sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort"

Transkript

1 sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag

2 oversigt Indledning s : At blive testet for en sexsygdom. Artikel s.4 S. 5 S. 6 S. 7 Gymnasieelever har behov for seksualundervisning Sådan kommer du i gang med seksualundervisning Aftaler om seksualundervisningen indledende øvelse: God stil i undervisningen Aftale/forventningsafstemning s. 41 s. 43 s. 47 s : Smitte, ansvar og parforhold Dilemmaøvelse/rollespil 2.3: At få klamydia. Artikler 2.4: At blive smittet med kønsvorter (HPV). Artikler 2.5: At være ung og hiv-smittet. Artikler S. 8 Mangfoldighed i undervisningsrummet s : Test dig selv for klamydia. Artikel/projekt 1. Prævention 3. Graviditet og abort s. 10 Introduktion s. 67 Introduktion s. 11 INFOARK: Prævention s. 68 INFOARK: Graviditet og abort s. 12 s Fordele og ulemper ved prævention Refleksions-/diskussionsøvelse 1.2 Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd s. 69 s : At være ung og gravid. Artikel 3.2: At være to om det også når det gælder abort Artikel s Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet s Unge taler om nødprævention, femidom og slikkelap. Interview på film 4. Køn, seksualitet, sexliv og rettigheder s. 78 Introduktion 2. Sexsygdomme s. 79 s. 80 INFOARK: Køn, seksualitet, sexliv og rettigheder 4.1 Et godt sex- og kærlighedsliv. Visionsøvelse s. 34 Introduktion s Kys på kryds og tværs Film med unge, der taler om køn og seksualitet s. 35 INFOARK: Sexsygdomme s Unges seksuelle og reproduktive rettigheder de fire hjørner /vurderingsøvelse Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 2

3 Indledning Sex & Samfund har udarbejdet denne seksualundervisningspakke til Uge Sex-kampagnen 2014 til alment gymnasium (stx), højere forberedelseseksamen (hf), handelsgymnasiet (hhx) og teknisk gymnasium (htx). Formålet med Uge Sex-kampagnen er at inspirere til god og målrettet seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Denne undervisningspakke er udviklet efter Sex & Samfunds formål om, at målrettet og dialogbaseret seksualundervisning skal bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Formålet med seksualundervisning til unge er også at skabe øget mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. Undervisningsmaterialet er således baseret på principper om tryghed i undervisningen, aktiv læring, dialog og et handlingsorienteret perspektiv på viden, respekt for forskellighed og mangfoldighed samt et bredt og positivt sundhedssyn. Seksualundervisning til unge i gymnasiet bør have fokus på mange forskellige emner. Det handler både om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, krop, fertilitet, men vedrører også vigtige emner som sundhed, seksualitet, køn, trivsel, rettigheder, diskrimination og respekt for forskellighed. Denne seksualundervisningspakke indeholder personlige historier, interviews, baggrundsartikler, film, øvelser og spil om disse emner og er målrettet fag og temaforløb på de gymnasiale uddannelser. Dette undervisningsmateriale er tematisk opbygget med arbejdsopgaver, der tager udgangspunkt i artikler, film, spil samt forskellige handlingsorienterede øvelser. Ved hver arbejdsopgave og øvelse følger først en introduktion til underviseren, herefter et arbejdsark målrettet både underviser og deltagere og til sidst selve artiklen. Man kan enten vælge at arbejde direkte med denne pdf eller kopiere relevante arbejdsark, spørgsmål og artikler til deltagerne. Materialerne og øvelserne kan med fordel anvendes sammen med undervisningshjemmesiden Kolofon: Seksualundervisningspakken Uge Sex 2014 Sex & Samfund, 2014 ISBN nr Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold: Morten Emmerik Wøldike og Mette Gundersen Artikler: Mette Gundersen, Morten Emmerik Wøldike, Lone Smidt og Camilla Aavang-Poulsen Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Lars Nybøll, Stephen Monaghan, Syxrious, ChiesADlbeinasco, LGBTUniAndes, Orangeacid, Fotosearch og Sex & Samfund. Layout: Marianne & Robin og Claus Mattebjerg Andersen Tak til alle, der har bidraget ved at fortælle deres historier og deltage i interviews eller stille t materiale til rådighed. Alle fotos i materialet er modelfotos med mindre andet er angivet. Alle citater i materialets artikler er udtryk for interviewpersonernes personlige holdninger. Sex & Samfund anbefaler Uanset hvilket fag eller forløb du planlægger seksualundervisning i, anbefaler vi, at du læser afsnittet Sådan kommer du i gang med seksualundervisning og indleder din undervisning med, at I arbejder med øvelsen God stil i seksualundervisningen, som kan hjælpe til at skabe en god og tryg ramme for alle og for dig i undervisningen. Tema om grænser Sex & Samfunds hovedtema for Uge Sex i 2014 er Grænser individ, rettigheder og samfund, fordi mange unge giver udtryk for, at de har svært ved at aflæse grænser og signaler, ikke mindst på nettet. Ligesom der er ca. 10 % af de unge, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Der er derfor udviklet et særligt materiale til gymnasierne om dette tema. I temaet indgår der film om grænser, TV-klip fra DR om seksuelle grænser i sex, kærlighed og på nettet og et nyt onlinespil om grænser Sex på spil. I Sex på spil arbejder de unge med relevante dilemmaer, film og opgaver i relation til parforhold, venskaber og seksualitet og tilegner sig viden om temaer som rettigheder og pligter, diskrimination og lovgivning. Spillet er gratis og findes på Materialet om Grænser individ, rettigheder og samfund er målrettet samfundsfag, dansk, mediefag, psykologi, biologi og personlig sundhed. Om sex & samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning, Sexlinien for Unge, en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og en hjemmeside (www.bedreseksualundervisning.dk) skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 3

4 Gymnasieelever har behov for seksualundervisning Det er i ungdomsårene, og mens de unge går på en ungdomsuddannelse, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er også i ungdomsårene, at de unge har travlt med at opfinde sig selv, herunder deres seksualitet og køn. De reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. For de fleste unge er ungdomsårene fyldt med nye muligheder, usikkerhed og masser af ubesvarede spørgsmål. Seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i. Det positive budskab er det centrale, når man underviser og taler med unge om seksualitet, sex, køn og krop. Seksualitet er for mange en vigtig del af livet, og noget, der forhåbentlig forbindes med positive følelser som glæde, nysgerrighed og respekt. En vigtig forudsætning for at skabe et godt og positivt sexliv er imidlertid, at de unge har gode redskaber til at passe på sig selv og hinanden. Og selv om unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen år, at der bliver konstateret flest sexsygdomme. Seksualundervisning kan være et vigtigt element i udviklingen af viden såvel som refleksion og handlingsorienterede redskaber hos unge. Undersøgelser og erfaringer viser, at det er afgørende for både den individuelle og sociale trivsel og sundhed, at der er respekt og refleksion omkring emner som seksualitet, køn, krop, lyst, rettigheder og identitet også på uddannelsen. Et positivt fokus på mangfoldighed, rettigheder og normer omkring køn, seksualitet, krop kan styrke både det sociale fællesskab på uddannelsen og den enkeltes personlige selvværd og selvtillid. Tværfaglig seksualundervisning Hvis I ønsker at inddrage mere samfundsmæssige temaer om identitetsdannelse, køn, seksualitet, samfund, normalitet og forskellige måder at leve sit liv på, anbefaler Sex & Samfund materialet Køn og seksualitet i det senmoderne samfund seksualundervisning, der er målrettet fagene samfundsfag, historie, samtidshistorie, dansk på stx, hf, htx og hhx. Materialerne kan kombineres i tværfaglige temaer, SO-forløb og AT-forløb. Resultater fra Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne I 2011 deltog over unge fra mange ungdomsuddannelser i Sex & Samfunds nationale kortlægning af, hvad unge i Danmark har af ønsker og behov til seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Unge på gymnasierne mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på gymnasierne efterspørger seksualundervisning om prævention, sexsygdomme, seksualitet, følelser, lyst, seksuelle rettigheder, seksuel trivsel og livskvalitet. Unge på gymnasierne efterspørger film, billeder og spil i undervisningen. Mange unge på gymnasierne taler ikke med voksne om seksualitet, sex, prævention med mere. Seksualundervisning kan styrke unges handlekompetence Formålet med at arbejde med seksualundervisning på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser er at bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Det vil sige, at seksualundervisningen kan understøtte unges mulighed for at handle selv og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed i deres eget liv og i de fællesskaber, de indgår i. Dialogbaseret seksualundervisning kan også bidrage til øget mangfoldighed på uddannelsen og modvirke diskrimination, for eksempel i forhold til køn, seksualitet, etnicitet eller fysiske eller psykiske funktionsevner. Sexlinien for Unge Sexlinien for Unge er en landsdækkende informations- og rådgivningsportal, hvor unge mellem år kan finde information og få anonym rådgivning om sex, seksualitet, krop, sexsygdomme, prævention, følelser, rettigheder, seksuelle problemer, seksuelle overgreb, lyst og relationer. Se Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 4

5 Sådan kommer du i gang med seksualundervisning Denne undervisningspakke indeholder både målrettede undervisningsmaterialer til målgruppen og konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan du kan gribe undervisningen an på en tryg og faglig kvalificeret måde. Disse forslag og anbefalinger finder du både i denne introduktion og løbende under alle øvelserne. Du kan således tilrettelægge din undervisning med udgangspunkt i denne undervisningspakke. Det kan dog være en god idé at orientere dig lidt på og Sex & Samfund anbefaler, at du som underviser gør dig nogle overvejelser om det faglige niveau og behov hos de unge, som du skal undervise, inden du går i gang med undervisningsforløbet. For at støtte dig som underviser, der skal i gang med at bruge Uge Sex-materialet, har Sex & Samfund derfor samlet nogle af de vigtigste principper og anbefalinger, som bygger på erfaringer med seksualundervisning til børn og unge. Vi har ligeledes udviklet en guide til, hvilke aftaler det kan være godt lave med deltagerne, inden I går i gang med undervisningen. taler bygger på en række sundhedspædagogiske/didaktiske begrundelser og mange års erfaring med seksualundervisning til unge, men du supplere med andre aftaler, eller du kan bruge forslagene som inspiration til jeres dialog om, hvordan I ønsker, at undervisningen skal foregå. Boksen med aftalerne kan kopieres til deltagerne og kan bruges som huskeliste, når I skal formulere jeres aftaler. Du kan bruge indledende øvelse: God stil i seksualundervisningen som en ramme til at få formuleret nogle fælles aftaler om undervisningen. Formulér aftaler med de unge om undervisningen Der er mange grunde til at skabe en god og tryg ramme for alle deltagere i et forløb om seksualundervisning. For den enkelte unge kan et forløb om seksualundervisning være forbundet med usikkerhed. Måske fordi de aldrig har talt med nogen om emner som krop, kærlighed, følelser, familie, seksualitet og lignende. Måske er det svært at tale om disse emner med de sociale hierarkier, som er på uddannelsen eller holdet. Deltagerne kan også være usikre på, hvad der skal ske i undervisningen; de tror måske, at de skal fortælle private ting om deres eget liv. Eller de kan have oplevelser med i bagagen, der er ubehagelige at tale om. Seksualundervisning i det multietniske klasserum Sex & Samfund har i undervisningsmaterialet Seksualundervisning i det multietniske klasserum med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger udviklet en række målrettede anbefalinger, øvelser og metoder. Materialet kan købes i Sex & Samfunds webshop. Forskning og Sex & Samfunds mangeårige arbejde med seksualundervisning til unge viser nemlig, at tryghed er afgørende for, at deltagere får en positiv oplevelse og et godt udbytte af undervisningen i prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, seksualitet, krop osv. Sex & Samfund anbefaler derfor, at du indleder din undervisning med at skabe en god og tryg ramme for undervisningen. Lav aftalerne i fællesskab Du kan skabe en god og tryg ramme om undervisningen ved at formulere nogle aftaler sammen med deltagerne om, hvordan undervisningen skal foregå. Sex & Samfund anbefaler, at du laver aftalerne sammen med deltagerne, ved eksempelvis at få dem til at sætte ord på, hvilke rammer de mener, der skaber et trygt læringsrum, og supplere med de pointer, som de unge ikke selv kommer ind på. I boksen Aftaler om seksualundervisning finder du Sex & Samfunds anbefalinger til aftaler, som er udviklet specifikt til øvelserne i denne undervisningspakke. Sex & Samfunds anbefalinger til af- Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 5

6 Kan kopieres til eleverne Aftaler om seksualundervisning Huskeliste: Underviser og deltagere taler ikke privat eller meget personligt om sig selv eller andre tilstedeværende (et anonymt rum). Underviser og deltagere taler inden for et lukket rum, det vil eksempelvis sige, at der ikke efterfølgende tales med klassekammerater om, hvad andre har sagt og gjort i undervisningen. I taler respektfuldt til og om hinanden og viser respekt for forskelligheder (for eksempel i forhold til seksuelle lyster, kønsidentitet, etnicitet og hudfarve, familiebaggrund, stil, udtryk, holdninger med videre). Negative og diskriminerende ord og udsagn accepteres ikke (for eksempel med udgangspunkt i køn: piger, der er sammen med mange, er klamme/billige/ ludere, eller med udgangspunkt i seksualitet: bøsse, bøsser er klamme og så videre). Ingen af jer føler sig udstillet eller nedgjort (Man griner ikke af andre eller andres spørgsmål og kommentarer). Alle ved, hvad der skal ske i undervisningen (man præsenterer deltagerne for emnerne, før man begynder forløbet). I deltager og er aktive i undervisningen, men har mulighed for at sige fra og ikke deltage i øvelser (hvis der er noget, I finder anstødeligt eller ubehageligt). Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 6

7 indledende Øvelse: God stil i seksualundervisningen Aftale/forventningsafstemning Tidsforbrug minutter. Forberedelse Ingen. Beskrivelse Deltagerne inddeles i grupper, og grupperne diskuterer spørgsmålet: Hvilke aftaler kan vi lave, som sikrer tryghed for alle i seksualundervisningen? Grupperne skal komme med minimum to forslag til aftaler, som de skriver med store bogstaver på hver sit ark papir. De får cirka 10 minutter til dette. Herefter præsenterer hver gruppe sine forslag og forklarer, hvorfor de er vigtige. Du supplerer med øvrige aftaler, som, du mener, er vigtige. Alle aftalerne lægges på gulvet, og alle stiller sig på den aftale, der er mest vigtig for dem. De, der har lyst, fortæller, hvorfor de har valgt at stille sig der. Aftalerne skrives eller hænges op, så de er synlige i resten af forløbet. Det er vigtigt, at aftalerne tages alvorligt i resten af forløbet. Ofte vil deltagerne selv gøre opmærksom på det, hvis en aftale brydes, men det er vigtigt, at du som underviser også er opmærksom på det. Sex & Samfund anbefaler Hvis du indgår en aftale med de unge om ikke at anvende negative og diskriminerende ord, for eksempel bøsserøv, eller at piger er ludere eller klamme, er det vigtigt, at du i undervisningen tager afstand fra, at disse ord bruges. Hvis du som underviser ikke griber ind over for den slags udsagn hver gang, giver du en stiltiende accept og blåstempling af diskrimination blandt de unge. Ligeledes skal deltagere, der taler personligt om sig selv eller andre, stoppes i det, hvis I har lavet en aftale om ikke at tale personligt om jer selv og hinanden i undervisningen. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 7

8 Mangfoldighed i undervisningsrummet Du kan som underviser gøre meget for at skabe tryghed for alle unge ved at inkludere alle samfundets og de unges forskelligheder i hele undervisningen. Denne seksualundervisningspakke afspejler mangfoldigheden i etnicitet, kønsudtryk, familieformer, seksualitet, ungdomskultur, kroppen og udseende, seksuelle lyster og funktionsniveau, som gør det muligt at præsentere de unge for et tidssvarende billede af mangfoldigheden i seksualitet, familieformer, køn, etnicitet med mere og derved inkludere alle unge i seksualundervisningen. Se mere om et inkluderende sprog i seksualundervisningen på Fortsættes på næste side... Det betyder blandt andet, at der løbende er eksempler og billeder, der viser, at unge kvinder og mænd er forskellige. Eksempelvis piger, der er sammen med piger, og drenge, der er sammen med drenge. Eller unge, der ikke er interesseret i sex og kærlighed, børn og unge, der føler sig som et andet køn end deres biologiske køn, børn, der bor i kernefamilier såvel som i regnbuefamilier (familier, hvor én eller flere forældre er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede), samt i enlige og sammenbragte familier med mere. Du kan se mere om mangfoldighed i undervisningen på Et inkluderende sprog Uanset om de unge i gruppen føler sig trygge eller utrygge, er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle typer udsagn og måder at tale om for eksempel familie, køn, seksualitet, krop og sex på kan virke ubehageligt for nogle unge, uden at andre er bevidste om dette. Når unge taler om seksualitet, sker det ofte, at nogle af dem giver udtryk for, at de ikke bryder sig om homoseksualitet. Dette kan være meget ubehageligt for de unge i gruppen, der definerer sig som homoseksuelle eller overvejer deres seksualitet, og/eller de unge, der har venner eller familie, der er homoseksuelle. Derfor er det vigtigt at stoppe udsagn, der kan støde unge i klassen, og begrunde, hvorfor sådanne udsagn ikke er okay. Her kan du med fordel henvise til, at alle mennesker har lige ret til at være, som de er. Det kan derfor være en god idé inden undervisningen at reflektere over, hvilke ord og begreber, du vil anvende og ikke anvende. Ord og sprog kan virke ekskluderende eller inkluderende. Omvendt er det også vigtigt at være opmærksom på, at sproget altid er med til at skabe en god stemning i undervisningen, hvor der er plads til mangfoldighed og humor også i det man siger. Det vigtigste er dog at sikre, at der ikke bliver lavet sjov på nogens bekostning! Sex & Samfund anbefaler at lave klare aftaler om sprogbrug før et seksualundervisningsforløb - både i klasser og grupper, der i forvejen er trygge og velfungerende, og som ikke er trygge eller kender hinanden så godt. Typiske antagelser Her er en række antagelser, som man let kan komme ind på i undervisningen, men som betyder, at man ekskluderer nogle unge: Eksempel: En almindelig penis er cm. Hvad med dem, der har en penis på 8 eller 22 cm.? Eksempel: (Et heteroseksuelt) samleje er den normale form for sex? Har unge, der har sex med eget køn, og/eller foretrækker andre former for sex, så unormal sex? Eksempel: Kondom er den eneste prævention, der beskytter mod sexsygdomme. Kan to piger, der har sex, så ikke beskytte sig mod sexsygdomme? Kan man ikke beskytte sig mod sexsygdomme ved oralsex på en pige? Eksempel: Drenge har mere lyst til sex end piger. Hvad med de drenge, der ikke har lyst til sex? Og de piger, der har meget lyst til sex? Eksempel: Hvis man har lyst til sex med flere eller er forelsket i flere, så skal man vælge. Hvad med dem, der har flere kærester og/eller åbne forhold? Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 8

9 Mangfoldighed i undervisningsrummet... Fortsat fra forrige side Et positivt syn på unge og seksualitet Sex & Samfund mener, at overskriften for seksualundervisning er, at seksualitet for mange mennesker er en dejlig og berigende del af livet. Men også at sex og seksualitet kommer forskelligt til udtryk og bliver forskelligt udlevet. Seksualitet er dynamisk og kan ændre og udvikle sig igennem hele livet. Det er derfor vores anbefaling, at du i seksualundervisningen anerkender seksuallivets udfordringer, men sætter et positivt fokus på seksualitet og trivsel gennem de eksempler, fortællinger, billeder og øvelser, der anvendes. Den positive tilgang betyder også, at man godt må grine og bruge humor i undervisningen, men uden at man ekskluderer eller udstiller andre. Du kan læse mere om et positivt syn på unge og seksualitet i undervisningen på Du kan læse mere om god seksualundervisning på Fokus på normer ikke på normbrydere! I en del af øvelserne i dette undervisningsmateriale lægges der op til diskussion og kritisk stillingtagen til samfundets normer i forhold til køn, krop, seksualitet eller etnicitet. Her er det vigtigt, at fokus bliver på normerne - og ikke på dem, der bryder dem. Eksempelvis at man i undervisningen diskuterer forskellige seksualiteter og ikke homoseksualitet eller biseksualitet alene, eller at man diskuterer forskellige familieformer og ikke regnbuefamilier. Hvis du fokuserer overvejende på afvigerne, kan det forstærke de unges opfattelse af, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ligesom det kan være ubehageligt for nogle unge i gruppen at blive genstand for diskussion, hvis de for eksempel er opvokset i en skilsmissefamilie eller kun har én forældre eller har venner og familie tæt på, som er det. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 9

10 1. Prævention INTRODUKTION Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne fra 2011 viser, at unge på gymnasierne mangler mere viden om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og abort og kroppen. At have en brugbar viden om disse områder er helt afgørende i et forebyggelsesperspektiv. Hvis de unge mangler basal viden om for eksempel, hvordan man bliver gravid, eller hvordan man beskytter sig mod sexsygdomme, har de dårlige forudsætninger for at passe på sig selv og hinanden. bliver konstateret flest sexsygdomme, og mange unge kvinder bliver uønsket gravide og får foretaget en abort. Øvelserne og arbejdsopgaverne lægger op til diskussion og refleksion over væsentlige spørgsmål som: Hvem har ansvaret for at bruge prævention? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige præventionsformer? Hvad er risikoen ved at blive smittet med en sexsygdom ved forskellige former for sex? Og meget mere. Til trods for at unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen år, at der Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 10

11 Kan kopieres til eleverne INFOARK: prævention Unge og prævention Medianalderen for unges seksuelle debut i Danmark er cirka 16 år. Det betyder, at ca. halvdelen af de 16-årige har haft deres seksuelle debut. Og det betyder samtidig, at der er mange unge på 16, der endnu ikke har haft deres seksuelle debut. Tallet har ikke ændret sig væsentligt i 20 år. (1) De fleste unge er veloplyste om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og graviditet, men det betyder ikke, at de handler herefter. (2 og 3) Omkring halvdelen af de unge mellem år bruger ikke kondom, når de har sex med en ny partner. (3) De mest brugte præventionsformer blandt unge er p-piller og kondomer. (1) Hvis en dreng og en pige har samleje i skeden, er kondom den eneste form for prævention, der beskytter både mod uønsket graviditet og sexsygdomme. (5) De unge har først og fremmest deres viden om sexsygdomme og graviditet fra jævnaldrende, selv om uddannelsen og forældrene også spiller en betydelig rolle. Men der er også en relativt stor gruppe, der slet ikke taler med nogen om sexsygdomme eller graviditet. (2 og 4) Ud af de seksuelt aktive piger har over halvdelen brugt nødprævention en eller flere gange. (2) Kilder: 1.Sundhedsstyrelsen (2007): Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. 2.Christian Graugaard (2010): Vokseværker et signalement af unge danskeres seksuelle liv. 3.Sundhedsstyrelsen (2012): Undersøgelse af unge, sex og holdninger. 4.Sex & Samfund (2011): Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark. 5.Sexlinien for Unge, Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 11

12 1.1 Fordele og ulemper ved prævention Refleksions-/diskussionsøvelse Tidsforbrug 10 minutter Forberedelse Ingen. Beskrivelse Denne øvelse er velegnet til at skabe refleksion om et emne, forholde sig kritisk til egne fordomme og forestillinger samt at se flere handlemuligheder ved et givent tema eller situation. Du kan både arbejde med øvelsen selv og/eller sammen med de unge i undervisningen. Ved at opstille både fordele og ulemper ved et givent emne anerkender man holdninger, der også er til stede i rummet, samt at der kan være argumenter for at handle på forskellige måder også måder, der er mange gode argumenter imod (for eksempel ikke at bruge prævention). Ved at anerkende både fordele og ulemper åbner man for en dialog og mulighed for at kunne støtte de unge og give dem information, der afliver myter og overvinder usikkerhed (for eksempel ved at gå til lægen med henblik på at få p-piller). Du laver en linje på tavlen eller et stykke papir og skriver fordele på den ene side og ulemper på den anden. Du beder herefter de unge om at skyde løs med alt, hvad de kan komme i tanker om af fordele og ulemper ved et konkret emne. De unge får eventuelt to minutter til at tænke over eller drøfte med sidemakkeren, hvad der er af fordele og ulemper ved et emne. De mange forslag diskuteres løbende eller afslutningsvis. På findes også forskellige korte film med unge, der taler om prævention og sexsygdomme, som kan bruges som oplæg til diskussionen i din klasse. Eleverne kan også søge mere viden på Sexlinien for Unge, Fortsættes på næste side... Sex & Samfund anbefaler Øvelsen er særlig vigtig, når du eller deltagerne har svært ved at se enten fordele eller ulemper ved en given situation eller handling. Øvelsen kan hjælpe jer med at få øje på både fordele og ulemper ved alle slags emner. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 12

13 ... Fortsat fra forrige side Fordele og ulemper ved at bruge prævention: Fordele vil typisk være: Undgå at blive smittet med sexsygdomme. Undgå at blive uønsket gravid. Man kan have mere sex uden at bekymre sig. Det kan være sjovt med forskellig smag (kondom). Det virker mod både sexsygdomme og uønsket graviditet (kondom). Det kan købes i supermarkedet (kondom). Man kan have sex med flere. Det er mere hygiejnisk (kondom, handsker). Ulemper vil typisk være: Man skal til lægen (hormonel prævention). Det er besværligt (kondom, slikkelap). Man kan miste potens (kondom). Det er usexet (kondom, slikkelap). Der er kun hormonel prævention til piger. Hormonel prævention kan give bivirkninger. Nogen kan ikke tåle gummi. Det er svært at få fat i slikkelapper. Man skal huske at tage det (p-piller). Hvis de unge ikke selv kommer på gode fordele og ulemper, er det vigtigt, at du hjælper dem med at få øje på begge dele. Du kan for eksempel inddrage nogle af de ovenstående eksempler i diskussionen, hvis de ikke allerede er nævnt. Ulemperne kan variere ved de forskellige præventionsformer, og det kan være en idé at adskille dem i forskellige præventionsformer, for eksempel ulemper ved kondomer, hormonel prævention, slikkelapper og handsker. Andre forslag Du kan også lade din klasse arbejde med en onlinequiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet på: Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 13

14 1.2 Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne på Beskrivelse Det er, mens de unge går på en ungdomsuddannelse, at de fleste har deres seksuelle debut. Derfor er det vigtigt, at de unge får viden om prævention og selv tager stilling, uanset om de har sex med personer af samme eller modsatte køn eller begge køn. En del unge har seksuelle oplevelser med begge køn og det uanset om de definerer sig som hetero-, bi- eller homoseksuelle. Derfor er sex mellem mennesker af samme køn også ét af de emner, som unge efterspørger viden om. Samtidig er det ét af de emner, der ofte forbigås i folkeskolens seksualundervisning. Og hvis homoseksualitet tages op i undervisningen, er det ofte som et selvstændigt tema, mens man undlader at inddrage det i seksualundervisningens øvrige temaer. Undervisning i prævention og sexsygdomme fokuserer nemlig ofte på det heteroseksuelle samleje. Det betyder blandt andet, at unge, der har sex med mennesker af eget køn, ikke får kvalificeret undervisning om sikker sex. Artiklerne er et godt udgangspunkt for undervisningen, og alle unge, uanset seksuelle præferencer, kan lære noget og have glæde af at arbejde med de tre artikler. Artiklerne fokuserer ikke kun på sikker sex, men ligeledes på nogle af de myter og fordomme, der er forbundet med sex mellem mænd, sex mellem kvinder og sex mellem kvinder og mænd. Eleverne inddeles i grupper, og grupperne arbejder med ét eller flere af arbejdsspørgsmålene. Der er både arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til artiklerne, og generelle spørgsmål om sikker sex. Vi anbefaler, at du indleder arbejdsopgaven med en fælles refleksionsøvelse: Hvad er sex? Denne øvelse sætter fokus på normer for sex og åbner for at betragte sex, Fortsættes på næste side... Andre forslag Artiklerne kan med fordel suppleres med artiklen At vælge prævention på Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 14

15 1.2 sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd... Fortsat fra forrige side køn og seksualitet som noget dynamisk og mangfoldigt. I kan enten arbejde med øvelsen i grupper eller fælles i klassen. Man spørger ud i gruppen eller klassen Hvad er sex? og skriver udsagn og definitioner ned på et papir eller på tavlen. Man stiller spørgsmål undervejs til de udsagn og definitioner, som deltagerne kommer med for at sikre en refleksion og en nuancering af deltagernes udsagn. Til de generelle spørgsmål kan grupperne for eksempel søge på informations- og rådgivningsportalen Sexlinien for Unge, Opgaven afsluttes med en fælles opsamling på spørgsmålene. Sex & Samfund anbefaler At du fokuserer på forskelligheder og undlader ord som normal og almindelig. Sex & Samfund får mange henvendelser fra unge på Sexlinien for Unge, og de er meget optagede af, om de er normale og okay. At bruge ord som normal og almindelig kan understøtte dette ønske om at være normal og stemple nogle som det modsatte, nemlig unormal eller ualmindelig. At du fremstiller sex og kærlighed som en relation mellem mennesker, der kan have forskelligt køn og seksualitet. Man kommer nemt til at fremstille sex og kærlighed som en relation udelukkende mellem pige og dreng (den såkaldte heteronorm). At du både i eksempler, billeder og cases viser forskelligheder mellem piger og forskelligheder mellem drenge, så piger og drenge, der falder udenfor kønsnormerne, også inkluderes i undervisningen. At du også fokuserer på ligheder mellem piger og drenge frem for kun forskelligheder. At du er særligt opmærksom på forestillinger om, hvad man kan og ikke kan som ung, pige, dreng, etnisk minoritet, ung med funktionsnedsættelse og så videre. Forestillingerne er ofte stereotype og generaliserende og kan være med til at fastholde de unge i nogle snævre roller. At du taler om pigers og drenges kroppe og seksualitet i termer af både lyst og reproduktion. Der kan være en tendens til at fokusere på reproduktion ved piger (menstruation, hofternes bredde, ægløsning etc.) og lyst ved drenge (onani, porno, sædafgang etc.). En faldgrube der er nærliggende i seksualundervisningen, er også at tale om en drengekrop og en pigekrop i relation til hinanden, fx at pigekroppen gøres klar til manden, at skeden er lavet til penis, at drengen kan tilfredsstille pigen på forskellige måder samt forskellige samlejestillinger, en pige og en dreng kan udføre. Denne relationelle tænkning er uhensigtsmæssig af forskellige årsager. For det første kan man komme til at sende et signal om, at det ene køns krop skal stå til rådighed for det andet køn. Pigens krop gør sig klar, skeden er lavet til penis. Men en krop eller en skede er jo meget mere end en seksuel funktion, og det er vigtigt at signalere, at kroppen og skeden har en værdi i sig selv. For det andet ekskluderer tankegangen deltagere, der har, eller vil have, sex med eget køn. Hvis pigekroppen betragtes som en funktion af manden, har de piger, der ikke har sex med drenge, ingen funktion. At du ikke tager for givet, at alle unge har sex med andre eller lyst til sex med andre. Nogle unge har ikke lyst til eller mulighed for at have et sexliv. At du ikke bruger ordet sex uden at definere, hvad der menes med det. Man har helt forskellige definitioner af sex, men tror ofte, at andre har den samme definition, som man selv har. Ligesom man har forskellige lyster og præferencer, men er tilbøjelige til at tro, at andre har de samme lyster og præferencer. Spørgsmål til refleksion: Kan man have sex alene? Kan man have sex uden at have fysisk kontakt over telefon, via sms og så videre? Er sex altid forbundet med lyst? Er sex altid dejligt? Er sex altid forbundet med penetration? Foregår sex i kroppen eller i hovedet? Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 15

16 1.2 sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd 1.2 Arbejdsark Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd I skal tage udgangspunkt i artikel 1.2 A Sikker sex mellem kvinder, artikel 1.2 B: Sikker sex mellem mænd og artikel 1.2 C: Sikker sex mellem kvinder og mænd. I kan også finde information på Sexlinien for Unge, Spørgsmål til artiklerne: Generelle spørgsmål Tror I, at de fleste unge beskytter sig for at undgå graviditet eller for at undgå sexsygdomme? Hvilke initiativer kan være med til at få unge til i højere grad at beskytte sig mod sexsygdomme og graviditet? Hvor kan man henvende sig, hvis man som ung har brug får rådgivning omkring prævention? Hvem har ansvaret for at beskytte sig? Hvornår mener I, at man er hetero-, homo- eller biseksuel? Hvem eller hvad bestemmer, hvilken seksualitet man har? Hvilke fordele og ulemper er der ved at bruge disse betegnelser? Spørgsmål til sikker sex mellem kvinder Hvorfor er der mange, der ikke ved, at kvinder, der har sex med kvinder, skal bruge prævention? Hvilke myter er der om kvinder, der har sex med kvinder? Hvor kommer disse myter fra? Hvordan kan man øge kendskabet til, at kvinder, der har sex med kvinder, skal beskytte sig mod sexsygdomme? Hvilke præventionsformer kan to piger, der har sex med hinanden, bruge? Spørgsmål til sikker sex mellem mænd Hvilke myter er der om mænd, der har sex med mænd? Hvor kommer disse myter fra? Hvordan tror I, at det opleves for mænd, der har sex med mænd, at der er disse myter? Hvad skal der til for at ændre disse myter? Hvilke præventionsformer kan to drenge, der har sex med hinanden, bruge? Spørgsmål til sikker sex mellem kvinder og mænd Hvilke myter er der om kvinder og mænd, der har sex sammen? Hvor kommer de myter fra? Hvordan tror I, at det opleves for mænd og kvinder, der har sex sammen, at der er disse myter? Hvad skal der til for at ændre disse myter? Hvad kan man gøre som ung, og hvad kan samfundet gøre for at ændre myterne? Hvilke præventionsformer kan en pige og dreng, der har sex med hinanden, bruge? Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 16

17 Artikel 1.2.a Artiklen findes også elektronisk på Sikker sex mellem kvinder (www.sexlinien.dk/default.aspx?id=30013) Sikker sex mellem kvinder Der er alt for lidt fokus på kvinder, som har sex med kvinder. Og selvom mange tror, at sex mellem kvinder er sikker sex, så er der faktisk næsten lige så stor risiko for at blive smittet med klamydia, kønsvorter eller herpes, når to kvinder har sex, som når en mand og en kvinde har sex, vurderer STOP AIDS. Men problemet er, at der er meget lidt viden på området. - Det er en skrøne, at kvinder, der har sex med kvinder, ikke kan smitte hinanden! Fakta om STOP AIDS Gennem de seneste 20 år har fokus hos STOP AIDS været forebyggelse af hiv og aids blandt mænd, der har sex med mænd. STOP AIDS befinder sig nu i en forandringsproces, hvor hele LGBT-gruppen (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transseksuelle) skal have fokus i forhold til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Derfor har STOP AIDS nu fokus på kvinder, der har sex med kvinder, og på de sundhedsområder, der berører dem. Ét af de områder er sexsygdomme blandt kvinder, der har sex med kvinder. Sådan lyder den ikke særligt sexede konstatering fra Anja Katz fra STOP AIDS. Kvinder kan nemlig sagtens smitte hinanden med både klamydia, herpes, kønsvorter og svamp og i sjældne tilfælde også syfilis og gonoré. Smitteoverførslen er ikke meget anderledes, end når en pige og en dreng har sex, men mange tror, at det er ufarligt og helt sikkert at have ubeskyttet sex to kvinder imellem. - Mange kan slet ikke forestille sig, hvordan to kvinder rent praktisk har sex. De tror for eksempel ikke, at to kvinder penetrerer hinanden. Men det er misforstået! Kvinder kan jo både bruge fingre og dildoer. Smitten kan for eksempel blive overført, når man rører ved hinandens kønsdele og derefter ved sig selv, ved at gnide kønslæberne mod hinanden, ved oralsex altså at slikke hinanden, når man benytter samme dildo, ved analsex enten ved brug af dildo eller fingre, og når man kysser hinanden efter at have haft oralsex, forklarer Anja Katz. Sikker sex? Men hvordan har kvinder, der har sex med kvinder, så sikker sex? Det spørgsmål har Anja Katz heldigvis også svar på: - Der er jo flere måder, man kan beskytte sig på. Først og fremmest skal man tjekkes hos sin læge jævnligt, hvis man har skiftende partnere! Det er det vigtigste! Desværre er præventionsmulighederne ikke optimale, men man kan benytte latexhandsker, når man rører ved hinanden, og selvfølgelig skifte handsker, hvis man rører ved sig selv bagefter. Man kan benytte kondomer ved brugen af dildo, og så kan man bruge slikkelapper, når man har oralsex, forklarer hun. Fortsættes på næste side... Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 17

18 artikel 1.2.A sikker sex mellem kvinder... Fortsat fra forrige side Slikkelapper eller Dental Dams, som de hedder på engelsk, er egentlig ikke en ny præventionsform, men i Danmark har de været svære at få fat i. De har i medierne været omtalt som de nye kvindekondomer, og derfor forveksles de nemt med femidomer, som er noget helt andet. Slikkelapper er et stykke tyndt plastik eller latex, som lægges hen over klitoris og kønslæberne. På den måde kan man slikke sin partner uden at komme direkte i kontakt med kønsorganerne, og dermed mindske risikoen for smitte med sexsygdomme. - Man kan aldrig vide helt sikkert, hvem ens partner har haft sex med før. Mange kvinder, der har sex med kvinder, har også sex med mænd. Det ligger jo ikke i kortene, at bare fordi man som kvinde har sex med en kvinde, så er man 100 % lesbisk. Mange, også mange unge, afprøver grænser og har mange forskellige seksuelle partnere. Desværre er der som sagt en idé blandt mange kvinder, der har sex med kvinder, at de er sikre også selvom de til tider dyrker ubeskyttet sex med en mand. Det er jo bare engang imellem, så risikoen er der jo næsten ikke, tænker mange. - Man kan også få slikkelapper, som sættes hen over munden ved hjælp af to elastikker, der sættes bag om ørerne. Men man skal passe på, at plastikket ikke også kommer til at dække næsen, for så kan man ikke trække vejret og det er måske ikke så behageligt, siger Anja Katz med et smil. Desværre er præventionsformerne til kvinder, der har sex med kvinder, ikke sikre nok. - Man ligger jo sjældent stille, når man har sex, og derfor kan sekreter hurtigt komme steder, der ikke var tilsigtet. Gå til lægen og bliv testet. Hold øje med om der er noget, som føles anderledes end normalt. Det kan jo være, at det bare er svamp, som ikke er alvorligt. Mangel på viden også hos lægen I Danmark er der forsvindende lidt fokus på sex mellem kvinder, herunder hvordan sexsygdomme kan smitte, når kvinder har sex. En af årsagerne er ifølge Anja Katz, at der i 1980 erne var meget fokus på hiv og aids, specielt blandt mænd, der har sex med mænd. En anden årsag er, at sex og kærlighed mellem kvinder generelt er underbelyst i vores samfund. Det resulterer i, at mange fagpersoner mangler viden, og at kvinderne derfor får en mangelfuld eller direkte forkert rådgivning. - Selv hos de praktiserende læger er der mangel på viden netop inden for det her felt. Hvis lægen spørger en kvinde, hvorfor hun ikke bruger prævention, og hun begrunder det med, at hun har sex med kvinder, får hun desværre ofte at vide, at det ikke er nødvendigt med en gynækologisk undersøgelse, konstaterer Anja Katz. Nogle læger tror på myten om, at kvinder, der har sex med kvinder, ikke kan smitte hinanden. Og derfor ser de ikke nogen grund til at tjekke. Det betyder, at nogle kvinder afholder sig fra at gå til lægen, ikke mindst fordi lægebesøget for unge kvinder kan føles akavet og privat. Det kan betyde, at kvinder går rundt og er smittet med for eksempel HPV eller klamydia, som, hvis det ikke opdages eller behandles, i værste tilfælde kan føre til henholdsvis livmoderhals-kræft og barnløshed. Kvinder, der har sex med kvinder og mænd Som ung har man brug for at definere sig selv seksuelt. Når man har sin seksuelle debut, er man ikke nødvendigvis klar over, om man er til det modsatte køn, ens eget køn eller måske begge dele. Derfor er der mange unge mennesker, som afprøver forskellige måder at have sex på med forskellige partnere. Det betyder, at unge ofte er ekstra disponerede for seksuelt overførte sygdomme, og derfor skal de være ekstra opmærksomme på at blive tjekket hos lægen. Fortsættes på næste side... Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 18

19 artikel 1.2.A sikker sex mellem kvinder... Fortsat fra forrige side Tabellen viser, hvilke sygdomme kvinderne i en svensk undersøgelse om kvinder, der har sex med kvinder, har eller har haft.. Ja, inden for seneste år Ja, for mere end et år siden Nej, aldrig Ved det ikke I alt Kondylomer 1,5 % 8,3 % 81,4 % 8,8 % 100 % Celleforandringer 1,7 % 6,7 % 79,1 % 12, 5% 100 % Herpes 4,5 % 4,7 % 80,7 % 10,1 % 100 % Bakterie Viganos 3,7 % 8,5 % 69,6 % 18,2 % 100 % Klamydia 1,5 % 10,9 % 80,2 % 7,4 % 100 % Gonoré 0,3 % 1,2 % 89,6 % 9,0 % 100 % Syfilis 0,3 % 0,1 % 90,8 % 8,8 % 100 % Fået besked om hiv 0,3 % 0,3 % 95,4 % 4,1 % 100 % Kilde: Som att slicka på en regnkappa Tabellen viser de seksuelle overførte infektioner, som kan overføres fra kvinde til kvinde. Som det fremgår, bliver de fleste overført genitalt, det vil sige fra mund til kønsdel, fra kønsdel til mund eller fra kønsdel til kønsdel. Infektioner Herpes simplex Kondylomer (HPV) Trichomonas Klamydia Gonoré Syfilis Hiv Smittevej Oral-genital eller hud mod hud Oral-genital eller hud mod hud Genital-genital Oral-genital kontakt Oral-genital kontakt Oral-genital eller genital-genital kontakt Via kontakt med blod eller kropsvæsker Tabellerne stammer fra en svensk undersøgelse, som udmundede i rapporten: Som att slicka på en regnkappa af Suzann Larsdotter. Suzann Larsdotter arbejder til dagligt for RFSL. Undersøgelsen er sat i værk, fordi man ikke ved ret meget om kvinder, der har sex med kvinder, og hvilke sexsygdomme disse grupper reelt er udsat for. Undersøgelsen er lavet blandt svenske kvinder i Sverige. Kilde: Som att slicka på en regnkappa Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 19

20 Artikel 1.2.b Artiklen findes også elektronisk på Sikker sex mellem mænd Sikker sex mellem mænd Mænd, der har sex med mænd, har sex på lige så mange forskellige måder som for eksempel kvinder og mænd, der har sex sammen. Og risikoen for smitte med en sexsygdom er helt forskellig, alt efter hvordan man har sex. Vi har spurgt Francois Pichon fra STOP AIDS om, hvordan mænd, der har sex med mænd, bedst beskytter sig, og om nogle af de myter, han møder i sit arbejde. - Det er en skrøne, at mænd, som har sex med mænd, dyrker analsex, hver gang de er sammen. Sådan siger rådgiver Francois Pichon fra STOP AIDS og henviser til en ny og endnu ikke afsluttet EU-undersøgelse, som omfatter over mænd, der har sex med andre mænd. Her har 85 procent dyrket analsex inden for det seneste år. - Men samtidig viser tallene i undersøgelsen, at der dyrkes langt mere oralsex og gensidig onani (håndsex) mellem mænd end analsex, og det er også mit indtryk, forklarer han. Til gengæld er analsex langt det mest risikofyldte for mændene i forhold til at få en sexsygdom. Både herpes, kønsvorter, gonoré og klamydia kan smitte ved analsex, og det samme gælder alvorligere sexsygdomme som syfilis og hiv. - Ubeskyttet analsex er meget risikofyldt, særligt hvis du er den, der bliver bollet, og hvis din partner får udløsning oppe i endetarmen. - Men det er en myte, at den aktive part i analsex ikke kan blive smittet. Slimhinden omkring urinrørsåbningen og under forhuden er også modtagelig for smitte, siger Francois Pichon. Det er op til hver enkel ung at vælge, hvordan de dyrker sex, men STOP AIDS s anbefaling til mænd, der dyrker sex med mænd, er helt klar: Brug altid kondom ved analsex. - Vi anbefaler, at man bruger kondom under samlejet fra start til slut. Og så er det vigtigt at bruge vandbaseret eller silikonebaseret glidecreme uden på kondomet, så det ikke går i stykker eller opløses af glidecremen, understreger Francois Pichon og fortsætter: - Det nemmeste er at beslutte sig én gang for alle til at bruge kondom hver gang. Så behøver man ikke tage stilling til det hver gang, man har sex. Især fordi det kan være svært at tænke rationelt, når man står i en seksuel situation. Det valg skal man have truffet på forhånd. Fortsættes på næste side... Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 20

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer

sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer sexsygdomme, prævention, seksualitet og køn, graviditet og abort, grænser - det er dig der bestemmer Seksualundervisningsmateriale til erhvervsuddannelser, produktionsskoler og egu oversigt Indledning

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER

UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UGE SEX SEKSUALITET, KØN, KROP OG RETTIGHEDER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om seksualitet, køn, krop og rettigheder 1. Kend dine rettigheder.

Læs mere

lærervejledning for HHX

lærervejledning for HHX lærervejledning for HHX Indledning Unge på hhx mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på hhx efterspørger seksualundervisning om alternative præventionsformer, hetero-,

Læs mere

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike

146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 146 9SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HELHEDS- ORIENTERet seksualundervisning Af Line Anne Roien Morten Emmerik Wøldike 9 / HELHEDSORIENTERet seksualundervisning 147 I Sex & Samfunds optik er der ingen tvivl om,

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Inspiration til undervisning

Inspiration til undervisning Inspiration til undervisning Emner Det er meget individuelt fra klasse til klasse og elev til elev, hvilke emner de er motiveret for at arbejde med. Derfor er der samlet en palet med emner til alle elever

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold

Et skridt fremad. Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17. Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer. Indhold 1 Et skridt fremad Materielle Time Alder C6 2x45 min 16-17 Nøgleord: Ligebehandling, identitet, LGBT, normer Indhold En refleksionsøvelse, hvor eleverne skal forestille sig at være en anden person og derigennem

Læs mere

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER

UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UGE SEX SOCIALE KOMPETENCER, RELATIONER OG FÆLLESSKABER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL ERHVERVSFAGLIGE UDDANNELSER OVERSIGT Introduktion Tjek din viden Infoark om sociale kompetencer, relationer og fællesskaber

Læs mere

Familie ifølge statistikken

Familie ifølge statistikken Familie ifølge statistikken Arbejdsopgave Denne arbejdsopgave tager udgangspunkt i artiklen Familie ifølge statistikken, der giver eksempler på, hvordan værdier og normer om familie bliver synlige i statistikker,

Læs mere

Seksualitet, køn og normer

Seksualitet, køn og normer C O P E N H A G E N G A Y & L E S B I A N FILMFESTIVAL 2 0 0 8 Seksualitet, køn og normer Et undervisningsmateriale af Karen Ewers, Bonnie Vittrup og Cecilie Nørgaard TIL LÆREREN Introduktion til Seksualitet,

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune

Seksualundervisning introduktion. introduktion. til underviseren. Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Seksualundervisning introduktion introduktion til underviseren Vejledning til seksualundervisning i Aarhus Kommune Kolofon Vejledningen til seksualundervisning i Aarhus Kommune er en redigeret version

Læs mere

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund

Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Køn og seksualitet i det senmoderne samfund Undervisningsmateriale til stx, hf, hhx og htx Samfundsfag, Samtidshistorie, Dansk, Historie, Mediefag, Psykologi oversigt indledning s.4 s. 5 S. 6 S. 7 Hvordan

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Sund og sikker sex. Den unge mands bog

Sund og sikker sex. Den unge mands bog Sund og sikker sex Den unge mands bog Tina Gaarden Geertsen Tina Gaarden Geertsen Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk tina.gaarden.geertsen@hjoerring.dk Birgitte Koch

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Din. præventionsguide

Din. præventionsguide Din præventionsguide Hvis du skal vælge prævention side 1 Få hjælp til valget. Hvis du er dreng side 3 Sandsynligvis har du ikke lyst til at blive far allerede nu. Du kan sikre dig imod dette ved at bruge

Læs mere

Prævention hvad skal du vælge?

Prævention hvad skal du vælge? Prævention hvad skal du vælge? Skal du have samleje for første gang? Har du brug for prævention ofte eller sjældent? Har du en kæreste eller skiftende partnere? Kan du huske at bruge prævention (fx tage

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål...

Indholdsfortegnelse. Side. Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3. Seksualitet definition... 3. Undervisningsministeriets fælles mål... 2014 Indholdsfortegnelse Side Seksualpolitik for Enghaveskolen... 3 Seksualitet definition... 3 Undervisningsministeriets fælles mål... 4 Inspiration til undervisningen... 5 Regler for personalet...12

Læs mere

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4

Brug lægen SEX OG SUNDHED 4 SEX OG SUNDHED 4 Brug lægen Når du er fyldt 16 år, kan du tale med lægen, uden at dine forældre behøver at få det at vide, og når du er fyldt 18 år, har lægen tavshedspligt. Hvis der er noget, du gerne

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark

Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelserne i Danmark Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge En kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på i Danmark samt strategi og anbefalinger til styrkelse af seksualundervisningen på Sex &

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET

KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KRONISK SYGDOM & SEKSUALITET KOMMUNIKATION Torsdag 22.01.2009 Åshild Skogerbø Psykolog Specialist i klinisk sexologi, NACS PhD-studerende Københavns Universitet aask@pubhealth.ku.dk PÅSTANDE INTIMITET,

Læs mere

Homo, bi og trans i medierne

Homo, bi og trans i medierne 1 Homo, bi og trans i medierne Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Eleverne bliver præsenteret for en analyse af repræsentationer af homo- og biseksuelle i ungdoms-tv, og skal derefter lave

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær

INDHOLD. Forord. Indledning. 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær INDHOLD Forord 11 Indledning 15 1. Barnlig seksualitet Hvad er seksualitet hos børn Mere sanseligt end seksuelt Nysgerrighed og ikke begær 19 19 21 21 2. Babyen og tumlingen 0-2 år Den ublufærdige tumling

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme.

Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. 2. Kondomsnak Forfatter: Erik Centerwall Brug kondom! Det er den bedste måde at beskytte sig mod uønsket graviditet og mod kønssygdomme. Så har vi opfordret især de unge mænd. Men unge kvinder forventes

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE?

KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? KAN MAN BLIVE GRAVID AF AT BOLLE? Seksualundervisning til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? Seksualundervisning også til unge med handicap Kan man blive gravid af at bolle? seksualundervisning

Læs mere

Evaluering af ULFs seksualrådgivning

Evaluering af ULFs seksualrådgivning Evaluering af ULFs seksualrådgivning En rådgivning om kærlighedslivet, sund seksualitet og forebyggelse af seksuelle krænkelser til mennesker med udviklingshæmning September 2012 Socialt Udviklingscenter

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund.

Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Sex på spil er udgivet af: Bornholms Amt, Frederiksberg Kommune, Fyns Amt, Storstrøms Amt, Viborg Amt, Århus Amt samt Sex & Samfund. Idé og oplæg: Cand. psych. Casper Aaen Faglig bistand: Overlæge Charlotte

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren

0.-9. klasse. Vejledning til. seksualundervisning. i Silkeborg Kommune. Introduktion til underviseren Vejledning til 0.-9. klasse seksualundervisning i Silkeborg Kommune Introduktion til underviseren Kolofon: Vejledningen til seksualundervisning i Silkeborg Kommune er en redigeret version af Københavns

Læs mere

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus?

Seksualitet. Hvor gammel er du? Hvad er dit køn? Hvad er din civilstatus? Seksualitet Hvor gammel er du? 15-20 år 7 6 % 21-30 år 31 27 % 31-40 år 25 22 % 41-50 år 32 28 % 51-60 år 9 8 % 61-70 år 7 6 % + 71 år 2 2 % Hvad er dit køn? Mand 35 31 % Kvinde 78 69 % Hvad er din civilstatus?

Læs mere

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur.

Arbejdsstruktur I denne undervisningsmodel arbejdes ud fra en FØR - UNDER - EFTER struktur. Kampagnevejledning Indholdsfortegnelse Intro Arbejdsstruktur Fag Se, hvordan andre har gjort Arbejdsprocessen Roller til eleverne Dataindsamlingen Testen - survey Spilleregler for kampagnen Muligheder

Læs mere

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår

Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår Sammenfatning Juni 2009 Leyla Gransell og Henning Hansen Lige og ulige? Homoseksuelle, biseksuelle og transkønnedes levevilkår 8 CASA,

Læs mere

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Aborter Sexsygdomme Fertilitet Seksuel trivsel Tal på sundhed i kommunen Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats

Læs mere

Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på ungdomsuddannelser

Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på ungdomsuddannelser Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på ungdomsuddannelser - evaluering af 3 pilotprojekter Marts 2009 Marianne Malmgren CASA Metoder til en forebyggende indsats om seksuel sundhed på

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT!

KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! KØN BETYDER NOGET PÅ GODT OG ONDT! I DAG BETRAGTES KØN IKKE SOM NOGET GUDGIVET ELLER EN UDELUKKENDE NATURGIVEN STØRRELSE. I DET SENMODERNE SAMFUND ER KØN I HØJERE GRAD EN FLYDENDE OG ÅBEN KATEGORI, DER

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard

Projekt Ønskebarn. En bog om ufrivillig barnløshed. Læge Helle Pilgaard Projekt Ønskebarn En bog om ufrivillig barnløshed Læge Helle Pilgaard [ ] P R O J E K T Ø N S K E B A R N - e n b o g o m b a r n l ø s h e d Læge Helle Pilgaard 3 [ ] Projekt Ønskebarn - en bog om barnløshed.

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

om seksualundervisningsmaterialer

om seksualundervisningsmaterialer Kortlægning af seksualundervisningen i Danmark Delrapport 3 Sex & Samfund Rosenørns Allé 12, 1. sal 1634 København V Telefon: 33 93 10 10 info@sexogsamfund.dk www.sexogsamfund.dk Side 1 af 7 Største inspirationskilde

Læs mere

STOMI INFO. Sex og samliv

STOMI INFO. Sex og samliv 05 STOMI INFO Sex og samliv 1 Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer, herunder: Efter operationen 2 Sygdom Psykologi Kultur, religion

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie

Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie 1 Jeg vil ikke fjerne halvdelen af mig selv. Jonathans historie Materielle Tid Alder B6 140 min 13-15 Nøgleord: Identitet, ligebehandling, LGBT, normer Indhold Denne øvelse handler om at definere sin egen

Læs mere

MYTER OM MØDOM. Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og

MYTER OM MØDOM. Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og GRAFISK DESIGN: AVIAJA-BORUP.COM Udarbejdet af Sex & Samfund, Lysthuset og Børneafdelingen Skejby Sygehus. 1. OPLAG 2006 MYTER OM MØDOM Til dig der vil vide alt om Jomfruhinden - spørgsmål og svar. Jomfruhinden

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere