JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står"

Transkript

1 STERII.ISERETAI='SfAtEN$~n~~g18J~II-2d;6_ Re(ilg~ret 3f Thomas Stærmo5t'--- --, JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står AfKASPERVEDSMAND Foto. ESBEN SALLING anske læger steriliserede iårene omkring unge danskere - en lang række af dem med tvang. De blevansetioral være småt begav~de, )sinker«eller åndssvage i for skelliggrad. Holdningen var, atisær de dårligt begavede kvinder ikke måtte få børn, da det ville degenerere befolkningen. En af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, er den 80 ånge danske kvinde Karoline Olsen, der som den førate dansker nogensmde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen, c og»sinkep< var stærkt mangelfulde, og at niange af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, var helt nannale. Andre lande har undskyldt I Sverige og Norge blev det allerede for mere end 10 år siden besluttet at give ofrene for lignende rarehygiejne-programmer bilde undskyldning, oprejsning og mulighed for at søge erstatning. Alene i Sverige førte en særlov i 1999 til, at mere end personer hver modtog svenske kroner i erstatning. I Danmark har skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eilpr erstatning.

2 årige danske kvinde Karoline Olsen, der som den første dansker nogen 'Sinde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen~ de for. Man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underledige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt.få politiets hjælp til at internere dem Birgit Kirkebæk, historiker Hun blev offer for den fvangslov som gjorde det muligt for den danske stat at fvangsinterne folk på åndssvageanstalter, og først lukke dem ud igen, når kvinderne accepterede at blive steriliseret. Mil liv hlevedelagt I dag fortæller hnn, hvordan hnn har levet et liv i skam og sorg over de børn, staten ved et klippe et styk ke af hendes æggeleder, fratog hen de enhver muhghed for at føde.»jeg er gammel nu. Så har man brng for sme børn. Men fordi lægerne gjorde "den ting ved mig«, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,('. siger Karoline Olsen, der allerede S0111 G-årig blev diagnosticeret som»)lettere åndssvag«_ Undersøgelser bar siden vist, at de metoder, der blev brugt til at k18ssiflcen: kvinderne som ',åndssvage"..~ svenske kroner i erstatning. I Danmark hm skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eiler erstatning. il Det er svært for mig at [arstå! at den danske stat ikke vil være med til at give de her mennesker oprejsning. Der var jo tale om indgreb, som kom til at betyde så utroligt meget for arrenes liv,«siger historiker og forfatter til fem bøger om åndssvageforsorgens historie, dr. pæd. Birgit Kirkebæk. Dansk racehygiejne Allerede i 1929 indledte Danmark et omfattende racehygiejne-program og indførte som det første land i Europa en lov om sterilisation. Men det var med en decideret fvangslov fra 1934, at myndighederne fik mulighed for. at låse grupper som kriminelle, prostiturede og mentalt og fysisk udviklingshæmmede inde på såkaldte åndssvageanstalter.»man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underlødige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt få politiets hjælp til at internere dem.. Tvangen bestod i at give dem besked på, at de ikke kom ud igen, førend de lod sig sterilisere,«forklarer Birgit Kirkebæk. I ren desperation over udsigten til et helt liv på anstalt, skrev mange' af de internerede under på erklærin~ gen om sterilisation. Men ikke Karoline Olsen. Alligevel blev hun som 18-mig, i 1948, kørt ind tiloperat; an på Vejle Sygehus og her steriliseret. Derfor har hun fire gange klaget til forskellige danske myndighede1; som dog hver gang har afvist at beklage det overgreb, hnn blev udsat for, "Jeg elsker børn. Og jeg forstår ikke, hvorfor lige mit liv skulle ødelægges, Det er så urimeligt, og de vil ikke engang sige undskyld for det, de har giorl" kve[p)b1.dk - _.

3 _~~ndag 18Wli 2010 "'MEkENj:SJESiQ~ ndefio.rn~c Karollne Karoline interneres på Den Kelanbrin' lerske Andssvageanstalt i Brej _. vecl Vejle Fjord ning,med Samtidig erklærer, I.~~,"Jlli\i& M:~~,;jiiw1t&!Ill:Llm_~~~~l~;'!;_~j)i;;WJ~~i,_iIlt!i' c ~KaroJineOJsen ldagfrem. State-nødelagde muligheden for børn _. ~~~~.~~' ~~~~'1~'~'~b~Sl.~~~1~7~_~' ~EE~~t~7~..,!~t~T~~I~i~b~7~t~}~)~7~_~_'~.. ~7~_~_~~_~_ ~n;i~'~~;;~'~'~~~~_~l~_~_~~ ~- Minister: Jeger rystet "Men socialministeren vil hverken give erstatning eller I=~'~==O-'-==

4 socialministeren vil hverken give erstatning eller ulldskyldning til de' tvangssteriliserede ocialminister Benedikte Kiær (KJ afviser, at Karoline Olsen og de tusinder af andre danske ofre for tvangssterilisation skal have erstatning eiler en undskyldning. )lder var tale om lovlige handlinger i sin tid. Derfor er det svært at forpligte et smmund til at gå ind og give en undskyldning for noget som skete for to-tre generationer siden, <'. siger Benedikte Kiær. Hun påpeger vigtigheden af, at Danmark i dag har fået et andet menneskesyn end i åren', , hvor omkling danskere blev tvangssteriliseret.»)det er en forfærdelig historie. Det er rystenoe læsning og det giver mig gåsehud at høre, hvordan vi behandlede mennesker som Karoli~ ne Olsen, «siger socialministeren. J Sv",;ge har samfundcl fol'pliglet sig til både (lt sige undskyld oggive el' statnig - hvo,jor lidu l Damnork? "Spørgsmålet om æresoprejsning og erstatnmg er en v-incipie! diskussion, som har være~ oppe før. På det tidspunkt, ~JVor steriljsationer 'le foregjk, havde man en lovgivning sam tijlod del" f{po;:(;j?, ihhe ban' sig(' uluishyld fil u/rau:,) "j-h!l:> \'1 ~J:år :l1d og L'lV(~1 en SJ.::~] li!.; æl"esopr('jsnjr)r;~;uhllljng. ;lltrjc') JIJ~m s"mlldi~; f(\1 ClI (hd;\i" sv~)j ijn-1 "It drnk',-, m,j]1 ljl1]igcll ]my, 1\; Cd L' lj(~\ \"I-:~-J,Vl- '.'j ljd-~( "

5 _..... ~~ _ STERILISERET AF STATEN Redigeret af Thomas Stærmj:s.e Karolines 10. september godkender Socialministeriet, at Karoline steriliseres. Selv nægter hun at underskrive Ingen Søndag 18jllli 2010 _ OVERGREB: Kun11t år gammel og buret inde af staten blev Karoline Olsen frarøvet muligheden for at få børn... _..1~ Af KASPER VEDSMAND ndgrebel var ikke del værsle. Al de en efterårsdag i 1948 lagde hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind lil hendes bughu-._ ~~ - o. - "'_'---= '_'_.,_... ~ ~, J"'~._J et af ofrene for det danske racehygiejne program skammen af sig og fortæller åhent om det brutale over greb, staten Danm.rk udsatte hen de for. I Sverige og Norge har man for, L.]1 ~_'~. L_L.' T T"'.

6 AI 1\A:>f"tt< Yt.U~MAfl1U ndgrebet var ikke det værste. M. de en efterårsdag i 1948 lagde - hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind tii hendes bughule. At overkirurgen med sin saks og tang uopretteligt flåede forbindelsen mellem hendes æggestok og livmoder i stumper. Det var modbydeligt Men det var ikke det værste. FOl" 80-årige Karoline Olsen rammer intet hårdere end hendes konstante følelse af ensomhed. Og når ensomheden er allerværst, følger fortvivleisen med. Følelser der render ud af hende som tårer, hver gang hun taler om de børn, hun så gerne ville have haft, men som operationen frarøvede hende muligheden for at få mistede hun sin mand. Derfor har den danske kvinde i dag kun sin sortblanke mops som selskab i hjemmet, et beskedent rækkehus i svenske H6rby, 55 kilometer nordøst for Malmø.»Jeg er gammel nu. Så har man brug for sine børn. Men fordi lægerne gjorde»den ting«ved mig, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,«siger hun. Nyttede ikke al nægte Karoline Olsen er en af knap danskere, som i årene blev offer for et af de - med nuti dens øjne - vel nok uhytjigste over greb, et menneske kan udsættes fol: Hun blev buret inde på en anstalt for åndssvage og udstyret med et valg: Vi] du ud herfra, må du lade dig ste rihsere.,)de stak mig en lap papir..leg måtte ikke se, hvad der stod på det - de forlangte bare min underskrift. Jeg nægtede og nægtede, men det nyttede ini~('ljting)" Sl.f!:er Karoline Ol ~:;en. Fm'!"U! ~,1(»JJ1g n()gl'm;jwlc: vric1i') et ar arrene tor aet aanske racenygiejne program skammen af sig og fortæller åbent om det brutale overgreb, staten Danmark udsatte hende for. I Sverige og Norge har man for længst udbetalt erstatninger. l Danmark har politikerne i mere end ti år afvist at give så meget som en undskyldning. Forskelsbehandlingen gør Karoline Olsen bitter og får hende til at udbryde:»jeg vil have min oprejsning.«tvangsfjernel Ira fattige I.rældre Karoline Olsens liv fylder et ringbind med kopierede ark. For to år siden fik hun adgang til sine journaler fra de hjem og åndssvageanstalter hun skiftevis blev flyttet frem og tilbage imellem. En forstanders håndskrevne dagbog over Karolines opførsel, resultater af IQ-tests, sterilisationserklæringen der mangler hendes underskrift; alt ligger spredt ud på en voksdug i køkkenet i hendes svenske rækkehus. Et brev fra børneværnsudvalget i den daværende Tørring Kommune bekræfte~ hvad Karoline selv husker om de første leveål: Forældrene var fattige arbejdere på en gård i Jelling nær Vejle, og det hjem, som Karoline og hendes tre søskende voksede op i, var usselt. Da myndighederne samtidig stemplede det meste af Karoline Olsens familie som åndssvage og svagt begavede, fjernede kommunen i juli 1936 børnene fra hjemmet. Karoline var kun lige fyldt seks år. Forældrenes åndssvaghed havde brændemærket Karoline og hendes søskende. En ny og stærkt indgribende lov gjorde anbringelse pli en åndssvageanstalt uundgåelig. Politikerne slog fjst, at grupper som kriminelle,!jrof;tituerpde, og menlalt og fysisji J'laJl

7 -~ _ Sømlag1B.juli2010 Ettl>"r" af.ai'dal:i.ø&ij,=iio j,'r>! :Il. N(,>J.'!\lljlk, nnjnin;ll,,li; "l!~t blm''''1 "<:l)..od,:;t ()::;. Il'<il(;r",bO!<;,~ lil't og &ltg;~l!l.:1.!!" l'ø1;;e);'t 1!l:'El.=..\, ;)llg Ild!\" l:iill"vl!'d 1r.~to~"lJ1{la~" nw et ll.lllll l1li. c. "':X;IYl'&lll!ib ~-t~r:l.l::'il!l-t1(::n. B:. m~:j,ins"'t d"n Juh )'~4B " >, N,,~,,~.. _,,. "..,. ~"_""N... ~ _~"><~ ~_<_~.. _<>«"N... _ dikappede truede befolkningskvaliteten. I racehygiejnens navn skulle patienter fra anstalten blev kørt til hvordan hun sammen med to med de forhindres i at få børn. Vejle Sygehus. r 1936 sørgede en læge for, at Karoline blev en af de uønskede. "Jeg vil vide, hvad jeg skal her, ei Karoline skældte ud. lers stopper jeg med at spise.t< Ti stille! Ingen sagde noget. En hvid kittel Det var en lq-test i 1936 som fik lægen Erik Larsen til at diagnostiæ af væsken fra en sprøjte i Karolines tog hendes hænder, og da virkningen u/~ ~i.f~ ~~i~;,~~,,'t~t"i<;~5~ ~~; i:~~ 6}"j. re seks-årige Karoline som )lettere ene lår satte ind, følte hun kun slaphed i kroppen. Da hun senere vågne ~~~c~:~~tji~~~~~;'c:l~:~fi~;t~~!~d.;'~~~~~:h;: åndssvag«. rdag slår forskere fast, at ~~;;~'!'~;~~~:'r:,~~;.1~i:~~"~~~~tl~;/i~ø":;;~~r.~~~,>10 ~;A~;fl~~.;r,;~ i datidens intelligenstests i virkeligheden var så ubrugelige, at mange af kittel hende kærligt på hovedet. de af narkosen, klappede den hvide.~:i,,}~;;'t~.i~~r~~;,!zi~t't~:;,-""int Xint;ff, U,A=;,: f~;~"n~1~li::. de»åndssvage(( formentlig slet ikke På det tidspunkt havde Karoline t', ~: ;~~;~:l'dl~~'n'~!'~". var udviklingshæmmede. Men da allerede opdaget forbindingen om sin 5, ~'o). ~t""d,-,~".; :-- f Karoline 16. oktober 1944 blev hentet i en bil, vidste man ikke bedre. sen af et overgreb. )) Det er synd for mave, smerterne i underlivet, følel ~ ~r, 1: ~:!i~}h~~j~~~t ;r;;:~~ i~~r ~"ril".-,,~,.1", 1. \!5-j,~' :;:~ Forventningsfuldt spurgte den nu dig,«trøstede sygeplejersken. 4. Dlr.\'id\1<l~,';n ;'''f;~t Fil'i~i"-,~.,>, ct'll>:::,ba"nb: ~... ~ 14-årige pige chaufføren, om hun ef- Operationen havde maksimalt vali} h~~,, :, (I~-l1t.ETl...' ter årene på børnehjem endelig skul ret en time. Men overkirurg U. Sta?. 1)"~.I); t le hjem til sin far og mor.. rups arbejde havde for altid frarø ~:' r~~!~~~;~ii1~~~~' ~i~:~~~ :~:~t:~~~:d~' "Du skal bare tie stille,«lød be- vet Karoline Olsen muligheden for ::.i AR'" skeden fra førersædet. at blive gravid... ~~_.o _.k. myw ~~,il=2r,fflgjn9=.i-.lj$t1vl --_-~-=da-mm=irfl-wli=thmll!e~

8 ,'n, :~",' 4, _"O '.,' o,"."."l,~, ;n'l): /,y, I": ;C.c,'" _.l','l" ','. ~ '.,.~,.".', 1',-jYH"'~ fzl'llls.lw ',,, 'i. cl AH; ~"~'''''P''- I GUlKOPi/ H:ll'l'Jl'!'m;to\ I ""..., ~'~~:li','i<o!!l1 5,'S,,~, - ~_, "'~''''')!;''~..",~.i?',"<!,,,,",,u;;;-;;, :>;,lo< ""''''' "".' 1«>~-!I>.')'-i" ~..: ",,," ro,,,,.."'..-..".!:<e. o! ~f.ibt>u<lr 2002 l, <\el, <l<!,....11ll'm;,,!s;i» hor o. b~1 ";,, "'~""""':r ro' C~~. 8lI.'" r~r<:i; ",.cd,!li '1\ '1a01l' ~l'ii<'~'l' i tl<j ~"fjml<, ~(o. 1:&"" "M I~ ~-"'li ~"" ~"'...ril;jq, ''''.",h1jr,'t'i!lm fp.1lll1 J:lI><; rdii"'''"" ~ICI\mIllI~'Oll$~><:?lMlW\i.~""!!r'... It:r;"VI Dø<et ""'~,., l'å~,ol il<! """"'l:!ac!ll Mrtorr,GAIDn,..."'...-""~ ><I ~!GIl!(Y",,",_ l<>i<la~ot;arll8lc~~_8t"'~tr4as~!i:!lir.jli'~ia!.into;;'''''\l1$'i:wi\ll ~rroa"lll\lolk,/lo'\;fil"olii"'ol&.lt'mgrnlldor1ofllliæ;;qe~_",,~ ~ <!\:l'nelvit<-fo<g04.~sii)iti$l\!lim~.1elor!ll!~,..t":"""'øm~ <ing~"81r,,"lib,<l<r: raorlifh<i(j... ~. od: _. f'"æi!la\~rt.t~"""''''' Der.-ll<l!lrro/i\.læ"",rn wfll""d '~~'. "Mm"~.~' l Karoline 16. oktober U44 blev ljentel i en hil, vidsle man ikke bedre. sen af et overgreb. "Det er synd for mave, smerterne l underljvet, tølel Forventningsfuldt spurgte den nu dlg,«trøstede sygeplejersken. 14-årige pige chaufføren, om hun ef~ Operationen bavde Ulaksimalt varet en time. I'vfen overki.rurg U. Sta ter årene på børnehjem endelig skulle hjem til sin far og mor. rups arbejde havde for altid frarøvet Karoline Olsen muligheden for "Du skal bare tie stille,«lød beskeden fra førersædet at blive gravid. Bilen kørte til Brejning i Vestjylland og til kvindeafdelingen på den åndssvageanstalten. fik hwl at vide, Først da hun igen var tilbage på institution, som i fire år skulle blive hvad der var sket. Personalet fortalte opmuntrende, at hun nu kun hele Karolines verden, Den Kellerske Åndssvageanstalt. ne korrune ud og arbejde på en rigtig gård. Her skulle hun lære at sy og stoppe strømper i et væk. Hun skulle lære, at stillede hun for mange Det var alt. spørgsmål om, hvorfor hun var havnet der, blev hun isoleret fra samvær Først ti år senere, lige inden Ka Han skulle kunne vælge mig fra med de øvrige patienter. Så blev tøj roline Olsen forlovede sig med en og sko taget fra hende og en natkjole trukket over hendes hoved. Ikke andet menneske, hvad der var sket. svensk vognmand, fortalte hun et fordi hun skulle sove - for atforhindre hende i at stikke af. heden for at vælge mig fra. Heldig-»Minforlovede slmlle have mulig I----"E".nLUdelis--sku~iRe lære, at--vis--blev--han-,indtil han døde for [lle uanset hvor ofte anstaltens ansatte i patlentbøger noterede, at hun var llsød«, l)omgællgelig( og }lvenliw<j ville det være komplet nyttesløst For hendes væsentligste lektie blev, at der kun var en eneste mulighed for at slippe ud til en almindelig tilværelse: Sterilisering. Dagligdagen el helvede llmine minder om dagligdagen på anstalten er et helvede. De bildte mig ind, at jeg skulle leve hele rnit liv der. Og hvordan kumle jeg vide bed~ re' Jeg var 14 år, da jeg k0111 dertil. Det var så frygteligt. I de følgende år stillede jeg ofte mig selv de samme spørgsmål: Hvordan skulle jeg nogensinde finde en mand, som vil~ le respektere mig, hvis jeg lod mig sterilisere? Jeg ville så gerne kunne give ham et barn. Hvordan ville han se på mig, når han fandt ud af, hvad samfundet havde gjort vecl mig?" Vi er tilbage. i ræklwhusel j svejls~:(": Horby. Karoline Olsen {remvj SC:'J' den 1~te!.ilis2(i(lm;pr],1;r'li1,g fr,j i\jli ] SJ4:;. h.11'i 3]th ;~, :','1ih' :,~;Jl lmile1. :,i:rifl 1'-<:. J/h:';J hw-, "!Jindl':~ år siden j «siger Karoline. Parret giftede sig i 1958 og slog sig ned i Sverige. De søgte om at komme med i en svensk ordning, hvor de otte uger hver sommer kunne få et barn fra fattige kår i famiiiepleje. I 1962 blev de godkendt som plejeforældre af de svenske myndigheder- en ordning som Karoline og hendes mand helt frem til slutningen af 80erne var med i. Hvor de danske myndigheder brugte tvang og operation for at forhindre Karoline i at få høm, bavde de svenske altså ingen betænkeligheder ved år efter år, at sende hørn i hendes favn. Karoline forstår det ikke. Derfor har hun fire gange klaget til den danske stat, som hver gang har svaret hende på samme måde: Vi kan ikke beklage noget, der var lovlige handlinger, da de hlev udført,;jeg elsker bøm. Og jeg forstår stl:ldig ikke, hvorfor lige mit liv s){ljlle ødelægges. Det Er så urimeligt, og de vil ildce engang undsi\\'hk for det, de: her.'!,i,ilrl.1c'r;!: fjv f 'l0r ;]]dl-ii-; i,] D::tnmar!\ lpc]"!. n~:~o; h[(']'("f ll;h' dh land j'llf:jc:,' ~"',,'T~,:(;'tll ul:

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes.

1. Hvilken betydning har langvarig filen på koblingen ved igangsættelse? b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. 1. Hvilken betydning har langvarig "filen" på koblingen ved igangsættelse? I i a) Ødelægger koblingen på meget kort tid. I I I i b) Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. c)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Sprogø - øen i midten

Sprogø - øen i midten Sprogø - øen i midten 38.78 Kirkebæk, Birgit Letfærdig og løsagtig - kvindeanstalten Sprogø 1923-1961 / Birgit Kirkebæk. - Holte : SocPol, 2004. - 324 sider : ill. I bogen undersøges det hvem "Sprogø-pigen"

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

springer jeg rundt som en 14-årig

springer jeg rundt som en 14-årig Alternativ behandling springer Nu jeg rundt som en 14-årig En angst, der havde gennemsyret hendes liv, siden hun var barn, betød, at Annalis Valentin sjældent var alene i sit hus og altid var anspændt.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far.

Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Min oplevelse med Statsforvaltningen vedrører en faderskabssag og efterfølgende en samværssag mellem mit barn og barnets Far. Barnets Far krævede abort, da jeg blev gravid og blev meget vred, da jeg ikke

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR

3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR 3 2011 NYT FRA BØRNS VILKÅR Skilsmissebørns vilkår er for dårlige FACEBOOK FORBUDT FOR BØRN MISHANDLEDE BØRN ER ET FÆLLES ANSVAR Men vi er også nødt til at stille krav til vores politikere... NY VIDEN

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen

Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk Af Christina Christiansen Passion-for-life.dk - handler om at få eller beholde den fulde appetit på livet. At udleve sit fulde potentiale. Her er værktøjer til at tage det første skridt

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

En rigtig røver. Simone. Hej.

En rigtig røver. Simone. Hej. En rigtig røver går rundt og retter på butikkens få varer, da dørhåndtaget langsomt bliver trykket ned. kommer ind i butikken med en nylonstrømpe over hovedet og en finger under blusen, der skal se ud

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere