Introduktion til PC Fuel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til PC Fuel"

Transkript

1 Introduktion til PC Fuel Brugervejledning 31. oktober 2000 MODULAR CARD SYSTEMS A/S ERANTISVEJ 40 DK-4700 NÆSTVED DANMARK DOKUMENT: AR

2 2 31. oktober 2000 Brugervejledning

3 Indhold Brugervejledning 31. oktober

4 Indhold Indhold... 3 Indledning... 5 Indledning... 6 PC Fuel's oprindelse... 6 Installation af PC Fuel... 6 Start af PC Fuel... 7 Indtastning af informationer... 9 Oprettelse af installationer, m.m Oprettelse af installationer, m.m Terminaler, pumper og tanke Kunder Transaktioner Hjemtrækning af transaktioner Hjemtrækning af transaktioner Overførsel af kortnumre Overførsel af kortnumre Oprettelse af kort m.m Valg af kortterminaler Selve overførslen Komplet kommunikation Udskriv rapporter Udskriv rapporter Udskriv tankninger Fakturabilag Oversigt over menuerne i PC Fuel Oversigt over menuerne i PC Fuel oktober 2000 Brugervejledning

5 Indledning Brugervejledning 31. oktober

6 Indledning Indledning PC Fuel er et Windows-baseret program. Det kan anvendes af virksomheder som har kortterminaler til tankning af brændstof. Programmet kan servicere og styre adgangs-rettighederne til disse, udføre beregning af kilometerstatistikker m.m., samt udskrive rapporter og fakturabilag. Denne brugervejledning giver en kortfattet beskrivelse af nogle af de mest benyttede funktioner i PC Fuel. - For yderligere oplysninger henvises til: PC Fuel - Service manual. PC Fuel's oprindelse Programmet PC Fuel er udviklet af Modular Card Systems A/S. Denne manual er baseret på PC Fuel version En høj grad af kompatibilitet tilstræbes ved udvikling af nye versioner af PC Fuel. Copyright by Modular Card Systems A/S. Installation af PC Fuel I forbindelse med installationen af PC Fuel, skal her blot nævnes at der på distributionsdisketterne/cd-rom'en findes et SETUP-program, som automatiserer installationen af PC Fuel: Når man dobbeltklikker på denne ikon, starter installationen af PC Fuel oktober 2000 Brugervejledning

7 Indledning Start af PC Fuel Første gang man starter PC Fuel, bliver man præsenteret for en dialogboks hvor man skal indtaste firmanavn og basis modulkoden: Når det er gjort, og der klikkes på OK, vil PC Fuel starte op. - Fremover vil man så se følgende dialogboks, hver gang man starter PC Fuel: Her indtastes adgangskoden til PC Fuel for det ønskede niveau. For almindelige brugere er adgangskoden som standard sat til 1111; men den kan ændres ved at vælge menuen Fil Bruger Bruger - skift adgangskode. Adgangskoden kan indtastes med enten store eller små bogstaver. Herefter kan man bruge PC Fuel som beskrevet i det følgende. - Det første man bør gøre er dog at indtaste de øvrige modulkoder man har erhvervet. Dette gøres via menuen Tilpasning Modulkoder. Her er det muligt at indtaste op til 16 modulkoder. Hver modulkode giver adgang til visse menuer og funktioner. - Så hvis nogle af de menuer der omtales i denne brugervejledning enten ikke er synlige eller tilgængelige, kan det skyldes at de tilhørende modulkoder ikke er erhvervet. Kontakt derfor leverandøren af PC Fuel, når der er behov for yderligere modulkoder. Brugervejledning 31. oktober

8 Indledning Når man begynder at indtaste bogstaver og tal, bliver feltet rødt; men når det sidste (og korrekte) tegn indtastes, bliver feltet grønt. Indtastning af informationer For at kunne anvende PC Fuel må programmet have nogle informationer at arbejde med. Hvis man tidligere har oprettet data, som kan importeres til PC Fuel, kan man anvende dem her. Ellers må man først indtaste oplysninger om de installationer man har, samt om eventuelle kort, vogne og chauffører, m.m. Ved leveringen af PC Fuel medfølger som standard kun oplysninger om Typer oktober 2000 Brugervejledning

9 Indledning Brugervejledning 31. oktober

10 oktober 2000 Brugervejledning

11 Oprettelse af installationer, m.m. Brugervejledning 31. oktober

12 Oprettelse af installationer, m.m. Oprettelse af installationer, m.m. Man opretter installationer under menupunktet Rediger Netværk Installationer: oktober 2000 Brugervejledning

13 Oprettelse af installationer, m.m. Når installationstabellen åbnes, fremkommer et vindue som dette (illustrationen viser også hvilken funktion de enkelte knapper i tabelvinduet har): Når man klikker på får man mulighed for at oprette en ny installation, i det vindue der nu fremkommer: Brugervejledning 31. oktober

14 Oprettelse af installationer, m.m. Hvis der benyttes modem til kommunikationen med terminalen, skal man huske at indtaste modem telefonnummer, samt checke at kommunikationshastigheden (baud-raten) er korrekt. Klik på når de ønskede oplysninger er indtastet. - Det samme vindue fremkommer nu igen, så man kan indtaste oplysninger om den næste installation. Når alle installationer er oprettet og gemt, klikkes på Terminaler, pumper og tanke Disse oprettes ligeledes under Rediger Netværk. - Alternativt kan de oprettes under Rediger Rediger terminal netværk, hvor man også kan se en grafisk fremstilling af forløbet. I følgende eksempel er der på denne måde allerede oprettet en terminal med tilhørende tank og pumpe. Hvis man derefter klikker på terminalen og på Ny Pumpe, har man mulighed for at indtaste oplysninger om endnu en pumpe der ønskes oprettet i systemet: Kort, vogne og chauffører oprettes også under Rediger menuen, i undermenuen Lister. - Priser og eventuel rabat skal ligeledes oprettes her (under Rediger Prissætning...) oktober 2000 Brugervejledning

15 Oprettelse af installationer, m.m. Kunder Nedenfor er vist vinduet til oprettelse af kunder (Rediger Lister Kunder): Klik på når de ønskede oplysninger er indtastet. Når alle kunder er oprettet og gemt, klikkes på Bemærk! Rabatter skal knyttes sammen med Kunder (markér den relevante Rabat gruppe; i det nederste felt.) Brugervejledning 31. oktober

16 Oprettelse af installationer, m.m. Transaktioner Under menupunktet Rediger Transaktioner kan man eventuelt tilføje nye transaktioner, eller ændre i oplysningerne vedrørende de transaktioner der allerede er trukket hjem fra terminalerne. Dette gør det muligt at få korrekte oplysninger på rapporter eller fakturabilag. Hvis for eksempel dato og tid har været sat forkert i terminalen, kan man rette tidspunktet for transaktionen under felterne Dato/tid. I felterne vedrørende Transaktions værdier står de oplysninger der er hentet fra terminalen. - Pris (hvis angivet), vil som regel være pr. liter. Der vil kun være oplysninger i feltet Kilometertæller, hvis der skal indtastes kilometerstand før der kan tankes. Under Liter vises hvor mange liter den pågældende transaktion omfatter. I højre kolonne, under overskriften Flag, kan man specificere om transaktionen er en hjemmetankning, en tankning foretaget på et IDS-anlæg, eller eventuelt en tankning som er foretaget på en anden tankstation. Dette er en hjælp til at få nøjagtige informationer til rapporter, statistik eller fakturabilag. De enkelte felter under Forbindelser indholder ligeledes oplysninger som er hentet hjem fra terminalen. Se illustrationen til Rediger transaktion, på næste side oktober 2000 Brugervejledning

17 Oprettelse af installationer, m.m. Klik på når de ønskede oplysninger er indtastet. Når alle relevante transaktioner er redigeret og gemt, klikkes på Brugervejledning 31. oktober

18 Oprettelse af installationer, m.m oktober 2000 Brugervejledning

19 Hjemtrækning af transaktioner Brugervejledning 31. oktober

20 Hjemtrækning af transaktioner Hjemtrækning af transaktioner Hjemtrækning af transaktioner kan igangsættes på flere måder: man kan enten taste F9, eller klikke på denne ikon på værktøjslinjen: eller vælge Aktion Kommunikation Hjemtrækning af transaktioner. Herved åbnes en dialogboks hvor man kan markere om der skal flyttes transaktioner, og om vognlisten skal opdateres efter download: Før hjemtrækninger begynder, markeres den eller de ønskede terminal(er), ved at klikke på listen under Udvælgelse. - Man kan enten vælge Alle terminaler, eller en Gruppe af terminaler, hvis man har foretaget opdeling af terminalerne i grupper. Hvis man kun ønsker at hjemtrække transaktioner fra en enkelt terminal, markerer man den på listen under Installationer. - (Når man klikker på + ud for Installationer, vises der en liste over de installationer der er oprettet; og hvis man klikker på + ud for den ønskede installation, får man mulighed for at vælge den relevante terminal på den liste der nu vises.) Flyt transaktioner Hvis man sætter kryds i feltet Flyt transaktioner, vil man, næste gang man trækker hjem, modtage de transaktioner som ikke har været hjemtrukket før. - Hvis man ikke sætter noget kryds her, vil man oktober 2000 Brugervejledning

21 Hjemtrækning af transaktioner modtage de samme transaktioner som tidligere har været hjemtrukket. Da PC Fuel indeholder check for identiske transaktioner, vil dette ikke være noget problem, idet dobbelttransaktioner filtreres fra. Af sikkerhedshensyn har terminalerne to elektroniske lagre. Transaktionerne opsamles i det primære lager, og når hjemtrækningen igangsættes bliver de overført til det sekundære lager, hvorfra de videresendes. Så længe man ikke har markeret Flyt transaktioner, bliver de oplysningerne om de hjemtrukne transaktioner stadig liggende i det sekundære lager. Skulle der ske nedbrud af telefonlinjen el.lign. under hjemtrækningen, vil nye tankninger stadig kunne foregå, idet oplysninger om disse transaktioner bliver samlet i det primære lager. Transaktionerne fra det sekundære lager kan ligeledes hentes hjem igen når fejlen er rettet. Opdater vogne... Hvis man ønsker beregning af kilometerstatistik, og bruger kilometerbegrænsning på vognene, kan man checke rubrikken Opdater vogne efter download af. Dette vil bevirke at terminalerne bliver opdateret med de senest indtastede kilometertal, så alle terminaler er ført up-to-date med de nyeste informationer. Når hjemtrækningen startes, viser et vindue (Q2 loggen) hvordan kommunikationen forløber. I dette vindue oplyses ligeledes hvor mange tankninger og liter der er trukket hjem i alt. Eksempel: Brugervejledning 31. oktober

22 Hjemtrækning af transaktioner oktober 2000 Brugervejledning

23 Overførsel af kortnumre Brugervejledning 31. oktober

24 Overførsel af kortnumre Overførsel af kortnumre Som med hjemtrækning af tankninger, er overførsel af kort-, vogn- og chaufførnumre en enkel, men dog vigtig funktion. I dette kapitel gives en trin-for-trin beskrivelse af hvilke ting der må gøres i forbindelse med overførsel af kortnumre. Dersom man ofte opretter eller sletter kort, vogne eller chauffører, er det bestemt anbefalelsesværdigt at overføre numre ofte. Dette gælder så meget mere fordi det er muligt via PC Fuel at rette i listerne på den enkelte terminal. Hvis man taster F7, eller klikker på denne ikon på værktøjslinjen: Aktion Kommunikation Overførsel af lister, åbnes følgende vindue: eller vælger De fornødne procedurer i forbindelse med overførsel af lister beskrives nærmere i det følgende oktober 2000 Brugervejledning

25 Overførsel af kortnumre Oprettelse af kort m.m. For at få korrekte positivlister på kortterminalen, må man først oprette kort, vogn og chauffører. Men hvis man for eksempel ikke ønsker angivelse af chaufførnumre på tankningerne, kan man naturligvis udelade oprettelsen af chauffører. På samme måde kan vognnumre udelades. Oprettelsen af kort, vogne og chauffører er beskrevet i et af de foregående kapitler, Oprettelse af installationer, m.m. Afhængig af hvordan den angivne type er specificeret kan det være nødvendigt med indtastning af yderligere oplysninger. For eksempel vil man ofte i korttabellen binde et kort sammen med en chauffør, angive at der skal indtastes vognnummer, pinkode, km-stand samt vise at det indtastede vognnummer skal verificeres op mod vognnummerlisten på kortterminalen. Hvordan disse ting skal gøres samt hvilke muligheder der tilbydes, afhænger for en stor dels vedkommende af hvilke kortterminaler der er tilkoblet PC Fuel. Oplysninger om disse ting kan eventuelt fås hos leverandøren af PC Fuel. Valg af kortterminaler Nedenstående har kun betydning, hvis man har mere end én kortterminal tilkoblet. Ved kun én kortterminal vælges denne automatisk i forbindelse med overførsel af kortnumre. Dersom man har flere kortterminaler tilkoblet, må man først afgøre om man vil overføre numre til alle kortterminalerne (eller en gruppe af terminaler), eller kun til en enkelt terminal. (Se forklaring til illustrationen på side 20.) - I det daglige arbejde vil det være mest almindeligt at overføre til samtlige terminaler, dette sikrer nemlig at positivlisterne på alle de tilkoblede terminaler er ført up-to-date. Hvorvidt overførslen skal foregå til alle terminaler eller kun til en enkelt markeres i feltet Udvælgelse (Alle - Grupper - Installationer). Ønsker man kun at overføre til den valgte terminal, må man sikre sig at den er markeret under punktet Installationer. Selve overførslen Funktionen igangsættes ved at klikke på OK, eller ved at trykke på Enter. Overførselsfunktionen kan overføre både kort-, vogn- og chaufførnumre. Inden overførslen markerer man hvilke numre der skal overføres, ved at checke dem af i de pågældende rubrikker. Brugervejledning 31. oktober

26 Overførsel af kortnumre Det er muligt at slette alle numre i alle lister som allerede ligger i kortterminalen, hvis denne mulighed checkes af. Først når dette er sket, overføres de nye lister, som man har markeret. Det er muligt under overførslen at afbryde denne ved at klikke på ikonen for Afbryd kommunikationen: Funktionen vil så afslutte øjeblikkelig med en fejlmeddelelse. Bemærk! Hvis man afbryder overførslen, bør man være opmærksom på at den kortterminal som overførselsfunktionen var ved at opdatere, i bedste fald vil indeholde meget mangelfulde lister for kort, vogne og chauffører. Komplet kommunikation Ud over de ovennævnte muligheder for kommunikation for kortterminaler, indeholder PC Fuel også et menupunkt for Komplet kommunikation. Denne funktion samler de ovennævnte muligheder; og giver endvidere mulighed for at sende priser til terminalerne, samt at checke deres dato og tid. Sidstnævnte funktion gør det muligt at rette terminalernes tid, så de harmonerer med PC ens tid. Man kan angive hvor mange minutters afvigelse der må være, før en regulering skal finde sted. Komplet kommunikation igangsættes ved at klikke på denne ikon på værktøjslinjen: oktober 2000 Brugervejledning

27 Overførsel af kortnumre (Man kan også trykke på F8; eller vælge menupunktet Aktion Komplet kommunikation.) Når man har foretaget de ønskede markeringer (afkrydsninger), startes opringningen ved at klikke på OK, eller ved at trykke på Enter. Hvis feltet Standard er krydset af vil den valgte opsætning automatisk blive anvendt igen, næste gang man åbner PC Fuel og vælger Komplet kommunikation. Brugervejledning 31. oktober

28 Overførsel af kortnumre oktober 2000 Brugervejledning

29 Udskriv rapporter Brugervejledning 31. oktober

30 Udskriv rapporter Udskriv rapporter PC Fuel indeholder flere muligheder for udskrift af rapporter, blandt andet almindelig tankningsudskrift og udskrift af fakturabilag. For hver af udskrifterne findes der en rubrik som kan afkrydses, således at man efterfølgende ikke igen behøver udskrive de transaktioner som måske allerede er udskrevne eller fakturerede (Markér som udskrevet/faktureret). Ligeledes findes der en rubrik til standard udskrift setup (Standard) for både almindelig udskrift af tankninger og for udskrift af fakturabilag. Hvis man sætter kryds i denne rubrik, vil rapporterne fremover blive udskrevet ifølge de kriterier man har specificeret i dialogboksen. Udskriv tankninger Der vises en dialogboks når funktionen Rapporter Tankninger vælges. Denne dialogboks giver mulighed for angivelse af forskellige ting i forbindelse med udskriften: oktober 2000 Brugervejledning

31 Udskriv rapporter Man vælger hvordan man ønsker udskriften opdelt, på kort, vogn eller chauffør. I hvert enkelt tilfælde tager udskriftsprogrammet sit udgangspunkt i den pågældende tabel og finder de tankninger som hvert kort, vogn eller chauffør har foretaget og skriver dem ud. Der vælges også hvorvidt man kun ønsker nye tankninger udskrevet, det vil sige tankninger som ikke endnu er markerede som værende udskrevne, eller om man ønsker alle tankninger udskrevet. Tilsvarende kan man vælge om man ønsker alle typer transaktioner udskrevet på rapporten; eller eventuelt kun IDS- eller hjemmetankninger. Der er mulighed for at foretage en datoafgrænsning af udskriften. Ligeledes kan man vælge for hvilket kort, vogn, chauffør eller installation (eller gruppe) man ønsker tankninger udskrevet. Også produktafgrænsning kan foretages, hvis det ønskes. Gruppe refererer til det gruppefelt som findes både i kort-, vogn- og chaufførtabellen. Hvis man for eksempel ønsker udskriften opdelt på vogne, vil gruppen som indtastes her i opsætningen af udskriften, referere til vogngruppefeltet i vogntabellen. Og ligeså for kort og chauffører. På den måde kan man afgrænse udskriften til kun at omfatte en bestemt gruppe af kort, vogne eller Brugervejledning 31. oktober

32 Udskriv rapporter chauffører. Feltet Indhold giver mulighed for at vælge hvorvidt der kun skal vises Totaler, eller, hvis Detaljer markeres, om samtlige tankninger skal udskrives. Man kan vælge om udskriften skal vises på skærmen eller udskrives på printeren; og hvis Komprimeret udskrift afkrydses, kommer udskriften til at fylde så lidt som muligt. Hvis der sættes kryds i rubrikken Markér som udskrevet, vil disse tankninger ikke blive udskrevet igen senere, hvis man har valgt Nye (tankninger). - Denne markering sker dog kun hvis man vælger udskrift til printer; og hvis man vælger Alle (tankninger), har man stadig mulighed for at få disse tankninger udskrevet. Udskrivningen igangsættes ved at klikke på OK, eller ved at trykke på Enter. Hvis man har valgt udskrift til skærm, præsenteres oplysningerne som vist i følgende eksempel: oktober 2000 Brugervejledning

33 Udskriv rapporter Herfra er det også muligt at foretage en rigtig udskrift, hvis man klikker på printer-ikonen på værktøjslinjen: Hvis man ønsker en mere omfattende udskrift, kan man vælge Rapporter Transaktions statistik, som giver mulighed for at vælge af få flere oplysninger udskrevet. Fakturabilag Som i forbindelse med almindelig udskrift af tankninger vises en dialogboks når funktionen Rapporter Faktura bilag vælges. - Denne dialogboks giver mulighed for angivelse af forskellige ting i forbindelse med udskriften: Man starter med at markere om man ønsker fakturering for alle transaktioner, eller kun de nye (ikke tidligere hjemtrukne) transaktioner. Dernæst vælger man hvordan udskriften ønskes opdelt, på kort, vogn eller chauffør. I de allerfleste tilfælde ønsker man at tage udgangspunkt i den Brugervejledning 31. oktober

34 Udskriv rapporter enkelte kundes kort. Der er mulighed for at foretage en datoafgrænsning af udskriften. Ligeledes kan man vælge hvilken kunde og/eller installation, (eller gruppe) man ønsker udskrevet. Hvis man ønsker fakturabilag for alle kundegrupper skal der ikke sættes kryds i Vælg... rubrikkerne. Feltet Udskrift giver mulighed for at vælge hvorvidt samtlige tankninger skal udskrives, eller kun totaler, samt hvorvidt der skal tilføjes km-statistik. Man kan vælge om udskriften skal vises på skærmen, eller udskrives på printeren; og hvis Komprimeret udskrift afkrydses, kommer udskriften til at fylde så lidt som muligt. Hvis der sættes kryds i rubrikken Markér som faktureret, vil de valgte tankninger ikke blive udskrevet på fakturabilaget senere. Dette sker kun hvis man vælger udskrift til printer. Hvis feltet Standard er krydset af, anvendes den valgte opsætning automatisk igen, næste gang PC Fuel startes op. Følgende eksempel viser udskrift til skærm: oktober 2000 Brugervejledning

35 Udskriv rapporter Hvis man også ønsker en rigtig udskrift, kan man blot klikke på printer-ikonen: Brugervejledning 31. oktober

36 Udskriv rapporter oktober 2000 Brugervejledning

37 Oversigt over menuerne i PC Fuel Brugervejledning 31. oktober

38 Oversigt over menuerne i PC Fuel Oversigt over menuerne i PC Fuel Fil Datasæt... Rediger Rediger positiv lister Bruger Skift bruger niveau Rediger terminal netværk Bruger - skift adgangskode Lister Sort-listede kort Supervisor - skift adgangskode Tekniker - skift adgangskode Kunder Positiv listede kort Printer setup... Vogne Udskriv Ctrl+P Chauffører Import... Tabel... Transaktioner Q1F Tank... Prissætning Priser IDS... Rabatter Eksport... Tabel... Afgifter Udvidet... Moms Q1F-Tank... IDS... Produkter Grupper Q8DIT... Netværk Lande Arkiv Backup... Installationer Rekonstruere... Arkivér gamle transaktioner... Gendan gamle transaktioner... Terminaler Tanke Pumper Oprydning... Smart service Vogn service Afslut Ctrl+X Vogntype Vogntype services Services Typer oktober 2000 Brugervejledning

39 Oversigt over menuerne i PC Fuel Aktion Kommunikation Komplet kommunikation... F8 Hjemtrækning af transaktioner... Overførsel af lister... F9 F7 Send priser... Synkroniser dato og tid... Transaktions lager... Gennemløbstællere... Liste forespørgsel... Dato og tid... Retransmissions status... Kvitterings opsætning... Forespørg på kort nummer... Afbryd modemforbindelsen Ctrl+Z Initialisering af modem Test kommunikation Test modemforbindelse... Aktion... (fortsættes) Brugervejledning 31. oktober

40 Oversigt over menuerne i PC Fuel Aktion... (fortsat) Service Remote EOS Upload fil... Download fil... Upload serie af filer... Download serie af filer... Remote Access... Kortterminal status... Reset kortterminal Software version Pumpe attributter Bankswitch... Alle gennemløbstællere Slet alle lister... Terminal emulering... Overfør transaktioner... Dan serie af kortholdere... Importer IDS transaktioner... Rediger km- statistik... Smart service... Service kald Færdig melding Ekstraordinært service Ret Service kald oktober 2000 Brugervejledning

41 Oversigt over menuerne i PC Fuel Rapporter Tilpasning Transaktions statistik... Modulkoder... Faktura bilag... Kommunikation Generelt Tankninger... TO-I... Omkostninger... Menu opsætning... Beholdnings styring Genbestilling... IDS trans import opsætning... Beholdning... Generel opsætning Leverance... Gennemløb... Undtagelser Uønskede hændelser... Undtagelser på brændstof forbruget... Smart Service Historisk service rapport Service rapport Kortholder Vogn Chauffør Pris Opsætning Rapport Standard opsætning... Brugervejledning 31. oktober

42 Oversigt over menuerne i PC Fuel Vindue Kaskadér Hjælp Indhold Tile horisontalt Søg efter hjælp om... Tile vertikalt Hjælp om hjælp Minimér alle Program information... Arrangér alle Luk Luk alle Q2log Værktøjslinje Statuslinje (More Windows) oktober 2000 Brugervejledning

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100

SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 SalesBO manual til Casio V-R200 og V-R7100 INDHOLDSFORTEGNELSE a) Hvad synkroniseres... 3 b) Hvad bliver IKKE synkroniseret... 9 a. Bontekst... 9 b. Rapporttekst... 9 Synkronisering... Fejl! Bogmærke er

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

AUTOMATION SERVICE. Sådan anvender du programmet Automation Service. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S AUTOMATION SERVICE Sådan anvender du programmet. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S Opdateret feb. 2015 FORORD Dette hæfte viser, hvordan du anvender programmet. ET PAR DEFINITIONER PC SCHEMATIC Automation er

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET DIN RESTAURANT 4 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER RUM OG BORDE 6 OPRET

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G AXIELL Danmark A/S 2016-10-21 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Aktivering af ""... 4 3.1 Indlogning... 4 4 Funktioner...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008

BRANDSOFT A/S. Vejledning til Plantsoft Detail. Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT A/S Vejledning til Plantsoft Detail Branchesystemet til havecentre og planteudsalg. Brandsoft 2008 BRANDSOFT PlantSoft Detailprogram Side 1 Brandsoft Detail INDHOLD Indhold... 2 1.0 Indledning...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110

FAQ IJ80/110. Display IJ80/110 FAQ IJ80/110 Display IJ80/110 1. Skift af farvepatron og tank (tank kun i IJ110) samt isætning af labels. Ved skift af farvepatron er det vigtigt at man bruger følgende fremgangsmåde. HUSK! Fjern beskyttelsestapen

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Programopdatering version DSM 01.66

Programopdatering version DSM 01.66 Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår?

Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Hvordan opretter jeg et nyt skoleår? Et skoleår i Untis kan være på minimum 14 dage og maximum 365 dage. Vedr. eksport fra Untis til WebUntis Hvis du/i eksporterer fra Untis til WebUntis skal start- og

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014

Brugervejledning. Politiets sprogforbund Medlemsinformation. Ver /2014 Brugervejledning Politiets sprogforbund Medlemsinformation Ver. 1.2 11/2014 1 Indhold 1.0 Om medlemsinfo... 3 2.0 Brug af medlemsinfo... 3 2.1 Tilgå medlemsinfo... 3 2.2 Første gang du benytter systemet...

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN

Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN Vejledning i status med CASIO DT-810 og SVANEN 1. Læs denne vejledning igennem inden status Terminalen tændes ved at trykke på tasten PW. Står terminalen ikke i Hovedmenu trykkes på tasten CLR gentagne

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Integration til Unifaun Online og Pacsoft

Integration til Unifaun Online og Pacsoft Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0

Integrationen Mamut Stellar- og Mamut ServiceSuite. Vejledning version 2.0 Integrationen - og Mamut ServiceSuite Vejledning version 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Generel Systemopsætning... 3 Vare eksport... 3 Ordreimport og Import af priser... 4 Opret aftale... 4

Læs mere