JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står"

Transkript

1 STERII.ISERETAI='SfAtEN$~n~~g18J~II-2d;6_ Re(ilg~ret 3f Thomas Stærmo5t'--- --, JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står AfKASPERVEDSMAND Foto. ESBEN SALLING anske læger steriliserede iårene omkring unge danskere - en lang række af dem med tvang. De blevansetioral være småt begav~de, )sinker«eller åndssvage i for skelliggrad. Holdningen var, atisær de dårligt begavede kvinder ikke måtte få børn, da det ville degenerere befolkningen. En af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, er den 80 ånge danske kvinde Karoline Olsen, der som den førate dansker nogensmde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen, c og»sinkep< var stærkt mangelfulde, og at niange af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, var helt nannale. Andre lande har undskyldt I Sverige og Norge blev det allerede for mere end 10 år siden besluttet at give ofrene for lignende rarehygiejne-programmer bilde undskyldning, oprejsning og mulighed for at søge erstatning. Alene i Sverige førte en særlov i 1999 til, at mere end personer hver modtog svenske kroner i erstatning. I Danmark har skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eilpr erstatning.

2 årige danske kvinde Karoline Olsen, der som den første dansker nogen 'Sinde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen~ de for. Man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underledige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt.få politiets hjælp til at internere dem Birgit Kirkebæk, historiker Hun blev offer for den fvangslov som gjorde det muligt for den danske stat at fvangsinterne folk på åndssvageanstalter, og først lukke dem ud igen, når kvinderne accepterede at blive steriliseret. Mil liv hlevedelagt I dag fortæller hnn, hvordan hnn har levet et liv i skam og sorg over de børn, staten ved et klippe et styk ke af hendes æggeleder, fratog hen de enhver muhghed for at føde.»jeg er gammel nu. Så har man brng for sme børn. Men fordi lægerne gjorde "den ting ved mig«, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,('. siger Karoline Olsen, der allerede S0111 G-årig blev diagnosticeret som»)lettere åndssvag«_ Undersøgelser bar siden vist, at de metoder, der blev brugt til at k18ssiflcen: kvinderne som ',åndssvage"..~ svenske kroner i erstatning. I Danmark hm skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eiler erstatning. il Det er svært for mig at [arstå! at den danske stat ikke vil være med til at give de her mennesker oprejsning. Der var jo tale om indgreb, som kom til at betyde så utroligt meget for arrenes liv,«siger historiker og forfatter til fem bøger om åndssvageforsorgens historie, dr. pæd. Birgit Kirkebæk. Dansk racehygiejne Allerede i 1929 indledte Danmark et omfattende racehygiejne-program og indførte som det første land i Europa en lov om sterilisation. Men det var med en decideret fvangslov fra 1934, at myndighederne fik mulighed for. at låse grupper som kriminelle, prostiturede og mentalt og fysisk udviklingshæmmede inde på såkaldte åndssvageanstalter.»man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underlødige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt få politiets hjælp til at internere dem.. Tvangen bestod i at give dem besked på, at de ikke kom ud igen, førend de lod sig sterilisere,«forklarer Birgit Kirkebæk. I ren desperation over udsigten til et helt liv på anstalt, skrev mange' af de internerede under på erklærin~ gen om sterilisation. Men ikke Karoline Olsen. Alligevel blev hun som 18-mig, i 1948, kørt ind tiloperat; an på Vejle Sygehus og her steriliseret. Derfor har hun fire gange klaget til forskellige danske myndighede1; som dog hver gang har afvist at beklage det overgreb, hnn blev udsat for, "Jeg elsker børn. Og jeg forstår ikke, hvorfor lige mit liv skulle ødelægges, Det er så urimeligt, og de vil ikke engang sige undskyld for det, de har giorl" kve[p)b1.dk - _.

3 _~~ndag 18Wli 2010 "'MEkENj:SJESiQ~ ndefio.rn~c Karollne Karoline interneres på Den Kelanbrin' lerske Andssvageanstalt i Brej _. vecl Vejle Fjord ning,med Samtidig erklærer, I.~~,"Jlli\i& M:~~,;jiiw1t&!Ill:Llm_~~~~l~;'!;_~j)i;;WJ~~i,_iIlt!i' c ~KaroJineOJsen ldagfrem. State-nødelagde muligheden for børn _. ~~~~.~~' ~~~~'1~'~'~b~Sl.~~~1~7~_~' ~EE~~t~7~..,!~t~T~~I~i~b~7~t~}~)~7~_~_'~.. ~7~_~_~~_~_ ~n;i~'~~;;~'~'~~~~_~l~_~_~~ ~- Minister: Jeger rystet "Men socialministeren vil hverken give erstatning eller I=~'~==O-'-==

4 socialministeren vil hverken give erstatning eller ulldskyldning til de' tvangssteriliserede ocialminister Benedikte Kiær (KJ afviser, at Karoline Olsen og de tusinder af andre danske ofre for tvangssterilisation skal have erstatning eiler en undskyldning. )lder var tale om lovlige handlinger i sin tid. Derfor er det svært at forpligte et smmund til at gå ind og give en undskyldning for noget som skete for to-tre generationer siden, <'. siger Benedikte Kiær. Hun påpeger vigtigheden af, at Danmark i dag har fået et andet menneskesyn end i åren', , hvor omkling danskere blev tvangssteriliseret.»)det er en forfærdelig historie. Det er rystenoe læsning og det giver mig gåsehud at høre, hvordan vi behandlede mennesker som Karoli~ ne Olsen, «siger socialministeren. J Sv",;ge har samfundcl fol'pliglet sig til både (lt sige undskyld oggive el' statnig - hvo,jor lidu l Damnork? "Spørgsmålet om æresoprejsning og erstatnmg er en v-incipie! diskussion, som har være~ oppe før. På det tidspunkt, ~JVor steriljsationer 'le foregjk, havde man en lovgivning sam tijlod del" f{po;:(;j?, ihhe ban' sig(' uluishyld fil u/rau:,) "j-h!l:> \'1 ~J:år :l1d og L'lV(~1 en SJ.::~] li!.; æl"esopr('jsnjr)r;~;uhllljng. ;lltrjc') JIJ~m s"mlldi~; f(\1 ClI (hd;\i" sv~)j ijn-1 "It drnk',-, m,j]1 ljl1]igcll ]my, 1\; Cd L' lj(~\ \"I-:~-J,Vl- '.'j ljd-~( "

5 _..... ~~ _ STERILISERET AF STATEN Redigeret af Thomas Stærmj:s.e Karolines 10. september godkender Socialministeriet, at Karoline steriliseres. Selv nægter hun at underskrive Ingen Søndag 18jllli 2010 _ OVERGREB: Kun11t år gammel og buret inde af staten blev Karoline Olsen frarøvet muligheden for at få børn... _..1~ Af KASPER VEDSMAND ndgrebel var ikke del værsle. Al de en efterårsdag i 1948 lagde hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind lil hendes bughu-._ ~~ - o. - "'_'---= '_'_.,_... ~ ~, J"'~._J et af ofrene for det danske racehygiejne program skammen af sig og fortæller åhent om det brutale over greb, staten Danm.rk udsatte hen de for. I Sverige og Norge har man for, L.]1 ~_'~. L_L.' T T"'.

6 AI 1\A:>f"tt< Yt.U~MAfl1U ndgrebet var ikke det værste. M. de en efterårsdag i 1948 lagde - hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind tii hendes bughule. At overkirurgen med sin saks og tang uopretteligt flåede forbindelsen mellem hendes æggestok og livmoder i stumper. Det var modbydeligt Men det var ikke det værste. FOl" 80-årige Karoline Olsen rammer intet hårdere end hendes konstante følelse af ensomhed. Og når ensomheden er allerværst, følger fortvivleisen med. Følelser der render ud af hende som tårer, hver gang hun taler om de børn, hun så gerne ville have haft, men som operationen frarøvede hende muligheden for at få mistede hun sin mand. Derfor har den danske kvinde i dag kun sin sortblanke mops som selskab i hjemmet, et beskedent rækkehus i svenske H6rby, 55 kilometer nordøst for Malmø.»Jeg er gammel nu. Så har man brug for sine børn. Men fordi lægerne gjorde»den ting«ved mig, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,«siger hun. Nyttede ikke al nægte Karoline Olsen er en af knap danskere, som i årene blev offer for et af de - med nuti dens øjne - vel nok uhytjigste over greb, et menneske kan udsættes fol: Hun blev buret inde på en anstalt for åndssvage og udstyret med et valg: Vi] du ud herfra, må du lade dig ste rihsere.,)de stak mig en lap papir..leg måtte ikke se, hvad der stod på det - de forlangte bare min underskrift. Jeg nægtede og nægtede, men det nyttede ini~('ljting)" Sl.f!:er Karoline Ol ~:;en. Fm'!"U! ~,1(»JJ1g n()gl'm;jwlc: vric1i') et ar arrene tor aet aanske racenygiejne program skammen af sig og fortæller åbent om det brutale overgreb, staten Danmark udsatte hende for. I Sverige og Norge har man for længst udbetalt erstatninger. l Danmark har politikerne i mere end ti år afvist at give så meget som en undskyldning. Forskelsbehandlingen gør Karoline Olsen bitter og får hende til at udbryde:»jeg vil have min oprejsning.«tvangsfjernel Ira fattige I.rældre Karoline Olsens liv fylder et ringbind med kopierede ark. For to år siden fik hun adgang til sine journaler fra de hjem og åndssvageanstalter hun skiftevis blev flyttet frem og tilbage imellem. En forstanders håndskrevne dagbog over Karolines opførsel, resultater af IQ-tests, sterilisationserklæringen der mangler hendes underskrift; alt ligger spredt ud på en voksdug i køkkenet i hendes svenske rækkehus. Et brev fra børneværnsudvalget i den daværende Tørring Kommune bekræfte~ hvad Karoline selv husker om de første leveål: Forældrene var fattige arbejdere på en gård i Jelling nær Vejle, og det hjem, som Karoline og hendes tre søskende voksede op i, var usselt. Da myndighederne samtidig stemplede det meste af Karoline Olsens familie som åndssvage og svagt begavede, fjernede kommunen i juli 1936 børnene fra hjemmet. Karoline var kun lige fyldt seks år. Forældrenes åndssvaghed havde brændemærket Karoline og hendes søskende. En ny og stærkt indgribende lov gjorde anbringelse pli en åndssvageanstalt uundgåelig. Politikerne slog fjst, at grupper som kriminelle,!jrof;tituerpde, og menlalt og fysisji J'laJl

7 -~ _ Sømlag1B.juli2010 Ettl>"r" af.ai'dal:i.ø&ij,=iio j,'r>! :Il. N(,>J.'!\lljlk, nnjnin;ll,,li; "l!~t blm''''1 "<:l)..od,:;t ()::;. Il'<il(;r",bO!<;,~ lil't og &ltg;~l!l.:1.!!" l'ø1;;e);'t 1!l:'El.=..\, ;)llg Ild!\" l:iill"vl!'d 1r.~to~"lJ1{la~" nw et ll.lllll l1li. c. "':X;IYl'&lll!ib ~-t~r:l.l::'il!l-t1(::n. B:. m~:j,ins"'t d"n Juh )'~4B " >, N,,~,,~.. _,,. "..,. ~"_""N... ~ _~"><~ ~_<_~.. _<>«"N... _ dikappede truede befolkningskvaliteten. I racehygiejnens navn skulle patienter fra anstalten blev kørt til hvordan hun sammen med to med de forhindres i at få børn. Vejle Sygehus. r 1936 sørgede en læge for, at Karoline blev en af de uønskede. "Jeg vil vide, hvad jeg skal her, ei Karoline skældte ud. lers stopper jeg med at spise.t< Ti stille! Ingen sagde noget. En hvid kittel Det var en lq-test i 1936 som fik lægen Erik Larsen til at diagnostiæ af væsken fra en sprøjte i Karolines tog hendes hænder, og da virkningen u/~ ~i.f~ ~~i~;,~~,,'t~t"i<;~5~ ~~; i:~~ 6}"j. re seks-årige Karoline som )lettere ene lår satte ind, følte hun kun slaphed i kroppen. Da hun senere vågne ~~~c~:~~tji~~~~~;'c:l~:~fi~;t~~!~d.;'~~~~~:h;: åndssvag«. rdag slår forskere fast, at ~~;;~'!'~;~~~:'r:,~~;.1~i:~~"~~~~tl~;/i~ø":;;~~r.~~~,>10 ~;A~;fl~~.;r,;~ i datidens intelligenstests i virkeligheden var så ubrugelige, at mange af kittel hende kærligt på hovedet. de af narkosen, klappede den hvide.~:i,,}~;;'t~.i~~r~~;,!zi~t't~:;,-""int Xint;ff, U,A=;,: f~;~"n~1~li::. de»åndssvage(( formentlig slet ikke På det tidspunkt havde Karoline t', ~: ;~~;~:l'dl~~'n'~!'~". var udviklingshæmmede. Men da allerede opdaget forbindingen om sin 5, ~'o). ~t""d,-,~".; :-- f Karoline 16. oktober 1944 blev hentet i en bil, vidste man ikke bedre. sen af et overgreb. )) Det er synd for mave, smerterne i underlivet, følel ~ ~r, 1: ~:!i~}h~~j~~~t ;r;;:~~ i~~r ~"ril".-,,~,.1", 1. \!5-j,~' :;:~ Forventningsfuldt spurgte den nu dig,«trøstede sygeplejersken. 4. Dlr.\'id\1<l~,';n ;'''f;~t Fil'i~i"-,~.,>, ct'll>:::,ba"nb: ~... ~ 14-årige pige chaufføren, om hun ef- Operationen havde maksimalt vali} h~~,, :, (I~-l1t.ETl...' ter årene på børnehjem endelig skul ret en time. Men overkirurg U. Sta?. 1)"~.I); t le hjem til sin far og mor.. rups arbejde havde for altid frarø ~:' r~~!~~~;~ii1~~~~' ~i~:~~~ :~:~t:~~~:d~' "Du skal bare tie stille,«lød be- vet Karoline Olsen muligheden for ::.i AR'" skeden fra førersædet. at blive gravid... ~~_.o _.k. myw ~~,il=2r,fflgjn9=.i-.lj$t1vl --_-~-=da-mm=irfl-wli=thmll!e~

8 ,'n, :~",' 4, _"O '.,' o,"."."l,~, ;n'l): /,y, I": ;C.c,'" _.l','l" ','. ~ '.,.~,.".', 1',-jYH"'~ fzl'llls.lw ',,, 'i. cl AH; ~"~'''''P''- I GUlKOPi/ H:ll'l'Jl'!'m;to\ I ""..., ~'~~:li','i<o!!l1 5,'S,,~, - ~_, "'~''''')!;''~..",~.i?',"<!,,,,",,u;;;-;;, :>;,lo< ""''''' "".' 1«>~-!I>.')'-i" ~..: ",,," ro,,,,.."'..-..".!:<e. o! ~f.ibt>u<lr 2002 l, <\el, <l<!,....11ll'm;,,!s;i» hor o. b~1 ";,, "'~""""':r ro' C~~. 8lI.'" r~r<:i; ",.cd,!li '1\ '1a01l' ~l'ii<'~'l' i tl<j ~"fjml<, ~(o. 1:&"" "M I~ ~-"'li ~"" ~"'...ril;jq, ''''.",h1jr,'t'i!lm fp.1lll1 J:lI><; rdii"'''"" ~ICI\mIllI~'Oll$~><:?lMlW\i.~""!!r'... It:r;"VI Dø<et ""'~,., l'å~,ol il<! """"'l:!ac!ll Mrtorr,GAIDn,..."'...-""~ ><I ~!GIl!(Y",,",_ l<>i<la~ot;arll8lc~~_8t"'~tr4as~!i:!lir.jli'~ia!.into;;'''''\l1$'i:wi\ll ~rroa"lll\lolk,/lo'\;fil"olii"'ol&.lt'mgrnlldor1ofllliæ;;qe~_",,~ ~ <!\:l'nelvit<-fo<g04.~sii)iti$l\!lim~.1elor!ll!~,..t":"""'øm~ <ing~"81r,,"lib,<l<r: raorlifh<i(j... ~. od: _. f'"æi!la\~rt.t~"""''''' Der.-ll<l!lrro/i\.læ"",rn wfll""d '~~'. "Mm"~.~' l Karoline 16. oktober U44 blev ljentel i en hil, vidsle man ikke bedre. sen af et overgreb. "Det er synd for mave, smerterne l underljvet, tølel Forventningsfuldt spurgte den nu dlg,«trøstede sygeplejersken. 14-årige pige chaufføren, om hun ef~ Operationen bavde Ulaksimalt varet en time. I'vfen overki.rurg U. Sta ter årene på børnehjem endelig skulle hjem til sin far og mor. rups arbejde havde for altid frarøvet Karoline Olsen muligheden for "Du skal bare tie stille,«lød beskeden fra førersædet at blive gravid. Bilen kørte til Brejning i Vestjylland og til kvindeafdelingen på den åndssvageanstalten. fik hwl at vide, Først da hun igen var tilbage på institution, som i fire år skulle blive hvad der var sket. Personalet fortalte opmuntrende, at hun nu kun hele Karolines verden, Den Kellerske Åndssvageanstalt. ne korrune ud og arbejde på en rigtig gård. Her skulle hun lære at sy og stoppe strømper i et væk. Hun skulle lære, at stillede hun for mange Det var alt. spørgsmål om, hvorfor hun var havnet der, blev hun isoleret fra samvær Først ti år senere, lige inden Ka Han skulle kunne vælge mig fra med de øvrige patienter. Så blev tøj roline Olsen forlovede sig med en og sko taget fra hende og en natkjole trukket over hendes hoved. Ikke andet menneske, hvad der var sket. svensk vognmand, fortalte hun et fordi hun skulle sove - for atforhindre hende i at stikke af. heden for at vælge mig fra. Heldig-»Minforlovede slmlle have mulig I----"E".nLUdelis--sku~iRe lære, at--vis--blev--han-,indtil han døde for [lle uanset hvor ofte anstaltens ansatte i patlentbøger noterede, at hun var llsød«, l)omgællgelig( og }lvenliw<j ville det være komplet nyttesløst For hendes væsentligste lektie blev, at der kun var en eneste mulighed for at slippe ud til en almindelig tilværelse: Sterilisering. Dagligdagen el helvede llmine minder om dagligdagen på anstalten er et helvede. De bildte mig ind, at jeg skulle leve hele rnit liv der. Og hvordan kumle jeg vide bed~ re' Jeg var 14 år, da jeg k0111 dertil. Det var så frygteligt. I de følgende år stillede jeg ofte mig selv de samme spørgsmål: Hvordan skulle jeg nogensinde finde en mand, som vil~ le respektere mig, hvis jeg lod mig sterilisere? Jeg ville så gerne kunne give ham et barn. Hvordan ville han se på mig, når han fandt ud af, hvad samfundet havde gjort vecl mig?" Vi er tilbage. i ræklwhusel j svejls~:(": Horby. Karoline Olsen {remvj SC:'J' den 1~te!.ilis2(i(lm;pr],1;r'li1,g fr,j i\jli ] SJ4:;. h.11'i 3]th ;~, :','1ih' :,~;Jl lmile1. :,i:rifl 1'-<:. J/h:';J hw-, "!Jindl':~ år siden j «siger Karoline. Parret giftede sig i 1958 og slog sig ned i Sverige. De søgte om at komme med i en svensk ordning, hvor de otte uger hver sommer kunne få et barn fra fattige kår i famiiiepleje. I 1962 blev de godkendt som plejeforældre af de svenske myndigheder- en ordning som Karoline og hendes mand helt frem til slutningen af 80erne var med i. Hvor de danske myndigheder brugte tvang og operation for at forhindre Karoline i at få høm, bavde de svenske altså ingen betænkeligheder ved år efter år, at sende hørn i hendes favn. Karoline forstår det ikke. Derfor har hun fire gange klaget til den danske stat, som hver gang har svaret hende på samme måde: Vi kan ikke beklage noget, der var lovlige handlinger, da de hlev udført,;jeg elsker bøm. Og jeg forstår stl:ldig ikke, hvorfor lige mit liv s){ljlle ødelægges. Det Er så urimeligt, og de vil ildce engang undsi\\'hk for det, de: her.'!,i,ilrl.1c'r;!: fjv f 'l0r ;]]dl-ii-; i,] D::tnmar!\ lpc]"!. n~:~o; h[(']'("f ll;h' dh land j'llf:jc:,' ~"',,'T~,:(;'tll ul:

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys.

M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. Interview med Maria M: Jeg blev først gravid ved nummer ni gang faktisk. I: Når for søren. 5 M: Så jeg var igennem 8 inseminationer også en IVF før det lykkedes. Også har jeg så fire æg på frys. I: Okay.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider

Vold i hjemmet. 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Vold i hjemmet 23. Januar 2009 Michelle Jørgensen Lasse Schneider Indholdsfortegnelse Indledning Side 2 Problemformulering Side 2 Vold mellem ægtefæller og kærestepar Side 3 Voldelige mænd Side 3 Voldelige

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09

Seksuel mishandling. Incest og voldtægt. 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine. Uge 4 d. 23/01-09 Seksuel mishandling Incest og voldtægt 9. klasses projektopgave af Celine, Emma og Katrine Uge 4 d. 23/01-09 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering.. side 3 Produkt side 4 Incest & Voldtægt.. side 5-10

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

Min sygdom er min fodlænke

Min sygdom er min fodlænke Min sygdom er min fodlænke Fuglene synger i Maria og Michael Overgaard Christensens have, der ligger i en lille bitte flække, kaldet Sahl lidt udenfor Bjerringbro i Midtjylland. Husene er bygget af gule

Læs mere

Recovery fortalt gennem livshistorier

Recovery fortalt gennem livshistorier fra TRAUME til RECOVERY Recovery fortalt gennem livshistorier ALICIA: Alt dette er sket, fordi jeg tog et valg! Jeg er en pige på 27 år. Jeg blev indlagt første gang i 2001. De følgende 6 år tilbragte

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution

SOCIALPÆDAGOGEN. Tema om fremtidens døgninstitution 3. SEPTEMBER 67. ÅRGANG SOCIALPÆDAGOGEN 18 09 10 Det største problem med døgninstitutioner er, at der ikke er nok af dem. Der er mange unge, der ikke får den hjælp, de har brug for SARAH, 23 ÅR, TIDLIGERE

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch

Jan Guillou ONDSKABEN. Bearbejdet af Kirsten Kirch ONDSKABEN Jan Guillou ONDSKABEN Bearbejdet af Kirsten Kirch Special-pædagogisk forlag Ondskaben Bearbejdet af: Kirsten Kirch ISBN 87 7607 001 8 Lay-out af omslag: Torben Madsen Foto omslag: Fra filmen

Læs mere

At blive sig selv, men være en halv pakke.

At blive sig selv, men være en halv pakke. At blive sig selv, men være en halv pakke. En kort selvbiografi om kønsidentitetsproblemer; af Michele Nielsen Indledning Overskriften rummer mere end man skulle tro, teksten er taget fra børneforskeren

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Annettes historie FØR HELBREDELSE barndom, ungdom og tidlig voksenliv

Annettes historie FØR HELBREDELSE barndom, ungdom og tidlig voksenliv Annettes historie Helt uventet viskede min morfar til mig til hans 80års fødselsdag Hvor var det godt du flyttede ned til din far, dengang. Han skulle ikke sige mere jeg vidste lige nøjagtig, hvad han

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere