Downloaded on T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Downloaded on 2015-09-19T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study."

Transkript

1 Title Author(s) Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study O'Neill, Sinéad Maria Publication date 2014 Original citation Type of publication Rights O'Neill, S. M Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study. PhD Thesis, University College Cork. Doctoral thesis 2014, Sinéad M. O'Neill Embargo information Please note that Chapter 6 (pp ) is unavailable due to a restriction requested by the author. Embargo lift date T17:19:25Z Item downloaded from Downloaded on T23:36:29Z

2 SPØRGESKEMA QUESTIONNAIRE Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Obstetrisk og Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Skejby Department of Paediatrics and Perinatal Epidemiology Research Unit, Aarhus University Hospital, Skejby 1

3 På de følgende sider finder du en række spørgsmål, hvis svar vil blive brugt til forskning og udvikling på føde- og børneafdelingens forskningsenhed. Det primære formal er at undersøge faktorer med betydning for forløbet af graviditet og fødsel. Dine svar vil kun være tilgængelige for forskerne bag undersøgelsen, og allé oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Den behandling du modtager under din graviditet vil være uafhængig af din deltagelse i undersøgelsen. Deltagelse er frivillig, og du kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen igen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon: Du er også velkommen til at sende os en mail på adressen: On the following pages you will find a number of questions whose answers will be used for research and development in the paediatrics and perinatal epidemiology department's research unit. The primary purpose is to examine the factors which affect the course of pregnancy and childbirth. Your answers will only be available to researchers involved in the study, and all information will be treated confidentially and anonymously. The treatment you receive during your pregnancy will be independent of your participation in the study. Participation is voluntary and you may at any time withdraw from the study again. If you have any questions, please feel free to contact us by phone: You are also welcome to send us an at: Venlig hilsen /sincerely Tine Brink Henriksen, Professor, Ph.D. Niels Uldbjerg, Professor, Dr. Med. 2

4 Navn/Name Adresse/Address 1.1 CPR-nummer/CPR-number Skemaet er udfyldt den/date form is completed / / Er du født i Danmark?/Were you born in Denmark? Ja/Yes Hvis Nej, angiv fødeland/ If No, specify country 2.1 Hvad vejede du, før du blev gravid? /What did you weigh before you got pregnant? Kg 2.2 Hvor høj er du?/how tall are you? Cm 2.3 Hvad er barnets fars fødselsdato?/what is the child s father s date of birth? / / 3

5 3.1 Hvilken dato var din sidste menstruations første dag?/ What date was your last menstrual period (LMP)? / / Husker ikke/don t know 3.2 Var din sidste menstruation af sædvanlig styrke og varighed?/was your last period of normal intensity and duration? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.3 Var dine menstruationer op til graviditeten regelmæssige?/were your periods regular up until pregnancy? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.4 Hvis dine menstruationer var regelmæssige, hvor mange dage var der da fra første dag i den ene menstruation til første dag i næste menstruation?/if your periods were regular how many days were there from the first day of one menstrual period until the first day of your next menstrual period? Antal dage/no. of days 3.5 Har du taget p-piller inden for de sidste 4 måneder før graviditeten?/have you taken the contraceptive pill within the last 4 months before pregnancy? Ja /Yes 4

6 3.6 Ved du med sikkerhed, hvornår du blev gravid?/do you know for certain when you got pregnant? Ja /Yes Hvis Ja, hvilken dato?/if Yes, what date? / / 4.1 Led du af nogen af følgende sygdomme, før du blev gravid?/did you have any of the following conditions before you got pregnant? Ja, forhøjet blodtryk/yes, high blood pressure Ja, hjertesygdom/yes, heart disease Ja, lungesygdom/yes, lung disease Ja, sukkersyge/yes, diabetes Ja, stofskiftesygdom/yes, metabolic disorder Ja, nyresygdom/ Yes, kidney disease Ja, epilepsi/yes, epilepsy Ja, gigt/yes, gout Ja, anden sygdom/yes, other. Skriv hvilken Nej, jeg led ikke af nogen sygdom/no, I did not have any condition 5

7 4.2 Har du nogensinde været i behandling for psykiske problemer (fx angst, depression, alkoholmisbrug)?/ Have you ever been treated for any mental problems (e.g. anxiety, depression, alcoholism)? Ja/Yes Hvis Ja, sæt kryds/krydser/ If Yes, please tick/cross Samtaleterapi/ Counselling Hos praktiserende læge/in a GP Practice Hos praktiserende psykiater/in a Practicing Psychiatrist s Hos psykolog/ In a Psychologists Anden rådgivnings-eller Behandlingsinstitution/ Other advice or treatment institution Medicin/ Medicine 4.3 Har du været indlagt på psykiatrisk afdeling?/ Have you ever been admitted to the psychiatric ward? Ja/Yes 4.4 Har du gået i ambulatoriet på psykiatrisk afdeling?/have you ever attended an outpatient psychiatric department? Ja/Yes 6

8 4.5 Hvis du tidligere har været indlagt på sygehus, udfyld da skemaet her/ If you have previously been admitted, please complete the following. Tidl. Indlæggelse år/ Previous hospitalisation year 1. år/year 2. år/year 3. år/year 4. år/year 5. år/year 6. år/year Sygehus/ Hospital Sygdom/ Disease Behandling/ Treatment 4.6 Er du, eller har du under din nuværende graviditet været i behandling for/ Are you being treated/have you been treated for: Blærebetændelse/ Cystitis Ja/Yes Nyrebækkenbetændelse/ Renal PID Ja/Yes Udflåd, svie, kløe, smerte fra skeden/ Vaginal discharge, burning, itching, pain from vagina Ja/Yes 7

9 Hvis Ja, hvilken medicin blev du da behandlet med?/if Yes, what medications were you treated with? 4.7 Er der sukkersyge hos dine forældre, søskende eller børn? Is there a history of diabetes in your parents, siblings or children? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? 4.8 Er der alvorlige sygdomme i din eller din mands familie, herunder arvelige sygdomme?/ Are there any serious diseases in you or your spouse s family, including hereditary diseases? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? Hvilken sygdom drejer det sig om?/what disease? 8

10 5.1 Har du indtaget medicin inden for de sidste 3 måneder før graviditeten?/ Have you taken medication within three months before pregnancy? Ja/Yes 5.2 Har du på noget tidspunkt i graviditeten taget medicin oftere end én gang om ugen (du kan se bort fra jerntilskud og vitaminpiller)/ Have you at any stage during pregnancy taken medicine more than once a week (not including iron supplements or vitamins? Ja/Yes Hvis Ja, da hvilken medicin?/if Yes, what medicine? 5.3 Lider du, så vidt du ved, af allergi (fx overfor penicillin, jod eller plaster)?/do you suffer from any known allergies (penicillin, iodine or patch)? Ja/Yes Hvis Ja, da over for hvad?/if Yes, what allergy? 9

11 6.1 Røg du, da du blev gravid?/ Did you smoke before you knew you were pregnant? Ja/Yes 6.2 Hvor meget røg du dagligt?/how many cigarettes per day? Stk. 6.3 Ryger du nu?/ Do you smoke now? Ja/Yes 6.4 Hvor meget ryger du dagligt/how many cigarettes per day? Stk. 6.5 Hvis du ryger nu, er det da noget der bekymrer dig?/if you smoke now, is it something that worries you? Ja, noget/yes, some Ja, en hel del/yes alot 6.6 Hvor mange genstande (en genstand svarer til 1 øl, 1 glass vin eller 1 snaps) drak du circa om ugen før du blev gravid?/how many units per week did you drink before you got pregnant (1 unit=1 beer, 1 glass of wine or 1 spirit)? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/didn t drink alcohol 10

12 6.7 Hvor mange genstande drikker du circa om ugen nu du er gravid?/how many units a week are you drinking while pregnant? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/don t drink alcohol 6.8 Har du røget hash under graviditeten?/have you smoked cannabis during pregnancy? Ja/Yes 6.9 Hvis Ja, hvor mange gange har du da røget hash under graviditeten?/if yes, how many times have you smoked cannabis during pregnancy? Antal gange/no. of times 6.10 Har du haft et forbrug af speed, amfetamin, heroin, kokain eller lignende under graviditeten?/ Have you taken speed, amphetamines, heroin, cocaine or the like during pregnancy? Ja/Yes 6.11 Hvis Ja, hvilke stoffer har du da brug og hvor mange gange?/if Yes, how many times have you taken them? Stof/Drug: Stof/Drug: Stof/Drug: Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times 11

13 7.1 Er det første gang, du er gravid?/is this the first time you have been pregnant? Ja/Yes Hvis Ja, gå videre til 8.1/If Yes, go to 8.1 Hvis Nej, hvornår endte din sidste graviditet?/ If No, when did your last pregnancy end? Dato/Date / / 7.2 Hvis du har været gravid tidligere, hvornår og hvordan endte dine graviditeter?/ If you were pregnant before when and how did the pregnancy end? Graviditetsforløb Pregnancy stages År/Year 1. gravi/pregnancy 2. gravi/pregnancy 3. gravi/pregnancy 4. gravi/pregnancy 5. gravi/pregnancy 6. gravi/pregnancy 7. gravi/pregnancy 8. gravi/pregnancy Fødsel Live birth Spontan/ufrivil lig abort i 0-3, 4-6 måned/ Spontaneous miscarriage in 0-3, 4-6 months Provoker et/ frivillig abort/ Induced Abortio n Graviditet uden for livmodere n/ Ectopic pregnancy Hvis du tigligere har født (og derfor sat kryds i første kolonne) bedes du også udfylde spørgsmål 7.3/ If you have previously given birth and therefore ticked the first column, please also complete question

14 7.3 Hvordan er dine tidligere fødsler forløbet?/what the course of your previous births? Tidligere fødsler/ Previous birth Fødested/ Levende født/ Live birth Ja Nej Fødselsvægt/ Birthweight Født mere end 3 uger før tiden/ More than 3 weeks premature Gram/Gram Ja Nej Køn/ Sex Dreng Pige Rask/normalt udviklet/ Healthy/ Normally developed Ja Nej Birthplace Yes No Yes No Boy Girl Yes No 1. _g 2. _g 3. _g 4. _g 5. _g 6. _g 13

15 8.1 Hvor længe forsøgte du at blive gravid denne gang, før det lykkedes?/how long were you trying to get pregnant this time before you succeeded? År/Year Måneder/Months Har ikke bevidst forsøgt/did not plan pregnancy 8.2 Er du op til graviditeten blevet undersøgt for ufrivillig barnløshed?/ For the current pregnancy, did you have any fertility treatment? Ja/Yes Hvis Ja, hvilken behandling har du da modtaget?/if Yes, what treatment did you receive? Ingen behandling/no treatment Operation/Operation Hormonbehandling/Hormone treatment Reagensglasbarn/insemination/IVF/ Insemination 8.3 Har du blødt under din nuværende graviditet?/have you experienced bleeding in the current pregnancy? Ja, jeg bløder stadig/yes, currently Ja, blødningen er ophørt/yes, but it has stopped 14

16 Hvis Ja, angiv dato for første blødning/if Yes, enter the date of the first bleeding episode Dato/Date: / / Hvis Nej, gå videre til side 16/ If No, go to page Hvor længe varede blødningen/blødningerne sammenlagt?/how long did/does the bleeding continue for? Antal dage/total days 8.5 Havde du smerter i underlivet i forbindelse med blødningen?/did you experience abdominal pain in association with the bleeding? Ja, lette smerter/yes,light pain Ja, moderate smerter/yes moderate pain Ja, kraftige smerter/ Yes, strong pain 8.6 Har du været indlagt på grund af blødning?/have you been hospitalised due to bleeding? Ja/Yes Hvis Ja, hvor længe var du indlagt?/if Yes, how many days were you hospitalised? Antal dage/total days 15

17 GENERELLE SPØRGSMÅL/ GENERAL QUESTIONS 1.1 Hvad var din egen fødselsvægt?/ What was your birthweight? Gram 1.2 Har du en samlever/ægtefælle?/ Do you have a spouse or partner? Ja/Yes 1.3 Hvor mange kopper kaffe, te og kakao drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many cups of coffee, tea or cocoa do you drink each day while pregnant? Antal kopper kaffe/total cups of coffee Antal kopper te/ Total cups of tea Antal kopper kaffe/ Total cups of cocoa 1.4 Hvor mange flasker cola (0.25l) drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many bottles of cola do you drink per day while pregnant? Antal flasker cola/total bottles of cola 16

18 UDDANNELSE OG ARBEJDE/ EDUCATION & WORK 2.1 Hvilken af følgende muligheder passer bedst på din nuværende situation?/ Which of the following best describes your current situation? 1.Indtægtsgivende arbejde/revenue generating work (Gælder også, hvis du er syge- eller fravæsmeldt/applies also if you are sick or absent/on leave) 2.Arbejdsledig med dagpenge/unemployed with benefits 3.Revalidering, kontanthjælp eller førtidspension/ Rehabilitation, social assistance or disability recipient 4.Studerende/Student 5.Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvad/if other please list: Skriv i spørgsmål , hvad du laver nu, eller hvis du ikke er i arbejde, hvad du semest har været beskæftiget med/ Write in questions 2.3 and 2.3 what you are doing now, or if you are not working, what you last worked as. 17

19 2.2 Hvad er/var din dtilling?/what is/was your position? Nøjagtig angivelse, f.eks kontorassistent, ikke blot assistant; folkeskolelærer, ikke blot lærer/ Be specific, e.g. office assistant and not just assistant, elementary school teacher and not just teacher. 2.3 Hvor mange timer arbejder du uden for hjemmet om ugen?/how many hours per week do you work outside of the home? Antal timer i gennemsnit/ Total time on average hrs 2.4 På hvilket trin har du afsluttet din skolegang? (Afsluttet før start på en eventual senere uddannelse)/ At what stage did you complete your education? (Completed before starting further education) 7-9 klasse/7th-9th grade 10.klasse/realeksamen, teknisk forberedelseseksamen/ 10 th grade/lower secondary education, technical prep. examination Udvidet teknisk forberedelseseksamen/enhanced technical examination Studentereksamen/hf/hh/htx eller tilsvarende/ Highschool or equivalent Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvilket/ If other give details 18

20 2.5 Hvilken faglig uddannelse har du afslutter?/what training have you completed? Ingen afsluttet uddannelse (gælder både hvis du ikke er begyndt på en uddannelse eller er igang med en uddannelse)/no completed training (or if you have not started an education or are working on an education) Uddannelse afbrudt/ Gap year (education interruption) Faglært/EFG/ Skilled worker Kort uddannelse (1-2 år)/ Short training (1-2 years) Mellemlang uddannelse (3-4 år)/ Medium training (3-4 years) Akademisk/lang vidergående uddannelse/ Academic higher education Anden/Other Hvis Anden, angiv da hvilken/ If Other, please describe 19

21 SPØRGSMÅL OM ALKOHOL/ QUESTIONS ON ALCOHOL De følgende spørgsmål handler om dit alkphplfprbrug før og under graviditeten. Spørgsmålene er delt op på øl, vin og spiritus. De drejer sigom, hvor meget du i gennemsnit drikker om ugen/the following questions are about your alcohol consumption before and during pregnancy. The questions are divided on beer, wine and spirits. They are about how much you drink on average per week. 3.1 Hvor mange øl drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many beers did you drink on average per week before you got pregnant? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drak aldrig øl/ Didn t drink beer 3.2 Hvor mange øl drikker du nu i gennemsnit om ugen?/ How many drinks of beer do you drink now on average per week? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drikker aldrig øl/ Don t drink beer 20

22 3.3 Hvor mange glas vin drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of wine did you drink on average per week before you got pregnant? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig vin /Didn t drink wine 3.4 Drak du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Did you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 3.5 Hvor mange glas vin drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of wine do you drink now on average per week? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig vin /Don t drink wine 3.6 Drikker du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Do you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 21

23 3.7 Hvor mange glas spiritus (fx. Vodka og gin) eller hedvin (fx. Martini og portvin) drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of spirits (e.g. vodka or gin) or liquor (e.g. martini or port) did you drink on average per week before you were pregnant? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig spiritus/hedvin /Didn t drink spirits or liquor 3.8 Hvor mange glas spiritus drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of spirits do you drink on average per week now? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig spiritus/hedvin /Don t drink spirits or liquor 22

24 3.9 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de første uger, før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 5 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 3.10 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

25 3.11 Hvor mange genstande drak din partner/mand i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/how many drinks on average a week did your partner/husband drink before you were pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drak aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.12 Hvor mange genstande drikker din partner/mand nu i gennemsnit om ugen?/how man drinks does your partner/husband drink on average per week now that you are pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drikker aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.13 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de forste uger før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 3 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 24

26 3.14 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

MEDICAL CANCER THERAPIES

MEDICAL CANCER THERAPIES Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/Engelsk Patient Information MEDICAL CANCER THERAPIES Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk /

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex

Oversættelse til dansk af spørgeskemaet. Chronic disease. 24. september 2007. Claire Gudex Oversættelse til dansk af spørgeskemaet Chronic disease 24. september 2007 Claire Gudex 1 Introduktion... 3 2 Forward oversættelse... 4 3 ack oversættelse & Produktion af en revideret dansk version...

Læs mere

Technical report ISSP 2009 Denmark Social Inequality IV

Technical report ISSP 2009 Denmark Social Inequality IV + 0 Technical report ISSP 2009 Denmark Social Inequality IV This report contains a general description of sampling procedure, fielding etc. for the Danish Religion III ISSPmodule. Furthermore, it contains

Læs mere

UCN Teknologi & Business

UCN Teknologi & Business UCN Teknologi & Business Sætter fokus på sundhed UCN Teknologi & Business er sundhedscertificeret af Dansk Firmaidrætsforbund i 2011 for at gøre en særlig sundhedsfremmende indsats for sine studerende

Læs mere

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables

The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 Methods and variables The Danish Health Examination Survey 2007-2008 was carried out by National Institute of Public Health, University of Southern Denmark

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 Udfyld venligst kun hvide felter Fertilitetsrådgivningen Øresund er et nyt initiativ med det formål

Læs mere

Europæisk NADA-møde 2002 i København.

Europæisk NADA-møde 2002 i København. Europæisk NADA-møde 2002 i København. Internationalt symposium om Øreakupunktur i misbrugs- og psykiatrisk behandling. Torsdag d. 28 og fredag d. 29 november 2002 St. Kannikestræde 19, København K. Arrangører

Læs mere

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget

Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget Extracts from Wages and Working Conditions in Agriculture Dansk/Engelsk Uddrag af Løn- og arbejdsvilkår i jordbruget 2 Velkommen.......................................

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering

SAMMENHÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED HJERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering SAMMENÆNGENDE MONITORERING OG OPFØLGNING AF GRAVIDE MED JERTESYGDOM en medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (11) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2.

DN042_ MALE OR FEMALE OBSERVATION Interviewer:BESTEM RESPONDENTENS KØN UD FRA EGEN OBSERVATION (SPØRG HVIS DU ER I TVIVL) 1. Mand 2. Share w2 Questionnaire version 2.7 2006-09-27 IF INTERVIEW MODE = 1. Individual. Single ELSE IF INTERVIEW MODE = 2. Individual. Couple, first respondent CM003_ CHOICE RESPONDENT FINANCE Senere i løbet

Læs mere

Introduction. Problem definition. Test Purpose

Introduction. Problem definition. Test Purpose 1 Table of content Introduction (Katrine) 3 Problem definition (Katrine).3 Test Purpose (Katrine)..3 Test method (Katrine) 4 Use of Scientific Methods (Charlotte).5 Test Persons (Charlotte)..6 Test plan

Læs mere

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN

EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN EVALUERING AF SYGEPLEJEN TIL BRYSTKRÆFTPATIENTER I DANMARK - STANDARDER FOR SYGEPLEJEN 2004 Evaluering af sygeplejen til brystkræftpatienter i Danmark Standarder for sygeplejen Maj 2004 Evaluering af sygeplejen

Læs mere

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet

Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark: Ekspertviden og netværk på lægemiddelområdet Pharmadanmark har noget, som ingen anden fagforening har: Specialviden om lægemiddelområdet og et stærkt fagligt netværk og fællesskab. Som faglig

Læs mere

E-Usability and Science Theory module

E-Usability and Science Theory module E-Usability and Science Theory module E-Concept, EAL Odense Fall 2011 Jeanett Drevsfeldt, Søren Pryds, Shwan Sulaiman, Bonita Hansen 1 E-Usability and Science Theory module Contents Introduction/About

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by:

Heart Statistics. Materialet er samlet af: Compiled by: 2000 2001 HjerteStatistik Heart Statistics Materialet er samlet af: Compiled by: Jørgen Videbæk Forskningschef dr. med. Hjerteforeningen Head research department D.M.Sc F.E.S.C. Danish Heart Foundation

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form RF1_da_en_020113 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark til religiøs forkynder, missionær, nonne eller munk Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema

Læs mere

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006

Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 Health Statistics in the Nordic Countries 2006 Helsestatistik for de nordiske lande 2006 'Health Statistics in

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

Årsberetning. Annual Report

Årsberetning. Annual Report Årsberetning Annual Report 2014 Tekst: Anett Wiingaard Fotos: Jasper Simonsen og Bjarke Ørsted Layout: Eva Tryti Omslag: Eva Tryti Tryk: Clausen Grafisk ApS 2015 GODA God Alkoholkultur Løgstørgade 2 2100

Læs mere

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK

ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK Håndbog 80/2004 DANMARK (da) 1 ERSTATNING TIL OFRE FOR FORBRYDELSER DANMARK 1. National lovgivning... 2 1.1. Gennemførelse [artikel 18]... 2 1.2. Nationale erstatningsordninger [artikel 12, stk. 2]...

Læs mere

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn

Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn En systematisk gennemgang af litteraturen Louise Beltoft Borup Andersen Maren Johanne Heilskov Rytter Tine Houmann

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Theis Ida 01.09.14 17.00-20.00 Teorilokalet,

Læs mere