Start på videresendt besked:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Start på videresendt besked:"

Transkript

1 Start på videresendt besked: Fra: John Strand Dato: 16. august 2016 kl CEST Til: Emne: Her er nogle gode spørgsmål til borgmesteren Kære kommunalbestyrelsesmedlem, Jeg kan forstå at mine afsløringer har skabt lidt støj i dag lad mig starte med at sige at jeg kun har et mål og det er at skabe den transparens som nogle kæmper i mod og jeg mener at der er masser af dokumentation for at det tele udbud man gennemført er designet til Verdo. Hvis man skal forstå denne sag og borgmesterens rolle så skal man se på sagen med både Randers Kommunes øjne og med Verdos øjne. I praksis så har denne sag to sidder på samme måde som borgmesteren har to kasketter. Jeg vil anbefale dig at spørge borgmesteren og kommunaldirektøren hvorfor kommunen når de over for kommunalbestyrelsesmedlemmerne kommentere på mine mails ikke har fundet anledning til at fortælle dig hvorfor man har annulleret teleudbuddet. Jeg kan heller ikke forstå hvorfor de ikke har fortalt dig som kommunalbestyrelsesmedlem om hvorfor den aktør som bød og som kommunen udråbte som vinder ikke får kontrakten i første omgang og hvorfor man vil gennemføre en nyt teleudbud. Rent faktisk så kunne jeg nemt lave en liste over ting som jeg syntes bør komme frem således at I der sidder i kommunalbestyrelsen kan få et retvisende biled af det der er sket og hvorfor tingene er sket. Jeg vil også anbefale dig at spørge borgmesteren om hvordan økonomien er i Verdo Tele A/S og hvor meget de har tabt de sidste 15 år. Du kan spørge om den telekontrakt som kommunen havde i udbud er af vital betydning for Verdo Tele A/S. Når du spørger om det så kan du også spørge borgmesteren om salget af 25% af Verdos fiber til SE ikke var en smart måde at sminke regnskabet på i Verdo en model hvor SE fik råderet over al Verdos fiber mod at købe 25% til en overpris der rent praktisk betød at Verdo slap (regnskabsteknisk) for at konstatere yderligere tab. Hvis jeg skal sige det meget enkelt så ved borgmesteren alt om de udfordringer Verdo Tele A/S har og borgmesteren ved at SE som har købt 25% af Verdos fiber har brug for den kontrakt for at få deres investering i Verdo til udvikle sig positivt. Personligt kunne jeg godt tænke mig at vide om kommunens teleudbud har været med i drøftelserne da SE købte 25% af Verdos fiber til en overpris. Sådan startede sagen er det sådan Randers kommune håndtere aktindsigtsanmodninger.

2 Lad mig starte med at sige at jeg i første omgang sendte en helt almindelig og banal aktindsigts anmodning til kommunen. Efterfølgende fik jeg ikke svar fra kommunen men fra en advokat som kommunen har hyret ind til at håndtere dialogen med mig. Kommunens advokat skrev følgende til mig: Randers Kommunen har bedt LETT bistå men de henvendelser, du har rettet dels til virksomheden Netplan, dels til Randers Kommune om et forestående udbud af WAN infrastruktur i Randers Kommune. Jeg vedhæfter besvarelse af de spørgsmål, du stillede den 20. januar 2016 til Netplan. Vi er bekendt med, at du den 16. februar 2016 tillige har anmodet om aktindsigt i en række oplysninger. Vi har forstået, at du er indforstået med en pragmatisk løsning i relation til denne aktindsigtsanmodning. Af den grund beder jeg dig oplyse, om du i lyset af vedhæftede besvarelse fortsat ønsker at opretholde aktindsigtsanmodningen i uforandret omfang. Jeg vil anbefale dig at spørge borgmesteren om hvorfor kommunen hyre en partner hos et af de større advokatfirmaer i København til at besvare en banal aktindsigtsanmodning. Jeg har ikke oplevet det før og jeg kender ingen andre mennesker der har oplevet at en kommune vælger at hyre en advokat til at svare på en banal aktindsigts anmodning. Jeg formoder at årsagen til at kommunaldirektøren valgte at bruge penge på en dyr advokat er at jeg er kendt for at være god til at skabe transparens når kommuner ikke bryder sig om at der skal skabes transparens. I praksis så ved kommunaldirektøren hvad der foregår og han ønsker ikke at blive indlandet for meget i tingene advokaten skulle nok skabe afstand mellem kommunen og mig. Allerede fra den første dag er der flere ting der har fået mig til at tro på at tingene ikke er kørt efter bogen og at det kommunen har gjort er gjort med det formål at man ønskede at designe et udbud til Verdo hvor borgmesteren er bestyrelsesformand. Jeg bruger ikke tid og energi på at grave med mindre jeg har en tro på at der er noget at komme efter. Har du læst Amtsavisen og reflekteret over det borgmesteren siger. Hvis du ikke har læst Amtsavisen så syntes jeg lige at du skal gøre det når du læser artiklen så skal du se følgende citater fra borgmesteren: En teoretisk diskussion:»vi skal jo dygtiggøre os og skabe netværk, og jeg vil gerne advare imod, at man begrænser politikeres mulighed for at dygtiggøre sig«, siger han. Hvis man lytter til kritikken fra John Strand, der nu bringes i byrådet, så vil det få store konsekvenser, mener Claus Omann Jensen.»Mange politikere sidder i bestyrelser, selvfølgelig gør de det«, siger han.»alle, der har en post eller er gift med én, der har en post, skal vi så drøfte om de kan styre deres habilitet? Det er en meget teoretisk diskussion, John Strand ønsker at rejse«. Claus Omann Jensen mener, at der er én»dommer«, der har det sidste ord i sagen. Lad mig starte med at sige at der er noget der tyder på at jeres borgmester har brugt så meget tid på sit bestyrelsesarbejde i Verdo at han ikke har brugt tid på at læse vedlagte vejledning: Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg. i den kan han læse om habilitetsreglerne

3 og der vil han kunne se at det han har sagt til Amtsavisen dokumenter at han ikke kender reglerne pinligt. Det er vigtigt at huske at habilitets spørgsmål ikke er noget enkelt individer kan afgøre. I henhold til den gældende lovgivning skal enten udvalget eller kommunalbestyrelsen tage stilling til om en person er habil eller inhabil. Reglerne er ret klare og de siger at: Det er udvalgets eller kommunalbestyrelsens beslutning at afgøre et habilitetsspørgsmål. Det kan et kommunalbestyrelsesmedlem ikke selv gøre. Der gælder et lovmæssigt krav om, at det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen skal gøre opmærksom på, hvis vedkommende er inhabil, eller er i tvivl om hvorvidt vedkommende kan være det. Et kommunalbestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandling og afstemning i en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse. Hvis man bliver erklæret inhabil i en sag, må man ikke deltage i drøftelse eller behandling af den, men skal forlade lokalet under hele sagens behandling. I praksis så er det sådan at habilitetsreglerne er meget skrappe det er ikke er et spørgsmål om man er inhabil eller ej. Hvis der er folk der kan mistænke en politiker for at være inhabil i en sag er han pr. definition inhabil. Ud over det så er det kommunalbestyrelsen der skal afgøre om han er habil eller ej. Når jeg læser det som borgmesteren er citeret for i Amtsavisen så er det meget tydeligt at han ikke har sat sig ind i reglerne og svaret på de ting han har sagt til Amtsavisen er Kære Claus Omann Jensen der er ingen der forhindre dig i at sidde i bestyrelser så længe der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved din habilitet og det er ikke dig som person men kommunalbestyrelsen der skal afgøre om du som borgmester er habil eller inhabil ikke en dommer som du siger ti avisen. Jeg vil anbefale dig at spørge borgmesteren om hvorfor han ikke har sat sig ind i habilitetsreglerne det er meget tydeligt at han dels ikke kender dem og dels ikke har fulgt dem se vedlagte dokument, læs side 26 og 27 samt hele kapitel 7.2 hvor der står en del om dette emne. Set fra min stol så er sagen meget enkel Kommune har udarbejdet en række politiker med det formål at kunne stimulere Verdos salg af fiber. Verdos fiber forretning har været i en sådan økonomisk forfatning der gør at man har haft brug for den kommunale hjælp. Borgmesteren kender alt til dette gennem sit arbejde som bestyrelsesformand i Verdo og han ved hvilken betydning en kommunal aftale vil få for Verdo samt for SE der har købt 25% af Verdos fiber til en overpris. Da jeg begynder at grave vælger kommune ikke at svare på min aktindsigt anmodninger på samme måde som man gør på andre aktindsigtsanmodninger. Kommunen ved med stor sandsynlighed at der er en risiko for at jeg kommer til at afdække ting som de ikke ønsker kommer frem, derfor hyre man en advokat der er partner på et stort advokatkontor i København til at håndtere kontakten med mig (se vedlagte brev) Jeg har kun et mål og det er at skabe transparens i denne sag og så syntes jeg at borgmesteren skal bruge noget tid på at læse Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg. det er vel ikke et urimeligt krav at stille til en borgmester der slet ikke har styr på habilitets reglerne samtidig med at han er bestyrelsesformand hos en af kommunens store leverandører. Håber at du kan bruge min inspiration.

4 Hilsen John Strand Fra: John Strand Sendt: 15. august :09 Til: Emne: Se Jyllands Posten i dag og lyt til DR - Kan borgmesteren være bestyrelsesformand for en af kommunens helt store leverandører. Kære kommunalbestyrelsesmedlem, Ved ikke om du har set Jylland Posten i dag (hele side 4) eller lyttet til DR her til morgen: Jeg håber også at du har læst den mail jeg sendt til dig den 3 august med den tilhørende dokumentation. I fredags fik jeg vedlagte svar fra kommunen og det er på mine angreb nederst i denne mail. Hermed min første og meget hurtige kommentarer til det svar som kommunen har lavet. Hvis jeg skal sige det overordnet så bruger de fem argumenter til at forsvare sig: 1. Kommunens påstand: Borgmesteren har ikke har været inhabil i relation til den politiske behandling af kommunens Landdistriktspolitik eller digitaliseringsstrategi, der begge er generelle og overordnede politikker, der ikke har konsekvenser, før de konkret udmøntes. Det er ikke korrekt Når en kommune laver en politik så må man forvente at det er et klart signal til embedsmændene (og borgerne) om i hvilken retning kommunen skal gå. Den retning man har stukket ud i de dokumenter matcher det man har gjort og det som der står i bla. en række mødereferater embedsmændene vil gerne have fiber fra Verdo og det matcher ønsket om fiber i de politiker som kommunen har lavet.

5 Ønsket om fiber kommer også frem i det svar som kommunaldirektøren har givet til Jyllands Posten hvor han siger at Global Connects tilbud ikke var fiberbaseret på samme måde som det man fik fra Verdo. Hvis jeg skal sige det meget enkelt så dokumentere komunaldirektøren selv det jeg har skrevet og sagt. Ønsket om fiber kommer også frem i det mødereferat / notat som kommunens folk har lavet (vedlagt i word udgave) efter at de havde besøgt en række kommuner. I praksis så er det meget tydeligt at kommune har en teknologi strategi som man kan læse om i flere dokumenter en teknologi som Verdo udbyder og sælger. At påstå at en politik ikke har konsekvenser før de konkret udmøntes holder ikke kender ikke mange politikere eller folk der arbejder med politik som vil komme med den påstand i praksis så vil de betyde at de politiske aftaler man laver på Christiansborg ikke har nogle værdi argumentet er grotesk. 2. Kommunens påstand: Det er endvidere vurderingen, at kommunens samhandel med Verdo ikke medfører, at borgmesteren skulle være generelt inhabil. Der er så omfattende en samhandel med Verdo at det er nemt at påstå at det er et problem. Nu er det bare sådan at i henhold til KL og Indenrigsministeriets håndbog for kommunalbestyrelsesmedlemmer så er det ikke administrationen eller borgmesteren der skal foretage en vurdering af habilitets spørgsmålet det er kommunalbestyrelsen eller de udvalg som borgmesteren sidder i. I Randers kommune findes der ikke et eneste referat fra hverken kommunalbestyrelsesmøder eller udvalgsmøder hvor man har forholdt sig til borgmesterens habilitet. 3. Kommunens påstand: Det bemærkes, at kommunens samhandel med Verdo i den periode, hvor borgmesteren har været formand for Verdo (fra september 2014), ligger på et lavere niveau sammenlignet med tidligere perioder. Hvordan samhandlen har udviklet sig påvirker ikke sagen det drejer sig ikke om en kvinde er lidt eller meget gravid, er hun gravid eller er hun ikke gravid. Fakta er at der er en omfattende samhandel mellem Verdo og kommunen og det fald der har været skyldes med stor sandsynlighed de faldende energipriser kommunen køber en del energi af Verdo. 4. Kommunens påstand: Om det konkrete udbud bemærkes, at det er tilrettelagt og gennemført teknologineutralt. Der blev udarbejdet et udbudsmateriale, hvor der efterspørges forskellige båndbredder alt efter lokation samt opfyldelse af en række kvalitetsparametre. Kommunen har ikke en bestemt teknologistrategi, men anvender forskellige WAN-teknologier alt efter lokationer og er ikke kun fiberorienteret. Det er min overbevisning at det ikke er tilfældet når det er sagt så står den påstand i skærende kontrast til det som kommunaldirektøren har sagt til Jyllands Posten da han bliver forelagt forskellen på Verdo og Global Connects tilbud. 5. Kommunens påstand: Modhensynet til generel inhabilitet er, at der ikke bør stilles væsentlige hindringer i vejen for kommunalbestyrelsesmedlemmers varetagelse af hverv, uanset at der konkret kan opstå inhabilitet i relation til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem I den konkrete sag er borgmesteren opstillet af kommunen som kommunens repræsentant til Verdos repræsentantskab, hvilket har betydning for forståelsen af baggrund og formål med deltagelsen i Verdos ledende organer. Hvervet har således sit udspring i det kommunale hverv.

6 Det er korrekt at han er valgt ind i repræsentantskabet på et kommunalt mandat men han er ikke valgt ind i bestyrelsen og blevet gjort til bestyrelsesformand i Verdo på det kommunale mandat. Det er vigtigt at skelne mellem at borgmesterens valgt til repræsentantskabet og det at han er bestyrelsesformand i Verdo som er en privat virksomhed og som ikke kan sammenlignes med en kommunal virksomhed som ofte har bestyrelser der består af de folkevalgte. Hvis jeg skal sige det meget enkelt så er det en gang rygsvømning kommunen er ude i for at forsvare borgmesterens honorar fra Verdo på kroner. Det er tydeligt at borgmesteren (i henhold til de dokumenter der findes) aldrig har gjort kommunalbestyrelsen eller de udvalg han sidder i opmærksom på at der er et habilitetsproblem. Rent faktisk så har hverken kommunen eller borgmesteren fulgt de regler som KL og Indenrigsministeriet har beskrevet i håndbogen for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommune har lavet en Digitaliseringsstrategi og en Landdistriktspolitik der favorisere den teknologi som Verdo udbyder det er et klat signal til embedsmænd om at kommune har foretaget et valg. Formoder at hvis kommunen lavede en politik om at kommunen skulle være en grøn kommune så vil det også afspejle sig i det som embedsmændene gjorde. Når man ser på hvad kommunaldirektøren har sagt til Jyllands Posten i dag så er det tydeligt at han holdning følger den politik som kommunen har lavet og som borgmesteren har været med til at vedtage. Kommunaldirektørens citater står i skærende kontrast til det kommunen har skrevet i det dokument der skal forvare borgmesterens honorar på kroner. Jeg fastholder min kritik og svaret fra kommunen viser at kommune forsøger at retfærdiggøre de handlinger man har lavet. Jeg mener at det er et stort problem at borgmesteren er bestyrelsesformand for Verdo (han kan godt side i repræsentantskabet på et kommunalt mandat) omvendt så har han som bestyrelsesformand det overordnede ansvar for at Verdo tjener så meget som muligt på de ydelser de sælger til kommunen og på teleområdet så vil den samhandel (Verdo / Randers Kommune) med stor sandsynlighed gøre stor forskel på om Verdo kan tjene penge på deres fiber eller om de taber penge på deres fiber. Hvis du har spørgsmål kan du sende en mail på eller ringe på Hilsen John Strand Fra: John Strand Sendt: 3. august :10 Til:

7 Cc: 'Axel Præstmark' 'Bo Hovgaard Hansen' 'Karin Hede Pedersen' 'Jan Sisseck' Emne: Kan borgmesteren være bestyrelsesformand for en af kommunens helt store leverandører - se min dokumentation og døm selv! Kære kommunalbestyrelsesmedlem, Jeg har gennem en periode set på de relationer der er mellem Randers Kommune og Verdo. En aktindsigt viser at Randers Kommune i perioden september 2014 til april 2016 ( i løbet af 1 ½ år) har købt ydelser for 107,7 millioner kroner fra Verdo samtidig med at man gennem et udbud har tildelt Verdo og deres partner SE Kommunikation en telekontrakt på små 50 millioner kroner. Jeg vil i denne mail prøve at stille spørgsmålstegn ved borgmester Claus Omann Jensen s habilitet når der er så stor og så bred en samhandel mellem Randers Kommune og Verdo. Hvis man ser på habilitetsspørgsmålet så er det spørgsmål man skal stille er om man kan være borgmester for Randers Kommune samtidig med at man er bestyrelsesformand for en stor lokalvirksomhed som Verdo der er stor leverandør til kommunen på en række områder mit svar er nej. Lad os sammen se på kommunens telepolitik og teleudbud: 1. Verdo har investeret og tabt en del penge I deres fibernet. Rent praktiskes så har det været en udfordring for Verdo at få nok kunder der vil betale nok for at bruge den infrastruktur de har bygget og som de driver. Rent praktisk så har mange af kommunens borgere benyttet sig af det frie valg og valgt andre bredbåndsleverandører som benytter DSL, kabel Tv teknologi eller forskellige trådløse teknologier til at levere bredbånd 2. Det er i Verdos interesse at kommunen hjælper dem med at øge efterspørgslen efter den infrastruktur som de har investeret i og som de driver vi taler naturligvis om fiberbaseret bredbånd. Det ved borgmesteren Claus Omann Jensen alt om gennem sit bestyrelsesarbejde i Verdo og det samarbejde som Verdo har lavet med SE Kommunikation der sælger disse ydelser på basis af Verdos infrastruktur til Randers kommune. 3. Verdo har tabt penge hvert eneste år på deres fiberforretning siden de etablerede Verdo Tele A/S i år samlet set et stort trecifret millionbeløb af el kundernes penge. Rent praktisk så har Verdo Tele A/S alle år været et forretning med meget store driftsmæssige udfordringer, udfordringer som tager udgangspunkt i at de ikke har kunnet tiltrække og fastholde nok kunder på et telemarked med stor konkurrence og faldende priser. 4. Kommunen har haft et hold der har set på hvad man har gjort i andre kommuner og de har brugt den viden til at lave deres egen lokale bredbåndspolitik som er beskrevet i en række dokumenter herunder dette dokument

8 som er kommunens landsdistrikts politik 2016 til I den politik står der følgende: Den digitale infrastruktur skal være moderne og tidssvarende. Der skal være god mobildækning i 98% af kommunen, og der skal kunne tilbydes fiberbredbånd til alle, der ønsker det. Og de fortsætter: Skabe gode betingelser for udrulning af fiberbredbånd og arbejde med muligheden for at understøtte passiv rørføring til fiberbredbånd. Det er ikke kommunens målsætning at alle borger skal have bredbånd men det er Randers kommunes politik at alle skal kunne tilbydes fiberbaseret bredbånd som er den teknologi som Verdo har investeret i og bruger til at konkurrere mod en række andre aktører der bruger andre bredbåndsteknologier. Fiberbaseret bredbånd er en teknologi som borgmesteren kender alt til og han ved gennem sit bestyrelsesarbejde i Verdo og samarbejdet med SE Kommunikation alt om hvilke udfordringer virksomheden har og hvordan en kommune som Randers Kommune kan bruge skatteydernes penge på at hjælpe Verdo og SE Kommunikation der konkurrere på et liberaliseret telemarked. 5. Det er meget tydeligt at kommunen arbejder for en politik der støtter op om Verdo s strategi / teknologi og fiberforretning. I praksis så er kommunens telepolitik ikke teknologineutral men man har i modsætning til den officielle danske og EU politik lavet et teknologivalg og favoriseret den fiberbaserede teknologi som Verdo bruger til at bygge og levere bredbånd med. Rent praktisk så støtter kommunen gennem deres politik Verdo i kampen mod de mange andre bredbåndsaktører der er i kommunen og som benytter en bred vifte af teknologier til at lås mod Verdo. 6. Hvis du ser på dokumentet Randers kommunens landsdistrikts politik 2016 til 2018 så kan du på side 2 se at afsenderen på det dokument er kommunens borgmester som samtidig er bestyrelsesformand i Verdo. Jeg formoder at borgmester Claus Omann Jensen som kommunens øverste leder har været involveret i at lave politikken og med til at vedetage kommunens landsdistrikts politik 2016 til 2018 som man kan læse om her: 7. Hvis du ser dette notat: så kan du se at Økonomiudvalget hvor borgmesteren deltog på mødet den 17. marts 2015 godkendte en anden strategi nemlig kommunens Digitaliseringsstrategi der indeholder et punk som i det notat omtales således: Randers Kommune har igangsat et såkaldt intelligent udbud, der skal understøtte udbredelsen af bredbånd i hele kommunen. Randers Kommunes nuværende aftale med Verdo om levering af bredbånd til kommunens institutioner udløber ved udgangen af Udbuddet giver leverandøren incitament til også at tilbyde bredbånd til virksomheder og borgere. 8. Hvis du ser på referatet fra Økonomiudvalget fra mødet den 17. marts 2015: så kan du se at borgmesteren deltog på mødet, at der ikke er omtalt noget om borgmesterens (eller de to andre medlemmer af repræsentantskabet i Verdo der sidder i økonomiudvalget) habilitet under det punkt hvor man behandlede og godkendt strategien der indeholdt et udbud som bla. Verdo bød på og som de vandt.

9 9. I et svar til mig skriver kommunen: Borgmester Claus Omann Jensen som formand for Verdo har været og er inhabil i relation til sagen. Borgmesteren har på baggrund heraf erklæret sig inhabil. Borgmesteren har som sådan ikke deltaget i nogen dele af sagens behandling administrativt, ligesom borgmesteren ikke har deltaget i nogen dele af den politiske behandling af sagen, herunder den orientering, som økonomiudvalget fik om sagens status 26. maj Rent praktisk så har jeg svært ved at forstå hvorfor kommunen kan påstå at borgmesteren har erklæret sig inhabil når det ikke fremgår af referaterne er der fejl i de referater kommunen har publiceret efter møderne. 10. Det kan godt være at kommunen bruger mødet den 26. maj 2016 og det manglende referater til at påstå at borgmesteren har rene hænder. Problemet er bare at kommunen har overset hvilken beslutning borgmesteren tog den gang han var med til at vedtage landdistrikts politikken den 8. februar 2016 samt dengang da man den 17. maj 2015 vedtog at man ville lave et såkaldt intelligent udbud, der skal understøtte udbredelsen af bredbånd i hele kommunen og som tog udgangspunkt i den vare som Verdo leverede til kommunen på daværende tidspunkt. 11. Det spørgsmål man også skal stile sig selv om borgmester Claus Omann Jensen rolle som bestyrelsesformand i Verdo kan have indflydelse på medarbejdernes valg af leverandør på en række området. Det er tankevækkende at se hvor meget kommunen handler med Verdo og spørgsmålet er om der i kommunen er en virksomhedskultur der gør at man favorisere Verdo på bekostning af andre mulige leverandører. Min konklusion er at på trods af kommunen påstår at borgmester Claus Omann Jensen har erklæret sig inhabil så kan de ikke løfte den bevisbyrde idet der hverken findes korrespondance eller mødereferater hvor dette står. Når kommunen påstår at borgmesteren ikke har været involveret i aktiviteter der støtter Verdo så er det ikke sandt hvis man læser kommunens landdistrikts politik og kommunens digitaliserings strategi. Ifølge de referater der findes så har borgmesteren været med til at vedtage de politiker samt de aktiviteter der er knyttet til de politiker. Jeg mener at borgmester Claus Omann Jensen har et seriøst problem et problem som ikke er blevet mindre efter at Verdo har vundet det udbud som kommunen har afholdt og som er blevet til som en del af kommunens digitaliseringsstrategi som borgmesteren ifølge referatet har været med til at vedtage. Hvis man ser på det kommunen har gjort ud fra en aktionær vinkel i Verdo vil jeg sige at kommunen gennem deres politik og meget målrettede udbud har tilført Verdo en værdi af en ikke ubetydelig størrelse. En værdi som Verdo Tele A/S har brug for efter 15 år med røde tal og store udfordringer når det kommer til at tiltrække og fastholde kunder. Hvordan er habilitetsreglerne og findes der cases der kan sammenlignes med den i Randers Kommune. Alt dette skal ses i lyste af de regler der gælder på området og den afgørelse Statsforvaltningen traf i relation til borgmesteren i Sallingsund Kommune der var bestyrelsesformand i Energimidt A/S Du finder sagen her: 1=299&tilsynafid=584 hvor der står:

10 Et af de spørgsmål fra folketingsmedlem A, som har givet anledning til denne udtalelse, tager udgangspunkt i, at Sallingsund Kommunes borgmester, Jens Jørn Justesen, tillige var formand for bestyrelsen i EnergiMidt A/S, da projekt Bredbånd til alle stod på, og der blev indgået aftale med EnergiMidt A/S. En borgmester, som tillige er bestyrelsesformand i et aktieselskab, er i henhold til forvaltningslovens 3, stk. 1, nr. 3, inhabil ved kommunens behandling af sager, i hvis udfald selskabet har en særlig interesse. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens 3, stk. 3. Hvis en borgmester er inhabil i en sag, må han altså hverken forberede eller deltage i kommunalbestyrelsens eller udvalgenes forhandlinger om den pågældende sag. Han må ikke i henhold til styrelseslovens 31, stk. 1, afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Han må heller ikke i sin egenskab af den kommunale administrations øverste daglige leder, jf. styrelseslovens 31, stk. 3, give direktiver for eller på anden måde indgå i sagens behandling. Sallingsund Kommunalbestyrelse besluttede den 16. december 2004 at indgå den ovenfor omtalte kontrakt med EnergiMidt A/S om bredbåndstilslutning af kommunens institutioner og arbejdspladser samt om tilbud til borgere og virksomheder om bredbåndstilslutning. Kommunalbestyrelsen gav samtidig bevillinger til detailplanlægning og it-drift i samme forbindelse. Det fremgår af protokollatet fra kommunalbestyrelsesmødet, at Jens Jørn Justesen blev erklæret inhabil under punktets behandling i kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt at huske at habilitets spørgsmål ikke er noget enkelt individer kan afgøre. I henhold til den gældende lovgivning skal enten udvalget eller kommunalbestyrelsen tage stilling til om en person er habil eller inhabil. Reglerne er ret klare og de siger at: Det er udvalgets eller kommunalbestyrelsens beslutning at afgøre et habilitetsspørgsmål. Det kan et kommunalbestyrelsesmedlem ikke selv gøre. Der gælder et lovmæssigt krav om, at det enkelte medlem af kommunalbestyrelsen skal gøre opmærksom på, hvis vedkommende er inhabil, eller er i tvivl om hvorvidt vedkommende kan være det. Et kommunalbestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandling og afstemning i en sag, hvor vedkommende har en særlig personlig eller økonomisk interesse. Hvis man bliver erklæret inhabil i en sag, må man ikke deltage i drøftelse eller behandling af den, men skal forlade lokalet under hele sagens behandling. I praksis så er det sådan at habilitetsreglerne er meget skrappe (jeg har vedlagt vejledningen fra Indenrigsministeriet) det er ikke er et spørgsmål om man er inhabil eller ej. Hvis der er folk der kan mistænke en politiker for at være inhabil i en sag er han pr. definition inhabil. Ud over det så er det kommunalbestyrelsen der skal afgøre om du er habil eller ej. Hvad betyder det for andre leverandører andre ydelser der konkurrere med Verdo. Tele er ikke det eneste produkt som Verdo levere til Randers Kommune hvis du ser på det vedlagte regneark jeg har fået fra kommunen så er det tydeligt at Verdo levere rigtig mange forskellige ydelser til kommunen ydelser der spænder over alt fra energi, energirådgivning, teleydelser, serviceydelser og håndværksydelser. Nogle af de ordre som Verdo har fået har de vundet gennem udbud, andre ordre ligger under udbudsgrænserne og er indkøbt på regning i praksis så tror jeg at der er mange

11 leverandører og potentielle leverandører som spørger sig selv om de får en fair behandling i Randers Kommune hvor der er så tætte relationer mellem kommunen og det tidligere kommunale selskab Verdo. Når vi taler om habilitet så er det ikke en sort / hvid videnskab det drejer sig ikke om at man er habil eller inhabil, det drejer sig om at der kan opstå en mistanke om at en eller (som i sagen Randers Kommune / Verdo sagen) flere personer kan være inhabile. Jeg syntes at det er noget sjusk og jeg syntes at man bør tage borgmesterens habilitet op i kommunalbestyrelsen jeg vil formode at hele hans parti og dem der støttede op om hans valg til borgmester ved sidste valg mener at der ikke er et problem omvendt så er jeg sikker på at eksperter med erfaring inden for dette område vil give mig ret i min kritik. Såfremt du har nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig på mail Hilsen John Strand Mobil

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø.

Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål og svar i forbindelse med det påtænkte ophør af aftale med Nordenergi Fibernet vedrørende udrulning af fibernet på Læsø. Spørgsmål 1 - modtaget den 25. april 2017. Har man grundlag for at kunne

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen

Statsforvaltningens brev til en kommune. Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen Statsforvaltningens brev til en kommune 20-08- 2010 Billund Kommune har den 2. juli 2010 anmodet statsforvaltningen at tage stilling til fem kommunalbestyrelsesmedlemmers habilitet i forbindelse med byrådets

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet.

Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. A 22-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse vedrørende formand for Børneog Ungdomsudvalget i Viborg Kommune, Søren Pape Poulsens habilitet. De har ved brev af 31. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov

2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov 2008-10-02 Gribskov Kommune Indkaldelse af stedfortræder til møde i kommunalbestyrelsen 15, stk. 2, i den kommunale styrelseslov Resüme: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at ferie er en årsag til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening:

Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: Statsforvaltningens brev af 21. november 2007 til en byggeforening: 21-11- 2007 De har klaget over, at Skovbo Kommune (nu Køge Kommune) i 1. udbudsrunde har forkastet Deres tilbud på køb af ejendommen

Læs mere

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør.

som ellers skulle ske ved virksomhedens eventuelle ophør. Spørgsmål til Borgmesteren og forvaltningen vedrørende sagen på byrådsmødet den 28. juni om køb af inventar, sponsoraftale, samt tilpasning af lejeaftale med AB A/S Enhedslisten stemte for beslutningen

Læs mere

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD

SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD fremtiden starter her... FÅ BEDRE BREDBÅND I KOMMUNEN SKAB FAIR KONKURRENCE I KOMMUNALE BREDBÅNDS- OG TELEUDBUD Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i udbygningen af Danmarks digitale infrastruktur.

Læs mere

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen

eleverne vil blive fordelt til de øvrige fem klasser, hvis dispensationsansøgningen 2016-76510 Statsforvaltningens brev til en kommune Dato: 25-10-2016 Helsingør Kommunes henvendelse vedrørende habilitetsvurdering Helsingør Kommune har den 10. oktober 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn

Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D E 2400 København NV Kommunalbestyrelsens udtalelse vedr. Rungsted Havn Statsforvaltningen Hovedstaden har ved breve af 22-11-2010 og 01-12-2010 journal

Læs mere

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning

Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning Direktionssekretariatet Notat inhabilitet - Vindmølleplanlægning - John Saaby Jensen Indledning. John Saaby Jensen har bedt direktionssekretariatet om, at få vurderet hans habilitet i forbindelse med at

Læs mere

Forvaltningens bistand til politikere

Forvaltningens bistand til politikere Forvaltningens bistand til politikere Albertslund Kommune har den 8. marts 2017 rettet henvendelse til KL, Jura og EU med anmodning om juridisk bistand. Albertslund Kommune har anmodet KL om juridisk bistand

Læs mere

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke

Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Byrådsmedlem på en gang både del af Slagelse Kommune og ikke Man stilles op på en liste til kommunalvalget, men indvælges som person. Dette er udgangspunktet for måden, arbejdet i Byråd og udvalg fungerer

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette

Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette Statsforvaltningens breve af 18. Marts 2016 og 22. juni 2016 til en kommune Om udarbejdelse af materiale til mødeledelse og omdeling af dette 2015-78908 Statsforvaltningen skrev den 18. marts 2016 således

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 21. marts 2011 til et kommunalbestyrelsesmedlem 21-03- 2011 Du har den 19. oktober 2009 på vegne af Fælleslistens byrådsmedlemmer rettet henvendelse til Statsforvaltning Syddanmark

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Dansk Folkepartis og Venstres byrådsgrupper i Roskilde Byråd Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 2. september 2015 Svar til Statsforvaltningen vedr. borgmester Joy Mogensens habilitet

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen.

forvente stigninger på mellem kroner pr. husstand. Vel at mærke oveni den pris som varmen vil koste i forvejen. Formandens beretning Endnu et år er gået i fjernvarmens tegn, Året har budt på flere forandringer, bland andet opsagde Gjerlev deres kontrakt med ULK, men det halve års opsigelse der stod i kontrakten

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af

Baggrund. Lovgrundlag. Reglerne om speciel inhabilitet fremgår dels af Notat Indhabilitet Baggrund. Baggrunden for udarbejdelsen af nærværende notat er, at Forsvarsministeriet har anmodet kommunalbestyrelsen om kommunens holdning til forsvarets planer om at ændre anvendelsen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 23. august 2005 kl. 15:30. Referat for Side 1 af 5 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 23. august 2005, kl. 15:30 Konsulent Torben Rune deltager fra kl. 15.30. Åben sag: 339. Etablering af bredbånd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens.

Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. A 14-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om etablering af parkeringsplads ved OK-Centret Enghaven, Søvangen 1, Søvind 8700 Horsens. De har ved brev af 2. oktober 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus,

Læs mere

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt

KL: NOTAT. Håndtering af KL dokumenter. Offentlighed og aktindsigt KL: NOTAT Håndtering af KL dokumenter Den 2. maj 2014 Der er ofte spørgsmål til, hvad man kan gøre med KL-dokumenter hvilken karakter de har, og hvem man kan give dem til. Dette notat har til formål at

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet.

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers. Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers Henvendelse vedrørende Randers Kommune vedrørende inhabilitet. 26-01- 09 Interessentskabet Kristrup Vandværk (i det følgende: KV) rettede i mail af 1. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget.

Dette notat omhandler de formelle forhold og praksis omkring møderne Teknik- og Miljøudvalget. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen TMF Sekretariat Til Teknik- og Miljøudvalget Udkast til kutymepapir 18-12-2017 Sagsnr. 2017-0248171 Dokumentnr. 2017-0248171-5 Dette notat omhandler de

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Thomas Jensen, Niels Henriksen) 19. februar 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Thomas Jensen, Niels Henriksen) 19. februar 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-160.878 (A.F. Wehner, Thomas Jensen, Niels Henriksen) 19. februar 2001 K E N D E L S E Zealand Care A/S (advokat Søren Stenderup Jensen, København) mod Frederikshavn Kommune

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET

Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa TILSYNET Regionshuset Viborg Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa TILSYNET Regionssekretariatet Juridisk Enhed Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Spørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Til Statsforvaltningen

Til Statsforvaltningen Til Statsforvaltningen Vi beder om Statsforvaltningens stillingtagen til dette spørgsmål stillet på baggrund af vurderingerne i responsum: HABILITETSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE PLANSAGER OM VINDMØLLER. 1) Bør

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn]

[borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] [borgerens navn og adresse] Kære [borgerens navn] Tak for dit brev af 6. maj 2010 vedhæftet dine tidligere breve, hvori du klager over udtalelser fra Statsforvaltningen Hovedstaden om aktindsigt i statsforvaltningens

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Henvendelsen omfatter en anmodning om aktindsigt, samt en række spørgsmål til den nye, midlertidige frikøbsordning.

Henvendelsen omfatter en anmodning om aktindsigt, samt en række spørgsmål til den nye, midlertidige frikøbsordning. NOTAT Til Overborgmesteren Henvendelse vedrørende indførelse af ny, midlertidig frikøbsordning FORMÅL Overborgmesteren m.fl. har modtaget en henvendelse fra advokat Steen Petersen fra advokatfirmaet Ret

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Mandag den 18. marts 2013 Mødetidspunkt: Kl. 11.00 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Velkommen i byrådet. Velkommen i byrådet, 7. januar 2014 :: Jes Lunde

Velkommen i byrådet. Velkommen i byrådet, 7. januar 2014 :: Jes Lunde Velkommen i byrådet Velkommen i byrådet, 7. januar 2014 :: Jes Lunde Program 9.00 11.15 Byrådets rolle og ansvar, styrelseslov, budgetlægning osv. 11.30-12.15 Fagudvalgenes opgaver 12.15-13.00 Frokost

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BRØNDERSLEV Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00

Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 20. februar 2014 Søren F. Jensen Juridisk specialkonsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Resumé fra informations- og spørgemødet den 17. februar 2014 kl 13.00 16.00 I forbindelse med

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen

NOTAT. Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen NOTAT DATO 27-08-2008 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Cristina Nissen DIREKTIONSSEKRETARIATET Habilitetsspørgsmål: Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der også er medlemmer af havnebestyrelsen Udviklingsafdelingen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Modtagestation Syddanmark I/S

Modtagestation Syddanmark I/S Side nr.: 1 Mødedato: Den 20 september 2012 Mødetidspunkt: Kl. 11.30 Sluttidspunkt Ca. 13.00 Mødelokale: Motas, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia Afbud: DAGSORDEN SIDE PKT. 1: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDEN....

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet

Skive Byråd Torvegade Skive. Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 23-04- 2009 Vedr. vejledende udtalelse om speciel inhabilitet Skive Kommune har ved brev af 5. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i

Læs mere

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 1 of 5 Til Kommunaldirektør Nich Bendtsen Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning 01-04-2011 Sagsid 11/10674 Kontaktperson Bente Wantzin Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>:

Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald <ph@bl-law.dk>: Den 29. september 2015 kl. 16.22 skrev Per Hald : Kære I forlængelse af nedenstående mail har jeg modtaget Nykredits kæresvarskrift i den verserende Højesteretssag. Jeg kan konstatere, at

Læs mere

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg

Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Inhabilitet for byrådsmedlemmer ved behandling af sager i byråd og udvalg Baggrund Som opfølgning på byrådets drøftelse om inhabilitet på byrådsmøde 30. september 2015 Punkt 95: Forslag til Lokalplan 125

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver følgende til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver følgende til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Mette-Katrine Ejby Buch, MB Kære Mette-Katrine Dato 06.01.17 Sagsnr. 2017-0001125 Dokumentnr. 2017-0001125-6 Tak for din henvendelse af 22. december 2016, hvor du skriver

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER

HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Advokatpartnerselskab Michael Klöcker Advokat J.nr. 311656 7. december 2016 HABILITET I FORBINDELSE MED ANTAGELSE AF VI- KARER Socialforvaltningen i Københavns Kommune 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal. Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune Rådhuset Egevangen 3 B 2980 Kokkedal 03-07- 2013 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Fredensborg Kommune Statsforvaltningen har den 31. januar 2013 modtaget en henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune

Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune. Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune 2014-183705 Statsforvaltningens brev til Roskilde Kommune Dato: 07-1 2-2015 Henvendelse vedrørende habilitet Roskilde Kommune Statsforvaltningen modtog den 7. august 2014 en henvendelse fra byrådsmedlem

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende

Z Kommune. Z Kommune har herefter forelagt statsforvaltningen følgende Z Kommune 22. juni 2009 Den 29. maj 2009 har Z Kommune rettet telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående byrådets beføjelser over for Z selskab A/S. Det blev nærmere oplyst, at

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde:

Byrådsmedlem Frank Nørgaard har anmodet om, at følgende behandles på byrådsmøde: Notat Vedrørende: Notat til spørgsmål fra Frank Nørgaard og Kasper Fuhr Christensen vedr. forvaltningens ressourceforbrug til behandling af byrådsmedlemmers henvendelser Sagsnavn: Anmodning fra Frank Nørgaard,

Læs mere

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 15 Pensionsnævn fremtidig sammensætning 369804 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, 1. at det nuværende kommunale pensionsnævn formelt nedlægges

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4

Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Bilag til referat fra Ordinær Generalforsamling d. 17/4 Spørgsmål fra husejerne og tilhørende svar fra Bestyrelsen: 2. Bestyrelsens beretning for år 2015 v/formand John Bünger Svar: Spørgsmål fra salen:

Læs mere

Habilitet - kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed

Habilitet - kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed Habilitet - kommunal deltagelse i erhvervsvirksomhed Det forhold, at en borgmester som kommunens repræsentant var født medlem af en erhvervsfonds bestyrelse, fandtes ikke i sig selv at gøre ham inhabil

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til et byrådsmedlem 10-02- 2009 TILSYNET Du har som byrådsmedlem af Svendborg Byråd klaget over den proceduremæssige behandling af spørgsmålet om aflysning

Læs mere

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger.

Vurderingen af inhabilitet er en retlig vurdering, som skal foretages på baggrund af sagens oplysninger. NOTAT Notat om reglerne om inhabilitet i lokaludvalg Generelt Reglerne om inhabilitet omhandler den situation, hvor et medlem af et lokaludvalg har en sådan interesse i eller tilknytning til en konkret

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere