbæk Pedersen Det demokratiske organ forbindelsen mellem lokalområde og kommunalbestyrelse. Kommuneplanen, boligudbygning og trafikforhold. Kultur og fritidstilbud. Borgerbutik/borgerservice som offentlig del og frivillig basis Samarbejde på tværs lokalt mellem frivillige organisationer og offentlige institutioner Referaterne fra de to møder kan udover i Knabstrup Hallen og Knabstrup Skole findes på hjemmesiden Der vil blive holdt endnu et lokalområdemøde i slutningen af april, datoen er en d- nu ikke fastsat. Så husk at DU st a- dig kan nå, at være med til, at Knabstrup bliver kendt i Ny Ho l- bæk kommune. VINTERUDFLUGTEN!! TORSDAG D. 24. FEBRUAR BLIVER DENNE GANG LIDT SPECIEL VI HAR FRA TORNVEDS BORGMESTER JENS STENBÆK FÅET EN INVITATION TIL EN SAMMENKOMST PÅ RÅD- HUSET I JYDERUP. MED BASIS I DEN KOMMENDE KOMMUNESAMMENLÆGNING ER DER LAGT OP TIL EN DIALOG OG UDVEKSLING AF SYNSPUNKTER OG EN LEJLIGHED FOR OS, TIL AT FREMKOMME MED VOR MENING OM ÆLDREMOTIONENS STILLING I STORKOMMUNEN. VI HAR SELVFØLGELIG SAGT JA TAK TIL INDBYDELSEN OG ER KOMMET FREM TIL FØLGENDE PROGRAM, IDET VI HÅBER, I SELV FINDER UD AF AT AFTALE DEN NØDVENDIGE KØRSEL SAMMEN: KL MØDES VI I RÅDHUSSALEN, HVOR KAFFEBORDET ER DÆKKET KL BYDER BORGMESTEREN VELKOMMEN OG ÅBNER FOR SNAKKEN, DER FORVENTES AT SLUTTE CA. KL.1145 HVOR VI MOTIONERER OG TRÆKKER LIDT FRISK LUFT I SKOVEN VED SKARRIDSØ, FOR KL.1245 AT VENDE TILBAGE TIL RÅDHUSSALEN, HVOR FROKOSTBORDET BESTÅENDE AF 3 HÅNDMADDER STÅR KLAR. TORNVED KOMMUNE VIL VÆRE VÆRT VED SÅVEL KAFFEBORD SOM DRIK- KELSE TIL FROKOSTEN, MEDENS VI SELV STÅR FOR MADEN. DET ER DERFOR MULIGT, AT HOLDE DELTAGERPRISEN PÅ 35,00 KR. VI HÅBER, AT I SYNES OM IDEEN, OG REGNER MED SÆDVANLIG GOD TIL- SLUTNING. AF HENSYN TIL BORDDÆKNING OG MADBESTILLING BEDER VI OM TIL- MELDING PÅ LISTERNE, OM ONSDAGEN HOS ALICE, OG TORSDAG HOS TUT, DER OGSÅ TAGER MOD BETALING. NB!! DER VIL TORSDAG D. 17. FEBRUAR I SKOLERNES VIN- TERFERIE VÆRE NORMAL MOTION OG TRIVSELSDAG I HALLEN, HVOR BØRN OG BØRNEBØRN ER VELKOMNE 19

7 18 7 Nyt fra MOTION OG TRIVSEL /Onsdags motion Udover festaftenen d. 3. januar på Tornved rådhus, hvor Alice, som andet steds omtalt, modtog kommunens lederpris for 2004, er det på sin plads med en kort omtale af den forgangne tids arrangementer. I efterårsferien havde vi en hyggelig tur og igen med godt vejr. Vi startede fra Svinningehallen med en halvanden times rundtur i Svinninge ad en hyggelig rute med små opgaver, som Bente og Alice stod for, hvorefter vi alle kørte til frokosten i Tuse forsamlingshus. Derefter var der besøg i Tuse kirke, og til sidst kaffebord i forsamlingshuset. Juleafslutningerne onsdag d. 15. december og torsdag d. 16. december afvikledes efter den efterhånden traditionelle opskrift, om onsdagen med motion og hygge i hallen, og derefter frokostbord med julehygge, lotteri, julepakker og tak til Alice og Anne Marie for den forløbne halvsæson. Om torsdagen stod den på gåtur i den friske luft (For nogen), fremstilling af juledekorationer, gløgg og brune kager, hvorefter man gik på 1. sal til julefrokosten, kaffe, pakkeuddeling, lotteritrækning og også her tak til Alice og Anne Marie. Begge dage var der den vanlige gode stemning og god tilslutning til lotterierne, der gav et rigtig pænt overskud til vores skovturkasse. Jeg vil slutte af med at ønske alle et forsinket godt nytår og kan samtidig konstatere, at vi både onsdag og torsdag er kommet godt i gang med 2. halvsæson, og at vi nu er oppe på 101 deltagere på de to hold godt gået Alice! Per Vanman KALENDEREN FOR DEN KOMMENDE TIDS ARRANGEMENTER: ONSDAG D. 9. FEBRUAR TORSDAG 17, FEBRUAR TORSDAG 24. FEBRUAR ONSDAG D. 16. MARTS TORSDAG D. 7. APRIL TIRSDAG D. 3. MAJ ONSDAG D. 25. MAJ TORSDAG D. 26. MAJ TORSDAG D. 2. JUNI TORSDAG D. 9. JUNI ÅRSMØDE / GENFORS. I GYMNASTIKAFD. ALM MOTION OG TRIVSELDAG VINTERUDFLUGT KIFs ÅRSMØDE / GENERALFORSAMLING MOTION OG TRIVSEL TRÆF I HALLEN SMØRUMTRÆF SÆSONAFSLUTNING SÆSONAFSLUTNING SKOVTUR SNOBRØDS- OG PØLSEKOMSAMMEN Læserkonkurrencen fortsætter og stadig med et gavebevis fra én af vore annoncører som præmie. I konkurrencen kan alle læsere deltage, dog med undtagelse af bladets annoncører. Opgaven går ud på at svare på et simpelt spørgsmål, skrive løsningen på nedenstående kupon, og lægge kuponen i den brune postkasse i Knabstruphallens forhal. OBS! MAN KAN KUN DELTAGE MED ÉN KUPON!! Lodtrækning blandt de rigtige kuponer foretages i måneden forinden næste nummer af KNABSTRUP eren udkommer. Løsningen og den heldige vinders navn bekendtgøres i KNABSTRUP eren, og gevinsten udleveres eller tilsendes. Præmien i dette nummers konkurrence er et gavebevis udsat af og gældende til køb af varer (Undtagen tobak og spiritus) hos Dagli Brugsen Mørkøv Ringstedvej 7, 4440 Mørkøv Værdi 200,00 kr. Opgavekupon, KNABSTRUP eren nr. 16. (Klip her) HVOR FINDES ANNONCEN FRA Dagli Brugsen Mørkøv? ANNONCEN ER PÅ SIDE NR. NAVN Adresse/Tlf.

8 8 Tornved Kommunes lederpris 2004: Alice Malling årets idrætsleder Det nye år fik for KIF en flot indledning. Mandag d. 3. januar var der reception i salen på rådhuset, hvor Tornved Kommunes idrætspriser for 2004 skulle uddeles. KIF har flere gange indstillet Alice fra Motion og Trivsel / Callenetics, men da alle kommunens foreninger har indstillingsret, har der hver gang været mange kvalificerede kandidater, så valget er altid svært. Denne gang lykkedes det så. Midt i december fik vor hovedformand meddelelse om, at valget var faldet på Alice, og at der d. 3. januar ville være reception på rådhuset, hvor idrætspriserne ville blive overrakt. af, at prisen var havnet det rette sted. Det var en rigtig overrasket Alice, der modtog prisen hun anede intet på forhånd, men troede blot, at hun sammen med Motion og Trivsel var inviteret til et lille aftenmøde med borgmesteren. Prisen til årets idrætsudøver gik ikke denne gang til en enkelt person, men derimod til et helt hold, nemlig Mørkøv KFUM s drengehåndbold, der sammen med deres ledere også modtog stor hyldest. Et suk fra Knabstrup Skytteforening Vidste du, at der i kælderen under Knabstrup Hallen findes 24 skydebaner. 12 skydebaner på 15 meter, 8 skydebaner på 50 meter og endelig 4 baner på 25 meter? Vidste du, at Knabstrup Skytteforening blev stiftet i og altså snart kan fejre 50 års jubilæum? Vidste du, at vi både skyder med riffel, pistol og revolver? Vidste du, at vi optager medlemmer fra 8 år og opefter? Aflæg skydebanerne et besøg, og se om det ikke er noget for dig. De bedste skytte hilsner Leif 17 Både riffelskytter og pistolskytter deltager i amtsturneringer mod andre klubber. Den nuværende turnering er snart slut, men en ny starter til sommer. Pistolskytterne deltager desuden i terrænskydning. Meddelelsen kom heldigvis så betids, så medlemmerne på Alice s to hold kunne informeres før juleferien, og det medførte, at rigtig mange mødte op, så vore blå KIF trøjer kunne sætte sit præg i en fyldt sal. Udvalgsformand Steen Klink Pedersen bød velkommen og oplæste kriterierne for tildelingen af lederprisen. I sin meget rosende tale til og om Alice kunne han fastslå, at Alice i rigt mål opfyldte disse kriterier, og at han med glæde kunne udnævne Alice til årets leder. Under stor jubel og klapsalver overrakte han så kommunens gave. Her fra KNABSTRUP eren skal også lyde et stort tillykke til Alice med den velfortjente hæder, der vel også lidt kan betragtes som en hæder til KIF, og ligeledes til lykke til Mørkøvs håndbolddrenge. Omkring 100 mennesker deltog i aftenen, der i øvrigt var krydret med underholdning af et velsyngende Mørkøv Young Gospel pigekor. P.V. Fra KIF var der stor lykønskning til Alice sammen med en konstatering

9 16 9 Formanden for Tornved Kommunes Børne- og Fritidsudvalg, Steen Klink Pedersen, hylder KIF s Alice Malling som årets idrætsleder KNABSTRUP PIZZA / GRILL BAR HOLBÆKVEJ MØRKØV TLF Åbningstider Mandag fredag: Søndag: Lørdag: Lukket Knabstrup Skytteforening søger nye medlemmer

10 10 15 Børge Nielsen Auto og pladeværksted Holbækvej 361 Knabstrup 4440 Mørkøv Tlf.: & SE-nr SÆTTERNISSEN HUSERER OGSÅ I KNABSTRUP eren.... I sidste nummer var slutningen af indlægget fra Callanetics / Motion og trivsel desværre faldet ud dette ekstra kedeligt, idet det var en velkomst til nye deltagere. Vi undskylder og bringer her teksten: Vi er nu over 100 deltagere på holdene om onsdagen og torsdagen, hvilket vi glæder os over. Vi vil her ønske de nye medlemmer velkommen Vi håber, I må finde jer godt til rette ALICE OG CO. Knabstrup Massage v/massør Christina Kofod Vær god ved din krop - du skal følges med den resten af livet Abildgårdsvej 2 Knabstrup 4440 Mørkøv Telefon : Tidsbestilling hverdage kl Gavekort udstedes

11 14 11 ADRESSELISTE KNABSTRUP IDRÆTS FORENING. HOVEDBESTYRELSE: Formand: Steen Gotthelf, Bakkerupvej 13, 4440 Mørkøv, Næstformand: Heidi Lundquist, Skolevænget 36, 4440 Mørkøv Kasserer: Birthe Rasmussen, Stoltenborgvej 17, 4440 Mørkøv, BADMINTONAFDELINGEN: Frede Skov Rasmussen, Tvede 14, 4440 Mørkøv, Jørgen Madsen, Gartnerhaven 19, 4440 Mørkøv, Helle Kjelst, Bakken 1, 4440 Mørkøv, FODBOLDAFDELINGEN: Lars Kehlet, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Eddie Larsen, Skolevej 25, 4440 Mørkøv, Allan Johannesen, Ladegårdsparken Vest 107, 4300 Holbæk, GYMNASTIKAFDELINGEN: Brigitte Kjeldstrøm, Holbækvej 349, 4440 Mørkøv, Laila Pedersen, Bakken 8, 4440 Mørkøv, Støt idrætten bliv medlem af: Støtteforeningen KIF s Venner Husk: Indsamling af flasker og papir den 2. lørdag i hver måned. SKYTTEAFDELINGEN: Flemming Nielsen, Holbækvej 354, 4440 Mørkøv, Bent Hansen, Vestervej 19, 4440 Mørkøv, Leif Pedersen, Vestervej 2, 4440 Mørkøv, STØTTEAFDELINGEN: Formand: Inga Hansen, Gartnerhaven 9, 4440 Mørkøv, Loppetorvseffekter Afhentning kan aftales med: Torben Mortensen, tlf eller Finn Heber, tlf BANKOAFDELINGEN: Anker Hansen, Zeusvej 24, 4200 Slagelse, KNABSTRUPHALLEN, VENTEDGÅRDSVEJ 42, tlf Formand: Søren Ludvigsen, Skolevænget 34, Forretningsfører: Preben Christensen, Skolevej 46C, Halinspektør: Peter Vang, Ventedgårdsvej 44, KNABSTRUP eren - Idrætsforeningens og byens blad OMDELES TIL ALLE HUSSTANDE I KNABSTRUP OG OMEGN- INTERESSEREDE IKKE KNABSTRUP BOSATTE ER VELKOMNE TIL AT TAGE ET EKSEMPLAR I MAGASINREOLEN I KNABSTRUPHALLENS FORHAL.

12 12 13 ER DU MEDLEM AF KIF??? Vi har et pænt medlemstal i Knabstrup Idrætsforening, men dette udgøres hovedsageligt af medlemmer, der er involveret i KIF som aktive idrætsudøvere eller som aktive på forskellig måde i alle foreningens nødvendige gøremål. KIF er igennem årene blevet støttet af en række mennesker, der for et beskedent årskontingent på 50 kr. har stået som passive medlemmer. Det har indtil 2002 været således, at girokort til kontingentet blev husstandsomdelt, men i 2002 indgik der kun kontingent for 3 medlemmer, så udgiften ved girometoden dækkedes ikke engang, af det indkomne kontingent. Der var ikke tiltro til, at det kunne blive meget bedre for fremtiden, så det blev derfor besluttet at stoppe uddelingen af girokort. Da mange i dag benytter netbank eller andre bankoverførselsmåder og i øvrigt helst undgår posthuskøen, opfordrer vi interesserede til i stedet at indbetale eller overføre kontingentbeløbet på 50 kr. til et af KIFs kontonumre i NORDEA eller BG-BANK (Husk navn og adresse.) H B Hugo Bruhn Knabstrup Grus*Sten*Mørtel Vejmaterialer Arbejde med rendegraver og kranbil * Du kan således på denne måde både spare giroportoen og være med til at støtte KIF og de med KIF forbundne aktiviteter. Ud over at man som passiv medlem har stemmeret på KIFs generalforsamlinger, vil man jo også igennem et passivt medlemskab have indflydelse på sine børns / unges vegne, idet de jo ikke har stemmeret før de fylder 16 år.

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af Slagteren i Knabstrups gavebevis blev: Inge Krejler Jørgensen, Skovvænget 28 KNABSTRUP eren ønsker den

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af Slagteren i Knabstrups gavebevis blev: Inge Krejler Jørgensen, Skovvænget 28 KNABSTRUP eren ønsker den 1 MAJ 2006 Nr. 20 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af Slagteren i Knabstrups gavebevis blev: Inge Krejler Jørgensen, Skovvænget 28 KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder til lykke og introducerer

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 57 23. DECEMBER 2009 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 5 Indhold 1. GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR... 1 2. GENERALFORSAMLINGER 2010... 1 3. JULETRÆSFEST... 2 4. PETANQUEAFDELINGEN INFORMERER... 3 5. IGANGSÆTTELSE

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af FOCUS KØBMANDEN I MØRKØVs gavebevis blev: Jørgen Malling Nielsen, Abildgårdsvej 23, Knabstrup KNABSTRUP

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af FOCUS KØBMANDEN I MØRKØVs gavebevis blev: Jørgen Malling Nielsen, Abildgårdsvej 23, Knabstrup KNABSTRUP 1 Oktober 2006 Nr. 21 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af FOCUS KØBMANDEN I MØRKØVs gavebevis blev: Jørgen Malling Nielsen, Abildgårdsvej 23, Knabstrup KNABSTRUP eren ønsker den heldige vinder

Læs mere

Børne og unge klubben / Næstformand

Børne og unge klubben / Næstformand Bestyrelsesmøde i KIF d. 11-3-2014 Punkt 1. Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Martin Kramer Frandsen Jesper Skjold Holm Britta Janne Konni Brandt Afbud : Sigrid Andersen Suzanne Tone Hansen Michael Kvistgaard

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred

Nyhedsbrev III 2012. Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 1 især på side 4 Nyhedsbrev III 2012 Scleroseforeningens lokalafdeling for Holbæk, Kalundborg og Odsherred 2 Indholdsfortegnelse Byttepengeindsamlingen side 3 Det ultrakorte men virkeligt vigtige side

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1

52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 52. Årgang Januar 2013 Nr. 1 Jul og Nytår er nu overstået, og forhåbentligt har alle haft nogle gode dage med afslapning og hygge i familiens skød. Nu er det imidlertid blevet hverdag igen, og et nyt år

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 93 8. MARTS 2015 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. OIF INVITERER TIL GRATIS PØLSE OG OSTEBORD... 1 2. AFDELINGSGENERALFORSAMLINGERNE... 2 3. NYE TILTAG I BADMINTONAFDELINGEN... 2

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006

TIK bueskydning. Nyhedsbrev, december 2005. Høje Taastrup Kommunes idrætspris. Juleafslutning. Nytårspokalen 2006 TIK bueskydning Nyhedsbrev, december 2005 Høje Taastrup Kommunes idrætspris Hvert år uddeler Høje Taastrup Kommune 2 idrætspriser, en idrætslederpris og en idrætsudøverpris. Prisen for den bedste idrætspræstation

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015

Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Generalforsamling fynsjagtrideklub 5/2-2015 Der var mødt 28 stemmeberettiget medlemmer op. Formand Mogens Brandt byder alle fremmødte medlemmer velkommen. 1. Valg af dirigent - Bestyrelsen forslår Lars

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Se kalender på bagsiden!

Se kalender på bagsiden! LOKALbladet 2012-2013 Aktuelt nyt 2 Feldballe Hallen: Overdragelsesfest 13. 2 Feldstrup Revyen: Møde for nye aktive 3. 3 KulturKlubben: Fællesspisning - Fredagscafe - Julehygge 7. 4 : Juletræsfest 20.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

SUPERBRUGSEN I NR. JERNLØSE

SUPERBRUGSEN I NR. JERNLØSE 1 Februar 2010 Nr. 36 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af novembernummerets gavebevis udsat af SUPERBRUGSEN I NR. JERNLØSE Nørupvej 11, Regstrup blev: Else Lahn, Martin Lønnesvej 2, Mørkøv KNABSTRUP

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 3 / 2 o 14. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 3 / 2 o 14 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

BagerNYT EXTRA November

BagerNYT EXTRA November November 2014 I denne speciel udgave af BagerNYT handler det udelukkende om BagerGruppens Generalforsamling i mandags den 17/11. Der vil forekomme et kort resume af selve forsamlingen og de vedtagelser

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af septembernummerets gavebevis udsat af SLAGTEREN I KNABSTRUP blev: Birthe Vestergaard, Martin Lønnesvej 5,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af septembernummerets gavebevis udsat af SLAGTEREN I KNABSTRUP blev: Birthe Vestergaard, Martin Lønnesvej 5, 1 December 2007 Nr. 26 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af septembernummerets gavebevis udsat af SLAGTEREN I KNABSTRUP blev: Birthe Vestergaard, Martin Lønnesvej 5, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker

Læs mere

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger

Arrangementet er en tak for jeres store indsats. Vi håber, at se mange frivillige fra de godkendte folkeoplysende og frivillige sociale foreninger INDBYDELSE Kære frivillige ildsjæle i Kalundborg Kommune! I anledningen af Frivillig Fredag d. 25/9 2015 inviterer Kalundborg Kommune alle frivillige ildsjæle i kommunen til et spændende og hyggeligt arrangement.

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2015 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2015 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 Ved

Læs mere

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst.

3. marts 2016. Cafeén er egnet for personer med handicap og har handicap-toilet. Tilmelding er ikke nødvendig. Du kommer bare, hvis du har lyst. E-mail nyhedsbrev nr. 56 Cafe aften på Café Tower, kl. 18.00-20.00 Stürups Plads 1, dør 230 i Helsingør 3. marts 2016 Hver d. første torsdag i en måned er vi velkomne på restauranten til en cafeáften,

Læs mere