Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop"

Transkript

1 Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget valg. I lighed med de andre tydningsprogrammer i denne serie (Fødselshoroskop, Partnerhoroskop) er det konstrueret til kombinationstydning, dvs. at programmets udsagn bygger på en kompleks analyse, ikke på enkelte horoskopfaktorer. Bemærk, at visse programindstillinger (hussystem, orbisgrænser) kan have indflydelse på tydningen. HARDWARE OG SOFTWARE KRAV For at kunne køre kræver programmet ARGUS 3 eller 4 installeret. Der er ikke yderligere krav til computeren. Hvis man skal have glæde af de udskrevne grafer, er det bedst med en farveprinter, ellers kan det være lidt svært at se forskel på de røde og grønne bjælker. COPYRIGHT Brugsretten til programmet gælder for køberen personlig. Det er ikke tilladt at udlåne, udleje eller på anden måde videregive programmet til andre. Ved salg skal original diskette og denne vejledning medfølge og alle kopier slettes. Tydningsudskrifteren må gerne videresælges i begrænset omfang, f.eks. i forbindelse med konsultationer, til bekendte og andre forbindelser. Til postordresalg etc. i kommercielt øjemed kræves en særlig licensaftale. De udskrevne sider vil være forsynet med påskriften "udskrevet af: <Licenshavers navn>" forneden, uanset om man har defineret en bundlinie i ARGUS programindstillingerne. Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå misbrug, som vi håber, du vil have forståelse for. 1

2 INSTALLATION Installation af tydningen foregår inde i Argus programmet. Du skal derfor først sikre dig, at du har en fungerende version af ARGUS installeret på harddisken. Start så ARGUS programmet, som du plejer. HVIS DU HAR ARGUS 4 Indsæt ARGUS 4 CD-ROM'en (hvis den ikke allerede sidder i) Hvis installationsprogrammet starter, så luk det, det skal ikke bruges nu Start Argus Højreklik et ledigt sted på funktionspanelet I funktionshåndteringsvinduet, klik på INSTALLER MODUL I filmenuens øverste felt, vælg CD-ROM drevet I feltet nedenunder, dobbeltklik på DANSK I samme felt, dobbeltklik på TILBEHØR I samme felt, dobbeltklik på PCMF I samme felt, dobbeltklik på filen TXT.DEF I funktionshåndteringsvinduet, klik OK Et nyt ikon ved navn PCM Årshoroskop er nu oprettet Tydningen er hermed installeret. HVIS DU HAR ARGUS 3 Start Argus Indsæt CD-ROM'en Klik på TYDNINGER Klik på TILPASNING I modul installations-vinduet, klik på INSTALLER I filmenuen, vælg CD-ROM drevet I filmenuen, dobbeltklik på mappen DANSK I filmenuen, dobbeltklik på mappen TTILBEHØR I filmenuen, dobbeltklik på mappen PCMF I filmenuen, dobbeltklik filen TXT.DEF Når installationen er klar fremkommer modulets navn i vinduet Klik på OK Cosmic Mirror er nu installeret. Hvis du klikker på TYDNINGER vil du finde et menuvalg, der hedder PCM årshoroskop 2

3 PROGRAMBESKRIVELSE Hvad er Interaktivt Årshoroskop? Interaktivt Årshoroskop er et program, der både udarbejder års- og månedshoroskoper. Det interaktive element kommer frem ved, at man får stillet spørgsmål af programmet. Disse kommer frem i spørgebokse på skærmen, og her returnerer man sit svar til programmet. Disse svar indgår nu i den videre tolkning for at gøre tydningen så aktuel og præcis som muligt. Man kan også vælge at få års- og månedshoroskoper uden at vælge det interaktive element. Så vil programmet bearbejde data som et almindeligt, dvs. et traditionelt årsog/eller månedshoroskop. Ved opstart bliver man præsenteret for en detaljeret menu. Her skal man markere de felter, ved at sætte flueben med musen, som man ønsker udført af programmet. Man kan vælge: At få et årshoroskop alene At få et årshoroskop + en eller flere månedshoroskoper At få et eller flere månedshoroskoper alene, dvs. uden årshoroskop. Man kan vælge, hvilke måneder man ønsker tydet i det kommende år. Yderligere kan hvert af ovenstående valg vælges uden interaktion, med nogen interaktion og med høj interaktion. Det er således muligt f.eks. at få eet månedshoroskop alene, som kan være interaktivt eller ej. I ovenstående ses menuen og her har brugeren valgt ikke at få udarbejdet horoskopet interaktivt. Endvidere ønskes kun månedshoroskoper for august og september, og intet årshoroskop. Horoskoperne starter altid med den måned, som man har valgt som startdatoen i Argus-menuen. Man kan derfor tyde årshoroskoper for et hvilket som helst kalenderår eller et år frem fra en hvilken som helst måned, man ønsker. Man kan f.eks. gå tilbage i tiden og lave et 3

4 årshoroskop + månedshoroskoper startende eller man kan gå frem i tiden, som man vil. Et årshoroskop behøver derfor ikke at følge kalenderåret. Det kan altså starte den 1. i en given valgt måned. Års- og månedshoroskoperne hænger sammen Interaktivt Årshoroskop er konstrueret som et kombineret års- og månedshoroskop-program. Det betyder, at de enkelte månedshoroskoper holdes i delvis snor af årshoroskopet, også selv om brugeren ikke ønsker dette tydet. Det betyder ikke alene, at månedshoroskoperne holder øje med vigtige temaer fra årshoroskopet og kommenterer dem (temaernes aktualitet i de enkelte måneder), men det betyder også, at et månedshoroskop aldrig kan sige det helt modsatte af årshoroskopet. Hvis f.eks. et årshoroskop ser godt ud, dvs. indeholder mange muligheder, så kan det jo ikke nytte, at det ene månedshoroskop efter det andet ser vanskeligt ud. Man kan sige, at månedshoroskopet hele tiden holder øje med, hvad der foregår i årshoroskopet, også selv om brugeren ikke har valgt at køre dette. Lad os sige, at emnet parforhold er årets vigtigste eller mest markerede emne. Hvis nu f.eks. august måned viser det samme i månedshoroskopet, altså at parforhold her er mest markeret, ja, så tyder det på, at parforhold som årets tema nu aktualiseres. Det bliver altså en måned, der kan udløse årets vigtigste tema. Månedshoroskoperne forholder sig til, såfremt der er noget vigtigt på spil i årshoroskopet. Et månedshoroskop holdes på den måde delvis i snor af årshoroskopet. Det gøres også ved, at en række transitter og nogle progressioner danner grundlaget for et point-system, der beregnes for de to typer horoskoper. I årshoroskopet tæller transitter fra de ydre planeter, dvs. Uranus, Neptun og Pluto, flere point end transitter fra Jupiter og Saturn. I månedshoroskoperne tæller Jupiter og Saturn lige så mange point som de ydre planeter. I månedshoroskoperne tæller aspekter fra progressive måne også point. Sammenlagt betyder det, at månedshoroskoperne kan variere fra årshoroskopets point, men ikke gå over i den modsatte grøft. Det hænger også sammen med overførsel af lys, der beskrives senere. Dette betyder her kort sagt, at orbis fra de ydre planeter undertiden gøres større i månedshoroskoperne, således at de ydre transitters aspekter ofte er med som baggrund i månedshoroskoperne. Orbis er udtryk for, hvor nøjagtigt et aspekt skal være, inden det tælles med. Det interaktive element Det interaktive element kan vælges på to niveauer, middel niveau og højt niveau. Uanset hvilket niveau man vælger, vil man få stillet to slags spørgsmål, de faste spørgsmål og de betingede spørgsmål. De faste spørgsmål er der på mellemste niveau kun to af, nemlig et spørgsmål om man er single eller ej (dvs. 4

5 i parforhold) samt et spørgeskema, hvor man skal afkrydse sit erhvervsområde, f.eks. om man er lønmodtager, studerende eller selvstændig. I ovenstående kan man se de muligheder, der er for at markere erhvervsfeltet. Spørgsmålene popper op samtidig med, at tydningen er i gang (teksten bag spørgeskemaet). Når programmet spørger på den måde, er det for at gøre tydningen så aktuel og præcis som mulig. Bestemte aspekter i årets løb kan tydes afhængig af erhvervssituationen. Er man f.eks. selvstændig, vil man som helhed få større glæde af bestemte aspekter, f.eks. Uranus transit trigon Mars i radix. Andre aspekter gavner især, såfremt man er kunstner eller arbejder med noget kunstnerisk. Det kan f.eks. være Neptun i transit kvadrat solen eller progressive sol i aspekt til radix Neptun. Selv om det er en såkaldt kvadrat (spændingsaspekt), viser erfaringen, at det netop gavner kunstnere. Tydningen tager således hensyn til, hvad der er ens erhvervsområde. På det højeste interaktive niveau får man altid eet ekstra fast spørgsmål, nemlig om man ønsker at flytte eller ej og i årshoroskopet (men ikke i månedshoroskoperne) et spørgsmål om i hvor høj grad, man er tilfreds med sit arbejde. Vælger man ikke at gøre tydningen interaktiv, ja, så kommer der ingen spørgsmål. Vælger man middel interaktion, får man sædvanligvis kun to spørgsmål, som skal besvares. Undtagelsen er dog, at der undertiden kan komme spørgsmål til, hvordan man oplever nogle vigtige transitter. Vælger man at gøre tydningen interaktiv på højeste niveau, kører det virkelig løs og mange spørgsmål kan komme frem. Antallet afhænger dog delvis af, hvilke aspekter man har i det kommende år eller i den kommende måned. På den måde er der forhåbentlig noget for enhver smag: For dem, der ikke kan lide det interaktive element, for dem, der kan lide det i et mindre omfang og endelig for dem, der holder meget af den interaktive teknologi. 5

6 De betingede spørgsmål Langt de fleste spørgsmål er betingede spørgsmål. De er betinget af de astrologiske faktorer. Programmer rummer mange betingede spørgsmål, men de popper kun op, såfremt det har en astrologisk relevans. De betingede spørgsmål er altså ikke taget ud af den blå luft. Hvis en person f.eks. har Pluto i transit i kvadratur til Venus og personen er single, kommer der et spørgsmål frem, om man er ked af at være single eller ej. Er man i fast forhold, spørger programmet f.eks., om man oplever krise. Er man i forhold og oplever krise, kommenterer programmet situationen ud fra Pluto-transitten og ud fra andre aspekter også. Oplever man ikke krise, tolker programmet aspektet som indikation for ændringer på anden måde, f.eks. kunne det være, at ægtefællen oplever ændringer, f.eks. i sit job. Programmet vurderer hele tiden et emne ved også at sammenholde med andre øvrige aspekter; der er således altid tale om en syntetisk tolkning, dvs. en tolkning, der tager hensyn til helheden, men mere om dette senere. Formålet med at svare på de interaktive spørgsmål, hvis man altså ønsker en interaktiv tydning, er at gøre tydningen så meget i overensstemmelse med virkeligheden, dvs. spørgerens situation, som overhovedet mulig. Går man til astrolog, prøver denne jo også hele tiden at tilpasse svarene til spørgerens (klientens) situation. Ingen astrolog ved sine fulde fem vil f.eks. sige til en mand, at vedkommende kan blive gravid i år, eller sige til en lykkelig gift person: Ja, du møder en kæreste i år. Formået med det interaktive program er således at tage højde for blot få at de mange nuancerede situationer, man kan befinde sig i i virkelighedens verden. På den måde er Interaktivt Årshoroskop et helt ny type computerprogram. En specielt type betingede spørgsmål afhænger af hvilket livsområde (tema), der er mest aktiveret i års- eller månedshoroskopet. Hvis programmet mener, at f.eks. økonomi er årets (eller månedens) vigtigste tema, vil man skulle svare på minimum tre spørgsmål med det formål at gøre tydningen vedkommende og mere præcis. Kan man ikke svare, kan man sætte kryds i en boks med ordlyden: Intet af ovenstående. Det betyder, at programmet så overvejer, hvad der kunne være på tale og tolker efter denne mulighed. Vælger man det højeste niveau for interaktiv brug i månedshoroskoperne, vil programmet altid spørge ind til livsområder, der har en vis styrke, dvs. ind til de emner, der har en graf, der giver et rimeligt udslag. Et specielt afsnit, Svar på månedens spørgsmål, kommenterer nu svaret. Er flere emner (livsområder) stærke, vil programmet svare på alle stillede spørgsmål, der har relation til emner, der må tolkes som at være meget centrale i den pågældende måned. Programmet overfører svar Både de faste og de betingede svar på spørgsmål overføres automatisk fra års- til 6

7 månedshoroskoperne og mellem månedshoroskoperne. Man skal derfor ikke besvare det samme spørgsmål to gange, kun de nye og relevante spørgsmål, der naturligvis kan komme til. Indtaster man nye persondata eller en ny start-dato i Argus-menuen, slettes de gemte svar. De faste og de betingede spørgsmål er dog ikke altid de samme i års- og månedshoroskopet. Nogle spørgsmål er relevante for et årshoroskop, men ikke for et månedshoroskop og omvendt. Ønsker man mange månedshoroskoper udskrevet på én gang, anbefales det, at man vælger det ikke-interaktive niveau eller det mellemste interaktive niveau. Det er jo svært at svare detaljeret på, hvilken situation man står i måneder ude i fremtiden. Grafisk fremstilling Både årshoroskopet og de enkelte måneders horoskop indeholder altid en graf, således at man selv kan se og tænke videre over, hvordan det står til med en række livsområder. Her er et eksempel fra et årshoroskop: Nu er det sådan, at programmet naturligvis kommenterer grafen og hvordan den skal forstås. Samtidig kan man også selv tænke lidt over grafen og måske komme med sin egen tolkning, såfremt man har lidt astrologisk erfaring. Formålet med grafen er at give et overblik over, hvordan det står til med en række livsområder. Des mere et livsområde giver udslag på grafen (rød + grønt), des vigtigere er livsområdet i det pågældende år eller i en given måned. Hvis f.eks. emnet økonomi slår mest ud på grafen i et årshoroskop, ja, så bliver det noget nær årets vigtigste tema. Her er noget, som man skal forholde sig til og her er et livsområde, hvor der sker noget. Da der er en del grønt på grafen for Økonomi (se ovenstående eksempel), kan man se, at der kommer en del økonomisk held. På grafen kan man endvidere se, at emnet Intensitet og Frihed også er betydningsfulde emner i det kommende år. Intensitet betyder, at der er noget, som man er meget optaget af, ja, måske ligefrem fanget af, især hvis det røde område dominerer. Emnet frihed er også stærkt i ovenstående eksempel og det betyder, at man det kommende år ønsker en del frihed, men også at man selv må tilkæmpe sig denne frihed, dvs. sige mere fra overfor omgivelserne. Kampen ses især af det røde område. 7

8 Tydningens indhold Udskriften, der kan læses på skærmen eller udskrives til printer, omhandler mange forskellige emner. Der er en række faste emner i tydningerne og det er de emner, der er nævnt i forbindelse med ovenstående graf, f.eks. emner som erhverv, bolig og hjem, venskaber og kommunikation. Dertil en række andre emner, som f.eks. dialektisk udvikling, der er en fast bestanddel af årshoroskopet samt månedens tema, der altid er at finde i et månedshoroskop. Dialektisk udvikling er en udvikling, der fremkommer ved, at to livsområder danner modpol og påvirker hinanden, hvilket fremtvinger en mulighed for udvikling. Endvidere afhænger en række beskrevne emner af de mere konkrete aspekter. I nogle horoskoper kan der være en beskrivelse af rejser, uddannelse, specifikke vækst-muligheder udløst eller reflekteret i begivenheder, hvilke psykologiske forhold man evt. kæmper, hvilke mennesker man kan møde det kommende år og meget andet. Sidst, men ikke mindst, afhænger tydningen af, om man har valgt et interaktivt niveau, og hvad man har svaret på spørgsmålene. Dette kan f.eks. være et bud på, hvornår man kan købe, få, eller evt. sælge en bolig, som man ønsker at komme af med. Tydningens layout, dvs. måden den udskrives på, afhænger også af, hvilken interaktivt niveau man har valgt. HVORDAN TYDER PROGRAMMET? Syntetisk tolkning Programmet anvender transitter og progressioner, og som i alle Cosmic Mirrorprogrammer er tydningen altid syntetisk. Dette betyder, at en enkelt transit eller progression ikke er genstand for en øjeblikkelig tydning og medfølgende tekst. De enkelte aspekter sammenholdes altid med alle øvrige aspekter, inden de bliver genstand for en tolkning. Undertiden tolkes de enkelte aspekter ikke; i andre sammenhænge kan de enkelte transitter eller progressioner være genstand for en tolkning med tekst, men tolkningen tager så hensyn til, hvad det overordnede billede er. Vælger man et af de interaktive niveauer, vil tolkningen yderligere være betinget af det svar, dvs. den situation, brugeren står i. En enkelt transit, f.eks. Saturn konjunktion sol, bliver således genstand for flere tydninger afhængig af helhed og svar. For at kunne udføre en sådan syntetisk tolkning betjener programmet sig af en række point-systemer. Inden tydningen starter, bliver alle point talt op og vurderet ud fra middelværdi og tal for, hvornår noget er stærkt eller svagt. Point fremkommer ved, at transitter fra Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, og i månedshoroskoperne også progressiv måne, danner aspekt til ascendanten, MC og alle planeter i radix. Disse point videreføres nu til en række emner, som dialektisk udvikling, parforhold, økonomi etc. Dette sker bl.a. afhængig af, hvilken ascendant man har og hvilke tegn man har på 8

9 husspidserne. Nogle aspekter tæller som dynamiske, andre som harmoniske og nogle tæller både som dynamiske og harmoniske. En regel er f.eks., at alle Jupiter-aspekter tolkes som harmoniske. Om et aspekt er dynamisk eller harmonisk afhænger ikke alene af aspektets art (kvadrat, konjunktion, trigon etc.) men også af, hvilke planeter der er involveret i aspektet. Programmet anvender også nogle progressive aspekter, f.eks. progressiv sol i aspekt til Mars i radix. De progressive aspekter tolkes dog mere som en indre udvikling, der igen kan afspejles i en ydre begivenhed mere end at det er de progressive aspekter, der forårsager begivenheden. Nogle få nye tydningsregler Programmet betjener sig af nogle få nye, men vigtige tydningsregler baseret på erfaringen. En vigtig ny regel er, at et negativt aspekt, eller et såkaldt uharmonisk aspekt, f.eks. kvadraturen, bliver til et yderst igangsættende eller dynamisk aspekt, såfremt der også er en række harmoniske aspekter at finde i helheden. De mest givende og betydningsfulde års- eller månedshoroskoper er altså at finde dér, hvor der er stærkt blandede aspekter, såfremt der er tilstrækkelig mange af hver slags. Sagt på en anden måde vil flere aspekter, som man traditionelt opfatter som negative eller vanskelige, f.eks. Saturn konjunktion måne, blive opfattet som dynamiske såfremt man a) enten tager udfordringen op, eller b) såfremt der i års- eller månedshoroskopet også er mange traditionelt positive aspekter. Det er bl.a. sammenspillet mellem de to aspektgrupper, der er meget vigtigt. Et anden ny tydningsregel er, hvad der tidligere er blevet kaldt en dobbeltwhammie af amerikaneren Stephen Arroyo. Dette er i princippet, at noget er vist to gange, og det kendes verden over fra andre spådomsteknikker, f.eks. I- Ching eller i afrikansk divination (spådomsmetoder), som noget gunstigt. Hvis f.eks. årshoroskopet finder, at emnet venskaber er årets vigtigste, vil en måned hvor venskaber også er det vigtigste, betyde, at der er en dobbelt-effekt. Dette tolkes hovedsageligt positivt og betydningsfuldt uanset, hvor meget rødt der er på grafen eller ej. Der er altså tale om, at noget går igen eller er vist to gange. Konkret betyder det, at den pågældende måned er særdeles god for venskaber, sociale forhold eller dét at gøre sig bemærket blandt andre på en positiv måde. Signifikatorer Tydningen betjener sig af såkaldte signifikatorer for de enkelte livsområder (huse). Programmet tager ved tydning af f.eks. parforhold ikke kun Venus i betragtning, men også Merkur. Merkur er også signifikator for parforhold. Denne tæller ikke helt så meget som Venus, men den tæller også og er med i helhedsbilledet. Erfaringen viser, at et aspekt til Merkur har, eller kan have, en indflydelse på parforhold. En signifikator er således altid urhoroskopets hersker, f.eks. Mars for 1. hus eller Venus for 7. hus (parforhold). Får en person f.eks. 9

10 Jupiter i konjunktion med Mars, vil det i programmet tælle som point til 1. hus, dvs. bl.a. til den slagkraft man måtte føle at have på et givet tidspunkt. Endelig tages der også hensyn til aspekter til husets hersker. Har en person f.eks. Krebs på 7. husspids, bliver månen også signifikator for parforhold, dvs. aspekter til månen påvirker også parforholdet i års- eller månedshoroskopet. I månedshoroskoperne er solen endvidere altid med-signifikator for hvert hus (livsområde). Erfaringen siger nemlig, at aspekter til solen altid er vigtige i et månedshoroskop. På den måde søger programmet at sammenholde mange faktorer, når det tyder. Alle disse signifikatorer, i månedshoroskoperne også altid solen, danner nu grundlag for et nuanceret pointsystem, som danner grundlaget for den graf, der er vist i ovenstående for de tolv livsområder. I den aktuelle tydning kan tydningen igen inddrage andre planeter. Lad os f.eks. sige, at man ikke får månen som signifikator for 9. hus (Filosofi) og at dette hus får et stærkt udslag (mange point). Hvis personen f.eks. et år eller en måned får Uranus i transit i opposition til månen, vil dette yderligere være en ekstra faktor, der påvirker det 9. hus, som også kan være rejser. Derfor vil teksten sige noget om, at man kommer, eller kan komme, ud på en rejse dette år eller i denne måned. Overførsel af lys Et teknisk problem ved at lave månedshoroskoper består i, at nogle måneder har mange aspekter, mens andre, måske mange måneder i træk er helt eller næsten aspektfri. Betyder det så, at der "ikke sker noget" i disse måneder? Nej, naturligvis ikke. Enhver måned har et tema. For at finde dette tema, har vi kombineret virkningen af hurtige og langsomme transitter ud fra princippet om, at "de hurtige udløser de langsomme" analogt med den gamle teknik, der hedder "overførsel af lys", som anvendtes i antikken (den hellenistiske astrologi) og i dag stadig bruges i øjebliksastrologien. Kort sagt går det ud på, at hvis to langsomme transitter A og B aspekterer hinanden svagt, dvs med for stor orbis, vil dette aspekts virkning alligevel slå igennem, når en hurtig transit C aspekterer både A og B. C "overfører lys" fra A til B (eller omvendt). Den orbis, der anvendes her, er i overensstemmelse med den astrologiske tradition. På den måde kompenserer programmet delvis for, at der i enkelte månedshoroskoper kun er ganske få direkte aspekter, men nogle der næsten er ved at være der. Sagt med andre ord kan en tredje planet under bestemte omstændigheder udvide den eksisterende orbis. Det var netop pointen i antikkens astrologi. 10

11 Fordele og svagheder ved programmet Nogle kan lide computerprogrammer, der kan tyde, andre kan ikke lide dem. Det er naturligvis klart, at en computer ikke kan slå en professionel astrolog. På ingen måde. På den anden side har computerprogrammer den fordel, at de let kan tage høje for og overskue en mængde faktorer, hvis programmet ellers er konstrueret rigtigt. Hvis det ellers forstår at danne syntese. Programmer kan derfor godt slå en astrolog, der sover i timen eller som ikke har megen erfaring. I takt med at teknologien bliver stadig mere udviklet, opnår man også en anden fordel: før ellers siden vil man kunne anvende astrologiske tydningsprogrammer til evt. forskning. Programmet tyder horoskopet ens, dvs. anvender de samme regler. Forskellige astrologer har en tendens til at vægte horoskoper på forskellig måde og så længe, der ikke er ens regler for, hvordan man når frem til en helhedstydning, vil det være meget vanskeligt at forske i emnet. For den ene astrolog siger et, en anden tolker det anderledes. Med et computerprogram kan man altid gentage et forsøg, hvilket er en af forudsætninger for, at man kan bevise noget. Endelig er der naturligvis den fordel, at indehaveren af et programmet kan udarbejde alle de års- eller månedshoroskoper, man ønsker, til næsten ingen penge. En svaghed ved det interaktive element er, at spørgsmålene måske ikke fanger den situation brugeren står i. Virkeligheden er jo ganske nuanceret og programmet stiller ikke de rette spørgsmål. Sådan vil man også kunne opleve det. Man kan så slå det interaktive element fra, dvs. vælge en traditionel tydning. Brugeren er dog også velkommen til at gøre opmærksom på situationer, som mange mennesker måske står i, og som kunne danne udgangspunkt for en senere udbygning af de interaktive spørgsmål. Dette kunne så komme med i en senere version 2. Med venlig hilsen Cosmic Mirror v/ Lars S. Larsen 11

12 SALG OG SUPPORT Programmet forhandles af Electric Ephemeris, der også varetager support, besvarer spørgsmål, enten pr eller telefonisk. ELECTRIC EPHEMERIS Stubberupvej 14 DK-4880 Nysted Tel

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror er en en serie på tre tydningsmoduler, der fås som tilbehør til Argus basisprogrammet., nemlig fødselshoroskop, partnerhoroskop og årshoroskop.

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 AstroScan Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 Placidus huse ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 18. marts 2007 udarbejdet

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort

C-MAP NT+/MAX søkort. Anvendelse af C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+/MAX søkort C-MAP NT+ og Max søkort findes på mange forskellige medier (PCMCIA, på brikker som anvendes vha. af en boks og driver på USB porten, og/eller en CD-ROM som installeres på harddisken).

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual - Mac Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 4 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Print via EasyIQ ConnectAnywhere... 8

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning til Mozart Viewer 12

Vejledning til Mozart Viewer 12 Vejledning til Mozart Viewer 12 Programmet kan downloades gratis på http://www.mozart.co.uk Husk at det er den der hedder Mozart Viewer du skal hente. Den er gratis, i modsætning til Mozart som koster

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012

Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Brugervejledning for TrivselsRADAR Version 1.5 revideret 30. november 2012 Udarbejdet af ASPEKT R&D A/S for Uddannelsesbenchmark.dk Hvad er TrivselsRADAR TrivselsRADAR er et interaktivt web-baseret værktøj,

Læs mere

Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer.

Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer. Introduktion: Argus er et computerprogram for astrologer. Det betegnes som et basisprogram, idet det kan håndtere alle de tekniske detaljer som beregninger, tabeller, horoskoptegninger, håndtering af fødselsdatasamlinger,

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

ZoneAlarm Dansk vejledning 1

ZoneAlarm Dansk vejledning 1 ZoneAlarm Dansk vejledning 1 Installation Kør installationsprogrammet fra menuen, eller find filen og dobbeltklik på den. Følg anvisningerne på skærmen. Der bliver bl.a. bedt om navn, email, hvor mange

Læs mere

Tastevejledning Windows XP

Tastevejledning Windows XP Tastevejledning Windows XP Tastevejledningen dækker den danske udgave af Windows XP. Der er taget udgangspunkt i en standard installation, hvor der ikke er foretaget tilpasninger i skærmopsætning, valg

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Guide til CutePDF Writer

Guide til CutePDF Writer IT-Consulting Freysvænget 2 DK-5200 Odense V T:+45 6619 2494 M:+45 4316 1389 e-mail: info@it-consulting.dk www: it-consulting.dk Guide til CutePDF Writer Formål med CutePDf Writer Download program Download/Installation

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015

Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide. Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 Revo Uninstaller Pro 3.1.2 en guide Hanne B. Stegemüller 17. juni 2015 2 Hvad gør Revo Uninstaller? Programmet, der fås både i en gratis udgave og en købeudgave, kan afinstallere alle dine forskellige

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist.

Hvis udskrifter ser ud som vist her skal du klikke på + ud for Faste udskrifter for at de forskellige udskrifter bliver vist. 6.2 Udskrifter Ved alle søgefunktioner er der mulighed for at udskrive indholdet i gridden ved en standardudskrift. Der findes dog også en række mere specielle faste udskrifter, der kan udskrives fra de

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Organisering af billeder.

Organisering af billeder. Organisering af billeder. Da du startede Picasa op for første gang, havde du mulighed for at scanne hele computeren igennem for billeder eller lade Picasa holde øje med nogle bestemte mapper (mine billeder,

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje.

I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Windows Fil Struktur I Windows fil struktur er der følgende ting Drev, Mapper, Filer og Genveje. Hvad er et drev Et drev, er en afgrænsning af fil strukturen. Når du går ind på et drev vil du stå i roden

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Outlook Express 5 - news Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er:

Version 4 er en fuldstændigt omarbejdet udgave sammenlignet med den foregående version 3.1. De vigtigste forskelle er: ARGUS version 4 Argus er et computerprogram for astrologer, med værktøj til at beregne og tegne horoskoper, aspekter, tabeller og metoder, til at håndtere samlinger af fødselsdata og køre "scripts", dvs

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print)

IT Support Guide. Installation af netværksprinter (direkte IP print) IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Microsoft Windows Vista Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Installation af netværksprinter (direkte IP print) Publikationsnr.:

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Picasa billedalbum og webalbum

Picasa billedalbum og webalbum Picasa billedalbum og webalbum Billedalbum og redigerings-værktøj Picasa er et billedalbum, som kan bruges til at opbevare, registrere, bearbejde og ordne sine digitale fotos i. Desuden kan du uploade

Læs mere

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem

FOTO strategi Gem Udvælg Rediger Gem FOTO strategi 1. Gem billederne i en mappe på skrivebordet a. Opret en mappe på skrivebordet og navngiv den evt. med årstallet. b. Kopier billederne i kameraets DCIM-mappe og sæt den ind i mappen på skrivebordet.

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Installationsvejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Systemkrav... 4 Installation... 5 Side 2 Copyright bestemmelser Copyright. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007

Redaktørskift. Claus Due, Sophies nye redaktør. INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM, Sophie:21, 2007 Redaktørskift Med Sophie nr. 20 sluttede Claus Houlberg som redaktør af Sophie I de senere år har han på fortræffelig måde redigeret mange numre, ikke mindst i renæssanceåret 2006, hvor Sophie som hovedemne

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

mac - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

mac - installation af Maple 2016 med GYM-pakken mac - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken. De downloadede filer vil som standard havne i mappen Overførsler den har du

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere