Din brugermanual VOSS IEL8230RF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual VOSS IEL8230RF"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS IEL8230RF i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning VOSS IEL8230RF Betjeningsvejledning VOSS IEL8230RF Brugervejledning VOSS IEL8230RF Brugermanual VOSS IEL8230RF Brugsvejledning VOSS IEL8230RF Din brugermanual VOSS IEL8230RF

2 Manual abstract: er advarselstekster for at undgå ulykker. Gem brugsanvisningen. Den er rar at have i tvivlstilfælde, og bør følge ovnen ved evt. overdragelse til en ny ejer. Brugsanvisningen er opbygget, så De kan bruge den som et opslagsværk. Den første del af brugsanvisningen indeholder en generel beskrivelse af Deres nye produkt. Derefter følger en kort introduktion til, hvad De skal gøre, inden De anvender ovnen første gang. Afsnittet "Sådan bruger De" beskriver hvordan ovnen anvendes i det daglige. Brug dette afsnit indtil De er "dus" med Deres nye ovn. Afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" giver Dem oplysninger om såvel den daglige, som den mere grundige rengøring af ovnens enkelte dele. Skulle der opstå problemer i brugen af ovnen kan De slå op under afsnittet "Før De tilkalder service", hvor der er anvisning på hvordan De selv kan afhjælpe en del praktiske og tekniske problemer. Bagerst i brugsanvisningen finder De navn og tlf. på nærmeste Service Center. Når De følger denne brugsanvisning vil Deres nye ovn gøre arbejdet i køkkenet lidt nemmere i hverdagen, og meget sjovere når der skal en festmiddag på bordet. God fornøjelse!! Med venlig hilsen 2 Indhold Til Brugeren Side nr. Voss ønsker Dem tillykke... Sikkerhedsinformation.. Beskrivelse af produktet

3 Ovnen... Blæserkontakt..... Lyskontakt.

4 Sikkerhedsudstyret... Easy-Access... Tilbehøret...

5 ... Før de går i gang.. Indstil uret. Brænd ovnen ren...

6 .. Rengør tilbehøret..... Sådan bruger De ovnen Ovnen..

7 Indstillingsskema - bagning. Indstillingsskema - madlavning.... Indstillingsskema - stegning.... Indstillingsskema - grillning...

8 . Råd og tips ved brug af ovnen Rengøring og vedligeholdelse af.. Rustfrit stål Ovnen

9 ... Service.... Før de tilkalder service - Praktiske råd Før de tilkalder service - Tekniske råd.

10 . Service og reservedele Fejl og mangler / Afhjælpningsret.... Produktansvar Til installatøren Udpakning..

11 . Tekniske data Montering.

12 ... Installation Sådan læser De brugsanvisningen: Trin for trin Sikkerhedsinformation 3 Råd og tips Miljø information Ret til ændringer forbeholdes Sikkerhedsinformation Ovnen er beregnet til brug i en normal husholdning i Danmark. Hvis den bruges på anden måde, er der fare for ulykker. Skrotning Hjælp med at undgå ulykker når ovnen skal kasseres. Fjern elkablet fra stikket i væggen, klip elkablet af helt inde ved ovnen, og sæt børnesikringen ud af funktion. Børn Hold opsyn med børn, når ovnen er i brug. Ovnen bliver meget varm ved brug, og forbliver varm et stykke tid efter der er slukket. Lad aldrig børn røre ved eller lege med knapper og ovnlåge. Anvendelse I ovnen må der kun benyttes ovnfaste fade. Ved evt. brand skal ovnen slukkes. Kontrollér at der er slukket for ovnen når den ikke bruges. Rengøring og vedligeholdelse Af hygiejne- og sikkerhedsmæssige årsager skal ovnen holdes ren. Fedtpletter og spildt mad afgiver os ved opvarmning og kan i værste tilfælde medføre brandfare. Sluk for hovedafbryderen til produktet inden udskiftning af ovnpærer. Service Service og reparation skal udføres af Electrolux Service eller af en serviceorganisation, som er godkendt af førnævnte. Der må kun benyttes reservedele, som leveres af ovennævnte. Udpakning Sørg for at bortskaffe emballagen, så børn ikke får adgang til den brugte emballage. Installation Installation af ovnen må kun udføres af en autoriseret el-installatør. Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe ovnen. Sørg for at elkablet ikke kommer i klemme ved installation. 4 Beskrivelse af produktet Ovnen STOP interval GRILL Betjeningsknapper til ovn Børnesikring Ovn Betjeningspanelet Ovn-/tidsdisplay STOP interval GRILL Kogebog Ovntemperatur Stegeautomatik Hovedtast Tidsfunktioner Ovnfunktioner Temperaturvalg/Tidsindstilling 5 Ovnen Oplysning om hvordan ovnen benyttes findes i afsnittet: "Sådan bruger De". Det er muligt at vælge imellem følgende ovnfunktioner: -lys -varmluft -traditionel ovn -lavenergistegning -pizzaprogram -intervalgrill -grill -undervarme -holde varm -optøning Ovnlågen har 3 lag koldglas for at give en lavere ydertemperatur. Ovnlågen kan skilles ad for rengøring. Ovnens sider, loft og bagvæg er udført i Katalytisk emalje, som har en vis selvrensende effekt. Ovnbunden er udført i glat og rengøringsvenlig emalje. Ovnens opvarmningstid er: Traditionel ovn: ca. 19 min. fra kold ovn til 200 C. Varmluftovn: ca. 6 min. fra kold ovn til 175 C. Sikkerhedsudstyret Ovnlågen er udstyret med børnesikring, som gør det sværere for børn at åbne ovnlågen. Ovnen er udstyret med elektronisk børnesikring, som har to funktioner. Når ovnen er slukket kan den først tændes, når børnesikringen er koblet fra. Når ovnen er i brug kan indstillingen ikke ændres før børnesikringen er koblet fra. Børnesikringerne er frakoblet ved levering. Se i afsnittet "Før De går igang", hvordan De tilkobler børnesikringrne. Børnesikringerne virker kun når de er tilkoblet. Blæserkontakt Når der anvendes programmer, hvor varmluftblæseren kører, vil blæseren automatisk blive afbrudt når ovnlågen åbnes. Når ovnlågen igen lukkes, starter blæseren. Lyskontakt Når ovnen ikke anvendes (er slukket) og ovnlågen åbnes, vil lyset i ovnen automatisk blive tændt. Når ovnlågen igen lukkes, så slukkes lyset igen. 6 Easy-Access I ovnrummet er nogle af ribberne monteret med Easy-Access. Når De placerer mad eller bagværk på en plade på Easy-Access har De mulighed for at trække pladen ud af den varme ovn, når De skal tilse maden eller bagværket. De undgår hermed at De skal have hånden ind i den varme ovn. EasyAccess er monteret med et stop hhv. forrest og bagest på hver skinne, samt et styr lige bag det forreste stop. Tilbehøret med Non-Stick belægning 2 bageplader med Non-Stick belægning 1 bradepande med Non-Stick belægning 1 rist med Non- Stick belægning 1 rist Stegetermometer Når De anvender tilbehøret med Non-Stick belægning undgår De at maden brænder fast. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

13 De kan helt undgå brug af bagepapir. 7 Før De går i gang Indstil uret Ovnen virker kun, når uret er indstillet. Efter tilslutning eller efter en strømafbrydelse blinker pilen udfor "Tidsindstilling". STOP Indstil uret med knap sekunder. + eller - Vent i 5 STOP Pilen i displayet holder op med at blinke. Uret er indstillet og ovnen er klar til brug. STOP 8 Brænd ovnen ren Sørg for god ventilation ved at tænde for emhætten eller åbne et vindue. STOP 1. Åben ovnlågen og tag alle tilbehørsdele ud af ovnrummet. 2. Luk ovnlågen. Tænd ovnen, tryk på funktionsknappen til varmluft varmluft =. Drej 6 og tempera- turknappen til 200 C. 3. Lad ovnen stå på denne indstilling i ca. 1 time. 4. Skift til grill-funktion. Drej funktionsknappen til grill 4. STOP 5. Lad ovnen stå på denne indstilling i 30 min. 6. Sluk for ovnen. tryk på =. 7. Lad derefter ovnlågen stå åben i ca. 2 timer, og luft ud i køkkenet. 8. Rengør ovnen, lågen og ribberne med varmt vand og håndopvaskemiddel. Aftør ovnen. Den første tid ovnen anventaste for at afbryde signalet. 14 Ændring af klokkeslæt Tryk på tasten ) indtil pilen blinker ud for A. STOP Indstil uret ved at dreje på Vent i 5 sekunder. + og - knappen STOP Pilen i displayet holder op med at blinke. Uret er indstillet. STOP Klokkeslættet kan kun ændres når den elektroniske børnesikring er slået fra, ingen af urfunktionerne er valgt og når der ikke er indstillet en ovnfunktion. 15 Stegetermometeret Kødets centrumtemperatur kan indstilles mellem 30 C og 99 C. Stegetermometerets plastdele skal under brug være mindst 4 cm fra varmelegemerne i ovnens top. Stegetermometeret må ikke anvendes ved grillning. Kun det medfølgende stegetermometer må anvendes i ovnen. Brug kun originale reservedele i tilfælde af udskiftning. 1. Sæt stegetermometerets føler i midten af stegen. 2. Sæt stegetermometerets stik i bøsningen i ovnens højre side. 3. Vælg ovnfunktion og temperatur. 4. Displayet viser en foreslået centrumtermperatur i kødet på 60 C. og knappen, hvis De ønsker at 5. Drej på ændre kødets centrumtemperatur. De skal ændre centrumtemperaturen inden der er gået 15 sekunder. 6. Efter ca. 5 sekunder viser displayet 30 C. Når kødets centrumtemperatur stiger til over 30 C, kan De følge kødets aktuelle centrumtemperatur i displayet. 7. De kan ændre den ønskede centrumtemperatur under stegningen ved at trykke én gang på tasten Stik Stegetermometeret tilsluttes ved at sætte stikket i bøsningen i ovnens højre side. Føler stikkes i maden for at måle den indre temperatur. Vigtigt: Spidsen af stegespyddet skal være placeret i midten af stegen. +- STOP VARMLUFT? og derefter ændre ved at dreje på + og knappen. 8. De kan ændre ovntemperaturen under stegningen ved at trykke to gange på tasten dreje på STOP + og -? og derefter VARMLUFT knappen. Ændring af ovn- temperatur skal ske indenfor 5 sekunder. 9. Når kødet har nået den indstillede centrumtemperatur, lyder der er et signal. Ovnen slukker automatisk. Tryk på en vilkårlig taste for at afbryde signalet. 10.Sluk for ovnen og træk stegetermometerets stik ud af bøsningen. Tag kødet, med stegetermometeret, ud af ovnen. 11.Lad stegetermometeret blive siddende i kødet i hele stegens hviletid. STOP VARMLUFT Stegetermometeret er meget varmt. Der er risiko for at brænde sig, når stegetermometeret tages ud af ovnen. 16 Tilbehøret På bagepladerne og bradepanden er der lavet to markeringer, én i hver side. Sæt bagepladerne og bradepanden ind i ovnen, således at begge markeringer vender ind mod ovnrummet. Tilbehøret med Non-Stick belægning Dette tilbehør har en smudsafvisende belægning og lang levetid, når De behandler det korrekt. Sådan bruger De tilbehøret med Non-Stick belægning: 1. Placér madvarer eller bagværk direkte på pladen, risten eller i bradepanden. 2. Brug redskaber af plast eller træ på Non-Stick belægningen. Brug aldrig redskaber af metal. 3. Brug en plastkniv til at skære f.eks. bradepandekager, pizza, lasagne o.lign. 4. Vær opmærksom på at skåle og fade med ru bund kan skade Non-Stick belægningen. Brug fade og skåle med glat bund. Eller anvend risten uden Non-Stick belægning til fade og skåle med ru bund. 5. Varm aldrig tilbehøret med Non-Stick belægning op, når det er tomt. 6. Placér ikke tilbehøret på en varm kogezone. 7. Når De anvender tilbehøret med Non-Stick, må temperaturen i ovnen max være 250 C. Ovnen Læg aldrig alu-folie, en plade eller en bradepande direkte på ovnbunden. Emaljen kan tage skade p.g. a. overophedning. Ovnen bliver varm under brug, hold børn under opsyn. Varmluft En blæser bag ovnens varmluftskærm sender luft ud gennem luftkanaler i skærmens sider. Varmelegemerne fra traditionel ovn, samt et varmelegeme rundt om blæseren varmer luften op. Den varme luft cirkulerer i ovnrummet før den igen bliver suget ind gennem gitteret midt på skærmen. Ved tilberedning med varmluft kan der tilberedes på to plader samtidig. Pladerne placeres på ribbe 2 og 5 eller 1 og 4. Temperaturen skal sænkes ved tilberedning med varmluft, den skal være % lavere end ved traditionel ovn. 17 Traditionel ovn Ovnen har varmelegeme i top og bund. Varmelegemerne afgiver strålevarme direkte til madvarerne. Bag og steg på én plade ad gangen. Lavenergistegning Dette program er velegnet til stegning af både rødt kød, fjerkræ og lyst kød. På dette program benyttes varmelegmerne i top og bund. Opvarmningen på dette program er blidere end på de øvrige programmer. For kødet betyder dét, at saft og kraft bevares bedre. Stegning på dette program skal ske fra kold ovn. Både opvarmningstiden og stegetiden er længere på dette program end på de øvrige programmer. På dette program opnår De det bedste resultat ved at anvende et elektronisk stegetermometer til måling af kødets centrumtemperatur. Max 5 dl vand Pizzaprogram Dette program er en kombination af varmluft og bundvarme. Ringvarmelegeme og bundvarmelegeme er indkoblet. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

14 Bundvarmen sikrer at pizza- og tærtebunde bliver sprøde. Den varme cirkulerende luft tilbereder fyldet og giver det en gylden farve. Ved bagning af mørdejstærter er det ikke nødvendigt at forbage tærtebunden inden fyldet kommes i. De opnår det bedste resultat ved at sætte ind i en forvarmet ovn. Intervalgrill Intervalgrill er en kombination mellem varmluft og grill. Varmluftblæseren cirkulerer luften rundt i ovnrummet. Grillvarmelegemet varmer luften op til den indstillede temperatur og holder derefter temperaturen. Ved tilbederedning med intervalgrill skal temperaturen være % lavere end ved traditionel ovn. Ved tilberedning med intervalgrill tilberedes på én plade. 18 Grill Et grillvarmelegeme i toppen af ovnen afgiver strålevarme direkte til madvarerne. Brug rist og bradepande i ovnen. Undervarme På dette program kommer der kun varme i bunden. Programmet er beregnet til efterbehandling af mad og bagværk, som ikke er tilstrækkelig gennemstegt eller -bagt. Programmet kan ikke anvendes til egentlig tilberedning. Holde varm På dette program er temperaturen låst fast på 80 C. Mad, som allerede er tilberedt, kan med fordel holdes varm på dette program. Optøning Varmluftblæseren cirkulerer luft rundt i ovnrummet. Temperaturen er låst fast på 30 C. Programmet er velegnet til optøning af brød og kager, samt andre madvarer, der kræver en skånsom optøning. Det er ikke muligt at angive tid, da optøningstiden er afhængig af madens vægt og form. Prøv at stikke i maden. Programmet er ikke velegnet til optøning af kød. 19 Bagning/madlavning Stik i bløde kager ca. 5 min. før fuld tid, så har De mulighed for at afkorte/forlænge bagetiden. Resultatet kan påvirkes af opskriften, formenes materiale, farve, form og størrelse. Ved tilberedning i mørke metalforme skal formen placeres på risten. Med traditionel ovn får hele overfladen en ensartet farve. Med varmluft bliver bagning/madlavning mere rationel, men farven bliver mere ujævn. For at opnå det bedste resultat skal bagværk/madret placeres, så det ikke spærrer for luftstrømmen. Dvs. at boller o.lign. skal placeres i lige rækker. Aflangt bagværk som flûtes, stænger, sandkage o.lign. skal placeres med enderne mod bagvæg og ovnlåge. Varmluft er mindre velegnet til bagning af ting med et højt sukkerindhold, som skal have høj temperatur i kort tid. Således bliver småkager pænest i traditionel ovn. Varmluft kan tilberede forskellige retter samtidig, f.eks. forret, hovedret og dessert. De skal blot være opmærksom på at vælge retter, som skal tilberedes ved samme temperatur. Intervalgrill er velegnet til gratinering og anden madlavning, som skal have gylden overflade f.eks. flødekartofler, råstegte kartofler o.lign. Intervalgrill er ikke velegnet til bagning. 20 Traditionel ovn Tid min Varmluft Pizza Indstillingsskema bagning Bagning ikke velegnet Boller Grovboller Småt gærbrød m. fyld Ciabatta boller Foccacia Pitabrød Kringle Franskbrød Ciabattabrød Groft brød Rugbrød Flûtes Bradepandekage Formkage Sandkage Lagkagebunde Marengs Marengsbunde Småkager Vandbakkelser Roulade ikke velegnet Tid min derefter i slukket ovn: 25 Ribbe Temperatur C ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet Frugttærte mørdej Ribbe Temperatur C ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet Frugttærte smuldredej Kransekage i ringe Ribbe Temperatur C ikke velegnet Tid min derefter i slukket ovn: 25 forbagning af bund: færdigbagning: Indstillingsskemaet er vejledende. Se også afsnittet "Råd og tips ved brug af ovnen" Traditionel ovn Varmluft Pizza Intervalgrill Indstillingsskema madlavning Madlavning Ribbe Temperatur C ikke velegnet Fisk, kogning Fisk, stegning Farsbrød Frikadeller Leverpostej Flødekartofler Gratin Gratinerede retter Kartoffelgratin Pastagratin Lasagne, hjemmelavet Lasagne, frossen færdigret Pizza, hjemmelavet Pizza, frossen færdigret Pommes frites, frosne Tærte, hjemmelavet : forbagning bund: færdigbagning: Tærte, frossen færdigret 3 Tid min Ribbe Temperatur C * * ikke velegnet ikke velegnet Tid min Ribbe Temperatur C Tid min Ribbe Temperatur C Tid min * ikke velegnet ikke velegnet * ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet **30-45 ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet ** ikke velegnet **30-45 ikke velegnet ikke velegnet ** ikke velegnet - *Når De steger eller koger fisk i ovnen er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

15 Fisken er færdig, når fiskekødet er hvidt og gennemsigtigt Prøv at stikke ved rygbenet med en gaffel. Hvis kødet slipper let, er fisken færdig **Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end der er angivet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca = 40 min 3 1 Stegning Denne ovn er velisoleret. Det bevirker at der bliver en relativ høj fugtighed i ovnen. Derfor skal der ikke tilsættes vand ved stegning. Hvis De ønsker stegesky til sovs, så læg stegen i et ovnfast fad der passer til stegen, og hæld max 5 dl vand ved. Der skal ikke tilsættes yderligere vand under tilberedningen. Hvis De bruger for meget vand i ovnen vil der dannes kondensvand, som kan løbe ud på gulvet, og ovnen bruger unødig meget energi. Traditionel ovn, varmluft, lavenergistegning og intervalgrill er velegnet til stegning. Lavenergistegning giver den mest skånsomme stegning af kødet. Intervalgrill er især velegnet til stegning af madvarer, som skal have sprød overflade som kylling, flæskesteg, lammekølle o. lign. Ved brug af varmluft og intervalgrill skal De dog være opmærksom på at ovnrummet vil blive kraftigere tilsmudset pga. den cirkulerende luft, som hvirvler fedtstænk rundt i ovnrummet. Max 5 dl vand Hvis De ønsker at bruge stegepose, så klip det ene hjørne af, inden stegeposen anbringes i ovnen. Derved undgår De at brænde Dem på varm damp, når De åbner posen. Brug af stegetermometer For at opnå det bedste resultat skal spidsen af stegetermometeret være i den tykkeste del af stegen. Husk at stegetermometerets plastdele skal være mindst 4 cm fra varmelegemerne. Spidsen må ikke støde mod fedt eller knogler, da termometeret ellers vil vise forkert. Hele stegespydet skal være inde i kødet, da ovnvarmen påvirker termometeret. Når den ønskede temperatur er nået, tages stegen ud, dækkes med alufolie og hviler i ca. 20 min. Stegen er derefter lettere at skære for, og der går mindre kødsaft til spilde. Ved brug af Intervalgrill må der ikke samtidig anvendes elektronisk stegetermometer, da varmen fra grillen kan få ledningen til at smelte. Max 5 dl vand 23 Traditionel ovn Varmluft Intervalgrill Lavenergistegning Stegning Tid min. pr. kg. kød Temperatur C Temperatur C Temperatur C Temperatur C Tid min pr. kg. kød Ribbe Centrumtemp.i kødet Indstillingsskema stegning ikke velegnet *** ialt ikke velegnet ialt *** *** *** *** ialt ca. 5 timer ikke velegnet *** *** ialt ikke velegnet ikke velegnet ikke velegnet 130 ikke velegnet 200 ialt ca. 5 timer Oksekød Roastbeef ** Culotte bruning: stegning: Oksesteg, gammeldags 4 steak af entrecôte 1-1½ cm * Kalvekød Filet ** Lammekød Kølle/bov/ryg Svinekød Flæskesteg** Ribbensteg** Nakkefilet Skinke Mørbrad g * Fjerkræ Kylling parteret And** And**, langtidsstegning Kalkun, helstegt, farseret Kalkunbryst * Kødet skal forbrunes på pande, 2 min på hver side. Sæt derefter kødet ind i kold ovn, og indstil ovnen ifølge skema. ** Evt. efterbruning ved grill i ca. 5 min. Ved brug af grill, skal De fjerne stegetermometer. Lad stegen stå i ovnen samtidig med at grillen varmer op. *** Stegetermometer er uegnet til dette stykke kød. 3 1 Grillning Ved grillning skal temperaturen være 250 C. Tør maden, der skal grilles, af med køkkenrulle. Hvis maden er fugtigt, vil maden blive kogt i stedet for grillet. Lad grillen varme op i 5 min. inden De sætter maden, der skal grilles, i ovnen. Læg maden, der skal grilles, på ovnristen, og placér risten på den ribbe, der er anbefalet i indstillingsskemaet. Beklæd bradepanden med alu-folie og placér den under risten. Bradepanden opsamler fedtstænk m.m., det letter rengøringen. Ovnlågen skal være lukket under grillningen. Hold øje med grillningen. For lang grilltid giver tør, kedelig og i værste fald brændt mad. Vend maden der skal grilles mindst én gang under grillningen. Grilltiden er afhængig af størrelsen, fedtmarmoreringen, mængden og temperaturen på maden, der skal grilles. Fisk og lyst kød (fjerkræ, kalv og svin) får ikke farve lige så let som mørkt kød (okse og vildt). Grillolie og grillkrydderier giver bedre farve, men øger risikoen for at kødet brankes. Grillresultatet bliver bedst hvis maden, der skal grilles, ikke kommer direkte fra køleskabet. 25 Indstillingsskema grillning 1. side Grillning Svinekotelet Lammekotelet Kylling parteret, kvarte Grillpølser Revelsben (forkogte 20 min) Fisk (skiver af torsk eller laks) Ristning af toastbrød Toast (lagt imellem to bageplader) Ribbe Temperatur C Tid i min ialt 10 min Tid i min side De kan opnå en mere skånsom grillning ved at placere maden en ribbe længere nede i ovnen. Grilltiden bliver lidt længere Råd og tips ved brug af ovnen Ved at anvende nedenstående råd kan De spare på energien og lette rengøringsarbejdet.!! Tilberedning i ovn kræver mere energi end i en gryde på en kogezone. Sæt i kold ovn. Mad og bagværk, som skal tilberedes i mere end 20 minutter kan sættes i kold ovn. Indstil tid og temperatur som angivet. Sluk for ovnen når tiden er gået. Lad mad eller bagværk blive stående i den slukkede ovn i yderligere min. Når ovnen skal forvarmes: tænd den lige før brug. Udnyt eftervarmen. Hvis ovnen er forvarmet kan De slukke 10 minutter før tilberedningstiden er slut. pladen op. tager ikke smag af hinanden. Undgå vandbad. Vandbad kræver meget energi. Fugtigheden fra maden er nok til at retterne ikke udtørrer. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

16 Brug kun lidt eller ingen vand ved stegning. Tilsæt max 5 dl vand ved stegning. Brug ikke ovnens bradepande til stegning. Brug et ildfast fad. stegetermometer, så kødet bliver stegt tilpas. Anvend grillen så lidt som muligt. Tø maden op i køleskab først.!!!!!!! indstiller De ovnen: 1. Tryk på tasten STOP Kartoffel Gratin 2 = Tryk på tasten *. Drej på 3 knappen og indstil den ønskede opskrift. tænder efter ca. 5 sekunder 4. Inden tilberedningstiden er slut, lyder et signal. tages ud lidt før. 5. Sluk for ovnen. (1g) 3 æg (170g) 375g hvedemel 3 tsk. bagepulver (15g) 1 knsp. dejen let sammen. på rist 1. Tryk på tasten 2. (7g) 1 spsk. sukker (14g) 750g hvedemel Tilberedning: Smelt margarinen. gæren i et fad. Tilsæt sukker og mælkeblandingen. Rør gæren ud. Tilsæt mel og salt. Hold 1/3 af melet tilbage. Ælt det hele sammen til en smidig dej. Tilsæt evt. mere mel. Lad dejen hæve til dobbelt størrelse (30 min.). Ælt herefter dejen igennem igen og del dejen i to portioner. Smør 2 forme (13x30 cm) og læg dejen i. Lad dejen efterhæve i 30 min. Rids evt. i toppen lige før bagningen. Bag på rist 1. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil SANDKAGE vises i =. Tryk på tasten *. Sæt franskbrødene ind på ribbe Efter 30 min giver ovnen signal. Franskbrødene er bagt. 7. Tag franskbrødene ud og sluk ovnen. Tryk på tasten displayet. 4. Lad ovnen varme op. Når den rette temperatur er nået, giver ovnen signal. Sæt derefter sandkagen ind i ovnen på ribbe Efter en samlet tilberedningstid på 55 min giver ovnen signal. Sandkagen er bagt. 7. Tag sandkagen ud og sluk ovnen. Tryk på tasten =. =. 29 Fisk (fiskegratin) Ingredienser: g lakse stykker uden skin. 1 citron 150g revet ost 2 ½ dl fløde 50g rasp hakket persille salt og peber 20g margarine. Tilberedning: Dryp fisken med citron og lad den trække lidt. Dup overskydende saft af med køkkenrulle. Krydder med salt og peber på begge sider af fisken, læg den i et smurt ildfast fad. Bland revet ost, fløde, rasp og hakket persille. Fordel blandingen over fisken. Tilbered på bageplade 1. Tryk på tasten Pizza Ingredienser: Dej: 30g gær 2 dl lunken vand (200g) 2-2 ½ dl mel (300g) 1/2 tsk. salt (4g) 2 spsk. olie Fyld: 10 spsk. pizza topping (tomat sovs) 300g skinke i strimler 200g revet mozzarella ost 1 tsk. basilikum 1 tsk. oregano Tilberedning: Redskab: Foodprocessor med kniv i skålen. Kom gær, salt, olie og vand i foodprocessoren. Kør på højeste hastighed til gæren er udrørt. Tilsæt 2 dl mel. Kør på højeste hastighed til dejen er samlet tilsæt evt. mere mel. Tag dejen op af skålen og læg den til hævning i en skål i 30 min. Rul dejen ud til en cirkel med en tykkelse på ½ cm, læg dejen midt på en bageplade. Smør pizza topping på dejen. Fordel først skinkestrimler, dernæst reven mozzarella ovenpå. Drys med basilikum og oregano. Bag på bageplade. 1. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil FISK vises i display- et. 4. Lad ovnen varme op. Når den rette temperatur er nået, giver ovnen signal. Sæt derefter fadet ind i ovnen på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter en samlet tilberedningstid på 25 min giver ovnen signal, fiskegratinen er færdig. 7. Sluk ovnen. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil PIZZA vises i dis- playet. 4. Lad ovnen varme op. Når den rette temperatur er nået, giver ovnen signal. Sæt derefter pizza en ind i ovnen på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter en samlet tilberedningstid på 15 min giver ovnen signal, pizza en er færdig. 7. Sluk ovnen. Tryk på tasten =. =. 30 Kartoffelgratin Ingredienser: 1 kg kartofler 2 fed hvidløg 300g revet mozzarella el. emmentaler ost 3 æg ( g) 2 ½ dl mælk (250g) 4 spsk. fløde (60g) 1 tsk. salt (7g) 1 tsk. peber (4g) 1 spsk. frisk timian eller 1 tsk. tørret 40g margarine Tilberedning: Skræl kartoflerne og skær dem i tynde skiver. Smør et ildfast fad med 10 g margarine og ét fed presset hvidløg. Fordel halvdelen af kartoffelskiverne i fadet. Drys med halvdelen af osten. Læg resten af kartoflerne ovenpå, og fordel til sidst resten af osten over. Pres det andet fed hvidløg og pisk det let sammen med æg, mælk, fløde, salt, peber og timian. Hæld blandingen over kartoflerne. Fordel resten af margarinen over gratinen i klatter. Tilbered på bageplade 1. Tryk på tasten Quiche Lorraine (tærte) Ingredienser: Dej: 150g hvedemel 75g margarine ½ tsk. salt (4g) 40g vand Fyld: 170g bacon eller skinke 70g revet ost 3 æg (60-65g) ½ dl mælk (50g) 1 ¾ dl creme fraiche 38% (170 g) 1 knsp. peber og muskatnød. Tilberedning: Ælt mel, margarine og salt sammen. Tilsæt vandet og ælt til en ensartet dej. Stil dejen koldt i 1-1 ½ time. Rul dejen ud og læg den i en tærteform med diameter Ø 26 cm. Buk kanten af dejen dobbelt om. Prik med en gaffel. Fordel bacon eller skinke ovenpå dejen, drys herefter med revet ost. Pisk æg, mælk, creme fraiche, peber og muskat sammen og hæld det over. Bag på rist =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil KARTOFFELGRA- 1. Tryk på tasten TIN vises i displayet. 4. Sæt kartoffelgratinen ind på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter 1 time giver ovnen signal, kartoffelgratinen er færdig. 7. Sluk ovnen. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil QUICHE LORRAI- NE vises i displayet. 4. Lad ovnen varme op. Når den rette temperatur er nået, giver ovnen signal. Sæt derefter tærten ind i ovnen på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter en samlet tilberedningstid på 40 min giver ovnen signal, tærten er færdig. 7. Sluk ovnen. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

17 Tryk på tasten =. =. 31 Lasagne Ingredienser: 500g lasagneplader Kødsovs: 200g bacon 2 løg (200g) 2 gulerødder (150g) 4 spsk. olivenolie 800g hakket oksekød ½ ltr. okse bouillon 1 ds. koncentreret tomatpuré 2 tsk. salt 1 tsk. peber 2 tsk. oregano 1 tsk. timian Bechamelsovs: 40g margarine 70g mel ½ ltr. mælk (500g) 200g revet ost (mozarella) salt, peber, muskatnød 20g margarine Tilberedning: Skræl løg og gulerødder, skær løgene i tern og riv gulerødderne. Varm olien, brun bacon og grønsagerne under omrøring. Tilsæt kødet lidt efter lidt, brun det under omrøring til det skiller ad, og hæld bouillonen ved. Krydres med tomat puré, oregano, timian, salt og peber, kog det op og lad det simre under låg i 30 min. Tilbered bechamelsovsen imens. Smelt margarinen i en gryde, drys melet i og lad det blive gyldent under omrøring. Mælken tilsættes lidt ad gangen, under stadig omrøring. Sovsen krydres med ost, salt, peber og muskat og små koger ca. 10 min. uden låg. Smør en stor firkantet gratinform eller en lille bradepande. Læg skiftevis kødsovs, lasagneplader og bechamelsovs. Start med kødsovs og slut af med bechamelsovs, resten af margarinen fordeles i små klatter over retten. Tilbered på bageplade 1. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil LASAGNE vises i displayet. 4. Lad ovnen varme op. Når den rette temperatur er nået, giver ovnen signal. Sæt derefter lasagnen ind i ovnen på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter en samlet tilberedningstid på 45 time giver ovnen signal, lasagnen er færdig. 7. Sluk ovnen. Tryk på tasten =. Kylling Ingredienser: 2 kyllinger á ca. 1300g 2 tsk. salt 1 bdt. persille 1 spsk. olie 1 tsk. paprika Tilberedning: Rens kyllingerne og fjern indvoldene. Skyl kyllingerne grundigt ud- og indvendig under rindende koldt vand. Dup kyllingerne tørre med køkkenrulle. Kom persille og salt indvendig i kyllingerne. Bland olie og paprika og pensl kyllingerne udvendigt. Placér kyllingerne på risten over bradepanden. 1. Tryk på tasten =. Tryk på tasten *. Drej på knappen 3 indtil KYLLING vises i displayet. 4. Sæt kyllingerne ind på ribbe min før tilberedningstiden er slut, giver ovnen signal for at minde Dem om at tilberedningstiden snart er slut. 6. Efter 1 time giver ovnen signal, kyllingerne er færdige. 7. Sluk ovnen. Tryk på tasten =. 32 Tilkobling af mekanisk børnesikring Træk palen ud, til den går i hak (1). For at åbne ovnlågen skal De nu trykke ovnlågen lidt ind og samtidig trykke palen ind. De kan frakoble børnesikringen ved at trykke palen ind, til den går i hak (2). 1 2 Tilkobling af elektronisk børnesikring Den elektroniske børnesikring har to funktioner: 1. Når ovnen er slukket, sikrer børnesikringen at ovnen ikke kan tændes. 2. Når ovnen er tændt, lukker børnesikringen for den valgte funktion, så der ikke kan laves en anden indstilling af ovnen. Sikring af ovnen Så snart børnesikringen er slået til, kan der ikke tændes for ovnen. 1. Tryk samtidig på tasterne STOP * og K. ovn SIKRING 2. I displayet vises OVN SIKRING. Børnesikringen er nu slået til. 3. Frakobling af børnesikringen sker ved igen at trykke på tasterne * og K. OVN SIKRING forsvinder. De kan nu anvende ovnen. 33 Sikring af ovnfunktionen Med denne funktion kan De sikre at der ikke ved en fejltagelse bliver ændret på den indstilling ovnen er tændt på. De kan altid slukke for ovnen ved et enkelt. tryk på tasten 1. Tænd for ovnen og vælg en ovnfunktion 2. Tryk samtidig på tasterne = * og K. STOP 3. I displayet står der: FUNKTION SIKRING. Ovnfunktionen kan nu ikke ændres. 4. Frakobling af børnesikringen sker ved igen at trykke på tasterne funktion SIKRING * og K. FUNKTION SIKRING forsvinder. De kan nu ændre ovnens indstillinger. Autostop Hvis ovnen ved en fejltagelse står tændt i længere tid, vil den automatisk slukke af sikkerhedsmæssige årsager. I displayet vises den sidst indstillede temperatur og der lyder et signal. Tiden der går inden ovnen slukker automatisk, afhænger af den indstillede temperatur. I nedenstående skema, kan De se hvor lang tid der går: C C C C 12,5 timer 8,5 timer 5,5 timer 1,5 timer Før ovnen kan bruges igen, skal De slukke for ovnen ved at trykke på tasten =. 34 Ekstra funktioner Valg af sprog Sproget i displayet kan ændres. De kan vælge imellem tre forskellige sprog: dansk, tysk og engelsk. Ovnen er fra starten indstillet til dansk. STOP dansk 1. Tænd for ovnen, tryk på = tasten. Tryk samtidig på tasterne = og ). Drej + og - knappen for at vælge sprog. på tasterne 4. Bekræft det valgte sprog ved at trykke samtidig = og ). Ændring af displayets lysstyrke STOP Displayets lysstyrke kan indstilles i tre trin. 1. Tænd for ovnen. Tryk på = tasten. Tryk samtidig på tasterne = og ).. Drej én gang på F knappen for at vælge lysstyrke. I displayet står LYS STYRKE. lysstyrke 4. Drej på styrken. + og - knappen for at indstille lys- 5. Bekræft den valgte lysstyrke ved at trykke samtidig på tasterne = og ). STOP lysstyrke Slukning af display Når ovnen er slukket, kan lyset i displayet slukkes. Tryk samtidig på tasterne slukker i displayet. Når De tænder ovnen, tænder lyset automatisk igen. Når De slukker ovnen, slukket lyset automatisk.? og K indtil lyset Aktivering af display Ovnen skal være slukket. Tryk samtidig på tasterne tænder i displayet.? og K indtil lyset 35 Rengøring og vedligeholdelse Rustfrit stål Den daglige rengøring foretager De med en hårdt opvredet klud. Ved kraftigere tilsmudsning anvender De en klud eller en blød plastsvamp og håndopvaskemiddel eller universalrengøringsmiddel. Rengør altid i stålets sliberetning. For at stålet kan bevare sin glans, anbefaler vui at de bruger et polérmiddel til rustfrit stål med jævne mellemrum. Polér altid i stålets sliberetning. Når renseprogrammet er færdigt, kan der ligge forkullet støv i bunden af ovnen. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

18 Dette er resterne af det afbrændte smuds. Det fjernes nemmest med en opvredet klud. Det indvendige lågeglas kan være kraftigt tilsmudset efter brug af renseprogram. Se i afsnittet "Ovnlågen", hvordan De nemmest rengør den indvendige side af lågen. Brug ikke ovnrensemidler og skarpe genstande på den katalytiske emalje. Ovnen Ovnrummet Ovnens sider, loft og bagvæg har katalytisk emalje, som delvis rengør sig selv ved temperaturer over 200 C. Efter tilberedning ved lavere temperaturer og med kraftige fedtstænk skal renseprogrammet anvendes. Inden renseprogrammet anvendes skal overkog, fedtspild og kraftige fedtstænk altid fjernes. Det er nemmest at komme til i ovnrummet, hvis De først tager ovnlågen af. Se afsnittene "Ovnlågen". 1. Afmonter Easy-Access-ribberne. Se afsnittet "Ovntilbehøret". 2. Fjern så meget af genstridige pletter som muligt ved at skrabe med et træredskab. 3. Smør ovnens sider og bagvæg ind i en kraftig opløsning af håndopvaskemiddel og varmt vand. Brug en svamp eller børste og skrub godt. 4. Lad det sidde ca. 1 time. 5. Sæt ovnlågen på igen inden De starter renseprogrammet. Ribberne med Easy-Access må IKKE være i ovnen under renseprocessen. 6. Start rensningen ved at vælge traditionel ovnfunktion og indstille temperaturen på 280 C. 7. Lad ovnen være tændt på denne indstilling i 2 timer. 8. Monter Easy-Access-ribberne igen. Ovnbunden Ovnbunden er udført i rengøringsvenlig glat emalje. Tør bunden af hver gang De har brugt ovnen. Brug en opvredet klud, gerne tilsat lidt håndopvaskemiddel. Ved kraftig tilsmudsning kan De gøre følgende: 1. Løsn forsigtigt smudset med en træpalet. 2. Fordel brun sæbe, gerne flydende, med en svamp. 3. Luk ovnlågen og tænd ovnen på 100 C i 10 min. 4. Vask ovnen med rent vand når den er afkølet. Det kan evt. være nødvendigt at "gå for sigtigt efter" med en hvid skuresvamp. Tør efter. De kan også anvende et ovnrensemiddel. Følg vejledningen for det pågældende middel. Hold børn på afstand af ovnen, når renseprogrammet anvendes, da ovnens front bliver varmere end ved normal brug. 36 Varmluftvingen Vingen kan blive tilsmudset af fedtstænk fra stegning. Kontrollér vingen hver fjerde måned og rengør den, hvis det er nødvendigt. Sluk for hovedafbryderen til produktet. Der må ikke være strøm til produktet, når varmluftvingen rengøres. Tag vingen ud på følgende måde: 1. Åbn ovnlågen. 2. Skru skruen (1) ud foroven, fjern skiven, som holder skærmen. 3. Skærmen løftes fri af de to holdere (2) forneden. 4. Møtrikken der holder vingen har venstregevind. 5. Hold fast på vingen med hånden. 6. Skru møtrikken af ved at dreje den med uret (højre om). Rengør vingen i varmt vand og håndopvaskemiddel. Husk at fastgøre skærmen efter endt rengøring Ovnlågen Tør ovnlågen af indvendigt og udvendigt med en ren klud, varmt vand og håndopvaskemiddel. Ved kraftig tilsmudsning af indersiden: 1. Åben ovnlågen og spray indersiden med et ovnrensemiddel. 2. Luk ovnlågen og lad ovnrensemidlet sidde på i mange timer, min. 12 timer. 3. Vask af med varmt vand og en klud. Efter denne proces kan det være en fordel at tage ovnlågen af ovnen og afmontere de indvendige lågeglas. Det letter rengøringen imellem glassene. Aftagning af ovnlågen 1. Åben ovnlågen helt 2. Klap klemmearmene ved begge lågehængsler helt op.(1) 3. Tag fat i ovnlågens sider med begge hænder og luk ovnlågen ca. 3/4 over modstanden. (2) 4. Træk lågen væk fra ovnen.(3) 5. Læg lågen med ydersiden nedad på et blødt, jævnt underlag, f.eks. et tæppe, for at undgå ridser. 38 Aftagning af indvendige lågeglas Håndtér glassene varsomt. Glassene er hærdet, men tåler ikke stød og slag samt ridsende rengøringsmidler. Sådanne påvirkninger kan bevirke at glassene springer øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt. Aftag kun lågeglas, når ovnlågen er taget af ovnen. Når ovnlågen sidder på ovnen, kan den vippe op, efterhånden som lågeglassene fjernes. Aftag ét lågeglas ad gangen. 1. Tag fat i glas 1 ved den nederste kant. 2. Skub det mod fjerder påvirkningen ved håndtaget til det ligger fri forneden.(1) 3. Løft glasset forneden og træk det ud og op.(2) 4. Aftag glas 2 på samme måde som glas 1. Glas 1 Glas 2 Glas 3 (fast glas) Rengøring af lågeglas Ovnen må ikke anvendes før alle lågeglas er korrekt monteret. Rengør glassene med en våd klud med håndopvaskemiddel. Tør efter. Puds evt. glassene med et vinduespudsemiddel. Efter rengøring monteres lågeglas og ovnlåge i modsatte rækkefølge. 39 Isætning af indvendige låge glas Sæt ét glas i ad gangen. 1. Før glas 2 skråt fra oven ind i holderne ved lågens håndtag.(1) 2. Skub glasset mod fjerderpåvirkningen ved håndtaget, indtil det kan lægges ned i holderne ved lågens underkant.(2) 3. Skub glasset ind under holderne. Vær opmærksom på at glasset sidder fast.(3) 4. Isæt glas 1 på samme måde som glas 2. Glas 2 40 UP Påsætning af ovnlåge 1. Tag fat i lågen med begge hænder og med den indvendige side af lågen mod ovnen.(2) 2. Hold lågen under en vinkel på ca. 60 mod ovnen. (3) 3. Før lågehængslerne samtidigt, så langt som muligt, ind i de to huller forneden på ovnen. 4. Sænk lågen til den møder modstand, og åben den derefter helt. 5. Klap klemmearmene tilbage på plads og luk ovnlågen Ovntilbehøret Aftagning af ribber 1. Træk ribberne ud/op i pilenes retning. 2. Løft ribberne op. interval GRILL Rengøring af ribber og rist Vask ribber og rist af i hånden eller i opvaskemaskine. Ved kraftig tilsmudsning kan de lægges i bunden af ovnrummet og sprayes med et ovnrensemiddel. Følg vejledningen for det pågældende middel. Efter rengøring monteres ribberne i ovnen, ved at de sættes i de øverste huller først. Rengøring af tilbehør med Non-Stick belægning Rengør med en blød svamp eller opvaskebørste i varmt vand og opvaskemiddel. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

19 Vask ikke tilbehøret af i opvaskemaskine. Brug ikke ståluld og andre ridsende rengøringsmidler på Non-Stick belægningen. Ovnlyset Sluk for hovedafbryderen til produktet. Der må ikke være strøm til produktet når ovnpærerne udskiftes. 1. Fjern først ribben. Lirk lampeglasset, f.eks ved forsigtigt at stikke en skruetrækker ind mellem glas og væg (1). (Beskyt væggen med en grydelap). Skru pæren ud. 2. Skru lampeglasset og pæren af i pilens retning (2). Anvend kun originale pærer. 1. Rengøring af lampeglas 1. Læg lampeglassene i blød i varmt vand og håndopvaskemiddel. 2. Skrub dem rene, og tør efter. Lampeglassene skal være helt tørre inden de monteres igen Tætningslisten Tætningslisten mellem ovn og ovnlåge er sat fast i de fire hjørner. Tag tætningslisten ud ved at løfte krogene ud af hullerne i hjørnerne. Rengør tætningslisten ved at trække en våd klud tilsat håndopvaskemiddel hen over listen. Tør efter. Tætningslisten skal være tør inden den igen sættes på. Sæt listen på ved at hænge krogene i hullerne og ret listen op, så den følger parallelt med siderne i ovnen. Listens samling skal være nederst. 43 Fejl og mangler / Afhjælpningsret Afhjælpningsretten omfatter ikke I det i lovgivningen pålagte omfang udbedres vederlagsfrit fejl og mangler ved dette produkt. Service indenfor reklamationsperioden udføres af vort serviceselskab Electrolux Service A/S. Se telefonnummer i afsnittet "Service". Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening, forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i produktets elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer eller defekte sikringer. Afhjælpningsretten dækker ikke uberettiget tilkald af service. Nærværende bestemmelser fratager Dem ikke adgang til at gøre et eventuelt ansvar efter købeloven gældende, overfor den forhandler hvor produktet er købt. Deres reklamation til os virker samtidig som reklamation overfor den forhandler, hvor produktet er købt. Omfang og bestemmelser Når produktet er købt som fabriksnyt afhjælpes fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning her i landet. For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser. Såfremt Electrolux Service A/S skønner det nødvendigt, at produktet indsendes til værksted, sker indsendelse og returnering for vor regning og risiko. Produktansvar Dette produkt er omfattet af "Lov om produktansvar". Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader, som skyldes fejl ved selve det installerede produkt. At sikkerhedsregler nævnt i denne brugs- og installationsanvisning ikke er blevet fulgt. At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede serviceorganisation. At der er brugt uoriginale reservedele. At skaden er en transportskade, som måtte være opstået ved en senere transport f.eks ved flytning eller videresalg. Forbehold Produktansvaret gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes et eller flere af følgende forbehold: At produktets installation ikke er udført i overensstemmelse med vor installationsanvisning. At produktet er anvendt til andet formål end beskrevet. 44 Udpakning Kontrollér at produktet er fejlfrit og udbeskadiget ved levering. Bortskaffelse af emballage Hele emballagen kan genbruges. Kontakt din kommune hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere emballagen. Transportskader Eventuelle transportskader, fra en transport De ikke selv har foretaget, skal senest en uge efter modtagelsen meddeles til forhandleren. På typeskiltet, som er placeret på produktets bagside bag ovnlågen, findes oplysning om CE mærkets og produktets serienummer. Skriv serienummer på forsiden af denne brugsanvisning, så er det nemt at finde, hvis der bliver brug for service. Tekniske data Model: IEL 8230-rf Ovn: Mål: Bredde: Dybde: Højde: Vægt: Total effekt: Energiklasse: Lydeffektniveau: Energiforbrug: Lavenergistegning: Varmluft ovn: Ovnen: Netto volumen: Bageplade areal: Ovnlyset: Toplys og sidelys: Pære mærket: Bestillingsnr.: Stegetermometer: Bestillingsnr.: V, 25 W 300 C, med E14-sokkel /3 597 mm 560 mm 595 mm 37 kilo 3500 W A ,790 kwh 1,030 kwh 49 ltr cm² Effekt: Lys Varmluft ovn: 3415 W Traditionel ovn: 1615 W Lavenergistegning : 1615 W Pizza: 2545 W Intervalgrill: 2300 W Grill: 2300 W Undervarme: 745 W Holde varm 80 C: 1615 W Optøning: (kun blæser) 0 W Rens: 1615 W 45 Montering Indbygningsmål Alle mål er i mm. Ovnen har indbygget ydre ventilation. Der kræves derfor ingen ventilationskanaler i skabet. Montering i skab. 1. Skub ovnen helt i bund i skabet. 2. I begge sider bores et hul gennem plasticbøsningen og ind i skabet. Diameteren på hullet må højst være 2 mm (1). 3. Skru skruen i som vist. Husk begge sider (2). BEMÆRK: Ved eventuel montering i fritstående køkkenbord skal det sikres at bagpladen i indbygningskabet er fastgjort med skruer Løfte håndtag Installation El-installation Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør eller en af producenten autoriseret person. Arbejde udført af en ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe ovnen. Fjern bagpladen på ovnen. Ovnen tilsluttes i henhold til diagrammet. Et tilsvarende diagram findes på ovnens bagplade. El-installationerne skal udføres efter gældende regler anført i stærkstrømsreglementet. Netledningen skal være min. 120 cm., så ovnen kan udtages fra skab, uden at netledningen skal afmonteres. Ledningerne må ikke komme i klemme, når ovnen skubbes på plads. Installationen skal overholde evt. specielle krav fastsat af det stedlige forsyningsselskab. Ovnen skal tilsluttes via en ekstern afbryder med en kontaktafstand på mindst 3 mm. (Kan være hovedafbryder). Ledningstype: Min 1,5 mm² HO5 VV-F Mærkeeffekt: 3500 W Spænding: 230 V N + PE Demofunktion Med denne funktion er det muligt at demonstrere ovnen og urets funktioner uden at varmelegemerne tænder. 1. Tænd ovnen. K. 3. Der lyder et signal. Ovnen kan nu demonstreres uden at vamelegemerne tænder. Din brugermanual VOSS IEL8230RF

20 Powered by TCPDF ( 4. For lav temperatur. Bagværket hæver og synker derefter sammen. Hæv temperaturen. De har brugt for lidt gær eller bagepulver. Se efter i opskriften, om De har brugt nok. Fedtstof/væskeblandingen har været for varm. lav temperatur. Bagværket har stået for længe i ovnen for at blive færdigt. Hæv temperaturen. For lidt væske, for meget mel eller forkert slags mel kan give tørt brød. Husk at De ikke må tilsætte alt melet på én gang, da melmængden kan variere fra bagning til bagning. Bagværk/madret bliver for mørkt eller bagt ujævnt..... Forkert placering i ovnen ved varmluft bevirker at luften ikke kan cirkulere rigtigt. Placer boller o.lign. i lige rækker. Aflange ting som flûtes, stænger, sandkage o.lign. skal placeres med enderne mod bagvæg og ovnlåge. Forkert temperatur. Ved tilberedning med varmluft skal temperaturen sænkes 15-20% i forhold til tilberedning i traditionel ovn. Vær opmærksom på at en ændring på 5 C kan betyde meget for resultatet. Når varmluft benyttes bliver resultatet generelt mere ujævnt end på traditionel ovn. Bagværk/madret bliver for lyst.. For lav temperatur. Bagværk/madret er færdigtilberedt inden det har fået farve. Hæv temperaturen. For lav placering. Bagværk/madret har fået for lidt overvarme. Flyt bagværket/madret en ribbe op. 48 Før De tilkalder service - Tekniske råd Problemer Ovnen virker ikke Afhjælpning Kontrollér om der er tændt for ovnen. Kontrollér husets HPFI/HFI-relæ. Kontrollér sikringer til ovnen. Ovnen varmer ikke hurtigt nok..... Ved traditionel 200 C er opvarmningstiden ca. 19 min. Ved varmluft 175 C er opvarmningstiden ca. 6 min. Der er evt. for mange el-apparater i brug samtidigt. Ovnens sikkerheds-slukkefunktion har været aktiveret. Se afsnittet "Beskrivelse af produktet...sikkerhedsudstyret". Forsøg at åbne og lukke ovnlågen et par gangefor at afhjælpe. Virker dette ikke - tilkald service. De skal tilkalde service. Ovnen er tilsluttet forkert. Ved indstilling på ovnfunktion "Lavenergistegning" viser displayet hele tiden en temperatur, som er lavere end den indstillede. Dette har ingen indflydelse på stegeresultatet. Sikringerne springer hele tiden.. Displayet i panelet viser F1 Displayet visr F0, F2-F6, F8-F9 Displayet viser F7 Ovnen når aldrig den indstillede temperatur 49 Service og reservedele Arbejde udført af ukyndig kan føre til skader på personer og/eller ejendom, samt forringe apparatet. Indgreb i apparatet under reklamationsperioden må kun udføres af Electrolux Service eller af en serviceorganisation godkendt af førnævnte. Opstår der problemer med apparatet findes der forslag til afhjælpning i afsnittet "Før De tilkalder service". Tilkalder De service til et problem, hvor løsningen er beskrevet i dette afsnit, risikerer De at komme til at betale for servicebesøget. Dette gælder også, hvis apparatet er anvendt til andet formål end det er beregnet til. Kan problemet ikke afhjælpes udfra afsnittet "Før De tilkalder service", eller der skal bruges reservedele, kan De ringe på følgende nummer: Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste servicecenter. De kan også kontakte os via internetadressen: Ved rekvirering af service eller reservedele, skal De oplyse modelnummer, produktnummer og serienummer, som De finder på forsiden af denne brugsanvisning. Brug kun originale reservedele Din brugermanual VOSS IEL8230RF

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS IEL9220AL

Din brugermanual VOSS IEL9220AL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS IEL9220AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS IEL

Din brugermanual VOSS IEL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS IEL 671-7 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512

Din brugermanual VOSS DEG2820 http://da.yourpdfguides.com/dref/949512 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS DEG2820 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ETM413-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/949945

Din brugermanual VOSS ETM413-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/949945 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ETM413-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS GLF4420-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949495

Din brugermanual VOSS GLF4420-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949495 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS GLF4420-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ETM1803-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949917

Din brugermanual VOSS ETM1803-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949917 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ETM1803-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK1910-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949577

Din brugermanual VOSS ELK1910-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949577 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK1910-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opskrifter Oktober 2014

Opskrifter Oktober 2014 Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg

--------------------------- 1 flæskesteg 500 g rødbeder 500 g gulerødder 500 g selleri 500 g kartofler 2 bdt. forårsløg Boller i selleri 600 g hakket kalv og flæsk 1 æg 1 dl mel 1 spsk. revet løg 2 dl bouillon el. mælk ½ kg selleri (1 stor selleri) 35 g smør 35 g mel 4 dl suppe Evt. muskat Rør hakket kød med æg, mel, løg

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEK

Din brugermanual VOSS DEK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK9200AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949810

Din brugermanual VOSS ELK9200AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949810 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK9200AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELI9200AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949536

Din brugermanual VOSS ELI9200AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949536 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELI9200AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter

Familieudvalgets. Kartoffelopskrifter Familieudvalgets Kartoffelopskrifter Forretter Kartoffelsuppe med karry og rejer 750 g kartofler 3 løg 5 g margarine -2 spsk karry /2 l grønsagsbouillon 2 gulerødder 300 g rejer bdt. purløg Skræl kartoflerne

Læs mere

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde

Uge 7. Indkøb. Basis. Rema1000. Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Denne uge består madplanen af: Uge 7 Rodfrugtlasagne Nakkekam med citron og bagte kartofler Alt i en gryde Rødspættefilet Helstegt kylling i ovn Risotto med kylling og ærter Kinesiske kyllingewraps Indkøb

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELI2051-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949516

Din brugermanual VOSS ELI2051-HV http://da.yourpdfguides.com/dref/949516 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELI2051-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48

Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Madtilheleugen.dk Opskrifter 22/03/15 16.48 Uge 13 Mandag: Glaseret skinke med flødekartofler og karamelliserede løg 5 stk. kartofler 2 stk. løg 1 fed. hvidløg 1 stk. hønsebouillon terning 0,25 l fløde

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELK 4658-hv 1 948201077 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning,

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Mine yndlingsopskrifter i Eventyrhuset. Kære mor og far I Eventyrhuset får vi serveret meget forskellig mad, og jeg har nogle madretter, som jeg elsker, og spiser rigtig meget af. Jeg har løbende fået

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45

Indkøbsliste. Ugepakken inderholder kødet. UGe 44-45 UGe 44-45 Indkøbsliste for at se mere. Ugepakken inderholder kødet 600 g hakket oksekød 700 g kalvemedister 600 g oksekød i tern 4 stk kalveschnitzler 8 kyllingespyd Øvrige indkøb: 1 pk bacon i tern 9

Læs mere

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på

FRISKE RÅVARER. Sensommerens. med kød på FRISKE RÅVARER Sensommerens med kød på 2 3 Koteletter i fad med friske urter 4 Koteletter og grønt: 4 svinekoteletter (ca. 5 600 g) 200 g champignon eller shiitake svampe 1 squash Sovs: 1 løg 1 fed hvidløg

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Kylling i karry Sur sød suppe med med ris og svinekødsstrimler salat og

Læs mere

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA

KRYDRET KØDSAUCE MED BÅNDPASTA 2 stilke bladselleri 2 fed hvidløg 2 gulerødder 1 renset rød chili 1 spsk. olivenolie 50 g bacon i små tern 600 g hakket oksekød, 1 ds. flåede hakkede tomater 2 dl bouillon 2 tsk. tørret oregano salt,

Læs mere

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur

Sundhed er for alle Opskrifter. Maj Sundhed Idræt og Kultur Sundhed er for alle Opskrifter Maj 2015 Sundhed Idræt og Kultur Forord Denne kogebog er udarbejdet efter afholdelse af et sundhedsfremmende kursus Sundhed er for alle målrettet borgere med medfødt hjerneskade/

Læs mere

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober

Græsk buffet. Græsk buffet. Aarhus 7. oktober 3 auberginer Salt Moussaka Lidt olie til stegning 1 hakket løg 2 fed fin hakket hvidløg 1 kg hakket lamme eller oksekød 1 dl rødvin 2 spsk tomatpure 1 nip sukker ¼ tsk stødt kanel 1 spsk frisk hakket oregano

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELK 612-1 1 948202002 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps

Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps Fagrådets Julefrokost Kogebog 2014 ca 100 ps 26. april 2015 Indhold 1 Flødekartofler 3 2 Spinattærte 4 3 Fennikeltærte 5 4 Frikadeller 6 5 Pastasalat 7 6 Rødkålssalat 8 7 Klassisk Rødkålssalat 9 8 Hummus

Læs mere

Indkøbsliste. UGe 46-47

Indkøbsliste. UGe 46-47 UGe 46-47 Indkøbsliste Ugepakken inderholder kødet 600 gram friskhakket oksefars 1 kg. hamburgerryg 4 stk. store ferske kyllingelår 4 stk. store løgmarinerede jægerschnitzler 700 gram oksekød i tern Øvrige

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Balsamicomarineret oksefilet med balsamicocreme Oksefileten lægges i fryseren i ca. 3 timer. Når den er skalfrossen skæres den i tynde skiver med en laksekniv eller på pålægsmaskine.

Læs mere

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS

GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS 600 g hakket oksekød 1 hakket løg 2 fed hvidløg, finthakket 1 bdt. persille 1 æg GRÆSKE OVNSTEGTE FRIKADELLER I TOMATSOVS Tomatsovs: 2 ds. flåede hakkede tomater 1 løg 1 fed knust hvidløg 1 dl tomatpuré

Læs mere

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax:

OPSKRIFTER til. En skoledag om ENERGI Ørstedsvej Hjørring. Telefon: Fax: OPSKRIFTER til 2012-2013 Ørstedsvej 2-9800 Hjørring Telefon: 99 24 56 56 Fax: 98 90 16 93 www.nordenergi.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Kogning af æg 3 Kogning af pasta 4 Stegning

Læs mere

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt

400 g rodfrugter (f.eks. persillerod, pastinak, gulerod, rødbede) 4 tsk olie 2 tsk citronsaft 1 tsk salt Her er opskrifter, så I kan lave mad derhjemme. Det var fantastisk at møde jer. Jeg håber, I huske at bruge Jeres Mad-talenter i køkkenet derhjemme. I kan finde flere opskrifter på www.diaetist-iskov.dk.

Læs mere

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes.

Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter rulles ud og videreforarbejdes. DEJ-GRUNDOPSKRIFTER Pie-dej 1,5 kg mel 15 g salt 250 g smør eller fedtstof 3/8 l vand Ælt alle ingredienser sammen til en homogen dej. Lad dejen hvile under et viskestykke i 3 timer. Dejen kan derefter

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK8200AL

Din brugermanual VOSS ELK8200AL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK8200AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. med. Rugbrød med kylling og agurkesalat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Spaghetti Kylling med Lakseruller Ribbensteg med med urtekødboller nye

Læs mere

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013

Oksekødsgryde. Det skal du bruge (4 pers.) Sådan gør du. Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 nøglehuls retter 1 Oksekødsgryde Nøglehulsopskrift - 26 juni 2013 Oksekødsgryde Det skal du bruge (4 pers.) 400 g SMAGFULD hakket oksekød 3-7% 1 spsk. olie 1 stort skrællet groft hakket løg (ca. 90 g)

Læs mere

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad

26.11. 2011. Gulerodssuppe. Agurkesuppe. TEMA: Nem mad Eriks Mad og Musik.. 0 Gulerodssuppe Agurkesuppe Tema: agurk ½ grøn peber ½ eller / lille chili lille løg ½ dl yoghurt fed hvidløg salt & peber evt. dl (eller ) hønsebouillon Skyl agurken, flæk den, skrab

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Lav mad med Mille: Muffins med hvid chokolade & majs. Sådan gør du: Det skal du bruge: (ca. 9-10 muffins)

Lav mad med Mille: Muffins med hvid chokolade & majs. Sådan gør du: Det skal du bruge: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvid chokolade & majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 æg 1 dl yoghurt fx græsk yoghurt Revet appelsinskal fra 1 ubehandlet appelsin 180 g hvedemel 1½ tsk bagepulver 50 g hakket hvid

Læs mere

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør

Jule menu Stegte sild i eddikelage. Karrysalat / æggesalat (Til sildemaden) Ingredienser: Forklaring: 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Jule menu 2013 Stegte sild i eddikelage 5 Sildefilet Rugmel, groft Smør Lage: 4 dl. Eddike 1 dl. Vand 150 gram Sukker 4 laurbærblade 12 Peberkorn, sorte * 1 Løg Vask sildefileterne godt og lad dem dryppe

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Kokkelærerens madplan

Kokkelærerens madplan Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Karrysuppe Pizza med Fiskefilet Hamburgerryg Omelet med med kylling fra

Læs mere

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min.

Pastagryde med feta. Pasta med kalkun og tomat. 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits løg og hvidløg i 1 min. Pastagryde med feta 1. Fetaosten skæres i tern. 2. Løgene skæres i tern og svitses i en gryde i olien. Pasta med kalkun og tomat 1. Smelt smørret i en gryde ved kraftig varme, men uden at det bruner. Svits

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK8200-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949792

Din brugermanual VOSS ELK8200-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949792 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK8200-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog

Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelse Madpakkebog Velkommen til Sund mad i børnehaver børnehaver i bevægelses Madpakkebog Madpakkebogen er blevet til i forbindelse med opbygningen af konceptet Sund

Læs mere

DUD 2011 Vestlimfjord Distrikt

DUD 2011 Vestlimfjord Distrikt Boller 20 g gær 4 ss. mælk 40 g smør 20 g sukker ¼ ts. salt 1 æg 200 g mel (3½dl) Mælk, smør, sukker og salt smeltes, afkøles til lillefinger temperatur Gær opløses heri Æg og mel tilsættes, og det hele

Læs mere

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge

Indkøbsliste. Ugepakken. UGe 42-43. inderholder i denne uge UGe 42-43 Indkøbsliste QR-koden for Ugepakken inderholder i denne uge 600 gram friskhakket oksefars 1 kilo tykkamsteg 800 gram kalkungyros 4 stk. store jægerfugle 1 stk citron 1 stk rødløg 9 stk alm løg

Læs mere

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del

Eriks Mad og Musik 29. september 2009 Europa rundt 3. og sidste del Eriks Mad og Musik 9. september 009 Europa rundt. og sidste del. del af den kulinariske Europarejse i juliprogrammet. del af den kulinariske Europarejse i augustprogrammet . og sidste del af den kulinariske

Læs mere

En skoledag om ENERGI

En skoledag om ENERGI Nord Energi forsyner ca. 93.180 forbrugere med el. nord energi Ørstedsvej 2-9800 Hjørring OPSKRIFTER En skoledag om ENERGI 2015-2016 Telefon: 99 24 56 56 www.nordenergi.dk E-mail: info@nordenergi.dk Side

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana

Cajun buffet 28. oktober. - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana Cajun buffet - mad fra hjertet af det sydlige USA, Louisiana 2 spsk olie 2 spsk hvedemel ½ spsk cajun krydderi ½ stort løg, hakket 3 fed hvidløg 1 grøn peberfrugt, hakkede 1 ds hakkede tomater 1 sønderjysk

Læs mere

Julefrokost Næsten som vi plejer

Julefrokost Næsten som vi plejer Julefrokost Næsten som vi plejer Jule sild: 8 løg, i skiver Pynt 3 tomater og 1 bd. persille Jule sild med karry salat Sildene skæres i passende størrelse og anrettes i små glasskåle, oven på ligges løgringe

Læs mere

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver

Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Strimler af nakkekotelet. med. kartoffelskiver Aftensmad Madpakkeforslag Kokkelærens madplan Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekoteletter Klassisk med asparges æggekage med og kartofler bacon Laks fra i fredags med agurkedressing Strimler af

Læs mere

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler

Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ovnbagt laks med squash og agurkedressing. kartofler. surt Kolde hasselbagte kartofler Aftensmad Madpakke - små forslag til hvordan vi kan bruge vores rester Kokkelærens madplan mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Nakkekotelet Broccoli og Espressostegt Spaghetti med stegte løgtærte med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK

Din brugermanual VOSS ELK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK 817-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK

Din brugermanual VOSS ELK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK 612-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet

Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet Den smukke roulade er rullet med friske blommer. Arbejdstid: 40 min. Koge/bagetid: 15 min. Ikke fryse-egnet 1 roulade =16 stk. Kage: 3 æg str. L 150 g sukker 60 g mel 60 g kartoffelmel 1 tsk bagepulver

Læs mere

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle!

Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! Nem glutenfri opskrift fra Doves Farm på lagkagebunde. Kan nydes af alle! 150 g smør* 150 g sukker 2 dråber vaniljeekstrakt 2 æg** 150 g glutenfrit selvhævende hvidt mel fra Doves Farm (Self-raising White

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER)

OKSEKØD (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) (OPSKRIFTERNE ER TIL 4 PORTIONER) OKSEKØD KRYDRET OKSEKØDSPIE SVENSK FARSBRØD AMERIKANSK FARSBRØD UNGARSK RISFAD OKSEKØD I FAD VINTERGRYDE BØFGRYDE M/ GRØNSAGER UNGARSK PAPRIKAGRYDE STRIMLEBØF ALM. GULLASCH

Læs mere

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul

Stegeanvisning. Perfekte stege og fjerkræ til jul Stegeanvisning Perfekte stege og fjerkræ til jul For at få den største oplevelse anbefaler vi, at man steger i almindelig varmluft ovn. Ved stegning i ovn skal ovnen altid være på rette temperatur, inden

Læs mere

5 Mad til kræsne ganer

5 Mad til kræsne ganer 5 Mad til kræsne ganer Italiensk landbrød Surdej: 40 g gær 2 dl lunkent vand 150 g hvedemel Brødet: 3½ tsk. salt 400 g durummel 3 dl vand ½ dl olie ca. 400-450 g hvedemel Surdej: Gæren smuldres i vandet

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK

Din brugermanual VOSS ELK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK 222-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen

Knald på løgene. Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Knald på løgene Prøv Bähnckes enkle retter og sæt mere smag på hverdagen Løgtærte 4 1 rulle færdig tærtedej 2 spsk olivenolie 6 store løg i fine skiver 2 fed hakkede hvidløg 10 friske salvieblade i tynde

Læs mere

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat.

Uge 28. Indkøb. Rema1000. Sidste uge. Basis. Denne uge består madplanen af: Spagetti med kødboller, linser og spinat. Denne uge består madplanen af: Uge 28 Spicy Blomkålssuppe med kylling og ærter Spagetti med kødboller, linser og spinat. Omelet m. Tomater og revet blomkål Sommerchili m. Hakket kylling Frikadelleruller

Læs mere

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA

FORKÆL DIN MAD ASIATISK KYLLINGESUPPE MED PEBERFRUGT, FORÅRSLØG & KARRY MED PHILADELPHIA ELSKER SUPPER FORKÆL DIN MAD MED PHILADELPHIA TILBEREDNINGSTID ı 20 minutter SERVERINGSPORTION ı 325 g kj 1008, kcal 241, protein 20,9 g, fedt 15,49 g, kulhydrater 5,15 g De fleste forbinder Philadelphia

Læs mere

Din brugermanual VOSS ETM3123-HV

Din brugermanual VOSS ETM3123-HV Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ETM3123-HV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Opskrifter med majs og kartofler

Opskrifter med majs og kartofler Missionsprojekt 2016 Opskrifter 1 Opskrifter med majs og kartofler Tekst: Janne Bak-Pedersen For længe siden havde Spanierne en»skat«med hjem fra Peru. Det var kartoflen. Vi spiser rigtig mange kartofler

Læs mere

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde

----------------------- Ribbensteg. 1 stk. ribbensteg Groft salt Laurbærblad Hele peberkorn 1 løg ¾ l vand Fløde Gyroskoteletter med varm coleslaw 4 stk. gyroskoteletter 1 4 hvidkål (i fine strimler) 1 forårsløg (skåret i skiver) ½ dl sukker ½ dl eddike 1 ds. tørrede sellerifrø (efter smag) 1 tsk. salt ½ dl vindruekerneolie

Læs mere

Büsumer rejesuppe (4 pers.) Mandelkage med fløde og smør

Büsumer rejesuppe (4 pers.) Mandelkage med fløde og smør Mandelkage med fløde og smør Ingredienser til ca 24 stk.: 200 g piskefløde 300 g sukker 1 pk vanillesukker salt 2 æg 210 g mel 1/2 pk bagepulver 125g smør 6 spsk mælk 200g splittede mandler : 1. Tildæk

Læs mere

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling

Bruschetta med tun. Bruschetta med friskost og grillet peberfrugt. Bruschetta med parmesan og purløg. 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Bruschetta med tun 1 flutes (45 cm) Lidt olie til pensling Tunsalat: 300 gr. tun i vand 1,5 dl. mayonnaise 2 dl. Finthakket bladselleri ½finthakket løg 4 spsk. Citronsaft Salt og frisk kværnet sort peber

Læs mere

Sund og varieret kost

Sund og varieret kost Karrysuppe med ris 2 spsk. olie 1-2 løg 3 fed hvidløg 2 spsk. karry 1 tsk. chili 1 bouillonterninger 2 pakker hakkede tomater 1 l. vand 100 g. ris 2 porre i tynde ringe Der kan evt. tilsættes kylling i

Læs mere

M a d t i l k r æ s n e g a n e r

M a d t i l k r æ s n e g a n e r Mad til kræsne ganer Amerikansk chokoladekage 10 personer 1 springform 22 cm Dej: 60 g kakaopulver 1½ dl kogende vand 180 g blødt smør 350 g sukker 3 æg 250 g mel 1 tsk. bagepulver ½ tsk. natron 1½ dl

Læs mere

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009

Eriks Mad og Musik 24. januar 2009 Eriks Mad og Musik. januar 009 Henriettes gulerodssuppe ½ kg gulerødder 0 g smør / dl appelsinsaft l grønsagsbouillon (måske lidt mere) lille grofthakket løg - tskf hakket frisk timian salt peber muskatnød

Læs mere

MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG

MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG MESTERSLAGTEREN VI GRILLER STADIG LÆKRE GRILLOPSKRIFTER FYLDT MED SMAG TILBUDENE GÆLDER FRA D. 25/08 TIL D. 06/09-2014 CÔTE DE BOEUF 2 stk Côte de boeuf Salt og peber. Dup kødet tørt og krydr det godt

Læs mere

viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs opskrifter med kødsovs 1/13

viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs opskrifter med kødsovs 1/13 viden vækst balance 7 OPSKRIFTER med kødsovs 1/13 HALVE BAGTE KARTOFLER med kødsovs af SvinekøD 4 personer 1 løg 1 gulerod 200 g hakket svinekød, ca. 10 % 2. pil og hak løget. 3. Skyl guleroden. 4. Skræl

Læs mere

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer)

Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) Fritatta med kartofler og bønner samt tomatsalat (4 personer) 50 minutter Gryde Sigte Kartoffelskræller spatel Grydelåg Husk at vaske 200 g grønne bønner 1 tsk salt 250 kartofler 2 løg, ca. 150 g 4 tsk

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELI8100AL

Din brugermanual VOSS ELI8100AL Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELI8100AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken

GRILL. AMA-tips.d. - så er der mere ros til kokken GRILL Se mange opskrifter pflere å AMA-tips.d k - så er der mere ros til kokken SAFTIG GRILLMAD MED LÆKRE MARINADER Duften af grill hører sommeren til, og mange danskere byder den tidlige sommer velkommen

Læs mere

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini

Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Kokkeskole den 10. januar 2012 Cremet jordskokkesuppe med saltet torsk, trøffelolie og hjemmelavet grissini Jordskokkesuppe 600g jordskokker 2 stk skalotteløg 1 fed hvidløg 1 bagekartoffel 100g smør 1

Læs mere

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER

ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER 600 g hakket oksekød 2 æg 1 dl. cornflakes 1 løg 2 tsk. dijonsennep ½ dl barbecuesovs 1 dl abrikosmarmelade Forvarm ovnen til 175 grader C alm. ovn. ABRIKOSGLASEREDE OKSEKØDBOLLER Bland kød, æg, cornflakes,

Læs mere

Den økologiske. madpakke

Den økologiske. madpakke Den økologiske madpakke God smag God dag Den daglige madpakke skal ikke bare være sund, sjov, varieret og velsmagende den skal også være både nem at tilberede og nem at spise. Det er ikke nemt! I dette

Læs mere

Hillerødmesterskaber i madkundskab

Hillerødmesterskaber i madkundskab Hillerødmesterskaber i madkundskab Opskriftshæfte Kreativitet og konkurrence i samarbejde med Kokkeskolen Nordsjælland 1 Kyllingefrikadeller 300g hakket kylling/kalkun 1 tsk. salt ½ tsk. peber ½ løg. revet

Læs mere

Madspild undgås med omtanke

Madspild undgås med omtanke Madspild undgås med omtanke Brug dine oste-rester i madlavningen DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET www.mammenost.dk DET ER GOD STIL FOR DIG OG MILJØET Bønne fettuccine med smagfuld Mammen Guld sauce,

Læs mere

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen (

Hjemkundskab Klasse:7. klasserne Dato: Uge 41 Emne: A-uge Kost & Motion Jan Thiemann/Tenna Andersen ( Ribbensteg & Brød Ca. 2 kg ribbensteg 2-3 spsk. salt 2 tsk peber 5 laurbærblade 1 l vand Tænd ovnen på 250 0 Salt og peber gnides grundigt ned i alle ridserne i sværen. Del laurbærbladene og stik dem ned

Læs mere

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken

BØRNENES LIVRETTER. AMA-tips.dk. Læs om. på bagsiden. - så er der mere ros til kokken BØRNENES LIVRETTER Læs om AMA-tips.dk på bagsiden - så er der mere ros til kokken KYLLING I KARRY MED KOKOS OG "SKJULTE" VITAMINER 4 Personer BØRNENES LIVRETTER giver ny inspiration til hverdagsmaden I

Læs mere

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola.

Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg. ca. 1kg lamme culotte. 8 kviste rosmarin. 2 citroner. 6 spsk. oliven olie. 1 bakke ruccola. Forret: Grillet lam med rosmarin, citron og hvidløg ca. 1kg lamme culotte 8 kviste rosmarin 2 citroner 6 spsk. oliven olie 1 bakke ruccola salt sort peber 1 citron og ½ dl olie til salat samt groft salt

Læs mere

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard

EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE. Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard EN GOD KRUMME BØRNEUDGAVE Mia Irene Kristensen & Jacob Damgaard FOF Kursus 5. & 6. december 2010 DET SKAL VI LAVE... Knækbrød Avotella Hjemmelavet smør Koldhævet foccacia Citronbrød Rugbrødslagkage KNÆKBRØD

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) Det skal du bruge:

Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) Det skal du bruge: Noget med brød Minipizza (6 stk) Tid: 1 time (inkl. hævetid) 4 dl mini- eller skummetmælk 50 gram gær 200gram hvedemel/durummel 450gram fuldkornshvedemel 2 tsk. salt 2 spsk. olivenolie Fyld: 6 spsk. tomatsovs

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK

Din brugermanual VOSS ELK Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK 643-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere