nr oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr oktober 2007"

Transkript

1 Budgettid værdier og visioner i tal Hvad skal vi med budgetter, når vi nu gang på gang erfarer, at de ikke holder? Tja, man kunne jo bruge anledningen til at se lidt dybere ind i skolens virksomhed og seriøst diskutere, hvordan man kan gøre mere for at fokusere de økonomiske ressourcer på skolens mål, værdier og visioner. Skolens fremtid er bestyrelsens vigtigste opgave: Hvad vil vi? Hvordan kommer vi derhen? Hvilke barrierer kan vi forudse og hvordan overvinder vi dem? Det handler i høj grad også om penge. Alle poster på skolens budget kunne være anderledes end de aktuelle tal! - Hvis omstændighederne var andre end det vi lige her og nu har at arbejde med. Omstændigheder lader sig påvirke et hurtigt blik på analyserne af medlemsskolernes regnskaber bekræfter, at det ikke er ufravigelige lovmæssigheder, der bestemmer fx hvor stor lønudgiften, undervisningsudgiften eller varmeudgiften pr. elev skal være. Forskellene fra skole til skole er så store, at ingen kan være i tvivl om, at udgifter (og indtægter) langt hen er et resultat af de beslutninger, skolens bestyrelse og ledelse træffer. Det er jo opmuntrende! Der er muligheder det forpligter, og det er faktisk spændende og sjovt at være med til at bruge dem. Selvfølgelig er der begrænsninger naivitet og dumhed belønnes heller ikke på en fri grundskole, det siger sig selv. Man skal være realistisk og forholde sig til den viden, der er til rådighed: Alt tyder fx på, at statstilskuddet stiger langsommere end lønninger og priser. På den anden side kan vi glæde os over, at skolerne er ved at komme rigtigt godt med, når det gælder ny løn lilleskolerne ligger samlet set over gennemsnittet for alle frie grundskoler, og beløbene er nu så høje, at al snak om lønefterslæb burde forstumme og erstattes af en sober, bæredygtig aftalekultur på hver enkelt skole. Det kommer ikke af sig selv er det noget, der skal sættes penge af til? Hvor skal man satse? Gamle vaner kan koste dyrt og stå i vejen for at pengene flyder hen til de indsatsområder, der understøtter visionen. Så fru vi plejer at. skal ikke nødvendigvis inviteres med til bords. Man skal spørge til fremtiden: Er vi tilstrækkeligt fokuseret på skolens kerneydelser? Er der sat penge af til opgradering af de undervisningsområder, vi vil være kendt for? Gør vi nok for at understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling? Er der penge til netværksarbejde og til at gå ind projektfællesskaber som måtte opstå i løbet af året? Har ledelsen ordentlige arbejdsbetingelser? Automat-budgettering på grundlag af sidste års fakta er der ikke meget ved. Det bringer os ikke nærmere realiseringen af det vi hver især vil med vore skoler og det er heller ikke sjovt! Bestyrelsesarbejde skal være sjovt for at blive vedkommende. God arbejdslyst vi ses til regionsmøderne. Venlig hilsen, Torben Berg, formand for Lilleskolerne INDHOLD Budgettid værdier og visioner i tal Demokrati og handlekraft bestyrelsesarbejde er ledelse, men hvad vil det egentlig sige at varetage skolens interesser? Personalegoder på lavt blus i frie grundskoler vi skal føre en moderne personalepolitik, men har vi redskaberne? Kort ny om lilleskoler og frie grundskoler bl.a. om: - Vækst i elevtallet - Lokalløn på vej op - Mentorordning - Tilsyn - udvalg sat i stå - Konference om specialunderisning - Lilleskolefestival 2008 radioreportage fra i år - Tilsyn med skolernes værdigrundlag - Tilskud til pilotprojekter om madordninger - jubilæer Høring om kreativitet, innovation og naturvidenskab Hillerød Lille Skole har inviteret en række forskere, politikere og formidlere til en høring, den 10. januar på skolen. Alle er velkomne. Kalender 2007/08 REGIONSMØDER for bestyrelsesmedlemmer og ledere Skolekultur og forældrekultur to sider af samme sag 5. november på Randers Lille Skole - 7. november på Ryparken Lille Skole 14. november på Roskilde Lille Skole. Kl gratis der serveres et let måltid Engagement og indflydelse hænger sammen hvordan udvikler vi et levende demokrati? Eksempler og erfaringer Bestyrelsens rolle og ansvar Side 1 af 11

2 10 bud for godt bestyrelsesarbejde Oplæg og gruppedrøftelser 1. Du skal varetage skolens interesse 2. Du er bestyrelsesmedlem du er ikke forældre og heller ikke repræsentant for en gruppe af forældre eller andre særinteresser 3. Du er med til at træffe beslutninger om skolens fremtid og skal arbejde for at sikre skolens fortsatte eksistens 4. Du har et personligt ansvar 5. Du skal være saglig og fornuftig pragmatisk og afbalanceret i forhold til idealer og de faktiske vilkår 6. Beslutningerne træffes på bestyrelsesmøderne på et fyldestgørende grundlag - der kan ikke træffes beslutninger mellem bestyrelsesmøderne ( Bestyrelsen virker kun på bestyrelsesmøder Bestyrelsesposten, nr. 1, 4. september 2007, s. 7) 7. Ansvars- og opgavefordelingen mellem bestyrelse og skoleleder skal holdes klar og respekteres bestyrelsen er hverken personaleleder, sagsbehandler eller pædagogisk leder 8. Du er ikke klageinstans og bestyrelsen er ikke et ankenævn for beslutninger truffet af andre på skolen som har kompetence til at træffe beslutninger 9. Du har tavshedspligt og skal være opmærksom på din habilitet 10. Du er en del af skolens valgte ledelse og repræsenterer skolen som undervisningsinstitution du har aldrig fri Lilleskolerne har formuleret 10 bud for godt bestyrelsesarbejde, til Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. De 10 bud er sammenfatte nogle erfaringer i 10 gode råd, som man kan tage med sig, diskutere og lade sig inspirere af. Bestyrelsesposten bringer i løbet af skoleåret 07/08 en klumme om hvert af de 10 bud. Klummerne skrives af 10 personer med erfaring fra ledelse på lilleskoler. Bestyrelsesarbejde ledelse Demokrati og handlekraft Du skal varetage skolens interesser Det er Lilleskolernes 1. bud på godt bestyrelsesarbejde. Men hvem er skolen egentlig? Hvorfor skal man hele tiden være over den? Hvad gør vi? Af Inger Kvist, skoleleder på Lilleskolen i Odense N år jeg tænker på bestemte skoler, dukker der altid ansigter op; på børn, lærere eller måske skolelederen, alt afhængigt af på hvilken måde jeg kender skolen. Der hører også ofte bygninger, legeplads eller bestemte situationer til en undervisning, en koncert, en samtale. Der kan ligefrem være dufte, et særligt lys eller en stemning i erindringen. Er det så skolen? Ja og nej! Det var skolen, som den så ud netop den dag med netop de lærere og børn, som netop gjorde sådan. Skolen i den forstand er ikke bestyrelsens arbejdsplads. Skal man prøve at gøre sig klart, hvilke ansvarsområder bestyrelsen har, er det bedre at betragte skolen som en konstruktion, en institution, som har et formål og en virksomhed. Set på den måde er skolen et fletværk af usynlige tråde, som ingenting er i sig selv. Kun befolket og levet bliver den synlig og får værdi. Skolen kan ikke vente Kunne man bare få fred og ro til at lave skole, ville det helt sikkert være meget bedre. Men den går ikke. Skolen er under konstant påvirkning, udefra såvel som indefra. Det må bestyrelsen forholde sig aktivt til gerne proaktivt. Som eksempler på udefra kommende krav kan man på lovgivningsområdet nævne den nye eksamenspakke, vi fik sidste år. Ikke just en gave, men pakkes ud skulle den, og bestyrelsen måtte forholde Side 2 af 11

3 sig til, hvordan de nye krav kunne spille sammen med den skole, vi ønsker at lave. Næsten lige så kontant øver også markedskræfterne indflydelse på skolen og har betydning for fx lånoptagelse, renteniveau, priser på byggeri mv. Også mange lokale forhold påvirker skolen. Elevgrundlaget kan ændres, hvis fx busruter ophører, kommunale ydelser kan tabes eller vindes, alle folkeskoler i området får måske skolemad næste år. Hvad gør vi så? Det er så langt fra alle emner, der er lige interessante at beskæftige sig med i bestyrelsen, men til gengæld kan man glæde sig over at se, hvor stor betydning det har for skolen, når tingene lykkes når man ikke er blevet løbet over ende, blot fordi man har sovet i timen. Allerhelst skulle man jo være på forkant. Endelig handler det i bestyrelsen om at kunne tage bestik af den tid, det samfund, den kultur, vi lever i. Hvad er det børnene har med sig? Hvad er forældrenes udgangspunkt og forventninger? Hvor er det, vi som samfund er på vej hen? Hvilke forandringer skal der til i skolen, for at vi kan matche og skabe fremtiden om 5 minutter, om 10 år? Bestyrelsen skal ikke ind i detaljerne, men den skal skabe rammerne, og den skal have blik for, at disse hele tiden er under forandring, hvad enten vi vil det eller ej. Man kan sige, at det er bestyrelsens opgave til stadighed at definere og tilvejebringe de bedste forudsætninger for et godt liv som barn og som voksen. Når forudsætningerne og rammerne er der, kommer de udøvende på banen. Det er børnene, personalet og forældrene. Det er dem, der hver dag levendegør og i virkeligheden skaber skolen. Det handler ikke kun om indstilling også om resurser og dermed prioriteringer. Demokrati som livsform "Demokrati er en vanskelig størrelse. Det er ikke bare noget man har, fordi man har besluttet det og nedskrevet det i love og paragraffer. Demokrati eksisterer kun, hvor der er levende mennesker, som vil det. Det er deres indstilling, der er afgørende, ikke bestemmelser og vedtægter. Demokrati kan vel nærmest betragtes som en livsform, hvor afgørelser ikke træffes ved slagsmål eller afstemninger, men ved samtalen og forhandlingen, på baggrund af gensidig respekt og forståelse, herunder også hensynet til helhedens interesse. Dét betoner nødvendigheden af samarbejde, af oplysning og af samtale eller diskussion. Det understreger samtidig nødvendigheden af det frie ord, den frie tanke og det frie initiativ." Sådan står der i Demokratiskriftet på Lilleskolen i Odense. Det er den demokratiske indstilling, vi søger at fremme i alle samarbejdsrelationer blandt børn, forældre, personale, skoleleder og bestyrelse. Det er krævende for det med respekt og forståelse og hensynet til helheden ligger ikke altid i umiddelbar forlængelse af ens eget ærinde. I mange, mange situationer vil parterne se tingene fra vidt forskellige vinkler. Bestyrelsen er bestyrelse. Skolelederen er leder. Lærerne er lærere. Børnene er børn. Forældrene er far og mor. Skal samarbejdet lykkes og bære frugt, er det helt afgørende, at det sker i gensidig respekt og forståelse for de særlige forudsætninger, den særlige indsigt, det ansvar og de opgaver, som de aktuelle deltagere i samarbejdet har. Dét er værd at være opmærksom på, hvis man går efter resultater, som peger fremad. Hvem er skolen egentlig for? Er det børnene her og nu. Er det børnene som voksne? Erhvervslivet, demokratiet eller samfundet her og nu? Hvilke opgaver har skolen helt konkret? Bestyrelsen må forholde sig bevidst til "produktet". Det er ikke tilstrækkeligt med en værdidebat om ærlighed, respekt, nærhed og andre gode ord, man nemt kan blive enige om. Hvem holder vi skole for? De bedrestillede? De resursesvage? Børn der har behov for specialunderpædagogisk bistand? Tokulturelle børn? Initiativ og livskraft Vi bliver aldrig færdige. Forandringerne hører aldrig op. Der fødes stadig nye børn. I alle initiativer, vurderinger og beslutninger må bestyrelsen i samarbejde med skolelederen tænke langt, have øje for samtid og samfund, have blik for ønsker og konsekvenser på både kort og langt sigt. Det gælder børnenes trivsel, udvikling, læring og muligheder i dag og i morgen. Det gælder også skolens udvikling og resurser i alle henseender, så den kan fortsætte som en livskraftig skole for fremtidens børn. Inger Kvist 2. oktober 20 Side 3 af

4 Personalegoder på lavt blus i staten Ingen privat sygesikring til ansatte på frie grundskoler Frie grundskoler må ikke tegne helt eller delvist arbejdsgiverfinansierede sygeforsikringer for lærerne. Det har Personalestyrelsen meddelt og Undervisningsministeriet tilføjer at forbuddet gælder alle medarbejdergrupper, idet ministeriet finder, at en generel forsikring mod sygdom ligger ud over, hvad skolerne kan anvende sine midler til, da sådanne forhold er institutionen uvedkommende. Personalestyrelsen har taget stilling til tre modeller: Præmien afholdes af medarbejder og betales ved træk i medarbejderens bruttoløn. Præmien er fuldt ud finansieret af arbejdsgiveren. Præmien afholdes af medarbejderen med løntræk i nettolønnen. Bruttolønsordningerne falder, fordi det vil gå udover de gældende overenskomster og aftaler om lønvilkår. Hvis bruttolønsordninger skal kunne anvendes, forudsætter det en aftale mellem Finansministeriet og organisationerne herom. Den fuldt arbejdsgiverfinansierede ordning forkastes, fordi der ville være tale om et løn- og ansættelsesvilkår, der falder indenfor Finansministeriets godkendelseskompetence. Ministeriet vil ikke godkende sådanne ordninger og mener, at det i givet fald skal indgå i prioriteringen af de midler, der indgår i overenskomstforhandlingerne. Hvis medarbejdere selv ønsker at tilslutte sig en forsikringsordning, der er etableret hos skolen og som betales af den ansattes nettoløn, så vil det være i orden. Tilbage står spørgsmålet, om der kan etableres en ordning, hvor lærerne selv betaler af nettolønnen, mens de øvrige medarbejdere, som ikke er omfattet af en statslig overenskomst, får præmien betalt af skolen. Det kan heller ikke lade sig gøre. Af to grunde. Dels har Undervisningsministeriet vurderet, at det vil være uretsmæssig brug af tilskudsmidler, dels er anvendelsen af ordninger med skattemæssige fordele betinget af, at alle ansatte på virksomheden tilbydes de samme ordninger. Lilleskolerne mener, at der er tale om utidssvarende forhold, og det er direkte bekymrende, når Undervisningsministeriet anfører, at sådanne forhold (forsikring mod sygdom) er institutionen uvedkommende. Medarbejdernes sundhed og adgang til hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom er i høj grad i skolens interesse en sygepolitik er vist de fleste steder et vigtigt element i den personalepolitik, der praktiseres. Personalegoder en mangelvare? Frynsegoder eller personalegoder kan ikke betragtes som en ret for offentligt ansatte. Så kontant udtaler den øverst ansvarlige for arbejdsgiversiden i staten, Finansministeren, sig i et svar til Folketingets Finansudvalg den 11. september i år. Det er ikke første gang spørgsmålet bringes op men linjen i svarene er den samme: Offentligt ansatte har ikke ret til personalegoder; men den enkelte arbejdsgiver må selv vurdere hvilke personalegoder, om nogen, der tilbydes de ansatte. De frie grundskoler er underlagt Finansministeren for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår for lærere, ledere og børnehaveklasseledere. Yderligere er skolerne underlagt de almindelige hensyn og principper ved disponeringen af offentlige bevillinger givet til et bestemt formål. Heraf følger den forholdsvis restriktive politik, som Undervisningsministeriet anlægger over for skolerne. Det kan imidlertid være vanskeligt at finde ud af, hvilke personalegoder en skole må tilbyde sine medarbejdere, idet området ikke er konkret reguleret. Man kan skitsere grænserne således: Overenskomsternes bestemmelser skal overholdes personalegoder med elementer af aflønning forudsætter, at der er hjemmel hertil i aftalerne Hensynet til at der er tale om offentlige midler givet til bestemte formål skal respekteres Goderne skal kunne begrundes tjenstligt eller i, at de er i arbejdsgiverens interesse Side 4 af 11

5 Kort nyt om lilleskoler og frie grundskoler Flot vækst i elevtallet Tre ud af fire skoler melder om stigende elevtal, og der går 441 flere elever på lilleskolerne. Lilleskolerne øgede deres samlede elevtal med 6,3% fra 2006 til Den gennemsnitlige medlemsskole har nu 143 elever for 10 år siden gik der kun 111 elever på en gennemsnitlig lilleskole. Væksten fra 2006 til 2007 er størst i elevgruppen over 13 år, idet denne gruppe voksede med knap 9%, mens elevgruppen under 13 år steg med 5,2% fra 2006 til I SFO erne kom der 6,8% flere tilskudsberettigede børn på medlemsskolerne. Lilleskolerne: Gennemsnitlig skolestørrelse antal skoler elevtal gnmst. skolestørrelse Lokalløn: Lilleskolerne er godt med nye tal viser tendens Lokallønnen udgør gennemsnitligt 1000 kr. om måneden pr. lærer på vores medlemsskoler. Lærerne på lilleskolerne modtager 560 kr. mere i lokalløn om året end gennemsnittet for lærerne på alle frie grundskoler. Det viser beregninger, som Lilleskolerne har foretaget på grundlag af udtræk fra databaserne i Fordelingssekretariatet. Både på resultatløn og funktionstillæg ligger lilleskolerne over gennemsnittet for alle skoler, mens kvalifikationsløn anvendes i omtrent samme omfang som på gennemsnittet af alle frie grundskoler. Tallene viser også, at der er meget stor spredning, fra 0 kr. som minimum til kr. pr. lærer pr. år som maksimum. Gennemsnittet ligger betydeligt højere end medianen, hvilket indikerer, at en mindre gruppe af skoler ligger med betydeligt højere niveau for lokale tillæg end resten. Denne gruppe trækker så gennemsnittet op. At det forholder sig således kan næppe undre henset til, at nogle skoler ligger i byområder, hvor lønniveauet på de omkringliggende skoler herunder navnlig kommuneskolerne er forholdsvist højt. Oplysninger om skolens lokale løntillæg sammenlignet med alle frie grundskoler og andre lilleskoler fremgår af sidste side i brevet vedrørende statstilskud, som Lilleskolerne har sendt til skolen i september måned. Mentorordning Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en mentorordning med henblik på at støtte nyansatte ledere. I praksis vil den nyansatte leder blive tilbudt 2-3 sessioner med en mentor, som Lilleskolerne honorerer. Mentoren vælges af den nye leder ud af et samlet mentorkorps, som tæller 15 erfarne skoleledere fra medlemsskolerne. Mentorerne vil i begyndelsen af 2008 blive samlet til en Side 5 af 11

6 kursusdag. Udover håndsrækningen til nyansatte ledere kan initiativet formentlig også inspirere til at udbrede mentoring på skolerne. Konference om specialundervisning 12. december Ledermødet i december vil udfolde sig som en konference om specialundervisningen, hvor der fokuseres på samspillet mellem skolens opgaver, de mange involverede samarbejdspartnere og økonomiske vilkår og regler skolen er underlagt. Programmet falder i to dele. Om formiddagen vil emnet blive belyst gennem en række oplæg. Om eftermiddagen indbydes deltagerne til at engagere sig i gruppedrøftelser på tværs af skoler om skolens opgaver med specialundervisningen hvordan skaber man sammenhæng og værdi i indsatsen? Skolerne opfordres til at inviterer skolens PPR-kontor/ skolepsykolog med. Formålet med konferencen er dels at bidrage til skolernes løsning af specialundervisningsopgaven, dels at manifestere en bred interesse for at udvikle specialundervisningen på medlemsskolerne og dermed bidrage til at give sammenslutningens synspunkter vægt. Lilleskolens Dag plakaten skal bestilles nu Elever fra Friskolen Østerlars kreerer årets lilleskoleplakat til brug for den årlige åbent-hus-dag, som vi opfordrer alle skoler til at afholde den første lørdag i november eller på en anden dag, der passer ind i skolens planlægning. Alle medlemsskoler modtager 2 eksemplarer. Plakaten udsendes i ugen op til efterårsferien. Lilleskolefestival 2008 hør radio fra årets festival Humlebæk Lille Skole er vært for Lilleskolefestival musik- og teaterfestivalen for de ældste elever på skolerne. Lilleskolerne har forstærket sit engagement i festivalen, som udelukkende hviler på medlemsskolernes lyst til at påtage sig værtskabet. Foreningen er således ansvarlig for at indkalde til et årligt møde, hvor værtsskolerne for de tre nærmeste år mødes. Endvidere har foreningen påtaget sig at koordinere udviklingen og redaktionen af festivalens særlig hjemmeside, ligesom vi forestår den praktiske del af rundsendelser til skolerne. Værtskabet for de kommende års festivaler er ved at blive afklaret. Ifølge den aktuelle plan vil Børnenes Friskole være vært i 2009, Norddjurs Friskole i 2010 og i 2011 vil Sdr. Jernløse og Holbæk gå sammen om værtskabet. Det skal dog understreges at planen tages med forbehold, idet Børnenes Friskole først vil være endelig afklaret med hensyn til de praktiske muligheder i løbet af oktober måned. En foreløbig festival-hjemmeside gik i luften i juni måned her kan man fx hente en radioreportage fra 2007-festivalen på Haslev Privatskole se link nedenfor. Hjemmesiden finansieres af deltagerbetalingen. Siden har tre formål. Dels et styringsværktøj til planlægning af festivalen, dels et kommunikationsværktøj mellem værtsskolen og deltagerne, dels en synliggørelse (kald det gerne PR) af festivalen og skoleformen. LINK til radioreportage - podcast LINK til festivalhjemmesiden: Side 6 af 11

7 Ledelsesudfordring: Forenkle og kvalificere opgaveløsningen Ledermødet 30. oktober i Odense handler dels om penge, dels om forenklet og kvalificeret opgaveløsning. Formiddagens program om penge har overskriften Fra husholdningsregnskab til professionel virksomhedsøkonomi og fokuserer på hvordan driftsøkonomien kan tilrettelægges, ikke mindst gennem fornuftige aftaler med pengeinstitutter. Om eftermiddagen introduceres en tankemåde som mange umiddelbart slet ikke forbinder med skole og da slet ikke med pædagogisk ledelse. Det handler om LEAN. Opgaverne indenfor ledelse og administration øges og de bliver stadig mere komplicerede. Hvordan kan LEAN tilgange bidrage til at forenkle og kvalificere opgaveløsningen i dagligdagen og i årets cyklus og hvordan kan LEAN og ledelse kombineres så skolerne bliver i stand til at udnytte de udfra kommende krav om dokumentation og rapportering på måder, der fra august 2008 styrker skolernes pædagogiske profil? Tilsyn med skolernes værdigrundlag Skolestyrelsen har afsluttet et tilsyn, der havde til formål at kontrollere, om der på skolernes hjemmeside er offentliggjort oplysninger om skolens værdigrundlag. Tilsynet er gennemført som en stikprøve undersøgelse af 35 udvalgte skoler. Ifølge friskolelovens 5, stk. 9 skal skolen offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på skolens hjemmeside på internettet. Tilsynsrapporten konkluderer, at alle skoler opfyldte kravet om at offentliggøre oplysninger og at skolernes formål lå indenfor lovens rammer. 2 af de 35 skoler var medlem af Lilleskolerne. Bestemmelsen i lovens 5, stk. 9 er udfoldet i bemærkningerne til loven, hvori det hedder: Bestemmelsen indebærer, at skolen skal lægge oplysninger på skolens hjemmeside om centrale værdier for skolens undervisning og virksomhed. Det gælder såvel religiøse værdier som særlige pædagogiske værdier eller principper, der kan være væsentlige for forældrenes valg af skole for deres barn. Skolen skal tilsvarende oplyse, hvis den ikke har et værdigrundlag. Såfremt skolen ikke har formuleret de omtalte værdier for dens undervisning og virksomhed, lægges skolens vedtægtsbestemte formålsparagraf på skolens hjemmeside. Tilsyn arbejdsgruppe sat i stå En ministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af FGF og Dansk Friskoleforening har i nogen tid arbejdet med forslag til ændring af tilsynsbestemmelserne. Nu har ministeriet imidlertid meddelt, at man ønsker at sætte arbejdet i bero formentlig fordi det næppe var til at komme igennem politisk med de tanker, udvalget arbejdede med. Lilleskolernes bestyrelse har taget dette til efterretning. Bestyrelsen har tidligere i forløbet haft store betænkeligheder ved et forslag om at flytte en stor del af det statslige tilsyn med undervisning væk fra ministeriet og over i et nævn. Vikartilskud til kort fravær også i 2008 Den nuværende vikartilskudsordning fortsætter i Det var ellers ventet, at Fordelingssekre- Side 7 af 11

8 tariatet var klar med en ny ordning til ikrafttræden 1. januar 2008 en ordning, hvor det er bebudet, at tilskuddet til kort fravær bortfalder. Kort fravær er fravær under 15 dage. Imidlertid er man ikke færdig med analyserne og detaljerne i den fremtidige model. Da den nuværende model rent teknisk fungerer fint, er Fordelingssekretariatets bestyrelse besluttet på at tage sig den fornødne tid, inden en ny model implementeres. I den forbindelse spiller det også en rolle, at det edb-teknisk er en stor og krævende opgave at få et nyt tilskudssystem til at fungere. Der er ikke fastsat en dato for et nyt vikartilskudssystem men et realistisk bud er 1. januar Tilskud til nye skolemadsordninger et pilotprojekt I 2008 vil der kunne opnås et tilskud på op til 800 kr. pr. elev til etablering af nye skolemadsordninger. Skolens projekt skal være på mindst 40 skoledage i 2008 indenfor perioden 1. februar til 31. december. Tilskudsordningen er etableret som et pilotprojekt for afprøvning og udvikling af forskellige former for forældrebetalte skolemadsordninger. Ved en skolemadsordning forstås en ordning, der indebærer, at alle elever på klassetrin har adgang til et frokostmåltid på skolen. Ved prioriteringen af ansøgninger lægges der vægt på projektets faglige indhold, at der samlet set afprøves forskellige skolemadskoncepter samt at de udvalgte skoler repræsenterer forskellige aldersgrupper, skolestørrelser, beliggenheder og forskellige socioøkonomiske grundlag. De faglige betingelser går blandt andet på, at skolen skal have en mad- og måltidspolitik for at etablere en sund skolemadsordning og skolen skal undersøge mulighederne for at fortsætte en forældrebetalt ordning efter projektets afslutning. Skolen skal gennemføre ledsagende aktiviteter i relation til mad og sundhed, og sikre at der altid er en lærer eller andet pædagogisk personale til stede, når eleverne spiser skolemaden. Endvidere er det en betingelse, at skolen deltager i en ekstern evaluering af projektet, hvis skolen udpeges hertil. Ansøgningsfristen er 12. oktober. Skolerne er blevet orienteret om links til ansøgningsskema m.m. i Skoleposten nr. 113 af 18. september. Rejsesygesikring nye regler pr. 1. januar 2008 Skolerne skal fra 2008 regne med udgifter til rejseforsikringer, når lejrskolen går til udlandet. Det er konsekvensen af, at omfangen af den offentlige rejsesygesikring ændres pr. 1. januar Ændringerne går dels på hvilke geografiske områder der er dækket, dels at ekstraudgifter til hjemtransport ikke længere er omfattet af det gule sygesikringskort undtagen når rejsen går til Norge, Sverige, Island, Færøerne eller Grønland. Skolerne har modtaget mere udførlig information i Skoleposten nr. 113 af 18. september. Jubilæer m.m. Bagsværd Friskole 50 år Jubilæet blev markeret den 15. september med en reception på skolen. Albertslund Lille Skole - 40 år Fødselsdagen blev fejret med åbent hus, lørdag, den 15. september kl Der var teater, udstilling, kagekonkurrence, sjov for børn, grill og meget, meget mere. Side 8 af 11

9 Norddjurs Friskole 25 år. Jubilæet blev markeret fredag den 14. september med et festligt arrangement på skolen fra kl til Musik, dans, taler og mad var blandt ingredienserne. Ørestad Friskole. Lotte Kamp har pr. 1. oktober overtaget det fulde skolelederansvar efter Kirsten von Müllen. Overdragelsen er led i en for længst tilrettelagt udviklingsplan for skolen. Kirsten von Müllen forsætter på skolen indtil hun skal på pension formålet med lederskiftet er at frigøre hendes tid til at færdigudvikle skolens evalueringssystem. Høring om kreativitet, innovation og naturvidenskab Af Henrik Tarp Vang, bestyrelsesformand Hillerød Lille Skole Hillerød Lille Skole afholder den 10. januar 2008 om aftenen i samarbejde med Lilleskoleforeningen en høring om kreativitet, innovation og naturvidenskab. Spørgsmålet vil være hvordan vi kobler det kreative, musiske med det naturvidenskabelige. Hvordan vi bevarer og motiverer børns nysgerrighed i forhold til de naturfænomener de møder i deres dagligdag og hvordan vi udvikler naturfaglige og kreative kompetencer. Høringen om kreativitet, innovation og naturvidenskab er en opfølgning på den høring Hillerød Lille Skole afholdt i januar måned i år om fremtidens skole. Her kom et panel bestående af direktør Lars Rohde fra ATP, bestyrelsesformand Helle Bro fra C4, tidligere udviklingsdirektør for Nokia, Lars Agerlin, konsulent Louise Weinreich fra DI, direktør Arne Carlsen fra DPU og Charlotte Antonsen fra Venstre med deres bud på hvilke faglige, kulturelle og sociale kompetencer det offentlige og private erhvervsliv vil efterspørge i de kommende år. Høringen er åben for alle interesserede, herunder pressen. Til panelet har vi indbudt følgende repræsentanter fra forskningen og formidlingen: Claus Hviid Christensen Professor i kemi, Danmarks Tekniske Universitet Trine Dahl-Jensen Seniorforsker i geofysik, GEUS, Miljøministeriet Henrik Hautop Lund Professor i robotteknik, Syddansk Universitet Lars-Henrik Schmidt Dekan, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Margrethe Vestager Formand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe Asger Høeg Direktør for Experimentariet Opponenter: Ester Gregersen, Lea Herdal og Steen Høyrup Pedersen Opsamling og perspektivering Olav Harsløf, Professor i Performance-design, RUC Ordstyrer Bennedicte Strøm Program 10. januar 2008: Velkomst og præsentation af deltagerne v/ Henrik Tarp Vang, fmd. skolens bestyrelse Om proceduren vedrørende høringen V/ Benedicte Strøm Forskningen: 10 min. oplæg fra paneldeltagere: Claus Hviid Christensen, Trine Dahl- Jensen, Henrik Hautop Lund Spørgsmål fra opponenterne: Ester Gregersen, Lea Herdal og Steen Høyrup Pedersen Spørgsmål fra salen Formidlingen: 10 min. oplæg fra de enkelte paneldeltagere: Lars-Henrik Schmidt, Margrethe Vestager, Asger Høeg Spørgsmål fra opponenterne: Ester Gregersen, Lea Herdal og Steen Høyrup Pedersen Spørgsmål fra salen Opsamling og perspektivering v/ Olav Harsløf Farvel og tak v/ Bent Faaborg, Leder af Hillerød Lille Skole Side 9 af 11

10 Hvem, hvor, hvornår: Claus Hviid Christensen, Professor Daglig leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Bæredygtig og Grøn Kemi på Danmarks Tekniske Universitet. Han er forsker inden for design, syntese og test af nanostrukturerede materialer med særlig fokus på forståelse og udvikling af katalysatorer. Claus Hviid Christensen er opfinder bag 29 patenter, med brintpillen som et kendt resultat i offentligheden og har i 2007 modtaget Videnskabsmini-steriets EliteForsk-pris. Trine Dahl-Jensen, Seniorforsker Er ansat på Geus, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Hun deltager for øjeblikket i kontinentalsokkelprojektet, der bl.a. handler om retten til udnyttelse af undergrunden i det Arktiske Ocean. Trine Dahl-Jensen har været leder for forskellige forskningsekspeditioner, bl.a. LORITA-1 og Galathea 3 ekspeditionen. Henrik Hautop Lund, Professor Forsker i sensor og actuator-teknologi ved Mærsk McKinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi, Syddansk Universitet. Står i spidsen for forskningsprojektet Playware, der kombinerer legeforskning, robotteknologi og moderne kunstig intelligens. Før ansættelsen på Syddansk Universitet stod Henrik Hautop Lund bl.a. bag oprettelsen af LEGO Laboratoriet på Århus Universitet. Lars-Henrik Schmidt, Dekan Dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fra d Fra Rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet. Lars-Henrik Schmidt er Dr.phil. fra Århus Universitet og Professor i Filosofi fra Danmarks Pædagogiske Universitet Han har været gæsteprofessor rundt omkring på udenlandske universiteter og har siddet i en lang række udvalg og nævn, bla. etisk råd. Margrethe Vestager, MF, Cand.polit. fra Københavns Universitet. Landsformand for Det Radikale Venstre fra 1993 til Kirkeminister fra marts 1998 til december 2000 og Undervisningsminister fra marts 1998 til november Blev i 2001 valgt ind i Folketinget i Frederiksborg Amt og blev i 2007 Formand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe. Asger Høeg, direktør for Experimentarium Blev 1988 adm. direktør for Experimentarium. Uddannet fra civilingiør fra Danmarks Tekniske Universitet. Han har siddet i en lang række bestyrelser, bl.a. i Dansk Naturvidenskabsformidling. Asger Høeg har siden 2004 været formand for The European Collaborative for Science, Industry and Technology Exhibitions (ECSITE) Olav Harsløf, Professor Er ansat på Roskilde Universitetscenter på Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier som professor i Visuel kultur og performance-design. Han er mag.art. fra Københavns Universitet og tidl. rektor for Det frie Gymnasium, Rytmisk Musikkonservatorium og Statens Teaterskole. Olav Harsløf er med i styregruppen for det kommende Rockmuseum i Roskilde. Lea Herdal, socialpædagog Arbejder som familiekonsulent. Er tidligere forældre på Hillerød Lille Skole. Medlem af Allerød Byråd for SF, hvor hun sidder i Miljøudvalget, i Beskæftigelses- og Erhvervs-udvalget og Rådet for Bæredygtig Udvikling i Allerød. Lea Herdal var i 8 år formand for Skole- og Ungdomsudvalget i Allerød Kommune. Ester Gregersen, magister i uddannelsessociologi Lektor på Dannerseminariet, hvor hun underviser i socialfag og i kommunikation,organisation og ledelse. Ester Gregersen sidder i CVU København & Nordsjællands Efter og Videreuddannelsesudvalg som medarbejderrepræsentant Steen Høyrup Pedersen cand.psych. Er tilsynsførende for Hillerød Lille Skole. Lektor på Learning Lab Denmark, Organisering, viden og læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. Leder af forskningsprogrammet Kompetenceudvikling. Forskningsfelter: arbejdslivsforskning, organisations-udvikling, læring og Side 10 af 11

11 kompetenceudvikling, udvikling af menneskelige ressourcer og praksislæring. Benedicte Strøm journalist cand.polit. Direktør og kommunikationsrådgiver i Kaster+Strøm. Har været informationschef og kommunikationsrådgiver i henholdsvis Finansrådet, Tivoli og SAS Component og nyhedsjournalist, redaktionssekretær, studievært og programansvarlig på henholdsvis DR-TVAvisen, DR- Sporten, TV3 og TV2. Praktiske oplysninger: Høringen finder sted den 10. januar på Hillerød Lille Skole, Brødeskovvej 3, Hammersholt, 3400 Hillerød, Tlf Det er gratis at deltage i høringen men tilmelding er påkrævet. Max 200 deltagere efter førsttil-mølle princippet. Man tilmelder sig høringen på: Kom venligst i god tid Kl bliver dørene lukket for deltagere til høringen Henrik Tarp Vang KALENDER 2007/ oktober Ledermøder i Odense Professionel økonomistyring og finansiering samt introduktion til LEAN tænkning som værktøj til forenkling og kvalificering af opgaveløsningen 3. november Lilleskolens Dag plakaten kreeres af elever på Friskolen Østerlars 5. november Regionsmøde Randers Lille Skole, kl For bestyrelsesmedlemmer, skoleleder og medarbejdere. 7. november Regionsmøde Ryparken Lille Skole, kl For bestyrelsesmedlemmer, skoleleder og medarbejdere. 14. november Regionsmøde Roskilde Lille Skole, kl For bestyrelsesmedlemmer, skoleleder og medarbejdere november Specialundervisningstræf 2007 i Holbæk 12. december SPECIALUNDERVISNING konference/ledermøde i København. Skolerne opfordres til at invitere skolepsykologer og andre fra PPR med januar Refleksionsdøgn for ledere. et anderledes kursus i Tisvildeleje januar-maj 07/08 Kursus i projektstyring/projektledelse henvender sig til medarbejdere der har ledelsesopgaver på afdelingsniveau. Fagligt niveau og omfang svarende til modul på diplomuddannelse. Afsluttes med en eksamen 6. marts Ledermøde i Århus Tema fastlægges efter ledertræffet i Vejle april Bestyrelsestræf og Repræsentantskabsmøde 29. april Ledermøde i Holbæk Tema fastlægges efter ledertræffet i Vejle; overenskomstfornyelsen kan meget vel blive hovedtema 27. maj Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer i Jylland 3. juni Intromøde for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, Sjælland september Ledertræf 2008 på XXXX Side 11 af 11

BESTYRELSESTRÆF 2008

BESTYRELSESTRÆF 2008 Stem på undervisningsfriheden Jeg er ikke i tvivl: Undervisningsfriheden er ikke en selvfølgelighed! Mange politikere går ind for forslag, der reelt vil begrænse den enkelte skoles, den enkelte lærers

Læs mere

Administrationskalender skoleåret 2012/2013

Administrationskalender skoleåret 2012/2013 august MÅNEDLIGE INDBERETINGER : Ansøgninger om tilskud til vikarudgifter, arbejdsgiver betaling af 1., 2., og 3. ledighedsdag, udbetalt erstatningsferie, arbejdsgivers betaling af sygedagpenge, efterindtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden.

LILLESKOLETRÆF Alt i alt håber vi, at Lilleskoletræf 2017 vil klæde bestyrelser og ledere endnu bedre på til at skabe skole nu og i fremtiden. INVITATION LILLESKOLETRÆF 2017 Velkommen til Lilleskoletræf 2017. Hvad skal der til for at lave lilleskoler i dag? Og hvorfor er det stadig vigtigt? Det er nogle af de spørgsmål vi skal zoome ind på og

Læs mere

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser

Lilleskoletræf 2016. Kære bestyrelser og skoleledelser Lilleskoletræf 2016 Kære bestyrelser og skoleledelser Velkommen til Lilleskoletræf 2016. At gå i, arbejde i, være forældre i den danske grundskole har ikke i mange år, om nogensinde, haft så stor bevågenhed

Læs mere

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole

Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole Ledertræf 2014 Mod til at forme morgendagens skole www.lilleskolerne.dk En sammenslutning af frie grundskoler Ny Kongensgade 10,1 1472 København K Telefon 4422 7920 Telefax 7020 2643 Forandringer præger

Læs mere

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen

Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Oprettelse af børnehave sammen med friskolen Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige pædagogiske

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler

Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler UDKAST AF 11. JUNI 2012 I medfør af 5, stk. 1, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1135 af 7. december

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger

Koblingsprocenten falder og det kommunal bidrag stiger Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Skole nr. 240 24. august 2010 Indhold Forslag til finanslov for 2011 Tilskud til lederuddannelse stadig en mulighed men varer det ved? Erik Clausen

Læs mere

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune

Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune Skovsgårdskolen og Tranum Skole En ny skole pr. 1. august 2012 i Jammerbugt Kommune - forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen.

Læs mere

Videreuddannelse i praksis.?

Videreuddannelse i praksis.? nr. 30 Videreuddannelse i praksis.? INDHOLD Nye elevtalskrav og filialer ved internationale skoler. Folketinget har ændret friskoleloven og blandet andet bestemt at der skal være mindst 3 elever i gennemsnit

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Skoleleder Søgårdsskolen April 2017 Adresse Søgårdsskolen C.L. Ibsens Vej 3 2820 Gentofte Tlf. 39 98 51 60 http://soegaardsskolen.skoleporten.dk Stilling Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt

Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt Forberedelse og gennemførsel af MUS Sådan får du MUS med kvalitet, mening og effekt For at du som leder kan komme godt i gang med årets MUS-runde, får du her en guide til processen. Uanset om du har stor

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder

Ørebroskolen forventninger til en kommende leder Ørebroskolen forventninger til en kommende leder En tilbagemelding til brug for forvaltning, ansættelsesudvalg og ansøgere til stillingen. Baggrund for tilbagemelding (Se program og bilag for aftenen)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere.

Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Forskning: Sådan møder praksis de nye lærere. Af Lisbeth Lunde Frederiksen. Ph.d. Forsknings-og udviklingsleder VIA Profession og uddannelse Det er ikke uden betydning, hvordan praksis møder de nye lærere,

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg.

I dette brev følger yderligere information om lockouten og hvordan en lockout vil påvirke skolerne og dermed elever og familier på Frederiksberg. NOTAT Information 2 om lockout af lærere 1. marts 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2013/0005110-1 Skoleafdelingen Kære forældre til børn i folkeskoler i Frederiksberg Kommune Forhandlingerne mellem Kommunernes

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private

Tilsynet er foretaget og udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse af lov om friskoler og private Bjarne Møller Pedersen Møllestensparken 49 4300 Holbæk Tlf.: 61 50 14 14 E- mail: bjarnemp1@gmail.com Tilsynserklæring vedr. Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 v/ forældrekredsens valgte tilsynsførende

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012-1 - Børn og Unge har siden

Læs mere

Lad os mødes og blive. dygtige til at se mulighederne. nr. 6 8. januar 2008. Kreativitet, innovation og INDHOLD

Lad os mødes og blive. dygtige til at se mulighederne. nr. 6 8. januar 2008. Kreativitet, innovation og INDHOLD nr. 6 Lad os mødes og blive dygtige til at se mulighederne Godt nytår! Mit første nytårsønske skal være at, jeg håber at se mange bestyrelsesmedlemmer og skoleledere til foreningens træf, kurser og møder

Læs mere

Oprettelse af en fri grundskole

Oprettelse af en fri grundskole Oprettelse af en fri grundskole Foreningen af Kristne Friskoler Der er ca. 500 friskoler i Danmark. Foreningen af Kristne Friskoler er en af de 6 skoleforeninger, der er i Danmark med godt 6300 elever

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre

HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER. København August Jobprofil. gør god ledelse bedre København August 2017 Jobprofil HILLERØD KOMMUNE SKOLEN VED SKOVEN - SKOLELEDER GENITOR APS LANGEBROGADE 6E, 3.TV 1411 KØBENHAVN K TLF. 31410178 KONTAKT@GENITOR.DK CVR-NUMMER: 35524258 JYSKE BANK REGNR.

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune

Notat. Modersmålsundervisning i Ballerup kommune SKOLER OG INSTITUTIONER Dato: 25. september 2014 Tlf. dir.: 4477 3901 Fax. dir.: 4477 2051 EAN nr.: dbc@balk.dk Sagsid: 17.15.04-A00-1-14 Notat Modersmålsundervisning i Ballerup kommune I Ballerup Kommune

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen

Generelle oplysninger. Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk. Skole og Ungechefen [Skriv tekst] Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Gentofte Skole Baunegårdsvej 33 2820 Gentofte Telefon: 39650228 www.gentofte.gentofte skoler.dk Skoleleder Gentofte Kommune

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler

PARATHEDSMÅLING. Bedre brug af hjælpemidler PARATHEDSMÅLING Bedre brug af hjælpemidler Indhold Introduktion til anvendelse af dokumentet 3 Resume af parathedsmålingen 4 Fælles og konkrete mål med implementeringen 6 Organisering og ledelse 9 Medarbejdere

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9,

Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Referat for bestyrelsesmøde nr. 9, Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 15.00-18.00 på Hilton, København Deltagere: Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann, Nils O. Andersen, Wenche Erlien. Lene Beck Mikkelsen

Læs mere

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013

Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 Århus den 13/6 2013 Tilsynserklæring for N. Kochs Skole skoleåret 2012-2013 I henhold til lov om friskoler og private grundskoler har undertegnede i skoleåret 2012-13 ført tilsyn med N. Kochs Skole, Skt.

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt

Orientering om nye regler vedrørende tilskud til inklusion, tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt Til skolens leder (frie grundskoler) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750

Læs mere

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012

Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Tilsynsplan skoleåret 2011/2012 Dato Tid Indhold Mandag d. 22.-8. 17.00 20.00 Bestyrelsesmøde. Dialog i forhold til tilsynsrapporten. Forventninger til tilsynet. Gennemgang af tilsynsplan. Torsdag d. 15.-9.

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Aktive børn i dagtilbud

Aktive børn i dagtilbud Aktive børn i dagtilbud Notat Baggrund Svendborg Kommune igangsatte i 2008 Danmarks største idrætsskoleprojekt Svendborgprojektet, hvor 0.- 6. klasse på syv af kommunens skoler fik seks lektioners idræt

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Kompetencestrategi 2015 for Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Denne kompetencestrategi dækker alle ansatte på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Målene for kompetencestrategien Aalborg Universitet

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00

For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN. Tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 19.00 21.00 Dagsorden For møde nr. 30 SKOLEBESTYRELSEN Tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 19.00 21.00 Mødelokale 3, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 176 SAGER TIL EFTERRETNING:... 176 201. Orientering.... 176 202. Planlægningsfaciliteter...

Læs mere

Forslag til finanslov for vækst i taksterne

Forslag til finanslov for vækst i taksterne Forslag til finanslov for 2010 0-vækst i taksterne Med stigninger i taksterne på under 1 % i forhold til finansloven for 2009, er der reelt tale om 0- vækst eller rettere et reelt fald i tilskuddet til

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 20. juni 2011 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Skovvejens Skole. Før Dagsorden

Skovvejens Skole. Før Dagsorden Skovvejens Skole Skolebestyrelse Møde nr. 3 Torsdag d. 3. november 2016 Kl. 18.00 18.30 Økonomi KL. 18.30 21.00 Ordinært møde Møder: Tirsdag d. 13/12 (Kildebjerg) tirsdag d. 31/1 (Jyderup) Onsdag d. 1/3

Læs mere

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson

Titel. Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Titel Formål - Hvilke processer/opgaver skal redskabet understøtte? Målgruppe - Hvem skal anvende redskabet? Ansvarlig - Enhed/kontaktperson Kvalitetssikring - Enhed/kontaktperson Opdatering - Seneste

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET

30. maj 2005 AT/lt J.nr / STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR KOLLEGIALE ORGANER VED AALBORG UNIVERSITET Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.aau.dk Anne Tonboe Sekretariatschef Tlf. 9635 9495 at@adm.aau.dk 30. maj 2005 AT/lt J.nr. 2005-003/01-0002

Læs mere

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf

Partnerskab 2. Politisk seminar okt COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab 2 Politisk seminar 30.-31. okt. 2007 COK, Den Kommunale Højskole, Kystvej, 8500 Grenå, tlf. 8959 5959 Formål med seminaret Partnerskab om Folkeskolen er nu ved at

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

NOTAT undervisning i hjemmet

NOTAT undervisning i hjemmet NOTAT undervisning i hjemmet 1 Indledning Som hjemmeunderviser hører man under Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v., og man skal naturligvis sørge for, at ens undervisning, uanset

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Fredagsbrev d.23/ uge 38

Fredagsbrev d.23/ uge 38 Fredagsbrev d.23/9 2016 uge 38 En uge, hvor det rigtige efterår lader vente på sig, og heldigvis for det. Børnene nyder udelivet rundt omkring skolen, og ser ud til at gå nye veje ved at finde andre lege.

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Orientering til skolebestyrelserne

Orientering til skolebestyrelserne 06. maj 2015 Orientering til skolebestyrelserne Tak til alle, der har taget aktivt del i at udvikle idéer til en strategi for Folkeskolen i Silkeborg frem mod år 2021. Børne- og Ungeudvalget har nu kigget

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere