Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder"

Transkript

1 EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax.: Sekretariatet for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax.: Arbejdstagersekretariatet H.C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax.: Gravide i job - Lykkelige omstændigheder

2 Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige ansatte i at få et godt arbejdsmiljø til gavn for alle. Mange erfaringer viser, at gravide kan fastholdes i arbejde helt frem til barselsperiodens start uden risiko for dem selv eller fostret, hvis der etableres en veltilrettelagt forebyggende indsats på virksomheden. Værktøjskassen anviser veje og giver gode råd til alle involverede i denne proces. Værktøjskassen om Gravide i job er en del af en serie udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser, bestående af: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø fra A Å Værktøjskassen: Alenearbejde Værktøjskassen: Jobusikkerhed Værktøjskassen: Mobning Værktøjskassen: Overvågning Værktøjskassen: Stress og stresshåndtering Værktøjskassen: Voldsomme oplevelser, chokerende begivenheder Værktøjskassen: Det rummelige arbejdsmarked - hvordan skaber vi plads til alle? Værktøjskassen: At arbejde systematisk med fravær - Fravær til nærvær. Værktøjskasserne kan hentes på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside eller købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmeside Indholdsfortegnelse Indledning 3 Graviditetens faser og arbejdsmiljøet 3 De første måneder 4 Undervejs 5 De sidste måneder 5 Frugtbare tiltag i virksomheden 6 Graviditetspolitik 6 Sådan kan en graviditetspolitik udarbejdes 7 APV/risikovurdering 8 Påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten 8 Løsninger 9 Andre vigtige tiltag 10 Arbejdsmiljøledelse 10 Sygefraværspolitik/Trivselssamtaler 10 Rundbordssamtaler 10 Sundhedsfremmeaktiviteter 10 Vigtige eksterne aktører og deres rolle 11 Lægen 11 Jordemoderen 11 Arbejdsmedicinsk klinik 11 Arbejdsmiljørådgiveren 12 Arbejdstilsynet 12 Kommunens dagpengeafdeling 12 Fagforeningen 12 Arbejdsgiverforeningen 12 Gode råd til den gravide 13 Hvordan kan du selv medvirke til, at du har det bedst muligt under graviditeten? 13 Hvordan kan du selv medvirke til at undgå uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger? 13 Hvornår skal du især passe på? 13 Hvordan kan du selv medvirke til at få et godt graviditetsforløb på arbejdspladsen? 14 Hvordan kan du bevare kontakten til virksomheden under fravær og barselsorlov? 14 1

3 Gode råd til ledelsen 15 Hvilket ansvar har ledelsen, og hvordan er reglerne på området? 15 Hvilke holdninger og hvilken adfærd er vigtig for dig som leder? 16 Hvilke initiativer bør du tage som leder? 16 Kan du som leder bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? 16 Gode råd til sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg 17 Hvilke opgaver og aktiviteter kan sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget varetage? 17 Gode råd til sikkerheds- og tillidsrepræsentant 17 Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at skabe en rummelig arbejdsplads for den gravide? 17 Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? 17 Gode råd til kollegerne 18 Hvordan kan man som kollega medvirke til gode forløb på arbejdspladsen? 18 Hvordan kan man som kollega medvirke til at bevare kontakten til den gravide under barselsorloven? 18 Eksempel på en graviditetspolitik 19 Formål 19 Målsætning 19 Retningslinier 19 Her kan du få mere at vide 20 Graviditet og fysik 20 Love og regler 20 Vejledninger, metoder mv. om arbejde, arbejdsmiljø og graviditet 20 Eksempler på graviditetspolitikker 20 Adresser Bagside Indledning At blive gravid er en dejlig begivenhed, man er kommet i lykkelige omstændigheder. Graviditeten er for det meste en kilde til glæde, men vi kan ikke komme udenom, at den også er en betydelig fysisk belastning for kroppen, og at der skal tages hensyn i arbejdsliv og fritid. At være gravid er ikke i sig selv en sygdom. Smerter og ubehag, som hænger sammen med naturlige kropslige forandringer i perioden, er ikke sygdomssymptomer, men normalt forekommende gener hos de fleste. En del gravide sygemelder sig på baggrund af disse symptomer, hvilket er en belastning for arbejdspladsen og ofte for den gravide selv. Nogle gravide oplever dog desværre, at der opstår reel sygdom under graviditeten. Årsagerne hertil kan være uafhængige af arbejdet, men kan også skyldes belastende arbejdsmiljøforhold. Denne værktæjskasse sætter fokus på forebyggelse af disse belastninger i arbejdsmiljøet til gavn for barnet, den gravide og arbejdspladsen. Mange undersøgelser har vist, at længere tids fravær kan betyde en risiko for at miste tilknytningen til arbejdspladsen. Hvis en kvinde ud over sin barselsperiode også er fraværende i lange sammenhængende dele af graviditetsperioden, kan meget være hændt på arbejdspladsen, så det kan være svært at vende tilbage og samle tråden op. I fraværsperioderne er det derfor særdeles vigtigt, at kontakten mellem kvinden og arbejdspladsen bevares i så stort et omfang som muligt. Arbejdspladsen har også et stort udbytte ud af, at kvinden er mindst muligt fraværende. Den gravide er en værdifuld medarbejder, der udfører et vigtigt stykke arbejde. Under fravær kan det gå ud over produktivitet og kvalitet. Andre skal løbe stærkere, vikarer ansættes, og så videre. For alle på arbejdspladsen - den gravide, kollegerne og ledelsen gælder det om at skabe positive og lykkelige omstændigheder, således at alle vinder derved. Her vil den gravide kunne fortsætte sit arbejde frem til den planlagte barsel uden fare for sit foster eller sig selv, og arbejdspladsen vil have gavn af en dygtig medarbejder længst muligt, såvel under graviditeten som efter barselsperioden. Graviditetens faser og arbejdsmiljøet Skønt graviditet ikke er en sygdom, sker der så mange ting i kroppen, at den gravide indimellem føler sig syg eller uoplagt. Desuden kan den gravide være særligt påvirkelig af forhold i arbejdsmiljøet, og derfor fastslås det i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om arbejdets udførelse i 8, at Særlige følsomme risikogrupper, herunder gravide og ammende ansatte, skal beskyttes mod farer, som for dem er særlig alvorlige. Den særlige risiko for fosteret og den gravide varierer i graviditetens forløb. I Sundhedsstyrelsens bog Barn i vente gennemgås graviditeten måned for måned, og bogen rummer mange nyttige oplysninger til såvel den gravide som til ledelse og kolleger på arbejdspladsen. Her anføres kun nogle væsentlige forhold set i relation til arbejdsmiljøet. 2 3

4 De første måneder Fosterskader kan opstå på alle tidspunkter i løbet af en graviditet. Ved fosterskader forstås alle tilfælde, hvor en graviditet ikke forløber normalt og f.eks. resulterer i ufrivillig abort, lav fødselsvægt, hæmning af fosterets vækst, medfødte misdannelser og dødfødsel. Den største risiko for misdannelser af fostre ligger i de første 3 måneder og især uge af graviditeten. I denne periode er fosteret særlig følsomt for skadelige påvirkninger, idet den grundlæggende dannelse af de forskellige organer sker i dette tidsrum. Særlig opmærksomhed skal rettes mod kemiske påvirkninger. Fig. 1. Gode råd om kemi og ergonomi Pas særlig meget på fosterskadende kemiske stoffer. Undgå gentagen håndtering af byrder over 12 kg. Løft ikke over 1000 kg./dag. Løft under optimale forhold. Skift mellem siddende, stående og gående arbejde. Undgå at stå og gå for meget. Øg variation og aflastning i takt med, at maven vokser. Skift mellem siddende, stående og gående arbejde. Undgå at stå og gå for meget. Øg variation og aflastning i takt med, at maven vokser. Undgå unødig belastning ved bæring, træk og skub. Undgå håndtering af byrder over 5-6 kg. Løft ikke over 500 kg./dag. Løft kun under optimale forhold. Hold ekstra hvilepauser ved behov. Husk at få benene lidt op. Undervejs Generelt bliver mange gener, der har med den gravides bevægeapparat at gøre, værre i løbet af graviditeten. Jo større fosteret og maven bliver, jo større vægt må den gravide slæbe rundt på. Dette kan ofte være årsag til nakke- og lændesmerter. Smerterne er ubehagelige, men ikke farlige. Rygøvelser og hvilepauser, hvor musklerne aflastes, er vigtige. Det kan øge risikoen for abort eller for tidlig fødsel, hvis den gravide gentagne gange håndterer byrder over 12 kg., og samlet bør der ikke løftes over 1000 kg. om dagen. Gravide frarådes i almindelighed at foretage tunge løft og ikke mindst gentagne løft. Løftene bør foregå midt for kroppen og mellem midtlår- og albuehøjde. Byrden skal være god at håndtere og fodfæstet skal være stabilt. Det anses ikke for at være skadeligt, hvis byrden er under 4-5 kg. Fra begyndelsen af 4. graviditetsmåned skal den gravide kunne veksle mellem siddende arbejde og stående eller gående arbejde. Fordelingen skal være jævn hen over arbejdsdagen. Der kan med fordel indlægges tre halvtimers perioder med siddende arbejde én midt på formiddagen og to om eftermiddagen. Behovet for variation med aflastning i arbejdet er stigende gennem graviditeten. De sidste måneder Den gravide er nu i særlig grad besværet, især på grund af fostrets størrelse. Særlig opmærksomhed skal rettes mod de fysiske belastninger. Fra graviditetsmåned bør den gravide højst løfte 5-6 kg. ad gangen og ikke over 500 kg. om dagen. Løftene bør foregå midt for kroppen og mellem midtlår- og albuehøjde. Byrden skal være god at håndtere og fodfæstet skal være stabilt. Bæring, træk og skub kan udgøre en betydelig belastning og bør begrænses. Der skal være særlig opmærksomhed på rækkeafstande, der ved øgning også forøger belastningen på lænderyggen. Alene mavens størrelse kan betyde betragteligt større rækkeafstande. Graviditeten belaster også kroppen, hvad angår kredsløbet, og den gravide kan eksempelvis let få hævede ben. Dette kan afhjælpes ved, at hun får ekstra mulighed for hvilepauser på en passende hvileplads. Simple løsninger, som f.eks. at have mulighed for at få benene lidt op, kan forebygge meget besvær. Stående og gående arbejde bør reduceres efter behov. God variation og generel aflastning er meget væsentlig. Ud over de nævnte arbejdsmiljøpåvirkninger, kan der være andre forhold i arbejdsmiljøet, der er belastende for den gravide. Det siger sig selv, at der skal iværksættes tiltag for at sikre kvinden og det ufødte barn. 4 5

5 Frugtbare tiltag i virksomheden En indsats for et godt arbejdsmiljø bør allerede starte, inden graviditeten bliver aktuel. Hvis en virksomhed har kunnet optimere sit arbejdsmiljø til et niveau, hvor både gravide og andre med forbigående eller varig nedsættelse af arbejdsevnen kan fungere uden risiko, er det bedste udgangspunkt opnået. (Se mere i BAR service- og tjenesteydelsers værktøjskasse: Det rummelige arbejdsmarked.) Hvor det ikke har kunnet lade sig gøre, bør virksomheden være kommet så langt, at den er klar til at træffe særlige foranstaltninger for at beskytte den gravide og hendes ufødte barn. Da den første tredjedel af graviditeten, som nævnt, er en meget sårbar periode, er det en god idé, at den gravide fortæller arbejdspladsen om graviditeten, så snart den er kendt og ikke venter til f.eks. funktionærlovens minimumskrav, der ligger 3 måneder før forventet fødsel. En god forudsætning er, at den gravide er tryg ved virksomhedens holdning til gravide, at holdningerne er positive og omsættes til handling via eksempelvis en graviditetspolitik. Graviditetspolitik Formålet med en graviditetspolitik er at give trygge arbejdsvilkår, og at den gravide kan fortsætte i sit arbejde frem til barselsperioden. Graviditetspolitikken kan medvirke til at forebygge belastninger og sygdomme, skabe en god bevidsthed om arbejdsmiljøet hos alle ansatte og spare penge for både virksomhed og samfund. Belastende fysisk arbejde, manglende kontrol og usikkerhed om egen arbejdssituation og andre arbejdsmiljøpåvirkninger er væsentlige forhold, der kan få en gravid til at sygemelde sig. Mange erfaringer viser, at disse påvirkninger kan forebygges, og at sygefravær kan reduceres markant ved, at der på arbejdspladsen tages hensyn til den gravides særlige vilkår gennem etablering og indførelse af en graviditetspolitik. For at virke, bør politikken have opbakning fra både ledelse og ansatte. Graviditetspolitikken bør være klar til brug, inden en medarbejder bliver gravid. Politikken er en del af virksomhedens sikkerhedsarbejde, hvorfor sikkerhedsorganisationen er en naturlig deltager i processen. Da omplaceringer mv. kan komme på tale, er repræsentation af samarbejdsudvalget ligeledes væsentlig. I små virksomheder må virksomhedens ledelse sammen med de ansatte igangsætte og indføre graviditetspolitikken. I politikken kan de overordnede retningslinier i forhold til gravide beskrives, herunder hvordan der kan tages et særligt hensyn. Sådan kan en graviditetspolitik udarbejdes Ledelsen beslutter, at virksomheden skal have en graviditetspolitik. Sikkerhedsorganisationen formulerer forslag til, hvordan den skal se ud. Virksomheden indkalder til møde om graviditet og arbejde. (En arbejdsmiljørådgiver eller arbejdsmedicinsk klinik kan fortælle om regler og rettigheder). Arbejdsmiljøet for gravide kortlægges og vurderes (risikovurdering), så det bliver klart, hvor arbejdsmiljøet kan udgøre en fare for graviditeten og hvilke behov, der er for at løse arbejdsmiljøproblemer eller for at gøre brug af omplacering. Alle medarbejdere orienteres om graviditetspolitikken. Der udpeges eventuelt en kontaktperson på virksomheden, som kan kontaktes af læger. Fremover er graviditetspolitikken en del af personalepolitikken og udleveres til alle medarbejdere. Graviditetspolitikken kan nedskrives i en pjece. (www.gravidmedjob.dk) Et eksempel på en graviditetspolitik er anført sidst i denne værktøjskasse. 6 7

6 APV/risikovurdering I forbindelse med APV-kortlægningen og risikovurderingen af påvirkninger med henblik på farlighed, styrke og varighed vurderes det individuelt, hvilke arbejdsopgaver den gravide kan varetage, hvilke hun skal have hjælp til, og hvilke hun skal fritages for. Der kan med fordel anvendes en generel model, hvor APV en leder frem til, at alle arbejdspladser i virksomheden inddeles i 3 kategorier med hver sin farve grøn, gul eller rød: Grøn på disse arbejdspladser kan den gravide arbejde uden fare for sig selv eller fostret Gul den gravide kan arbejde her, men der skal etableres afhjælpende foranstaltninger, f.eks. i form af hjælpemidler, ændret arbejdspladsindretning og mulighed for hjælp fra kolleger Rød her må den gravide ikke arbejde. APV en skal til enhver tid være opdateret, således at der ikke forekommer nye farlige påvirkninger, der ikke bliver taget højde for. Ændringer i den gravides tilstand kan medføre behov for opfølgende vurderinger fra sikkerhedsorganisationens side. Påvirkninger, der kan udgøre en fare for graviditeten En samlet oversigt over farlige påvirkninger for gravide kan ses i At-vejledningen om Gravides og ammendes arbejdsmiljø. I forhold til personalegrupper dækket af BAR service- og tjenesteydelser skal fokus rettes mod følgende områder, hvis de er aktuelle: Løsninger I prioriteret rækkefølge skal løsninger være: 1. Påvirkninger søges primært løst gennem tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdspladsen, således at den gravide uden fare kan klare arbejdet. 2. Kan det ikke lade sig gøre, skal der ske foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse. Her kan det f.eks. komme på tale at ændre arbejdstiden, eller at kolleger bistår med hjælp. 3. Hvis det heller ikke er muligt i tilstrækkeligt omfang, skal den gravide omplaceres til andre opgaver. 4. Hvis den gravide ikke kan omplaceres, skal hun hjemsendes og henvises til egen læge med henblik på fraværsmelding. For at undgå eller begrænse fravær kan der suppleres med følgende løsninger: Fleksible mødetider, f.eks. at kunne møde senere, når man har stærk morgenkvalme i stedet for at tage en hel sygedag Reducere arbejdsmængden, undgå overarbejde, at gå på nedsat tid, at holde hvilepauser efter behov At delvist fravær og tidsbegrænset fravær bliver en tydelig mulighed (f.eks. indtil et problem bliver løst, og en omplacering kan finde sted). Tungt arbejde tunge løft, belastende arbejdsstillinger, træk og skub, manglende variation. Kombinationer af disse belastninger er særligt risikable Kemiske stoffer, som organiske opløsningsmidler, bekæmpelsesmidler til ukrudt og insekter samt tungmetaller Stress, højt arbejdstempo, lang arbejdstid Fysiske påvirkninger stød og slag direkte mod den gravides mave, faldulykker og helkropsvibrationer Infektioner med f.eks. børnesygdomme Ekstrem varme. 8 9

7 Andre vigtige tiltag Arbejdsmiljøledelse Har virksomheden etableret et velfungerende arbejdsmiljøledelsessystem og kan den opfylde kravene til at blive arbejdsmiljøcertificeret, er hele grundlaget for en velfungerende graviditetspolitik på plads. Bevidstheden om vigtigheden af et godt arbejdsmiljø er til stede, og virksomheden er som regel gået videre end arbejdsmiljølovens krav foreskriver. Sygefraværspolitik/Trivselssamtaler Gennem etablering af en sygefraværspolitik, der indbefatter afholdelse af trivselssamtaler og aftaler om gensidig kontakt ved sygdomsfravær, kan virksomheden have et godt supplerende værktøj til graviditetspolitikken. Der vil her være gode muligheder for at afklare belastninger i arbejdet, som der skal tages højde for, og muligheden for den vigtige gensidige kontakt er etableret. Læs mere i En værktøjskasse om at arbejde systematisk med fravær, BAR service- og tjenesteydelser. Rundbordssamtaler Hvis der er opstået et problem med meget fravær, og fraværet objektivt set kan reduceres, kan det give mening at samles til en rundbordssamtale. Muligheden kan være etableret via graviditetspolitikken. Rundbordssamtalen kan f.eks. have følgende deltagere: Den gravide, en ledelsesrepræsentant og sikkerheds- eller tillidsrepræsentant. Ved mere komplicerede forhold kan relevante eksterne aktører som læge, kommunal sagsbehandler eller en arbejdsmiljørådgiver inddrages. Formålet med rundbordssamtalen er at finde veje til, at den gravide kan vende helt eller delvist tilbage i sit arbejde. De nødvendige tiltag i virksomheden klarlægges ligesom eksterne støttemuligheder. (Læs mere i En værktøjskasse om det rummelige arbejdsmarked BAR service- og tjenesteydelser). Sundhedsfremmeaktiviteter Sund kost, motion og lignende kan være med til at skabe et godt forløb for den gravide på virksomheden. Virksomhedens sundhedspolitik kan tage højde herfor. (Se mere i BAR service og tjenesteydelsers informationsmateriale: Sundhedsfremme på arbejdspladsen.) Vigtige eksterne aktører og deres rolle Lægen Lægen kan kontaktes, hvis man er usikker på, om en påvirkning i arbejdet kan udgøre en risiko Lægen skal bedømme, om graviditeten har et sygeligt forløb, eller om arbejdets særlige karakter ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller fosteret. Lægen kan afgøre, om der er brug for at udstede en hel eller delvis sygemelding Er en ansat fraværende på grund af sygdom i mere end to uger, skal egen læge udfylde en lægeerklæring for, at den ansatte kan hæve sygedagpenge, eller virksomheden kan få refusion. En normal graviditet berettiger ikke til udbetaling af sygedagpenge Kan henvise til arbejdsmedicinsk klinik med henblik på nærmere udredning af arbejdsmiljøpåvirkningers indflydelse. Jordemoderen Følger, at graviditeten forløber, som den skal Kan rådgive om fysisk træning, kost, mv. Kan henvise til arbejdsmedicinsk klinik og følge op på resultatet. Arbejdsmedicinsk klinik Arbejdsmedicinsk klinik kan undersøge, om en påvirkning i arbejdet kan udgøre en risiko / har været årsag til et fysisk problem og give råd om arbejdsmiljøforbedringer, der skal opfyldes Følge op på, at arbejdsmiljøforbedringerne bliver gennemført Afdelingens indsats sker i samarbejde med den gravide, virksomhedsledelsen, sikkerhedsorganisationen og den gravides læge

8 Arbejdsmiljørådgiveren Kan bistå sikkerhedsorganisationen og ledelsen med: - udarbejdelse af en graviditetspolitik - risikovurdering af arbejdsmiljøpåvirkninger i forhold til den gravide og fostret - udarbejdelse af løsninger på fundne problemer. Arbejdstilsynet Kan oplyse om love og regler Kan give en konkret vurdering af en arbejdsmiljøpåvirkning Tilser, at arbejdsmiljølovgivningen overholdes og efterleves på virksomheden. Kommunens dagpengeafdeling Tager sig af forhold vedrørende udbetaling af dagpenge. Fagforeningen Kan tage sig af konflikthåndtering ved uenighed om løn, barselsdagpenge og afskedigelse Kan hjælpe med at fortolke regler og lovgivning på området. Arbejdsgiverforeningen Kan rådgive om overenskomster, løn/dagpenge, forhold i love, bekendtgørelser og vejledninger Kan rådgive om forebyggende foranstaltninger i forbindelse med den gravides arbejdsmiljø Kan rådgive om APV for den gravide Kan rådgive om fastholdelse og hjemsendelser. Gode råd til den gravide Som gravid er du centrum i denne sammenhæng, og dine handlinger er helt afgørende for, at både du selv og din arbejdsplads kommer godt igennem din graviditets- og barselsperiode. Hvordan kan du selv medvirke til, at du har det bedst muligt under graviditeten? Hold dig i fysisk god form gennem passende træning Hold hvilepauser, hvor du kan aflaste musklerne og lave rygøvelser Skær lidt ned på antallet af daglige gøremål, således at du ikke overbelaster din fysik Spis mange små måltider dagen igennem Kom dit øgede søvnbehov i møde. Hvordan kan du selv medvirke til at undgå uhensigtsmæssige arbejdsmiljøpåvirkninger? Ved at du med det samme fortæller din arbejdsplads, at du er gravid, således at passende forebyggelse kan igangsættes Ved selv at følge de løsningsforslag, som graviditetspolitik og arbejdspladsvurdering stiller op og ikke gå på kompromis. Hvornår skal du især passe på? I graviditetsperiodens uge er dit foster særligt udsat for påvirkninger (f.eks. fra kemiske stoffer), der kan medføre alvorlige misdannelser Fra starten af graviditeten bør du højst løfte 12 kg. ad gangen og ikke mere end 1000 kg. dagligt. Fra graviditetsmåned bør du højst løfte 5-6 kg. ad gangen og ikke mere end 500 kg. dagligt. Løfteforholdene bør være så optimale som muligt Du skal ofte kunne sidde ned, begrænse stående og gående arbejde og kunne tage de nødvendige hvilepauser

9 Hvordan kan du selv medvirke til at få et godt graviditetsforløb på arbejdspladsen? Ved at du er åben om dine behov i forhold til kolleger og ledelse Ved at du er indstillet på at levere den bedst mulige arbejdsindsats, du kan, under hensyntagen til din tilstand og dit foster At du ikke sygemelder dig unødvendigt, men tager en samtale med din leder/arbejdsgiver, hvis du er utryg At du medbringer virksomhedens graviditetspolitik og arbejdspladsvurdering til f.eks. første graviditetsundersøgelse hos lægen, således at denne kan bedømme, om der er taget passende forholdsregler. Hvordan kan du bevare kontakten til virksomheden under fravær og barselsorlov? Ved at være imødekommende overfor kolleger og ledelse, der kontakter dig Ved selv at kontakte kolleger og ledelse. Gode råd til ledelsen Hvilket ansvar har ledelsen, og hvordan er reglerne på området? Som leder og arbejdsgiver skal du sørge for, at det i vurderingen af sikkerhed og sundhed vurderes, om der er en risiko for, at en gravid eller ammende ansat er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditet eller amning. (At-bekendtgørelsen om arbejdets udførelse, 8, stk. 3). Hvis der er en risiko, og det vurderes, at den vil få negativ indvirkning på graviditeten eller amningen, skal du træffe foranstaltninger til løsning af problemet. Det kan i prioriteret rækkefølge ske ved: tekniske foranstaltninger eller ændret indretning af arbejdspladsen foranstaltninger i forbindelse med arbejdets planlægning og tilrettelæggelse overførsel af den gravide til andre opgaver beslutning om, at den gravide eller ammende ikke må beskæftige sig med det pågældende arbejde (At-vejledningen om Gravides og ammendes arbejdsmiljø). Den gravide skal hjemsendes med fuld løn, hvis arbejdsmiljøproblemerne ikke kan løses, og hun ikke kan omplaceres til andet arbejde. Det er ikke tilladt at fyre en medarbejder på grund af graviditet

10 Hvilke holdninger og hvilken adfærd er vigtig for dig som leder? At du tager dit ansvar for den gravide og hendes foster alvorligt og udmønter det i de nødvendige handlinger At du demonstrerer, at spørgsmålet om graviditet og arbejdsmiljø skal prioriteres højt. Hvilke initiativer bør du tage som leder? Tag initiativ til og medvirk til at implementere en graviditetspolitik Hav altid en opdateret APV, der også har fokus på gravides arbejdsmiljøforhold, hvis du har kvindelige ansatte i den fødedygtige alder Medvirk til at holde en optimal kontakt til den gravide under fravær og barselsorlov. Kan du som leder bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? Ja, hvis der foreligger en aftale herom i kraft af f.eks. en graviditetspolitik, som er vedtaget af alle parter. Gode råd til sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg Erfaringen viser, at de bedste graviditetspolitikker findes i de virksomheder, hvor der er et tæt og godt samarbejde mellem sikkerhedsorganisation og samarbejdsudvalg. Hensynet til gravide skal altid indgå i det almindelige sikkerhedsarbejde og indgå i de lovpligtige arbejdspladsvurderinger. Hvilke opgaver og aktiviteter kan sikkerhedsorganisationen og samarbejdsudvalget varetage? Medvirke til udvikling og indførelse af en graviditetspolitik Medvirke til risikovurderingen og udarbejdelse af løsninger i et samarbejde med ledelsen, den gravide, eventuelt arbejdsmiljørådgivere, og ved behov egen læge og arbejdsmedicinsk klinik Hvis den gravide skal omplaceres til andet arbejde, er det væsentligt, at samarbejdsudvalget er involveret. Gode råd til sikkerheds- og tillidsrepræsentant Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at skabe en rummelig arbejdsplads for den gravide? Ved at søge opbakning til graviditetspolitikken i ord og handling hos ledelsen og alle ansatte. Hvordan kan sikkerheds- og tillidsrepræsentanten medvirke til at bevare kontakten til den gravide under fravær og barselsorlov? Hvis der foreligger en aftale herom i kraft af f.eks. en graviditetspolitik, som er vedtaget af alle parter Ved at tage kontakten med rimelige mellemrum, således at den gravide kan være bedst muligt opdateret og klar til at vende tilbage

11 Gode råd til kollegerne Som kollega er din indstilling og medvirken helt afgørende, hvis arbejdspladsen skal være et godt sted at være for en gravid kollega. Hvordan kan man som kollega medvirke til gode forløb på arbejdspladsen? Være indstillet på at tage over, hvor den gravide ellers ville blive belastet. Der må dog aldrig blive tale om, at du overbelaster dig selv Stille din arbejdsplads eller arbejdsopgaver til rådighed for den gravide i en afgrænset periode Medvirke til, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt helt forsvarlige Meddele eventuelle problemer til sikkerhedsgruppen eller ledelsen Medvirke til at påvirke kolleger i en positiv retning. Hvordan kan man som kollega medvirke til at bevare kontakten til den gravide under barselsorloven? Hvis du som kollega har et godt forhold til den gravide, kan I aftale at ses eller ringe sammen. Eksempel på en graviditetspolitik En graviditetspolitik kan være udformet på følgende måde: Formål I vores virksomhed er den enkelte medarbejder en vigtig ressource, og med denne graviditetspolitik ønsker vi at skabe en god og tryg arbejdsplads også for den gravide og hendes ufødte barn. Målsætning At arbejdet for den gravide planlægges og tilrettelægges, så det kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt for derigennem at sikre, at den gravide kan forblive på arbejde indtil planlagt orlov. At der skabes de bedste betingelser for den gravide, så det at være gravid er foreneligt med det daglige arbejde. Retningslinier Målsætningerne nås ved, at den gravide tidligst muligt informerer om graviditeten til nærmeste leder. Arbejdstilsynets og BAR service- og tjenesteydelsers vejledninger skal overholdes. De væsentlige faktorer inddrages i arbejdspladsvurderingen og den individuelle vurdering af den gravides arbejdsplads

12 Følgende er gældende: Alle arbejdspladser er via APV til enhver tid bedømt i forhold til egnethed for en gravid medarbejder. Det afklares, om der er behov for hjælp fra kolleger i særlige situationer. Der udarbejdes en plan for den enkelte gravide. Hvis den gravides arbejdsplads skønnes uegnet, omplaceres den gravide i graviditetsperioden til en egnet arbejdsplads, hvis det er realistisk muligt. Den gravides ønsker imødekommes så vidt muligt, men der forventes en positiv indstilling af den gravide i forhold til den midlertidige omplacering. Alle med ledelsesansvar, sikkerheds- og tillidsrepræsentanter fører tilsyn med, at den gravides arbejdsmiljøforhold er hensigtsmæssige. Der tales graviditet og arbejdsplads med den gravide under hele graviditetsperioden. Det forventes, at alle medarbejdere viser hensyn til gravide kolleger ved at hjælpe, så den gravide kan undgå tunge løft eller andre risikable belastninger. Ligeledes at man gerne midlertidigt stiller sin normale arbejdsplads eller arbejdsopgaver til rådighed, så den gravide kan omplaceres. Den gravide kan efter eget ønske og ved behov blive vejledt af en ekstern arbejdsmiljørådgiver med henblik på at forebygge belastninger. Sikkerhedsorganisationen inddrager eksterne arbejdsmiljørådgivere ved behov for bistand til APV eller den individuelle vurdering af arbejdspladser i forhold til gravide. Gravide pålægges så vidt muligt ikke overarbejde eller nat- og skifteholdsarbejde. Nødvendige pauser kan holdes, og der kan indtages regelmæssige måltider. Under fraværsperioder er den gravide indstillet på at kunne blive kontaktet af nærmeste leder, sikkerheds- eller tillidsrepræsentant med henblik på at afklare, om årsagen til fraværet er arbejdsbetinget, og om relevante tiltag vil kunne reducere fraværet. Kontakten tages ligeledes for at bevare den bedst mulige tilknytning mellem den gravide og virksomheden. Her kan du få mere at vide Graviditet og fysik (Sundhedsstyrelsen). Love og regler At-vejledning: Gravides og ammendes arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Vejledninger, metoder, mv. om arbejde, arbejdsmiljø og graviditet Arbejds- og Miljømedicinsk afdeling, Viborg Amt: Gravidpolitik, regler og økonomi BAR Handel: Du kan vente dig i butikken. Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. BAR Jord til Bord: Gravides arbejdsmiljø i gartnerier. Grafisk BAR: Baby er Boss. Graviditetspolitik i den grafiske branche. Sundhedsstyrelsen: Barn i Vente. Komiteen for sundhedsoplysning Vilain, A.D. et al: Gravid! Hvad siger lægen Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, Odense Universitetshospital og Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Skive Sygehus Information til den gravide, arbejdsgiveren, lægen og jordemoderen. Fasthold den glade begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien. Eksempler på graviditetspolitikker Arbejdstilsynet Postboks København K Tlf.: Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf.: Arbejdsmiljøinstituttet Lersø Parkallé København Ø Tlf.: udgave. 1. oplag Lay-out: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision ISBN Vare nr Værktøjskassen kan købes i Videncenter for Arbejdsmiljø eller bestilles på hjemmesiden

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Gravide i autolakererbranchen

Gravide i autolakererbranchen Gravide i autolakererbranchen Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V www.i-bar.dk Vejledningen kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades fra www.i-bar.dk.

Læs mere

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien

Fasthold den glade. begivenhed. En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Fasthold den glade begivenhed En vejledning om graviditet og arbejde i industrien Indhold Hvorfor denne vejledning... 3 Det kan betale sig... 4 Vejen til en god graviditetspolitik... 5 Tr in 1: Formulering

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk

Du kan vente. dig i butikken. Når du venter dig. En pjece om gravides arbejdsmiljø. www.barhandel.dk Når du venter dig Når du er gravid, er et af de første spørgsmål, der melder sig, om du kan blive på jobbet i butikken. Svaret er, at du faktisk kan udføre de fleste af dine normale opgaver, mens du er

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret

EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE. og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret EN VÆRKTØJSKASSE OM ALENEARBEJDE og hvad man kan gøre for at arbejdet ikke bliver ensomt eller isoleret Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde.

Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet. Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Skru op for arbejdsmiljøet i køkkenet Inspirations- og instruktionspjece med gode råd om arbejdsstillinger og tunge løft ved køkkenarbejde. Forord Pas godt på dine medarbejdere! Som arbejdsleder har du

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær

At arbejde systematisk med fravær - Fra fravær til nærvær EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING Kortlægning KORTLÆGNING AABENRAA FRISKOLE 27. NOVEMBER 2014 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik

Graviditetspolitik i laboratoriet. Fasthold den glade. begivenhed. Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Fasthold den glade begivenhed Tillæg til branchevejledning om graviditetspolitik Indhold Hvorfor denne vejledning...3 Kemikalier...4 Arbejde med radioaktive stoffer...5 Arbejde med forsøgsdyr...6 Arbejde

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS

HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS HAR I STYR PÅ MILJØET? ARBEJDS PASSER I PÅ RYGGEN? HAR I DET GODT OG TRIVES I? I 2015 øger Arbejdstilsynet tilsynsindsatsen over for de dansker bagerbutikker, det gælder derfor om at tjekke op på, om I

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Smiley og arbejdsmiljø

Smiley og arbejdsmiljø Smiley og arbejdsmiljø Hvis virksomheden ved screeningsbesøget har orden i sine ting får virksomheden en mærkat med dato for screeningsbesøg. Samtidig bortfalder virksomhedens pligt til at have BST hvis

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Arbejdsmiljøledelse hvad er det?

Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse hvad er det? Arbejdsmiljøledelse beskriver de aftaler, I har indgået for at sikre et godt arbejdsmiljø. På samme måde som I aftaler at spille efter de samme regler på en fodboldbane.

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader

Forsvar og politi. Branchevejledning Forebyg høreskader Forsvar og politi Branchevejledning Forebyg høreskader Bevar din hørelse! Denne branchevejledning handler om forebyggelse af høreskader i forsvar og politi. Den er rettet mod alle, der er udsat for støjbelastninger

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets

HAMU. Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets HAMU Hovedarbejdsmiljøudvalget vejleder ledelsen om arbejdsmiljø på AU Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er universitetets øverste arbejdsmiljøorgan. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en vigtig aktør, da det

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 MATILDEVEJ 9, 4200 SLAGELSE. TLF. 58 52 82 88. FAX 58 52 01 10. e-mail: 054@dlf.org hjemmeside: www.slagelselærerkreds.dk SiR mappe 2008 Velkommen som sikkerhedsrepræsentant...2

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Politi, beredskab og fængsler

Politi, beredskab og fængsler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 21 Politi, beredskab og fængsler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere