Lønudvikling i kommunerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønudvikling i kommunerne"

Transkript

1 16. november 2016 Lønudvikling i kommunerne Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i notatet er beregnet på baggrund af nettoløn i løbende priser. Nettolønnen består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. For bedre at kunne sammenligne forskellige faggrupper, indgår kun lønnen for personer, der var ansat i samme stilling i maj 2016 som i maj Anciennitet gør, at tallene for løn og lønudviklingen gennem hele notatet ligger højere end når nyansatte medregnes. Se i øvrigt metodeafsnittet s. 16. Hovedkonklusion: Månedslønnen for kommunalt ansatte er i gennemsnit steget med kr. fra 2011 til Alle FOAs større faggrupper har en lønstigning fra , der ligger under gennemsnittet for alle kommunalt ansatte. Den laveste lønstigning i perioden ses for dagplejere, der kun får kr. mere om måneden i 2016 end i Forvaltningschefer og tekniske chefer har haft den største lønstigning i perioden, de får kr. mere i løn om måneden i 2016 end i 2011 (figur 1). Om året svarer det til, at kommunalt ansatte i gennemsnit får kr. mere i maj 2016 end de gjorde i maj Dagplejere får kr. mere om året, mens forvaltningschefer og tekniske chefer får kr. mere i løn om året i 2016 end i 2011 (figur 2). Forskellen i månedlig nettoløn fra forvaltningschefer og tekniske chefer til gennemsnittet for kommunalt ansatte er på kr. i maj Denne forskel er steget med kr. (11 procent) siden maj Lønforskellen til forvaltningschefer og tekniske chefer er, målt i kroner og øre, størst for faggruppen husassistenter, de får kr. mindre i nettomånedsløn. Forskellen mellem husassistenter og forvaltnings- og tekniske chefers løn er steget med kr. (11 procent) fra Dagplejere med 4 børn er den faggruppe, hvor forskellen i nettoløn til forvaltnings- og tekniske chefers er steget mest, her er lønforskellen på kr. i maj 2016 en stigning i forskellen på kr. (12 procent) siden (Se figur 3a, 4a og 5a) Forskellen i månedlig nettoløn fra jurister og økonomer til gennemsnittet for kommunalt ansatte er på kr. i maj Forskellen er steget med med kr. (20 procent) fra maj Målt i kroner er forskellen til jurister og økonomers nettoløn størst for faggruppen husassistenter, de har en nettomånedsløn, der er kr. mindre end jurister og økonomer i Den forskel er steget med kr. (18,5 procent) siden Forskellen til dagplejere er på kr. i maj 2016, det svarer til en stigning i forskel på kr. (22 procent) i forhold til maj (Se figur 3b, 4b og 5b) KONTAKT Notat udarbejdet af: FOA Kampagne og Analyse Presse: Politisk ansvarlig: Thomas Bonven Klaus Lange Dennis Kristensen Tlf Tlf Tlf Cæcilie Saul Tlf Thor Noe Tlf

2 Lønudvikling i kommunerne Forskel mellem faggrupperne i den procentvise lønstigning fra maj : Der er også forskel imellem faggrupperne på den procentvise lønudvikling fra maj Faggruppen lærere (grundløn) har den største procentvise lønstigning i perioden, de får 15,4 procent mere i løn i maj 2016 end i maj Jurister og økonomers har den næsthøjeste procentvise lønudvikling i perioden (12,8 procent) og forvaltnings- og tekniske chefer den tredje højeste procentvise lønstigning (10,7 procent) fra Til sammenligning er dagplejerne med 4 fuldtidsbørns løn blot steget 7,5 procent fra maj , kommunalt ansatte sygeplejerskers løn er steget med 8,5 procent og husassistenters løn er steget med 8,7 procent. Den gennemsnitlige lønstigning for alle kommunalt ansatte er 10,4 procent i perioden (figur 6). Realløn (købekraft): Når der tages højde for udviklingen i forbrugerpriser, er den månedlige realløn, også kaldet købekraft, steget med kr. (6 procent) i gennemsnit for kommunalt ansatte. Lærere (grundløn), jurister/økonomer samt forvaltnings- og tekniske chefer har haft den største procentvise stigning i realløn på hhv. 10,6, 8,1 og 6,1 procent. Den laveste procentvise reallønsstigning ses for dagplejere, 4 fuldtidsbørn (3 procent), kommunalt ansatte sygeplejersker (3,9 procent) og husassistenter (4,1 procent) (Figur 7). 1 Det skal ses i lyset af, at lærerne kompenseres i løn for forringede arbejdsbetingelser som følge af regeringsindgrebet ved konflikten i 2014 (lov 409).

3 Lønudvikling i kommunerne Små stigninger i månedsløn for FOAs faggrupper fra Figur 1 viser udviklingen i nettomånedslønnen fra maj 2011 til maj 2016 for udvalgte kommunale faggrupper. I gennemsnit stiger lønnen med kr. pr. måned. De udvalgte FOA-faggrupper har en markant mindre stigning i nettomånedsløn end gennemsnittet. Dagplejere med 4 fuldtidsbørn har fx blot en stigning i nettomånedsløn på kr. fra maj , for husassistenter er stigningen kr. og for pædagogmedhjælpere kr. Også pædagoger og kommunalt ansatte sygeplejersker ligger under den gennemsnitlige stigning i nettoløn for alle kommunalt ansatte, men de har dog en stigning i nettoløn, der er højere end FOAs faggrupper (med undtagelse af de tekniske servicemedarbejdere, hvis stigning er marginalt større end sygeplejerskernes). Lønudviklingen for FOAs øvrige faggrupper ses i Bilag A. Figur 1. Lønudvikling i nettomånedsløn maj udvalgte faggrupper i kommunerne (i kr., løbende priser) Udvikling i nettomånedsløn fra maj 2011 til maj 2016 målt i kroner. Udvalgte faggrupper i kommunerne Forvaltningschefer/tekniske chefer Jurister og økonomer Anm. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren. Af figur 2 (næste side) ses hvad lønudviklingen svarer til på årsbasis alt andet lige dvs. udviklingen i månedslønnen ganget 12 måneder). Figur 2 tegner det samme billede som figur 1. Her kan man se at forvaltningschefer og tekniske chefers årlige lønudvikling ligger øverst med kr., mens dagplejere med 4 fuldtidsbørn ligger nederst med en årlig lønstigning på kr. fra

4 Lønudvikling i kommunerne Figur 2. Udvikling i årsløn (baseret på maj-tal) udvalgte faggrupper i kommunerne (i kr., løbende priser) Figuren viser, hvad lønudviklingen fra maj (vist i figur 1) svarer til på årsbasis. Forvaltningschefer/tekniske chefer Jurister og økonomer Anm: Beregnet ved udviklingen i månedsløn fra ganget med 12 måneder. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren. Markante lønforskelle mellem kommunalt ansatte faggrupper Figur 3a (næste side) viser forskellen i nettomånedsløn mellem forvaltningschefer og tekniske chefer på den ene side og hver af de øvrige udvalgte faggrupper i kommunerne på den anden side i maj Forvaltningschefer og tekniske chefer tjener kr. om måneden i maj I gennemsnit tjener en kommunalt ansat kr. mindre end forvaltningschefer og tekniske chefer (se figur 3a). Gennem-snittet for alle kommunalt ansatte er et vægtet gennemsnit, så faggrupperne påvirker gennemsnittet alt efter antal ansatte i samme stilling i både maj 2011 og maj 2016 omregnet til fuldtid. (Se Bilag B for antal ansatte i alt i maj 2016 uanset stilling i 2011 samt nettolønnen i maj 2016 for ansatte i samme stilling i maj 2011 og maj 2016). Forskellen i nettomånedsløn mellem forvaltningschefer og tekniske chefer og alle FOAs store faggrupper er større end gennemsnittet for de kommunalt ansatte. tjener fx kr. mindre om måneden end forvaltningschefer og tekniske chefer, og dagplejere med 4 fuldtidsbørn tjener kr. mindre om måneden end forvaltnings- og tekniske chefer (se figur 3a). Også for pædagoger er forskellen til forvaltningscheferne og tekniske chefer i nettomånedsløn større end gennemsnittet for kommunalt ansatte ( kr.) (se figur 3a). De to faggrupper, hvor forskellen til forvaltningschefer og tekniske chefers nettomånedsløn er mindst er lærere (grundløn), der kun tjener kr. mindre i nettomånedsløn end forvaltningschefer og tekniske chefer, samt jurister og økonomer, der tjener kr. mindre (figur 3a).

5 Lønudvikling i kommunerne Figur 3. Forskel i nettomånedsløn mellem udvalgte faggrupper i kommunerne i maj 2016 (i kr. løbende priser) Figur 3a. Forskel i nettomånedsløn forvaltningschefer og tekniske chefer ift. andre kommunale faggrupper (kr.) Figur 3a. viser forskellene er i nettomånedsløn i maj 2016 mellem forvaltningschefer og tekniske chefer og de øvrige udvalgte kommunale faggrupper. Jurister og økonomer Figur 3b. Forskel i nettomånedsløn økonomer og jurister ift. andre kommunale faggrupper (kr.) Figur 3b. viser forskellene er i nettomånedsløn i maj 2016 mellem jurister og økonomer og de øvrige udvalgte kommunale faggrupper Anm.: Forvaltningschefer/tekniske chefer er ikke medtaget i 3b, da deres løn er højere end jurister og økonomers. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren. Figur 3b (ovenfor) viser forskellen i nettomånedsløn i maj 2016 mellem jurister og økonomer i forhold til de øvrige faggrupper bortset fra forvaltningschefer og tekniske chefer. Jurister og økonomers nettomånedsløn var i maj kr.. Den gennemsnitlige nettomånedsløn for kommunalt ansatte ligger kr. under månedslønnen for jurister og økonomer. ne er den faggruppe, hvor forskellen til jurister og økonomers nettomånedsløn er størst ( kr. i maj 2016), men alle

6 Lønudvikling i kommunerne FOAs faggrupper har en forskel, der er større end den gennemsnitlige forskel for alle kommunalt ansatte. En pædagogmedhjælpers nettomånedsløn er i maj kr. lavere end jurister og økonomers, dagplejere med 4 fuldtidsbørn får kr. mindre og social- og sundhedsassistenter kr. mindre. Forskellen til jurister og økonomers nettomånedsløn er mindst for kommunalt ansatte sygeplejersker (8.352 kr.) og lærere, grundløn (7.044 kr.) (se figur 3b). Lønforskellen vokser imellem faggrupperne i kommunerne Figur 4a (næste side) viser, hvor meget mere forvaltningschefer og tekniske chefers løn er vokset set i forhold til de øvrige kommunalt ansatte faggruppers løn i perioden 2011 til Forvaltnings- og tekniske chefers løn er steget kr. mere end den gennemsnitlige kommunale lønning og endnu mere, når man ser i forhold til FOAs faggrupper. Kun lærere, grundløn og jurister/økonomer ligger på den anden side af gennemsnittet, dog stadig markant under forvaltnings- og tekniske chefers lønstigning. Figur 4b (næste side) viser, at jurister og økonomers løn er steget kr. mere end gennemsnittet for alle kommunalt ansatte faggrupper i perioden Forskellen mellem jurister og økononers løn og de andre udvalgte faggrupper er større end den gennemsnitlige forskel for alle faggrupper på nær lærere, grundløn. Lønudviklingen for fx dagplejere med 4 fuldtidsbørn og husassistenter er omkring kr. mindre end lønudviklingen for jurister og økonomer fra

7 Lønudvikling i kommunerne Figur 4. Udvikling i lønforskellen fra maj mellem udvalgte faggrupper i kommunerne (i kr., løbende priser) Figur 4a. Lønudvikling forvaltningschefer og tekniske chefer ift. andre kommunale faggrupper Figur 4a viser, hvor meget lønforskellen er vokset for de udvalgte faggrupper i forhold til udviklingen i forvaltningschefer/tekniske chefers nettoløn fra Jurister og økonomer Figur 4b. Lønudvikling jurister og økonomer ift. andre kommunale faggrupper Figur 4b. viser, hvor meget lønforskellen er vokset for de udvalgte faggrupper i forhold til udviklingen i økonomer/juristers nettoløn fra Anm.: I figur 4b. er forvaltningschefer/tekniske chefer ikkemed taget, da deres løn er højere end jurister og økonomers. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren.

8 Lønudvikling i kommunerne Omregnes lønforskellene til procent er der sket en markant stigning i forskellene fra Figur 4a og 4b har vist forskellene i lønudviklingen mellem de øvrige faggrupper og hhv. forvaltningschefer/tekniske chefer og jurister/økonomer målt i kroner og øre. Figur 5a og 5b (næste side) viser, den procentvise udvikling i lønforskellen fra maj 2011 til 2016 mellem hhv. forvaltningschefer/tekniske chefer og jurister/økonomer og de øvrige udvalgte faggrupper dvs. den procentvise forskel i lønforskellen og ikke den procentvise udvikling i lønnen. Af figur 5a (næste side) ses, at lønforskellen mellem forvaltningschefer og tekniske chefer i forhold til en dagplejer med 4 børn er 12 procent større i maj 2016, end den var i Set i forhold til kommunalt ansattes gennemsnitsløn, er forskellen til forvaltningschefer og tekniske chefer blevet knap 11 procent større i 2016, end den var i Figur 5b. viser, at forskellen på hvad en jurist/økonom og en dagplejer med 4 børn tjener i 2016 er knapt 22 procent større i 2016, end den var i Ser vi på forskellen mellem gennemsnitslønnen for kommunalt ansatte i forhold til juristerne og økonomernes løn, er forskellen godt 20 procent højere i 2016, end den var i Den største ændring i lønforskellen til jurister og økonomer ses for sygeplejersker, her er lønforskellen steget med godt 28 procent Udviklingen i den procentvise lønforskel mellem jurister og økonomer og de andre kommunalt ansatte faggrupper (figur 5b - næste side) er markant større end den procentvise udvikling i forskellen fra forvaltningschefer og tekniske chefer (figur 5a.). Dette skyldes, at lønforskellen til forvaltningschefer og tekniske chefer allerede var markant i maj 2011, mens jurister og økonomers løn derimod lå lidt tættere på de øvrige faggrupper i maj 2011, end de gør i maj Fx ses, at forskellen mellem sygeplejersker og jurister/økonomers løn er 28 procent højere i 2016 end den var i 2011.

9 Lønudvikling i kommunerne Figur 5. Den procentvise udvikling i lønforskel mellem udvalgte faggrupper maj Figuren viser, hvor mange procent lønforskellene til forvaltningschefer og tekniske chefer og de øvrige udvalgte faggrupper er steget siden maj Det er med andre ord, den procentvise forskel i lønforskellen og ikke den procentvise udvikling i lønnen. Figur 5a. Udvikling i lønforskel mellem forvaltningschefer og tekniske chefer ift. andre kommunale faggrupper (procent) Jurister og økonomer 8,0% 8,9% 12,0% 12,0% 11,4% 11,3% 11,3% 11,2% 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,8% Figur 5b. Udvikling i lønforskel mellem jurister og økonomer ift. andre kommunale faggrupper (procent) 1,8% 21,7% 20,1% 19,8% 18,7% 18,5% 18,4% 17,8% 17,5% 16,7% 16,3% 28,1% Anm.: Forvaltningschefer/tekniske chefer er ikke medtaget i figur 5b, da deres løn er højere end jurister og økonomers. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren.

10 Lønudvikling i kommunerne Den procentvise lønudvikling fra maj er markant lavere for dagplejere, sygeplejersker og husassistenter end gennemsnittet for de kommunalt ansatte I gennemsnit er den kommunalt ansattes løn steget med 10,4 procent fra maj 2011 til maj (figur 6). Men kun to af FOAs store faggrupper har haft en lønstigning i perioden, der er på niveau eller højere end gennemsnittet: (10,6 procent) og omsorgs- og pædagogmedhjælpere (10,5 procent). De resterende af FOAs faggrupper ligger under den gennemsnitlige udvikling i nettoløn. Lavest ligger dagplejere med 4 fuldtidsbørn, hvis løn blot er steget 7,5 procent fra Kommunalt ansatte sygeplejersker har en procentvis lønstigning på 8,5 og husassistenter en lønstigning på 8,7 procent. Den største procentvise lønstigning ses for lærerne, grundløn med 15,4 procent 3. Figur 6. Procentvis udvikling i nettoløn maj 2011 til maj 2016, udvalgte kommunale faggrupper Figuren viser den procentvist udvikling i nettoløn fra maj 2011 til maj 2016 for udvalgte kommunale faggrupper. Jurister og økonomer Forvaltningschefer/tekniske chefer 15,4% 12,8% 10,7% 10,6% 10,5% 10,4% 10,1% 9,9% 9,5% 9,4% 9,2% 8,7% 8,5% 7,5% Anm.: Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren. 2 Her er der ikke tale om den procentvise udvikling i lønforskelle, men den reelle lønudvikling fra maj 2011 til maj 2016 i procent. 3 At lærere topper listen skal ses i lyset af, at de kompenseres i løn for forringede arbejdsbetingelser som følge af regeringsindgrebet ved konflikten i 2014 (lov 409).

11 Lønudvikling i kommunerne Udviklingen i købekraft (realløn) størst for lærere og jurister/økonomer, markant mindre for dagplejere, sygeplejersker og husassistenter Korrigeres lønstigningerne for pris- og lønudviklingen, for at tage højde for inflationen, fås et tal for den reelle lønudvikling altså hvor meget mere kan man købe for sin løn, når nu varerne er blevet dyrere. Udviklingen i realløn ses af figur 7a og 7b, næste side. Figur 7a, viser, at mens reallønnen i gennemsnit er steget kr. for alle kommunalt ansatte, er den kun steget 748 kr. for dagplejere med 4 fuldtidsbørn. Og alle FOAs store faggrupper ligger under den gennemsnitlige reallønsstigning. har oplevet en reallønstigning på 929 kr. fra , pædagogmedhjælpere en stigning på kr. og social- og sundhedshjælpere en stigning i realløn på kr.. Kun jurister og økonomer, lærere (grundløn) og forvaltnings- og tekniske chefer har en reallønsstigning over gennemsnittet for de kommunalt ansatte, med stigninger på henholdsvis kr., kr. og kr. Se figur 7a. I figur 7b ses den procentvise udvikling i reallønnen. I gennemsnit er reallønnen for alle kommunalt ansatte steget med 5,8 procent. Af FOAs faggrupper ligger kun omsorgs- og pædagogmedhjælpere (5,8 procent) samt tekniske servicemedarbejdere (6,0 procent) på eller lidt højere end gennemsnittet. Lærerne topper udviklingen i realløn med en stigning på over 10,5 procent 1. De mindste reallønsstigninger ses hos dagplejere med 4 børn (3,0 procent), kommunalt ansatte sygeplejersker (3,9 procent) og husassistenter (4,1 procent).

12 Lønudvikling i kommunerne Figur 7. Udvikling i realløn maj for udvalgte kommunale faggrupper (faste priser, maj 2016-priser) Figur 7a. Udvikling i realløn i kr. (faste priser) Forvaltningschefer/tekniske chefer Jurister og økonomer Figur 7b. Udvikling i realløn i procent (faste priser) Jurister og økonomer Forvaltningschefer/tekniske chefer 6,1% 6,0% 5,8% 5,8% 5,5% 5,3% 4,9% 4,8% 4,7% 4,1% 3,9% 3,0% 8,1% 10,6% Note: Realløn giver udtryk for en udviklingen i faste priser, så der er taget højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Ved omskrivning til prisniveauet for maj 2016 er maj 2011-lønningerne opskrevet med 4,36 % jf. Forbrugerprisindekset i Danmarks Statistik tabel PRIS113 og egne beregninger. Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren.

13 Lønudvikling i kommunerne Lønudvikling for udvalgte overenskomstgrupper Ser vi på overenskomstgrupper frem for faggrupper, følger lønudviklingen de ovenstående analyser. Akademikere, chefer, lærere og mellemledere har alle en højere lønstigning end gennemsnittet for kommunalt ansatte, der ligger på kr. om måneden (svarende til 10,4 procent) Den største procentvise stigning ses hos lærerne med 12,5 procent, svarende til kr. Den største stigning i kroner og øre ses hos cheferne, med kr., svarende til 11,8 procent. Se figur 8a og 8b. Bilag B viser antal personer og lønnen for enkelte faggrupper under overenskomstgrupperne. Figur 8. Lønudvikling for overenskomstgrupper maj (i løbende priser) Figur 8a. Lønudvikling for overenskomstgrupper i kr. (løbende priser) Chefer Akademikere Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Syge- og sundhedspersonale - basis Teknisk Service Social- og sundhedspersonale Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. Dagplejere kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Figur 8b. Lønudvikling for overenskomstgrupper i procent Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Akademikere Chefer Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Teknisk Service Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Syge- og sundhedspersonale - basis Social- og sundhedspersonale Dagplejere Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 7,0% 6,7% 12,5% 12,1% 11,8% 11,5% 10,4% 10,4% 10,0% 9,9% 9,7% 9,0% 9,0% 8,7% Anm.: Der indgår kun data fra ansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2011 og maj Nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Gennemsnittet for kommunalt ansatte er baseret på et vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte, ikke blot faggrupperne vist i figuren.

14 Lønudvikling i kommunerne Udviklingen i købekraft (realløn) for udvalgte overenskomstgrupper Figur 9a og 9b (næste side) viser reallønsstigningen (lønstigning korrigeret for pris- og lønudvikling) for udvalgte overenskomstgrupper. Reallønnen kun er steget med 707 kr. for overenskomsten omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (svarende til 2,3 procent). Til sammenligning er reallønstigningen for alle kommunalt ansatte i gennemsnit steget med kr. (svarende til 5,8 procent). For cheferne er reallønnen steget med kr. (svarende til 7,1 procent). Læreroverenskomsten har den største procentmæssige stigning på 7,8 procent, svarende til kr. 4 FOAs overenskomster ligger alle under gennemsnittet. 4 Det skal ses i lyset af, at lærerne kompenseres i løn for forringede arbejdsbetingelser som følge af regeringsindgrebet ved konflikten i 2014 (lov 409).

15 Lønudvikling i kommunerne Figur 9. Real lønudvikling for overenskomstgrupper maj (faste priser, maj priser) Figur 9a. Real lønudvikling for overenskomstgrupper i kr. (faste priser) Chefer Akademikere Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Teknisk Service Syge- og sundhedspersonale - basis Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Social- og sundhedspersonale Dagplejere Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. kr kr kr kr kr kr kr kr. 722 kr. 707 kr kr kr kr kr Figur 9b. Real lønudvikling for overenskomstgrupper i procent (faste priser) Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Akademikere Chefer Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Teknisk Service Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Syge- og sundhedspersonale - basis Social- og sundhedspersonale Dagplejere Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 2,5% 2,3% 5,8% 5,8% 5,4% 5,3% 5,1% 4,5% 4,4% 4,1% 7,8% 7,4% 7,1% 6,9% Anm.: Realløn giver udtryk for en udviklingen i faste priser, så der er taget højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Ved omskrivning til prisniveauet for maj 2016 er maj 2011-lønningerne opskrevet med 4,36 % jf. Forbrugerprisindekset i Danmarks Statistik tabel PRIS113 og egne beregninger. Udviklingen i nettoløn består af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men er uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension.

16 Lønudvikling i kommunerne Metode Datakilde Data til dette notat stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontors statistikdatabase SIRKA (krl.dk). Data er afgrænset på følgende vis: Rapporttype: Lønudvikling, forhandlingsområdet er det kommunale område. Variant: Samme stilling for begge år (beskæftigelsesgrad ikke fastholdt). Løndele består af nettolønnen afgrænset som grundløn samt centrale og lokale tillæg, men uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Ansættelsesform er afgrænset som tjenestemænd og overenskomstansatte, eksklusiv elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Aflønningsform: Månedslønnede. De udvalgte faggrupper i kommunerne er: Forvaltningschefer/tekniske chefer, Jurister og økonomer, Dagplejere 4 fuldtidsbørn. I alle figurer inddrages desuden tal for den gennemsnitlige kommunalt ansatte. Dette tal er baseret på vægtet gennemsnit for alle kommunalt ansatte. Alle tal inklusiv angivelsen af det vægtede gennemsnit for alle kommunalt ansatte er kun på baggrund af månedslønnede tjenestemænd og overenskomstansatte, der var ansat i samme stilling i maj 2016 som i maj Anciennitet gør, at tallene for løn og lønudviklingen gennem hele notatet ligger højere end når nyansatte medregnes. Løbende priser Udviklingen i notatet er i udgangspunktet opgjort i løbende priser, og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. Eneste undtagelse herfra er figur 7 og 9, hvor omregning til realløn viser udviklingen i faste priser. Her er maj lønningerne opskrevet med 4,36 % jf. Forbrugerprisindekset i Danmarks Statistik tabel PRIS113 og egne beregninger.

17 Lønudvikling i kommunerne Bilag A: Oversigt over lønudvikling for FOAs faggrupper Tabel 1. Oversigt over lønudvikling for FOAs faggrupper (1 af 2) Overenskomstområde Stilling Udvikling i nettoløn maj Gennemsnit for alle FOAs faggrupper Arbejds-, vej- og gartnerformænd Arbejds-, vej- og gartnerformænd Beredskabs- og ambulancepersonale* Beredskabsassistenter* 1.431* Beredskabs- og ambulancepersonale* Beredskabsmestre* 2.050* Beredskabs- og ambulancepersonale* Brandmestre* 1.501* Beredskabs- og ambulancepersonale* Brandmænd/Ambulancefolk* 1.228* Beredskabs- og ambulancepersonale* Overbrandmester* 2.682* Beredskabs- og ambulancepersonale* Overchauffører* 1.349* Beredskabs- og ambulancepersonale* Reddere* -648* Beredskabs- og ambulancepersonale* Underbrandmestre* -852* Beredskabs- og ambulancepersonale* Vagtcentralmestre* 2.350* Beredskabs- og ambulancepersonale* Vagtcentralpersonale* 1.697* Beredskabs- og ambulancepersonale* Viceberedskabsmestre* 2.589* Beredskabs- og ambulancepersonale* Vicebrandinspektører* 2.454* Dagplejere Dagplejere, 3 fuldtidsbørn Dagplejere Dagplejere, 4 deltidsbørn Dagplejere Dagplejere Gæstedagplejere, 4 fuldtidsbørn Erhvervsudd.serv.ass.-og elever,kl Serviceassistenter Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst., Kbh. Afdelingsledere Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst., Kbh. Børne- og ungekonsulenter Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst., Kbh. Hjemmevejledere Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst., Kbh. Socialpædagoger 3.173, KL Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. Tilsynsassistenter Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Kantineledere Kantineledere/rengøringsledere/-chefer Rengøringsledere/-chefer Kedel- maskin- og motorpassere Kedel- maskin- og motorpassere Led. værkst.pers. mv., klientv.,kl Værkstedsassistenter Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg Ledere/mellemledere Maritimt personale Skibsassistenter Maritimt personale Skibsførere Maritimt personale Styrmænd/Maskinister/Mortorpassere Note: I nettoløn bestående af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften. *Beredskabspersonalets er påvirket af ændring i personalesammensætning og dermed f.eks. tab af anciennitet, da det er tal for alle ansatte frem for i samme stilling i begge år. Det skyldes at området pr er udskilt fra at være kommunalt ansatte i de enkelte kommuner til selvstændige fælleskommunale selskaber. Beredskabspersonale er ikke medregnet i gennemsnittet.

18 Lønudvikling i kommunerne Tabel 1 (fortsat). Oversigt over lønudvikling for FOAs faggrupper (2 af 2) Overenskomstområde Stilling Udvikling i nettoløn maj Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Kbh Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Kbh. Pædagogiske assistenter Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., Kbh. ved skoler Klubassistenter/skolepædagoger, ikkeudd. Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Pæd. pers., daginst./klub/skolefr Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Souschefer/afdelingsledere Pæd. pers., v. kommunale legepladser Legepladsmedarbejdere Pæd. pers., v. kommunale legepladser Legepladspædagoger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Dagplejepædagoger Pædagogisk personale i dagplejeordninger i pladsanvisningen Pædagogisk personale i dagplejeordninger Stedfortrædere Pædagogiske konsulenter Pædagogiske konsulenter Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Pædagogiske assistenter Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter Social- og sundhedspersonale 1. assistenter Social- og sundhedspersonale Afdelingsledere Social- og sundhedspersonale Assistenter, aften/nat Social- og sundhedspersonale Beskæftigelsesvejledere Social- og sundhedspersonale Hjemmehjælpere Social- og sundhedspersonale Ledende beskæftigelsesvejledere Social- og sundhedspersonale Plejehjemsassistenter Social- og sundhedspersonale Plejere Social- og sundhedspersonale Plejere og sosu-assistenter, trin Social- og sundhedspersonale Social- og sundhedspersonale Social- og sundhedspersonale Social- og sundhedspersonale, ikke-udd Social- og sundhedspersonale Sundhedsmedhjælpere Social- og sundhedspersonale Sygehjælpere Social- og sundhedspersonale Øvr. social- og sundhedspersonale Teknisk Service Ejendomsserviceteknikere Teknisk Service Parkeringsvagter/kontrollører Teknisk Service Tekniske servicechefer Teknisk Service Tekniske serviceledere Teknisk Service Tilsynsførende ass., forsorgshjem Portører, Kbh Tilsynsførende ass., forsorgshjem Tilsynsførende ass., forsorgshjem Trafikkontrollører/driftsassistenter Driftsassistenter Note: I nettoløn bestående af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften.

19 Lønudvikling i kommunerne Bilag B: Oversigt over nettoløn for stillinger i de udvalgte overenskomstgrupper Tabel 3 er en oversigt over de enkelte stillingsgrupper, der hører under de udvalgte overenskomstgrupper, der er vist i Figur 8 og Figur 9. Kolonnen til højre er nettolønnen i maj 2016, der ligesom i resten af notatet er for personer, der var ordinært ansat i samme stilling i både maj 2011 og maj Derimod er kolonnen til venstre et udtræk for maj 2016 for antal ordinært månedslønnede i alt i maj 2016 uanset ansættelsestidspunkt omregnet til fuldtidsstillinger. De udvalgte overenskomstgrupper dækker ud af de fuldtidsansatte i maj 2016, hvor administration og IT, socialrådgivere, specialarbejdere samt flere ledergrupper er de største udeladte grupper. Deraf er tallene for nettoløn i kolonnen til højre på baggrund af de personer, der var ansat i samme stilling i både maj 2011 og maj Indvirkningen på de vægtede løngennemsnit for overenskomstgruppen afhænger af hvor mange af disse personer, der er i hver stillingsgruppe. Tabel 2. Oversigt over nettoløn for stillinger i udvalgte overenskomstgrupper Overenskomstområde Stilling Antal ansatte omregnet til fuldtid maj-2016 Nettoløn maj Akademikere I alt , Agronomer/hortonomer m.fl. 278, Akademiingeniører 225, Arkitekter 1.000, Bachelorer m.fl. 458, Bibliotekarer 1.465, Chefkonsulenter 1.129, Civilingeniører 844, Diplomingeniører 372, Forstkandidater 43, Handelsjurister m.fl. 86, Jurister og økonomer 3.888, Landinspektører 208, Magistre 4.679, Psykologer 1.838, Specialkonsulenter 1.321, Teknikumingeniører 598, Chefer I alt 2.806, Andre chefer 2.058, Chefer, Kbh 346, Forvaltningschefer/tekniske chefer 302, Kommunaldirektører 98, Dagplejere I alt , Dagplejere, 3 fuldtidsbørn 57, Dagplejere, 4 deltidsbørn 8, , Gæstedagplejere, 4 fuldtidsbørn 265,

20 Lønudvikling i kommunerne I alt 2.414, , Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. I alt 3.508, , Tilsynsassistenter 74, Ledere/mellemledere v. kom. ældreomsorg I alt 1.157, Ledere/mellemledere 1.156, Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. I alt , Børnehaveklasseledere, grundløn 2.151, Børnehaveklasseledere, komb.løn 640, Konsulenter, UUV, grundløn 221, , Lærere, komb.løn 7.700, Lærere, personlig ordning 190, Skolekonsulenter, grundløn 1.518, Skolekonsulenter, komb.løn 20, Skolepsykologer 271, Vejledere, UUV, grundløn 367, Vejledere, UUV, komb.løn 141, Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass. I alt 6.330, , Pædagogiske assistenter 748, ved skoler 8, Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter I alt , Klubassistenter/skolepædagoger, ikkeudd. 884, , Souschefer/afdelingsledere 1.489, Stedfortrædere 128, Støttepædagoger 1.169, I alt , Pædagogiske assistenter 3.651, , Social- og sundhedspersonale I alt , assistenter 7, Afdelingsledere 188, Assistenter, aften/nat 26,

21 Lønudvikling i kommunerne Beskæftigelsesvejledere 239, Hjemmehjælpere 876, Ledende beskæftigelsesvejledere 15, Plejehjemsassistenter 524, Plejere 213, Plejere og sosu-assistenter, trin , , , Social- og sundhedspersonale, ikke-udd , Sundhedsmedhjælpere 88, Sygehjælpere 3.281, Øvr. social- og sundhedspersonale 33, Syge- og sundhedspersonale - basis I alt , Ergoterapeuter 4.377, Ernæringsassistenter 2.786, Fysioterapeuter 3.593, Kliniske diætister/pb'ere 163, Kliniske undervisere, ergoterapeuter 102, Kliniske undervisere, fysioterapeuter 95, Kostfaglige eneansvarlige 756, Kostfaglige ledere, lukket gruppe 84, Psykomotoriske terapeuter 127, Sundhedsplejersker 1.593, , Tandplejere 382, Økonomaer 299, Teknisk Service I alt 7.375, Ejendomsserviceteknikere 318, Parkeringsvagter/kontrollører 116, Tekniske servicechefer 120, Tekniske serviceledere 1.744, , Note: I nettoløn bestående af grundløn samt centrale og lokale tillæg, men uden genetillæg, overarbejde, feriegodtgørelse samt pension. Udviklingen er i løbende priser og tager derfor ikke højde for generelle prisstigninger, der forringer købekraften.

Lønudvikling i kommunerne

Lønudvikling i kommunerne 28. april 2017 Lønudvikling i kommunerne 2011-2016 Dette notat sammenligner lønudviklingen fra maj 2011 til maj 2016 for månedslønnede ordinært ansatte i udvalgte kommunale faggrupper. Lønudviklingen i

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik.

Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Bilag 3. Den obligatoriske lønstatistik. Af vedlagte oversigt fremgår den obligatoriske lønstatistik, som opfylder minimumskravene fra KTO-aftetalen. Tabellen viser gennemsnitslønnen i februar 2007 opdelt

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill.,kl 618 167.681 16.110 11.952 33.792 4.476 21.446 255.664 413.958 -afh Andre KL Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb Agronomer/hortonomer

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

Bilag 6 supplerende registeranalyser

Bilag 6 supplerende registeranalyser Bilag 6 supplerende registeranalyser Indholdsfortegnelse Tabel 1. Ansatte i regionerne i 2011 fordelt på stillingskategori og fuldtid/deltid.... 2 Tabel 2. Kvindelige ansatte i regionerne i 2011 efter

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn

Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2: Lønudviklingen i Region Midtjylland på køn Bilag 2 viser lønudviklingen fordelt på køn og faggrupper. Der er kun medtaget ansatte, som var ansat i samme stilling begge år, da lønudviklingen for

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune

Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Lønredegørelse Lønredegørelse for Frederiksberg Kommune Formålet med lønredegørelsen er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling således, at udviklingen kan indgå i de årlige drøftelser af lønpolitikken.

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5

Hovedtotal 1. Alle ansatte , , ,1 41,1 17,1-12,2 6,8 3,5 Obligatorisk Løn-statistik August 2009 Brugernr 7031 Region Syddanmark, Sosu-uddannelser, 7033 Sociale institutioner Jylland, 7034 Region Syddanmark, psykiatriske inst., 7110 Regionsgården i Region Syddanmark,

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning

Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning Sorteret alfabetisk Lønmodel O/P Gruppe Sektor Køn Undergruppe Antal De lokale tillægs andel Yderpunktsberegning 3a 1 Arkitekter Staten Mand Gruppe 1 45 18,23 19,83 3a 1 Arkitekter Staten Kvinde Gruppe

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 30. juni 2014 Sagsbeh: RFJ Økonomiafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune 2012-2013 Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Fleksjobevaluering 2017

Fleksjobevaluering 2017 Fleksjobevaluering 2017 1 Indhold Indledning... 3 Generelle tendenser... 4 Opsummering af konklusioner... 8 1. Udvikling i andel og antal... 9 1.1. Samlet andel og antal... 9 1.2. Alder... 12 1.3. Kønsfordeling...

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune. Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Analyse af lønniveauet i Hørsholm Kommune København den 29. maj 2015 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 3 2 Metode... 3 2.1 Afgrænsning af analysen... 3 2.2 Lønbegrebet... 5 2.3 Anciennitet...

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002

Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 Bilag 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Garantilønsgrupper ved overenskomstfornyelsen i 2002, status pr. 6/9-2002 I de to vedlagte

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019

Behov for nyt personale på FOAs områder frem til 2019 FOA Kampagne og Analyse 25. marts 2010 Behov for nyt personale FOAs områder frem til 2019 FOA har beregnet, hvor meget nyt personale, kommuner og regioner har brug for at hente ind FOAs fagområder de næste

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016

Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni 2016 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR WEIDEKAMPSGADE 10 POSTBOKS 3370 2300 KØBENHAVN S TLF. 33 70 33 70 WWW.KRL.DK KRL@KRL.DK Nyhedsbrev vedrørende implementering af KRLs institutionskontonummer i juni

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

KTO, kommuner og regioner

KTO, kommuner og regioner -afh Andre KTO, kommuner og regioner Akademikere, KL 15.955 5.637.559 6.343 7.828 1.263.010 134.925 1.210.987 8.260.678 517.733 Afdelingsbibl./filialled., gl. lønforløb Agronomer/hortonomer m.fl, gl. lønforløb

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012

Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Bilag til notatet Kommunernes administrative personaleforbrug 2010-2012 Juni 2013 Kategorisering af medarbejdere baggrund af stillingskategorier I indeværende opgørelse er stillingskategorierne i KRLs

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-15 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomstområdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13

KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 KOMMUNERNES OG REGIONERNES LØNDATAKONTOR ORGANISATIONSOPDELTE LØNSUMMER BEREGNINGSGRUNDLAG OK-13 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over stillingsgruppernes (overenskomst- områdernes) fordeling på organisationer...

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317

AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 Amtsrådsforeningen -afh Andre Amtsrådsforeningen AKADEMIKERE 3.212 777.234 16.746 308 79.356 13.105 122.822 1.009.577 314.317 AGRONOMER, HORTONOMER OG LAN AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER ARKITEKTER FARMACEUTER

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Ligestillingsstatistik

Ligestillingsstatistik Ligestillingsstatistik for kommuner og regioner 2009 Det Fælleskommunale Løndatakontor www.fldnet.dk LIGESTILLINGSSTATISTIK 2009 Styringsgruppe: Afdelingschef for kommuner og regioner Jens Bjørn Christiansen,

Læs mere

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor

Overenskomststatistik. for den kommunale sektor Overenskomststatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Overenskomststatistik 2004... 7 Tabel 1... 13 Antal fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier og forhandlingsområder. Tabel

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1?

Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? Stilling betegnelse Antal Ny stillingsbetegnelse Kommentar Affaldskonsulent 1? akademiker 1? Amt 7? Arkivleder 1? Beredskabsinspektør 1? B-leder 1? brandmester ov. holdleder 3? Bygningskonstruktør 2? cand.

Læs mere

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011

LØNMAGASIN. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. Fagbladet FOA december 2011 Fagbladet FOA december 2011 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. januar 2012 til 1. oktober 2012 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b.

For at beregne, hvad sygefraværet svarer til i antal årsværk benyttes den opstillede model i afsnit b. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Kontor for HR NOTAT Omkostning til sygefravær - model Baggrund For at estimere omkostningen til sygefravær i Københavns Kommune, er det nødvendigt at udarbejde en

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1.

Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES. KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. Fagbladet FOA oktober 2014 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Gældende fra 1. oktober 2014 til 1. april 2015 Lønreguleringer pr. 1. oktober 2014 Lønnen reguleres for sidste

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010

LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE. Reguleringer oktober 2009 og april 2010 fag og arbejde oktober 2009 LØNMAGASIN GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES GEMMES KOMMUNALT ANSATTE Reguleringer oktober 2009 og april 2010 (Er du ansat i en region så vend lønmagasinet om og læs fra den anden

Læs mere

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser

Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Hjælpeværktøj indplacering lønklasser Februar 2017 2256314/11 Overenskomst Organisation/område Stilling Trin Pension Lønklasse Bemærkninger 3011 HK Assistent 21 15,5 % 3011-201 3011 HK Assistent med 21

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834

AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165. AKADEMI- OG CIVILINGENIØRER Trin 420 625 223 19 1.286. ARKITEKTER Trin 124 532 166 12 834 AKADEMIKERE AKADEMIKEREIalt 3.212 4.711 1.120 107 9.150 AGRONOMER, HORTONOMER OG LANDSKABSA Trin 40 108 14 3 165 Løntrinaflønnede 3 5 4 9 4 3 5 0 9 5 3 2 1 6 6 3 5 1 0 9 7 4 7 1 11 8 2 9 0 11 9 4 4 1 10

Læs mere

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016

FORBUND. Lønmagasin. Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 FORBUND Lønmagasin Kommunalt ansatte gældende pr. 1. januar 1. oktober 2016 Indhold Lønregulering pr. 1.1. samt overenskomstmæssige ændringer pr. 1.4.2016 Kommunalt ansatte 3 Social- og Sundhedssektoren

Læs mere