Downloaded on T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Downloaded on 2015-09-19T23:36:29Z. Title. Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study."

Transkript

1 Title Author(s) Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study O'Neill, Sinéad Maria Publication date 2014 Original citation Type of publication Rights O'Neill, S. M Caesarean section and subsequent pregnancy outcome: a Danish register-based cohort study. PhD Thesis, University College Cork. Doctoral thesis 2014, Sinéad M. O'Neill Embargo information Please note that Chapter 6 (pp ) is unavailable due to a restriction requested by the author. Embargo lift date T17:19:25Z Item downloaded from Downloaded on T23:36:29Z

2 SPØRGESKEMA QUESTIONNAIRE Perinatal Epidemiologisk Forskningsenhed, Obstetrisk og Pædiatrisk afdeling, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Skejby Department of Paediatrics and Perinatal Epidemiology Research Unit, Aarhus University Hospital, Skejby 1

3 På de følgende sider finder du en række spørgsmål, hvis svar vil blive brugt til forskning og udvikling på føde- og børneafdelingens forskningsenhed. Det primære formal er at undersøge faktorer med betydning for forløbet af graviditet og fødsel. Dine svar vil kun være tilgængelige for forskerne bag undersøgelsen, og allé oplysninger vil blive behandlet fortroligt og anonymt. Den behandling du modtager under din graviditet vil være uafhængig af din deltagelse i undersøgelsen. Deltagelse er frivillig, og du kan på ethvert tidspunkt trække dig ud af undersøgelsen igen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon: Du er også velkommen til at sende os en mail på adressen: On the following pages you will find a number of questions whose answers will be used for research and development in the paediatrics and perinatal epidemiology department's research unit. The primary purpose is to examine the factors which affect the course of pregnancy and childbirth. Your answers will only be available to researchers involved in the study, and all information will be treated confidentially and anonymously. The treatment you receive during your pregnancy will be independent of your participation in the study. Participation is voluntary and you may at any time withdraw from the study again. If you have any questions, please feel free to contact us by phone: You are also welcome to send us an at: Venlig hilsen /sincerely Tine Brink Henriksen, Professor, Ph.D. Niels Uldbjerg, Professor, Dr. Med. 2

4 Navn/Name Adresse/Address 1.1 CPR-nummer/CPR-number Skemaet er udfyldt den/date form is completed / / Er du født i Danmark?/Were you born in Denmark? Ja/Yes Hvis Nej, angiv fødeland/ If No, specify country 2.1 Hvad vejede du, før du blev gravid? /What did you weigh before you got pregnant? Kg 2.2 Hvor høj er du?/how tall are you? Cm 2.3 Hvad er barnets fars fødselsdato?/what is the child s father s date of birth? / / 3

5 3.1 Hvilken dato var din sidste menstruations første dag?/ What date was your last menstrual period (LMP)? / / Husker ikke/don t know 3.2 Var din sidste menstruation af sædvanlig styrke og varighed?/was your last period of normal intensity and duration? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.3 Var dine menstruationer op til graviditeten regelmæssige?/were your periods regular up until pregnancy? Ja /Yes Ved ikke/don t know 3.4 Hvis dine menstruationer var regelmæssige, hvor mange dage var der da fra første dag i den ene menstruation til første dag i næste menstruation?/if your periods were regular how many days were there from the first day of one menstrual period until the first day of your next menstrual period? Antal dage/no. of days 3.5 Har du taget p-piller inden for de sidste 4 måneder før graviditeten?/have you taken the contraceptive pill within the last 4 months before pregnancy? Ja /Yes 4

6 3.6 Ved du med sikkerhed, hvornår du blev gravid?/do you know for certain when you got pregnant? Ja /Yes Hvis Ja, hvilken dato?/if Yes, what date? / / 4.1 Led du af nogen af følgende sygdomme, før du blev gravid?/did you have any of the following conditions before you got pregnant? Ja, forhøjet blodtryk/yes, high blood pressure Ja, hjertesygdom/yes, heart disease Ja, lungesygdom/yes, lung disease Ja, sukkersyge/yes, diabetes Ja, stofskiftesygdom/yes, metabolic disorder Ja, nyresygdom/ Yes, kidney disease Ja, epilepsi/yes, epilepsy Ja, gigt/yes, gout Ja, anden sygdom/yes, other. Skriv hvilken Nej, jeg led ikke af nogen sygdom/no, I did not have any condition 5

7 4.2 Har du nogensinde været i behandling for psykiske problemer (fx angst, depression, alkoholmisbrug)?/ Have you ever been treated for any mental problems (e.g. anxiety, depression, alcoholism)? Ja/Yes Hvis Ja, sæt kryds/krydser/ If Yes, please tick/cross Samtaleterapi/ Counselling Hos praktiserende læge/in a GP Practice Hos praktiserende psykiater/in a Practicing Psychiatrist s Hos psykolog/ In a Psychologists Anden rådgivnings-eller Behandlingsinstitution/ Other advice or treatment institution Medicin/ Medicine 4.3 Har du været indlagt på psykiatrisk afdeling?/ Have you ever been admitted to the psychiatric ward? Ja/Yes 4.4 Har du gået i ambulatoriet på psykiatrisk afdeling?/have you ever attended an outpatient psychiatric department? Ja/Yes 6

8 4.5 Hvis du tidligere har været indlagt på sygehus, udfyld da skemaet her/ If you have previously been admitted, please complete the following. Tidl. Indlæggelse år/ Previous hospitalisation year 1. år/year 2. år/year 3. år/year 4. år/year 5. år/year 6. år/year Sygehus/ Hospital Sygdom/ Disease Behandling/ Treatment 4.6 Er du, eller har du under din nuværende graviditet været i behandling for/ Are you being treated/have you been treated for: Blærebetændelse/ Cystitis Ja/Yes Nyrebækkenbetændelse/ Renal PID Ja/Yes Udflåd, svie, kløe, smerte fra skeden/ Vaginal discharge, burning, itching, pain from vagina Ja/Yes 7

9 Hvis Ja, hvilken medicin blev du da behandlet med?/if Yes, what medications were you treated with? 4.7 Er der sukkersyge hos dine forældre, søskende eller børn? Is there a history of diabetes in your parents, siblings or children? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? 4.8 Er der alvorlige sygdomme i din eller din mands familie, herunder arvelige sygdomme?/ Are there any serious diseases in you or your spouse s family, including hereditary diseases? Ja/Yes Hvis Ja, da hos hvem?/if Yes, in whom? Hvilken sygdom drejer det sig om?/what disease? 8

10 5.1 Har du indtaget medicin inden for de sidste 3 måneder før graviditeten?/ Have you taken medication within three months before pregnancy? Ja/Yes 5.2 Har du på noget tidspunkt i graviditeten taget medicin oftere end én gang om ugen (du kan se bort fra jerntilskud og vitaminpiller)/ Have you at any stage during pregnancy taken medicine more than once a week (not including iron supplements or vitamins? Ja/Yes Hvis Ja, da hvilken medicin?/if Yes, what medicine? 5.3 Lider du, så vidt du ved, af allergi (fx overfor penicillin, jod eller plaster)?/do you suffer from any known allergies (penicillin, iodine or patch)? Ja/Yes Hvis Ja, da over for hvad?/if Yes, what allergy? 9

11 6.1 Røg du, da du blev gravid?/ Did you smoke before you knew you were pregnant? Ja/Yes 6.2 Hvor meget røg du dagligt?/how many cigarettes per day? Stk. 6.3 Ryger du nu?/ Do you smoke now? Ja/Yes 6.4 Hvor meget ryger du dagligt/how many cigarettes per day? Stk. 6.5 Hvis du ryger nu, er det da noget der bekymrer dig?/if you smoke now, is it something that worries you? Ja, noget/yes, some Ja, en hel del/yes alot 6.6 Hvor mange genstande (en genstand svarer til 1 øl, 1 glass vin eller 1 snaps) drak du circa om ugen før du blev gravid?/how many units per week did you drink before you got pregnant (1 unit=1 beer, 1 glass of wine or 1 spirit)? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/didn t drink alcohol 10

12 6.7 Hvor mange genstande drikker du circa om ugen nu du er gravid?/how many units a week are you drinking while pregnant? Antal genstande/no. of units Mindre end 1 genstand/less than 1 unit Drak aldrig alcohol/don t drink alcohol 6.8 Har du røget hash under graviditeten?/have you smoked cannabis during pregnancy? Ja/Yes 6.9 Hvis Ja, hvor mange gange har du da røget hash under graviditeten?/if yes, how many times have you smoked cannabis during pregnancy? Antal gange/no. of times 6.10 Har du haft et forbrug af speed, amfetamin, heroin, kokain eller lignende under graviditeten?/ Have you taken speed, amphetamines, heroin, cocaine or the like during pregnancy? Ja/Yes 6.11 Hvis Ja, hvilke stoffer har du da brug og hvor mange gange?/if Yes, how many times have you taken them? Stof/Drug: Stof/Drug: Stof/Drug: Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times Antal gange/no. of times 11

13 7.1 Er det første gang, du er gravid?/is this the first time you have been pregnant? Ja/Yes Hvis Ja, gå videre til 8.1/If Yes, go to 8.1 Hvis Nej, hvornår endte din sidste graviditet?/ If No, when did your last pregnancy end? Dato/Date / / 7.2 Hvis du har været gravid tidligere, hvornår og hvordan endte dine graviditeter?/ If you were pregnant before when and how did the pregnancy end? Graviditetsforløb Pregnancy stages År/Year 1. gravi/pregnancy 2. gravi/pregnancy 3. gravi/pregnancy 4. gravi/pregnancy 5. gravi/pregnancy 6. gravi/pregnancy 7. gravi/pregnancy 8. gravi/pregnancy Fødsel Live birth Spontan/ufrivil lig abort i 0-3, 4-6 måned/ Spontaneous miscarriage in 0-3, 4-6 months Provoker et/ frivillig abort/ Induced Abortio n Graviditet uden for livmodere n/ Ectopic pregnancy Hvis du tigligere har født (og derfor sat kryds i første kolonne) bedes du også udfylde spørgsmål 7.3/ If you have previously given birth and therefore ticked the first column, please also complete question

14 7.3 Hvordan er dine tidligere fødsler forløbet?/what the course of your previous births? Tidligere fødsler/ Previous birth Fødested/ Levende født/ Live birth Ja Nej Fødselsvægt/ Birthweight Født mere end 3 uger før tiden/ More than 3 weeks premature Gram/Gram Ja Nej Køn/ Sex Dreng Pige Rask/normalt udviklet/ Healthy/ Normally developed Ja Nej Birthplace Yes No Yes No Boy Girl Yes No 1. _g 2. _g 3. _g 4. _g 5. _g 6. _g 13

15 8.1 Hvor længe forsøgte du at blive gravid denne gang, før det lykkedes?/how long were you trying to get pregnant this time before you succeeded? År/Year Måneder/Months Har ikke bevidst forsøgt/did not plan pregnancy 8.2 Er du op til graviditeten blevet undersøgt for ufrivillig barnløshed?/ For the current pregnancy, did you have any fertility treatment? Ja/Yes Hvis Ja, hvilken behandling har du da modtaget?/if Yes, what treatment did you receive? Ingen behandling/no treatment Operation/Operation Hormonbehandling/Hormone treatment Reagensglasbarn/insemination/IVF/ Insemination 8.3 Har du blødt under din nuværende graviditet?/have you experienced bleeding in the current pregnancy? Ja, jeg bløder stadig/yes, currently Ja, blødningen er ophørt/yes, but it has stopped 14

16 Hvis Ja, angiv dato for første blødning/if Yes, enter the date of the first bleeding episode Dato/Date: / / Hvis Nej, gå videre til side 16/ If No, go to page Hvor længe varede blødningen/blødningerne sammenlagt?/how long did/does the bleeding continue for? Antal dage/total days 8.5 Havde du smerter i underlivet i forbindelse med blødningen?/did you experience abdominal pain in association with the bleeding? Ja, lette smerter/yes,light pain Ja, moderate smerter/yes moderate pain Ja, kraftige smerter/ Yes, strong pain 8.6 Har du været indlagt på grund af blødning?/have you been hospitalised due to bleeding? Ja/Yes Hvis Ja, hvor længe var du indlagt?/if Yes, how many days were you hospitalised? Antal dage/total days 15

17 GENERELLE SPØRGSMÅL/ GENERAL QUESTIONS 1.1 Hvad var din egen fødselsvægt?/ What was your birthweight? Gram 1.2 Har du en samlever/ægtefælle?/ Do you have a spouse or partner? Ja/Yes 1.3 Hvor mange kopper kaffe, te og kakao drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many cups of coffee, tea or cocoa do you drink each day while pregnant? Antal kopper kaffe/total cups of coffee Antal kopper te/ Total cups of tea Antal kopper kaffe/ Total cups of cocoa 1.4 Hvor mange flasker cola (0.25l) drikker du sædvanligvis om dagen nu du er gravid?/ How many bottles of cola do you drink per day while pregnant? Antal flasker cola/total bottles of cola 16

18 UDDANNELSE OG ARBEJDE/ EDUCATION & WORK 2.1 Hvilken af følgende muligheder passer bedst på din nuværende situation?/ Which of the following best describes your current situation? 1.Indtægtsgivende arbejde/revenue generating work (Gælder også, hvis du er syge- eller fravæsmeldt/applies also if you are sick or absent/on leave) 2.Arbejdsledig med dagpenge/unemployed with benefits 3.Revalidering, kontanthjælp eller førtidspension/ Rehabilitation, social assistance or disability recipient 4.Studerende/Student 5.Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvad/if other please list: Skriv i spørgsmål , hvad du laver nu, eller hvis du ikke er i arbejde, hvad du semest har været beskæftiget med/ Write in questions 2.3 and 2.3 what you are doing now, or if you are not working, what you last worked as. 17

19 2.2 Hvad er/var din dtilling?/what is/was your position? Nøjagtig angivelse, f.eks kontorassistent, ikke blot assistant; folkeskolelærer, ikke blot lærer/ Be specific, e.g. office assistant and not just assistant, elementary school teacher and not just teacher. 2.3 Hvor mange timer arbejder du uden for hjemmet om ugen?/how many hours per week do you work outside of the home? Antal timer i gennemsnit/ Total time on average hrs 2.4 På hvilket trin har du afsluttet din skolegang? (Afsluttet før start på en eventual senere uddannelse)/ At what stage did you complete your education? (Completed before starting further education) 7-9 klasse/7th-9th grade 10.klasse/realeksamen, teknisk forberedelseseksamen/ 10 th grade/lower secondary education, technical prep. examination Udvidet teknisk forberedelseseksamen/enhanced technical examination Studentereksamen/hf/hh/htx eller tilsvarende/ Highschool or equivalent Andet/Other Hvis Andet, angiv da hvilket/ If other give details 18

20 2.5 Hvilken faglig uddannelse har du afslutter?/what training have you completed? Ingen afsluttet uddannelse (gælder både hvis du ikke er begyndt på en uddannelse eller er igang med en uddannelse)/no completed training (or if you have not started an education or are working on an education) Uddannelse afbrudt/ Gap year (education interruption) Faglært/EFG/ Skilled worker Kort uddannelse (1-2 år)/ Short training (1-2 years) Mellemlang uddannelse (3-4 år)/ Medium training (3-4 years) Akademisk/lang vidergående uddannelse/ Academic higher education Anden/Other Hvis Anden, angiv da hvilken/ If Other, please describe 19

21 SPØRGSMÅL OM ALKOHOL/ QUESTIONS ON ALCOHOL De følgende spørgsmål handler om dit alkphplfprbrug før og under graviditeten. Spørgsmålene er delt op på øl, vin og spiritus. De drejer sigom, hvor meget du i gennemsnit drikker om ugen/the following questions are about your alcohol consumption before and during pregnancy. The questions are divided on beer, wine and spirits. They are about how much you drink on average per week. 3.1 Hvor mange øl drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many beers did you drink on average per week before you got pregnant? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drak aldrig øl/ Didn t drink beer 3.2 Hvor mange øl drikker du nu i gennemsnit om ugen?/ How many drinks of beer do you drink now on average per week? Antal stærke øl/no. of strong beer Antal alm. øl/ No. of ordinary beer Antal lyse øl/no. of light beer Antal alkoholfrie øl/ No. of alcohol free beer Mindre end 1 øl om ugen/ Less than 1 beer per week Drikker aldrig øl/ Don t drink beer 20

22 3.3 Hvor mange glas vin drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of wine did you drink on average per week before you got pregnant? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig vin /Didn t drink wine 3.4 Drak du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Did you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 3.5 Hvor mange glas vin drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of wine do you drink now on average per week? Antal glas vin/no. of glasses of wine Antal glas alkoholfri vin/number of glasses of alcohol-free wine Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig vin /Don t drink wine 3.6 Drikker du overvejende rødvin eller hvidvin/rosévin?/ Do you drink predominantly red wine or white/rosé wine? Rødvin/Red wine Hvidvin/rosévin/White wine/rosé wine 21

23 3.7 Hvor mange glas spiritus (fx. Vodka og gin) eller hedvin (fx. Martini og portvin) drak du i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/ How many glasses of spirits (e.g. vodka or gin) or liquor (e.g. martini or port) did you drink on average per week before you were pregnant? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drak aldrig spiritus/hedvin /Didn t drink spirits or liquor 3.8 Hvor mange glas spiritus drikker du nu i gennemsnit om ugen?/how many glasses of spirits do you drink on average per week now? Antal glas spiritus/no. of glasses of spirits Antal glas hedvin/number of glasses of liquor Mindre end 1 glas om ugen/less than 1 glass per week Drikker aldrig spiritus/hedvin /Don t drink spirits or liquor 22

24 3.9 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de første uger, før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 5 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 3.10 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 5 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

25 3.11 Hvor mange genstande drak din partner/mand i gennemsnit om ugen før du blev gravid?/how many drinks on average a week did your partner/husband drink before you were pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drak aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.12 Hvor mange genstande drikker din partner/mand nu i gennemsnit om ugen?/how man drinks does your partner/husband drink on average per week now that you are pregnant? Antal genstande/no. of drinks Drikker aldrig alcohol/never drank alcohol Ved ikke/don t know 3.13 Dette spørgsmål gælder hele din graviditet, også de forste uger før du vidste du var gravid. Hvor mange gange har du drukket 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed?/this question applies throughout your pregnancy, even before you knew you were pregnant (the first few weeks). How many times have you been drinking 3 drinks or more on one occasion? Antal gange/no. of times Ingen/Never Husker ikke/ved ikke/ Don t remember/do not know 24

26 3.14 Hvor langt var du henne i graviditeten ved disse lejligheder?/how far pregnant were you on these occasions? Sæt kryds ved den eller de uger, hvor du drak 3 genstande eller mere ved en enkelt lejlighed/tick the weeks when you drank 5 drinks or more on one occasion. Uge 1 starter ved den første dag i din sidste menstruation/ Week 1 starts on the first day of your LMP. Uge/Week

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail?

Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Alkohol og Methotrexate - en sikker cocktail? Janni Lisander Larsen, projektsygeplejerske, Cand.Cur., Phd. studerende Henrik Nordin M.D. Afdeling for Infektions sygdomme og Reumatologi, Rigshospitalet

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner

Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Arbejdsmedicinsk Afdeling Lykkebækvej 1 4600 Køge Tlf.: 5663 1500 sghnord@regionsjaelland.dk Direkte tlf.: 4732 2900 Fax: 4632 2073 E-Mail: koe-arbmed@regionsjaelland.dk

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os.

Skemaet bedes du efterfølgende aflevere på den afdeling hvor du blev behandlet. Afdelingen vil herefter sørge for at sende skemaet retur til os. Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik Vest Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Tlf.: 7841 3981 Til patienter med prostatakræft Prostatakræft

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - EN OPDATERING Niels Jørgensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Sædkvalitet Lavere end 2-3 generationer siden I Europæiske lande Kun 25% har optimal sædkvalitet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If!

Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! Tak fordi du har valgt en Livsforsikring/Voksenforsikring/Voksenforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med forsikringen du har købt hos

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

CloudShop Your deli in the sky Menu

CloudShop Your deli in the sky Menu Welcome to Cloudshop, a brand new concept for on board sales in Economy. A concept we hope will make your flight more enjoyable. Cloudshop lets you choose from an assortment of quality foods and beverages

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark

Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Aftale om socialsikring mellem Australien og Danmark Australiens socialsikringssystem Australiens socialsikringssystem er forskelligt fra de fleste andre udviklede landes. Hver persons pension betales

Læs mere

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014

Baseline spørgeskema Version 2.1 Dato 01.11.2014 Spørgeskema til udfyldelse ved start Randomiseringsnummer: Initialer for forsøgsdeltager: CPR: - Dato for udfyldelse af skema: / - 20 Navn: Hvad er din civilstand? (1) Gift / samlevende (2) Enke / enkemand

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema til patienten Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Tlf. 3531 6060 Spørgeskema om arbejde, helbred og levevaner Patientlabel Vejledning Du bedes venligst udfylde spørgeskemaet

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard

UD & SE CAFE. billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11. kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard UD & SE CAFE Som rejsende på første klasse får du mange fordele med i billetprisen på InterCity og InterCityLyn afgange. På side 8-11 kan du læse mere om DSB 1. Uanset om du rejser på Standard eller DSB

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse)

Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Hvordan holdes de fugtige tørre? (efter indlæggelse) Addiktiv Sygepleje 11. Nov. 08 Klinisk Sygeplejespecialist Palle Bager Medicinsk Afdeling V, Århus Sygehus Agenda Problem, planlægning, valg Selve undersøgelsen

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012

e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 e-teacher 2.0 Topic 2 by Torsten B. Fix HANSENBERG GYMNASIUM - 2012 E-Teacher 2.0 assignment Topic 2 Introduction / description In this exercise I will work with the outline given in the description of

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver

Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Registerforskningens brug af og behov for digitale arkiver Carsten B. Pedersen Professor, dr.med. Center for Interdisciplinær Registerforskning Center for Registerforskning Aarhus University, Denmark E-mail:

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere