BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BL-serien LCD-skærm Brugervejledning"

Transkript

1 BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

2 Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem eller oversættes til et andet sprog eller computersprog, i noget som helst format, hverken elektronisk, mekanisk, magnetisk, optisk, kemisk, manuelt eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra BenQ Corporation. Anssvarsfraskrivelse BenQ Corporation giver ingen repræsentation eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, hvad angår indholdet heri, og fraskriver sig specifikt alle garantier, salgbarhed eller brugsegnethed til et bestemt formål. Endvidere forbeholder BenQ Corporation sig retten til at revidere denne publikation og til at foretage ændringer fra tid til anden i publikationens indhold, uden BenQ Corporation har efterfølgende forpligtelser til at meddele andre personer om sådanne revideringer eller ændringer. Præstation uden flimren kan være relateret til eksterne faktorer som f.eks. dårlig kabelkvalitet, ustabil strømforsyning, signalforstyrrelse eller dårlig jordforbindelse, og er ikke begrænset til ovennævnte eksterne faktorer. (Gælder kun for modeller uden flimren.) Følg disse sikkerhedsvejledninger for at opnå den bedste ydelse og den længste levetid for din monitor. Sikkerhed omkring strøm AC-stikket isolerer udstyret mod AC-strømforsyningen. Elledningen kan bruges til at slukke enheden, når den er sat i en stikkontakt. Stikkontakten bør installeres nær udstyret, og den skal være nem at nå. Produktet må kun bruges med den type strøm, der er angivet på mærkningsetiketten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strøm der er tilgængelig, skal du rådføre dig med din forhandler eller det lokale strømselskab. Et godkendt strømkabel større end eller lig med H03VV-F eller H05VV-F, 2G eller 3G, 0,75mm 2 skal bruges. Pleje og rengøring Rengøring. Træk altid monitorens ledning ud af stikkontakten inden rengøring. Rengør LCD-monitorens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Undgå at bruge væsker, spraydåser og rengøringsmidler til glas. Sprækker og åbninger bag på eller ovenpå kabinettet er til ventilation. De må ikke blokeres eller tildækkes. Din monitor må aldrig placeres nær eller ovenpå en radiator eller anden varmekilde, og heller ikke i en indbygget installation, medmindre der er passende ventilation. Skub aldrig genstande, og spild aldrig væske, af nogen slags, ind i produktet. 2

3 Servicering Forsøg ikke selv at servicere produktet, da åbning eller aftagning af kabinettet kan udsætte dig for farlig spænding eller andre risici. Hvis nogen af de ovenfornævnte misbrug eller ulykker, som f. eks. tab eller forkert håndtering, skulle forekomme, skal du kontakte en fagmand for service. BenQ ecofacts BenQ has been dedicated to the design and development of greener product as part of its aspiration to realize the ideal of the "Bringing Enjoyment 'N Quality to Life" corporate vision with the ultimate goal to achieve a low-carbon society. Besides meeting international regulatory requirement and standards pertaining to environmental management, BenQ has spared no efforts in pushing our initiatives further to incorporate life cycle design in the aspects of material selection, manufacturing, packaging, transportation, using and disposal of the products. BenQ ecofacts label lists key eco-friendly design highlights of each product, hoping to ensure that consumers make informed green choices at purchase. Check out BenQ's CSR Website at for more details on BenQ's environmental commitments and achievements. 3

4 Indhold Copyright...2 Introduktion...5 Få mere at vide om din monitor...6 Set forfra...6 Set bagfra...6 Sådan monteres din monitors hardware...7 Afmontering af foden Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt Få mest ud af din BenQ monitor Sådan installeres monitoren på en ny computer Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Sådan installeres på systemer med Windows Sådan installeres på systemer med Windows Billedoptimering Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet Genvejstast tilstand Hovedmenu tilstand Fejlfinding

5 Introduktion Under udpakning bedes du kontrollere, at du har følgende emner. Hvis der er manglende eller beskadigede emner, skal du kontakte indkøbsstedet. BenQ LCD-monitor Monitorfod Hurtig start guide Cd-rom Elledning (Billedet viser muligvis et anderledes produkt, end det, der sælges i dit område) Videokabel: D-Sub Det tilgængelige tilbehør, såvel som billederne, der vises her, kan være forskellige fra det faktiske indhold og produkt, der sælges i din region. Du kan købe de kabler separat, der ikke leveres med produktet. Det kan være en god ide at beholde boksen og emballagen, i tilfælde af, at du har brug for at transportere monitoren på et senere tidspunkt. Den tilpassede skumpakning er ideel til beskyttelse af monitoren under transport. Produktet og tilbehøret skal altid holdes væk fra små børn. Introduktion 5

6 Få mere at vide om din monitor Set forfra 1. Kontrolknapper 2. Tænd/sluk-knap 1 2 Set bagfra 3. AC-strøm indgangsstik 4. D-Sub-stik 3 4 Ovenstående diagram kan variere afhængigt af modellen. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. 6 Få mere at vide om din monitor

7 Sådan monteres din monitors hardware Hvis computeren er tændt, skal du slukke for den inden du fortsætter. Sæt ikke monitorens stik i, og tænd ikke for den, indtil du bliver instrueret om det. Følgende tegning er kun ment som reference. Tilgængelige input- og outputstik kan være anderledes, afhængigt af den købte model. 1. Fastgør monitorfod. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. emballage til monitoren. Læg forsigtigt monitoren ned, med skærmen vendt nedad, på en flad, ren overflade med blødt underlag. Mens du holder monitoren mod skrivebordet med et fast tag, trækker du skærmens holderarm opad, og af monitoren. Ret muffen på holderens fod ind med holderarmen, og skub dem sammen, indtil de klikker og låser på plads. Forsøg forsigtigt at trække dem fra hinanden igen, for at kontrollere, at de har tilkoblet korrekt. Sådan monteres din monitors hardware 7

8 Placer monitoren hvor den skal stå, og drej skærmen i en passende vinkel, således at du får færrest uønskede refleksioner fra andre lyskilder. 2. Tilslut videokablet. Sådan tilsluttes D-Sub-kablet Tilslut stikket fra D-Sub kablet (enden uden ferritfiltret) til monitorens videostik. Tilslut den anden ende af kabelet (enden med ferritfiltret) til computerens videostik. Spænd alle fingerskruerne for at forhindre, at stikkene tilfældigt falder ud under brug. 3. Tilslut elledningen til monitoren. Sæt den ene ende af elledningen ind i stikket, kaldet "STRØMINDGANG" bag på monitoren. Tilslut ikke den anden ende af elledningen endnu. 8 Sådan monteres din monitors hardware

9 4. Før kablerne ved hjælp af kabelklemmerne. Udløs kablets klemmeholder ved at trykke klemmen indad, som illustreret. Anbring kablerne samlet, og sæt klemmen over dem for at holde kablerne på en ordnet måde bag monitorens holder. 5. Tilslut elledningen og tænd for strømmen. Sæt den anden ende af elledningen ind i stikkontakten og tænd for den. Billedet viser muligvis et anderledes produkt end det, der sælges i dit område. Tænd for monitoren ved at trykke på tænd/sluk-knappen i højre side af monitoren. Tænd også for computeren, og følg instruktionerne i Få mest ud af din BenQ monitor på side 12 når du installerer monitorens software. Forlæng servicelevetiden for produktet ved at bruge computerens strømstyringsfunktion. Sådan monteres din monitors hardware 9

10 Afmontering af foden 1. Forbered monitoren og området. Sluk for monitoren og for strømmen inden du trækker elledningen ud af stikket. Sluk for computeren inden du tager monitorens signalkabel ud af stikket. Beskyt monitor og skærm ved at rydde et fladt, åbent område på skrivebordet, og anbringe et blødt underlag som f. eks. et håndklæde på skrivebordet, inden du lægger monitoren (med skærmen vendt nedad) på den flade, rene flade med det bløde underlag. Vær forsigtig og undgå at beskadige monitoren. Hvis skærmens overflade anbringes på en genstand som f. eks. en hæftemaskine eller en mus, kan det lave revner i glasset eller beskadige LCD substraten og annullere garantien. Undgå at skubbe eller lade monitoren glide hen over dit skrivebord, da det vil ridse monitorens kabinet og kontrolknapper. 2. Tryk på låseklemmerne for at aftage monitorens fod fra monitorens holderarm. 10 Sådan monteres din monitors hardware

11 Sådan bruges monitorens vægmonteringssæt LCD-monitorens bagside har en VESA standardramme med et mønster på 100 mm, der giver mulighed for at installere et vægmonteringsbeslag. Læs sikkerhedsforanstaltningerne, inden du begynder installationen af vægmonteringssættet. Sikkerhedsforanstaltninger: Installer monitoren og monitorens monteringssæt på en væg med en jævn overflade. Sikre, at væggen og standard vægmonteringsbeslaget (købes særskilt) er stærke nok til at kunne understøtte monitorens vægt. Se produktets specifikationer for oplysninger om vægt. Sluk for monitoren og afbryd for strømmen, inden du fjerner kablerne fra LCD-monitoren. 1. Fjern monitorens fod. Læg monitoren med forsiden nedad på en ren og polstret overflade. Fjern monitorens fod, som beskrevet i Afmontering af foden på side 10. Hvis du regner med, at du vil bruge monitoren på holderen i fremtiden, skal du gemme monitorens holder og skruerne et sikkert sted til fremtidig brug. 2. Følg vejledningen til det vægmonteringsbeslag, du købte, for at fuldføre installationen. Brug fire M4 x 10 mm skruer til at fastgøre VESA standard vægmonteringsbeslaget til monitoren. Sørg for, at alle skruer er spændt fast og sikret korrekt. Få hjælp hos en professionel tekniker eller fra BenQ service vedrørende vægmonteringsinstallationer og sikkerhedsforanstaltninger. Sådan monteres din monitors hardware 11

12 Få mest ud af din BenQ monitor For at få mest ud af din nye BenQ LCD-monitor skal du installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren, der findes på BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor). Forholdene, hvorunder du tilslutter og installerer din BenQ LCD-monitor, bestemmer hvilken proces du skal følge for at installere driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren succesfuldt. Forholdene relaterer til, hvilken version af Micrsoft Windows du bruger, og om du tilslutter din monitor og installerer softwaren på en ny computer (uden eksisterende driversoftware til en monitor) eller om du opgraderer en eksisterende installation (der allerede har en driversoftware til en monitor) med en nyere monitor. I begge tilfælde vil Windows, den næste gang du tænder for computeren (efter du har tilsluttet monitoren til computeren) automatisk genkende den nye (eller forskellige) hardware, og starte guiden Ny hardware fundet. Følg guidens instruktioner, indtil den beder dig om at vælge en monitor model. På det tidspunkt skal du klikke på knappen Har diskette/cd, lægge cd'en BenQ LCD Monitor CD-ROM (Cd til BenQ LCD-monitor) i dit cd-romdrev, og vælge den korrekte monitor model. Der følger yderligere oplysninger og trin-for-trin instruktioner om enten en automatisk (ny) installation eller en opgradering (af eksisterende installation): Sådan installeres monitoren på en ny computer på side 13. Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer på side 14. Hvis du skal bruge et brugernavn og en adgangskode for at logge på Windows, skal du være logget på som administrator eller som medlem af administratorgruppen, for at kunne installere monitorens driversoftware. Hvis din computer er forbundet til et netværk der har sikkerhedskrav omkring adgang, kan netværkets sikkerhedsindstillinger også forhindre dig i at installere softwaren på din computer. Du kan tjekke navnet på den købte model ved at referere til mærkaten med specifikationerne, der sidder bag på skærmen. 12 Få mest ud af din BenQ monitor

13 Sådan installeres monitoren på en ny computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man vælger og installerer driversoftwaren til BenQ LCD-monitoren på en ny computer, der aldrig har haft en monitordriver installeret tidligere. Disse instruktioner er kun egnede til en computer, der aldrig har været i brug tidligere, og hvor BenQ LCD-monitoren er den første monitor, der sluttes til den. Hvis du slutter BenQ LCD-monitoren til en eksisterende computer, der allerede har en eksisterende monitor tilsluttet (og driversoftware installeret for den monitor), må du ikke følge disse instruktioner. Du skal i stedet følge instruktionerne i Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer. 1. Følg instruktionerne i Sådan monteres din monitors hardware på side 7. Når Windows starter, vil det automatisk detektere den nye monitor, og starte guiden Found New Hardware Wizard (Ny hardware fundet). Følg promptene, indtil de viser indstillingen Install Hardware Device Drivers (Installer hardwareenhedens driver). 2. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 3. Marker afkrydsningsfeltet Search for a suitable driver for my device (Søg efter en egnet driver for min enhed), og klik på Next (Næste). 4. Marker afkrydsningsfeltet Cd-rom drivere (fjern markeringen i alle andre felter), og klik på Next (Næste). 5. Kontroller, at guiden har valgt monitorens korrekte navn, og klik på Next (Næste). 6. Klik på Finish (Udfør). 7. Genstart computeren. Du kan finde egnede drivere til den købte model ved at referere til følgende tabel. BL702 Drivere BL702A Egnede modeller Få mest ud af din BenQ monitor 13

14 Sådan opgraderes monitoren på en eksisterende computer Disse instruktioner forklarer i detalje, hvordan man manuelt opdaterer den eksisterende monitors driversoftware på din Microsoft Windows computer. Softwaren er testet og fundet kompatibel med Windows 8 og Windows 7 operativsystemer (OS). Driveren til din BenQ LCD-monitors model fungerer muligvis udmærket med andre versioner af Windows, men på tidspunktet hvor dette skrives, har BenQ ikke testet denne driver på andre versioner af Windows, og kan ikke garantere, at den fungerer på disse systemer. Installation af driversoftware til en monitor involverer valg af den korrekte informationsfil (.inf) på cd'en til BenQ LCD-monitoren, der er til den bestemte model du har tilsluttet, og lade Windows installere den tilsvarende driverfil fra cd'en. Du skal blot gå i den rigtige retning. Windows har en guide til opgradering af enhedsdrivere, der gør opgaven automatisk, og guider dig gennem valget af filen samt installationsprocessen. Se: Sådan installeres på systemer med Windows 8 på side 15. Sådan installeres på systemer med Windows 7 på side Få mest ud af din BenQ monitor

15 Sådan installeres på systemer med Windows 8 1. Åben Egenskaber for skærm. Flyt markøren til nederste, højre hjørne af skærmen eller tryk på tasterne Windows + C på tastaturet for at åbne linjen Charm (Symbol). Gå til Indstillinger, Kontrolpanel, Enhederog printere og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Egenskaber fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber. 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver. 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for driversoftware. 8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste. Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Luk. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. Få mest ud af din BenQ monitor 15

16 Sådan installeres på systemer med Windows 7 1. Åben Egenskaber for skærm. Gå til Start, Kontrolpanel, Hardware og lyd, Enheder og printere og højreklik på din monitors navn fra menuen. Alternativt kan du højreklikke på skrivebordet og vælge Tilpas, Skærm, Enheder og printere og højreklikke på monitorens navn fra menuen. 2. Vælg Egenskaber fra menuen. 3. Klik på fanen Hardware. 4. Klik på Standard PnP-skærm og derefter på knappen Egenskaber. 5. Klik på fanen Driver og derefter på knappen Opdater driver. 6. Læg cd'en med BenQ LCD-monitorens software i computerens cd-romdrev. 7. I vinduet Opdatering af driver skal du vælge indstillingen Gennemse min computer for driversoftware. 8. Klik på Gennemse og naviger til den følgende mappe: d:\benq_lcd\driver\ (hvor d er bogstavet for drevet, designeret til cd-romdrevet). Bogstavet for cd-romdrevet på dit system kan være forskelligt fra eksemplet ovenfor - det er muligvis "D:" eller "E:" eller "F:" osv. 9. Vælg det korrekte navn på din monitor fra den viste liste over drivere, og klik på Næste. Dermed kopieres og installeres de korrekte driverfiler for din monitor til din computer. 10. Tryk på Luk. Du bliver muligvis bedt om at genstarte computeren efter opdatering af driveren. 16 Få mest ud af din BenQ monitor

17 Billedoptimering Den nemmeste måde at opnå en optimal visning fra et analogt (D-Sub) input er ved at bruge tastfunktionen AUTO. Tryk på tasten AUTO for at optimere det viste billede på skærmen. Kontroller, at det tilsluttede grafikkort på din computer er indstillet til monitorens native opløsning når du bruger tastfunktionen AUTO. Hvis du ønsker det, kan du altid justere skærmens geometriske indstillinger manuelt vha. de geometriske menuemner. Som en hjælp har BenQ lavet en skærmtest, du kan bruge til at kontrollere visningen af skærmens farve, gråtoneskala og og linjernes. 1. Kør testprogrammet auto.exe fra cd'en. Du kan også bruge et andet billede, som f. eks. dit operativsystems skrivebord. Vi anbefaler dog, at du bruger auto.exe. Når du kører auto.exe, vises der et testmønster. 2. Tryk på monitorens tast AUTO. 3. Tryk på tasten MENU for at få adgang til monitorens OSD (On-Screen Display)-menu. 4. Brug tasten eller til at vælge SKÆRM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 5. Hvis du ser vertikal støj (ligesom en gardineffekt - flimrende, vertikale linjer), skal du trykke på tasten eller for at vælge Pixel-ur og derefter trykke på tasten ENTER. Tryk derefter på tasten eller for at justere monitoren, indtil støjen forsvinder. 6. Hvis du ser horisontal støj, skal du trykke på tasten eller for at vælge Fase, og derefter trykke på tasten ENTER. Tryk derefter på tasten eller for at justere monitoren, indtil støjen forsvinder. Billedoptimering 17

18 Sådan justeres din monitor Kontrolpanelet AUTO: Justerer automatisk den vertikale position, fase, horisontale position og pixel ur. 2. MENU tast: Aktiverer OSD'ens hovedmenu, går tilbage til den forrige menu, eller afslutter OSD. 3. /Lavt, blåt lys-tast: Til justering af Venstre/Sænkning. Tasten er en genvejstast til Lavt, blåt lys. 4. Tænd/Sluk: Tænder eller slukker for strømmen. 5. /Kontrast/Lysstyrke tast: Til justering af Højre/Øgning. Tasten er en genvejstast til Lysstyrke og Kontrast. 6. ENTER tast: Åbner undermenuer og vælger emner. OSD = On Screen Display. Genvejstasterne viser en graderet skala til justering af værdien for den indstilling, og er kun aktiv når OSD-menuen ikke vises. Genvejsknappernes display forsvinder efter nogle få sekunder uden aktivitet. Se Genvejstast tilstand på side Sådan justeres din monitor

19 Genvejstast tilstand Monitorens taster fungerer som genvejstaster for at kunne give direkte adgang til bestemte funktioner, når menuen ikke vises på skærmen. Lysstyrke-og Kontrast-genvejstaster Tryk på tasten for at vise indikatorerne Lysstyrke og Kontrast. Tryk endvidere på tasten eller, og derefter på tasten ENTER, for at vælge Lysstyrke eller Kontrast. Tasten øger niveauet, mens tasten sænker niveauet. Afslut ved at trykke på tasten MENU. Lavt, blåt lys-genvejstast Tryk på tasten gentagne gange for at skifte mellem de 4 tilstande for hovedvinduet, herunder Multimedie, Surfing på internettet, Kontor og Læsning. Indstillingen træder straks i kraft. Se også Lavt, blåt lys på side 25. Sådan justeres din monitor 19

20 Hovedmenu tilstand Du kan bruge OSD (On Screen Display) -menuen til at justere alle indstillingerne på din monitor. Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Tryk på tasten MENU for at vise den følgende OSD-hovedmenu Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase Afhængigt af den købte model kan der være forskellige OSD-menuer. 1. Skærm 2. Billede 3. Avanceret Billede 4. System Brug tasten (venstre) eller (højre) til at fremhæve et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at åbne indstillingerne for det menuemne. OSD-menuens sprog kan være forskelligt fra produktets, der leveres til dit område, og der henvises til "Sprog på side 27" under "Indstillinger for OSD" for yderligere oplysninger. Se de følgende sider for yderligere oplysninger om hver menu: Skærm menu på side 21 Billede menu på side 22 Menuen Avanceret Billede på side 24 System menu på side Sådan justeres din monitor

21 Skærm menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. Auto Adjustment H. Position V. Position Pixel Clock Phase Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. 2. Tryk på tasten eller til at vælge SKÆRM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Automatisk justering Optimerer og justerer automatisk skærmens indstillinger for dig. Tasten AUTO er en "genvejstast" til denne funktion. H. position Justerer skærmbilledets horisontale position. V. position Justerer skærmbilledets vertikale position. Pixel ur Justerer frekvens-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal. Se også: Billedoptimering på side 17. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling og udføre justeringen. Tryk på tasten eller for at justere værdien. 0 til til til 100 Fase Justerer fase-timing for pixel ur for at synkronisere med det analoge videoinputsignal. Gælder ikke for et digitalt Inputsignal. Tryk på tasten eller for at justere værdien. 0 til 63 Se også: Billedoptimering på side 17. Sådan justeres din monitor 21

22 Billede menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. PICTURE Brightness Contrast Sharpness Gamma Color Move MODE: Standard ENTER Select MENU Back 2. Tryk på tasten eller til at vælge BILLEDE, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Lysstyrke Justerer balancen mellem lyse og mørke nuancer. Tryk på tasten for at øge lysstyrken, og på tasten for at sænke lysstyrken. 0 til 100 Kontrast Justerer graden af forskel mellem mørke og lys. Tryk på tasten for at øge kontrasten, og på tasten for at sænke kontrasten. 0 til 100 Skarphed Justerer klarheden og synligheden af emnernes kanter i billedet. Tryk på tasten for at forbedre displayets skarphed, og tryk på tasten for at have en blød effekt på displayet. 1 til 5 Gamma Justerer tonens luminans. Standardværdien er 3 (standardværdien for Windows). Tryk på tasten for at øge gammaværdien (tonen bliver mørkere) og tryk på tasten for at sænke gammaværdien (tonen bliver lysere). 1til 5 22 Sådan justeres din monitor

23 Emne Funktion Handling Område Farve - Tryk på ENTER for at åbne menuen Farve. Farvetemperatur Rød Grøn Blå Normal: Gør det muligt at vise video og stillfotografier i naturlige farver. Dette er den fabriksindstillede standardfarve. Blålig: Giver billedet en kølig nuance, og er fabriksindstillet til pc-industriens standard hvide farve. Rødlig: Giver billedet en varm nuance, og er fabriksindstillet til avispapirs standard hvide farve. Brugertilstand: Blanding af de primære farver, rød, grøn og blå, kan ændres, således at billedets farvenuance ændres. Gå til de efterfølgende menuer Rød, Grøn og Blå for at ændre indstillingerne. Tilpasser billedets farvenuance. Hvis en eller flere af farverne mindskes, reduceres dens respektive påvirkning på billedets farvenuance. (F. eks. hvis du reducerer det blå niveau, får billedet gradvist en gul nuance. Hvis du reducerer grøn, får billedet en magenta nuance.) Tryk på tasten eller for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller samt tasten ENTER for at vælge Rød, Grøn eller Blå. Tryk på tasten eller for at udføre justeringerne af farven. Tryk på tasten eller for at justere værdien. Nuance Justerer graden af farven. Tryk på tasten eller for at justere værdien. Mætning Nulstil farve Justerer graden af, hvor 'ren' en farve er. Nulstiller de brugerdefinerede farveindstillinger til fabriksindstillingerne. Tryk på MENU for at afslutte menuen Farve. Tryk på tasten eller for at justere værdien. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. 0 til til til 100 JA NEJ Sådan justeres din monitor 23

24 Menuen Avanceret Billede Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. PICTURE ADVANCED Picture Mode Low Blue Light Senseye Demo Dynamic Contrast Display Mode Color Format Move 5 MODE: Standard Standard Multimedia OFF YUV ENTER Select MENU Exit 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. 2. Tryk på tasten eller til at vælge AVANCERET BILLEDE, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Billedtilstand Til valg af en billedtilstand, der er bedst egnet til den type billeder, der vises på skærmen. Standard - til basale pc-programmer. Lavt, blåt lys - Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Standard Lavt, blåt lys Film Spil Foto srgb Eco Film - til visning af videoer. Spil - til at spille videospil. Foto - til visning af stillbilleder. srgb - til bedre tilpasning af farverepræsentation for periferiske enheder som f. eks. printere, DSC'er osv. Eco - til at spare på elektricitetsforbruget ved at bruge den minimale lysstyrke for alle de kørende programmer. 24 Sådan justeres din monitor

25 Emne Funktion Handling Område Lavt, blåt lys Reducerer, hvor meget blåt lys der udsendes fra skærmen, for at mindske risikoen for, at dine øjne udsættes for blåt lys. Multimedie - Til visning af multimediefiler. Surfing på internettet - Til surfing på internettet. Kontor - Til kontorarbejde eller kontormiljøer. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Værdien for hver Lavt, blåt lys-tilstand angiver, hvor meget det blå lys sænkes sammenlignet med Standard-tilstand. Multimedie (-30%) Surfing på internettet (-50%) Kontor (-60%) Læsning (-70%) Læsning - Til læsning af e-bøger og dokumenter. Prøvevisning Viser en forhåndsvisning af skærmbillederne under den valgte tilstand fra Billedtilstand. Skærmen deles op i to vinduer. Det venstre vindue viser billeder i standardtilstand mens det højre vindue viser billeder i den specificerede tilstand. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. TIL FRA Dynamisk kontrast Funktionen registrerer automatisk fordelingen af visuelle input-signaler og skaber derefter den optimale kontrast. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. 0 til 5 Displaytilstand Denne funktion giver mulighed for at vise andre skærmforhold end 5:4, uden geometrisk forvrængning. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Fuld Aspekt Fuld - Skalerer inputbilledet, så det fylder skærmen. Ideelt til billeder i forholdet 5:4. Aspekt - Inputbilledet vises uden geometrisk forvrængning, således at det fylder så meget af skærmen som muligt. Indstillingerne under Displaytilstand ændres, afhængigt af inputsignalets kilder. Du kan finde afspektforholdet for den købte skærm ved at tjekke specifikationsdokumentet på den medfølgende cd. Sådan justeres din monitor 25

26 Emne Funktion Handling Område Farveformat Bestemmer farveområdet (RGB eller YUV), baseret på det følgende, detekterede videosignal: D-Sub (VGA) fra pc: Standard farveformatet er RGB. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. RGB YUV D-Sub (Component) fra en videoenhed: Standard farveformatet er YUV. Det kan være nødvendigt at indstille farveformatet manuelt hvis farverne, der vises på monitoren, ikke gengives korrekt. 26 Sådan justeres din monitor

27 System menu Tilgængelige menuvalgmuligheder kan variere, afhængigt af inputkilderne, funktionerne og indstillingerne. Menuvalg, som ikke findes, bliver gråmarkeret. SYSTEM OSD Settings DDC/CI Auto Power off Information Reset All Move MODE: Standard Enter ENTER Select MENU Exit 1. Tryk på tasten MENU for at vise hovedmenuen. 2. Tryk på tasten eller til at vælge SYSTEM, og tryk på tasten ENTER for at åbne menuen. 3. Tryk på tasten eller for at flytte fremhævningen til et menuemne, og tryk derefter på tasten ENTER for at vælge det emne. 4. Tryk på tasten eller for at udføre justeringer eller foretage valg. 5. Du kan gå tilbage til den forrige menu ved at trykke på knappen MENU. Emne Funktion Handling Område Indstillinger for OSD - Tryk på ENTER for at åbne menuen Indstillinger for OSD. Sprog Indstiller OSD-menuens sprog. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. English Français Deutsch Italiano Español Polski Sprogindstillingerne, der vises på dit OSD, kan være forskellige fra dem, vist til højre, afhængigt af hvilket produkt der forhandles i dit område. 日本語 Česky 繁體中文 Magyar 简体中文 SICG/BiH/CRO Română Nederlands Русский Svenska Português Sådan justeres din monitor 27

28 Emne Funktion Handling Område H. position Justerer OSD-menuens horisontale position. V. position Justerer OSD-menuens vertikale position. Visningstid Justerer, hvor lang tid OSD-menuen vises. OSD-lås Forhindrer, at alle monitorens indstillinger ændres tilfældigt. Når denne funktion er aktiveret, er alle kontrolfunktioner og genvejstaster til OSD deaktiverede. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på MENU for at afslutte menuen Indstillinger for OSD. DDC/CI* Automatisk slukning Giver mulighed for at konfigurere monitorens indstillinger gennem softwaren på computeren. Indstiller, hvornår monitoren slukkes automatisk i strømbesparelsestilstand. Kontrolfunktionerne i OSD kan låses op når de er forudindstillede til at være låst ved at trykke og holde ned på tasten MENU i 15 sekunder for at få adgang til indstillingen OSD lås, hvorefter du kan foretage dine ændringer. Som et alternativ kan du også bruge tasten eller til at vælge NEJ i undermenuen OSD lås fra menuen Indstillinger for OSD, hvorefter alle kontrolfunktionerne i OSD vil være tilgængelige. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. Tryk på tasten ENTER for at vælge denne indstilling. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. 0 til til sek. 10 sek. 15 sek. 20 sek. 25 sek. 30 sek. JA NEJ TIL FRA FRA 10min. 20min. 30min. 28 Sådan justeres din monitor

29 Emne Funktion Handling Område Oplysninger Viser den aktuelle monitors egenskabsindstillinger. Input Aktuel opløsning Optimal opløsning (bedst for monitoren) Navn på model Nulstil alle Nulstilller alle indstillinger for tilstande, farver og geometri til fabrikkens standardindstillinger. Tryk på tasten eller for at ændre indstillingerne. JA NEJ *DDC/CI, der er en forkortet form af Display Data Channel/Command Interface, blev udviklet af Video Electronics Standards Association (VESA). DDC/CI-kapacitet giver mulighed for, at monitorens kontrolfunktioner kan sendes via softwaren til fjerndiagnostik. Sådan justeres din monitor 29

30 Fejlfinding FAQ (Hyppigt stillede spørgsmål) Billedet er uskarpt: Læs vejledningerne på linket "Justering af skærmens opløsning" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Hvordan bruger du et VGA-folængerkabel? Fjern forlængerkablet, så det kan testes. Er billedet klart nu? Hvis ikke, skal billedet optimeres ved at gennemgå vejledningerne i afsnittet "Justering af opdateringshastighed" på hyperlinket "Justering af skærmens opløsning". Det er normalt, at der opstår uskarphed pga. tab under ledning af strøm i forlængerkabler. Du kan mindske disse tab ved at bruge en forlængerledning med bedre ledeevne eller med en indbygget booster. Forekommer der kun uskarphed ved opløsninger lavere end den native (maksimale) opløsning? Læs vejledningerne på hyperlinket "Justering af skærmens opløsning" på cd'en. Vælg den native opløsning. Man kan se pixelfejl: En blandt flere pixels er permant sort, en blandt flere pixels er permanet hvid, en eller flere pixels er permanent rød, grøn, blå eller en anden farve. Rengør LCD-skærmen. Sluk for monitoren, og tænd den igen. De pixels, der permanent er til eller fra, er en naturlig defekt, der opstår i LCD-teknologi. Billedet har en forkert farve: Det ser gult, blåt eller lyserødt ud. Vælg MENU > BILLEDE > Farve > Nulstil farve, og vælg derefter "JA" i meddelelsesboksen "Forsigtig", for at nulstille farveindstillingerne til fabriksindstillingerne. Hvis billedet stadig ikke er korrekt, og OSD også har en forkert farve, betyder det, at en af de tre primære farver mangler i signalinputtet. Kontroller signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Man kan ikke se noget billede: Er promptet på displayet grønt? Hvis LED lyser grønt, og meddelelsen "Uden for område" vises på skærmen, betyder det, at du bruger en displaytilstand, som monitoren ikke understøtter, og du skal ændre indstillingen til en understøttet tilstand. Gennemlæs afsnittet "Forudindstillede displaytilstande" på hyperlinket "Justering af skærmens opløsning". 30 Fejlfinding

31 Der kan ses svage skygger på det statiske billede, der vises på skærmen: Aktiver strømstyringsfunktionen, og indstil din computer og monitor til at gå i dvaletilstand "mindre strømforbrug", når de ikke er aktivt i brug. Brug en pauseskærm til at forhindre, at det samme billede vises på skærmen i lang tid på. Er promptet på displayet orange? Hvis LED lyser orange, er strømstyringsfunktionen aktiv. Tryk på en vilkårlig knap på computerens tastatur eller flyt musen. Hvis det ikke hjælper, skal du kontrollere signalkablets tilslutninger. Hvis et ben er bøjet eller knækket, skal du kontakte din forhandler for at få den nødvendige support. Er promptet på displayet ikke oplyst? Kontroller stikkontakten, strømforsyningen og netafbryderen. Billedet er forvrænget, blinker eller flimrer: Læs vejledningerne på linket "Justering af skærmens opløsning" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Monitoren kører med dens indbyggede opløsning, men billedet er stadig forvrænget. Billeder, fra forskellige inputkilder kan vises forvrængede eller udstrakte på monitoren, når den kører med dens indbyggede opløsning. Du kan opnå den optimale displayydelse for hver type inputkilde ved at bruge funktionen "Displaytilstand" til at indstillle et korrekt skærmforhold for inputkilderne. Se Displaytilstand på side 25 for yderligere oplysninger. Billedet vises i en retning: Læs vejledningerne på linket "Justering af skærmens opløsning" på cd'en, og vælg derefter den korrekte opløsning, opdateringshastighed, og foretag dine justeringer baseret på disse vejledninger. Der er ikke adgang til OSD-kontrolfunktionerne: Kontrolfunktionerne til OSD kan låses op når de er forudindstillede til at være låst ved at trykke og holde nede på tasten "MENU" i 15 sekunder for at få adgang til indstillingen "OSD lås", hvorefter du kan foretage dine ændringer. Som et alternativ kan du også bruge tasten eller til at vælge "NEJ" i undermenuen "OSD Lås" fra menuen "Indstillinger for OSD" (under SYSTEM), hvorefter alle kontrolfunktionerne i OSD vil være tilgængelige. Har du brug for mere hjælp? Hvis dit problem ikke kan løses ved hjælp af denne vejledning, skal du kontakte købsstedet eller gå til det lokale websted fra for yderligere support og lokal kundeservice. Fejlfinding 31

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve

G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve G2025HD/G2025HDA Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning

G2411HDA LCD-monitor med 24 bredskærm Brugervejledning G2411HDA LCD-monitor med 24" bredskærm Brugervejledning Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve

E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve E910 Brugervejledning til LCD-monitor i farve Velkommen Copyright Copyright 2009 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P

LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P LCD-skærm Brugervejledning V920/V920P V2220/V2220P V2420/V2420P Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

BL912 LCD-skærm Brugervejledning

BL912 LCD-skærm Brugervejledning BL912 LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM

LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM LCD-skærm Brugervejledning GL2440HM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM

LCD-skærm Brugervejledning BL902TM LCD-skærm Brugervejledning BL902TM Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420

LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 LCD-skærm Brugervejledning V920 / V920P V2220 / V2220P V2420 / V2420P V2320 / VW2220 VW2420 i Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H

LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H LCD-skærm Brugervejledning V2220H/V2220HP V2420H/V2420HP V2320H/VW2420H Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT BL2400PT Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL902M

LCD-skærm Brugervejledning BL902M LCD-skærm Brugervejledning BL902M Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM

LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM LCD-skærm Brugervejledning GW2250 / GW2250E / GW2250M / GW2250HM GW2255 / GW2255E / GW2255M / GW2255HM GW2450 / GW2450M / GW2450HM GW2750 / GW2750HM Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H

LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H LCD-skærm Brugervejledning VW2230 / VW2230H VW2430 / VW2430H Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M

LCD-skærm Brugervejledning BL2201M LCD-skærm Brugervejledning BL2201M Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning V-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning

G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning G50 / GL50-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730

LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 LCD-skærm Brugervejledning EW2430 EW2730 Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning

LCD-skærm Brugervejledning LCD-skærm Brugervejledning GL950A / GL950AM G950A / G950AM GL951A / GL951AM / G951A G955A GL2250 / GL2250M / GL2250HM / GL2250TM G2250 / G2250HM G2255A / G2255 G2251M / G2251TM GL2450 / GL2450M / GL2450HM

Læs mere

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning

GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning GW2760HS LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning

GW-serien LCD-skærm Brugervejledning GW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD

LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD LCD-skærm Brugervejledning E900HD/E900HDA E2200HD/E2200HDA M2200HD M2400HD/E2400HD Velkommen Copyright Copyright 2008 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

RL2240H Brugervejledning

RL2240H Brugervejledning RL2240H Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning

RL2240H / RL2240HE Brugervejledning RL2240H / RL2240HE Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL2411T Brugervejledning

XL2411T Brugervejledning XL2411T Brugervejledning Copyright Copyright 2012 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

G-serien LCD-skærm Brugervejledning

G-serien LCD-skærm Brugervejledning G-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU

LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU LCD-skærm Brugervejledning BL2201PT / BL2201PU BL2400PT / BL2400PU Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning

GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning GW2406Z LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning

BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning BL2706HT LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

EW-serien LCD-skærm Brugervejledning

EW-serien LCD-skærm Brugervejledning EW-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning XL2420T / XL2420TX XL2720T Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning

RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning RL2450H / RL2450HT RL2455HM Brugervejledning Copyright Copyright 2013 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning

PD-serien LCD-skærm Brugervejledning PD-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning

XL2420T / XL2420TX Brugervejledning XL2420T / XL2420TX Brugervejledning Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

RL-serien Brugervejledning

RL-serien Brugervejledning RL RL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning

EX-serien LCD-monitor Brugervejledning EX-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

E-serien LCD-skærm Brugervejledning

E-serien LCD-skærm Brugervejledning E-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning

GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning GL2706PQ-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning

DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning DH551F/DH550F/DL550F Dobbeltsidet skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V

LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V LCD-skærm Brugervejledning EW2430V EW2730V Copyright Copyright 2011 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

XR-serien Brugervejledning

XR-serien Brugervejledning XR-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2015 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2017 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco

LCD-skærm Brugervejledning. V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco LCD-skærm Brugervejledning V2210 / V2210 Eco V2410 / V2410 Eco Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres,

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP

LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP LCD-skærm Brugervejledning E2220HDP Velkommen Copyright Copyright 2010 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes,

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning

SW-serien LCD-monitor Brugervejledning SW-serien LCD-monitor Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2. Pakkens indhold... 3. Installation... 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 2 SÆRLIGE BEMÆRKNINGER VEDR LCD-SKÆRME... 2 Pakkens indhold... 3 Installation... 3 Samling af skærm... 3 Frigørelse af skærm... 3 Indstilling af synsvinkel...

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

XL-serien Brugervejledning

XL-serien Brugervejledning XL XL-serien Brugervejledning Copyright Copyright 2016 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i et gendannelsessystem

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere