sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort"

Transkript

1 sexsygdomme - sexliv - prævention - graviditet - abort Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx Biologi, Personlig sundhed, Idræt & Samfundsfag

2 oversigt Indledning s : At blive testet for en sexsygdom. Artikel s.4 S. 5 S. 6 S. 7 Gymnasieelever har behov for seksualundervisning Sådan kommer du i gang med seksualundervisning Aftaler om seksualundervisningen indledende øvelse: God stil i undervisningen Aftale/forventningsafstemning s. 41 s. 43 s. 47 s : Smitte, ansvar og parforhold Dilemmaøvelse/rollespil 2.3: At få klamydia. Artikler 2.4: At blive smittet med kønsvorter (HPV). Artikler 2.5: At være ung og hiv-smittet. Artikler S. 8 Mangfoldighed i undervisningsrummet s : Test dig selv for klamydia. Artikel/projekt 1. Prævention 3. Graviditet og abort s. 10 Introduktion s. 67 Introduktion s. 11 INFOARK: Prævention s. 68 INFOARK: Graviditet og abort s. 12 s Fordele og ulemper ved prævention Refleksions-/diskussionsøvelse 1.2 Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd s. 69 s : At være ung og gravid. Artikel 3.2: At være to om det også når det gælder abort Artikel s Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet s Unge taler om nødprævention, femidom og slikkelap. Interview på film 4. Køn, seksualitet, sexliv og rettigheder s. 78 Introduktion 2. Sexsygdomme s. 79 s. 80 INFOARK: Køn, seksualitet, sexliv og rettigheder 4.1 Et godt sex- og kærlighedsliv. Visionsøvelse s. 34 Introduktion s Kys på kryds og tværs Film med unge, der taler om køn og seksualitet s. 35 INFOARK: Sexsygdomme s Unges seksuelle og reproduktive rettigheder de fire hjørner /vurderingsøvelse Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 2

3 Indledning Sex & Samfund har udarbejdet denne seksualundervisningspakke til Uge Sex-kampagnen 2014 til alment gymnasium (stx), højere forberedelseseksamen (hf), handelsgymnasiet (hhx) og teknisk gymnasium (htx). Formålet med Uge Sex-kampagnen er at inspirere til god og målrettet seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Denne undervisningspakke er udviklet efter Sex & Samfunds formål om, at målrettet og dialogbaseret seksualundervisning skal bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Formålet med seksualundervisning til unge er også at skabe øget mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination. Undervisningsmaterialet er således baseret på principper om tryghed i undervisningen, aktiv læring, dialog og et handlingsorienteret perspektiv på viden, respekt for forskellighed og mangfoldighed samt et bredt og positivt sundhedssyn. Seksualundervisning til unge i gymnasiet bør have fokus på mange forskellige emner. Det handler både om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, abort, krop, fertilitet, men vedrører også vigtige emner som sundhed, seksualitet, køn, trivsel, rettigheder, diskrimination og respekt for forskellighed. Denne seksualundervisningspakke indeholder personlige historier, interviews, baggrundsartikler, film, øvelser og spil om disse emner og er målrettet fag og temaforløb på de gymnasiale uddannelser. Dette undervisningsmateriale er tematisk opbygget med arbejdsopgaver, der tager udgangspunkt i artikler, film, spil samt forskellige handlingsorienterede øvelser. Ved hver arbejdsopgave og øvelse følger først en introduktion til underviseren, herefter et arbejdsark målrettet både underviser og deltagere og til sidst selve artiklen. Man kan enten vælge at arbejde direkte med denne pdf eller kopiere relevante arbejdsark, spørgsmål og artikler til deltagerne. Materialerne og øvelserne kan med fordel anvendes sammen med undervisningshjemmesiden Kolofon: Seksualundervisningspakken Uge Sex 2014 Sex & Samfund, 2014 ISBN nr Kopiering tilladt til undervisningsbrug mod kildeangivelse. Indhold: Morten Emmerik Wøldike og Mette Gundersen Artikler: Mette Gundersen, Morten Emmerik Wøldike, Lone Smidt og Camilla Aavang-Poulsen Ansvars- og ophavsretshavende redaktør: Marianne Lomholt Illustrationer og fotos: Lars Nybøll, Stephen Monaghan, Syxrious, ChiesADlbeinasco, LGBTUniAndes, Orangeacid, Fotosearch og Sex & Samfund. Layout: Marianne & Robin og Claus Mattebjerg Andersen Tak til alle, der har bidraget ved at fortælle deres historier og deltage i interviews eller stille t materiale til rådighed. Alle fotos i materialet er modelfotos med mindre andet er angivet. Alle citater i materialets artikler er udtryk for interviewpersonernes personlige holdninger. Sex & Samfund anbefaler Uanset hvilket fag eller forløb du planlægger seksualundervisning i, anbefaler vi, at du læser afsnittet Sådan kommer du i gang med seksualundervisning og indleder din undervisning med, at I arbejder med øvelsen God stil i seksualundervisningen, som kan hjælpe til at skabe en god og tryg ramme for alle og for dig i undervisningen. Tema om grænser Sex & Samfunds hovedtema for Uge Sex i 2014 er Grænser individ, rettigheder og samfund, fordi mange unge giver udtryk for, at de har svært ved at aflæse grænser og signaler, ikke mindst på nettet. Ligesom der er ca. 10 % af de unge, som har været udsat for et seksuelt overgreb. Der er derfor udviklet et særligt materiale til gymnasierne om dette tema. I temaet indgår der film om grænser, TV-klip fra DR om seksuelle grænser i sex, kærlighed og på nettet og et nyt onlinespil om grænser Sex på spil. I Sex på spil arbejder de unge med relevante dilemmaer, film og opgaver i relation til parforhold, venskaber og seksualitet og tilegner sig viden om temaer som rettigheder og pligter, diskrimination og lovgivning. Spillet er gratis og findes på Materialet om Grænser individ, rettigheder og samfund er målrettet samfundsfag, dansk, mediefag, psykologi, biologi og personlig sundhed. Om sex & samfund Sex & Samfund støtter og igangsætter projekter, der øger menneskers viden og bevidsthed om seksualitet, sexsygdomme, prævention, graviditet og abort. Målet er, at alle mennesker skal have mulighed for at tage informerede og frie valg om deres seksualliv. Sex & Samfund driver blandt andet en præventionsklinik i København, en landsdækkende telefon- og internetrådgivning, Sexlinien for Unge, en række hjemmesider om prævention, sexsygdomme og abort samt et projekt, der via undervisning, kurser og en hjemmeside (www.bedreseksualundervisning.dk) skal bidrage til at forbedre seksualundervisningen i Danmark. Derudover har Sex & Samfund et stort internationalt program med projekter i Afrika og Asien. Læs mere om Sex & Samfund på Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 3

4 Gymnasieelever har behov for seksualundervisning Det er i ungdomsårene, og mens de unge går på en ungdomsuddannelse, at de fleste har deres seksuelle debut. Og det er også i ungdomsårene, at de unge har travlt med at opfinde sig selv, herunder deres seksualitet og køn. De reflekterer over, hvem de vil være, hvordan de vil være, og hvordan de vil se ud. For de fleste unge er ungdomsårene fyldt med nye muligheder, usikkerhed og masser af ubesvarede spørgsmål. Seksualundervisning er en god faglig ramme at tage disse emner op i. Det positive budskab er det centrale, når man underviser og taler med unge om seksualitet, sex, køn og krop. Seksualitet er for mange en vigtig del af livet, og noget, der forhåbentlig forbindes med positive følelser som glæde, nysgerrighed og respekt. En vigtig forudsætning for at skabe et godt og positivt sexliv er imidlertid, at de unge har gode redskaber til at passe på sig selv og hinanden. Og selv om unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen år, at der bliver konstateret flest sexsygdomme. Seksualundervisning kan være et vigtigt element i udviklingen af viden såvel som refleksion og handlingsorienterede redskaber hos unge. Undersøgelser og erfaringer viser, at det er afgørende for både den individuelle og sociale trivsel og sundhed, at der er respekt og refleksion omkring emner som seksualitet, køn, krop, lyst, rettigheder og identitet også på uddannelsen. Et positivt fokus på mangfoldighed, rettigheder og normer omkring køn, seksualitet, krop kan styrke både det sociale fællesskab på uddannelsen og den enkeltes personlige selvværd og selvtillid. Tværfaglig seksualundervisning Hvis I ønsker at inddrage mere samfundsmæssige temaer om identitetsdannelse, køn, seksualitet, samfund, normalitet og forskellige måder at leve sit liv på, anbefaler Sex & Samfund materialet Køn og seksualitet i det senmoderne samfund seksualundervisning, der er målrettet fagene samfundsfag, historie, samtidshistorie, dansk på stx, hf, htx og hhx. Materialerne kan kombineres i tværfaglige temaer, SO-forløb og AT-forløb. Resultater fra Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne I 2011 deltog over unge fra mange ungdomsuddannelser i Sex & Samfunds nationale kortlægning af, hvad unge i Danmark har af ønsker og behov til seksualundervisningen på ungdomsuddannelserne. Unge på gymnasierne mangler viden om sexsygdomme, herunder symptomer og behandlingsformer. Unge på gymnasierne efterspørger seksualundervisning om prævention, sexsygdomme, seksualitet, følelser, lyst, seksuelle rettigheder, seksuel trivsel og livskvalitet. Unge på gymnasierne efterspørger film, billeder og spil i undervisningen. Mange unge på gymnasierne taler ikke med voksne om seksualitet, sex, prævention med mere. Seksualundervisning kan styrke unges handlekompetence Formålet med at arbejde med seksualundervisning på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser er at bidrage til, at unge udvikler handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed. Det vil sige, at seksualundervisningen kan understøtte unges mulighed for at handle selv og dermed aktivt medvirke til at fremme positiv forandring vedrørende seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed i deres eget liv og i de fællesskaber, de indgår i. Dialogbaseret seksualundervisning kan også bidrage til øget mangfoldighed på uddannelsen og modvirke diskrimination, for eksempel i forhold til køn, seksualitet, etnicitet eller fysiske eller psykiske funktionsevner. Sexlinien for Unge Sexlinien for Unge er en landsdækkende informations- og rådgivningsportal, hvor unge mellem år kan finde information og få anonym rådgivning om sex, seksualitet, krop, sexsygdomme, prævention, følelser, rettigheder, seksuelle problemer, seksuelle overgreb, lyst og relationer. Se Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 4

5 Sådan kommer du i gang med seksualundervisning Denne undervisningspakke indeholder både målrettede undervisningsmaterialer til målgruppen og konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan du kan gribe undervisningen an på en tryg og faglig kvalificeret måde. Disse forslag og anbefalinger finder du både i denne introduktion og løbende under alle øvelserne. Du kan således tilrettelægge din undervisning med udgangspunkt i denne undervisningspakke. Det kan dog være en god idé at orientere dig lidt på og Sex & Samfund anbefaler, at du som underviser gør dig nogle overvejelser om det faglige niveau og behov hos de unge, som du skal undervise, inden du går i gang med undervisningsforløbet. For at støtte dig som underviser, der skal i gang med at bruge Uge Sex-materialet, har Sex & Samfund derfor samlet nogle af de vigtigste principper og anbefalinger, som bygger på erfaringer med seksualundervisning til børn og unge. Vi har ligeledes udviklet en guide til, hvilke aftaler det kan være godt lave med deltagerne, inden I går i gang med undervisningen. taler bygger på en række sundhedspædagogiske/didaktiske begrundelser og mange års erfaring med seksualundervisning til unge, men du supplere med andre aftaler, eller du kan bruge forslagene som inspiration til jeres dialog om, hvordan I ønsker, at undervisningen skal foregå. Boksen med aftalerne kan kopieres til deltagerne og kan bruges som huskeliste, når I skal formulere jeres aftaler. Du kan bruge indledende øvelse: God stil i seksualundervisningen som en ramme til at få formuleret nogle fælles aftaler om undervisningen. Formulér aftaler med de unge om undervisningen Der er mange grunde til at skabe en god og tryg ramme for alle deltagere i et forløb om seksualundervisning. For den enkelte unge kan et forløb om seksualundervisning være forbundet med usikkerhed. Måske fordi de aldrig har talt med nogen om emner som krop, kærlighed, følelser, familie, seksualitet og lignende. Måske er det svært at tale om disse emner med de sociale hierarkier, som er på uddannelsen eller holdet. Deltagerne kan også være usikre på, hvad der skal ske i undervisningen; de tror måske, at de skal fortælle private ting om deres eget liv. Eller de kan have oplevelser med i bagagen, der er ubehagelige at tale om. Seksualundervisning i det multietniske klasserum Sex & Samfund har i undervisningsmaterialet Seksualundervisning i det multietniske klasserum med særligt fokus på undervisning af etniske minoritetspiger udviklet en række målrettede anbefalinger, øvelser og metoder. Materialet kan købes i Sex & Samfunds webshop. Forskning og Sex & Samfunds mangeårige arbejde med seksualundervisning til unge viser nemlig, at tryghed er afgørende for, at deltagere får en positiv oplevelse og et godt udbytte af undervisningen i prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet, seksualitet, krop osv. Sex & Samfund anbefaler derfor, at du indleder din undervisning med at skabe en god og tryg ramme for undervisningen. Lav aftalerne i fællesskab Du kan skabe en god og tryg ramme om undervisningen ved at formulere nogle aftaler sammen med deltagerne om, hvordan undervisningen skal foregå. Sex & Samfund anbefaler, at du laver aftalerne sammen med deltagerne, ved eksempelvis at få dem til at sætte ord på, hvilke rammer de mener, der skaber et trygt læringsrum, og supplere med de pointer, som de unge ikke selv kommer ind på. I boksen Aftaler om seksualundervisning finder du Sex & Samfunds anbefalinger til aftaler, som er udviklet specifikt til øvelserne i denne undervisningspakke. Sex & Samfunds anbefalinger til af- Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 5

6 Kan kopieres til eleverne Aftaler om seksualundervisning Huskeliste: Underviser og deltagere taler ikke privat eller meget personligt om sig selv eller andre tilstedeværende (et anonymt rum). Underviser og deltagere taler inden for et lukket rum, det vil eksempelvis sige, at der ikke efterfølgende tales med klassekammerater om, hvad andre har sagt og gjort i undervisningen. I taler respektfuldt til og om hinanden og viser respekt for forskelligheder (for eksempel i forhold til seksuelle lyster, kønsidentitet, etnicitet og hudfarve, familiebaggrund, stil, udtryk, holdninger med videre). Negative og diskriminerende ord og udsagn accepteres ikke (for eksempel med udgangspunkt i køn: piger, der er sammen med mange, er klamme/billige/ ludere, eller med udgangspunkt i seksualitet: bøsse, bøsser er klamme og så videre). Ingen af jer føler sig udstillet eller nedgjort (Man griner ikke af andre eller andres spørgsmål og kommentarer). Alle ved, hvad der skal ske i undervisningen (man præsenterer deltagerne for emnerne, før man begynder forløbet). I deltager og er aktive i undervisningen, men har mulighed for at sige fra og ikke deltage i øvelser (hvis der er noget, I finder anstødeligt eller ubehageligt). Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 6

7 indledende Øvelse: God stil i seksualundervisningen Aftale/forventningsafstemning Tidsforbrug minutter. Forberedelse Ingen. Beskrivelse Deltagerne inddeles i grupper, og grupperne diskuterer spørgsmålet: Hvilke aftaler kan vi lave, som sikrer tryghed for alle i seksualundervisningen? Grupperne skal komme med minimum to forslag til aftaler, som de skriver med store bogstaver på hver sit ark papir. De får cirka 10 minutter til dette. Herefter præsenterer hver gruppe sine forslag og forklarer, hvorfor de er vigtige. Du supplerer med øvrige aftaler, som, du mener, er vigtige. Alle aftalerne lægges på gulvet, og alle stiller sig på den aftale, der er mest vigtig for dem. De, der har lyst, fortæller, hvorfor de har valgt at stille sig der. Aftalerne skrives eller hænges op, så de er synlige i resten af forløbet. Det er vigtigt, at aftalerne tages alvorligt i resten af forløbet. Ofte vil deltagerne selv gøre opmærksom på det, hvis en aftale brydes, men det er vigtigt, at du som underviser også er opmærksom på det. Sex & Samfund anbefaler Hvis du indgår en aftale med de unge om ikke at anvende negative og diskriminerende ord, for eksempel bøsserøv, eller at piger er ludere eller klamme, er det vigtigt, at du i undervisningen tager afstand fra, at disse ord bruges. Hvis du som underviser ikke griber ind over for den slags udsagn hver gang, giver du en stiltiende accept og blåstempling af diskrimination blandt de unge. Ligeledes skal deltagere, der taler personligt om sig selv eller andre, stoppes i det, hvis I har lavet en aftale om ikke at tale personligt om jer selv og hinanden i undervisningen. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 7

8 Mangfoldighed i undervisningsrummet Du kan som underviser gøre meget for at skabe tryghed for alle unge ved at inkludere alle samfundets og de unges forskelligheder i hele undervisningen. Denne seksualundervisningspakke afspejler mangfoldigheden i etnicitet, kønsudtryk, familieformer, seksualitet, ungdomskultur, kroppen og udseende, seksuelle lyster og funktionsniveau, som gør det muligt at præsentere de unge for et tidssvarende billede af mangfoldigheden i seksualitet, familieformer, køn, etnicitet med mere og derved inkludere alle unge i seksualundervisningen. Se mere om et inkluderende sprog i seksualundervisningen på Fortsættes på næste side... Det betyder blandt andet, at der løbende er eksempler og billeder, der viser, at unge kvinder og mænd er forskellige. Eksempelvis piger, der er sammen med piger, og drenge, der er sammen med drenge. Eller unge, der ikke er interesseret i sex og kærlighed, børn og unge, der føler sig som et andet køn end deres biologiske køn, børn, der bor i kernefamilier såvel som i regnbuefamilier (familier, hvor én eller flere forældre er homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede), samt i enlige og sammenbragte familier med mere. Du kan se mere om mangfoldighed i undervisningen på Et inkluderende sprog Uanset om de unge i gruppen føler sig trygge eller utrygge, er det vigtigt at være opmærksom på, at nogle typer udsagn og måder at tale om for eksempel familie, køn, seksualitet, krop og sex på kan virke ubehageligt for nogle unge, uden at andre er bevidste om dette. Når unge taler om seksualitet, sker det ofte, at nogle af dem giver udtryk for, at de ikke bryder sig om homoseksualitet. Dette kan være meget ubehageligt for de unge i gruppen, der definerer sig som homoseksuelle eller overvejer deres seksualitet, og/eller de unge, der har venner eller familie, der er homoseksuelle. Derfor er det vigtigt at stoppe udsagn, der kan støde unge i klassen, og begrunde, hvorfor sådanne udsagn ikke er okay. Her kan du med fordel henvise til, at alle mennesker har lige ret til at være, som de er. Det kan derfor være en god idé inden undervisningen at reflektere over, hvilke ord og begreber, du vil anvende og ikke anvende. Ord og sprog kan virke ekskluderende eller inkluderende. Omvendt er det også vigtigt at være opmærksom på, at sproget altid er med til at skabe en god stemning i undervisningen, hvor der er plads til mangfoldighed og humor også i det man siger. Det vigtigste er dog at sikre, at der ikke bliver lavet sjov på nogens bekostning! Sex & Samfund anbefaler at lave klare aftaler om sprogbrug før et seksualundervisningsforløb - både i klasser og grupper, der i forvejen er trygge og velfungerende, og som ikke er trygge eller kender hinanden så godt. Typiske antagelser Her er en række antagelser, som man let kan komme ind på i undervisningen, men som betyder, at man ekskluderer nogle unge: Eksempel: En almindelig penis er cm. Hvad med dem, der har en penis på 8 eller 22 cm.? Eksempel: (Et heteroseksuelt) samleje er den normale form for sex? Har unge, der har sex med eget køn, og/eller foretrækker andre former for sex, så unormal sex? Eksempel: Kondom er den eneste prævention, der beskytter mod sexsygdomme. Kan to piger, der har sex, så ikke beskytte sig mod sexsygdomme? Kan man ikke beskytte sig mod sexsygdomme ved oralsex på en pige? Eksempel: Drenge har mere lyst til sex end piger. Hvad med de drenge, der ikke har lyst til sex? Og de piger, der har meget lyst til sex? Eksempel: Hvis man har lyst til sex med flere eller er forelsket i flere, så skal man vælge. Hvad med dem, der har flere kærester og/eller åbne forhold? Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 8

9 Mangfoldighed i undervisningsrummet... Fortsat fra forrige side Et positivt syn på unge og seksualitet Sex & Samfund mener, at overskriften for seksualundervisning er, at seksualitet for mange mennesker er en dejlig og berigende del af livet. Men også at sex og seksualitet kommer forskelligt til udtryk og bliver forskelligt udlevet. Seksualitet er dynamisk og kan ændre og udvikle sig igennem hele livet. Det er derfor vores anbefaling, at du i seksualundervisningen anerkender seksuallivets udfordringer, men sætter et positivt fokus på seksualitet og trivsel gennem de eksempler, fortællinger, billeder og øvelser, der anvendes. Den positive tilgang betyder også, at man godt må grine og bruge humor i undervisningen, men uden at man ekskluderer eller udstiller andre. Du kan læse mere om et positivt syn på unge og seksualitet i undervisningen på Du kan læse mere om god seksualundervisning på Fokus på normer ikke på normbrydere! I en del af øvelserne i dette undervisningsmateriale lægges der op til diskussion og kritisk stillingtagen til samfundets normer i forhold til køn, krop, seksualitet eller etnicitet. Her er det vigtigt, at fokus bliver på normerne - og ikke på dem, der bryder dem. Eksempelvis at man i undervisningen diskuterer forskellige seksualiteter og ikke homoseksualitet eller biseksualitet alene, eller at man diskuterer forskellige familieformer og ikke regnbuefamilier. Hvis du fokuserer overvejende på afvigerne, kan det forstærke de unges opfattelse af, at der er noget, der er mere rigtigt end andet. Ligesom det kan være ubehageligt for nogle unge i gruppen at blive genstand for diskussion, hvis de for eksempel er opvokset i en skilsmissefamilie eller kun har én forældre eller har venner og familie tæt på, som er det. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 9

10 1. Prævention INTRODUKTION Sex & Samfunds kortlægning af ungdomsuddannelserne fra 2011 viser, at unge på gymnasierne mangler mere viden om prævention, sexsygdomme, uønsket graviditet og abort og kroppen. At have en brugbar viden om disse områder er helt afgørende i et forebyggelsesperspektiv. Hvis de unge mangler basal viden om for eksempel, hvordan man bliver gravid, eller hvordan man beskytter sig mod sexsygdomme, har de dårlige forudsætninger for at passe på sig selv og hinanden. bliver konstateret flest sexsygdomme, og mange unge kvinder bliver uønsket gravide og får foretaget en abort. Øvelserne og arbejdsopgaverne lægger op til diskussion og refleksion over væsentlige spørgsmål som: Hvem har ansvaret for at bruge prævention? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige præventionsformer? Hvad er risikoen ved at blive smittet med en sexsygdom ved forskellige former for sex? Og meget mere. Til trods for at unge i Danmark generelt har en stor viden om seksuel sundhed og trivsel, er det i aldersgruppen år, at der Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 10

11 Kan kopieres til eleverne INFOARK: prævention Unge og prævention Medianalderen for unges seksuelle debut i Danmark er cirka 16 år. Det betyder, at ca. halvdelen af de 16-årige har haft deres seksuelle debut. Og det betyder samtidig, at der er mange unge på 16, der endnu ikke har haft deres seksuelle debut. Tallet har ikke ændret sig væsentligt i 20 år. (1) De fleste unge er veloplyste om sex, seksualitet, prævention, sexsygdomme og graviditet, men det betyder ikke, at de handler herefter. (2 og 3) Omkring halvdelen af de unge mellem år bruger ikke kondom, når de har sex med en ny partner. (3) De mest brugte præventionsformer blandt unge er p-piller og kondomer. (1) Hvis en dreng og en pige har samleje i skeden, er kondom den eneste form for prævention, der beskytter både mod uønsket graviditet og sexsygdomme. (5) De unge har først og fremmest deres viden om sexsygdomme og graviditet fra jævnaldrende, selv om uddannelsen og forældrene også spiller en betydelig rolle. Men der er også en relativt stor gruppe, der slet ikke taler med nogen om sexsygdomme eller graviditet. (2 og 4) Ud af de seksuelt aktive piger har over halvdelen brugt nødprævention en eller flere gange. (2) Kilder: 1.Sundhedsstyrelsen (2007): Ung åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. 2.Christian Graugaard (2010): Vokseværker et signalement af unge danskeres seksuelle liv. 3.Sundhedsstyrelsen (2012): Undersøgelse af unge, sex og holdninger. 4.Sex & Samfund (2011): Det er vigtigt med seksualundervisning til alle unge en kortlægning af behov og ønsker til seksualundervisning på ungdomsuddannelser i Danmark. 5.Sexlinien for Unge, Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 11

12 1.1 Fordele og ulemper ved prævention Refleksions-/diskussionsøvelse Tidsforbrug 10 minutter Forberedelse Ingen. Beskrivelse Denne øvelse er velegnet til at skabe refleksion om et emne, forholde sig kritisk til egne fordomme og forestillinger samt at se flere handlemuligheder ved et givent tema eller situation. Du kan både arbejde med øvelsen selv og/eller sammen med de unge i undervisningen. Ved at opstille både fordele og ulemper ved et givent emne anerkender man holdninger, der også er til stede i rummet, samt at der kan være argumenter for at handle på forskellige måder også måder, der er mange gode argumenter imod (for eksempel ikke at bruge prævention). Ved at anerkende både fordele og ulemper åbner man for en dialog og mulighed for at kunne støtte de unge og give dem information, der afliver myter og overvinder usikkerhed (for eksempel ved at gå til lægen med henblik på at få p-piller). Du laver en linje på tavlen eller et stykke papir og skriver fordele på den ene side og ulemper på den anden. Du beder herefter de unge om at skyde løs med alt, hvad de kan komme i tanker om af fordele og ulemper ved et konkret emne. De unge får eventuelt to minutter til at tænke over eller drøfte med sidemakkeren, hvad der er af fordele og ulemper ved et emne. De mange forslag diskuteres løbende eller afslutningsvis. På findes også forskellige korte film med unge, der taler om prævention og sexsygdomme, som kan bruges som oplæg til diskussionen i din klasse. Eleverne kan også søge mere viden på Sexlinien for Unge, Fortsættes på næste side... Sex & Samfund anbefaler Øvelsen er særlig vigtig, når du eller deltagerne har svært ved at se enten fordele eller ulemper ved en given situation eller handling. Øvelsen kan hjælpe jer med at få øje på både fordele og ulemper ved alle slags emner. Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 12

13 ... Fortsat fra forrige side Fordele og ulemper ved at bruge prævention: Fordele vil typisk være: Undgå at blive smittet med sexsygdomme. Undgå at blive uønsket gravid. Man kan have mere sex uden at bekymre sig. Det kan være sjovt med forskellig smag (kondom). Det virker mod både sexsygdomme og uønsket graviditet (kondom). Det kan købes i supermarkedet (kondom). Man kan have sex med flere. Det er mere hygiejnisk (kondom, handsker). Ulemper vil typisk være: Man skal til lægen (hormonel prævention). Det er besværligt (kondom, slikkelap). Man kan miste potens (kondom). Det er usexet (kondom, slikkelap). Der er kun hormonel prævention til piger. Hormonel prævention kan give bivirkninger. Nogen kan ikke tåle gummi. Det er svært at få fat i slikkelapper. Man skal huske at tage det (p-piller). Hvis de unge ikke selv kommer på gode fordele og ulemper, er det vigtigt, at du hjælper dem med at få øje på begge dele. Du kan for eksempel inddrage nogle af de ovenstående eksempler i diskussionen, hvis de ikke allerede er nævnt. Ulemperne kan variere ved de forskellige præventionsformer, og det kan være en idé at adskille dem i forskellige præventionsformer, for eksempel ulemper ved kondomer, hormonel prævention, slikkelapper og handsker. Andre forslag Du kan også lade din klasse arbejde med en onlinequiz om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet på: Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 13

14 1.2 Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne på Beskrivelse Det er, mens de unge går på en ungdomsuddannelse, at de fleste har deres seksuelle debut. Derfor er det vigtigt, at de unge får viden om prævention og selv tager stilling, uanset om de har sex med personer af samme eller modsatte køn eller begge køn. En del unge har seksuelle oplevelser med begge køn og det uanset om de definerer sig som hetero-, bi- eller homoseksuelle. Derfor er sex mellem mennesker af samme køn også ét af de emner, som unge efterspørger viden om. Samtidig er det ét af de emner, der ofte forbigås i folkeskolens seksualundervisning. Og hvis homoseksualitet tages op i undervisningen, er det ofte som et selvstændigt tema, mens man undlader at inddrage det i seksualundervisningens øvrige temaer. Undervisning i prævention og sexsygdomme fokuserer nemlig ofte på det heteroseksuelle samleje. Det betyder blandt andet, at unge, der har sex med mennesker af eget køn, ikke får kvalificeret undervisning om sikker sex. Artiklerne er et godt udgangspunkt for undervisningen, og alle unge, uanset seksuelle præferencer, kan lære noget og have glæde af at arbejde med de tre artikler. Artiklerne fokuserer ikke kun på sikker sex, men ligeledes på nogle af de myter og fordomme, der er forbundet med sex mellem mænd, sex mellem kvinder og sex mellem kvinder og mænd. Eleverne inddeles i grupper, og grupperne arbejder med ét eller flere af arbejdsspørgsmålene. Der er både arbejdsspørgsmål, der relaterer sig til artiklerne, og generelle spørgsmål om sikker sex. Vi anbefaler, at du indleder arbejdsopgaven med en fælles refleksionsøvelse: Hvad er sex? Denne øvelse sætter fokus på normer for sex og åbner for at betragte sex, Fortsættes på næste side... Andre forslag Artiklerne kan med fordel suppleres med artiklen At vælge prævention på Uge Sex - Seksualundervisningsmateriale til stx, hf, htx og hhx 14