Brug af Emit til Divisions match (m.v.).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug af Emit til Divisions match (m.v.)."

Transkript

1 Brug af Emit til Divisions match (m.v.). Opdateret: Denne vejledning er baseret på: etiming version 1.9 mdivision version 1.13 Brug af MTR4 læse enhed Installation: Følgende erfaringer gælder for Windows XP SP2 eller SP3. Windows Vista fungerer ikke godt med etiming version 1.9. Opret en selvstændig bruger under XP, kald denne Emit Installer ikke andre programmer under denne bruger etiming programmet installeres se brugernavn og serie nummer i fil. MTR4 USB driver installeres. Download evt. nyeste driver version fra Timing komponent / Klokkekomponent installeres. ept_setup3421.zip. Generelle bemærkninger: Under forberedelsen: Sørg for at tage backup jævnlig. Omdøb etime.bak filen til et passende navn der kan identificeres efterfølgende. Ingen back.up under løbet Ved installation af mdivision skal programmet mdivisionutil.exe evt. køres for at indtaste korrekt brugernavn og nummer (hhv. "AaIG O-afdeling" og 1184). Passwork til etiming sønderborg. Aalborg OK har en kommenteret udgave af den officielle Emit manual: "Aalborg version af etiming Komme igang.doc" Brug KoK løbsmanual som reference. Bemærk enkelte afvigelser bl.a. beskrives anden emit aflæser enhed: PC opstilling: loebsmanual_b-loeb_ 2_3_ doc Se skitse Tip: forbind alt, inden der sættes strøm på fra generatoren 2 x ekstra brik i mål til tjek og reset Se dokumenter netværksopsætning af etime.doc netvaerksopsaetning _af_etime.doc (indsættes) Side 1

2 Brug to Pcer som sammenkobles i netværk. Enten direkte via krydset Ethernet kabel, eller via hub/switch. Brug to forskellige IP adresser, f.eks x (hvor x=1 eller 2). Den ene PC er master. Denne indeholder etiming database filerne (system.mdw og etime.mdb) samt forbindelse til Emit tidstager enheden (MTRx). På master Pcen deles det drev hvor databasen ligger så slave Pcen kan mappe dette drev, f.eks. som Z. Den anden PC er slave. På denne PC opsættes etiming til at databasen peger på Pcens database filer (via et mapped drev). Slave Pcen bruges typisk til printerserver. Husk at share printeren så der også kan printes fra Master Pcen. Retningslinier for brug af de Pcer: o Master: Reserveres til at vise tidstager billedet i mål og ikke andet! Tidstager billedet viser resultatet af aflæste brikker. Dette er vigtigt da det skal checkes at en brik reelt er aflæst og om det er en lejebrik (grøn farve). Det kan samtidig med det samme ses om en løber er diskvalificeres (DSQ) eller ukendt løber o Slave: På denne foretages alle rettelser omkring løbere, brikker osv. Herfra udskrives resultatlister. o Udskrift kan ske fra Master PC, men det er upraktisk. mdivision programmet bruges til udskrivning af resultater. Det kan køres på bade slave og master, idet det bl.a. meget let viser hvor mange løbere der er tilbage i skoven, i de enkelte klasser m.v. mdivision: Brug programmet til at udskrive startlister (til ophængning) og resultat lister. MDivision: Bemærk at programmet skal sættes op med de klubber der er i match! Printer. Klubbes laserprinter (Laserjet5L) er en parallel printer og kræver derfor en standard centronics port som desværre kun findes på ældre maskiner. Den ene PC i netværket skal derfor fungere som printerserver og dele printeren til andre maskiner på netter Indstil printeren til deling på netværket. Løbsstrategi - fordeling af starttider på klasser: a. Find den bane der er flest løbere på. Denne bane vil normalt være styrende for hvor længe starten tager. b. Fordel derefter banerne på lige og ulige minut tal, i rækkefølge efter hvor mange løbere der er på en bane. Eksempel: B-Løb/Div.match Jørgensgaard Skov, 30. September 2007 Liste opdateret: Dato: Klokken 18:18 Division match B-løb Lige minut tal Ulige minuttal Bane # Klasse Antal Eftertilm Klasse Antal Eftertilm I alt Rækkeflg Tid Min. Start Sluttid Start Sluttid Bane # 1 Bane Åben :01 10: Bane 2A :28 11: Bane 2B 8 1 Åben :01 11: Bane 3A :57 11: Bane 3B 10 3 Åben :00 11: Bane 4A :59 11: Bane 4B 10 Åben :00 10: Bane Åben :01 10: Bane Åben :01 10: Bane 7A :50 11: Bane 7B 11 1 Åben :00 10: Bane Åben I alt c. Fordel klasserne så der så vidt muligt er jævnt fordelte starter gennem hele start perioden. Evt. må accepteres 1 eller 2 løbere pr. minut tal, eller kun et minuts interval mellem løbere på samme bane for at få tiderne til at hænge sammen. d. Undgå at løbere på baner med fælles første post starter samtidig. Forberedelse: 1. Opret løb i Emit. Ny database oprettes (Ny database). Rør ikke ved denne database, men tag løbende back-up under hele forberedelsen jf oven for. Side 2

3 2. Indstil løbets nul-tid til mindst 30 minutter før første start. Er dette kl. 10:00, er en passende nultid klokken 09:30. Hvis der er fri start fra kl. 09:30 er dette også ok. Nultid må dog ikke være senere end tidspunktet for første mulige fri-start. 3. Angiv antal baner. Til divisionsmatch er dette Direktoriet hvor databasen gemmes bør navngives efter f.eks. løbsdatoen. Oprettelse af baner: 1. Til divisions match er der 12 baner, som navngives efter følgende princip: Emit bane nr. Bane navn 1 BANE1 2 BANE2A 3 BANE2B 4 BANE3A 5 BANE3B 6 BANE4A 7 BANE4B 8 BANE5 9 BANE6 10 BANE7A 11 BANE7B 12 BANE8 2. Når post nummer fordelingen på de enkelte baner er kendt lægges de ind. Det kan dog vente til senere. Bemærk at målpost altid er 100 og ikke med i post definitioner fra Condes (og dermed ikke står på postdefinitionslisten). Slut posten er som regel Import fra Condes: Fungerer ikke godt (slet ikke?) den manuelle metode er mere sikker og tager ikke lang tid. 4. Husk at angive banelængerne i meter. Data fåes fra Condes eller post definitionene. 5. Check om der er baner der har samme første post. Det er praktisk at checke på dette tidspunkt. De må da ikke starte samtidig og helst med 2 min. mellemrum. Det påvirker startliste fordelingen se nedenfor. Hent løberdata fra O-service. 1. Luk for tilmeldinger. Skal ske kl. 19:00 ugen før løbet (for B-løb / div. Match) jvf. reglementet. 2. Data hentes fra O-service når disse er godkendt af klubbernes løbs-tilmeldere. Det er bedst at vente til alle løbere er godkendt da løbs-tilmelder ofte retter detaljer inden godkendelse. 3. I O-service hentes data til.csv fil som efterfølgende åbnes i Excel eller Open Office og gemmes i Excel fil format (.XLS). Bemærk at til divisions matchen er tilmeldingen delt i to dels til B-løbet, dels til selve divisionsmatchen. De to tilmeldinger hentes som to forskellige filer. Tip: I Open Office åbnes CVS filer ikke automatisk. Skal åbnes via Data > Tekst til kolonner. Gem som.xls fil. 4. Eftertilmeldinger kan ske indtil torsdag før løbet kl. 19:00. Så vidt muligt bør eftertilmelding ske via O-service. Vent med at hente eftertilmeldinger til efter der er lukket for tilmelding. 5. I etiming importeres data til fra de to Excel filer. Ved importeringen oprettes klasser og klubdata automatisk. Dette skal IKKE gøres manuelt! Fil > Importer > Fra Excell 6. Når eftertilmeldinger er hentet fra O-service kan de efterfølgende importeres til etiming. 7. Mailtilmeldinger (typisk udenlandske deltagere) overføres til et regneark med samme kolonner som downloadfilen fra o-service Mapning af klasser og baner: Side 3

4 Bemærk: I etiming vil der være blevet oprettet to typer klasser til hhv. divisionsmatch og B-løb. Klasserne i B-løbet er benævnt: Åben1, Åben2...Åben8 (8 forskellige klasser) mens de til divisions matchen har de normale klasse betegnelser (H-10, H21- osv). Hver klasse skal tildeles een af de tidligere oprettede baner, efter følgende retningslinier (nogle klasser i divisonsmatchen kan mangle): Emit bane nr. Bane navn Klasser B-løb Klasser Divisionsmatch Bemærkninger 1 BANE1 Åben1 H20-, H21-, H35-2 BANE2A - H-16, H40-, H45-, H50 3 BANE2B Åben2 D-20, D21-, D35-4 BANE3A - H55-, H60-5 BANE3B Åben3 D-16, D40-,D45-6 BANE4A - H65-7 BANE4B Åben4 D50-8 BANE5 Åben5 H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H35-B 9 BANE6 Åben6 D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D-35B 10 BANE7A - H-12, H-14B, H-20C, H21-C 11 BANE7B Åben7 D-12, D-14B, D-20C, D21-C 12 BANE8 Åben8 D-10, H-10, H-12B, Beg Klassen har fristart, typisk 30 minutter før første start. Bemærk at de Åbne baner (til B-løbet) er tildelt B-banerne (BANExxB). Dette er normen men i princippet er der frit valg om f.eks. Åben4 skal løbes på BANE4A eller BANE4B. Tip: I Excel filen fra O-service, fremgår det af en kolonne hvilken bane en given klasse skal forbindes til f.eks. at H-20 skal løbe BANE1. Tip: No Class er default skraldespand til løbere uden klasse. Bruges bl.a. ved ukendte brikker. Ovenstående tabel bør udskrives og placeres i bl.a. start, idet sammenhæng mellem banenavne og klasser ikke er særligt gennemskueligt. etimings banenumre (1...12) bør så vidt muligt ikke bruges på udskrifter (startlister, resultater, brikker etc) i det disse numre ikke har nogen funktion. Brug så vidt muligt BANENAVN i stedet. mdivision programmet bruger BANENAVNE på både starte og resultat lister. Forberedelse til trækning af startliste: Seedning bruges især ved større løb. Feltet under løber bruger til at prioritere løbere indenfor samme klasse. Jo højere nummer jo senere start. Brug f.eks. 2 = Seedning gruppe A (sidst startende) 1 = Seedning gruppe B (mellemstart) 0 = Rest (default) -1 bruges til vacante Hvis der er løbere uden for konkurrence, som derfor skal starte først, sæt dem da til 0, og Ryk A, B, C grupper til hhv. 3, 2, 1 Side 4

5 Sortering inden for klasse kan forenkle startlistegenerering, men er ikke påkrævet. Under Klasser kan angives en rækkefølge. Dette bruges når flere klasser deler samme bane. F.eks. H40 og H45 deler bane 3, og H40 skal starte først: 1. H40 sættes til række følge 1 2. H45 sættes til række følge 2 De klasser der ikke deler baner sættes til 1. Generering af startliste: 2. Startlisten kan ikke generes endeligt før der er lukket for eftertilmeldinger! Forsøg gerne før tiden med at finde den rigtige fordeling, men undlad at lave udskrifter m.v. før eftertilmeldinger er sluttet. Alternativt skal alle eftertilmeldte indplaceres til sidst! 3. Klasser knyttet til BANE8 har fristart. Dette noteres ved under menupunktet klasser for pågældende klasse at sætte kryds i feltet fristat : (bemærk stavefejlen) 4. Startinterval for fristart kan sættes til Før øvrige baner er startinterval normalt 120, men se iøvrigt efterfølgende. Felterne rækkefølge og Ant.pr. interval skal ikke ændres men begge sættes til værdien For at generere startlisten skal følgende observeres/rettes til: a. Startrække følgen styres af felterne Første start og Start interval b. Normalt skal der være 2 minutter mellem startende på samme bane. c. Hvis to eller flere baner har samme første post kan to løbere på de to baner IKKE starte samtidig. Check post listen. d. Så vidt muligt startes mellem to og fire løbere pr. minut. e. Normalt skal start være afsluttet efter ca. halvanden time (aftale i Sydkredsen). f. To løbere fra samme klub (på samme bane) må ikke starte efter hinanden. Det bør etiming selv håndtere, men kontroller dette manuel 7. Når tiderne er fordelt vælges Trække startliste. Man vil her få en fejlmeddelse, som blot ignoreres. Side 5

6 8. Feltet opdater banenr skal afkrydses. Eller vil udskrifterne vise sammen banenummer for alle klasser: 9. Herefter kan startlisterne genereres 10. Der vil typisk være tale om et recursivt forløb hvor der justeres på starttider og evt. startinterval indtil startlisten er passende jævnt fordel. 11. Når startlisten er på plads, skal man MANUELT rette de løbere til der har særlige ønsker omkring tidlig/sen starttid. Samtidig kan enkelt løbere flyttes for at sikre jævn fordeling, f.eks. flyt løbere fra minuttal med fire starter til minuttal med kun en start. HUSK dog at to løbere på samme bane ikke må starte samtidig, men helst skal have 2 minutter (evt. 1 minut) mellem sig. 12. Bemærk at følgende regel fra DOF (se afsnit om divisionsmatch i DOF regler) skal overholdes: To løbere fra samme klub må ikke starte efter hinanden. ETiming fordeler tilsyneladende ikke dette korrekt, og det skal derfor efterfølgende kontrolleres/korrigeres manuelt. (Løber>Nyt startnr./starttid) 13. Det er i Sydkredsen aftalt at et løb så vidt muligt skal afvikles (startes) indenfor ca. 1½ time. Det betyder at baner med samme 1. post om nødvendigt må startes med 1 minuts interval, og at op til 5-6 løbere startes samtidig frem for 3-4 jævnt fordel over en længere periode. Udskrifter: Følgende skal udskrives: o Labels til brikker. Udskrives på selvklæbende A4 ark som efterfølgende klippes ud og overføres til backup kort: o Startlister til start, sorteret efter tid. Mindst tre til brug i START. o Startliste alene for fri-start (BANE8). Check med hvad de ønsker i start: Det kan være praktisk at Fristart (og evt. bane 7A og 7B) kan checkes separat under start. Side 6

7 o Lister til ophængning. Udskrives fra mdivision sorteret hhv. efter baner og klub. Evt. kan fra etiming generes en alfabetisk startliste til ophængning. o HTML filer til nettet udskrives ligeledes fra mdivision. o Rettelses lister til brug i start for rettelse af brik numre m.v. "Emit Rettelses liste.doc" Start af løb, Start >tidtagning (starter kommunikationen mellem PC erne) Slet data MTR sletter alt Stille ure: o Emit2 s PC er master o på MTR enhederne: MTR>stil klokken) o starturene: Første ur skal være 4 minutter før startid Ændringer under løbet. Generelt: noter alle rettelser på Emit Rettelsesliste.doc og gennemfør rettelserne ind i mellem når der er rolige perioder Ukendt brik: Rettes ved følgende procedure: o Ret løber data (brik nr.) for pågældende løber under Data -> Løbere. Foregår på slave-pc en o Vælg Tidtakning -> Læs ukjent brik. Indtast brik nummer. (menuen kommer frem når Tidtagning er valgt) o Fejlen er nu rettet. Løber tilmeldt forkert bane: o Samme procedure som for ukendt brik nummer, men nu rettes blot data for løbere, bane nummer eller klasse, og derefter læs ukendt brik. Ny løber: o Data > løbere > + Disket-ikke disket o Rettes i detalje Ikke startet o indmeldes på basis af tilbagemeldinger fra start. Start noterer alle ændringer på ændringssedlen og ringer til beregningen i pauser. Beregningen noterer også ændringen, som gennemføres i pauser. Tjekkes mod ikke benyttede kontrolkort. Hvor mange er der tilbage i skoven? o Resultat>Skriv statusrapport Logfil: Emit generere en logfil ved ukendt brik nummer. Det kan brug i stedet for Læs ukjendt brik. Hent alle data i MTR: Kan bruges hvis computer går ned eller backup Emit.mdb fil skal bruges. Læser alle data til databasen fra MTR. Side 7

E-time kursus. Kursus indhold 1

E-time kursus. Kursus indhold 1 Kursus indhold 1 Installation af softwaren. Opsætning til et løb. Hent data fra O-service Klargøring i regneark Særlige hensyn vedrørende B-løb Importere data til løbet Aktivere en backup af løbet Planlægning

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. BRUGERVEJLEDNING Til Ecofleet Autolog Kørebogens PC program Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9

Skyttecenteret. Manual. Peer Larsen 2012-2013 1. Version 9 Skyttecenteret Manual Version 9 Peer Larsen 2012-2013 1 Indholdsfortegnelse Installering... 5 SQL server Express 2008... 7 Den første gang programmet starter op.... 9 Brugere... 9 Kontingenter... 9 Opdatering/ny

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

XELLENT BRUGER MANUAL

XELLENT BRUGER MANUAL XELLENT BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Introduktion... 6 Velkommen... 6 Nøgle features:... 7 Kom godt i gang... 8 Licens aftale... 10 Dongle udseende:... 11 Installation af Xellent...

Læs mere

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog.

Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Brugervejledning Til den 100% automatiske kørebog Version 3.7.xx Visse funktioner beskrevet i denne manual er ikke tilgængelige i alle versioner af Autolog. Funktioner markeret GARMIN, er kun tilgængelig

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:

SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: Læg budget i Excel SÅDAN! Hold styr på husholdningsbudgettet med Excel. DET SKAL DU BRUGE Excel fra Microsoft Office (alle versioner) eller OpenOffice-programmet Calc,

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC

2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC 2012 Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 7 FORSKELLIGE VERSIONER AF PROGRAMMET... 8 ARTIKEL OM PROGRAMMET...11 HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL...17

Læs mere

kmastra brugervejledning

kmastra brugervejledning Sidst opdateret 26. august 2008 Indholdsfortegnelse Intro til kmastra... 2 Krav til PC en... 2 Browser... 2 Postsystem... 3 Acrobat Reader... 3 Terminalprogram... 3 Hvilke tælledata kan kmastra efterbehandle?...

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.0 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 Trådløs kommunikation... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 4 URSTYRING FRA PC...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Kom godt i gang DdB s Foreningssystem Ver. 3.4

Kom godt i gang DdB s Foreningssystem Ver. 3.4 Kom godt i gang DdB s Foreningssystem Ver. 3.4 Udarbejdet af EDB-udvalget Marts 2002 Revideret Maj 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang...4 Målsætning med Foreningssystemet...4 Målsætning med Kom godt

Læs mere

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010

CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 sdfsdfsd 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 CRM til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere