Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop"

Transkript

1 Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget valg. I lighed med de andre tydningsprogrammer i denne serie (Fødselshoroskop, Partnerhoroskop) er det konstrueret til kombinationstydning, dvs. at programmets udsagn bygger på en kompleks analyse, ikke på enkelte horoskopfaktorer. Bemærk, at visse programindstillinger (hussystem, orbisgrænser) kan have indflydelse på tydningen. HARDWARE OG SOFTWARE KRAV For at kunne køre kræver programmet ARGUS 3 eller 4 installeret. Der er ikke yderligere krav til computeren. Hvis man skal have glæde af de udskrevne grafer, er det bedst med en farveprinter, ellers kan det være lidt svært at se forskel på de røde og grønne bjælker. COPYRIGHT Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. Ved salg skal original diskette og denne vejledning medfølge og alle kopier slettes. Tydningsudskrifteren må gerne videresælges i begrænset omfang, f.eks. i forbindelse med konsultationer, til bekendte og andre forbindelser. Til postordresalg etc. i kommercielt øjemed kræves en særlig licensaftale. De udskrevne sider vil være forsynet med påskriften "udskrevet af: <Licenshavers navn>" forneden, uanset om man har defineret en bundlinie i ARGUS programindstillingerne. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå misbrug, som vi håber, du vil have forståelse for. 1

2 INSTALLATION Installation af tydningen foregår inde i Argus programmet. Du skal derfor først sikre dig, at du har en fungerende version af ARGUS installeret på harddisken. Start så ARGUS programmet, som du plejer. HVIS DU HAR ARGUS 4 Indsæt ARGUS 4 CD-ROM'en (hvis den ikke allerede sidder i) Hvis installationsprogrammet starter, så luk det, det skal ikke bruges nu Start Argus Højreklik et ledigt sted på funktionspanelet I funktionshåndteringsvinduet, klik på INSTALLER MODUL I filmenuens øverste felt, vælg CD-ROM drevet I feltet nedenunder, dobbeltklik på DANSK I samme felt, dobbeltklik på TILBEHØR I samme felt, dobbeltklik på PCMF I samme felt, dobbeltklik på filen TXT.DEF I funktionshåndteringsvinduet, klik OK Et nyt ikon ved navn PCM Årshoroskop er nu oprettet Tydningen er hermed installeret. HVIS DU HAR ARGUS 3 Start Argus Indsæt CD-ROM'en Klik på TYDNINGER Klik på TILPASNING I modul installations-vinduet, klik på INSTALLER I filmenuen, vælg CD-ROM drevet I filmenuen, dobbeltklik på mappen DANSK I filmenuen, dobbeltklik på mappen TTILBEHØR I filmenuen, dobbeltklik på mappen PCMF I filmenuen, dobbeltklik filen TXT.DEF Når installationen er klar fremkommer modulets navn i vinduet Klik på OK Cosmic Mirror er nu installeret. Hvis du klikker på TYDNINGER vil du finde et menuvalg, der hedder PCM årshoroskop 2

3 PROGRAMBESKRIVELSE Hvad er Interaktivt Årshoroskop? Interaktivt Årshoroskop er et program, der både udarbejder års- og månedshoroskoper. Det interaktive element kommer frem ved, at man får stillet spørgsmål af programmet. Disse kommer frem i spørgebokse på skærmen, og her returnerer man sit svar til programmet. Disse svar indgår nu i den videre tolkning for at gøre tydningen så aktuel og præcis som muligt. Man kan også vælge at få års- og månedshoroskoper uden at vælge det interaktive element. Så vil programmet bearbejde data som et almindeligt, dvs. et traditionelt årsog/eller månedshoroskop. Ved opstart bliver man præsenteret for en detaljeret menu. Her skal man markere de felter, ved at sætte flueben med musen, som man ønsker udført af programmet. Man kan vælge: At få et årshoroskop alene At få et årshoroskop + en eller flere månedshoroskoper At få et eller flere månedshoroskoper alene, dvs. uden årshoroskop. Man kan vælge, hvilke måneder man ønsker tydet i det kommende år. Yderligere kan hvert af ovenstående valg vælges uden interaktion, med nogen interaktion og med høj interaktion. Det er således muligt f.eks. at få eet månedshoroskop alene, som kan være interaktivt eller ej. I ovenstående ses menuen og her har brugeren valgt ikke at få udarbejdet horoskopet interaktivt. Endvidere ønskes kun månedshoroskoper for august og september, og intet årshoroskop. Horoskoperne starter altid med den måned, som man har valgt som startdatoen i Argus-menuen. Man kan derfor tyde årshoroskoper for et hvilket som helst kalenderår eller et år frem fra en hvilken som helst måned, man ønsker. Man kan f.eks. gå tilbage i tiden og lave et 3

4 årshoroskop + månedshoroskoper startende eller man kan gå frem i tiden, som man vil. Et årshoroskop behøver derfor ikke at følge kalenderåret. Det kan altså starte den 1. i en given valgt måned. Års- og månedshoroskoperne hænger sammen Interaktivt Årshoroskop er konstrueret som et kombineret års- og månedshoroskop-program. Det betyder, at de enkelte månedshoroskoper holdes i delvis snor af årshoroskopet, også selv om brugeren ikke ønsker dette tydet. Det betyder ikke alene, at månedshoroskoperne holder øje med vigtige temaer fra årshoroskopet og kommenterer dem (temaernes aktualitet i de enkelte måneder), men det betyder også, at et månedshoroskop aldrig kan sige det helt modsatte af årshoroskopet. Hvis f.eks. et årshoroskop ser godt ud, dvs. indeholder mange muligheder, så kan det jo ikke nytte, at det ene månedshoroskop efter det andet ser vanskeligt ud. Man kan sige, at månedshoroskopet hele tiden holder øje med, hvad der foregår i årshoroskopet, også selv om brugeren ikke har valgt at køre dette. Lad os sige, at emnet parforhold er årets vigtigste eller mest markerede emne. Hvis nu f.eks. august måned viser det samme i månedshoroskopet, altså at parforhold her er mest markeret, ja, så tyder det på, at parforhold som årets tema nu aktualiseres. Det bliver altså en måned, der kan udløse årets vigtigste tema. Månedshoroskoperne forholder sig til, såfremt der er noget vigtigt på spil i årshoroskopet. Et månedshoroskop holdes på den måde delvis i snor af årshoroskopet. Det gøres også ved, at en række transitter og nogle progressioner danner grundlaget for et point-system, der beregnes for de to typer horoskoper. I årshoroskopet tæller transitter fra de ydre planeter, dvs. Uranus, Neptun og Pluto, flere point end transitter fra Jupiter og Saturn. I månedshoroskoperne tæller Jupiter og Saturn lige så mange point som de ydre planeter. I månedshoroskoperne tæller aspekter fra progressive måne også point. Sammenlagt betyder det, at månedshoroskoperne kan variere fra årshoroskopets point, men ikke gå over i den modsatte grøft. Det hænger også sammen med overførsel af lys, der beskrives senere. Dette betyder her kort sagt, at orbis fra de ydre planeter undertiden gøres større i månedshoroskoperne, således at de ydre transitters aspekter ofte er med som baggrund i månedshoroskoperne. Orbis er udtryk for, hvor nøjagtigt et aspekt skal være, inden det tælles med. Det interaktive element Det interaktive element kan vælges på to niveauer, middel niveau og højt niveau. Uanset hvilket niveau man vælger, vil man få stillet to slags spørgsmål, de faste spørgsmål og de betingede spørgsmål. De faste spørgsmål er der på mellemste niveau kun to af, nemlig et spørgsmål om man er single eller ej (dvs. 4

5 i parforhold) samt et spørgeskema, hvor man skal afkrydse sit erhvervsområde, f.eks. om man er lønmodtager, studerende eller selvstændig. I ovenstående kan man se de muligheder, der er for at markere erhvervsfeltet. Spørgsmålene popper op samtidig med, at tydningen er i gang (teksten bag spørgeskemaet). Når programmet spørger på den måde, er det for at gøre tydningen så aktuel og præcis som mulig. Bestemte aspekter i årets løb kan tydes afhængig af erhvervssituationen. Er man f.eks. selvstændig, vil man som helhed få større glæde af bestemte aspekter, f.eks. Uranus transit trigon Mars i radix. Andre aspekter gavner især, såfremt man er kunstner eller arbejder med noget kunstnerisk. Det kan f.eks. være Neptun i transit kvadrat solen eller progressive sol i aspekt til radix Neptun. Selv om det er en såkaldt kvadrat (spændingsaspekt), viser erfaringen, at det netop gavner kunstnere. Tydningen tager således hensyn til, hvad der er ens erhvervsområde. På det højeste interaktive niveau får man altid eet ekstra fast spørgsmål, nemlig om man ønsker at flytte eller ej og i årshoroskopet (men ikke i månedshoroskoperne) et spørgsmål om i hvor høj grad, man er tilfreds med sit arbejde. Vælger man ikke at gøre tydningen interaktiv, ja, så kommer der ingen spørgsmål. Vælger man middel interaktion, får man sædvanligvis kun to spørgsmål, som skal besvares. Undtagelsen er dog, at der undertiden kan komme spørgsmål til, hvordan man oplever nogle vigtige transitter. Vælger man at gøre tydningen interaktiv på højeste niveau, kører det virkelig løs og mange spørgsmål kan komme frem. Antallet afhænger dog delvis af, hvilke aspekter man har i det kommende år eller i den kommende måned. På den måde er der forhåbentlig noget for enhver smag: For dem, der ikke kan lide det interaktive element, for dem, der kan lide det i et mindre omfang og endelig for dem, der holder meget af den interaktive teknologi. 5

6 De betingede spørgsmål Langt de fleste spørgsmål er betingede spørgsmål. De er betinget af de astrologiske faktorer. Programmer rummer mange betingede spørgsmål, men de popper kun op, såfremt det har en astrologisk relevans. De betingede spørgsmål er altså ikke taget ud af den blå luft. Hvis en person f.eks. har Pluto i transit i kvadratur til Venus og personen er single, kommer der et spørgsmål frem, om man er ked af at være single eller ej. Er man i fast forhold, spørger programmet f.eks., om man oplever krise. Er man i forhold og oplever krise, kommenterer programmet situationen ud fra Pluto-transitten og ud fra andre aspekter også. Oplever man ikke krise, tolker programmet aspektet som indikation for ændringer på anden måde, f.eks. kunne det være, at ægtefællen oplever ændringer, f.eks. i sit job. Programmet vurderer hele tiden et emne ved også at sammenholde med andre øvrige aspekter; der er således altid tale om en syntetisk tolkning, dvs. en tolkning, der tager hensyn til helheden, men mere om dette senere. Formålet med at svare på de interaktive spørgsmål, hvis man altså ønsker en interaktiv tydning, er at gøre tydningen så meget i overensstemmelse med virkeligheden, dvs. spørgerens situation, som overhovedet mulig. Går man til astrolog, prøver denne jo også hele tiden at tilpasse svarene til spørgerens (klientens) situation. Ingen astrolog ved sine fulde fem vil f.eks. sige til en mand, at vedkommende kan blive gravid i år, eller sige til en lykkelig gift person: Ja, du møder en kæreste i år. Formået med det interaktive program er således at tage højde for blot få at de mange nuancerede situationer, man kan befinde sig i i virkelighedens verden. På den måde er Interaktivt Årshoroskop et helt ny type computerprogram. En specielt type betingede spørgsmål afhænger af hvilket livsområde (tema), der er mest aktiveret i års- eller månedshoroskopet. Hvis programmet mener, at f.eks. økonomi er årets (eller månedens) vigtigste tema, vil man skulle svare på minimum tre spørgsmål med det formål at gøre tydningen vedkommende og mere præcis. Kan man ikke svare, kan man sætte kryds i en boks med ordlyden: Intet af ovenstående. Det betyder, at programmet så overvejer, hvad der kunne være på tale og tolker efter denne mulighed. Vælger man det højeste niveau for interaktiv brug i månedshoroskoperne, vil programmet altid spørge ind til livsområder, der har en vis styrke, dvs. ind til de emner, der har en graf, der giver et rimeligt udslag. Et specielt afsnit, Svar på månedens spørgsmål, kommenterer nu svaret. Er flere emner (livsområder) stærke, vil programmet svare på alle stillede spørgsmål, der har relation til emner, der må tolkes som at være meget centrale i den pågældende måned. Programmet overfører svar Både de faste og de betingede svar på spørgsmål overføres automatisk fra års- til 6

7 månedshoroskoperne og mellem månedshoroskoperne. Man skal derfor ikke besvare det samme spørgsmål to gange, kun de nye og relevante spørgsmål, der naturligvis kan komme til. Indtaster man nye persondata eller en ny start-dato i Argus-menuen, slettes de gemte svar. De faste og de betingede spørgsmål er dog ikke altid de samme i års- og månedshoroskopet. Nogle spørgsmål er relevante for et årshoroskop, men ikke for et månedshoroskop og omvendt. Ønsker man mange månedshoroskoper udskrevet på én gang, anbefales det, at man vælger det ikke-interaktive niveau eller det mellemste interaktive niveau. Det er jo svært at svare detaljeret på, hvilken situation man står i måneder ude i fremtiden. Grafisk fremstilling Både årshoroskopet og de enkelte måneders horoskop indeholder altid en graf, således at man selv kan se og tænke videre over, hvordan det står til med en række livsområder. Her er et eksempel fra et årshoroskop: Nu er det sådan, at programmet naturligvis kommenterer grafen og hvordan den skal forstås. Samtidig kan man også selv tænke lidt over grafen og måske komme med sin egen tolkning, såfremt man har lidt astrologisk erfaring. Formålet med grafen er at give et overblik over, hvordan det står til med en række livsområder. Des mere et livsområde giver udslag på grafen (rød + grønt), des vigtigere er livsområdet i det pågældende år eller i en given måned. Hvis f.eks. emnet økonomi slår mest ud på grafen i et årshoroskop, ja, så bliver det noget nær årets vigtigste tema. Her er noget, som man skal forholde sig til og her er et livsområde, hvor der sker noget. Da der er en del grønt på grafen for Økonomi (se ovenstående eksempel), kan man se, at der kommer en del økonomisk held. På grafen kan man endvidere se, at emnet Intensitet og Frihed også er betydningsfulde emner i det kommende år. Intensitet betyder, at der er noget, som man er meget optaget af, ja, måske ligefrem fanget af, især hvis det røde område dominerer. Emnet frihed er også stærkt i ovenstående eksempel og det betyder, at man det kommende år ønsker en del frihed, men også at man selv må tilkæmpe sig denne frihed, dvs. sige mere fra overfor omgivelserne. Kampen ses især af det røde område. 7

8 Tydningens indhold Udskriften, der kan læses på skærmen eller udskrives til printer, omhandler mange forskellige emner. Der er en række faste emner i tydningerne og det er de emner, der er nævnt i forbindelse med ovenstående graf, f.eks. emner som erhverv, bolig og hjem, venskaber og kommunikation. Dertil en række andre emner, som f.eks. dialektisk udvikling, der er en fast bestanddel af årshoroskopet samt månedens tema, der altid er at finde i et månedshoroskop. Dialektisk udvikling er en udvikling, der fremkommer ved, at to livsområder danner modpol og påvirker hinanden, hvilket fremtvinger en mulighed for udvikling. Endvidere afhænger en række beskrevne emner af de mere konkrete aspekter. I nogle horoskoper kan der være en beskrivelse af rejser, uddannelse, specifikke vækst-muligheder udløst eller reflekteret i begivenheder, hvilke psykologiske forhold man evt. kæmper, hvilke mennesker man kan møde det kommende år og meget andet. Sidst, men ikke mindst, afhænger tydningen af, om man har valgt et interaktivt niveau, og hvad man har svaret på spørgsmålene. Dette kan f.eks. være et bud på, hvornår man kan købe, få, eller evt. sælge en bolig, som man ønsker at komme af med. Tydningens layout, dvs. måden den udskrives på, afhænger også af, hvilken interaktivt niveau man har valgt. HVORDAN TYDER PROGRAMMET? Syntetisk tolkning Programmet anvender transitter og progressioner, og som i alle Cosmic Mirrorprogrammer er tydningen altid syntetisk. Dette betyder, at en enkelt transit eller progression ikke er genstand for en øjeblikkelig tydning og medfølgende tekst. De enkelte aspekter sammenholdes altid med alle øvrige aspekter, inden de bliver genstand for en tolkning. Undertiden tolkes de enkelte aspekter ikke; i andre sammenhænge kan de enkelte transitter eller progressioner være genstand for en tolkning med tekst, men tolkningen tager så hensyn til, hvad det overordnede billede er. Vælger man et af de interaktive niveauer, vil tolkningen yderligere være betinget af det svar, dvs. den situation, brugeren står i. En enkelt transit, f.eks. Saturn konjunktion sol, bliver således genstand for flere tydninger afhængig af helhed og svar. For at kunne udføre en sådan syntetisk tolkning betjener programmet sig af en række point-systemer. Inden tydningen starter, bliver alle point talt op og vurderet ud fra middelværdi og tal for, hvornår noget er stærkt eller svagt. Point fremkommer ved, at transitter fra Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, og i månedshoroskoperne også progressiv måne, danner aspekt til ascendanten, MC og alle planeter i radix. Disse point videreføres nu til en række emner, som dialektisk udvikling, parforhold, økonomi etc. Dette sker bl.a. afhængig af, hvilken ascendant man har og hvilke tegn man har på 8

9 husspidserne. Nogle aspekter tæller som dynamiske, andre som harmoniske og nogle tæller både som dynamiske og harmoniske. En regel er f.eks., at alle Jupiter-aspekter tolkes som harmoniske. Om et aspekt er dynamisk eller harmonisk afhænger ikke alene af aspektets art (kvadrat, konjunktion, trigon etc.) men også af, hvilke planeter der er involveret i aspektet. Programmet anvender også nogle progressive aspekter, f.eks. progressiv sol i aspekt til Mars i radix. De progressive aspekter tolkes dog mere som en indre udvikling, der igen kan afspejles i en ydre begivenhed mere end at det er de progressive aspekter, der forårsager begivenheden. Nogle få nye tydningsregler Programmet betjener sig af nogle få nye, men vigtige tydningsregler baseret på erfaringen. En vigtig ny regel er, at et negativt aspekt, eller et såkaldt uharmonisk aspekt, f.eks. kvadraturen, bliver til et yderst igangsættende eller dynamisk aspekt, såfremt der også er en række harmoniske aspekter at finde i helheden. De mest givende og betydningsfulde års- eller månedshoroskoper er altså at finde dér, hvor der er stærkt blandede aspekter, såfremt der er tilstrækkelig mange af hver slags. Sagt på en anden måde vil flere aspekter, som man traditionelt opfatter som negative eller vanskelige, f.eks. Saturn konjunktion måne, blive opfattet som dynamiske såfremt man a) enten tager udfordringen op, eller b) såfremt der i års- eller månedshoroskopet også er mange traditionelt positive aspekter. Det er bl.a. sammenspillet mellem de to aspektgrupper, der er meget vigtigt. Et anden ny tydningsregel er, hvad der tidligere er blevet kaldt en dobbeltwhammie af amerikaneren Stephen Arroyo. Dette er i princippet, at noget er vist to gange, og det kendes verden over fra andre spådomsteknikker, f.eks. I- Ching eller i afrikansk divination (spådomsmetoder), som noget gunstigt. Hvis f.eks. årshoroskopet finder, at emnet venskaber er årets vigtigste, vil en måned hvor venskaber også er det vigtigste, betyde, at der er en dobbelt-effekt. Dette tolkes hovedsageligt positivt og betydningsfuldt uanset, hvor meget rødt der er på grafen eller ej. Der er altså tale om, at noget går igen eller er vist to gange. Konkret betyder det, at den pågældende måned er særdeles god for venskaber, sociale forhold eller dét at gøre sig bemærket blandt andre på en positiv måde. Signifikatorer Tydningen betjener sig af såkaldte signifikatorer for de enkelte livsområder (huse). Programmet tager ved tydning af f.eks. parforhold ikke kun Venus i betragtning, men også Merkur. Merkur er også signifikator for parforhold. Denne tæller ikke helt så meget som Venus, men den tæller også og er med i helhedsbilledet. Erfaringen viser, at et aspekt til Merkur har, eller kan have, en indflydelse på parforhold. En signifikator er således altid urhoroskopets hersker, f.eks. Mars for 1. hus eller Venus for 7. hus (parforhold). Får en person f.eks. 9

10 Jupiter i konjunktion med Mars, vil det i programmet tælle som point til 1. hus, dvs. bl.a. til den slagkraft man måtte føle at have på et givet tidspunkt. Endelig tages der også hensyn til aspekter til husets hersker. Har en person f.eks. Krebs på 7. husspids, bliver månen også signifikator for parforhold, dvs. aspekter til månen påvirker også parforholdet i års- eller månedshoroskopet. I månedshoroskoperne er solen endvidere altid med-signifikator for hvert hus (livsområde). Erfaringen siger nemlig, at aspekter til solen altid er vigtige i et månedshoroskop. På den måde søger programmet at sammenholde mange faktorer, når det tyder. Alle disse signifikatorer, i månedshoroskoperne også altid solen, danner nu grundlag for et nuanceret pointsystem, som danner grundlaget for den graf, der er vist i ovenstående for de tolv livsområder. I den aktuelle tydning kan tydningen igen inddrage andre planeter. Lad os f.eks. sige, at man ikke får månen som signifikator for 9. hus (Filosofi) og at dette hus får et stærkt udslag (mange point). Hvis personen f.eks. et år eller en måned får Uranus i transit i opposition til månen, vil dette yderligere være en ekstra faktor, der påvirker det 9. hus, som også kan være rejser. Derfor vil teksten sige noget om, at man kommer, eller kan komme, ud på en rejse dette år eller i denne måned. Overførsel af lys Et teknisk problem ved at lave månedshoroskoper består i, at nogle måneder har mange aspekter, mens andre, måske mange måneder i træk er helt eller næsten aspektfri. Betyder det så, at der "ikke sker noget" i disse måneder? Nej, naturligvis ikke. Enhver måned har et tema. For at finde dette tema, har vi kombineret virkningen af hurtige og langsomme transitter ud fra princippet om, at "de hurtige udløser de langsomme" analogt med den gamle teknik, der hedder "overførsel af lys", som anvendtes i antikken (den hellenistiske astrologi) og i dag stadig bruges i øjebliksastrologien. Kort sagt går det ud på, at hvis to langsomme transitter A og B aspekterer hinanden svagt, dvs med for stor orbis, vil dette aspekts virkning alligevel slå igennem, når en hurtig transit C aspekterer både A og B. C "overfører lys" fra A til B (eller omvendt). Den orbis, der anvendes her, er i overensstemmelse med den astrologiske tradition. På den måde kompenserer programmet delvis for, at der i enkelte månedshoroskoper kun er ganske få direkte aspekter, men nogle der næsten er ved at være der. Sagt med andre ord kan en tredje planet under bestemte omstændigheder udvide den eksisterende orbis. Det var netop pointen i antikkens astrologi. 10

11 Fordele og svagheder ved programmet Nogle kan lide computerprogrammer, der kan tyde, andre kan ikke lide dem. Det er naturligvis klart, at en computer ikke kan slå en professionel astrolog. På ingen måde. På den anden side har computerprogrammer den fordel, at de let kan tage høje for og overskue en mængde faktorer, hvis programmet ellers er konstrueret rigtigt. Hvis det ellers forstår at danne syntese. Programmer kan derfor godt slå en astrolog, der sover i timen eller som ikke har megen erfaring. I takt med at teknologien bliver stadig mere udviklet, opnår man også en anden fordel: før ellers siden vil man kunne anvende astrologiske tydningsprogrammer til evt. forskning. Programmet tyder horoskopet ens, dvs. anvender de samme regler. Forskellige astrologer har en tendens til at vægte horoskoper på forskellig måde og så længe, der ikke er ens regler for, hvordan man når frem til en helhedstydning, vil det være meget vanskeligt at forske i emnet. For den ene astrolog siger et, en anden tolker det anderledes. Med et computerprogram kan man altid gentage et forsøg, hvilket er en af forudsætninger for, at man kan bevise noget. Endelig er der naturligvis den fordel, at indehaveren af et programmet kan udarbejde alle de års- eller månedshoroskoper, man ønsker, til næsten ingen penge. En svaghed ved det interaktive element er, at spørgsmålene måske ikke fanger den situation brugeren står i. Virkeligheden er jo ganske nuanceret og programmet stiller ikke de rette spørgsmål. Sådan vil man også kunne opleve det. Man kan så slå det interaktive element fra, dvs. vælge en traditionel tydning. Brugeren er dog også velkommen til at gøre opmærksom på situationer, som mange mennesker måske står i, og som kunne danne udgangspunkt for en senere udbygning af de interaktive spørgsmål. Dette kunne så komme med i en senere version 2. Med venlig hilsen Cosmic Mirror v/ Lars S. Larsen 11

12 SALG OG SUPPORT Programmet forhandles af Electric Ephemeris, der også varetager support, besvarer spørgsmål, enten pr eller telefonisk. ELECTRIC EPHEMERIS Stubberupvej 14 DK-4880 Nysted Tel

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 2. marts 2009 udarbejdet for Kronprins Frederik Født 26. maj 1968 kl. 23:38 i København Copyright 1999

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er:

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er: ARGUS version 4 Argus er et computerprogram for astrologer, med værktøj til at beregne og tegne horoskoper, aspekter, tabeller og metoder, til at håndtere samlinger af fødselsdata og køre "scripts", dvs

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Tastemanual til Webbyggeren

Tastemanual til Webbyggeren Tastemanual til Webbyggeren Denne tastemanual er opbygget således, at eleverne skal lave deres hjemmeside i en allerede konstrueret hjemmesideskabelon, som de kan arbejde videre i, lægge tekst ind i, ændre

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Guide - Sådan opretter du en backup

Guide - Sådan opretter du en backup Guide - Varighed: ca. 10 min Denne guide gennemgår hvordan en backup oprettes i Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen og vil undervejs introducere de grundlæggende indstillingsmuligheder.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer.

Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Regnskabsprogram til kontrol af brændstofforbrug til køretøjer. Manual for BenzinTjek-xp Side. C. Lindstrøm 2005-2006 Sidst revideret 14. januar 2006 Side 2. Manual for BenzinTjek-xp Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 14 Arbejde med Galleri OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere og/eller

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres som enkeltbrugerudgave eller som netværksudgave. Dette er en enkeltbrugerudgave. Kør installations filen setupxxxxxxx.exe

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter

Visuel malerkalk: Visual Malerkalk (kontakt EG for rettigheder til programmet) Prislister. Kalkulationsopgørelse. Fleksible udskrifter Tastevejledning til visuel malerkalk fra EG Byg & Installation Tlf.: 73 24 01 01 Her følger en nem tastevejledning til brug af Visuel Malerkalk programmet til beregning af malerarbejdets pris. Tastevejledningen

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet.

Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Installation af Næsgaard Mark Generelt Denne vejledning beskriver, hvordan du installerer Næsgaard Mark fra Internettet. Kode Den første gang du installerer programmet på en PC, skal du have en registreringskode

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Download, installation og ibrugtagning af CQ

Download, installation og ibrugtagning af CQ Download, installation og ibrugtagning af CQ 1. Download og installation 2. Grundlæggende opsætning af CQ 3. Opdatering af CQ herunder registrering af CQ og licenser (3.12) 4. Opsætning af CQ til netværk.

Læs mere

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering

Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Brugervejledning til Ofir Rekrutteringssystem - Kandidathåndtering Denne version er senest opdateret: 09.01.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sådan logger du på... 2 Rediger brugerprofil...

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC

Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Opsætning og afsendelse af EAN-regninger i WinPLC Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk I hånden sidder du med en vejledning i hvordan man sætter WinPLC op til at kunne sende reginger, hvordan

Læs mere