BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE"

Transkript

1 BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE 1

2 Medlemsland Østrig Belgien Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Indehaver af markedsføringstilladelse Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Contragest GmbH Pharmavertrieb Kelsterbacher Str. 28 D Walldorf-Moerfelden Germany Opfundet navn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej 2

3 Grækenland Letland Luxembourg Norge Spanien Sverige Holland Storbritannien Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn S.A. 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France Exelgyne 216 Boulevard St Germain, Paris France Bipharma B.V. Postbus AD Weesp The Netherlands Exelgyn 216 Boulevard St Germain, Paris France 3

4 BILAG II FAGLIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSE FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉER OG INDLÆGSSEDLER FREMLAGT AF EMEA 4

5 FAGLIGE KONKLUSIONER SAMLET RESUMÉ AF DEN FAGLIGE VURDERING AF LÆGEMIDLER INDEHOLDENDE MIFEPRISTON (se bilag I) Mifepriston er et syntetisk steroid, der virker som et antiprogestagen gennem kompetitiv hæmning af progesteron ved progesteronreceptorerne. I doser på 1 mg/kg og derover modvirker mifepriston hos kvinder virkningerne af progesteron på endometriet og myometriet. Under graviditet sensibiliserer mifepriston myometriet for prostaglandins kontraktionsfremkaldende virkning. Ved at kombinere mifepriston med en prostaglandinanalog, anvendt sekventielt efter mifepriston, øges succesraten af tidlig afbrydelse af graviditet til omkring 95 %, og afstødningen af conceptus fremskyndes. Frankrig anmodede CHMP om at afgive en udtalelse om benefit/risk-profilen for mifepriston, herunder stillingtagen til betænkelighederne vedrørende virkning og sikkerhed af den godkendte dosis på 600 mg mifepriston til indikationen "medicinsk afbrydelse af intrauterin graviditet under udvikling, i sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog", sammenlignet med en dosis på 200 mg mifepriston. Derudover havde Frankrig visse betænkeligheder vedrørende sikker anvendelse af mifepriston. På baggrund af de foreliggende kliniske oplysninger, herunder litteraturen og internationale kliniske retningslinjer, fastlagde CHMP doseringen af mifepriston i kombination med en prostaglandinanalog (gemeprost eller misoprostol) til indikationen "medicinsk afbrydelse af intrauterin graviditet under udvikling, i sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog (gemeprost eller misoprostol), op til 63 dage med amenorré". CHMP bekræftede anvendelse af en dosis på 600 mg mifepriston med 400 µg misoprostol oralt eller 1 mg gemeprost vaginalt til afbrydelse af graviditet, op til 49 dage med amenorré, samt forlænget anvendelse af en dosis på 600 mg i kombination med 1 mg gemeprost vaginalt til afbrydelse af graviditet, op til 63 dage med amenorré. Derudover anbefalede CHMP en alternativ dosis mifepriston, 200 mg, i kombination med 1 mg gemeprost vaginalt, til afbrydelse af graviditet, op til 63 dage med amenorré. Baseret på de foreliggende offentliggjorte oplysninger er det CHMP's opfattelse, at vaginalt gemeprost i kombination med mifepriston er et mere potent prostaglandin end oralt misoprostol. Skønt der kun findes begrænsede oplysninger om kombinationen af mifepriston 200 mg + gemeprost 1 mg, finder CHMP, at der blev opnået samme høje virkning hvad angår fuldstændig afstødning og fortsatte graviditeter som med kombinationen mifepriston 600 mg + gemeprost 1 mg. Ud fra de ikke-sammenlignende undersøgelser er det CHMP's opfattelse, at 200 mg og 600 mg mifepriston giver samme virkning, bedømt på succesraten, ved anvendelse med 1 mg gemeprost vaginalt til medicinsk afbrydelse af graviditet, op til 49 dage med amenorré og fra 50 til 63 dage med menorré. Hvad angår fortsatte graviditeter finder CHMP det acceptabelt at bibeholde en dosis på 600 mg mifepriston til afbrydelse af graviditet, op til 49 dage med gestation, kombineret med 400 µg misoprostol som orale tabletter. CHMP finder ikke, at de tre ikke-sammenlignende undersøgelser giver holdepunkt for en konsistent virkning af mifepriston 200 mg, kombineret med misoprostol 400 µg oralt. Hvad angår sikker brug af metoderne til afbrydelse af graviditet og den tilknyttede brug af prostaglandinanaloger som f.eks. tabletter med misoprostol, bekræfter CHMP, at oralt misoprostol kun kan anvendes med en dosis på 600 mg mifepriston til medicinsk afbrydelse af graviditet, op til 49 dage med amenorré. I meget sjældne tilfælde er beskrevet fatalt toksisk shock efter medicinsk afbrydelse af graviditet med 200 mg mifepriston efterfulgt af ikke-godkendt vaginal administration af tabletter med misoprostol til oral anvendelse. CHMP anbefaler derfor, at klinikerne overholder det godkendte regime på 600 mg mifepriston og 400 µg oralt misoprostol, og understreger risiciene ved denne ikke godkendte praksis. 5

6 Efterfølgende harmoniserede CHMP indikationerne for mifepriston i EU. På grundlag af disse iagttagelser konkluderede CHMP, at resultatet for mifepriston afhænger af amenorré-periodens varighed samt prostaglandinets art og administrationsvej. Hvad angår sikkerheden vedtog CHMP, at der i produktresuméet bør indsættes visse supplerende advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen, herunder risikoen for kraftig blødning, anden samtidig medicin, interaktioner, risici i visse populationer, infektioner og opfølgning af patienter, der får afbrudt graviditeten. Produktresuméet er blevet gennemrevideret, og indlægssedlen er ændret tilsvarende. BEGRUNDELSE FOR ÆNDRINGEN AF PRODUKTRESUMÉET OG INDLÆGSSEDLEN Eftersom: - udvalget behandlede indbringelsen i henhold til artikel 31 i direktiv 2001/83/EF, med senere ændringer, for lægemidler indeholdende mifepriston, - udvalget fandt mifepristons virkning godtgjort til indikationen medicinsk afbrydelse af intrauterin graviditet, i sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog (gemeprost eller misoprostol), op til 49 dage med amenorré", når der anvendes 200 mg eller 600 mg mifepriston + 1 mg gemeprost eller 600 mg mifepriston µg misoprostol. Udvalget fandt desuden mifepristons virkning godtgjort til indikationen medicinsk afbrydelse af intrauterin graviditet under udvikling, i sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog (gemeprost eller misoprostol), mellem 50 og 63 dage med amenorré", når der anvendes 200 mg eller 600 mg mifepriston + 1 mg gemeprost, - udvalget konstaterede, at der i meget sjældne tilfælde er beskrevet fatalt toksisk shock forårsaget af Clostridium sordellii endometritis uden feber eller manifeste infektionssymptomer efter medicinsk afbrydelse af graviditet med 200 mg mifepriston efterfulgt af ikke-godkendt vaginal administration af tabletter af misoprostol til oral anvendelse. CHMP konkluderede på grundlag af de foreliggende oplysninger, at en mulig sammenhæng med anvendelse af mifepriston ikke kan udelukkes, men at oplysninger herom er indsat i produktresuméets pkt. 4.4 og 4.8. Desuden blev der i produktresuméet tilføjet visse oplysninger om produktets sikkerhed, herunder om risikoen for kraftig blødning, anden samtidig medicin, interaktioner, risici i forbindelse med bestemte populationer, infektioner samt opfølgning af patienter, der får afbrudt graviditeten, - udvalget som følge heraf fandt benefit/risk forholdet for lægemidler indeholdende mifepriston gunstigt til indikationen "medicinsk afbrydelse af intrauterin graviditet under udvikling, i sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog (gemeprost eller misoprostol), op til 63 dage med amenorré", konkluderede CHMP, at benefit/risk-forholdet for lægemidler indeholdende mifepriston til de vedtagne indikationer er gunstigt. CPMP anbefalede som følge heraf opretholdelse af markedsføringstilladelserne for de i bilag I omhandlede lægemidler, for hvilke ændringerne af de relevante punkter i produktresuméer og indlægssedler fremgår af bilag III. 6

7 BILAG III PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 7

8 PRODUKTRESUME 8

9 1. LÆGEMIDLETS NAVN MIFEGYNE 200 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 200 mg mifepriston. Hjælpestoffer er anført under punkt 6.1 [skal udfyldes nationalt] 3. LÆGEMIDDELFORM Tablet. [skal udfyldes nationalt] 4. KLINISKE OPLYSNINGER Til svangerskabsafbrydelse kan MIFEGYNE og prostaglandin kun ordineres og administreres i henhold til landenes love og regler. 4.1 Terapeutiske indikationer 1- Medicinsk afbrydelse af intra-uterin graviditet under udvikling. I sekventiel anvendelse med en prostaglandinanalog, op til 63 dage med amenorrhoea. 2- Blødgøring og dilatation af cervix uteri inden kirurgisk afbrydelse af graviditet i løbet af det første trimester. 3- Forberedelse af virkningen af prostaglandinanaloger ved afbrydelse af graviditet af medicinske årsager (efter første trimester). 4- Ve-induktion ved føtal død in utero. Hos patienter hvor prostaglandin eller oxytocin ikke kan anvendes. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde 1- Medicinsk afbrydelse af intra-uterin graviditet under udvikling Indgivelsesmåderne er følgende: Op til 49 dages amenorrhoea: 600 mg mifepriston (i.e. 3 tabletter på hver 200 mg) tages som en enkelt oral dosis, efterfulgt 36 til 48 timer senere af administrationen af en prostaglandinanalog; misoprostol 400 µg oralt eller gemeprost 1 mg vaginalt. Alternativt kan 200 mg mifepriston også bruges som en enkelt oral dosis efterfulgt 36 til 48 timer senere af administration af prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt (se punkt 5.1. farmakodynamiske egenskaber). Mellem dages amenorrhoea: 600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) tages som en enkelt oral dosis, efterfulgt 36 til 48 timer senere af administrationen af prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt. Alternativt kan 200 mg mifepriston også bruges som en enkelt oral dosis efterfulgt 36 til 48 timer senere af administration af prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt (se punkt 5.1. farmakodynamiske egenskaber). 9

10 2- Blødgøring og dilatation af cervix uteri inden kirurgisk afslutning af graviditet under det første trimester 200 mg mifepriston (en tablet), efterfulgt 36 til 48 timer senere (men ikke derudover) af kirurgisk afbrydelse af graviditet. 3- Forberedelse af virkningen af prostaglandinanaloger ved afbrydelse af graviditet af medicinske årsager 600 mg mifepriston (dvs. 3 tabletter på hver 200 mg) taget som en enkelt oral dosis 36 til 48 timer inden planlagt administration af prostaglandin, som vil blive gentaget så ofte, det er indiceret. 4- Ve-induktion ved føtal død in utero 600 mg mifepriston (e.g. 3 tabletter på hver 200 mg) som enkelt oral dosis dagligt i to efterfølgende dage. Veer bør induceres ved de sædvanlige metoder, hvis de ikke er begyndt inden for 72 timer efter den første administration af mifepriston. 4.3 Kontraindikationer Dette produkt BØR ALDRIG ordineres i følgende situationer: Ved alle indikationer: - kronisk binyresvigt, - allergi over for det aktive stof eller et af hjælpestofferne, - svær astma der ikke er kontrolleret af en behandling, - arvelig porfyri. Ved indikationen: medicinsk afbrydelse af graviditet under udvikling - graviditet der ikke er bekræftet ved ultralydscanning eller biologiske tests, - graviditet efter 63 dages amenorrhoea, - mistanke om extra-uterin graviditet, - kontraindikation for den valgte prostaglandinanalog. Ved indikationen: blødgøring og dilatation af cervix uteri forud for kirurgisk afbrydelse af graviditet: - graviditet der ikke er bekræftet ved ultralydscanning eller biologisk test, - graviditet på 84 dages amenorrhoea og derover, - mistanke om extra-uterin graviditet. Forberedelse af virkningen af prostaglandinanaloger ved afbrydelsen af graviditet af medicinske årsager (efter første trimester): - kontraindikation for den valgte prostaglandinanalog Ve-induktion ved føtal død in utero Skulle prostaglandinkombinationen være påkrævet, henvises til kontraindikationer for den valgte prostaglandinanalog. 10

11 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Advarsler I fravær af specifikke undersøgelser bør MIFEGYNE ikke bruges til patienter med: - Nyresvigt, - Leversvigt, - Underernæring. 1- Medicinsk afbrydelse af intra-uterin graviditet under udvikling Denne metode kræver aktiv medvirken af kvinden, som bør oplyses om de forhold, som metoden er omfattet af: - nødvendigheden af at kombinere behandlingen med prostaglandin, der administreres ved et nyt besøg, - behovet for et opfølgningsbesøg (3. besøg) inden for 14 til 21 dage efter indtagelse af Mifegyne for at kontrollere, at afstødningen er fuldstændig, - at metoden kan svigte, hvilket vil medføre afbrydelse af graviditeten på anden måde. I tilfælde af graviditet med en intra-uterin anordning in situ, skal denne anordning fjernes før administration af Mifegyne. Afstødningen kan forekomme inden administrationen af prostaglandin (i omkring 3% af tilfældene). Dette udelukker ikke efterfølgende kontrol af, at afstødningen er komplet, og uterus caviteten er tom. Risici relateret til metoden - Svigt Den ret store risiko for at metoden kan svigte, som udgør 1,3 til 7,5 % af tilfældene, gør kontrolbesøget obligatorisk med henblik på at bekræfte, at afstødningen er komplet. - Blødning Patienten skal informeres om, at der kan forekomme kraftig og længerevarende vaginal blødning (et gennemsnit på omkring 12 dage eller derover efter indtagelse af Mifegyne). Blødning forekommer i næsten alle tilfælde og er ikke på nogen måde et bevis på fuldstændig afstødning. Patienten skal informeres om ikke at rejse for langt væk fra det ordinerende center, så længe fuldstændig afstødning ikke er blevet registreret. Patienten skal have præcise instruktioner om, hvem hun bør kontakte, og hvor hun skal henvende sig i tilfælde af, at der opstår problemer, i særdeleshed i tilfælde af meget kraftig vaginal blødning. Et opfølgningsbesøg skal finde sted inden for en periode på 14 til 21 dage efter administration af Mifegyne, hvor det med passende midler (klinisk undersøgelse, ultralydscanning og Beta-HCG måling) skal kontrolleres, at afstødningen er komplet, og den vaginale blødning er standset. I tilfælde af fortsat blødning (selv let) efter kontrolbesøget, bør blødningens ophør kontrolleres inden for et par dage. Hvis der er mistanke om graviditet, kan det blive nødvendigt med en yderligere ultralydscanning for at evaluere fostrets levedygtighed. Vedholdende vaginal blødning på dette tidspunkt kan være tegn på ufuldstændig abort eller en overset extra-uterin graviditet, og den behandlende læge bør overveje en passende behandling. 11

12 I tilfælde af en igangværende graviditet diagnosticeret efter kontrolbesøget foreslås afbrydelse med en anden metode over for kvinden. Da kraftig blødning, som kræver hæmostatisk curettage, forekommer i 0 til 1,4% af tilfældene under den medicinske metode til svangerskabsafbrydelse, bør der udvises speciel forsigtighed over for patienter med hæmostatiske lidelser med hypokoagulabilitet eller med anæmi. Afgørelsen om at anvende den medicinske eller den kirurgiske metode bør foretages i samarbejde med speciallæger i henhold til typen af hæmostatisk lidelse og graden af anæmi. Infektion: Der er rapporter om meget sjældne tilfælde af fatalt toksisk chok forårsaget af Clostridium sordellii endometritis, som forekommer uden feber eller andre tydelige symptomer på infektion efter medicinsk abort ved brug af 200 mg mifepriston efterfulgt af ikke-autoriseret vaginal administration af misoprostol-tabletter til oral brug. Lægerne skal være opmærksomme på denne potentielt fatale komplikation. 2- Blødgøring og dilatation af cervix uteri forud for kirurgisk afbrydelse af gravitet For fuld virkning af behandlingen skal brugen af Mifegyne efterfølges af kirurgisk afbrydelse 36 til 48 timer senere. Den kirurgiske afbrydelse må ikke foretages senere. Risici relateret til metoden - Blødning Kvinden vil blive informeret om risikoen for vaginal blødning, som kan være kraftig, efter indtagelse af Mifegyne. Hun bør informeres om risikoen for abort inden kirurgi (selv om den er minimal): hun vil blive informeret om, hvor hun skal henvende sig for at få kontrolleret, at afstødningen er fuldstændig eller hvis der skulle opstå et nødstilfælde. Rephrase for normal Danish language use Da kraftig blødning, der kræver curettage, forekommer hos omkring 1% af patienterne, bør der udvises speciel forsigtighed over for patienter med hæmostatiske lidelser, hypokoagulabilitet eller svær anæmi. - Andre risici Som i forbindelse med det kirurgiske indgreb. 3- I alle tilfælde Brugen af Mifegyne kræver rhesus-bestemmelse og følgelig forebyggelse af rhesus alloimmunisering såvel som andre almene foranstaltninger, der normalt træffes i forbindelse med afbrydelse af graviditet. Rephrase for correct Danish language use. Wrong verb: ( man tager ikke foranstaltninger sætningen skal omformuleres) Under kliniske afprøvninger forekom der graviditeter mellem udstødning af embryo og genindtræden af menses. Rephrase for correct Danish language use. Wrong verb: man genoptager ikke mensis sætningen skal omformuleres. For at undgå mulig udsættelse af en efterfølgende graviditet for mifepriston anbefales det at undgå konception under den næste menstruationscyklus. Sikre Wrong word: A person can be pålidelig a method is sikker. Rephrase. antikonceptionsforholdsregler bør derfor påbegyndes så tidligt som muligt efter administration af mifepriston. Forsigtighedsregler 1- I alle tilfælde I tilfælde af mistanke om akut binyresvigt anbefales det at indgive dexametason. 1 mg dexametason modvirker en dosis på 400 mg mifepriston. 12

13 Grundet mifepristons antiglukokortikoide aktivitet kan virkningen af langtidskortikosteroidbehandling, inklusive inhalerede kortikosteroider hos astmatiske patienter, blive nedsat i løbet af de 3 til 4 dage, der følger efter indtagelse af Mifegyne. Behandlingen bør justeres. Metodens virkning kan teoretisk set blive nedsat af de antiprostaglandine egenskaber ved non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) inklusive aspirin (acetylsalicylsyre). Begrænsede data indikerer, at samtidig administration af NSAID på den dag, hvor en prostaglandin-dosis administreres, ikke har en negativ effekt unclear language: rephrase på virkningen af mifepriston eller prostaglandin på modning af cervix eller uterin kontraktion. Denne samtidige administration reducerer ligeledes ikke den kliniske effekt Faulty translation: Efficiency = effektivitet. Efficacy = effekt af medicinsk afbrydelse af graviditet. 2- Medicinsk afbrydelse af intra-uterin graviditet under udvikling Der er sjældne rapporter om alvorlige, kardiovaskulære hændelser efter intramuskulær administration af prostaglandinanaloger. Af disse grunde skal der udvises forsigtighed ved behandling af kvinder med særlig risiko for kardiovaskulære lidelser eller med påvist kardiovaskulær lidelse. Metode for administration af prostaglandin Hvis prostaglandin administreres på et hospital eller en klinik, skal patienterne overvåges under indtagelsen og i tre timer efter indtagelsen for at sikre, at man ikke overser mulige akutte virkninger af prostaglandin administrationen. This sentence makes no sense at all in Danish. Must be completely rephrased. Behandlingscentret skal være udstyret med passende medicinske faciliteter. Når kvinderne udskrives fra behandlingscentret skal de have wrong verb: change into have udleveret passende lægemidler og underrettes om de tegn og symptomer, de kan opleve, og de skal have direkte adgang til behandlingscentret pr. telefon eller lokal adgang 3-Ved den sekventielle anvendelse af Mifegyne - Prostaglandin, uanset indikationen Forsigtighedsreglerne relateret til den anvendte prostaglandin bør følges, hvor det er relevant. 4.5 Interaktion med andre lægemidler eller andre former for interaktion Der er ikke blevet foretaget undersøgelser om interaktion. På grundlag af dette lægemiddels metabolisme ved CYP3A4 er det muligt, at ketoconazol, itraconazol, erythromycin og grapefrugtjuice this word does not exist in Danish. Grapes = vindruer. Grapefruit = grape. Grapefruit juice = grapejuice kan hæmme dets metabolisme (forøge serumindholdet af mifepriston). Desuden kan rifampicin, dexamethason, St. Johns Wort og visse anticonvulsiva (phenytoin, phenobarbital, carbamazepin) inducere mifepriston metabolisme Refer to the rules for writing of composite nouns in Danish. These rule are found on the website of the Danish Medcines Agency to which I have been referring in my past two comments on this translation. (sænke serumindholdet af mifepriston). Informationer om in vitro-inhibition Refer to the rules for writing of composite nouns in Danish. These rule are found on the website of the Danish Medcines Agency to which I have been referring in my past two comments on this translationindikerer, at samtidig administration af mifepriston kan føre til et forøget serumindhold af lægemidler, der er CYP3A4-substrater. Refer to the rules for writing of composite nouns in Danish. These rule are found on the website of the Danish Medcines Agency to which I have been referring in my past two comments on this translation. På grund af den langsomme elimination af mifepriston fra kroppen, kan sådanne interaktioner observeres i en længere periode efter dets administration. Derfor bør man udvise forsigtighed, når mifepriston administreres sammen med lægemidler, der er CYP3A4-substrater og har et smalt terapeutisk indeks, herunder nogle midler som bruges under generel anæstesi. 4.6 Graviditet og amning I dyreforsøg (se afsnit 5.3, Prækliniske oplysninger) er stoffet mifepriston i sig selv abortfremkaldende, hvorfor spørgsmålet om teratogenicitet ikke kan belyses i dyreforsøg. Rephrase for correct Danish language use! 13

14 Med subabortive doser blev der observeret isolerede tilfælde af misdannelser hos kaniner, men ikke hos rotter og mus, og de er for få til at kunne betragtes som signifikante eller tillægges mifepriston.. Hos mennesker giver de få rapporterede tilfælde af misdannelser ikke tilstrækkeligt grundlag for en vurdering af årsagssammenhæng med mifepriston alene, eller med mifepriston i forbindelse med prostaglandin.sentence unclear. Rephrase for normal Danish language use! Data er derfor for begrænsede til at afgøre, om molekylet er teratogent hos mennesker. Følgelig: - på grund af risikoen for svigt ved den medicinske metode til afbrydelse af svangerskabet og den ukendte risiko for fostret bør kvinder informeres om, at kontrolbesøget er obligatorisk (se afsnit 4.4, Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). - hvis der diagnosticeres en manglende effekt af metoden First. Svigt is neutrum et svigt. Second: svigt is not the correct term. En person kan svigte, en metode kan vise sig at være uden effekt. ved kontrolbesøget (levedygtigt foster), og patienten stadig er enig, bør en anden metode til afbrydelse af svangerskabet anvendes. - hvis patienten ønsker at fortsætte sit svangerskab, er de tilgængelige data for begrænsede til at retfærdiggøre en systematisk afbrydelse af et svangerskab, hvor fosteret har været eksponeret. I det tilfælde vil der blive foretaget en omhyggelig ultrasonografisk overvågning af graviditeten. Amning Mifepriston er en lipofil forbindelse og kan teoretisk set udskilles i moderens brystmælk. Ingen data er imidlertid tilgængelige. Derfor bør brug af mifepriston undgås under amning. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Urogenitale - Blødning Kraftig blødning forekommer i omkring 5% af tilfældene og kan kræve hæmostatisk curettage i op til 1,4% af tilfældene. - Uterine kontraktioner eller kramper er meget almindelige (10 til 45%) i timerne efter indtagelse af prostaglandin. - Ved induktion svangerskabsafbrydelse i andet trimester eller ve-induktion ved føtal død in utero i løbet af tredje trimester er der sjældent blevet rapporteret om uterusruptur efter indtagelse af prostaglandin. Disse bivirkninger forekom i særdeleshed hos multipara kvinder eller hos kvinder med et ar efter kejsersnit. - Infektion efter abort. Der er blevet rapporteret om mistænkte eller bekræftede infektioner (endometritis, inflammatorisk bækkensygdom) hos under 5% af kvinderne. - Der er blevet rapporteret om meget sjældne tilfælde af fatal toksisk chok forårsaget af Clostridium sordellii endometritis, som forekommer uden feber eller andre tydelige symptomer på infektion efter medicinsk abort ved brug af 200 mg mifepriston efterfulgt af ikke-autoriseret vaginal administration af misoprostol-tabletter til oral brug. Lægerne skal være opmærksomme på denne potentielt fatale komplikation (se punkt 4.4. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). 14

15 Gastrointestinale - Kramper, lette eller moderate (almindelig). - Kvalme, opkastning, diarré (disse bivirkninger rapporteres ofte i forbindelse med brug af prostaglandin). Sjældne tilfælde af hypotension (0,25%) Overfølsomhed og hud - Overfølsomhed: sjældne tilfælde af hududslæt (0,2%), enkelte tilfælde af urticaria. - Der er også blevet rapporteret om enkelte tilfælde af erythroderma, erythema nodosum og epidermal nekrolyse. Andre systemer Sjældne tilfælde af hovedpine, malaise, vagussymptomer (der er blevet rapporteret om hedeture, svimmelhed, kulderystelser) og feber. 4.9 Overdosering Der er ikke blevet rapporteret om tilfælde af overdosering. I tilfælde af uheldsbetinget massiv indtagelse kan der forekomme tegn på binyresvigt. Tegn på akut forgiftning kan kræve specialistbehandling, inklusiv administration af dexametason. 5. FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER 5.1 Farmakodynamiske egenskaber ANDRE KØNSHORMONER OG MODULATORER AF REPRODUKTIV FUNKTION / ANTIPROGESTOGEN : G 03 XB 01. Mifepriston er et syntetisk steroid med en antiprogesteron virkning som et resultat af konkurrence med progesteron ved progesteronreceptorerne. Ved doser der strækker sig fra 3 til 10 mg/kg oralt, hæmmer det virkningen af endogent eller exogent progesteron hos forskellige dyrearter (rotter, mus, kaniner og aber). Denne virkning kommer til udtryk i form af svangerskabsafbrydelse hos gnavere. Hos kvinder modvirker mifepriston de endometriske og myometriske virkninger af progesteron ved doser større end eller lig med 1 mg/kg. Under graviditet gør det myometriet følsomt over for prostaglandiners kontraktionsinducerende virkning. Under det første trimester tillader mifepriston dilatation og åbning af cervix uteri. Kliniske data har vist, at mifepriston letter dilatation af cervix, men der foreligger ingen data, som indikerer, at dette resulterer i en sænkning af raten for tidlige eller sene komplikationer ved dilatationsproceduren. Under en tidlig svangerskabsafbrydelse fører kombinationen af en prostaglandinanalog brugt ved et sekventielt regimen efter mifepriston til en forøgelse af antallet af heldige udfald til omkring 95% af tilfældene. Denne kombination fremskynder udstødningen af fosteret. Resultaterne varierer lidt i de kliniske forsøg afhængig af den anvendte prostaglandin og tidspunktet for anvendelse. Succesraten er på omkring 95%, når 600 mg misoprostol kombineres med misoprostol 400 µg oralt ved op til 49 dages amenorrhoea. Med gemeprost anbragt vaginalt når denne succesrate op på 98% ved op til 49 dages amenorrhoea og 95% ved op til 63 dages amennorrhea. 15

16 Svigtraten varierer ifølge de kliniske forsøg og den anvendte type prostaglandin. Svigt forekommer i 1,3 til 7,5% af tilfældene, der får administreret sekventiel Mifegyne efterfulgt af en prostaglandinanalog, hvoraf: - 0 til 1,5% fortsatte graviditeter - 1,3 til 4,6% delvise aborter med ufuldstændig udstødning - 0 til 1,4% hæmostatisk curettage For graviditeter med op til 49 dages amenorrhoea kan sammenlignende undersøgelser mellem 200 mg og 600 mg mifepriston i kombination med 400 µg misoprostol per oral ikke udelukke en lidt højere risiko for fortsættelse af graviditet med en dosis på 200 mg. For graviditeter med op til 63 dages amenorrhoea tyder sammenlignende undersøgelser mellem 200 mg og 600 mg mifepriston i kombination med 1 mg gemeprost per vaginum på, at 200 mg mifepriston kan være lige så effektiv som 600 mg mifepriston: * Procenten for fuldstændig abort med 200 mg og 600 mg var på henholdsvis 93,8% og 94,3% hos kvinder med < 57 dages amenorrhoea (n=777. WHO 1993), og henholdsvis 92,4% og 91,7% hos kvinder med 57 til 63 dages amenorrhoea (n=896, WHO 2001). * Procenten af fortsatte graviditeter med 200 mg og 600 mg var på henholdsvis 0,5% og 0,3% hos kvinder med < 57 dages amenorrhoea, og henholdsvis 1,3% og 1,6% hos kvinder med 57 til 63 dages amenorrhoea. Der er ikke blevet foretaget undersøgelser af kombinationer af mifepriston med andre prostaglandinanaloger end misoprostol og gemeprost. Ved svangerskabsafbrydelse af medicinske grunde efter første trimester, reducerer mifepriston, når det gives som en 600 mg dosis 36 til 48 timer inden den første administration af prostaglandin, induktionabort intervallet og nedsætter også de krævede prostaglandindoser for at inducere abort. Ved anvendelse som ve-fremkaldende middel ved føtal død in utero inducerer mifepriston alene udstødning i omkring 60% af tilfældene indenfor 72 timer efter første indtagelse. Det er i så fald ikke påkrævet at administrere prostaglandiner eller oxytociner. Mifepriston binder sig til glukokortikoidreceptorerne. Hos dyr hæmmer det virkningen af dexametason ved doser på 10 til 25 mg/kg. Hos mennesket er den anti-glukokortikoide virkning manifesteret ved en kompensatorisk stigning af ACTH og kortisol ved en dosis lig med eller større end 4,5 mg/kg. Glukokortikoid bioaktivitet (GBA) kan blive sænket i flere dage efter en enkelt administration af 200 mg mifepriston for svangerskabsafbrydelse. De kliniske implikationer af dette er uklart, opkastning og kvalme kan dog blive forøget hos følsomme kvinder. Mifepriston har en svag anti-androgen virkning, som kun viser sig hos dyr ved længere tids administration af meget høje doser. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Efter oral administration af en enkelt dosis på 600 mg absorberes mifepriston hurtigt. Peak koncentration på 1,98 mg/l nås efter 1,30 timer (gennemsnit for 10 forsøgspersoner). Der er en non-liniær dosis-responskurve. Efter en fordelingsfase er eliminationen først langsom med en halveringstid på mellem 12 og 72 timer, og derefter hurtigere med en halveringstid på 18 timer. Med radioreceptor assayteknik er den terminale halveringstid på op til 90 timer, og den omfatter alle metabolitter af mifepriston, som er i stand til at binde sig til progesteronreceptorer. Efter administration af en lav dosis mifepriston (20 mg oralt eller intravenøst) er den absolutte biotilgængelighed på 69%. I plasma er mifepriston 98% bundet til plasmaproteiner: albumin og hovedsageligt alfa-1-syreglykoprotein (AAG) til hvilket bindingen er mættelig. På grund af denne specifikke binding er fordelingsvolumen og plasmaclearance for mifepriston omvendt proportional med plasmakoncentrationen for AAG. 16

17 N-demetylering og terminal hydroxylering af 17-propynylkæden er de primære metaboliske veje for hepatisk oxidativ metabolisme. Mifepriston udskilles hovedsagelig med fæces. Efter administration af en 600 mg mærket dosis bliver 10% af den totale radioaktivitet udskilt i urin og 90% i fæces. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Mifepriston frembragte virkninger relateret til dets antihormonale (antiprogesterone, antiglukokortikoide og antiandrogene) aktivitet i toksikologiske undersøgelser på rotter og aber med en varighed på op til 6 måneder. Mifepriston virker som en potent abortfremkalder i toksikologiske undersøgelser af reproduktionssystemet. Der blev ikke observeret en teratogen virkning af mifepriston hos rotter og mus, der overlevede føtal eksponering. Hos kaniner der overlevede føtal eksponering, forekom der imidlertid isolerede tilfælde af svære abnormiteter (kranielle deformiteter, hjerne- og rygmarvsdeformiteter). Antallet af føtale anomalier var ikke statistisk signifikant, og der blev ikke observeret nogen dosis-virkning. Hos aber tillod den abortfremkaldende virkning af mifepriston ikke et tilstrækkeligt antal fostre at overleve for en konkluderende vurdering. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer 6.2 Uforligeligheder 6.3 Opbevaringstid 6.4 Særlige opbevaringsforhold 6.5 Emballage 6.6 Eventuelle instruktioner vedrørende anvendelse og håndtering <samt bortskaffelse> 17

18 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINSGTILLADELSEN [Se Bilag I - Skal udfyldes nationalt] 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER 9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE / FORNYELSE AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 18

19 ETIKETTERING 19

20 OPLYSNINGER, DER SKAL ANFØRES PÅ DEN YDRE EMBALLAGE BOX 1. LÆGEMIDLETS NAVN MIFEGYNE 200 mg tabletter Mifepriston 2. ANGIVELSE AF AKTIVT STOF/AKTIVE STOFFER Mifepriston 200 mg 3. LISTE OVER HJÆLPESTOFFER 4. LÆGEMIDDELFORM OG INDHOLDSMÆNGDE (PAKNINGSSTØRRELSE) 5. ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ(E) Per oral. Læs indlægssedlen før brug. 6. ADVARSEL OM, AT LÆGEMIDLET SKAL OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN Opbevares utilgængeligt for børn. 7. EVENTUELLE ANDRE SÆRLIGE ADVARSLER 8. UDLØBSDATO Exp {month/year} 9. SÆRLIGE OPBEVARINGSBETINGELSER 20

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla

Mifepriston Linepharma. Mifepristone Linepharma. Mifepristone Linepharma 200 mg comprimé. Mifepristone Linepharma 200 mg Tafla Bilag I Liste over lægemidlernes navne, lægemiddelformer, styrker, administrationsveje, ansøgere/indehavere af markedsføringstilladelser i medlemsstaterne. 1 Medlemsstat EU/EØS Indehaver af markedsføringstilladelsen

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Romefen Vet., tabletter 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Romefen Vet., tabletter 0. D.SP.NR 8710 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Romefen Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ketoprofen 10 mg og 20 mg. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN INCURIN 1 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: estriol 1 mg/tablet Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Promon Vet., tabletter 9. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Promon Vet., tabletter 0. D.SP.NR 3787 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Promon Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: 1 tablet indeholder: Medroxyprogesteronacetat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Equimucin Vet., oralt pulver 29. oktober 2009 PRODUKTRESUMÉ for Equimucin Vet., oralt pulver 0. D.SP.NR. 22316 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equimucin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Acetylcystein 2 g Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 3/25 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Previcox 57 mg tyggetabletter til hund Previcox 227 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder:

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg eller 1000 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup

PRODUKTRESUMÉ. for. Urilin, syrup 21. juni 2011 PRODUKTRESUMÉ for Urilin, syrup 0. D.SP.NR 27072 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Urilin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Phenylpropanolamin 40,29 mg (svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma)

PRODUKTRESUMÉ. for. Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 27. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tamoxifen A-Pharma, tabletter (A-Pharma) 0. D.SP.NR. 6472 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tamoxifen A-Pharma. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tamoxifen 20 mg som tamoxifencitrat.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Aurovet, oralt pulver 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Aurovet, oralt pulver 0. D.SP.NR 24814 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Aurovet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Chlortetracyclin (som chlortetracyclinhydrochlorid)

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

PRODUKTRESUMÉ. for. Canidryl, tabletter. 50.0 mg/tablet 100.0 mg/tablet Hjælpestoffer Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer. 29. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Canidryl, tabletter 0. D.SP.NR 23484 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canidryl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof Carprofen 20.0 mg/tablet 50.0 mg/tablet

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN HALOCUR 0,5 mg/ml oral opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2.1 Aktiv(e) stof(fer) Halofuginon base (som laktat) 0,50 mg /ml 2.2 Hjælpestof(fer),

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ECOPORC SHIGA injektionsvæske, suspension til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 1 ml indeholder: Aktivt stof: Genetisk modificeret

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Brus, brusetabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Brus, brusetabletter 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Brus 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver brusetablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Pinex mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Pinex uden recept. For at opnå

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Mega C 1500 Tolico, depottabletter 1500 mg 10. november 2010 PRODUKTRESUMÉ for Mega C 1500 "Tolico", depottabletter 1500 mg 0. D.SP.NR. - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mega C 1500 Tolico 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 depottablet indeholder:

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise

PRODUKTRESUMÉ. for. Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 9. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Uniferon, injektionsvæske, opløsning, beregnet til pattegrise 0. D.SP.NR 08324 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Uniferon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde

INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde INDLÆGSSEDDEL FOR Onsior 5 mg tabletter til hunde Onsior 10 mg tabletter til hunde Onsior 20 mg tabletter til hunde Onsior 40 mg tabletter til hunde 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml MELOXIDYL 0,5 mg/ml oral suspension til katte indeholder: Aktivt stof: Meloxicam

Læs mere

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6

Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Patientinformation Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik 2 Medicinsk abort uge 9+1 til 11+6 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at INDLÆGSSEDDEL INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Trimopan, 100 mg filmovertrukne tabletter Trimethoprim Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid

Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Donepezil Pfizer Filmovertrukne tabletter 5 mg eller 10 mg Donepezilhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen

Indlægsseddel: Information til patienten. Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Indlægsseddel: Information til patienten Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter nalmefen Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes oplysninger om sikkerheden.

Læs mere

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste.

Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg, grise og heste. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Hjælpestof: Ethanol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Melovem 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til kvæg og grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Meloxicam 5

Læs mere

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter.

Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Information til brugeren. Bemærk, at der findes to indlægssedler til Pinex 500 mg filmovertrukne tabletter. Hvis du har en håndkøbspakning med maks. 20 tabletter, skal du læse indlægssedlen på side 2.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/15 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pruban 0,1 % creme til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktiv(e) stof(fer) Resocortol butyrat 3. LÆGEMIDDELFORM Hvid til råhvid creme

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan

Læs mere

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus

Abortus provokatus og sterilisation. Studenterundervisning Skejby Sygehus Abortus provokatus og sterilisation Studenterundervisning Skejby Sygehus Case 1 19-årig kvinde med fast kæreste, ønsker abortus provokatus, kommer til ambulant undersøgelse i gyn. amb. Du er læge i gynækologisk

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin

Indlægsseddel: Information til brugeren. Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Indlægsseddel: Information til brugeren Unixan 200 mg depottabletter Unixan 300 mg depottabletter Unixan 400 mg depottabletter theophyllin Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Gripovac 3 injektionsvæske, suspension, til svin. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Stammer af

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Atipam injektionsvæske, opløsning 27. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Atipam injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 25362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Atipam 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder: Aktivt stof: Atipamezolhydrochlorid

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Cimalgex 8 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 30 mg tyggetabletter til hund Cimalgex 80 mg tyggetabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0

Patientinformation. Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Patientinformation Medicinsk abort uge 8+1 til 9+0 Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Medicinsk abort fra uge 8+1 til 9+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Roxithromycin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Roxithromycin Orifarm filmovertrukne tabletter 150 mg og 300 mg Roxithromycin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, tabletter 8. november 2011 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, tabletter 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 100 mg Hjælpestof: Sunset yellow (E110). Alle hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/19 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Eurican Herpes 205 pulver og solvens til injektionsvæske, emulsion. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof 1 dosis á 1 ml indeholder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN. Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: TIL BRUGEREN Loperamid BMM Pharma 2 mg tabletter Loperamidhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter. flucloxacillinnatrium INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Heracillin 500 mg, filmovertrukne tabletter Heracillin 1 g, filmovertrukne tabletter flucloxacillinnatrium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Hot, pulver til oral opløsning, brev 0. D.SP.NR. 3115 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Hot 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert brev indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ibutop creme 50 mg/g INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ibutop creme 50 mg/g Ibuprofen Læs denne indlægsseddel grundigt. Inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Du kan få Ibutop

Læs mere

Medicinsk abort til uge 8+0

Medicinsk abort til uge 8+0 Patientinformation Medicinsk abort til uge 8+0 Kvalitet Døgnet Rundt Familicentret Gynækologisk klinik Medicinsk abort til uge 8+0 Forundersøgelse Inden den medicinske abort kan udføres, er du blevet ultralydscannet

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. theophyllin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Theo-Dur 200 mg, depottabletter Theo-Dur 300 mg, depottabletter theophyllin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Dapson Scanpharm, tabletter PRODUKTRESUMÉ 14. juni 2007 for Dapson Scanpharm, tabletter 0. D.SP.NR. 6766 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dapson Scanpharm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dapson 50 mg og 100 mg Hjælpestoffer, se pkt

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir

Indlægsseddel: information til brugeren. Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Indlægsseddel: information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til

1. Panodil Retards virkning og hvad du skal bruge det til Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Retard 500 mg depottabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Kelactin Vet., oral opløsning 4. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Kelactin Vet., oral opløsning 0. D.SP.NR 27896 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Kelactin Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af produktet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Baytril Vet., tabletter 21. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Baytril Vet., tabletter 0. D.SP.NR 08259 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Baytril Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder: Aktive stoffer: 50 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 20%, infusionsvæske, opløsning 200 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 20 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 12. januar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Pracetam Vet., opløsning til anvendelse til drikkevand 0. D.SP.NR 22642 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Pracetam Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised

BILAG I PRODUKTRESUME. Medicinal product no longer authorised BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine samt muskel- og ledsmerter. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 665 mg tabletter med modificeret udløsning paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Gem indlægssedlen. Du kan

Læs mere

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden.

Amning: Vivotif bør kun anvendes på tvingende indikation i ammeperioden. 8. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Vivotif, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR. 6673 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vivotif 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis indeholder: Mindst 2 x 10 9 levende organismer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1*

PRODUKTRESUMÉ. for. Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion. Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, RP > 1* 10. april 2012 PRODUKTRESUMÉ for Hyobac App 2 Vet., injektionsvæske, emulsion 0. D.SP.NR 27891 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Hyobac App 2 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer Pr.

Læs mere

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

4.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Metacam 1 mg tyggetabletter til hunde Metacam 2,5 mg tyggetabletter til hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tyggetablet indeholder: Aktivt stof: Meloxicam Meloxicam

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/16 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Nobivac Piro 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Pr. 1 ml dosis: Aktivt stof 606 (301-911) totale antigen masseenheder af opløseligt parasitantigen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron

Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Mini-Pe 0,35 mg Tabletter norethisteron Læs indlægssedlen grundigt, inden De begynder at tage medicinen - Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUME. for. Solacyl, pulver til oral opløsning

PRODUKTRESUME. for. Solacyl, pulver til oral opløsning 26. november 2012 PRODUKTRESUME for Solacyl, pulver til oral opløsning 0. D.SP.NR 24669 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Solacyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram indeholder: Aktivt stof

Læs mere