Introduktion til programmering. Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til programmering. Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7."

Transkript

1 Introduktion til programmering Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7.

2 Plan Hvad er et Python program Udtryk Værdier og Datatyper Øvelse Lister og dictionarys Stand-up programmering Filer Øvelse

3 Fortolkning/compilering Python er et fortolket sprog, der kan afvikles interaktivt i IDLE eller ud fra en fil med programkoden Muliggør en hurtig måde at skrive programmer på, først interaktivt så som script

4 Installering af Python

5 Idle xx Jeres egne kommandoer Pythons prompt

6 Denne menu bruger I til at lave en file der indeholder et python-program Idle Husk at tilføje.py når I gemmer filen

7 Hvad er et Python program? En sekvens af repræsentationer Udtryk som repræsenterer en værdi De fleste værdier i Python er objekter Sætninger (statements) som udvirker databehandling. Sekvensen udføres i rækkefølge Rækkefølgen styres af kontrolstrukturer Gentagelse, selektion Sekvenser kan grupperes (klasser og funktioner: indkapsling) (søge-algoritme)

8 Muslinge programmet while spand <> []: enmusling = spand[0] del spand[0] if enmusling == 0: gryde.append(enmusling ) else: affaldspose.append(enmusling ) Rækkefølge Gentagelse Selektion Spand, gryde og affaldspose repræsenterer lister af nuller og etter

9 Programmer Data Kode Udføres fra start til slut (hele sekvensen) Kan være i en ventetilstand Typisk for interaktive programmer. De bruger mest af tiden til at vente på brugerinput cpr = raw_input( Type a word: ) #venter til der tastes input ind Består af udtryk(data) og sætninger(kode) spand = [1,0,0,1,0,1,0,0] gryde = [] affaldspose = [] while spand <> []:

10 Værdier Det grundlæggende element i Python er værdier der tilhører bestemte typer Værdier er næsten altid objekter Eksempler på typer: Et tal eller en tekst (string) Nogle typer er indbyggede, andre er defineret af programmøren Tal og tekst er to grundlæggende indbyggede typer Vi refererer til værdier ved hjælp af navne (variable) Interpretant: Python fortolkeren Repræsentamen: navn Objekt: værdi/objekt

11 Værdier og typer >>> navn = 'peter >>> telefon = >>> navn 'peter >>> telefon >>> type(navn) <type 'str'> >>> type(telefon) <type 'int'> Type: tekst (string), markeret ved apostrofferne Type: heltal Vi kan checke hvilken type værdien er ved hjælp af type

12 Tildeling (assignment) Variable opstår ved at der bliver tildelt en værdi til dem = er tildelingsoperatoren Variable skal tildeles en værdi før de kan benyttes >>> navn = Peter >>> print navn (OK, navnet er oprettet) >>> print nytnavn (FEJL, nytnavn ikke tildelt en værdi) Traceback (most recent call last): File "<interactive input>", line 1, in? NameError: name 'nytnavn' is not defined

13 Variabelnavne Først: bogstav eller understregning (_) Dernæst: et vilkårligt antal bogstaver, understregninger, eller tal. Rigtigt: builtin, navn, _navn_, navn1 Galt: 1peter = 'x' ^SyntaxError: invalid syntax Reserverede ord kan ikke benyttes: While, if, elif, print, Der er 29 i alt (se bogen side 137) Java konvention bilfabrik (variabel), BilFabrik (klasse)

14 Tildeling igen Da variable er indirekte referencer kan to variable referere til den samme objekt Navnet refererer først til en lokation i lageret Lagerlokationen refererer til objektet >>> statsminister = 'fogh >>> venstreformand = statsminister Representamen: Venstreformand Representamen: Statsminister Objekt: Representamen Objekt: Fogh

15 Referencer Hvis vi ændrer den første variable har det ingen indflydelse på den anden som det vil have i C, vi opretter i stedet et nyt objekt og en ny reference >>> statsminister = schlüter Representamen: Venstreformand Objekt: Representamen Objekt: Fogh Representamen: Statsminister Objekt: Representamen Objekt: schlüter

16 Ækvivalens og identitet >>> venstreformand = 'anders fogh rasmussen >>> statsminister = 'anders fogh rasmussen To forskellige objekter der har samme bogstaver og derfor er ækvivalente >>> venstreformand is statsminister False Is checker om de to objekter er identiske >>> venstreformand == statsminister True == checker om to objekter er ækvivalente, her: indeholder samme bogstaver >>> venstreformand = statsminister >>> venstreformand is statsminister True

17 Garbage collection Hvor mange navne refererer til objetket fogh? >>> sys.getrefcount(statsminister) 3 >>> sys.getrefcount(venstreformand) 3 Vi kan slette statsminister s direkte reference uden at slette den indirekte >>> del(statsminister) >>> statsminister Traceback (most recent call last): File "<interactive input>", line 1, in?nameerror: name 'statsminister' is not defined >>> sys.getrefcount(venstreformand) 2 >>> venstreformand 'fogh Når ingen navne refererer til en værdi slettes den. Garbage collection

18 Dynamiske typer I nogle programmeringssprog skal man angive hvilken type en variabel skal have String x = Anders Fogh Rasmussen Det gælder ikke i Python. Her kan en variabel indeholde forskellige værdier >>> x = Anders Fogh Rasmussen >>> x = 12 Men objekterne har stadig en type! Stærk typet vs dynamisk typet sprog

19 Typer 1 De operationer der kan foretages på et objekt afhænger af hvilken type det er Polymorfi >>> Peter + bjerregaard (sætter strengen sammen) Peter bjerregaard >>> (lægger tallene sammen) 46 Operatorerne har altså forskellig betydning ud fra den kontekst de er i. Dette kaldes også operator overloading

20 Typer 2 casting Det er muligt at tvinge en type til at være en anden type Eks. tvinge en tekst (string) til at være et tal (int) >>> x = 12 >>> y = int(x) >>> str(int('2')+int('3'))+' kroner 5 kroner >>> '2'+'3'+' kroner '23 kroner' Vi ændrer interpretanten - måden værdien fortolkes på

21 Typer 3 Umulige ændringer giver en fejl >>> x = Morten >>> y = int(x) Det er ikke altid let at skelne mellem mulige og umulige ændringer >>> x = ['a','b','c'] (liste) >>> x ['a', 'b', 'c'] >>> y = str(x) (liste -> streng) >>> y ['a', 'b', 'c'] >>> y[0] (nu er det strengen vi tager index 0 på og ikke listen) '[ >>> x[0] (her får vi værdien fra listen) 'a'

22 Typer 4 Simple typer Tekst (string, str), tal (integer, int ) Scalarer vs compound Scalarer = tal, tekst(string): består ikke af mindre selvstændige dele Compound = lister, tupler, dictionaries: består af mindre selvstændige dele Mutable vs immutable Mutable = lister, dictionaries: kan ændres Immutable = tal, tekst, tupler: kan ikke ændres

23 String Opfører sig lidt som en Compound-type Er immutabel Kan opfattes som en sekvens af bogstaver >>> navn = PETER Vi ser fra nu af bort fra den indirekte reference!

24 Indexering >>> navn = 'PETER >>> len(navn) 5 >>> navn[0] 'P >>> navn[len(navn)-1] (vær opmærksomme på dette) 'R >>> navn[-1] 'R >>> navn[-2] 'E >>>navn[len(navn)] Traceback (most recent call last): File "<pyshell#1>", line 1, in <module> a[len(a)] IndexError: string index out of range

25 Ændring af strenge Man kan ikke ændre bogstaverne ved strenge: >>> 'peter'[1] = 'a' Traceback (most recent call last): File "<pyshell#7>", line 1, in -toplevel- 'peter'[1] = 'a' TypeError: object does not support item assignment Det kan man godt ved lister >>> a = [1,2,3] >>> a[1] = 6 >>> a [1, 6, 3] Hvis man vil ændre på en streng må man bygge en ny af den gamle >>> a = 'peter' >>> b = a.replace('e','a',1) erstat kun den første forekomst >>> a 'peter' >>> b 'pater Eller. >>> a = a.replace( e, a, 1) >>> a pater #vi har dog også mistet referencen til vores gamle instans af a

26 Intervaller, slicing Navn[fra og med: til men ikke med] >>> navn[0:3] 'PET >>> navn[:3] 'PET >>> navn[2:4] 'TE >>> navn[2:] 'TER >>> navn[:] 'PETER

27 Slicing >>> navn[:] (laver en kopi) 'PETER' >>> navn[::2] 'PTR >>> navn[::-1] 'RETEP'

28 String funktioner >>> navn = 'PETER >>> tal = '123 >>> navn.isalpha() True >>> tal.isalpha() False >>> tal.isdigit() True Navn. getslice (2, 4) <==> navn[2:4]

29 Dot-notationen Alle værdier er objekter der tilhører en klasse (kommer senere!) Et objekt har egenskaber og metoder tilknyttet Help-funktionen giver en liste over klassens metoder >>>help(str) Navn PETER Navn.isdigit() Navn.split() isalpha isdigit split

30 Help >>> help(str) Help on class str in module builtin : class str(basestring) str(object) -> string (laver objektet om til en streng) capitalize(...) S.capitalize() -> string Return a copy of the string S with only its first character capitalized. isalpha(...) S.isalpha() -> bool Return True if all characters in S are alphabetic and there is at least one character in S, False otherwise. isdigit(...) S.isdigit() -> bool Return True if all characters in S are digits and there is at least one character in S, False otherwise.

31 Stringfunktioner >>> opdeling = 'peter bjerregaard vahlstrup'.split(' ') >>> opdeling ['peter', bjerregaard', vahlstrup'] y.find(x) returnerer indexet for første forekomst af x in y. >>> andetord = peter bjerregaard vahlstrup'.find(' ') >>> andetord 5 >>> fornavn = 'peter bjerregaard vahlstrup'[0:andetord] >>> fornavn 'peter efternavn = peter bjerregaard vahlstrup'[andetord:] >>> efternavn ' bjerregaard vahlstrup'

32 Værdisammenligninger a < b ; a > b ; a <= b ; a >= b ; a == b; a!= b ; a <> b Tal: numerisk sammenligning Tekst: alfabetisk sortering ( a < b < c < d...)

33 Opgave Løs opgave 1 og 2 Opgave 1 omhandler slicing af tekststrenge og concatenering Opgave 2 omhandler indeksering i lister og dictionarys samt concatenering

34 Boolean Efter George Boole Alt hvad kan sammenlignes giver svaret True eller False Boolean-typen er ny i python 2.3 Før: 0 og 1 >>> a == b False >>> a < b... True

35 Sekvenser Containere, kan indeholde mange værdier String kan opfattes som en form for sekvens slicing, indexering kan kun indeholde tegn Andre sekvenser: lister, tupler, dictionaries (kan indeholde alt)

36 Lister Tom liste: L = [] >>> navn = ['peter', bjerregaard', vahlstrup'] >>> navn[0] 'peter >>> navn[1] bjerregaard >>> navn[1:] [ bjerregaard', vahlstrup'] >>> person = [navn, 59] >>> person [['peter', bjerregaard', vahlstrup'], 59] Indexering og slicing Lister er heterogene containere der kan indeholde værdier af mange forskellige slags, også andre lister. MEN PAS PÅ MED DET!

37 Lister kan ændres 1 >>> person [['peter', bjerregaard', vahlstrup'], 59] >>> person.remove(59) >>> person.append(60) Kan også gøres således: person[1] = 60 >>> person[1] 60 >>> person[0][1] bjerregaard >>> del(person[0][1]) >>> person [['peter', vahlstrup'], 60]

38 Lister kan ændres 2 >>> person.sort() >>> person [60, ['peter', bjerregaard', vahlstrup']] >>> person[1].sort() >>> person [60, [ bjerregaard', 'peter, 'vahlstrup']]

39 Tupler er (næsten) som lister, men er immutable (kan ikke ændres) Kan derfor bruges som nøgler i et dictionary navn = ( peter, vahlstrup ) navn[1]= Olsen ikke tilladt TypeError: object does not support item assignment Tupel med et element: ( Peter,) >>> navn = ('peter') >>> navn 'peter >>> type(navn) <type 'str'> >>> navn = ('peter',), (1234, ) (hvis ikke tror den det er et tal) >>> type(navn) <type 'tuple'>

40 Dictionary/ordbog 1 Associative map: afbilder nøgler på værdier Indexering efter nøgler, ikke efter position >>> ordbog = {} >>> ordbog['hest'] = 'horse (nøgle:værdi) >>> ordbog['ko'] = 'cow >>> ordbog {'ko': 'cow', 'hest': 'horse'} >>> ordbog['ko'] cow Meget anvendelig

41 Dictionary/ordbog 2 >>> ordbog.keys() (returnerer en liste) ['ko', 'hest'] >>> 'ko' in ordbog.keys() True >>> ordbog.values() ['cow', 'horse'] >>> ordbog.get('ko','findes ikke') 'cow >>> ordbog.get('so','findes ikke') 'findes ikke' Alternativ til ordbog[ ko ] Hvad returneres hvis nøglen ikke findes

42 Dictionary 3 Værdierne kan selv være en dictionary >>> medarbejderliste = {} >>> medarbejderliste['peter vahlstrup'] = >>> medarbejderliste {'peter vahlstrup ': {' ': 'telefon': } >>> medarbejderliste['peter vahlstrup'] {' ': 'telefon': } >>> medarbejderliste['peter vahlstrup'][' ']

43 Dictionary 4 dictionary Nøgle: Peter Boegh Andersen Værdi: dictionary Nøgle: Værdi: Nøgle: telefon Værdi:

44 Stand-up programmering 1 rækker Lav din egen database med et select-kald Databasen: en liste af ordbøger tabel = kolonner [{'fornavn':'peter','efternavn':'andersen','adresse' :'Vestergade'}, {'fornavn':'karen','efternavn':'jensen','adresse':'o estergade'}, {'fornavn':'hans','efternavn':'karlsen','adresse':'v estergade'}]

45 Stand-up programmering 2 kolonnenavne = ['fornavn'] betingelse = {'adresse':'vestergade'} Skriv en algoritme der udskriver de ønskede kolonner i alle rækker hvor betingelsen er opfyldt (det er her vi starter) Eks: Udskriv fornavne på alle der bor på vestergade. Problemløsning del og hersk: Opdel et problem i mindre problemer Forsæt indtil du når til små problemer du kan programmere dig ud af.

46 Input cpr = raw_input(' Skriv Cpr:') Skriv Cpr:

47 Filer Filens navn: entekst.txt Filens indhold: Der var en gang en mand han boede i en spand og spanden var af ler nu kan jeg ikke mer Den komplette sti ned til filen >>> myfile = open('c:/python24/pythonfiles/38/entekst.txt','r') >>> myfile.readline() 'Der var en gang en mand\n >>> myfile.readline() 'han boede i en spand\n >>> myfile.readlines() ['og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer']

48 Filer hvad kan vi bruge det til? name = raw_input("name of file: ") Indlæse fil, formatere indholdet myfile = open(name, "r") og udskrive det formaterede lines = myfile.readlines() indhold igen til en ny fil myfile.close() outlist = [] for l in lines: if "Slum_x" in l: outlist.append("-"*10+l[:-1]+10*"-"+"\n") elif "Ástríður" in l: outlist.append("*"*10+l[:-1]+10*"*"+"\n") else: outlist.append("\t\t"+l+"\n\n) (\t og \n er escapede karakterer) myfile = open("chatoutput.txt", "w") for l in outlist: myfile.write(l) myfile.close()

49 Metoder Open, close Mode: 'r : read 'w : write 'a : tilføje til slutningen (append) Seek: flytter læse og skrivehovedet >>> myfile.readlines() ['og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer'] >>> myfile.readlines() [] >>> myfile.seek(0) >>> myfile.readlines() ['Der var en gang en mand\n', 'han boede i en spand\n', 'og spanden var af ler\n', 'nu kan jeg ikke mer']

50 Metoder Skrivning >>> myfile = open('c:/python24/pythonfiles/38/entekst.txt','w') >>> myfile.write('der var ikke nogen mand') >>> myfile.close() >>> myfile = open('c:/python24/pythonfiles/38/entekst.txt','r') >>> myfile.readlines() ['Der var ikke nogen mand']

51 Opgave 3 Programmet skal ved hjælp af raw_input() indlæse et korrekt cpr-nummer, inddele det i dato, måned, år, løbenummer og køn og udprinte en liste af disse 5 strenge. I skal bruge dette i opgave 4. En kørsel skal se sådan ud: type cpr: ['31', '12', '45', '009', '1'] >>> raw_input er en indbygget funktion der prompter brugeren for input, indlæser det og returnerer en tekststreng: cpr = raw_input('type cpr:')

Introduktion til programmering. Uge 37 Python I Learning Python, kap 4-7.

Introduktion til programmering. Uge 37 Python I Learning Python, kap 4-7. Introduktion til programmering Uge 37 Python I Learning Python, kap 4-7. Plan Sidste gang Hvad er et Python program Udtryk Værdier og Datatyper Filer Første obligatoriske øvelse Sidste gang Computerens

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7.

Introduktion til programmering. Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7. Introduktion til programmering Uge 39 Python I Learning Python, kap 4-7. Plan Hvad er et Python program Udtryk Værdier og Datatyper Stand-up programmering Filer Øvelse 3 Fortolkning/compilering Python

Læs mere

Python programmering. Per Tøfting. MacFest

Python programmering. Per Tøfting. MacFest Python programmering MacFest 2005 Per Tøfting http://pertoefting.dk/macfest/ Indhold Måder at afvikle Python program på Variabler Data typer Tal Sekvenser Strenge Tupler Lister Dictionaries Kontrolstrukturer

Læs mere

Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering

Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering Lær Python - Dag 4, modul 2 Objektorienteret programmering Simon J. Larsen 28. oktober 2017 Institut for Matematik og Datalogi Metoder Metoder Indtil videre har vi kun brugt objekter til at gemme værdier.

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 38.1 Python 2 Learning Python, kap 8-12.

Introduktion til programmering. Uge 38.1 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Introduktion til programmering Uge 38.1 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Opsummering Store dele af Python kan forstås gennem følgende simple model: En repræsentation/udtryk står for et objekt/en værdi

Læs mere

It og informationssøgning Forelæsning december 2006 Jakob Grue Simonsen. Diverse emner af almen interesse

It og informationssøgning Forelæsning december 2006 Jakob Grue Simonsen. Diverse emner af almen interesse It og informationssøgning Forelæsning 12 6. december 2006 Jakob Grue Simonsen Diverse emner af almen interesse 1 Gemme objekter til filer I python skal en fil på disken åbnes, før man kan læse eller skrive

Læs mere

Abstrakte datatyper C#-version

Abstrakte datatyper C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Abstrakte datatyper C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Abstrakte Datatyper Denne note introducerer kort begrebet abstrakt datatype

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 3 DM502 Forelæsning 3 Indlæsning fra tastatur Udskrift til skærm Repetition Beregning af middelværdi Gentagelse med stop-betingelse (while) Heltalsdivision Division med nul Type-casting ( (double) ) Betinget

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 38 Python 2 Learning Python, kap 8-12.

Introduktion til programmering. Uge 38 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Introduktion til programmering Uge 38 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Plan Sidste gang Sætninger og udtryk Kontrolstrukturer Selektion If : Gentagelse While : For : Funktioner Dokumentation Anden obligatoriske

Læs mere

Python 3 kursus lektion 1:

Python 3 kursus lektion 1: Python 3 kursus lektion 1: Her laves et nyt program Her køre programmet! Her skrives koden: Gem (CTRL-s) Tryk F5 (for at køre) www.madsmatik.dk d.14-01-2016 1/5 At skrive til skærmen: Hello World Man kan

Læs mere

Klasser og Objekter i Python. Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22.

Klasser og Objekter i Python. Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22. Klasser og Objekter i Python Uge 46 Learning Python: kap 15-16, 19-22. Klasser og objekter En klasse beskriver en klump af samhørende funktioner og variable En klasse er en beskrivelse. En kage form Klassens

Læs mere

Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer

Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer Lær Python - Dag 3, modul 1 Læse og skrive filer Simon J. Larsen 15. oktober 2017 Institut for Matematik og Datalogi Læse og skrive filer Persistens Vi har ofte brug for at gemme data på disken som ikke

Læs mere

Introduktion til programmering. Uge 40 Python 2 Learning Python, kap 8-12.

Introduktion til programmering. Uge 40 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Introduktion til programmering Uge 40 Python 2 Learning Python, kap 8-12. Plan Sidste gang Sætninger og udtryk Kontrolstrukturer Selektion If : Gentagelse While : For : Funktioner Stand-up programmering

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Introduktion til programmering. Programmeringssprog Uge 44 Computer Science, kap 6. Learning Python: kap 13, 14.

Introduktion til programmering. Programmeringssprog Uge 44 Computer Science, kap 6. Learning Python: kap 13, 14. Introduktion til programmering Programmeringssprog Uge 44 Computer Science, kap 6. Learning Python: kap 13, 14. Plan Programmeringsparadigmer Funktionel programmering i Python Pause Scope: referencekonteksten

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Eksempel: Skat i år 2000

Eksempel: Skat i år 2000 Kursus 02199: Programmering afsnit 2.1-2.7 Anne Haxthausen IMM, DTU 1. Værdier og typer (bl.a. char, boolean, int, double) (afsnit 2.4) 2. Variable og konstanter (afsnit 2.3) 3. Sætninger (bl.a. assignments)

Læs mere

Introduktion til programmering. Afslutning

Introduktion til programmering. Afslutning Introduktion til programmering Afslutning Hovedideen Peirce s tegnbegreb Repræsentamen, objekt og interpretant Computerbaserede tegn Interfacetegn: angiver hvad man har gjort, kan gøre, og ikke kan gøre

Læs mere

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1

Software Construction 1 semester (SWC) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Objekter #1 Giv en kort præsentation af begrebet objekt, samt hvorledes du erklærer(declare), opretter(create) og bruger objekter Du kan beskrive o Datatyper o Variable / Instans variable /

Læs mere

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning.

Jeg har i forbindelse med it og programmering designet og udviklet et it-produkt, som kan beregne rødder i en anden gradsligning. Indhold Beregn rødder... 2 Beskrivelse af kærneproblemet... 2 Plan for brugerfladen for programmet... 3 Operationer på inddata... 4 Output - Beskrivelse af uddata... 4 Flowchart - programmets logiske opbygning/struktur...

Læs mere

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python

Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Introduktion til funktioner, moduler og scopes i Python Denne artikel er fortsættelsen af "I gang med Python", som blevet publiceret her på sitet for

Læs mere

Dokumentation af programmering i Python 2.75

Dokumentation af programmering i Python 2.75 Dokumentation af programmering i Python 2.75 Af: Alexander Bergendorff Jeg vil i dette dokument, dokumentere det arbejde jeg har lavet i løbet opstarts forløbet i Programmering C. Jeg vil forsøge, så vidt

Læs mere

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering

Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Introduktion Til Konkurrenceprogrammering Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen {soerend,knudsen}@di.ku.dk Version 0.1 Indhold Indhold i Introduktion 1 1 Palindromer 3 1.1 Introduktion til Python...............

Læs mere

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program

Sammenlign og byt. Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Et eksempel på dokumentering af et program Sammenlign og byt Jeg har valgt, som et eksempel, at dokumentere et meget enkelt program som indlæser to tal, sammenligner dem og udskriver

Læs mere

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt

SWC eksamens-spørgsmål. Oversigt SWC eksamens-spørgsmål Oversigt #1 Typer og variable #2 Aritmetik og logik #3 Klasser (definition, objekter) #4 Klasser (metoder) #5 Klasser (nedarvning, polymorfi) #6 Conditional statements #7 Repetition

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Kommentarer til opgave 4-6

Kommentarer til opgave 4-6 Kommentarer til opgave 4-6 Opgaverne er stort set OK. De viser at tankegangen er rigtig. Nogle programmer virker ikke, men kræver blot en enkelt rettelse. De bliver godkendt, men I bør selv altså gøre

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering

Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Kursusarbejde 3 Grundlæggende Programmering Arne Jørgensen, 300473-2919 klasse dm032-1a 21. november 2003 Indhold 1. Kode 2 1.1. forestillinger.h............................................. 2 1.2. forestillinger.cc.............................................

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

DDD Runde 2, 2015 Facitliste

DDD Runde 2, 2015 Facitliste DDD Runde 2, 2015 Facitliste Søren Dahlgaard og Mathias Bæk Tejs Knudsen Opgaver og løsninger til 2. runde af DDD 2015. 1 4. 19. februar, 2015 linetest DK v1.0 Line Test Sigurd er begyndt i gymnasiet og

Læs mere

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1

Software Construction 1. semester (SWC) januar 2014 Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Grundlæggende objektorienterede begreber o Klasse (class) o Objekt (object) o Metode (method), herunder return type og parametre o Instansvariable (instance variables) & egenskaber (properties),

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Torsdag

Forelæsning Uge 2 Torsdag Forelæsning Uge 2 Torsdag Java syntax og style guide Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Brug

Læs mere

Introduktion til programmering. Intro

Introduktion til programmering. Intro Introduktion til programmering Intro Plan Personer og kompetencer Studieportalen Kususplan Formål Eksamen Computerens historie Computeren som tegnbærer. Maskinarkitektur Python Personer og kompetencer

Læs mere

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4

University of Southern Denmark Syddansk Universitet. DM502 Forelæsning 4 DM502 Forelæsning 4 Flere kontrolstrukturer for-løkke switch-case Metoder Indhold Arrays og sortering af arrays String-funktioner for-løkke Ofte har man brug for at udføre det samme kode, for en sekvens

Læs mere

JavaScript. nedarvning.

JavaScript. nedarvning. JavaScript er et sprog, der kan give en hjemmeside mere funktionalitet og gøre den interaktiv, så den reagerer på læsernes handlinger. CGI (Common Gateway Interface) har hidtil været de protokoller, man

Læs mere

Lær Python - Dag 4, modul 1 Objektorienteret programmering

Lær Python - Dag 4, modul 1 Objektorienteret programmering Lær Python - Dag 4, modul 1 Objektorienteret programmering Simon J. Larsen 28. oktober 2017 Institut for Matematik og Datalogi Objektorienteret programmering Hvad er objektorienteret programmering? Vi

Læs mere

Sproget Rascal (v. 2)

Sproget Rascal (v. 2) Sproget Rascal (v. 2) Til brug i K1 på kurset Oversættere Opdateret 29/11 2004 Abstract Rascal er et simpelt Pascal-lignende imperativt sprog. Dette dokument beskriver uformelt Rascals syntaks og semantik

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

It og informationssøgning Forelæsning 1 6. september 2006 Nils Andersen. Beregning på computer

It og informationssøgning Forelæsning 1 6. september 2006 Nils Andersen. Beregning på computer It og informationssøgning Forelæsning 1 6. september 2006 Nils Andersen Beregning på computer Begrebet data Universel computer Højere programmeringssprog Python Dialogdrift Fejl (syntaksf., udførelsesf.,

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. klient Forespørgsel/

Læs mere

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer

BRP Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer BRP 13.9.2006 Tal. Om computer-repræsentation og -manipulation. Logaritmer 1. Opgaverne til i dag dækker det meste af stoffet 2. Resten af stoffet logaritmer binære træer 3. Øvelse ny programmeringsopgave

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

Forelæsning Uge 2 Mandag

Forelæsning Uge 2 Mandag Forelæsning Uge 2 Mandag Sætninger Simple sætninger (assignment, interne og eksterne metodekald) Sammensatte sætninger (blok, selektion, gentagelse) Udtryk og operatorer Java syntax og style guide Afleveringsopgave:

Læs mere

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden.

Programmeringscamp. Implementer funktionerne én for én og test hele tiden. Programmeringscamp De to opgaver træner begge i at lave moduler som tilbyder services der kan bruges af andre, samt i at implementere services efter en abstrakt forskrift. Opgave 1 beder jer om at implementere

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner Kan (ved simple tilretningerne) bruges til at implementere metoder, der gennemsøger en arrayliste (eller anden objektsamling) og finder objekter, der opfylder

Læs mere

Computer Science Camp

Computer Science Camp Computer Science Camp Uge 29, 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Det faglige team Søren Dahlgaard (koordinator) Mathias Bæk Tejs Knudsen (koordinator) Kasper Fabæch Brandt Davy Leth Eskildsen

Læs mere

Enigma. Et programmeringssprog. Forfatter: Niels Serup X. Y Vejleder: A B C. Fag: Programmering Uddannelsessted: N M

Enigma. Et programmeringssprog. Forfatter: Niels Serup X. Y Vejleder: A B C. Fag: Programmering Uddannelsessted: N M Enigma Et programmeringssprog Forfatter: Niels Serup X. Y Vejleder: A B C Fag: Programmering Uddannelsessted: N M 25. maj 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sproget 3 Syntax.............................................

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Kapitel 3 Betinget logik i C#

Kapitel 3 Betinget logik i C# Kapitel 3 i C# er udelukkende et spørgsmål om ordet IF. Det er faktisk umuligt at programmere effektivt uden at gøre brug af IF. Du kan skrive små simple programmer. Men når det bliver mere kompliceret

Læs mere

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen)

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen) Klasser og objekter (Afsnit 4 + 5 i manualen) Grundbegreber Klasser og objekter beskrivelse oprettelse Attributter og metoder tilstand opførsel Indkapsling afskærmning datarepræsentationsuafhængighed Klasser

Læs mere

Opfølgning på Dygtig Skildpadde (Michael) To algoritmeskabeloner

Opfølgning på Dygtig Skildpadde (Michael) To algoritmeskabeloner Forelæsning 4.1 Opfølgning på Dygtig Skildpadde (Michael) To algoritmeskabeloner finden findalle Primitive typer (forfremmelse og begrænsning) Identitet versus lighed (for objekter, herunder strenge) Afleveringsopgave

Læs mere

Skriftlig eksamen i Datalogi

Skriftlig eksamen i Datalogi Roskilde Universitetscenter side 1 af 9 sider Skriftlig eksamen i Datalogi Modul 1 Vinter 1999/2000 Opgavesættet består af 6 opgaver, der ved bedømmelsen tillægges følgende vægte: Opgave 1 5% Opgave 2

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Løsning af møntproblemet

Løsning af møntproblemet Løsning af møntproblemet Keld Helsgaun RUC, oktober 1999 Antag at tilstandene i problemet (stillingerne) er repræsenteret ved objekter af klassen State. Vi kan da finde en kortest mulig løsning af problemet

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

PUT og INPUT funktionerne

PUT og INPUT funktionerne PUT og INPUT funktionerne Af: Peter Kellberg Danmarks Statistik Sejrøgade 11 DK-2100 København Ø pke@dst.dk PUT og INPUT-funktionerne Denne artikel er foranlediget af en henvendelse til vores interne SAS

Læs mere

Programmering og Problemløsning, 2017

Programmering og Problemløsning, 2017 Programmering og Problemløsning, 2017 Programmering med Lister og Arrays Martin Elsman Department of Computer Science University of Copenhagen DIKU October 3, 2017 Martin Elsman (DIKU) Programmering og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13

Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Makrosikkerhed (Sikkerhedsindstillinger)...13 1 Indholdsfortegnelse Forord...8 Makroer samt aktivere Udvikler-fanen...10 Hvad er en makro... 10 Hvad kan du bruge en makro til... 10 Hvad en makro er (Visual Basic for Applications)... 11 Det hele sker

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003

Sproget Limba. Til brug i G1 og K1. Dat1E 2003 Sproget Limba Til brug i G1 og K1 Dat1E 2003 Abstract Limba er et simpelt imperativt sprog med hoballokerede tupler. Dette dokument beskriver uformelt Limbas syntaks og semantik samt en fortolker for Limba,

Læs mere

//Udskriver System.out.println("Hej " + ditfornavn + " " + ditefternavn + "."); System.out.println("Du er " + dinalder + " aar gammel!

//Udskriver System.out.println(Hej  + ditfornavn +   + ditefternavn + .); System.out.println(Du er  + dinalder +  aar gammel! Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Brugerinput i Java Denne her artikel gennemgår diverse ting ved brug af brugerinput i Java. Den starter med det simple og fortæller derefter skridt for

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5

Side 1. Databaser og SQL. Dagens gang. Databasebegreber. Introduktion til SQL Kap 1-5 Databaser og SQL Introduktion til SQL Kap 1-5 1 Dagens gang Databaser Database begreber Mapning af klasser til relationel model Normalisering Opgaver til næste gang 2 Databasebegreber A database is a:

Læs mere

Forelæsning Uge 4 Mandag

Forelæsning Uge 4 Mandag Forelæsning Uge 4 Mandag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof Primitive typer (forfremmelse og begrænsning) Identitet versus lighed (for objekter, herunder strenge) Opfølgning på Skildpadde

Læs mere

DM507 Algoritmer og datastrukturer

DM507 Algoritmer og datastrukturer DM507 Algoritmer og datastrukturer Forår 2015 Projekt, del I Institut for matematik og datalogi Syddansk Universitet 3. marts, 2015 Dette projekt udleveres i to dele. Hver del har sin deadline, således

Læs mere

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen.

Indledning. Hvorfor det forholder sig sådan har jeg en masse idéer om, men det bliver for meget at komme ind på her. God fornøjelse med læsningen. Indledning...2 Variabler...13 Eksempel: 1...13 Eksempel 2:...13 Eksempel 3:...15 Eksempel 4:...16 Metoder...17 Metode (intet ind og intet ud)...17 Metode (tekst ind)...18 Metode (tekst ind og tekst ud)...19

Læs mere

Klasser og Objekter i Python. Uge 11

Klasser og Objekter i Python. Uge 11 Klasser og Objekter i Python Uge 11 Klasser og objekter En klasse beskriver en klump af samhørende funktioner og variable En klasse er en beskrivelse. Klassens objekter er instanser af klassen. En programudførelse

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science

Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science Uge 36 Intro Kap 0 og 2 i Computer science Plan Personer og kompetencer Aula Kususplan Formål Eksamen Computerens historie Computeren som tegnbærer Algoritmer hvad består et program af Maskinarkitektur

Læs mere

Sekvenser af længde mellem 1 og 4 ord repræsenteres ved en klasse Segment, som uden grundlæggende ser således ud:

Sekvenser af længde mellem 1 og 4 ord repræsenteres ved en klasse Segment, som uden grundlæggende ser således ud: Besvarelse af opgave til formuleret til øvelserne 10. september 2002 Datastrukturer og algoritmer Henning Christiansen 22/9-2002 Følgende er ikke en eksakt besvarelse af opgaven, idet den benytter hashtabeller

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output...

Indhold. Maskinstruktur... 3. Kapitel 1. Assemblersprog...3. 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... Indhold Maskinstruktur... 3 Kapitel 1. Assemblersprog...3 1.1 Indledning...3 1.2 Hop-instruktioner... 7 1.3 Input og output... 9 Kapitel 2. Maskinkode... 13 2.1 Den fysiske maskine... 13 2.2 Assemblerens

Læs mere

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC

Crash Course i Programmering. HumTek, RUC Crash Course i Programmering HumTek, RUC Kursus mål At give en basal introduktion til programmering i sproget Processing At give et overblik over sprogets potentiale At have det sjovt :-) Kursus form Meget

Læs mere

It og informationssøgning Forelæsning oktober 2006 Jakob Grue Simonsen. Klasser

It og informationssøgning Forelæsning oktober 2006 Jakob Grue Simonsen. Klasser It og informationssøgning Forelæsning 7 25. oktober 2006 Jakob Grue Simonsen Klasser Downey, Elkner & Meyers: Chapt. 12-14 Andersen & Simonsen: kap. 7 Vi har tidligere set, at Python tilbyder en række

Læs mere

PHP guide af Daniel Pedersen

PHP guide af Daniel Pedersen PHP guide af Daniel Pedersen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse PHP guide af Daniel Pedersen Side 2 af 12 Indledning I dette hæfte finder du forklaringer til PHP funktioner, løkker, variabler samt en række

Læs mere

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database

klient Webside Forespørgsel/ Nye data Python program Database kommando svar Database Øvelse 12. Dynamiske web-sider og cgi-modulet Teori: CGI Øvelse: anvendelse af cgi-modulet. I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere

Læs mere

Programmering i C. Kursusintroduktion. Lektion september Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale. Målgruppe Indhold Form Materiale

Programmering i C. Kursusintroduktion. Lektion september Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale. Målgruppe Indhold Form Materiale Programmering i C Lektion 1 16. september 2008 Målgruppe Indhold Form Materiale Kursusintroduktion 1 Målgruppe 2 Indhold 3 Form 4 Materiale 2 / 21 Målgruppe Indhold Form Materiale Folk der har styr på

Læs mere

Sortering. Sortering ved fletning (merge-sort) Del-og-hersk. Merge-sort

Sortering. Sortering ved fletning (merge-sort) Del-og-hersk. Merge-sort Sortering Sortering ved fletning (merge-sort) 7 2 9 4! 2 4 7 9 7 2! 2 7 9 4! 4 9 7! 7 2! 2 9! 9 4! 4 1 2 Del-og-hersk Merge-sort Del-og-hersk er et generelt paradigme til algoritmedesign Del: opdel input-data

Læs mere

Hashing og hashtabeller

Hashing og hashtabeller Datastrukturer & Algoritmer, Datalogi C Forelæsning 16/11-2004 Hashing og hashtabeller Teknik til at repræsentere mængder Konstant tid for finde og indsætte men ingen sortering af elementerne Specielt

Læs mere

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute.

2. Husk at give execute-tilladelser. I Filezilla højreklikker I på den overførte file, så vælger I fileattributes og sætter kryds i execute. Øvelse 10. Dynamiske web-sider og cgi-modulet I denne opgave skal vi bygge de foregående opgaver sammen til en mini-udgave af det samlede system I skal aflevere til vintereksamen. I får udleveret et lille

Læs mere

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/ Klasser og nedarvning

Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/ Klasser og nedarvning Datalogi OB, Efterår 2002 OH er, forelæsning 10/9-2002 Klasser og nedarvning Hvad er formålet? Typer, generisk kode, typeparameterisering Kritisk kig på, hvordan man gør i Java. Eftermiddagens opgave:

Læs mere

Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave. Jacob Aae Mikkelsen

Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave. Jacob Aae Mikkelsen Sekvensafstand DM34 - Eksamensopgave Jacob Aae Mikkelsen 19 10 76 kokken@grydeske.dk 27. maj 2005 Resumé Rapporten her beskriver tre forskellige rekursive metoder til at sammenligne tekst strenge med.

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt.

Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt. Merging og hashing Mål Målet for disse slides er at beskrive nogle algoritmer og datastrukturer relateret til at gemme og hente data effektivt. Dette emne er et uddrag af kurset DM507 Algoritmer og datastrukturer

Læs mere

Sortering ved fletning (merge-sort)

Sortering ved fletning (merge-sort) Sortering 1 Sortering ved fletning (merge-sort) 7 2 9 4 2 4 7 9 7 2 2 7 9 4 4 9 7 7 2 2 9 9 4 4 2 Del-og-hersk Del-og-hersk er et generelt paradigme til algoritmedesign Del: opdel input-data S i to disjunkte

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater

Design by Contract Bertrand Meyer Design and Programming by Contract. Oversigt. Prædikater Design by Contract Bertrand Meyer 1986 Design and Programming by Contract Michael R. Hansen & Anne Haxthausen mrh@imm.dtu.dk Informatics and Mathematical Modelling Technical University of Denmark Design

Læs mere

Dynamisk programmering

Dynamisk programmering Dynamisk programmering Dynamisk programmering Et algoritme-konstruktionsprincip ( paradigme ) for optimeringsproblemer. Har en hvis lighed med divide-and-conquer: Begge opbygger løsninger til større problemer

Læs mere

dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4

dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4 dintprog Manual Revision: 1241 August 24, 2010 Indhold I Introduktion 3 1 Notation 3 II Begreber 4 2 Grundbegreber om programmering 4 3 Grundbegreber om modellering 4 III Sprogkonstruktioner 5 4 Klasser

Læs mere

Numerisk differentiation og integration med Python

Numerisk differentiation og integration med Python Numerisk differentiation og integration med Python En uformel prototype til en tutorial, Karl Bjarnason, maj 2010 Vi vil gerne lave et program som numerisk integrerer og differentierer funktionen f(x)=x

Læs mere

Forelæsning Uge 5 Mandag

Forelæsning Uge 5 Mandag Forelæsning Uge 5 Mandag Algoritmeskabeloner findone, findall, findnoof, findsumof (sidste mandag) findbest Brug af klassen Collections og interfacet Comparable BlueJ s Debugger Nyttig til at inspicere

Læs mere

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012

Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012. May 15, 2012 Algoritmer og datastrukturer Course No. 02105 Cheat Sheet 2012 May 15, 2012 1 CONTENTS 2012 CONTENTS Contents 1 Kompleksitet 3 1.1 Køretid................................................ 3 1.2 Asymptotisk

Læs mere

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner

Java Programmering. En bog for begyndere. Skrevet af Henrik Kressner Java Programmering En bog for begyndere Skrevet af Henrik Kressner Indholdsfortegnelse Introduktion...3 1 Introduktion til Java...4 1.1 Javakoden...4 1.2 Det første program...6 1.2 Skriv til skærmen...6

Læs mere

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007

Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Programmering i C Intro og grundlæggende C 5. marts 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan for kurset Ma. 5/3: Ma. 19/3: Ma. 2/4: To. 12/4: Formål, intro, grundlæggende Videre, sprogkonstruktioner

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Programmering og Problemløsning, 2017

Programmering og Problemløsning, 2017 Programmering og Problemløsning, 2017 Typer og Mønstergenkendelse Martin Elsman Datalogisk Institut Københavns Universitet DIKU 23. Oktober, 2017 Martin Elsman (DIKU) Programmering og Problemløsning, 2017

Læs mere

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008

Programmering i C. Lektion 4. 5. december 2008 Programmering i C Lektion 4 5. december 2008 Funktioner Eksempel Fra sidst 1 Funktioner 2 Eksempel Funktioner Eksempel Eksempel: 1 / f u n k t i o n s p r o t o t y p e r / i n t i n d l a e s ( void )

Læs mere

Python 3 Matematik Programmerings kursus:

Python 3 Matematik Programmerings kursus: Python 3 Matematik Programmerings kursus: Kompendiet indeholder: Hello World (første program) Variable (String & Integer) Løkker (while-loop) Regneoperationer If-else statement Funktioner Opgaver o Læg

Læs mere