Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)"

Transkript

1 Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Verdens første globale klimaaftale på plads Side 5 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Side 12 Dialog med Novartis har givet resultater Side

2 2 ESG RAPPORT 2015

3 3 Indhold Indledning 4 Verdens første globale klimaaftale på plads 5 Nationalt og internationalt fokus på ansvarlige investeringer 8 Ansvarlige investeringer 10 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer 12 Aktivt ejerskab 14 Afgivelse af stemmer 16 Dialog med Novartis har givet resultater 17 Screening og dialog giver langsigtede resultater 18 Eksklusion af lande og selskaber 20 Relevante links 22

4 4 ESG RAPPORT 2015 Vi investerer ansvarligt og sikrer indflydelse gennem aktivt ejerskab Jens Munch Holst Direktør Unipension Foto: Thomas Busk Unipension er en ansvarlig investor, der tager ansvar for de investeringer, vi foretager verden over. Når vi investerer, ligger vores ansvar dels i at navigere mellem at sikre jer medlemmer de bedste afkast til jeres pensioner og dels i at tage ansvar for vores fælles fremtid. Men det er ikke altid let at træffe de rette investeringsbeslutninger. Derfor har vi taget medlemmernes bekymring om klimaforandringer til efterretning og har undersøgt, hvordan vores investeringer kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Vi deler bekymringen for klimaet. Bestyrelsen har derfor valgt at indrette investeringspolitikken således, at vores aktiviteter understøtter den indgåede globale klimaaftale fra COP21 om maksimalt 2 global opvarmning og så tæt på 1,5 som muligt. En langsigtet tilgang til ansvarlige investeringer Aktivt ejerskab betyder, at vi som investor har mulighed for at påvirke virksomhederne i en ansvarlig retning, og aktivt ejerskab er således fundamentet for vores arbejde med ansvarlige investeringer. Vi bruger vores ejerskab til at gå i dialog med de virksomheder, vi investerer i og deltager i afstemninger på generalforsamlinger. Når vi sidder med ved bordet, kan vi stille krav, og vi har en stemme, når beslutninger træffes. Den indflydelse kan vi aldrig få ved at trække vores investering tilbage og sælge virksomheder fra. I stedet bygger vi relationer og engagerer os i at påvirke virksomhederne i en mere ansvarlig retning. Denne tilgang giver sjældent resultater på kort sigt, men over tid er det den mest effektive måde at opnå konkrete fremskridt, som vi i 2015 bl.a. har gjort i samarbejde med Novartis (se side 17). til 2 -målet. Aftalen er med andre ord en løftestang til at kunne kræve mere af virksomhederne på klimaområdet fremover....men der er fortsat behov for politisk handling på klimaområdet Virksomhederne kan ikke bære ansvaret for opfyldelsen af Paris-aftalen alene uden de nødvendige politiske rammer. Der er fx. stadig brug for en global konsensus om, hvordan vi måler, rapporterer og prisfastsætter CO 2. Bedre adgang til carbondata er også afgørende for at kunne sammenligne performance, prisfastsætte korrekt, håndtere risici og fastsætte porteføljers konkrete CO 2 -påvirkning. Derfor vil Unipension også i 2016 ikke kun stille krav til private selskaber, men også til offentlige aktører om at tilvejebringe de nødvendige regulatoriske rammer. Øget medlemsfokus på klimaforandringer COP21 var ikke den eneste anledning til øget fokus på klimaforandringer. I 2015 så vi også en stigende interesse for klimaet fra dele af pensionskassens medlemmer. Vi valgte derfor at undersøge, hvordan vores investeringer kan bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Undersøgelsen konkluderede, at aktivt ejerskab i fx. energivirksomhederne i vores portefølje leder til større forbedringer for klimaet og miljøet end frasalg ville gøre. Vi vil derfor fortsat arbejde med det aktive ejerskab og kun foretage frasalg, hvis dialogen med selskaberne ikke fører til de ønskede resultater. En sådan tilgang, mener vi, er i overensstemmelse med en sund og fornuftig investeringspolitik. Global klimakonsensus er et skridt i den rigtige retning... COP21 gav verden den første globale klimaaftale. For os har aftalen givet os et stærkere grundlag, når vi er i dialog med virksomheder om bl.a. deres klimapåvirkning og deres bidrag Jens Munch Holst Direktør Unipension

5 Foto: Unipension 5 Verdens første globale klimaaftale på plads Den 19. december 2015 fik verden sin første globale klimaaftale nogensinde. Det foregik på klimakonferencen COP21 i Paris, hvor politikere, investorer og NGO ere var samlet. Unipension var med i Paris, hvor der med aftalen blev sendt et vigtigt politisk signal om, at verdens lande tager klimaforandringerne alvorligt. På COP21 i Paris blev klimaaftalen officielt underskrevet, men allerede lang tid før aftalen blev indgået, bidrog Unipension til dialogen om, hvilke forventninger vi som investor har til udfaldet af konferencen. Sammen med 400 andre investorer, der tilsammen repræsenterer en formue på 24 billioner USD skrev Unipension i efteråret 2014 under på The Global Investor Statement on Climate Change. Dokumentet indeholder en anmodning om en robust aftale og et klart signal om den fremtidige globale klimapolitik. Opfordring til finansministre om en ambitiøs klimaaftale I maj 2015 skrev Unipensions ledelse sammen med 120 andre direktører et brev til finansministrene i G7-landene for at understrege vig-

6 6 ESG RAPPORT 2015 tigheden af deres aktive bidrag til at få COP21 i Paris til at lykkes. Organisationen Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), som Unipension er medlem af, havde inden COP21 udarbejdet en ønskeliste. På vegne af investorerne ønskede IIGCC følgende: et højt ambitionsniveau i forhold til at holde temperaturstigningen på 1,5 grad at kloden gerne måtte blive CO 2 -neutral i den anden halvdel af dette århundrede at lande skal opdatere deres nationale klimaplaner hvert 5. år et lands næste klimamål må ikke ligge på et lavere niveau end det forrige. Udfaldet af klimaaftalen i Paris viste, at investorernes indsats ikke har været forgæves. De ovennævnte ønsker blev, sammen med andre positive tiltag, en vigtig del af den endelige aftale. Ud over en global enighed om, at CO 2 -udslip skal nedbringes hurtigst muligt, skal landene tage højde for bæredygtig udvikling og udryddelse af fattigdom. Der var også enighed om et klimafinansieringsmål, hvor I-lande tilsammen skal skaffe USD 100 mia. per år fra Unipension hilser budskaberne fra nogle af verdens største selskaber på COP21 meget velkommen. Investorer stiller krav til at reducere CO 2 -udledning Investorernes indsats har ikke kun været betydelig før afholdelsen af COP21. Under selve konferencen var der et stort fremmøde af investorer fra hele verden. Også Unipension deltog i COP21, herunder i Caring for Climate High Level-mødet med deltagelse af bl.a. FN s Generalsekretær Ban Ki-moon, en række statsrepræsentanter som USA s udenrigsminister John Kerry, den danske udenrigsminister Kristian Jensen (V) og en række af de største selskaber i verden. Selskaberne havde to primære og klare budskaber. For det første: Selskaberne taler ikke længere om, hvorvidt CO 2 -udledningen skal mindskes. Spørgsmålet er blot hvordan. Det andet klare budskab - selv blandt olieselskaber - var, at der er brug for snarest muligt at få sat en pris på CO 2, så selskaberne bedre kan begynde at regne på fremtidsscenarierne. Der er en forståelse for, at en global aftale om pris på CO 2 næppe kan blive en realitet med det samme, hvorfor man bør starte med nationale eller regionale initiativer omkring emnet. Dialog er fortsat et vigtig redskab til at nå klimamålene Unipension hilser budskaberne fra nogle af verdens største selskaber på COP21 meget velkommen. Deres ageren vægter højt i klimaregnskabet, og deres indsats smitter af på de mindre selskaber. Men vi skal huske, at selv de store selskaber kan have brug for et ekstra skub, og at mange mindre selskaber slet ikke er på samme udviklingsniveau. Derfor er det vigtigt, at vi hos Unipension fortsætter vores aktive indsats via dialog hos selskaber, hvor vi er aktionærer og derfor kan gøre vores indflydelse gældende. Som led i dialog med selskaber verden over, som er særligt eksponeret i relation til klima, støttede vi i forbindelse med afstemninger på generalforsamlinger i 2015 forslag stillet af aktionærer i BP, Shell og Statoil. Med den globale klimaaftale på plads forventer vi at se en øget aktivitet og større sammenhold blandt aktionærerne i forbindelse med fremsættelse af forslag til selskabernes generalforsamlinger. Et stærkt politisk signal Der har været mange og lange diskussioner om, i hvor stor udstrækning klimaaftalen er juridisk bindende eller ej, og hvor meget værdi dens bestemmelser har. Teksten i klimaaftalen består af to dele. De vigtigste bestemmelser for de overordnede klimamål er juridisk bindende, mens de mere detaljerede aftaler om midler og måder til at opnå de overordnede mål er politisk bindende. Denne løsning skal ses i lyset af Kyoto Protokollen, der har vist, at det er svært at få så mange forskellige aktører til at enes om et udelukkende juridisk bindende indhold. I værste fald resulterer juridisk bindende mål i, at nogle lande ganske enkelt melder sig ud. Det faktum, at det i Paris lykkedes at få en aftale selv med accept fra Kina og USA, der er verdens største

7 7 Foto: Andres Wong/UN Global Compact udledere af CO 2, sender et stærkt politisk signal om, at overgangen til en verden med mindre CO 2 er en realitet. Den politiske vilje bliver også styrket af, at hele 186 lande inden COP21 i Paris havde udarbejdet og indsendt nationale klimaplaner med oplysninger om, hvor meget CO 2 landene planlægger at nedbringe. Aftalen giver Unipension som aktionær en øget mulighed for en aktiv og mere konkret dialog med selskaberne om, hvordan de hver især kan bidrage til at holde den globale gennemsnitlige temperatur nede på under 2 grader. Unipension vil generelt efterspørge strategier med strammere klimapolitikker end hidtil. I dialoger med statslige institutioner forventer vi diskussioner primært om implementering af klimaaftalen i sin helhed. Endelig forventes indførelsen af en pris på CO 2 at blive drøftet mere indgående end tidligere.

8 8 ESG RAPPORT 2015 Nationalt og internationalt fokus på ansvarlige investeringer Også i 2015 har Unipension haft fokus på ESG-samarbejdet, både nationalt og internationalt. Det har bl.a. resulteret i en topkarakter for vores arbejde med ansvarlige investeringer. På nationalt plan er vi aktive i foreningen Dansif, som vi var med til at stifte i Dansif er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer og arbejder aktivt med ESG (Environmental, Social and Governance) i Danmark. Dansif er en vigtig aktør, da den sikrer, at der sker udveksling af relevant viden og erfaring på området, fx. via møder og skriftlige, videnskabelige udredninger om komplicerede ESG-relevante emner udarbejdet af eksterne og uafhængige eksperter. Kvaliteten af de beslutninger, vi træffer på ESG-området, afhænger i høj grad af den information, der er tilgængelig. Unipension deltager aktivt i den globale indsats for at begrænse klimaforandringer. Det gør vi blandt andet gennem investorforummet Principperne FN har fastsat seks grundliggende principper for ansvarlige investeringer, som vi har forpligtet os til at leve op til, og som er: 1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i vores investeringsanalyser og i vores beslutningsprocesser. 2. Vi vil være aktive ejere og indarbejde ESG-forhold i vores ejerskabspolitik og praksis. 3. Vi vil søge tilfredsstillende offentliggørelse af ESG-forhold i de selskaber, vi investerer i. 4. Vi vil understøtte accept og implementering af principperne inden for investeringsindustrien. 5. Vi vil samarbejde med andre investorer for at øge effektivite - ten i implementeringen af principperne. 6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt mod implementering af principperne. Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC), hvor Unipension blandt andet været medunderskriver på The Global Investor Statement on Climate Change, der opfordrede til en klar og robust aftale i forbindelse med COP21. Vi er også fortsat medlem af ICGN (International Corporate Governance Network) og CDP (Carbon Disclosure Project). Unipension i top med ansvarlige investeringer Unipension har været underskriver af FN s Principper for ansvarlige investeringer (UN PRI) siden UN PRI har knap medlemmer på verdensplan som i alt har investeringer for ca. 59 billioner dollars. Niels Erik Petersen, som er investeringschef i Unipension, har været med lem af bestyrelsen i UN PRI siden I 2015 blev ledelsesstrukturen i UN PRI restruktureret, og Niels Erik Petersen deltog aktivt som medlem af Governance Commitee og Ethics Commitee. Siden Unipension i 2009 udarbejdede sine retningslinjer for ansvarlige investeringer er der blevet arbejdet systematisk og langsigtet med at opfylde medlemmernes ønsker om at være i en pensionskasse, der agerer ansvarligt og samtidig leverer solide investeringsafkast til vores medlemmer. På begge parametre ligger Unipension i top. Afkastene kan medlemmerne løbende følge på hjemmesiden, mens de ansvarlige investeringer bliver dokumenteret i den årlige UN PRI vurdering. Unipension scorer karakteren A+ for vores tilgang til ansvarlige investeringer i UN PRI, hvilket er den højest opnåelige score. Den gennemsnitlige score er B. Vi ligger derved blandt de ca. 18% af UN PRI underskriverne på ver-

9 9 densplan, hvor den overordnede tilgang til ESG vurderes til A+. Sådan vurderer UN PRI de ansvarlige investeringer En underskrivers tilgang til ansvarlige investeringer vurderes bl.a. ud fra, om der er retningslinjer og forretningsgange på området, samt hvilke elementer, disse dokumenter indeholder. Ligeledes vurderes de overordnede målsætninger for ESG og omfanget af transparens. Der bliver også set på, hvem der i organisationen har hhv. beslutnings- og implementeringskompetence i forhold til retningslinjerne, og hvilken ESG-relateret uddannelse, der har fundet sted på de forskellige niveauer i organisationen. Underskriverne vurderes også på, hvordan de fremmer ansvarlige investeringer. Blandt andet ses der på medlemskab og niveauet af involvering i de forskellige nationale og internationale organisationer inden for ansvarlige investeringer, deltagelse i konferencer, bidrag til akademisk arbejde, interne rapporter omkring ESG samt dialog med lovgivere og internationale organisationer, der sætter standarder og retningslinjer inden for ESG. Vores investeringssammensætning i 2014 gjorde, at vi ikke skulle rapportere på modulerne for investeringsgrupperne Infrastructure, Private Equity og Fixed Income Corporate (virksomhedsobligationer), og de står derfor som ubesvarede. Ejendomme scorer E, hvilket skyldes, at aktivklassen er i en transitionsperiode pga. overgang fra direkte ejerskab af ejendomme til investeringer via ejendomsfonde. Oversigten fra UN PRI-rapporten nedenfor viser et overblik over resultaterne for Unipension i de forskellige moduler, samt gennemsnitsscoren for samme moduler blandt samtlige besvarelser. Unipension scorer generelt højt i forhold til gennemsnittet. SUMMARY SCORECARD ASSESSMENT REPORT 2015 The table below presents an overview of all of your organisation s module scores. AUM (%) MODULE E D C B A A+ OVERARCHING APPROACH TO RESPONSIBLE INVESTMENT MODULE 01. Overarching Approach You Scored A+ Median Score B INDIRECT MANAGER SELECTION, APPOINTMENT & MONITORING MODULE 10-50% 02. Listed Equity You Scored A Median Score B 10-50% 03. Fixed Income Corporate You Scored A Median Score D <10% 04. Fixed Income Government You Scored A <10% 05. Private Equity You Scored B E Median Score B <10% 06. Property You Scored B Median Score D Infrastructure NOT APPLICABLE DIRECT & ACTIVE OWNERSHIP MODULES Median Score C <10% 08. Listed Equity Incorporation You Scored A+ Median Score A See Pg5 09. Listed Equity Active Ownership You Scored A+ Median Score B Fixed Income Corporate NOT APPLICABLE Median Score C 10-50% 11. Fixed Income Government You Scored A Private Equity NOT APPLICABLE <10% 13. Property E E Median Score B Median Score C Infrastructure NOT APPLICABLE Median Score B Kilde: UNPRI Pilot Assessment Report 2015 Unipension Fondsmaeglerselskab A/S

10 10 ESG RAPPORT 2015 Overholdelse af lovgivning Selskaber, vi investerer i, bør ikke overtræde lovgivningen i de lande, hvis lovgivning de er underlagt. Menneskerettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker menneskerettigheder, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. Arbejdstagerrettigheder Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte krænker fri forenings- og organisationsret, eller som indirekte opfordrer eller medvirker til krænkelse af fri forenings- og organisationsret. Ansvarlige Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, som foregår under tvang. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i ulovligt børnearbejde. Selskaber, vi investerer i, bør hverken direkte eller indirekte være involveret i arbejds- eller ansættelsesforhold, hvor diskrimination finder sted. Selskaber, vi investerer i, bør ikke foretage handlinger, som direkte eller indirekte medfører manglende sikkerhed, sundhed og ringe arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. Miljø Selskaber, vi investerer i, bør ikke forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet.

11 11 God selskabsledelse Retningslinjerne for god selskabsledelse hos danske selskaber tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende anbefalinger udarbejdet af Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse. Retningslinjerne for god selskabsledelse hos udenlandske selskaber tager udgangspunkt i dels OECD s principper for god selskabsledelse, dels lovgivning og anbefalinger for god selskabsledelse i de relevante lande. Brud på andre grundlæggende normer Hvis et selskab har brudt andre grundlæggende normer end de ovenfor nævnte, kan vi træffe en konkret beslutning om at lade selskabet være omfattet af vores retningslinjer og blive behandlet i overensstemmelse med disse. investeringer Handelsrestriktioner og våbenembargoer Selskaber, vi investerer i, bør ikke handle i strid med beslutninger om handelsrestriktioner og våbenembargoer, der er vedtaget af FN eller EU og enten tiltrådt af Danmark eller direkte gældende i Danmark. Kontroversielle våben Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i aktiviteter forbundet med antipersonelle landminer, klyngeammunition, atomvåben, biologiske våben eller kemiske våben. Korruption Selskaber, vi investerer i, bør ikke være involveret i grove tilfælde af korruption.

12 12 ESG RAPPORT 2015 Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer Alle Unipensions investeringsbeslutninger er truffet ud fra vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. Det betyder fx., at investeringerne ikke bør forårsage alvorlig og langsigtet skade på miljøet eller krænke menneskerettigheder. Når vi investerer, følger vi disse retningslinjer så tæt som overhovedet muligt. Retningslinjer i praksis Selvom retningslinjerne er grundlaget for alle vores aktiviteter, så stiller vi forskellige krav til forskellige investeringsgrupper i form af børsnoterede og unoterede selskaber, fast ejendom og statsobligationer, ligesom vi ikke kan implementere retningslinjerne på nøjagtig samme måde på tværs af vores investeringer. Børsnoterede selskaber Vores investeringer i børsnoterede selskaber bliver overvåget for at afdække, om retningslinjerne for ansvarlige investeringer bliver overholdt. Da vi har investeringer i virksomheder spredt over hele verden, har vi allieret os med Hermes Equity Ownership Services (EOS), som er en af verdens førende specialister inden for dette område til at udføre en del af arbejdet for os. Hvert kvartal foretager de en screening af de børsnoterede selskaber for at finde eventuelle mistanker om overtrædelser af vores retningslinjer. Hvis et selskab er under mistanke for overtrædelser på baggrund af screeningen eller informationer fra medier, NGO er eller lignende, bliver selskabet optaget på vores fokusliste, hvor mistanken bliver vurderet nærmere. Dialog før eksklusion Hvis vi vurderer, at et selskab har overtrådt retningslinjerne, placerer vi det på enten dialoglisten eller eksklusionslisten. På dialoglisten findes selskaber, hvor vi forventer en forbedring via dialog. Dialog med selskaberne er ressourcekrævende og forudsætter indgående kendskab til markedet og branchen. Derfor koordinerer vi vores henvendelser med en gruppe internationale investorer for at opnå bedre resultater. Danske selskaber går vi selv i dialog med, da vi har et indgående kendskab til det danske marked, selskaberne og de andre lokale investorer, som gør dialogen meningsfuld. Eksklusionslisten indeholder selskaber, hvor vi ikke forventer, at en dialog kan rette op på overtrædelserne. Et eksempel herpå er en producent af ulovlig klyngeammunition. Da produktion af disse våben er en del af selskabets forretningskoncept, giver det ikke mening at gå i dialog med dem med henblik på at få dem til at stoppe produktionen. De ekskluderede selskaber investerer vi ikke i. Eksklusionslisten kan du finde på vores hjemmeside og på side 21. Hvis et ekskluderet selskab ikke længere overtræder vores retningslinjer, kan det igen blive inkluderet i vores investeringsunivers, hvorefter investeringerne i dette selskab atter kan finde sted. Unoterede selskaber Retningslinjer for ansvarlige investeringer vedrørende unoterede selskaber blev vedtaget af bestyrelserne i I unoteret regi foretages investeringerne typisk for en længere årrække og gennem investeringsfonde. Det gør det svært at skille sig af med investeringen, hvis der sker en overtrædelse, der berettiger til eksklusion. Derfor er det vigtigt, at den klassiske screening, som vi anvender på børsnoterede selskaber, erstattes med en grundig undersøgelse af forholdene i unoteret regi en såkaldt due diligence inden vi træffer investeringsbeslutningen. Investeringsfondene bliver samtidig kontraktuelt forpligtet til at informere os, hvis vores retningslinjer bliver overtrådt, efter investeringen er foretaget.

13 13 Fast ejendom Også i 2013 udvidede bestyrelserne retningslinjerne for ansvarlige investeringer til også at omfatte fast ejendom. Vi vurderer ejendommene på en række parametre, fx. indgår miljøhensyn i vurderingen. Vi fortrækker at investere i ejendomme, der har opnået en anerkendt certificering. Ifølge vores grundprincipper tager vi derudover også hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet også være i orden, og byggetilladelser må ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom. Investeringerne i fast ejendom behøver ikke være direkte, altså hvor Unipension selv ejer bygningerne. Det kan også ske via børsnoterede ejendomsselskaber og i unoteret regi. Fremgangsmåden for disse ejendomsinvesteringer vil derfor være tilpasset den enkelte investeringsgruppe, som det er beskrevet ovenfor. Vi forsøger desuden på bedste vis at sikre, at ejendomme, som pensionskasserne har investeret i, ikke udlejes til selskaber, som optræder på pensionskassernes eksklusionsliste. Statsobligationer For at kortlægge, hvordan situationen omkring menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø, osv. er i de forskellige lande, bliver der hvert kvartal foretaget en landescreening. Denne øvelse kræver et indgående kendskab til forholdene i de enkelte lande, samt en del analysearbejde, og vi har derfor også her allieret os med en af verdens førende specialister inden for dette område, nemlig Sustainalytics i Holland. Lande, som på baggrund af screeningen eller på anden vis anses for at overtræde retningslinjerne, vurderer vi individuelt for at fastslå, hvor alvorlig forseelsen er. Hvis overtrædelserne er af alvorlig karakter, holder vi de pågældende lande under observation med henblik på at vurdere udviklingen. Hvis vi vurderer, at overtrædelserne er af særlig alvorlig karakter og har vi ikke kunnet konstatere en positiv udvikling i landet for nylig eller se indikationer på en positiv udvikling i nærmeste fremtid, bliver landet ekskluderet. Ligeledes ekskluderer vi lande, hvor investeringer i statsobligationer er forbudt grundet en sanktion. Lande, som er på pensionskassernes eksklusionsliste, må der ikke investeres i. Et land, som er ekskluderet, kan godt blive inkluderet i investeringsuniverset igen, hvis landet ikke længere overtræder retningslinjerne, eller der ikke længere er en gældende sanktion. Et land kan også blive fjernet fra eksklusionslisten, hvis vi konstaterer en positiv udvikling i landet, som vurderes at have en positiv effekt på de overtrædelser, der har ligget til grund for eksklusionen. ESG-dækning 2015 Dækkede aktiver Guldrandede obligationer High Yield obligationer Emerging markets obligationer Danske aktier Udenlandske aktier Unoterede aktier Øvrige

14 14 ESG RAPPORT Aktier: Aktivt ejerskab i 2015 Global Beholdning i DKK Kortet viser værdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier pr. 31. december Det fremgår desuden, hvor mange selskaber vi har været i dialog med og antallet af generalforsamlinger, vi har stemt på i Dialog Stemmeafgivelse 250 selskaber 1483 selskaber Se også detaljeret kort med søgefunktion på Europa ekskl. Danmark Beholdning i DKK Dialog 98 selskaber Stemmeafgivelse 413 selskaber 0 20 Nordamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 102 selskaber 589 selskaber 60 Sydamerika Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 2 selskaber 15 generalforsamlinger

15 Danmark Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 2 selskaber 39 selskaber Asien Beholdning i DKK Dialog Stemmeafgivelse 38 selskaber 372 selskaber Afrika Beholdning i DKK Australien og New Zealand Beholdning i DKK Dialog 1 selskaber Dialog 7 selskaber Stemmeafgivelse 7 generalforsamlinger Stemmeafgivelse 48 generalforsamlinger

16 16 ESG RAPPORT 2015 Afgivelse af stemmer på selskabernes generalforsamlinger I Unipension er vi aktive ejere af vores investeringer, og derfor er det afgørende for os, at vi afgiver stemmer på selskabernes generalforsamlinger. Vi afgiver stemmer på alle stemmeberettigede børsnoterede aktier samt på virksomhedsobligationer, når det er muligt. Ejeraftaler i unoterede selskaber giver os som regel ikke mulighed for at afgive stemmer direkte på selskabernes generalforsamlinger. Vi udøver derfor i stedet aktivt ejerskab ved at sidde med i Advisory Boards for investeringerne og derigennem påvirke selskaberne i den retning, vi ønsker. I 2015 har vi afgivet stemmer på i alt 1483 generalforsamlinger på globalt plan, og heraf var 39 i Danmark. På vores hjemmeside kan man se vores stemmeresultater på både danske og udenlandske selskaber. Her kan man også søge på navngivne selskaber, lande og generalforsamlingsperioder og læse en rapport, som viser, hvordan afstemningerne har været fordelt geografisk og emnemæssigt i Anbefalinger om god selskabsledelse Som ansvarlig investor opfordrer vi alle danske selskaber til at følge Anbefalinger for god selskabsledelse udfærdiget af Komiteen for god selskabsledelse under Københavns Fondsbørs. Anbefalingerne beskriver i detaljer, hvilke for- ventninger der er til de danske børsnoterede selskaber inden for bestyrelsessammensætning, aflønning af ledelsen, kontakten til aktionærerne med mere. Vi er i tæt dialog med de danske selskaber og har et indgående kendskab til markedet. Derfor tager vi selv individuel stilling til hvert eneste dagsordenspunkt på generalforsamlingerne i de danske selskaber. Dermed har vi en holdning til de emner, der er omtalt i Anbefalinger for god selskabsledelse. For at forberede de danske selskaber på, hvordan vi vil stemme, orienterede vi dem i starten af 2014 dem om, hvilke forventninger vi som aktionærer har i relation til anbefalingerne. Efter afstemningerne i foråret 2015 gennemgik vi vores afstemninger og opdaterede vores fortolkning af anbefalingerne. Unipension har med baggrund i Fondsbørsens anbefalinger udarbejdet et dokument med titlen Forventninger til god selskabsledelse i danske børsnoterede selskaber, som er blevet sendt til alle danske selskaber i pensionskassernes portefølje. Formålet med henvendelserne var at være transparente og informere selskaberne, så de på forhånd har en forventning om, hvordan pensionskasserne vil stemme på de enkelte dagsordenspunkter på de næstkommende generalforsamlinger. Vores henvendelser til selskaberne har resulteret i flere konstruktive dialoger med selskaberne, og en række selskaber har taget vores holdninger til efterretning. Global Danmark selskaber ( dagsordenspunkter) Undladt at stemme 1 % Stemt for Undladt at stemme 8 % undtagelsesvis 1 % 39 generalforsamlinger (482 dagsordenspunkter) Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme) 40 % Stemt for 58 % Stemt imod (eller stemt imod OG undladt at stemme) 31 % Stemt for 61 %

17 17 Dialog med Novartis har givet resultater Det schweiziske selskab Novartis er et af verdens største medicinalselskaber. Gennem Unipensions eksterne samarbejdspartner Hermes EOS har det været muligt at igangsætte en konstruktiv dialog med Novartis, som har haft stor indflydelse på centrale forhold i virksomheden som fx. aflønning af ledelsen. I 2013 kom det frem, at Novartis bestyrelse havde vedtaget at give den tidligere formand og administrerende direktør, Daniel Vasella (under hvis lederskab Novartis-gruppen blev dannet), en bonus på næsten CHF 72 millioner (DKK 490 millioner). Bonussen skulle udbetales over seks år og sikre, at Daniel Vasella ikke fik ansættelse hos en konkurrerende medicinalvirksomhed. Denne bonus og øvrige mislykkede forsøg på at følge best practice vakte bekymring hos investorerne og satte spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen var i stand til at varetage aktionærernes interesser. Heftig kritik fra investorerne førte til massiv mediestorm i Schweiz, og aftalen om bonussen blev efterfølgende annulleret. Øget pres på Norvatis ledelse gennem Hermes-fællesskabet Siden 2013 har Hermes EOS været i løbende dialog med Novartis ledelse og afholdt møder med både bestyrelsesformanden og formanden for aflønningsudvalget for at komme til bunds i sagen. sluttet at tilføje en vejledende afstemning i selskabets aflønningsrapport, siger Niels Erik Petersen, investeringschef i Unipension. Derudover introducerede Novartis på generalforsamlingen i 2015 en bindende afstemning vedrørende aflønningsstørrelse som svar på Schweiz nye say-on-pay lov. Novartis har tydeligvis lyttet til investorernes bekymringer og foretaget ændringer for at genvinde investorernes tillid. Denne opgave kunne Unipension ikke have løftet alene, men med Hermes EOS i ryggen kan selv en mindre investor som Unipension være med til at få indflydelse på store selskabers forretningsbeslutninger. Arbejdet med Novartis viser, at dialog er et vigtig redskab til indflydelse, og gennem vores samarbejde med Hermes EOS er vi med til at sikre positive ændringer i de selskaber vi investerer i siger Niels Erik Petersen. Unipension havde pr. 31. december 2015 investeringer i Novartis for DKK 187 millioner. Niels Erik Petersen Investeringschef Unipension Foto: Thomas Busk Resultatet af Hermes EOS øgede pres på Novartis har medført betydelige ændringer i bl.a. bestyrelsens sammensætning, struktur og opgaver. En ny formand blev udpeget i 2013, og han igangsatte en række ændringer og nye tiltag. Ændringerne er vigtige skridt på vejen for at genvinde aktionærernes tillid. Ændringerne har bl.a. styrket bestyrelsens mulighed for at overvåge vigtige nøgletal og øge ledelsens ansvar. Dialog er vejen frem I Unipension er vi tilfredse med Hermes indsats og resultatet af, at Novartis nu har be- Global Dialog med 250 selskaber Strategi og risiko 19 % God selskabsledelse 49 % Miljø 13 % Sociale forhold 19 %

18 18 ESG RAPPORT 2015 Screening og dialog giver langsigtede resultater Alle Unipensions investeringer er underlagt vores retningslinjer for ansvarlige investeringer. For at kontrollere at vores investeringer lever op til vores krav om ansvarlighed, er det derfor nødvendigt at screene vores investeringsunivers. Zaiga Strautmane ESG-ansvarlig Unipension Foto: Thomas Busk At screene så mange investeringer (og potentielle investeringer) er et omfattende arbejde, som kræver, at vi får ekstern bistand. Til at screene selskaber og eventuelt gå i dialog med dem bruger vi Hermes EOS, som er en virksomhed, baseret i London, der arbejder over hele verden med at vurdere virksomheders ageren på mange forskellige parametre. Til at screene lande bruger vi det hollandske selskab Sustainalytics. Unipensions ESG-ansvarlige Zaiga Strautmane fortæller om vores arbejde med de to leverandører: Hvorfor er det nødvendigt at screene virksomheder og lande? Det er det, fordi vi skal undersøge om lande og selskaber foretager sig noget, der strider mod vores retningslinjer. Det kan fx. være en virksomhed, der er beskyldt for korruption eller et land, der er beskyldt for at overtræde menneskerettighedskonventionerne. Screeningen vil også kunne afsløre virksomheder, der producerer kontroversielle våben, som fx. ulovlige klyngevåben eller bidrager til at fremstille atomvåben. Kan vi ikke screene selv? Nej, vi investerer i ca selskaber på verdensplan, hvorfor det ville være enormt ressourcekrævende at skulle screene så mange virksomheder selv. Mistanker om uhensigtsmæssig adfærd kommer meget ofte fra medierne, og vi har ikke selv mulighed for at orientere os i aviser eller tv-programmer fra eksempelvis Malaysia eller Indien. Derfor er det vigtigt at arbejde sammen med nogen, der har et etableret system med døgnovervågning af lokale og internationale medier, og andre relevante kilder. Hvordan bruger vi Hermes EOS og Sustainalytics? Hermes EOS foretager en fast kvartalsvis screening for os, eller laver en særskilt screening, fordi vi har bedt dem om at undersøge en konkret mistanke. Når de så har screeningen klar, sætter vi os sammen og udformer en dialogliste, som indeholder alle de emner, som vi ønsker at tage op med en virksomhed. Det er ikke muligt at gå i dialog med en stat, og derfor er vi nødt til at gribe dem an på en anden måde. Vores leverandør Sustainalytics overvåger stater globalt, og fra dem får vi rapporter med historiske data, som viser en samlet rating af landene, samt hvilken retning landene bevæger sig i. Kan vi se, at et land bevæger sig i en forkert retning ud fra de ansvarlighedsparametre vi screener efter, tager vi kontakt til vores eksterne forvaltere, som har lokalkendskab, og som kan hjælpe os med at lave en samlet vurdering af landet. Hvordan arbejder vi helt konkret med dialogen? Efter vi har lavet en dialogliste med emner, som vi vil diskutere med et selskab, henvender vi os til ledelsen, helst bestyrelsesformanden og/eller bestyrelsen, og tager et møde med dem. For os gælder det om at få gjort klart, at vi har samme interesse som virksomheden, nemlig at få implementeret langsigtede løsninger, der gør virksomheden bedre. For os er det vigtigt ikke at blive set som en modstander, men som en samarbejdspartner til virksomhederne, idet vi ellers ikke kan føre en konstruktiv og frugtbar dialog.

19 19 Er de to leverandører en garanti for, at vi undgår at investere i noget, der ikke er i orden? Det er urealistisk at forestille sig, at vi aldrig får sager med virksomheder, der har forbrudt sig mod vores retningslinjer på en eller anden måde. Men vi kan garantere, at vi reagerer på det, når vi opdager det, og at vi derefter gør vores yderste for at rette op på tingene i samarbejde med virksomheden. Hvorfor er dialog bedre end eksklusion? Det er det fordi, vi jo gerne vil investere i virksomhederne, og hvis vi gennem aktivt ejerskab og dialog kan få dem til at ændre adfærd, så mener vi også, at virksomheden på sigt kan profitere på at opføre sig ordentligt, og dermed er vores investering blevet endnu bedre. Og ud- Tre skarpe til Hermes EOS: over det økonomiske rationale, så mener vi faktisk også, at vi har en pligt som ejer af aktierne til at sørge for, at virksomhederne bevæger sig i den rigtige retning. Men tager dialogen ikke frygtelig lang tid? Det afhænger selvfølgelig af den konkrete problemstilling og jo, nogle gange kan det godt tage lang tid. Men vi oplever faktisk, at mange virksomheder er lydhøre overfor investorerne, og det vil ofte være ventetiden og indsatsen værd, hvis man kan få en virksomhed til at ændre en uønsket adfærd. Vi er en pensionskasse, hvilket betyder, at vi investerer på langt sigt. Derfor er vi ikke interesserede i hurtige løsninger, men i langsigtede, grundlæggende forandringer. Tre skarpe til Sustainalytics: Hvorfor er det godt for Unipension at bruge EOS og samarbejde med andre investorer via EOS? Ved at arbejde sammen med andre langsigtede investorer gennem Hermes EOS får Unipension mulighed for at skabe forandring. Det skyldes, at de samlede aktiebeholdninger giver større indflydelse, og at Unipension kan dele omkostningerne til en engagementsydelse af høj kvalitet. Hvor længe tager det at opnå positive resultater, fra I identificerer et problem, til virksomheden har løst det? Det afhænger af hvad vi ønsker at opnå og af virksomheden, markedet og den branche, virksomheden opererer indenfor, men generelt taler vi mellem 18 måneder og tre år. Hvorfor tager det så lang tid? Vi fokuserer på at skabe varige forandringer. Det kan i nogle tilfælde være en udfordring at få virksomhederne til at anerkende, at de har et problem, især hvis det handler om styring af miljømæssige eller sociale risici. Vi mødes med personer på forskellige niveauer i virksomheden, men vi fokuserer mest på virksomhedens top, altså direktion og bestyrelse, da det er disse personer, der kan skabe forandring. Den type forandring, vi søger at opnå, har typisk stor betydning for virksomhedens aktiviteter og sker derfor ikke hurtigt. Hvordan kan Sustainalytics hjælpe sine kunder i forhold til ESG-analyse på landeplan? Vores kunder bruger Sustainalytics Country Risk Monitor som et supplement til traditionel økonomisk analyse i deres vurdering af statsobligationers kreditværdighed. Dette gøres ved at bruge ESG-ratings på makroniveau til at opnå en bedre forståelse af, hvad der skaber værdi i en økonomi, samt ved at medtage ofte oversete ESG-faktorer, der udgør en potentiel risiko for investorerne. Hvorfor er Sustainalytics den bedste inden for det felt? Sustainalytics har arbejdet med institutionelle investorer i mere end 20 år og hjulpet dem med at inkorporere ESG-data i deres investeringsbeslutninger. Investorerne vælger Sustainalytics, fordi vi anerkender, at man ikke bare kan anvende en standardtilgang, når det drejer sig om ESG-risici forbundet med statsobligationer. Beskriv, hvordan I foretager landescreeninger og indsamler data, og hvor mange indikatorer, der indgår i en landevurdering osv. Vores ESG-scorer for enkeltlande er sammensat af 36 underindikatorer. Alle data er indhentet fra anerkendte eksterne leverandører af bæredygtighedsmetrik, heriblandt Transparency International, Verdensbanken og FN. Læs begge intervews i sin fulde længde her: Hermes EOS: Sustainalytics: Colin Melvin Formand for Hermes EOS Foto: Hermes EOS Kenneth Bergsli Hansen Sustainalytics Foto: Sustainalytics Heather Lang Sustainalytics Foto: Sustainalytics

20 20 ESG RAPPORT 2015 Eksklusion af lande Libyen Centralafrikanske Republik Turkmenistan Sudan Iran Afghanistan Chad Sydsudan Syrien Nord Korea Haiti Mauretanien Gambia Papua New Guinea Ækvatorial Guinea Guinea-Bissau Mali Yemen Guinea Congo, den demokratiske republik Eritrea Myanmar Somalia Madagaskar For at kortlægge hvordan situationen omkring menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø, osv. er i de forskellige lande, bliver der hvert kvartal foretaget en screening af landene. Ved udgangen af 2015 havde Unipension 21 lande på eksklusionslisten.

21 21 og selskaber Atomvåben Aecom Technology Corp Aerojet Rocketdyne Holdings Boeing Fluor General Dynamics Honeywell International Huntington Ingalls Industries Jacobs Engineering Group Kratos Defense & Security Solutions Leidos Lockheed Martin MOOG Northrop Grumman Orbital ATK Babcock International Group BAE Systems BWX Technologies Serco Group Dassault Aviation Safran Thales CNIM Airbus Larsen & Toubro Limited Menneskerettigheder CNNOC Ltd. Klyngevåben Textron United Technologies L-3 Communications Holdings Aeroteh S.A. Hanwha Corporation Poongsan Corporation Poongsan Holdings Corporation Doosan Corporation Samsung Techwin Landminer Singapore Technologies Engineering S&T Dynamics Ved udgangen af 2015 havde Unipension 36 selskaber på eksklusionslisten. De fleste af selskaberne er involveret i aktiviteter forbundet med kontroversielle våben, der strider mod retningslinjerne.

22 22 ESG RAPPORT 2015 Relevante links I rapporten nævner vi flere organisationer og principper. Herunder finder du links til dem, hvis du vil læse mere. Anbefalinger for God Selskabsledelse: Carbon Disclosure Project: COP21: Dansif: FN Global Compact: FN s principper for ansvarlige investeringer (UN PRI): Hermes Equity Ownership Services Limited: ICGN: Institutional Investors Group on Climate Change: International Corporate Governance Network: Sustainalytics B.V.:

23 Forsidefoto: Andres Wong/UN Global Compact Layout: Tryk: Grafisk Rådgivning ApS. 23

24 24 ESG RAPPORT 2015 Arkitekternes Pensionskasse MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen Gentofte

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2013 Unoterede aktier og fast ejendom en del af vores retningslinjer Side 12 I dialog med selskaberne Side

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer hos Arkitekternes Pensionskasse, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger og MP Pension-Pensionskassen for Magistre og Psykologer ( Pensionskasserne

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance)

Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) Ansvarlige investeringer Rapport om vores arbejde med ESG (Environmental, Social and Governance) 2014 Klimaforandringer en global udfordring Side 9 Alle aktivklasser er nu dækket af retningslinjerne Side

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer Ansvarlige investeringer ESG-rapport 2011 Referencerne til Unipension og vi i rapporten henviser til alle investeringsrelaterede juridiske enheder for Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Unipension Ansvarlige investeringer

Unipension Ansvarlige investeringer Unipension Ansvarlige investeringer Medlemsundersøgelse december 2012 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017

Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik til BR d. 2/2 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Borgerrepræsentationen Svar på forespørgsel fra F og Ø til Overborgmesteren om Københavns Kommunes etiske investeringspolitik

Læs mere

Ansvarlige. investeringer. ESG-rapport bæredygtighed vindmøller halmballer. komp: logo, bomærke top logo op, større ESG rapp nede på siden

Ansvarlige. investeringer. ESG-rapport bæredygtighed vindmøller halmballer. komp: logo, bomærke top logo op, større ESG rapp nede på siden Ansvarlige investeringer bæredygtighed vindmøller halmballer ESG-rapport 2016 komp: logo, bomærke top logo op, større ESG rapp nede på siden test: Ansvarlige investeringer grafik som forside Ansvarlige

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5

Fokus på ansvarlighed 3. Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4. Nationalt og internationalt samarbejde 5 Ansvarlige investeringer 2012 Indhold Fokus på ansvarlighed 3 Medlemmerne er tilfredse viser ny undersøgelse 4 Nationalt og internationalt samarbejde 5 Principper for ansvarlige investeringer 7 Sådan arbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PENSIONSKASSERNE. AP Pension :

PENSIONSKASSERNE. AP Pension : PENSIONSKASSERNE AP Pension : Survey spørgsmål 1. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder, der har forbindelse til de besatte 2. Hvad er jeres retningslinjer for investeringer i virksomheder,

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2015 Sydbanks redegørelse om 1 samfundsansvar 2015 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber.

Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Danske pensionsselskaber skal afvikle deres investeringer i økonomisk højrisikable og etisk problematiske kul-, og olie- og gasselskaber. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid initiativet Lørdag 23.

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar.

børsnoterede virksomhedens rapportering om samfundsansvar. analyse børsnoterede virksomheders rapportering om samfundsansvar Verden kalder på ansvarlig ledelse. Det var tydeligt ved årets World Economic Forum 1, hvor behovet for langsigtet bæredygtig udvikling

Læs mere

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE November 2016 CORPORATE GOVERNANCE INDHOLD FORORD... 3 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet

Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt Punkt 5. Bilag 1. Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Bestyrelsesmøde nr. 85 d. 25. okt. 2016 Punkt 5. Bilag 1 Oplæg til etisk investeringspolitik for Københavns Universitet Oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for den etiske investeringspolitik

Læs mere

Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste i pensionsbranchen.

Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste i pensionsbranchen. Generalforsamling 2017 2526. april 2017 Side 1 8 Formand Egon Kristensens mundtlige beretning Jeg kommer i min beretning ind på følgende emner: Vores afkast i 2016, som igen hørte til blandt de bedste

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00

Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 Referat 5. rådsmøde, den 8. november 2013 Kl. 9.00-12.00 2. december 2013 Sted: Erhvervs- og Vækstministeriet, Mødesal F, Slotsholmsgade 12, 1216 København K 1. Besøg af erhvervs- og vækstministeren: Diskussion

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016

Indstilling. Ansvarlige investeringer. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 2016 Ansvarlige investeringer 1. Resume Aarhus Kommune har indgået aftaler med 6 porteføljeforvaltere, som tilsammen forvalter

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder

Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select. Politik for udøvelse af stemmerettigheder Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select Politik for udøvelse af stemmerettigheder Vedtægterne for investeringsforeningerne Danske Invest og Danske Invest Select

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) 24. april 2012 Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Amaliegade 31 DK 1256 København k, Tlf. +45 3332 2981 Fax + 45 3393 9506 E-mail: info@ifr.dk www.ifr.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde

Samfundsfag. Energi & Miljø. Enes Kücükavci. Klasse 1.4. HTX Roskilde Samfundsfag Energi & Miljø Enes Kücükavci Klasse 1.4 HTX Roskilde 22/11 2007 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse..2 Indledning.3 Opg1..3 Opg2..4 Opg3..4-5 Opg4..5-6 Konklusion 7 2 Indledning:

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger)

Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Fund Governance (Anbefalinger for god ledelse af investeringsforeninger) Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Generalforsamling og investorers forhold... 5 2. Bestyrelsen... 5 3. Udøvelse af stemmerettigheder/aktionærrettigheder...

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.]

[Det er aftalt med UM, at begge ministre kort indleder med at sige tak for invitationen til at komme i udvalget.] Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 12. januar 2017 [Kun det talte ord gælder] Talepapir URU alm. del samrådsspørgsmål N, vedr. børnearbejde

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer

AnsvarligFremtid. - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer AnsvarligFremtid - Et globalt initiativ mod global opvarmning - Din (demokratiske) mulighed for at ændre pensionsselskabernes investeringer v. Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid Debatmøde: Ansvarlige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALINGER FOR AKTIVT EJERSKAB KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE [..] 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 INDLEDNING... 4 1. Komitéens arbejde og monitorering... 4 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bæredygtig investering boomer

Bæredygtig investering boomer 12 18 pct. af den globale kapital bag nyt kodeks for ansvarlig investering Nøgleordet er stay invested Investorer vil udøve aktivt ejerskab frem for at forlade selskaber med CSR-problemer To danske pensionsselskaber

Læs mere

Ansvarlige investeringer hos Sparinvest

Ansvarlige investeringer hos Sparinvest Ansvarlige investeringer hos Sparinvest August 2015 Indhold Scoringsresultater i UN PRI Assessment Report 2015 Highlights fra Transparency Report Klimaforandringer et brændende spørgsmål Klimaforandringer

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup

Aktivt ejerskab. Niels Kornerup Aktivt ejerskab Niels Kornerup 2 Disposition Aktivt ejerskab Begrebet aktivt ejerskab Fokuspunkter og eksempler Rollefordeling i forskellige virksomhedsstrukturer Den danske model internationale tendenser

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15

Foreløbig uredigeret udgave. Beslutning -/CP.15 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 327 Offentligt Uofficiel oversættelse af Copenhagen Accord Foreløbig uredigeret udgave Partskonferencen Beslutning -/CP.15 tager Københavnssaftalen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 6. december 2016 Sampension KP Livsforsikring A/S Politik for samfundsansvar i Sampension CSR 1. Baggrund Sampension KP Livsforsikring A/S er moderselskab i Sampension koncernen og er ejet

Læs mere