ZAMBIA. Årsmærke 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ZAMBIA. Årsmærke 2010"

Transkript

1 ZAMBIA Årsmærke 2010

2

3 Indledning Du har nu åbnet aktivitetshæftet for Årsmærket 2010 ZAMBIA, og vi håber, du kan få rigtig mange gode, sjove og lærerige spejdertimer til at gå med at gennemføre disse aktiviteter sammen med din gruppe. Vi har glædet os til at præsentere årsmærket, hvor du forhåbentlig kan finde mange nye aktiviteter og lege, som I ikke har prøvet før. Og vi er rigtig stolte af at kunne præsentere en ny zambiasang, som vi håber, I vil synge højlydt sammen i gruppen. Årsmærket henvender sig til spirer, grønsmutter, spejdere og alle unge og voksenenheder. Vi har prøvet at markere hver aktivitet med logoerne spire/grønsmutte/ spejder/+, så det er nemt at få et overblik over, hvad der passer til netop din aldergruppe. Formålet med årsmærkelogoet er at skabe samhørighed og følelse af fællesskab mellem grønne pigespejdere og pigespejdere i Zambia. Vi håber derfor, at I gennem arbejdet med mærket også fremover vil føle sammenhold med de zambiske pigespejdere. Husk Når I skal i gang med at arbejde med årsmærke 2010 ZAMBIA er det en god ide at: Tjekke powerpoint om Facts om Zambia ud på og på den vedlagte dvd. Se på pigespejdernes hjemmeside under Internationalt, hvor I kan finde oplysninger om Zambia projektet. Bestille pins til alle i gruppen Bestille en Zambiakuffert i god tid til et møde. Disse kan bestilles ved at kontakte korpskontoret. Man skal lave mindst to aktiviteter fra hvert tema for at have gjort sig fortjent til at få overrakt en årsmærkepin. I materialet finder I følgende temaer: Dyr i Zambia (natur) At bo i Zambia (omverden) Børn i Zambia (pigeliv) Pigespejder i Zambia (spejder) Religion i Zambia (kristen) Bagerst i aktivitetshæftet finder du en dvd med ekstramateriale til Årsmærket samt en film, der giver dig et indblik i aids-projektet i Zambia. Filmen er optaget i Zambia i 2009, og den zambiske pigespejder Misozi tager dig med på besøg hos nogle af de piger, der modtager støtte gennem aids-projektet. Filmen foregår på engelsk og har danske undertekster. Læs mere om ekstramaterialet undervejs i aktivitetshæftet. Logo Logoet er lavet specielt til dette årsmærke og forestiller et kort over Zambia. Bemærk at logoet skal vende som på billedet, når du sætter pin en på din uniform. På den ene side af kortet ser I en lille Lechwe-hjort med snoede horn. Lechwe-hjorten er en helt speciel dyreart, der kun findes i Zambia. En zambisk grønsmutte hedder Lechwe og er altså opkaldt efter denne lille hjort. Desuden er hjorten en del af de zambiske pigespejderes logo. De grønne pigespejderes korskløver er placeret på den anden side af Zambia-kortet. Zambiakuffert Zambiakufferten indeholder mange sjove ting og sager til inspiration, bl.a. Chitenge (se beskrivelse i ordforklaringen), smykker, zambiske pengesedler, kunstigt hår, musikinstrumenter og DVD med zambisk musik, træfigurer og meget andet. Vi synes, at kufferterne er et godt supplement til de aktiviteter, der er foreslået i dette årmærke. Der er tre zambiakufferter at vælge mellem: En for de yngste, som også kan bruges i troppen En for troppen, som også kan bruges til de yngste En for voksengruppen, som ikke har de børneaktivitetsforslag, som de andre har Kufferterne kan bestilles ved at kontakte korpskontoret. Ordforklaring Chitenge: Chitenger er et stort kulørt stykke stof. Chitengerne bruges f.eks. som nederdel, til et tage om sig for at beskytte sit fine tøj, som babysele og som traditionel kjole. GGAZ: Står for The Girl Guide Association of Zambia, på dansk De zambiske pigespejdere FKN: Folkekirkens Nødhjælp

4 Zambia-projektet Siden 2001 har De grønne pigespejdere, Folkekirkens Nødhjælp og pigespejderne i Zambia (GGAZ) arbejdet sammen om et projekt, der blandt andet sikrer forældreløse piger i Zambia basal skolegang. Uden uddannelse fastholdes pigerne nemlig lettere i fattigdom, og dermed stiger også risikoen for at blive smittet med hiv og dø en tidlig død. Projektet giver desuden pigerne en uformel uddannelse i at begå sig i et fattigt samfund, hvor fristelserne ofte er styret af overlevelse. Det handler f.eks. om at lære pigerne at beskytte sig, når de har sex - og at fortælle dem, at de har ret til at sige nej til sex. Samtidig får de voksne i landsbyerne undervisning i, hvorfor det er vigtigt, at pigerne får en uddannelse - og hvad de selv kan gøre for ikke at blive smittet med hiv. Projektet viser pigerne en anden vej gennem livet end den, de allerede kender. På den måde bidrager De grønne pigespejdere til at skabe en fremtid for en ellers meget udsat gruppe i det zambiske samfund. Gennem Zambia-projektet får danske pigespejdere en konkret indgang til at forstå nogle af de problemer, børn og unge står over for i verdens fattigste lande. Målet er samtidig, at pigerne skal have mulighed for at handle på den viden, de har fået om, hvordan hiv/aids påvirker zambiske piger f.eks. via indsamlinger til projektet i de enkelte grupper. På den måde får både danske og zambiske pigespejdere gavn af projektet. Når I har samlet penge ind til projektet, sender I dem til De grønne pigespejdere reg.nr.: 3001, kontonr.: Mærk betalingen Zambia-projekt + gruppenavn. Beløb over 500 kr. er fradragsberettigede, og De grønne pigespejdere sørger for at pengene bliver indberettet til skattevæsenet. Formål Når I har arbejdet med årsmærket, vil I føle, at I har noget til fælles med de zambiske pigespejdere. I vil måske også have en fornemmelse af, at alle pigespejdere i verden har noget til fælles, og det har vi. Selvom vi er langt væk fra hinanden geografisk, kan man alligevel godt føle et sammenhold med de zambiske pigespejdere. Jo mere vi ved om Zambia og de forhold, som zambiske piger vokser op under, jo lettere er det også at forstå, hvordan vi kan være med til at hjælpe piger i Zambia. Ting, som vi tager som en selvfølge i Danmark, er det ikke i Zambia. At man har mad, en seng at sove i, og at man er sund og rask, er ikke nogen selvfølge i Zambia. Samtidig er der også meget, vi kan lære af zambierne. I Zambia holder familier f.eks. sammen og hjælper hinanden, selvom det enkelte familiemedlem nogle gange må opgive sine egne ønsker for at hjælpe familien. Disse historier er også en vigtig del af at lære, hvordan livet i Zambia er. Vi håber, I vil synes, at det er sjovt at sætte sig ind i en anden kultur og hverdag i et andet land, og at det er spændende at finde ud af, hvad vi har tilfælles, og hvor vi er forskellige. Dette årsmærke skal ses som et opdateret supplement til tidligere udgivelser om Zambia produceret af De grønne pigespejdere. Læs mere om projektet på under internationalt. Projektgruppe: Susanne Henriksen Karen Lisbeth van Deurs Christine Kastrup Desuden vil projektgruppen gerne sige en stor tak til Annette Nielsen, Suzette Frovin, Vivi Holm, Bente Klarskov Mogensen, Julie Fink, Dorrit Lieberkind, Karen-Bolette Erhard Berg, Jens Nielsen og Anne Eggers Hansen, der også har bidraget. Layout: Anne Eggers Hansen Redaktion: Projektgruppen og Zambia styregruppen Tryk: One2One, Odense

5 Når verden bliver lille 1. Når C C F D 7 Tekst og musik: Annette Nielsen ver -den bli - ver lil - le, selv-om den er kæm-pe-stor, og pi - ge-spej- der - liv er ge - ni - G alt, hvor end du bor, så D 7 F D m G mø - der du en spej- der - søs - ter, G D 7 G G D m G A m der er gæv og glad, og hun kan si - ge vers og syn - ge san - ge u - den - ad. Hope og Bren-da er fra D m G D m G 7 Zam - bi - a, Liv og An - na er fra Dan - mark, ja, C C G /f C/e A m D m C/e F C/g G 7 C F C men i spej-der - li - vet mø - des de for at ska - be håb og liv med frem - tid i. 1: Når verden bliver lille, selvom den er kæmpestor, og pigespejderliv er genialt, hvor end du bor, så møder du en spejdersøster, der er gæv og glad, og hun kan sige vers og synge sange udenad. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. 2: I Zambia er fattigdommen stadig meget stor, og børn må passe børn, de mangler både far og mor. Så piger går i skole, hvis de får et dansk legat, og derfor er det godt, de grønne piger har format. 3: De knokler og de kæmper for at komme ovenpå, en zambisk pigespejder hjælper andre at forstå, at det er meget vigtigt, alle ved at aids er til, og at det kan bekæmpes, og at det er det, vi vil. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv... Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. Omkvæd Hope og Brenda er fra Zambia, Liv og Anna er fra Danmark, ja, men i spejderlivet mødes de for at skabe håb og liv med fremtid i. Nielsens Musikfabrik Zambiasang 2009 Sangen er skrevet til dette materiale, og vi håber, I alle vil synge den højlydt til jeres møder. Melodien er tilgængelig på og på den vedlagte dvd.

6

7 Dyr i Zambia Der findes mange fantastiske dyr i Afrika f.eks. giraf, løve, elefant, zebra, bøffel, hyæne, krokodille, leopard, impala, flodhest og næsehorn. Under dette tema skal I udforske dyrene i Zambia gennem lege og kreative aktiviteter. Dyrene lever for det meste i nationalparker, dels for at beskytte dyrene mod krybskytter og dels for at sørge for, at de får nok at spise i tørkeperioden. natur Dyrelege Fiskenet De første tre lege har vi fundet i et gammelt hæfte udarbejdet af De zambiske pigespejdere, The Girl Guide Association of Zambia med titlen 12 Initial Lechwe Programmes fra Lechwe er lig med grønsmutte i Danmark. Nogle af legene kan også bruges til spejdere. Det er sjovt at tænke på, at der sikkert er rigtig mange zambiske piger, der har leget disse lege for rigtig mange år siden og sikkert gør det den dag i dag. To piger vælges, og disse skal holde hinanden i hænderne, så de danner et fiskenet. Pigerne, der danner fiskenet, skal herefter prøve at fange de andre ved at føre armene over hovedet på dem, så de bliver fanget af fiskenettet. De, der bliver fanget af nettet, bliver en del af det, og holder de andre i hånden, således at fiskenettet vokser for hver gang en ny bliver fanget. Når fiskenettet består af fire piger, kan fiskenettet deles, så der er to fiskenet i alt, der skal fange de andre. Man kan selv lave reglerne for, hvornår fiskenettet kan dele sig til flere.

8 natur Krokodiller og krabber Pigerne stiller sig i to lige store rækker med ansigterne mod hinanden (ca. 1,5 meter imellem). Marker evt. en linje på jorden, så pigerne ved, hvor de skal stå. En af rækkerne vælges til at være krokodiller og den anden krabber. Leder siger enten det ene eller andet navn, men starter langsomt med Krrrrr, så pigerne ikke ved, om det er krokodille eller krabbe, lederen har tænkt sig at sige. Hvis der bliver sagt krabbe, skal pigerne, der står i krabberækken, fange de andre, som vender sig om og prøver at nå at løbe hen til det sted der er helle, inden de bliver fanget. Hvis de ikke bliver fanget, skal de efterfølgende stå i modsatte række. Dette fortsætter i flere omgange. Lederen kan godt vælge at råbe det samme flere gange i træk, så deltagerne skal lytte godt efter. Gæt og grimasser En pige trækker en seddel med et navn på et afrikansk dyr. Hun skal så mime det til de andre, som så skal gætte, hvilket dyr det er. Legen kan evt. udvides med, at man synger dette vers, før pigen skal mime: Hjulene på jeepen drejer rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt rundt Hjulene på jeepen drejer rundt rundt rundt over hele savannen. Dyrelyde Pigerne finder sammen i hold af 2-4. De beslutter sig for et afrikansk dyr. Derefter får de bind for øjnene, og alle pigerne bliver blandet rundt mellem hinanden. Når lederen siger start, gælder det om at finde sammen i sit hold ved at sige dyrelyden. Man må ikke sige noget andet. Menneskememory Grace gik ind i junglen Pigerne står i en rundkreds og holder hinanden i hænderne. En pige vælges til at stå i midten som Grace. Rundkredsen bevæger sig mod højre, mens de synger: Melodi: skorstensfejeren gik en tur Grace gik ind i junglen Grace gik ind i junglen, junglen Og hvad tror du så hun så? To piger sendes udenfor døren. Resten lige antal finder sammen to og to. Hvert par finder et afrikansk dyr og finder en lyd og en bevægelse, som dette dyr gør. Alle par blander sig herefter vilkårligt. De to udenfor kommer ind, og de skal nu skiftes til at samle stik ved at vælge to af deltagerne. Hvis de to deltagere laver den samme lyd og bevægelse, har man fået et stik. Man kan samle stik, indtil man finder to uens lyde/bevægelser, så går turen videre til den anden. Den, der har flest stik, vinder. Korttryk med dyremotiver Så stopper de op og Grace, der står i midten, går hen til en af pigerne, der står i rundkredsen og siger Jeg så en.., Grace vælger et zambisk dyr, som man kan imitere. F.eks. en elefant, slange, hund, giraf eller krokodille. Pigen, som Grace har stillet sig foran, går nu ind i cirklen og opfører sig som det valgte dyr og er nu den nye Grace. Den gamle Grace slutter sig til kredsen. Og de begynder at synge igen, og legen fortsætter. Først skriver spejderen sit navn på bagsiden af kortet, så hun kan finde det igen, efter det har ligget til tørre. Der er flere motiver at vælge imellem se billeder og skabeloner på og på den vedlagte dvd. Skabelonen lægges på et stykke pap, så motivet er placeret midt på. En svamp med maling på duppes over skabelonen. Når hullerne er dækket med farve, fjernes skabelonen forsigtigt og, kortet lægges til tørre.

9 Miniaturedyr Lav små afrikanske dyr og træer af fimoler. Jo ældre pigerne er, desto mindre dyr, så der er udfordring for de store. Lav en lille afrikansk savanneudstilling i jeres spejderlokale. Vil du ligne et af Zambias vilde dyr? Træn måske forud på hinanden, på egne børn / børnebørn eller måske med nogle spejdere fra troppen. Tilbyd en aktivitet med ansigtsmaling på en stand ved kommunens foreningsdag, ved en Zambia-aften i troppen eller ved en skolefest hvor spejderne har en bod. Brug evt. mulighederne for at tage betaling for at få malet et flot ansigt og giv pengene til Zambiaprojektet. Tag evt. billeder af børnene, der bliver malet, og sælg billederne med fortjeneste. natur Lån en bog på biblioteket om ansigtsmaling, og sørg for at sikre dig, at der også er eksempler på, hvordan man kan komme til at se ud som et rovdyr. (Måske skal I være mindre nøjeregnende med valg af dyr, for der lever f.eks. ikke tigre i Zambia, og det er et af de dyr, der er attraktive at male.) Køb en æske ansigtsfarver og sørg for at sikre jer, at de er giftfri. Mange legetøjsforretninger har dem, eller prøv hos de forretninger, der sælger teatersminke. (Find dem på nettet eller i telefonbogen for de større byer.)

10

11 At bo i Zambia At bo i Zambia er meget anderledes end at bo i Danmark. Gennem dette tema kan I opnå en større viden om livet i Zambia, hvordan de lever, og hvorfor det er vigtigt, vi støtter Zambiaprojektet. Se om du kan svare rigtig på spørgsmålene i quizzen! Tal om hiv/aids og vær kreativ. omverden Zambia et fantastisk, farverigt og uendelig fattigt land. Det er atten gange større end Danmark. De zambiske befolkning taler 73 forskellige sprog, dog er engelsk landets officielle sprog. De første europæere, der kom til Zambia i det 18. århundrede var portugiserne efterfulgtaf englænderne. Det var den britiske opdagelsesrejsende David Livingstone, der fandt det bredeste vandfald i verden i Zambia og opkaldte efter den britiske Dronning Victoria. Zambia blev britisk koloni i slutningen af tallet og har haft forskellige navne gennem historien. I 1963 blev landet selvstændigt og fik sit nuværende navn Zambia. Zambia kæmper i dag med den altødelæggende sygdom hiv/aids, der gør at mange hjem kun har storesøster eller storebror til at tage vare på familien, fordi mor og far er døde. Der er overen halv million forældreløse børn i Zambia. Hvert år fødes omkring børn med hiv. Quiz Familiesammenhold Afprøv din viden om Zambia og om hiv/aids situationen i verden. Prøv at quizze før I begynder på årsmærket og så igen når I er ved at være færdige med at arbejde med årsmærket, så I kan se, om I er blevet klogere på Zambia og hiv/aids situationen i verden, eller om I bare vidste det hele fra starten. Quizzen på og på den vedlagte dvd. Oplev hvordan det er at tage sig af sin familie. Aftal med spejderne, at de prøver det derhjemme i deres egne familier. Det kan være, at storesøster overtager familien. Eller at de lader bedstemor flytte ind. Til spejdermøderne kan en spejder styre hele patruljeeller tropmødet. Eller spejderne skal selv købe ind til zambisk middag, og lederen står i baggrunden (i et andet lokale), mens de laver maden. Eller prøv at to spejdere skal styre grønsmuttefamilien til flokkens Zambiaaktiviteter. Tal bagefter om, hvordan det er at stå med ansvaret alene. 11

12 omverden Aidsskuespil Hos pigespejderne i Zambia er det populært at fortælle om aids ved at lave et skuespil for hinanden. Skuespillet kan f.eks. handle om en pige, som bliver tilbudt penge for at have sex med en fremmed mand. Hun skjuler det for sin familie, men hendes veninder fortæller hende, at det er meget farligt og følger hende hen til undersøgelse for hiv på en klinik. Forslag 1 På en weekend kan morgenmaden ligge gemt under et antal viskestykker svarende til antal patruljer. Hver patrulje vælger en bunke, men der er ikke det samme i hver bunke. Nogle vil få dejlig wienerbrød og varm the, mens andre vil få havregryn med mælk og ingen sukker. Forslag 2 Prøv selv at lave et skuespil om, hvordan man undgår at blive smittet med hiv. Historien vil nok være lidt anderledes end i Zambia. Budskabet kan f.eks. være, at man ikke skal lade sig presse til at have sex, før man er klar til det. Leg en leg eller spil et spil, hvor det er åbenlyst, at lederen dømmer til fordel for en patrulje. Der kan evt. være en præmie til den vindende patrulje. Snak bagefter om, at det kan være grænseoverskridende at snakke om i Danmark. Det er det også i Zambia, men alligevel gør pigespejderne i Zambia en stor indsats for at gøre det. Aids-sløjfe Aids-sløjfen er et symbol på, at du føler med de mennesker, der har fået hiv/aids. Det er et symbol, som bruges over hele verden. Sløjfen kan du sy med perler, og i Zambias flags farver rød, grøn og orange. Sæt den på din uniform eller lav en bod og sælg dem derfra. Opskrift og forbrug af materialer ligger på og på den vedlagte dvd. Uretfærdighedsleg Uretfærdighed Ikke alt i verden er retfærdigt. Nogle er fattige, andre er rige. I lande som Zambia er der meget stor forskel på de fattigste, som lever i små hytter uden elektricitet og rindende vand, og de rigeste, der bor i kæmpe villaer med aircondition, swimming pool og kører i store biler. Det er der mange grunde til, men et barn kan ikke gøre for, at det er fattigt. I denne aktivitet skal pigerne opleve uretfærdigheden. Bagefter skal I snakke om, hvordan de følte det, og hvordan en pige fra Zambia så kan føle det, når hun ser mennesker, der har mange flere penge og muligheder end hende selv. Forslag 3 Tag på lagkageløb, hvor det er én patrulje, der får den bedste ting på alle poster. Debatoplæg Alices svære valg er et dilemma-spil, der handler om pige, der bor i Malawi, men hun kunne ligeså godt have boet i Zambia. Gennem spillet skal spilleren træffe et vælg, som så leder hen til et nyt valg, indtil historien om hende slutter. Dilemma-spillet Alices svære valg ligger på og på den vedlagte dvd. Aids-fælden er et brætspil, hvor man flytter brikkerne inden i en ramme ud uden at løfte dem. Brikken, der hedder Aidsramt skal bringes hen til udgangen. Spillet ligger på og på den vedlagte dvd, og som et spil I selv kan skære/klippe ud. Løsningen ligger der også men nu ikke noget med at smugkigge! 12

13 Chitenge på mange måder lav modeshow! Få besøg af en ung volontør Folkekirkens Nødhjælp kan sætte jer i kontakt med unge, der har været volontører i Zambia. Inviter dem ud i jeres enhed og få dem til at fortælle om deres oplevelser i Zambia. Hvis I vil bestille et volontørforedrag, er det en god idé at kigge på Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside under Bliv frivillig > Frivillig i udlandet > Bestil et volontørforedrag. Her kan du bl.a. se en liste over de volontører, der senest er kommet hjem, eller finde en der måske bor i nærheden. I kan også skrive til og forhøre jer om mulighederne. omverden Der er også mange pigespejdere, der har besøgt Zambia. Skriv korpskontoret på for at høre mere om, hvem I kan få besøg af. I Zambia bruges chitengen, som er et stort kulørt stykke stof, til mange ting. Chitengernes bruges f.eks. som nederdel, til at tage om sig for at beskytte sit fine tøj, som babysele og som traditionel kjole. Zambierne har mange ideer til, hvordan chitengerne kan sættes og bruges. Her kan du se tre måder, men der findes flere hundrede. Lav et modeshow, hvor I alle har sat chitenger på forskellige måder. Eller gør jer fine i flokken, hvis troppen inviterer jer til zambisk middag. Zambiske eventyr Du kan selv blive volontør i Zambia i Læs mere om dette på og på den vedlagte dvd under internationalt. Udstillinger Er I klar til en kulturel oplevelse? Så undersøg om der er nogle afrikanske udstillinger, som I kan besøge. I kan bl. a. søge på ordene udstilling og Afrika på internettet og se, om der dukker noget spændende op. På www. u-landsnyt.dk kan I også være heldige at finde spændende aktiviteter, I kan deltage i. Kender du nogle traditionelle zambiske eventyr? I Zambia har der altid været en tradition for at fortælle historier, når man sidder i lyset af flammerne fra bålet om aftenen. Bagerst i hæftet er der 2-3 zambiske eventyr, som I kan læse højt for hinanden. Måske patruljerne kan fremføre et hver med oplæsning og skuespil en sen aften på sommerlejren, spejderweekenden eller til spejdermødet. 13

14 omverden Zambisk PR Fortæl avisredaktionen om gruppens Zambia arrangement. Gruppen/troppen har besluttet, at der skal laves et Zambia-arrangement for at fortælle om forholdene for pigerne i Zambia og for at fortælle forældre, venner og naboer om Zambia-projektet, hvor vi arbejder sammen om at mindske antallet af piger, der bliver smittet med hiv i Zambia. Voksenenheden påtager sig at kontakte lokalavisen og fortælle om spejdernes Zambia-engagement. På og på den vedlagte dvd ligger der et udkast til en pressemeddelelse, som I kan tage udgangspunkt i. Hvad ved den lokale menighed om Zambia? Lav en aftale med den lokale præst eller måske med menighedsrådet om, at I kan lave en Zambiaudstilling på sognegården over 2 3 uger i vintersæsonen. Bestil en af Zambiakufferterne og I har stort set alt, hvad I skal bruge (bortset fra de følgetekster, der skal fortælle om de udstillede ting). Måske kan I desuden lave aftale om, at få lov til at for en af vinterens foredragsaftener. Kontakt korpskontoret, som vil guide jer videre til den projektgruppe, der kan hjælpe jer med at finde en oplægsholder. I kan måske aftale med præsten at kombinere udstillingen med en kollekt til fordel for Zambia-projektet. Hvis I gør det op til kvindernes kamp dag (8. marts) eller den internationale aidsdag (1. december), kan præsten måske tilmed bruge forholdene for piger i Zambia som udgangspunkt for sin prædiken. 14

15 Indsamlingsaktiviteter I kan samle penge ind til Zambia-projektet på mange måder. Det er en god ide at skaffe pressedækning, så alle i jeres område kan læse om Zambia-projektet. Der er vedlagt et udkast til en pressemeddelelse på og på den vedlagte dvd. Der skal også lyde en opfordring til, at I som gruppe melder jer som indsamlere i jeres eget sogn, når Folkekirkens Nødhjælp hvert år afholder landsindsamling den første weekend i marts. Her får du flere indsamlingsforslag, som du kan vælge imellem: Live-jukeboks Ved flere lejligheder, bliver spejdere bedt om at stå for en bod. Det kan være til byfesten, efter børnegudstjenesten eller under kulturnatten. Her kan I vælge at lave en jukeboks ud af jeres bod. Jukeboksen laves ved at sætte papir rundt om et bord. På papiret har man skrevet en liste med spejdernes yndlingssange og lavet et hul ( knapper ) ud for hver sang. Desuden har man også lavet et møntindkast-hul. Under bordet sidder to-tre spejdere gemt. Forbipasserende kan så vælge en sang ved at kaste mønter ind og putte fingeren i hullet ud for den sang, de gerne vil høre. Og så går spejderne under bordet i gang med at synge sangen. (Husk at have lommelygte med, hvis I ikke kan sangene udenad!) Gourmetmiddag Inviter til gourmetmiddag og lad gæsterne betale for aftenen se mere under afsnittet med zambisk kogekunst. Byvandring Lav sponsorerede byvandringer for hele familien eller tilrettelæg et cykelløb rundt i kommunen, hvor deltagerne betaler afgift for at være med. Måske er der større interesse hos jer for at lave aktiviteten som et bilorienteringsløb? Måske kan løbet kombineres med at konkurrere om at være så lidt benzinforbrugende som muligt. Lav en hårfletningsbod (Ved et marked) og reklamér med: tre fletninger betaler en skolebog for en zambisk pige. Se mere under Børn i Zambia Ansigtsmaling med Zambias vilde dyr Tilbyd at male ansigter til et arrangement mod betaling. Se mere under Dyr i Zambia Design skåle af gamle LP er Varm ovnen op på 175 grader. En gammel LP-plade lægges på bagepapir og bages i 1-2 minutter. Herefter tages den ud af oven og trykkes ned i en skål, så den tager form. I løbet af ca. et minut er pladen stivnet igen og skålen færdig. Man kan eksperimentere med forskellige skålstørrelser. Skålene kan sælges til fordel for projektet. omverden 15

16

17 Børn i Zambia Selvom børn i Zambia skal nå mange gøremål i løbet af dagen, er der også plads til kreativitet. Børn i Zambia er meget kreative og fantasifulde, når det gælder leg og udsmykning. De har ikke et værelse fyldt med legetøj fra gulv til loft, som danske børn har. I stedet bruger de, hvad de har af materialer til at lege med og fremstille flotte ting af. Kast jer ud i det! pigeliv Knyttearmbånd Avispapir-perler Knyttede armbånd er moderne både i Zambia og i Danmark. Man kan knytte armbånd af både nye materialer, men også af genbrugs-snor og -perler. I kan også lave jeres egne perler ud af avispapir, som beskrevet nedenfor. Prøv at designe jeres egne knyttede armbånd i spejdergruppen! På og på den vedlagte dvd kan du finde en knyttevejledning. Af avispapir klippes en lang trekant. En smule lim påføres bunden af avistrekanten, og der startes med at rulle rundt om tandstikken, så avispapiret ikke ruller af igen. Sørg for at der ikke er lim ind på tandstikken, så den limes fast til avispapiret. Herefter smøres lim på hele trekanten, og der rulles forsigtigt frem til spidsen. Herefter kan tandstikken fjernes og perlen tørre. Når limen er tørret kan perlen males og efterfølgende lakeres, for at den ikke smitter af. Det kan være nemmest at male og lakere perlen, hvis den sidder på en tandstikker. I skal bare være opmærksomme på, at I skal kunne få tandstikken ud igen, når lim og lak er tørret. I kan eksperimentere med, hvordan I klipper trekanten ud, så I får nye former på perlen. Materialer: avispapir, limstift, tandstikker, maling, lak 17

18 pigeliv Flette hår og hairextensions For en zambisk kvinde er hendes frisure nok den vigtigste del af hendes udseende. I flere større danske byer kan man købe pakker med afrikansk langt hår, der er lavet af kunststof samt specielle meget små hårelastikker. Køb nogle pakker ind i forskellige nuancer, og giv jer til at eksperimentere på hinanden eller måske på nogle af gruppens grønsmutter og spejdere, som sikkert hellere end gerne vil lægge hoved til. Lav fletninger på pigerne, hvor I fletter det lange kunstige hår ind helt inde ved hovedbunden og med midten af den kunstige hårtot som udgangspunkt. Når I mener at have styr på at flette kunstigt hår ind til lange fletninger, kunne I evt. lave en hårfletningsbod og reklamere med: tre fletninger betaler en skolebog for en zambisk pige! Perlearmbånd af fiskesnørre Er I friske på at lave et armbånd eller en halskæde af fiskesnøre, så kast jer endelig ud i det. Det er meget simpelt og kan blive rigtig fint. Materialer: Gennemsigtig smykketråd/fiskesnørre Perler Evt. smykkelås Kalaha med bønner Træbræt og kugler (bønner). 1. Kalaha spilles af to personer. Spillerne sidder overfor hinanden med brættet imellem sig, og hver spiller råder over de nærmeste seks mindre fordybninger - ambo er - samt over den af de to store fordybninger - kalaha en - som spilleren har på sin højre hånd. 2. Det gælder om for hver spiller at samle så mange af spillets 36 (72) kugler i kalaha en som muligt. 3. Spillet begynder med, at de 36 (72) kugler fordeles med 3 (6) i hver ambo, men ingen i kalaha erne. På skift tager man alle de kugler, der til enhver tid be finder sig i en frit valgt ambo af ens egne og lægger dem med een i hver ambo rundt til højre. Når man passerer sin egen kalaha, lægges her en kugle på samme måde som i ambo erne. Efter at have passeret sin egen kalaha lægger man resten af kuglerne i modstanderens ambo er, men ikke i modstanderens kalaha. 4. Ender sidste kugle i ens egen kalaha, giver det et træk ekstra. 5. Ender sidste kugle i ens egen tomme ambo, tager man både denne og modstanderens kugler i ambo en over for og lægger dem i ens egen kalaha. 6. Når en banehalvdel er tom, er spillet slut. Den spiller, der på dette tidspunkt endnu har kugler i sin am borække, lægger dem ned i sin kalaha, hvor de tæller med i slutpuljen. 7. Den spiller, der har flest kugler i sin kalaha, har vundet. 18

19

20

21 Pigespejder i Zambia At være pigespejder i Zambia er på mange måder forskelligt fra at være pigespejder i Danmark. Pigespejdere i Zambia har også en rolle i samfundet, hvor de bl.a. er med til at sprede kendskabet om hiv/aids og fortælle om, hvordan man beskytter sig mod sygdommen. Gennem arbejdet med dette tema, håber vi, at I får et indblik i, hvad spejderne laver i Zambia, men også opnår større viden om spejderlivet i Zambia gennem traditionelle danske spejderaktiviteter. spejder Bombeløb På og på den vedlagte dvd ligger et færdig beskrevet bombeløb med poster. Posterne skal løses inden bomben springer (ægge-uret ringer). Løbet er klar til at blive brugt. På løbet vil spejderpigerne bruge deres traditionelle danske spejderfærdigheder og samtidig lære om Zambia. Varigheden er ca. 1,5 time. Handicraft: Zambisk stof i dansk design I Zambia bruger kvinderne de lokale spraglede stoffer til at vikle omkring sig som en kjole. I Zambia kalder de dem chitenge, mens de andre steder i verden kaldes kangaer eller sarier. Chitenger består af bomuldsstoffer med print, og de er hen ved to meter lange. Nogle af dem er dekoreret med den lokale stammes mønster, mens andre bare er påtrykt en eller anden blomst, dyr eller geometrisk mønster. Pigespejderne i Zambia er meget kreative og de lærer bl.a. at designe mønstre og sy, så her kommer nogle forslag til, hvad I kan lave. 21

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse

U- TURN UGANDA kassen Leder beskrivelse UTURN UGANDA kassen Leder beskrivelse Kære leder Denne kasse er lavet for at hjælpe FDF ledere rundt i landet med at fortælle og forklare deres børn og unge om Uganda. Materialet kan bruges på flere forskellige

Læs mere

Krokodillen og strudsen

Krokodillen og strudsen Krokodillen og strudsen - En ZAMBIA-dag på sommerlejren Introduktion til lederen Formålet med at have en ZAMBIA-dag på sommerlejren er, at deltagerne får kendskab til FDFs missionsprojekt, og lære lidt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1

Den seje. Skæbnejæger - niveau 1 - trin for trin. Skæbnejæger Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en formiddag eller eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Når det er skæbnen, der råder, kan der ske

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle

Amitheswary. I Danmark er der respekt for alle Amitheswary I Danmark er der respekt for alle Amitheswary er 46 år og kommer fra Sri Lanka. Hun har været i Danmark siden 1992 34 Livet i Sri Lanka I Sri Lanka boede jeg sammen med min familie. Jeg har

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney

Party-tip. disneyjunior.dk. DisneyJunior.co.uk. Disney Party-tip DisneyJunior.co.uk ø Bed dine venner om at klæde sig ud som pirater til partyet! Så kan du uddele priser for bedste piratudklædning! Rul invitationen, som du udskrev fra denne side, sammen, og

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET

SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET SPØRGSMÅL OG SVAR TIL SOLHJULET I dette hæfte finder du spørgsmål og svar til hver kategori på Solhjulet. Der er i alt 8 kategorier med 3-4 spørgsmål til hhv. voksne og børn. De rigtige svar er markeret

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året

Pige. Kærlighed. Årstid: Hele året Pige Kærlighed Målgruppe: Spejder Årstid: Hele året Varighed: 4 trin + et engagement Kærlighed - niveau 3 - trin for trin En stor del af en piges hverdag og tanker handler om kærlighed. Det kan være kærlighed

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for.

Kapitel 4 11.08.2014. Det var professionel jæger, jeg var kommet for at blive, og det var, hvad jeg ville blive. Kampen var jeg ikke bange for. Man kan, hvad man vil! A Professionel jæger Da Natasha Illum Berg var 18 år gammel i 1989, rejste hun til Afrika. Her besluttede hun, at hun ville være storvildtjæger i Tanzania. Natasha fortæller i sin

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i introduktion Dette er en fortælling, hvor

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere