Downloaded on T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Downloaded on 2015-09-19T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study."

Transkript

1 Title Author(s) Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study O'Neill, Sinéad Maria Publication date 2014 Original citation Type of publication Rights O'Neill, S. M Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study. PhD Thesis, University College Cork. Doctoral thesis 2014, Sinéad M. O'Neill Embargo information Please note that Chapter 6 (pp ) is unavailable due to a restriction requested by the author. Embargo lift date T17:19:25Z Item downloaded from Downloaded on T23:36:29Z

2 SPØRGESKEMA QUESTIONNAIRE Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Obstetrisk og Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Skejby Department of Paediatrics and Perinatal Epidemiology Research Unit, Aarhus University Hospital, Skejby 1

3 På de følgende sider finder du en række spørgsmål, hvis svar vil blive brugt til forskning og udvikling på føde- og børneafdelingens forskningsenhed. Det primære formal er at undersøge faktorer med betydning for forløbet af graviditet og fødsel. Dine svar vil kun være tilgængelige for forskerne bag undersøgelsen, og allé oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Den behandling du modtager under din graviditet vil være uafhængig af din deltagelse i undersøgelsen. Deltagelse er frivillig, og du kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen igen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon: Du er også velkommen til at sende os en mail på adressen: On the following pages you will find a number of questions whose answers will be used for research and development in the paediatrics and perinatal epidemiology department's research unit. The primary purpose is to examine the factors which affect the course of pregnancy and childbirth. Your answers will only be available to researchers involved in the study, and all information will be treated confidentially and anonymously. The treatment you receive during your pregnancy will be independent of your participation in the study. Participation is voluntary and you may at any time withdraw from the study again. If you have any questions, please feel free to contact us by phone: You are also welcome to send us an at: Venlig hilsen /sincerely Tine Brink Henriksen, Professor, Ph.D. Niels Uldbjerg, Professor, Dr. Med. 2

4 Navn/Name Adresse/Address 1.1 CPR-nummer/CPR-number Skemaet er udfyldt den/date form is completed / / Er du født i Danmark?/Were you born in Denmark? Ja/Yes Hvis Nej, angiv fødeland/ If No, specify country 2.1 Hvad vejede du, før du blev gravid? /What did you weigh before you got pregnant? Kg 2.2 Hvor høj er du?/how tall are you? Cm 2.3 Hvad er barnets fars fødselsdato?/what is the child s father s date of birth? / / 3

5 3.1 Hvilken dato var din sidste menstruations første dag?/ What date was your last menstrual period (LMP)? / / Husker ikke/don t know 3.2 Var din sidste menstruation af sædvanlig styrke og varighed?/was your last period of normal intensity and duration? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.3 Var dine menstruationer op til graviditeten regelmæssige?/were your periods regular up until pregnancy? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.4 Hvis dine menstruationer var regelmæssige, hvor mange dage var der da fra første dag i den ene menstruation til første dag i næste menstruation?/if your periods were regular how many days were there from the first day of one menstrual period until the first day of your next menstrual period? Antal dage/no. of days 3.5 Har du taget p-piller inden for de sidste 4 måneder før graviditeten?/have you taken the contraceptive pill within the last 4 months before pregnancy? Ja /Yes 4

6 3.6 Ved du med sikkerhed, hvornår du blev gravid?/do you know for certain when you got pregnant? Ja /Yes Hvis Ja, hvilken dato?/if Yes, what date? / / 4.1 Led du af nogen af følgende sygdomme, før du blev gravid?/did you have any of the following conditions before you got pregnant? Ja, forhøjet blodtryk/yes, high blood pressure Ja, hjertesygdom/yes, heart disease Ja, lungesygdom/yes, lung disease Ja, sukkersyge/yes, diabetes Ja, stofskiftesygdom/yes, metabolic disorder Ja, nyresygdom/ Yes, kidney disease Ja, epilepsi/yes, epilepsy Ja, gigt/yes, gout Ja, anden sygdom/yes, other. Skriv hvilken Nej, jeg led ikke af nogen sygdom/no, I did not have any condition 5

7 4.2 Har du nogensinde været i behandling for psykiske problemer (fx angst, depression, alkoholmisbrug)?/ Have you ever been treated for any mental problems (e.g. anxiety, depression, alcoholism)? Ja/Yes Hvis Ja, sæt kryds/krydser/ If Yes, please tick/cross Samtaleterapi/ Counselling Hos praktiserende læge/in a GP Practice Hos praktiserende psykiater/in a Practicing Psychiatrist s Hos psykolog/ In a Psychologists Anden rådgivnings-eller Behandlingsinstitution/ Other advice or treatment institution Medicin/ Medicine 4.3 Har du været indlagt på psykiatrisk afdeling?/ Have you ever been admitted to the psychiatric ward? Ja/Yes 4.4 Har du gået i ambulatoriet på psykiatrisk afdeling?/have you ever attended an outpatient psychiatric department? Ja/Yes 6

8 4.5 Hvis du tidligere har været indlagt på sygehus, udfyld da skemaet her/ If you have previously been admitted, please complete the following. Tidl. Indlæggelse år/ Previous hospitalisation year 1. år/year 2. år/year 3. år/year 4. år/year 5. år/year 6. år/year Sygehus/ Hospital Sygdom/ Disease Behandling/ Treatment 4.6 Er du, eller har du under din nuværende graviditet været i behandling for/ Are you being treated/have you been treated for: Blærebetændelse/ Cystitis Ja/Yes Nyrebækkenbetændelse/ Renal PID Ja/Yes Udflåd, svie, kløe, smerte fra skeden/ Vaginal discharge, burning, itching, pain from vagina Ja/Yes 7

9 Hvis Ja, hvilken medicin blev du da behandlet med?/if Yes, what medications were you treated with? 4.7 Er der sukkersyge hos dine forældre, søskende eller børn? Is there a history of diabetes in your parents, siblings or children? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? 4.8 Er der alvorlige sygdomme i din eller din mands familie, herunder arvelige sygdomme?/ Are there any serious diseases in you or your spouse s family, including hereditary diseases? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? Hvilken sygdom drejer det sig om?/what disease? 8

10 5.1 Har du indtaget medicin inden for de sidste 3 måneder før graviditeten?/ Have you taken medication within three months before pregnancy? Ja/Yes 5.2 Har du på noget tidspunkt i graviditeten taget medicin oftere end én gang om ugen (du kan se bort fra jerntilskud og vitaminpiller)/ Have you at any stage during pregnancy taken medicine more than once a week (not including iron supplements or vitamins? Ja/Yes Hvis Ja, da hvilken medicin?/if Yes, what medicine? 5.3 Lider du, så vidt du ved, af allergi (fx overfor penicillin, jod eller plaster)?/do you suffer from any known allergies (penicillin, iodine or patch)? Ja/Yes Hvis Ja, da over for hvad?/if Yes, what allergy? 9

11 6.1 Røg du, da du blev gravid?/ Did you smoke before you knew you were pregnant? Ja/Yes 6.2 Hvor meget røg du dagligt?/how many cigarettes per day? Stk. 6.3 Ryger du nu?/ Do you smoke now? Ja/Yes 6.4 Hvor meget ryger du dagligt/how many cigarettes per day? Stk. 6.5 Hvis du ryger nu, er det da noget der bekymrer dig?/if you smoke now, is it something that worries you? Ja, noget/yes, some Ja, en hel del/yes alot 6.6 Hvor mange genstande (en genstand svarer til 1 øl, 1 glass vin eller 1 snaps) drak du circa om ugen før du blev gravid?/how many units per week did you drink before you got pregnant (1 unit=1 beer, 1 glass of wine or 1 spirit)? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/didn t drink alcohol 10

12 6.7 Hvor mange genstande drikker du circa om ugen nu du er gravid?/how many units a week are you drinking while pregnant? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/don t drink alcohol 6.8 Har du røget hash under graviditeten?/have you smoked cannabis during pregnancy? Ja/Yes 6.9 Hvis Ja, hvor mange gange har du da røget hash under graviditeten?/if yes, how many times have you smoked cannabis during pregnancy? Antal gange/no. of times 6.10 Har du haft et forbrug af speed, amfetamin, heroin, kokain eller lignende under graviditeten?/ Have you taken speed, amphetamines, heroin, cocaine or the like during pregnancy? Ja/Yes 6.11 Hvis Ja, hvilke stoffer har du da brug og hvor mange gange?/if Yes, how many times have you taken them? Stof/Drug: Stof/Drug: Stof/Drug: Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times 11

13 7.1 Er det første gang, du er gravid?/is this the first time you have been pregnant? Ja/Yes Hvis Ja, gå videre til 8.1/If Yes, go to 8.1 Hvis Nej, hvornår endte din sidste graviditet?/ If No, when did your last pregnancy end? Dato/Date / / 7.2 Hvis du har været gravid tidligere, hvornår og hvordan endte dine graviditeter?/ If you were pregnant before when and how did the pregnancy end? Graviditetsforløb Pregnancy stages År/Year 1. gravi/pregnancy 2. gravi/pregnancy 3. gravi/pregnancy 4. gravi/pregnancy 5. gravi/pregnancy 6. gravi/pregnancy 7. gravi/pregnancy 8. gravi/pregnancy Fødsel Live birth Spontan/ufrivil lig abort i 0-3, 4-6 måned/ Spontaneous miscarriage in 0-3, 4-6 months Provoker et/ frivillig abort/ Induced Abortio n Graviditet uden for livmodere n/ Ectopic pregnancy Hvis du tigligere har født (og derfor sat kryds i første kolonne) bedes du også udfylde spørgsmål 7.3/ If you have previously given birth and therefore ticked the first column, please also complete question

14 7.3 Hvordan er dine tidligere fødsler forløbet?/what the course of your previous births? Tidligere fødsler/ Previous birth Fødested/ Levende født/ Live birth Ja Nej Fødselsvægt/ Birthweight Født mere end 3 uger før tiden/ More than 3 weeks premature Gram/Gram Ja Nej Køn/ Sex Dreng Pige Rask/normalt udviklet/ Healthy/ Normally developed Ja Nej Birthplace Yes No Yes No Boy Girl Yes No 1. _g 2. _g 3. _g 4. _g 5. _g 6. _g 13

15 8.1 Hvor længe forsøgte du at blive gravid denne gang, før det lykkedes?/how long were you trying to get pregnant this time before you succeeded? År/Year Måneder/Months Har ikke bevidst forsøgt/did not plan pregnancy 8.2 Er du op til graviditeten blevet undersøgt for ufrivillig barnløshed?/ For the current pregnancy, did you have any fertility treatment? Ja/Yes Hvis Ja, hvilken behandling har du da modtaget?/if Yes, what treatment did you receive? Ingen behandling/no treatment Operation/Operation Hormonbehandling/Hormone treatment Reagensglasbarn/insemination/IVF/ Insemination 8.3 Har du blødt under din nuværende graviditet?/have you experienced bleeding in the current pregnancy? Ja, jeg bløder stadig/yes, currently Ja, blødningen er ophørt/yes, but it has stopped 14

16 Hvis Ja, angiv dato for første blødning/if Yes, enter the date of the first bleeding episode Dato/Date: / / Hvis Nej, gå videre til side 16/ If No, go to page Hvor længe varede blødningen/blødningerne sammenlagt?/how long did/does the bleeding continue for? Antal dage/total days 8.5 Havde du smerter i underlivet i forbindelse med blødningen?/did you experience abdominal pain in association with the bleeding? Ja, lette smerter/yes,light pain Ja, moderate smerter/yes moderate pain Ja, kraftige smerter/ Yes, strong pain 8.6 Har du været indlagt på grund af blødning?/have you been hospitalised due to bleeding? Ja/Yes Hvis Ja, hvor længe var du indlagt?/if Yes, how many days were you hospitalised? Antal dage/total days 15

17 GENERELLE SPØRGSMÅL/ GENERAL QUESTIONS 1.1 Hvad var din egen fødselsvægt?/ What was your birthweight? Gram 1.2 Har du en samlever/ægtefælle?/ Do you have a spouse or partner? Ja/Yes 1.3 Hvor mange kopper kaffe, te og kakao drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many cups of coffee, tea or cocoa do you drink each day while pregnant? Antal kopper kaffe/total cups of coffee Antal kopper te/ Total cups of tea Antal kopper kaffe/ Total cups of cocoa 1.4 Hvor mange flasker cola (0.25l) drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many bottles of cola do you drink per day while pregnant? Antal flasker cola/total bottles of cola 16

18 UDDANNELSE OG ARBEJDE/ EDUCATION & WORK 2.1 Hvilken af følgende muligheder passer bedst på din nuværende situation?/ Which of the following best describes your current situation? 1.Indtægtsgivende arbejde/revenue generating work (Gælder også, hvis du er syge- eller fravæsmeldt/applies also if you are sick or absent/on leave) 2.Arbejdsledig med dagpenge/unemployed with benefits 3.Revalidering, kontanthjælp eller førtidspension/ Rehabilitation, social assistance or disability recipient 4.Studerende/Student 5.Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvad/if other please list: Skriv i spørgsmål , hvad du laver nu, eller hvis du ikke er i arbejde, hvad du semest har været beskæftiget med/ Write in questions 2.3 and 2.3 what you are doing now, or if you are not working, what you last worked as. 17

19 2.2 Hvad er/var din dtilling?/what is/was your position? Nøjagtig angivelse, f.eks kontorassistent, ikke blot assistant; folkeskolelærer, ikke blot lærer/ Be specific, e.g. office assistant and not just assistant, elementary school teacher and not just teacher. 2.3 Hvor mange timer arbejder du uden for hjemmet om ugen?/how many hours per week do you work outside of the home? Antal timer i gennemsnit/ Total time on average hrs 2.4 På hvilket trin har du afsluttet din skolegang? (Afsluttet før start på en eventual senere uddannelse)/ At what stage did you complete your education? (Completed before starting further education) 7-9 klasse/7th-9th grade 10.klasse/realeksamen, teknisk forberedelseseksamen/ 10 th grade/lower secondary education, technical prep. examination Udvidet teknisk forberedelseseksamen/enhanced technical examination Studentereksamen/hf/hh/htx eller tilsvarende/ Highschool or equivalent Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvilket/ If other give details 18

20 2.5 Hvilken faglig uddannelse har du afslutter?/what training have you completed? Ingen afsluttet uddannelse (gælder både hvis du ikke er begyndt på en uddannelse eller er igang med en uddannelse)/no completed training (or if you have not started an education or are working on an education) Uddannelse afbrudt/ Gap year (education interruption) Faglært/EFG/ Skilled worker Kort uddannelse (1-2 år)/ Short training (1-2 years) Mellemlang uddannelse (3-4 år)/ Medium training (3-4 years) Akademisk/lang vidergående uddannelse/ Academic higher education Anden/Other Hvis Anden, angiv da hvilken/ If Other, please describe 19

21 SPØRGSMÅL OM ALKOHOL/ QUESTIONS ON ALCOHOL De følgende spørgsmål handler om dit alkphplfprbrug før og under graviditeten. Spørgsmålene er delt op på øl, vin og spiritus. De drejer sigom, hvor meget du i gennemsnit drikker om ugen/the following questions are about your alcohol consumption before and during pregnancy. The questions are divided on beer, wine and spirits. They are about how much you drink on average per week. 3.1 Hvor mange øl drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many beers did you drink on average per week before you got pregnant? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drak aldrig øl/ Didn t drink beer 3.2 Hvor mange øl drikker du nu i gennemsnit om ugen?/ How many drinks of beer do you drink now on average per week? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drikker aldrig øl/ Don t drink beer 20

22 3.3 Hvor mange glas vin drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of wine did you drink on average per week before you got pregnant? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig vin /Didn t drink wine 3.4 Drak du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Did you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 3.5 Hvor mange glas vin drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of wine do you drink now on average per week? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig vin /Don t drink wine 3.6 Drikker du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Do you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 21

23 3.7 Hvor mange glas spiritus (fx. Vodka og gin) eller hedvin (fx. Martini og portvin) drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of spirits (e.g. vodka or gin) or liquor (e.g. martini or port) did you drink on average per week before you were pregnant? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig spiritus/hedvin /Didn t drink spirits or liquor 3.8 Hvor mange glas spiritus drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of spirits do you drink on average per week now? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig spiritus/hedvin /Don t drink spirits or liquor 22

24 3.9 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de første uger, før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 5 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 3.10 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

25 3.11 Hvor mange genstande drak din partner/mand i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/how many drinks on average a week did your partner/husband drink before you were pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drak aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.12 Hvor mange genstande drikker din partner/mand nu i gennemsnit om ugen?/how man drinks does your partner/husband drink on average per week now that you are pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drikker aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.13 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de forste uger før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 3 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 24

26 3.14 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2010 blev der registreret 856 fødsler (8 tvillinger, 1 trilling, 866 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 60,5 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2009: 621,3).

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2009 blev der registreret 889 fødsler (10 tvillinger, 899 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 62,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2008: 57,8). Der er

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis.

Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Alkoholforbrug og graviditet: Risici, holdninger og informationspraksis. Ulrik Schiøler Kesmodel Institut for Klinisk Medicin Københavns Universitet Gynækologisk Obstetrisk Afd. Herlev og Gentofte Hospital

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Danish National Birth Cohort (DNBC)

Danish National Birth Cohort (DNBC) Danish National Birth Cohort (DNBC) Application form for access to data and biological samples ref. 2011-32 Project title: Applicant: Betydning af feber under graviditeten for barnets motoriske udvikling

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. no 2016-16 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: Investigation of preventable risk

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

LÆR DANSK LÆR OM DANMARK LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK. Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København

LÆR DANSK LÆR OM DANMARK LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK. Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København LÆR DANSK LÆR OM DANMARK Tilbud fra Københavns Kommune til udlændinge, der fl ytter til København LEARN DANISH LEARN ABOUT DENMARK Offers from the City of Copenhagen to foreigners who move to Copenhagen

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere