Tandklinikker anvender forskellige instrumenter og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tandklinikker anvender forskellige instrumenter og"

Transkript

1 VIDENSKAB & KLINIK Originalartikel ABSTRACT Øjenbeskyttelse mod hærdelys Introduktion og formål 13 udvalgte filterprodukter til brug som øjenbeskyttelse mod blåt lys ved hærdning af dentale materialer blev vurderet. Ved en tilsvarende vurdering, som blev udført i 2006, fandt man, at halvdelen af filterprodukterne havde en tilfredsstillende beskyttelsesgrad. Materiale og metoder Et spektroradiometrisk instrument koblet til en integrerende kugle blev brugt til at vurdere filtrenes egnethed og lysbeskyttelsesgrad. Maksimalt tilladte eksponeringstid blev beregnet med høj og lav sikkerhedsmargin. Udregningerne var baseret på internationale retningslinjer fra International Commission on Non-Ionising Radiation Protection vedrørende blålyseksponering af øjne. Resultater og konklusion Baseret på beregninger med høj sikkerhedsmargin viste 7 ud af 13 filtre en tilfredsstillende grad af beskyttelse, mens beregninger med lav sikkerhedsmargin indikerede, at 10 ud af 13 filtre var tilfredsstillende. I artiklen diskuteres øjenskader og sygdomme, som kan udvikles og forårsages af ultraviolet (UV) stråling og synligt lys. Disse strålingsformer kan medføre akutte øjenskader. Når det gælder kroniske sygdomme som katarakt og aldersrelateret makuladegeneration, er sammenhængen ikke lige så entydig; men eksperimentel forskning underbygger i stadig større grad, at lyseksponering kan være en plausibel forklaring på sygdomsudviklingen. Brugen af øjenbeskyttelse vil eliminere eller reducere risikoen for øjenskader betragteligt. Det er afgørende, at filtrenes transmissionsgrad er tilstrækkeligt lav (0,1 %) i det bølgelængdeinterval, som er relevant for hærdelamper ( nm). Sufficient øjenbeskyttelse reducerer risikoen for øjenskader fra hærdelamper Ellen M. Bruzell, seniorforsker, dr. scient., Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM), Oslo, Norge Terje Christensen, forsker, dr. philos., Statens strålevern, Østerås, Norge Bjørn Johnsen, forsker, siv. ing., Statens strålevern, Østerås, Norge Tandklinikker anvender forskellige instrumenter og apparater, som udsender optisk stråling. Der foreligger ikke dokumentation for, at tandplejepersonale har flere øjenskader, som kan relateres til denne type stråling, end andre erhvervsgrupper. Alligevel udgør stråling fra hærdelamper den største risiko for at udvikle eller pådrage sig strålingsrelaterede øjenskader i almindelig tandlægepraksis. Denne påstand kan begrundes i flere forhold. Brugen af hærdelamper forårsager større eller mindre eksponering for personalet i de fleste klinikker. Desuden er der en velkendt sammenhæng mellem egenskaber ved det blå lys, som vore dages hærdelamper udsender, og nethindeskader, og det er praktisk muligt at opnå skadelige doser. Endelig er brug af øjenbeskyttelse ikke altid optimal, fordi den enten ikke anvendes hver gang eller har utilstrækkelig kvalitet. Kun omkring to tredjedele af personalet bruger øjenbeskyttelse (1). De øvrige strålingskilder i en tandklinik vil kunne bidrage til en samlet, uheldig øjeneksponering, fx lys fra arbejdslampen, pandelampe på lupbriller eller forkert/manglende øjebeskyttelse ved brug af laser. I klinikker med særlig udstrakt brug af laser kan der, hvis lasersikkerheden er utilstrækkelig, være fare for skade på enkeltpersoner; men det foreligger ikke nogen risikovurdering, som sammenligner den absolutte risiko fra forskellige kilder i tandlægepraksis. EMNEORD Eye protective devices; dental curing lights; maximum permissible exposure time; eye injury; visible light Uheldige virkninger af lys på øjet Øjet er udviklet til at transportere synligt lys til nethinden; men al anden optisk stråling, dvs. ultraviolet (UV) og infrarød (IR), vil med forskellige bølgelængder og fotonener- 368 TANDLÆGEBLADET NR. 5

2 Lysbeskyttelse af øjne i tandklinikken VIDENSKAB & KLINIK gier trænge ind i øjets yderste væv som hornhinden, forreste øjekammer, linsen og glaslegemet. En forudsætning for, at en skade kan opstå, er, at strålingen bliver absorberet, og at lysdosis er over et vist niveau. Absorption kan forekomme i cellernes DNA, vandmolekyler, proteiner og i de mange pigmenter, som findes i øjets forskellige dele, foruden i fotoreceptorerne, som videreformidler synsindtryk til hjernen. UV-inducerede øjenskader Akutte skader De skader, som UV-stråling kan frembringe, vil afficere øjets yderste væv, som hornhinden og linsen. Dette kan resultere i sneblindhed (keratoconjunctivitis nivalis), som kan opstå under ophold i omgivelser med stærk refleksion fra for eksempel sne, vand eller sand (2). Det er imidlertid UVB ( nanometer (nm)) og UVC ( nm), som kan forårsage sådanne akutte skader, og disse typer af stråling forekommer ikke fra sædvanlige lyskilder i tandklinikken. Kroniske skader Mere langbølget UV (UVA) kan bidrage til udvikling af grå stær (katarakt) (3), en tilstand som kendetegnes ved at linsen bliver uklar. Kataraktudvikling vil kunne forekomme efter akkumuleret UV-påvirkning over lang tid. Der er uenighed i fagmiljøet om, hvor stor betydning UV har for udviklingen og i hvor store doser (4). Det er kendt, at strålingstyper som røntgen (5) og IR (6) kan bidrage til kataraktudvikling, og det diskuteres om synligt lys ( nm) også kan være en medvirkende faktor. Virkningsmekanismen kan være celleskader forårsaget af kemiske radikaler (med eller uden ilt), som dannes når blåt lys absorberes i forskellige øjenvæv (3,4). Mens UVA kan føre til både direkte skade på fx DNA og indirekte skade via fotosensibilisering (absorption i fx et pigment med påfølgende reaktion og dannelse af ilt- og andre radikaler som kan skade celler og væv), fører eksponering med synligt lys kun til fotosensibilisering. Laboratoriestudier indikerer, at UVA kan spille en rolle for udviklingen af pterygium, en tilstand hvor bindevæv vokser hen over hornhinden (7). Nogle effekter, som sædvanligvis forbindes med UV-eksponering, kan opstå ved større bølgelængder end 400 nm (det såkaldte aktionsspektrum strækker sig ind i det synlige område), da disse teknisk definerede grænser for forskellige typer stråling er valgt mere på grundlag af fysisk karakter end af hensyn til biologiske reaktioner. Det er værd at være opmærksom på disse glidende overgange mellem reaktionsmekanismer forårsaget af UV eller synligt lys, da enkelte modeller af hærdelamper udsender stråling med et maksimum omkring 400 nm (overgangen mellem UV og synligt lys, demonstreret i Fig. 2) foruden det synlige lys med maksimumemisson omkring 470 nm (den blågrønne del af synligt lys). De tidligere anvendte halogen- og plasmabuelamper havde ofte en stor UV-komponent i modsætning til de fleste af de i dag anvendte LED-lamper. Blålysinducerede øjenskader Akutte skader Hvis øjnene udsættes for blåt lys (den synlige del af spektret) over en vis dosis, kan der opstå skader i fotoreceptorerne i øjets nethinde (retina). Det kan ske efter at lyset er blevet absorberet i synspigmenter. Alternativt kan absorption og skade forekomme i nethindens pigmentepitel. Disse skader er af fotokemisk art. Et kendt eksempel er skader i den gule plet (macula lutea), hvor centralsynet er lokaliseret, efter observation af solen under solformørkelse (solar retinitis) (8). Fotokemiske skader kan opstå akut eller som følge af kumulativ påvirkning over tid. Kroniske skader Både teori og laboratorieforsøg tyder på, at oksidative mekanismer bidrager til udvikling af nethindeskader som følge af blålyseksponering. Der kan dannes ilt- og andre reaktive radikaler som på forskellig vis kan forårsage celle- og vævsskader. Effekten af radikalerne kan modvirkes af antioksidanter, som kan være tilstede i varierende mængder (8,9). Med alderen vil dannelsen og mængden af lysabsorberende synspigmenter øges, og dermed vil også sandsynligheden for dannelse af reaktive oksygenforbindelser (ROS). Dette sker samtidig med, at lageret af antioksidanter aftager. Disse forhold peger i retning af, at blåt lys kan bidrage til udvikling af aldersrelateret makuladegeneration (AMD) (9). Epidemiologiske undersøgelser er ikke lige så entydige, når det gælder sammenhængen mellem eksponering fra optisk stråling og AMD, hvilket kan skyldes, at det er vanskeligt at kontrollere eksponeringsforhold og skelne mellem effekter af UV og synligt lys, fx fra sollys. Der er i epidemiologiske undersøgelser påvist en svag sammenhæng mellem blålyseksponering, men ikke UV-eksponering, og udvikling af AMD (10). I en nyere oversigtsartikel blev optisk stråling ikke tillagt vægt som muligt bidrag til udvikling af AMD (11), mens der i en anden oversigtsartikel fra samme år er argumenteret grundigt for sammenhængen (9). Påvirkning af døgnrytmer Alle kunstige lyskilder kan bidrage til at påvirke døgnrytmen hos mennesker. Når synlig lys i bølgelængdeintervallet nm absorberes i nethinden, nærmere bestemt af melanopsin i de retinale ganglieceller, bliver der sendt signaler til den del af hjernen (hypothalamus) som styrer hormonforandringer i de endokrine kirtler, og som fører til fysiologiske døgnvariationer. For at opretholde døgnrytmerne er fravær af lys om aftenen nødvendig. Der dannes da bl.a. søvnhormonet melatonin (12). Der er ingen grund til at tro, at lyseksponering fra hærdelamper i dagtimerne vil bidrage til påvirkning af døgnrytmer. Ved aften- eller natarbejde, kan den samlede lyspåvirkning i tandklinikken til gengæld være så høj, at det kan føre til mindre produktion af melatonin. TANDLÆGEBLADET NR

3 VIDENSKAB & KLINIK Originalartikel Tilfælde som kræver særlig opmærksomhed Behandlingssituationen Sædvanligvis er det ikke nødvendigt at udstyre patienten med lysbeskyttende briller, når man lyshærder dentalmaterialer; men eventuelle assistenter eller pårørende, som sidder nær patienten i en sådan vinkel, at deres øjne kan rammes af reflekteret lys, bør beskyttes. Risikoen for utilsigtet lyseksponering er størst under behandling af fortænder. Kunstig linse Patienter og behandlere, som har intraokulære linseimplantater (fx efter kataraktoperation) kan have forøget risiko for øjenskade når de udsættes for UV og synligt lys. Linseimplantaterne har som regel UV-beskyttelse og nogle har også beskyttelse mod dele af det synlige lys; men hos midaldrende personer passerer bølgelængder fra en LED-hærdelampe lettere gennem implantater end gennem normale linser (13). Fotosensibilisering af lægemidler og lysfølsomhed En række lægemidler kan absorbere UV og synligt lys og give anledning til fototoksiske og fotoimmunologiske reaktioner. Lys kan reagere med lysabsorberende lægemidler eller nedbrydningsprodukter fra disse, som bliver lagret i øjenvæv og hud. Mundhulen giver desuden lyset adgang til blodbanen gennem godt vaskulariseret væv og til tænderne, som også er i stand til at akkumulere enkelte medikamenter. Flere typer af lægemidler kan give anledning til fotosensibilisering. Eksempler på almindeligt anvendte lægemidler, som kan give anledning til fotosensibilisering, er enkelte NSAIDS, antidepressiva, midler mod psoriasis og antibiotika (tetracykliner) (14). Også det receptfri naturlægemiddel perikon (med virkestoffet hypericin) har fotosensibiliserende virkning (9). Dette præparat kan akkumuleres i nethinden. Forudsætningerne for, at et læge- eller levnedsmiddel kan udøve fototoksisk virkning i nethinden, er netop, at det kan krydse blod-nethindebarrieren, at det har evnen til at absorbere lys, og at det kan binde sig til biomolekyler i nethinden. Enkelte nanopartikler, som fullerol, har disse egenskaber (9). Sygdomme som fx porfyri og urticaria solaris samt fotodynamisk behandling af fx hudkræft og psoriasisbehandling kan medføre forøget lysfølsomhed. Stråling fra andre lyskilder Optisk stråling fra andre lyskilder i tandklinikken vil i princippet kunne give tilsvarende øjenskader som stråling fra hærdelamper, men i mindre grad, afhængig af faktorer som bølgelængde, irradians og udbredelse af lysstrålen. Lasere, derimod, udsender optisk stråling i en samlet, meget tynd stråle, som ofte giver meget høj irradians. Lyset fra en laser kan bestå af én eller nogle få bølgelængder fra hele den optiske del af spektret og kan derfor medføre helt andre fysiske og biologiske virkninger i øjet, og dermed andre øjenskader, end eksponering fra hærdelamper. Dette emne er behandlet i andre publikationer (15). Som en interessant sammenligning af de lysmængder, som kan nå ind til øjet fra forskellige kilder, kan nævnes, at irradiansen fra hærdelamper inden for visse bølgelængdeområder kan være gange højere end sollysirradiansen på jordoverfladen i Nord-Europa på en varm sommerdag, mens en laser kan give en mange gange større irradians end en hærdelampe. Heldigvis kan risikoen for øjenskader reduceres ved forskellige simple forholdsregler. For at opnå optimal materialehærdning må lyslederen holdes parallelt med materialeoverfladen i kort og stabil afstand. Det er lettere at holde lampen rigtigt, når man ser på behandlingsområdet under belysningen. Risikoen for øjenskade kan reduceres ved ikke at anvende unødigt høj lysstyrke (irradians) eller unødigt lang belysningstid eller ved at vælge en teknologi, som hindrer lys i at komme uden for behandlingsområdet. Det er ligeledes nødvendigt at bruge gennemsigtige, men samtidig lysbeskyttende briller eller filtre. Disse kan udformes på flere måder, som påmonterede plader på hærdelampen, som håndholdte filterplader, der dækker arbejdsområdet, eller som briller. Resultater fra en undersøgelse af øjenbeskyttende filtre (16) viste, at kun halvdelen var af tilfredsstillende kvalitet. Formålet med vores undersøgelse var at måle og vurdere beskyttelsesgraden for forskellige filtre i relation til de lamper, som anvendes i tandklinikker i dag. Et andet formål var at undersøge, om kvaliteten af de øjenbeskyttende filtre, som sælges i dag, er bedre end ved den tidligere undersøgelse (16), som blev gennemført i Materialer og metoder Otte af de 13 filtre, som blev vurderet, blev indkøbt oktober-november 2011 fra skandinaviske forhandlere. Udvalget blev fremskaffet gennem søgning på dentaldepoternes og de skandinaviske dentalmessers hjemmesider. Tre beskyttelsesplader til montering på hærdelamper blev tilfældigt udvalgt blandt NIOM s udvalg af 15 lamper, som var anskaffet i perioden Transmissionsmåling af Univet og MO Wing blev foretaget separat (Tabel 1). Måling af filtre Måling af produkternes filteregenskaber i bølgelængdeområdet nm (spektral transmittans) blev udført ved Statens stråleverns optiske laboratorium, Østerås, Norge. 12 af filtrene blev bestrålet polykromatisk med halogenhærdelampen VCL Complete (sds Kerr, Danbury, CT, USA) som lyskilde. Måling af lysflux med og uden filter (transmittans) er tidligere beskrevet (16). Spektralradiometerets måleusikkerhed var inden for ± 5 %. Filteret «MO Wing» blev bestrålet polykromatisk med en 100 W Xenonlampe (Model 68805, SN 2511, Oriel Instruments, Stratford, CT, USA), og måleværdierne blev indsamlet for bølgelængder i intervallet nm. Afstanden mellem lampen og filteret var ca. 34 cm. Den integrerende sfære, som opfangede lysfluxen, blev holdt så nær filteret som muligt (3 mm). Irradianskalibreringen er sporbar til Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, Tyskland via Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos World Radiation Center (PMOD-WRC), Davos, Schweiz. Transmittansspektrene i Fig. 1 fremkommer ved 370 TANDLÆGEBLADET NR. 5

4 Lysbeskyttelse af øjne i tandklinikken VIDENSKAB & KLINIK forholdet mellem spektrum fra lyskilden med filter og et referencespektrum fra samme lyskilde uden filter. KLINISK RELEVANS Måling af hærdelamper Spektral karakterisering af et udvalg af hærdelamper med forskellig irradians blev foretaget i perioden : Elipar Freelight 2 (3M, St. Paul, MN, USA), DemiPlus (sds Kerr, Orange, CA, USA), bluephase 16i (Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein), bluephase 20i (Ivoclar Vivadent), Valo (standard mode)(ultradent, South Jordan, UT, USA), SmartLite iq2 (Dentsply, York, PA, USA ), FlashSoft og FlashMax med og uden aftagelige hætter (CMS Dental, København, Danmark), og LEDemetron II med stor og lille lysguide (sds Kerr). Metoden er beskrevet tidligere (17). Spektralradiometeret, som anvendtes, blev kalibreret mod en standardlampe og måleværdier blev udtrykt som spektral irradians (mw/cm²/nm). Irradiansen på lyskildens overflade (eksitans) kunne dermed beregnes. Den varierede mellem 635 mw/cm 2 og 4600 mw/cm 2 (± 7 %). Radiansen i mw/cm² sr blev beregnet ved at måle Lyshærdning er en del af klinikerens hverdag. Eftersom lyset fra hærdelamper er blevet stærkere med årene, og brugen af hærdelamper er øget i takt med brugen af kompositmaterialer, er det vigtigt at anvende øjenbeskyttelse for at bidrage til at reducere potentielle lysinducerede øjenskader. Kendskab til hvilke skader, der kan opstå, kan bidrage til at øge bevidstheden om beskyttelse mod lysog UV-inducerede påvirkninger generelt. Produkter Produktnavn Producent Type af øjenbeskyttelse Kvalitets- eller testmærkning af produkt [Demi Plus] sds Kerr, Bioggio, Schweiz Plade på hærdelampe Nej [Dentmate Ledex] Dentmate, New Taipei City, Taiwan Plade på hærdelampe Nej [3M ESPE Elipar s10] 3M Dental Products, St. Paul, MN, USA Plade på hærdelampe Nej ML filter 500 Multilens AB, Mölnlycke, Sverige Flip-on til brille Ja (emballage) MO Wing MeridentOptergo AB, Mölnlycke, Sverige Bøjet plade Ja (produkt) Optitect-CL UV- + kaltlichtbrille Hager & Werken GmbH&Co, Duisburg, Tyskland Brille Nej Pinnacle Kerr Total Care, KaVo Kerr Group, Washington DC, USA Udskifteligt filter til medfølgende indfatning Ja (emballage og brugsanvisning) Polodent Polodent instruments, Polo MB, Oisterwijk, Holland Brille Ja (produkt) UltraTect Uvex Sperian ompakket av Ultradent Inc, South Jordan, UT, USA Brille Ja (produkt) Univet 519 UV 525 Univet S.r.l., Rezzato, Italien Brille Ja (produkt) Uvex superfit Uvex Arbeitsschutz GmbH, Fürth, Tyskland Brille Ja (produkt, emballage, brugsanvisning inkl. transmisionsspektrum) Vision sport Vision, Cherry Hill, NJ, USA Brille Ja (produkt) Zoom! (Leverandørnavn: ZM2010) Discus Dental LLC, Culver City, CA, USA Unident Ja (produkt, emballage) Tabel 1. Produktinformation om øjenbeskyttelsen som blev vurderet. Table 1. Product information of the investigated eye protection filters. TANDLÆGEBLADET NR

5 VIDENSKAB & KLINIK Originalartikel Lysbeskyttelse t max,direkte = (100 J/cm 2 sr)/l blåt (ligning 1) hvor L blåt er kilderadiansen, L λ, (390<λ<700 nm) vægtet mod blålysskadefunktionen, B(λ)( 17-19). Reflekteret, blåt lys fra patienternes tænder til lampeoperatørens øjne Der forudsættes isotrop spredning fra tandoverfladen og en refleksion på 30 % som beskrevet i tidligere beregninger (17). Eksponeringsdosisgrænsen giver: Fig. 1 Lysgennemgang af øjebeskyttelsefiltre. Lysgennemgang (transmittans) af øjebeskyttende filtre (0,001 tilsvarer 0,1 %). Demi Plus, Dentmate Ledex og 3M ESPE Elipar s10 er navnene på hærdelamprene med de aktuelle, påmonterede filtre. Fig. 1 Light transmittance of eye protective filters (0,001 on the axis corresponds to 0,1%). Demi Plus, Dentmate Ledex and 3M ESPE Elipar s10 are the names of the dental curing lamps with the investigated filters attached. t max, reflekteret = (100 J/cm 2 sr)/l tand (ligning 2) hvor L tand = ρ L blåt sin 2 θ, hvor ρ er reflektans og θ er den halve planvinkel til rumvinkelen som udgår fra kilden set fra tænderne. Beregning af længste «tilladte» eksponeringstid med beskyttelsesfilter 1) Vurdering med høj sikkerhedsmargin (baseret på filterets maksimale transmittans) t max med filter foran den aktuelle lampe blev beregnet på følgende måde: eksitansen til lyset fra lamperne og dividere med rumvinkelen (målt i steradianer, sr) til lyskeglen. Tilsvarende planvinkler varierede mellem 0,31 og 0,80 radianer (± 21 %). Beregning af længste «tilladte» eksponeringstid for hærdelamper (uden beskyttelsesfilter) Direkte, blåt lys fra lampe til operatørens øjne Dosisgrænsen på 100 J/cm 2 sr per dag, som er fastsat (18,19) for akut og kronisk øjeneksponering (retinal) gælder for kunstige kilder ved erhvervsmæssig og almen eksponering i visse eksponeringstider inden for en arbejdsdag: a) direkte bestråling t max, direkte,filter = t max,direkte /T max hvor T max var den højeste transmittansværdi for det aktuelle filter i bølgelængdeområdet nm b) reflekteret bestråling: t max, reflekteret,filter = t max,reflektere t/t max 2) Vurdering med lav sikkerhedsmargin (vægtning af filterspektrum med lampespektrum) Risiko uden beskyttelse Elipar FreeLight 2 Demi Plus Bluephase 20i Valo* Bluephase 16i SmartLite iq2 Irradians, mw/cm Blålysvægtet radians, mw/cm 2 /sr Planvinkel, rad 0,7 0,5 0,6 0,3 0,7 0,6 t max direkte bestråling, minutter 2,7 0,8 1,9 2,5 1,3 3,9 t max reflekteret bestråling, minutter 22,4 13,2 17,8 89,9 10,8 39,3 * Værdier for Valo gælder for «standard mode». sr: steradian; rad: radian Tabel 2. Maksimal tilladt eksponeringstid for direkte og reflekteret bestråling fra hærdelamper uden øjenbeskyttelse. 372 TANDLÆGEBLADET NR. 5

6 Lysbeskyttelse af øjne i tandklinikken VIDENSKAB & KLINIK E f,b = [E blåt, lampe (λ) T filter (λ)]dλ God beskyttelse hvor E blåt, lampe (λ) er blålysvægtet irradians af lampen ved en bestemt bølgelængde, T filter (λ) er transmittansen ved en bestemt bølgelængde og E f,b er filtervægtet, blålysvægtet irradians. Ved at dividere med lampens rumvinkel fremkommer filtervægtet, blålysvægtet radians, som kan indsættes i ligningerne (1) og (2) ovenfor for at finde t max -værdier for henholdsvis direkte og reflekteret bestråling. Resultater Transmittans af beskyttelsesfiltre Andelen af lys, som slap igennem beskyttelsesfiltrene (transmittans udtrykt som % lysgennemgang sammenlignet med lys fra lampen uden filter foran), varierede mellem ca. 0,001 % (detektionsgrænsen) og 73 % i bølgelængdeintervallet nm (Fig. 1). Eksponering fra hærdelamper uden beskyttelsesfilter Maksimal tilladt eksponeringstid for direkte blålysbestråling, t max, fra udvalgte LED-hærdelamper med forskellig irradians var i gennemsnit 1,9 min (område: 0,5-3,9 min). Tilsvarende t max for reflekteret bestråling var 23,7 min (område: 5,1-89,9 min) (Tabel 2). Fig. 2 Godt filter. Et eksempel på et tilstrækkelig filter, Ultratect, med transmittans lavere end 0,1 % i bølgelengdeområdet nm. Spekteret fra filteret overlapper ikke med emisionsspekteret fra hærdelampen bluephase20i. Fig. 2 Example of an adequate protecting filter, Ultratect, with transmittance lower than 0,1% in the wavelength range nm. The spectrum from the filter does not overlap with emission spectrum of the dental curing lamp bluephase20i Risikovurdering med høj sikkerhedsmargin t max, som gælder for direkte og reflekteret stråling gennem filtrene fra en hærdelampe med irradians i størrelsesordenen 4000 mw/cm 2, blev kategoriseret i tre grupper afhængig af egnethed som blålysbeskyttelse: udmærket, middel og utilstrækkelig beskyttelse (Tabel 3). Beregningerne blev foretaget på grundlag af den højeste transmittansværdi i det aktuelle bølgelængdeområde. For at sikre øjenbeskyttelse gennem en 8-timers arbejdsdag måtte filtrene have en transmittans på mindre end 0,1 % i bølgelængdeområdet nm (området uden for det skraverede, grå rektangel i Fig. 1). Dette krav blev tilfredsstillet hos syv af 13 filtre (se eksempel, Fig. 2). Risikovurdering med lav sikkerhedsmargin Beregning af t max på grundlag af kombinationen af bestemte hærdelamper og filtre viste, at tre af 13 filtre vil beskytte kortere end 8 timer. Dette gælder, hvis de bliver bestrålet enten direkte eller med reflekteret lys fra hærdelamper med irradianser i størrelsesordenen 1000 mw/cm 2 eller højere (Tabel 4, se eksempel Fig. 3). FlashSoft FlashMax LEDemetron ll m/hylde u/hylde m/hylde u/hylde lille lysguide stor lysguide ,5 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 1,4 1,5 0,5 0,8 1,7 3,4 17,8 11,2 5,5 5,1 16,4 35,3 Table 2. Maximum permissible exposure time for direct and reflected blue light from dental curing lamps without eye protection filters. TANDLÆGEBLADET NR

7 VIDENSKAB & KLINIK Leder Dårlig beskyttelse Fig. 3 Utilstrækkeligt filter. Et eksempel på et utilstrækkeligt filter, Pinnacle, som beskytter kortere enn 8 timer mot direkte eller reflekteret lys fra hærdelamper med irradianser 1000 mw/cm 2. Spekteret fra filteret overlapper med emisionsspekteret fra bluephase20i. Fig. 3 Example of an inadequate filter, Pinnacle, protecting less than 8 hours against direct or reflected light from dental curing lamps with irradiances 1000 mw/cm 2. The spectrum from the filter overlaps the emission spectrum of the dental curing lamp bluephase20i. Diskussion Beregningsmetoder Den høje værdi for maksimalt tilladt eksponeringstid, t max, som fremkom ved reflekteret bestråling fra lampen Valo (Tabel 2) skyldes den mindre (plan)vinkel i lyskeglen fra denne lampe sammenlignet med de andre lamper (se forklaring af L tand i ligning 2). Tre egenskaber ved lampernes udstråling indvirkede på beregningen t max : irradians, rumvinkel og spektrum. Eksempelvis blev t max lavere, når filtrene ML500 og ZM2010 blev bestrålet af DemiPlus end af bluephase 20i, selv om lamperne udsendte nogenlunde lige meget lys. Forskellen lå i, at størrelsen på den lyskegle, som DemiPlus udsendte, kun var ca. halvt så stor som den, bluephase 20i udsendte (Tabel 4). De højere t max -værdier (Tabel 4), som blev opnået med filteret Pinnacle ved bestråling af DemiPlus i forhold til bluephase 20i, kan forklares ved hjælp af formen på transmissionsspekteret for Pinnacle set i forhold til lampernes udstrålings- (emissions-) spektre: Ved udstrålingsmaksimum for DemiPlus (452 nm) er filtertransmittansen lavere (mindre lys slipper gennem filteret) end ved udstrålingsmaksimum for bluephase 20i (460 nm) (Fig. 1). Den høje irradians ved FlashMax gav generelt korte t max -værdier. Endvidere udsendte lampen en smal lyskegle (lille rumvinkel), hvilket også bidrog til korte t max -værdier. DemiPlus udsendte en endnu smallere lyskegle end FlashMax, men da irradiansen ikke var så høj som for FlashMax, blev t max - værdierne ikke så korte som for FlashMax (Tabel 4). En lampe, som både udsender meget lys (høj irradians) og fordeler lyset i en smal lyskegle vil altså kunne overskride grænseværdierne for blåt lys til øjet i løbet af kort tid. De bedste filtre havde så lave transmittansværdier (Tabel 3), at de ville beskytte mod højere lampeirradianser end de i Tabel 2 omtalte. De ville også beskytte godt, selv om lampernes udstrålingsmaksimum skulle falde sammen med bølgelængdeområder, hvor disse gode filtre lader mest lys slippe igennem (området uden om den skraverede, grå firkant i Fig. 1). Derimod vil de middelgode og de dårligste filtre enten lade for meget lys slippe igennem fra de lamper, som indgik i denne undersøgelse, eller også er sikkerhedsmarginen lille, hvis man skifter lampen ud med én, som er lidt stærkere eller udsender lys med en lidt anden sammensætning af bølgelængder. Visse LED-lamper, som fx bluephase 20i (Fig. 2) og Valo, som indgik i denne undersøgelse, har to udstrålingsmaksima, hvoraf et er nær UV-området (<410 nm). Filteret må derfor yde god dækning i begge bølgelængdeområder. Risikovurdering De maksimalt tilladte eksponeringstider, som vises i Tabel 3, giver en vis sikkerhedsmargin, eftersom de er baseret på en teoretisk «worst case»-kombination af et bestemt filter og en lampe på mellem og mw/cm 2. Den mere præcise beregningsmetode (Tabel 4) gælder for kombinationen af en kendt lampe og et kendt filter. Derfor vil den ikke gælde, hvis man skifter lampe, eller der sker ændringer i lampernes irradians. Sådanne ændringer kan opstå som følge af elektriske eller mekaniske fejl eller ydre skader som fx revner i fiberoptikken i lyslederen. Resultaterne, som blev beregnet med lav sikkerhedsmargin (Tabel 4) vil heller ikke gælde, hvis der opstår skader på øjenbeskyttelsen/filteret, fx ved rengøring med et uegnet rengøringsmiddel. Den samlede tid, der bruges på lyshærdning i klinikken, kan variere betydeligt, og vil i mange tilfælde udgøre nogle minutter pr. dag. Imidlertid er der grund til å tro, at dette tal kan blive betydeligt højere ved visse behandlinger, fx ved amalgamsanering, i tilfælde hvor der lægges flere fyldninger i én seance og ved ortodontisk behandling, hvor der indgår lyshærdning af brackets. Ved ortodontisk behandling kan den samlede lyshærdningstid komme op i 2,5 t/dag pr. operatør, forudsat at man hærder hver tand i 20 sekunder og har 14 patienter pr. dag. Den daglige lyshærdningstid blandt norske tandlæger har været opgjort til næsten 45 min (1). Alle filtrene i kategorien «utilstrækkelig beskyttelse» beskyttede i kortere tid end en time, så hvis den daglige lyshærdningstid anslås til omkring en time, er sikkerhedsmarginen meget lav ved anvendelse af disse filtre. Angivelse af, at et filter kan bruges sammen med lamper, som er svagere end en vis værdi, fx mw/cm 2 (Tabel 3), må tolkes med en vis forsigtighed. Problemet er, at irradiansværdien ikke altid er kendt, og at den, som beskrevet ovenfor, kan ændre sig ved brug af lampen. Desuden kan refleksionen øges, hvis lyset rammer metalinstrumenter og andre stærkt reflekterende overflader. Grænseværdierne er sat ud fra en 8-timers arbejdsdag, og siger ikke noget om gentagen eksponering; men det er kendt, at 374 TANDLÆGEBLADET NR. 5

8 Spytkirtler: Struktur og funktion VIDENSKAB & KLINIK lysinducerede nethindeskader kan forekomme efter akkumulerede bestrålinger over tid, selv om hver enkelt bestråling ikke nødvendigvis overskrider grænseværdien for akut bestråling (8). For en stor del af tandplejepersonalet er lyshærdning en daglig aktivitet, som kan give en samlet høj eksponering gennem flere år. Generelle betragtninger om øjenbeskyttelse Det er vigtigt at have information om både filter- og lampespektrum, når man skal finde en egnet øjenbeskyttelse. I praksis er denne information svær at finde: Af de 13 filterprodukter, som blev testet, har kun UvexSuperfit oplyst transmissionsspektret i brugsvejledningen. Øjenbeskyttelsen«ML500», som var blandt de filtre, der klarede testen dårligst, blev undersøgt, fordi den blev anvendt i en tandlægepraksis i Sverige. Det er nærliggende at tro, at dette filter er blevet solgt ved en fejltagelse, og at det var et andet af forhandlerens filtre, som skulle have været anvendt ved lyshærdning. Dette eksempel viser, hvor vigtigt det er, at forhandlerne har kendskab til, hvad øjenbeskyttelsen skal bruges til, og at man ikke bare vælger et tilfældigt orange filter. Arealet af de påmonterede plader på lampernes lysledere er relativt lille, og det er vanskeligt at positionere pladen, så reflekteret stråling ikke kan slippe forbi og ramme operatør eller assistent i øjet. Dermed giver sådanne plader en falsk beskyttelse. I den tidligere undersøgelse (16) fandt vi, at kvaliteten var tilstrækkelig ved én af tre aftagelige filterplader. I den aktuelle undersøgelsen var der ligeledes én ud af tre filterplader, som havde god kvalitet; men værdien heraf er begrænset, når størrelsen er for lille, og det er vanskeligt at placere den rigtigt. Håndholdte plader vil yde god beskyttelse, hvis de holdes, så lyset forhindres i at nå øjnene både på den, som hærder, og den, som holder pladen. Den bedste beskyttelse vil kunne opnås med briller eller visir, eventuelt med en plade som er stor nok til at dække både patientens mund og lyslederen. Mange hævder, at det er vanskeligt at kombinere øjenbeskyttelse mod blåt lys med brug af lupbriller. Denne kombination håndteres på individuel vis, fra ikke at bruge lupbriller ved hærdning, til skiftevis Risiko med beskyttelse Udmærket beskyttelse Transmittans % (maksimum) t max, mindst (timer) Reflekteret Direkte DemiPlus (filter på lampe) OptitectCL 0,0001 0,0020 Mere end 8 timer ( timer) Univet: mere end Polodent 0,0220 ~17 timer ved 1000 mw/cm 2 UltraTect 0,0400 UvexSuperfit* 0,1000 MO wing 0,034 Univet519 0,018 Middelgod beskyttelse DentmateLedex (filter på lampe) 2 4,1 0,04 Utilstrækkelig beskyttelse VisionSport 11 0,9 0,08 Elipar s10 (filter på lampe) 12 0,7 0,07 ML ,1 0,01 Pinnacle 10 0,9 0,08 ZM ,4 0,05 Uvex superfit: 2,2 timer. Øvrige mere end 8 timer ( timer) * <0,1 % i gennemsnit for bølgelængder nm, selv om enkelte værdier i dette område er højere (maksimum: 0,4 %) (se Fig. 1). Middelgod beskyttelse: Kan bruges til lamper med irradians lavere end ca mw/cm 2. * <0,1% in average for the wavelength range nm, although certain values in this range is higher (max. 0,4%; Fig. 1). Mediocre protection: Can protect against lamp irradiances less than about 3000 mw/cm 2. Tabel 3. Beskyttelse fra filtre angivet som «maksimal tilladte eksponeringstid», t max, med høj sikkerhedsmargin. Irradians mw/ cm 2 fra en hærdelampe er lagt til grund for beregningerne. Table 3. Protection from filters expressed as maximum permissible exposure time, t max, with a large safety margin. The estimated values are based on curing lamps with irradiance 3000 mw/cm 2. TANDLÆGEBLADET NR

9 VIDENSKAB & KLINIK Leder at bruge lupbrillerne og øjenbeskyttelsen. En mere kreativ løsning er at sætte en brillesnor i lupbrillerne, så de kan sænkes og bytte plads med filterbrillerne, som sænkes fra pandeposition til næseroden. Det anbefales ikke at dreje hovedet væk under hærdning, da det viser sig, at hånden, som holder lampen, let vil bevæge sig så lyset fra hærdelampen rammer forkert eller i for stor afstand så hærdningen bliver ufuldstændig (20). Faren for opvarmning af blødtvæv vil også kunne være tilstede, når man ikke har fuld kontrol over placeringen af hærdelampen. Anvendelse af lupbriller vil ikke nødvendigvis øge risikoen for øjenskader. Lysmængden til øjet vil øges; men den vil blive spredt over et større område i nethinden (på grund af forstørrelseseffekten), så lysintensiteten (irradiansen som når nethinden) ikke bliver større. På den anden side kan det tænkes, at automatiske øjenbevægelser vil aftage, fordi man stirrer mere med lupbrillerne på, og det kan igen medføre, at lysmængden til nethinden vil øges. Automatiske øjenbevægelser vil ellers fordele lysenergien over et større område af nethinden og derved yde beskyttelse ved, at hvert punkt får en lavere total lysdosis. Konklusion Antallet af sufficient øjenbeskyttende produkter, som er tilgængelige på markedet til brug ved lyshærdning af dentale materialer, har ikke ændret sig siden den forrige undersøgelse i Brug af øjenbeskyttelse i form af filterbriller eller -plader er enkle tiltag, som kan eliminere eller kraftigt reducere risikoen for eventuelle øjenskader. Risikoen for øjenskader uden brug af beskyttelse er afhængig af lampernes fysiske egenskaber. Hvis man benytter en lavere sikkerhedsmargin ved beregning af «maksimal tilladt eksponeringstid», vil 10 af de 13 testede produkter være tilstrækkelige; men denne beregning kræver, at kombinationerne af spektrene til beskyttelsesfiltrene og hærdelamperne er kendt. Blåt lys og UV kan give akutte øjenskader. Laboratorieforsøg og epidemiologiske undersøgelser peger i retning af, at blåt lys kan bidrage både til kroniske øjenlidelser som udvikling af katarakt og til aldersrelateret makuladegeneration. Tak Undersøgelsen fik finansiel støtte af Kunskapscentrum för Dentala Material, Socialstyrelsen, Sverige, og Helsedirektoratet, Norge. Forfatterne takker Tommy Nakken Aalerud, (tidligere ansat) og Thomas B. Aleksandersen, begge Statens strålevern, Østerås, Norge for opmålinger af beskyttelsesfiltre. Vi takker henholdsvis leverandørerne/producenterne ProVista og MeridentOptergo AB som lod NIOM inkludere testresultaterne i denne undersøgelse. Risiko med beskyttelse t max (timer) (irradians, mw/cm 2 ; romvinkel, sr) Filter Elipar Freelight 2 (966; 1,3) Demi Plus (1579; 0,7) bluephase20i (1560; 1,1) bluephase16i (2159; 1,3) FlashMax * (3860; 0,9) ML500 Reflekteret 1,20 0,70 0,90 0,50 0,30 Direkte 0,10 0,04 0,10 0,06 0,03 ZM2010 Reflekteret (12,40) 6,70 8,00 4,90 3,10 Direkte 1,50 0,40 0,90 0,60 0,30 Pinnacle Reflekteret (33,22) (20,60) (11,20) (15,40) 5,00 Direkte 4,10 1,30 1,20 1,80 0,50 * Med aftagelig kappe. Irradians er højere uden denne. * With disposable sleeve. The irradiance is higher without sleeve. Tabel 4. Beskyttelse fra filtre angivet som «maksimal tilladte eksponeringstid», t max, med lav sikkerhetsmargin. Filtrene beskytter kortere end 8 t ved eksponering fra reflekteret og direkte stråling fra mindst én af hærdelamperne. Lamper med ulig irradians og/eller lyskjegler blev valgt for at demonstrere sammenhængen med t max. Tallene i parentes svarer til t max >8 t, men er taget med for sammenligningens skyld. Table 4. Protection from filters expressed as maximum permissible exposure time, t max, with a low safety margin. The filters protect for < 8 hours when exposed to direct and reflected blue light from at least one of the curing lamps. Lamps with different irradiance and/ or emission geometry were chosen to demonstrate the relationship with t max. The values in parentheses correspond to t max > 8 hours and are shown for comparison. 376 TANDLÆGEBLADET NR. 5

10 Spytkirtler: Struktur og funktion VIDENSKAB & KLINIK Forklaring af udtryk Integrerende sfære: En optisk komponent i lysmålerudstyr som ser ud som en hul kugle. Overfladen på indersiden er lavet af en reflekterende belægning, som gør, at lysfeltet på kuglefladen er udjævnet. En lyssensor er placeret inde i kuglen og måler det udjævnede lys. Integrerende kugler har ofte større areal på indgangsporten end en flad sensor, hvilket kan være en fordel, når lysfeltet er bredt og ujævnt. Irradians: Effekt af fotoner fra en lyskilde pr. arealenhed på en plan flade, som rammes af fotonerne (W/m 2 ; for hærdelamper oftest målt i milliwatt pr. kvadratcentimeter (mw/ cm2)). Mere populære betegnelser er lysstyrke eller lysintensitet. Isotrop spredning: Ens udsendelse af lys i alle retninger fra alle punkter på en overflade. Lysflux: Effekt (watt) af fotoner som sendes ud fra lyskilden i alle retninger. Optisk stråling: Ultraviolet (UV)-, synlig og infrarød (IR) stråling repræsenterer elektromagnetisk stråling i bølgelængdeintervallet 100 nm ca. 0,5 mm. UV- og IR-stråling inddeles ofte i mindre bølgelængdeintervaller, benævnt henholdsvis UVC, UVB og UVA og IRA, IRB og IRC eller nærog fjern IR. Polykromatisk: Flere bølgelængder. Radians: Effekt af fotoner fra en lyskilde pr. arealenhed og rumvinkel, set fra en tænkt kugleoverflade (W/m 2 sr). Reflektans: Den fraktion af indkommende lys som reflekteres. Retina: nethinde. Rumvinkel: Et mål på størrelsen af lyskeglen fra en lampe. Den udtrykkes som arealet på den kugleoverflade, som enden af keglen spænder over, divideret med kvadratet af kuglens radius (man tænker sig, at lampen er anbragt i centrum af en tænkt kugle). Måleenhed: steradian (sr). Spektral transmittans: Lysgennemgang gennem et filter for hver bølgelængde af lyset. Måleenhed: Relativ mængde lys (ubenævnt/nanometer (nm)). Vægtning: Bruges i matematisk sammenhæng. I dette tilfælde med spektra blev hvert punkt med en værdi i et interval i en dataserie multipliceret med samhørende punkter i en anden dataserie. Produktspekteret demonstrerer bestemte egenskaber som fx, at blåt lys giver mest nethindeskade ved 440 nm. ABSTRACT (ENGLISH) Appropriate eye protection filters prevent ocular damage from curing light Introduction and purpose A study was performed to assess 13 different eye protection filters, glasses and shields, intended for use with dental material light curing procedures as a follow-up to a similar investigation in Material and methods To assess safety and efficiency, the spectra of curing lamps and filters were measured using a spectroradiometric instrument and integrating sphere. Based on international guidelines from the International Commission on Non- Ionising Radiation Protection for blue light exposure to the eyes, the maximum permissible exposure time, (t max ) for the protection filters were calculated with high and low safety margins. The high safety margin risk estimation was based on transmission spectra of the filters, whereas the estimation accepting a lower safety margin was based on the overlap between emission spectra of several different curing lamps with known emission and the transmission spectra of the filters. Results and conclusion According to the high safety estimations, 7 of 13 products had acceptable filtering qualities. Low safety estimations increased the number of acceptable filters to 10. Eye hazards and diseases either known or suggested to be induced by UV radiation and/or blue light were discussed. UV and blue light can cause acute eye hazards, whereas increasing evidence suggests that blue light contributes to chronic diseases, such as cataracts and age-related macular degeneration. The use of eye protection with adequately low transmission properties (0.1%) in the relevant wavelength range ( nm) will eliminate or greatly reduce the risk of eye hazards when light curing dental materials. TANDLÆGEBLADET NR

11 VIDENSKAB & KLINIK Leder Litteatur 1. Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. StrålevernRapport 2009:2. Østerås: Statens strålevern, (Set 2014 november).tilgængelig fra: URL: dav/0ed90efa8d.pdf 2. Sliney DH. Ultraviolet radiation effects upon the eye: Problems of dosimetry. In: Dennis JA, Stather J, eds. Radiation Protection Dosimetry 1997;72: Roberts JE. Ultraviolet radiation as a risk factor for cataract and macular degeneration. Eye Contact Lens 2011;37: Eaton JW. UV-mediated cataractogenesis: a radical perspective. Doc Ophtalmol ;88: Ainsbury EA, Bouffler SD, Dörr W et al. Radiation cataractogenesis: a review of recent studies. Radiat Res 2009;172: Okuno T. Thermal effect of visible light and infra-red radiation (i.r.-a, i.r.-b and i.r.-c) on the eye: a study of infra-red cataract based on a model. Ann Occup Hyg 1994;38: Chao SC, Hu DN, Yang PY et al. Ultraviolet-A irradiation upregulated urokinase-type plasminogen activator in pterygium fibroblasts through ERK and JNK pathways. Invest Ophthalmol Vis Sci 2013;54: Wu J, Seregard S, Algvere PV. Photochemical damage of the retina. Surv Ophthalmol 2006;51: Wielgus AR, Roberts JE. Retinal photodamage by endogenous and xenobiotic agents. Photochem Photobiol 2012; 88: Klein BEK, Klein R. Lifestyle exposures and eye diseases in adults. Am J Opthalmol 2007;144: Ambati J, Fowler BJ. Mechanisms of age-related macular degeneration. Neuron 2012;75: Roberts JE. Circadian rhythm and human health (Set 2014 november). Tilgængelig fra: URL: Roberts-CR.html 13. Mainster MA. Violet and blue light blocking intraocular lenses: photoprotection versus photoreception. Br J Ophtalmol 2006;90: Kleinman MH, Smith MD, Kurali E. An evaluation of chemical photoreactivity and the relationship to phototoxicity. Regul Toxicol Pharmacol 2010;58: Bruzell EM, Nilsen LTN. Trygg bruk av laser i tannpleien. In: Holmstrup P, ed. Aktuel Nordisk Odontologi København: Munksgaard Danmark, 2014; Bruzell E, Johnsen B, Aalerud TN et al. Evaluation of eye protection filters for use with dental curingand bleaching lamps. J Occup Environ Hyg 2007;4: Bruzell E, Johnsen B, Aalerud TN et al. In vitro efficacy and adverse effects of light-assisted tooth bleaching. Photochem Photobiol Sci 2009;8: INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIA- TION PROTECTION (ICNIRP). Guidelines on limits of exposure to broad-band incoherent optical radiation (0.38 to 3 µm). Health Phys 1997;73: INTERNATIONAL COMMISSION ON NON-IONIZING RADIA- TION PROTECTION (ICNIRP). Guidelines on limits of exposure to incoherent visible and infrared radiation. Health Physics 2013;105: (Set 2014 november).tilgængelig fra: URL: upload/publications/icnirpvisible_infrared2013.pdf 20. Price R, Shortall A, Palin W. Contemporary issues in light curing. Oper Dent 2014;39: TANDLÆGEBLADET NR. 5

12 Diagnosen: 18 huller af 108 mm Lyder det som en udfordring, du godt kan klare? Så kom til Golfturnering med Dansk Tandforsikring! Heldagsturnering Morgenmad Frokost Præmier & masser af kollegaer! Kun 250 kr. Turneringsdatoer: 12. juni: Lübker Golfresort, Aarhus 19. juni: Furesøen, Nordsjælland Tilmelding: VED GLOBAL DENTAL INSURANCE A/S Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr Bundsolid Professionel Personlig Helle Kvist Ilskjær Erhvervsdirektør Husk, vi er Vil du videre, så ring til os på og aftal et møde. Du kan også læse mere om Lån & Spar Erhverv og vores fokusområder på tandlægernes bank Kristian Ebdrup Erhvervskundechef

13 VIDENSKAB & KLINIK Selvtest SELVTEST Dokumenteret efteruddannelse: Optjen point med Tandlægebladet I forbindelse med dokumenteret efteruddannelse har Tandlægeforeningens erhvervsaktive medlemmer mulighed for ved hjælp af en selvtest at dokumentere, at de har sat sig ind i fagligvidenskabelige artikler, bragt i Tandlægebladet. Selvtestene bringes i forbindelse med originalartikler og oversigtsartikler. De består af tre spørgsmål, som dækker artiklens faglige indhold. Hvert spørgsmål har tre svarmuligheder, hvoraf der er et korrekt svar pr. opgave. Besvares selvtesten korrekt (alle svar er rigtige), opnås 1 point svarende til en times efteruddannelse. Spørgsmål 1. Hvilken type stråling udsender de fleste LED-hærdelamper? Svar A. Ultraviolet (UV) stråling Svar B. Blåt, synligt lys Svar C. Infrarød stråling Hvordan gør jeg? Gå ind på Tandlægebladets webside Tandlaegebladet.dk. På forsiden til højre finder du boksen selvtest, hvor du kan logge ind med dine koder til Tdlnet.dk. Herefter gennemføres selvtesten ved afkrydsning i svarrubrikkerne. Det er muligt at gentage selvtesten, indtil den er bestået. For at overføre 1 point til dine efteruddannelsesaktiviteter skal du selv indberette dem på Tdlnet.dk. Klik på banneret med overskriften Klik her for at registrere dine eksterne kurser på forsiden af Tdlnet.dk. Du kan også gå ind på Efteruddannelsens sider og vælge menupunktet Kurser > Mine kurser. For at registrere selvtesten korrekt skal du under Kursusnavn skrive Selvtest og evt. bladnummer fx Selvtest TB12. Under Kursusdato vælger du dags dato, og under Kursusansvarlig skriver du Tandlægebladet. Til slut anfører du 1 point. Slut med at trykke Gem. Selvtest for artiklen: Sufficient øjenbeskyttelse reducerer risikoen for øjenskader fra hærdelamper Tandlægebladet 2015;119: Spørgsmål 2. Hvor stor en procentdel af de øjenbeskyttelsesmidler, som blev testet i denne undersøgelse, var gode nok? Svar A. Ca. 50 % Svar B. Ca. 90 % Svar C. Ca. 40 % Spørgsmål 3. Hvilken information er vigtig, når du skal købe øjenbeskyttelse til brug ved lyshærdning? Svar A. At den lader mindre end 0,1 % af lyset i bølgelængdeintervallet nm passere Svar B. At den er CE-mærket og/eller testet efter en standard Svar C. At den ikke lader UV-stråling passere Tag testen på din smartphone! Som noget nyt kan du nu tage testen på din smartphone. Scan QR-koden eller indtast Selvtest.tandlaegebladet.dk i browseren. 380 TANDLÆGEBLADET NR. 5

14 14 KR * PR. ARBEJDSTIME Den nye XO 4 gør dig i stand til at udføre de bedste behandlinger på trygge patienter, samtidig med at du passer på dit helbred og din økonomi. Det er vigtigt, da du sandsynligvis vil tilbringe mere end arbejdstimer i selskab med din næste arbejdsplads. Du kan selvfølgelig vælge at købe en billigunit og spare nogle få kroner. Men så får du ikke glæde af XO værdierne. * Gå ind på xo-care.com for at få mere at vide. XO CERTIFICEREDE SAMARBEJDSPARTNERE: Nordenta nordenta.dk Digital Dental Danmark digitaldental.dk Dent Support dentsupport.dk

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING

Bilag II IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING 26. maj 2010 6 Nr. 562. IKKE-KOHÆRENT OPTISK STRÅLING Bilag II De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes,

Læs mere

BILAG I. Ikke-kohærent optisk stråling. λ (H eff er kun relevant i området nm) (L B er kun relevant i området nm)

BILAG I. Ikke-kohærent optisk stråling. λ (H eff er kun relevant i området nm) (L B er kun relevant i området nm) BILAG I Ikke-kohærent optisk stråling De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. De formler, der skal anvendes, afhænger af den stråling,

Læs mere

BILAG II. Optisk laserstråling

BILAG II. Optisk laserstråling BILAG II Optisk laserstråling De biofysisk relevante eksponeringsværdier for optisk stråling kan fastlægges ved hjælp af nedenstående formler. Hvilke formler, der skal anvendes, afhænger af bølgelængden

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling på offshoreanlæg m.v. 1) Udkast til ekstern høring Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 4 a, 17, 37, 43 og 43 a, 52, stk. 2, 55, 72, stk. 1, og

Læs mere

Teorien bag solfilmens virkemåde

Teorien bag solfilmens virkemåde Teorien bag solfilmens virkemåde Viden om Sol Energi... Kendskab til principperne bag sol energi og varmetransport er vigtig, for at forstå opbygningen af vinduesfilm. Hvis man har sat sig ind i disse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 29. maj 2010 26. maj 2010. Nr. 562. Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet 1) I medfør af 15 a, stk. 5, 39, 43,

Læs mere

Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9. klasse.

Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9. klasse. Lys og farver Niveau: 8. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Lys er placeret i fysik-kemifokus.dk i 8. klasse. Forløbet hænger tæt sammen med forløbet Det elektromagnetiske spektrum i 9.

Læs mere

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro

Materiale 1. Materiale 2. FIberIntro 1 Materiale 1 Materiale 1 FIberIntro Fiberintro Hvad er et fibersignal? I bund og grund konverterer vi et elektrisk signal til et lyssignal for at transmittere det over lange afstande. Der er flere parametre,

Læs mere

Lovtidende A. DokumentId. Journalnummer

Lovtidende A. DokumentId. Journalnummer Lovtidende A Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) I medfør af 4 a, 17, 37, 43, 43 a, 52, 55, stk.

Læs mere

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Fakta. Sundhedsstyrelsens udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012 N O T A T SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA SIKKERHEDS- STYRELSEN SAMT VURDERING AF RISIKO VED BØRNS OG UNGES UDSÆTTELSE FOR UV-LYS FRA SOLARIER s udtalelse af 7. oktober 2011 præciseret i mail af 23. januar 2012

Læs mere

Bek. nr. 392 af 19. april 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen omfatter:

Bek. nr. 392 af 19. april 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen omfatter: Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 392 af 19. april 2010 med senere

Læs mere

OM ØJET hvorfor og hvordan påvirker lyset os? Birgit Sander, Ph.D Øjenafdelingen, Glostrup Hospital, Denmark.

OM ØJET hvorfor og hvordan påvirker lyset os? Birgit Sander, Ph.D Øjenafdelingen, Glostrup Hospital, Denmark. OM ØJET hvorfor og hvordan påvirker lyset os? Birgit Sander, Ph.D Øjenafdelingen, Glostrup Hospital, Denmark. Energirigtigt og helbredsfremmende lys i ældresektoren Albertslund Lysprojekt Beboere i Albertslund

Læs mere

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen.

I dagligdagen kender I alle røntgenstråler fra skadestuen eller tandlægen. GAMMA Gammastråling minder om røntgenstråling men har kortere bølgelængde, der ligger i intervallet 10-11 m til 10-16 m. Gammastråling kender vi fra jorden, når der sker henfald af radioaktive stoffer

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Bedre end solbriller

Bedre end solbriller Bedre end solbriller Filterbriller fra Multilens Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? De fleste solbriller bliver valgt med den første prioriteret: At de skal være trendige. At de

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 392 af 19/04/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Muligheder for behandling af AMD i fremtiden? AF LEKTOR, DR.MED. MOGENS HOLST NISSEN MEDICINSK ANATOMISK INSTITUT, DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET, KØBENHAVNS UNIVERSITET NYT FRA FORSKNINGSFRONTEN Muligheder for behandling af AMD i fremtiden?

Læs mere

Fotobiologi Solens effekt på huden

Fotobiologi Solens effekt på huden Fotobiologi Solens effekt på huden Kosmetolog Uddannelsen www.ghotbi.dk Af Ali Ghotbi Lys er betegnelsen for det lille område af elektromagnetisk stråling som opfattes af øjet Bølgelængder fra 400 nm 760

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Øjet. Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Øjet. Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital Øjet Birgit Sander, Ph.D, Cand.Scient. Forskningsleder Øjenafdelingen Glostrup Hospital 1 Øjenafdelingen Glostrup Hospital Region Hovedstaden Billeddannelsen sker i hjernen senehinde hornhinde årehinde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med arbejdet 1) BEK nr 562 af 26/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20070017269 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Line Kessel, 1.reservelæge, phd, FEBO Øjenafdelingerne Roskilde Sygehus og Glostrup Hospital Kan man ved hjælp af ændret indendørsbelysning forbedre

Læs mere

[Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i. en terapeutisk laser]

[Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i. en terapeutisk laser] 2015 [Skriv tekst] [10 ting du bør vide før du investerer i en terapeutisk laser] 1. Korrekt dosering Effekten af laserterapi følger den såkaldte Arndt-Schultz lov, en dosis-respons kurve, der indikerer,

Læs mere

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft

ACTINICA LOTION. Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft ACTINICA LOTION FOREBYGGER visse former for HUDKRÆFT Actinica Lotion beskytter huden mod UV-stråling og forebygger visse former for hudkræft 2 Hvad er hudkræft? Hudkræft er den mest almindelige kræftform.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Begge bølgetyper er transport af energi.

Begge bølgetyper er transport af energi. I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling(em-stråling). Herunder synligt lys, IR-stråling, Uv-stråling, radiobølger samt gamma og røntgen stråling. I skal stifte bekendtskab med EM-strålings

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Elektromagnetisk spektrum

Elektromagnetisk spektrum 1 4 7 3 3. Bølgelængde nm Varme og kolde farver Af Peter Svane Overflader opvarmes af solen, men temperaturen afhænger ikke kun af absorption og refleksion i den synlige del af spektret. Det nære infrarøde

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Naturlig Desinfektion:

Naturlig Desinfektion: Naturlig Desinfektion: Startet i 2006 Udviklet og solgt UV produkter siden 2008 Leverandører Europæiske Hver med over 45 års erfaring med UV lys Fokus Kundetilpassede løsninger Virkningsgrad Service/behov

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL VIDVINKEL

BRUGERVEJLEDNING TIL VIDVINKEL BRUGERVEJLEDNING TIL VIDVINKEL OFTALMOSKOP LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN OG FØLG ANVISNINGERNE NØJE INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler og forsigtighedsregler 3. Beskrivelse af udstyret 4. Oftalmoskopet tages

Læs mere

Undersøgelse af lyskilder

Undersøgelse af lyskilder Felix Nicolai Raben- Levetzau Fag: Fysik 2014-03- 21 1.d Lærer: Eva Spliid- Hansen Undersøgelse af lyskilder bølgelængde mellem 380 nm til ca. 740 nm (nm: nanometer = milliardnedel af en meter), samt at

Læs mere

KAPITEL 9. Optisk stråling P. Eriksen

KAPITEL 9. Optisk stråling P. Eriksen KAPITEL 9 P Eriksen 100 Egenskaber Det elektromagnetiske spektrum Ikke-ioniserende stråling er en fælles betegnelse for en række forskellige typer af elektromagnetiske svingninger, som ikke er i stand

Læs mere

Nyeste LED: armaturer og lyskilder. 11. maj 2009 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen

Nyeste LED: armaturer og lyskilder. 11. maj 2009 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen Nyeste LED: armaturer og lyskilder 11. maj 9 Belysningsseminar Aalborg Carsten Dam-Hansen Indhold Historie Teknologi LED til generel belysning Fordele/ulemper ved LED Hvide LED RGB-teknologi Eksempler

Læs mere

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER 2 Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? Hvilken forskel gør Filterbriller for dig? VarflrVarfö De fleste solbriller bliver valgt med den første

Læs mere

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets.

Der påvises en acceptabel kalibrering af kameraet, da det værdier kun er lidt lavere end luminansmeterets. Test af LMK mobile advanced Kai Sørensen, 2. juni 2015 Indledning og sammenfatning Denne test er et led i et NMF projekt om udvikling af blændingsmåling ved brug af et LMK mobile advanced. Formålet er

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012

Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis. Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Øjets kontrastfølsomhed I teori og praksis Dansk Optometri- og kontaktlinsekonference 10-11 november 2012 Henrik Holton 2012 Normalt syn Nedsat kontrastsyn Kontraster i hverdagen Trappe set nedefra Samme

Læs mere

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse.

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse. Lys og planter. Elektromagnetiske svingninger. Uden at beskrive teorien bag de elektromagnetiske svingninger kender vi alle til fænomenets udnyttelse i form af f.eks. radiobølger, radar, varme, lys, og

Læs mere

Mikroskopet. Sebastian Frische

Mikroskopet. Sebastian Frische Mikroskopet Sebastian Frische Okularer (typisk 10x forstørrelse) Objektiver, forstørrer 4x, 10x el. 40x Her placeres objektet (det man vil kigge på) Kondensor, samler lyset på objektet Lampe Oversigt Forstørrelse

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

Fluorescens & fosforescens

Fluorescens & fosforescens Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse Illustrationer: Maiken Nysom, Tripledesign

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg

December Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg December 2011 Appendiks 2 Retningslinjer om anvendelse af ioniserende stråling i sundhedsvidenskabelige forsøg Almindelige bestemmelser Enhver anvendelse af ioniserende stråling fra røntgenkilder eller

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA.

Gule blinklygter. Kai Sørensen, DELTA. Gule blinklygter Kai Sørensen, DELTA Indhold Lidt lysteknik Forudsætninger Delprojektets mål Gule blinklygter der blev brugt i forsøg Lysstyrkens afhængighed af afstanden Lysstyrkens afhængighed af omgivelsernes

Læs mere

SOLOBSERVATION Version

SOLOBSERVATION Version SOLOBSERVATION Version 3-2012 Jørgen Valentin Enkelund JVE januar 2012 1 SOLOBSERVATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Solen Vores nærmeste stjerne 2. Elektromagnetisk emission fra brint 3. Egne observationer

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik

Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik Fysik-kemi Viborg Private Realskole 2016-17 Elevforsøg i 10. klasse Lys Farver Optik Lysets bølgeegenskaber. Lyskasse 1. Lys kan gå gennem hinanden. Materialer: Lyskasse Lav en opstilling og tegn. Brug

Læs mere

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design

3M/Sikkerhed. Beskyttelsesbriller. Komfort & Beskyttelsesbriller Design 3M/Sikkerhed Beskyttelsesbriller Komfort & Beskyttelsesbriller Design 2 Indhold 3M briller 3M serier 3M info Glasfarver 2 Godkendelse 2 Standardegenskaber og fordele 3 Andre egenskaber og fordele 3 Classic

Læs mere

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL

Strand. Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 FRL TT-Netværket, Site S3395, Vejlegårdsparken 92, 2665 Vallensbæk Strand Måling af effekttætheder fra GSM, UMTS og LTE basisstation December 2014 Dato 2014-12-17 Udarbejdet af FRL Kontrolleret af DADH Godkendt

Læs mere

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse

Teori. ved Kai Sørensen. Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse Teori ved Kai Sørensen Dette er uddrag fra en lærebog, som er under udarbejdelse RL (koefficienten for retroreflekteret luminans) og 30 m målegeometri defineret i EN 1436 RL er forholdet L/E hvor L er

Læs mere

Optisk gitter og emissionsspektret

Optisk gitter og emissionsspektret Optisk gitter og emissionsspektret Jan Scholtyßek 19.09.2008 Indhold 1 Indledning 1 2 Formål og fremgangsmåde 2 3 Teori 2 3.1 Afbøjning................................... 2 3.2 Emissionsspektret...............................

Læs mere

REFLEKTION eller GLANS standarder

REFLEKTION eller GLANS standarder Flensbjerg 8 Fax: + 3943 7768 DK-49 Holeby, Lolland Phone : + 3943 7767 export@dansksolenergi.dk VAT id.: DK288323 REFLEKTION eller GLANS standarder Der findes ikke en let måde, at matematisk beregne eller

Læs mere

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

UV-stråling. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

UV-stråling. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse Illustrationer: Maiken Nysom, Tripledesign

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1.

Behandling af diabetisk øjensygdom. Større undersøgelse viser markant forbedret behandlingsresultat efter 12 måneders test. Figur 1. Figur 1 Nethinden B rterie Vene Øjets opbygning C De små blodårer (kapillærer) Carsten Edmund Overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Region Hovedstaden Formand for Øjenforeningen Behandling af diabetisk øjensygdom

Læs mere

SSOG Scandinavian School of Gemology

SSOG Scandinavian School of Gemology SSOG Scandinavian School of Gemology Lektion 12: Syntetisk smaragd Indledning Det er min forventning, med den viden du allerede har opnået, at du nu kan kigge på dette 20x billede til venstre af en syntetisk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde

Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Forsøg del 1: Beregning af lysets bølgelængde Formål Formålet med denne forsøgsrække er, at vise mange aspekter inden for emnet lys med udgangspunkt i begrænset materiale. Formålet med forsøget er at beregne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium

At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Calcium og neuroner calcium Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At skrue ned for signalstyrken med dantrolene hjælper HD-mus Dantrolene, et muskelafslappende

Læs mere

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen

Sommer, solskin og solsikker. hinanden i solen Sommer, solskin og solsikker Pas på hinanden i solen Pas på de små solstråler Siesta. Solhat. Solcreme. Alle børn nyder at lege udenfor i solen og varmen. Og ophold i solen er både sundt og dejligt, men

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy

Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12. LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation. 2011: Phototherapy Foredrag om LASER I Kolding 04.12.12 LASER: Light Amplification of Stimulated Emission of Radiation 2011: Phototherapy Hvad er LASER? LASER giver monochromatic, coherent lys, der stimulerer cellers proliferation

Læs mere

Introduktion. Arbejdsspørgsmål til film

Introduktion. Arbejdsspørgsmål til film OPGAVEHÆFTE Introduktion Dette opgavehæfte indeholder en række forslag til refleksionsøvelser og aktiviteter, der giver eleverne mulighed for at forholde sig til nogle af de temaer filmen berører. Hæftet

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Astronomernes værktøj

Astronomernes værktøj Astronomernes værktøj Teleskoper Spejlkikkerter Refraktorer Kikkertens fordele Den samler lys ind på et stort overfladeareal i forhold til øjet. Den kan opløse små detaljer bedre end øjet kan gøre. Den

Læs mere

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo)

Pigment, hvide skjolder (Vitiligo) Vitiligo og hvide ar Info. nr. 2.2 / QI 21.200-DERMA-62 rev. marts 2015 - næste rev. marts 2017 (behandling af hvide pletter og hvide ar på huden) Baggrund Vitiligo er en sygdom i huden, som giver hvide

Læs mere

synets forandringer med alderen

synets forandringer med alderen scanpix synets forandringer Carsten edmund overlæge, dr.med. lektor rigshospitalet, Øjenklinikken illustrationer: mediafarm med alderen I alderen mellem 40 og 50 år erfarer stor set alle, at armene er

Læs mere

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk LED fremtidens lyskilde som forbedrer sundhed og trivsel. Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Belysning er globalt ansvarlig for 20% af al elektricitetsforbrug.

Læs mere

Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag

Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag Brug af GeoDanmark ortofoto med nærinfrarød lag Geodatastyrelsen 3. december 2015 Resumé I denne vejledning gennemgår vi hvordan ortofotos med nærinfrarød bånd kan vises i de mest almindelige GIS programmer.

Læs mere

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor

Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Modtaget dato: (forbeholdt instruktor) Godkendt: Dato: Underskrift: Eksperimentelle øvelser, øvelse nummer 3 : Røntgenstråling målt med Ge-detektor Kristian Jerslev, Kristian Mads Egeris Nielsen, Mathias

Læs mere

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER

LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER LYS, SUNDHED og ÆLDRE - OM LYSKVALITET OG MÅLINGER Aikaterini Argyraki, Carsten Dam-Hansen, Jakob Munkgaard Andersen, Anders Thorseth, Dennis Corell, Søren S. Hansen, Peter Poulsen, Jesper Wollf og Paul

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification DetNet En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringspodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger) An A.I.S.E. initiative CLP: your options for skin and eye classification

Læs mere

en lysmåler! Science Cup Denmark projekt af: Anders Lumbye Frederik Rønne Pachler Mads Reiter Jespersen Vu Nguyen Petersen fra Rungsted Gymnasium

en lysmåler! Science Cup Denmark projekt af: Anders Lumbye Frederik Rønne Pachler Mads Reiter Jespersen Vu Nguyen Petersen fra Rungsted Gymnasium en lysmåler! Science Cup Denmark projekt af: Anders Lumbye Frederik Rønne Pachler Mads Reiter Jespersen Vu Nguyen Petersen fra Rungsted Gymnasium Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Produktet...3

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com

Needlite. The power of daylight at your desk. needlite.com Needlite The power of daylight at your desk Daglys er livsvigtigt Det styrer vores døgnrytme, og en række funktioner. Det styrer og påvirker: Energiniveau Humør Døgnrytme Nattesøvn Produktivitet Fordøjelsessystem

Læs mere