Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder"

Transkript

1 EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Gravide i job - Lykkelige omstændigheder

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige ansatte i at få et godt arbejdsmiljø til gavn for alle. Mange erfaringer viser, at gravide kan fastholdes i arbejde helt frem til barselsperiodens start uden risiko for dem selv eller fostret, hvis der etableres en veltilrettelagt forebyggende indsats på virksomheden. Værktøjskassen anviser veje og giver gode råd til alle involverede i denne proces. Værktøjskassen om Gravide i job er en del af en serie udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, bestående af: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A Å Værktøjskassen: Alenearbejde Værktøjskassen: Jobusikkerhed Værktøjskassen: Mobning Værktøjskassen: Overvågning Værktøjskassen: Stress og stresshåndtering Værktøjskassen: Voldsomme oplevelser, chokerende begivenheder Værktøjskassen: Det rummelige arbejdsmarked - hvordan skaber vi plads til alle? Værktøjskassen: At arbejde systematisk med fravær - Fravær til nærvær. Værktøjskasserne kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmeside Indholdsfortegnelse Indledning 3 Graviditetens faser og arbejdsmiljøet 3 De første måneder 4 Undervejs 5 De sidste måneder 5 Frugtbare tiltag i virksomheden 6 Graviditetspolitik 6 Sådan kan en graviditetspolitik udarbejdes 7 APV/risikovurdering 8 Påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten 8 Løsninger 9 Andre vigtige tiltag 10 Arbejdsmiljøledelse 10 Sygefraværspolitik/Trivselssamtaler 10 Rundbordssamtaler 10 Sundhedsfremmeaktiviteter 10 Vigtige eksterne aktører og deres rolle 11 Lægen 11 Jordemoderen 11 Arbejdsmedicinsk klinik 11 Arbejdsmiljørådgiveren 12 Arbejdstilsynet 12 Kommunens dagpengeafdeling 12 Fagforeningen 12 Arbejdsgiverforeningen 12 Gode råd til den gravide 13 Hvordan kan du selv medvirke til, at du har det bedst muligt under graviditeten? 13 Hvordan kan du selv medvirke til at undgå uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger? 13 Hvornår skal du især passe på? 13 Hvordan kan du selv medvirke til at få et godt graviditetsforløb på arbejdspladsen? 14 Hvordan kan du bevare kontakten til virksomheden under fravær og barselsorlov? 14 1

3 Gode råd til ledelsen 15 Hvilket ansvar har ledelsen, og hvordan er reglerne på området? 15 Hvilke holdninger og hvilken adfærd er vigtig for dig som leder? 16 Hvilke initiativer bør du tage som leder? 16 Kan du som leder bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? 16 Gode råd til sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg 17 Hvilke opgaver og aktiviteter kan sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget varetage? 17 Gode råd til sikkerheds- og tillidsrepræsentant 17 Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at skabe en rummelig arbejdsplads for den gravide? 17 Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? 17 Gode råd til kollegerne 18 Hvordan kan man som kollega medvirke til gode forløb på arbejdspladsen? 18 Hvordan kan man som kollega medvirke til at bevare kontakten til den gravide under barselsorloven? 18 Eksempel på en graviditetspolitik 19 Formål 19 Målsætning 19 Retningslinier 19 Her kan du få mere at vide 20 Graviditet og fysik 20 Love og regler 20 Vejledninger, metoder mv. om arbejde, arbejdsmiljø og graviditet 20 Eksempler på graviditetspolitikker 20 Adresser Bagside Indledning At blive gravid er en dejlig begivenhed, man er kommet i lykkelige omstændigheder. Graviditeten er for det meste en kilde til glæde, men vi kan ikke komme udenom, at den også er en betydelig fysisk belastning for kroppen, og at der skal tages hensyn i arbejdsliv og fritid. At være gravid er ikke i sig selv en sygdom. Smerter og ubehag, som hænger sammen med naturlige kropslige forandringer i perioden, er ikke sygdomssymptomer, men normalt forekommende gener hos de fleste. En del gravide sygemelder sig på baggrund af disse symptomer, hvilket er en belastning for arbejdspladsen og ofte for den gravide selv. Nogle gravide oplever dog desværre, at der opstår reel sygdom under graviditeten. Årsagerne hertil kan være uafhængige af arbejdet, men kan også skyldes belastende arbejdsmiljøforhold. Denne værktæjskasse sætter fokus på forebyggelse af disse belastninger i arbejdsmiljøet til gavn for barnet, den gravide og arbejdspladsen. Mange undersøgelser har vist, at længere tids fravær kan betyde en risiko for at miste tilknytningen til arbejdspladsen. Hvis en kvinde ud over sin barselsperiode også er fraværende i lange sammenhængende dele af graviditetsperioden, kan meget være hændt på arbejdspladsen, så det kan være svært at vende tilbage og samle tråden op. I fraværsperioderne er det derfor særdeles vigtigt, at kontakten mellem kvinden og arbejdspladsen bevares i så stort et omfang som muligt. Arbejdspladsen har også et stort udbytte ud af, at kvinden er mindst muligt fraværende. Den gravide er en værdifuld medarbejder, der udfører et vigtigt stykke arbejde. Under fravær kan det gå ud over produktivitet og kvalitet. Andre skal løbe stærkere, vikarer ansættes, og så videre. For alle på arbejdspladsen - den gravide, kollegerne og ledelsen gælder det om at skabe positive og lykkelige omstændigheder, således at alle vinder derved. Her vil den gravide kunne fortsætte sit arbejde frem til den planlagte barsel uden fare for sit foster eller sig selv, og arbejdspladsen vil have gavn af en dygtig medarbejder længst muligt, såvel under graviditeten som efter barselsperioden. Graviditetens faser og arbejdsmiljøet Skønt graviditet ikke er en sygdom, sker der så mange ting i kroppen, at den gravide indimellem føler sig syg eller uoplagt. Desuden kan den gravide være særligt påvirkelig af forhold i arbejdsmiljøet, og derfor fastslås det i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om arbejdets udførelse i 8, at Særlige følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende ansatte, skal beskyttes mod farer, som for dem er særlig alvorlige. Den særlige risiko for fosteret og den gravide varierer i graviditetens forløb. I Sundhedsstyrelsens bog Barn i vente gennemgås graviditeten måned for måned, og bogen rummer mange nyttige oplysninger til såvel den gravide som til ledelse og kolleger på arbejdspladsen. Her anføres kun nogle væsentlige forhold set i relation til arbejdsmiljøet. 2 3

4 De første måneder Fosterskader kan opstå på alle tidspunkter i løbet af en graviditet. Ved fosterskader forstås alle tilfælde, hvor en graviditet ikke forløber normalt og f.eks. resulterer i ufrivillig abort, lav fødselsvægt, hæmning af fosterets vækst, medfødte misdannelser og dødfødsel. Den største risiko for misdannelser af fostre ligger i de første 3 måneder og især uge af graviditeten. I denne periode er fosteret særlig følsomt for skadelige påvirkninger, idet den grundlæggende dannelse af de forskellige organer sker i dette tidsrum. Særlig opmærksomhed skal rettes mod kemiske påvirkninger. Fig. 1. Gode råd om kemi og ergonomi Pas særlig meget på fosterskadende kemiske stoffer. Undgå gentagen håndtering af byrder over 12 kg. Løft ikke over 1000 kg./dag. Løft under optimale forhold. Skift mellem siddende, stående og gående arbejde. Undgå at stå og gå for meget. Øg variation og aflastning i takt med, at maven vokser. Skift mellem siddende, stående og gående arbejde. Undgå at stå og gå for meget. Øg variation og aflastning i takt med, at maven vokser. Undgå unødig belastning ved bæring, træk og skub. Undgå håndtering af byrder over 5-6 kg. Løft ikke over 500 kg./dag. Løft kun under optimale forhold. Hold ekstra hvilepauser ved behov. Husk at få benene lidt op. Undervejs Generelt bliver mange gener, der har med den gravides bevægeapparat at gøre, værre i løbet af graviditeten. Jo større fosteret og maven bliver, jo større vægt må den gravide slæbe rundt på. Dette kan ofte være årsag til nakke- og lændesmerter. Smerterne er ubehagelige, men ikke farlige. Rygøvelser og hvilepauser, hvor musklerne aflastes, er vigtige. Det kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel, hvis den gravide gentagne gange håndterer byrder over 12 kg., og samlet bør der ikke løftes over 1000 kg. om dagen. Gravide frarådes i almindelighed at foretage tunge løft og ikke mindst gentagne løft. Løftene bør foregå midt for kroppen og mellem midtlår- og albuehøjde. Byrden skal være god at håndtere og fodfæstet skal være stabilt. Det anses ikke for at være skadeligt, hvis byrden er under 4-5 kg. Fra begyndelsen af 4. graviditetsmåned skal den gravide kunne veksle mellem siddende arbejde og stående eller gående arbejde. Fordelingen skal være jævn hen over arbejdsdagen. Der kan med fordel indlægges tre halvtimers perioder med siddende arbejde én midt på formiddagen og to om eftermiddagen. Behovet for variation med aflastning i arbejdet er stigende gennem graviditeten. De sidste måneder Den gravide er nu i særlig grad besværet, især på grund af fostrets størrelse. Særlig opmærksomhed skal rettes mod de fysiske belastninger. Fra graviditetsmåned bør den gravide højst løfte 5-6 kg. ad gangen og ikke over 500 kg. om dagen. Løftene bør foregå midt for kroppen og mellem midtlår- og albuehøjde. Byrden skal være god at håndtere og fodfæstet skal være stabilt. Bæring, træk og skub kan udgøre en betydelig belastning og bør begrænses. Der skal være særlig opmærksomhed på rækkeafstande, der ved øgning også forøger belastningen på lænderyggen. Alene mavens størrelse kan betyde betragteligt større rækkeafstande. Graviditeten belaster også kroppen, hvad angår kredsløbet, og den gravide kan eksempelvis let få hævede ben. Dette kan afhjælpes ved, at hun får ekstra mulighed for hvilepauser på en passende hvileplads. Simple løsninger, som f.eks. at have mulighed for at få benene lidt op, kan forebygge meget besvær. Stående og gående arbejde bør reduceres efter behov. God variation og generel aflastning er meget væsentlig. Ud over de nævnte arbejdsmiljøpåvirkninger, kan der være andre forhold i arbejdsmiljøet, der er belastende for den gravide. Det siger sig selv, at der skal iværksættes tiltag for at sikre kvinden og det ufødte barn. 4 5

5 Frugtbare tiltag i virksomheden En indsats for et godt arbejdsmiljø bør allerede starte, inden graviditeten bliver aktuel. Hvis en virksomhed har kunnet optimere sit arbejdsmiljø til et niveau, hvor både gravide og andre med forbigående eller varig nedsættelse af arbejdsevnen kan fungere uden risiko, er det bedste udgangspunkt opnået. (Se mere i BAR service- og tjenesteydelsers værktøjskasse: Det rummelige arbejdsmarked.) Hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, bør virksomheden være kommet så langt, at den er klar til at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte den gravide og hendes ufødte barn. Da den første tredjedel af graviditeten, som nævnt, er en meget sårbar periode, er det en god idé, at den gravide fortæller arbejdspladsen om graviditeten, så snart den er kendt og ikke venter til f.eks. funktionærlovens minimumskrav, der ligger 3 måneder før forventet fødsel. En god forudsætning er, at den gravide er tryg ved virksomhedens holdning til gravide, at holdningerne er positive og omsættes til handling via eksempelvis en graviditetspolitik. Graviditetspolitik Formålet med en graviditetspolitik er at give trygge arbejdsvilkår, og at den gravide kan fortsætte i sit arbejde frem til barselsperioden. Graviditetspolitikken kan medvirke til at forebygge belastninger og sygdomme, skabe en god bevidsthed om arbejdsmiljøet hos alle ansatte og spare penge for både virksomhed og samfund. Belastende fysisk arbejde, manglende kontrol og usikkerhed om egen arbejdssituation og andre arbejdsmiljøpåvirkninger er væsentlige forhold, der kan få en gravid til at sygemelde sig. Mange erfaringer viser, at disse påvirkninger kan forebygges, og at sygefravær kan reduceres markant ved, at der på arbejdspladsen tages hensyn til den gravides særlige vilkår gennem etablering og indførelse af en graviditetspolitik. For at virke, bør politikken have opbakning fra både ledelse og ansatte. Graviditetspolitikken bør være klar til brug, inden en medarbejder bliver gravid. Politikken er en del af virksomhedens sikkerhedsarbejde, hvorfor sikkerhedsorganisationen er en naturlig deltager i processen. Da omplaceringer mv. kan komme på tale, er repræsentation af samarbejdsudvalget ligeledes væsentlig. I små virksomheder må virksomhedens ledelse sammen med de ansatte igangsætte og indføre graviditetspolitikken. I politikken kan de overordnede retningslinier i forhold til gravide beskrives, herunder hvordan der kan tages et særligt hensyn. Sådan kan en graviditetspolitik udarbejdes Ledelsen beslutter, at virksomheden skal have en graviditetspolitik. Sikkerhedsorganisationen formulerer forslag til, hvordan den skal se ud. Virksomheden indkalder til møde om graviditet og arbejde. (En arbejdsmiljørådgiver eller arbejdsmedicinsk klinik kan fortælle om regler og rettigheder). Arbejdsmiljøet for gravide kortlægges og vurderes (risikovurdering), så det bliver klart, hvor arbejdsmiljøet kan udgøre en fare for graviditeten og hvilke behov, der er for at løse arbejdsmiljøproblemer eller for at gøre brug af omplacering. Alle medarbejdere orienteres om graviditetspolitikken. Der udpeges eventuelt en kontaktperson på virksomheden, som kan kontaktes af læger. Fremover er graviditetspolitikken en del af personalepolitikken og udleveres til alle medarbejdere. Graviditetspolitikken kan nedskrives i en pjece. (www.gravidmedjob.dk) Et eksempel på en graviditetspolitik er anført sidst i denne værktøjskasse. 6 7

6 APV/risikovurdering I forbindelse med APV-kortlægningen og risikovurderingen af påvirkninger med henblik på farlighed, styrke og varighed vurderes det individuelt, hvilke arbejdsopgaver den gravide kan varetage, hvilke hun skal have hjælp til, og hvilke hun skal fritages for. Der kan med fordel anvendes en generel model, hvor APV en leder frem til, at alle arbejdspladser i virksomheden inddeles i 3 kategorier med hver sin farve grøn, gul eller rød: Grøn på disse arbejdspladser kan den gravide arbejde uden fare for sig selv eller fostret Gul den gravide kan arbejde her, men der skal etableres afhjælpende foranstaltninger, f.eks. i form af hjælpemidler, ændret arbejdspladsindretning og mulighed for hjælp fra kolleger Rød her må den gravide ikke arbejde. APV en skal til enhver tid være opdateret, således at der ikke forekommer nye farlige påvirkninger, der ikke bliver taget højde for. Ændringer i den gravides tilstand kan medføre behov for opfølgende vurderinger fra sikkerhedsorganisationens side. Påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten En samlet oversigt over farlige påvirkninger for gravide kan ses i At-vejledningen om Gravides og ammendes arbejdsmiljø. I forhold til personalegrupper dækket af BAR service- og tjenesteydelser skal fokus rettes mod følgende områder, hvis de er aktuelle: Løsninger I prioriteret rækkefølge skal løsninger være: 1. Påvirkninger søges primært løst gennem tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdspladsen, således at den gravide uden fare kan klare arbejdet. 2. Kan det ikke lade sig gøre, skal der ske foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse. Her kan det f.eks. komme på tale at ændre arbejdstiden, eller at kolleger bistår med hjælp. 3. Hvis det heller ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang, skal den gravide omplaceres til andre opgaver. 4. Hvis den gravide ikke kan omplaceres, skal hun hjemsendes og henvises til egen læge med henblik på fraværsmelding. For at undgå eller begrænse fravær kan der suppleres med følgende løsninger: Fleksible mødetider, f.eks. at kunne møde senere, når man har stærk morgenkvalme i stedet for at tage en hel sygedag Reducere arbejdsmængden, undgå overarbejde, at gå på nedsat tid, at holde hvilepauser efter behov At delvist fravær og tidsbegrænset fravær bliver en tydelig mulighed (f.eks. indtil et problem bliver løst, og en omplacering kan finde sted). Tungt arbejde tunge løft, belastende arbejdsstillinger, træk og skub, manglende variation. Kombinationer af disse belastninger er særligt risikable Kemiske stoffer, som organiske opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler til ukrudt og insekter samt tungmetaller Stress, højt arbejdstempo, lang arbejdstid Fysiske påvirkninger stød og slag direkte mod den gravides mave, faldulykker og helkropsvibrationer Infektioner med f.eks. børnesygdomme Ekstrem varme. 8 9

7 Andre vigtige tiltag Arbejdsmiljøledelse Har virksomheden etableret et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem og kan den opfylde kravene til at blive arbejdsmiljøcertificeret, er hele grundlaget for en velfungerende graviditetspolitik på plads. Bevidstheden om vigtigheden af et godt arbejdsmiljø er til stede, og virksomheden er som regel gået videre end arbejdsmiljølovens krav foreskriver. Sygefraværspolitik/Trivselssamtaler Gennem etablering af en sygefraværspolitik, der indbefatter afholdelse af trivselssamtaler og aftaler om gensidig kontakt ved sygdomsfravær, kan virksomheden have et godt supplerende værktøj til graviditetspolitikken. Der vil her være gode muligheder for at afklare belastninger i arbejdet, som der skal tages højde for, og muligheden for den vigtige gensidige kontakt er etableret. Læs mere i En værktøjskasse om at arbejde systematisk med fravær, BAR service- og tjenesteydelser. Rundbordssamtaler Hvis der er opstået et problem med meget fravær, og fraværet objektivt set kan reduceres, kan det give mening at samles til en rundbordssamtale. Muligheden kan være etableret via graviditetspolitikken. Rundbordssamtalen kan f.eks. have følgende deltagere: Den gravide, en ledelsesrepræsentant og sikkerheds- eller tillidsrepræsentant. Ved mere komplicerede forhold kan relevante eksterne aktører som læge, kommunal sagsbehandler eller en arbejdsmiljørådgiver inddrages. Formålet med rundbordssamtalen er at finde veje til, at den gravide kan vende helt eller delvist tilbage i sit arbejde. De nødvendige tiltag i virksomheden klarlægges ligesom eksterne støttemuligheder. (Læs mere i En værktøjskasse om det rummelige arbejdsmarked BAR service- og tjenesteydelser). Sundhedsfremmeaktiviteter Sund kost, motion og lignende kan være med til at skabe et godt forløb for den gravide på virksomheden. Virksomhedens sundhedspolitik kan tage højde herfor. (Se mere i BAR service og tjenesteydelsers informationsmateriale: Sundhedsfremme på arbejdspladsen.) Vigtige eksterne aktører og deres rolle Lægen Lægen kan kontaktes, hvis man er usikker på, om en påvirkning i arbejdet kan udgøre en risiko Lægen skal bedømme, om graviditeten har et sygeligt forløb, eller om arbejdets særlige karakter ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Lægen kan afgøre, om der er brug for at udstede en hel eller delvis sygemelding Er en ansat fraværende på grund af sygdom i mere end to uger, skal egen læge udfylde en lægeerklæring for, at den ansatte kan hæve sygedagpenge, eller virksomheden kan få refusion. En normal graviditet berettiger ikke til udbetaling af sygedagpenge Kan henvise til arbejdsmedicinsk klinik med henblik på nærmere udredning af arbejdsmiljøpåvirkningers indflydelse. Jordemoderen Følger, at graviditeten forløber, som den skal Kan rådgive om fysisk træning, kost, mv. Kan henvise til arbejdsmedicinsk klinik og følge op på resultatet. Arbejdsmedicinsk klinik Arbejdsmedicinsk klinik kan undersøge, om en påvirkning i arbejdet kan udgøre en risiko / har været årsag til et fysisk problem og give råd om arbejdsmiljøforbedringer, der skal opfyldes Følge op på, at arbejdsmiljøforbedringerne bliver gennemført Afdelingens indsats sker i samarbejde med den gravide, virksomhedsledelsen, sikkerhedsorganisationen og den gravides læge

8 Arbejdsmiljørådgiveren Kan bistå sikkerhedsorganisationen og ledelsen med: - udarbejdelse af en graviditetspolitik - risikovurdering af arbejdsmiljøpåvirkninger i forhold til den gravide og fostret - udarbejdelse af løsninger på fundne problemer. Arbejdstilsynet Kan oplyse om love og regler Kan give en konkret vurdering af en arbejdsmiljøpåvirkning Tilser, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes og efterleves på virksomheden. Kommunens dagpengeafdeling Tager sig af forhold vedrørende udbetaling af dagpenge. Fagforeningen Kan tage sig af konflikthåndtering ved uenighed om løn, barselsdagpenge og afskedigelse Kan hjælpe med at fortolke regler og lovgivning på området. Arbejdsgiverforeningen Kan rådgive om overenskomster, løn/dagpenge, forhold i love, bekendtgørelser og vejledninger Kan rådgive om forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den gravides arbejdsmiljø Kan rådgive om APV for den gravide Kan rådgive om fastholdelse og hjemsendelser. Gode råd til den gravide Som gravid er du centrum i denne sammenhæng, og dine handlinger er helt afgørende for, at både du selv og din arbejdsplads kommer godt igennem din graviditets- og barselsperiode. Hvordan kan du selv medvirke til, at du har det bedst muligt under graviditeten? Hold dig i fysisk god form gennem passende træning Hold hvilepauser, hvor du kan aflaste musklerne og lave rygøvelser Skær lidt ned på antallet af daglige gøremål, således at du ikke overbelaster din fysik Spis mange små måltider dagen igennem Kom dit øgede søvnbehov i møde. Hvordan kan du selv medvirke til at undgå uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger? Ved at du med det samme fortæller din arbejdsplads, at du er gravid, således at passende forebyggelse kan igangsættes Ved selv at følge de løsningsforslag, som graviditetspolitik og arbejdspladsvurdering stiller op og ikke gå på kompromis. Hvornår skal du især passe på? I graviditetsperiodens uge er dit foster særligt udsat for påvirkninger (f.eks. fra kemiske stoffer), der kan medføre alvorlige misdannelser Fra starten af graviditeten bør du højst løfte 12 kg. ad gangen og ikke mere end 1000 kg. dagligt. Fra graviditetsmåned bør du højst løfte 5-6 kg. ad gangen og ikke mere end 500 kg. dagligt. Løfteforholdene bør være så optimale som muligt Du skal ofte kunne sidde ned, begrænse stående og gående arbejde og kunne tage de nødvendige hvilepauser

9 Hvordan kan du selv medvirke til at få et godt graviditetsforløb på arbejdspladsen? Ved at du er åben om dine behov i forhold til kolleger og ledelse Ved at du er indstillet på at levere den bedst mulige arbejdsindsats, du kan, under hensyntagen til din tilstand og dit foster At du ikke sygemelder dig unødvendigt, men tager en samtale med din leder/arbejdsgiver, hvis du er utryg At du medbringer virksomhedens graviditetspolitik og arbejdspladsvurdering til f.eks. første graviditetsundersøgelse hos lægen, således at denne kan bedømme, om der er taget passende forholdsregler. Hvordan kan du bevare kontakten til virksomheden under fravær og barselsorlov? Ved at være imødekommende overfor kolleger og ledelse, der kontakter dig Ved selv at kontakte kolleger og ledelse. Gode råd til ledelsen Hvilket ansvar har ledelsen, og hvordan er reglerne på området? Som leder og arbejdsgiver skal du sørge for, at det i vurderingen af sikkerhed og sundhed vurderes, om der er en risiko for, at en gravid eller ammende ansat er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditet eller amning. (At-bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, 8, stk. 3). Hvis der er en risiko, og det vurderes, at den vil få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal du træffe foranstaltninger til løsning af problemet. Det kan i prioriteret rækkefølge ske ved: tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdspladsen foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse overførsel af den gravide til andre opgaver beslutning om, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde (At-vejledningen om Gravides og ammendes arbejdsmiljø). Den gravide skal hjemsendes med fuld løn, hvis arbejdsmiljøproblemerne ikke kan løses, og hun ikke kan omplaceres til andet arbejde. Det er ikke tilladt at fyre en medarbejder på grund af graviditet

10 Hvilke holdninger og hvilken adfærd er vigtig for dig som leder? At du tager dit ansvar for den gravide og hendes foster alvorligt og udmønter det i de nødvendige handlinger At du demonstrerer, at spørgsmålet om graviditet og arbejdsmiljø skal prioriteres højt. Hvilke initiativer bør du tage som leder? Tag initiativ til og medvirk til at implementere en graviditetspolitik Hav altid en opdateret APV, der også har fokus på gravides arbejdsmiljøforhold, hvis du har kvindelige ansatte i den fødedygtige alder Medvirk til at holde en optimal kontakt til den gravide under fravær og barselsorlov. Kan du som leder bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? Ja, hvis der foreligger en aftale herom i kraft af f.eks. en graviditetspolitik, som er vedtaget af alle parter. Gode råd til sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg Erfaringen viser, at de bedste graviditetspolitikker findes i de virksomheder, hvor der er et tæt og godt samarbejde mellem sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg. Hensynet til gravide skal altid indgå i det almindelige sikkerhedsarbejde og indgå i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger. Hvilke opgaver og aktiviteter kan sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget varetage? Medvirke til udvikling og indførelse af en graviditetspolitik Medvirke til risikovurderingen og udarbejdelse af løsninger i et samarbejde med ledelsen, den gravide, eventuelt arbejdsmiljørådgivere, og ved behov egen læge og arbejdsmedicinsk klinik Hvis den gravide skal omplaceres til andet arbejde, er det væsentligt, at samarbejdsudvalget er involveret. Gode råd til sikkerheds- og tillidsrepræsentant Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at skabe en rummelig arbejdsplads for den gravide? Ved at søge opbakning til graviditetspolitikken i ord og handling hos ledelsen og alle ansatte. Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? Hvis der foreligger en aftale herom i kraft af f.eks. en graviditetspolitik, som er vedtaget af alle parter Ved at tage kontakten med rimelige mellemrum, således at den gravide kan være bedst muligt opdateret og klar til at vende tilbage

11 Gode råd til kollegerne Som kollega er din indstilling og medvirken helt afgørende, hvis arbejdspladsen skal være et godt sted at være for en gravid kollega. Hvordan kan man som kollega medvirke til gode forløb på arbejdspladsen? Være indstillet på at tage over, hvor den gravide ellers ville blive belastet. Der må dog aldrig blive tale om, at du overbelaster dig selv Stille din arbejdsplads eller arbejdsopgaver til rådighed for den gravide i en afgrænset periode Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt helt forsvarlige Meddele eventuelle problemer til sikkerhedsgruppen eller ledelsen Medvirke til at påvirke kolleger i en positiv retning. Hvordan kan man som kollega medvirke til at bevare kontakten til den gravide under barselsorloven? Hvis du som kollega har et godt forhold til den gravide, kan I aftale at ses eller ringe sammen. Eksempel på en graviditetspolitik En graviditetspolitik kan være udformet på følgende måde: Formål I vores virksomhed er den enkelte medarbejder en vigtig ressource, og med denne graviditetspolitik ønsker vi at skabe en god og tryg arbejdsplads også for den gravide og hendes ufødte barn. Målsætning At arbejdet for den gravide planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for derigennem at sikre, at den gravide kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov. At der skabes de bedste betingelser for den gravide, så det at være gravid er foreneligt med det daglige arbejde. Retningslinier Målsætningerne nås ved, at den gravide tidligst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder. Arbejdstilsynets og BAR service- og tjenesteydelsers vejledninger skal overholdes. De væsentlige faktorer inddrages i arbejdspladsvurderingen og den individuelle vurdering af den gravides arbejdsplads

12 Følgende er gældende: Alle arbejdspladser er via APV til enhver tid bedømt i forhold til egnethed for en gravid medarbejder. Det afklares, om der er behov for hjælp fra kolleger i særlige situationer. Der udarbejdes en plan for den enkelte gravide. Hvis den gravides arbejdsplads skønnes uegnet, omplaceres den gravide i graviditetsperioden til en egnet arbejdsplads, hvis det er realistisk muligt. Den gravides ønsker imødekommes så vidt muligt, men der forventes en positiv indstilling af den gravide i forhold til den midlertidige omplacering. Alle med ledelsesansvar, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fører tilsyn med, at den gravides arbejdsmiljøforhold er hensigtsmæssige. Der tales graviditet og arbejdsplads med den gravide under hele graviditetsperioden. Det forventes, at alle medarbejdere viser hensyn til gravide kolleger ved at hjælpe, så den gravide kan undgå tunge løft eller andre risikable belastninger. Ligeledes at man gerne midlertidigt stiller sin normale arbejdsplads eller arbejdsopgaver til rådighed, så den gravide kan omplaceres. Den gravide kan efter eget ønske og ved behov blive vejledt af en ekstern arbejdsmiljørådgiver med henblik på at forebygge belastninger. Sikkerhedsorganisationen inddrager eksterne arbejdsmiljørådgivere ved behov for bistand til APV eller den individuelle vurdering af arbejdspladser i forhold til gravide. Gravide pålægges så vidt muligt ikke overarbejde eller nat- og skifteholdsarbejde. Nødvendige pauser kan holdes, og der kan indtages regelmæssige måltider. Under fraværsperioder er den gravide indstillet på at kunne blive kontaktet af nærmeste leder, sikkerheds- eller tillidsrepræsentant med henblik på at afklare, om årsagen til fraværet er arbejdsbetinget, og om relevante tiltag vil kunne reducere fraværet. Kontakten tages ligeledes for at bevare den bedst mulige tilknytning mellem den gravide og virksomheden. Her kan du få mere at vide Graviditet og fysik (Sundhedsstyrelsen). Love og regler At-vejledning: Gravides og ammendes arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Vejledninger, metoder, mv. om arbejde, arbejdsmiljø og graviditet Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Viborg Amt: Gravidpolitik, regler og økonomi BAR Handel: Du kan vente dig i butikken. Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. BAR Jord til Bord: Gravides arbejdsmiljø i gartnerier. Grafisk BAR: Baby er Boss. Graviditetspolitik i den grafiske branche. Sundhedsstyrelsen: Barn i Vente. Komiteen for sundhedsoplysning Vilain, A.D. et al: Gravid! Hvad siger lægen Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Odense Universitetshospital og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Skive Sygehus Information til den gravide, arbejdsgiveren, lægen og jordemoderen. Fasthold den glade begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien. Eksempler på graviditetspolitikker Arbejdstilsynet Postboks København K Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: udgave. 1. oplag Lay-out: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr Værktøjskassen kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret?

Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og fostret? Gravide og ammende Indledning: Denne branchevejledning sætter fokus på emner som: Hvad gør vi, når en medarbejder bliver gravid? Hvordan finder vi ud af, om arbejdsmiljøet er farligt for den gravide og

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø

Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest. Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest Graviditet og arbejdsmiljø Revideret februar 2016 Graviditet og arbejdsmiljø Arbejdsmedicin Hospitalsenheden Vest 4. udgave Redigering: Socialrådgiver Hugo Knudsen

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Gravide. Vejledning om arbejde ved graviditet og amning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Gravide. Vejledning om arbejde ved graviditet og amning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Gravide Vejledning om arbejde ved graviditet og amning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som parterne ønsker for gravide og ammende på arbejde

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP...

FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... FÅ ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ LUK VÆRKTØJSKASSERNE OP... Et godt psykisk arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde og færre sygedage Derfor er det på tide at trække i arbejdstøjet og arbejde for et endnu

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger

EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE. og hvad man kan gøre for at undgå belastninger EN VÆRKTØJSKASSE OM OVERVÅGNINGSARBEJDE og hvad man kan gøre for at undgå belastninger Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø

Du kan vente. dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø Du kan vente dig i butikken En pjece om gravides arbejdsmiljø BAR Handel Dette materiale er udarbejdet af BAR Handel. BAR Handel har til formål at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads 2008 UDGAVE INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Bliv klar til en grøn smiley Arbejdstilsynet screener i disse år arbejdsmiljøet på alle danske virksomheder. Alle

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Værktøjskasse om Alenearbejde

Værktøjskasse om Alenearbejde Hotel og restauration Værktøjskasse om Alenearbejde og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs?

Hvad kan vi gøre for at komme mobning til livs? HOTEL OG RESTAURATION Hvordan undgår vi faldulykker på de glatte gulve? Hvad må de unge medarbejdere under 18 år arbejde med? Hvordan laver vi APV? Hvordan forebygger vi belastning af skuldre og nakke?

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6

Dokumentnavn: Sygefraværdspolitik Dok.nr.: PO Ejer: Forfatter: Godkender: Status: Side acta acta acta Godkendt 1 af 6 acta acta acta Godkendt 1 af 6 Skagen Skipperskoles sygefraværspolitik. Skagen Skipperskoles sygdomspolitik er et sæt "spilleregler" for, hvordan ledelsen og medarbejderne i fællesskab og i praksis forebygger

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Der skal tre til en god graviditet. Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger.

Der skal tre til en god graviditet. Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger. Der skal tre til en god graviditet Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger. Lykkelige omstændigheder Hvorfor bekymre sig om gravide i ældreplejen? Man kan godt passe et arbejde i

Læs mere

Der skal tre til en god graviditet. Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger.

Der skal tre til en god graviditet. Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger. Der skal tre til en god graviditet Gode råd til gravide i ældreplejen og deres ledere og kolleger. Man kan godt passe et arbejde i ældreplejen, selvom man er gravid. Det har bl.a. sosu-hjælper Trine Gissel

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Graviditet Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Tillykke Tillykke med din graviditet! At vente et barn er en begivenhed i livet, som forbindes med stor glæde

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen

Arbejdsmedicin. Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin. Trine Rønde Kristensen Arbejdsmedicin Teoretisk speciallægeuddannelse i almen medicin Trine Rønde Kristensen Historie: 1873 Danmarks første Fabrikslov og Arbejdstilsynet 1977 Arbejdsmiljøloven 1983: Arbejdsmedicin selvstændigt

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED. Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads INTERAKTIV TEST - TIL DIN VIRKSOMHED Er arbejdsmiljøet på din arbejdsplads Hvad sker der ved Arbejdstilsynets screening? Branchearbejdsmiljørådet har lanceret testen Klar til screening, fordi Arbejdstilsynet

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Arbejdsmiljø og sygefravær

Arbejdsmiljø og sygefravær Tema om sygefravær Alle på en arbejdsplads bliver berørt af sygefravær. Enten direkte ved egen sygdom eller indirekte, når kolleger er syge. For at minimere sygefraværet skal der ses nærmere på årsagerne

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Løft rigtigt, når I gør rent

Løft rigtigt, når I gør rent KOST-SERVICE Løft rigtigt, når I gør rent - et TR/AMR værktøj til dig og din arbejdsplads Dette værktøj er til dig, som er arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller tillidsrepræsentant (TR). Du kan læse om,

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SYGEPOLITIK SYGEPOLITIK Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere.

APV skema. Dagplejere. Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. APV skema Dagplejere Rebild kommunes APV-skema til dagplejere. Hensigten med dette skema er, endnu engang at sætte fokus på dagplejernes arbejdsmiljø. Udover at vi i sikkerhedsgruppen synes det er en rigtig

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere