JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står"

Transkript

1 STERII.ISERETAI='SfAtEN$~n~~g18J~II-2d;6_ Re(ilg~ret 3f Thomas Stærmo5t'--- --, JU~l(i: Som den første tvangssteriliserede dansker nogensinde står AfKASPERVEDSMAND Foto. ESBEN SALLING anske læger steriliserede iårene omkring unge danskere - en lang række af dem med tvang. De blevansetioral være småt begav~de, )sinker«eller åndssvage i for skelliggrad. Holdningen var, atisær de dårligt begavede kvinder ikke måtte få børn, da det ville degenerere befolkningen. En af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, er den 80 ånge danske kvinde Karoline Olsen, der som den førate dansker nogensmde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen, c og»sinkep< var stærkt mangelfulde, og at niange af de kvinder, der blev udsat for det voldsomme overgreb, var helt nannale. Andre lande har undskyldt I Sverige og Norge blev det allerede for mere end 10 år siden besluttet at give ofrene for lignende rarehygiejne-programmer bilde undskyldning, oprejsning og mulighed for at søge erstatning. Alene i Sverige førte en særlov i 1999 til, at mere end personer hver modtog svenske kroner i erstatning. I Danmark har skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eilpr erstatning.

2 årige danske kvinde Karoline Olsen, der som den første dansker nogen 'Sinde har valgt at stå åbent frem og fortælle om det brutale overgreb som myndighederne udsatte hen~ de for. Man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underledige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt.få politiets hjælp til at internere dem Birgit Kirkebæk, historiker Hun blev offer for den fvangslov som gjorde det muligt for den danske stat at fvangsinterne folk på åndssvageanstalter, og først lukke dem ud igen, når kvinderne accepterede at blive steriliseret. Mil liv hlevedelagt I dag fortæller hnn, hvordan hnn har levet et liv i skam og sorg over de børn, staten ved et klippe et styk ke af hendes æggeleder, fratog hen de enhver muhghed for at føde.»jeg er gammel nu. Så har man brng for sme børn. Men fordi lægerne gjorde "den ting ved mig«, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,('. siger Karoline Olsen, der allerede S0111 G-årig blev diagnosticeret som»)lettere åndssvag«_ Undersøgelser bar siden vist, at de metoder, der blev brugt til at k18ssiflcen: kvinderne som ',åndssvage"..~ svenske kroner i erstatning. I Danmark hm skiftende regeringer holdt fast i, at overgrebene var fuldt lovlige i sin tid og at der ikke er grund til at give hverken undskyldning eiler erstatning. il Det er svært for mig at [arstå! at den danske stat ikke vil være med til at give de her mennesker oprejsning. Der var jo tale om indgreb, som kom til at betyde så utroligt meget for arrenes liv,«siger historiker og forfatter til fem bøger om åndssvageforsorgens historie, dr. pæd. Birgit Kirkebæk. Dansk racehygiejne Allerede i 1929 indledte Danmark et omfattende racehygiejne-program og indførte som det første land i Europa en lov om sterilisation. Men det var med en decideret fvangslov fra 1934, at myndighederne fik mulighed for. at låse grupper som kriminelle, prostiturede og mentalt og fysisk udviklingshæmmede inde på såkaldte åndssvageanstalter.»man var bange for, at samfundet blev fyldt med flere og flere underlødige individer. Selvom de ikke havde begået noget ulovligt, kunne man om nødvendigt få politiets hjælp til at internere dem.. Tvangen bestod i at give dem besked på, at de ikke kom ud igen, førend de lod sig sterilisere,«forklarer Birgit Kirkebæk. I ren desperation over udsigten til et helt liv på anstalt, skrev mange' af de internerede under på erklærin~ gen om sterilisation. Men ikke Karoline Olsen. Alligevel blev hun som 18-mig, i 1948, kørt ind tiloperat; an på Vejle Sygehus og her steriliseret. Derfor har hun fire gange klaget til forskellige danske myndighede1; som dog hver gang har afvist at beklage det overgreb, hnn blev udsat for, "Jeg elsker børn. Og jeg forstår ikke, hvorfor lige mit liv skulle ødelægges, Det er så urimeligt, og de vil ikke engang sige undskyld for det, de har giorl" kve[p)b1.dk - _.

3 _~~ndag 18Wli 2010 "'MEkENj:SJESiQ~ ndefio.rn~c Karollne Karoline interneres på Den Kelanbrin' lerske Andssvageanstalt i Brej _. vecl Vejle Fjord ning,med Samtidig erklærer, I.~~,"Jlli\i& M:~~,;jiiw1t&!Ill:Llm_~~~~l~;'!;_~j)i;;WJ~~i,_iIlt!i' c ~KaroJineOJsen ldagfrem. State-nødelagde muligheden for børn _. ~~~~.~~' ~~~~'1~'~'~b~Sl.~~~1~7~_~' ~EE~~t~7~..,!~t~T~~I~i~b~7~t~}~)~7~_~_'~.. ~7~_~_~~_~_ ~n;i~'~~;;~'~'~~~~_~l~_~_~~ ~- Minister: Jeger rystet "Men socialministeren vil hverken give erstatning eller I=~'~==O-'-==

4 socialministeren vil hverken give erstatning eller ulldskyldning til de' tvangssteriliserede ocialminister Benedikte Kiær (KJ afviser, at Karoline Olsen og de tusinder af andre danske ofre for tvangssterilisation skal have erstatning eiler en undskyldning. )lder var tale om lovlige handlinger i sin tid. Derfor er det svært at forpligte et smmund til at gå ind og give en undskyldning for noget som skete for to-tre generationer siden, <'. siger Benedikte Kiær. Hun påpeger vigtigheden af, at Danmark i dag har fået et andet menneskesyn end i åren', , hvor omkling danskere blev tvangssteriliseret.»)det er en forfærdelig historie. Det er rystenoe læsning og det giver mig gåsehud at høre, hvordan vi behandlede mennesker som Karoli~ ne Olsen, «siger socialministeren. J Sv",;ge har samfundcl fol'pliglet sig til både (lt sige undskyld oggive el' statnig - hvo,jor lidu l Damnork? "Spørgsmålet om æresoprejsning og erstatnmg er en v-incipie! diskussion, som har være~ oppe før. På det tidspunkt, ~JVor steriljsationer 'le foregjk, havde man en lovgivning sam tijlod del" f{po;:(;j?, ihhe ban' sig(' uluishyld fil u/rau:,) "j-h!l:> \'1 ~J:år :l1d og L'lV(~1 en SJ.::~] li!.; æl"esopr('jsnjr)r;~;uhllljng. ;lltrjc') JIJ~m s"mlldi~; f(\1 ClI (hd;\i" sv~)j ijn-1 "It drnk',-, m,j]1 ljl1]igcll ]my, 1\; Cd L' lj(~\ \"I-:~-J,Vl- '.'j ljd-~( "

5 _..... ~~ _ STERILISERET AF STATEN Redigeret af Thomas Stærmj:s.e Karolines 10. september godkender Socialministeriet, at Karoline steriliseres. Selv nægter hun at underskrive Ingen Søndag 18jllli 2010 _ OVERGREB: Kun11t år gammel og buret inde af staten blev Karoline Olsen frarøvet muligheden for at få børn... _..1~ Af KASPER VEDSMAND ndgrebel var ikke del værsle. Al de en efterårsdag i 1948 lagde hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind lil hendes bughu-._ ~~ - o. - "'_'---= '_'_.,_... ~ ~, J"'~._J et af ofrene for det danske racehygiejne program skammen af sig og fortæller åhent om det brutale over greb, staten Danm.rk udsatte hen de for. I Sverige og Norge har man for, L.]1 ~_'~. L_L.' T T"'.

6 AI 1\A:>f"tt< Yt.U~MAfl1U ndgrebet var ikke det værste. M. de en efterårsdag i 1948 lagde - hende i fuld narkose, og de med en kniv skar sig vej ind tii hendes bughule. At overkirurgen med sin saks og tang uopretteligt flåede forbindelsen mellem hendes æggestok og livmoder i stumper. Det var modbydeligt Men det var ikke det værste. FOl" 80-årige Karoline Olsen rammer intet hårdere end hendes konstante følelse af ensomhed. Og når ensomheden er allerværst, følger fortvivleisen med. Følelser der render ud af hende som tårer, hver gang hun taler om de børn, hun så gerne ville have haft, men som operationen frarøvede hende muligheden for at få mistede hun sin mand. Derfor har den danske kvinde i dag kun sin sortblanke mops som selskab i hjemmet, et beskedent rækkehus i svenske H6rby, 55 kilometer nordøst for Malmø.»Jeg er gammel nu. Så har man brug for sine børn. Men fordi lægerne gjorde»den ting«ved mig, er der ingen der ringer, ingen der kommer på besøg. De ødelagde mit liv den dag,«siger hun. Nyttede ikke al nægte Karoline Olsen er en af knap danskere, som i årene blev offer for et af de - med nuti dens øjne - vel nok uhytjigste over greb, et menneske kan udsættes fol: Hun blev buret inde på en anstalt for åndssvage og udstyret med et valg: Vi] du ud herfra, må du lade dig ste rihsere.,)de stak mig en lap papir..leg måtte ikke se, hvad der stod på det - de forlangte bare min underskrift. Jeg nægtede og nægtede, men det nyttede ini~('ljting)" Sl.f!:er Karoline Ol ~:;en. Fm'!"U! ~,1(»JJ1g n()gl'm;jwlc: vric1i') et ar arrene tor aet aanske racenygiejne program skammen af sig og fortæller åbent om det brutale overgreb, staten Danmark udsatte hende for. I Sverige og Norge har man for længst udbetalt erstatninger. l Danmark har politikerne i mere end ti år afvist at give så meget som en undskyldning. Forskelsbehandlingen gør Karoline Olsen bitter og får hende til at udbryde:»jeg vil have min oprejsning.«tvangsfjernel Ira fattige I.rældre Karoline Olsens liv fylder et ringbind med kopierede ark. For to år siden fik hun adgang til sine journaler fra de hjem og åndssvageanstalter hun skiftevis blev flyttet frem og tilbage imellem. En forstanders håndskrevne dagbog over Karolines opførsel, resultater af IQ-tests, sterilisationserklæringen der mangler hendes underskrift; alt ligger spredt ud på en voksdug i køkkenet i hendes svenske rækkehus. Et brev fra børneværnsudvalget i den daværende Tørring Kommune bekræfte~ hvad Karoline selv husker om de første leveål: Forældrene var fattige arbejdere på en gård i Jelling nær Vejle, og det hjem, som Karoline og hendes tre søskende voksede op i, var usselt. Da myndighederne samtidig stemplede det meste af Karoline Olsens familie som åndssvage og svagt begavede, fjernede kommunen i juli 1936 børnene fra hjemmet. Karoline var kun lige fyldt seks år. Forældrenes åndssvaghed havde brændemærket Karoline og hendes søskende. En ny og stærkt indgribende lov gjorde anbringelse pli en åndssvageanstalt uundgåelig. Politikerne slog fjst, at grupper som kriminelle,!jrof;tituerpde, og menlalt og fysisji J'laJl

7 -~ _ Sømlag1B.juli2010 Ettl>"r" af.ai'dal:i.ø&ij,=iio j,'r>! :Il. N(,>J.'!\lljlk, nnjnin;ll,,li; "l!~t blm''''1 "<:l)..od,:;t ()::;. Il'<il(;r",bO!<;,~ lil't og &ltg;~l!l.:1.!!" l'ø1;;e);'t 1!l:'El.=..\, ;)llg Ild!\" l:iill"vl!'d 1r.~to~"lJ1{la~" nw et ll.lllll l1li. c. "':X;IYl'&lll!ib ~-t~r:l.l::'il!l-t1(::n. B:. m~:j,ins"'t d"n Juh )'~4B " >, N,,~,,~.. _,,. "..,. ~"_""N... ~ _~"><~ ~_<_~.. _<>«"N... _ dikappede truede befolkningskvaliteten. I racehygiejnens navn skulle patienter fra anstalten blev kørt til hvordan hun sammen med to med de forhindres i at få børn. Vejle Sygehus. r 1936 sørgede en læge for, at Karoline blev en af de uønskede. "Jeg vil vide, hvad jeg skal her, ei Karoline skældte ud. lers stopper jeg med at spise.t< Ti stille! Ingen sagde noget. En hvid kittel Det var en lq-test i 1936 som fik lægen Erik Larsen til at diagnostiæ af væsken fra en sprøjte i Karolines tog hendes hænder, og da virkningen u/~ ~i.f~ ~~i~;,~~,,'t~t"i<;~5~ ~~; i:~~ 6}"j. re seks-årige Karoline som )lettere ene lår satte ind, følte hun kun slaphed i kroppen. Da hun senere vågne ~~~c~:~~tji~~~~~;'c:l~:~fi~;t~~!~d.;'~~~~~:h;: åndssvag«. rdag slår forskere fast, at ~~;;~'!'~;~~~:'r:,~~;.1~i:~~"~~~~tl~;/i~ø":;;~~r.~~~,>10 ~;A~;fl~~.;r,;~ i datidens intelligenstests i virkeligheden var så ubrugelige, at mange af kittel hende kærligt på hovedet. de af narkosen, klappede den hvide.~:i,,}~;;'t~.i~~r~~;,!zi~t't~:;,-""int Xint;ff, U,A=;,: f~;~"n~1~li::. de»åndssvage(( formentlig slet ikke På det tidspunkt havde Karoline t', ~: ;~~;~:l'dl~~'n'~!'~". var udviklingshæmmede. Men da allerede opdaget forbindingen om sin 5, ~'o). ~t""d,-,~".; :-- f Karoline 16. oktober 1944 blev hentet i en bil, vidste man ikke bedre. sen af et overgreb. )) Det er synd for mave, smerterne i underlivet, følel ~ ~r, 1: ~:!i~}h~~j~~~t ;r;;:~~ i~~r ~"ril".-,,~,.1", 1. \!5-j,~' :;:~ Forventningsfuldt spurgte den nu dig,«trøstede sygeplejersken. 4. Dlr.\'id\1<l~,';n ;'''f;~t Fil'i~i"-,~.,>, ct'll>:::,ba"nb: ~... ~ 14-årige pige chaufføren, om hun ef- Operationen havde maksimalt vali} h~~,, :, (I~-l1t.ETl...' ter årene på børnehjem endelig skul ret en time. Men overkirurg U. Sta?. 1)"~.I); t le hjem til sin far og mor.. rups arbejde havde for altid frarø ~:' r~~!~~~;~ii1~~~~' ~i~:~~~ :~:~t:~~~:d~' "Du skal bare tie stille,«lød be- vet Karoline Olsen muligheden for ::.i AR'" skeden fra førersædet. at blive gravid... ~~_.o _.k. myw ~~,il=2r,fflgjn9=.i-.lj$t1vl --_-~-=da-mm=irfl-wli=thmll!e~

8 ,'n, :~",' 4, _"O '.,' o,"."."l,~, ;n'l): /,y, I": ;C.c,'" _.l','l" ','. ~ '.,.~,.".', 1',-jYH"'~ fzl'llls.lw ',,, 'i. cl AH; ~"~'''''P''- I GUlKOPi/ H:ll'l'Jl'!'m;to\ I ""..., ~'~~:li','i<o!!l1 5,'S,,~, - ~_, "'~''''')!;''~..",~.i?',"<!,,,,",,u;;;-;;, :>;,lo< ""''''' "".' 1«>~-!I>.')'-i" ~..: ",,," ro,,,,.."'..-..".!:<e. o! ~f.ibt>u<lr 2002 l, <\el, <l<!,....11ll'm;,,!s;i» hor o. b~1 ";,, "'~""""':r ro' C~~. 8lI.'" r~r<:i; ",.cd,!li '1\ '1a01l' ~l'ii<'~'l' i tl<j ~"fjml<, ~(o. 1:&"" "M I~ ~-"'li ~"" ~"'...ril;jq, ''''.",h1jr,'t'i!lm fp.1lll1 J:lI><; rdii"'''"" ~ICI\mIllI~'Oll$~><:?lMlW\i.~""!!r'... It:r;"VI Dø<et ""'~,., l'å~,ol il<! """"'l:!ac!ll Mrtorr,GAIDn,..."'...-""~ ><I ~!GIl!(Y",,",_ l<>i<la~ot;arll8lc~~_8t"'~tr4as~!i:!lir.jli'~ia!.into;;'''''\l1$'i:wi\ll ~rroa"lll\lolk,/lo'\;fil"olii"'ol&.lt'mgrnlldor1ofllliæ;;qe~_",,~ ~ <!\:l'nelvit<-fo<g04.~sii)iti$l\!lim~.1elor!ll!~,..t":"""'øm~ <ing~"81r,,"lib,<l<r: raorlifh<i(j... ~. od: _. f'"æi!la\~rt.t~"""''''' Der.-ll<l!lrro/i\.læ"",rn wfll""d '~~'. "Mm"~.~' l Karoline 16. oktober U44 blev ljentel i en hil, vidsle man ikke bedre. sen af et overgreb. "Det er synd for mave, smerterne l underljvet, tølel Forventningsfuldt spurgte den nu dlg,«trøstede sygeplejersken. 14-årige pige chaufføren, om hun ef~ Operationen bavde Ulaksimalt varet en time. I'vfen overki.rurg U. Sta ter årene på børnehjem endelig skulle hjem til sin far og mor. rups arbejde havde for altid frarøvet Karoline Olsen muligheden for "Du skal bare tie stille,«lød beskeden fra førersædet at blive gravid. Bilen kørte til Brejning i Vestjylland og til kvindeafdelingen på den åndssvageanstalten. fik hwl at vide, Først da hun igen var tilbage på institution, som i fire år skulle blive hvad der var sket. Personalet fortalte opmuntrende, at hun nu kun hele Karolines verden, Den Kellerske Åndssvageanstalt. ne korrune ud og arbejde på en rigtig gård. Her skulle hun lære at sy og stoppe strømper i et væk. Hun skulle lære, at stillede hun for mange Det var alt. spørgsmål om, hvorfor hun var havnet der, blev hun isoleret fra samvær Først ti år senere, lige inden Ka Han skulle kunne vælge mig fra med de øvrige patienter. Så blev tøj roline Olsen forlovede sig med en og sko taget fra hende og en natkjole trukket over hendes hoved. Ikke andet menneske, hvad der var sket. svensk vognmand, fortalte hun et fordi hun skulle sove - for atforhindre hende i at stikke af. heden for at vælge mig fra. Heldig-»Minforlovede slmlle have mulig I----"E".nLUdelis--sku~iRe lære, at--vis--blev--han-,indtil han døde for [lle uanset hvor ofte anstaltens ansatte i patlentbøger noterede, at hun var llsød«, l)omgællgelig( og }lvenliw<j ville det være komplet nyttesløst For hendes væsentligste lektie blev, at der kun var en eneste mulighed for at slippe ud til en almindelig tilværelse: Sterilisering. Dagligdagen el helvede llmine minder om dagligdagen på anstalten er et helvede. De bildte mig ind, at jeg skulle leve hele rnit liv der. Og hvordan kumle jeg vide bed~ re' Jeg var 14 år, da jeg k0111 dertil. Det var så frygteligt. I de følgende år stillede jeg ofte mig selv de samme spørgsmål: Hvordan skulle jeg nogensinde finde en mand, som vil~ le respektere mig, hvis jeg lod mig sterilisere? Jeg ville så gerne kunne give ham et barn. Hvordan ville han se på mig, når han fandt ud af, hvad samfundet havde gjort vecl mig?" Vi er tilbage. i ræklwhusel j svejls~:(": Horby. Karoline Olsen {remvj SC:'J' den 1~te!.ilis2(i(lm;pr],1;r'li1,g fr,j i\jli ] SJ4:;. h.11'i 3]th ;~, :','1ih' :,~;Jl lmile1. :,i:rifl 1'-<:. J/h:';J hw-, "!Jindl':~ år siden j «siger Karoline. Parret giftede sig i 1958 og slog sig ned i Sverige. De søgte om at komme med i en svensk ordning, hvor de otte uger hver sommer kunne få et barn fra fattige kår i famiiiepleje. I 1962 blev de godkendt som plejeforældre af de svenske myndigheder- en ordning som Karoline og hendes mand helt frem til slutningen af 80erne var med i. Hvor de danske myndigheder brugte tvang og operation for at forhindre Karoline i at få høm, bavde de svenske altså ingen betænkeligheder ved år efter år, at sende hørn i hendes favn. Karoline forstår det ikke. Derfor har hun fire gange klaget til den danske stat, som hver gang har svaret hende på samme måde: Vi kan ikke beklage noget, der var lovlige handlinger, da de hlev udført,;jeg elsker bøm. Og jeg forstår stl:ldig ikke, hvorfor lige mit liv s){ljlle ødelægges. Det Er så urimeligt, og de vil ildce engang undsi\\'hk for det, de: her.'!,i,ilrl.1c'r;!: fjv f 'l0r ;]]dl-ii-; i,] D::tnmar!\ lpc]"!. n~:~o; h[(']'("f ll;h' dh land j'llf:jc:,' ~"',,'T~,:(;'tll ul:

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du?

Hvad siger du til forældrene? Hvad siger du? Du er på hjemmebesøg i forbindelse med opstart på en børnefaglig undersøgelse. Ved besøget observerer du, at der er udvendige kroge/låse på børneværelserne. 1 Du er på hjemmebesøg hos otteårige Anders

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende?

Hvad vil du gøre? Hvad tænker du, om det, Ida fortæller dig? Og hvad siger du til hende? Ida i 6. klasse har afleveret en stil, hvor hun beskriver, at hun hader, at faderen hver aften kommer ind på hendes værelse, når hun ligger i sin seng. Han stikker hånden ind under dynen. Ida lader, som

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre?

12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. Hvad siger du til Annas veninde? Hvad vil du gøre? 12-årige Annas bedste veninde fortæller dig, at Anna bliver slået derhjemme. 1 Du observerer ved en samtale med Selmas mor, at hun har et tydeligt blåt mærke på kindbenet, men at hun forsøger at dække

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os

Fra smerte til minde. Fra mig til dig. om mig og os Fra smerte til minde Fra mig til dig om mig og os U - virkeligt Jeg kan ikke be gribe det Jeg kan ikke fatte det Jeg kan ikke hånd-tere det Jeg er ude af mig selv Du prøver at begribe det u-begribelige

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv

ham, og nu var de kærester og holdt i hånd og var lykkelige og sagde fjollede lyde til hinanden. Men bortset fra det var Birgers dage, ja, hele liv 1. Panikangst Birgers far, Bent, havde et motto; det lød nogenlunde sådan her: Intet er så skidt, at det ikke kan blive værre. Egentlig kom det af den kendte talemåde om, at intet er så skidt, at det ikke

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kapitel 16. 16. december 2013 nat

Kapitel 16. 16. december 2013 nat Kapitel 16 16. december 2013 nat Jordens plader bevæger sig i en evindelig dansen omkring hinanden, som elskovslystne partnere, der til tider tiltrækkes af hinanden og frastødes af hinanden. En bølge af

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som

endda. Første gang var kun få dage efter, at det brød løs udenfor. Til at begynde med havde han troet, at stemmen kom udefra, fra en eller anden, som 4. Forjættelsen Den fireogtyvende dag i den tredje måned, knap en måned efter, at de endelig havde fået lov at slippe ud af arken, var de fire huse færdige. At der ikke var tale om arkitektoniske mesterværker,

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend.

Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. Et af de andre børn på anbringelsesstedet fortæller, at Heidi på 13 år bliver slået, når hun er hjemme på weekend. 1 Under samtale med Selmas mor observerer du, at Selmas mor har et tydeligt blåt mærke

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN

Alma 78 år. Dement. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden SENG TIL PSYKIATRIEN Alma 78 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Mandag den 10. januar

Mandag den 10. januar 2011 6 Mandag den 10. januar Har du set de mennesker, der sidder ret op og ned med åben mund og sover i bussen? Det var mig i morges. Jeg ved ikke, hvad der sker med mig, for jeg bør jo være helt udhvilet

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor?

Åbent spørgsmål. Åbningshistorie. Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Studie 5 Dåben 31 Åbent spørgsmål Hvornår tror du, en person er klar til dåb? Hvorfor? Hvad er den mest mindeværdige dåb, du har oplevet? Hvorfor? Åbningshistorie En lignelse: En teenagepige (lad os kalde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2.

GLADBYS ÅBNING. Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. GLADBYS ÅBNING Åbning af gladby mandag kl. 8.50. Se mere fra åbning på side 2. Vi skulle først lige have ro og så begyndte vores borgmester Berit. Hun startede med at sige. I skal til at skabe en by på

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender

Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Februar 2010 Til dig som bor hos plejefamilie 6-12 år Februar 2010 Udgivet af: Grønlands Selvstyre 2010 Departementet for Sociale

Læs mere

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen

Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Børn skriver til børn - om mobning Ide og redaktion: Birgit Madsen Kroghs Forlag Indhold 7 Forord Birgit Madsen 11 Frosset ude Lotte, 13 år 17 Totalt ydmyget Nikolaj, 15 år 21 Jeg flippede ud Jeanne, 12

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen.

Drikke Aloe Vera. Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Drikke Aloe Vera Efter 10 år med gigtsmerter i begge knæ og podagra i storetåen. Da jeg er så heldig at arbejde med LR og vi i juli 2002 fik nyt vare sortiment indeholdende Aloe Vera gel. Havde jeg selvfølgelig

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

"Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt"

Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt "Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt" Landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen fortæller om at blive kræftsyg, samtidig med, at hun (uventet) blev mor til en datter med Downs syndrom Af Lene

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Denne bog har lix 20.

Denne bog har lix 20. Denne bog har lix 20. Glæd dig til de næste DE SKJULTE DÆMONER-bøger: Bog 1: Den nye dobbeltgænger Bog 2: Dødens krystaller (er udkommet) flere bind under forberedelse NICOLE BOYLE RØDTNES Illustreret

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07

Nordvangskolens. Mobbepolitik. Skoleåret 06/07 Nordvangskolens Mobbepolitik Skoleåret 06/07 Skolebestyrelsen Det er Nordvangskolens politik og målsætning, at ingen på skolen må udsættes for mobning, og at alt tilløb til krænkelse aktivt bekæmpes. Vi

Læs mere

Område 1 Område 2. Område 1 Område 2

Område 1 Område 2. Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 Område 1 Område 2 Jeg elsker vandpytter Du er et sentimentalt stykke af kvæg på et hospital Du er et stykke parfumeret overtro Og når dette

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

TIL HØST SULTEN Jeg elsker vandpytter Du er et sentimentalt stykke af kvæg på et hospital Du er et stykke parfumeret overtro Og når dette er ovre Har de iagttagelser gjort deres for ved sammenlægning

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14

Beskeden. Et manuskript af. 10.y & x. Fredericia Realskole. 6. Gennemskrivning, oktober Side 1 af 14 Beskeden Et manuskript af 10.y & x Fredericia Realskole 6. Gennemskrivning, oktober 2010 Side1af14 SC 1. EXT. PÅ VEJ TIL SKOLE DECEMBER DAG Maria (16)kommer cyklende på vej til skole. Hun ser Bolette ind

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013.

Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Rejsebrev fra udvekslingsophold marts 2013. Mit navn er Helle Maria Geertsen og fra den 4 marts til den 15 marts, var jeg sammen med, min hold kammeret Line Hansen, i Baskerlandet i praktik. Vi var 2 dage

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver

Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Aktivitetsplan for Børn i Barcelona 2016: Forår i farver Dato Tema Sange Aktiviteter Medbring gerne 31. Januar Fastelavn Fastelavn er mit navn Fastelavnsforberedelser Saks 14. Februar Fastelavn Fastelavn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Anbringelsessteder. Vold

DIALOGKORT. SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn. Anbringelsessteder. Vold DIALOGKORT Anbringelsessteder Vold SISO Videnscentret for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle Overgreb mod børn 12986 Dialogkort_Anbringelse-Vold.indd 1 15/01/13 11.08 Et af de andre børn på anbringelsesstedet

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere