VI KATOLIKKER ER EN DEL AF VERDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VI KATOLIKKER ER EN DEL AF VERDEN"

Transkript

1 VI KATOLIKKER ER EN DEL AF VERDEN Af Hans Christensen Vi har i de foregående to numre af Katolsk Dialog og Information set på henholdsvis Prævention Intention Metode og på Abort Fordømmelse eller Indflydelse. Det er derfor naturligt nu at se på, hvordan omverden har indflydelse på os som katolikker, og hvordan vi bør reagere på dens udfordringer. Det lader til, at hver gang der sker et udviklingsryk i menneskenes historie, efterlader det os med nye etiske aspekter, vi må forholde os til. Tro er ikke altid at have fast grund under fødderne, for tro kan også være at betræde elementer/emner, som ingen tør have tillid til. Lad os se på to eksempler. Her kommer det første: Synet på, hvornår og på hvilke betingelser en eksistens er et menneske, har i forskellige historiske perioder og hos forskellige folkeslag været meget forskelligt. Således finder vi i den kanoniske middelalderret en sanktionslære, der graduerer efter fosterets udvikling. For abort på det besjælede, levende foster med menneskeform (animatus, vivus, formatus) pålagdes straf som for manddrab, mens indgreb mod det ubesjælede foster bedømtes mildere. Besjælingen indtraf den 40. dag efter undfangelsen efter kirkefaderen Skt. Augustin). Abort ved dynamiske midler (gift eller medikamenter) blev af kirken anset for beslægtet med trolddom, men sidestilledes i henseende til straffens størrelse med abort ved mekaniske midler (instrumenter). Andre lignende grænser for Guds besjæling af fosteret men med nogen kønsforskel blev fastsat af kirkelæreren Skt. Thomas Aquinas. I slutningen af 1800-tallet fandt naturvidenskaben ved hjælp af det nye stærkt forbedrede mikroskop den befrugtede ægcelle. Denne opdagelse af en omnipotent celle, der kunne blive til alle de kendte vævstyper, bjergtog videnskaben og Kirken. Kirken kunne endelig vise, at den var med naturvidenskaben i stedet for imod den, og så i opdagelsen ind i Guds værksted. Men naturvidenskaben viser sig nu nok at være en farlig og foranderlig alliancepartner. Forestillingen om det unikke ved den befrugtede ægcelle er for videnskaben begyndt at blegne noget. Det er i hvert tilfælde ingen hemmelighed, at forskere er på jagt efter andre celler, der kan gøres omnipotente, for hvis man kan styre processen derfra, åbner der sig muligheder for, at en sådan celle vil kunne bringes til at danne f.eks. nervevæv til demente, hudceller til forbrændte og insulinproducerende celler til diabetikere. Forskellen på en befrugtet ægcelle og en omnipotent celle af anden oprindelse vil være svær at forklare, i hvert tilfælde vil den ikke være konstaterbar. Nu vender vi os til det andet eksempel: Tendensen går mod en stadig større adskillelse mellem det sexuelle og frembringelse af nyt liv.

2 Vi oplever i disse år i vor egen kulturkreds en gradvis stigende adskillelse mellem selve det sexuelle og reproduktionen. Det skyldes til en vis grad, at kvinder i dag begynder at ønske og få børn i en ret så moden alder, men andre faktorer som miljøgifte, nedsat sædkvalitet, arbejdsmarkedsforhold og så videre spiller givet også ind. Denne gradvise separation af sex og graviditet kan vi se af tørre tal: På 8 år er antallet af reagensglasbefrugtninger steget med mere end 60 % og hvis vi dertil lægger antallet af graviditeter opnået ved insemination, så ser vi at for året 2004 var 7 % af årgangen svarende til 2356 børn kommet til verden ved hjælp af kunstgreb! Og kurven ser ud til at stige eksponentielt!! Hvordan skal vi som katolikker reagere på de nye udfordringer? Jeg tror vi i Den katolske Kirke skal være taknemmelig over, at det lader til, at Helligånden så småt har forberedt os på denne situation. Når Det andet Vatikankoncil taler til os om kærligheden udtrykt i det sexuelle, så formuleres det således: Denne kærlighed finder sit særegne udtryk og sin fuldendelse i den ægteskabelige akt. Den akt, hvorved ægtefæller forener sig intimt og rent, er anstændig og værdifuld, og hvis den udføres på ægte menneskelig vis, udtrykker og fremmer den gensidige hengivelse, hvorved ægtefæller beriger hinanden i glæde og taknemmelighed. Det er faktisk sådan, at hele kapitel 49 i Gaudium et Spes hvorfra ovenstående er taget handler om den ægteskabelige kærlighed, medens ægteskabets frugtbarhed har kapitel 50 for sig selv. Det sexuelle som en værdi i sig selv! At det sexuelle, uden et reproduktivt sigte, kunne have en værdi i sig selv, det har Kirken mildest talt været længe om at indse, men vi må til gengæld erkende at Helligånden synes glimtvis at fortælle os om Guds egne indstillinger og planer med os mennesker. Læs blot, hvad Han får Pius d. XII til at sige i 1952: "Samme Skaber... har også... ordnet det sådan, at ægtefællerne i denne (forplantnings)- opgave finder nydelse og lykke i legeme og ånd. Derfor gør ægtefællerne intet forkert ved at søge denne nydelse og glæde sig over den. De modtager, hvad Skaberen har bestemt for dem. Alligevel skal ægtefællerne vide at holde sig inden for grænserne af sandt mådehold". Det er dog tydeligt, at Pius d. XII ikke synes, det skal blive for morsomt. Vejen fra rådgivende leder til fordømmende ufejlbarlighed. Kirken har i historiens løb haft en enerådende position i samfundet, hvilket betød, at Kirken stod som formidler af al åndelig kraft samtidig med, at de kirkelige institutioner forvaltede og formidlede og garanterede al verdslig viden. Alle de vesteuropæiske universiteter blev grundlagt efter pavelig godkendelse og kontrolleret af Pavestaten. Kirken har været vant til at det var til den, man henvendte sig for at få autoritative svar på alt, hvad der havde med det skabte at gøre, og Kirken har genereret svar på alt muligt. Det er der i sig selv intet farligt i, så længe man ikke anser sig selv for ufejlbarlig. I det 19. århundrede udvikler Kirken sig i en mere og mere centralistisk retning det er den bevægelse vi kalder ultramontanismen og kulminationen får vi med dogmet om pavens ufejlbarlighed. Det

3 er klart, at selve dogmet kun drejer sig om højtidelig deklarerede, og med den øvrige kirke samstemmende, afgørelser af tros- og moralspørgsmål. Meget tyder dog på, at ufejlbarlighedstanken har haft en betydelig afsmitning på andre områder, for hvor går egentlig grænserne? Til langt op i det 20. århundrede satte Vatikanet f.eks. sin autoritet bag sine vurderinger af samfundsmodeller. Man udtalte sig om enevælde contra demokrati. Socialistiske bevægelser blev fordømt, medens diktatorer gik fri. Det er næppe heller nogen hemmelighed, at Johannes Paul II s meget antikommunistiske indstilling fik uheldige konsekvenser for venstrefløjsengagerede katolikker i Sydamerika, ligesom Pius XII s fordømmelser i 1959 gik hårdt ud over arbejderpræsternes bevægelse i Frankrig. På samme måde forsøgte og forsøger Vatikanet at få styr på den naturvidenskabelige forskning. Kan Rom mon bringes til at sige, at man tog fejl og var uoplyst. Jeg er naturligvis ikke blind for, at reaktioner fra Vatikanets side kan være yderst berettigede og relevante, og det er min tro at Kirken som Guds folk samlet vandrer mod det fuldendte gudsrige. Det rokker imidlertid ikke ved et ønske om, at Kirken, som også definerer sig som en menneskelig institution, engang imellem, når det bliver for pinligt, kunne bringes til at sige: vi tog fejl, vi var for uoplyste eller disse spørgsmål, har vi desværre ingen svar på vi overlader sagen til Vor Herre. Jeg ser begyndende åbninger for dette ønske i forsøgene på en forsoning med jøderne og i dialogen med de andre kristne kirker på trods af at den de senere år, når det gælder de evangeliske kirker, har været sat noget på stand by, og Vatikanet p. gr. a. en noget tynd begrundelse vedrørende apostolsk succession fornærmende nægter at kalde dem for kirker men højest vil anvende betegnelsen kirkelignende samfund. Når det gælder Kirkens eget teologiske arvegods, så oplever vi det glædelige, at Limboforestillingerne frafaldes. Vi overlader igen de udøbte børn skæbne til Vor Herres allerkærligste omsorg, og vi bestemmer ikke længere, at Han skal putte dem hen et sted, der er knap så godt som saligheden for os døbte. Endelig oplever vi, at afladsbegrebet det at håndtere timelig syndestraf i en evighedsorden efter døden nu trods alt er blevet så eksotisk, at hele afsnittet, der handler om dette begreb, i den nye katekismus er trykt med småt. 5.Mosebog kap.5 vers11: Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Vi må kræve den samme ærlighed af Kirken, som vi forventer i andre af livets forhold! Men af og til ser man stadig Vatikanets holdninger fra officiel side begrundet med udsagn, der benytter almindelig viden i så ringe grad, at det nærmer sig foragt eller fornægtelse af vidensamfundet. Således kunne man i vort bispedømmes officielle postomdelte blad for nylig se bladets ansvarshavende redaktør reagere på et læserbrev således: Når du skriver, at kondomer er den eneste løsning på aids-epidemien i den 3. verden, må jeg svare, at det er der ikke meget, der tyder på. Kirken afviser kondomer også i denne

4 sammenhæng, fordi kondomer giver en falsk tryghed og dermed indirekte medvirker til, at smitten spredes yderligere. Aids-kampagnernes tale om "sikker sex" er ganske enkelt usand. Kondomer giver maximalt en sikkerhed på 90 %, og her taler vi om graviditet, hvor "risikoen" kun er til stede i en kort periode af kvindens cyklus - når vi taler om aids, er risikoen konstant til stede. Derfor siger Kirken, at den eneste forsvarlige løsning er en ændret seksuel adfærd. Det er der i dag erfaringer fra mange lande, der bekræfter. For at dette udsagn blot tilnærmelsesvis skulle være sandt, så skulle HIV-virus være den mest smitsomme mikroorganisme, verden endnu har set, og et flertal i en befolkning skal være smittebærer. Men sandheden er, at dette virus er ret så skrøbeligt og kræver overførsel i stort antal og under særlige betingelser. Virus-typer, der giver smitsomme leverbetændelser, er til sammenligning langt mere smitsomme. Mod de sexuelt overførbare typer B og C anbefales hos ikke vaccinerede personer brugen af kondom. Men lad os lige engang se på virkeligheden: Seksuel kontakt er hovedvejen for overførsel af HIV. Risikoen for smitte ved et samleje er 0,2 %. Her drejer det sig altså om ubeskyttet sex med én, der er HIV-positiv. Endvidere forøges risikoen ved anden samtidig overført sexuel sygdom, fx syfilis eller slimhindelæsioner i øvrigt. Man ved fra andre undersøgelser, at brugen af kondomer virker voldsomt opbremsende på andre sexuelt overførte sygdomme (klamydia, gonoré, syfilis). Disse synes at være årsagen til den høje heteroseksuelle smitsomhed i troperne. Ved stikuheld er smitterisikoen ca. en halv procent. HIV-smittede gravide kvinder kan overføre virus til fosteret og formentlig også via modermælk. Risikoen for smitte fra mor til barn er 25 %, hvis der ikke interveneres medikamentelt. Virus overføres aldrig ved social kontakt, berøring eller kys, ligesom der heller ikke er holdepunkt for overførsel via insektstik, mad eller drikke. At falske udsagn til at underbygge Kirkens hidtidige holdninger til prævention ikke blot er et lokalt fænomen, men fremsættes af højt placerede talsmænd for Vatikanet ses af følgende: Interview med The President of Pontifical Council for the Family VATICAN CITY, NOV. 11, 2003 (Zenit) - I dette interview i Vatikanets Radio, understreger Cardinal Alfonso López Trujillo, præsident for Det Pontificale Råd for Familieanliggender at kondomer er ineffektive både når det gælder at forhindre graviditet og når det gælder forebyggelse af sexuelt overførbare sygdomme: Emnet sikker sex er blevet behandlet i forskellige videnskabelige studier. Et af mine anliggender har været at forhindre at folk, især unge mennesker, tror, at der er noget der hedder sikkerhed med kondomer, når en sådan sikkerhed ikke er bevist! Hvor mange unge har ikke valgt vejen mod promiskuitet tilskyndet at denne falske hypotese for derefter at blive offer for denne epidemi (AIDS)? Der påhviler én et alvorligt ansvar! Jeg ønsker blot på basis af en helt del eksperter at minde om, at når kondom anvendes som svangerskabsforebyggende, så er det ikke helt til at stole på, og ikke helt sjældent opnås der alligevel graviditet.

5 Når det så drejer sig om et AIDS-virus, der er ca. 450 gange mindre end en sædcelle, ja, så giver kondomets gummi-materiale jo helt klart mindre beskyttelse. Nogle studier afslører kondombrist i 15 % sågar helt op til 20 %. Er en god katolik naiv og uvidende?? Det forekommer pinligt, at videnskabelige discipliner som virologi og epidemiologi tilsyneladende ikke gør noget indtryk i Rom. Tværtimod synes man at bringe en faktuel oplysning om at AIDS-virus er 450 gange mindre end en sædcelle for at give indtryk af, hvor let smitten kan gennemtrænge kondomets gummi! Men oplysningen er fuldstændig uden relevans. Dette virus har ikke noget selvstændigt stofskifte og er helt afhængig af at opholde sig intracellulært, hvor det kan opformeres. Det er direkte afhængigt af en bestemt type hvide blodlegemer, og skal med sin værtcelle over i en ny blodbane for det at angribe samme type blodsceller hos et nyt individ. Epidemiologisk set vil man i grove træk kunne opstille følgende ligning: Med brug af kondom: Faktisk risiko for HIV-smitte = gennemsnitlig risiko ved samleje med en Hiv-smittet person (da en afrikansk befolkning sandsynligvis har flere intercurrerende sygdomme, sættes tallet 5 gange højere end for en europæisk befolkning) x risiko for kondombrist x prævalensen (hvor stor en del af en befolkning, der er smittet) Faktisk risiko = 1 % x 10 % x 10 % = 0,0001 Svarende til én smitteoverførsel pr samlejer. Hvis man altså havde samleje én gang daglig alle året dage, ville samlejer svare til 27,4 år Uden brug af kondom ser de tilsvarende tal således ud: Faktisk risiko = 1 % x 10 % = 0,001 Svarende til én smitteoverførsel pr samlejer. Ved samleje én gang daglig svarer 1000 samlejer til 2år og 8mdr. Der er på det foreliggende ingen tvivl om, at oplysning om og brug af kondomer vil drastisk kunne nedbringe antallet af HIV-smitteoverførsler, og dermed redde menneskeliv. Ja, smittekæden vil sandsynligvis blive brudt og sygdommen i dens nuværende form vil forsvinde. Hvis man havde øjendråber, der med lige så stor effekt kunne forebygge blindhed, så tror jeg, selv Kirken ville anse det for kriminelt ikke at anvende dem. For personer, der ikke er helt fortrolige med Kirkens mange menneskelige sider, må det være fristende at antage, at nogle kredse indenfor Kirken synes, det ikke er så dårligt, at man bliver dødelig syg af at synde så kan de lære det, ka de!

6 Det lader dog til at nogen i Rom godt ved at situationen er uholdbar!! VATIKANET, APRIL 25, 2006: Vatikanet forbereder et arbejdspapir til intern diskussion vedrørende AIDS og kondomer. Det fortæller præsidenten for Det Pontificale Råd for sundhedsarbejdere, Kardinal Javier Lozano Barragán: Benedict XVI har selv bedt om et sådant memorandum, det fremdrager alle aspekter både videnskabelig og tekniske så vel som alle moralske aspekter når det gælder kondombrug. Det spørgsmål udkastet især behandler, drejer sig om par, der er lovformelig og sakramentalt ægteviede, hvor den ene af ægtefællerne lider af AIDS. Da Den Hellige Fader Benedict XVI bevilligede mig en audiens, sagde han til mig, At det ville være passende at bringe emnet på banen blandt kompetente personer i Vatikanet. Det er et spørgsmål om at undersøge hvordan tingene hænger sammen både videnskabeligt og moralsk set. Det foreliggende materiale svarer først på spørgsmålet: Hvilke garantier er der på, at kondomer hindrer spredning af AIDS? Og dernæst på spørgsmålet: Er det moralsk tilladeligt at bruge et teknisk kondom? For at besvare disse to spørgsmål, må man tage hensyn til to vigtige principper nemlig Det sjette Bud, der forbyder urene handlinger, og Det femte Bud, der siger, at man ikke må ihjelslå. Det forekommer dog ubarmhjertigt at Rom overvejer, om det er moralsk i orden at anvende kondom i et parforhold, hvor den ene er Hiv-positiv, når man samtidig mener at denne metode kun giver falsk tryghed, ja ligefrem fremmer Hiv spredning for slet ikke at tale om, at det kunne se ud som om Rom ligefrem opfordre parterne til sex uden den ellers allestedsnærværende chance for afkom!!! Se, en ting er, at det er i orden at være modstander af kondomer både som prævention og som profylakse mod sygdom, fordi man mener brugen fremmer utugt. Man må så samtidig påtage sig det moralske ansvar for tusinders lidelser og død, i hvad man anser for at være i en højere sags tjeneste. Noget andet er, at underbygge sit synspunkt med falske påstande - som her: at kondomer faktisk er med til at AIDS-smitten spredes yderligere grundet falsk tryghed, og at AIDS-kampagnernes tale om sikker sex ganske enkelt er usand. Det medfører blot, at der må stilles det relevante spørgsmål: hvor mange andre udsagn fra Vatikanets side bygger på lignende falske udsagn? Det lader til at vi må erkende at mange udviklingstrin specielt inden for den biologiske forskning gang på gang udfordrer os. Mon ikke det var klogt, at vi som katolikker med denne erfaring var lidt mere forsigtige med at tage Vor Herre til indtægt for alt for fasttømrede synspunkter. Det er ganske vist dejligt at have fast grund under fødderne, men det er ikke rart, når tæppet trækkes væk under én. Fra NT s tid har Kirken været sammenlignet med et skib. Vi kan ikke altid regne med magsvejr. Lad os slutte med Kardinal Newmann s ord:

7 Jeg elsked solklar dag og medbør blid o, milde Gud, forglem den svundne tid! Og lad os i alt dette huske på, at som vi er forpligtiget til at møde medmennesket dér, hvor hun eller han nu står, så møder Gud også os på lige fod, ellers giver Hans menneskevordelse ingen mening. Hans Christensen 19/

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Dokumentation af debatten i Kristeligt Dagblad efter TVudsendelsen Paven og sex den 23. august 2004.

Dokumentation af debatten i Kristeligt Dagblad efter TVudsendelsen Paven og sex den 23. august 2004. side 1 Veok s nyhedsmail nr. 4 18-okt-2004 Dokumentation af debatten i Kristeligt Dagblad efter TVudsendelsen Paven og sex den 23. august 2004. Den 23. august 2004 var Erling Tiedemann indbudt af Tyge

Læs mere

Dokumentation af debat om en TV-udsendelse

Dokumentation af debat om en TV-udsendelse Dokumentation af debat om en TV-udsendelse Baggrund Den 23. august 2004 var Erling Tiedemann indbudt af Tyge Pedersen, DR2, til at kommentere en på det tidspunkt ca. et år gammel BBC udsendelse "Sex and

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard

Kronik trykt i Politiken juni 1996. BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Kronik trykt i Politiken juni 1996 BLIVER DET NÆSTE BURMØDRE? af Bente Holm Nielsen og Lone Nørgaard Ny forplantningsteknologi i form af kunstig befrugtning, fosterselektion og reagensglasbørn har været

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

STOMI INFO. Sex og samliv

STOMI INFO. Sex og samliv 05 STOMI INFO Sex og samliv 1 Sex er et grundlæggende behov for alle og seksuel adfærd og seksuel praksis påvirkes af en lang række faktorer, herunder: Efter operationen 2 Sygdom Psykologi Kultur, religion

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede

Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Information til HIV-smittede kvinder og andre interesserede Indhold Side HIV-smittet hvad NU?..................................................... 5 Hvad er HIV?.............................................................

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011

1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO

21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO 135 21 NÅR ÉN IGEN BLIVER TIL TO I dag lever vi længere, og mister vi vores ægtefælle som 60-70 årig, kan vi sagtens forvente at have mange år tilbage. Derfor er forestillingen om at møde en ny kæreste

Læs mere

At være ung og hivsmittet

At være ung og hivsmittet At være ung og hivsmittet Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Kopiering af artiklen At være ung og hiv-smittet og 2 Fakta om hiv eller deling af denne pdf med deltagerne. I kan også arbejde

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN

AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN AC BØRNEHJÆLP HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN PROJEKTFADDERSKAB FOR HIV-SMITTEDE BØRN I ETIOPIEN Børnene var oprindeligt tiltænkt international adoption, men i forbindelse med adoptionsprocessen viste de

Læs mere