Vision 2020 Engesvang. Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vision 2020 Engesvang. Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016"

Transkript

1 Vision 2020 Engesvang Gennemgang og analyse af Hallen Idèoplæg til om- og udbygning af hallen Juni 2016

2 Engesvang Hallen - eksisterende forhold Stueplan og kælder - 1:300 skrænt depot depot depot/ kiosk wc omkl. reng. tekn. omkl. omkl. omkl. boldrum depot klublokale indgang omkl. wc omkl. indgang omkl. depot depot wc wc hal skydekælder forhal indgang depot gang fodboldbaner DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

3 Engesvang Hallen - eksisterende forhold 1. sal og hævet niveau - 1:300 mod bibliotek og skole skrænt bro køkken omkl. wc omkl. teknik depot motionscenter terrasse cafeteria multisal scenen møderum køk. wc kontor depot gang 3

4 Principmodel nuværende hal P Indgang til mødelokale forbindelse øverste plan bagtrappe - forbindelse mlm de to plan cafeteria hal Indgang til skyttecenter motionscenter P forbindelse nederste plan indendørs trappe - forbindelse mlm de to plan DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

5 Fotoregistrering 5

6 Gennemgang af: omklædning, klublokale, hallen _ 1 Gennemgang og vurdering af Engesvang Hallen sammen med halinspektør Michael Lindved Størrelse og antal Omklædning Hallen Klublokale + kiosk Hallen 7 stk - 5 stk wc 3 forskellige typer 1 gang ( ½ mur - ½ malet) Alle døre er mørke Kiosk integreret i klublokale 2 rum 1 rum - ca m2 A Aktiviteter funktioner Mange Få Benyttes af alle bortset fra fitness, der har egne omklædningsfaciliteter 3 Vinter: Musik, kort, møder Sommer: Fodbold Kan bruges til holdtræning, fest 3 Idræt: 65% Fest: 5% Stævner: 30% B Aktiviteters brug Meget Lidt Vinter: 3 Overgangsperiode: 2 Sommer: 3 Flaskehalsproblemer Kan bruges mere - specielt mlm 8-16 Indretning (fodbold) 3 Booket 2400 timer i måneder 3 C Tilgængelighed adgang Åben Lukket Altid åbne 1 Brikker + kode (300 stk) (Trænere og ledere har adgang) Kiosk er aflåst (øldepot) 4 Åben for alle 1 D Rum indretning Flex. Fast Plads til personer Omklædningsrum aflåses af de enkelte hold 5 Mere fleksibilitet ved indtænkning af depotfaciliteter 2 3 net 3 DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

7 Gennemgang af: omklædning, klublokale, hallen _ 2 Nuværende rum Engesvang hallen BF/2016 A Rum stemning Lys Mørk Omklædning Hallen Klublokale + kiosk Hallen 4 med lysindfald 4 uden lysindfald gennemgående grå fliser retrofliser i 3 bruserum 1 rum med gulemursten åbent og lyst rum med lysindfald fra sydøst. Gennemlys Glas til scene og café 4 B Rum stemning Varm Kold spændvidde fra 2-4 lyst rum (hvid + grå) m. blå stole 3 2 C Rum stemning Hjemlig Institution mulighed for ændringer 4 Overvejende institutionspræg E Ønsker til forandring ny indretningsplan 2. døre males i gangen 3. gang pudses + hvid 4. lockers 5. toilet Kunne godt bruges noget mere (kulturhus) 2. Depotrum ønskes hvis det skal være mere fleksibelt 3. Multirum - fodboldlokale 1. xxx 2. Åbne porte 3. Net - hejsenet 4. Depoter 7

8 Gennemgang af: multisal, ankomsthal, café og motionscenter _ 1 Størrelse og antal Multisal /scenen Forhal Café Motionscenter 1 rum + møderum + anretterkøkken + depot + 2 toiletter 1 rum 1 caférum 1 køkken 1 kontor 1 åbent rum 1 mindre rum 1 omklædningsrum 1 toilet A Aktiviteter funktioner Mange Få Møde Cirkeltræning, TRX Yoga, gymnastik Private fester 2 Mange går bagvejen ind til arealet Bruges til opvarmning 2 Primær weekender 4 4 B Aktiviteters brug Meget Lidt timer om ugen - hverdage 20 timer i weekenden 2 Flere indgange 3 4 Adgang kl besøgende pr. uge C Tilgængelighed adgang Åben Lukket Låst, men tilgængelig med brik + kode 5 Åben 1 Er kun åben, når personale er til stede 2 Medlemmer har fri og fleksibel adgang 2 D Rum indretning Flex. Fast Fleksibelt med åben flade og 3 depotrum 1 Åben med servicefunktioner 1 Kan bruges som legerum 2 Åben flade 2 Bliver ikke benyttet til andet 5 DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

9 Gennemgang af: multisal, ankomsthal, café og motionscenter _ 2 Nuværende rum Engesvang hallen BF/2016 A Rum stemning Lys Mørk lyst 2 Multisal /scenen Forhal Café Motionscenter Mørk pga. vindfang 4 Lys med gennemlys og med terrasse udenfor 2 Lyst 4 B Rum stemning Varm Kold Trægulv, gule sten og hvidmalet flader 2 God udkig og gennemsyn til andre aktiviteter 3 Varm 2 C Rum stemning Hjemlig Institution 3 Skilteskov E Ønsker til forandring Mødelokale omdannes evt. til spinninglokale 2. Myldretrappe med opbevaring 1. Åben til hallen 2. Legerum 3. Flere toiletter 4. Mere plads til garderobe 1.? 2.? 3.? 4. Åbne op ud til terrasse 1. En sal mere - multisal 2. Aktivering af terrassen 3. Udendørs aktiviteter 9

10 Arkitektoniske kvaliteter og analyse Engesvang Hallen Bygningsmassen bærer præg af, at den oprindelige hal er blevet tilbygget over tid og i forskellige etaper, når et nyt behov er opstået. Det betyder at flowet og sammenhængen i bygningen ikke alle steder er helt optimal. Vertikal forbindelse Det naturlige knudepunkt / omdrejningspunkt for Engesvang Hallen er omkring indgangene til omklædning og til hallen på nederste niveau. Der er også en del aktivitet omkring indgangen til motionscenteret på øverste niveau, hvorfra der er forbindelse til skolens område. Heroppe på øverste niveau er også cafeteriet placeret med kig og adgang til terrassen og kig til hallen, som er en stor kvalitet. Cafeteriet opleves dog ikke som et centralt sted til trods for placeringen midt ibygningsmassen. Årsagen er bl.a. forbindelsen mellem de to niveauer, som foregår via den indendørs trappe eller via bagtrappen bag centeret. Hvis man opholder sig på de udendørs arealer, i omklædningsrummene eller i klublokalet er bevidstheden og synligheden af cafeteriet ikke umiddelbart til stede. (Løsningen kunne være en bedre forbindelse mellem de to niveauer og at tilføre cafeteriet flere funktioner som uformelt mødested og som foreningernes mødested.) Transparens og synlighed Når man ankommer fra parkeringspladsen ved Dybdalsvej er noget af det første man møder den åbne facade ind til klublokalet, hvor man kan få et kig ind til aktiviteterne i rummet (hvis der foregår nogen). Fra selve klublokalet betyder det også et fantastisk kig ud på de udendørs arealer. Det er et lokale med gode lysforhold, rumhøjden er forholdsvis lille. Cafeteriet og scenen har nogle af de samme gode kvaliteter. Der er fra begge rum kig til hallen og visuel forbindelse til de udendørs-arealer. Hallen derimod er meget lukket. Fra forhallen er der ikke direkte visuel forbindelse til hallen. Udefra er hallen ligeledes lukket og facaden mod skolen og mod fodboldbanerne virker begge som bagsider, der ikke er særlig inspirerende at bevæge sig langs med. Indefra betyder lukketheden et fravær af dagslys og en manglende kontakt til omgivelserne.( sammenhæng mellem ude og inde) Selvom indgangen til hallen gennem forhallen har et dobbelt glasparti pæger forhallen præg af stor lukkethed. De forholdvis mange forbindelser- døre og trappeanlæg i rummet giver rummet gennemgangkarakter. Omklædningsfaciliteterne bæger præg af de forskellige ombygninger hallen har gennemgået. De kunne tilføres nye kvaliteter ved at tage udgangspunkt i en renovering af de tre forskellige typer omklædningsrum. Således at hallen fi k forskellige typer omkædningsrum, rent indretningsmæssigt. Deruover kunne der tilføres lockers, som mulighed for omklædningfacilitet Kapacitet og fleksibilitet De fleste aktiviteter i Engesvang Hallen er fordelt mellem motionscenter, hal, multisal og skydekælder. Fleksibiliteten i multisalen er stor, der foregår mange forskellige aktiviteter, og er understøttet af meget depotplads. Mødelokalet ved siden af multisalen bruges ikke meget og har kun funktion som mødelokale med borde og stole. Hallen er en traditionel hal med plads til håndbold, badminton, gymnastik osv. Her mangler plads til opvarmning, som enten kan løses ved tilførsel af flere m2 eller en udnyttelse af forhal og multisal som det foregår i dag. Motionscenteret er forholdsvis nybygget og består af lyse og åbne lokaler. Dog er der ikke særlig gode muligheder for at udvide med flere m2, hvis det bliver nødvendigt. Skydekælderen opleves ikke som en integreret del af idrætscenteret. De har egen indgang som deles med forsamlingshuset og som er placeret længst væk fra parkeringspladsen. Hvis idrætscenteret skal tilføres flere aktivitets-m2, er der mulighed for at øge fleksibiliteten i hallen bl. a. ved hjælp af en fleksibel væg til opdeling af rummet. Derudover vil fleksibiliteten kunne øget ved at hallen bliver mere lys og der tilføres andre kulturelle elementer i rum. Derved vil hallen kunne bruges til andre formål end idræt Det er også muligt at inddrage klublokale og mødelokale til aktiviteter, hvis der findes depotplads til rekvisitter, borde og stole. Gennemsyn, åbenhed og lysindfald Fleksibilitet Nye aktivitetsmuligheder DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

11 Pejlemærker fra interessentsamtalerne 2016 Lokaler og rum Gode depot forhold Flere muligheder for div. holdtræning Bedre forhold for motion, fitness og spinning Renovering af omklædningsrum Opvarmningsmuligheder Hallen skal være mere gymnastik venlig Lille sal/multisal Motoriklandskab og klatrevæg Danse og yogosal Hallen skal kunne indrettes fleksibel Lege- og tumlerum Fleksible møde og klublokaler Hvad skal der til for at hallen kan bruges til andet end idræt: Scene, der evt. kan trækkes ud under gammel scene Ny farveholdning Kunst Hallen opdeles i mindre rumligheder Sænkning af loft Tilførsel af motorikelementer, tove og bomme Bedre markering af indgang Akustikforbedring Flere depoter Led-lys i stedet for opstregning på gulv Dagslys: ovenlys og glas i døre/vinduer Nærområdet kunststofbane p- plads forhold Terrasse med opholdsmuligheder foran hallen Sammenhæng til andre bygninger Sammenhæng mellem ude og inde 11

12 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 2011 Cafèområde Farver, lys og udsmykning Omklædningsrum P- plads Hallen Multisal Pit- stop sted og indgangsparti DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

13 Principmodel for at skabe sammenhæng mellem ude og inde Forbindelseslinjer Nuværende indgange Muligheder for at åbne hallen op og skabe sammenhæng mellem ude og inde, samt tilføre hallen lysindfald hal cafeteria motionscenter 13

14 Indsatsområder forbindelser De centrale forbindelseslinjer for hallen indarbejdes i den overordnede plan for området. Det samme gælder for de nære områder omkring hallen. Det er væsenligt for hallen at der etableres fysisk sammehæng mellem ude og inde og de nære forbindelsesliner er synlige. Derved vil hallen åbne sig op mod begge sider og den blinde stiforbindelse ophæves. P Åbenhed etableres ved glas i eksisterende portanlæg og trappeanlæg. NB. skal ikke etableres hvis der bygges nyt kultur- og idrætshus hal cafeteria motionscenter Åbenhed etableres ved glas i eksisterende portanlæg Etablering af glasparti ind til gangarealet P Fysisk gennemgang etableres ved nyt trappeanlæg fra terrassen DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

15 Indsatsområder rum Multisal Skabe mere plads og sammenhæng mellem ude og inde Terrasse og cafeteria Forbindelse mellem terrasse og pladsen foran indgangene til Engesvang Hallen. Fra cafeteria til café og foreningszone Forhal Udvidelse med plads til depoter, toiletter og garderobe. Mulighed for ophold og opvarmning Klublokale Mere fleksibilitet og status som aktivitetslokale Hallen Skabe nye tiltag, der udvider brugen og fleksibiliteten af hallen muligt udbygningsfelt hal multisal Omklædningsrum Renovering cafeteria Mulige udbygningsfelter Udvidelse af hal-areal til fx opvarmning koblet sammen med udearealerne mellem hal og skole. Mulighed for tilbygning af springhal i forbindelse med evt. udvidelse af motionscenter muligt udbygningsfelt motionscenter Kommentar. De enkelt indsatsområder for om- og udbygning af hallen er udarbejdet således at de kan understøtte hallens nuværende udvikling uafhængigt af et evt. nyt byggeri. Dvs. der er tiltag som efter vores vurdering på nuværende tidspunkt kan igangsættes uafhængigt af et evt. nyt byggeri. Men samtidig er det væsenligt at understrege at andre tiltag kun er aktuelle, hvis der ikke sker en sammenbygning af hal, skole og bibliotek. 15

16 Indsatsområd: Terrasse og cafeteria Terrasse og cafeteria Forbindelse mellem terrasse og pladsen foran indgangene til Engesvang Hallen. Forbindelse fra parkeringsplads ved skole og bibliotek. Hovedforbindelsen til motionscenteret. Fra cafeteria til café og foreningslokale Med indgrebet skabes der: bedre forbindelse mellem de to niveauer bedre sammenhæng mellem skoleområde og ankomstområde foran hallen bedre adgang til café fra udearealerne mere central placering af café med den nye forbindelse tribunepladser, hvorfra man kan kigge ud på landskabet og fodboldbanen kig fra terrassen udover udearealerne mulighed for etablering af større forhal under terrasse-udvidelsen Ved ny Kultur- og idrætshus. Udvidelsen af det nuværende cafeteria vil ikke være aktuelt, hvis der etableres et nyt kultur- og idrætshus. Det nuværende cafeteria vil i den forbindelse blive transformeret til multisal. Det nuværende motionscenter vil bliver det nye kontorfællesskab og iværksætterhus. 1. salsplan servicevej motionscenter skrænt Terrassen udvides og danner tag over et større ankomstareal i forhallen teknik terrasse 86 m2 44 m2 anretterkøkken 84 m2 café / foreningslokale kontor Cafeteriet omdannes til en café med foreningsfaciliteter og udvides evt. med en glaskarnap ud på terrassen. Anslået ombygningsøkonomi Ombygning og renovering. 84 m2 x 2490 kr. Ex. moms Udbygning 44 m2 x 9230 kr. Ex. moms Terrasse og trappeanlæg 86 m2 x 1040 kr. Ex. moms Forbindelsen fortsættes med et trappe/tribuneanlæg, der skaber forbindelse mellem de to niveauer. fodboldbaner og aktivitetslandskab Trapperummet åbnes op mod omgivelserne med et glasparti DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

17 Fra cafeteria til foreningszone med terrasse glas-tilbygning tribune / trappe Referencer Tribune og trappe Allerød Klubhus Glastilbygning Privat bolig på Amager Brandts Klædefabrik, Odense café-tilbygning 17

18 Indsatsområder: Forhallen Forhal Udvidelse med plads til depoter, toiletter og garderobe. Mulighed for ophold og opvarmning. Indsatsområdet kan igansættes uafhængigt af om der etableres et nyt kultur- og idrætshus Med indgrebet skabes der: mere plads i forhallen mulighed for aktiviteter i forhallen flere toilet-m2 flere depoter bedre visuel sammenhæng med hal forbindelse til omklædning fra forhal dagslys-indtag fra glasfacade og nyt vindue i trapperum Anslået ombygningsøkonomi Ombygning og renovering. 58 m2 x 2490 kr. ex. moms Ombygning og renovering. 22 m2 x 3850 kr. ex. moms Nybygning 60 m2 x kr. ex moms ankomsttorv lockers depot toiletter 22 m2 60 m2 forhal 58 m2 Åbne op ind til hallen med glas depot garderobe robe depot trappe / tribune Trapperummet åbnes op mod omgivelserne med et glasparti DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

19 Fra lukket forhal til åbent aktiverende ankomsttorv fællesareal Referencer Vejen Idrætscenter lockers fællesareal 19

20 Indsatsområde: Klublokale Klublokale Overgår til aktivitets-lokale med stor fleksibilitet som komplementerer multisalen / Scenen. Klubfaciliteten flyttes op til cafeteriet. Aktiviteter: Holdtræning som Yoga, småbørnsgymnastik, spinning osv. Mødeaktiviteter og forsamlingshus/udlejning. Halvdelen af eksisterende m2 til boldrum og fodbolddepoter, inddrages og overgår til depot for den nye multisal. Fodbolddepoter indgår i de forskellige pitstop steder i en ny plan for de udendøresområder. Med indgrebet skabes der: flere aktivitets-m2 totalt i idrætscenteret bedre udnyttelse af et synligt og centralt lokale god forbindelse mellem aktivitetslokale og omklædningsfaciliteter god fleksibilitet vha. stort depot bedre sammenhæng mellem klub-aktiviteter og caféaktiviteter i og med at de samles i cafeteriet depot depot aktivitetslokale 85,5 m2 fleksibelt aktivitetslokale med tilhørende depot på ca. 20 m2 ankomsttorv forhal trappe / tribune Anslået ombygningsøkonomi Ombygning og renovering. 85,5 m2 x 2490 kr. ex. moms Ventialation 85,5 m2 x 756 kr. ex. moms DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

21 Fra klublokale til ny multisal Referencer holdtræning holdtræning 21

22 bibliotek Engesvang Skole Indsatsområde: Multisal Dybdalsparken plejeboliger stiforbindelse til parkering, bibliotek og skole Multisal Multisalen udvides og det nuværende mødelokale nedlægges. Eksisterende toiletter og kokken bevares. amfi - terrasseret landskab skolens udendørs samlingssted m2 NB: Indsatsområdet skal kun igngsættes hvis der ikke bygges et nyt Kultur- og idrætshus Aktiviteter: Holdtræning som Yoga, småbørnsgymnastik, spinning osv. Mødeaktiviteter og forsamlingshus/udlejning. skrænt udendørs scene og danseplads glasparti/port,oplukkeligt el glasparti udendørs terrasse Eksisterende boldrum og fodbolddepoter, der inddrages, rykkes evt. til forhal eller ud i terrænnet. 26 m2 Med indgrebet skabes der: flere aktivitets-m2 totalt i idrætscenteret bedre udnyttelse af eksisterende lokale god forbindelse til udendørs aktivitetsplads god fleksibilitet vha. stort depot multisalen udvides 138 m2 depot 30 m2 Anslået ombygningsøkonomi Ombygning og renovering. 56 m2 x 2490 kr. ex. moms Ventialation 138 m2 x 756 kr. ex. moms Udendøres trappeanlæg 500 m2 x 890 kr. ex. moms udendørs terrasse DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

23 Udvidelse af eksisterende multisal Referencer 23

24 bibliotek Engesvang Skole Indsatsområde: Hallen Dybdalsparken plejeboliger stiforbindelse til parkering, bibliotek og skole Nye tiltag, der udvider brugen og fleksibiliteten af hallen Flex hæve/sænke væg Dagslys - kig ud/kig ind Gennemlys Åbne op på hallens bagside med adgang og kig fra skolen Stort terrasseret amfi-område mellem skole og hal Indendørs klatrevæg Hæve sænke springanlæg skrænt amfi - terrasseret landskab skolens udendørs samlingssted udendørs scene og danseplads el Med indgrebet skabes der: to forsider på hallen fremfor to bagsider bedre sammenhæng med skolens område bedre sammenhæng med aktivitetsområdet ved fodboldbanerne bedre rum-kvalitet, da der er dagslys og man kan kigge ud synliggørelse af aktiviteterne i hallen mulighed for at dele hallen op en stor udendørs aula til store forsamlinger Anslået ombygningsøkonomi Aktivitetsflader elementer myldrevæg, klatrevæg m.m.anslået kr. ex. moms Flex væg afhængig af type, anslået kr. ex. moms Springanlæg afhængig af type, anslået kr. ex. moms Lys indfald 4 stk x kr. ex. moms 36 m2 x 3120 kr. Malerarbejde, 300 m2 x 450 kr. ex. moms forhal trappe / tribune Myldrevæg glasparti - evt. oplukkeligt flexvæg Facaden mod fodboldbanerne og aktivitetslandskabet åbnes op med glasdøre i de eksisterende dørhuller. Der etableres siddepladser/trapper op ad facaden. springanlæg klatrevæg brand- og servicevej Nuværende ribber udvides med fex. gym. redskaber fodboldbaner og aktivitetslandskab DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

25 Fra mørk idrætshal til åbent og lyst idrætshus Fastgøres i eksisterende konstruktion Hal C, Kbh Fastgøres i gulv NET BEVÆGELSESINSTALLATION TIL BØ inde / ude Tagensbo Skole 25

26 Indsatsområde: Omklædningsrum Omklædningsrum Renovering og modernisering af de nedslidte og gamle omklædningsrum. Det indebærer nye overflader, nyt sanitet og ny varmeføring. Kapaciteten og størrelsen på omklædningsrummene er ok. De er centralt placeret ved indgangene. Toiletrummene er små og det kan overvejes at slå dem sammen to og to. Når man skal renovere, er der mulighed for at: skabe en mere hjemlig atmosfære i modsætning til den kolde institutionsagtige atmosfære tilføre forskellige udtryk i omklædningsrummenen med fx farver og inventar - ikke alle omklædningsrum behøver at være ens tænke over hvad forskellige brugere som børn, kvinder, fodboldspillere, aktive pensionister osv. ville blive begejstrede for. tilføre alternative omklædningsmuligheder med lockers aktivitetslokale wc omkl. ankomsttorv 146 m2 omkl. wc wc omkl. omkl. lockers omkl. omkl. forhal omkl. omkl. 72 m2 hal Med indgrebet skabes der: mere imødekommende og attraktive omklædningsfaciliteter større lyst til at benytte omklædningsrummene - også for børn og kvinder. et generelt løft i idrætscenteret trappe / tribune Anslået ombygningsøkonomi Total renovering af omklædningsfaciliteter 218 m2 x 6936 kr. ex. moms DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

27 Fra omklædningsrum til omklædningsrum med oplevelse Referencer 27

28 4 V H 4 2 Ideèr til aktiverende rumelementer Klatrevæg V H H 1 3 V V H DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

29 Ideèr til aktiverende rum 29

30 Økonomi Engensvang hallen Bygnings navn Antal m² Pris pr enhed Enhed Sum Renovering af klublokale ,00 m² Ventilation, klublokale ,00 m² Renovering af omklædning ,00 m² Ventilation, omklædning ,00 m² Renovering og ombygning af multisal ,00 m² Ventilation, omklædning ,00 m² Renovering forhal ,00 m² Ombygning forhal ,00 m² Ny- udbygning forhal ,00 m² Renovering af cafe , Udbygning af cafe , Trerasse og trappeanlæg , Nedrivning og bortskaffelse, bygning og overflade ,00 m² Fast inventar ,00 m² Sum ,00 m² Udendøres trappeanlæg ,00 m Klatrevæg - myldrehyldevæg - hallen ,00 m² Flex. skillevæg, hallen ,00 m² Lysindfald hal ,00 m² Springanlæg og motorikvæg - anslået ,00 m² Lysindfald hal ,00 m² I alt Sum Energiklasse 2015, 5-7% ,03 % Byggeplads, 2-5 % ,03 % Rådgivning, % ,10 % Uforudseteudgifter, % ,10 % Sum Ex. Moms Priser udarbejdet med udgangspunkt i V&S prisdata DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projekt: Engesvang Sag nr Idrætshallen, juni 2016

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

Hornslet Kultur- og idrætscenter

Hornslet Kultur- og idrætscenter Hornslet Kultur- og idrætscenter Bygningshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tim Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen August 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Lund Multihus. fremtidige forhold - bygningsmassen. november DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Lund Multihus. fremtidige forhold - bygningsmassen. november DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Lund Multihus fremtidige forhold - bygningsmassen november 2014 - projektværksted og tegnestue Projektværksted og tegnestue Dragsmurvej 12 Karpenhøj 8420 Knebel Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Det nye Sæby Fritidscenter

Det nye Sæby Fritidscenter Sæby, den 04.04.14. Ansøgning om udvidelse af Sæby Fritidscenter. For at efterkomme vore mange brugers behov for mere plads og bedre forhold, ansøger vi herved Frederikshavn Kommune om tilladelse til at

Læs mere

Vision 2020 Engesvang. Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016

Vision 2020 Engesvang. Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016 Vision 2020 Engesvang Engesvang Kultur- og Idrætshus Fremtidige forhold Juni 2016 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles profil

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010

Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Weile arkitekter maa Sønderborg Kommune - Idéoplæg Børneunivers i Lysabild - D. 03.08.2010 Idegrundlag: Formålet med projektet er at samle skole, SFO, børnehave og dagpleje i et nyt børneunivers med henblik

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg Grønnemose Skole Adresse Generel beskrivelse af bygningerne Parkeringsforhold Nøgler/adgangskort/alarm Adgang til skolen i aftentimerne Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg Skole bygget

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter

Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Helhedsplan 2013 Ringsted Sportcenter Indstilling Med udgangspunkt i oplæg til Helhedsplan, udarbejdet i 2011 i forbindelse med at få placeret Gymnastikhuset på en måde der sikrede at Ringsted Sportcenter

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng.

Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. Udkast, 14. august 2014 Helhedsplan Plan for bibliotek/borgerservice i Højbjerg samt sporten og de grønne områder i Lyseng. - Fordi der er mange ønsker - Fordi de første skridt skal ses langsigtet - Fordi

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014

Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde. Aabenraa 19. februar 2014 Multiarena Aabenraa Orienteringsmøde Aabenraa 19. februar 2014 Oplæg - Resultaterne fra workshopforløbet - Projektkonkurrencens elementer - Funktionerne - Pause - Debat Brugerinddragelse via 3 workshops

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER HOU SKOLE // 2015 BESKRIVELSE HOU SKOLE FAKTA Adresse Hou skole Nørregade 9 Hou 9370 Hals Telefon 99317899 E-mail Web houskole@aalborg.dk www.houskole.skoleintra.dk

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen

Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Fremtidig anvendelse af Sjælsøhallen Beskrivelse af Sjælsøhallen Sjælsøhallen er beliggende på Ravnsnæsvej 103 A, 3460, over for Sjælsøskolen. Sjælsøhallen er fra 1970 erne og den første egentlige idrætshal

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

Skitseudkast til Byens Hus

Skitseudkast til Byens Hus Skitseudkast til Byens Hus Diagrammer over principgreb for hele huset For at opnå et hus med flere forskellige funktioner, beliggende tæt orienteret mod, men let tilbagetrukket fra hovedegaden har et rektangulert

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger

Jeg vedlægger projektplanen fra Arkikon, og står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger Norddjurs Kommune Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt 20. maj 2015 Ansøgning om tilskud til renovering af køkken på Campus Køkkenet på Campus er i dag totalt nedslidt, og vi har brug for at få foretaget

Læs mere

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD

HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD HJEMME- & SYGEPLEJEN, SOLRØD Center torv Biblioteket Rådhuset Gymnasium Biblioteket Parkering Stationen Sti Idrætscentret Bibliotek Idrætscenter Parkering Hal C KORTUDSNIT - Sti Parkering Arkitekterne

Læs mere

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin

klublokale ny glasfacade ind til svømmehallen bassin omklædning herrer glas foldevæg () klublokale åbent torv ny glasfacade ind til svømmehallen () eksisterende bassin EHALLEN NYT TORV VED SVØMMEHALLEN ET ÅBENT TORV MED EN NY GLASFACADE INDRETTES TIL FLEKSIBELT

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere