STORMENS ROV JUL GLÆDELIG. KIRKEBLADET LÆS bl.a. om De ni læsninger, AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STORMENS ROV JUL GLÆDELIG. KIRKEBLADET LÆS bl.a. om De ni læsninger, AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S."

Transkript

1 115 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING DECEMBER 2013 NR ÅRGANG STORMENS ROV Også i Agedrup og omegn blev mange træer den 28. oktober 2013 stormens rov. Her ses en nedlagt kæmpe i et markskel ved Vester Kærby. Et stort antal af træerne i Naturparken ved skolen har ladet livet, og det netop som kommunen havde indvilget i at jævne ukrudtet med jorden langs med åen, så man kan gå en idyllisk spadseretur helt ned til søen. Efter vejrgudernes raseri var der stormfældede træer overalt. I Skovhaven, langs med Brolandvej, på Holevvej, hvor et stort træ lagde sig tværs over kørebanen og ved de to søer langs med banestien, hvor to store piletræer dejsede om og lagde sig ned helt hen til beboelsen i Hammeren. KIRKEBLADET LÆS bl.a. om De ni læsninger, Der er noget i luften om julens gudstjenester, Kyndelmissegudstjenesten, Den gode bog og Tirsdagssilden og Gamle Ole. S Birgitte stopper! S. 4-5 GLÆDELIG JUL AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

2 AR AGEDRUP RUNDT udgives af Agedrup Sogns Beboerforening Agedrup Skole Agedrup Kirke RED. ADRESSE Hulvejsbakken Munkebo ABONNEMENT Bladet uddeles gratis i lokalområdet. Andre kan tegne abonnement for 100,- kr./6 nr. Kontakt: Finn Pedersen REDAKTION Erik Schmidt (ansv. red.) KIRKEN Lene Bischoff-Mikkelsen Karin Ritter Hans Ove Nielsen BEBOERFORENINGEN Finn Pedersen Ole Christiansen SKOLEN Jan Frederiksen ADMINISTRATION TION Finn Pedersen, leder Ole Christiansen, annoncer Jette Rasmussen, regnskabsfører KOORDINERING Lene Bischoff-Mikkelsen, Karin Ritter, Jan Frederiksen, Erik Schmidt, Finn Pedersen, Ole Christiansen, Hans Ove Nielsen PRODUKTION Fjordager Tekst & Reklame One2one OMDELING Thomas Olsen, DEADLINE Stof til næste nummer, der udkommer ca.1. februar 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 8. januar Ingen PCB på skolen Agedrup Skole har fået resultaterne af PCB-undersøgelsen, som blev omtalt i seneste nummer af Agedrup Rundt. Undersøgelsen viser, at der er påvist PCB i indeluften i 8 af skolerne, mens der på de resterende 7 skoler og i alle børnehusene ikke er påvist PCB. Alle påvisninger ligger indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalede værdier ( ng/m3) for handleplan inden 2 år. På Agedrup Skole er der foretaget måling i for PCB i indeluften i bygning 1, og der er påvist et PCB indhold i indeluften på ng/m3. - Det er så lave værdier, at det ikke giver grundlag for videre handling, siger viceskoleleder, Ole Klitgaard. Fjordagerscenens juleforestilling Fjordagerscenen opfører netop disse dage Jul på slottet på Agedrup Skoles scene. Det er et rigtigt juleeventyr med nisser, prinser og prinsesser baseret på DR s julekalender. Samarbejde om børn Fjordager Idrætsforening har indgået en samarbejdsaftale med Seden Skole og Rising Ungdomsskole med henblik på at skabe et sammenhængende børne- og ungeliv i lokalområdet i Odense Øst. Det skriver parterne i en pressemeddelelse. Valget set fra Agedrup Kommunalvalget i Agedrup fulgte stort set tendenserne fra resten af Odense Kommune og landsgennemsnittet. Socialdemokratiet er stadig klart størst i lokalområdet, men Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten fik alle bemærkelsesværdig fremgang. De konservative fik et tåleligt valg. I oversigten nedenfor er talkolonnen længst til venstre stemmetallet fra i år, og det til højre er tallene fra Soc. dem Venstre DF Konservative Enhedslisten SF Radikale LA 26 0 IALT Valgdelt. % 77,9 73,9 Kilde: Fyens Stiftstidende Kom til GF i ASB den Ønsker områdets beboere stadig en velfungerende beboerforening, bør man allerede nu vurdere, om det ikke var muligt at afse tid til at komme til generalforsamlingen den 12. februar 2014 og blive en del af bestyrelsen, siger formanden for Agedrup Sogns Beboerforening, Hans Jørgen Zinther. Læs mere på side 22. Nr DECEMBER 2013

3 HVEM EJER DE UDGÅEDE TRÆER? Stormen fældede nogle træer på den store tomme grund på Brolandvej ved siden af Bullerup Skovgaard, og et udgået træ væltede og ramte Gerda Hansens bil. Men hvem ejer træerne, og hvem skal nu betale for at få de udgåede og væltede træer fjernet? Det forsøgte Ole Christiansen fra Trafikudvalget at finde ud af og kom til overraskende svar. Men sagen er ikke slut. Af Ole H. Christiansen, trafikudvalget Oktoberstormen fældede en masse træer herude. Deriblandt ét af de udgåede grantræer på den store tomme plads ved Brolandvej mellem Bullerup Skovgaard og Kaptajnens hus på Standtvedvej. Det faldt unægtelig uheldigt for fru Gerda Hansen, Piletoften, da hun kom forbi i det samme i sin nye Suzuki, der fik skader på højre side og bagklappen. Hun kom heldigvis ikke selv til skade, men det var tæt på, så min beskedne forudsigelse i AR nr. 113 kom altså til at holde stik. Vi skal ikke blande os i al det forsikringsmæssige, for det klarer de skadede selv, men det vil nok være på sin plads, at de forskellige grundejere selv efterser deres store træers helbred, for mange af de stormfældede træer er enten for svage eller har for lidt rodfæste. LINDØ SOLGTE TIL CERVO GRUPPEN Allerede for et års tid siden knækkede et udgået grantræ på Brolandvej i nærheden af Standtvedvej, og da der var endnu tre eller fire udgåede grantræer ud for den ledige byggegrund, henvendte vi i trafikudvalget os til Odense Kommune for at få fjernet træerne, inden de blev til fare for trafikken. Desuden er træerne jo ikke særlig kønne at se på. Men det blev en større historie, som ikke er afsluttet endnu. Kommunen ville ikke vedkende sig ejerskabet, så det måtte være grundejeren, der skulle tage affære. Grundejeren skulle så være Lindø ejendomsselskab, som vi henvendte os til. Man husker nok, at for år tilbage ville Kathrine Sørensen have den grund bebygget med ældreboliger, og interessen var da også stor, men ejendomsselskabet ville disponere over grunden til noget andet, så den idé gik i vasken. Her stod ét af de udgåede grantræer, som væltede, da oktoberstormen hærgede. Gerda Hansens bil efter mødet med et udgået, vindfældet træ. UDEN EJERMÆND? Nu viser det sig så, at grunden for nylig er solgt videre til et fynsk ejendomsselskab, der hedder Cervo Gruppen og ejes af stifterne Marianne og Henning Borup Jacobsen. De blev derfor forespurgt, om de ville tillade fældning af træerne. Jo, det var der intet i vejen for, men kommunen mente nu, at det er Cervo Gruppen, der skulle bekoste fældningen, og vi har herefter ikke hørt mere til sagen. I virkeligheden viser det sig, at træerne er plantet for mange år siden af beboerne på den anden side af Brolandvej, men da alle disse mennesker for længst er døde og begravede, så står man egentlig uden ejermænd. Vi var herefter altså lige vidt og håbede på, at der ikke ville ske en ulykke, inden de blev fældet. Men det var altså lige, hvad der skete. Heldigvis med begrænsede skadevirkninger. 3 AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

4 KUNSTEN AT BALANCERE 4 Skoleledere befinder sig konstant i et enormt krydspres mellem mange interessenter. Med stor rummelighed og robusthed har Birgitte Andersen bestridt jobbet som skoleleder på Agedrup Skole siden år Men nu er det slut. Næste skoleår er der en ny leder og en ny skolereform. En ny æra begynder. Nr DECEMBER 2013

5 Af Erik Schmidt Det lyder næsten som en filosofisk samtale mellem et barn og en voksen i den turkise sofa på skolens kontor. En yngre elev er gået ud af sit gode skind og er endt på kontoret til samtale med skoleleder, Birgitte Andersen. Det sker ikke helt sjældent. Der bliver snakket lidt højt, mens skolens sekretær, Judith Vølund, der er en sand niarmet blæksprutte, prøver at samle sig om sine mangeartede opgaver. Men skæld ud er ikke Birgittes metier. Hun stiller i stedet spørgsmål så vedholdende og tålmodigt, at hun som regel ender med at få de svar, hun anser for antagelige og brugbare. Så også eleven i sofaen kan komme ud af sin frustration og igen deltage i undervisningen og samværet. Birgitte Andersen har været ansat på Agedrup Skole siden Først som lærer og tillidsrepræsentant - fra 1994 som viceskoleinspektør og fra 1999 som skoleleder. En ny omfattende skolereform, der skaber nye strukturer, nye styringsmekanismer, nye procedurer, måske nye undervisningsformer og i hvert fald nye krav til skoleledelsen, indføres fra august I den situation har Birgitte, der er 64 år, valgt at sige sit job op pr. 1. december 2013, så en ny leder har en smule tid til at lære skolens medarbejdere og kultur at kende, inden det går løs. Det er nu. En ny æra i skolens historie begynder nu. PÅ AGEDRUP SKOLE SIDEN 1976 Skolens viceskoleleder, Ole Klitgaard og afdelingsleder, Lisbeth Schurmann, har allerede i et stykke tid været i gang med at overtage nogle af Birgittes funktioner. Ingen ved præcist, hvornår en ny leder bliver udnævnt. Birgitte Andersen afløste Eskild Kjær-Madsen, der i sin tid afløste Viggo Tarp. Med kun tre skoleledere på næsten 50 år, må Agedrup Skole siges at have haft en stabil rorgang. Stabilitet, kontinuitet og konsensus er ikke mindst nøgleord, der også kendetegner Birgitte Andersen og har præget hendes ledelsesstil, selv om der de seneste år har været store forandringer på skoleområdet. At være skoleleder drejer sig ikke mindst om at kunne balancere. Skoleledere befinder sig konstant i et enormt krydspres mellem undervisningsministeriets mål og rammer, byrådets og skoleafdelingens krav, lærernes forventninger og professionsidealer, forældrenes holdninger og elevernes behov. Nemt har det aldrig været, men Birgitte Andersen har haft medvind, fordi hun både kender lokalområdet, lærerne og skolekulturen som sin egen forhave. Hun søgte i sin tid ikke skolelederjobbet, fordi hun ikke længere ønskede at være lærer. - De første år som leder savnede jeg faktisk at undervise. Hun har altid godt kunnet lide lærerjobbet, og godt kunnet lide at have med børn og unge at gøre. - Det største er at opleve, når børn udvikler sig og rykker sig. Når de f.eks. lærer at læse. Eller når man pludselig kan opleve de store elever begynde at reflektere og tage stilling. BØRN MINDRE ROBUSTE END FØR Gennem sine næsten 40 år som lærer og skoleleder har Birgitte dog oplevet, at børn er blevet mindre robuste. - I dag er børn ikke så gode til at tåle nederlag og til at udsætte deres behov som tidligere. Men det er noget, man kan lære ved at øve sig. Dermed undgår den afgående skoleleder ikke at komme ind det forkætrede opdragelsesspørgsmål. - Opdragelse er jo noget, der begynder, når børn bliver født. Vi forældres opgave er at gøre børnene uafhængige og selvstændige. Vi skal bistå vores børn, når de er i problemer og udsættes for nederlag, men børnene skal også lære at håndtere problemer selv. Ikke mindst fordi de skal kunne klare et skoleliv med andre børn. Til gengæld skal de voksne skærme børn mod nogle af mediernes præsentationer af vold, brutalitet og krig. - Jeg synes, tv på mindre børns værelser er en uskik. Der er udsendelser, som børn ikke skal se alene. Naturkatastrofer, krig, vold og børn der bliver fjernet fra deres forældre. Også de stor børn og unge har efter Birgittes mening brug for den løbende samtale med deres forældre, når de skal orientere sig i virkeligheden. Birgitte Andersen mener ikke, man skal forbyde brugen af sociale medier, men de voksne skal følge med i, hvordan de bruges og drøfte det med deres børn. HOLDER AF HVERDAGEN I begyndelsen af 1980 erne deltog hun sammen med sin mand, Svend Erik Andersen, i et skoleudviklingsarbejde på begyndertrinnet, der skulle få skoleelever til at elske at lære noget af egen drift. Projektet var baseret dels på værkstedsundervisning, dels på emneundervisning. - Vi havde både opmærksomhed på den enkelte elev og på fællesskabet. Projektperioden har haft stor betydning i Birgittes professionelle liv. - Det var en spændende periode. I øvrigt er det svært at få hende til at fremhæve gode og dårlige tider og enkeltstående oplevelser. - Jeg holder jo sådan lidt Dan Turrélsk af hverdagen. Der behøver ikke at ske de store omvæltninger. ÅBNEDE BULLERUP SVØMMEBAD Også derhjemme har det været vigtigt for Birgitte, at familien var en tryg base med mulighed for stor grad af selvstændighed. Alle Svend Erik og Birgittes tre børn har gået på Agedrup Skole. I dag er Katrine, 41, skuespiller, Ninna, 39, er fotograf. De bor begge i København. Katja, 32, er psykolog og bor i Bellinge. I mange år boede familien i Bullerup. I 1983 købte Birgitte og Svend Erik Andersen den lokale pengeudlåner Henning Kroghs privatbolig med svømmebad og omdannede den del af privaten til Bullerup Svømmebad med babysvømning som vigtigste aktivitet. Det drev parret til 1991, hvor Svend Erik af helbredsmæssige grunde måtte stoppe. De seneste omtrent 20 år har de boet i Munkebo. Nu skal fru Andersen så hjem og nyde udsigten over Kertinge Nor og lære at holde af en ny dagligdag uden skole, uden skoleelever, uden skoleafdeling og uden skolereform. 5 AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

6 Joan Strøm udstiller for tiden på Galleri Ulriksholm og flere andre steder i landet. Men hun lukker ikke frisørsalonen. - Det ene kan ikke leve uden det andet, siger hun. FRISØR OG KUNSTNER - Det giver mig utrolig meget glæde at male, siger Joan Strøm, der har salon i Hammeren. I baggrunden ses ét af hendes billeder. 6 Af Erik Schmidt Frisør Joan Strøm er ikke i gang med at lukke sin frisørsalon. Det budskab vil hun gerne sætte en rød streg under, fordi nogle af hendes kunder har bidt mærke i, at hun gerne vil have mere tid til at male. - Flere har spurgt mig, om jeg var ved at lukke frisørsalonen, fordi jeg har sagt, at jeg gerne vil drosle ned. Men det er altså ikke tilfældet. Joan Strøm har lige været aktuel med en udstilling på Galleri Ulriksholm Slot, og til februar har hun en soloudstilling på Galleri Hindhede i Middelfart. Hun udstiller også nogle af sine fantasifulde og farvestrålende billeder på andre gallerier rundt i Danmark, bl.a. Galleri Claus C. i St. Kongensgade i København. - Jeg vil gerne blive ved med at servicere mine kunder i Bullerup Modeklip. Men jeg vil fra 1. januar 2014 kun holde åbent efter aftale, så jeg på én gang bedre kan pleje kunderne og min passion for at male. Det var også beskeden til den trofaste kundekreds ved jubilæumsreceptionen den 15. november. FANTASIHISTORIER - Jeg er jo ikke sådan en indadvendt kunstnertype med smøg og rødvin. Det er ikke mig. Jeg er social. Jeg vil gerne både være frisør og kunstner. Det ene kan ikke leve uden det andet. Kunderne fortæller mig historier, som jeg bliver inspireret af. Joan har malet gennem de seneste otte år. Hun arbejder med en speciel teknik baseret på brugen af bejdse, og motiverne udspringer af fantasihistorier med huse, dyr og mennesker. - Vi lever i en tid, hvor alt skal være struktureret, men i den abstrakte kunsts verden kan man skabe sit eget univers. Mit er selvfølgelig påvirket af mine følelser, og det giver mig utrolig meget glæde at male. Beskueren må på sin side selv digte videre på sin hverdagspoesi. Rabat på JULEGAVEIDE! Køb AGEDRUP KRØNIKEN i Arbejdernes Landsbank Seden Syd 179,- kr. Nr DECEMBER 2013

7 OPRYDNING I NATURPARKEN Der var hurtig udrykning af Hedeselskabet, da træerne i naturparken knækkede som tændstikker i stormen den 28. oktober. 7 Idyllisk så det ud, da først orkanen med vindstød på 54 m./sek. havde lagt sig. Det er det højeste vindstød nogensinde registreret på dansk grund - og dermed overgås decemberorkanen i 1999 (51 m./sek.). AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

8 8 DE NOMINEREDE 7 personer er indstillet til AGEDRUP RUNDT PRISEN Nu skal bladets bagland - ialt ca. 30 personer - vælge, hvem der skal have prisen. Afgørelsen offentliggøres i januar. Helge Rasmussen, Lunden 59 Indstillet af Finn Pedersen Helge Rasmussen er en ægte Agedrupper, der ud over at passe sin lærergerning på Agedrup Skole også sikrer lokalbefolkningens omtale i Fyens Stiftstidende. I skolen har han udført adskillige tillidsstillinger til gavn for eleverne, været konsulent for undervisningsministeriets Skolen som kulturcenter -projekt og skrevet bøger. Skolearbejdet har været det primære i hans hverdag i Agedrup, og han har med sin lokalpatriotisme bibragt skolen en kontinuitet, som er med til at give skolen en vis harmoni i dens udfordringer. Hans fortid med mange indsatser i idrættens verden gjorde ham nærmest til ambassadør for Agedrup og Bullerup. Helges hverdag er i og for Agedrup/ Bullerup i alle handlinger. Han er helt bestemt værdig til at blive indstillet til AR-prisen Anne Lise Laursen, Skovhaven 43 Indstillet af Hans Jørgen Zinther og Greta Nielsen Anne Lise er altid klar, når der er brug for frivillig indsats lige meget hvilken opgave, det drejer sig om. Anne Lise er en ildsjæl af rang og alle de ting, hun har med at gøre, er løst perfekt. Hun er ansvarsbevidst kasserer i såvel Beboerforeningen som Heksefonden, yder stor indsats ved såvel Sct. Hans Aftens arrangementet, årets juletræ, og for tiden også som flaghejser ved sognets mindesten på Brolandvej, når der er flagdage. Hun deltager i Fold Dig Ud møderne, omdeler et stort antal girokort for beboerforeningen og bistår ved årets influenzavaccinationer. Hun fortjener årets AR-pris. Rikke Bach Erichsen, Daltoften 113 Indstillet af Tove Dyrvig Allerede da Rikke gik i 4. klasse stod Rikke første gang på scenen. I skolekomedien spillede hun kaptajn på et skib, og som 12 årig fik hun debut i Folk og røvere i Kardemomme by på Fjordagerscenen. Indtil nu har Rikke medvirket i 41 forestillinger/ revyer, dertil et utal af sang- og musik arrangementer. Rikke har også skrevet en del tekster til sange, hvoraf et nummer har været udtaget til revyernes Danmarks mesterskab. Hans Jørgen Zinther, Brolandvej 28 Indstillet af Henrik Thygesen Hans Jørgen har fået skabt et godt sammenhold i Agedrup by gennem beboerforeningen og den årlige Sankt Hans Fest. Ligeledes har han videreført traditionen med et juletræ på Butikstorvet, som kan samle et stort antal borgere fra Bullerup og Agedrup. Han har med sine aktiviteter medvirket til at Agedrup har fået et godt ry. Louise Marie Friis, Lunden 68 Indstillet af Erik Schmidt Louise har i år som ung mor til tre børn været med til at starte Odense Forældre Organisation. Som formand kaldte hun midt i september sammen til en protest mod det, hun kaldte et katastrofebudget for Odenses yngste borgere. Louise stod i spidsen for den ret udsædvanlige forældredemonstration på Flakhaven i Odense i forbindelse med byrådets forhandlinger. Med sin milde energi har hun været med til at skabe opmærksomhed om de forringede betingelser for børnene i Odense Kommune. AGEDRUP RUNDT PRISEN 2013 NOMINERINGEN Sune Krintel, Skibhusvej 369 Indstillet af Erik Schmidt Sune Krintel er et energisk multimenneske, der på én gang er en dygtig iværksætter, kapelmester, komponist, producer, revydirektør, forfatter og meget mere. Sammen med sin kone Anja, har Sune været stærkt medvirkende til ikke blot at holde liv i den lokale amatørteater- og revytradition, men at videreudvikle den. For nogle år siden købte parret et stort cirkustelt, som nu er rammen om den traditionsrige, lokale revyforestilling i H.C. Andersen Skoven, hvor dygtige lokale amatører de senere år har spillet sammen med navne som Jesper Buhl, Lisa Haavik og Amin Jensen, og hvor det er blevet til et par DMtitler i amatørrevy. På det seneste har Sune slået sig op som forfatter til en glimrende bog om innovation og projektledelse med titlen Kaos. Michael Stengel Petersen, Blommehaven 6 Indstillet af Ole H. Christiansen Fodboldklubben ABB har både sportsligt og internt klubmæssigt været igennem en flot udvikling med Michael Stengel Petersen som formand. Michael kan begejstre og holde sammen på klubben. I dag er den både en sportslig og en social faktor i lokalområdet. Med Michael i spidsen har klubben ved frivillig arbejdskraft formået at etablere et flot klubanlæg med bane, bandereklamer, flagstænger, klubhus og hvad der ellers hører sig til i en klub med respekt for sig selv. Agedrup Park har aldrig set bedre ud. Det var en fest at være med på langsiden, da klubbens bedste hold mødte de gamle superligaveteraner med Morten Bisgaard, Steen Nedergaard og co. i foråret. Michael havde sørget for æggekage i klubhuset. Nr DECEMBER 2013

9 MYGIND TOG KEGLER Spændende foredrag af kendt skuespiller Af Erik Schmidt IDYL PÅ STIERNE Kommunen ryddede for nylig stien mellem skolen og søen, så den er til at færdes på. På grund af stormen kan det dog for tiden alligevel være svært tilgængeligt område. Af Ole H. Christiansen Af Ole H. Christiansen Uden at have læst noget af Søren Kierkegaard, men kort forinden at have læst noget om ham, mødte jeg op til et foredrag af præsten og forfatteren Sørine Gotfredsen i Sognegården. Mange var mødt op, og heraf vidste mange i forvejen meget om Søren Kierkegaard, som det fremgik af spørgerunden. Jeg var spændt på, om også jeg kunne få noget ud af et sådant foredrag, der var delt op i fire emner, nemlig Glæden, Troen, Fortvivlelsen og Kærligheden. Jeg havde svært ved at følge med. I mine øjne var han en meget mystisk person, i hvert fald med nogle tan- Siden Naturparken ved siden af skolen blev etableret for snart 20 år siden, har vi ønsket at få de indtegnede stier ryddet, så de ville være farbare for fodgængere. Det er nu endelig lykkedes for den første af dem, nemlig stien langs med Vejrup Å fra Brolandvej til søen, som det fremgår af fotoet. Det viser sig, at stien er meget idyllisk på trods af, at den er så nær befærdede områder. Det er klart, at i tøbrudsperioden kan den blive oversvømmet, men det meste af året vil den være farbar. Lige nu er den måske alligevel ikke helt klar på grund af stormen. Men prøv den af! Det næste ønske er at få ryddet så meget, at det vil være muligt at opholde sig på det lille plateau på den anden side af søen med en kop kaffe eller øl på en kommunal bænk. SØREN OG SØRINE I SOGNEGÅRDEN Sørine Godfredsen fortalte om én af Danmarks mest berømte sønner, Søren Kierkegaard ker, der var modstridende. Sørine forsøgte at give os en masse viden om den mand, og som uvidende fik jeg da lidt ud af det. Det var åbenbart svært for ham at være menneske. Gjorde han et, var han tvivl om, om han skulle have gjort det modsatte. Oplevede han for megen lykke, ja, så måtte der være noget galt, og er man spidsborger på overfladen, ja, så dur det ikke, mens han levede et liv på overfladen uden at opdage det. Manden oplevede 13 måneders forlovelse med Regine Olsen, men kunne ikke fastholde hende, så hun fandt en anden, og hvad hjælper det så, at man er et geni? Peter Mygind tog publikum med storm ved ALF-arrangementet den 30. oktober på skolen. Med enkle midler kan det tilføjes. - Min erfaring er, at hvis man viser sin egen sårbarhed, så viser andre også deres. Det var det, Mygind gjorde. Publikum var stort og hengivent. 150 personer havde skaffet sig billetter til arrangementet, der handlede om bekæmpelse af mobning og vold. Og meget andet. Mygind fortalte eksempler fra sit eget liv, fra sin egen familie, fra børnenes skole etc. Det vakte genkendelsens glæde. Vigtigt var dette: - Tal aldrig dårligt derhjemme om dit barns klassekammerater eller lærere! Myginds erfaring var, at det skabte store problemer for barnet, hvis forældrene ikke var bevidste om, hvad der ikke er godt at sige højt! Læsefondens formand, Palle Brugs Vennekilde, udloddede bøger, som var sponsoreret af Gyldendal. Det var god underholdning. Årets Læseinitiativpris 2013, som læsefonden var nomineret til, gik dog foreningens næse forbi. Lene Bischoff og Sørine Godtfredsen. 9 AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

10 OVERDEGNENS LANDSBYKRØNIKE - Agedrup Sogn OMEGNSKOMMUNENS PROGRESSIVE SKOLE Kendte skolefolk kom i nogle år til Agedrup. Undervisningsminister K. Helveg Pedersen, Steen Lasson fra Udby Behandlingshjem, Børnelægen Svend Heinild, Kragh Müller fra Bernadotteskolen og mange flere. Skolen fik i nogle år også et nært samarbejde med Kroggårdsskolen, hvor en vis Amdi Petersen var lærer. Af Ib Holdt, fmd. Lokalhistorisk Forening Den 1. august 1968 kom Ejvind Jørgensen til skolen. Han havde i nogle år været ansat i Kerteminde og var så derfra taget med familien til Grønland, hvor han var lærer i nogle år. Da han på Grønland havde kørt med hundeslæde og havde fanget laks om foråret, sad Grønland ham i blodet. Når han havde drengene til sløjd lavede de altid en hundeslæde. Ejvind Jørgensen blev på Agedrup Skole resten af sin lærertid, hans kone fik stilling på Seden Skole. Trængslen på skolen blev ikke mindre. To 1. klasser havde i løbet af skoleåret øget elevtallet til 54 elever. De blev pr. 1. august 1969 delt i tre 2. klasser. ET TILTAGENDE RYGERI Det var nødvendigt med en udvidelse af skolen. Da der i avisen havde stået noget om en udvidelse i Seden, sendte vi et brev til sognerådet med den korte ordlyd: Har udvidelsen af Agedrup Skole første prioritet? Og vi fik det korte svar: Ja underskrevet af udvalgsformanden Niels Nielsen. Ejvind Jørgensen blev valgt som formand for byggeudvalget. Med de mange børn kom der foruden trængselsproblemer også andre genvordigheder. Før jul 1968 brugte lærerråd og skolenævn ikke så lidt tid på at drøfte et tiltagende rygeri især i 7. klasse. Det blev ikke tilladt at medbringe tobak på skolen. Faren ved tobaksrygning var den gang ikke så kendt. Flere lærere røg gladeligt på gangen og i gården for slet ikke at tale om lærerværelset. Tåger af røg trængte ud efter frikvartererne. FORÆLDREFORENINGEN Omkring 1965 var startet en forældreforening. Det hele skete noget hovedkulds. Ved et møde i forsamlingshuset var der luftet en idé om en forældreforening. Der blev delt stemmesedler ud og en bestyrelse blev valgt. Jeg tror den første bestyrelse var sådan sammensat: Arne Møller fra Parallellen, Aase Nielsen fra Borsvinget, Hans Rasmussen fra Holevvejen, Kirsten Mortensen og Johannes Illum Hansen og fra lærerne Ib Holdt. Hans Rasmussen blev valgt til at være formand. Ved det første bestyrelsesmøde spurgte Hans Rasmussen, hvad vi egentlig ville med en sådan forening. Vi havde jo ikke nogen love eller vedtægter. Jeg pressede min hjerne for at sige noget fornuftigt. Det kneb det med. Efter nogle minutters tænkepause, brast hele bestyrelsen i en befriende latter. Vi fik lavet nogle vedtægter og besluttede, at foreningen ville afholde nogle aftener med kendte skolefolk, for på den måde at gøde jorden for alle de nye tanker. Vi havde jo fået en ny skolelov. Den Nr DECEMBER 2013 Ib Holdt Formand for Lokalhistorisk Forening måde skolen var tænkt i De blå betænkninger adskilte sig meget fra forældrenes skole, så oplysningsfremstødet var udmærket. AMDI OG DAGENS DIGT I Næsby var en ny skole, Kroggårdsskolen startet under ledelse af Henrik Sidenius. Vi fik i nogle år på Agedrup Skole et nært samarbejde med Kroggårdsskolen. Der var nu mulighed for at søge om at komme ud tre dage for ny inspiration, så nogle af os drog over til Næsby for at se og lære. Der arbejdede de meget med emner, og børnene lavede plancher. Det blev børnene i Agedrup også ferme til. Der var en lærer på Kroggårdsskolen, Leon Baktoft, og han kom senere til Seden Skole. Han arbejdede med avisen i undervisningen, vi var imponerede. En af de virkelig dygtige undervisere hed Amdi Pedersen. Bag i hans klasseværelse var en skråhylde med en opslået bog, værsgo gå hen og læs. Ovenover hylden var der en plakat, hvorpå der stod Dagens digt. Amdi blev senere fyret p.g.a. sin islandske sweater og sit lange hår. Han fortsatte sin færd ud i livet med sweater og fodformede sko og grundlagde Tvindimperiet. FOLKEBIBLIOTEKET I skolens ældste fløj lå folkebiblioteket i det allerførste lokale. Der holdt forældreforeningen sine møder indtil foredragssalen var klar. Arvid lavede kaffe, der var dækket op med askebægre ved bordene, man startede med en smøg. Lokalet var tæt af røg ved mødets afslutning. Kendte skolefolk kom i nogle år til Agedrup. Undervisningsminister K. Helveg Pedersen, Steen Lasson fra Udby Behandlingshjem, Børnelægen Svend Heinild, Kragh Müller fra Bernedotteskolen og mange flere. Jamen var det da ikke meget dyrt? Nej! Alle var de jo begejstrede for den

11 nye skolelov, og politikerne rejste jo gratis med DSB. Jeg ringede rundt og hyrede dem, og i min erindring var de meget imødekommende. Jeg fragtede også nogle af dem fra Banegården til Agedrup Skole og retur i min lille 2CV, ingenlunde nogen luksusvogn. vede meget planlægning, når det hjemlige samtidig skulle fungere. Lejrskoleordningen fortsatte i flere år derefter. Nu hed kommunen Fjordager, og en gang imellem holdtes fælleslærerrådsmøder, hvor ting af fælles interesse blev behandlet. Da vi senere blev lagt sammen med Odense og man i den store by hørte om nogle af omegnskommunernes gøren og laden, blev vores lejrskoleordning mødt med forbløffelse. Jeg blev valgt til at sidde i Odenses fælleslæreråds forretningsudvalg. Der spurgte de med interesse til vores ordninger. Vi spurgte også til deres,såsom betalte gårdlærere, nam, nam!! Da vi senere lavede en årlig lærerlejrskole over en weekend, var der nogle af vores udmærkede kolleger, der nærmest anså os for sindssyge. JULETRÆ I FORSAMLINGSHUSET Forældreforeningen genoplivede også sammen med Forsamlingshusets bestyrelse i nogle år det årlige juletræ for børn i Forsamlingshuset. Foreningen bestod i en del år. I Agerup Skoles Grønnegård står en stor keramikfigur og pynter op. Da foreningen holdt op, købte den for foreningens sidste kassebeholdning en figur af Jan Johnsen fra Jausthus i Glamsbjerg. DEN NYE FESTSAL Indtil 1967 afholdt skolen hvert år en skolefest med et stykke i Forsamlingshuset. Den 1. oktober 1967 stod den nye festsal klar med scene og gymnastiksal, så nu skulle skolefesten holdes hjemme, første gang den marts. Første aften 1-3 kl., hvor 3 klasserne skulle spille stykke for de små. Anden aften, hvor 7. kl. spillede komedie for kl. + forældre. Tredje aften efter stort ønske fra de store elever Bal for de store. Åh, Herregud! I dag tænker man, at de var jo kun 10 år, de yngste. Der var megen og lang snak om hvor højt må der spilles? og må søskende også købe billet? Lærerne var jo unge og uerfarne med vilde fester, og de tog deres ansvar meget alvorligt, skal jeg hilse at sige. UNDERVISNING I DEPOTRUM Ved skoleårets slutning juni 1967 var der 12 klasser. Skolen havde kun 8 klasseværelser og der var 220 elever. Der var trængsel. Hvert rum var anvendt,også depotrum. I foråret havde alle klasser været på lejrskoletur (hyttetur). Det kræ- ENDNU EN HJERTESTARTER Grundejerforeningen for Hammeren/Arendalsvej indbød til demonstration af den muligt livreddende maskine Ole H. Christiansen 31. oktober havde grundejerforeningen for Arendalsvej og Hammeren inviteret til demonstration af hjertestartere. Der findes flere fabrikater, og denne her ligner ikke helt den, vi har fået opsat ved SuperBrugsen, men funktionen er naturligvis den samme. I kassen findes en plasticpose med to sammenhængende elektroder og handsker, og når man fjerner låget og har trykket på kontakten, går en stemme straks i gang med at fortælle arbejdsgangen, som også vises på et display. Apparatet virker med det indbyggede batteri, der vil kunne holde i 5 år. Men forinden skal man helst vide lidt om førstehjælp, idet man muligvis skal give hjertemassage (2 x 30 tryk) og i hvert fald prøve at komme i kontakt med patienten og lytte efter åndedræt og puls. Man ringer naturligvis omgående på 112 efter hjælp, og igangsætning af behandlingen skal ske inden for 10 minutter. Statistikken viser, at der er omkring 3500 hjertetilfælde om året, hvor hjertestartere kan bruges, men også at kun 10 % overlever. Deres Bedemand Anne Marie & Hasse Østergaard Organiseret bedemand, tilknyttet garantiordning Se yderligere information og priser på: Scan og se vores film Langeskov Begravelsesforretning Kærsangervænget Langeskov - Tlf AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

12 FJORDAGER IF S HOVEDFORMAND STOPPER Fjordager Idrætsforening skal ud at lede efter en ny hovedformand. Bjarne Christensen stopper nemlig. Billedet er fra FIF s jubilæum i Bjarne Christensen ses her sammen med formanden for Samvirkende Idrætsklubber I Odense, Henrik Schmidt (t.h.), Fyens Stiftstidendes lokale reporter, Helge Rasmussen og SIKOs sekretariatsleder, Preben Rasmussen, der i øvrigt er bror til Helge. 12 Af Erik Schmidt Fjordager Idrætsforening skal på jagt efter en ny hovedformand. Bjarne Christensen har nemlig meddelt sin afgang. Foreningen har ca medlemmer og er én af Fyns største, så det er ikke nogen bolsjebutik. Hovedbestyrelsen har drøftet nye formandsemner, men der er endnu ikke nogen afklaring. Der skal dog findes en løsning inden generaslforsamlingen i april næste år. - en respektfuld afsked Her monteres postpakkeanlægget. POSTPAKKER I BRUGSEN SuperBrugsen Bullerup har nu fået et boks-anlæg til afhentning af anmeldte postpakker. John Yde DØGN TELEFON Lene Yde Jens Mathiesen Vi er her når du har brug for det. Bullerup Begravelsesforretning Vinthers eftf. Lene & John Yde - Munkebo Nr DECEMBER 2013

13 ABB-VETERANER VANDT DERES KREDS Men holdet spillede ikke op til sit bedste, da det gjaldt Fynemesterskabet. Holdet tabte til Otterup og Munkebo. Af Michael Stengel Petersen Så er fodboldsæsonen forbi. Som jeg skrev i sidste nummer, havde vores torsdagshold mulighed for, at komme ud og spille om Fynsmesterskabet for Veteraner. Det lykkedes dog ikke at vinde det hele. Vi sluttede godt nok som nummer 1 i vores kreds,. Så vi skulle ud og spille om mesterskabet mod de andre kredsvindere, men OB70 havde desværre valgt en søndag op til efterårsferien, så Assens og Strib kunne ikke stille hold. Der blev så lavet en lille turnering, hvor vi skulle spille mod Otterup ( nummer to efter Strib ) og mod Munkebo. Vi må sige, at vi ikke kendte vores besøgelsestid oppe foran, og det lyder fuldstændig forkert, men vi skulle havde ført 4-0 inden pausen mod Otterup. Vi tabte dog kampen med 3-0, og sådan kan fodbold også være. Så skulle vi møde Munkebo, hvor vi havde en meget lige kamp, hvor vi igen måtte se os slået med 4-3, så vi blev desværre ikke fynsmester i denne omgang. Vi havde ellers alle mulighederne, men det er charmen ved at spille fodbold. BUMPERS-FODBOLD Jeg skrev også i sidste nummer af Agedrup Rundt, at vi lørdag d. 5 oktober afholdt en Five á side-turnering, hvor vi skulle spille mod hinanden. Vi var 20 deltagere ( kunne godt havde ønsket mig lidt flere ). Vi startede med at trække lod til de 3 hold, som skulle dyste mod hinanden. Vi spillede så i ca. 1 ½ time efterfulgt af et meget festligt indslag. Vi skulle spille bumpers-fodbold. Det foregår sådan, at man kravler ned i en kæmpe oppustelig klar bold, hvor benene er fri, så vi kan løbe og forsøge at spille fodbold. Det går selvfølgelig ud på, at man skal skubbe/ vælte sin modstander. Jeg lover jer for, at det var ganske fornøjeligt, for ikke at sige, at det var skidehamrende sjovt. Det kan kun anbefales. Da vi ikke havde luft til at spille mere, så var der mulighed for de børn, som var oppe og kigge på, at prøve de der bumpers, og de havde det mindst lige så sjovt som os voksne. Hvis man er på Facebook, kan man gå ind og se nogle små videoer, samt nogle billeder fra denne meget sjove dag. Vi sluttede så af med at grille hjemmelavet hamburger og fik nogle kolde pilsnere. Vi sluttede dagen/aftenen omkring midnat, så det var en meget lang, men rigtig sjov dag. GENERALFORSAMLING 20. JANUAR Inden jeg slutter for i år, så skal jeg lige minde alle vores medlemmer om, at vi afholder vores årlige generalforsamling, mandag d. 20. januar 2014 på Møllekroen. Der vil selvfølgelig blive sendt en mail ud til alle med en dagsorden, og den vil også blive sat op i vores lokalområde. Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker, som er kommet op for at kigge på alle vores hold. Håber at se jer igen til næste år. Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til alle de personer/ sponsorer omkring klubben, som har været med til at skabe de fantastiske rammer, som vi har i dag. Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår. Formand Michael Stengel Petersen i det nye, istandsatte klubhus foran én af klubbens trøjemodeller, der er sponsoreret af Møllekroen. ABB, der er en fodboldklub for old boys, har gennem sin relativt korte levealder bygget en stærk klubånd op. SPILLESTED Agedrup Park (ved skolen) BESTYRELSEN Formand Michael Stengel Petersen Kasserer Jens Mattson Henrik Damixa Nielsen Holdlederne FBU junioroldboys Michael Silden Hansen Claus Eisner Super oldboys mandagsholdet Rex Jacobsen Jens Mattson Veteraner Lars Ingo Andersen Lars Engstrøm AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

14 Sidenius Hvidevareservice Strandvejen 62, 5240 Odense NØ Salg og Reparation V/ Stefan Christensen Bullerupvej 29, 5240 Odense N.Ø. Tlf V/DORTHE KLEINER - GRÆSHAVEN AGEDRUP TLF MOBIL JEANETTE SKOV LUNDEN 66, tv AGEDRUP Tlf jeanette-skov.dk 14 MA REVISION Morten Andersen, registreret revisor Hannerupgårdsvej Odense M Tlf Fax Nr DECEMBER 2013

15 Langegade 18, Kerteminde, tlf Mølledammen 3C, Bullerup, tlf Amandas Torvebutik Din leverandør af smukke blomster Vi leverer på hele Nordøstfyn! Ring eller bestil på Ring tlf Langegade 18 KERTEMINDE STATOIL Servicenter Anni og Ole Dam Hansen Kertemindevej 315, Bullerup 5320 Agedrup NYHED Anns klinik for fodterapi Klipning af negle Beskæring af hård hud, hælrevner og ligtorne Behandling af nedgroede og fortykkede negle Behandling af diverse fodlidelser - f.eks. psoreasis Udfærdigelse af indlæg efter behov Vejledning i generel fodpleje Salg af cremer og små aflastninger Ann Charlotte Holm Statsautoriseret fodterapeut Mølledammen 3B 5320 Agedrup Telefon KØRESKOLEN HURTIGT SIKKERT Lovpakken til bil TRYGT DRIVE Kun kr ,- DIN KØRESKOLE I ODENSE SEDEN AGEDRUP-BULLERUP Pilegården 9, Seden TLF MØLLE KROEN Selskabsforretning Dinér transportable Vi klarer alt i Dinér-transportable samt i vores selskabslokaler Brolandvej Agedrup TLF John Syberg Musiker mand Tømrerarbejde, vinduer og døre, køkken og bad, flisearbejde. Reparationsarbejde, malerarbejde. Speciale: EFTERISOLERING. Få et tilbud. Druds tøj-mix Connie Drud UDLEJNING TLF Agedrup Forsamlingshus KS Gulve v/kent Salomonsen Kærhaven 35, 5320 Agedrup Tlf Levering og montering af ALT i gulvbelægning: Trætæpper-vinyler-linoleum m.m. Salg af maling og gardiner Gardinmontering Personlig betjening Jesper Øelund Banke Lunden 35b 5320 Agedrup Telefon: Mail: Vi kan tilbyde: Vandgymnastik Babysvømning Fysioterapi Massage Akupunktur Reiki Healing Hawaii Massage Tankefeltterapi Kranio-Sakral Terapi Neglebehandling påsætning af gelenegle Mølledammen 10 A 5320 Agedrup tlf: Vand Varme Gas Sanitet MARSLEV VVS ApS Aut.GasogVVSInstal. Klaus Friis Madsen TLF Biltlf VVS GARANTI 15 AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

16 JULEPORTRÆT Af Karin Ritter Redaktionen har besøgt Bent Bjerggaard Hansen for at høre hans fortælling om livet, om julen, dens traditioner og hvad dertil hører. Jeg er inviteret indenfor med pen og papir. Bent Bjerggaards familie kom til Agedrup for ca. 200 år siden. Nærmere bestemt blev hans tipoldeforældre viet den 22. juli 1800 og stiftede familie her. Bent blev født i Hans far var efterkommer af nævnte tipoldeforældre, og hans mor kom fra Sydsjælland. Gennem generationer har det været kvinderne, som tog sig af juleforberedelserne, og de kunne derved også præge traditionerne og deres videreførelse. Bents mor havde sine egne traditioner med ligesom de øvrige kvinder, som i generationer var kommet til gården. Hun medbragte de saltede sild og høstsild, som blev spist hver dag. Noget, som var ganske ukendt for folkene her på egnen. 16 MODGANG OG KRISE Bent blev født i en tid med modgang og krise, og senere kom krigen til, og gjorde det bestemt ikke nemmere. Alligevel husker Bent julen som festlig og hyggelig. Forberedelser startede tidligt, bl.a. med at slagte grisen. Dengang var det uden fryser og køleskabe, så alt skulle forarbejdes, det hele skulle saltes, ryges eller henkoges, og det var ikke noget nemt arbejde. Igen var det kvinderne, som tog det tunge læs og igen, blev alle disse gøremål ført videre til næste generation. Der skulle brygges øl, og der skulle slagtes gæs. Det var rigtig mange gæs, som blev solgt til lokale, men også folk fra Odense. Måske var det den første gårdbutik her på egnen, hvem ved. Der skulle gøres rent og pyntes op, og det krævede mange hænder. Det var almindeligt brugt, at man hjalp hinanden, så folk kom til gården og gav et nap med. Det skal siges, at de alle have en kurv bag på cyklen eller over armen, for det kunne jo være, at der faldt lidt af fra dagens arbejde, som tak for hjælpen. BEDSTEMOR LÆSTE JU Hjemme på gården boede tre generationer: bedsteforældre, forældre og en børneflok. Bents Bent Bjerggard Hansen, der er født i 1930, voksede op med modgang, k Især en tante kom gerne og var da noget krævende og direkte i sine ønsker. Til gengæld kunne hun sy skjorter. Dengang blev mel og sukker leveret i lærredssække og opbevaret oppe ved skorstenen. Sækkene blev vasket og omdannet til skjorter, til glæde for gårdens mænd. Der var rigtig mange munde at mætte. SYET, STRKKET, HAMRET OG BANKET På gården ligesom på alle gårde boede 3 generationer: bedsteforældre, forældre og en børneflok. Bents far var ét af 10 børn, så da han stiftede sin egen familie, var der mange omkring bordet. Til jul kom yderligere onkler og tanter, venner og bekendte, så pladsen var trang og appetitten stor. Kvinderne var gennem tiderne meget sociale mennesker, så hvis der var ensomme og enlige, så blev de budt med også. Ud over mad og drikke skulle der også laves julepynt og julegaver. Der blev syet og strikket, hamret og banket, så der kunne komme gaver under træet og pynt på træet juleaften. Der var ikke noget supermarked, hvor man kunne købe disse ting, ej heller pengene til at Nr DECEMBER 2013

17 indførte lidt piskefløde i risengrøden, og så var den kendte risalamande opstået på gården i Agedrup. Samme kvinde indførte dansen om juletræet, noget, som vi i dag slet ikke vil være foruden. Bedstemor læste juleevangeliet for lige at minde om, hvorfor der var denne festlighed. Hun læste fra sin salmebog, som er dateret 1872 og stadig intakt og opbevaret i Bents gemmer. Senere blev det Bents far, derefter Bent, og snart tager et af børnene over, når juleevangeliet skal læses. Kirken var gennem generationer en vigtig brik, ikke kun ved juletid, men også i det daglige liv. På gården var der dyrehold, så kirkegangen skulle fordeles lidt, så der hele tiden var nogen hjemme på gården. Folkene gik derfor juleaften, mens familien selv gik 1. juledag. Bent glæder sig i dag over, at et par af børnebørnene synger i kirkekoret, og derved har kontakten til kirken. LEEVANGELIET far var ét af ti børn, så da han stiftede sin egen familie, var der mange omkring bordet. rise og krig. Alligevel husker Bent julen som hyggelig og festlig. købe for. Der var dog en enkelt undtagelse: Bent fik som stor dreng et Matador-spil, et spil, som stadig eksisterer og flittigt bliver brugt, når børn og børnebørn kommer på besøg. Disse aftner i hans barndom står for Bent som hyggelige stunder ved brændeovnen, alle sad med hver deres sysler i hænderne, bedstefar røg sin pibe, far læste højt, tit fra bøger af Morten Korch og hans folkelige fortællinger, der blev snakket om store og små begivenheder i det lille samfund, og udenfor peb den hårde vinter og sne i store mængder. Der var ingen fjernsyn eller computerspil, ingen drikkevarer og juleslik på bordet. De havde hinanden og var trygge og tilfredse. EN GOD BUND Juletræet blev hentet i egen skov og bragt hjem til stadsstuen. Der blev fyret i brændeovnen og ikke mindst i komfuret. Juleaften stod menuen på risengrød og gåsesteg og spist i denne rækkefølge. Der skulle jo lægges en god bund, så man ikke spiste sig mæt i den gode gås. En af kvinderne fra en anden egn JULENS BUDSKAB Meget har ændret sig på de 200 år, som vi lige har hørt fortalt. Gennem generationer har der været mange gode traditioner og lige så mange gode fornyelser. Julen har altid været forbundet med forberedelser, masser af arbejde og store forventninger. Der er dog et fælles træk, nemlig julens budskab og juleevangeliet og det, at familier samles og kan fejre julen med hinanden. Så uanset årstal, historiens begivenheder, tekniske hjælpemidler, købekraft og antallet af indkøbscentre, så er det juleaftens gudstjeneste og samværet, som - stadig - er det bærende. I fortrøstning til, at det fortsat vil være således i generationer efter os, er vi klar til at tage i mod julen, som lige er ved at nå os. Jeg har sammen med Bent taget et tilbageblik på personer og oplevelser. Bent er en god fortæller med øje for detaljer og stemninger, det hele er bragt til papir. Jeg siger tak for en hyggelig eftermiddag og ønsker her Bent Bjerggaard, hans familie og Agedrup Rundts læsere en god jul! 17 AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

18 SMØRREBRØD PLATTER OSTEBORDE PØLSEBORDE KOLD BUFFET VARM BUFFET ANRETNINGER Lene & Dennis Karlsen, Rugløkkevej TØMRERMESTER Kristian Tvergaard Tlf Mobil PIZZA VERO v/ Mehmet og Hassan Mølledammen 7, 5320 Agedrup Brunsgård Autoreparation Speciale: Citroën og Opel - i øvrigt alle bilmærker Petersmindevej Odense C TLF VELKOMMEN HOS MØLLER S Bullerup Nærbutik Lunden 62, 5320 Agedrup Hverdage Spillehal Tips & Lotto Frisk bagerbrød hver dag Franske hotdogs Blomster Anledningskort Åbningstider Alle dage * Tømrerarbejde * Renovering * Tagarbejde * Køkkenmontering 18 CVR NR JOAN STRØM Hammeren 2 BULLERUP Totalløsninger Alt murerarbejde udføres Indhendt gerne tilbud. Jim E. Jensen Markhaven Agedrup Tlf.: Nr DECEMBER 2013

19 Skolebladet AGEDRUP SKOLE Red. Red.: Jan Frederiksen, skolebestyrelsen, Erik Schmidt, lærer AT LEGE ER AT LEVE... En ny legeplads ved Skolefritidsordningen er ved at tage form med skolebørnene som interesseret publikum. Gennem flere års bestræbelser er det lykkedes skolen at skaffe kr. til projektet. Et nyt gyngestativ er også blevet rejst omme bag østfløjen over mod idrætsanlægget. Legepladsen Midgård med træfigurerne er blevet sikret, sådan at begyndende råd er skåret væk. Der søges om midler til en renovering af Midgård. 19 December/januar KALENDEREN Skolebestyrelsesmøde Sidste dag før juleferien Første skoledag efter juleferien NYT SKEMA træder i kraft Skolebestyrelsesmøde Uge 8 Vinterferie SKOLEBESTYRELSEN Thomas Dreisig Thygesen (fmd.) Malou Peterson Porst (n.fmd.) Pia Juel Johansen Preben Skytthe Jan Frederiksen Tom Martin Buchholz Steffen Lauridsen Lene Petersen - (suppl.) Birgitte Andersen (skoleleder) Ole Klitgaard (viceskoleleder) Juliane Ludvigsen (lærer) Claus Toft (lærer) AGEDRUP RUNDT DECEMBER 2013

20 20 TILBUD OM FORÅRS-SFO Tilbud om forårs-sfo er et særligt tilrettelagt tilbud med en glidende overgang fra dagtilbud til skole. Ny struktur i kommunens børne- og ungeafdeling. Agedrup kommer til at høre til distrikt Nord. Alligevel ingen PCB-problemer. Birgittes sidste indlæg som skoleleder. Af Birgitte Andersen, skoleleder Odense Kommune arbejder i øjeblikket på at reorganisere børne- ungeafdelingen således, at der skal tænkes mere helhedsorienteret. Den nye struktur tager afsæt i 15 lokalområder, der samles i tre børne- og ungeregioner: Centrum, Nord og Syd. Agedrup og Seden Skole er placeret i Børn- og Ungeregionen Nord sammen med distrikterne Vollsmose, Søhus/Stige, Tarup/Pårup, Næsby/ Kroggård/Spurvelund og Korup/ Ubberud. Hver region bliver ledet af en børne-og ungechef, som har ansvar for at drive og udvikle både det almene område og sundheds- og forebyggelsesindsatserne for børn og unge i regionen. Børne- og Ungeregionerne har desuden et særligt ansvar for at skabe stærke ungemiljøer for de årige. Regionerne danner rammen om ungepædagogik, og der skal være et tæt samapil med ungdomsuddannelser og øvrige tilbud til unge. Ungdomsskolerne vil derfor forankres her. Det er også i børne- og ungeregionerne, at vi skal fremme sundhed, forebyggelse og inklusion. Her spiller sundhedsplejersker, tale- hørekonsulenter, psykologer og familierådgivere en afgørende rolle. Derfor vil disse faggrupper også blive forankret i regionerne. Ud over disse tre geografiske regioner etableres to nye tværgående afdelinger. En Famille- og velfærdsafdeling, hvor de mest indgribende sociale indsatser er samlet. Desuden en helt ny afdeling for Strategi og sammenhæng, der skal arbejde med den tværgående strategiske, organisatoriske og faglige udvikling. Tanken er, at reorganiseringen skal træde i kraft pr ALLIGEVEL INGEN PCB-PROBLEMER I oktober måned har kommunen foretaget målinger af PCB i indeluften i 22 ejendomme. Undersøgelsen viser, at der er påvist PCB i indeluften i 8 af skolerne, mens der på de resterende 7 skoler og i alle børnehusene ikke er påvist PCB. Alle påvisninger ligger indenfor Sundhedsstyrelsens anbefalede værdier ( ng/m3) for handleplan inden 2 år. En rigtig god nyhed er, at de målinger, der er foretaget på Nr DECEMBER 2013 BIRGITTE Informerer Agedrup Skole viser et PCB indhold i indeluften på ng/m3. Det er så lave værdier, at det ikke giver grundlag for videre handling. OBLIGATORISK FORÅRS-SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013 blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs-sfo på folkeskolerne i Odense Kommune. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af, at man tre steder i Odense Kommune har afprøvet Forårs SFO, hvor de ældste børn i børnehaven er startet i Forårs SFO inden skolestart. En evaluering af pilotprojektet viser, at der har været en stor tilfredshed med tilbuddet blandt både børn og forældre. Forårs-SFO har givet børnene mulighed for at udvikle nye sociale relationer og en fortrolighed med skolens rammer og personale, hvilket har skabt den ønskede tryghed i overgangen mellem dagtilbud og skole/sfo. Hovedkonklusionen i evalueringen er, at det er lykkedes Odense Kommune at skabe et særligt tilbud, der ikke er børnehave og ikke skole, men som skaber en glidende overgang for børnene mellem børnehus og skole. Forårs-SFO er et særligt tilrettelagt tilbud som skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen, med en glidende overgang fra dagtilbud til skole. Forårs-SFO vil være et særligt tilbud, som hverken ligner børnehave eller skolemiljø. I de første måneder vil vi dog læne os mere op ad børnehavemiljøets dagligdag, for så gradvist at sluse børnene ind i skolens dagligdag og aktiviteter, efterhånden som børnene føler sig trygge. Der er rundsendt en infofolder til alle forældre til børn i målgruppen og tirsdag d. 14. januar 2014, vil der blive afholdt et informationsmøde i foredragssalen på Agedrup Skole, hvor vi vil komme nærmere ind på det konkrete indhold. Taksten for Forårs-SFO svarer til en daginstitutionstakst. MIT SIDSTE INDLÆG Dette er mit sidste indlæg i Agedrup Rundt, da jeg går på pension pr Lige nu står folkeskolen over for en kæmpe forandring både på nationalt og lokalt plan. Min alder taget i betragtning synes jeg derfor, det er et godt tidspunkt at stoppe og overlade den nye udvikling til nye kræfter. Jeg har været ansat på Agedrup Skole det meste af mit lærerliv og har været meget glad for at arbejde på skolen både som lærer og leder. Jeg har haft mange spændende og gode år, siden jeg blev ansat som lærer i Jeg vil gerne her rette en stor tak til de forskellige samarbejdspartnere jeg har haft i årenes løb i lokalsamfundet. Det er af stor betydning for skolen og eleverne, at der kan arbejdes sammen på de forskellige fronter. Også tak til elever, forældre og medarbejdere, der har været med til at gøre mine arbejdsår spændende, udfordrende og indholdsrige. Jeg vil slutte med at ønske det allerbedste for folkeskolen i almindelighed og Agedrup Skole i særdeleshed i den udvikling, den skal gennemgå i de kommende år.

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Forårs SFO for dit barn

Forårs SFO for dit barn Tingløkkeskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 36. årgang nr. 3 December 2012 Vinterudgave Referat fra generalforsamlingen er at finde på foreningens hjemmeside www.beringsminde.dk. Det bli r måske hurtigt en kold

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014

Center Nyt. Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00. Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Center Nyt Centerklasserne Mølholm Skole og SFO Yggdrassil, Vejle April 2014 Info-møde om den nye skolereform tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 Læs, lyt og se klip om: Den nye skole-reform På besøg i Den gamle

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Reportage sponsorer. DM4 Vejle.

Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Reportage sponsorer. DM4 Vejle. Vejret viste sig fra sin pæneste side ved DM4 i Vejle, den første weekend i August. Banen i Vejle har et godt layout og er en fornøjelse at køre på. Desværre har de ingen

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

En opfinder bliver til.

En opfinder bliver til. En opfinder bliver til. Hvad er en opfinder, hvem er opfindere, hvordan bliver man opfinder, hvordan ser en opfinder ud? Det er nogle af de spørgsmål mange går og tænker på igennem livet. Der er ikke et

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid

Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Ansøgning til Årets Landsby fra Jordløse, 5683 Haarby. Tema for kåringen i 2012: De mange generationers landsby fortid, nutid og fælles fremtid Årets tema handler om landsbyudvikling på tværs af generationer,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014 Kalenderen 1 Isabella (1. klasse) 8 år 16 Hele Fritteren på Katbakken Karoline J.P. (0. klasse) 7 år Peter (3. klasse) 10 år 2 Frittervenner kommer 17 Stjerneskuddene kommer på

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169

DET SKER I VEDDUM. Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015. Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 DET SKER I VEDDUM Aktivitetskalender JANUAR FEBRUAR 2015 Johny V. Johansen 2006: Udsigt fra Hadsundstien. 29. årgang nr. 169 Januar 2 tor. 1. jan. 2015 Nytårsdag 12:00 16:00 Brugsen holder åbent man. 5.

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere