Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE FAMILIE-SPAGHETTI GUDSTJENESTER KIRKEHØJSKOLE MENIGHEDSRÅDS- VALG 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE FAMILIE-SPAGHETTI GUDSTJENESTER KIRKEHØJSKOLE MENIGHEDSRÅDS- VALG 2016"

Transkript

1 Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE FAMILIE-SPAGHETTI GUDSTJENESTER KIRKEHØJSKOLE Mou Kirke. MENIGHEDSRÅDS- VALG 2016 SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) Dokkedal Kirke. HØSTGUDS- TJENESTER MED KIRKEFROKOSTER SEPTEMBER NOVEMBER 2016

2 KONTAKT Sognepræst Michelle Holst Andersen Dokkedalvej 8, Mou Tlf.: / Fredag er fridag. Graver Jette Kjærgaard Graverkontor for Mou og Dokkedal kirkegårde, Dokkedalvej 10A, Mou. Tlf / eller Kirkesanger Margrethe Smedegaard Tlf Organist Ole Sloth Tlf Præstesekretær Pia Hovaldt Dokkedalvej 8, Mou Menighedsrådsformand Kay-Ole Larsen Mulbjergvej 22, Dokkedal Kirkeværge ved Mou Kirke Rigmor Sams Jørgensen Gl. Egensevej 32, Mou Tlf Kirkeværge ved Dokkedal Kirke Karen Marie Tonnisen Kystvej 220, Dokkedal Tlf.: / Øvrige: KFUM-Spejderne: Lena Nørgaard Aalborgvej 41, Mou. Tlf Mother Theresa Nørkleklub Else Jensen, Junoparken 10 Tlf Sct. Nicolai Tjenesten: Tlf Hvis du har brug for én, der vil lytte. OGSÅ PÅ FACEBOOK DEADLINE DEADLINE Næste Mou Sognehilsen dækker over perioden december 2016 til februar Bladet udkommer den 22. november Deadline for fremsendelse af materiale til næste Sognehilsen er den 31. oktober MATERIALE Materialet fremsendes på til præstesekretær Pia Hovaldt på REDAKTIONSUDVALGET PÅ MOU SOGNEHILSEN ER: Sognepræst Michelle Holst Andersen Formand Kay-Ole Larsen Næstformand Inge-Lise Jensen 2

3 FRA VUGGE TIL GRAV FØDSEL Når et barn bliver født, registreres fødslen i bopælssognet, når barnet er 14 dage gammelt. Er forældrene ikke gift, og de ønsker fælles forældremyndighed, kan en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) indsendes til præstesekretæren elektronisk, inden barnet er 14 dage gammelt, og faderskabet med fælles forældremyndighed registreres samtidig med fødslen. Er en Omsorgs- og Ansvarserklæring (O/A) ikke modtaget, inden barnet er 14 dage gammelt (ugifte forældre), oprettes der automatisk en faderskabssag ved Statsforvaltningen Nordjylland. Erklæringen kan indsendes til Statsforvaltningen. Erklæringerne til både bopælssognet og Statsforvaltningen indsendes via selvbetjening på med NEMid. Er forældrene gift, skal der ikke indsendes nogen erklæring. Begge forældre registreres automatisk sammen med barnets fødsel af bopælssognet. DÅB Henvendelse til sognepræsten for aftale om dato for dåben. Søndagsdåb er populært i sognet, men det er muligt at tilmelde sig en lørdagsdåb én lørdag i kvartalet. Se hvilke datoer det er på faddere vælges og deres navne og adresser meddeles præstesekretæren. BRYLLUP Henvendelse til sognepræsten for aftale om dato for vielsen. Parret tager kontakt til Vielseskontoret, Boulevarden 13, 9000 Aalborg for at få en ægteskabserklæring/ prøvelsesattest. Der kan tidligst anmodes om erklæring/attest 4 mdr. før vielsen, da denne kun er gældende i 4 mdr. Når erklæringen/ attesten er modtaget fra kommunen afleveres den til præstesekretæren sammen med navne og adresser på to valgte vidner. NAVNEÆNDRING PÅ BRYLLUPSDAGEN Ved ønske om navneændring på bryllupsdagen indsendes elektronisk ansøgning med NEM-id via Navneændring på bryllupsdagen er gratis, hvis der skabes navnefællesskab. NAVNEÆNDRING Ansøgning indsendes elektronisk til bopælssognet på med NEM-id. En navneændring koster kr. 510,-. Skal ægtefæller/samlevende/umyndige børn have navneændring samtidig, betales kun ét gebyr, hvis der er navnefællesskab. Spørgsmål om gebyr kan rettes til præstesekretæren. Gebyret betales enten med dankort eller pr. girokort (følg vejledning via Hvis der betales med girokort SKAL kvitteringen afleveres/sendes til Dokkedalvej 8 i Mou. BEGRAVELSE/BISÆTTELSE Dato og klokkeslæt aftales med sognepræsten. Bedemanden hjælper med udfyldelse af dødsanmeldelse. Dødsanmeldelsen med anmodning om begravelse eller bisættelse indsendes elektronisk til bopælssognet (præstesekretæren) via www. borger.dk med NEM-id. Bedemanden kan være behjælpelig med denne indsendelse. Kvittering for modtagelse af dødsanmeldelse fremsendes i anmelderens e-boks. Salmer og forløb af begravelsen/ bisættelsen aftales med sognepræsten. Se også SEPTEMBER - NOVEMBER

4 PRÆSTENS SIDE... Kontraster i efterår og høst Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret, som får så mange følelser op i én, af så modsatrettet karakter: af vemod, af glæde, af længsel, af lethed, af sorg, af afklarethed, af foruroligelse, af ro. Er man i det mismodige hjørne, kan man prøve at ryste efterårsstemningen af sig ved at kalde det sentimentalitet og nostalgi, men det hjælper ikke. Man bliver til stadighed mindet om den stemning, når man går uden for sin dør en efterårsdag. Det er vel derfor, at efteråret er en så særlig årstid. Man bliver mindet om den af morgentågen, af disen, af farverne, af lugtene, af solskinnet, af den klare skarpe luft og af tusmørkets farver. Det er intense måneder før kulde, rusk og dvale indtræffer. Det er måneder, som man for alt i verden ikke kan undvære. Vemodens og længslens årstid. Forgyldt og forgængeligt - en længsel efter hvad der var engang, en længsel og et håb for hvad der må komme. Ubestemmeligt og diset - og samtidig skarpt og klart, et her og nu med hele den gyldne intensitet vi ser omkring os den sidste opflamme, før det er slut. Der er noget uigenkaldeligt ved hvert eneste efterår. Og samtidig er efteråret begyndelse. For mange mennesker er afgørende nyt sket om efteråret, ikke nytår og forår. Mange, om ikke alle af den ældre generation, begyndte skolen efter sommerferien om efteråret. Her fik man nye venner, og det skete flere gange i skoletiden. Man afsluttede skolen om sommeren for at kunne begynde et nyt liv om efteråret. Man kan næsten sige, at voksenlivet begyndte et efterår, hvor man flyttede hjemmefra. Tænker man tilbage, tror jeg, så er efteråret for mange identisk med det nye, det der fik størst betydning i livet. Og nu begynder efterårstiden også her i kirken. Der vil være nye konfirmander, nye minikonfirmander og babyer til babysalmesang. Der vil forhåbentlig også være nye ansigter i Kirkehøjskolen. Efteråret begynder, og kirken vil summe af nyt liv. Efteråret med Trinitatistiden er kirkeårets dagligdag, men det er jo netop i dagligdagen, at vi lever. Så derfor skal kirken ikke kun være festernes kirke og ikke kun sorgens kirke, men netop kirke i det daglige travle liv. Med alle de modsatrettede følelser, som vi bringer herhen til livets kirke. Velkommen til et nyt efterår. Michelle Holst Andersen, sognepræst 4

5 VIL DU VÆRE MED TIL AT HJÆLPE FATTIGE I DANMARK? En seng at sove i. Et varmt bad. En ven der lytter. Det er ting, de fleste af os betragter som selvfølgelige. For fattige i Danmark er virkeligheden en anden. De lever med afsavn. Mange af dem på gaden. Udsatte. Ensomme. Uden alt det, vi andre tager for givet. Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag på vores varmestuer og herberger. Her er kaffe på kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for vores diakonale arbejde bliver større, og vi ønsker, at skabe opmærksomhed om de forhold de mennesker, vi møder, lever med. Derfor har Kirkens Korshær for første gang landsindsamling den 27. november i år. Vær med til at gøre diakonien levende i dit sogn og støt vores arbejde til landsindsamlingen for fattige i Danmark. Du kan melde dig som indsamler eller hjælpe med den lokale planlægning i Genbrugsbutikken i Storvorde, Engvej 49. FAMILIE-SPAGHETTI- GUDSTJENESTER I Mou kirke indføres der familie-spaghettigudstjenester, og det bliver som udgangspunkt ca. den sidste tirsdag i hver måned kl Hold øje med datoerne på gudstjenestelisten - på bagsiden af vores Sognehilsner. Disse gudstjenester er korte og børnevenlige og varer ca. en halv time. Efter gudstjenesten går vi over i konfirmandstuen og spiser sammen. Der serveres børnevenlig mad. Barnlige sjæle er også velkomne. Det er gratis at være med! Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan være med, kontakt: Grethe Sejlund, tlf SEPTEMBER - NOVEMBER

6 KIRKEHØJSKOLE EFTERÅR 2016 Kirkehøjskolen afholdes af lektor i Teologi David Bugge. 6. SEPTEMBER 2016 KL I KONFIRMANDSTUEN I MOU Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren Martin A. Hansens roman Løgneren står ikke blot som en af de bedst solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger, men også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste. 25. OKTOBER 2016 KL I KONFIRMANDSTUEN I MOU»Forløsning under narkose«karen Blixen og kristendommen Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en mærkelig spænding. Store dele af hendes forfatterskab kan læses som ét langt opgør med kristendommen og etikken, sådan som hun mente at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for det magiske og det erotiske og reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en»forløsning under narkose«, hvor der ikke forudsættes nogen indsats fra det menneskes side, der skal frelses. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af netop tanken om den uendelige, betingelsesløse nåde, der intet forlanger af os, men»deklarerer almindelig amnesti«. 8. NOVEMBER 2016 KL I KONFIRMANDSTUEN I MOU Hinandens verden en rejse gennem Løgstrups Den etiske fordring Vi er hinandens verden, siger Løgstrup. Vi har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at vi holder noget af dets liv i vores hånd. Men magten kan bruges vidt forskelligt: til omsorg eller til ødelæggelse. Nogen tredje mulighed gives ikke. Denne sårbare udleverethed i glæden og i lidelsen, i kærligheden og i talens tillidsfulde åbenhed er et gennemgående tema i Løgstrups bog Den etiske fordring. Foredraget giver i en let tilgængelig form en præsentation af grundtankerne i dette 6

7 hovedværk i nyere dansk teologi og viser, hvordan digtningen spiller en helt grundlæggende rolle heri. 29. NOVEMBER 2016 KL I KONFIRMANDSTUEN I MOU Formelen for alt menneskeligt - Kain, Hitler og Knausgård Sjældent har en bog givet anledning til så heftig debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk Min kamp. Romanen beskriver Knausgårds eget hverdagsliv fra hans barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans nuværende tilværelse som digter og familiefar i det politisk korrekte Sverige. Værket har rejst spørgsmålet om det berettigede i ved navns nævnelse at lade ens nærmeste optræde i litteraturen, men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse, hvad der til alle tider har kendetegnet mennesket, og i denne bestræbelse viser navnlig tre skikkelser sig at kunne hjælpe forfatteren. De belyser hinanden og smelter undertiden sammen, og de er: Kain, Hitler og Knausgård selv. David Bugge er lektor i Teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom. Alle foredragene vil blive holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst de omtalte forfattere. Det er gratis at deltage i kirkehøjskolen du skal bare møde op! Alle er velkomne! SALMESANGS- PROJEKT 2. klasse fra Mou skole har til salmesangsprojekt i foråret 2016 lavet disse flotte billeder. SEPTEMBER - NOVEMBER

8 KONFIRMAND- VELKOMST I forbindelse med konfirmandundervisningen starter i uge 40 er gudstjenesten den 25. september kl i Mou Kirke en velkomstgudstjeneste for de kommende konfirmander og deres forældre. Der afholdes orienterings- og opstillingsmøde inden det kommende menighedsrådsvalg her i efteråret Tirsdag den 13. september kl i konfirmandstuen, Dokkedalvej 8, Mou. På mødet har du mulighed for at høre om det konkrete arbejde i dit lokale menighedsråd, og det er også til dette møde, du har mulighed for at stille op som kandidat. Læs mere om regler for opstilling på Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Orientering om næste valgperiode 3) Valg af stemmetællere 4) Opstilling af kandidater 5) Hemmelig afstemning 6) Valg af stillere 7) Eventuelt Mou Menighedsråd 8

9 MØD GENERALSEKRETÆREN FRA FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP I FOLKEKIRKENS HUS Det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg indbyder alle kirkeligt interesserede i stiftet til åbent møde med Generalsekretær Birgitte Quist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp, der vil tale om:»mødet med andre religioner troens betydning i udviklingsog nødhjælpsarbejde i verden«. Mødet holdes mandag den 14. november 2016 kl i Folkekirkens Hus, Aalborg. Birgitte Quist Sørensen siger om aftenens tema:»tro er afgørende for de fleste mennesker i verden, og derfor er det vigtigt at forstå religion og dens betydning i menneskers liv, når man søger at hjælpe fattige og udsatte. I FKN arbejder vi ud fra kristne værdier, men med en forståelse som omfavner alle mennesker uanset SEPTEMBER - NOVEMBER 2016 race, tro eller køn. Vi arbejder sammen med kirkelige partnere men også partnere fra andre trossamfund eller sekulære partnere, hvor vi kan finde fælles værdier«. På mødet, der samtidigt er årsmødet for mellemkirkeligt stiftsudvalg, vil der også være lejlighed til at høre lidt om den kirkelige studierejse til Færøerne, som en gruppe skal foretage til sommer. Mødet er åbent for alle, og traditionen tro byder stiftsudvalget på et lille måltid mad og en kop te/kaffe. Der er begrænset plads, og af hensyn til spisningen er der behov for tilmelding forud for mødet. Tilmelding på til: Sidste frist er lørdag den 6. november eller når alle pladser er optaget. Se flere gode tilbud om foredrag og arrangementer på POKEMON GO! Jeg kan forstå på jungletrommerne, at der er et pokemon-stop på Mou Kirkegård. Skulle der også befinde sig en pokemon på Mou kirkegård, så er I velkomne til at gå ind på kirkegården. Vær dog opmærksom på ikke at træde på gravstederne. Gå på stierne og opfør jer høfligt og pænt overfor dem I møder, da de kan bære sorg. På kirkegården skal der være plads til alle; levende som døde, unge som gamle, sørgende som glade - og hvem ved måske også en enkelt lille pokemon. Når flaget er på halvt eller på helt, så vil vi dog gerne frabede os pokemontrænere på kirkegården. Skulle I være i tvivl om noget, så spørg personalet på kirkegården. Michelle Holst Andersen, sognepræst 9

10 SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) Torsdag den 29. sept kl Provst Anders Bonde, Favrskov:»Når livet ler er det sjældent kun for sjov «. Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind. Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderes påstand, at humor for alvor også er sjælesorg. Emnet belyses med udblik til hverdagens humor. Anders Bonde er på landet, provst og bonde. Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor der er noget til eftertanken. Torsdag den 27. okt kl Peter Vuust»Hvorfor har vi musik? Menneskets musikalske udvikling«med udgangspunkt i en biologisk tankegang fortæller Peter Vuust om menneskets musikalske udvikling, om musikkens sociale betydning og om hvordan musikken finder de menneskelige følelser. Musik er ikke bare musik. Det er også et biologisk fænomen, der udløser reaktioner i hjernens belønningscenter. Samtidig synes musik at have en vigtig plads i menneskehedens udviklingshistorie. Man har f.eks. endnu ikke fundet en menneskelig kultur uden musik, og det ældste kendte musikinstrument er år gammelt. Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder. Ud over at have medvirket på flere end 90 pladeindspilninger, heraf seks som orkesterleder, er han professor på både Det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, internationalt anerkendt hjerneforsker og leder af grundforskningscenteret Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Peter Vuust er en unik blanding af jazzmusiker og forsker i verdensklasse. På grund af sin brede praktiske og teoretiske viden om musik og hjerne optræder han ofte i medierne som ekspert på området. Han er også en efterspurgt foredragsholder, der på både seriøs og underholdende vis formidler sin og andres forskning, bl.a. over for virksomheder, offentlige organisationer, musikskoler, højskoler og gymnasier. Torsdag den 27. nov kl »Vi synger julen ind«kirkesanger Margrethe Smedegaard og organist Ole Sloth synger julen ind med et blandet repertoire af sange med relation til den stundende højtid. Der vil være solistiske indslag, duetter, klassiske sange og salmer, og et stænk af 10

11 jazzklaver. Aftenen sluttes af med fællessang fra højskolesangbogen. Sogneaften med fællesspisning - (Mad & Tro) foregår i Aktivitetscenterets festsal på Dokkedalvej 18 i Mou. HØSTGUDSTJENESTER MED KIRKEFROKOSTER Den 2. oktober kl i Dokkedal Kirke og den 9. oktober kl i Mou Kirke er der høstgudstjenester med kirkefrokoster. Vi pynter kirkerne og fejrer, at høsten er kommet i hus! Efter begge gudstjenester er der gratis kirkefrokost. Alle er velkomne! Der kan betales med: Det koster kr. 75,00 pr. gang incl. mad. Ved enkeltdeltagelse med spisning tilmelder man sig senest mandagen før foredraget. Ønsker man ikke at spise med, koster et enkelt foredrag kr. 50,00, og tilmelding er ikke nødvendigt. Tilmelding til graverkontoret på tlf eller SEPTEMBER - NOVEMBER

12 KRÆFTENS BEKÆMPELSE SEJLFLOD LOKALFORENING Kræftens Bekæmpelses lokalforening har i sin nuværende form eksisteret siden Da kommunesammenlægningen skete i 2007 fik vi gennemført, at de eksisterende lokalforeninger fik lov at køre videre som før i stedet for at blive samlet i én stor forening gældende for hele Aalborg Kommune. Dvs. at der i Aalborg Kommune nu er 4 lokalforeninger: Nibe, Hals, Sejlflod og Aalborg. Vi har et fortrinligt samarbejde og laver både arrangementer sammen og hver for sig. Sejlflod Lokalforening står gennem året for forskellige arrangementer. De tre faste er: Landsindsamlingen, som I alle får besøg af om foråret. Lyserød Lørdag i oktober, som er et arrangement for kvinder i forbindelse med, at oktober er international brystkræftmåned.»tænd et lys for håbet«. En stemningsfuld oktoberaften i Dokkedal Kirke, hvor man til musik, sang og oplæsning eller tale kan lade tankerne gå til dem, man har mistet, eller dem der kæmper mod sygdommen. Og vi tænder lys for dem. Derudover dukker andre ting op. 29. september har vi f.eks. sammen med menighedsrådet i Storvorde en aften med KB s jurister, der vil fortælle om de mange aspekter ved arv og testamente. Og 10. november kommer KB s vicepræsident Lars Christiansen og holder foredraget»når sandheden skal frem«på Trekanten i Aalborg Øst. Samme sted afholder vi 23. august i samarbejde med Bydelsmødre, Aalborg Kommune, 9220 og Himmerlands Boligforening et sundhedsarrangement med henblik på at få de lokale beboere til at benytte de sundhedstilbud, der findes. Desuden kan vi somme tider træffes til markeder og byfester. RECEPTION Mou Hallen afholder reception i anledning af 50 års jubilæum lørdag den 29. oktober 2016 (program følger). 12

13 ROLLESPIL FOR KONFIRMANDERNE Igen i år skal konfirmanderne møde Luthers lære og person på en anderledes levende måde, når de sammen med 4 andre sognes konfirmander skal deltage i et rollespil, der foregår i middelalderen. Derfor har vi brug for hjælp! Vi har brug for bagere, slagtere, tiggere, nogle med pest, soldatere, riddere, gøglere, nogen der har lyst til at komme og passe høns, et kor, og hvem og hvad der ellers skal til for at gøre middelalderen levende. Sidste år var det en fantastisk oplevelse at deltage, og det er pragtfuldt at se konfirmanderne more sig på den måde! Der findes roller, der er en smule repliktunge, og der er roller, der ikke kræver det store. Så der er noget for enhver smag. Forhåbentlig er der mange frivillige ude i sognet, der har lyst til at bidrage til, at konfirmanderne får en fantastisk dag - onsdag den 5. oktober. Ønsker du at bidrage til en spændende, sjov og anderledes dag så kontakt mig på tlf eller Michelle Holst Andersen, sognepræst DOKKEDAL BORGERFORENING ANDESPIL Den 2. november kl Bliver annonceret i avisen. JULEFROKOST I MEDBORGERHUSET Den 12. november kl Bliver annonceret i avisen. SEPTEMBER - NOVEMBER

14 KFUM SPEJDERNE Bæverne var midt i juni måned med på MUS-lejr på Thorup hede. Vi mødte skøre opfindere, tossede professorer og gale videnskabsmænd på vores færden rundt til de mange aktiviteter. I det tidlige forår fik ulvespejderne den gode nyhed at de kunne komme med på lejr på Helgenæs. Vi drog afsted en lørdag morgen. Ved ankomst blev lejrpladsen bygget. De skønne Mols bjerge blev travet tynde, idet vi tog 30 km mærket, hvilket gjorde de unge mennesker meget stolte. Vi besøgte Skødshoved havn, hvor vi bla. skulle fange krabber og have væddeløb med dem. Vi hørte om krabbernes liv, og hvordan man ser forskel på han og hun krabber. Michelle holdt en andagt for os, og et par dage senere fortalte hun os om de nordiske guder, Tor, Odin, Freja, jætterne og aserne, der står skåret i træ ved Fuglsø. Både bæverne og ulvene havde hver især en rigtig god og spændende lejr. 14

15 SEPTEMBER - NOVEMBER

16 ALLE HELGEN GUDSTJENESTER Den 6. november kl i Mou Kirke og kl i Dokkedal Kirke afholdes der Alle Helgen gudstjenester. Her mindes vi de mennesker, som ikke er her mere, og som har betydet meget for os. Ved gudstjenesterne oplæses alle navnene på dem, der er døde og/eller begravet/bisat i Mou Sogn siden sidste Alle Helgen. BØRNEGUDSTJENESTE Vi fejrer det nye kirkeår og begyndelsen på den søde juletid med en børnegudstjeneste 1. søndag i advent den 27. november i Mou Kirke kl Gudstjenesten vil vare maks. 45 minutter, hvorefter vi følges over på Trekanten og ser lysene på juletræet blive tændt, mens vi synger en af julens dejlige sange eller salmer. For at bringe julestemningen helt i top sælger spejderne gløgg og æbleskiver, og der vil være boder med salg af adventskranse og andet julepynt. Julemanden kommer og deler slikposer ud til børnene. I tilfælde af regn, sne, kulde og rusk går vi i konfirmandstuen. Alle er velkomne! 16

17 LØRDAGSDÅB I 2016 er der mulighed for lørdagsdåb følgende lørdage: 17. september 26. november Det er muligt at have dåb både i Mou kirke og Dokkedal kirke samme dag. I så fald er tidspunkterne skiftevis i kirkerne kl og Se gudstjenestelisten på bagsiden af bladet. Michelle Holst Andersen, sognepræst KIRKELIGE HANDLINGER MOU DÅB Juni 26. Johanne Frisdal Thygesen VIELSER/VELSIGNELSER Maj 21. Line Andreasen og Kenneth Andreasen August 06. Hannah Eskemose og Bo Eskemose BEGRAVELSER/BISÆTTELSER Juni 04. Leif Gunnar Nielsen Juli 02. Orla Ihler Madsen DOKKEDAL DÅB Juli 24. David Møldrup Derby VIELSER/VELSIGNELSER Juli 16. Camilla Guldbrandt Porse og Kenneth Guldbrandt Porse BEGRAVELSER/BISÆTTELSER Juni 24. Benthe Rask August 09. Jimmie Klitgård Hansen SEPTEMBER - NOVEMBER

18 MINDEORD FOR BENTHE RASK Benthe Rask blev valgt som suppleant til menighedsrådet i Som suppleant var hun særdeles aktiv og deltog i så godt som alle møder i menighedsrådet. Hun var meget aktiv og havde ofte markante meninger, om det der skete, og skulle ske i sognet, fordi hun gik op i, at det skulle være kirker og et sogn, hvor alle skulle kunne føle sig velkommen. Da et medlem i menighedsrådet fraflyttede sognet i februar 2015, trådte Benthe Rask ind som medlem af menighedsrådet. Det er Benthes fortjeneste, at så mange af kirkefrokosterne er blevet gennemført, så smukt og festligt pyntet og med så lækker mad, som tilfældet har været. Herudover var hun med i aktivitetsudvalget og bidrog med såvel praktiske som indholdsmæssige idéer og aktiviteter, og endelig deltog hun i arbejdet i bestyrelsen for Dokkedal Dagene Musik langs Kysten. Vi havde stor glæde af hendes erfaring inden for IT, og hun var drivkraften i fremstillingen af folderen til Dokkedal Dagene - Musik langs Kysten. På trods af alvorlig sygdom forsøgte hun at være aktiv til det sidste i blandt andet Dokkedal Dagene - Musik langs Kysten, og hun deltog også i vort møde med Aalborg kommune i begyndelsen af maj måned i år. Karakteristisk for Benthe var, da hun trods sygdom spurgte om der dog ikke var noget, hun kunne hjælpe med. Benthe Rask døde af sin sygdom 70 år gammel den 17. juni Vi vil savne hende i vores arbejde i såvel menighedsråd, aktivitetsudvalg og i bestyrelsen for Dokkedal Dagene - Musik langs Kysten. Et originalt og spændende islæt er væk. Æret være hendes minde. Kay-Ole Larsen Formand for menighedsrådet 18

19 ALTERVINEN ER IGEN DRUESAFT Menighedsrådet har besluttet at gå tilbage til druesaft i forbindelse med nadveren ved højmesserne. MOU SOGNS MENIGHEDSRÅD Kay-Ole Larsen (Formand) Mail: Hans Buus Telefon: Mail: Inge-Lise Jensen (Næstformand) Telefon: / Mail: Kirsten Frost Sommer Petersen (Kontaktperson for personalet) Telefon: Mail: Rigmor Sams Jørgensen (Kirkeværge - Mou) Telefon: Lis Birgit Guldbæk Telefon: Mail: Lena Nørgaard Telefon: Mail: Kontaktoplysningerne kan også findes på SEPTEMBER - NOVEMBER

20 GUDSTJENESTE- OG AKTIVITETSLISTE DATO Mou Dokkedal Aktivitetscenter 04. september 15.s.e. trinitatis september Kirkehøjskole Se omtale i bladet i Konfirmandstuen 11. september 16.s.e. trinitatis Orienterings- og Opstillingsmøde 13. september Se omtale i bladet i Konfirmandstuen 17. september Lørdagsdåb 12.00* 10.30* 18. september 17.s.e. trinitatis september 18.s.e. trinitatis - Konfirmandvelkomst september Familie-spaghettigudstjeneste september Sogneaften med fællesspisning oktober 19.s.e. trinitatis Høstgudstjeneste oktober Kræftens Bekæmpelse Tænd et lys for håbet Se omtale i bladet 09. oktober 20.s.e. trinitatis Høstgudstjeneste oktober 21.s.e. trinitatis oktober 22.s.e. trinitatis oktober Kirkehøjskole Se omtale i bladet i Konfirmandstuen 27. oktober Sogneaften med fællesspisning oktober 23.s.e. trinitatis november Familie-spaghettigudstjeneste november Alle Helgen november Kirkehøjskole Se omtale i bladet i Konfirmandstuen 13. november 25. s.e. trinitatis november Sidste søndag i kirkeåret november Familie-spaghettigudstjeneste november Sogneaften med fællesspisning november Lørdagsdåb 10.30* 12.00* 27. november 1.s. i advent - Børnegudstjeneste november Kirkehøjskole Se omtale i bladet i Konfirmandstuen Hvor ikke andet er oplyst, er gudstjenesten ved sognepræst Michelle Holst Andersen. Ekstra musikalsk indslag. 1 ved Aage Hedevang Grum-Schwensen. * Mulighed for lørdagsdåb. Er ingen dåb bestilt afholdes gudstjenesterne ikke. Der er kirkekaffe efter hver søndags-gudstjeneste. KIRKEBIL Der kan der bestilles gratis kirkebil til gudstjenester og aftensang, senest dagen før, hos Terndrup Taxa Ordningen er normalt forbeholdt kirkegængere med gangbesvær, eller hvor transportforholdende i øvrigt er urimelige. Har du brug for en kirkebil, der kan tage kørestol med, oplyses det ved bestilling. Design og grafisk produktion: Basis-Tryk, Dronninglund.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DE DANSKE EVERGREENS DE 100 BEDSTE NYE SALMER DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DE DANSKE EVERGREENS DE 100 BEDSTE NYE SALMER DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DE DANSKE EVERGREENS DE 100 BEDSTE NYE SALMER Mou Kirke. DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) Dokkedal Kirke. FRILUFTS- GUDSTJENESTE

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

November 2017 januar 2018

November 2017 januar 2018 November 2017 januar 2018 Friluftsgudstjeneste i Vester Nebel september 2017 Babysalmesang Et nyt hold begynder den 10. januar 2018 kl. 10 i Bryndum Kirke og fortsætter til den 7. marts Vi danser, leger

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Efteråret 2010 Nr. 4 Padesø Kirke PRÆSTEN Friluftsgudstjenesten på Kongsdal Vi havde regnet med, at der ville komme mange til vores friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé?

SOCIALDEMOKRATERNE. med motorvej mod vest - så det gavner hele kommunen Stem: Niels Therkildsen. Har du fået en fiks eller fed idé? Har du fået en fiks eller fed idé? Planlægning og idéskabning omkring Andst nye samlingspunkt vores Fælles Foreningshus er godt i gang i forskellige udvalg, og der er masser af spændende ting at gå i gang

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) KIRKEFROKOST KIRKEHØJSKOLE

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) KIRKEFROKOST KIRKEHØJSKOLE Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE DOKKEDAL DAGENE BABYSALMESANG Mou Kirke. SOGNEAFTEN MED FÆLLESSPISNING - (MAD & TRO) KIRKEFROKOST KIRKEHØJSKOLE SALMEMARATON Dokkedal Kirke. AUGUST NOVEMBER 2015

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8

4Frivillige sætter deres præg SIDE 2. Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 4Frivillige sætter deres præg SIDE 2 Minikonfirmander SIDE 4 Højskoledag SIDE 7 Fredens Kirke lukkes tre måneder i efteråret SIDE 8 Nr. 4-2015 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d SEPTEMBER - NOVEMBER 2013 provstens orlov Kirkeministeriet har bevilget provst Hasse N. Jørgensen, Askov, studieorlov i tre måneder (sept., okt., nov.). Studieorloven har til

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

oktober november december

oktober november december Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 oktober november december Indhold: Hvem er vi? 2 Thomas Kingo 3 Menighedsrådsvalg 3 Kalender 4-5 Musikgudstjeneste 6 Familiegudstjenester 6 Alle Helgen 6 Babysalmesang

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirke & Sogn. aunslev bovense

Kirke & Sogn. aunslev bovense Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 1 december 2013 - marts 2014 Det kimer nu til julefest Synger vi juleaften i kirken så taget er nær ved at løfte sig. Juleaften skal vi synge de salmer vi kender.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 52. årg. 2015 September Oktober November Konfirmander 2015-2016 En varm velkomst til årets nye konfirmander! Konfirmander fra Firkløverskolen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4 - årgang 26 September Oktober November 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen, Kragholmvej 8, 7742 Vesløs, tlf. 97 99 30 45, email:

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s.

Kirkebladet. Læs om. Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund. December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang. Glædesblus...s. Kirkebladet Ørsted Holbæk Udby Voer Estruplund December 2015, januar og februar 2016 / Nr. 1 / 45. årgang Læs om Glædesblus...s. 2 Musik bag tremmer...s. 3 Akutlægehelikopter...s. 3 Julekoncert...s. 4

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere