DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED"

Transkript

1 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED 216

2

3 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED 216

4 UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED 216 Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet. Undersøgelse af det danske valuta- og derivatmarked 216 er tilgængelig på Nationalbankens websted: under Statistik - Find statistik - Særlige opgørelser. Udgivelsesdato: 18. november 216. Information om publikationen kan fås ved henvendelse til: Danmarks Nationalbank Kommunikation Havnegade København K Telefon (direkte) eller Ekspeditionstider, mandag-fredag kl DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

5 UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED 216 SAMMENFATNING Reduceret omsætning i valutaderivater, drevet af terminshandler og FX-swaps, over for finansielle modparter, mens omsætning over for ikke-finansielle modparter øges. Omsætning i rentederivater tilbage på niveau før 213, efter markant fald særligt i EUR-rentederivater. En udvikling som genfindes globalt. Betydelig stigning i beholdning af valutaderivater, drevet af terminshandler og FX-swaps. Mindre reduktion i beholdning af rentederivater, færre terminshandler og større andel af renteswaps. Omsætning og beholdninger i skandinaviske valutaer vinder frem generelt, mens EUR taber terræn. Om undersøgelsen Boks 1 Bank for International Settlements (BIS) gennemfører hvert tredje år i samarbejde med centralbanker verden over en undersøgelse af det globale valuta- og derivatmarked opdelt på henholdsvis en omsætnings- og en beholdningsdel. Det danske bidrag indsamles af Nationalbanken på basis af besvarelser fra de væsentligste, danske markedsdeltagere. Data opgøres som den nominelle (eller notionelle) værdi af henholdsvis alle handler og kontrakter på alle bankdage i april 216 og alle beholdninger ultimo juni 216. Resultaterne kan derfor i et vist omfang være påvirket af enkeltstående forhold i de pågældende perioder. For omsætningsdelen er der korrigeret for dobbeltælling som konsekvens af handler mellem rapporterende institutter. Da undersøgelsen er gennemført som en del af BIS globale undersøgelse, vil alle resultaterne præsenteret i denne opgørelse være opgjort i USD, trods eventuelle valutakursændringer. En betydelig del af observationerne i opgørelsen belyser udviklinger i sammensætningen, hvorved opgørelsesvalutaen er af mindre betydning. Omsætning på det danske valutamarked effekt af valg af opgørelsesvaluta Indeks (213=1) ,4 6,9 8,4 6,2 5,5 5,6 5,7 USD/DKK 8,5 6, Opgjort i USD USD/DKK (h. akse) Opgjort i DKK 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, 1. For mere information om undersøgelsen henvises til BIS - DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216 5

6 OMSÆTNING - VALUTA Faldende omsætning på det danske valutamarked I april 216 var omsætningen på det danske valutamarked (spot, termin, FX-swaps, valutaswaps og valutaoptioner) samlet ca. 11 mia. dollar pr. bankdag for alle valutapar. Det er et fald på ca. 17 mia. dollar (14 pct.) i forhold til 213. Opgjort i DKK var faldet i omsætningen på ca. 1 mia. pr. bankdag i forhold til 213, svarende til et fald på kun 1,5 pct. Det større fald, målt i USD, er altså i høj grad forårsaget af en styrket dollar i 216 sammenlignet med 213. drevet af FX-swaps og spothandler Den lavere omsætning i valutaderivater er drevet af FX swaps og spothandler som trods en reduktion i omsætningen pr. bankdag på godt 15 mia. USD udgør 89 pct. af den totale omsætning. Omsætningen i terminshandler og valutaswaps er derimod øget med knap 8 pct. i forhold til 213 og udgør sammen med valutaoptioner hvor omsætningen er reduceret med hele 68 pct. den resterende del af det danske valutamarked. Omsætningen over for ikke-finansielle modparter øget Trods en overordnet tilbagegang opgjort i USD er omsætningen over for både danske og udenlandske ikke-finansielle modparter steget med samlet 34 pct. i forhold til 213. Ikke-finansielle kunder er nu modpart i 28 pct. af omsætningen på det danske valutamarked, hvoraf de udenlandske kunder står for langt størstedelen 84 pct. Omsætning på det danske valutamarked fordelt på instrumenter Figur 1 Mia. USD pr. bankdag Mia. DKK pr. bankdag FX-swaps Spothandler Terminshandler Valutaswaps Valutaoptioner Total i DKK (h. akse) Omsætning på det danske valutamarked fordelt på modparter Figur Finansiel (DK) Finansiel (Ikke DK) Ikke-finansiel (DK) Ikke-finansiel (Ikke DK) men falder over for finansielle institutioner Modsat er andelen af omsætningen over for finansielle modparter faldet fra 82 pct. i 213 til 72 pct. i 216 primært drevet af udenlandske kunder, der trods en reduktion i omsætningen på knap 26 pct. udgør godt 91 pct. af den samlede omsætning med finansielle modparter. Stabil fordeling på de mest benyttede valutaer Omsætningens fordeling på de mest benyttede valutaer (USD og EUR) samt DKK har været forholdsvis konstant siden 213. I undersøgelsen registreres alle valutahandler i valutapar. Hver en- 6 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

7 kelt valutahandel indgår derfor to gange, hvorved valutaernes andele af den totale valutaomsætning summerer til 2 pct., jf. figur 3. Omsætning på det danske valutamarked fordelt på valuta Figur 3 reduktion i japanske YEN For de øvrige valutaer er der imidlertid sket ændringer. Således udgør japanske yen kun 1 pct. af omsætningen i 216 mod godt 16 pct. i 213. mens de skandinaviske valutaer og pund vinder frem Til gengæld er andelen af omsætningen i de skandinaviske valutaer (ekskl. DKK) og engelske pund øget betragteligt. Svenske kroner er med mere end 12 pct. således efter USD, EUR og DKK den fjerde mest omsatte valuta på det danske valutamarked, efterfulgt af norske kroner (knap 11 pct.) og britiske pund (godt 9 pct.), som i forhold til 213 tillige udgør en større andel i 216. En større andel af omsætningen afvikles elektronisk direkte Fra og med undersøgelsen i 213 indsamles der også oplysninger om, hvordan omsætningen fordeler sig på udførelsesmetoder. Handler udført elektronisk udgør 56 pct. af omsætningen på det danske valutamarked i 216 mod 47 pct. i 213. Af de elektroniske handler udgør de direkte udførte handler ca. tre fjerdedele af omsætningen. samt via voice indirekte Andelen af omsætningen udført via voice er samlet set i tilbagegang drevet af et fald i omsætningen udført direkte. Omsætningen i handler udført som voice indirekte er derimod øget og udgør i 216 godt 18 pct. mod knap 8 pct. i 213. Sammenlignet med 213 er en større andel af omsætningen udført via indirekte kanaler, dvs. via en tredjepart. Således udgør indirekte udført handler ca. en tredjedel af omsætningen i 216 mod godt en femtedel i USD DKK EUR Andre Omsætning på det danske valutamarked fordelt på udførelsesmetode Voice vs. elektronisk Indirekte Direkte Direkte Indirekte Indirekte Direkte Direkte Indirekte Voice Ufordelt Indirekte Elektronisk Direkte Indirekte vs. direkte Elektronisk Voice Elektronisk Voice Figur 4 Elektronisk Voice Elektronisk Voice Anm.: Udførelsesmetoderne er opdelt på, hvorvidt handlen er udført elektronisk via en handelsplatform eller voice via fx telefonisk opkald, samt hvorvidt handlen udføres direkte mellem køber og sælger eller indirekte - dvs. formidles via tredjepart. Dansk andel på det globale valutamarked reduceret Globalt set udgjorde omsætningen på det danske valutamarked i april 216 godt 1,5 pct. I 213 var denne andel knap 1,8 pct. Trods en umiddelbar beskeden andel er det danske valutamarked det tiendestørste på verdensplan målt i omsætning. DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216 7

8 Den globale valutahandel faldt med 2 pct. i forhold til 213 altså noget mindre end det danske marked opgjort i USD. I et globalt perspektiv er det største valutamarked, Storbritannien, reduceret med hele 11 pct. (3 mia. USD pr. bankdag) siden 213. I modsætning hertil er omsætningen vokset på valutamarkederne i Singapore og Hong Kong SAR, som nu står for knap 14 pct. af den globale omsætning. Sammen med Storbritannien, USA og Japan udgør de nu 77 pct. af den globale omsætning. Danske kroner omsættes mere globalt I BIS globale opgørelse er DKK rangeret som nr. 21 over valutaer, som indgår i den største del af omsætningen, dvs. hvor DKK er den ene af de to valutaer, som indgår i handlerne på valutamarkedet, svarende til godt,8 pct. (53,9 mia. USD) af den samlede omsætning. Trods en mindre fremgang i forhold til 213 er rangeringen af DKK uændret. Af den samlede omsætning hvor DKK indgår, udgør handlerne på det danske valutamarked ca. 36 pct. Det britiske valutamarked står for 33 pct. Dermed finder omkring 7 pct. af den globale omsætning af DKK sted på det danske og det britiske valutamarked. Omsætning på valutamarkedet Figur 5 Mia. USD Omsætning af DKK fordelt på marked Danmark Storbrittanien Resten af verden USA Finland Figur 6 Frankrig Sverige 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Globalt Det danske markeds andel (h.akse) Kilde: BIS Kilde: BIS Table DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

9 OMSÆTNING RENTEDERIVATER Omsætning i rentederivater tilbage på niveau Omsætningen i OTC-rentederivater på det danske marked var i april 216 knap 1 mia. dollar pr. bankdag. Dette er en reduktion på 5 mia. dollar sammenlignet med april 213, hvor omsætningen var ekstraordinært høj. efter markant fald i EUR Faldet kan primært tilskrives en markant reduktion i omsætningen af EUR-rentederivater som følge af et betydeligt reduceret behov for afdækning af renterisici på euromarkedet i forhold til 213. Udviklingen for EUR genfindes globalt, hvor omsætningen i EUR er reduceret med 44 pct. i forhold til 213 og udgør nu 24 pct. af den samlede omsætning i rentederivater. I stedet er omsætningen i USD mere end fordoblet, således at over halvdelen (51 pct.) af alle rentederivater nu omsættes i USD. Omsætning i OTC-rentederivater på det danske marked fordelt på instrumenter Mia. USD pr. bankdag Figur FRA Renteswaps Renteoptioner Anm.: FRA (Forward Rate Agreements). Relativ styrkelse mod nord Omsætningen i rentederivater på det danske marked har dog generelt været faldende uanset valuta. De skandinaviske valutaer, særligt svenske kroner, har imidlertid ikke oplevet en tilsvarende reduktion, hvilket afspejler en ændret produktsammensætning på det danske marked. Rentederivater i henholdsvis SEK og NOK udgør knap 24 pct. af omsætningen i 216 mod 8 pct. i 213. Omsætning i OTC-rentederivater på det danske marked fordelt på valuta Figur 8 og fremgang i omsætning med danske ikke-finansielle kunder Trods en markant tilbagegang overordnet set er omsætningen i rentederivater over for danske ikke-finansielle kunder mere end fordoblet sammenlignet med 213. Danske ikke-finansielle kunder udgør dog stadig mindre end 6 pct. af det danske marked. 94 pct. af omsætningen i rentederivater på det danske marked sker dog med finansielle modparter, primært udenlandske USD DKK EUR Andre Danmark, globalt set et lille marked Omsætningen på det danske marked for OTC-rentederivater i april 216 udgjorde globalt set godt,3 pct. I 213, hvor omsætningen var ekstraordinært høj, var denne andel oppe på 2,2 pct. DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216 9

10 og USD tager føringen globalt Den globale omsætning i rentederivater er til forskel fra omsætningen på det danske marked, øget med mere end 15 pct. i forhold til drevet af renteswaps. Dette på trods af svækkelsen af en række valutaer overfor opgørelsesvalutaen USD i de mellemliggende år. Omsætning i OTC-rentederivater på det danske marked fordelt på modparter Figur Finansiel (DK) Finansiel (ikke DK) Ikke-finansiel (DK) Ikke-finansiel (ikke DK) Omsætning OTC-rentederivater Figur 1 Mia. USD , 2,5 2, 1,5 1,,5, Globalt Det danske markeds andel (h.akse) Kilde: BIS Table Global total er opgjort på net-gross basis. 1 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

11 BEHOLDNING - VALUTA Beholdningen af valutaderivater på sit højeste Beholdningen af valutaderivater på det danske marked (opgjort i USD) er øget med 48 mia. USD fra juni 213 til juni 216 (37 pct.) og har dermed en samlet nominel værdi på knap 1.79 mia. USD. Korrigeret for ændringer i valutakursen USD/DKK er beholdningen øget med 61 pct. Beholdning af valutaderivater på det danske marked Mia. USD Figur 11 Mia. DKK drevet af terminshandler og FX-swaps Stigningen i de danske rapporterende institutters beholdning af valutaderivater er særligt drevet af terminshandler og FX-swaps som i forhold til 213 er øget med 83 pct. Beholdningen af valutaswaps er tillige øget, dog i noget mindre omfang godt 4 pct Termin og FX-swaps Valutaswaps OTC-optioner I alt (h. akse) som igen udgør størstedelen af beholdningen Med undtagelse af undersøgelsen i 213 udgør terminshandler og FX-swaps igen den største andel af beholdningen af valutaderivater mere end 6 pct. Det næstmest anvendte instrument, valutaswaps, udgør i 216 godt 36 pct., mens andelen som udgøres af OTC-optioner er reduceret til godt 3 pct., svarende til mere end en halvering i forhold til 213. Større beholdninger i skandinaviske valutaer Som for omsætningsdelen af undersøgelsen ses også et skifte i beholdningen i valutaderivater fordelt på valuta fra EUR til andre valutaer i særdeleshed svenske og norske kroner. Udviklingen afspejler som for omsætningsdelen en ændret produktsammensætning. Beholdning af valutaderivater på det danske marked fordelt på instrumenter Figur Termin og FX-swaps Valutawaps OTC-optioner Ikke-finansielle modparter udgør større andel Fordelt på modparter, er beholdningen over for henholdsvis finansielle og ikke-finansielle modparter øget i samme omfang ca. 24 mia. USD. Som følge heraf er ikke-finansielle selskaber nu modpart for 22 pct. af den samlede danske beholdning af valutaderivater mod 12 pct. i 213. Andelen af beholdningen som er over for finansielle modparter er således, trods en identisk forøgelse, reduceret fra 88 pct. til 78 pct. DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

12 Mere afdæmpet fremgang globalt set Den samlede globale beholdning af valutaderivater er i forhold til 213 øget med knap 6 pct. og er således mia. USD. I forhold til udviklingen på det danske marked er stigningen mere afdæmpet. Udviklingen er som i det danske tilfælde drevet af terminshandler og FX-swaps, mens der har været en mindre reduktion i beholdningen af valutaswaps. Beholdning af valutaderivater på det danske marked fordelt på valuta Figur USD DKK EUR SEK og NOK Andre Beholdning af valutaderivater på det danske marked fordelt på modparter Figur Finansiel modpart Ikke-finansiel modpart 12 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

13 BEHOLDNING - RENTEDERIVATER Mindre reduktion i samlet beholdning af rentederivater Beholdningen af rentederivater på det danske marked er i forhold til 213 reduceret med knap 29 mia. USD (svarende til godt 3,4 pct.) og er i juni 216 således opgjort til mia. USD. Opgjort i DKK er beholdningen øget med mia. - knap 13,5 pct. Beholdning af rentederivater på det danske marked Mia. USD Figur 15 Mia. DKK drevet af markant fald i terminshandler Beholdningen af terminshandler er sammenlignet med 213 reduceret med hele 764 mia. USD (43 pct.). I juni 216 er beholdningen således opgjort til 1.26 mia. USD Terminshandler Renteswaps OTC-optioner I alt (h. akse) 1....og stigning i beholdning af renteswaps og OTC-optioner Den markante reduktion i terminshandler modsvares dog tilnærmelsesvist af store stigninger i beholdningen af renteswaps (454 mia. USD) såvel som OTC-optioner (11 mia. USD). så renteswaps nu udgør mere end tre fjerdedele af beholdningen Udviklingen i 216 har medført et skifte i beholdningssammensætningen af rentederivater på det danske marked. Således er renteswaps andel af den samlede beholdning øget med knap 1 pct. point og de udgør nu mere end tre fjerdedele. Terminshandler udgør i pct. i forhold til 29 pct. i 213. Beholdning af rentederivater på det danske marked fordelt på instrumenter Figur Terminshandler Renteswaps OTC-optioner Generel reduktion for EUR For beholdningen af rentederivater i EUR ses der en generel, markant reduktion på tværs af instrumenter med undtagelse af OTC-optioner. Samlet set er rentederivater i EUR reduceret med 82 mia. USD, svarende til et fald på 22 pct. mens stigning og instrumentskifte for skandinaviske valutaer Reduktionen i terminshandler ses også for de skandinaviske valutaer, hvor beholdningen er mindsket med ca. 298 mia. USD, særligt i svenske og danske kroner. Omvendt er beholdningen af renteswaps i samme valutaer steget med 729 mia. USD. Samlet er beholdningen af skandinaviske valutaer steget med 461 mia. USD (21 pct.). Denne DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

14 udvikling, kombineret med reduktionen i EUR, betyder, at skandinaviske valutaer i 216 udgør mere end 44 pct. af den totale beholdning af rentederivater på det danske marked. Hovedsageligt finansielle modparter Fordelingen af modparter har været uændret i 216 sammenlignet med 213 på trods af fald i den totale beholdning af rentederivater. Som følge heraf udgør finansielle modparter stadig 97 pct. af alle rentederivater. Beholdning af rentederivater på det danske marked fordelt på valuta Figur 17 Beholdning af rentederivater reduceres også globalt På globalt plan er beholdningen af rentederivater reduceret med godt 25 pct. til 437 mia. USD i 216. Beholdningen er således reduceret relativt mere på verdensplan end i Danmark, hvor reduktionen kun beløb sig til 3,4 pct. I modsætning til det danske marked forklares faldet på globalt plan af en reduktion i beholdningen af renteswaps. CCP er fylder mindre i Danmark end globalt Som noget nyt i 216-udgaven af beholdningsundersøgelsen har BIS bedt de rapporterende institutter om at indberette, hvor stor en andel af beholdningen, der er med CCP er (central counterparties også kendt som clearing houses) som modpart. På globalt plan udgør CCP er 75 pct. af den samlede rentederivatbeholdning, hvor andelen i Danmark er 44 pct. Billedet er dog lidt et andet for beholdningen af valutaderivater, hvor CCP ers andel kun er 2 pct. i global sammenhæng og pct. i Danmark. Beholdning af rentederivater på det danske marked, fordelt på modpart USD DKK EUR SEK og NOK Andre Figur Finansiel modpart Ikke-finansiel modpart CCP er som modpart Figur Danmark Globalt Danmark Globalt Rentederivater Valutaderivater CCP'er Ikke-CCP'er 14 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

15 SUPPLERENDE INFORMATION OG TABELLER

16

17 SUPPLERENDE INFORMATION POPULATION Den internationale undersøgelse har i 216 omfattet de største markedsaktører i 52 lande. Den danske del har omfattet henholdsvis seks pengeinstitutter for omsætningsdelen (udvalgt blandt alle institutter med handelsbord i Danmark inklusiv udenlandske filialer med handelsbord i Danmark) og fem institutter for beholdningsdelen (udvalgt blandt institutter som har hovedsæde og handelsbordet placeret i Danmark), der samlet skønnes at have over 98 pct. af omsætningen af de valuta- og derivatprodukter, som undersøgelsen omfatter. Sammenligning mellem de enkelte undersøgelser kan derfor påvirkes af, at koncerninterne aktiviteter flyttes. KILDER OG METODER Undersøgelsen omfatter alene OTC-kontrakter, der er indgået og afviklet direkte eller indirekte via broker mellem to parter. Alle indberettede handler er indgået af bankernes enheder i Danmark og inkluderer koncerninterne handler indgået på markedsmæssige vilkår. Alle tal er korrigeret for, at handler mellem to danske rapporterende institutter er indberettet to gange, én fra hver modpart. Omsætningen opgøres som den nominelle (eller notionelle værdi) af alle handler og kontrakter på alle bankdage i april 216 og alle beholdninger ultimo juni 216. Resultaterne er angivet i milliarder dollar for at sikre sammenlignelighed mellem de nationale undersøgelser. Det betyder, at valutakursen på indberetningstidspunktet har betydning for handlens størrelse. Således vil to ens kontrakter i kroner mod yen i 213 og 216 indgå forskelligt i undersøgelsen afhængig af gældende valutakurser. Derfor fås et mere korrekt billede af udviklingen, hvis man korrigerer for udviklingen i valutakurserne. Følgende instrumenter er anvendt i undersøgelsen: Spothandel: Valutahandel med afvikling senest to bankdage efter aftalens indgåelse. Terminshandel: Valutahandel med afvikling senere end to bankdage efter aftalens indgåelse. FX- swap: Forretning, som kombinerer en spothandel med en modgående terminshandel. Valutaswap: En forretning, som indebærer et løbende bytte af rentebetalinger og hovedstole i forskellige valutaer. Valutaoption: En forretning, som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at købe eller sælge et valutabeløb på et fremtidigt tidspunkt til en aftalt kurs. Forward rate agreement (FRA): En aftale om at fastsætte en rentesats for et aftalt beløb over en fremtidig periode. Renteswap: En aftale om at bytte rentebetalinger i en periode. Typisk byttes faste mod variable renter. Renteoption: En forretning, som giver den ene part ret, men ikke pligt, til at modtage eller betale en bestemt rente i en fremtidig periode på en aftalt hovedstol. DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

18 Resultaterne af den globale undersøgelse kan findes på BIS hjemmeside, rpfx16.htm. Her findes også yderligere information om kilder og metoder (Statistical notes). HENVENDELSE Mathias Hede Baunsgaard, tlf eller Rasmus Kofoed Mandsberg, tlf eller Omsætning på valutamarkedet fordelt på instrumenttype Tabel 1 Mia. dollar pr. bankdag Spothandler 8,9 6,3 4,3 9,2 23,9 33, 34,6 26,9 Terminshandler FX-swaps Valutaswaps 1,5 1,1,7 2,1 1, 11,1 8,3 8,7 2,1 19,9 18,3 29,6 61, 72,4 7, 62,6,9,1,1,2,7 1,3 1,2 1,6 Valutaoptioner,4,7,4 1, 1,6 2,6 3,3 1,1 Valutamarkedet i alt 31,8 28, 23,8 42,1 97,2 12,5 117,4 1,8 Valutamarkedet i alt, opgjort i DKK 172,6 194, 199,1 261,6 535,9 668,8 672, 661,6 Mia. dollar i april Valutamarkedet i alt DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

19 Omsætning på valutamarkedet fordelt på modpart Tabel 2 Valutamarkedet i alt Valutamarkedet i alt Mia. dollar pr. bankdag Andel i pct. Rapporterende institutter 71,3 84,9 72,5 44, Danske 14,6 2,8 1,5 1, Udenlandske 56,7 82,2 71, 43, Andre finansielle institutter 1,2 12,2 23,7 27, Danske 4,3 1,8 5,6 4, Udenlandske 5,8 1,4 18,1 22, Ikke-finansielle kunder 15,8 23,3 21,3 28, Danske 7,4 5,1 2,8 4, Udenlandske 8,4 18,2 18,5 24, I alt 97,2 12,5 117,4 1, Omsætning i valutamarkedet fordelt på modpart og instrument Tabel Spothandler Terminshandler FX-swaps Valutaswaps Valutaoptioner Mia. dollar pr. bankdag Rapporterende institutter 11,8 5,1 26,1 1,1,5 Danske,,3 1,,1, Udenlandske 11,7 4,9 25,1 1,,5 Andre finansielle institutter 7,6 2,2 17,3,5,2 Danske,8 1,8 2,2,, Udenlandske 6,9,4 15,1,4,2 Ikke-finansielle kunder 7,4 1,4 19,3,,4 Danske 1, 1,1 2,3,,1 Udenlandske 6,5,3 17,,,3 I alt 26,9 8,7 62,6 1,6 1,1 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

20 Omsætning på valutamarkedet fordelt på valuta Tabel 4 Valutamarkedet i alt Valutamarkedet i alt Mia. dollar pr. bankdag Andel i pct. Danske kroner mod dollar 13,1 11, 1,4 1, Danske kroner mod euro 9,5 8, 8,3 6, Danske kroner mod andre valutaer 1,6 1,8 1,5 1, Euro mod dollar 24,1 38,5 37, 3, Euro mod andre valutaer 12,3 21,6 16, 12, Dollar mod andre valutaer 34,7 36,2 41, 36, Andre valutapar 2, 3,3 3,3 3, I alt 97,2 12,5 117,4 1, Danske kroner i alt* 24,1 2,8 2,2 19, Dollar i alt* 71,9 85,8 88,3 76, Euro i alt* 45,9 68,1 61,3 49, Andre valutapar i alt* 52,6 66,2 65, 56, * Da valutaerne indgår i par, vil fx danske kroner mod dollar tælle med i både Danske kroner i alt og Dollar i alt. Derfor summer omsætningen i de sidste fire rækker til 2 pct. 2 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

21 Omsætning i valutamarkedet fordelt på valuta og instrument Tabel Spothandler Terminshandler FX-swaps Valutaswaps Valutaoptioner Mia. dollar pr. bankdag Danske kroner mod dollar,7 1,2 8,5,, Danske kroner mod euro 1,3,9 4,5,, Danske kroner mod andre valutaer,3,7,9,, Euro mod dollar 8,7 1,9 18,4,8,3 Euro mod andre valutaer 3,8 1,7 6,3,1,4 Dollar mod andre valutaer 1,6 1,7 23,,6,3 Andre valutapar 1,6,5 1,1,, I alt 26,9 8,7 62,6 1,6 1,1 Danske kroner i alt 2,3 2,8 13,9,1,1 Dollar i alt 19,9 4,9 49,9 1,4,6 Euro i alt 13,7 4,5 29,1,9,7 Andre valutapar i alt 17,7 5,2 32,4,8,8 * Da valutaerne indgår i par, vil fx danske kroner mod dollar tælle med i både Danske kroner i alt og Dollar i alt. Derfor summer omsætningen i de sidste fire rækker til 2 pct. Omsætning i valutainstrumenter fordelt på løbetid Tabel 6 Terminshandler FX-swaps Andel i pct. 7 dage eller derunder Over 7 dage og op til 1 år Over 1 år I alt DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

22 Omsætning i valutainstrumenter fordelt på handelsmetode og modpart Tabel Voice Elektronisk Voice Elektronisk Ufordelt Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Direkte Indirekte Ufordelt Mia. dollar pr. bankdag Andel af modpart i pct. Rapporterende institutter 8,5 12,7 19,3 4,1, Danske,4,7,2,1, Udenlandske 8,1 11,9 19,1 4,, Andre finansielle institutter 3,9 5,2 1,4 7,7, Ikke-finansielle kunder 2,3,8 12, 3,4 1, I alt 14,7 18,7 41,6 15,1 1, Omsætning i rentederivater fordelt på instrument Tabel Mia. dollar pr. bankdag Forward Rate Agreements (FRAs) 4,1 2,9 3,7 3,7 18,8 2,9 Renteswaps 1,5 7,2 4,9 11,8 39,5 6,3 Renteoptioner,2,7 1,4,9,9,7 Rentederivater i alt 5,8 1,8 1, 16,4 59,2 9,9 Mia. dollar i april Rentederivater i alt DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

23 Omsætning i rentederivater fordelt på modpart Tabel 9 I alt I alt Pr. instrument i april Forward Rate Agreements (FRAs) Renteswaps Renteoptioner Mia. dollar pr. bankdag Andel i pct. Mia. dollar pr. bankdag Rapporterende institutter 6,6 8,3 21,9 1, ,4,5,3 Danske 1,9 1, 3,9, ,1,1 - Udenlandske 4,7 7,4 18,, ,3,4,3 Andre finansielle institutter 1,8 6,5 36, 8, ,5 5,2,4 Danske,5,3 1,, ,6,1 Udenlandske 1,4 6,3 35, 7, ,5 4,7,4 Ikke-finansielle kunder 1,6 1,5 1,4, ,,6, Danske,7,3,2, ,,5, Udenlandske,9 1,2 1,2, , - I alt 1, 16,4 59,2 9, ,9 6,3,7 Omsætning i rentederivater fordelt på valuta Tabel 1 I alt I alt Pr. instrument i april Forward Rate Agreements (FRAs) Renteswaps Renteoptioner Mia. dollar pr. bankdag Andel i pct. Mia. dollar pr. bankdag Danske kroner,6 1,6 3,2 1, , 1,2, Euro 4,4 9,1 48,1 6, ,6 4,1,4 Dollar 1,3 2,5 2,4, ,,2 - Yen,,,, Britiske pund,2,,7, 2 1 -, - Schweizerfranc,1,2,, 1 1 -, - Svenske kroner 1,,8 4,4 2, ,2,7,3 Norske kroner 2,5 2,3,4, ,1,1, Andre valutaer,,1,1,1 1 -, - I alt 1, 16,4 59,2 9, ,9 6,3,7 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

24 Omsætning af valutaderivater indeholdende DKK, fordelt på valutamarked Tabel 11 Valutamarkedet Valutamarkedet Mia. dollar pr. bankdag Andel i pct. Danmark 19,8 19, Storbritannien 18,9 17, Resten af verden 9,4 6, USA 3,2 5, 5 9 Finland 3,2 1,9 5 4 Frankrig 2,1 1,9 4 4 Sverige,8 1,3 1 2 I alt 57,4 53,9 1 1 Beholdning af OTC-derivater fordelt på instrumenttype Tabel 12 Juni 1998 Juni 21 Juni 24 Juni 27 Juni 21 Juni 213 Juni 216 Mia. dollar pr. bankdag Valutaderivater 468,1 474, 564,1 849,4 1183,8 131,7 1781,8 Rentederivater 884,3 116, 1772,2 8647,7 3952,5 614,1 5895,3 Andre derivater,5 1, 1,4 19,4 39,2 28,5 14,4 Aktie,5,8,8 19,4 4,9 5,8 4,6 Råvare ,5 4,6 Kredit -, ,3 19,3 4,7 Andre - -,6 - -, - Derivatbeholdning i alt 1353, 1581, 2337,8 9516,5 5175,6 7434,3 7691,5 Derivatbeholdning i alt, opgjort i DKK 9358, , , , , ,2 5469,4 24 DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED, 216

25 Beholdning af hhv. valuta- og rentederivater fordelt på instrumenttype Tabel 13 Valutamarkedet i alt Valutamarkedet i alt Juni 27 Juni 21 Juni 213 Juni 216 Juni 27 Juni 21 Juni 213 Juni 216 Valutaderivater Mia. dollar ultimo juni Andel i pct. Terminshandler 563, 678,5 588,6 178, Valutaswaps 264,9 462,9 617,8 645, OTC-optioner 21,5 42,5 95,3 57, I alt 849,4 1183,8 131,7 1781, Rentederivater Forward Rate Agreement (FRA) 83,1 1322,4 1789,8 126, Renteswaps 7515,6 237, 468,5 4522, OTC-optioner 31,9 323,1 245,8 346, I alt 8647,7 3952,5 614,1 5895, Beholdning af hhv. valuta- og rentederivater fordelt på valuta Tabel 14 Valutamarkedet i alt Valutamarkedet i alt Juni 27 Juni 21 Juni 213 Juni 216 Juni 27 Juni 21 Juni 213 Juni 216 Valutaderivater Mia. dollar ultimo juni Andel i pct. Dollar 326,1 425, 481,2 63, Danske kroner 86,4 121,9 125,6 183, Euro 23,8 339,8 377, 448, Svenske kroner 8,5 15,4 123,5 229, Norske kroner 38,5 68,3 58,3 131, Andre 87,1 123,5 136,2 185, I alt 849,4 1183,8 131,7 1781, Rentederivater Dollar 81,7 285,7 171,7 269, Danske kroner 1541,2 42,7 57,3 595, Euro 4646,7 1857,9 3589,4 2787, Svenske kroner 1345,4 78,8 1145,6 1211, Norske kroner 7,5 489,3 495,9 82, Andre 296,1 118, 194,2 228, I alt 8647,7 3952,5 614,1 5895, DANMARKS NATIONALBANK UNDERSØGELSE AF DET DANSKE VALUTA- OG DERIVATMARKED,

26

Undersøgelse af valutamarkedet og markederne for afledte finansielle instrumenter i 1998

Undersøgelse af valutamarkedet og markederne for afledte finansielle instrumenter i 1998 24 Undersøgelse af valutamarkedet og markederne for afledte finansielle instrumenter i 1998 v/fhv. vicedirektør Henning Dalgaard Danmarks Nationalbank har i foråret 1998 gennemført en undersøgelse af det

Læs mere

Valuta- og derivatmarkederne i 2007

Valuta- og derivatmarkederne i 2007 117 Valuta- og derivatmarkederne i 27 Rune Egstrup og Birgitte Damm Fischer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Omsætningen på såvel det danske som det globale valutamarked er steget kraftigt.

Læs mere

Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2001

Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 2001 59 Omsætning på valuta- og derivatmarkederne i april 200 Tina Christoffersen og Martin Seneca, Statistisk Afdeling INDLEDNING Nationalbanken har gennemført en undersøgelse af omsætningen i april 200 på

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner

Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner 117 Aktuelle tendenser i pengemarkedet for kroner Anders Jørgensen, Handelsafdelingen, og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I pengemarkedet for kroner udveksler pengeinstitutterne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2011 Faxe Kommune Kvartalsrapport april 211 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune bør øge andelen af fast finansiering op til

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune

Kvartalsrapport juli 2009 Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 29 Faxe Kommune Anbefalinger: Faxe Kommune har en lav gennemsnitlig rente og en passende varighed på porteføljen. Med de nuværende renteforventninger vurderes porteføljesammensætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Glostrup Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Glostrup Kommune har en passende andel af fast finansiering,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport april 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faaborg-Midtfyn Kommune anbefales at indgå renteswap

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Dragør Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Dragør Kommune har en passende fordeling mellem fast

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Ved den forventede kommende låneoptagelse, anbefales det

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering den 10. februar 2011, version 2 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 10. februar 2011 Side 1 af 10 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Kronevalutamarkedet. Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Kronevalutamarkedet. Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Kvartalsoversigten - 1. kvartal 2006 67 Kronevalutamarkedet Kim Abildgren, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Målt ved omsætning er valutamarkedet et af de største markeder i verden. Den globale

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01

Page 1 of 1. Liz T. Johannesen Sendt: 13. august :01 21-08-2008 Page 1 of 1 Liz T. Johannesen Fra: Liz T. Johannesen Sendt: 13. august 2008 14:01 Til: Liz T. Johannesen Emne: VS: Rapport udkast ØU 20 AUG_130808.pdf Vedhæftede filer: Rapport udkast ØU 20

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Juli 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Corporate & Public Sector Derivatives en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

Central clearing "you can run, but you cannot hide"

Central clearing you can run, but you cannot hide Central clearing "you can run, but you cannot hide" EMIR hvad går reglerne ud på, og hvordan vil de påvirke den enkelte markedsdeltager? DDF - 28. november 2012 PROGRAM EMIR hvad går reglerne ud på, og

Læs mere

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen)

og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter (derivatbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter 9 En investeringsforenings valutaeksponering Finanstilsynets

Læs mere

Lavere omsætning på det danske pengemarked

Lavere omsætning på det danske pengemarked 75 Lavere omsætning på det danske pengemarked Palle Bach Mindested, Martin Wagner Toftdahl, Bank- og Markedsafdelingen og Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Aktiviteten i pengemarkedet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West

Faxe Kommune. Gældsrapport. Januar 2016. Jeanette Bomholdt. FA Denmark West Faxe Kommune Januar 2016 Jeanette Bomholdt FA Denmark West en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning & Rentebinding Ydelse & Varighed Rentefølsomhed

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Danskerne har langt større formue end gæld

Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne har langt større formue end gæld Danskerne havde ved udgangen af 2013 i gennemsnit 1.116.000 kr. i overskud, når al gæld er trukket fra al formue herunder i boliger, biler mv. Der er i den økonomiske

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R

K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R N O T A T K Ø B E N H A V N S I N T E R B A N K M A R K E D S T A N D A R D R E G L E R F O R D A N S K E P E N G E I N S T I T U T T E R TOMORROW NEXT INTEREST RATE SWAP T/N IRS i danske kroner 1. april

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort.

Først vil udviklingen i størrelsen af valutareserven og valutareservens bestanddele blive beskrevet kort. 28 Valutareserven Peter Kjær Jensen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING Valutareserven består først og fremmest af Nationalbankens beholdning af udenlandske obligationer og bankindskud. Den giver Nationalbanken

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Skatten på arbejde er faldet i Danmark

Skatten på arbejde er faldet i Danmark Skatten på arbejde er faldet i Skatten på arbejde er faldet i over en længere årrække. Marginalskatten for højtlønnede er dog fortsat høj set i et internationalt perspektiv, mens marginalskatten for de

Læs mere