International image- og potentialeanalyse 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International image- og potentialeanalyse 2016"

Transkript

1 International image- og potentialeanalyse 2016 Marked Tyskland, Norge, Sverige, UK og Holland VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

2 Udgivet af VisitDenmark Juli 2016 ISSN: ISBN: Forside: DenmarkMediaCenter Adresse Islands Brygge, 43, København S Tlf Viden & Analyse VisitDenmark formidler analyser og markedsviden om turismen og turisterne for, at turisterhvervet kan træffe vidensbaserede beslutninger om udvikling og markedsføring af Danmark som rejsemål. Få mere viden om turisterne På VisitDenmarks hjemmeside findes mange flere oplysninger og nøgletal om turisterne og turismen i Danmark. Kontakt Kirstine Tolstrup Nielsen VisitDenmark.dk/analyse - Vidensbank for turismen i Danmark VisitDenmark, 2016 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse 1

3 Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne af en image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen over 18 år i Sverige, Norge, Tyskland, Storbritannien og Holland. Indhold Side Dataindsamlingen er foretaget i februar og marts 2016, hvor der er indsamlet i alt webinterviews i de pågældende lande. Rapportens resultater viser Danmarks kendskab, potentiale og image på fem af Danmarks vigtige udenlandske markeder. Derudover er der målt på markedernes holdning til og indtryk af Danmark som feriedestination sammenholdt med de nærmeste nordeuropæiske konkurrenter. Hovedkonklusioner 3 Danmarks potentiale 6 Danmarks potentiale på forretningsområder 14 Den Internationale image- og potentialeanalyse er tidligere blevet udgivet som VisitDenmarks Brandmåling. Resultater i denne måling er sammenlignelige med tidligere målinger. Der vil således blive refereret til udvikling i resultaterne, hvor det er relevant. I analysen er en ferie defineret som en ferierejse med minimum en overnatning og inkluderer både betalt og privat indkvartering. Kendskab og erfaring med Danmark som feriedestination Danmarks image i konkurrentfeltet Indsamling af data er gennemført af analyseinstituttet Epinion. Metode 60 2

4 Hovedkonklusioner I Danmark fastholder sin popularitet som feriemål År 2016 kan blive endnu et rekordår for turismen i Danmark. Der er nemlig god interesse for at holde ferie i Danmark blandt befolkningen på de fem største udenlandske markeder. I Norge og Sverige ligger Danmark helt i toppen af deres ønskeliste til kommende feriemål. Deres store interesse gælder både storbyferier og kyst- og naturferier i Danmark. I Tyskland er Danmark i top 10 til kyst- og naturferier. I den tyske befolkning er kendskabet til Danmark som feriedestination steget signifikant siden sidste år. Dette spiller godt sammen med det styrkede markedsføringstryk og at flere tyskere holdt ferie i Danmark sidste år. I Storbritannien ses en signifikant øget interesse for at tage til København på storbyferie. Det stemmer godt overens med fremgangen i britiske overnatninger i Danmark de seneste år, som blandt andet er drevet at nye flyruter. I Holland er Danmark den klare favorit i Norden målt i overnatninger. Hollænderne har ikke den store erfaring med Danmark som feriedestination, men de har et positivt indtryk af, hvad Danmark kan tilbyde og interessen for at tage hertil fastholdes i år. 3

5 Hovedkonklusioner II Områder tæt på Danmark har særlig stor præference I Syd- og Vestsverige, Nordvesttyskland samt Sydnorge er der en markant større andel af befolkningen, der overvejer Danmark som feriemål end blandt befolkningerne i landene generelt. Personer, der bor tæt på Danmark, har større erfaring og kendskab til Danmark som feriedestination og de syntes, at Danmark er en mere attraktiv feriedestination end befolkningen generelt synes. Kendetegn for de potentielle turister til Danmark Fra Norge, Sverige og Tyskland er det især folk, der bor i Syd- og Vestsverige, Sydnorge samt Nordvesttyskland. De tiltales af den korte rejsetid til Danmark og de mange oplevelser til både par og familier med børn. Fra Storbritannien er det primært folk fra Greater London, hvor der er gode flyforbindelser til København. Det er unge, veluddannede par og venner, som planlægger deres første ferierejse til Danmark. Fra Holland er det især par og familier, som vil på kyst- og naturferie. De søger natur og strandliv, og tiltales af, at Danmark ligger relativt tæt på. Det er især de unge i de større byer, der overvejer en ferie i København. Definition på geografiske fokusområder VisitDenmark fokuserer i den internationale markedsføring på geografiske områder og segmenter med størst potentiale for Danmark som rejsemål. Fokusområderne udgøres af landsdele med god tilgængelighed og kort rejsetid til Danmark. Syd- og Vestsverige: Skåne, Halland, Blekinge, Jönköping, Västra Götaland, Värmland, Kronoberg og Kalmar. Sydnorge: Oslo, Akershus, Aust-Agder, Vest-Agder, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Østfold Nordvesttyskland: Slesvig-Holsten, Nordrhein-Westfalen, Hamborg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen og Berlin I Storbritannien er Greater London valgt som fokusområde. I Holland bearbejdes hele landet. 4

6 Hovedkonklusioner III Tyskland Kendskabet til dansk kyst- og naturturisme børfortsat styrkes for at imødegå konkurrencen fra det populære tyske kystprodukt. Tyskernes oplevelse af Danmark som et trygt og meget tilgængeligt land kan med fordel benyttes til at styrke Danmarks image som en attraktiv destination til kystliv og outdoor oplevelser. Dette vil også bidrage til at fastholde fremgangen i de tyske overnatninger i Danmark. Holland Interessen for Danmark er stabil og der var en flot fremgang i de hollandske overnatninger i Danmark i For at tiltrække de aktive og naturelskende par og børnefamilier kan man med fordel understøtte hollændernes indtryk af, at Danmark har bedre strande end Tyskland, og at Danmark er det mest tilgængelige land i Norden. Desuden har Danmark et stærkt outdoor image. Sverige Storbritannien Norge Svenskernes solide kendskab til Danmark som ferieland kan med fordel benyttes som løftestang til at fastholde og styrke attraktiviteten. Danmark har en stor konkurrent i Sverige. Det gælder derfor om at fremhæve det særligt danske og at fremhæve den merværdi som svenskerne kun kan få i Danmark. Kendskabet til Danmark er begrænset, men interessen for København stiger. Et godt tilbud på overnatning og fly lokker briterne til København. De nordiske lande er meget ens i briternes bevidsthed, og kendskabet må derfor øges yderligere. I Greater London, hvor segmentet er ungt og veluddannet, er der især en interesse for København. Danmark er én af nordmændenes absolutte feriefavoritter til ferier både i byerne og ved kysten. For at fastholde interessen for Danmark, og udbrede den til flere områder af landet, gælder det om at fremhæve de kvaliteter som nordmændene værdsætter: det danske værtsskab, de korte afstande, god mad og stemningsfulde omgivelser. 5

7 1 Danmarks potentiale

8 Danmarks potentiale 2016 Øget rejselyst til Danmark blandt svenskere og nordmænd fastholdes Danmark ligger højt på svenskernes og nordmændenes liste over forventede feriemål i I den norske og svenske befolkning er der siden 2014 sket en reel stigning i antallet, der forventer at tage på ferie i Danmark. Det har stabiliseret sig i I områder tæt på Danmark, dvs. Syd- og Vestsverige samt Sydnorge, er der en markant større andel, der overvejer Danmark end i befolkningerne generelt. Stabile ferieforventninger i de øvrige lande Blandt befolkningen i Tyskland, Storbritannien og Holland er det positivt at se, at Danmark fastholder sit niveau som forventet feriemål. I Nordvesttyskland er der en markant større andel, der overvejer Danmark sammenlignet med den tyske befolkning generelt. 7

9 Danmark som forventet feriemål - udvikling Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? 40% Andel, som forventer at besøge Danmark. Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Styrket rejselyst til Danmark blandt nordmænd og svenskere 35% 30% 25% 20% 31% 19% 27% 25% 31% 20% 32% 23% For de nordiske lande er der siden 2014 sket en reel stigning i rejselysten til Danmark. Den har stabiliseret sig i % af den norske befolkning forventer at besøge Danmark i de kommende 12 måneder. I den svenske befolkning er andelen 23%. 15% 14% 13% Stabil udvikling i rejselysten 10% 5% 0% 5% 4% 4% 4% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% N= Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950. Årstallene angiver det år undersøgelsen er gennemført i. I Holland, Tyskland og Storbritannien er niveauerne for rejselysten til Danmark stabile. Det er lande med store befolkninger, hvilket gør det relativt svært at registrere et løft i rejselysten på nationalt plan. Her er det bedre at måle effekten af konkrete indsatser overfor specifikke målgrupper og geografiske områder. 8

10 Sverige: Forventede feriemål 23% af den svenske befolkning forventer at holde ferie i Danmark Spm. Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10 Danmark indtager igen i år en 3. plads og ligger i popularitet lige efter Spanien. Sverige 29% 10% af svenskerne forventer at holde ferie i Norge, som deler 10. pladsen med Grækenland. Spanien Danmark 23% 25% Hver tredje svensker i Syd- og Vestsverige overvejer Danmark. I denne region er Danmark det land, som flest overvejer og overgår dermed hjemlandet og Spanien. I 2015 blev 37% af svenskernes 1,8 mio. overnatninger i Danmark foretaget i de fire storbyer. 63% lå i resten af landet*. Tyskland Itailien Storbritannien Frankrig 16% 14% 13% 13% 32% i Syd- og Vestsverige ESTIMAT PÅ POTENTIELLE TURISTER De 23% af svenskerne, som forventer at holde ferie i Danmark, svarer til ca. 2,1 millioner turister. USA 11% Mange faktorer kan have indflydelse på, hvorvidt potentialet indfries, herunder om efterspørgslen kan imødekommes med det rette udbud. Finland Norge/Grækenland (inkl. øer) 11% 10% Sverige N= 950. Overnatninger fordelt på forretningsområder, hhv. storbyturisme (inkl. erhvervsturisme) og kyst- og naturturisme (inkl. erhvervsturisme) 9

11 Norge: Forventede feriemål Hver tredje nordmand forventer at besøge Danmark i de næste 12 måneder Spm. Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10 Danmark er det mest populære udenlandske feriemål efterfulgt af Spanien og Sverige. Knap 40% forventer at holde ferie i Norge. Norge Danmark 32% 39% Andelen, der forventer at holde ferie i Danmark, er den samme som sidste år. Dette er positivt, da andelen i 2014 var 25%, hvorfor interessen nu fremstår styrket. Spanien Sverige 27% 29% 54% i Sydnorge I Sydnorge forventer markant flere, 54% af befolkningen, at afholde ferie i Danmark. Storbritannien 18% I 2015 blev 28% af nordmændenes 2,6 mio. overnatninger i Danmark foretaget i de fire storbyer. 72% lå i resten af landet*. Tyskland Grækenland (inkl. øer) 17% 17% ESTIMAT PÅ POTENTIELLE TURISTER De 32% af nordmændene, som forventer at holde ferie i Danmark, svarer til ca. 1,5 millioner turister. Mange faktorer kan have indflydelse på, hvorvidt potentialet indfries, herunder om efterspørgslen kan imødekommes med det rette udbud. Itailien Frankrig USA 14% 14% 16% Norge N=946 Overnatninger fordelt på forretningsområder, hhv. storbyturisme (inkl. erhvervsturisme) og kyst- og naturturisme (inkl. erhvervsturisme) 10

12 Tyskland: Forventede feriemål Tyskerne er vilde med deres eget land Tysklands popularitet som feriemål er steget fra 39% i 2012 til 53% i Spm. Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10 Tyskland 53% Danmark ligger på en 8. plads. I Nordvesttyskland vil 18% til Danmark, hvilket er markant flere. Østrig Spanien 16% 12% Danmarks placering er flot med tanke på, at Tyskland har en befolkning på over 80 mio. Desuden er Tyskland Danmarks største udenlandske marked målt i omsætning og overnatninger. Itailien Frankrig 11% 8% I 2015 blev 4% af tyskernes 13,8 mio. overnatninger i Danmark foretaget i de fire storbyer. Hele 96% lå i resten af landet*. Holland USA 7% 5% 18% i Nordvesttyskland ESTIMAT PÅ POTENTIELLE TURISTER De 4% af tyskerne, som forventer at holde ferie i Danmark, svarer til ca. 3,3 millioner turister. Danmark Tyrkiet 4% 4% Mange faktorer kan have indflydelse på, hvorvidt potentialet indfries, herunder om efterspørgslen kan imødekommes med det rette udbud. Grækenland (inkl. øer) 4% Tyskland N= Overnatninger fordelt på forretningsområder, hhv. storbyturisme (inkl. erhvervsturisme) og kyst- og naturturisme (inkl. erhvervsturisme) 11

13 Storbritannien: Forventede feriemål Briterne holder ferie i hjemlandet eller tager mod varmere himmelstrøg Spm. Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10 Ud af de knap 64 mio. briter overvejer 3% at rejse til Danmark. Det svarer til en 15. plads, og er samme andel som i tidligere målinger. Andelen er 6% i Greater London. Storbritannien Spanien 23% 43% Hjemlandet er igen i år briternes foretrukne destination. Også Spanien, Frankrig og USA ligger fortsat i toppen. Frankrig USA 14% 13% I 2015 blev hele 80% af briternes 0,8 mio. overnatninger i Danmark foretaget i de fire storbyer, heraf var flest i København. 20% blev foretaget i resten af landet*. Itailien Grækenland (inkl. øer) 12% 9% ESTIMAT PÅ POTENTIELLE TURISTER De 3% af briterne, som forventer at holde ferie i Danmark, svarer til ca. 1,9 millioner turister. Mange faktorer kan have indflydelse på, hvorvidt potentialet indfries, herunder om efterspørgslen kan imødekommes med det rette udbud. Tyskland Portugal Tyrkiet Irland 7% 6% 5% 5% DANMARK 3% af briterne forventer at tage til Danmark (delt 15. plads). 6% i Greater London forventer at tage til Danmark. Storbritannien N= Overnatninger fordelt på forretningsområder, hhv. storbyturisme (inkl. erhvervsturisme) og kyst- og naturturisme (inkl. erhvervsturisme) 12

14 Holland: Forventede feriemål Hollænderne bliver i Holland eller tager til Tyskland; 3% vil til Danmark Spm. Hvis du tænker fremad, hvilke(n) destination(er) forventer du så at besøge på en ferie i de kommende 12 måneder? Top 10 Ud af de godt 17 mio. hollændere forventer 3% at tage på ferie til Danmark. Andelen er stabil over de seneste par år. Holland Tyskland 21% 31% Hollænderne vil især gerne holde ferie i hjemlandet samt i Tyskland, Spanien og Frankrig. Det er samme billede som sidste år. Spanien 16% I 2015 blev 19% af hollændernes 1,1 mio. overnatninger i Danmark foretaget i de fire storbyer. Hele 81% blev foretaget i resten af landet*. Frankrig Belgien Itailien 15% 13% 10% ESTIMAT PÅ POTENTIELLE TURISTER De 3% af hollænderne, som forventer at holde ferie i Danmark, svarer til 0,5 mio. turister. Mange faktorer kan have indflydelse på, hvorvidt potentialet indfries, herunder om efterspørgslen kan imødekommes med det rette udbud. Østrig Storbritannien Grækenland (inkl. øer) Portugal 8% 8% 6% 6% DANMARK 3% af hollænderne forventer at tage til Danmark (delt 15. plads). Holland N= Overnatninger fordelt på forretningsområder, hhv. storbyturisme (inkl. erhvervsturisme) og kyst- og naturturisme (inkl. erhvervsturisme) 13

15 2 Danmarks potentiale på forretningsområder 14

16 Danmarks potentiale på forretningsområder 2016 Både storbyferier og kyst- og naturferier er populære Et flertal af befolkningen i de fem lande forventer at tage på en kyst- og naturferie i de kommende 12 måneder. Hvilke turister kan vi forventer at se i Danmark i de kommende 12 måneder? Godt halvdelen af befolkningen i hvert af de fem lande forventer at tage på storbyferie. Interessen for de forskellige ferietyper, herunder ferier med og uden børn, er stort set på niveau med sidste års måling. Danmark har en stærk position inden for de forskellige ferietyper Svenskere og nordmænd, som bor tæt på Danmark. De kender os godt og elsker dansk hygge. De unge vil til København. Danmark ligger i top fem for alle ferietyper i den svenske og norske befolkning. Den tyske befolkning overvejer især Danmark til kyst- og naturferier. I områder tæt på Danmark, dvs. i Syd- og Vestsverige, Sydnorge og Nordvesttyskland, er der en markant større interesse for Danmark i forhold til de forskellige ferietyper sammenlignet med befolkningerne generelt. Signifikant flere briter overvejer København til en storbyferie. Dette stemmer godt overens med fremgangen i britiske overnatninger i Danmark de seneste år. Tyskere, som bor tæt på Danmark. To ud af fem skal på ferie i Danmark for første gang målet er natur og kystliv i Danmark. Briter og hollændere bosat i de større byer. Det bliver deres første tur til Danmark. Briterne vil især gerne til København. Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse

17 Forventede ferietyper i de kommende 12 måneder Hvilke(n) af de følgende typer af ferie forventer du at tage på i de kommende 12 måneder? Flere svar mulige Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Flertallet vil på kyst- og naturferie I de fem lande forventer 60 til 78% af befolkningerne at tage på kyst- og naturferie. Storbyferie (med/uden børn) Kyst- og naturferie (med/uden børn) 45% 51% 45% 52% 50% 60% 76% 78% 77% 60% Storbyferier er også meget populære Omkring 50% af befolkningerne i de fem lande forventer at tage på storbyferie. En hel del forventer at tage på både storbyferier og kyst- og naturferier i løbet af året. Heraf målgrupper: med børn 31% 33% 28% 40% 30% uden børn 32% 51% 55% 46% 33% Ingen af disse 18% 11% 8% 7% 13% Cirka en tredjedel i hvert land forventer at tage på kyst- og naturferie med børn. Dog er andelen lidt højere for briterne. Kyst- og naturferier uden børn, som par eller venner, er særligt populære i Norge, Tyskland og Storbritannien. Interessen for de forskellige ferietyper er stort set på niveau med sidste års måling. N = Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950. Formulering af ferietyper i spørgeskemaet ifm. Kyst- og naturferier: Med børn = Familieferie med børn ved kysten eller inde i landet, uden for større byer Uden børn = Par- eller venneferie uden børn ved kysten eller inde i landet, uden for større byer 16

18 Sverige: Forventede destinationer til ferietyper Svenskerne udviser stor interesse for Danmark Svenskerne overvejer Danmark til alle tre ferietyper. Der er især mange, der overvejer København. Andel i befolkningen, som overvejer Danmark i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper I Syd- og Vestsverige er andelen, der overvejer Danmark noget større for alle ferietyper. Overordnet set er andelen af svenskere, der overvejer Danmark, på niveau med sidste år. Danmark indtager en 5. plads til kyst- og naturferier uden børn mod en 9. plads sidste år. En del lande ligger dog lige i hælene på Danmark, bl.a. Frankrig og Storbritannien. Til kyst- og naturferier er Sverige meget populær Svenskernes Top 5 destinationer Sverige Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn (København) Syd- og Vestsverige 18% 26% 24% 30% 35% 38% Spm. Hvilke(n) destination(er) overvejer du i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper?* Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn 1 Spanien 35% Sverige 40% London 38% 2 Sverige 27% Spanien 34% København 35% 3 Italien 26% Danmark 24% Paris 27% 4 Grækenland (inkl. øer) 20% Grækenland (inkl. øer) 21% Stockholm 26% 5 Danmark 18% Italien 17% Barcelona 25% N= % af den svenske befolkning N= % af den svenske befolkning N= % af den svenske befolkning Sverige N=950, Syd- og Vestsverige N=465. *Spørgsmålet stilles kun til de respondenter, der forventer at tage på den pågældende ferietype i de kommende 12 måneder 17

19 Sverige: De potentielle turisters kendetegn Svenskere, som forventer at tage på kyst- og naturferie i Danmark Svenskere, som forventer at tage på storbyferie i København Flertallet bor i Syd- og Vestsverige. En stor andel er børnefamilier, som værdsætter den korte rejsetid og attraktioner til børn. På ferie uden børn ses især en del ældre svenskere, som søger hygge, atmosfære og god dansk mad. Mange har også København med i overvejelserne. Alder år: 33% år: 27% 55 år+: 40% 59% bor i Syd- og Vestsverige 66% er gift/samboende 58% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 43 % Nej: 57% Erfaring 74% har været på ferie i Danmark fem gange eller flere 74% ved noget/meget om Danmark som feriedestination Overvejer også til kyst- og naturferie Sverige, Spanien, Italien Overvejer til storbyferie København: 67% Godt halvdelen bor i Syd- og Vestsverige. For dem er København den nærmeste storby, som lokker med events og oplevelser. En stor andel er unge par uden børn. De har været i København før og søger det traditionelle, dejlige danske med et moderne tvist, den gode mad og den afslappede og kontinentale stemning. Alder år: 40% år: 29% 55 år+: 31% 53% bor i Syd- og Vestsverige 72% er gift/samboende 64% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 38% Nej: 62% Erfaring 64% har været på ferie i Danmark fem gange eller flere 95% ved noget/meget om København som feriedestination. Overvejer også til storbyferie London, Berlin, Paris N=113 N=139 Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse

20 Norge: Forventede destinationer til ferietyper Danmark ligger i toppen på nordmændenes ønskeliste Nordmændene forventer at tage til Danmark på både kystog naturferier og storbyferier. Sydnorge er der en markant større andel, der overvejer Danmark. Storbyferie I København har dog bred appel. Nordmændene elsker København, men de har mange storbyer i kikkerten. Andelen, der overvejer de forskellige storbyer, er faldet siden sidste års måling. Det tyder ikke på, at interessen er dalet, men mere, at der er mange muligheder. Fx svarer hele 36% af dem, som vil på storbyferie, at de overvejer andre byer end de 21 på listen. Andel i befolkningen, som overvejer Danmark i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn (København) Norge Sydnorge 22% 30% 31% 24% 40% 52% Nordmændenes Top 5 destinationer Spm. Hvilke(n) destination(er) overvejer du i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper?* Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn 1 Spanien 30% Norge 44% København 31% 2 Norge 28% Danmark 30% London 30% 3 Danmark 22% Spanien 27% Barcelona 18% 4 Grækenland (inkl. øer) 19% Sverige 23% New York 18% 5 Storbritannien 18% Grækenland (inkl. øer) 18% Stockholm 16% N= % af den norske befolkning N= % af den norske befolkning N= % af den norske befolkning Norge N=946, Sydnorge N=108. *Spørgsmålet stilles kun til de respondenter, der forventer at tage på den pågældende ferietype i de kommende 12 måneder 19

21 Norge: De potentielle turisters kendetegn Nordmænd, som forventer at tage på kyst- og naturferie i Danmark Nordmænd, som forventer at tage på storbyferie i København Flertallet bor i Sydnorge. Halvdelen er børnefamilier, som nyder den danske gæstfrihed, de korte afstande og spændende attraktioner. På ferier uden børn ses især voksne par og venner, som vil shoppe og nyde den danske hygge samt god mad og drikke. Mange har også København med i overvejelserne. Alder år: 27% år: 42% 55 år+: 31% 62% bor i Sydnorge 79% er gift/samboende 65% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 49 % Nej: 51% Erfaring 80% ved noget/meget om Danmark som feriedestination 71% har været på ferie i Danmark fem gange eller flere Overvejer også til kyst- og naturferie Norge, Spanien, Sverige Overvejer til storbyferie København: 58% Flertallet bor i Sydnorge og har ingen hjemmeboende børn. De vælger København for at nyde stemningen, shoppe og spise godt. De ser København som en kontinental storby med et unikt miks af moderne og historiske oplevelser. Lidt over hver fjerde er unge uden børn. Stort set alle har solidt kendskab til København. Alder år: 29% år: 42% 55 år+: 29% 58% bor i Sydnorge 69% er gift/samboende 71% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 32% Nej. 68% Erfaring 69% har været på ferie i Danmark fem gange eller flere 89% ved noget/meget om København som feriedestination Overvejer også til storbyferie London, Barcelona, Stockholm N=188 N=147 Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse

22 Tyskland: Forventede destinationer til ferietyper Danmark er tyskernes klare favorit i Norden Norge og Sverige ligger et godt stykke efter Danmark på kyst- og naturferier med og uden børn. Til storbyferie er interessen for København dog på niveau med Oslo og Stockholm. Andel i befolkningen, som overvejer Danmark i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper Tyskland Nordvesttyskland I Nordvesttyskland er andelen, der overvejer Danmark, markant større. Især når det gælder kyst- og naturferie med børn. Tyskland er konsekvent det mest populære rejsemål for tyskerne. Selv ved storbyferie er det de tyske byer, der hitter. Tyskernes Top 5 destinationer Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn (København) 11% 11% 17% 25% 29% 40% Spm. Hvilke(n) destination(er) overvejer du i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper?* Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn 1 Tyskland 30% Tyskland 55% Berlin 39% 2 Spanien 28% Østrig 22% Amsterdam 33% 3 Østrig 22% Spanien 22% Hamborg 32% 4 Italien 19% Italien 21% London 30% 5 Frankrig 18% Danmark 17% Wien 27% Danmark (nr. 9) 11% København (nr. 13) 11% N= % af den tyske befolkning. N= % af den tyske befolkning. N= % af den tyske befolkning Tyskland N=2.140, Nordvesttyskland N=122 *Spørgsmålet stilles kun til de respondenter, der forventer at tage på den pågældende ferietype i de kommende 12 måneder 21

23 Tyskland: De potentielle turisters kendetegn Tyskere, som forventer at tage på kyst- og naturferie i Danmark Tyskere, som forventer at tage på storbyferie til København Flertallet bor i Nordvesttyskland. De er solid middelklasse, og relativt få har en lang akademisk uddannelse. Halvdelen er børnefamilier, som søger tryghed, natur og strandliv. På ferie uden børn ses voksne par, som vil nyde naturen og være aktive. Alder år: 33% år: 45% 55 år+: 22% 66% bor i Nordvesttyskland 70% er gift/samboende 19% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 51% Nej: 49% Erfaring: 22% har aldrig været på ferie i Danmark før 27% har været minimum en gang på ferie i Danmark 50% har været på minimum to ferier i Danmark 73% ved noget/meget om Danmark som feriedestination Overvejer også til kyst- og naturferie: Tyskland, Østrig, Italien, Holland Overvejer til storbyferie: København: 41% Godt halvdelen bor i Nordvesttyskland. De har det klassiske København på nethinden, bl.a. hotdogs og danske seværdigheder, men vil også gerne have lokale tips til særlige oplevelser. Flertallet er par uden børn, og en stor andel er unge. Alder år: 39% år: 36% 55 år+: 25% 54% bor i Nordvesttyskland 60% er gift/samboende 28% er universitetsuddannet Hjemmeboende børn Ja: 37% Nej: 63% Erfaring: 30% har aldrig været på ferie i Danmark før 37% har været minimum en gang på ferie i Danmark 34% har været på minimum to ferier i Danmark 67% ved noget/meget om København som feriedestination Overvejer også til storbyferie: Amsterdam, London, Stockholm N=188 N=98 22 Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014.

24 Storbritannien: Forventede destinationer til ferietyper Signifikant flere briter vil til København Blandt briter, der vil på storbyferie, er andelen, der overvejer København gået signifikant frem fra 13% sidste år til 17% i år. Dette stemmer godt overens med fremgangen i britiske overnatninger i Danmark de seneste år blandt andet drevet at nye flyruter og en styrket interesse. Til sammenligning overvejer hhv. 10% og 13% Oslo og Stockholm. Andel i befolkningen, som overvejer Danmark i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper Storbritannien Kyst- og naturferie uden børn Greater London 9% 19% Interessen for København er særlig stor i Greater London. Her overvejer mere end hver fjerde brite, som vil på storbyferie, København. Relativt få overvejer Danmark til en kystog naturferie; dog er interessen større i Greater London. Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn (København) 7% 17% 17% 28% Briternes Top 5 destinationer Spm. Hvilke(n) destination(er) overvejer du i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper? Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn 1 Storbritannien 50% Storbritannien 48% London 37% 2 Spanien 39% Spanien 38% Barcelona 36% 3 Italien 28% Frankrig 24% Paris 32% 4 Frankrig 27% Italien 21% Amsterdam 31% 5 Grækenland (inkl. øer) 23% USA 20% Rom 29% Danmark (nr. 16) 9% Danmark (nr. 12) 7% København (nr. 13) 17% N= % af den britiske befolkning N= % af den britiske befolkning Storbritannien N=1.522, Greater London N= 204 *Spørgsmålet stilles kun til de respondenter, der forventer at tage på den pågældende ferietype i de kommende 12 måneder N= % af den britiske befolkning. 23

25 Storbritannien: De potentielle turisters kendetegn Briter, som forventer at tage på storbyferie i København Stikprøve på briter, der overvejer andre ferietyper i Danmark, er for begrænset til kommentering. Bemærk, at flertallet af briternes overnatninger i Danmark foretages inden for forretningsområdet storbyturisme, herunder især i København. (se side 12) Hver fjerde bor i eller omkring London; den absolut folkerigeste by i Storbritannien. En stor andel er unge og veluddannede. De tager til København som par eller venner for at opleve de store klassiske seværdigheder, byens puls, dansk design og nordisk mad. Flertallet har aldrig været på ferie i Danmark før. Alder år: 43% år: 36% 55 år+: 21% 24% bor i Greater London 61% er gift/samboende 47% har en universitetsuddannelse. Hjemmeboende børn Ja: 39% Nej: 61% Erfaring 66% har aldrig været på ferie i Danmark før 61% ved noget/meget om København som feriedestination Overvejer også til storbyferie: Amsterdam, Barcelona, New York, Rom N=120 Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse

26 Holland: Forventede destinationer til ferietyper Holland Hollænderne orienterer sig mod Holland, Tyskland og de sydeuropæiske lande som feriemål. Blandt de hollændere, der vil på storbyferie, overvejer 11% København, hvilket er på niveau med Oslo og Stockholm. Til de øvrige ferietyper overvejer 6% Danmark; det er samme andel som Norge og Sverige opnår. Målt i overnatninger er Danmark dog hollændernes favorit i Norden (se side 42). Danmarks position som feriedestination på det hollandske marked er stabil i forhold til sidste års måling. Hollændernes Top 5 destinationer Spm. Hvilke(n) destination(er) overvejer du i de kommende 12 måneder til følgende ferietyper? Kyst- og naturferie uden børn Kyst- og naturferie med børn Storbyferie m/u børn 1 Spanien 31% Holland 38% London 29% 2 Holland 29% Frankrig 27% Barcelona 29% 3 Frankrig 25% Spanien 25% Paris 23% 4 Tyskland 25% Tyskland 19% Berlin 23% 5 Italien 23% Belgien 17% Rom 20% Danmark (nr. 17) 6% Danmark (nr. 14) 6% København (nr. 12) 11% N= % af den hollandske befolkning N= % af den hollandske befolkning N= % af den hollandske befolkning Holland N=1.497 *Spørgsmålet stilles kun til de respondenter, der forventer at tage på den pågældende ferietype i de kommende 12 måneder 25

27 Holland: De potentielle turisters kendetegn Hollændere, som forventer at tage på storbyferie i København Stikprøven på hollændere, der overvejer andre ferietyper i Danmark, er for begrænset til kommentering. Bemærk, at flertallet af hollændernes overnatninger i Danmark foretages inden for forretningsområdet kystog naturturisme. (se side 13). En stor andel bor i eller omkring de større byer i Holland. Halvdelen er unge og veluddannede. De vil til København som par eller venner for at få storbyliv og sightseeing. Halvdelen har aldrig været på ferie i Danmark, og de har et begrænset kendskab til, hvad København kan tilbyde. Alder år: 48% år: 26% 55 år+: 26% 43% bor i Noord- eller Zuid-Holland, hvor landets tre største byer er beliggende: Amsterdam, Rotterdam og Haag. 49% er gift/samboende 72% har en universitetsuddannelse. Hjemmeboende børn Ja:38% Nej: 62% Erfaring 49% har aldrig været på ferie i Danmark før 27% ved noget/meget om København som feriedestination Overvejer også til storbyferie: Barcelona, London, Stockholm N=74 Kilde: I kommentering af potentielle gæster er suppleret med indsigter fra VisitDenmarks Turistundersøgelse

28 3 Kendskab og erfaring med Danmark som feriedestination 27

29 Kendskab og erfaring med Danmark Stabilt kendskab til Danmark Flertallet af befolkningen i Norge og Sverige har erfaring med og et solidt kendskab til Danmark som feriemål. Det samme gælder for knap halvdelen af den tyske befolkning. Relativt få i Holland og Storbritannien har erfaring og kendskab til Danmark som feriemål. Kendskabet til Danmark som feriedestination er på niveau med tidligere års målinger. Undtagelsen er Tyskland, hvor kendskabet til Danmark er steget signifikant i forhold til sidste års måling. Tyskernes overnatninger i Danmark er da også gået frem i de seneste år. Kendskab og erfaring er størst i områder tæt på Danmark Blandt personer, som bor tæt på Danmark, dvs. i Syd-og Vestsverige, Sydnorge og særligt i Nordvesttyskland, er kendskab og erfaring med Danmark betydeligt større sammenlignet med befolkningen i landene generelt. I områderne tæt på Danmark kender de også væsentlig mere til de danske byer og landsdele. Kendskabet til Danmark som feriedestination ligger konsekvent højere end kendskabet til specifikke ferieområder i Danmark. 28

30 Ferierejser til Danmark Sverige Spm. Hvor mange gange har du været på ferie i Danmark? 10% 12% 33% 43% Gennemsnit* 4,2 Nabolande har mest erfaring med Danmark I de nordiske lande har langt størstedelen været på mindst én ferie i Danmark i deres liv. I Tyskland er det tæt på halvdelen. Norge 5% 11% 31% 51% 4,4 I Holland og Storbritannien er det væsentligt færre, der har været på ferie i Danmark. Tyskland 55% 25% 14% 5% 2,2 Stor erfaring i nærområderne I Danmarks nærområder er der væsentlig flere, som har erfaring med at holde ferie i Danmark. Storbritannien 78% 14% 8% 1% 1,9 Andelen, der har været på ferie i Danmark mindst én gang: 91% i Syd- og Vestsverige 98% i Sydnorge 82% i Nordvesttyskland Holland 71% 19% 8% 1% 1,9 33% i Greater London Aldrig Èn gang To til fire gange Fem gange eller flere Ved ikke N = Holland: 1.597, Storbritannien:1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950 *Gennemsnittet er beregnet således. Én gang er kodet som 1, to til fire gange er kodet som 3, mens fem gange eller flere er kodet som 6. 29

31 Kendskab til Danmark som feriedestination Spm. Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? 100% 75% 50% 24% 22% 39% 40% 10% 31% 42% 4% 2% 9% 23% 41% 42% Kendskabsniveauerne er stabile Nordmænd og svenskere er de mest erfarne. Flertallet ved noget/meget om Danmark som feriedestination. Dernæst følger tyskerne, hvor 41% ved noget/meget om Danmark. I Holland og Storbritannien ligger kendskabet stadig forholdsvist lavt. Briterne har et større kendskab til Danmark end hollænderne. 25% 33% 33% 31% 48% Halvdelen af hollænderne oplever, at de slet ikke kender noget til Danmark som ferieland. 17% 0% 4% 4% Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Jeg ved ingenting Jeg ved meget lidt Jeg ved noget Jeg ved meget N = Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige:

32 Udvikling i kendskab til Danmark 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Spm. Hvor godt kender du Danmark som feriedestination? Procenterne viser andelen, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget. 69% 64% 65% 66% 62% 66% 64% 62% 63% 63% Sverige 45% Norge 40% Tyskland 37% 38% 37% Storbritannien 28% 26% 27% 23% Holland 20% 10% 11% 9% 10% 11% Kendskabet til Danmark som feriedestination er stabilt Eneste signifikante ændring siden sidste år er, at kendskabet til Danmark i den tyske befolkning er steget fra 37% til 40%. I områder tæt på Danmark er kendskabet væsentlig større, særligt i Nordvesttyskland. I nærområderne i Tyskland, Sverige og Norge er de stort set lige bekendte med Danmark. Andelen, der svarer jeg ved noget eller jeg ved meget om Danmark: 73% i Syd- og Vestsverige 81% i Sydnorge 70% i Nordvesttyskland 35% i Greater London 0% N =Holland: 1497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2140, Norge: 946, Sverige: 950. N = Syd- og Vestsverige: 465, Sydnorge: 108, Nordvesttyskland: 122, Greater London: 204. Årstallene angiver det år undersøgelsen er gennemført i. 31

33 Danmarks ATTRAKTIVITET som feriedestination Danmarks kendskab og attraktivitet som feriedestination 7,0 6,0 Danmark scorer godt på attraktivitet 5,0 4,0 Holland 4,8 Tyskland 4,8 Storbritannien 4,6 Norge 5,0 Sverige 4,8 Danmarks attraktivitet måles på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. Attraktiviteten ligger i den høje ende af skalaen i alle lande, selvom kendskabet til Danmark er meget forskelligt. 3,0 Såvel attraktivitet som kendskab har rykket sig marginalt siden sidste års måling og kan betegnes som stabile. 2,0 Det solide kendskab i Norge og Sverige kan med fordel benyttes som løftestang til at fastholde og styrke attraktiviteten. 1,0 0% 20% 40% 60% 80% KENDSKAB til Danmark som feriedestination For lande med begrænset kendskab til Danmark er det især kendskabet, der skal styrkes for at øge rejselysten. Holland: 1497, Storbritannien: 1522, Tyskland: 2140, Norge: 946, Sverige: 950 Kendskab: procentandel, der svarer enten Jeg ved noget eller Jeg ved meget om Danmark som feriedestination. Attraktivitet: gennemsnit af svar angivet på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. 32

34 Kendskab til danske storbyer Størst kendskab i Norge og Sverige Nordmændene og svenskerne har det største kendskab til de fire storbyer. De kender tilmed en lille smule mere til København end Danmark generelt som feriedestination. København er den suverænt mest kendte by i Danmark blandt befolkningen i de fem lande. I Tyskland, Storbritannien og Holland er kendskabet til København og Danmark stort set lige Størst kendskab i områder tæt på og med gode forbindelser Kendskabet til Aalborg og Aarhus er betydeligt større i nærområder i Norge, Sverige og Tyskland. Kendskabet til Odense er kun en lille smule større i nærområderne, dog en hel del større i Nordvesttyskland. Spm. Hvor godt kender du hver af de følgende feriedestinationer i Danmark? Procenterne viser andelen, der svarer: jeg ved noget eller jeg ved meget. Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland 77% 77% 63% 62% 40% 37% 27% 30% 11% 12% 48% 40% 29% 29% 26% 27% 13% 13% 12% 7% 4% 7% 4% 7% 5% Danmark København Aalborg Aarhus Odense 73% 81% 70% 35% 83% 75% 51% 41% 34% 87% 27% 10% 33% 60% 31% 15% 32% 34% 24% 14% Syd- og Vestsverige Sydnorge Nordvesttyskland Greater London N = Holland:1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950 N = Syd- og Vestsverige: 465, Sydnorge: 108, Nordvesttyskland: 122, Greater London:

35 Kendskab til danske landsdele Danmark som helhed er den mest kendte destination Kendskabet til Danmark som feriedestination ligger konsekvent højere end kendskabet til specifikke ferieområder i Danmark. Størst kendskab i områder tæt på Danmark Svenskerne kender især Bornholm, Nordsjælland og Nordjylland. Flest nordmænd kender Nordjylland samt Øst- og Vestjylland. I Nordvesttyskland er kendskabet størst til Sønderjylland. Selvom flertallet af nordvesttyskerne har erfaring med Danmark (se side 29), så ser de ikke ud til at kunne genkalde sig specifikke landsdele. Kendskabet til de vestlige landsdele Kendskabet til de vestlige egne af Danmark er markant større blandt folk bosiddende i Sydnorge og Nordvesttyskland end i den norske og tyske befolkning generelt. Hele 71% i Sydnorge kender til Nordjylland. Kendskabet til de østlige landsdele Kendskabet til de østlige landsdele er en anelse større i Syd- og Vestsverige og Nordvesttyskland, mens kendskabet i Sydnorge stort set ligner kendskabet i den norske befolkning generelt. Procenterne viser andelen, der svarer: jeg ved noget eller jeg ved meget. Danmark Nordjylland Vestjylland Østjylland Djursland Sønderjylland Fyn og øerne Vestsjælland Sydsjælland, Møn, Lolland-Falster Nordsjælland Bornholm Sverige 63% 37% 24% 24% 11% 20% 20% 17% 19% 27% 32%. Syd- og vestsverige 73% 44% 32% 30% 16% 26% 26% 23% 26% 34% 39% Norge 62% 45% 30% 31% 20% 23% 18% 16% 16% 24% 18% Sydnorge 81% 71% 43% 41% 27% 32% 19% 12% 14% 19% 14% Tyskland 40% 13% 13% 11% 9% 14% 14% 11% 12% 13% 18% Nordvesttyskland 70% 27% 31% 21% 15% 33% 24% 19% 19% 25% 30% UK 27% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% Holland 11% 3% 4% 3% 3% 5% 4% 3% 3% 4% 3% Holland:1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige: 950 Syd- og Vestsverige: 465, Sydnorge: 108, Nordvesttyskland: 122, Greater London:

36 4 Danmarks image i konkurrentfeltet 35

37 Danmark og konkurrentfeltet I undersøgelsen er der målt på kendskab, attraktivitet og associationer i forhold til otte nordeuropæiske destinationer Danmarks primære konkurrent på alle markeder er hjemlandet, som scorer højest på såvel kendskab som attraktivitet. Blandt folk, der bor tæt på Danmark, dvs. i Syd- og Vestsverige, Sydnorge og Nordvesttyskland, er kendskab og attraktivitet til Danmark højere end blandt befolkningerne generelt. I forhold til kendskab indtager Danmark en stærk andenplads i Norge og Sverige. De forbinder begge en ferie i Danmark med god mad, shopping, smukke strande og oplevelser for børn. I Tyskland er Danmark den helt klare favorit i Norden, målt i overnatninger. I tyskernes optik skiller Danmark sig ud i kraft af sine strande, børneoplevelser og den nemme adgang hertil. I Storbritannien scorer Danmark på niveau med Norge og Sverige i kendskab og attraktivitet. Briterne forbinder en ferie i Danmark med interessante byer, smuk natur og spændende kultur og historie, men mener, at Sverige og Norge kan byde på meget af det samme. I Holland har Danmark en stor konkurrent i Tyskland, som hollænderne især bruger til kyst- og naturferier. De oplever at Danmark skiller sig ud i Norden på attraktive børneoplevelser og smukke strande. Og så er det klart nemmere at rejse til og planlægge en rejse til Danmark ift. de andre nordiske lande. Danmarks nære konkurrenter som feriedestination De nordeuropæiske destinationer har, trods deres forskelligheder, mange fællestræk og tilbyder en række af de samme tilbud og oplevelser. De anses derfor for at være Danmarks direkte konkurrenter*. Inden for forretningsområdet kyst- og naturturisme konkurrerer Danmark særligt med de kystnære områder. I Tyskland er det fx Slesvig-Holsten og Mecklenburg-Vorpommern Inden for forretningsområdet storbyturisme er der endvidere en væsentligt mere global konkurrence. *Det nordeuropæiske konkurrentfelt er også belyst i Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne, Det nationale Turismeforum (2016) 36

38 Overnatninger i de nordeuropæiske konkurrentlande 2015 Indenlandske og udenlandske turisters overnatninger i de nordeuropæiske lande Norske 22,8 mio. (72%) NORGE Internationale 8,8 mio. (28%) Finske 14,2 mio. (72%) FINLAND Internationale 5,5 mio. (28%) Irske 21,7 mio. (24%) IRLAND Internationale 68,6 mio. (76%) Svenske 44,9 mio. (75%) SVERIGE Internationale 15,2 mio. (25%) STORBRITANNIEN Britiske 368,2 mio. (57%) Internationale 282,3 mio. (43%) Hollandske 65,3 mio. (65%) HOLLAND Internationale 34,8 mio. (35%) Tyske 353,6 mio. (81%) Danske 24,4 mio. (50%) DANMARK TYSKLAND Internationale 24,7 mio. (50%) Internationale 80,8 mio. (19%) Danmark har flest internationale overnatninger i Norden I Danmark er der en lige andel af indenlandske og udenlandske overnatninger. I Finland, Sverige og Norge er der en klar overvægt af indenlandske overnatninger. Også i Tyskland og Holland foretages de fleste overnatninger af indbyggere i landet. I Irland er der en overvægt af internationale overnatninger ift. indenlandske. Kilde: Tourism Economics, TDM. Antallet af overnatninger er afrundet. Overnatningerne dækker både ophold med ferie og forretning som formål. 37

39 Attraktivitet Sverige: Kendskab og attraktivitet til feriedestinationer Svenskerne har et godt øje til Danmark Danmark er den feriedestination i Nordeuropa, som svenskerne kender mest til næstefter hjemlandet Sverige. Befolkningen i Sydog Vestsverige giver en højere score til Danmark på kendskab og attraktivitet ift. befolkningen generelt. Storbritannien scorer højest i attraktivitet. Svenskerne er tiltrukket af London, hvor hele 45% af deres overnatninger i Storbritannien foretages*. De har ikke Storbritannien i top 5 over destinationer til kyst- og naturferier (se side 17). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Svenskernes bedømmelse af feriedestinationer Storbritannien Irland Norge Tyskland Holland Finland Kendskab Danmark (Syd- og vestsverige) Danmark Sverige 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Svenske overnatninger i Nordeuropa 2015* Sverige N=950, Syd- og Vestsverige N=465. Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som feriedestination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. *Overnatninger er fra Tourism Economics, baseret på indberetninger til nationale statistikbureauer. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. Irland 0,6 mio. 5% Finland 0,6 mio. Norge 1,1 mio. 10% Tyskland 1,8 mio. 17% 5% Danmark 1,8 mio. 17% Holland 0,3 mio. 3% Storbritannien 4,7 mio. 43% Danmark er det land i Nordeuropa, som svenskerne foretaget næst flest overnatninger i. Danmark har lige så stor andel som Tyskland. Svenskerne foretog 44,9 mio. overnatninger i Sverige i

40 Attraktivitet Norge: Kendskab og attraktivitet til feriedestinationer Danmark slår Sverige i kendskab og popularitet Danmark er det land i Nordeuropa som nordmændene kender bedst og synes er mest attraktiv næstefter hjemlandet. En større andel af befolkningen i Sydnorge synes, at Danmark har høj attraktivitet end den norske befolkning. Irland 0,3 mio. 3% Norske overnatninger i Nordeuropa 2015* Holland Finland 0,2 mio. 0,2 mio. 2% 2% Nordmændene har Sverige, Danmark og Storbritannien i top 5 til forskellige ferietyper (se side 19). Storbritannien opnår en god attraktivitet, men kendskabet er ikke prangende. 40% af nordmændenes overnatninger i Storbritannien foretages i London*. 100% 90% 80% Nordmændenes bedømmelse af feriedestinationer Tyskland 1,0 mio. 8% Danmark 2,6 mio. 23% Storbritannien 3,7mio. 32% 70% 60% 50% 40% Storbritannien Danmark (Sydnorge) Danmark Norge 30% 20% 10% Irland Sverige Holland Tyskland Finland 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kendskab Sverige 3,5 mio. 30% Danmark står for 23% af nordmændenes overnatninger i Nordeuropa. Nordmændene foretog 22,8 mio. overnatninger i Norge i 2015 Norge N=946, Sydnorge N=108. Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som feriedestination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. * Overnatninger er fra Tourism Economics, baseret på indberetninger til nationale statistikbureauer. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. 39

41 Attraktivitet Tyskland: Kendskab og attraktivitet til ferieattraktioner Danmark er den mest kendte feriedestination i Norden Danmark er tyskernes klare favorit i Norden målt i kendskab og antal overnatninger. I Nordvesttyskland scorer Danmark markant højere i attraktivitet og kendskab. Tyskerne kender bedst til Tyskland og Holland som feriemål i Nordeuropa. 13% af de tyske overnatninger i Holland foretages i de tre største byer (Amsterdam, Rotterdam og Haag), hvilket vidner om, at tyskerne også bruger Holland til kyst- og naturferier. 23% af tyskernes overnatninger i Storbritannien foretages i London*. 100% 90% 80% Tyskernes bedømmelse af feriedestinationer Tyske overnatninger i Nordeuropa 2015* Sverige 2,9 mio. Danmark 13,8 mio. 23% 5% Irland 5,6 mio. 9% Norge 1,5 mio. 3% Finland 0,5 mio. 1% Storbritannien 20,0 mio. 34% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Norge Irland Sverige Finland Storbritannien Danmark Holland Danmark (Nordvesttys kland) Tyskland 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kendskab Danmark står for 23% af tyskernes overnatninger i Nordeuropa. Tyskerne foretog 357 mio. overnatninger i Tyskland i 2015 Tyskland N=2.140, Nordvesttyskland N=122. Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som ferie-destination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. *Overnatninger er fra Tourism Economics, baseret på indberetninger til nationale statistikbureauer. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. Holland 15,0 mio. 25% 40

42 Attraktivitet Storbritannien: Kendskab og attraktivitet til feriedestinationer Briterne kender lige meget til de nordiske lande som feriemål Målt på kendskab scorer Danmark, Norge og Sverige stort set ens. Danmark scorer dog en smule lavere i attraktivitet. I Greater London får Danmark dog en højere score i attraktivitet. Briterne tiltrækkes især af de nordeuropæiske storbyer. 23% af briternes overnatninger i Tyskland er i Berlin. 53% af briternes overnatninger i Holland foretages i Amsterdam. 18% af briternes overnatninger i Irland sker i Dublin, hvilket indikerer, at de også i stor stil bruger Irland til kyst- og naturferier*. 100% 90% 80% Briternes bedømmelse af feriedestinationer Britiske overnatninger i Nordeuropa 2015* Danmark 0,8 mio. 2% Tyskland 5,6 mio. 16% Sverige 0,8mio. Holland 4,0 mio. 11% 2% Norge 0,7 mio. 2% Finland 0,5 mio. 2% Irland 23,1 mio. 65% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Sverige Norge Finland Danmark (Greater London) Danmark Irland Holland Tyskland Storbritannien 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kendskab Irland har hele 65% af briternes overnatninger i Nordeuropa. Danmark har en andel på 2%. Briterne foretog 368 mio. overnatninger i Storbritannien i 2015 Storbritannien N=1.522, Greater London N= 204.Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som feriedestination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. *Overnatninger er fra Tourism Economics, baseret på indberetninger til nationale statistikbureauer. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. 41

43 Attraktivitet Holland: Kendskab og attraktivitet til feriedestinationer Hollænderne har begrænset kendskab til Norden som feriemål De nordiske lande scorer stort set ens på kendskab og attraktivitet. Målt i overnatninger er Danmark hollændernes favorit i Norden. Hollandske overnatninger i Nordeuropa 2015* Næstefter hjemlandet kender hollænderne mest til Tyskland som rejsemål. En stor andel af hollænderne overvejer Tyskland og Holland til kyst- og naturferier (se side 25). Kun 7% af hollændernes overnatninger i Tyskland foretages i Berlin. 11% af hollændernes overnatninger i Holland foretages i de tre største byer (Amsterdam, Rotterdam og Haag)*. Irland 1,0 mio. Danmark 4% 1,1 mio. 5% Sverige 0,6 mio. 3% Norge 0,6 mio. 2% Finland 0,2 mio. 1% Hollændernes bedømmelse af feriedestinationer 100% 90% 80% 70% Sverige 60% Norge 50% Holland Storbritanni Tyskland 40% en Irland 30% 20% Danmark Finland 10% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kendskab Storbritannie n 8,5 mio. 36% Tyskland 11,4 mio. 49% Tyskland har hele 49% af hollændernes overnatninger i Nordeuropa. Danmark har en andel på 5%. Hollænderne foretog 65,3 mio. overnatninger i Holland i 2015 Holland N= Kendskab: procentandel, der svarer Jeg ved noget eller Jeg ved meget om landet som feriedestination. Attraktivitet: procentandel, der svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er en meget attraktiv feriedestination. *Overnatninger er fra Tourism Economics, baseret på indberetninger til nationale statistikbureauer. Overnatninger dækker både ophold med ferie og forretning som formål. 42

44 Indtryk af Danmark: Basiselementer Der er en høj livskvalitet Spm. Hvilke udsagn mener du kan karakterisere en ferie i Danmark? Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Det er nemt at planlægge en rejse dertil 100% 80% 60% 40% 20% 0% Det er nemt at rejse til landet Danmark leverer godt på basis Befolkningen i alle fem lande har indtryk af, at Danmark leverer solidt på en række basiselementer. Indtrykket varierer alt efter, hvor meget de kender til Danmark som feriemål. Danmark er trygt og tilgængeligt Befolkningen i de fem lande er enige om, at det er nemt at planlægge og rejse til Danmark. Landet er trygt, imødekommende og er kendetegnet ved en høj livskvalitet. Hollænderne kender relativt mindst til Danmark, men har dog et rigtig godt indtryk alligevel. Befolkningen er imødekommende Det er et trygt land Det er nemt at komme rundt i landet Briterne kender kun lidt til Danmark De har indtrykket af, at Danmark er et trygt land, men kun halvdelen forbinder os med imødekommenhed og høj livskvalitet. Relativt få har det indtryk, at det er nemt at rejse til og rundt i Danmark. N = Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige:

45 Indtryk af Danmark: Oplevelseselementer Der er en spændende kultur og historie Spm. Hvilke udsagn mener du kan karakterisere en ferie i Danmark? Sverige Norge Tyskland Storbritannien Holland Der er god shopping Der er interessante 100% 80% 60% 40% 20% 0% byer Der er smuk natur og landskaber Der er smukke strande og et attraktivt kystliv Mange forskellige indtryk af Danmark Befolkningen i de fem lande varierer i deres indtryk af de oplevelser, Danmark tilbyder som feriemål. Igen er det den svenske og norske befolkning som forbinder Danmark med flest elementer. Fantastiske strande og aktiv natur Interessante byer er det element, som flest forbinder med Danmark i de fem lande. Derudover forbinder rigtig mange Danmark med smukke strande og et attraktivt kystliv. Der er mange attraktive oplevelser for voksne par Der er mange attraktive oplevelser for børn Naturen er perfekt til outdoor aktiviteter (fx cykling, vandring, sport) Der er god mad og lokale specialiteter Markant færre synes, at dansk natur og landskaber generelt er skønne. Dog har rigtig mange et indtryk af, at naturen er perfekt til outdoor aktiviteter; særligt hollænderne. Briter og hollændere har også det indtryk, at Danmark har en spændende kultur og historie. Danmark har et godt shopping image i Norge og Sverige. N = Holland: 1.497, Storbritannien: 1.522, Tyskland: 2.140, Norge: 946, Sverige:

46 Sverige: Indtryk af basisoplevelse Danmark er let tilgængelig, tryg og imødekommende 33% af den svenske befolkning synes, at Danmark har høj attraktivitet som feriedestination. Særlig attraktiv er også hjemlandet Sverige og Storbritannien, herunder især London. Svenskerne har indtryk af, at det er nemt at planlægge og foretage en ferie i Danmark. De synes også, at det er nemt at komme rundt. De oplever, at de nordiske lande stort set står lige, når det gælder tryghed, imødekommenhed og høj livskvalitet. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? Andel af den svenske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala, fra 1 til 7, hvor 7 er meget attraktiv Sverige 60% Storbritannien 45% Danmark 33% Norge 32% Irland 31% Tyskland 26% Holland 21% Finland 13% 100% 75% 84% 89% 75% 79% 77% 78% 50% 25% 0% Det er nemt at planlægge en rejse dertil Det er nemt at rejse til landet Det er nemt at komme rundt i landet Det er et trygt land Befolkningen er imødekommende Der er en høj livskvalitet Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Sverige N=

47 Sverige: Indtryk af oplevelseselementer Danmark og Sverige er begge gode til strande, mad og børneoplevelser Svenskerne forbinder en ferie i Danmark med god mad, smukke strande og attraktive oplevelser for børn. Men de synes også, at det er elementer, der i lige så høj grad kendetegner en ferie i Sverige. Danmark udmærker sig på shopping og mad ift. Norge og Finland. Sammen med Sverige er Danmark det land, der har de mest attraktive strande i Nordeuropa. På natur, landskab og outdoor aktiviteter er indtrykket, at en ferie i Norge, Sverige og Irland har mere at tilbyde end Danmark. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 80% 56% 81% 63% 60% 76% 69% 69% 74% 50% 25% 0% Der er Der er smuk natur Der er smukke Naturen er perfekt Der er god mad og Der er mange Der er mange Der er en Der er god interessante byer og landskaber strande og et til outdoor lokale specialiteter attraktive attraktive spændende kultur shopping attraktivt kystliv aktiviteter (fx oplevelser for børn oplevelser for og historie cykling, vandring, voksne par sport) Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Sverige N=950 46

48 Sverige: Associationer til Danmark Spm. Hvad forbinder du med Danmark? Åbne svar Den svenske befolkning forbinder Danmark med hygge, afslapning og venlige mennesker samt god mad og drikke (øl, smørrebrød, røde pølser). De forbinder Danmark med steder som Legoland, Tivoli, Strøget, Skagen og København. Mange svarer også, at der er flotte sandstrande, hav og badeliv. Gemytligt, vänligt, laid back" God mat och dryck. Trevliga och gästvänliga människor Shopping, bad, långa vita sandstränder, LEGOland, sanddyner, glädje, platt, lätt att ta sig fram och runt Mat, vin, öl,shopping, mysiga byar,fina stränder, härlig atmosfär Sverige: N = 50. Word Cloud er baseret på de 30 hyppigst nævnte associationer til Danmark. Associationer til Danmark er ikke nødvendigvis udtryk for elementer, som efterspørges til en konkret ferie i Danmark, men de udgør relevant viden ift. markedsføringsbudskaber på de enkelte markeder. 47

49 Norge: Indtryk af basisoplevelse Danmark er den mest imødekommende feriedestination i Nordeuropa 40% af den norske befolkning synes, at Danmark har høj attraktivitet som feriemål. Særlig attraktive er også hjemlandet Norge og Storbritannien, herunder især London. Danskerne har et image i Norge for at være et særdeles gæstfrit folkefærd. 85% af nordmændene synes, at danskerne er imødekommende. Det gør Danmark til det suverænt mest imødekommende feriedestination i Nordeuropa. Nordmændene synes generelt, at det er nemt at planlægge og foretager rejser i de nordeuropæiske lande. Danmark skiller sig ud, når det gælder indtrykket af, hvor nemt det er at komme rundt i landet. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? Andel af den norske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er meget attraktiv Norge 53% Danmark 40% Storbritannien 34% Irland 26% Sverige 25% Tyskland 20% Finland 8% Holland 17% 100% 75% 50% 25% 88% 87% 86% 89% 85% 81% 0% Det er nemt at planlægge en rejse dertil Det er nemt at rejse til landet Det er nemt at komme rundt i landet Det er et trygt land Befolkningen er imødekommende Der er en høj livskvalitet Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Norge N=

50 Norge: Indtryk af oplevelseselementer Danmark skiller sig ud på strande, mad og oplevelser for børn Nordmændene forbinder en ferie i Danmark med interessante byer, smukke strande, oplevelser for børn, god mad og shopping. Deres Indtryk er, at Danmark på mange områder kan levere mere end hjemlandet Norge og naboen Sverige. I nordmændenes optik er Danmark kendetegnet ved at have de smukkeste strande i Nordeuropa. De har en forestilling om, at Danmark er et fladt land og derfor er velegnet til fredsommelig cykling og vandring, mens hjemlandet kan tilbyde lidt flere fjelde og udfordringer. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 50% 83% 48% 80% 79% 73% 80% 67% 60% 79% 25% 0% Der er interessante byer Der er smuk natur og landskaber Der er smukke strande og et attraktivt kystliv Naturen er perfekt Der er god mad og Der er mange til outdoor aktiviteter (fx cykling, vandring, lokale specialiteter attraktive oplevelser for børn Der er mange attraktive oplevelser for voksne par Der er en spændende kultur og historie Der er god shopping sport) Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Norge N=

51 Norge: Associationer til Danmark Spm. Hvad forbinder du med Danmark? Åbne svar Den norske befolkning forbinder Danmark med gæstfrihed, shopping, gode strande, hygge og venlige/rare mennesker. Ligesom svenskerne forbinder de også i særlig grad Danmark med god mad og drikke, herunder øl og røde pølser. De har en oplevelse af, at Danmark er flad som en pandekage, hvilket er godt til cykelture i by og land. Forlystelsesparker generelt, samt Legoland og Tivoli nævnes også. Enkelt å feriere der, hyggelige mennesker Lett å reise til, stor gjestfrihet, god mat, varierte overnattingsmuligheter, og ikke minst det danske språk! Fornøyelsesparker og gode overnattingsmuligheter Det er deilig å være norsk i Danmark Norge N=946. Word Cloud er baseret på de 30 hyppigst nævnte associationer til Danmark. Associationer til Danmark er ikke nødvendigvis udtryk for elementer, som efterspørges til en konkret ferie i Danmark, men de udgør relevant viden ift. markedsføringsbudskaber på de enkelte markeder. 50

52 Tyskland: Indtryk af basisoplevelse Det er ekstra nemt at tage til Danmark 32% af den tyske befolkning synes, at Danmark har høj attraktivitet som feriemål. Tyskerne synes generelt, at de nordeuropæiske destinationer er lige attraktive. Hjemlandet er dog den klart mest attraktive destination. Næstefter Tyskland registreres der flest tyske overnatninger i Storbritannien, Holland og Danmark (se side 40). Tyskernes indtryk er, at det er nemt at planlægge og foretage en rejse til Danmark. I deres optik er Danmark langt nemmere at komme til end de andre nordiske lande, og det er nemmere at komme rundt i Danmark. De vurderer Holland og Tyskland til at være de absolut mest tilgængelige feriedestinationer. Tyskerne anser de nordiske lande for at være de mest trygge feriedestinationer i Nordeuropa sågar en lille smule mere trygge end hjemlandet Tyskland. Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? Andel af den tyske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er meget attraktiv Tyskland 60% Irland 43% Norge 39% Sverige 37% Storbritannien 32% Danmark 32% Holland 31% Finland 28% Spm. Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 78% 77% 64% 78% 70% 64% 50% 25% 0% Det er nemt at planlægge en rejse dertil Det er nemt at rejse til landet Det er nemt at komme rundt i landet Det er et trygt land Befolkningen er imødekommende Der er en høj livskvalitet Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Tyskland N=

53 Tyskland: Indtryk af oplevelseselementer Danmark har smukke strande og attraktive oplevelser for børn Tyskerne forbinder især en ferie i Danmark med interessante byer, smukke strande, outdoor aktiviteter og natur. Danmark adskiller sig fra de andre nordiske lande med sine smukke strande og attraktive børneoplevelser. Tyskerne har dog det indtryk, at smukke strande også præger en ferie i Holland og Tyskland, og at disse lande også kan tilbyde meget til børnefamilier. Deres indtryk er, at især Norge, Sverige og Irland har en smuk natur og smukke landskaber. 100% Spm. Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 75% 50% 64% 57% 59% 59% 44% 54% 51% 48% 44% 25% 0% Der er Der er smuk natur Der er smukke Naturen er perfekt Der er god mad og Der er mange Der er mange Der er en Der er god interessante byer og landskaber strande og et til outdoor lokale specialiteter attraktive attraktive spændende kultur shopping attraktivt kystliv aktiviteter (fx cykling, vandring, oplevelser for børn oplevelser for voksne par og historie sport) Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland Storbritannien Irland Tyskland:

54 Tyskland: Associationer til Danmark Spm. Hvad forbinder du med Danmark? Åbne svar Den tyske befolkning forbinder Danmark med skøn natur, hav, strande, klitter og landskaber. De knytter ord som ro, afslapning og rekreation til Danmark. Feriehuse i naturskønne omgivelser kendetegner også Danmark. Danskerne beskrives som venlige og gæstfrie. På madsiden nævner tyskerne ost, hotdogs og friske fisk. En del har en opfattelse af, at Danmark er et dyrt land, især når det gælder alkohol. Sehr sicheres Land mit freundlichen Menschen Schöne Landschaft, nette Menschen aber der Alkohol ist sehr teuer Erholung, nicht so stressig, schöner Strand, nicht zu voll Flaches Land und kurze wege zur küste Tyskland N= Word Cloud er baseret på de 30 hyppigst nævnte associationer til Danmark. Associationer til Danmark er ikke nødvendigvis udtryk for elementer, som efterspørges til en konkret ferie i Danmark, men de udgør relevant viden ift. markedsføringsbudskaber på de enkelte markeder. 53

55 Storbritannien: Indtryk af basisoplevelse Det er nemt at planlægge en rejse til Danmark 22% af den britiske befolkning synes, at Danmark har høj attraktivitet som feriedestination. Det samme synes 54% om hjemlandet Storbritannien. Briternes indtryk er, at Danmark er det land i Norden, hvor det er nemmest at planlægge en rejse til. At rejse til Danmark er dog stort set ligeså nemt som at tage til andre lande i Norden. De vurderer, at hjemlandet og Irland er de mest tilgængelige feriedestinationer. Briterne synes generelt, at de nordeuropæiske lande er trygge og imødekommende destinationer. Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? Andel af den britiske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er meget attraktiv Storbritannien 54% Irland 42% Holland 33% Norge 30% Sverige 28% Tyskland 28% Danmark 22% Finland 21% Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 50% 60% 54% 39% 62% 45% 50% 25% 0% Det er nemt at planlægge en rejse dertil Det er nemt at rejse til landet Det er nemt at komme rundt i landet Det er et trygt land Befolkningen er imødekommende Der er en høj livskvalitet Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Holland Storbritannien Irland Storbritannien N=

56 Storbritannien: Indtryk af oplevelseselementer Danmark har interessante byer og en spændende kultur og historie Briterne forbinder en ferie i Danmark med interessante byer, smuk natur og spændende kultur og historie. De har dog et indtryk af, at en ferie i Sverige og Norge kan byde på meget af det samme, og her er der sågar flottere natur. På mad skiller Danmark sig heller ikke markant ud i Norden. Briterne har et indtryk af, at deres eget land kan tilbyde det meste, og særligt smukke strande, oplevelser for børn og god shopping. Relativt få synes, at der er et attraktivt kystliv i Nordeuropa; eneste undtagelse er Storbritannien og Irland. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 50% 25% 65% 54% 21% 42% 33% 25% 37% 49% 27% 0% Der er Der er smuk natur interessante byer og landskaber Der er smukke strande og et attraktivt kystliv Naturen er Der er god mad og perfekt til outdoor aktiviteter (fx lokale specialiteter Der er mange attraktive oplevelser for Der er mange attraktive oplevelser for Der er en spændende kultur og historie Der er god shopping cykling, vandring, sport) børn voksne par Danmark Sverige Norge Finland Tyskland Holland Storbritannien Irland Storbritannien N=

57 Storbritannien: Associationer til Danmark Spm. Hvad forbinder du med Danmark? Åbne svar Den britiske befolkning forbinder Danmark med bacon og øl, hvor Danmarks eksport til Storbritannien sandsynligvis spiller ind. Derudover bliver København også hyppigt nævnt. Det ikoniske Danmark med H. C. Andersen, LEGO, vikinger og Den lille Havfrue skinner også igennem. Der er også en forestilling om, at det er koldt og dyrt i Danmark. Little Mermaid Statue & Hans Christian Anderson Flat landscape, Tivoli gardens, bacon, mermaid Bacon, snow, tax, football, Copenhagen, pastries, fish, Scandanavian crime dramas Clean, friendly, expensive Storbritannien N= Word Cloud er baseret på de 30 hyppigst nævnte associationer til Danmark. Associationer til Danmark er ikke nødvendigvis udtryk for elementer, som efterspørges til en konkret ferie i Danmark, men de udgør relevant viden ift. markedsføringsbudskaber på de enkelte markeder. 56

58 Holland: Indtryk af basisoplevelse Danmark har den bedste tilgængelighed i Norden 30% af den hollandske befolkning synes, at Danmark har høj attraktivitet som feriedestination. Holland og Tyskland vurderes også til at være særdeles attraktive. Målt i overnatninger er Danmark hollændernes klare favorit i Norden (se side 42). Hele 78% af hollænderne har det indtryk, at det er nemt at rejse til Danmark på ferie, mens det er væsentlig færre, der har samme indtryk af Sverige, Norge og Finland. De oplever også, at det er nemmere at planlægge en ferie til Danmark. Hollænderne synes, at de nordeuropæiske lande generelt er trygge og imødekommende destinationer. Tyskland og Holland er i deres optik de mest tilgængelige. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? Hvor attraktiv vil du bedømme disse lande som feriedestinationer? Andel af den hollandske befolkning, som svarer 6 eller 7 på en skala fra 1 til 7, hvor 7 er meget attraktiv Holland 51% Tyskland 45% Storbritannien 40% Norge 39% Sverige 35% Irland 34% Danmark 30% Finland 24% 100% 75% 73% 78% 68% 78% 65% 59% 50% 25% 0% Det er nemt at planlægge en rejse dertil Det er nemt at rejse til landet Det er nemt at komme rundt i landet Det er et trygt land Befolkningen er imødekommende Der er en høj livskvalitet Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland UK Irland Holland N=

59 Holland: Indtryk af oplevelseselementer Danmark har usædvanlig smukke strande og er velegnet til outdoor aktiviteter Hollænderne forbinder en ferie i Danmark med naturoplevelser, interessante byer, kultur og historie. På børneoplevelser og især smukke strande skiller Danmark sig ud i Norden. Hollænderne har indtryk af, at en ferie i Holland kan tilbyde de bedste strande. Når det gælder naturoplevelser, så synes de, at udlandet har mere at tilbyde, især naboen Tyskland. I deres optik har Tyskland også den bedste mad i Nordeuropa, men de tyske strande er ikke særlig attraktive. Spm.: Hvilke udsagn kan karakterisere en ferie i det pågældende land? 100% 75% 50% 62% 59% 42% 60% 36% 46% 48% 54% 39% 25% 0% Der er Der er smuk natur Der er smukke Naturen er perfekt Der er god mad og Der er mange Der er mange Der er en Der er god interessante byer og landskaber strande og et til outdoor lokale specialiteter attraktive attraktive spændende kultur shopping attraktivt kystliv aktiviteter (fx cykling, vandring, oplevelser for børn oplevelser for voksne par og historie sport) Danmark Sverige Norge Finland Holland Tyskland UK Irland 58

60 Holland: Associationer til Danmark Spm. Hvad forbinder du med Danmark? Åbne svar Hollænderne forbinder i høj grad Danmark med Legoland, men også med natur, København og Den Lille Havfrue. Danmark opfattes som et venligt og gæstfrit land med en smuk natur og flade landskaber, hvor der både er masser af plads og rolige omgivelser. En del har også et indtryk af, at Danmark er en smule kedeligt, og at det er et dyrt og koldt land. Gastvrij, prachtige natuur, duur Ligt dicht bij nederland dus makkelijk te komen! Lego, zeemeermin, vriendelijke, gastvrije, behulpzame bevolking, spreken goed Engels Veel kust, mooie natuur, taal die op Nederlands lijkt, zeemeermin Holland N= Word Cloud er baseret på de 30 hyppigst nævnte associationer til Danmark. Associationer til Danmark er ikke nødvendigvis udtryk for elementer, som efterspørges til en konkret ferie i Danmark, men de udgør relevant viden ift. markedsføringsbudskaber på de enkelte markeder. 59

61 5 Metode 60

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

International image- og potentialeanalyse Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien International image- og potentialeanalyse 2017 Marked Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2017 Marked Danmark Indledning Rapporten viser resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen

Læs mere

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark

Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Dansk image- og potentialeanalyse 2016 Marked Danmark Introduktion Denne rapport indeholder resultaterne fra en Image- og potentialeanalyse, foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning

Læs mere

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det franske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 1 Det franske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i 2017 Udgivet af VisitDenmark Oktober

Læs mere

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse

Det tyske kystpotentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske rejseanalyse Det tyske kystpotentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse og den tyske

Læs mere

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017

Det italienske potentiale. Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse 2017 Det italienske potentiale Resultater fra VisitDenmarks image- og potentialeanalyse i og 2017 Udgivet af VisitDenmark

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Storbritannien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Storbritannien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det britiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Kendskab og interesse til danske attraktioner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kendskab og interesse til danske attraktioner VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kendskab og interesse til danske attraktioner 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark August 2016 ISSN: 2445-5733 ISBN: 978-87-93227-19-4 Forside: DenmarkMediaCenter Adresse: Islands

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Sverige. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Sverige. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Sverige Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det svenske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kina. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kina Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det kinesiske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2017

Danmark. Markedsprofil 2017 Danmark Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord

# Endelig kigges der på Aarhus image som mødeby blandt danske virksomheder# # Kildegrundlag. Indhold. Forord Erhvervsturisme Aarhus som møde og konference by! VisitDenmark, februar 204 For VisitAarhus Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 www.visitdenmark.dk/analyse VisitDenmark,

Læs mere

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

USA. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse USA Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

USA. Markedsprofil 2017

USA. Markedsprofil 2017 USA Markedsprofil 2017 Introduktion VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter indblik

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Italien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Italien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det italienske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks

Læs mere

Sverige. Markedsprofil 2017

Sverige. Markedsprofil 2017 Sverige Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Frankrig. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Frankrig Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det franske rejsemarked Overnatninger i hele landet 9 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Den nye dreng i klassen Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Holland Det hollandske rejsemarked Fakta om Holland Befolkning 16,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (0,8 pct.) Privatforbrug: 0,0

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006

Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 N O T A T Regionale nøgletal for dansk turisme, 2004-2006 Kort før nytår offentliggjorde VisitDenmark rapporten Tre forretningsområder i dansk turisme Kystferie, Storbyferie og Mødeturisme, der for første

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Storbritannien. Markedsprofil 2017

Storbritannien. Markedsprofil 2017 Storbritannien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre

Læs mere

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Holland. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Holland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det hollandske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Norge. Markedsprofil 2017

Norge. Markedsprofil 2017 Norge Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juli 2014

Destinationsmonitor Januar juli 2014 Destinationsmonitor Januar juli 2014 VisitDenmark, september 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: september 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Holland. Markedsprofil 2017

Holland. Markedsprofil 2017 Holland Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Frankrig. Markedsprofil 2017

Frankrig. Markedsprofil 2017 Frankrig Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Destinationsmonitor Januar maj 2014

Destinationsmonitor Januar maj 2014 Destinationsmonitor Januar maj 2014 VisitDenmark, juli 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juli 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : maj 2014.

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse

Status på turisternes overnatninger i Danmark VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Status på turisternes overnatninger i Danmark 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse VisitDenmark Maj 2017 Ny opdatering hver måned! Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Tyskland Markedsprofil for Tyskland Markedsprofilen for Tyskland foreligger nu i 2. version. Profilen er udarbejdet af VisitDenmark på grundlag af egne data kombineret

Læs mere

Norge. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Norge. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Norge Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det norske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Undersøgelses resultater

Undersøgelses resultater Undersøgelses resultater Autocamper adfærds mønster autocamperplads - campingplads Campervenner & autocamper-info.dk November 2015 AUTOCAMPER ADFÆRD JI/2015!1 ! Resultater af autocamper adfærds undersøgelsen

Læs mere

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011

8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 8. juli 2011 Overnatningstal for maj 2011 Overnatningskommentarer for maj 2011 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Italien. Markedsprofil 2017

Italien. Markedsprofil 2017 Italien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

Tyskland. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Tyskland. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Tyskland Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 Digital adfærd 4 Forventninger til det tyske rejsemarked Overnatninger i hele landet 10 6 VisitDenmarks markedsprofiler

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart

Overnatningstal (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningstal 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Overnatningsstal Middelfart 216 (ekskl. Feriehuse) Middelfart Udv Udv% I alt 39.266 389.251 375.18 371.677 389.743 427.37 428.377 1.7,24 319.315 321.428

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET Side 8 TURISTERNES

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Danmark. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Danmark. Markedsprofil 2016. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Danmark Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Forventninger til det danske rejsemarked Side Formål VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar august 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Størst vækst i udenlandske turister Fyn er den landsdel i Danmark, der år

Læs mere