ZAMBIA. Årsmærke 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZAMBIA. Årsmærke 2010"

Transkript

1 ZAMBIA Årsmærke 2010

2

3 Indledning Du har nu åbnet aktivitetshæftet for Årsmærket 2010 ZAMBIA, og vi håber, du kan få rigtig mange gode, sjove og lærerige spejdertimer til at gå med at gennemføre disse aktiviteter sammen med din gruppe. Vi har glædet os til at præsentere årsmærket, hvor du forhåbentlig kan finde mange nye aktiviteter og lege, som I ikke har prøvet før. Og vi er rigtig stolte af at kunne præsentere en ny zambiasang, som vi håber, I vil synge højlydt sammen i gruppen. Årsmærket henvender sig til spirer, grønsmutter, spejdere og alle unge og voksenenheder. Vi har prøvet at markere hver aktivitet med logoerne spire/grønsmutte/ spejder/+, så det er nemt at få et overblik over, hvad der passer til netop din aldergruppe. Formålet med årsmærkelogoet er at skabe samhørighed og følelse af fællesskab mellem grønne pigespejdere og pigespejdere i Zambia. Vi håber derfor, at I gennem arbejdet med mærket også fremover vil føle sammenhold med de zambiske pigespejdere. Husk Når I skal i gang med at arbejde med årsmærke 2010 ZAMBIA er det en god ide at: Tjekke powerpoint om Facts om Zambia ud på og på den vedlagte dvd. Se på pigespejdernes hjemmeside under Internationalt, hvor I kan finde oplysninger om Zambia projektet. Bestille pins til alle i gruppen Bestille en Zambiakuffert i god tid til et møde. Disse kan bestilles ved at kontakte korpskontoret. Man skal lave mindst to aktiviteter fra hvert tema for at have gjort sig fortjent til at få overrakt en årsmærkepin. I materialet finder I følgende temaer: Dyr i Zambia (natur) At bo i Zambia (omverden) Børn i Zambia (pigeliv) Pigespejder i Zambia (spejder) Religion i Zambia (kristen) Bagerst i aktivitetshæftet finder du en dvd med ekstramateriale til Årsmærket samt en film, der giver dig et indblik i aids-projektet i Zambia. Filmen er optaget i Zambia i 2009, og den zambiske pigespejder Misozi tager dig med på besøg hos nogle af de piger, der modtager støtte gennem aids-projektet. Filmen foregår på engelsk og har danske undertekster. Læs mere om ekstramaterialet undervejs i aktivitetshæftet. Logo Logoet er lavet specielt til dette årsmærke og forestiller et kort over Zambia. Bemærk at logoet skal vende som på billedet, når du sætter pin en på din uniform. På den ene side af kortet ser I en lille Lechwe-hjort med snoede horn. Lechwe-hjorten er en helt speciel dyreart, der kun findes i Zambia. En zambisk grønsmutte hedder Lechwe og er altså opkaldt efter denne lille hjort. Desuden er hjorten en del af de zambiske pigespejderes logo. De grønne pigespejderes korskløver er placeret på den anden side af Zambia-kortet. Zambiakuffert Zambiakufferten indeholder mange sjove ting og sager til inspiration, bl.a. Chitenge (se beskrivelse i ordforklaringen), smykker, zambiske pengesedler, kunstigt hår, musikinstrumenter og DVD med zambisk musik, træfigurer og meget andet. Vi synes, at kufferterne er et godt supplement til de aktiviteter, der er foreslået i dette årmærke. Der er tre zambiakufferter at vælge mellem: En for de yngste, som også kan bruges i troppen En for troppen, som også kan bruges til de yngste En for voksengruppen, som ikke har de børneaktivitetsforslag, som de andre har Kufferterne kan bestilles ved at kontakte korpskontoret. Ordforklaring Chitenge: Chitenger er et stort kulørt stykke stof. Chitengerne bruges f.eks. som nederdel, til et tage om sig for at beskytte sit fine tøj, som babysele og som traditionel kjole. GGAZ: Står for The Girl Guide Association of Zambia, på dansk De zambiske pigespejdere FKN: Folkekirkens Nødhjælp

4 Zambia-projektet Siden 2001 har De grønne pigespejdere, Folkekirkens Nødhjælp og pigespejderne i Zambia (GGAZ) arbejdet sammen om et projekt, der blandt andet sikrer forældreløse piger i Zambia basal skolegang. Uden uddannelse fastholdes pigerne nemlig lettere i fattigdom, og dermed stiger også risikoen for at blive smittet med hiv og dø en tidlig død. Projektet giver desuden pigerne en uformel uddannelse i at begå sig i et fattigt samfund, hvor fristelserne ofte er styret af overlevelse. Det handler f.eks. om at lære pigerne at beskytte sig, når de har sex - og at fortælle dem, at de har ret til at sige nej til sex. Samtidig får de voksne i landsbyerne undervisning i, hvorfor det er vigtigt, at pigerne får en uddannelse - og hvad de selv kan gøre for ikke at blive smittet med hiv. Projektet viser pigerne en anden vej gennem livet end den, de allerede kender. På den måde bidrager De grønne pigespejdere til at skabe en fremtid for en ellers meget udsat gruppe i det zambiske samfund. Gennem Zambia-projektet får danske pigespejdere en konkret indgang til at forstå nogle af de problemer, børn og unge står over for i verdens fattigste lande. Målet er samtidig, at pigerne skal have mulighed for at handle på den viden, de har fået om, hvordan hiv/aids påvirker zambiske piger f.eks. via indsamlinger til projektet i de enkelte grupper. På den måde får både danske og zambiske pigespejdere gavn af projektet. Når I har samlet penge ind til projektet, sender I dem til De grønne pigespejdere reg.nr.: 3001, kontonr.: Mærk betalingen Zambia-projekt + gruppenavn. Beløb over 500 kr. er fradragsberettigede, og De grønne pigespejdere sørger for at pengene bliver indberettet til skattevæsenet. Formål Når I har arbejdet med årsmærket, vil I føle, at I har noget til fælles med de zambiske pigespejdere. I vil måske også have en fornemmelse af, at alle pigespejdere i verden har noget til fælles, og det har vi. Selvom vi er langt væk fra hinanden geografisk, kan man alligevel godt føle et sammenhold med de zambiske pigespejdere. Jo mere vi ved om Zambia og de forhold, som zambiske piger vokser op under, jo lettere er det også at forstå, hvordan vi kan være med til at hjælpe piger i Zambia. Ting, som vi tager som en selvfølge i Danmark, er det ikke i Zambia. At man har mad, en seng at sove i, og at man er sund og rask, er ikke nogen selvfølge i Zambia. Samtidig er der også meget, vi kan lære af zambierne. I Zambia holder familier f.eks. sammen og hjælper hinanden, selvom det enkelte familiemedlem nogle gange må opgive sine egne ønsker for at hjælpe familien. Disse historier er også en vigtig del af at lære, hvordan livet i Zambia er. Vi håber, I vil synes, at det er sjovt at sætte sig ind i en anden kultur og hverdag i et andet land, og at det er spændende at finde ud af, hvad vi har tilfælles, og hvor vi er forskellige. Dette årsmærke skal ses som et opdateret supplement til tidligere udgivelser om Zambia produceret af De grønne pigespejdere. Læs mere om projektet på under internationalt. Projektgruppe: Susanne Henriksen Karen Lisbeth van Deurs Christine Kastrup Desuden vil projektgruppen gerne sige en stor tak til Annette Nielsen, Suzette Frovin, Vivi Holm, Bente Klarskov Mogensen, Julie Fink, Dorrit Lieberkind, Karen-Bolette Erhard Berg, Jens Nielsen og Anne Eggers Hansen, der også har bidraget. Layout: Anne Eggers Hansen Redaktion: Projektgruppen og Zambia styregruppen Tryk: One2One, Odense

5 Når verden bliver lille 1. Når C C F D 7 Tekst og musik: Annette Nielsen ver -den bli - ver lil - le, selv-om den er kæm-pe-stor, og pi - ge-spej- der - liv er ge - ni - G alt, hvor end du bor, så D 7 F D m G mø - der du en spej- der - søs - ter, G D 7 G G D m G A m der er gæv og glad, og hun kan si - ge vers og syn - ge san - ge u - den - ad. Hope og Bren-da er fra D m G D m G 7 Zam - bi - a, Liv og An - na er fra Dan - mark, ja, C C G /f C/e A m D m C/e F C/g G 7 C F C men i spej-der - li - vet mø - des de for at ska - be håb og liv med frem - tid i. 1: Når verden bliver lille, selvom den er kæmpestor, og pigespejderliv er genialt, hvor end du bor, så møder du en spejdersøster, der er gæv og glad, og hun kan sige vers og synge sange udenad. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. 2: I Zambia er fattigdommen stadig meget stor, og børn må passe børn, de mangler både far og mor. Så piger går i skole, hvis de får et dansk legat, og derfor er det godt, de grønne piger har format. 3: De knokler og de kæmper for at komme ovenpå, en zambisk pigespejder hjælper andre at forstå, at det er meget vigtigt, alle ved at aids er til, og at det kan bekæmpes, og at det er det, vi vil. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv... Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. Nielsens Musikfabrik Zambiasang 2009 Sangen er skrevet til dette materiale, og vi håber, I alle vil synge den højlydt til jeres møder. Melodien er tilgængelig på og på den vedlagte dvd.

6

7 Dyr i Zambia Der findes mange fantastiske dyr i Afrika f.eks. giraf, løve, elefant, zebra, bøffel, hyæne, krokodille, leopard, impala, flodhest og næsehorn. Under dette tema skal I udforske dyrene i Zambia gennem lege og kreative aktiviteter. Dyrene lever for det meste i nationalparker, dels for at beskytte dyrene mod krybskytter og dels for at sørge for, at de får nok at spise i tørkeperioden. natur Dyrelege Fiskenet De første tre lege har vi fundet i et gammelt hæfte udarbejdet af De zambiske pigespejdere, The Girl Guide Association of Zambia med titlen 12 Initial Lechwe Programmes fra Lechwe er lig med grønsmutte i Danmark. Nogle af legene kan også bruges til spejdere. Det er sjovt at tænke på, at der sikkert er rigtig mange zambiske piger, der har leget disse lege for rigtig mange år siden og sikkert gør det den dag i dag. To piger vælges, og disse skal holde hinanden i hænderne, så de danner et fiskenet. Pigerne, der danner fiskenet, skal herefter prøve at fange de andre ved at føre armene over hovedet på dem, så de bliver fanget af fiskenettet. De, der bliver fanget af nettet, bliver en del af det, og holder de andre i hånden, således at fiskenettet vokser for hver gang en ny bliver fanget. Når fiskenettet består af fire piger, kan fiskenettet deles, så der er to fiskenet i alt, der skal fange de andre. Man kan selv lave reglerne for, hvornår fiskenettet kan dele sig til flere.

8 natur Krokodiller og krabber Pigerne stiller sig i to lige store rækker med ansigterne mod hinanden (ca. 1,5 meter imellem). Marker evt. en linje på jorden, så pigerne ved, hvor de skal stå. En af rækkerne vælges til at være krokodiller og den anden krabber. Leder siger enten det ene eller andet navn, men starter langsomt med Krrrrr, så pigerne ikke ved, om det er krokodille eller krabbe, lederen har tænkt sig at sige. Hvis der bliver sagt krabbe, skal pigerne, der står i krabberækken, fange de andre, som vender sig om og prøver at nå at løbe hen til det sted der er helle, inden de bliver fanget. Hvis de ikke bliver fanget, skal de efterfølgende stå i modsatte række. Dette fortsætter i flere omgange. Lederen kan godt vælge at råbe det samme flere gange i træk, så deltagerne skal lytte godt efter. Gæt og grimasser En pige trækker en seddel med et navn på et afrikansk dyr. Hun skal så mime det til de andre, som så skal gætte, hvilket dyr det er. Legen kan evt. udvides med, at man synger dette vers, før pigen skal mime: Hjulene på jeepen drejer rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt Hjulene på jeepen drejer rundt rundt rundt over hele savannen. Dyrelyde Pigerne finder sammen i hold af 2-4. De beslutter sig for et afrikansk dyr. Derefter får de bind for øjnene, og alle pigerne bliver blandet rundt mellem hinanden. Når lederen siger start, gælder det om at finde sammen i sit hold ved at sige dyrelyden. Man må ikke sige noget andet. Menneskememory Grace gik ind i junglen Pigerne står i en rundkreds og holder hinanden i hænderne. En pige vælges til at stå i midten som Grace. Rundkredsen bevæger sig mod højre, mens de synger: Melodi: skorstensfejeren gik en tur Grace gik ind i junglen Grace gik ind i junglen, junglen Og hvad tror du så hun så? To piger sendes udenfor døren. Resten lige antal finder sammen to og to. Hvert par finder et afrikansk dyr og finder en lyd og en bevægelse, som dette dyr gør. Alle par blander sig herefter vilkårligt. De to udenfor kommer ind, og de skal nu skiftes til at samle stik ved at vælge to af deltagerne. Hvis de to deltagere laver den samme lyd og bevægelse, har man fået et stik. Man kan samle stik, indtil man finder to uens lyde/bevægelser, så går turen videre til den anden. Den, der har flest stik, vinder. Korttryk med dyremotiver Så stopper de op og Grace, der står i midten, går hen til en af pigerne, der står i rundkredsen og siger Jeg så en.., Grace vælger et zambisk dyr, som man kan imitere. F.eks. en elefant, slange, hund, giraf eller krokodille. Pigen, som Grace har stillet sig foran, går nu ind i cirklen og opfører sig som det valgte dyr og er nu den nye Grace. Den gamle Grace slutter sig til kredsen. Og de begynder at synge igen, og legen fortsætter. Først skriver spejderen sit navn på bagsiden af kortet, så hun kan finde det igen, efter det har ligget til tørre. Der er flere motiver at vælge imellem se billeder og skabeloner på og på den vedlagte dvd. Skabelonen lægges på et stykke pap, så motivet er placeret midt på. En svamp med maling på duppes over skabelonen. Når hullerne er dækket med farve, fjernes skabelonen forsigtigt og, kortet lægges til tørre.

9 Miniaturedyr Lav små afrikanske dyr og træer af fimoler. Jo ældre pigerne er, desto mindre dyr, så der er udfordring for de store. Lav en lille afrikansk savanneudstilling i jeres spejderlokale. Vil du ligne et af Zambias vilde dyr? Træn måske forud på hinanden, på egne børn / børnebørn eller måske med nogle spejdere fra troppen. Tilbyd en aktivitet med ansigtsmaling på en stand ved kommunens foreningsdag, ved en Zambia-aften i troppen eller ved en skolefest hvor spejderne har en bod. Brug evt. mulighederne for at tage betaling for at få malet et flot ansigt og giv pengene til Zambiaprojektet. Tag evt. billeder af børnene, der bliver malet, og sælg billederne med fortjeneste. natur Lån en bog på biblioteket om ansigtsmaling, og sørg for at sikre dig, at der også er eksempler på, hvordan man kan komme til at se ud som et rovdyr. (Måske skal I være mindre nøjeregnende med valg af dyr, for der lever f.eks. ikke tigre i Zambia, og det er et af de dyr, der er attraktive at male.) Køb en æske ansigtsfarver og sørg for at sikre jer, at de er giftfri. Mange legetøjsforretninger har dem, eller prøv hos de forretninger, der sælger teatersminke. (Find dem på nettet eller i telefonbogen for de større byer.)

10

11 At bo i Zambia At bo i Zambia er meget anderledes end at bo i Danmark. Gennem dette tema kan I opnå en større viden om livet i Zambia, hvordan de lever, og hvorfor det er vigtigt, vi støtter Zambiaprojektet. Se om du kan svare rigtig på spørgsmålene i quizzen! Tal om hiv/aids og vær kreativ. omverden Zambia et fantastisk, farverigt og uendelig fattigt land. Det er atten gange større end Danmark. De zambiske befolkning taler 73 forskellige sprog, dog er engelsk landets officielle sprog. De første europæere, der kom til Zambia i det 18. århundrede var portugiserne efterfulgtaf englænderne. Det var den britiske opdagelsesrejsende David Livingstone, der fandt det bredeste vandfald i verden i Zambia og opkaldte efter den britiske Dronning Victoria. Zambia blev britisk koloni i slutningen af tallet og har haft forskellige navne gennem historien. I 1963 blev landet selvstændigt og fik sit nuværende navn Zambia. Zambia kæmper i dag med den altødelæggende sygdom hiv/aids, der gør at mange hjem kun har storesøster eller storebror til at tage vare på familien, fordi mor og far er døde. Der er overen halv million forældreløse børn i Zambia. Hvert år fødes omkring børn med hiv. Quiz Familiesammenhold Afprøv din viden om Zambia og om hiv/aids situationen i verden. Prøv at quizze før I begynder på årsmærket og så igen når I er ved at være færdige med at arbejde med årsmærket, så I kan se, om I er blevet klogere på Zambia og hiv/aids situationen i verden, eller om I bare vidste det hele fra starten. Quizzen på og på den vedlagte dvd. Oplev hvordan det er at tage sig af sin familie. Aftal med spejderne, at de prøver det derhjemme i deres egne familier. Det kan være, at storesøster overtager familien. Eller at de lader bedstemor flytte ind. Til spejdermøderne kan en spejder styre hele patruljeeller tropmødet. Eller spejderne skal selv købe ind til zambisk middag, og lederen står i baggrunden (i et andet lokale), mens de laver maden. Eller prøv at to spejdere skal styre grønsmuttefamilien til flokkens Zambiaaktiviteter. Tal bagefter om, hvordan det er at stå med ansvaret alene. 11

12 omverden Aidsskuespil Hos pigespejderne i Zambia er det populært at fortælle om aids ved at lave et skuespil for hinanden. Skuespillet kan f.eks. handle om en pige, som bliver tilbudt penge for at have sex med en fremmed mand. Hun skjuler det for sin familie, men hendes veninder fortæller hende, at det er meget farligt og følger hende hen til undersøgelse for hiv på en klinik. Forslag 1 På en weekend kan morgenmaden ligge gemt under et antal viskestykker svarende til antal patruljer. Hver patrulje vælger en bunke, men der er ikke det samme i hver bunke. Nogle vil få dejlig wienerbrød og varm the, mens andre vil få havregryn med mælk og ingen sukker. Forslag 2 Prøv selv at lave et skuespil om, hvordan man undgår at blive smittet med hiv. Historien vil nok være lidt anderledes end i Zambia. Budskabet kan f.eks. være, at man ikke skal lade sig presse til at have sex, før man er klar til det. Leg en leg eller spil et spil, hvor det er åbenlyst, at lederen dømmer til fordel for en patrulje. Der kan evt. være en præmie til den vindende patrulje. Snak bagefter om, at det kan være grænseoverskridende at snakke om i Danmark. Det er det også i Zambia, men alligevel gør pigespejderne i Zambia en stor indsats for at gøre det. Aids-sløjfe Aids-sløjfen er et symbol på, at du føler med de mennesker, der har fået hiv/aids. Det er et symbol, som bruges over hele verden. Sløjfen kan du sy med perler, og i Zambias flags farver rød, grøn og orange. Sæt den på din uniform eller lav en bod og sælg dem derfra. Opskrift og forbrug af materialer ligger på og på den vedlagte dvd. Uretfærdighedsleg Uretfærdighed Ikke alt i verden er retfærdigt. Nogle er fattige, andre er rige. I lande som Zambia er der meget stor forskel på de fattigste, som lever i små hytter uden elektricitet og rindende vand, og de rigeste, der bor i kæmpe villaer med aircondition, swimming pool og kører i store biler. Det er der mange grunde til, men et barn kan ikke gøre for, at det er fattigt. I denne aktivitet skal pigerne opleve uretfærdigheden. Bagefter skal I snakke om, hvordan de følte det, og hvordan en pige fra Zambia så kan føle det, når hun ser mennesker, der har mange flere penge og muligheder end hende selv. Forslag 3 Tag på lagkageløb, hvor det er én patrulje, der får den bedste ting på alle poster. Debatoplæg Alices svære valg er et dilemma-spil, der handler om pige, der bor i Malawi, men hun kunne ligeså godt have boet i Zambia. Gennem spillet skal spilleren træffe et vælg, som så leder hen til et nyt valg, indtil historien om hende slutter. Dilemma-spillet Alices svære valg ligger på og på den vedlagte dvd. Aids-fælden er et brætspil, hvor man flytter brikkerne inden i en ramme ud uden at løfte dem. Brikken, der hedder Aidsramt skal bringes hen til udgangen. Spillet ligger på og på den vedlagte dvd, og som et spil I selv kan skære/klippe ud. Løsningen ligger der også men nu ikke noget med at smugkigge! 12

13 Chitenge på mange måder lav modeshow! Få besøg af en ung volontør Folkekirkens Nødhjælp kan sætte jer i kontakt med unge, der har været volontører i Zambia. Inviter dem ud i jeres enhed og få dem til at fortælle om deres oplevelser i Zambia. Hvis I vil bestille et volontørforedrag, er det en god idé at kigge på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside under Bliv frivillig > Frivillig i udlandet > Bestil et volontørforedrag. Her kan du bl.a. se en liste over de volontører, der senest er kommet hjem, eller finde en der måske bor i nærheden. I kan også skrive til og forhøre jer om mulighederne. omverden Der er også mange pigespejdere, der har besøgt Zambia. Skriv korpskontoret på for at høre mere om, hvem I kan få besøg af. I Zambia bruges chitengen, som er et stort kulørt stykke stof, til mange ting. Chitengernes bruges f.eks. som nederdel, til at tage om sig for at beskytte sit fine tøj, som babysele og som traditionel kjole. Zambierne har mange ideer til, hvordan chitengerne kan sættes og bruges. Her kan du se tre måder, men der findes flere hundrede. Lav et modeshow, hvor I alle har sat chitenger på forskellige måder. Eller gør jer fine i flokken, hvis troppen inviterer jer til zambisk middag. Zambiske eventyr Du kan selv blive volontør i Zambia i Læs mere om dette på og på den vedlagte dvd under internationalt. Udstillinger Er I klar til en kulturel oplevelse? Så undersøg om der er nogle afrikanske udstillinger, som I kan besøge. I kan bl. a. søge på ordene udstilling og Afrika på internettet og se, om der dukker noget spændende op. På www. u-landsnyt.dk kan I også være heldige at finde spændende aktiviteter, I kan deltage i. Kender du nogle traditionelle zambiske eventyr? I Zambia har der altid været en tradition for at fortælle historier, når man sidder i lyset af flammerne fra bålet om aftenen. Bagerst i hæftet er der 2-3 zambiske eventyr, som I kan læse højt for hinanden. Måske patruljerne kan fremføre et hver med oplæsning og skuespil en sen aften på sommerlejren, spejderweekenden eller til spejdermødet. 13

14 omverden Zambisk PR Fortæl avisredaktionen om gruppens Zambia arrangement. Gruppen/troppen har besluttet, at der skal laves et Zambia-arrangement for at fortælle om forholdene for pigerne i Zambia og for at fortælle forældre, venner og naboer om Zambia-projektet, hvor vi arbejder sammen om at mindske antallet af piger, der bliver smittet med hiv i Zambia. Voksenenheden påtager sig at kontakte lokalavisen og fortælle om spejdernes Zambia-engagement. På og på den vedlagte dvd ligger der et udkast til en pressemeddelelse, som I kan tage udgangspunkt i. Hvad ved den lokale menighed om Zambia? Lav en aftale med den lokale præst eller måske med menighedsrådet om, at I kan lave en Zambiaudstilling på sognegården over 2 3 uger i vintersæsonen. Bestil en af Zambiakufferterne og I har stort set alt, hvad I skal bruge (bortset fra de følgetekster, der skal fortælle om de udstillede ting). Måske kan I desuden lave aftale om, at få lov til at for en af vinterens foredragsaftener. Kontakt korpskontoret, som vil guide jer videre til den projektgruppe, der kan hjælpe jer med at finde en oplægsholder. I kan måske aftale med præsten at kombinere udstillingen med en kollekt til fordel for Zambia-projektet. Hvis I gør det op til kvindernes kamp dag (8. marts) eller den internationale aidsdag (1. december), kan præsten måske tilmed bruge forholdene for piger i Zambia som udgangspunkt for sin prædiken. 14

15 Indsamlingsaktiviteter I kan samle penge ind til Zambia-projektet på mange måder. Det er en god ide at skaffe pressedækning, så alle i jeres område kan læse om Zambia-projektet. Der er vedlagt et udkast til en pressemeddelelse på og på den vedlagte dvd. Der skal også lyde en opfordring til, at I som gruppe melder jer som indsamlere i jeres eget sogn, når Folkekirkens Nødhjælp hvert år afholder landsindsamling den første weekend i marts. Her får du flere indsamlingsforslag, som du kan vælge imellem: Live-jukeboks Ved flere lejligheder, bliver spejdere bedt om at stå for en bod. Det kan være til byfesten, efter børnegudstjenesten eller under kulturnatten. Her kan I vælge at lave en jukeboks ud af jeres bod. Jukeboksen laves ved at sætte papir rundt om et bord. På papiret har man skrevet en liste med spejdernes yndlingssange og lavet et hul ( knapper ) ud for hver sang. Desuden har man også lavet et møntindkast-hul. Under bordet sidder to-tre spejdere gemt. Forbipasserende kan så vælge en sang ved at kaste mønter ind og putte fingeren i hullet ud for den sang, de gerne vil høre. Og så går spejderne under bordet i gang med at synge sangen. (Husk at have lommelygte med, hvis I ikke kan sangene udenad!) Gourmetmiddag Inviter til gourmetmiddag og lad gæsterne betale for aftenen se mere under afsnittet med zambisk kogekunst. Byvandring Lav sponsorerede byvandringer for hele familien eller tilrettelæg et cykelløb rundt i kommunen, hvor deltagerne betaler afgift for at være med. Måske er der større interesse hos jer for at lave aktiviteten som et bilorienteringsløb? Måske kan løbet kombineres med at konkurrere om at være så lidt benzinforbrugende som muligt. Lav en hårfletningsbod (Ved et marked) og reklamér med: tre fletninger betaler en skolebog for en zambisk pige. Se mere under Børn i Zambia Ansigtsmaling med Zambias vilde dyr Tilbyd at male ansigter til et arrangement mod betaling. Se mere under Dyr i Zambia Design skåle af gamle LP er Varm ovnen op på 175 grader. En gammel LP-plade lægges på bagepapir og bages i 1-2 minutter. Herefter tages den ud af oven og trykkes ned i en skål, så den tager form. I løbet af ca. et minut er pladen stivnet igen og skålen færdig. Man kan eksperimentere med forskellige skålstørrelser. Skålene kan sælges til fordel for projektet. omverden 15

16

17 Børn i Zambia Selvom børn i Zambia skal nå mange gøremål i løbet af dagen, er der også plads til kreativitet. Børn i Zambia er meget kreative og fantasifulde, når det gælder leg og udsmykning. De har ikke et værelse fyldt med legetøj fra gulv til loft, som danske børn har. I stedet bruger de, hvad de har af materialer til at lege med og fremstille flotte ting af. Kast jer ud i det! pigeliv Knyttearmbånd Avispapir-perler Knyttede armbånd er moderne både i Zambia og i Danmark. Man kan knytte armbånd af både nye materialer, men også af genbrugs-snor og -perler. I kan også lave jeres egne perler ud af avispapir, som beskrevet nedenfor. Prøv at designe jeres egne knyttede armbånd i spejdergruppen! På og på den vedlagte dvd kan du finde en knyttevejledning. Af avispapir klippes en lang trekant. En smule lim påføres bunden af avistrekanten, og der startes med at rulle rundt om tandstikken, så avispapiret ikke ruller af igen. Sørg for at der ikke er lim ind på tandstikken, så den limes fast til avispapiret. Herefter smøres lim på hele trekanten, og der rulles forsigtigt frem til spidsen. Herefter kan tandstikken fjernes og perlen tørre. Når limen er tørret kan perlen males og efterfølgende lakeres, for at den ikke smitter af. Det kan være nemmest at male og lakere perlen, hvis den sidder på en tandstikker. I skal bare være opmærksomme på, at I skal kunne få tandstikken ud igen, når lim og lak er tørret. I kan eksperimentere med, hvordan I klipper trekanten ud, så I får nye former på perlen. Materialer: avispapir, limstift, tandstikker, maling, lak 17

18 pigeliv Flette hår og hairextensions For en zambisk kvinde er hendes frisure nok den vigtigste del af hendes udseende. I flere større danske byer kan man købe pakker med afrikansk langt hår, der er lavet af kunststof samt specielle meget små hårelastikker. Køb nogle pakker ind i forskellige nuancer, og giv jer til at eksperimentere på hinanden eller måske på nogle af gruppens grønsmutter og spejdere, som sikkert hellere end gerne vil lægge hoved til. Lav fletninger på pigerne, hvor I fletter det lange kunstige hår ind helt inde ved hovedbunden og med midten af den kunstige hårtot som udgangspunkt. Når I mener at have styr på at flette kunstigt hår ind til lange fletninger, kunne I evt. lave en hårfletningsbod og reklamere med: tre fletninger betaler en skolebog for en zambisk pige! Perlearmbånd af fiskesnørre Er I friske på at lave et armbånd eller en halskæde af fiskesnøre, så kast jer endelig ud i det. Det er meget simpelt og kan blive rigtig fint. Materialer: Gennemsigtig smykketråd/fiskesnørre Perler Evt. smykkelås Kalaha med bønner Træbræt og kugler (bønner). 1. Kalaha spilles af to personer. Spillerne sidder overfor hinanden med brættet imellem sig, og hver spiller råder over de nærmeste seks mindre fordybninger - ambo er - samt over den af de to store fordybninger - kalaha en - som spilleren har på sin højre hånd. 2. Det gælder om for hver spiller at samle så mange af spillets 36 (72) kugler i kalaha en som muligt. 3. Spillet begynder med, at de 36 (72) kugler fordeles med 3 (6) i hver ambo, men ingen i kalaha erne. På skift tager man alle de kugler, der til enhver tid be finder sig i en frit valgt ambo af ens egne og lægger dem med een i hver ambo rundt til højre. Når man passerer sin egen kalaha, lægges her en kugle på samme måde som i ambo erne. Efter at have passeret sin egen kalaha lægger man resten af kuglerne i modstanderens ambo er, men ikke i modstanderens kalaha. 4. Ender sidste kugle i ens egen kalaha, giver det et træk ekstra. 5. Ender sidste kugle i ens egen tomme ambo, tager man både denne og modstanderens kugler i ambo en over for og lægger dem i ens egen kalaha. 6. Når en banehalvdel er tom, er spillet slut. Den spiller, der på dette tidspunkt endnu har kugler i sin am borække, lægger dem ned i sin kalaha, hvor de tæller med i slutpuljen. 7. Den spiller, der har flest kugler i sin kalaha, har vundet. 18

19

20

21 Pigespejder i Zambia At være pigespejder i Zambia er på mange måder forskelligt fra at være pigespejder i Danmark. Pigespejdere i Zambia har også en rolle i samfundet, hvor de bl.a. er med til at sprede kendskabet om hiv/aids og fortælle om, hvordan man beskytter sig mod sygdommen. Gennem arbejdet med dette tema, håber vi, at I får et indblik i, hvad spejderne laver i Zambia, men også opnår større viden om spejderlivet i Zambia gennem traditionelle danske spejderaktiviteter. spejder Bombeløb På og på den vedlagte dvd ligger et færdig beskrevet bombeløb med poster. Posterne skal løses inden bomben springer (ægge-uret ringer). Løbet er klar til at blive brugt. På løbet vil spejderpigerne bruge deres traditionelle danske spejderfærdigheder og samtidig lære om Zambia. Varigheden er ca. 1,5 time. Handicraft: Zambisk stof i dansk design I Zambia bruger kvinderne de lokale spraglede stoffer til at vikle omkring sig som en kjole. I Zambia kalder de dem chitenge, mens de andre steder i verden kaldes kangaer eller sarier. Chitenger består af bomuldsstoffer med print, og de er hen ved to meter lange. Nogle af dem er dekoreret med den lokale stammes mønster, mens andre bare er påtrykt en eller anden blomst, dyr eller geometrisk mønster. Pigespejderne i Zambia er meget kreative og de lærer bl.a. at designe mønstre og sy, så her kommer nogle forslag til, hvad I kan lave. 21