AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts Årgang. Standerhejsning 2001 søndag den 1. april kl. 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts Årgang. Standerhejsning 2001 søndag den 1. april kl. 10:00"

Transkript

1 AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 2 Marts Årgang Standerhejsning 2001 søndag den 1. april kl. 10:00 Når standeren er oppe, er det med at komme på vandet! Efter standerhejsningen hos Damerne er der frokost i klubhuset kl. 12:00. Pris kr. 90,00. Tilmelding på opslagstavlen eller til Svend Langer, tlf.: eller e-post: Lørdag den 24. marts kl. 09:00 er der forårsrengøring af klubhuset. Læs mere på side 6. Vel mødt / bestyrelsen

2 Aalborg Roklubs bestyrelse B E S T Y R E L S E N Formand: Magsvej Gregers S. Gregersen 9000 Aalborg, Næstformand, ØKO (kasserer): Ahornvej Svend Langer 9440 Aabybro Næstformand, ADM Christiansgade Henning Spliid 9000 Aalborg Sekretær: Poul Paghsgade 6b, 2.tv Tomas Kristensen 9000 Aalborg Kontingentkasserer: Scheelsmindevej John Fl. Larsen 9200 Aalborg SV Aktivitetsformand: Se Adm. Næstformand Kaproningschef: Præstemarken Frank Petersen 9000 Aalborg Rochef: Aladdinvej Mikael Hermansen 9260 Gistrup Ungdomsleder: Vestre Fjordvej 30, 2. tv / Anders Christensen 9000 Aalborg Materielforvalter: Borgergade Finn Laursen 9362 Gandrup Husforvalter: Solsortevej Jens Saxtorff 9000 Aalborg fax NØGLEPERSONER MORGENRONING Gl. Hasserisvej Karl Johan Thomsen 9000 Aalborg EFTERMIDDAGSRONING Klintevej Carl Fr. Støckel 9000 Aalborg KAPRONING Frank Pedersen Se bestyrelse MINIRONING Frank Pedersen Se bestyrelse ORIENTERING Skøjtevej Aage Nielsen 9230 Svenstrup J. GAMLE AALBORG ROERE Glucksvej 17, Frejlev Hans Nygaard-Pedersen 9200 Aalborg SV. MEDLEMSBLAD (ansv. red.) Skindbjergvej Jens-Peder Vium 9520 Skørping 2

3 Formanden har ordet! En ny og meget spændende rosæson står for døren. Standerhejsningen finder sted 1. april 2001 kl Der er travlhed og stor aktivitet i bådhallen. De sidste bådhold arbejder flittigt på at sikre, at romateriellet er trimmet og i orden til en forhåbentlig lang sæson målt i antal roede kilometer. Generalforsamlingen er vel overstået, og bestyrelsens sammensætning kan du se på side 2. Din Bestyrelse Den nyvalgte bestyrelse har opsat en række visioner for den kommende sæson, og der spores en stor idérigdom og arbejdsglæde i roklubben og i bestyrelsen - det er som om foråret har fat i roklubben. Din Rochef - Mikael Hermansen Den nye rochef vil arbejde for en koncentreret roinstruktion så nye roere får mulighed for så hurtigt som muligt at blive frigivet. Der indføres én - måske to faste roaftener - hvor medlemmerne får mulighed for at ro med andre end de faste hold, der eksisterer. Rochefen vil også motivere til længere roture, ligesom der planlægges forskellige langture. Rochefen bemærker, at der afholdes korttursstyrmandskursus den 7. april Rochefen har overvejelser om en grundig oprydning i langtursrummet. Rochefen har ønsker om slides til motionsrummet - så roergometre kan sammenkobles så dine evner til at følge rotakten kan forbedres. Din Materielchef - Finn Laursen Materielchefen er gået i gang med planer om at genetablere klubbens værksteder så alle roere får mulighed for at deltage i bådvedligeholdelse gennem hele sæsonen - se andetsteds i bladet. Materielchefen vil sørge for, at der snarest bliver en gennemgang af hele klubbens bådpark for at vurdere kvaliteten af vort materiel og hvad der er behov for. Det kan være at der skal udfases både, der ikke længere anvendes. Dette gælder også alt det grej, der placeret på 1. sal. Din Ungdomsrochef - Anders Chr. Christensen Ungdomsrochefen er begyndt at se sig om efter en assistent, så der altid vil være en ungdomsleder til stede på de aftalte dage og aftener for ungdomsroerne. Ungdomsrochefen har flere spændende arrangementer for ungdomsroerne under planlægning. Når Robladet udkommer, er det første arrangement i Brønderslev måske gennemført? Ungdomsrochefen har forskellige overvejelser om ungdomslokalet på 1. sal. Der er planer om et ungdomsrostævne i Nordjysk Kreds - mere herom i næste nummer. Din Kaproningschef - Frank Pedersen Kaprochefen tager sig af de unge mennesker som har ytret stor interesse for kaproningen. Der mærkes en glæde og forventning hos kaprochefen over, at der fortsat er interesse for kap-rosporten. Kender du nogle unge mennesker som kunne informeres og blive interesseret i at tage del i træningen, bedes du straks kontakte Frank. Frank assisteres i nødvendigt omfang af Jens Saxtorff. Din Husforvalter - Jens Saxtorff Husforvalteren er i den heldige situation, at der blev nedsat et husudvalg, som nu vil deltage i gennemførelsen af de opgaver, der er prioriteret for den kommende sæson, hvilket er (Fortsættes på side 4) 3

4 4 (Fortsat fra side 3) omklædningsfaciliteterne, dernæst første salen og endelig den generelle vedligeholdelse. Der nedsættes arbejdsgrupper til at udføre arbejdet. Din aktivitetsformand - Henning Splid Den administrative næstformand vil kaste sig over en række aktiviteter til glæde for medlemmerne, f. eks. muligheden for at åbne køkkenet på faste aftener. Han starter ganske vist sæsonen med at rejse ud i den store verden - men så får vi nok en lang rejsebeskrivelse i de næste numre af robladet - og ny inspiration til attraktive aktiviteter i roklubben. Rochef ordningen med landvagter videreføres - i skrivende stund overvejes mindre ændringer. Din Sekretær - Thomas Kristensen Har du behov for hjælp til opslag eller andet, er du velkommen til at kontakte sekretæren. Sekretæren planlægger at opsætte en postliste, så alle medlemmerne kan se en oversigt over den post som roklubben modtager. Er der noget der har din interesse - så henvend dig til sekretæren. Din Formand Gregers S. Gregersen, din Næstformand ØKO Svend Langer, din Kontingentkasserer John F. Larsen (det er ham der blandt meget andet udleverer nøgler til klubben) og vor bestyrelseskonsulent Poul Wendt. Forsøger efter bedste evne at klare det mere administrative og historiske arbejde for klubben. Du er altid velkommen til at kontakte os. Din IT - kontakt Jens Brandt Modtager gerne informationer om arrangementer af interesse for Aalborg Roklubs medlemmer til opsætning på klubbens hjemmeside. Udvalg/arbejdsgrupper Det er klart, at de beskrevne initiativer kun bæres igennem med en stor opbakning fra roklubbens mange medlemmer. Derfor vil vi også oprette en række mindre udvalg, hvor medlemmerne får mulighed for at yde en indsats til fælles glæde og gavn for din roklub. Udvalg som kan påtage forskellige arbejdsopgaver, som opstår i løbet af sæsonen. Der er en række små og større arbejder der trænger sig på. F. eks. har roklubben et par flagstænger mod vejen, der trænger til en overhaling. Aalborg Roklub skiltet over fordøren hænger lidt med bogstaverne. Trappen fra førstesalen til bådpladsen trænger til at få banket rusten af og efterfølgende maling. Og så er der forslaget om anlæg af en petanquebane. Det vil næppe være realistisk at anlægge den langs bolværket, idet det må forudses, at den skylles væk ved højvande, men der er måske alternative placeringer, der kan overvejes. Men først må den samlede anvendelse overvejes - i hvilket omfang vil den blive brugt? Hvem tør deltage i det aktive arbejde Som det vil fremgå af ovenstående, arbejder bestyrelsen på at fordele arbejdsopgaverne så bredt ud i klubben som muligt. Derfor er alle velkomne i bestyrelseslokalet eller på opslagstavlen med idéer til aktiviteter og deltagelse i klubbens liv. Det forudsætter alene en aktiv indsats og en idé om egen deltagelse. Du kan altid invitere bestyrelsen til en drøftelse af dine idéer om klubbens aktiviteter over en kop kaffe på første sal. Ny båd Der arbejdes på at anskaffe en ny 2årers inrigger, og da der er en lang leveringstid på nye både, vil der i løbet af foråret blive afgivet ordre på en sådan. Denne bestilling koordineres med Dispositionsfonden og GAR. Det kunne måske være en udfordring for GAR til at danne en gruppe til indsamling af økonomiske bidrag til bådkøbet?? Har du kendskab til en brugt 2årers, der er til salg, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. GAR I GAR har vi en stor kreds af roere, som gennem tiden har ydet mange arbejdstimer til gavn for roklubben. Jeg ser frem til at dette (Fortsættes på side 5)

5 (Fortsat fra side 4) fortsætter med samme ildhu, og ser frem til en aktiv deltagelse i de udvalg, der nedsættes. Ny sæson Har jeg opfattet alle ovenstående udsagn korrekt - og det har jeg!! Så kan jeg kun opleve det som en aktiv og herlig måde at byde den nye sæson velkommen på - så tag udfordringerne op og få endnu mere ud af din roklub. Der vil til stadighed være bestyrelsesmedlemmer, der er parate til at hjælpe med at fremme dine forslag til aktiviteter. Dit Roblad Og bemærk venligst dette blad - det er dit Roblad - brug det flittigt med dine indslag og artikler - har du brug for hjælp så kontakt John F. Larsen eller Jens-Peder Vium, der gerne hjælper dig på vej med et spændende indlæg, kritik, forslag eller ros. Afsluttende vil jeg foreslå, at når I sidder inde i omklædningen, saunaen, står og reparerer en båd, eller måske er ude og ro i en af klubbens robåde - og der får en god eller dårlig idé - så send den videre til bestyrelsen - i stedet for at den hænger og svinger i vinden. Din Formand Har forskellige overvejelser om ændring af informationstavler i roklubben. Har du gode idéer kan der etableres et samarbejde om at finde en samlet løsning for alle opslagstavler mv. i klubben. Nu har jeg ikke glemt, at vi har en række nøglepersoner - der vil snarest komme et opslag hvor vi udvider antallet af nøglepersoner så du altid er ájour - indtil da: Se side 2 i dit roblad. Med venlig hilsen Gregers S. Gregersen formand Vi er nu kommet til et nyt år, og så er det, at man skal sige en masse godt om det foregående. Ja, man må faktisk gerne pynte lidt på det, for at det skal se godt ud. Det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre, kun lidt. Året er startet, fuglene kvidrer og alle er glade, for nu er det standerhejsning (Det er år 2000 jeg taler om nu!). Solen skinner, og vinden er mild og frisk fra syd. Fjorden står blik og alle bådene er på vandet i et væld af glade stemmer og Frank, som råber lidt hist og her NOT!!! År 2000 var året hvor vandet var dårligt og vinden var kold. Næsten ingen kom på vandet, og kilometerstatistikken er i bund. Kun nogle hårdføre ungdomsroere trodsede de vilde bølger og hvide skumsprøjt og kom på vandet. Det var selvfølgelig mine ungdomsroere, som var stærke nok til det. Skoleroningen forløb nogenlunde, der var mange med, rigtigt mange med. Og sådan skal det jo være. I dette år, som vi nu kommer til, skal der være flere ungdomsroere (fed plan, ik ). Men det kræver noget hjælp fra nogle ungdomsroningsudvalgspersonalemedhjælpe re. Dette udvalg skal hjælpe til, når der er ungdomsaften, og når der er nogle arrangementer. (ring til mig på tlf ) Jeg vil være tovholder for dette udvalg, så I skal ikke være bange for at møde op. I sidste ende er det jo ungdomsroerne, der skal have det bedre, ikke sandt Anders Christensen 5

6 Forårsrengøring Der indkaldes til forårsrengøring af klubhus såvel inde som ude. Start Lørdag den 24. marts kl morgenkaffe 2 inddeling i arbejdshold 3 arbejde 4 evt. Der er arbejde nok til alle. Bestyrelsen Både Bådklargøring: Efter at jeg lidt sent på vintersæsonen fik publiceret sammensætningen af bådholdene og lister med omfanget af vedligeholdelsesarbejderne på de enkelte både, har det været en fornøjelse at se aktiviteten i bådhal og værksteder. Når jeg, enten pr. telefon eller ved fremmøde i klubben, har hjulpet de forskellige hold i gang med materialer og reservedele, har jeg hver gang mødt nogle herlige rokammerater med humøret i top og masser af gå på mod. Ofte har holdene talt betydeligt flere roere, end jeg havde sat på holdet, i flere tilfælde er medlemmer, som stort set ikke figurerer på rostatistikken, dukket op for at deltage i kammeratskabet og hyggen omkring vedligeholdelsesarbejdet- og vel ikke mindst den i nogle tilfælde overdådige forplejning, som man er samledes om efter dagens arbejde. Sådan skal det være!!! Jeg håber I holder gejsten oppe og får bådene samlet, så de er helt klar til at komme på vandet efter standerhejsningen. Til de hold, som endnu ikke er kommet i gang, kan jeg kun sige: Saml holdet og lav et par gode og hyggelige dage ud af arbejdet, bådene har ikke været så meget på vandet og opgaverne er derfor absolut overskuelige. Slå på tråden hvis i mangler materialer eller gode råd. Værksteder: Vi vil i den kommende sæson forsøge at få ryddet op på vore værksteder, så de kan blive mere indbydende og tilgængelige. I forbindel- (fortsættes på side 7) 6

7 (fortsat fra side 6) se med oprydningen skal vi nok have oplagt eller afhændet noget af det materiel, som aldrig bliver brugt. Så det må vi nok have en snak med kaproerne om. Meningen er, at det skal være til at komme til i værkstederne, uden først at skulle flytte en hel bådpark. De ting som ligger på hylderne, skal være brugbare reservedele og ikke bare gamle udskiftede beslag og stumper til for længst skrottede både. Det er også meningen, at vi skal have samlet værktøj og reservedele i værkstederne i stedet for at disse ting nu er gemt væk i forskellige omklædningsskabe. Mit problem er bare, at al tidligere erfaring viser at både værktøj, reservedele og forbrugsvarer som lak lim og skruer forsvinder fra åbne lagre. Hvad skal vi gøre? Lave video overvågning? Jeg håber at det udvalg / arbejdsgruppe, som vi fik opstartet på generalforsamlingen kan hjælpe med råd og dåd. Det vil i øvrigt være fint med et par mand mere i dette udvalg, så kom ud af busken, hvis du har lyst og kræfter. HUS Baderum: Vi har i vinterens løb fået renoveret beklædningen i vores baderum, så det nu er en ren fornøjelse at komme i baderummet. I skrivende stund mangler der endnu nogle montagearbejder, men vi når nok det hele. uger, benyttede jeg lejligheden til at få saunadøren afmonteret og få skiftet hjul i skydedørsskinnen, så glasdøren nu igen kører let. Da jeg havde både skydedøren og den ene side af det faste glasparti afmonteret, havde jeg samtidig mulighed for at få afkalket og pudset begge sider af alle ruder i saunaen. Det ser godt ud, så lad venligst være med at slaske våde øl etiketter op på saunaens ruder og vægge. De er ikke til at få af igen, når de først er tørret i den gode varme. Køkken: På 1. salen har vi fået køkkenet sat i stand med maling og nyt linoleumsgulv som erstatning for det meget ulækre og iturevne gulvtæppe, som var der før. Eftermiddagsroerne har givet et flot nap med i forbindelse med både de og genmontering af bordplade, opvaskemaskine, køleskab, komfur og fryser, som måtte fjernes, for at gulvlæggeren kunne komme til at lave et ordentligt stykke arbejde. Efterfølgende har Martin Olsen, sammen med sin kone Ellen, gjort rent i skabe og skuffer. Martin har også tilbudt at optælle alt vort service, så vi kan få suppleret op til 70 personer, som der tidligere har været service til. Køkkenet er blevet lækkert, så pas på det, og hold det rent og ryddeligt. Med venlig hilsen Finn Laursen Materielforvalter Da baderummet alligevel var lukket i et par 7

8 8

9 Goddag og farvel Udmeldte Erling D. Christensen Lars Jakobsen Anders Foldager Karsten Flugt Velkommen til nye medlemmer Morten Berg-Christensen Brian Laursen Jens Krustrup Peter List Andersen Jesper Porsmose Peter Bomholt Hansen Thomas Larsen Jacob Mandal Hermansen John F. Larsen Er der hvaler i Limfjorden? Ja, det er der faktisk - morgenroere har flere gange set mindre grupper af marsvin i Hasseris bugt, og så sent som 23. februar er der observeret en delfin ved Feggesund. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Zoologisk Museum i København har indgået et samarbejde, om dels at opdatere vores viden om hvaler - indsamlet af sejlere, strandgæster og andre, dels at formidle denne viden så bredt som muligt. Projektet er interesseret i alle observationer af hvaler, og her kan du bidrage med dine observationer. Hvis du ser marsvin ( eller andre hvaler ), så skal du notere dig tid, sted, antal og art, og rapportere til projektet. Der bliver i bådehallen ophængt postkort, som kan benyttes til indrapportering - eller du kan kontakte Fokus på Hvaler på telefon eller til : Marsvin Som er den mest sandsynlige gæst i Limfjorden er en lille tætbygget hval uden veldefineret næb. Midt på ryggen sidder en lille trekantet op til 20 cm høj rygfinne, der på forkanten er forsynet med hudknuder eller tuberkler. Størrelse: Voksne dyr er typisk mellem 130 og 180 cm lange og vejer mellem 50 og 90 kg, men dyr på over 2 m er dog flere gange blevet målt.. Nyfødte er ca. 75 cm lange og vejer mellem 8 og 10 kg. Du kan finde flere oplysninger om projektet på Internettet på hvor du også kan læse om aktuelle observationer John F. Larsen VORES GRAVØR ER C.W. Schøllhammer V/ JOHN CHRISTIANSEN Danmarksgade 13, Telefon

10 I anledning af min 80 års dag. Så skal du huske at give roklubben besked. De fleste af de oplysninger, som vi har registreret i vort medlemskartotek, kan du se på medlemslisten i roklubben. Hvis du flytter, eller der er andre ændringer til disse oplysninger, så giv besked til kontingentkassereren. John F. Larsen Kære Aalborg Roklub! Kære gæster! Kære damer, der tog tørnen i køkkenet! Jeg er jer alle en stor tak skyldig. I gjorde dagen stor og festlig. Da jeg ankom med min familie og så, hvad der var af mennesker, og hvad der var stillet an for min skyld, rykkede det noget i nervebanerne, jeg var meget benovet og beæret. Mange tak for de mange gaver. Frank Lidt om kontingent og nøgler Er du flyttet? Eller har du afsluttet din uddannelse? Nøgler til skabe og døre Alle medlemmer kan få udleveret nøgle til skab og c-nøgle til hoveddør. Hvis du mangler nøgler, kan de bestilles ved kontingentkassereren. Der opkræves nøgledepositum på kr. 50,- pr. nøgle. Ombytning af gamle b-nøgler B-nøgler kan ikke længere anvendes til fordøren. I forbindelse med ændring af adgangsforhold til motionsrummet er låsen på fordøren ændret, så der skal bruges en C-nøgle. Hvis du stadig har en B-nøgle, så skal den byttes. Kontakt mig - drop en seddel i klubbens postkasse - eller send en til sonofon.dk. John F. Larsen 10

11 11

12 KONTINGENT 2001 Opkrævningsperioder Rate Fra Til Kontingentdage dage dage dage dage dage Alle opkrævninger betales forud. Girokort udsendes ca. 2 uger før indbetalingsfrist. Helårlig kontingentopkrævning: Alle medlemmer kan efter ønske blive opkrævet kontingent én gang årligt og derved opnå rabat. Opkrævningen vil så blive udsendt sammen med 1. rate. Kontingent (gældende fra og med 2. rate i år 2001) Gruppe Rater Pr. rate I alt Helårlig Ungdomsroere 5 155,00 775,00 725,00 Under uddannelse 5 205, ,00 925,00 Senior 5 285, , ,00 Over 65 år 5 205, ,00 925,00 Passive 1 150,00 150,00 150,00 Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr pr. gang på kr. 50,00. (fortsættes på side 13) 12

13 (fortsat fra side 12) Ungdomsroer Medlemmer der er under 19 år ved kalenderårets udgang. Under uddannelse Senior Over 65 år Passive Medlemmer, der er fyldt 19 år ved kalenderårets start, og er i gang med at uddanne sig på gymnasium, universitet eller anden læreanstalt. Herudover også medlemmer, der står i lære til reduceret løn. Medlemmer, som er under uddannelse, må hvert år senest den 16. august aflevere en skriftlig erklæring om, at de fortsat er under uddannelse. I modsat fald overgår de til gruppen for senior. Arbejdsløse kan ikke komme ind under denne kategori. Alle medlemmer, der er fyldt 19 år ved kalenderårets start, og ikke opfylder en af de øvrige betingelser. Alle medlemmer, der er fyldt 65 år ved kalenderårets start. Hvilende medlemmer med begrænsede rettigheder i klubben. De har kun ret til een rotur pr. år, herudover dog en tur i sculleren Passiv, samt at benytte badefaciliteterne. De har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Nye medlemmer Nye medlemmer betaler fra førstkommende kontingentopkrævning. Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr. Depositum for Nøgler Der betales kr. 50,00 i depositum for hver fordørs- eller skabsnøgle. Beløbet opkræves sammen med kontingentet med benævnelsen indmeldelsesgebyr. Beløbet betales tilbage, når nøglerne afleveres igen, hvis man ikke er i kontingentrestance. p.b.v Svend Langer Innovation & Quality Management 13

14 Aalborg Roklubs Ærestegn til Søren Hæk Tildeles måske for få medlemmer!!! Men bestyrelsen har fundet en meget vedkommende anledning til at tildele denne ære til Søren Hæk, der var formand i perioden og som utrætteligt og uegennyttigt har arbejdet til fremme for Aalborg Roklub. På den netop afholdte generalforsamling blev Søren tildelt dette Ærestegn. Endnu engang tillykke og tak for indsatsen - og også for dit tilsagn om fortsat deltagelse i enkeltstående opgaver for Aalborg Roklub. Det er naturligvis også noteret, at du nu er valgt som medlem af GAR s bestyrelse. Med rohilsen - og et håb om at se din rokilometerstatistik stige betragteligt, nu hvor bentøjet synes i god fremgang. G r e - Se Franks kommentar til situationen på side 10. Red. Søren Hæk ved standerhejsningen

15 AKTIVITETSKALDENDER 24. marts Forårsrengøring af klubhuset 6 1. april Standerhejsning 1 7. april Korttursstyrmandskursus april O-løb: A2-løb i Fussing Skov 11. Maj. O-løb: D-løb, NJM, lang i Uggerby 24. Maj O-løb: Ds-løb, NJM stafet i Vester Thorup at Peter Gadegaard skal være far - ca. 7. juli. at det er skolelæreren Svend Gert, der fandt på at Ryå-huset skulle hedde Trøstens Bolig. at det også var Svend Gert der i træ lavede navneskiltet til hytten. at kilden til ovennævnte oplysninger er vort velærværdige medlem Carl F. Støckel. at Frank fyldte 80 den 3. februar. at Frank havde frabedt sig gaver i den anledning. at der nu alligevel var en lille sammenkomst i klubhuset den 3. februar. at Søren Hæk gav fødselaren mange både knoppede og varme ord med på vejen at der ud over unge og gamle fra vor egen klub bl.a. var mødt 5 mand fra Jyllandsotteren. at Jyllandsotteren består af en flok gamle kaproere, der efter 30 års pause har genoptaget træningen. at Frank er styrmand og træner for Jyllandsotteren. at Hans Ulriksen fra Jyllandsotteren fortalte historier om konsekvenserne af, at Frank låste døren for at få ro om natten forud for en regatta i Bærum for mange år siden. at robladet faktisk bliver læst med stor begejstring i flere dele af Verden; redaktionen har modtaget taksigelser fra både Grønland og USA. at i gamle dage var bestyrelsen iført grå benklæder og mørkeblå blazer med påsyet klubemblem, når de sad til højbords ved generalforsamlingen. at det er nye tider! at ungdomsroerne i AR, ADR og ÆGIR har modtaget 3000,- kr. fra SIFA's TV-bingo som støtte til fælles ungdomsarrangement. at pengene skal hentes i tv-studiet. at du kan komme på sejlads med Jens Krogh på 2. sommertogt fra 7-14 juli, at der ikke er plads i bladet til redaktørens kommenterede referat af generalforsamlingen. Klubbens data: Søsportsvej Aalborg Tlf.: Giro: HUSK DET NU! DEADLINE FOR STOF TIL NÆSTE NUMMER ER 4. MAJ 2001 Redaktion: Jens-Peder Vium (ansv.) og John Nørgaard. Medlemsbladet udkommer 6 gange årligt, ca. den 15. i de ulige måneder (jan, mar, osv.). Det er et debatforum, så derfor er artikler og indlæg forsynet afsenderens navn, så det er tydeligt hvis menig, der gengives. 15

16 Postbesørget blad (9000 AB) Bladnr VINOLIO Rantzausgade Aalborg Italienske vine og olivenolie.

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Læs om reglement for vinterroning inde i bladet på side 3. Nr. 5 Oktober Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Læs om reglement for vinterroning inde i bladet på side 3. Nr. 5 Oktober Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 5 Oktober 2000 59. Årgang Standerstrygning 2000 Vi mødes i klubben lørdag den 28. oktober kl. 15.00 og slutter i fællesskab sommersæsonen ved at stryge standeren

Læs mere

AALBORG ROKLU. Langture og ferieoplevelser, se side 14. M E D L E M S B L A D. Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang

AALBORG ROKLU. Langture og ferieoplevelser, se side 14. M E D L E M S B L A D. Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 1 Maj 2001 60. Årgang Langture og ferieoplevelser, se side 14. Aalborg Roklubs bestyrelse B E S T Y R E L S E N 2 0 0 1 Formand: Magsvej 17 9813 1622 Gregers S.

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 4 Juli/August 2000 59. Årgang Roernes dag og fødselsdagsfrokost Nye såvel som gamle Aalborg Roklub drenge indbydes hermed til festdag Lørdag den 26. august Program:

Læs mere

Kanaltur i København

Kanaltur i København Kanaltur i København Lørdag den 4. september SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 Mob.: 2511 4695 @: kristiane_kristiansen@yahoo.dk Næstformand:

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang. Vinteraktiviteter. Standerstrygning. Svømning Fællesroning.

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang. Vinteraktiviteter. Standerstrygning. Svømning Fællesroning. AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 5 Sep / Okt 2002 61. Årgang Vinteraktiviteter Standerstrygning Svømning Fællesroning Gymnastik Julebadning Sæsonen slutter ikke bare fordi standeren stryges. Planlæg

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen

8. Husudvalget. Hytten Udskiftning af køleskab, vandvarmer i baderum, septiktank? samarbejde med initiativgruppen Referat bestyrelsesmøde den 12.05.2011, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Esben Skovsen Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Jens Henrik Jensen Dorte Rothmann Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 23.03.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen Olav Knudsen Søren Kabel Louise Skov Pihlkjær - referent

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang

Skelskør Roklub Tidende Nr Årgang Skelskør Roklub Tidende Nr. 1 2017 46 Årgang Skælskør Roklub 1917-2017 Skelskør Roklubs bestyrelse 2016 / 17 Formand Margit Geil. Bülowsvej 10 4230 Skælskør. Tlf. 20 14 42 30 margitg@hotmail.dk Kasserer

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang. Invitation indvielse. nyrenoverende klublokale. Fredag d. 22 november, kl. 15.

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang. Invitation indvielse. nyrenoverende klublokale. Fredag d. 22 november, kl. 15. AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 6 Nov / Dec 2002 61. Årgang Invitation til indvielse af Aalborg Roklubs nyrenoverende klublokale Fredag d. 22 november, kl. 15.00 Gennem længere tid har det været

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

DET ER SKØNT AT VÆRE ROER!

DET ER SKØNT AT VÆRE ROER! AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 3 Juni 2002 61. Årgang DET ER SKØNT AT VÆRE ROER! B E S T Y R E L S E N 2 0 0 2 Aalborg Roklubs bestyrelse Formand: Magsvej 17 9813 1622 Gregers S. Gregersen 9000

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek

... Kanindåb. Foto: Peter Laubek Nr. 3 maj / juni 2006 65. Årgang Kanindåb Foto: Peter Laubek AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade 15, 2.th. 61 12 69 62 9000 Aalborg, Formand@AalborgRoklub.dk

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub

Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 3 Maj/juni 2000 59. Årgang Sct. Hans Fest i Aalborg Roklub B E S T Y R E L S E N 2 0 0 0 FORMAND P.t. Vakant NÆSTFORMAND ØKO Ahornvej 32 9824 1434 Svend Langer 9440

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 November Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 6 November Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 6 November 2001 60. Årgang Aalborg Roklubs bestyrelse B E S T Y R E L S E N 2 0 0 1 Formand: Magsvej 17 9813 1622 Gregers S. Gregersen 9000 Aalborg, gsgregersen@sbsby.dk

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00

Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00 Referat af bestyrelsesmøde den 25.02.2009, kl. 19.00 Til stede var: Søren Kabel Birgitte Andersen Claus Pedersen referent. Mette Dencker Johansen Henrik Danø Sørensen Jesper Duelund Jensen Finn Lund Mette

Læs mere

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang

Medlem af dansk Model Jernbane Union. Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Medlem af dansk Model Jernbane Union Nyhedsbrev januar 2015 Nr. 70 8. årgang Køkkenet skrider godt fremad og når de våde installationer er overstået, kan vi få lavet det sidste med bordplade, vask e.t.c.

Læs mere

SANKT HANS AFTEN. Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv.

SANKT HANS AFTEN. Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv. Nr. 3 Maj / Juni 2004 63. Årgang SANKT HANS AFTEN Onsdag d. 23 Juni kl. 19 i Aalborg Roklub. AR sørger for drikkelse, en gloende grill og godt vejr, resten bringer du selv. Tag gerne hele familien med!!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 Med følgende dagsorden:

Ekstraordinær generalforsamling kl. 12.00 Med følgende dagsorden: Nr. 2 Marts / April 2004 63. Årgang Aalborg Roklub aktiviteter Søndag den 28. marts 2004 Standerhejsning kl. 10.00 Rosæsonen åbnes ved formanden Standeren hejses af ungdomsroere Gennemførelse af båddåb

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand

Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Beretning til generalforsamlingen 4. marts 2008 Roskilde Roklub Af Bent Jørgensen, formand Indledning bestyrelsens arbejde Økonomi Medlemstal Udvalgene Ny hjemmeside Sommerhus Klubhus Ny sponsoraftale

Læs mere

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007

Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Formøde, Roskilde Roklub Den 31. oktober 2007 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Peter Steffensen, Uffe Rasmussen, Mads-Peter K. Engelhardt (referent). Kaproningsudvalget: DM er afviklet

Læs mere

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang

AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D. Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang AALBORG ROKLU M E D L E M S B L A D Nr. 2 Marts/april 2000 59. Årgang Rosæsonen er i gang, og du kan nyde rosporten både morgen, eftermiddag og aften. Eller nårsomhelst, du kan mønstre et hold til kap-,

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne. Mindeord Poul Andersen. Instruktion. Nyt åbent rohold. Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr.5. maj 2011 30. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Mindeord Poul Andersen Instruktion Nyt åbent rohold Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde

Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus. Udvalgsarbejde Beretning, generalforsamling i Ok Melfar 21.11.2007 afholdt i Grimmermosehus Kære Ok Melfar medlemmer, kære venner Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer velkommen til Generalforsamlingen. Udvalgsarbejde

Læs mere

Formål. 1. Medlemmer. 2.

Formål. 1. Medlemmer. 2. Skanderborg Roklubs love. Revideret ved ordinær generalforsamling 2001, ekstraordinær generalforsamling 2007, ekstraordinær generalforsamling 2009, ekstraordinær generalforsamling 2010 og ekstraordinær

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde

Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Godkendt af bestyrelsen den 20. juni 2012 Reglement for Strib Ro- og Kajakklub Roning i robåde Rovagten leder den daglige roning og træffer de nødvendige dispositioner med hensyn til benyttelse af materiellet,

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Formøde, den 7. december 2011

Formøde, den 7. december 2011 Formøde, den 7. december 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Christian Svejgaard, Rasmus Rosenkvist, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads- Peter

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF

ROKLUBBEN ÆGIR - AALBORG - STIFTET DEN 8. JUNI 1942 Søsportsvej 4-9000 Aalborg - Tlf. 98115120 Medlem af DFrR under DIF Referat bestyrelsesmøde den 19.04.2010, kl. 19.00 Til stede var: Kirsten Aagaard Finn Lund Anders Hjortshøj Karsten Pedersen Henrik Danø Sørensen deltog fra kl. 20.00 Olav Knudsen Søren Kabel Mette Juul-Larsen

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012.

Nyhedsbrev december 2012. Nyhedsbrev december 2012. Året går på hæld Fra Jord til Bund & Bord Æ bådslæw Bådbyggeriet på Mythuegård Køb & Salg Aktiviteter Året 2012. Året går på hæld og det må være på tide at få sagt tak, til alle

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å

KLUB ABC. Værd at vide fra A til Å KLUB ABC Værd at vide fra A til Å Juni 2013 Adresseændring Adresseændringer skal af hensyn til udsendelse af klubbladet og opkrævning af kontingent meddeles skriftligt til klubbens sekretær. Det er altså

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund

Jægerråbet. Vallensbæk Jagtforening. Nr. 4. November 2014 til Februar 2015. 32. årgang. Medlem af Danmarks Jægerforbund Jægerråbet Vallensbæk Jagtforening Nr. 4. November 2014 til Februar 2015 32. årgang Medlem af Danmarks Jægerforbund Formand: Jan Møller Lundager 41, 2670 Greve 40 68 09 29 Næstformand: Henning Øland Berg

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset

Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset Referat : Ordinært bestyrelsesmøde i KGK mandag d. 4. februar 2013 kl. 18.00, i klubhuset Bestyrelsen havde inviteret KGKs Venner til en fælles snak om samarbejde og forventninger til samme. Dette møde

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere