Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen. Side 7: Formandens beretning. Side 9: Lejeboliger til soldater. Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?"

Transkript

1 Borgerbladet Nr årgang Februar 2014 Holme Ådalens Afgræsningsforeningens Kaffe Side 4: Mød bestyrelsen i Brugsen Side 7: Formandens beretning Side 9: Lejeboliger til soldater Side 14: Seniorboliger i Starup-Tofterup?

2 Borgerforeningens flagregler for Tofterup Torv: Juledag, påskedag, pinsedag, og konfir mation flages der altid. Ønsker man at der skal flages ved bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, dia - mant bryllup, kron dia mantbryllup, be gra velser og fød sels dage fra 50 år og opefter, skal man bestille flagning i god tid hos: Kis Sørensen, Hovborgvej 56, tlf , eller hos afløser Hans Breum Hansen, Torvevænget 10B, tlf Borgerforeningen Borgerbladet udgives af Starup Sogns Borgerforening Årligt kontingent: Husstand: 165 kr. Enlige: 80 kr. Pengeinstitut: Den Jyske Sparekasse Kontonummer: CVR Redaktion, hjemmeside og annoncer: Lia de Sain, Hovborgvej 98, Webmaster: Layout og opsætning: Børge Konstmann. Bladet trykkes i ca. 550 eksemplarer, og omdeles til alle husstande i Starup Sogn 5 gange årligt. 2 Borgerbladet Telt udlejes Du kan også leje flagstænger med flag, for 25 kr. pr. stk. - Se teltets bookingliste på Teltet kan lejes i moduler på 18, 36, 54, eller 72 m 2. Priser for medlemmer af Borgerforeningen m Kr , m Kr ,- Tillæg for plasticgulv Kr. 250,- Priser for ikke-medlemmer: 18-36m Kr , m Kr ,- Tillæg for plasticgulv Kr. 400,- Se mere vedr. leje og opsætning på hjemmesiden. Eller kontakt Heidi Jørgensen, Borgerforeningens bestyrelse: Formand: Lars Petersen, Næstformand: Ernst Luttikhedde, Kasserer: Mikkel Ottosen, Debelvej Sekretær: Mette Christiansen, Referent: Heidi Jørgensen Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgivernes synspunkter. Udgiverne forbeholder sig ret til at afvise indsendt materiale. Næste nummer af Borgerbladet: Udkommer i uge 17, Indlæg skal indsendes senest 23. marts Leder Så skriver vi 2014 et forsinket godt nytår til alle! Igen i år, skal der lyde en stor tak til alle der har hjulpet med at sætte julelys op og tage dem ned igen. Dog mangler vi flere folk til at hjælpe. Er nogen friske på et par timers arbejde to dage i slutningen af året, tager vi gerne imod. Vi har besluttet, at i år sætter vi lysene op en uge før (dvs. ca. en uge før første søndag i advent) og håber at flere så kan hjælpe. Der skal også lyde en stor tak til Marianne og Lars for sponsorering af juletræer, som altid. I år var det lidt en udfordring med de nye stik og ledninger, det har været et stort arbejde. Desuden er der kommet nyt gran på alle holdere, der skal nok et stykke mere på. Uheldigvis var de nye LED-pærer ikke stærke nok og det bliver lavet om til de skal op at hænge igen, vi kunne simpelthen ikke nå det sidste år. Vi forventer også, at kommunen får strøm i alle lygtepælene, så der igen kan komme lys i juletræerne. I år skal vi have renoveret selve lamperne. De skal males og alt det røde glas skal kigges efter og skiftes ud de steder, det er nødvendigt. Det ser vi frem til i bestyrelsen. Der er kommet forslag om at sætte et stort træ op ved hjørnet ved Sognehuset, vi overvejer om det kan lade sig gøre. Vi mangler også stadig en form for lys ved byportalerne, har nogen en god idé? Tusind tak for opbakningen til pælesidningen i Ansager og tusind tak til alle, der lavede en kontrakt og tak for hurtig betaling. Der er nu lavet en plakat, der hænger i Mulithuset, så alle kan se, hvor sej Maarten var. Vi har desuden modtaget første afdrag fra Ansager, i alt kr. Her vil vi også gerne sende en stor tak til hakkedamerne og bænkedrengene for deres flotte arbejde i hele byen. Vi glæder os til foråret så vi kan nyde synet af de første forårsblomster. En kæmpe tak skal også lyde til Lia og Børge, der står for at samle og sætte BorgerBladet op. De gør et fantastisk arbejde, som vi sætter stor pris på. Tak! Spejderne afholdt igen i år med stor succes deres julemarked. Der kom mange både voksne og børn i løbet af weekenden for at få lavet juledekorationer, spise vafler og ikke mindst for at få startet på december med denne hyggelige tradition. Tradition er det også, at spejderne deltager i familiegudstjenesten den første søndag i advent. Spejderne går i optog med fanen, fra spejderhytten til kirken, hvor de fylder dejligt op og hvor gudstjenesten er tilrettelagt så både børnene og de voksne får en fin oplevelse. I år var der en ekstra bonus, da en af Starups nyeste borgere blev døbt samme dag. Juletræsfesten i skolens gymnastiksal var igen en succes. Børnehavens Venner stod for det og det gik så godt, mange tak for det. Rigtig mange mødte op til nogle timer i julens tegn. Vi i Borgerforeningens bestyrelse håber at de vil fortsætte med at stå for det, det kan måske gøres så forældrene skiftes til at stå for det, sender faklen videre internt, så at sige. Den 25. november var der generalforsamling i Borgerforeningen. Der var mødt ca. 25 personer op, flot. Lars, Ernst og Mikkel var på valg og de blev alle enstemmigt genvalgt, ingen andre stillede op. Vi fortsætter som før med Lars som formand, Ernst som næstformand, Borgerbladet 3

3 Mikkel som kasserer, Heidi som referent og Mette som sekretær. Ilse blev valgt som supp - leant. Der blev diskuteret mange ting, mange ting blev vendt, dejligt med engagement. Læs hele formandens beretning andet sted i BorgerBladet. Nu har vi fået gang i vejformænd. Der er vist et par enkelte veje, der ikke er med. Hvis I eller jeres vej ikke ved hvem jeres formand er, må man gerne kontakte en i bestyrelsen, så finder vi ud af om hele vejen mangler en eller hvad der er sket. Vi vil i år arbejde mod at få velkomstmapperne samlet. Hvis nogen har materiale de vil have med, så send det til en af os, så finder vi ud af det. Vores håb er, at folk vil hjælpe os med at fortælle når der flytter nye til byen så vi kan komme om og sige velkommen til dem. Til sidst velkommen til vores nye præst, Søren Pedersen. Velkommen til byen Søren, Mathilde og Johannes. Igen i år vil vi stå i brugsen. Her kan man komme og snakke med os og også få betalt sit kontingent til Borgerforeningen. Læs mere om dette andet sted i BorgerBladet. Kom og mød bestyrelsen i Brugsen 28. februar 2014 Igen i år vil vi stå i brugsen. Her kan man komme og snakke med os og også få betalt sit kontingent til Borgerforeningen. Det bliver fredag den 28. februar fra kl. 14 til 19. Som sidste år, bliver det kun én dag så håber alle, der har lyst, har mulighed for at komme. Bestyrelsen serverer en kop kaffe og er klar til en snak med alle. Har du en god idé hører vi også gerne om den denne dag. Kontingentet kan som altid betales med det girokort, der følger med BorgerBladet denne gang, i brugsen den 28. februar og via netbank. Man kan også betale direkte til et af bestyrelsesmedlemmerne eller lægge betalingen i en af vores postkasser. Husk at skrive navn og adresse på uanset hvordan der betales. Mvh. Lars, Ernst, Mikkel, Heidi og Mette, Bestyrelsen i Starup Sogns Borgerforening Lars, Ernst, Mikkel, Heidi og Mette. Bestyrelsen i Starup Sogns Borgerforening Hvis nogen gerne vil annoncere i Borgerbladet, eller kender en der vil, så kontakt en af os fra bestyrelsen. Vores mailadresser står på side 2 i bladet. iden Sidst D. 14. november holdt Borgerforeningen bestyrelsesmøde. Vi fik overblik over betaling fra pælesidning, alle på nær en havde betalt. Der blev sat dato for renovering af julelys, weekenden d november. Generalforsamlingen blev planlagt, formandens beretning, kasserens beretning og vedtægtstilføjelse. Velkomstmappernes indhold blev besluttet. Der skal være et velkomstbrev, information fra forskellige foreninger, et gavebevis på gratis deltagelse i et valgfrit arrangement i byfesten og det seneste Borger- Blad. Der er blevet lavet en takkeplakat til Maarten fra pælesidningen. D. 18. november holdt Lokalrådet og Borgerforeningen fællesmøde. Mogens blev enstemmigt genvalgt som formand for Lokalrådet. Skolegruppen er i fuld gang, der mangler blot information på medlemmerne. Hotel-arbejdsgruppen er startet op igen. Jens Peter fortalte at Udviklingsrådene havde fremsat forslag om et decideret udvalg (med en politiker som formand) for udviklingsrådene, dette blev nedstemt af byrådet. Velkomstmapper Forslaget fremstilles igen efter valget. VI- VAVarde fokuserer på soldatertilflytterne. Der er startet en gruppe til at arbejde med hjemmesiden, den skal fornyes. Denne gruppe holder første møde d. 16. januar. De forskellige gruppers status blev fremlagt. Stigruppen er næsten færdig, Grøn Eng mangler lidt mere. Der er lavet samarbejde med kommunen og boligforeningen om nye seniorboliger. Nytårskuren bliver d. 21. februar, arrangeret af Erhvervsklubben. Det besluttes at Borgerforeningens bestyrelse skiftes til at deltage i Lokalrådets møder. D. 10. december holdt Borgerforeningen bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at Ernst deltager i planlægningen af nytårskuren. Julelysophængingen blev evalueret, der manglede folk og det var ikke i orden at alle lamperne ikke lyste med det samme. Desuden bliver der bestilt nye pærer til næste år. Lanternerne skal renoveres og der skal mere gran på holderne. Generalforsamlingen blev evalueret, flot med ca. 25 fremmødte. Vedtægtstilføjelsen blev godkendt. Har du eller din forening eller virksomhed materiale, der kunne passe til velkomstmapperne så send det til en fra Bestyrelsen i Borgerforeningen. Det kunne være information om foreningen, arbejde for byen eller lignende. Alt er meget påskønnet. 4 Borgerbladet Borgerbladet 5

4 Kender du en tilflytter? Send besked til Borgerforeningens bestyrelse så vi kan få sagt velkommen! Formandens beretning Sådan udkommer Borgerbladet i 2014 Deadline nr. 1 søndag d. 6. januar/ bladet udkommer i uge 6. Deadline nr. 2 søndag d. 23. marts / bladet udkommer i uge 17. Deadline nr. 3 søndag d.18. maj / bladet udkommer i uge 25. Deadline nr. 4 søndag d.24. august / bladet udkommer i uge 39. Deadline nr. 5 søndag d.12. oktober / bladet udkommer i uge 46. I tilfælde af akut hjælp ved Hjertestop I tilfælde af, at det det ulykkelige skulle ske, at en person skulle få hjertestop kan en eller flere af flg, personer kontaktes, som har forstand på at bruge hjertestarteren: Lykke Rosengreen - Puglundvej tlf.: Jytte Andreasen - Jernbaneallè 23.. tlf.: Håkon Schmidt - Smedebakken tlf.: Rasmus Brink Jensen - Smedegade 14 tlf.: Ernst Weis Hansen - Lærkevej tlf.: Ernst Luttighedde - Starupvej tlf.: Benny Hansen - Møllesvinget tlf.: Mikkel Ottosen - Debelvej tlf.: Lene Mikkelsen - Stadionvej tlf.: Hjertestarteren er sat op på Starup Skole i gangen ved omklædningsrummet i kælderen lige ved Multihuset. Døren er låst udenfor skolens åbningstid, men vi har hængt en skovl op i trappeskakten ved omklædningsrummene. Denne skovl er beregnet til at knuse ruden med, så man kan komme ind til hjerterstarteren så hurtigt som muligt. Vi har Hjertestarter nummer 2 i byen! I indgangen til TBS Maskinpowers butik på Smedebakken 7, er der også placeret en hjertestarter. (brug indgangsdør på Smedebakken, så hænger den lige overfor døren på vægen) Der bliver opsat rudeknuser til venstre for døren udenfor, så alle har muligheden til at komme ind til den, når døren er låst. 6 Borgerbladet De nye bestyrelsesmedlemmer, Mette og Heidi, har givet ny inspiration så tingene ses fra en anden side og vi gamle bliver udfordret, hvilket jo er positivt. Vi har holdt ekstra mange møder i dette år, da der har været mange opgaver at løse og planlægge. Vi har skiftet trykkeri til trykning af Borger- Bladet primært fordi vi kunne spare penge. Vejformænd: Borgerforeningen og Idrætsforeningen har samarbejdet om at få en ordning med vejformænd op at køre. Vejformænd er beregnet til at få informationer rundt i lokalsamfundet hurtigt og lige op til arrangementer, hvilket gerne skulle få så mange som muligt til at deltage. Denne ordning fungerer godt takket være de mange, der har sagt ja til at være vejformænd. Pælesidning: En konkurrence Borgerforeningen valgte at deltage i, da vi forventede at det ville give god PR for byen og for at samle penge ind til renovering af byens julelys. Det var et stort arbejde som fyldte rigtig meget og tog meget tid for bestyrelsen, bl.a. med at tegne kontrakter og få det hele planlagt. Heldigvis fandt vi en tapper mand i Maarten De Sain, som klarede alle 48 timer på pælen og fik en rigtig flot andenplads. I det hele et meget vellykket arrangement, som fik rigtig flot opbakning af byens borgere både i Ansager i løbet af weekenden og da vi var ude med kontrakterne. Den økonomiske opgørelse er ikke klar endnu. Torvedag: Et samarbejde med Kulturgruppen, Idrætsforeningen og Borgerforeningen. Det var en stor succes med masser af boder rundt på hele parkeringspladsen, det var rigtig flot og hyggeligt. Jægerne stod for maden hele dagen og ikke mindst lækker grillet vildt til aften. Det skal jægerne alle have en stor tak for. Bonderøvsløbet var også en stor succes med fin deltagelse og byen kom igen i pressens søgelys. Tak til arrangørerne af Bonderøvsløbet for et godt og spændene tiltag. Kulturgruppen tog den store del af arbejdet på dagen, men også med planlægningen af Torvedag. Tusind tak for det. Toilet på torvet: I forbindelse med gravearbejdet ved separeringen af spildevandet, har vi fået lagt en stik ledning ind på parkeringspladsen(torvet) så vi kan etablere et toilet på Torvet, hvis det bliver aktuelt. Tidsplan har vi ikke drøftet endnu. Æresmedlem: I forbindelse med Mogens Svarrers 70 års fødselsdag, blev vi i bestyrelsen enige om at nu var tidspunktet kommet hvor Starup Sogns Borgerforening skulle have sit første æresmedlem. Dog har vi ikke i vores vedtægter noget om udnævnelser af æresmedlemmer. Der for har vi et punkt på dagsorden 5a forslag til vedtægtsændring/tilføjelse. Tingstien: Det har været en sag bestyrelsen har haft fremme flere gange gennem nogle år, nu er det lykkes. Vi håber, at der er mange der vil bruge Tingstien på gåture, måske også på cykel. Tingstien er et sikkert alternativ til at krydse tingvejen, ikke mindst for børn, der jo nu faktisk kan cykle til Agerbæk helt uden at krydse Tingvejen. Måske et par kilometer ekstra, men motion er jo sundt. Vi vil gerne Borgerbladet 7

5 Agerbæk El-Service ApS Aut. El-inst. Anders Dall Nielsen Nørremarken 1A Agerbæk Døgnvagt - tlf takke Birkehøjvej for den flotte udsmykning langs hele stien, med blomster i opsatser. En dejlig opbakning til indvielsen. Lysmaster: Vi har fået nye lysmaster i byen, det har pyntet at få de gamle gittermaster væk og erstattet med nye master. Det var også nødvendigt for at Borgerforeningen kan lovliggøre julebelysningen. Nye regler forlanger at der skal være et hpfi-relæ i hver mast. Dette har kommunen betalt, da det er dem der står for udskiftelsen, heldigt for os. Vi betaler så for de EUstik der skal monteres i masterne, lokale elektrikere står for monteringen. Igen et stort stykke frivilligt arbejde, vi gerne vil sige mange tak for. Der skal også monteres nye ledninger og fatninger på de gamle lanterner og sidst nye ledpærer. Dette forventes at være klar inden opsætning, lørdag d. 30 og så er julebelysningen lovligt. Der er fortsat noget arbejde med renoveringen af de gamle lanterner, maling osv. Men det må vi glæde os til næste år med at se. Vi vil gerne have ideer til jule udsmykning af by portalerne, så lad endelig en fra bestyrelsen høre dine ideer. Stier: Dejligt at vi har fået afsluttet dette flotte projekt, med seks afmærkede stier, der er godt beskrevet i pjecerne. Vi håber at stierne vil blive brugt flittigt både af lokale og gæster ude fra. Det er nogle dejlige ture vi alle bør benytte, man kommer rundt i vores naturskønne landskab, så god tur. Stigruppen der har stået for projektet har lavet et stort og virkelig flot arbejde, mange tak det. Hakkedamer og bænkemænd: Der skal også lyde en stor tak til hakkedamerne og bænkemændene for endnu en sæson. I får byen til at se rigtig flot ud med blomster fra det tidlige forår og hele sommeren igennem, det sætter vi alle stor pris på. Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for godt samarbejde. El-installation & Projektering Industri samt landbrugsinstallation Tele & Datainstallationer. Salg og reparation af hårde hvidevarer. Brugskunst Lejeboliger til soldater og deres familier Varde Kommune ønsker at kortlægge ledige boliger i lokalområderne for at finde lejeboliger til de kommende soldater fra Sønderborg Kaserne. Varde Kommune har indført et nyt initiativ tilflytterservice hvor kommende soldater kan bestille en tur med bosætningsguiden rundt i kommunen. På baggrund af deres ønsker for bolig, fritidsinteresser m.v. vil de blive kørt rundt i et område, som de enten selv har fundet en bolig i, eller som de af andre grunde er interesseret i. Der er allerede et par stykker, der har bedt om hjælp til at finde lejeboliger. Dorthe Lund, fra Kommunikation og Udvikling i Varde Kommune, beder om hjælp til, at undersøge om der evt. er tomme huse/nedlagte ejendomme i vores område. Såfremt der er, vil Dorthe gerne have kontaktoplysninger på ejer (navn og telefonnr.). Dorthe vil så tage kontakt og forhåbentlig få nogle aftaler i hus. Forventningen er, at folk i den periode de TIMA-SERVICE Få en glasklar aftale på vinduespudsning sidder til leje, vil sondere terræn og efterfølgende købe bolig i samme område, som de i første omgang kommer til at bo i. Der skal meget til, før man endnu engang flytter børn til en ny skole. Dorthe Lund har allerede to familier med mindre børn, som er interesseret i: Lejebolig med god plads evt. nedlagt landbrug (ikke vigtig hvor). Lejebolig med min. 4 værelser inden for bygrænsen i Varde gerne syd-vestlige del. Alt har interesse for der vil komme flere henvendelser i januar februar måned. Sergentskolen starter 1. april i Varde og folk har tilkendegivet, at de gerne flytter før. Såfremt nogen vil udleje eller kender nogen som vil udleje så kontakt Dorthe Lund. Dorthe Lund tlf: v. Martin Harald Knudsen Hovborgvej 58, Tofterup / Borgerbladet Borgerbladet 9

6 Starups Legestue Jeg vil gerne her igennem borgerbladet høre om der evt. er nogle i Starup som har lyst til at køre videre med legestuen. Sagen er den, at legestuen står helt stille, og da den gamle SFO bygning skulle rives ned, kom legesager og div. ud til mig fordi vi havde plads i udhuset. Der er også et pengebeløb på knap 2300 kroner. Hvis ikke jeg hører fra nogle i Starup som kunne tænke sig at køre legestuen, har jeg en god ide. Jeg synes vi skal give legesagerne til børnehaven, da der faktisk er temmelig meget. Jeg har så også forhørt mig i børnehaven, de vil rigtig gerne modtage det hele. Og for pengene ønsker de sig en masse lego freinds, da det jo henvender sig til både piger og drenge. Det mener jeg er en god ide, for jeg synes ikke bare at pengene skal stå på en konto i årevis, de kan lige så godt gøre nytte anden steds. Hvis ikke der kommer noget respons tilbage på dette indlæg, vil jeg i midten af januar igen tage kontakt til børnehaven for at give dem legesagerne. På legestuens vegne Charlotte Flindt Din lokale bedemand - vi er til rådighed i livets svære øjeblikke Hanne Madsen Evald Madsen Claus Madsen Grindsted-Billund Begravelsesforretning Borgergade Grindsted Kløvervej 28A 7190 Billund Tlf svarer alle ugens dage Vi hjælper med tilrettelægning i det omfang I ønsker det - og aftalerne kan træffes såvel hjemme som på vores kontor. Vardevej 39 - Rousthøje Aarre Tlf Snedkerimaskiner - Industristøvsugere - Kompressorer - Luftværktøj - Hånd - værktøj - CO 2 svejseanlæg med tilbehør - Autoplejemidler - El-værktøj - Stort AKKU-program - Tekniske artikler m. m. MURERMESTER CLAUS OLSEN Smedegade 18 Tofterup tlf H.H. Tømrer- & Snedkerforretning ApS v/henrik PEDERSEN. SØNDERSKOVVEJ 116. NORDENSKOV TLF BIL Borgerbladet Borgerbladet 11

7 Jernbanealle 5 Tofterup Tlf Starup Øko-Træ Smedebakken 28, Starup DK-7200 Grindsted Tlf Fax Åbningstider Mandag t/m torsdag Fredag Lørdag Smedebakken 54, Starup, 7200 Grindsted, Tlf eller , S A L O N Tlf Inga Olsen Parallelvej 18 Tofterup Mandag lukket Lørdag åben efter aftale H Å R F I X Starup Skalken Mit navn er Mette Ibsen Scherfig. Jeg bor i Puglund med min mand Rasmus og vores børn Jonatan (3 år) og Kathrine (1 år). Jeg ejer, i kompagniskab med to andre, EmCare sundhed. Det er en virksomhed baseret på fysioterapi. Vi har 2 fysioterapiklinikker i Esbjerg og 1 i Oksbøl. Derudover leverer vi sundhedsteam til Tem Esbjergs damehold og EFB fodbold både på eliteholdet og ungdom elite holdene. Vi laver behandling på virksomheder i hele Jylland og forpagter behandlingsdelen af wellenss både i Svømmestadion i Esbjerg og i Hvidbjerg strandcamping. Rasmus ejer tømrer virksomheden Tømrermester Rasmus Scherfig Til maj er det 6 år siden at Rasmus og jeg slog plykkerne i, i Starup. Vi kommer begge fra området, men har været lidt omkring, før vi valgte at flytte hjem igen. Jeg vil gerne fortælle om, hvorfor vi lige netop besluttede at slå og ned her. Jeg er opvokset på en gård i Vrenderup. Min barndom var præget af tryghed og tætte relationer til de mennesker som omgav os. Det være sig både familie og naboer. Jeg gik i skole i Agerbæk, så der var langt til legeaftaler hos klassekammeraterne. Derfor blev de børn som omgav mig også mine bedste venner, dette uden påvirkning af aldersforskelle. Mine forældre har altid været meget engageret i frivilligt arbejde, men især gymnastikken har deres store interesse. Derfor var det også meget naturligt, at jeg som 13 årig havde min første instruktørtjans i Fåborg Vrenderup idrætsforening. Siden har jeg været instruktør og aktiv på store og små hold i lokal- og landsdelsforeninger, og i udvalgs og bestyrelsesarbejde. Gymnastikken og foreningsarbejdet har været en fantastisk indgangsvinkel til nye venskaber og netværk uanset hvor jeg har været. I 10. Klasse var jeg på Ølgod ungdomsskole. Det var et stort ønske at komme på efterskole og det levede fuldt op til forventningerne. Vi fik hurtigt et tæt venskab i elevflokken og igen var gymnastikken og idrætten et af de bærende elementer i sammenholdet. Det gik hurtigt op for mig, at var man mange nok, som hver især løftede lidt, men i samlet flok, så kunne man nå uendeligt langt. Efter afsluttet studentereksamen var jeg 6 måneder på gymsnatikhøjskolen i Ollerup. På det tidspunkt havde Rasmus og jeg allerede fundet hinanden og han brugte i den periode 3 måneder på at rejse rundt i Australien og New Zealand. I 2003 flyttede vi sammen til København, hvor jeg læste til fysioterapeut og Rasmus arbejde som tømrer. Vi købte en lejlighed på Amager og faldt hurtigt godt til i København. Vi nød at have alt inden for cykelafstand. Vi knyttede begge mange nye venskaber, igen var idrætten brobyggende. På trods af at vi boede tæt sammen med vores naboer i lejlighedskomplekset og at vi alle havde fælles ejerskab i ejendommen, havde vi ikke den store kontakt til dem. Der var ikke noget fællesskab blandt beboerne og ingen interesse i at 12 Borgerbladet Borgerbladet 13

8 forsøge at forskønne vores ejendom og gård ved fælles arbejde. Efter 5 år besluttede vi, at boligen skulle udvides og at Jylland skulle være stedet. I første omgang havde vi ingen intentioner om at flytte tilbage til Starup, men efterhånden som vi fik os snakket ind på emnet, var vi ikke i tvivl. Vi søgte et sted med venskaber på tværs af alder, med omsorg, ikke kun for de nærmeste, men også for dem man lever i blandt. Et sted med gensidig tillid og med engagerede mennesker. Et sted hvor der var plads til at 14 Borgerbladet folde ideer ud, både de store og de små. Vi søgte også et trygt sted, som kunne være et godt fundament for vores børns barndom. Da vi samtidig havde mange tætte venner i Starup og det rigtige hus hurtigt viste sig, var beslutningen ikke svær. At Starup var alt det og meget mere, går ud over vores forventninger. Men vi har på ingen måde fortrudt vores valg. Vi er meget glade for at bo her. Med disse ord vil jeg slutte og videregive Skalken til Bent Heesgaard. Seniorboliger i Starup-Tofterup? Vi er en lille gruppe lokale borgere fra byen, som i samarbejde med Varde Bolig Administration forsøger, at etablere et nyt boligområde ved det Gl. Stadion tæt på den kommende nye Brugs. Hvorfor? Vi ønsker at give et godt tilbud til de, som måtte ønske evt. at sælge deres nuværende villa/ejendom, for at flytte i et nybyggeri med et minimum af vedligehold og lavt energiforbrug samtidig hermed giver det omsætning og mulighed for nye borgere til byen. Vi forventer at byggeriet kommer til, at bestå af boliger i et plan. Størrelse ca. 100 kvm. samt et fælleshus. Lejeboliger. Lignende projekter er allerede opført i bl.a. Fåborg og Årre. Hvornår? nok tidligst i løbet af år Yderligere information følger i løbet af foråret. Vi forventer at indkalde til et stormøde for yderligere information. Er du/i allerede nu interesseret og kunne ønske yderligere information så endelig kontakt os: Benny Lauridsen / Rasmus Scherfig / Bjørn Bjerre / Birger Dalmark / Gert Andersen / Andebanko som i gamle dage Hallen ved skolen var fyldt med 125 glade banko gæster, da der blev budt velkommen til det årlige andebanko d. 5. november. Helt overvældende, dejligt med så mange fremmødte. Der blev spillet om vin, hamburgryg, ænder og sidegevinster. Andebanko blev ledet af erfarne opråber Ruth og Tage. I pausen var Ruth vært for en dejlig forfriskning som bestod af kringle, pølsehorn og æblekage m.m. Der var også pausebanko med gevinster sponseret af de lokale erhvervsdrivende. Tusind tak til alle der har sponseret, det var helt overvældende. Tak til: Salon Hårfix, v/ Inga Olsen. Salon Kliphuset, v/ Jytte Andresen. Sukkerkringler, v/ Magny Knudsen. Fendt-Starup- Brørup-Maskinhandel. Vognmand Holger Madsen. ScaniTech IT ApS, v/ Otto Dagnæs-Hansen. Tofterup Kanoudlejning, v/ Søren Bonde Sørensen. Unika kunsthåndværk v/ Laila Bonde Sørensen. Massør Marianne Mikkelsen. Freia-Forellen, Finn Jensen. Starup taxa, v/ Inge Kristiansen. Dagli`brugsen Starup-Tofterup. Tømmermester Rasmus Scherfig. Al-Ginger v/ Kurt Hermansen. Psk. Transport v/ Alex Pedersen. Ejner Olsens efterfølger Grindsted v/ Benny Hansen og Martin Hansen. Fysioterapeut, Ole Korsgård. Murermester Claus Olsen. Bl. Motorservice v/benny Lauridsen. Æg v/hanne og Evald Madsen. DLG, Agerbæk. Torvegrillen, Agerbæk. Shell, Korskroen. Helle Hallerne, Vrenderup. Pigerne, Agerbæk. Cafeen, Agerbæk. Bageren HJ Agerbæk. HATS v/holger Grumme Nielsen. Tæppemand, v/rene Uglebjerg. RE-EL Teknik v/rasmus Eg. Kloakmester Bertel Mortensen APS. Starup Autoservice v/erik Jensen. LF fiskegrej, Vestterpvej16. Galleri Kunsttræet v/ Marianne Vous. Laila Jensen, Hovborgvej 72. Og slutlig blev der spillet om æ rummelpot. Hermed vil vi gerne takke alle der har deltaget og givet en hånd med til Andebanko. Med en dejlig aften, hvor der var en god stemning og en pæn overskud i kassen, håber kulturgruppen på at de kan gentage succes til næste år. På Kulturgruppens vegne Aase Larsen Borgerbladet 15

9 FREIA-FORELLEN EXPORT Smedegade 24 Tofterup 7200 Grindsted Tlf Telefax Program for Starup Missionshus, Parallelvej 2 1. halvår 2014 Januar Mandag den 6. kl Alliance bedeuge Torsdag den 9. kl Bede- og skriftemåls gudstjeneste i Hejnsvig Tirsdag den 14. kl Mandsstævne i Agerbæk v/ Arne Nørgaard, Gram Onsdag den 15. kl Mandsstævne i Agerbæk v/ Bjarne Hvidbjerg, Varde Torsdag den 16. kl Mandsstævne i Agerbæk v/ Brian Madsen, Vejle Torsdag den 23. kl Generalforsamling Torsdag den 30. kl Bibelstudie hos Edith og Gunnar Iversen Kratbakken 23, Tofterup Tlf DET ER SUND FORNUFT AT BRUGE SIN NÆRBUTIK Februar Torsdag den 6. kl Bibelstudie hos Birgit og Frede Tirsdag den 11. kl Eftermiddagssamvær v/ Johannes Kristensen, Vejrup Torsdag den 13. kl Bowling i Grindsted Tirsdag den 18. kl Kvindetræf i Stenderup v/ Vera Mikkelsen, Vivild Onsdag den 19. kl Kvindetræf i Stenderup v/ Anette Ingemansen, Fredericia Torsdag den 20. kl Kvindetræf i Stenderup v/ Elna Thisgaard Olesen, Tommerup Torsdag den 27. kl Bibelstudie hos Edith og Gunnar Kristensen Marts Torsdag den 6. kl Vi indvier den nye sangbog v/ organist Jens Erik og Mona Lisa Kristensen, Grindsted Tirsdag den 11. kl Eftermiddagssamvær v/ Jørgen Johansen, Hejnsvig Tirsdag den 11. kl KLF i Helle Hallen v/ Knud Jensen, Ribe Torsdag den 20. kl Bibelstudie hos Jolana og Marien Torsdag den 27. kl Vi får besøg af vores nye præst Søren Petersen April Onsdag den 2. kl Besøge Ansager. Ydre Mission v/ Ingrid Olesen, Missionær i Kina Tirsdag den 8. kl Eftermiddagssamvær v/ Oda Mølgaard Hansen, Ølgod Torsdag den 10. kl Hygge aften hvor vi spiser sammen Torsdag den 24. kl Bibelstudie hos Kirsten og Alex Maj Torsdag den 1. kl Møde v/ Jørgen Johansen, Hejnsvig Torsdag den 8. kl Bibelstudie i missionshuset Tirsdag den 13. kl Eftermiddagssamvær v/ Hedeperlen, Hejnsvig Onsdag den 14. kl Kredsmøde i Grimstrup v/ Villy Sørensen. Den 20. til den 23. Teltmøder i Esbjerg Frisk, billig og lige i nærheden STARUP/TOFTERUP Tlf Åbent hver dag til kl Juni Torsdag den 5. kl Møde v/ Hans Jørgen Hedegaard, Brande Fredag den 6. kl Gudstjeneste på Karensminde, Grindsted Tirsdag den 10. kl Udflugt ud i det blå.. Torsdag den 12. kl Bibelstudie hos Else og Erik Årsmødefestival på Mørkholt Mandag den 23. kl Sct. Hansfest hos Asta og Karsten God Sommer! En hilsen fra Esajas 12,3 I skal øse vand med glæde af frelsens kilder. Starup Indre Mission, Kontaktperson Jytte Amby Borgerbladet Borgerbladet 17

10 LT Fiskegrej Vestterpvej 16, Starup 7200 Grindsted Åbningstider: mandag til fredag lørdag HUSK: Vi har altid et godt tilbud! Opstaldning af heste Dressur-undervisning kontakt Se mere på: Juletræsfesten 2013 anden måde. Vi er klar på igen at tage en tørn med juletræsfesten 2014 men håber at nogle kunne få lyst at hjælpe os med forberedelserne da der er rigeligt arbejde til et par familier mere i dette, så meld jer gerne til nogle af os hvis I skulle have lyst. Juletræsfesten startede med at 6 klasses pigerne gik Lucia optog, derefter forsøgte Lia De Sain sammen med børnene at vække Julemanden som sov tungt og trygt. Til sidst endte det dog med at Selveste Julemanden klagede over al den postyr og det fik gang i børnene som hurtigt var henne og hilse på ham. Så blev der ellers danset og sunget om juletræet sammen med jule- Det flotte Juletræ. Efter en veloverstået juletræsfest den 30. November 2013, vil vi Familien Heesgaard Johansen og Familien Kortegaard, som overtog juletræsarrangementet, efter at Familien Mikkelsen og Pedersen ønskede at andre overtog arrangementet takke alle som medvirkede til at dagen blev en succes. Der var i alt 283 tilmeldte og 4 boder så al plads var veludnyttet denne dag i Multihuset og hallen. Forud for et sådan arrangement er der mange ting som skal koordineres og aftales for at alt kan gå op i en større enhed. Heldigvis har vi fået rigtig meget god hjælp når vi har stødt på udfordringer og når vi har manglet en ekstra hånd. Lige fra uddeling af invitationer i skolen til hjælp af, at hente- og opstille stole og borde i hallen. Så en STOR TAK til alle jer har hjulpet os på den ene eller Selveste Julemanden, som dansede rundt om træet. med 18 Borgerbladet Borgerbladet 19

11 20 Borgerbladet manden. Før der blev delt slikposer ud og serveret æbleskiver og gløgg. Inde i Multihuset var der gang i de opstillede boder som blandt andet solgte dekorationer, lys og julepynt. Juletræet i hallen var blandt andet pyntet med glaskugler, lavet og sponsoreret af Heidi Pedersen. Alle børnene fik hver især en glaskugle med deres navn på med hjem da festen sluttede. En journalist som kiggede forbi var imponeret over det store fremmøde og udtalte, at han da ikke troede at der boede så mange herude på landet J Tak for i år Henriette, Bent, Ole og Vibeke Ungdomsklubben Vi er godt i gang med sæsonen Vi startede i uge 2 efter jul. Vi har pt. 46 unge medlemmer, det giver ca. 92 forældre vi har i løbet af et helt kalenderår ca. 25 åbningsgange hvor vi skal bruge 2 forældre hver gang, det giver i alt ca. 50 forældre... det kan give stof til eftertanke at da vi skulle lave plan for jan april havde svært ved at finde forældre og at vi måtte til at efterlyse forældre hjælp på vores facebook side. Vi manglede 13 vagter at få dækket for at der kunne være klub for jeres/vores unge mennesker i Starup-Tofterup. Alt dette ud fra en betragtning at der er ca. 92 forældre... Vi bruger meget de samme forældre igen og igen, og på nuværende tidspunkt har mange også meldt sig til at tage to aftener på et halvt år. Vi har så været så heldige at der faktisk også er nogen unge mennesker der har meldt sig til at hjælpe. Unge mennesker uden nogen form for tilknytning til klubben udover at de selv har gået der og gerne vil give en hånd med. Dette er super :). Det kunne være dejligt at også nye forældre havde lyst til at melde sig. Nu sidder der nok nogen og tænker...jeg har ingen forstand på at være i ungdomsklub, men lad os med det samme slå fast alle har forstand på at være i klubben. Der kræves ingen forudsætninger for at hjælpe 3,5 time på en klub aften. Man møder op med godt humør og så går resten af sig selv. SÅ HER ER EN OPFORDRING TIL ALLE. MELD JER TIL AT HJÆLPE SÅ DER OGSÅ EFTER SOMMERFERIEN ER MULIGHED FOR AT HAVE ÅBENT I KLUBBEN.. Vi har før jul haft gode ting på programmet. Alle har været ude og bowle og vi har lavet julegaver. Vi er faldet godt til i sfo en hvor især bræt spillene bliver flittigt brugt.. vi kan sige at i forhold til vores pc er er de ikke rigtig kommet op at køre. Dette håber vi at kunne samle op på i Vi har afholdt konfirmand weekend i januar med deltagelse af den gamle Starup klasselærer og den nye præst. Hvilket vi i skrivende stund glæder os til. Dette er en dejlig tradition som vi håber forsætter. Her i foråret står den også på bio tur og svømmehal samt vores årlige afslutningstur ud af huset alle mand... Vi har fået lavet en folder om vores klub som alle er velkommen til at få et eksemplar af. Disse kan fås i klubben. Der skal lyde en stor tak til alle de forældre som tager en tørn i klubben. Hilsen Starup Ungdomsklub Sidst i februar afholder Starup Idrætsforening den årlige generalforsamling, det er der såmænd ikke noget nyt i, for sådan plejer det at være. Det nye er at der skal vælges en ny formand. Efter 18 år som formand for SIF har jeg valgt at stoppe, for at give plads til en anden m/k, som kan bidrage med ny energi og nye ideer. Nu er der sikkert allerede en del der står af, fordi man går med en ide om at formandsposten er en meget tidskrævende post. Jeg mener nu at der er andre poster i foreningen der er mere tidskrævende. Skulle der være tændt en lille glød er i velkommen til at kontakte mig på tlf til en lille snak om hvad det indebærer. PS. Det er vigtig at der findes en. Mvh. SIF. Bent Heesgaard GYMNASTIKUDVALGET MANGLER NYE MEDLEMMER! Efter at have siddet i gymnastikudvalget i 13 år har jeg besluttet at der må nye kræfter til. Det har været 13 sjove og gode år med mange dejlige oplevelser. Det har været en glæde at møde engagerede trænere, der hver vinter gør en stor indsats for de mange børn der gerne vil gå til gymnastik. Og en fornøjelse at nyde vores flotte GYMNASTIK- OPVISNING som vi hvert år kan være superstolte af. Jeg vil sige at arbejdsbyrden har været overskueligt og at det er en tjans der kan kombineres med arbejde og familie uden de store problemmer. DERFOR KAN JEG KUN OPFORDRER JER TIL AT MELDE JER TIL AT GØRE EN FORSKEL; DET ER VIGTIGT HVIS VI FORTSAT SKAL TILBYDE VORES BØRN GYMNASTIK SÅ MÅ I UD AF BUSKEN. Man kan henvende sig til Henriette Heesgaard hvis man er interesseret. Rie Jacobsen Borgerbladet 21

12 22 Borgerbladet Spejdernyt Salg af juleneg, Julemarked og indsamling af brugte juletræer er nu godt overstået. Vi siger en stor tak til alle, som har støttet os på en ene eller anden måde ved dette. Tak for den imødekommenhed vi møder alle steder. Spejdernes julemarked Vi siger en STOR TAK til alle vore sponsorer, støt dem, de støtter os: Agerbæk El-Service Agerbæk Motorcentrum Agerbæk Pizza og Kebabhus Andelskassen Auto-K v/ Kim Mathiesen BDO Statsaut. revisionsaktieselskab, Varde BL Motorservice BL Værktøj, Roust Brdr. Dahl Bygma, Agerbæk Tømmerhandel Cafebar v/ Jens Jessen Dagli Brugsen, Hovborg Dagli Brugsen Starup-Tofterup Den Jydske Sparekasse, Grindsted Freia Forellen FV-Rørteknik, Roust Kim Fyhn, tømrer- og kloakmester Galleri M-huset v/laila Bonde Sørensen Grindsted Apotek Hedegaard Æg Jan s Traktor Service JM Handel Kliphuset Hanne og Evald Madsen æg Holger Madsen A/S Jan Mikkelsen Autoservice, Agerbæk MK-Trade, Ansager Bertel Mortensen ApS, aut. kloakmester Murermester Claus Olsen Ejner Olesens efterfølger, Grindsted Pia s køkken, Agerbæk Pigerne, Agerbæk PSK Transport RE El-teknik RM-forellen, Hovborg Salon Hårfix SB Consulting/Tofterup Kanoudlejning ScaniTech IT ApS Spar, Agerbæk Starup Autoservice Starup Taxi Studio 9, Agerbæk Sydbank, Grindsted TBS Maskinpower Telma, Agerbæk Tofterup Smede og VVS Torvegrillen, Agerbæk Tüchsen Byg ApS, Sdr. Omme Tøjtorvet, Agerbæk Tømrerfirma Rasmus Scherfig Visit Ella, Engtoften - også en stor tak til alle de private sponsorer, vore hjælpere og de besøgende ved julemarkedet. Vi ønsker alle et Godt nytår. Spejderweekend og Generalforsamling: I weekend lørdag 22. februar til søndag den 23. februar holdes der et spændende spejderdøgn i vores egen hytte på Hovborgvej 8. De store spejdere vil sikkert overnatte udendørs, de mindre spejdere indendørs. Det skal nok blive en spændende week-end. Søndag den 23. februar kl holder vi Generalforsamling i hytten, inden spejdernes week-endtur slutter. Vi håber på god opbakning fra forældrene til generalforsamlingen. Der kommer skriftligt materiale til spejdere og forældre om begge dele. OK-sponsorat: Spejdernes OK-sponsorat i Dagli Brugsen har i 2013 givet 8.887,16 kr. til spejderne. Stor tak til Dagli Brugsen og alle der har et OKkort, som giver støtte til spejderne. Også tak til Dagli Brugsen at de velvilligt sælger spejdernes juletræer i perioden mellem Julemarkedet og juleaften. Sommerlejr 2014: Sommerlejren for mikro-, mini- og juniorspejdere finder sted i uge 27: søndag den 29. juni til lørdag den 5. juli 2014, dog kun ½ lejr for mikro- og minispejderne. Vi regner med at tage til spejdercentret Thurøbund på Thurø ved Svendborg, hvor der vil blive mulighed for mange forskellige former for sejllads Indkaldelse til generalforsamling i Starup Venstre i bugten. Nærmere oplysninger og tilmeldingsseddel udsendes i god tid inden lejren. De 6 ældste af Storspejderne skal sammen med 2 ledere på lejr i England i nærheden af London. De skal deltage i en international lejr og er de eneste danskere, der deltager. Det skal nok blive rigtig spændende. Spejdermøder: Alle spejdermøder afholdes onsdage Kl : mikro- og minispejdere (0.,1., 2. og 3. klasse) Kl : Juniorspejdere (4. og 5. kl.) Kl : Storspejdere (fra 6. kl.) Hvis du starter i skolen i 2014, kan du starte til spejder. Der er mulighed for 3 prøvegange, inden man endelig beslutter sig. Er der andre, der har lyst til at blive spejder (eller leder), kan de møde op onsdag på det tidspunkt, der passer til deres klassetrin og bliv en del af et dejligt fællesskab. Har du spørgsmål, kan du kontakte én af spejderlederne: Eva og Søren Jensen, tlf Lone Schwartz, tlf Birgit Hansen, tlf Esther D. Jensen, tlf Generalforsamlingen er Tirsdag den 18. februar 2014, kl I multihuset Dagsordenen er jvf. Vedtægterne. Ser frem til et godt møde. På vegne af Starup Venstre Steffen Feddersen Borgerbladet 23

13 Storegade Agerbæk Friskbagt brød hele dagen Dagligvarer Grillmad også ud af huset tlf Trailerudlejning Åbningstider: Grill: Hverdage Lørdag-søndag Butik: Hverdage 5-22 Lørdag-søndag 7-22 Shell Korskroen Korskrovej Esbjerg Ø Tlf fax terapi, coac Engtoften 6 Tofterup 7200 Grindsted 24 Borgerbladet Borgerbladet 25

14 Starup Sogns Kirkesider Nr. 8, 3. årgang Gudstjenester 2. februar - 4. s.e.h. 3.k februar - Sidste s.e.h. 3.k INGEN 16. februar - Septuagesima februar - Seksagesima marts - Fastelavnssøndag marts - 1. s. i fasten marts - 2. s. i fasten marts - 3. s. i fasten Michael Bye Walus Bergerud 30. marts - Midfaste april - Mariæ bebudelsesd. INGEN 13. april - Palmesøndag april - Skærtorsdag april - Langfredag april - Påskesøndag april - 2. Påskedag april - 1. s. e. påske.... INGEN Kirkebil Der kan bestilles kirkebil til alle gudstjenester kl ved henvendelse til Starup Taxa tlf Velkommen Der skal her i Borgerbladet også lyde en stor velkomst til vores nye sognepræst Søren Pedersen og hans familie: Mathilde og den knap 2-årige søn Johannes. Vi håber I vil falde godt til og føle jer meget velkommen i Agerbæk og V. Starup Sogne. Det var en dejlig indsættelsesgudstjeneste og kaffebord bagefter i Sognehuset med god opbakning fra menigheden. Da vi fremover skal dele præsten med Agerbæk Sogn, vil gudstjenestelisten fremover vise tiderne i begge kirker. Hvis der ikke er gudstjeneste i V. Starup kirke, kan der altid bestilles en kirkebil hos Starup Taxa til Agerbæk. Menighedsrådet håber, at aviserne ikke fremover vil lave så mange fejl i kirketiderne for Starup kirke, så der nogen gange står 2 forskellige tidspunkter for samme dag. Hvis du er i tvivl, så ring endelig til graver eller menighedsråd. Følg også med på opslagstavlen i Dagli Brugsen. Menighedsrådene i Starup og Agerbæk er ved at se på hvad vi i fremtiden kan være fælles om af arrangementer. Vi skal også Vester Starup Kirke Sognepræst Søren Pedersen Præstegården i Agerbæk Kærbjergvej 6, 6753 Agerbæk Tlf (træffes ikke mandage) Graver: Erik Baun Kristensen kirkegården Menighedsrådsformand Esther Jensen. Tlf Kirkeværge: Mette Lillistone have Søren Pedersen med i dette arbejde, så vi også kan få hans ønsker og forslag for fremtiden med. Menighedsrådet vil senere vende tilbage til dette. Som tidligere vil man altid være velkommen til arrangementer i alle kirker, det er kun at følge med i alle de tilbud, der er. Tirsdagsmøder Der vil i foråret 2014 blive afholdt følgende tirsdagsmøder i Sognehuset Tirsdag den 7. januar kl : Kirsten og Alex Petersen fortæller og viser billeder fra deres arbejde på KFUM s soldaterhjem i Afghanistan. Tirsdag den 4. februar kl : Tidligere graver Søren Nielsen fortæller om sin tid ved V. Starup kirke. Tirsdag den 4. marts kl : Præst i Esbjerg Ingelise Venzel fortæller om sit arbejde blandt misbrugere og udstødte. Tirsdag den 1. april kl : Foredragsholder og emne ikke helt på plads på nuværende tidspunkt. Foredragene er gratis, men kaffen koster 25,- kr./gang. 26 Borgerbladet Borgerbladet 27

15 Puglund Put & Take AKTIV FRIHED I SMUKKE OMGIVELSER! Alex Sørensen Rasmus Scherfig TØMRERMESTER ADRESSE MOBIL MAIL Puglundvej 11, 7200 Grindsted STARUP TAXI 4-8 personers Taxi Vrenderup Grethe Mandrup Lokalarkivet efterlyser konfirmationsbilleder fra flg. år: 1987, , , 2006 og 2007, samt Borgerbladet Borgerbladet 29

16 v. Marianne Vous Galsthovej 12, Starup, 7200 Grindsted Tlf Mail: Ågården Gary og Mette Lillistone, Galsthovej 7, Starup, 7200 Grindsted Telefon: Åbningstider: Juli og august samt ferier: kl. 11 til 17. Mandag er lukket Resten af året. Lørdag kl eller efter aftale. Skolereform På skolen er vi sammen med medarbejdere og bestyrelse i fuld gang med implementeringen af opsummeres til: - Folkeskolen skal udfordre alle elever - Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. - Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. - Mindst 80 % af alle elever skal være gode til at læse og regne, målt i de nationale test - Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år - Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år - Elevernes trivsel skal øges Den nye reform betyder, at eleverne kommer til at gå længere tid i skole, idet timetallet hæves så en skoleuge udgør 30 timer i 0.kl. 3.kl. og 33 timer i 4.-6.kl. Eleverne vil dog hvis de fravælger lektiehjælp kun skulle have en skoleuge på 28 timer i 0.-3.klasse og 30 timer i 4.-6.kl. Det bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp. Med reformen er der lagt op til at fokus skifter fra at have været på undervisning og timetal til at være på elevernes læring og trivsel. Det er således ikke tilstrækkeligt at gennemføre spændende 30 Borgerbladet Borgerbladet 31

17 undervisningsforløb. Fokus skal fremadrettet være på elevernes udbytte hvad lærte eleverne bidrog det til, at alle lærer noget? Hovedindholdet i folkeskoleaftalen er generelt: En lektion med idræt, motion og bevægelse hver dag. Flere timer til dansk og matematik fra klasse. Eleverne får engelsk allerede fra 1. klasse. Eleverne får tysk eller fransk fra 5. klasse. Håndværk og design bliver nyt fag og erstatter sløjd og håndarbejde. Hjemkundskab fornyes til madkundskab. Nyt Nationalt videncenter for historie og kulturarv. Flere valgfag fra 7. klasse. Folkeskolens afgangsprøver skal have øget betydning for optagelse på ungdomsuddannelserne. Øget forældreindflydelse og elevinddragelse. Styrket klasseledelse og mindsket uro i folkeskolen. Mere fleksible holddannelsesregler med tydeligere vægt på stamklassen. Alle lærere skal senest i 2020 have undervisningskompetence svarende til linjefag i de fag, de underviser i. Efteruddannelse af skoleledere, lærere og pædagoger i skolen. Et tættere samarbejde mellem lærere, pædagoger og medarbejdere med andre kompetencer. Korps af læringskonsulenter. Nyt Råd for Børns Læring. Grønt flag/grøn skole. Igen har Starup Skole fået tildelt det grønne flag, hvilket betyder, at vi nok en gang har ret til at hejse det grønne flag. For at få tildelt det grønne flag skal skolen have gennemført et undervisningsforløb med ét af Grønt Flags 10 temaer. Skolen valgte, at arbejde med temaet Under det valgte emne er der en række nationale krav, som skal opfyldes. Man skal Lave undersøgelser Ud af skolen Gøre noget udføre et projekt Lave formidlingsindsatser Det hele skal samles i en rapport med dokumentation, som sendes til Friluftsrådet, og så venter man med spænding på svaret. Rapporten blev godkendt, og vi fik det grønne flag tilsendt. Den gode indsats skulle markeres, og flaget blev overrakt af Keld Jacobsen d. 17.sept. Efter flaghejsning cyklede hele skolen ud til vores dejlige område og hytte i skoven, hvor 5/6.klasse stod for aktiviteter, inden vi sluttede dagen med helstegt pattegris og salat. Trods regnvejr havde vi en rigtig dejlig dag. Samtidig med reformen er der også kommet en ny arbejdstidsaftale for lærerne og pædagogerne, der bl.a. betyder, at personalet som udgangspunkt er til stede på skolen i arbejdstiden. Det betyder, at vi skal have indrettet velfungerende arbejdspladser på skolen. Intentionen bag tilstedeværelsen i hele arbejdstiden er blandt andet tilgængeligheden skal styrke de voksnes samarbejde til gavn for læringsmiljøet. I forhold til skole/hjem samarbejdet vil det betyde, at flere samtaler og møder vil komme til at ligge i personalets normale arbejdstid. P.t har vi mange spændende drøftelser om, hvordan vi lokalt vil løse ovenstående. På skolens hjemmeside kan I finde et link til Varde Kommunes drejebog for folkeskolereformen, ligesom også skolens lokale drejebog ligger tilgængelig. Ikke alt vil kunne implementeres fra august 2014, der vil skulle arbejdes videre med det i årene fremover, men det vil blive en længere og mere varieret skoledag eleverne møder fra august 2014, og vi går naturligvis efter at lave en rigtig spændende skoledag med plads til fordybelse. Hele skolen cyklede ud i skoven 5/6.kl. havde lavet aktiviteter 5/6.kl. havde lavet aktiviteter Inga Søndergaard Vi fik helsteget pattegris og salat 32 Borgerbladet Borgerbladet 33

18 På skolen er der afviklet mange spændende og lærerrige undervisningsforløb. I nedenstående fortæller elever om nogle af forløbene. Fagdag om vand på Starup skole I torsdags, d. 28/11-13, havde vi en fagdag. Vi var på forskelige hold. Anette hun lærte os nogle nye sange. Vi hørte også nogle andre sange. Det var sjovt. På Marie Heesgaards hold lærte vi om hvordan man for vand til at koge og den skal være oppe på 100 grader. Det var lidt anderledes. På Marie Schultz hold der lærte vi om hvordan hus vandet kommer ind og ud vi skule tegne hus rør vi så også film det var sjovt at lære om vor rørerne ligger i huset. På Line Maries hold lærte vi om vor hurtigt isterninger smelter vi syntes det var sjovt fordi vi fik lov til at få en isterning. Det var en sjov og spændende dag. Skrevet af Sabina Fyhn, Solsikken og Regina Mathiasen, Mælkebøtten Juleklippedage på Starup skole Det var en dejlig juledag i december, d. 3 og 4/ Vi lavede julepynt og julemuse og julehjerter og julelamper og julenisser af perleplader og gialandter og julestjerner og krammerhuse. Det var i abc-salen. Mælkebøtten og solsikken arbejdede også sammen med at pynte jule træet til helle plejehjem. Vi sang også en hel masse sange. Og vi mindede dem om deres barndom med lanterne som vi lavede. Vi lavede også mad i hjemkunskab. Vi lavede pevernøder og harvergrønskoler og julemandsknagper og de smarkte godt. Det har varet den bedste uge. Skrevet af Maja Ahlgren og Nina Tarti Sørensen, Solsikken Matilde Krüger Christensen og Alexander Damberg, Mælkebøtten Kids-volley-stævne i Helle Hallen Vi skulle af sted til kids-volley-stævne den 12. november med bus til Helle Hallen. Kids-volley er en form for volleyball, som er for børn. Alle skoler blev delt op i lande, så vi bedre kunne finde ud af, hvem der skulle spille mod hvem. Vores klasse blev Holland. Det gik godt for Starup til stævnet. Vi fik en 3. plads, selvom vi kun havde øvet kids-volley 3 ½ gang i idræt. Vi spillede 8 kampe. Vi havde det også rigtigt sjovt derude, det var sjovt at spille mod andre skoler. Vi spiste madpakker i pauserne. Vi var stolte over den 3. plads, vi fik. Vi havde nogle svære kampe, men vi kæmpede for at vinde. Vi holdt også godt med vores kammerater og heppede på dem. Vi vil helt sikkert fortsætte med at spille kids-volley i idræt i skolen. Det havde været en rigtig god dag. Tobias Jørgensen, 3.kl Spil Dansk Dagen. Hele Starup skole har øvet sangene op til Spil Dansk dagen. Over hele landet blev der sunget med på de gode fællessange. Vi samledes i ABC-salen, for at vi sammen kunne synge med på sangene. Det var en stor oplevelse, at være med til at synge sammen med hele Danmark. Vi sang: Godmorgen lille land Hør den lille stær Det haver så nyligen regnet Stille hjerte sol går ned Buster (det helt store hit og vi sang med det bedste vi havde lært) Fuld af nattens stjerner Først ventede vi til at P4 Radio begyndte at spille, men forbindelsen var ikke særlig god. Pludselig midt i en sang, begyndte radioavisen at snakke, men det tog heldigvis kun et par minutter. Da det var slut, skulle vi tilbage i vores klasser og have noget at spise. Det var rigtig hyggeligt til Spil Dansk dagen. Skrevet af Thea Skovdal Olsen, 4. klasse Matematikkens dag på Starup skole På Starup skole havde vi matematikkens dag d.14. november. Vi prøvede forskellige ting og brugte regneark i alle skoledagens timer. Vi skulle bl.a. bruge en million kr. Vi opdagede, at det faktisk var meget svært at bruge pengene. Der skulle købes kraftigt ind for at bruge så mange penge, da vi 34 Borgerbladet Borgerbladet 35

19 god stemning. Sangens indhold brugte vi til at finde ud af, hvad en jul i gamle dage ville koste i dag. Vi skulle også gætte på vægt af sten og gætte på antal af kapsler og små terninger. Hele dagen arbejdede vi sammen på kryds og tværs af klasser. Vi synes at toppunktet var at bruge den million og det var især dejligt at gå på nettet og købe ind for sjov. I løbet af dagen har vi lært at blive bedre til at bruge regneark. Begge synes vi at det har været en god dag, og det var noget man kunne gøre igen. Frederik og Mathias kl. Starup Skole hvordan Andreas skulle spille på trommer og Karoline skulle spille på klaver. Nicolai M. og Stephanie skulle spille keyboard. Vi synes, at musikken gjorde teateret meget bedre og at det var godt, at vi fik musik med i teatret. Det lød rigtig godt og Stefans sang var god. Roller Da vi fik fordelt rollerne, var vi alle glade. Mange fik de roller som de ønskede sig, men der var også nogle der ikke fik hvad de ønskede sig, men som altid kan ikke alle få, hvad de ønsker sig. man har en rolle, skal man øve døgnet rundt - dag ind dag ud. Kostumer Drengene havde prinsesse kjoler på publikum synes det var sjovt. En af drengene synes ikke det var sjovt, han kunne nemlig ikke have strømper på. Vi havde et pænt Peter Pan kostume. Vi havde heks og julemands kostumer. Man føler sig bedre, når man har kostumet på, man kan nemmere huske sine replikker og spille rollen. Kulisser Frederik og Mathias fra 5.-6.kl. skriver til Borgerbladet - november /6 klasse fra Starup Skole spiller teater Forløbet Vi startede med at komme ud i grupperne og det var sjovt i starten, men efter to uger, syntes vi, det var nok øvning. Det blev sjovere igen, da vi skulle øve alle sammen i ABC-salen. Vi lærte, hvor vi skulle komme ind, og hvor vi skulle gå ud. Vi var hurtige til at lære replikkerne uden ad. Musikken Vi synes at det var sjovt at lave musikken til teateret. Det tog lidt lang tid. Vi startede med at Stefan havde lavet en sang, som Stephanie skulle synge. Så skulle han vise, I det skuespil vi lavede, skulle vi bruge en masse kulisser og rekvisitter, så derfor fik vi noget hjælp af vores sløjd lærer Bo. Han hjalp med at få lavet vores ged, rensdyr, komfur, kakkelovn, Aladdin olielamper og med at få sat en masse sort stof op. Der var også et slot, som blev bundet til noget snor, så man kunne hejse det ned fra loftet. Vi skulle også have lavet en bønnestage ud af noget tov, som vi så rullede grøn silkepapir på, vi fik også sat en masse blomster og blade på bønnestagen. Da vi skulle vise skuespillet virkede kulisserne perfekt: Slottet kom op og ned, geden kom ind med sin rytter, tingene blev vendt rundt og det hele kørte. Det var helt fantastik og godt. Hvad har vi lært ved at spille teater? Vi har lært, at det er vigtigt at tale højt og tydeligt, huske sine replikker og leve sig ind i sin rolle. Man skal ikke have sceneskræk. Vi har nok fået et bedre sammenhold i klassen og vi har lært at arbejde sammen. Premiere Onsdag den 27/ :30 skulle vi opføre skuespillet for forældrene og bedsteforældrene. Der 36 Borgerbladet Borgerbladet 37

20 var mange sommerfugle i maverne, og alle var meget spændte. Men vi havde lavet generalprøve for børnehaven og indskolingen om formiddagen. Til premieren sad/stod der ca. 150 mennesker i ABC-salen. Der havde aldrig Det var meget nervepirrende at opføre det. Der var både musik, kulisser og pandekager. Vi viste først skuespillet og bagefter spiste vi meget kage, som forældre og bedsteforældre havde bagt. Det var en hyggelig aften, og vi vil gerne sige tak til: Bo Svinkløv, Stefan Lillelund og Marianna Maaløe Mange hilsner fra 5/6 klasse, Starup Skole Sangen til stykket Skrevet af Stefan Lillelund Når farverne forsvinder Og alt bliver trist og grå Hvad er det så vi finder Hvad er det vi skal nå Eventyr Eventyr Hvem vil se et Eventyr Eventyr Eventyr Hvem vil se et Eventyren Der var prinsen og en dronning Der var kongen og et slot Der var feen og en prinsesse Og en juleman så flot Der var pigen med sine stikker Der var dværge der fik nok Der var Batman i sine bukser Vi syntes det var godt 38 Borgerbladet Fortælleren En sød lille prinsesse Der var Askepot og Aladdin En fortæller og en heks der var Grethe og en troldmand Og en masse masse tekst Og nu slutter vi så sangen Nu har vi fået nok Så må I selv gå ud Og finde jer et slot Eventyr eventyr I har set et eventyr Eventyr eventyr I har set et eventyr Gnavpot er en gnavpot En af de dygtige musikere Tusinde tak fra Børnehavens Venner Hvis nu der skulle være nogle af jer der ikke ved hvem Børnehavens venner er, så er vi en lille håndfuld forældre og en pædagog fra børnehaven, der udelukkende arbejder for at forsøde børn og pædagogers dagligdag i børnehaven. Vi samler penge ind til at købe nogle af de ting som børnehaven ønsker sig, men som der i det daglige budget ikke er plads til at anskaffe. Nogle af jer har sikkert mødt os til torvedagen, hvor vi de sidste par år har haft en bod med hjemmebag, eller til juletræsfesten hvor vi bl.a. har solgt hjemmebag, familie-kalendere, ting børnene har lavet i børnehaven, stjerner til at pynte i haven m.m. Der ud over har vi solgt amerikansk lotteri og holdt auktion til sommerfesten i børnehaven og haft lidt aktiviteter til børnehavens markedsdag. Vi har også solgt t-shirts og navne-mærker til fx at sætte på legetøj og madkasser. Borgerbladet 39

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013

Borgerbladet. Side 7: Dilettant. Side 15: Pælsidning i Ansager. Side 21: Juletræsfest. Side 23: Caféaften. Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Borgerbladet Nr. 1 35. årgang Februar 2013 Nogle fantastiske køer fra Holme Å dalens Afgræsserforening Side 7: Dilettant Side 15: Pælsidning i Ansager Side 21: Juletræsfest Side 23: Caféaften Borgerforeningens

Læs mere

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum

Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014. Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum. Side 27: 50 års jubilæum Borgerbladet Nr. 3 36. årgang Juni 2014 Sommer, sol og strand venter forude... Side 11: Sankt Hansaften 2014 Side 13: Grillaften + 40 års jubilæum Side 27: 50 års jubilæum Borgerforeningens flagregler

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning

Side 9: Andespil. Side 23: Spejdernytl. Side 33: Generalforsamling. Side 51: Snerydning Borgerbladet Vindere af byfestoptoget 2012 Side 9: Andespil Side 23: Spejdernytl Side 33: Generalforsamling Side 51: Snerydning Nr. 4 34. årgang September 2012 Borgerforeningens flagregler for Tofterup

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Maj 2014. Indhold

1. Årgang Nr. 2 Maj 2014. Indhold 1 Indhold UP-DATE. Vi Unge (Unge Skriver ) 2 Fra Redaktionen 4 Årre Skole 5 Lokalhistorisk Årre 8 Blomstrende Landsby 9 Årre/Grimstrup Pensionistforening 14 Årre Borgerforening 15 Årre Boldklub 16 Kirkenyt

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt

Vejrup Endrup. Glædelig Jul. Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Glædelig Jul Ønskes alle af Vejrup Endrup Nyt Så er der dømt efterår og vinter - og det indebærer også at vi skal have de indendørs hobbyer fundet frem.

Læs mere

Nummer 60 16. årgang Juli 2013

Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Nummer 60 16. årgang Juli 2013 Så er Byparken åben for alle! (side 22) Udsigten fra Vinderslevvej 37 den 25. maj (side 28) De nye medarbejdere ved Vinderslev Kirke (side 13) Initiativtageren til Byparken

Læs mere

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11

BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 Gørding Sogneblad Nr. 10 Årgang 21 November 2014 BABYKLUBBEN FYLDTE 20 ÅR læs mere på side 11 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 5. januar 2015 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56

for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Vinter Kirkenyt Gadespejl Kraghede IF Grøftekanten Nordjyske Bank Nummer 56 februar-maj 2010 Lokalindsamling 2010 HVERT år har redaktionen i årets første

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011

Beboerblad for. Nr. 2 34. årgang April 2011 Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 2 34. årgang April 2011 2 2 sogne Mail adresse: 2sogne@gmail.com Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler. Lokalrådets medlemmer: Børge Carlsen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING

ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING Gørding Sogneblad Nr. 03 Årgang 21 Marts 2014 ENDNU EN VELLYKKET GYMNASTIK OPVISNING DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 21. april 2014 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag - søndag

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt En festlig afslutning på 5 forrygende dage til Vejrup Sportsfest Pigerne her, har en god tilgang til fælles sang, sammen med Kandis søndag aften. 23.

Læs mere

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne

Vejrup Endrup. Nyt. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Puslingeholdet havde hareører på til gymnastikopvisningen. Efter opvisningen måtte man gerne være fjollet til fotografen. 17. årgang Nr. 2 2008 Foreningsregister:

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk

FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk FEBRUAR 2015 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 17. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2015 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Sjoerd Both, Røjklitvej

Læs mere

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Gymnastikopvisning 22. marts 2014. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Gymnastikopvisning 22. marts 2014 Her er det forældre/barn der er på banen ved det årlige Gymnastik opvisning. 23. årgang Nr. 2 2014 Foreningsregister:

Læs mere

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges.

4. Der var ingen indkomne forslag. 7. Valg af revisor. Jakob genvælges. 8. Valg af revisorsupp. Irene Jensen genvælges. Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2000 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, en del af Ejby, og til Middelfart Byråd. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet,

Læs mere