Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune"

Transkript

1 Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015

2 Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, November 2015 Udarbejdet af: Evalueringskonsulent Charlotte Støy Evalueringskonsulent Kamille Samson Rapin Analysekonsulent Louise Korsgaard Enhedschef Marie Fuglsang ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Undersøgelsen citeres således: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse: Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune, København 2015 Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Charlotte Støy Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Billederne i denne rapport er taget af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, er indhentet fra Ballerup Kommune eller deres hjemmeside. 2

3 Forord I 2013 vedtog Ballerup Kommune en bruger- og pårørendepolitik. Politikken skal sikre, at brugerne får størst mulig indflydelse, når de er afhængige af hjælp, og den skal styrke samarbejdet med pårørende, der oftest er de mest centrale i omsorgen for brugeren. Politikken beskriver de værdier og principper for samarbejdet mellem brugere, pårørende og medarbejdere i Ballerup Kommune, som vi ønsker, skal være tydelige i den måde, vi tilrettelægger arbejdet på, og i den måde vi møder brugerne og deres pårørende på. Politikken opstiller også nogle konkrete mål for bruger- og pårørendeinddragelse et af dem er, at der skal gennemføres en undersøgelse blandt brugere og pårørende i udvalgte tilbud om deres oplevelse af brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Denne rapport beskriver resultaterne fra denne undersøgelse. Der har længe været fokus på bruger- og pårørendeindflydelse i kommunens forskellige tilbud. Vi skal bruge den viden, undersøgelsen giver os, til bedre at forstå, hvordan brugere og pårørende oplever de ting, vi gør i hverdagen. Hvad gør vi godt, og hvad kan vi blive bedre til? Hvad er vigtigt og mindre vigtigt i samarbejdet? Med den viden, undersøgelsen giver os, vil vi arbejde på at blive endnu bedre til at styrke brugernes indflydelse og samarbejdet med de pårørende i det daglige. Tak til alle de brugere, pårørende og medarbejdere der har bidraget til undersøgelsen. Jesper Würtzen Borgmester i Ballerup Kommune 3

4 Resumé Om undersøgelsen Brugernes oplevelser Formålet med undersøgelsen er at undersøge brugeres og deres pårørendes oplevelser af indflydelse og inddragelse inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune. Resultaterne af undersøgelsen er baseret på interview med brugere og deres pårørendes. Derudover er der udviklet og udsendt en spørgeskemaundersøgelse til 259 brugere og 111 pårørende inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune. Svarprocenten er ca. 53 % i brugerundersøgelsen og 68 % i pårørendeundersøgelsen. De tre spørgsmål i top 99 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet er positive. 98 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet svarer på deres spørgsmål. 97 % af brugerne, der bor i bofællesskab/opgangsfællesskab, oplever i høj grad eller i nogen grad, at de kan være for sig selv, når han/hun har brug for det. De tre spørgsmål i bund 32 % af brugerne, der bor i bofællesskab/opgangsfællesskab, oplever i mindre grad eller slet ikke at være med til at bestemme, hvem der skal ansættes af personale. 34 % af brugerne oplever i mindre grad eller slet ikke, at de er med til at bestemme, hvad de laver på deres arbejde. 74 % af brugerne oplever i mindre grad eller slet ikke, at de er med til at bestemme kontaktperson. Pårørendes oplevelser De tre spørgsmål i top 94 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet er imødekommende. 88 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad de er trygge ved den hjælp, som deres pårørende får fra personalet. 85 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad at deres pårørende får den hjælp, som han/hun har brug for. De tre spørgsmål i bund 61 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at de har indflydelse på, hvad deres pårørende får hjælp til. 75 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at de får tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dem som pårørende til at støtte deres pårørende. 81 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at de får tilstrækkelig med tilbud, som kan støtte dem som pårørende. 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål Undersøgelsens baggrund og formål 7 Undersøgelsens otte målgrupper 8 2. Metode 3. Brugerundersøgelse 4. Pårørendeundersøgelse Undersøgelsesdesign 10 Interview 11 Spørgeskemaundersøgelse 12 Medarbejderguide 14 Læsevejledning 15 Hvem er brugerne? 17 Resultater af brugerundersøgelse 18 Hvem er de pårørende? 27 Resultater af pårørendeundersøgelse Delundersøgelser Resultater for otte delundersøgelser Bilag Spørgeskemaer 65 Kommentarfelter 71 5

6 Baggrund og formål 1 Baggrund og formål 6

7 Baggrund og formål Undersøgelsens baggrund I 2013 vedtog Ballerup Kommune en Bruger- og Pårørendepolitik. Politikken skal sikre, at brugerne får størst mulig indflydelse, når de er afhængige af hjælp, og den skal styrke samarbejdet med pårørende, der ofte kan være centrale personer i omsorgen for brugeren. For at understøtte arbejdet med politikken har Ballerup Kommune valgt at få gennemført en undersøgelse blandt brugere og pårørende inden for handicapområdet og socialpsykiatrien i Ballerup Kommune. Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Ballerup Kommune i Undersøgelsens formål Formålet er at undersøge brugernes og deres pårørendes oplevelser af indflydelse og inddragelse inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune. Undersøgelsen giver viden om, hvordan brugere oplever at have indflydelse på eget liv, og hvordan de oplever den hjælp og de tilbud, som de får af Ballerup Kommune. Derudover giver undersøgelsen viden om, hvordan pårørende oplever at få viden om og mulighed for at blive inddraget, og hvordan de oplever det at være pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet. 7

8 Undersøgelsens otte målgrupper Undersøgelsen har følgende målgrupper, som alle er voksne over 18 år: Socialpsykiatrien Brugere Handicapområdet Brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Brugere der bor i opgangsfællesskab efter Serviceloven 107 og 108 Brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Brugere der bor i bofællesskab efter Serviceloven 108 Socialpsykiatrien Pårørende* Handicapområdet Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab efter Serviceloven 107 og 108 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Pårørende til brugere der bor i bofællesskab efter Serviceloven 108 * Pårørende er defineret som nære pårørende til brugeren, der både kan være familie og venner. Det er brugeren selv, der har udpeget én pårørende, der er inviteret til at deltage i undersøgelsen. 8

9 2 Metode 9

10 Om metoderne Undersøgelsesdesign Brugerundersøgelsen Pårørendeundersøgelsen Et fokusgruppeinterview med tre brugere fra socialpsykiatrien Et fokusgruppeinterview med to brugere fra handicapområdet To supplerende interview med brugere fra handicapområdet Et fokusgruppeinterview med tre pårørende fra handicapområdet Et fokusgruppeinterview med en pårørende fra socialpsykiatrien To supplerende interview med pårørende fra socialpsykiatrien Spørgeskema uddelt til samtlige brugere i målgruppen Spørgeskema sendt til samtlige udpegede pårørende 10

11 Om metoderne Interview Fokusgruppeinterview Der blev afholdt to fokusgruppeinterview med i alt fem brugere fra Ballerup Kommune (tre fra socialpsykiatrien og to fra handicapområdet). Der blev inviteret brugere, som både får støtte i eget hjem og som bor i bofællesskab. Derudover blev der afholdt to fokusgruppeinterview med i alt fire pårørende (en fra socialpsykiatrien og tre fra handicapområdet). Der blev inviteret pårørende til brugere, der både får støtte i eget hjem og som bor i bofællesskab. Individuelle interview På grund af manglende fremmøde fra nogle målgrupper blev der afholdt fire supplerende individuelle interview over telefon med to brugere fra handicapområdet og to pårørende fra socialpsykiatrien for at få mere viden om disse målgrupper. Varighed og indhold Interviewene varede mellem 30 minutter og to timer og blev gennemført for at få viden om, hvad der er vigtigt at spørge brugere og pårørende om i spørgeskemaundersøgelsen samt for at inddrage brugere og pårørende. Interviewene blev gennemført ud fra temakort med overskrifter og billeder og/eller en semistruktureret temaopdelt interviewguide. I interviewene blev deltagerne spurgt om temaer vedrørende indflydelse, inddragelse og emner i relation hertil. 11

12 Om metoderne Spørgeskemaundersøgelse Udvikling af spørgeskemaer Spørgeskemaerne er udviklet på baggrund af viden fra interviewene og input fra Ballerup Kommune. Spørgeskemaerne er valideret blandt 13 brugere, der enten får støtte i eget hjem eller som bor i bofællesskab inden for socialpsykiatrien og handicapområdet, og syv pårørende. Der er udviklet otte spørgeskemaer, der har en kerne af ens spørgsmål suppleret med ekstra spørgsmål til hver af målgrupperne (fire til brugere og fire til pårørende): 1. Spørgeskema til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien 2. Spørgeskema til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien 3. Spørgeskema til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet 4. Spørgeskema til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet 5. Spørgeskema til pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien 6. Spørgeskema til pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien 7. Spørgeskema til pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet 8. Spørgeskema til pårørende til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet Spørgsmålene i spørgeskemaerne blev formuleret enkelt og kort med simple svarkategorier inkl. brug af smileys af hensyn til målgruppernes varierende funktionsniveau og kognitive funktioner. 12

13 Om metoderne Spørgeskemaundersøgelse Uddeling og udsendelse af spørgeskemaer Spørgeskemaerne er uddelt til 259 brugere og sendt til 111 pårørende d. 17. august Medarbejdere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet har uddelt spørgeskemaerne personligt til brugerne. Spørgeskemaerne til pårørende blev sendt med posten til de pårørende. Påmindelse De pårørende, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet den 7. september 2015, fik tilsendt et påmindelsesbrev og et nyt spørgeskema for at give dem mulighed for at besvare spørgeskemaet. Ligeledes har Ballerup Kommune og deres medarbejdere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet påmindet brugere, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, om at besvare det. 13

14 Om metoderne Medarbejderguide Baggrund for medarbejderguide Forud for undersøgelsens udsendelse blev det vurderet, at der kunne opstå udfordringer med at læse, forstå, udfylde og indsende spørgeskemaet blandt nogle af undersøgelsens brugere pga. deres varierende funktionsniveau og kognitive funktioner. Derfor var det nødvendigt, at Ballerup Kommune i samarbejde med socialpsykiatrien og handicapområdet udpegede medarbejdere i kommunen, som fik til opgave at uddele spørgeskemaerne til brugerne og evt. hjælpe dem med at læse, forstå, udfylde og/eller indsende spørgeskemaet. Der vil i sådanne situationer kunne opstå loyalitetskonflikter og bias ift. brugernes besvarelse, hvilket kan påvirke undersøgelsens validitet. Men for at kunne håndtere brugernes udfordringer, blev denne pragmatiske løsning valgt. For at sikre at medarbejderne var tilstrækkeligt informeret om deres opgave i forbindelse med det, og for at sikre at det foregik så ensartet som muligt, fik de udleveret en skriftlig medarbejderguide. Medarbejderguiden beskrev dilemmaer, der kan være omkring medarbejdernes hjælp, og hvordan medarbejderne skulle hjælpe brugerne med at udfylde spørgeskemaet. 14

15 Om metoderne Læsevejledning Oversigtsfigurer Oversigtsfigurer viser hvert spørgsmål som en liggende søjle med en forkortet spørgsmålstekst, der rummer essensen af spørgsmålet, efterfulgt af et tal i en parentes, der angiver, hvor mange respondenter, der har besvaret spørgsmålet. (Se fx Figur 3.1) Spørgsmålene er sorteret, således at spørgsmålet, som respondenterne besvarer mest positivt, ligger øverst. Der vises afrundede procenttal, hvorfor fordelingernes procentandele ikke altid summerer til 100 %, men 99 % eller 101 %. Citater i rapporten Citater i rapporten er fra både interview og kommentarfelter i spørgeskemaerne. Usikkerhed Da spørgeskemaerne er udsendt til et relativt lille antal af respondenter, er resultaterne af nærværende undersøgelse behæftet med en vis usikkerhed, hvilket er vigtigt at være opmærksom på ved fortolkning af undersøgelsens resultater. 15

16 3 Brugerundersøgelse 16

17 Resultater af brugerundersøgelsen Hvem er brugerne? Fordeling af alder Brugerne er i gennemsnit 41 år. Den yngste bruger er 18 år, og den ældste bruger er 68 år. Størstedelen af brugerne er år. 49% 8% 43% år år år Fordeling af køn Der er en overvægt af mænd, der har besvaret spørgeskemaet. 54 % af brugerne, der har besvaret spørgeskemaet, er mænd, hvor 46 % er kvinder. 46% 54% Mand Kvinde Hvem har udfyldt spørgeskemaet? 66 % af brugerne har selv udfyldt spørgeskemaet, 16 % har udfyldt spørgeskemaet i samarbejde med en anden, mens 18 % har fået personalet til at hjælpe dem med at udfylde spørgeskemaet. Estimeret svarprocent 259 brugere har fået spørgeskemaet. 137 har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 53 %. Det valgte design for uddeling af spørgeskema gør dog, at vi ikke kan være sikre på, om alle 259 brugere har fået udleveret et spørgeskema. Derfor er svarprocenten en estimeret svarprocent og er behæftet med en vis usikkerhed. 18% 16% 66% Jeg selv Personale Udfyldt i samarbejde 17

18 Resultater af brugerundersøgelsen Overblik Temaer i brugerundersøgelsen Input fra såvel Ballerup Kommune som fra interviewene med brugerne viser, at det er vigtigt at spørge brugerne til to overordnede temaer i spørgeskemaundersøgelsen. De to temaer er: Personalet Oplevelser med personalet i den hjælp og de tilbud, som brugerne får af Ballerup Kommune. Indflydelse Oplevelser i forhold til indflydelse herunder det at være med til at bestemme og det at bestemme selv. 18

19 Resultater af brugerundersøgelsen Overordnet oplevelse Undersøgelsen viser, at brugerne inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune overordnet har en meget positiv oplevelse af den hjælp og de tilbud, som de får af Ballerup Kommune. Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. Overblik De tre spørgsmål i top De tre spørgsmål, der ligger i top i hele brugerundersøgelsen med de største andele positive svar med mellem 97 og 99 % positive svar, handler om: Personalet er positive (spørgsmål 4). Personalet svarer på spørgsmål (spørgsmål 3). Kan være for dig selv, når brugeren har brug for det (kun bofællesskab/opgangsfællesskab) (spørgsmål 13). De tre spørgsmål i bund De tre spørgsmål, der ligger i bund i hele brugerundersøgelsen med de største andele negative svar med mellem 32 og 74 % negative svar, handler om: Er med til at bestemme, hvem der skal ansættes (kun bofællesskab/opgangsfællesskab) (spørgsmål 12). Er med til at bestemme, hvad brugeren laver på arbejde (spørgsmål 11). Er med til at bestemme kontaktperson (spørgsmål 9). Jeg vil gerne have min gamle vejleder tilbage, for hende kan jeg snakke om alt med. Vi havde den bedste kommunikation sammen, men de sagde, at jeg ikke kunne få hende tilbage [ ]. Jeg synes, man skal have lov til selv at bestemme, hvem ens vejleder er. Bruger Jeg synes, Ballerup Kommune er en god kommune at være psykisk syg i. Vi har et dejligt værested med et velfungerende værksted og hyggelig cafe. Jeg er meget glad for min støttekontaktperson. Hun går bl.a. med mig på biblioteket og er god at vende min livssituation med. Jeg har ikke rigtig noget netværk og er meget ensom, så det behøver jeg. Bruger 19

20 Resultater af brugerundersøgelsen Tema: Personalet Personalet er positive og svarer på spørgsmål Undersøgelsen viser, at 99 % af brugerne i høj grad eller i nogen grad oplever, at personalet er positive. Samtidig oplever 98 % af brugerne i høj grad eller i nogen grad, at personalet svarer på deres spørgsmål. Personalet lytter og giver hjælp 96 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet lytter til dem. 95 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at de får den hjælp fra personalet, som de har brug for. At tale med personalet 94% af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at de kan tale med personalet om deres fremtid. 93 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at de kan tale med personalet, når de har behov for det (Se Figur 3.1) Hvis min kontaktperson ikke er der, og jeg ikke har det godt, så kan jeg altid snakke med en af de andre. Bruger Min kontaktperson er god til at lytte og tale med. Er meget glad for ham. Tak. Bruger 20

21 Resultater af brugerundersøgelsen Tema: Personalet Figur 3.1 Oversigtsfigur for brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om personalet 4. Personalet er positive (129) Personalet svarer på spørgsmål (125) Personalet lytter (130) Får den hjælp som borgeren har brug for (126) Kan tale om fremtid med personalet (121) Kan tale med personalet ved behov (129) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 21

22 Resultater af brugerundersøgelsen Tema: Indflydelse Kan være for sig selv Undersøgelsen viser, at 97 % af brugerne, der bor i bofællesskab/opgangsfællesskab, i høj grad eller i nogen grad oplever, at de kan være for sig selv, når de har brug for det. Med til at bestemme aktiviteter og hjælp 94 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad at være med til at bestemme, hvad de laver af aktiviteter. 90 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad at være med til at bestemme, hvad de får hjælp til. Mulighed for at sige fra 91 % af brugerne oplever i høj grad eller i nogen grad, at de har mulighed for at sige fra over for det personalet siger. Sagsbehandler 84 % af brugerne, der får støtte i eget hjem, oplever i høj grad eller i nogen grad, at deres sagsbehandler lytter til dem. Med til at bestemme ansættelser og arbejde 32 % af brugerne, der bor i bofællesskab/opgangsfællesskab, oplever i mindre grad eller slet ikke at være med til at bestemme, hvem der skal ansættes af personale. 34 % af brugerne oplever i mindre grad eller slet ikke at være med til at bestemme, hvad de laver på deres arbejde. Med til at bestemme kontaktperson 74 % af brugerne oplever i mindre grad eller slet ikke, at de er med til at bestemme, hvem der er deres kontaktperson. (Se Figur 3.2). Jeg er ked af, når jeg skal skifte vejleder. Bruger Personalet prøver hele tiden på at opmuntre os til at tage ansvar og bestemme selv. Bruger Jeg bestemmer selv over mit eget liv, der er ikke nogen, der skal bestemme over mig. [ ] Vi er voksne mennesker, og vi bestemmer selv. Bruger Hvad bestemmer jeg selv? Det er jo virkelig at kunne sige fra. Bruger 22

23 Resultater af brugerundersøgelsen Tema: Indflydelse Figur 3.2 Oversigtsfigur for brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om indflydelse 13. Kan være for sig selv, når brugeren har brug for det (kun bofællesskab/opgangsfællesskab) (36) Er med til at bestemme aktiviteter (117) Har mulighed for at sige fra (127) Er med til at bestemme, hvad brugeren får hjælp til (127) Sagsbehandler lytter (kun støtte i eget hjem) (80) Er med til at bestemme, hvem der skal ansættes (kun bofællesskab/opgangsfællesskab) (32) Er med til at bestemme, hvad brugeren laver på arbejde (68) Er med til at bestemme kontaktperson (118) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 23

24 Resultater af brugerundersøgelsen Tema: Indflydelse Spørgsmål fordelt på hver gruppe af brugere Spørgsmålet om at være med til at bestemme kontaktperson, som har den største andel negative svar af alle spørgsmål i burgerundersøgelsen er fordelt på hver af de fire grupper af brugere. 92 % af brugerne, der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet, har den største andel af negative svar på spørgsmålet om at være med til at bestemme kontaktperson. (Se Figur 3.3). Figur 3.3 Figur for brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om at være med til at bestemme kontaktperson fordelt på hver gruppe af brugere Brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien (44) Brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien (9) Brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet (39) Brugere der bor på bofællesskab inden for handicapområdet (26) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 24

25 Resultater af brugerundersøgelsen Supplerende citater fra interview og kommentarfelter Om at bestemme Hernede ved jeg, at jeg gerne må være dårlig, jeg må gerne være alene, jeg må alt muligt. Bruger Der bliver vi jo opmuntret til at bestemme selv, men man har ikke noget selvværd til selv at kunne bestemme. Det er jo det, der er tricky. Bruger Det tager for lang tid at få behandling i sin sag - både med bolig og øvrig hjælp. Jeg har ventet længe på at få svar fra kommunen og om min sag. Jeg ville ønske, at sagsbehandlingen og øvrige "bestemmere" ville lytte til mig og mine behov og ønsker. Bruger Om kontaktperson Jeg kunne bare sms e eller ringe til hende, og engang imellem ringede hun også til mig og spurgte: Hvordan går det? Og så kunne jeg lige få vendt tingene. Bruger Man når også rigtig langt, hvis man har en kemi med en, så er det bare rigtig godt. Bruger Jeg synes, der skal være mulighed for at skifte [kontaktperson], hvis man ikke er tilfreds. Bruger For mig er det af kæmpe stor betydning at ha' min støttekontaktperson. Det holder mig ude fra indlæggelser og gør, at jeg ikke går hen og får det så skidt, at jeg på den lange bane undgår selvmordsforsøg. Bruger Overordnet oplevelse Der bliver ikke kigget skævt til en, fordi man har det lidt dårligt. Bruger Når jeg snakker, hvis jeg har det dårligt, så er det ikke noget med, at de siger nej til en. De snakker til mig, som var jeg et normalt menneske. Bruger 25

26 4 Pårørendeundersøgelse 26

27 Resultater af pårørendeundersøgelsen Hvem er de pårørende? 6% 8% år Fordeling af alder De pårørende er i gennemsnit 58 år. Den yngste pårørende er 26 år, og den ældste pårørende er 83 år. Størstedelen af brugerne er år. 42% 44% år år 80+ år Fordeling af køn Der er en overvægt af kvinder, der har besvaret spørgeskemaet. 79 % af de pårørende, der har besvaret spørgeskemaet, er kvinder, hvor 21 % er mænd. 21% Mand Hvem har udfyldt spørgeskemaet? 56 % af de pårørende er forældre, 19 % er søskende, 15 % er datter/søn og 10 % er pårørende af en anden karakter. 79% Kvinde Svarprocent 111 pårørende indgår i undersøgelsen. 76 har besvaret spørgeskemaet. Det giver en svarprocent på 68 %. 56% 10% 15% 19% Anden Datter/søn Søskende Forælder 27

28 Resultater af pårørendeundersøgelsen Overblik Temaer i pårørendeundersøgelsen Input fra såvel Ballerup Kommune som fra de indledende interview med pårørende viser, at det er vigtigt at spørge pårørende til følgende fem temaer i spørgeskemaundersøgelsen: Hjælpen til din pårørende Medbestemmelse og sammenhæng for din pårørende Inddragelse af dig som pårørende??! Tilbud og vejledning til dig som pårørende Samlet indtryk 28

29 Resultater af pårørendeundersøgelsen Overblik Overordnet oplevelse Undersøgelsen viser, at de pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune på nogle områder har en positiv oplevelse af at blive inddraget og af det at være pårørende i Ballerup Kommune. Men undersøgelsen viser også, at der er plads til forbedringer på flere områder. De tre spørgsmål i top De tre spørgsmål, der ligger i top i hele pårørendeundersøgelsen med de største andele positive svar med mellem 85 og 94 % positive svar, handler om: Personalet er imødekommende (spørgsmål 7). Tryg ved den hjælp som de pårørende får (spørgsmål 2). Din pårørende får den hjælp han/hun har brug for (spørgsmål 1). De tre spørgsmål i bund De tre spørgsmål, der ligger i bund i hele pårørendeundersøgelsen med de største andele negative svar med mellem 61 og 81 % negative svar, handler om: Indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til (spørgsmål 10). Får vejledning, som kan hjælpe dig til at støtte din pårørende (spørgsmål 12). Får tilbud, som kan støtte dig som pårørende (spørgsmål 11). Jeg har svaret "i høj grad til det meste, fordi jeg mener, at personalet/pædagogerne er meget ansvarlige og gør, hvad de kan, inden for de rammer, der er. Men det er rammerne, der kunne være bedre. Der er ikke altid hænder nok. Pårørende 29

30 Resultater af pårørendeundersøgelsen Tema: Hjælpen til din pårørende Tryghed ved hjælpen til brugeren Undersøgelsen viser, at 88 % af de pårørende er i høj grad eller i nogen grad trygge ved den hjælp, som deres pårørende får fra personalet. Personalet giver hjælp til brugeren 85 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at deres pårørende får den hjælp fra personalet, som brugeren har brug for. Tillid til at personalet hjælper 82 % af de pårørende i høj grad eller i nogen grad har tillid til, at personalet hjælper deres pårørende, hvis han/hun ikke har det godt. (Se Figur 4.1). Bofællesskabet har set fra mit synspunkt været med til at hindre gentagne indlæggelser. Så ros for det. Pårørende Kan kun sige godt, at min søn har en hjemmevejleder, som han er rigtig glad for. Han åbner sig mere for ham end sine forældre. Håber det kan fortsætte. Det, der er det bedste, som er sket for min søn. Pårørende 30

31 Resultater af pårørendeundersøgelsen Tema: Hjælpen til din pårørende Figur 4.1 Oversigtsfigur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om hjælpen til din pårørende 2. Tryg ved den hjælp som din pårørende får (73) Din pårørende får den hjælp borgeren har brug for (73) Tillid til, at personalet hjælper din pårørende (72) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 31

32 Resultater af pårørendeundersøgelsen Tema: Medbestemmelse og sammenhæng for din pårørende Medbestemmelse Undersøgelsen viser, at 80 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at deres pårørende har tilstrækkelig medbestemmelse i deres dagligdag. Sammenhæng i indsats 61 % af de pårørende i høj grad eller i nogen grad oplever, at der er sammenhæng i indsatsen for deres pårørende i Ballerup Kommune. (Se Figur 4.2). Figur 4.2 Oversigtsfigur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om medbestemmelse og sammenhæng for din pårørende 4. Din pårørende har medbestemmelse (70) Oplever sammenhæng i indsats for din pårørende (62) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 32

33 Resultater af pårørendeundersøgelsen Imødekommenhed og tilgængelighed Undersøgelsen viser, at 94 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at personalet er i mødekommende. 80 % af de pårørende oplever i høj grad eller i nogen grad, at de kan tale med personalet, når de har behov for det. Inddragelse af erfaringer og viden 51 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at personalet inddrager deres erfaringer og viden som pårørende. Information 52 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at de får tilstrækkelig information fra personalet om deres pårørendes situation. Indflydelse på pårørendes hjælp 61 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet ikke, at de har indflydelse på, hvad deres pårørende får hjælp til. (Se Figur 4.3). Tema: Inddragelse af dig som pårørende [ ] Generelt har vi savnet orientering om vores datters situation. Pårørende Hvis først personalegruppen har taget en beslutning, kan jeg som pårørende sige, hvad jeg vil med min erfaring, det ændrer ikke noget som helst. Det hele "kører, som det altid har gjort - forstået på den måde, at man "gør" som "man" altid har gjort. Pårørende Jeg har svært ved, at forstå, at jeg aldrig bliver kontaktet angående min pårørende, især da jeg er den eneste tilbage. Min pårørende og jeg, har et 100 % åbent forhold, og det burde derfor være oplagt for personalet at "bruge" mig, eller informere mig om min pårørende, [ ] og jeg mener, at jeg her kunne være til stor hjælp. Pårørende 33

34 Resultater af pårørendeundersøgelsen Tema: Inddragelse af dig som pårørende Figur 4.3 Oversigtsfigur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om inddragelse af dig som pårørende 7. Personalet er imødekommende (61) Kan tale med personale ved behov (61) Personalet inddrager pårørendes erfaring og viden (65) Får tilstrækkelig information (65) Indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til (66) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 34

35 Resultater af pårørendeundersøgelsen??! Vejledning Undersøgelsen viser, at 75 % af de pårørende i mindre grad eller slet ikke oplever, at de får tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dem som pårørende til at støtte deres pårørende. Tilbud som kan støtte 81 % af de pårørende oplever i mindre grad eller slet, at de får tilstrækkelig med tilbud, som kan støtte dem som pårørende. (Se Figur 4.4). Tema: Tilbud og vejledning til dig som pårørende Det er vigtigt, at få tilbudt kurser til at håndtere pårørenderollen. Pårørende Det er vigtigt, at få samme mulighed for at deltage i kurser eller tilbud til pårørende bodstederne imellem. Pårørende Figur 4.4 Oversigtsfigur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om vejledning og tilbud til dig som pårørende 12. Får vejledning, som kan støtte (63) Får tilbud, som kan støtte (59) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 35

36 Resultater af pårørendeundersøgelsen??! Tema: Tilbud og vejledning til dig som pårørende Spørgsmål fordelt på hver gruppe af pårørende Spørgsmålet om de pårørende oplever at få tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dem som pårørende, der har den største andel negative svar af alle spørgsmål i pårørendeundersøgelsen, er fordelt på hver af de fire grupper af pårørende. 100 % af pårørende til brugere, der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien, har den største andel af negative svar på spørgsmålet. (Se Figur 4.5). Figur 4.5 Figur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål, om de pårørende oplever at få tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dem som pårørende fordelt på hver gruppe af pårørende Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien (21) Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien (3) 100 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet (14) Pårørende til brugere der bor på bofællesskab inden for handicapområdet (21) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 36

37 Resultater af pårørendeundersøgelsen Samlet indtryk Samlet indtryk Undersøgelsen viser, at 60 % af de pårørende i høj grad eller i nogen grad oplever, at de alt i alt er tilfredse med samarbejdet med Ballerup Kommune. (Se Figur 4.6). Figur 4.6 Oversigtsfigur for pårørende til brugere inden for socialpsykiatrien og handicapområdet i Ballerup Kommune med svarfordeling på spørgsmål om det samlede indtryk af samarbejdet 13. Tilfreds med samarbejde med Ballerup Kommune (65) % 25% 50% 75% 100% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 37

38 Resultater af pårørendeundersøgelsen Supplerende citater fra interview og kommentarfelter Om ledelse og sagsbehandling Om inddragelse Overordnet oplevelse Det er nødvendigt med synlig ledelse i bofællesskabet!! Ellers bliver der for stor forskel på dagene for vore pårørende. Pårørende Dengang havde [min søn] virkelig en sagsbehandler, der var hans sagsbehandler. Altså det var hans interesser, hun varetog. Men en sagsbehandler i dag, de varetager jo primært Ballerup Kommunes økonomi, og der bliver ikke set på: Hvad ville være godt for [min søn] der bliver set på: Hvad har kommunen råd til. Pårørende Jeg synes i det hele taget, vi bliver meget inddraget. De spørger os meget til råds, så jeg er meget godt tilfreds. Pårørende Jeg har stort set ingen viden om tilbud, støtte, hjælp til min datter. Jeg anede ikke, hvilken en støtteperson hun havde, eller om hun havde nogen. [ ] Pårørende Min pårørende har fået det meget bedre efter, at hun kom ind under socialpsykiatrien. Jeg har aldrig fået tilbud om informationen, vejledning, m.m. Men jeg har heller ikke spurgt om det. Pårørende Det forløb, vi har været igennem, fra vi kontaktede jer, viser et gigantisk brist i kommunikationen de forskellige instanser imellem. Ingen tør tage en endelig beslutning, og alle bliver skiftet ud så tit, at det er nye mennesker, man skal kontakte hver gang. Frustrerende når man i forvejen er sendt til tælling af den diagnose, man skal forholde sig til. Pårørende 38

39 5 Delundersøgelser 39

40 Resultater af de otte delundersøgelser Resultater af de otte delundersøgelser Resultaterne af delundersøgelserne bliver præsenteret på de følgende sider. Resultaterne bliver udelukkende fremstillet i tabeller med frekvensopgørelser over svarfordelinger på spørgsmålene. Først bliver resultaterne for de fire delundersøgelser i brugerundersøgelsen præsenteret. Efterfølgende bliver resultaterne for de fire delundersøgelser i pårørendeundersøgelsen præsenteret. 40

41 Rækkefølge på resultater af de otte delundersøgelser Socialpsykiatrien Brugere Handicapområdet Brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Brugere der bor i opgangsfællesskab efter Serviceloven 107 og 108 Brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Brugere der bor i bofællesskab efter Serviceloven 108 spurgte: 142 besvarelser: 56 Svarprocent: 39 % spurgte: 18 besvarelser: 9 Svarprocent: 50 % spurgte: 66 besvarelser: 41 Svarprocent: 62 % spurgte: 33 besvarelser: 31 Svarprocent: 94 % Socialpsykiatrien Pårørende Handicapområdet Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab efter Serviceloven 107 og 108 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem efter Serviceloven 85 Pårørende til brugere der bor i bofællesskab efter Serviceloven 108 spurgte: 48 besvarelser: 26 Svarprocent: 54 % spurgte: 7 besvarelser: 5 Svarprocent: 71 % spurgte: 24 besvarelser: 18 Svarprocent: 75 % spurgte: 32 besvarelser: 27 Svarprocent: 84 % 41

42 Brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (1/2) 1. Kan du tale med en kontaktperson, når du har brug for det? Ja, i høj grad 30 56,60 Ja, i nogen grad 19 35,85 Nej, kun i mindre grad 1 1,89 Nej, slet ikke 3 5,66 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 0 4. Oplever du, at personalet er positive? Ja, i høj grad 51 92,73 Ja, i nogen grad 4 7,27 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 1 2. Lytter personalet til dig? Ja, i høj grad 42 77,78 Ja, i nogen grad 11 20,37 Nej, kun i mindre grad 1 1,85 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 2 3. Svarer personalet på dine spørgsmål? Ja, i høj grad 43 79,63 Ja, i nogen grad 11 20,37 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 2 5. Kan du tale med personalet om din fremtid? Ja, i høj grad 35 64,81 Ja, i nogen grad 14 25,93 Nej, kun i mindre grad 5 9,26 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 1 6. Får du den hjælp fra personalet, som du har brug for? Ja, i høj grad 32 62,75 Ja, i nogen grad 16 31,37 Nej, kun i mindre grad 1 1,96 Nej, slet ikke 2 3,92 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: 1 42

43 Brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (2/2) 7. Er du med til at bestemme, hvad du får hjælp til? Ja, i høj grad 34 62,96 Ja, i nogen grad 17 31,48 Nej, kun i mindre grad 2 3,70 Nej, slet ikke 1 1,85 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 0 8. Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter du laver? Ja, i høj grad 36 67,92 Ja, i nogen grad 14 26,42 Nej, kun i mindre grad 2 3,77 Nej, slet ikke 1 1,89 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 9. Er du med til at bestemme, hvem der er din kontaktperson? Ja, i høj grad 9 20,45 Ja, i nogen grad 5 11,36 Nej, kun i mindre grad 6 13,64 Nej, slet ikke 24 54,55 ved ikke/ikke relevant: 12, manglende besvarelse: Har du mulighed for at sige fra over for det, personalet siger? Ja, i høj grad 34 64,15 Ja, i nogen grad 15 28,30 Nej, kun i mindre grad 2 3,77 Nej, slet ikke 2 3,77 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: Er du med til at bestemme, hvad du laver på dit arbejde? Ja, i høj grad 6 35,29 Ja, i nogen grad 7 41,18 Nej, kun i mindre grad 3 17,65 Nej, slet ikke 1 5,88 ved ikke/ikke relevant: 39, manglende besvarelse: Lytter din sagsbehandler til dig? Ja, i høj grad 26 56,52 Ja, i nogen grad 16 34,78 Nej, kun i mindre grad 1 2,17 Nej, slet ikke 3 6,52 ved ikke/ikke relevant: 9, manglende besvarelse: 1 43

44 Brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (1/3) 1. Kan du tale med personalet, når du har brug for det? Ja, i høj grad 5 55,56 Ja, i nogen grad 3 33,33 Nej, kun i mindre grad 1 11,11 4. Oplever du, at personalet er positive? Ja, i høj grad 5 55,56 Ja, i nogen grad 4 44,44 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 2. Lytter personalet til dig? Ja, i høj grad 4 44,44 Ja, i nogen grad 5 55,56 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 5. Kan du tale med personalet om din fremtid? Ja, i høj grad 3 33,33 Ja, i nogen grad 5 55,56 Nej, kun i mindre grad 1 11,11 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 3. Svarer personalet på dine spørgsmål? Ja, i høj grad 4 44,44 Ja, i nogen grad 4 44,44 Nej, kun i mindre grad 1 11,11 6. Får du den hjælp fra personalet, som du har brug for? Ja, i høj grad 6 66,67 Ja, i nogen grad 3 33,33 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 44

45 Brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (2/3) 7. Er du med til at bestemme, hvad du får hjælp til? Ja, i høj grad 3 33,33 Ja, i nogen grad 6 66,67 Nej, kun i mindre grad Har du mulighed for at sige fra over for det, personalet siger? Ja, i høj grad 3 37,50 Ja, i nogen grad 4 50,00 Nej, kun i mindre grad 1 12,50 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 0 8. Er du med til at bestemme, hvad I laver i opgangsfællesskab? Ja, i høj grad 3 33,33 Ja, i nogen grad 6 66,67 Nej, kun i mindre grad Er du med til at bestemme, hvad du laver på dit arbejde? Ja, i høj grad 2 40,00 Ja, i nogen grad 1 20,00 Nej, kun i mindre grad 1 20,00 Nej, slet ikke 1 20,00 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 1 9. Er du med til at bestemme, hvem der er din kontaktperson? Ja, i høj grad 1 11,11 Ja, i nogen grad 1 11,11 Nej, kun i mindre grad 3 33,33 Nej, slet ikke 4 44, Er du med til at bestemme, hvem der skal ansættes i opgangsfællesskab? Ja, i høj grad 2 22,22 Ja, i nogen grad 4 44,44 Nej, kun i mindre grad 2 22,22 Nej, slet ikke 1 11,11 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 45

46 Brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (3/3) 13. Kan du være for dig selv i opgangsfællesskab, når du har brug for det? Ja, i høj grad 7 77,78 Ja, i nogen grad 2 22,22 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 46

47 Brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (1/2) 1. Kan du tale med en kontaktperson, når du har brug for det? Ja, i høj grad 26 63,41 Ja, i nogen grad 11 26,83 Nej, kun i mindre grad 4 9,76 2. Lytter personalet til dig? Ja, i høj grad 31 75,61 Ja, i nogen grad 8 19,51 Nej, kun i mindre grad 2 4,88 4. Oplever du, at personalet er positive? Ja, i høj grad 33 84,62 Ja, i nogen grad 6 15,38 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 0 5. Kan du tale med personalet om din fremtid? Ja, i høj grad 32 82,05 Ja, i nogen grad 7 17,95 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 0 3. Svarer personalet på dine spørgsmål? Ja, i høj grad 30 75,00 Ja, i nogen grad 10 25,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 0 6. Får du den hjælp fra personalet, som du har brug for? Ja, i høj grad 28 70,00 Ja, i nogen grad 10 25,00 Nej, kun i mindre grad 2 5,00 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 1 47

48 Brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (2/2) 7. Er du med til at bestemme, hvad du får hjælp til? Ja, i høj grad 29 74,36 Ja, i nogen grad 6 15,38 Nej, kun i mindre grad 4 10, Har du mulighed for at sige fra over for det, personalet siger? Ja, i høj grad 23 57,50 Ja, i nogen grad 12 30,00 Nej, kun i mindre grad 3 7,50 Nej, slet ikke 2 5,00 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 1 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 0 8. Er du med til at bestemme, hvilke aktiviteter du laver? Ja, i høj grad 22 75,86 Ja, i nogen grad 4 13,79 Nej, kun i mindre grad 2 6,90 Nej, slet ikke 1 3,45 ved ikke/ikke relevant: 10, manglende besvarelse: 2 9. Er du med til at bestemme, hvem der er din kontaktperson? Ja, i høj grad 2 5,13 Ja, i nogen grad 1 2,56 Nej, kun i mindre grad 5 12,82 Nej, slet ikke 31 79,49 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: Er du med til at bestemme, hvad du laver på dit arbejde? Ja, i høj grad 9 36,00 Ja, i nogen grad 7 28,00 Nej, kun i mindre grad 3 12,00 Nej, slet ikke 6 24,00 ved ikke/ikke relevant: 15, manglende besvarelse: Lytter din sagsbehandler til dig? Ja, i høj grad 14 41,18 Ja, i nogen grad 11 32,35 Nej, kun i mindre grad 4 11,76 Nej, slet ikke 5 14,71 ved ikke/ikke relevant: 6, manglende besvarelse: 1 48

49 Brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (1/3) 1. Kan du tale med personalet, når du har brug for det? Ja, i høj grad 21 80,77 Ja, i nogen grad 5 19,23 Nej, kun i mindre grad Lytter personalet til dig? Ja, i høj grad 18 69,23 Ja, i nogen grad 6 23,08 Nej, kun i mindre grad 2 7,69 3. Svarer personalet på dine spørgsmål? Ja, i høj grad 14 63,64 Ja, i nogen grad 6 27,27 Nej, kun i mindre grad 1 4,55 Nej, slet ikke 1 4,55 4. Oplever du, at personalet er positive? Ja, i høj grad 20 76,92 Ja, i nogen grad 5 19,23 Nej, kun i mindre grad 1 3,85 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 0 5. Kan du tale med personalet om din fremtid? Ja, i høj grad 12 63,16 Ja, i nogen grad 5 26,32 Nej, kun i mindre grad 2 10,53 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 12, manglende besvarelse: 0 6. Får du den hjælp fra personalet, som du har brug for? Ja, i høj grad 22 84,62 Ja, i nogen grad 3 11,54 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 1 3,85 ved ikke/ikke relevant: 9, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 0 49

50 Brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (2/3) 7. Er du med til at bestemme, hvad du får hjælp til? Ja, i høj grad 14 56,00 Ja, i nogen grad 5 20,00 Nej, kun i mindre grad 4 16,00 Nej, slet ikke 2 8, Har du mulighed for at sige fra over for det, personalet siger? Ja, i høj grad 16 61,54 Ja, i nogen grad 8 30,77 Nej, kun i mindre grad 2 7,69 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 1 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: 1 8. Er du med til at bestemme, hvad I laver i bofællesskab? Ja, i høj grad 19 73,08 Ja, i nogen grad 6 23,08 Nej, kun i mindre grad 1 3,85 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: 1 9. Er du med til at bestemme, hvem der er din kontaktperson? Ja, i høj grad 5 19,23 Ja, i nogen grad 7 26,92 Nej, kun i mindre grad 5 19,23 Nej, slet ikke 9 34,62 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: Er du med til at bestemme, hvad du laver på dit arbejde? Ja, i høj grad 9 42,86 Ja, i nogen grad 4 19,05 Nej, kun i mindre grad 5 23,81 Nej, slet ikke 3 14,29 ved ikke/ikke relevant: 8, manglende besvarelse: Er du med til at bestemme, hvem der skal ansættes i bofællesskab? Ja, i høj grad 6 26,09 Ja, i nogen grad 10 43,48 Nej, kun i mindre grad 4 17,39 Nej, slet ikke 3 13,04 ved ikke/ikke relevant: 7, manglende besvarelse: 1 50

51 Brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (3/3) 13. Kan du være for dig selv i bofællesskab, når du har brug for det? Ja, i høj grad 23 85,19 Ja, i nogen grad 3 11,11 Nej, kun i mindre grad 1 3,70 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 1 51

52 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (1/3) 1. Oplever du, at din pårørende får den hjælp fra personalet, som han/hun har brug for? 4. Oplever du, at din pårørende har tilstrækkelig medbestemmelse i sin dagligdag? Ja, i høj grad 6 26,09 Ja, i høj grad 13 56,52 Ja, i nogen grad 9 39,13 Ja, i nogen grad 7 30,43 Nej, kun i mindre grad 7 30,43 Nej, kun i mindre grad 3 13,04 Nej, slet ikke 1 4,35 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 2. Er du tryg ved den hjælp, som din pårørende får fra personalet? Ja, i høj grad 10 43,48 Ja, i nogen grad 7 30,43 Nej, kun i mindre grad 6 26,09 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 5. Oplever du, at der er sammenhæng i indsatsen for din pårørende inden for Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 4 21,05 Ja, i nogen grad 3 15,79 Nej, kun i mindre grad 7 36,84 Nej, slet ikke 5 26,32 ved ikke/ikke relevant: 6, manglende besvarelse: 1 3. Har du tillid til, at personalet hjælper din pårørende, hvis han/hun ikke har det godt? 6. Kan du tale med din pårørendes kontaktperson(-er), når du har brug for det? Ja, i høj grad 7 30,43 Ja, i høj grad 8 44,44 Ja, i nogen grad 9 39,13 Ja, i nogen grad 1 5,56 Nej, kun i mindre grad 4 17,39 Nej, kun i mindre grad 3 16,67 Nej, slet ikke 3 13,04 Nej, slet ikke 6 33,33 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 ved ikke/ikke relevant: 7, manglende besvarelse: 1 52

53 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (2/3) 7. Oplever du, at personalet er imødekommende? Ja, i høj grad 10 62,50 Ja, i nogen grad 4 25,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 2 12,50 ved ikke/ikke relevant: 9, manglende besvarelse: Har du indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til? Ja, i høj grad 1 5,00 Ja, i nogen grad 2 10,00 Nej, kun i mindre grad 3 15,00 Nej, slet ikke 14 70,00 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: 1 8. Får du tilstrækkelig information fra personalet om din pårørendes situation? Ja, i høj grad 2 9,52 Ja, i nogen grad 3 14,29 Nej, kun i mindre grad 6 28,57 Nej, slet ikke 10 47,62 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: 1 9. Inddrager personalet din erfaring og viden som pårørende? Ja, i høj grad 3 15,00 Ja, i nogen grad 3 15,00 Nej, kun i mindre grad 3 15,00 Nej, slet ikke 11 55,00 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelse: Får du tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dig som pårørende? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 1 4,76 Nej, kun i mindre grad 1 4,76 Nej, slet ikke 19 90,48 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelse: Får du tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dig til at støtte din pårørende? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 3 12,00 Nej, kun i mindre grad 4 16,00 Nej, slet ikke 18 72,00 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 1 53

54 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (3/3) 13. Er du alt i alt tilfreds med samarbejde, du som pårørende har med Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 3 15,00 Ja, i nogen grad 4 20,00 Nej, kun i mindre grad 6 30,00 Nej, slet ikke 7 35,00 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelser: 1 54

55 Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (1/3) 1. Oplever du, at din pårørende får den hjælp fra personalet, som han/hun har brug for? 4. Oplever du, at din pårørende har tilstrækkelig medbestemmelse i sin dagligdag? Ja, i høj grad 1 20,00 Ja, i høj grad 1 20,00 Ja, i nogen grad 4 80,00 Ja, i nogen grad 2 40,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 2 40,00 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 2. Er du tryg ved den hjælp, som din pårørende får fra personalet? Ja, i høj grad 2 40,00 Ja, i nogen grad 3 60,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 3. Har du tillid til, at personalet hjælper din pårørende, hvis han/hun ikke har det godt? Ja, i høj grad 1 20,00 Ja, i nogen grad 4 80,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelse: 0 5. Oplever du, at der er sammenhæng i indsatsen for din pårørende inden for Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 1 50,00 Nej, kun i mindre grad 1 50,00 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 0 6. Kan du tale med personalet, når du har brug for det? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 2 100,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 0 55

56 Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (2/3) 7. Oplever du, at personalet er imødekommende? Ja, i høj grad 2 50,00 Ja, i nogen grad 2 50,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 0 8. Får du tilstrækkelig information fra personalet om din pårørendes situation? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 1 50,00 Nej, slet ikke 1 50,00 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelse: 0 9. Inddrager personalet din erfaring og viden som pårørende? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 4 100,00 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: Har du indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 3 100,00 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: Får du tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dig som pårørende? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 3 100,00 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: Får du tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dig til at støtte din pårørende? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 0 0 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 2 100,00 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelse: 1 56

57 Pårørende til brugere der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune (3/3) 13. Er du alt i alt tilfreds med samarbejde, du som pårørende har med Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 0 0 Ja, i nogen grad 1 50,00 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 1 50,00 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: 0 57

58 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (1/3) 1. Oplever du, at din pårørende får den hjælp fra personalet, som han/hun har brug for? Ja, i høj grad 8 44,44 Ja, i nogen grad 8 44,44 Nej, kun i mindre grad 2 11,11 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 2. Er du tryg ved den hjælp, som din pårørende får fra personalet? Ja, i høj grad 12 66,67 Ja, i nogen grad 4 22,22 Nej, kun i mindre grad 2 11,11 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: 0 3. Har du tillid til, at personalet hjælper din pårørende, hvis han/hun ikke har det godt? Ja, i høj grad 11 64,71 Ja, i nogen grad 3 17,65 Nej, kun i mindre grad 3 17,65 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelser: 0 4. Oplever du, at din pårørende har tilstrækkelig medbestemmelse i sin dagligdag? Ja, i høj grad 10 58,82 Ja, i nogen grad 4 23,53 Nej, kun i mindre grad 3 17,65 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelser: 0 5. Oplever du, at der er sammenhæng i indsatsen for din pårørende inden for handicapområdet i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 3 17,65 Ja, i nogen grad 12 70,59 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 2 11,76 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelser: 0 6. Kan du tale med din pårørendes kontaktperson(-er), når du har brug for det? Ja, i høj grad 11 78,57 Ja, i nogen grad 2 14,29 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 1 7,14 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelser: 0 58

59 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (2/3) 9. Inddrager personalet din erfaring og viden som pårørende? Ja, i høj grad 3 20,00 Ja, i nogen grad 5 33,33 Nej, kun i mindre grad 2 13,33 Nej, slet ikke 5 33,33 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: Har du indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til? Ja, i høj grad 4 22,22 Ja, i nogen grad 5 27,78 Nej, kun i mindre grad 3 16,67 Nej, slet ikke 6 33,33 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 8. Får du tilstrækkelig information fra personalet om din pårørendes situation? Ja, i høj grad 4 26,67 Ja, i nogen grad 3 20,00 Nej, kun i mindre grad 3 20,00 Nej, slet ikke 5 33,33 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: 0 7. Oplever du, at personalet er imødekommende? Ja, i høj grad 10 66,67 Ja, i nogen grad 4 26,67 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 1 6,67 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: Får du tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dig som pårørende? Ja, i høj grad 1 7,14 Ja, i nogen grad 3 21,43 Nej, kun i mindre grad 1 7,14 Nej, slet ikke 9 64,29 ved ikke/ikke relevant: 4, manglende besvarelser: Får du tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dig til at støtte din pårørende? Ja, i høj grad 1 7,69 Ja, i nogen grad 4 30,77 Nej, kun i mindre grad 1 7,69 Nej, slet ikke 7 53,85 ved ikke/ikke relevant: 5, manglende besvarelser: 0 59

60 Pårørende til brugere der får støtte i eget hjem inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (3/3) 13. Er du alt i alt tilfreds med samarbejde, du som pårørende har med handicapområdet i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 5 29,41 Ja, i nogen grad 8 47,06 Nej, kun i mindre grad 3 17,65 Nej, slet ikke 1 5,88 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelse: 0 60

61 Pårørende til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (1/3) 1. Oplever du, at din pårørende får den hjælp fra personalet, som han/hun har brug for? Ja, i høj grad 13 48,15 Ja, i nogen grad 13 48,15 Nej, kun i mindre grad 1 3,70 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 2. Er du tryg ved den hjælp, som din pårørende får fra personalet? Ja, i høj grad 14 51,85 Ja, i nogen grad 12 44,44 Nej, kun i mindre grad 1 3,70 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 3. Har du tillid til, at personalet hjælper din pårørende, hvis han/hun ikke har det godt? Ja, i høj grad 13 48,15 Ja, i nogen grad 11 40,74 Nej, kun i mindre grad 2 7,41 Nej, slet ikke 1 3,70 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 4. Oplever du, at din pårørende har tilstrækkelig medbestemmelse i sin dagligdag? Ja, i høj grad 9 36,00 Ja, i nogen grad 10 40,00 Nej, kun i mindre grad 4 16,00 Nej, slet ikke 2 8,00 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelser: 1 5. Oplever du, at der er sammenhæng i indsatsen for din pårørende inden for handicapområdet i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 6 25,00 Ja, i nogen grad 9 37,50 Nej, kun i mindre grad 7 29,17 Nej, slet ikke 2 8,33 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: 0 6. Kan du tale med personalet, når du har brug for det? Ja, i høj grad 16 59,26 Ja, i nogen grad 9 33,33 Nej, kun i mindre grad 2 7,41 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 61

62 Pårørende til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (2/3) 7. Oplever du, at personalet er imødekommende? Ja, i høj grad 16 61,54 Ja, i nogen grad 9 34,62 Nej, kun i mindre grad 0 0 Nej, slet ikke 1 3, Har du indflydelse på, hvad din pårørende får hjælp til? Ja, i høj grad 8 32,00 Ja, i nogen grad 6 24,00 Nej, kun i mindre grad 8 32,00 Nej, slet ikke 3 12,00 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 1 ved ikke/ikke relevant: 2, manglende besvarelser: 0 8. Får du tilstrækkelig information fra personalet om din pårørendes situation? Ja, i høj grad 10 37,04 Ja, i nogen grad 9 33,33 Nej, kun i mindre grad 6 22,22 Nej, slet ikke 2 7,41 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 0 9. Inddrager personalet din erfaring og viden som pårørende? Ja, i høj grad 13 50,00 Ja, i nogen grad 5 19,23 Nej, kun i mindre grad 7 26,92 Nej, slet ikke 1 3,85 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: Får du tilstrækkeligt med tilbud, som kan støtte dig som pårørende? Ja, i høj grad 2 9,52 Ja, i nogen grad 4 19,05 Nej, kun i mindre grad 7 33,33 Nej, slet ikke 8 38,10 ved ikke/ikke relevant: 3, manglende besvarelser: Får du tilstrækkelig med vejledning, som kan hjælpe dig til at støtte din pårørende? Ja, i høj grad 4 17,39 Ja, i nogen grad 4 17,39 Nej, kun i mindre grad 8 34,78 Nej, slet ikke 7 30,43 ved ikke/ikke relevant: 1, manglende besvarelser: 3 62

63 Pårørende til brugere der bor i bofællesskab inden for handicapområdet i Ballerup Kommune (3/3) 13. Er du alt i alt tilfreds med samarbejde, du som pårørende har med handicapområdet i Ballerup Kommune? Ja, i høj grad 8 30,77 Ja, i nogen grad 10 38,46 Nej, kun i mindre grad 6 23,08 Nej, slet ikke 2 7,69 ved ikke/ikke relevant: 0, manglende besvarelser: 1 63

64 6 Bilag 64

65 Spørgeskema til voksne der får støtte i eget hjem både inden for socialpsykiatrien og handicapområdet 65

66 Spørgeskema til voksne der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien 66

67 Spørgeskema til voksne der bor i bofællesskab inden for handicapområdet 67

68 Spørgeskema til pårørende til voksne der får støtte i eget hjem - både inden for socialpsykiatrien og handicapområdet 68

69 Spørgeskema til pårørende til voksne der bor i opgangsfællesskab inden for socialpsykiatrien 69

70 Spørgeskema til pårørende til voksne der bor i bofællesskab inden for handicapområdet 70

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af

Læs mere

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen

Bilag 1 Kommentarfelter brugerundersøgelsen Voksne der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune 13. Skriv gerne, hvis du synes, at Ballerup Kommune inden for Socialpsykiatrien gør Jeg synes Ballerup Kommune er en god

Læs mere

Bilag 2 Kommentarfelter pårørendeundersøgelsen

Bilag 2 Kommentarfelter pårørendeundersøgelsen Pårørende til voksne der får støtte i eget hjem inden for socialpsykiatrien i Ballerup Kommune 14. Skriv gerne, hvis du synes, at Ballerup Kommune inden for Socialpsykiatrien gør Vi har slet ingen kontakt

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd

Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Pårørendeundersøgelse 2011 i boafdelingerne, Autismecenter Syd Tryghed er vigtigt for de pårørende Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.56 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Autismecenter

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2016

Brugertilfredshed i SOF 2016 Brugertilfredshed i SOF 2016 Bilag Den 15. juni 2016 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012.

Denne rapport citeres således: Enheden for Brugerundersøgelser: Patienters oplevelser i Region Sjælland 2011, København 2012. Patienters oplevelser i Region Sjælland 2 Spørgeskemaundersøgelse blandt 25.9 ambulante og 9.2 indlagte patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Sjælland Enheden for Brugerundersøgelser,

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest

Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Børneafdelingen (241 i Herning) Hospitalsenheden Vest Spørgeskemaet er udsendt til 154 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Plastikkirurgisk Afdeling Z (231 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 163 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober 2011. 79 % af disse

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Grønnebæk De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital

Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Medicinsk Hepato-gastroenterologisk Afdeling V (361 på Nørrebrogade) Aarhus Universitetshospital Spørgeskemaet er udsendt til 214 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 30. oktober

Læs mere

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune

PÅRØRENDEPOLITIK. for Hvidovre Kommune PÅRØRENDEPOLITIK for Hvidovre Kommune 2 Indhold Find rundt side 4 Indledning side 6 Borgeren i centrum side 7 Pårørende side 8 Personale side 9 Værdier og det gode samarbejde side 10 En fælles opgave side

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Brugerundersøgelse på handicapområdet, januar-februar 2010 Pilotprojekt for sammenlignelige brugerundersøgelser Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for

Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Randers Kommune 2017 Brugerundersøgelse for Center for Indsats vedr. Børn og Unge samt Autisme og Undervisning Rapporten er udarbejdet for: Randers Kommune Social og Arbejdsmarked Laksetorvet 1 8900 Randers

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse. Voksne med Handicap 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2015 Rapporten er udarbejdet for: Drift og Udvikling Socialafdelingen Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers Kontakt Randers Kommune: Lise Suhr Pedersen,

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital

Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Ambulatorium Samsø Aarhus Universitetshospital Undersøgelsen er blandt 51 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere